Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008."

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal Pieter Hilferink

2 Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus Veilig en betrouwbaar openbaar vervoer is essentieel voor een dichtbevolkt land met toenemende mobiliteitsbehoefte. Inzicht in de invloed van voorspelbare betrouwbaarheid moet toenemen om de gebruiker op de juiste en effectieve wijze te verleiden het OV (meer) te gebruiken. Het bewust werken aan verbetering van de betrouwbaarheid van openbaar vervoer en de waardering van betrouwbaarheid door de (potentiële) klanten (people) heeft daarmee hoge prioriteit. Het soepeler (en betrouwbaarder) maken van ketens kan meer winst (profit) voor de gebruiker opleveren en zo bijdragen tot duurzaamheid (planet). Dit onderzoek- en innovatieprogramma beoogt een scherper beeld te krijgen over de vraag hoe betrouwbaarheid van openbare transportketens bij de gebruikers functioneert, wat er in relatie tot het begrip staat, zowel op het niveau van de eindgebruiker als op de niveaus van infrabeheer en vervoersproces, hoe via informatie en beprijzing sturing kan plaatsvinden in zowel de markt als de (sub)systemen), met als doel meer mensen te interesseren voor het reizen via openbare ketens, hetgeen bijdraagt tot een duurzamer maatschappij. Het project betrouwbaarheid Transportketens richt zich zoals de naam al zegt op de betrouwbaardere reis van deur tot deur. Daarbij wordt nadrukkelijk niet alleen gekeken naar de werkelijke betrouwbaarheid. De vraag is wat is werkelijk belangrijk voor de reiziger: punctualiteit, comfort, voorspelbaarheid of informatie om zelf keuzes te kunnen maken? Het project probeert deze vraag te beantwoorden door middel van diepgaand onderzoek, haalbaarheidsstudies en praktijktesten. Resultaten in 2007 Fase 1 van BTK, de onderzoeksfase is in 2007 verder afgerond. In 2007 zijn praktijkproeven en pilots verder voorbereid en uitgevoerd. Het project BTK is ingedeeld in meerdere werkpakketten waarbinnen de verschillende aspecten van betrouwbaarheid van transportketens wordt aangepakt. Werkpakket 1: Waardering van betrouwbaarheid Onderzoek naar de relevantie van ketenbetrouwbaarheid met betrekking tot de betrouwbaarheidsbeleving en het keuzegedrag van reizigers vanuit een economische perspectief. Belangrijkste in 2007 behaalde resultaten: De studie Betrouwbaarheid en klanttevredenheid in de OV-keten: een statistische analyse is in Q1 van 2007 afgerond. De studie De invloed van ketenbetrouwbhaarheid op modaliteit en routekeuze is nagenoeg afgerond en zal in 2008 worden opgeleverd. De eerste resultaten zijn verwerkt in een paper en gepresenteerd op een congres. De studie A meta-analysis of the valuation of travel time reliability was al in 2006 afgerond. In 2007 is een uitgebreidere database opgeleverd waardoor de resultaten robuuster zijn geworden. De studie Empirische waardering reistijdbetrouwbaarheid is nagenoeg afgerond. Een paper is gepresenteerd op een congres. De studie The analysis of anticipation behavior and induced scheduling cost for railway passengers is in 2007 gestart. De eerste resultaten worden in 2007 verwacht. Werkpakket 2: Marketing of reliability Diepgaand onderzoek naar gedrag van mensen in het omgaan met Self Service Technologieën (SST) en hun perceptie van betrouwbaarheid van dergelijke systemen. Dit moet leiden tot inzicht in hoe SST de betrouwbaarheid van de gehele reis beïnvloedt, hoe reizigers gebruik (willen) maken van SST en welke mogelijkheden er zijn om de perceptie van betrouwbaarheid van systemen te beïnvloeden. Belangrijkste in 2007 behaalde resultaten: De studie Onderzoek self-service Technologies is in Q1 van 2007 opgeleverd. Bij NS is een presentatie gegeven. De resultaten zijn verwerkt in een paper en gepresenteerd op een congres. Er zijn verschillende papers voor verschillende tijdschriften ingeleverd; één artikel is geplaatst. 1

3 Voorbereiding pilot en uitvoering proef met hulp op afstand bij kaartverkoopautomaat Utrecht Centraal. Werkpakket 3: Traffic Management Ontwikkeling van een storingsmanagementsysteem en de toepassing van nieuw ontwikkelde modellen die storingen automatisch identificeren en waarmee de gevolgen van de storingen beter kunnen worden voorspeld. De belangrijkste resultaten uit 2007 zijn: In 2007 is verder gewerkt aan de implementatie van het identificatiemodel in Java en het visualisatiemodel in Matlab. Het formeel model is als een Colored Petri Ned beschreven. Papers zijn geschreven die zijn gepresenteerd op diverse nationale en internationale congressen. Eén paper is ingediend en geaccepteerd bij het tijdschrift Networks and Spatial Economics. Werkpakket 4: Real time informatiesysteem treinvertragingen Het doel van dit deelproject is het ontwikkelen van methoden en technieken die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het bijsturen van personeel tijdens en na verstoringen. De belangrijkste resultaten uit 2007 zijn: In 2007 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het model voor de vertragingsvoortplanting in corridors en de architectuur voor de real-time voorspelling van vertraging tijdens de dienstuitvoering. Papers zijn geschreven die zijn gepresenteerd op diverse nationale en internationale congressen. Werkpakket 5: Incentivesturing Haalbaarheidstudie voor Personal Travel Assistant. Dit project ligt stil en wordt naar verwachting niet meer opgestart. Werkpakket 6: Prijsdifferentiatie op het spoor Deze studie is in 2007 gestart. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in een samenhangende benadering van prijsdifferentiatie bij transportsystemen. De belangrijkste resultaten uit 2007 zijn: De studie Schattingsresultaten stated preference onderzoek van (spoor) jaarkaarthouders is tijdens het eerste half jaar van 2007 gewerkt. Voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op een congres. Het paper is verder verbeterd en wordt in 2008 verwacht. De studie Schattingsresultaten stated preference onderzoek van spoor reizen (enkeltje/retour) is afgerond. Een paper is opgeleverd en de resultaten zijn gepresenteerd op een congres. De studie Oorzaak van de gevonden onderschatting door MNL van de prijs gevoeligheid en studie of the een algemeen probleem is voor MNL met heterogene marginale utilities in de populatie is eind 2007 gestart. De studie Empirische methoden is opgestart en de eerste resultaten zijn in een paper verwerkt. Hoofdstuk 2. Impact en Spin off In 2007 heeft de nadruk gelegen op onderzoek en verdere voorbereidingen voor pilots. De impact daarvan zal zich de komende jaren manifesteren. Hoofdstuk 3. Projectuitvoering Het programma is gestart op 1 september 2005 en in 2006 echt op gang gekomen. Na een interne wisseling van penvoerder in 2006, is het penvoerderschap in 2007 overgegaan van ProRail naar NS. De planning verloopt grotendeels volgens plan. Onduidelijkheid over de meerjarenovereenkomst leidde bij de TU Delft en ProRail tot vertraging. De overdracht van het penvoerderschap heeft geleid tot een verslapping van de aandacht voor uitwisseling tussen de deelprojecten van BTK. 2

4 Hoofdstuk 4. Projectconsortium Binnen het project BTK wordt door de VU, TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, ProRail en NS gewerkt aan diverse onderzoeken. Het penvoerderschap ligt bij NS. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is toegetreden tot het consortium. De EUR levert een belangrijke bijdrage binnen het project 4 Real time informatiesystemen treinvertraging Daarbij wordt intensief samengewerkt met NS. De Bestuur Regio Utrecht en Connexxion zijn niet toegetreden tot het consortium. Voor deze participanten is een rol weggelegd binnen het project S5 Haalbaarheid Incentivesturing. Dit project is echter niet gestart in Daarom is afgezien van toetreding van deze participanten tot het consortium. Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie Gedurende 2007 is er veel aandacht geweest voor samenwerking en kennisdeling. Bij NS en ProRail zijn verschillende presentaties gegeven. Vanuit verschillende werkpakketten zijn bijdragen geleverd aan binnenlandse en buitenlandse symposia en congressen.. Publicaties: Paper voor de redactie van Built Environment in het kader van W1 door de VU (uitnodiging voor publicatie verkregen) Paper voor de redactie van Transportation Research A in het kader van W1 door de VU (uitnodiging voor publicatie verkregen) Brons, M. (2007), M. Givoni, P. Rietveld Access to railway stations and its potential in increase rail use Reinders, M.J., R.T. Frambach en P.A. Dabholkar Forced adoption of self-service technologies: an exploration of antecedents and consequences of consumers perceived decisional control. Paper voor het Winter Educators Conference, San Diego, 2007 in het kader van W2 Reinders, M.J., R.T. Frambach en M. van Hagen Customer evaluations of self-service technologies in public transport. Paper voor het European Transport Conference, Noordwijkerhout, oktober 2007 in het kader van W2 Paper over formeel model geaccepteerd door tijdschrift Network and Spatial Economics in het kader van S3 TU Delft (deel vervolgvertragingen) Goverde, R.M.P., Daamen, W., Hansen, I.A., Automatic Identification of Secondary Delays Based on Train Describer Systems. Proceedings CD-ROM of the 6th Symposium on Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems (FORMS/FORMAT 2007), Braunschweig, January 25-26, Geschreven in het kader van W3 (deel vervolgvertragingen) Daamen, W., Goverde, R.M.P., Hansen, I.A., Non-Discriminatory Automatic and Distinct Registration of Primary and Secondary Train Delays. In: Hansen, I.A., Radtke, A., Pachl, J.P., Wendler, E. (eds.), Proceedings CD-ROM of the 2nd International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis (RailHannover 2007), Hannover, March 28-30, Paper voor RailHannover maart 2007, Hannover door TU Delft in het kader van S3 (deel vervolgvertragingen) Yuan, J. (2007) Dealing with stochastic dependence in the modeling of train delays and delay propagation. In: Peng, Q., Wang, K.C.P., Qiu, Y., Pu, Y., Luo, X., Shuai, B. (eds.), International Conference on Transportation Engineering 2007, pp , ASCE, Reston, Virginia, 2007.Geschreven in het kader van W4 Yuan, J. (2007), Capturing stochastic variantions of train event times and process times with goodnessof-fit tests. Paper voor RailHannover maart 2007, Hannover door TU Delft in het kader van W4 Yuan, J. (2007) Modelling Train Delays and Delay Propagation in Stations. In: AENORM 55, april. Geschreven in het kader van W4. 3

5 Berg, van den V. (2007), E. Kroes en E. Verhoef Choice of season cards in public transport: a study of SP experiment. Paper voor Kuhmo/Nectar Conference, Urbino, juli 2007, door de VU in het kader van W6 Berg, van den V. (2007) Choice of Train Ticket: a study on Dutch travelers. Paper voor het (intern VU) seminar Eureka op 1 december 2007, door de VU in het kader van W6 D. Huisman (2007), "A column generation approach to solve the rail crew re-scheduling problem", European Journal of Operational Research 180, pp Geschreven in het kader van W7. Potthoff, D. and D. Huisman (2007), "Rail Crew Re-Scheduling: from Planning towards Operations", Extended abstract Tristan VI. Geschreven in het kader van W7. Presentaties: 9th Nectar Conference, Porto, Portugal, 9-12 mei, 2007 door de VU in het kader van W1 Oxford Rail Seminar on European Rail Policy, St Anne s College, Oxford, UK, 24 september, 2007 door de VU in het kader van W1 Presentatie voor het Winter Educators Conference, San Diego, 2007 in het kader van W2 Presentatie voor het European Transport Conference, Noordwijkerhout, oktober 2007 in het kader van W2 Presentatie voor Forms/format 25 en 26 januari 2007, Braunschweig door TU Delft in het kader van W3 Presentatie voor RailHannover maart 2007, Hannover door TU Delft in het kader van W3 Presentatie voor RailHannover maart 2007, Hannover door TU Delft in het kader van W3 (deel ontwikkeling real time prognosemodel voor vertragingsvoortplanting) Presentatie voor Symposium Betrouwbare Veilige en Milieuvriendelijke Mobiliteit, 21 juni 2007, Delft in het kader van W3 door TU Delft Presentatie bij ProRail door TU Delft op 3 oktober 2007 in het kader van W3 (deel ontwikkeling real time prognosemodel voor vertragingen) Daniel Potthoff, Crew re-scheduling shortly before operations tijdens Robust planning and Rescheduling in Railways, Utrecht, april Transumo W7. Daniel Potthoff, Rail Crew Re-scheduling: From Planning Towards Operations tijdens TRISTAN VI, Phuket, juni Transumo W7. Rapportages: Brons, M. en P. Rietveld (2007) Betrouwbaarheid en klanttevredenheid in de OV-keten: een statistische analyse. Vrije Universiteit en Transumo. Geschreven in het kader van W1; concept aangeleverd bij de projectleiding Tseng, Y-Y., P. Rietveld en E. Verhoef A meta-analysis of the valuation of travel time reliability. Is opnieuw opgeleverd in het kader van W1 en gebaseerd op uitgebreidere database waardoor robustere resultaten tot stand zijn gekomen Reinders, M., M. van Hagen en R. Frambach (2007) Onderzoeksrapport Self-service technologies, Vrije Universiteit Amsterdam Jespersen-Groth, J. (2007), D. Potthoff, J. Clausen, D. Huisman, L. Kroon, G. Maróti and M.N. Nielsen, "Disruption Management in Passenger Railway Transportation", Report EI , Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam. Geschreven in het kader van W7.. 4

6 Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering (max. 0,5 A4) Aspect Bijdrage van het project in 2007 Internationale participanten nemen deel aan het project (Zie ook W5 in Hoofdstuk 9) Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen (Zie ook W4 in Hoofdstuk 9) Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma (programma noemen) Presentaties op buitenlandse congressen Zie hst 5 Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Transumo (max. 0,5 A4) Geef aan welke deliverables uw project het afgelopen jaar heeft opgeleverd en welke andere bijdrage is geleverd aan het realiseren van de Transumo-doelstellingen. Opgeleverde resultaten en producten voegt u toe als bijlage bij deze jaarrapportage. Voorbeeld: Deliverable Datum Notitie proces totstandbrenging project 1.2 Notitie internationale state-of-the-art onderzoeksthema 1.3 Overige onderzoeks(tussen)rapportages (zie ook Hoofdstuk 9, K2) Vakpublicaties (zie ook Hoofdstuk 9, K3) Bijdragen aan vaksymposia (zie ook Hoofdstuk 9, K4) 2.1 Wetenschappelijke publicaties (zie ook Hoofdstuk 9, W1 & W2) Wetenschappelijke seminars (zie ook Hoofdstuk 9, W3) Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Transumo Mijlpalen voor wetenschappelijke output Bijdrage project in 2007 Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses Zie hst. 5. W2 Wetenschappelijke publicaties Zie hst. 5. W3 Wetenschappelijke seminars Zie hst. 5. Internationalisering W4 W5 Aansluiting internationale netwerken Participatie internationale deskundigen Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output Bijdrage project in

7 Duurzame kennisinfra M1 M2 Meer-partij onderzoek Best practices M3 Samenwerkingsverbanden Kennis duurzame mobiliteit M4 M5 M6 Conceptontwikkeling Kennis over technologische vernieuwing Kennis van gebruikers Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie M7b Gebruikersparticipatie M8 M9 Praktijkcases Proeftuinprojecten M10 (Ontwikkelen) transitiekennis Concretisering M11 M12 Investeringsprojecten Commerciële tools Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Bijdrage project in 2007 Communicatie-uitingen K1a Website* 1 K1b Factsheets projecten 1 K1c TRANSUMO brochure/leaflet 1 K1d TRANSUMO jaarverslag 1 K1e TRANSUMO jaarcongres 1 Toegepaste publicaties K2 K3 K4 K5 Onderzoeks(tussen)rapportages Vakpublicatie (Bijdragen) Vaksymposia Lezingen, interviews Onderwijs K6 Onderwijscases HBO/WO K7 Communities K8 Afstudeerprojecten/stages Communities/Networks of Practice Hoofdstuk 10. Financieel/administratief (max. 0,5 A4) De totale projectkosten over 2007 bedragen De BSIK-bijdrage hiervoor bedraagt totaal , 42% van de totale projectkosten. Er zijn in 2007 geen inkomsten geweest. De onderschrijding bedraagt 34% ten opzichte van de begroting ( ). Het grootste deel van deze onderschrijding wordt veroorzaakt door werkpakketten 4 en 6. Bij werkpakket 4 kunnen pas nieuwe medewerkers ingezet worden wanneer de meerjarenovereenkomst is getekend. Werkpakket 6 is pas in de loop van 2007 gestart en moet nog verder op gang komen. Werkpakket 5 ligt stil en zal naar verwachting niet meer opgestart worden. Er zijn geen bestedingen geweest voor dit werkpakket. 6

8 Onderstaand het totaal financieel overzicht per werkpakket ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (meerjarenovereenkomst ). Betrouwbaarheid Transportketens (BTK) - prognose 2007 per werkpakket 2007 Werkpakket Begroting Realisatie Onder- /overschrijding S1 VU/NS betrouwbaarheidswaardering S2 NS/VU Marketing betrouwbaarheid S3 TUD Traffic Planning en management S4 TUD Real-time informatiesysteem treinvertragingen S5 ProRail Haalbaarheid incentive sturing S6 VU Prijsdifferentiatie op het spoor S7 NS Bijsturing personeel S8 NS Projectmanagement Totaal

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

TRANSUMO Betrouwbaarheid TransportKetens

TRANSUMO Betrouwbaarheid TransportKetens TRANSUMO Betrouwbaarheid TransportKetens Voorspelbare betrouwbaarheid voor de openbaar vervoerreiziger Eindrapportage BTK, januuari 2010 Auteur: Joost de Waal THEMA KLANTGERICHT COLLECTIEF PERSONENVERVOER

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017 Fiets en OV Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer #FietsOV #SUMS2017 1 De fiets bestaat precies 200 jaar! Heel veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarrapportage Kilometerverzekeren

Jaarrapportage Kilometerverzekeren Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM.04.012a Kilometerverzekeren 4 april 2007 STOK Dr D.H. van Egeraat Dr D.H. van Egeraat Hoofdstuk 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1 Transumo Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December 2005 28/4/2006 1 Wat is het project? Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider Jaarrapportage 25 Jaar 25 Projectnummer VM.4.32 Projectnaam ATMA-MODeRN Datum 27-2-26 Penvoerder Universiteit Twente Projectleider prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum Doel van de jaarrapportage is om aan het

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M.

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M. Jaarrapportage Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PT 05-062A TRANSUMO A15- Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging 31 maart

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

PROTECT jaarrapportage

PROTECT jaarrapportage PROTECT Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL04-021 PROTECT Juni 2007 RSM Erasmus University dr Albert Veenstra Prof. Dr. Jos van Hilligersberg Hoofdstuk

Nadere informatie

De vergeten baten van light rail

De vergeten baten van light rail De vergeten baten van light rail dr. ir. Niels van Oort Assistant professor openbaar vervoer Dag van de Light rail, Maart 2013 1 Inhoud Transport Institute Delft Light rail De vergeten baten van light

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. Projectnummer Projectnaam. IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen.

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. Projectnummer Projectnaam. IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen. / Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 28 maart 2008 Radboud Universiteit

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie Jaarrapportage 2005 VM04.033 Intelligent Vehicles versie 19-5-2006 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 VM04.033 TRANSUMO Intelligent Vehicles Februari 2006

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium.

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium. n CK n Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1992 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Rotterdam op 26 en 27 november 1992 Redactie P.M. Blok INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER Deel

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen

Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen 1 Harry Timmermans Invloed van reisinformatie op keuzegedrag van automobilisten: mogelijkheden en beperkingen Reisinformatie en reisaanbevelingen worden over het algemeen gezien als belangrijke mogelijkheden

Nadere informatie

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft Data Hub Functional Modules Your Application

Nadere informatie

Jaarrapportage project ATMO

Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider VM04 031 Advanced Traffic Monitoring (ATMO) 30 maart 2007 TU Delft, Faculteit Civiele

Nadere informatie

Robuust openbaar vervoer vanuit een reizigersperspectief

Robuust openbaar vervoer vanuit een reizigersperspectief 1 Robuust openbaar vervoer vanuit een reizigersperspectief Ir. Menno Yap Adviseur Openbaar Vervoer Goudappel Coffeng 21 november 2014 Auteurs Ir. Menno Yap Goudappel Coffeng Dr.ir. Niels van Oort Goudappel

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Jaarrapportage PILOT. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022a. Prognostic Integrated Logistics (PILOT. Datum 29 maart 2007

Jaarrapportage PILOT. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022a. Prognostic Integrated Logistics (PILOT. Datum 29 maart 2007 Jaarrapportage PILOT Projectnummer GL 05.022a Projectnaam Prognostic Integrated Logistics (PILOT Datum 29 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. G. Lodewijks

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IN04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

System availability up; life cycle cost down

System availability up; life cycle cost down Symposium IOP-IPCR project, Breda, 2 dec. 2010 System availability up; life cycle cost down Ideeën voor vervolg Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts B.V. Geert-Jan van Houtum, TU/e INHOUD Kennisnetwerk

Nadere informatie

TEN-T/CEF transport. Informatiebijeenkomst DKTI-transport. Vervoer over water, spoor, weg en door de lucht voor een sterk EUROPA

TEN-T/CEF transport. Informatiebijeenkomst DKTI-transport. Vervoer over water, spoor, weg en door de lucht voor een sterk EUROPA Vervoer over water, spoor, weg en door de lucht voor een sterk EUROPA TEN-T/CEF transport Informatiebijeenkomst DKTI-transport Financiering van duurzame mobiliteit projecten Wim Vergeer, 5 september 2017

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Professionaliseren

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 Ketensynchronisatie

Jaarrapportage 2007 Ketensynchronisatie Jaarrapportage 2007 Ketensynchronisatie Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL.05.023 Ketensynchronisatie 25/06/2007 Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Vertragingen op het spoor op het spoor

Vertragingen op het spoor op het spoor Middagsymposium Betrouwbare, Veilige en Milieuvriendelijke Mobiliteit Vertragingen op het spoor op het spoor 21 juni 2007 Dr. Rob M.P. Goverde Technische Universiteit Delft Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

Toine Houben. Cluster infrastructuur. Deel A: Meerjarenplan

Toine Houben. Cluster infrastructuur. Deel A: Meerjarenplan Cluster infrastructuur Deel A: Meerjarenplan Cluster: Infrastructuur Cluster manager: Piet Rietveld Cluster secretaris: John Pommer Indiener: en Douwe Slot, ProRail Datum: 31 januari 2005, bijstelling

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

De waardering van comfort in het OV in Parijs 14 maart 2012

De waardering van comfort in het OV in Parijs 14 maart 2012 De waardering van comfort in het OV in Parijs 14 maart 2012 Marco Kouwenhoven Inleiding In Parijs zitten de treinen en metro s vaak erg vol Ook zijn er problemen met andere aspecten van comfort (smerig,

Nadere informatie

Elektrisch, automatisch, altruistisch rijden: Een kwestie van gedrag!

Elektrisch, automatisch, altruistisch rijden: Een kwestie van gedrag! Elektrisch, automatisch, altruistisch rijden: Een kwestie van gedrag! Caspar 7-7-2017 Chorus Delft University of Technology Challenge the future Mobiliteit is het nieuwe rijden Een keynote over rijden,

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

De invloed van bebouwde omgeving op fietsen in voortransport

De invloed van bebouwde omgeving op fietsen in voortransport De invloed van bebouwde omgeving op fietsen in voortransport Lizet Krabbenborg - PBL - ldmkrabbenborg@gmail.com Jan Anne Annema - TU Delft - j.a.annema@tudelft.nl Daniëlle Snellen - PBL - danielle.snellen@pbl.nl

Nadere informatie

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS Inhoudsopgave: 1. Aanleiding 2. Uitgangspunt 3. Doel 4. Gebieden 5. Proefopzet 6. Communicatie 7. Praktijk 8. Vragen 1. Aanleiding Relevante informatie bij de klant

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Risico gestuurd rail asset management

Risico gestuurd rail asset management Asset Management Control Seminar 2015 Vliegbasis Woensdrecht, 5 november 2015 Risico gestuurd rail asset management Jan Swier, Adviseur AM, ProRail. Thema presentatie: verbeteren prestaties (& prijs) Verdeling

Nadere informatie

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006 Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology Progress Report April, 2006 Doelstelling Verbeteren planning en besturing van transport en distributie voor netwerken van bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands

Samenvatting Nederlands Samenvatting Nederlands Het probleem dat oorspronkelijk is aangesneden, is de nadruk op lange termijn visies afkomstig uit overheidsbeleidstukken, die leidend zijn in transitiestudies. Het gevoel dat deze

Nadere informatie

Bereikbaarheidswinst van openbaarvervoerknooppuntenbeleid. Prof. dr. ing. Karst Geurs

Bereikbaarheidswinst van openbaarvervoerknooppuntenbeleid. Prof. dr. ing. Karst Geurs Bereikbaarheidswinst van openbaarvervoerknooppuntenbeleid Prof. dr. ing. Karst Geurs 1 Inhoud 1. Verschillende perspectieven op bereikbaarheid 2. Aanpak TOD project 3. Resultaten en conclusies 2 Brede

Nadere informatie

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing Grensoverschrijdend Interoperabel ticketing Bas van Os en Bas van Weele Dag van de Rail Utrecht, 21 juni 2017 Inhoud Probleem en oplossing Account-BasedReizen en EUROPEAN Travellers Club Waarom? vanuit

Nadere informatie

Master of Business in Rail systems maakt het verschil: integratie van business, techniek, wetenschap en praktijk

Master of Business in Rail systems maakt het verschil: integratie van business, techniek, wetenschap en praktijk Master of Business in Rail systems maakt het verschil: integratie van business, techniek, wetenschap en praktijk Jan Lemmens j.m.m.lemmens@tudelft.nl 06-2042 7302 24 mei 2011 LOGO 2 LOGO 1 Beginsituatie

Nadere informatie

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot Trends en ontwikkelingen Paul de Vos paul.de.vos@rhdhv.com in voor in relatie tot railvervoer Bruggen bouwen Bruggen bouwen voor de toekomst van het spoor Page 2 Is of wordt het beter op het spoor? Dienstverlening?

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Sommencollege delen 1 en 2

CT2710 Transport & Planning Sommencollege delen 1 en 2 CT2710 Transport & Planning Sommencollege delen 1 en 2 Rob van Nes, Transport & Planning 11-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Tentamenvorm Elektronisch tentamen (Etude) Open rekenvragen

Nadere informatie

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir.

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

De staatssecretaris had dit graag meegemaakt. Maar helaas is haar agenda in haar eerste week overvol met andere belangrijke zaken.

De staatssecretaris had dit graag meegemaakt. Maar helaas is haar agenda in haar eerste week overvol met andere belangrijke zaken. Speech van Jeroen Fukken, directeur OV en Spoor, bij het Railforum Jaarcongres, Den Haag, 8 november 2012. Dames en heren, Allereerst van harte gefeliciteerd! Railforum bestaat 20 jaar en dat mag gevierd

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Project management. Water projects at Don Bosco Internship in Lilongwe, Malawi Team 212

Project management. Water projects at Don Bosco Internship in Lilongwe, Malawi Team 212 Water projects at Don Bosco Internship in Lilongwe, Malawi Details Client: Contractor: Don Bosco Youth Technical Institute: Father Michael Mbandama and Patrick Muhime Water management team: Borna Gasparac

Nadere informatie

Patient Flow en de Real Time Demand Capacity Management Tool. Jitske Teeuwen Adviseur CBO

Patient Flow en de Real Time Demand Capacity Management Tool. Jitske Teeuwen Adviseur CBO Patient Flow en de Real Time Demand Capacity Management Tool Jitske Teeuwen Adviseur CBO Deze presentatie dient als eerste kennismaking met real time demand capacity management. Het verhaal erachter en

Nadere informatie

Auteur: Jurgen van der Heijden

Auteur: Jurgen van der Heijden TRANSUMO Publiek Private Samenwerking- Projectversneller Publiek Private Samenwerking zoals het hoort Eindrapportage PPS-Projectversneller; juni 2009 Auteur: Jurgen van der Heijden THEMA PARTICIPATIEVE

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase 2 11 december 2006, Henk Tromp Wie is Goudappel Coffeng? - 200 gemotiveerde medewerkers - 40 jaar deskundigheid -

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Format jaarrapportage

Format jaarrapportage Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL05.028 DIPLOMA 23-2-06 Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

TRANSUMO BEREIKBARE ZORG: BENCHMARK EN STATED PREFERENCE ONDERZOEK

TRANSUMO BEREIKBARE ZORG: BENCHMARK EN STATED PREFERENCE ONDERZOEK TRANSUMO BEREIKBARE ZORG: BENCHMARK EN STATED PREFERENCE ONDERZOEK Bereikbaarheid van ziekenhuizen: Bronovo en t Lange Land Eindrapportage Bereikbare zorg; oktober 2009 Auteur: Daan van Egeraat THEMA ZELFSTURING

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie

Woudestein - Centraal Station

Woudestein - Centraal Station www.ret.nl Woudestein - Centraal Station 7 Geldig vanaf 01/05/2006 timetable dienstregeling zone 5311 zone 5300 88 Centraal Station M NS WOUDESTEIN Erasmus Universiteit Groene Wetering 's-gravenwetering

Nadere informatie

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ruimtelijk economische effecten corridor Den Haag Rotterdam Eindrapport oktober 2009 Titel Datum Versie Kenmerk Opdrachtgever Uitvoering Colofon Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project Algemene gegevens Naam project: Project c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009 Startdatum: 1 september 2008 Einddatum: 1 september 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 370.000 Cofinanciering totaal: (minimaal)

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

PERSPECTIVES. wish - need - duty. organic growth. embedded research. collaboration. park management. clustered sustainable business

PERSPECTIVES. wish - need - duty. organic growth. embedded research. collaboration. park management. clustered sustainable business SUSTAINABILITY SCANNING OF Van Eetvelde, Deridder, Segers, Maes & Crivits Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid

Nadere informatie

Even voorstellen Pim Dirckx

Even voorstellen Pim Dirckx Agenda Kennismaking Spar Algemeen -> de omzet van de supermarkten Presentatie nieuwe buurtwinkel van Spar Presentatie nieuwe concept City Store in Den Haag Babylon Presentatie nieuwe concept University

Nadere informatie

Gebruikers en smart grids

Gebruikers en smart grids Gebruikers en smart grids KIvI NIRIA 23 Juni Gorinchem Geert Verbong Inhoud Belofte van Smart Grids: de actieve gebruiker Verschillende rollen Homo economicus De groene consument Nieuwe diensten De lastige

Nadere informatie

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten

Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulance Diensten Prof.dr. Rob van der Mei Hoofd onderzoekscluster Probability, Networks and Algorithms op het CWI Hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Vrije

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Erasmus+ Voorlichting Call 2016 Strategische (school) Partnerschappen KA2. Utrecht, 19 november 2015

Erasmus+ Voorlichting Call 2016 Strategische (school) Partnerschappen KA2. Utrecht, 19 november 2015 Erasmus+ Voorlichting Call 2016 Strategische (school) Partnerschappen KA2 Utrecht, 19 november 2015 Wat gaan we vandaag doen? Korte introductie Erasmus+ en de Strategische Partnerschappen Terugblik KA2

Nadere informatie

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid prof. dr. ir. Kobe Boussauw Vrije Universiteit Brussel Cosmopolis Centre for Urban Research, Vakgroep Geografie Kick-off Leerstoel Bedrijven en Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem. Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven

Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem. Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven Een eenvoudig, robuust en duurzaam spoorsysteem Jan Koning, 6 november 2013, KIVI NIRIA Jaarcongres, TU Eindhoven Spoor als ruggengraat voor duurzaam transport Mooie groeikansen voor spoor Ondanks crisis

Nadere informatie