Vergadering EUREGIO-Raad d.d. 24 juni 2016 in Borken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering EUREGIO-Raad d.d. 24 juni 2016 in Borken"

Transcriptie

1 euregio, Enscheder Straße 362, Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-Raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede anschrift Postfach 1164 D Gronau / / Ansprechpartner/Contactpersoon Elisabeth Schwenzow - 11 Vergadering EUREGIO-Raad d.d. 24 juni 2016 in Borken Geachte dames en heren, De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-Raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op vrijdag 24 juni 2016, om uur in het Kreishaus Borken, Burloer Str. 93, Borken De fractievergaderingen beginnen om uur in de volgende ruimten: CDA / CDU: Kreisausschusssaal PvdA / SPD: Raum 1121 Fractie Zonder Grenzen: Kleiner Sitzungssaal In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering Volksbank Gronau-Ahaus eg IBAN: DE BIC: GENODEM1GRN Bank Nederlandse Gemeenten IBAN: NL89 BNGH BIC: BNGHNL2G Vorsitzender / voorzitter: Met vriendelijke groeten, mr. drs. R.G. Welten Geschäftsführerin / directeur bestuurder: Dr. Elisabeth Schwenzow Deutsch-niederländischer Zweckverband Nederlands-Duitse Rob Welten Voorzitter Gemeenschappelijke regeling Umsatzsteuer-ID: DE

2 AGENDA voor de vergadering van de EUREGIO-Raad d.d. 24 juni : Opening en begroeting - Goedkeuring van de agenda 2: Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-Raad 18 maart : Mededelingen a. Standpuntbepaling EUREGIO ten aanzien van het Bundesverkehrswegeplan b. Grenskinderen uitdaging voor scholen en jeugdzorginstellingen c. Ontwikkelingen Luchthaven Twente d. Deelname aan modelinitiatief voor grensoverschrijdende ruimtelijke observaties e. Oefening bescherming tegen hoogwater f. Meldpunt Spoedzorg zonder grenzen online g. Evaluatie Dag van de buurtaal h. Feiten en cijfers Overijssel-Duitsland in de grensstreek i. OV-kaart voor Duitse studenten in Nederland Presentatie INTERREG V-project Unlock personeel over de grens door Linda Blom, EUREGIO 4: a. Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur b. Vragen vanuit de fracties 5: Personeelsaangelegenheden a. Benoeming directeur-bestuurder b. Nieuw aan te stellen adjunct directeur-bestuurder 6: Bericht uit de commissievergaderingen - 2 -

3 7: Verkiezing plaatsvervangend voorzitter EUREGIO-commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 8: Stand van zaken nieuwe rechtsvorm 9: EUREGIO e.v. Jaarrekening : Vliegveld Münster-Osnabrück als euregionale infrastructuur 11: Promoten van een grensoverschrijdende economische regio EUREGIO 12: Kopen van Nederlandse E-tickets vanuit het buitenland 13: INTERREG V A a) Stand van zaken algemeen b) Overzicht van de vergaderdata van de gremia c) Overzicht van de aangevraagde projecten 14: Standpuntbepaling INTERREG V-projecten a) Cross Border Talent b) MINT on Tour c) CTC-Trap d) Meduwa Vecht(e) e) MKB Digi-Trans 15: INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO a) Goedkeuring intensieve samenwerkingsprojecten - Partnersteden Emsdetten-Hengelo Jubileumjaar Internationaal historisch congres - Haalbaarheidsstudie grensoverschrijdend Dienstencentrum Gaxel - Grensoverschrijdende calamiteitenoefening Horse-Power b) Stand van zaken kaderproject 16: Rondvraag - 3 -

4 1: Opening en begroeting - Goedkeuring van de agenda Goedkeuring

5 2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de EUREGIO-Raad d.d. 18 maart 2016 Het verslag treft u als bijlage aan. Goedkeuring van het verslag

6 3: Mededelingen a) Standpuntbepaling EUREGIO ten aanzien van het Bundesverkehrswegeplan In afstemming met het MONT-netwerk en op verzoek van het Duitse Mitglied des Bundestags (2 de kamerlid) Reinhold Sendker heeft de EUREGIO een reactie op het Bundesverkehrswegeplan 2030 naar het Bundesministerium für Verkehr gestuurd (zie bijlage). b) Grenskinderen uitdaging voor scholen en jeugdzorginstellingen Het EUREGIO-secretariaat is de afgelopen weken benaderd door een aantal Nederlandse grensgemeenten over problemen met zogeheten grenskinderen. Deze problemen bestaan al wel langer, maar zijn pas door de overheveling van taken op het gebied van jeugd en gezin van de provincies naar de gemeenten op 1 januari 2015 echt duidelijk geworden. Met grenskinderen worden kinderen en jongeren bedoeld wier ouders naar het buurland verhuizen, maar die wel in het land van afkomst blijven werken en wier kinderen daar ook naar school blijven gaan. De volgende punten verdienen opheldering: 1. Waarborging dat aan de schoolplicht wordt voldaan. 2. Leerlingenvervoer en de betaling ervan indien grenskinderen op grond van een speciale vervoersbehoefte naar scholen worden verwezen die verder van de woonplaats liggen. 3. Overname van kosten voor bepaalde klinische en ambulante behandelingen benevens therapieën bij psychische aandoeningen. 4. Gezondheidszorg (preventief onderzoek en inentingen). 5. Waarborging van kinder- en jeugdbescherming. 6. Ondersteuning bij dyslexie Het EUREGIO-secretariaat heeft de problemen besproken met experts en leidinggevenden uit de aangesloten gemeenten en met het overkoepelend orgaan Academische Werkplaats Jeugd in Twente. Het bereidt voor een bijeenkomst voor met de desbetreffende organisaties langs de grenscorridor in het gehele EUREGIO-gebied. Bij deze bijeenkomst: a) moeten de bevoegde instanties elkaar leren kennen en moet een netwerk worden opgebouwd b) moet worden ingeschat in hoeverre het om individuele gevallen of structurele problemen gaat c) moet een manier worden gevonden om de structurele probleemgevallen op te lossen

7 c) Ontwikkelingen Luchthaven Twente Vliegveld Twente was recent drie keer in het nieuws. 1. Tijdens een speciale manifestatie op 10 april 2016 kreeg een ongeveer 130 hectare groot gebied officieel een nieuwe bestemming als natuur- en recreatiegebied. 2. Het bedrijf Aeronextlife, dat op het luchthaventerrein vliegtuigen wil demonteren, heeft toestemming gekregen om twaalf Boeings 737 op vliegveld Twente te laten landen. Bovendien hebben de chartermaatschappijen Exxaero, ASL en BBJet Aviation goedkeuring gekregen voor in totaal honderd vluchten. Alle vliegbewegingen moeten vóór 1 november 2016 plaatsvinden. Vanaf deze datum moet de nieuwe, door de provincie Overijssel verstrekte exploitatievergunning voor het vliegveld van kracht zijn geworden. 3. Op is na negen jaar het eerste commerciële vliegtuig, komend uit Manchester, op de luchthaven Twente geland. d) Deelname aan modelinitiatief voor grensoverschrijdende ruimtelijke observaties Het Duitse Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) heeft op 12 februari 2016 in een tweede ronde een projectoproep de deur uit gedaan voor een modelplan "Toezicht op ruimtelijke ordening in Duitsland en aangrenzende regio's". Volgens dit modelplan moeten voor grensgebieden een data- en indicatorenmodel worden uitgewerkt waarmee een beeld van de ontwikkeling van een gebied kan worden verkregen. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aantal forenzen/grensarbeiders of de verschillen in grondprijzen aan Nederlandse en Duitse kant. De EUREGIO heeft na toestemming van het Dagelijks Bestuur van haar belangstelling als modelregio in samenwerking met andere Nederlands-Duitse Euregio's doen blijken en aan een eerste workshop deelgenomen. Ze kreeg daarop van het BBSR de vraag een officieel verzoek om steun in te dienen. Het BBSR stelde euro per modelregio beschikbaar, geld dat onder andere aan personeel, bijeenkomsten of kleinere studies kan worden besteed. Het project is in maart 2016 van start gegaan en eindigt volgens plan in

8 e) Oefening bescherming tegen hoogwater Onder verantwoordelijkheid van Waterschap Vechtstromen en begeleid door het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) bereiden momenteel acht regionale partners een gezamenlijke oefening bescherming tegen hoogwater/overstromingen voor. De oefening moet in het najaar plaatsvinden. Van Nederlandse kant doen behalve Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, en de Veiligheidsregio s Noord- en Oost-Gelderland en Twente mee. Aan Duitse zijde nemen de Kreise Borken en Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim en de Bezirksregierung Münster alsook het NLWKN uit Meppen deel aan de oefening. Er worden zowel een boek waarin de situatie wordt geschetst als diverse specifieke grensoverschrijdende hoogwaterscenario's en toepasselijke probleemstellingen ontwikkeld. Het doel hiervan is een zo realistisch mogelijke weergave van een hoge waterstand in de regio, waarbij de sterke zomerregens in 2010 als uitgangspunt dienen. De betrokken organisaties willen hun onderlinge overleg verbeteren en mogelijke technische, organisatorische en structurele problemen vaststellen. De oefening moet vooral de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en de regio op een ernstige situatie voorbereiden. f) Meldpunt Spoedzorg zonder grenzen online Vanaf 12 april 2016 kunnen burgers en professionals uit het EUREGIO-gebied terecht met hun vragen en ervaringen met de grensoverschrijdende spoedzorg bij het webportaal Om de spoedzorg te verbeteren, moeten de INTERREG V PREpare -projectpartners immers weten wat goed en wat minder goed werkt. Waar is bij burgers en professionals nog behoefte aan verbetering? Of wat zou juist als voorbeeld voor andere regio s kunnen dienen? Verder moeten burgers en professionals uit het directe grensgebied ook weten hoe grensoverschrijdende spoedzorg werkt. Wat kan ik aan de andere zijde van de grens verwachten, wat moet ik weten? g) Evaluatie Dag van de buurtaal Voor het vierde jaar op rij werd onder de noemer Dag van de Buurtaal op 21 april jl. in verschillende scholen in het EUREGIO-gebied stilgestaan bij het belang van de buurtaal: o scholieren van Canisius Tubbergen hebben vijf Duitse bedrijven bezocht - 8 -

9 o o meer dan 400 scholieren uit de Regio Achterhoek en de Kreis Borken hebben samen aan grensoverschrijdende workshops deelgenomen EUREGIO organiseerde met steun van de Staatskanzlei Niedersachsen voor in totaal ongeveer 300 leerlingen een ochtendconcert bij het Burggymnasium in Bad Bentheim en een middagconcert bij het AOC Oost in Enschede. Een Duits-Nederlands rappersduo heeft een aantal Duits-Nederlandse nummers gebracht en door lokale bekende personen werd ingegaan op het belang van de buurtaal voor scholieren. Ook het eten in de kantine en de lessen van die dag kregen een buurlandtintje. De Dag van de buurtaal vond plaats in het kader van de Nederlandse landelijke actie Mach mit! of Dag van de Duitse taal georganiseerd door de Actiegroep Duits, een samenwerking tussen de Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer en het Goethe-Institut Amsterdam. h) Feiten en cijfers Overijssel-Duitsland in de grensstreek De Provincie Overijssel wil samen met Gelderland meer gaan samenwerken met Duitsland en hebben de feiten en cijfers op een rij gezet (zie bijlage). i) OV-kaart voor Duitse studenten in Nederland Studenten die in Nederland studeren en geen studiebeurs of studielening ontvangen hebben geen recht op vrij reizen in Nederland via de zogenaamde OV-kaart. Dit is de uitspraak van het Europees Hof op 2 juni De Europese Commissie had deze zaak aangespannen tegen Nederland, omdat zij vindt dat er sprake is van discriminatie van buitenlandse studenten in Nederland. Het Europees Hof ziet dit anders. Volgens het Hof moet de OV-kaart gezien worden als een studiebeurs of lening en daarom mag Nederland deze kaart weigeren. Ontvangt de buitenlandse student een Nederlandse studiebeurs of studielening, dan heeft deze wel recht op vrij reizen met de OV-kaart. Kennisneming

10 Presentatie INTERREG V-project Unlock personeel over de grens door Linda Blom, EUREGIO

11 4: a. Berichtgeving uit het Dagelijks Bestuur b. Vragen vanuit de fracties

12 5: Personeelsaangelegenheden a. Benoeming directeur-bestuurder Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering op 8 januari 2016, die meteen na de vergadering van de EUREGIO-Raad plaatsvond, Dr. Elisabeth Schwenzow benoemd tot directeur-bestuurder. In art. 11 lid 2 c) is bepaald dat de raad de benoeming van de directie volgens het besluit van het Dagelijks Bestuur dient te bekrachtigen. Onbedoeld is nagelaten de bekrachtiging van haar benoeming te agenderen voor de vergadering van de EUREGIO-Raad op 18 maart De EUREGIO-Raad bekrachtigt de benoeming door het Dagelijks Bestuur in de vergadering op 8 januari 2016 van Dr. Elisabeth Schwenzow tot directeur-bestuurder. b. Nieuw aan te stellen adjunct directeur-bestuurder Marieke Maes, adjunct directeur-bestuurder, heeft het EUREGIO-secretariaat helaas op 15 april 2016 op eigen verzoek verlaten. Het Dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 22 februari jl. de procedure voor haar opvolging besproken. De vacature van adjunct directeur-bestuurder werd in maart 2016 op de website van EUREGIO, op Monsterboard en in Binnenlands Bestuur officieel bekendgemaakt. Er zijn 28 sollicitaties binnengekomen, waarvan acht van vrouwen. Aan de hand van een overzicht van de criteria werden 3 sollicitanten geselecteerd en voor een eerste sollicitatiegesprek op uitgenodigd. Aan dit gesprek namen, behalve de voorzitter, een lid van de personeelsvertegenwoordiging en de directeur-bestuurder deel. Na het gesprek trok een sollicitant zijn sollicitatie in. De overblijvende twee sollicitanten werden uitgenodigd voor een tweede gesprek op 2 mei Aan de tweede ronde namen vier vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur, een lid van de personeelsvertegenwoordiging en de directeur-bestuurder deel. Er vonden diepgaandere gesprekken plaats en er zijn aanvullende documenten overhandigd, waarna voor een kandidate is gekozen. Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering op 30 mei 2016 Sarah Tinnevelt-van Berkel benoemd tot adjunct directeur-bestuurder

13 Volgens art. 11 lid 2 c) dient de EUREGIO-Raad de benoeming van de nieuwe adjunct directeur-bestuurder te bekrachtigen. Sarah Tinnevelt-van Berkel zal zich in de vergadering voorstellen. De EUREGIO-Raad bekrachtigt de benoeming door het Dagelijks Bestuur in de vergadering op 30 mei 2016 van Sarah Tinnevelt-van Berkel tot adjunct directeurbestuurder

14 6: Bericht uit de commissievergaderingen De commissievoorzitters geven een mondeling bericht ter vergadering

15 7: Verkiezing plaatsvervangend voorzitter EUREGIO-commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Voor de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling is tot nu toe nog geen plaatsvervanger voor de voorzitter de heer Gerrit Stam benoemd. De commissie heeft daarom in de vergadering op 25 mei 2016 voorgesteld de heer Carsten Grawunder, burgemeester van Drensteinfurt en lid van de Fractie zonder Grenzen, tot plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Volgens art. 12 lid 3 van het Reglement van Orde van de EUREGIO benoemt voor een commissie de EUREGIO-Raad uit de groep van de 12 raadsvertegenwoordigers de plaatsvervangende commissievoorzitter. De heer Carsten Grawunder, burgemeester van Drensteinfurt en lid van de Fractie zonder Grenzen, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de EUREGIOcommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

16 8: Stand van zaken nieuwe rechtsvorm De Bezirksregierung Münster keurde op 17 maart 2016 de wijziging van de statuten van het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband EUREGIO goed en publiceerde de gewijzigde statuten op 25 maart 2016 in het Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster. Op 29 maart 2016 informeerde het secretariaat alle aangesloten Duitse gemeenten over de goedkeuringen en de publicaties en verzocht hen deze in officiële gemeentebladen van hun gemeente bekend te maken. Ter ondersteuning stuurde het secretariaat een model voor de te publiceren tekst mee. Uit een uitgebreide juridische toetsing bleek aan Nederlandse zijde dat een aangesloten Nederlandse gemeente de statuten en wijzigingen daarvan in de Staatscourant moet publiceren. Alle andere Nederlandse leden kunnen vervolgens op deze publicatie worden gewezen. De gemeente Enschede verklaarde zich bereid als vestigingslocatie de publicatie op zich te nemen. Deze publicatie heeft plaatsgevonden op 02 mei De Nederlandse leden zijn door het secretariaat hierover geïnformeerd. De door de ledenvergadering besloten opheffing van EUREGIO e.v. werd op 24 februari 2016 samen met de benoeming van Marieke Maes en Elisabeth Schwenzow als alleenvertegenwoordigingsbevoegde liquidatoren in het Vereinsregister vastgelegd. De liquidatoren van EUREGIO e.v. maakten dit op 11 maart 2016 in de Öffentliche Anzeiger bij het Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster bekend. Op dat moment is het zogenoemde vereffeningsjaar (Sperrjahr) ingegaan waarin schuldeisers hun claims kunnen indienen en pas na afloop waarvan de vereniging kan worden geliquideerd. Met het overleggen van de jaarrekeningen van 2015, 2016 en 2017 wordt de EUREGIO-raad ingelicht over de financiële afwikkeling van EUREGIO e.v. De planning is dat in de zomer van 2017 een algemene ledenvergadering van EUREGIO e.v. wordt gehouden waarin de drie jaarrekeningen van 2015, 2016 en 2017 worden vastgesteld. De leden dienen echter al vóór de vaststelling de jaarrekening van 2015 ter kennisgeving te ontvangen (gepland juli 2016). Hierbij moeten de Duitse leden ook op de nog noodzakelijke ledenvergadering in de zomer van 2017 worden gewezen Kennisname

17 9: EUREGIO e.v. Jaarrekening 2015 Als bijlage ontvangt u de jaarrekening 2015 voor de EUREGIO inclusief het controlerapport van de accountant, dat een goedkeurende accountantsverklaring zonder voorbehoud bevat, evenals het verslag van de Begeleidingsgroep Financiën d.d. 12 mei Tijdens de vergadering zullen gedrukte exemplaren van de jaarrekening 2015 ter inzage beschikbaar zijn. Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering: 1. De jaarrekening 2015 wordt met een tekort van vastgesteld. 2. Het overschot ter hoogte van wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 3. Een bedrag van wordt onttrokken aan de reserve INTERREG. 4. Kennisneming van het controlerapport. 5. Aan de directeur-bestuurder, de EUREGIO-Raad en het Dagelijkse Bestuur wordt voor het jaar 2015 decharge verleend

18 10: Vliegveld Münster-Osnabrück als euregionale infrastructuur Op 23 november 2015 heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) een schrijven aan het EUREGIO-Secretariaat gestuurd met het officiële verzoek een werkgroep in te stellen die naast de verdere ontwikkeling van de FMO voor een EUREGIO-luchthaven ook de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een economische en vervoersstructuur op het terrein van het voormalige vliegveld Twente moet vaststellen. Na de ontvangst van reacties uit gesprekken met de burgemeesters van Enschede en Osnabrück heeft het Dagelijks Bestuur in de vergadering op 22 februari 2016 een voorstel voor een plan van aanpak uitgewerkt. Als antwoord hierop benadrukte de EUREGIO-Raad in de vergadering op 18 maart 2016 in het kader van de discussie over de FMO dat de EUREGIO een rol vervult als platform voor het Nederlands-Duitse overleg. Hiervan uitgaande verzocht de raad het Dagelijks Bestuur het EUREGIOsecretariaat speelruimte te geven om als EUREGIO in deze thematiek een actieve rol te kunnen vervullen. Het Dagelijks Bestuur is in de vergadering op 30 mei 2016 akkoord gegaan met het volgende plan van aanpak: 1. Het EUREGIO-secretariaat bespreekt met de belangrijkste eigenaren van de luchthavens Münster/Osnabrück en Twente hoe zij, gebruikmakend van beschikbare onderzoeksresultaten, staan tegenover een onderzoek over de bereikbaarheid van de regio via de lucht. 2. Mocht zo n onderzoek gewenst zijn, dan zullen het onderzoekskader en de onderzoeksvragen in nauwe grensoverschrijdende afstemming worden vastgesteld. Tevens dient afstemming plaats te vinden over de uitvoering en financiering van het onderzoek. 3. Het EUREGIO-secretariaat dient, voor zover gewenst en zinvol, bij dit proces te worden betrokken en stemt de stappen af met het Dagelijks Bestuur. Naar aanleiding van de verslaggeving van de EUREGIO-Raadsvergadering besteedde de Nederlandse pers veel aandacht aan het thema FMO. Voorzitter Rob Welten wees er in een interview met Radio Oost op dat de eventuele meerwaarde van de FMO voor het bedrijfsleven en de bereikbaarheid van Twente moet worden onderzocht. Tubantia wijdde een artikel aan het interview, maar zette er een titel boven die niet geheel de lading - de kern van wat hij had gezegd - dekte. Daarop volgden emotionele reacties in de sociale media. Rob Welten legde in een commentaar, dat in Tubantia werd afgedrukt, nogmaals uit hoe hij over het thema FMO dacht (zie bijlage)

19 Aanvullende informatie over het aantal Nederlandse gebruikers van de luchthaven FMO: De EUREGIO-commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling gaf in haar vergadering van 18 februari 2016 opdracht aan het secretariaat om bij de FMO cijfers over het aantal Nederlandse reizigers op te vragen. Het secretariaat nam vervolgens direct contact op met de adjunct-directeur van de FMO. Deze deelde mee dat het aandeel Nederlandse passagiers afhankelijk van het segment (lijn- of chartervlucht) al tijden schommelt tussen vijf en tien procent. De mogelijkheid om het aantal Nederlandse reizigers te laten stijgen, wordt volgens FMO door de volgende zaken beperkt: bij het lijnvervoer met een sterke KLM met zijn non-stopvluchten naar alle delen van de wereld heeft Schiphol nog altijd een grote aantrekkingskracht, óók op het oosten van Nederland in de toeristische sector kun je in Nederland maar bij weinig reisorganisaties uit Duitsland een ticket boeken. Bij TUI, de grootste organisatie, bestaat bij de verkoop nog altijd een grens. TUI Nederland (het vroegere Arke) verkoopt geen stoelen van de Duitse TUI Germania heeft nog altijd te lijden onder een gebrekkige naamsbekendheid bij Nederlanders, bovendien kun je bij haar niet in alle in Nederland bestaande systemen boeken. De FMO had in passagiers (bron: Statista 2016). De EUREGIO-Raad geeft het EUREGIO-secretariaat de opdracht het voorgestelde plan van aanpak tot uitvoering te brengen en de EUREGIO-Raad van de voortgang op de hoogte te houden

20 11: Promoten van een grensoverschrijdende economische regio EUREGIO De EUREGIO-Raad heeft in zijn vergadering van 26 juni 2015 aan het secretariaat opdracht gegeven om het grensgebied te promoten als een economische regio die ondernemingen volop kansen biedt. Het secretariaat heeft vervolgens een vertegenwoordiger van de IHK für Ostfriesland und Papenburg uitgenodigd voor de vergadering van de EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt op 30 september Deze IHK richt zich vol overgave op de Nederlands-Duitse samenwerking en heeft beloofd om hierin een best practice te zullen zijn. Uit het betoog in de commissievergadering bleek echter wel dat de IHK zich uitsluitend richt op het grensoverschrijdende netwerk van de bedrijven en niet de gehele regio als gezamenlijke economische regio promoot Het secretariaat heeft daarop met leden van de Raad overlegd om te brainstormen over manieren om een grensoverschrijdende regiomarketing te realiseren. Uiteindelijk is bij deze gesprekken duidelijk geworden dat het grensgebied als kansrijke economische regio niet alleen door een enkele fraaie brochure of video op de kaart kan worden gezet. Er moet vooral worden onderzocht welke, in economisch perspectief gezien sterke en zwakke kanten, kansen en risico's de regio kenmerken. Daarop heeft het secretariaat als volgt in praktisch en theoretisch opzicht actie ondernomen: a) Het secretariaat heeft een expert opdracht gegeven bedrijven te interviewen die hun positie in het grensgebied bijvoorbeeld door twee vestigingen in bijzondere mate benutten. De EUREGIO-commissies, de EUREGIO-Raad en de pers worden van de resultaten van het korte onderzoek op de hoogte gesteld. b) Het secretariaat spant zich in om bij spelers op nationaal niveau (o.a. GEA Actieteam, consulaat-generaal, Staatskanzleien) ten behoeve van het Nederlands-Duitse grensgebied een gezamenlijk, integraal onderzoek over de economische effecten van de grens uit te voeren. In de herfst van dit jaar zal naar verwachting een vergelijkbaar onderzoek voor de Nederlandse zijde, uitgevoerd in opdracht van het GEA Actieteam, worden gepresenteerd. Tegelijk is het van groot belang dat de spelers aan weerszijden van de grens hun mogelijkheden voor het versterken van de economische regio grijpen. De provincies Gelderland en Overijssel en ook de gemeente Enschede werken momenteel aan hun zogeheten Duitsland-strategieën, die wat dit aangaat een belangrijk oriëntatiepunt kunnen vormen. Ook bijvoorbeeld Münsterland e.v. en de IHK Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim willen stappen in de richting van een gemeenschappelijke

21 economische regio zetten. Naast structurele contacten op bestuurlijk en politiek niveau gaat het in grensoverschrijdende zin onder meer om relaties tussen bedrijven, versterking van de arbeidsmarkt, overdracht van technologische kennis en openbare aanbestedingen. Bespreking van de verdere gang van zaken

22 12: Kopen van Nederlandse E-Tickets vanuit het buitenland De afgelopen weken is het EUREGIO-secretariaat door meerdere burgers gewezen op het feit dat het niet mogelijk is via internet een e-ticket te kopen voor een treinreis binnen Nederland wanneer je niet beschikt over een Nederlandse bankrekening. Een betaling via de credit card of EC-kaart is niet mogelijk. De Nederlandse Spoorwegen heeft dit bevestigd. Voor treinreizigers uit het Duitse grensgebied betekent dit dat zij bijvoorbeeld voor een treinreis van Enschede naar Amsterdam alleen een treinkaartje kunnen kopen aan het loket in Enschede. Voordeelkaartjes, zoals bijvoorbeeld een groepsticket, kunnen bij de NS alleen online worden geboekt en derhalve voor reizigers zonder een Nederlandse bankverbinding niet mogelijk. De burgers die over deze kwestie contact met het EUREGIO-secretariaat hebben opgenomen verzochten de EUREGIO om ondersteuning. De commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling heeft dit thema in de vergadering op 25 mei 2016 behandeld en een verzoek gericht aan de EUREGIO-Raad zich per brief aan de NS te wenden. Het EUREGIO-secretariaat heeft hiertoe een brief voorbereid (zie bijlage). Tegelijkertijd is in de commissievergadering de vraag gesteld of het mogelijk is online een ticket te kopen voor het traject Enschede-Münster. Omdat de verkoop van tickets voor dit traject uitsluitend aan Duitse zijde plaatsvindt, is deze verbinding in de visie van de NS een puur Duitse verbinding. Daarom biedt NS-International online slechts een internationaal ticket aan vanaf Enschede Kennispark naar Münster, dat dan ook per creditcard betaald kan worden. Bij de Deutsche Bahn is het evenmin mogelijk online een rechtstreekse treinreis van Enschede naar Münster te boeken omdat het hier om een regionale verbinding gaat, waarvoor de Deutsche Bahn in Duitsland helemaal geen mogelijkheid voor online boeking aanbiedt. Overwogen zou kunnen worden dat de EUREGIO een poging doet te bewerkstelligen dat in haar gebied een app wordt ingevoerd waarmee de ticketproblematiek, die het gevolg is van de (dubbele) grenssituering, kan worden opgelost. Voorbeelden van dergelijke apps zijn en De EUREGIO-Raad besluit de voorgelegde brief over de aankoop van tickets vanuit het buitenland aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) te verzenden

23 13: INTERREG V A a. Stand van zaken algemeen In de vier vergaderingen van de INTERREG V-Stuurgroep voor het EUREGIO-gebied in 2015 zijn tot nu toe in totaal 19 projecten goedgekeurd. Door deze projecten zijn de NTERREG-middelen als volgt gereserveerd. De stuurgroepvergadering van is uitgevallen. INTERREG-Mittelbelegung (Stand ) Priorität Zuweisung EU-Mittelbelegung Abs. % Priorität I 104,4 Mio ,1 % Strategische Initiativen (EDR/EUR/ERW/ermn) Priorität I Sonstige Sektoren EUREGIO 9,1 Mio ---- Priorität II EUREGIO 21,3 Mio ,8 %* * von den für das Projekt "EurHealth - 1Health" beantragten EU-Mitteln von entfällt auf den Lenkungsausschuss EUREGIO ein Betrag von b. Overzicht over de vergaderdata van de gremia De tot nu toe vastgestelde data voor de INTERREG-gremia voor de komende maanden zijn: 1. ROV: , , , , IO: , Stuurgroep: , c. Overzicht over de aangevraagde projecten Als ondersteuning voor de besluitvorming treft u als bijlage aan een overzicht van de ingediende projectvoorstellen en de goedgekeurde projecten voor de Stuurgroep INTERREG A van de EUREGIO. Kennisname

24 14: Standpuntbepaling INTERREG V-projecten a) Cross Border Talent Het projectconcept treft u als bijlage aan. Opmerkingen EUREGIO-commissie Economie & Arbeidsmarkt en Dagelijks Bestuur: Positief advies. - De Westfälische Hochschule in Bocholt dient gevraagd te worden of ze willen deelnemen. Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur. b) MINT on Tour Het projectconcept treft u als bijlage aan. Opmerkingen EUREGIO-commissie MOZER Maatschappelijke Ontwikkeling en Dagelijks Bestuur: Positief advies met de volgende kanttekeningen: - Er zijn meer partners van Nederlandse zijde betrokken - Voor zover een subsidiëring uit het programma ERASMUS + mogelijk is, dient hier gebruik van te worden gemaakt. INTERREG- en ERASMUS + - dienen van elkaar afgebakend te worden. Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur. c) CTC-Trap Het projectconcept treft u als bijlage aan

25 Opmerkingen EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt en Dagelijks Bestuur: Positief advies met de volgende kanttekeningen: - Gevraagd wordt hoe met industriële eigendomsrechten wordt omgegaan bij projecten met INTERREG-subsidiëring. - Er dient te worden getoetst of andere EU-subsidieprogramma s, zoals SME- Instrument, beter bij het project passen. - Er dienen meer partners van Duitse zijde te worden betrokken. Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur. d) Meduwa Vecht(e) Het projectconcept treft u als bijlage aan. Opmerkingen EUREGIO-commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Dagelijks Bestuur: Positief advies met de volgende kanttekeningen: - Er dient te worden getoetst of ook partners van de waterschappen, ziekenhuizen en de levensmiddelenindustrie betrokken kunnen worden. - Er dient te worden toegelicht hoe het project zal worden afgebakend van het project Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater c.q. in hoeverre samenwerking noodzakelijk is. Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur. e) MKB Digi-Trans Het projectconcept treft u als bijlage aan. Opmerkingen EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt en Dagelijks Bestuur:

26 Positief advies met de volgende kanttekeningen: - Er dient te worden toegelicht hoe de middelen tussen de gebieden van de Euregio Rijn-Waal en de EUREGIO verdeeld zullen worden. - Deelname door de economische ontwikkelingsmaatschappijen in het Duitse deel van het EUREGIO-gebied zonder daarbij de gebieden, die wat verder van de grens liggen, uit te sluiten. Aanbeveling met inachtneming van de opmerkingen van de betreffende EUREGIOcommissie en het Dagelijks Bestuur

27 15: INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO a) Goedkeuring intensieve samenwerkingsprojecten Zoals besloten door de EUREGIO-Raad, in overeenstemming met het advies van de commissies en het Dagelijks Bestuur, worden intensieve samenwerkingsprojecten vanaf eerst door de betreffende commissie vakinhoudelijk beoordeeld, voordat ze aan het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad worden voorgelegd. De volgende projecten werden ingediend: EUREGIO-commissie MOZER Maatschappelijke Ontwikkeling - Partnersteden Emsdetten-Hengelo Jubileumjaar 2016 (zie bijlage) - Internationaal historisch congres (zie bijlage) Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Bestuur: Positief advies. EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt : - Haalbaarheidsstudie grensoverschrijdend Dienstencentrum Gaxel (zie bijlage) Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Bestuur: Positief advies met de volgende kanttekening: - De resultaten van de haalbaarheidsstudie dienen aan de commissie Economie en Arbeidsmarkt te worden voorgelegd. - De Bezirksregierung Münster wijst erop dat in het onderzoek ook de vestigingslocatie meegenomen moet worden. EUREGIO-commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling : - Grensoverschrijdende calamiteitenoefening 2016 (zie bijlage) Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Bestuur: Positief advies. - Horse-Power (zie bijlage) Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Bestuur: Positief advies met de volgende kanttekening: - Er dient te worden getoetst of in de haalbaarheidsstudie ook andere toepassingsmogelijkheden van paardenmest (bijv. gebruik in biogasinstallaties, gebruik als meststof) kunnen worden meegenomen

28 Goedkeuring van de genoemde intensieve samenwerkingsprojecten. b) Stand van zaken Kaderproject Overzicht informatiebijeenkomsten sinds afgelopen commissievergadering Op 14 april 2016 vond in Winterswijk een informatiebijeenkomst over grensoverschrijdende subsidiemogelijkheden voor sport- en cultuurverenigingen plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeenten Winterswijk en Vreden. EUREGIO heeft er een presentatie verzorgd over de subsidiemogelijkheden binnen het kaderproject. Verder stond voor 20 april 2016 een informatiebijeenkomst gepland in de Provincie Flevoland. Omdat er te weinig aanmeldingen voor deze bijeenkomst binnen zijn gekomen, werd deze bijeenkomst uitgesteld tot najaar Een nieuwe datum moet nog vastgelegd worden. EU-middelen gereserveerd Per hebben een toekenning ontvangen: o 73 ontmoetingsprojecten o 10 intensievere samenwerkingsprojecten (waarvan 3 projecten tot 5.000,- EU-subsidie) Zodoende zijn ,62 subsidie gereserveerd. Daarvan zijn al uitbetaald aan projectaanvragers: ,32. Totale beschikbare subsidie ( ) Indicatief toegewezen subsidie (stand ) Uitbetaalde subsidie (stand ) 2015: 1.250,00 Ontmoetingen (tot 1.000,- subsidie) , , : 9.043,32 Intensievere samenwerkingsprojecten (tot max ,- subsidie) , ,- 0,00 Totaal , , ,32 Indicatoren bereikt De navolgende aantallen zijn in afwijking van de eerder genoemde aantallen gebaseerd op projecten waarvoor reeds een eindbericht werd ingediend. Daardoor valt het aantal

29 attracties/openbare evenementen als ook het aantal bezoekers iets lager uit dan vermeldt in de vorige commissievergadering in februari. Met het oog op de indicatoren van het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland is het van belang te vermelden dat inmiddels werden georganiseerd: - 13 ontmoetingsactiviteiten voor scholieren - 11 attracties / openbare evenementen. Hieraan hebben (op basis van eindberichten) deelgenomen: personen waaronder 640 leerlingen en bezoekers. Daar bovenop vonden 12 andere ontmoetingsactiviteiten plaats. Gedurende de volledige projectlooptijd dienen in totaal te worden ondersteund/betrokken: MKB scholieren / studenten Kennisname

30 16: Rondvraag

Vergadering EUREGIO-Raad d.d. 24 juni 2016 in Borken

Vergadering EUREGIO-Raad d.d. 24 juni 2016 in Borken euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-Raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016 03-03-2016

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016 03-03-2016 euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

V E R S L A G. van de vergadering van de EUREGIO-Raad op 24 juni 2016 in Borken

V E R S L A G. van de vergadering van de EUREGIO-Raad op 24 juni 2016 in Borken V E R S L A G van de vergadering van de EUREGIO-Raad op 24 juni 2016 in Borken Deelnemers: zie presentielijst 1. Opening en begroeting De voorzitter van de EUREGIO, de heer Welten, opent de vergadering

Nadere informatie

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016 03-03-2016

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 18 maart 2016 03-03-2016 euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 25 november

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 25 november euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente De EUREGIO Meerwaarde voor de aangesloten gemeente Dr. Elisabeth Schwenzow www.euregio.eu 129 aangesloten gemeenten Foto vom Rat in Enschede Foto von der Maut EUREGIO Sociaal-culturele ontmoetingen Sociaal-culturele

Nadere informatie

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 31 maart in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand, Manitobaplein 1, 7671 GS Vriezenveen

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 31 maart in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand, Manitobaplein 1, 7671 GS Vriezenveen euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO

REGLEMENT VAN ORDE. voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO 8 januari 2016 REGLEMENT VAN ORDE voor het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO Het Algemeen Bestuur van de EUREGIO neemt op basis van de regeling artikel 9 lid 1 sub e het volgende Reglement van

Nadere informatie

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 23 juni 2017 in Steinfurt

Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 23 juni 2017 in Steinfurt euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

V E R S L A G (-vertaling-) van de vergadering van de EUREGIO-Raad d.d in Losser

V E R S L A G (-vertaling-) van de vergadering van de EUREGIO-Raad d.d in Losser V E R S L A G (-vertaling-) van de vergadering van de EUREGIO-Raad d.d. 27-11-2015 in Losser Deelnemers: zie presentielijst 1. Opening en begroeting De voorzitter van de EUREGIO, de heer Welten, opent

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k. Dat. ontv.: 1 g MRT

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k. Dat. ontv.: 1 g MRT PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ ^\ ^/LVK #*k Dat. ontv.: 1 g MRT 2015 EUREGIO EUREGIO, ENSCHEDER STRASSE ^62, 48sqq GRONAU (In)Formateur Provincie Overijssel POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008

Nadere informatie

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-Raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-Raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 info@euregio.nl www.euregio.nl anschrift

Nadere informatie

Concept - Notitie voor de raadsvergaderingen van de aangesloten gemeenten, -steden en (Land-)Kreise (hieronder veelal aangeduid met lidgemeenten )

Concept - Notitie voor de raadsvergaderingen van de aangesloten gemeenten, -steden en (Land-)Kreise (hieronder veelal aangeduid met lidgemeenten ) Concept - Notitie voor de raadsvergaderingen van de aangesloten gemeenten, -steden en (Land-)Kreise (hieronder veelal aangeduid met lidgemeenten ) De EUREGIO, het in Gronau/Enschede gevestigde grensoverschrijdende

Nadere informatie

Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst

Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst Verslag Commissie Grens Twente d.d. 11 februari 2015 te Glanerbrug Aanwezig/afwezig: zie bijgaande presentielijst 1. Opening en vaststelling agenda De heer Stegers opent als voorzitter de vergadering.

Nadere informatie

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008 Postfach 1164 NL-7503 GA D-48572 Enschede Gronau 053 / 460 51 51 02562 / 702-0 053 / 460 51 59 02562 / 702-59 UNSER

Nadere informatie

Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013

Operationeel programma Nederland-Duitsland 2007-2013 MEMO/08/318 Brussel, 20 mei 2008 Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013 1. "Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland" programma in het kader van

Nadere informatie

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-Raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-Raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op ONS KENMERK.222 euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad INLICHTINGEN BIJ Dr. E Schwenzow DOORKIESNUMMER -11 E-MAIL e.schwenzow@euregio.de postadres

Nadere informatie

Euregioraadsvergadering donderdag Afrika Museum. Beknopt verslag door Luc van der Linden (Raadslid DGP).

Euregioraadsvergadering donderdag Afrika Museum. Beknopt verslag door Luc van der Linden (Raadslid DGP). Euregioraadsvergadering donderdag 19-05-2016 Afrika Museum Beknopt verslag door Luc van der Linden (Raadslid DGP). Agenda Punt 1 Opening en begroeting Punt 2 Goedkeuring van het verslag van 26-11-2015

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 in het Rathaus van de Stadt Rheine

VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 in het Rathaus van de Stadt Rheine VERSLAG van de vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 14 maart 2014 in het Rathaus van de Stadt Rheine Aanwezig: zie presentielijst 1: Opening en begroeting De voorzitter, de heer Alsmeier, opent de vergadering

Nadere informatie

Strategisch Initiatief Health & LifeSciences

Strategisch Initiatief Health & LifeSciences Strategisch Initiatief Health & LifeSciences Europäische Union Europese Unie Partners in het INTERREG-programma Deutschland-Nederland: Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

Aan de leden van de EUREGIO. 9 april Geachte dames en heren,

Aan de leden van de EUREGIO. 9 april Geachte dames en heren, euregio, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau Aan de leden van de EUREGIO postadres Postbus 6008 NL-7503 GA Enschede 053-4605151 053-4605159 anschrift Postfach 1164 D-48572 Gronau 02562 / 702-0 02562 / 702-59

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot instemming met een nieuwe rechtsvorm van en een gewijzigde lidmaatschapsbijdrage voor de EUREGIO alsmede benoeming van twee vertegenwoordigers inclusief plaatsvervangers

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Regeling. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Regeling. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Regeling Stand: 01-02-2015 voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Preambule De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of via de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN < 25.000. Lorenz Dik Marieke Maes

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN < 25.000. Lorenz Dik Marieke Maes SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN < 25.000 Lorenz Dik Marieke Maes INTERREG V! INTERREG DEUTSCHLAND NEDERLAND Ems Dollart Regio EUREGIO Euregio Rijn- Waal Euregio Rijn- Maas-noord Kaderproject Betekenis van: Ontmoetingen,

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences

Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences Samen. vanzelfsprekend. zonder grenzen Strategisch initiatief health & lifesciences INTERREG Partners Niedersächsische Staatskanzlei Uitgegeven door: Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Uitwerking van het regionale Plan Münsterland

Uitwerking van het regionale Plan Münsterland Uitwerking van het regionale Plan Münsterland Zakelijk deelplan energie Informaties voor geїnteresseerden aan de Nederlandse kant De verandering in de energiewinning in de richting van duurzame productie

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) Aßm

Nanuru, MH (Anna) Aßm Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aßm Onderwerp: Bijlagen: VVEAT [info@weat.nl] maandag 18 april 2016 20:34 Eggenhuizen, J. (Jessica) Persbericht en brief Persbericht VVEAT Duitse lobby in Brussel.pdf;

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Artikel 1 Rechtsvorm 1. De EUREGIO is een openbaar lichaam in de zin van artikel 3 van het Verdrag van Anholt. 2. De vestigingsplaats van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

LzG4 Mobiliteit Leren zonder grenzen

LzG4 Mobiliteit Leren zonder grenzen Aanvraagformulier LzG4 Mobiliteit Leren zonder grenzen www.lerende-euregio.com 1 Inleiding Leren zonder grenzen Het Euregioproject Leren zonder grenzen is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Concept-statuten. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Concept-statuten. voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Concept-statuten Stand: 05-10-2014 voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Preambule De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of via de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Openbaar Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER Raadsvoorstel DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 29-01-2015 Raadsgriffie CORRESPONDENTIENUMMER N STELLER 2015.03613 2 mikos.pieters@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Euregioraad AAN DE GEMEENTERAAD, 1. Samenvatting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Rickhoff - Roolvink, G.J. (DV-ISC-DDC)

Rickhoff - Roolvink, G.J. (DV-ISC-DDC) Rickhoff - Roolvink, G.J. (DV-ISC-DDC) Van: Verzonden: vrijdag 10 april 2015 8:23 Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Maaike Veelers namens Elisabeth Schwenzow

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op

De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u van harte uitnodigen, vindt plaats op Aan de leden en adviserende leden van de EUREGIO-raad POSTADRES ANSCHRIFT Postbus 6008 Postfach 1164 NL-7503 GA D-48572 Enschede Gronau 053 / 460 51 51 02562 / 702-0 053 / 460 51 59 02562 / 702-59 UNSER

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Cursus. > De cursus 2003/2004 in een notedop...

Cursus. > De cursus 2003/2004 in een notedop... Cursus Deze cursus is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het ROC Oost-Nederland in samenwerking met de Technische Akademie Ahaus. Projectpartners aan Duitse kant zijn de Berufsbildungsstätte Westmünsterland

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?6/Ä^IU/6ö1 11 SEP Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?6/Ä^IU/6ö1 11 SEP Routing o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?6/Ä^IU/6ö1 Dat. ontv.: 11 SEP 2014 a.d. Mw. S. van Rooij Routing Bijl.: S.v.rooij@o.nl Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van DSB GESCHILLENCOMMISSIE BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van ' woonachtig te hierna: Klaagster tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe qq, curatoren in het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen wat er bij u

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur van 25 november 2013

Verslag Dagelijks Bestuur van 25 november 2013 DATUM 25 november 2013 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs.

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee?

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee? Jongerengemeenteraad 2011 Uw school doet toch ook weer mee? Pagina 1 Voorwoord Veel jongeren denken dat politiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg wil daar verandering

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. låçéêïéêéw Omzetting van het openbaar lichaam Esdalcollege in een stichting voor openbaar onderwijs op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. Portefeuillehouder: M.H.

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016.

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016. Omnibuzz t.a.v. Algemeen Bestuur Postbus 99 6166 GR Geleen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

iraád Mitgliederversammlung Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur Verstand (lnterreg-programmamanagement).

iraád Mitgliederversammlung Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur Verstand (lnterreg-programmamanagement). ,_,.,,.. _.. j R t plaatsvervanger of, wanneer er onder de collegeleden geen ambitie bestaat voor dit lidmaatschap, de raad voor te stellen uit zijn midden een tweede lid inclusief plaatsvervanger te benoemen.

Nadere informatie

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d.

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013) Artikel 1. Bestuur Algemeen 1. Het bestuur vormt door zijn

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie