Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart"

Transcriptie

1 121 e jaargang nummer 9 Zaterdag 28 februari 2009 losse nummers 3,10 euro Duitsland: 3,80 euro Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart VAAR IN NAVO-top stremt Rijnvaart in april Voor de op 3 en 4 april geplande NAVO-top in Baden-Baden, Kehl en Straatsburg zijn zulke omvangrijke veiligheidsmaatregelen nodig dat de Rijn op zaterdag 4 april enkele uren moet worden gestremd. Dat meldt Kantoor Binnenvaart namens de WSD Südwest. Die dag wordt de rivier tussen kmr 290,36 (Wehrarm Altenheim vanaf de Kulturwehr Kehl-Strassbourg) en kmr 309,100 (Stuw Rheinau-Freistett) van 6 uur tot circa 10 uur voor alle scheepvaart gestremd. Het invaren van bovengenoemde Strecke is op 4 april vanaf sluis Strassbourg-Neuhof toegestaan tot uiterlijk 4.30 uur in de dalvaart en in de bergvaart vanaf sluis Gambsheim tot uiterlijk 4 uur. Schippers moeten vooraf berekenen of ze nog voldoende tijd hebben om de Strecke geheel te bevaren. Alle schepen moeten de omgeving (het Bereich) van de stuw in Gambsheim om 6 uur hebben verlaten. Het in- en uitvaren van de havens in de buurt is van 4 tot circa 10 uur niet toegestaan. Scheepvaart binnen de Duitse havens en op de Kinzig vanaf de stuw in Neumühl tot de monding is alleen toegestaan op aanwijzing van de Wasserschutzpolizei. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsmatig verhalen op overslagplaatsen. Er geldt tevens een afmeerverbod voor alle schepen in het gebied. De opheffing van de stremming en het ligplaatsverbod worden via de bekende marifoonkanalen van de Revierzentrale, CARIN Gambsheim en door de WSP bekendgemaakt. (EvH) GPS PASMAN MOTOREN & AGGREGATEN HENRIETTE Je moet in Sambeek aan boord als je klaar bent, sms t mijn man. Ik doe de boodschappen, haal post, stap in de auto en pak de GPS. Onder opgeslagen favorieten vind ik sluis Sambeek. Mijn ipod sluit ik keihard aan op de autoradio. Zo de autorit vanuit Nijmegen kan beginnen. Twee jaar terug reed ik overal uit mijn hoofd naartoe. Nu brengt de moderne techniek mij naar mijn bestemming. Ik moet lang rijden. Volgens mijn gevoel ben ik te ver. De GPS zegt dat het nog twintig kilometer is. Ik controleer de eindbestemming en dat is sluis Sambeek. De GPS zal het wel weten, met die nieuwe weg weet je het ook niet. Op de borden verschijnt Belfeld. Nu weet ik zeker dat ik te ver ben. Ik keer. Iemand heeft sluis Belfeld als sluis Sambeek in onze GPS opgeslagen. De kwaliteit van de gebruiker bepaalt hoe de moderne techniek functioneert. Duitsland verwacht vijf procent minder vervoer over water Terugval Rijnvaart lijkt nog mee te vallen De binnenvaart krijgt dit jaar ruim elf miljoen ton minder lading te vervoeren naar, van en in Duitsland. Dat is bijna vijf procent minder dan vorig jaar, voorspelt het Duitse ministerie van Verkeer. Uitgaande van de gemiddelde scheepsgrootte daalt het aantal Duitse reizen daardoor met zo n 6500 scheepsladingen. Uitgesmeerd over de hele Rijnvloot scheelt dat op jaarbasis een halve reis per schip. De economische crisis zorgt in Duitsland wel voor een snelle daling van het goederenvervoer. Omdat de wereldhandel nagenoeg is stilgevallen, houden de Duitsers rekening met een daling van vier procent in het totale goederenvervoer. In 2008 nam het totale vervoer in Duitsland nog met 1,3 procent toe. Het voorjaar liet zelfs nog een stijging zien van bijna zes procent. De binnenvaart was wel de enige modaliteit die vorig jaar ook al te maken kreeg met een daling. Het vervoer over het water nam met 1,1 procent af. Het spoorvervoer steeg toen nog 1,9 procent, het wegvervoer vervoerde 1,1 procent meer. Binnenvaart Het Duitse ministerie verwacht dat de bevroren rivieren en kanalen aan het begin van dit jaar nog voor een flinke terugval in de cijfers gaat zorgen. Maar de belangrijkste reden dat de binnenvaart wordt getroffen is het fors afnemende grensoverschrijdende vervoer. De laatste jaren, vooral na de uitbreiding van de EU in 2004, steeg het grensoverschrijdende vervoer juist meer dan het binnenlandse vervoer. Daar komt dus in 2009 een einde aan. Het binnenlandse vervoer daalt met 2,8 procent, het grensoverschrijdende vervoer 5,4 procent. De binnenvaart krijgt dit jaar in Duitsland te maken met een teruggang van vijf procent van 64 naar 60,8 miljard tonkilometer. Het grensoverschrijdende vervoer met binnenschepen daalt dit jaar van 52,3 miljard tonkilometer naar 49,4 miljard tonkilometer (-5,7%). Het binnenlandse vervoer over water daalt van 11,7 miljard tonkilometer naar 11,3 miljard tonkilometer (- 2,9%). Het grensoverschrijdende wegvervoer daalt 5,6 procent, het binnenlandse 2,8 procent. Het spoor gaat eveneens 5,6 procent minder over de grens vervoeren, binnenlands daalt het drie procent. Het aandeel in de modal-split verandert door de recessie overigens nauwelijks. Het wegverkeer blijft verantwoordelijk voor 69,4 procent van het vervoer, het aandeel van het spoor blijft eveneens stabiel op 18,2 procent. De binnenvaart zet de in 2006 ingezette daling voort. In 2006 vervoerde de binnenvaart nog 10,7 procent van de goederen, dit daalt van tien procent vorig jaar naar 9,9 procent in Goederen De crisis laat volgens de voorspellingen geen enkele sector in de binnenvaart ongemoeid. Volgens de prognoses krijgt elke ladingsoort te maken met een daling. Dat geldt voor zowel binnenvaart, spoor als weg. De goederensoort die in het vervoer over water het meest te lijden heeft van de economische crisis zijn de vaste minerale brandstoffen. In 2008 werd nog 7,9 miljard tonkilometer vervoerd, dit jaar wordt rekening gehouden met een daling van 6,3 procent. Het vervoer van landbouwproducten daalt het komende jaar met 5,9 procent, de chemische producten met 5,4 procent en de halfen eindfabricaten met 5,3 procent. De daling in half- en eindfabricaat is vooral te wijten aan de mindere aanvoer van containers in de zeehavens. De laatste jaren profiteerde vooral de containerbinnenvaart van het toegenomen vervoer over zee. De goederensoorten die het minste inleveren zijn bouwstoffen, aarde en stenen (-4,2%), voedingsmiddelen (-4,5%), olie (-4,5%), erts en schroot (-4,9%) en mest (-4,9%). Marktaandeel binnenvaart neemt langzaam verder af De grootste verliezers in het wegvervoer zijn de meststoffen (-5,6%), chemische producten (-5,2%) en ijzer en staal (-4,8%). Vaste minerale brandstoffen (-56%), meststoffen (-4,7%) en half- en eindfabricaten (-4,7%) waren de grootste dalers in het vervoer over het spoor. Zeevaart De zeevaart krijgt in 2009 te maken met een beperkte teruggang. De oorzaak moet vooral worden gezocht in een daling van de import met vijf procent en negen procent minder export. De licht stijgende doorvoer van goederen in de zeehavens zwakt de daling een beetje af. In 2008 behandelden de Duitse zeehavens nog 323 miljoen ton goederen, dit jaar wordt een teruggang van één procent verwacht naar 319 miljoen ton. Ook hier zorgt de recessie voor een trendbreuk. In de laatste zes jaar groeide de overslag tussen de 2,4 en 6,7 procent van 255 miljoen in 2003 tot 323 miljoen ton vorig jaar. (EvH) Staaldraad op bunkerschepen zowel verplicht als verboden Bemanningen van bunkerschepen boven de 300 ton overtreden of het ADN(R) of de Arbowet als zij vastmaken op zeeschepen. Het ADN(R) schrijft namelijk staaldraden voor, maar die zijn meestal te zwaar voor de Arbowet. Deze tegenstrijdigheid in de regelgeving is niet voor 2011 oplosbaar, zegt Robert Tieman van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). De Europese Binnenvaart Unie (EBU) diende 10 november 2008 een voorstel tot wijziging van het ADN in 2011 in bij de Economische en Sociale Raad in Genève. Dit voorstel is op de veertiende vergadering van eind januari 2009 door de meerderheid afgewezen, zegt woordvoerder Fessmann van de CCR. Hij verwacht in de toekomst meer van deze beslissingen. Zo werkt het als de binnenvaart opgaat in een grote organisatie. De Russen stuurden een delegatie die verstand heeft van scheepsbouw, maar niet van de praktijk en eisten eerst een onderzoek. De volgende vergadering waarop het ter sprake kan komen is de vijftiende vergadering in augustus. Kunststof tros Ook Tieman legt een deel van de trage besluitvorming bij de organisatievorm. Toen de regelgeving bij de CCR was ondergebracht hadden Wachten op ondergang we te maken met uniformiteit van stem. In de CCR zat meer kennis. In Genève wordt met meerderheid van stemmen besloten. Dat betekent dat een goede lobby nodig is. De Russische delegatie kreeg de stukken in het Duits, Engels en Frans en niet in het Russisch. Het kan zijn dat ze het niet helemaal begrepen, want ze spraken alleen Russisch. Buiten Rusland stemden ook Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland tegen. Duitsland eist bijvoorbeeld een extra snelkoppeling op de leiding als extra zekerheid, maar dat acht Tieman een stap te ver. Nederland, Kroatië en België stemden voor. Duitsland omzeilt dit probleem in eigen land door gebruik te maken van havenverordeningen. In deze havenverordeningen kan het gebruik van kunststof trossen worden toegestaan. Deze mogelijkheid is voor Nederland momenteel geen optie, zegt Tieman, want in de Nederlandse wetgeving staat beschreven dat een havenverordening het ADN(R) niet mag loslaten. Als het niet lukt het ADN 2011 te wijzigen, ziet Tieman een oplossing in het afsluiten van een bilateraal verdrag met België of het aanpassen van bijlage 3 van het VBG. Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, waaronder de Arbowet valt, kon vanwege de grote drukte en de vakantietijd niet tijdig reageren. (HDJ) De met kolen geladen Gaea niet lang voordat ze naar de bodem van de Hartelhaven in Rotterdam verdween. Schipper Gerard van Winssen maakte de foto. Hijzelf, zijn vrouw Marieke en hun baby Gaja zijn aan boord genomen van de RPA 15, waar ze te eten, drinken en droge sokken kregen en de ondergang rustig afwachtten. Lees ook Gissen naar oorzaak zinken ms Gaea op pagina 3. (Foto Gerard van Winssen) DEZE WEEK 2 Discussie vaarwegbelasting laait weer op 3 Vervoer komt echt terug in het schip 5 Schipperszoon met regeltalent pak alles aan 6 Europese Commissie voert druk op banken op Drinkwatermakers Stuurmachines en roeren Schroefreparaties Schroeven en straalbuizen 7 Geen draagvlak samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke aanpak vrachtprijzen 9 Motortent maakt accommodatie stiller 11 VHZC wil charteren in coöperatieve sfeer 13 Vloot Pot Scheepvaart groeit door Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078) Fax (078) Verf verraadt dader aanvaring UTRECHT Rijkswaterstaat Utrecht heeft na een lange zoektocht de dader van een damwandbeschadiging gevonden en verantwoordelijk gesteld voor de schade. De blauwe verf op het schip verraadde de brokkenmaker. In de ochtend van 4 februari was de damwand in het Amsterdam-Rijnkanaal bij km 44 fors beschadigd, zegt teamleider Verkeersdienst Karel Kettelerij. En omdat het die nacht had gesneeuwd en de beschadigde plek niet met sneeuw was bedekt, wisten we het tijdstip van de schadevaring vrij exact. Het ging om een zeer forse schade van rond de euro. We moesten meteen een scherm plaatsen, omdat de damwand zo beschadigd was dat de grond eruit spoelde. Aan de schade te zien was die veroorzaakt door een redelijk groot schip met een duwkop. En het bijzondere was dat er blauwe verf op de damwand zat. En dat gaf ons hoop dat we de dader zouden kunnen achterhalen, want er zijn natuurlijk niet zoveel schepen met een blauwe kop. Daar kwam nog bij dat de beschadiging aan de westoever zat en het dus aannemelijk was dat het schip richting zuid was gevaren. Genoeg aanwijzingen om mee aan de slag te gaan. Kettelerij zette een aantal van zijn mensen op de zaak en aan de hand van foto s van schepen werd al gauw een waarschijnlijke dader, de eigenaar van een Nederlands schip, uitgevist. Omdat het schip inmiddels in Duitsland voer, werd de Wasserschutzpolizei gevraagd een kijkje aan boord te nemen om te checken of het om dit schip zou kunnen gaan. Die constateerden inderdaad een flinke beschadiging aan de stuurboordzijde van het voorschip en namen een monster van de blauwe verf. Dat verfmonster werd opgestuurd naar Utrecht en bleek inderdaad overeen te komen met die op de beschadigde damwand. Daarop werd het schip 14 februari bij aankomst in Nederland aangehouden door Rijkswaterstaat. De schipper ontkende aanvankelijk de schade veroorzaakt te hebben, maar geconfronteerd met de bewijzen bekende hij schuld. Hij is daarop verantwoordelijk gesteld voor de schade aan de damwand. (MdV) Aquapol neemt schip in beslag Aquapol heeft donderdag 29 februari in totaal 35 verdachte containers en een schip in beslag genomen voor nader onderzoek. In een grootscheepse EVOA-controle (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) werden 22 binnenschepen gecontroleerd op het vervoer van afvalstoffen. Het in beslag genomen schip voer met een lading losgestort vervuild grof schroot op het Schelde-Rijnkanaal. Oude metalen, zoals koelkasten en vloeistoftanks werden met dit schip vanuit Enschede naar Brussel vervoerd om daar te worden verkleind voor doorvoer naar China. Agenten zagen in het schroot diverse vervuilingen en roken een sterke chemische lucht. Metingen wezen echter niet op schadelijke concentraties. De Belgische milieuautoriteiten deden later verder onderzoek. In Rotterdam werden twaalf containers van twee schepen voor inspectie geblokkeerd. Ook blokkeerde Aquapol in Rotterdam nog eens 23 containers om vast te stellen of de inhoud strookte met de documenten. In Antwerpen controleerde de Scheepvaartpolitie de meest verdachte containers. Op een schip dat vanuit Rotterdam naar Antwerpen containers vervoerde, vermoedde Aquapol 45 containers met afvalstoffen zonder de vereiste documenten. De afzenders kregen proces-verbaal. Eén van de gecontroleerde schepen bleek verder niet te beschikken over voldoende bemanning. Dit schip werd onmiddellijk stilgelegd en de schipper kreeg een bekeuring. Ook bleek een schipper niet in het bezit van een NIWO-certificaat. Dat is vereist voor het vervoer van afvalstoffen. Ook hij werd bekeurd. (EvH) 15 Liefde is belangrijker dan varen ARNHEM De 48-jarige schipper van het zandschip Argus (1800 ton) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een steiger van de Zeil- en Motorbootvereniging Jason in de Arnhemse Malburgerhaven aangevaren. Daarbij raakten negen jachten beschadigd. Drie jachten moeten als verloren worden beschouwd. De met zand geladen Argus was afvarig en wilde de Malburgerhaven indraaien. Daar ging het mis. De waterpolitie vermoedt dat de automatische piloot nog stond ingeschakeld, waardoor de schipper onvoldoende controle had over het schip en de steiger ramde. Bestuurslid Paul Koch van Jason spreekt van een zeer grote schade voor de jachteigenaren. Het zandschip raakte de steiger in de draai vanaf de Rijn. De meeste zandschippers komen hier vaker en draaien zonder problemen de haven in, maar deze schipper was waarschijnlijk niet zo ervaren. Hij knalde door de bocht en schoof met 2000 ton langs onze steiger. Die raakte over een lengte van vijftig meter zwaar beschadigd. Een groot deel van de jachten werd helemaal in elkaar gedrukt. Het gaat Alstublieft, uw welkomstgeschenk als nieuwe abonnee! Ja, ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen voor slechts 13,50 (ex. btw) Meest gelezen op Schuttevaer.nl (17 tot en met 23 februari) 1) Ms Gaea zinkt 2) Aanvaringen bij Krammer- en Volkeraksluis 3) Hebberigheid en weelde grootste oorzaak crisis in de binnenvaart 4) Kapitein gewond door neerstortend stuurhuis Amberes 5) Overboord bij bergen lijk Aantal bekeken pagina s: De Argus richtte grote schade aan in de Malburgerhaven. Dinsdag takelde een kraan een zeiljachtje uit de puinhopen, zodat de andere jachten later konden worden weggesleept. (Foto Sjef Prins/APA Foto) Beunschip Argus ramt jachtsteiger om zeil- en motorjachten van tien tot twaalf meter. Hoe hoog de schade precies is, weet ik niet. Dat laten we over aan de taxateurs. De schipper van de Argus voelde er niet voor te reageren op de aanvaring. (EvH) Een sterk koppel Ja, Esco aandrijvingen bv Tel ik abonneer mij voor minimaal één jaar tot wederopzegging op Weekblad Schuttevaer en betaal voor het abonnement 145,90 (ex. btw). Als welkomstgeschenk ontvang ik de Schuttevaer MP4-speler met 1GB digitale opslag Genoemde prijzen gelden voor Overige voorwaarden: zie colofon. Vul deze bon in (naam en adres op achterzijde!) en stuur m op naar Weekblad Schuttevaer, t.a.v. afd. Marketing, antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig). Faxen kan ook:

2 2 havens & vaarwegen Weekblad Schuttevaer Zaterdag 28 februari 2009 Doorlaat met getijdencentrale aantrekkelijk voor Grevelingen MIDDELBURG Een grote doorlaat in de Brouwersdam kan de waterkwaliteit van de Grevelingen aanzienlijk verbeteren. Dat is een van de conclusies van de studie naar verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van dit zoute meer. Een schutsluis in diezelfde dam is technisch haalbaar, maar de kosten zullen hoger zijn dan de baten. De kwaliteit van het water in de Grevelingen is de laatste decennia achteruit gegaan. In de onderste waterlagen is vrijwel geen zuurstof aanwezig. In de diepe geulen (40 tot 45 meter) die door de Grevelingen lopen is door gebrek aan getij vrijwel geen verversing mogelijk. De slechte kwaliteit werkt zich langzaam omhoog en wordt niet verbeterd. Dit heeft vervolgens invloed op de voedselketen. Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en energieproducent Delta NV de studie opgezet met als doel te bekijken of herintroductie van het getij mogelijk is en in welke varianten. Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor een getijdencentrale voor de opwekking van energie. De verkenning toont aan dat een doorlaatmiddel dat vier tot acht keer zo groot is als de huidige Brouwerssluis, die gehandhaafd blijft, een beperkte getijslag van dertig tot vijftig centimeter behaalt. Bij vijftig centimeter getij ontstaat de beste verhouding tussen milieu-effecten, kosten en economische voordelen. Het is technisch mogelijk om de doorlaat te combineren met een getijdencentrale. Deze zou zelfs ook geschikt gemaakt kunnen worden voor het versneld afvoeren van rivierwater. Het bergen van rivierwater vanuit het Volkerak-Zoommeer viel echter buiten de onderzoeksopdracht. Ook de aanleg van een schutsluis in de Brouwersdam voor de recreatievaart is onderzocht. Maar waar het doorlaatmiddel en de getijdencentrale gezamenlijk gebouwd zouden kunnen worden, levert dit voor een schutsluis geen voordelen op. De schutsluis is hoe dan ook economisch niet haalbaar. De kosten bedragen zeventig miljoen euro, de baten twee miljoen. De gecombineerde aanleg van het doorlaatmiddel en de getijdencentrale bedraagt 450 miljoen euro, waarvan 190 miljoen voor de centrale, te bekostigen door Delta. (IH) Containerschip op de Loire NANTES De Franse rederij Marfret zet vanaf half maart een containerschip in op de Loire, tussen de havens van Montoir en Cheviré. Behalve voor 1500 ton huishoudelijk afval, kan de Gabarre ook worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed, zoals onderdelen van motoren en windmolens. De zeventigmeter is door Marfret eind december over zee van Nederland naar de Loiremonding gesleept, door het slechte weer heeft het schip daarbij wat schade opgelopen. De laatste zestig kilometer Loire werden al langer gebruikt voor het vervoer over water van vliegtuigelementen. Marfret laat nu ook onderzoek doen naar de bevaarbaarheid van de Loire tussen Nantes en Angers. Volgens het bedrijf kunnen zeecontainers vanuit Angers (per vrachtauto) veel sneller in Parijs zijn dan vanuit Le Havre, door de grote meanders in de Beneden-Seine. Tot eind negentiende eeuw was de Loire een belangrijker vaarweg in Frankrijk dan de Seine. (AvO) het weer weeroverzicht: In het weekeinde breekt een hogedrukgebied op de oceaan in twee stukken uiteen. Het ene deel trekt zich wat verder naar het westen terug, terwijl het andere deel over Midden-Europa schuift, met als eindbestemming Roemenië. Een lagedrukgebied op de oceaan breidt tegelijkertijd zijn invloed naar Noorwegen uit. Neerslaggebieden daarvan bereiken Schotland en door Meteo Consult B.V. Scandinavië. Vooral aan de Noorse westkust en de Schotse kusten waait het daarbij flink, met windkracht 6 tot 8. De winden komen uit richtingen tussen zuid en west. Op de Noordzee en in aangrenzende landen is het rustiger met veelal matige of vrij krachtige winden. Ook Spanje en Portugal worden gevoelig voor regen. Hier ontstaat dit weekend een lagedrukgebied. In Centraal-Europa is het droog LucHtdruk en windkracht Voor aanstaande zaterdag. hiermee hun ijspret en -verdiensten in het water vallen en de schipper moest het bezuren. Hij werd als dader gezien, waarbij er volledig aan voorbij werd gegaan dat hij niet op eigen houtje had gehandeld. Er was duidelijk een afweging gemaakt tussen de belangen van het bedrijfsleven in Drachten en de zakelijke en emotionele belangen in Eernewoude. Er is wel een oplossing voor deze en rustig. In het laagland komt de middagtemperatuur ruim boven het vriespunt uit. Sterker nog, op sommige plaatsen in Frankrijk en Zwitserland wordt het zondag 10 graden. De vorstgrens in de Alpen gaat ook omhoog en komt zo tussen 1600 en 2000 meter uit. L Deze verwachting is betrouwbaar. H > 6 Beaufort > 8 Beaufort > 10 Beaufort Isobaren Lage luchtdruk Hoge luchtdruk Vanaf 20 mm Vanaf 40 mm Vanaf 60 mm Vanaf 80 mm De Taskforce Versterking Recreatietoervaart maakte het rapport in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Het Watersportverbond is tegen een vaarbijdrage voor de watersport alleen. Zij vindt dat alle gebruikers van de vaarwegen moeten bijdragen. Uit de voorstellen van de Taskforce blijkt dat de beroepsvaart van de bijdrage wordt uitgezonderd. Maar uit de lijst van doelen waarvoor de nieuwe bijdrage moet worden gebruikt, blijkt dat deze ook wordt gebruikt voor verbeteringen anders dan in het toervaarnet. Ook reguliere onderhoudswerken worden genoemd. De beroepsvaart profiteert daar ook ten volle van. Kees de Vries van Koninklijke BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde. Schip bedrijf instelling:... Ter attentie van:... m/v Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoonnummer:... Fax: Geboortedatum:... Handtekening:... Pleziervaart: Ook beroepsvaart moet gaan betalen Schuttevaer gaat een vroegtijdige discussie over een eventuele vaarbijdrage voor de beroepsvaart liever niet aan. Hij stelt wel dat de binnenschippers zich hierover geen zorgen hoeven te maken. Het is al jaren zo dat een groepje EU-ambtenaren aan het rekenen is wie, welke kosten op het water veroorzaakt en hoe dat moet worden doorberekend aan welke gebruikers. Daar hebben ze al dikke stapels berekeningen van gemaakt. Overigens betaalt het wegvervoer nu het meeste. Het spoor en de binnenvaart betalen nog slechts minimale bedragen. En als het spoor de werkelijke kosten krijgt doorberekend, dan is het zeker dat ze niet kunnen blijven bestaan. Die kosten zijn zo hoog, die kunnen ze niet betalen. Volgens De Vries beschermt de Akte van Mannheim zowel de recreatie- als de beroepsvaart. Om een bijdrage te kunnen heffen is een wijziging van de Akte van Mannheim nodig. En daar heb je unanimiteit van alle lidstaten voor nodig. Dat wordt dus heel erg moeilijk. Want de vrijheid van scheepvaart is nog steeds een groot goed. Een aanpassing zie ik dus niet snel gebeuren. Want de Akte is heilig. Daar moet iedereen van afblijven. Dat vindt ook Verkeer en Waterstaat. Registratie Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is eveneens tegen een vaarbijdrage van de recreatievaart. Het verbond wijst onder meer op de hoge kosten. Bovendien is dit voorstel geen middel tot het verhogen van de veiligheid, zoals in het rapport wordt gesteld. Verhoging van kosten leidt, als men al kan blijven varen, tot bezuiniging op het onderhoud en heeft daarmee zelfs een negatieve invloed op de veiligheid op het water. Voor het verhogen van de veiligheid op het water is het eventueel uitbreiden van de marifoon- en vaarbewijsplicht een veel beter middel. De watersporters zitten eveneens niet te wachten op het voorgestelde botsende belangen: graaf een nieuw kanaal van het Pinses Margrietkanaal naar Drachten. Door de vaarweg niet door, maar langs Eernewoude te laten lopen, heeft Eernewoude zijn rust en landelijkheid weer terug. Misschien kan het zeker stellen van de ijspret in Eernewoude en de Princehof de bevoegde autoriteiten ertoe bewegen eens serieus over een alternatief voor de vaart op Drachten te bedenken. Te oordelen naar de eerste ijsberichten op Teletekst zou de provincie Groningen geen last hebben van ijsgang. Pas na nieuwjaar kwamen er berichten over de vaart op de Groninger vaarwegen. Het feit dat er op de vaarweg Gaarkeuken-Delfzijl nauwelijks ijs lag, leidde ertoe dat niets werd gerapporteerd aan het meldpunt. Dat leidde tot heel wat onduidelijkheid. De schipperij wist niet waar men aantoe was. Kon er worden gevaren? Hoeveel ijs ligt er en waar? Vragen waarop via de reguliere kanalen geen antwoord te krijgen was. Deze kwestie zal VerwacHting per district Voor komend weekeinde: nederlandse binnenwateren: Zowel zaterdag als zondag waait een matige zuidwesten- of westenwind, kracht 3. nederlandse kust: Zuidwestelijke wind. Het gehele weekend matig, kracht 3 en aan de noordkust kracht 4. Golfhoogtes rond een halve meter. oostzee: Zaterdag: westelijke wind, kracht 4. Zondag: zuidelijke bries, eveneens rond 4 Bft. Golfhoogtes tussen 0,5 en 1 meter. ierse zee: Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Zondag: west of noordwest, 4 à 5 Bft. Golven tussen 0,5 en 2 meter. Het kanaal: Zaterdag: hooguit matig, kracht 3, uit zuid of zuidoost. Zondag: noord tot noordwest, 4 Bft. Golfhoogte hooguit 1 meter. golf van Biskaje: Zaterdag: hooguit 3 Bft uit veranderlijke richting. Zondag: noord tot noordwest, 4 Bft. Golven van 1 tot 2 meter. westelijk deel middellandse zee: De wind komt uit zuid, zuidoost of oost. Meestal kracht 3 tot 5. Golfhoogtes tussen 0,5 en 1 meter. VerwacHte HoeVeeLHeid neerslag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. Discussie vaarwegbelasting laait weer op De discussie of vaarweggebruikers moeten gaan betalen voor de kosten die de overheid maakt voor het onderhoud aan vaarwegen is onlangs opnieuw opgelaaid. De Taskforce Versterking Recreatietoervaart stelt in haar rapport dat pleziervaarders een bijdrage moeten gaan leveren. Dat willen de recreatieschippers echter alleen als ook de binnenvaart gaat betalen. IJs is emotie in Friesland Nu de ijstijd achter ons ligt kunnen we eens kijken wat er zoal op de noordelijke wateren is gebeurd. Naar de berichtgeving van de diverse persorganen te oordelen, moeten er ijselijke toestanden zijn geweest. In Friesland en Groningen heeft het inderdaad gevroren, maar vooral in Friesland heeft het voor overlast gezorgd. De grote vaarweg had wat problemen tussen Lemmer en Oude Schouw, maar de rest van de vaarweg was goed bevaarbaar. Het van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal hadden zelfs amper ijs. Het openhouden van de vaarweg werd niet altijd door iedereen gewaardeerd. Vooral in Eernewoude zorgde het voor de nodige ophef. Tussen kerst en nieuwjaar is er, in overleg met de provincie, nog een schip door het ijs naar Drachten gevaren. Een aantal inwoners zag ik abonneer mij voor minimaal één jaar op Weekblad Schuttevaer en ontvang als welkomstgeschenk de 1GB Schuttevaer MP4-speler. ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen voor slechts 13,50 (ex. btw) Voor adressering: zie voorzijde van deze bon Koninklijke Schuttevaer de Regiovertegenwoordiger registratiesysteem. De Partij van de Arbeid (PvdA) bepleitte vorig jaar, tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat, een waterdicht registratiesysteem voor de pleziervaart. Hiermee wil de partij zorgen dat de handhaving op het water verbetert. Volgens PvdA- Kamerlid Roefs is bekeuren alleen mogelijk met een waterdicht registratiesysteem. Zij wees erop dat te hard varende pleziervaartuigen schade veroorzaken aan walbescherming en kunstwerken. Ook is er volgens haar veel asociaal gedrag als gevolg van de anonimiteit op het water. Roefs vond dat er eenzelfde registratie voor de pleziervaart moest komen als voor motorvoertuigen. Zij ontkende dat de registratie een eerste stap is naar vaarbelasting. Moeilijk Volgens staatssecretaris Tineke Huizinga is de gelijkschakeling van pleziervaart en motorvoertuigen moeilijk. Omdat het probleem relatief klein is, is de verwachting in het eerstvolgend overleg met de deelnemende partijen goed geregeld moeten worden, zodat bij de volgende ijsperiode duidelijk is wat de procedures zijn. Het lijkt er toch van te komen; 24- uursbediening op de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De Friese gedeputeerde Adema heeft in december aangegeven een begin te willen maken met continubediening op de vaarweg. In de loop van dit jaar wordt hiermee begonnen op de sluis in Lemmer. Voor de bereikbaarheid van het Noorden is dit een goede zaak. Het is niet te vergelijken met een Zuiderzeelijn, maar het kost minder en het zal wel positieve gevolgen hebben voor de noordelijke regio. Hopelijk zal dit goede voorbeeld worden gevolgd door de andere beheerder van deze vaarweg. Wie lang niet in de havenstad Winschoten is geweest, kan waarschijnlijk z n ogen amper geloven. De hele kade is gerestaureerd en oogt heel scheepvaartvriendelijk. Nu nog het Akte van Mannheim biedt bescherming dat de verhouding tussen wat het ons kost en wat het oplevert scheef is. Maar wij kijken er buitengewoon serieus naar. Medio 2009 wil ik er bij de Kamer op terugkomen. Het leek mij echter goed om de Kamer vooraf deze inschatting mee te geven. Het Watersportverbond vindt dat de kosten voor een registratiesysteem beter besteed kunnen worden. Zo n systeem vraagt veel geld en inspanningen die beter kunnen worden besteed aan verbeteringen van de vaarwegen. De regeling, die volgens het voorstel zo n 340 tot 800 euro per schip gaat kosten, wordt niet positief ontvangen door de waterrecreanten. Men moet immers nu ook al investeringen plegen voor een vuilwaterinstallatie aan boord, hogere liggelden dit jaar en hogere brandstofprijzen. De bijdrage moet aanmerkelijk omlaag wil alles betaalbaar blijven voor deze groep. Brancheorganisatie Hiswa is voorstander van kentekenregistratie als dat ten goede komt aan opsporing en handhaving. (EvH) Winschoterdiep en de haven uitbaggeren en Winschoten is er helemaal klaar voor. Het is er nu nog niet druk met scheepvaart, maar er zijn goede voorwaarden geschapen voor een echte havenstad. Het is te hopen dat de gemeente Winschoten deze accommodatie nu op een juiste manier in de markt weet te zetten om het bedrijfsleven activeren gebruik te maken van de haven. In zijn algemeenheid kan aan de Noordelijke vaarwegen nog wel meer bedrijvigheid worden ontwikkeld. Als straks het Winschoterdiep op het gewenste niveau is gebracht, kunnen de aanliggende gemeenten zich uitleven in het binnenhalen van watergebonden bedrijven. Een mooie vaarweg zonder bedrijvigheid zou natuurlijk een slechte zaak zijn. De bedrijven bepalen het gebruik van de vaarweg. Voor een succesvolle vaarweg zullen de diverse partijen de handen ineen moeten slaan om bedrijven te interesseren voor de ongekende mogelijkheden in het Noorden. Frans Bieze Huizinga opent Nieuwediepkade DEN HELDER Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga-Heringa, heeft met luiden van een scheepsbel de verbrede en gerenoveerde Onderzeedienstkade in Den Helder geopend. Tevens onthulde ze de nieuwe naam: Nieuwediepkade. Het naambord werd door het kraanvaartuig Coastal Worker van Acta Marine Waterweg vlak voor de kade boven water getakeld. Door de verbreding en renovatie van de Onderzeedienstkade is het totale kadeoppervlak bijna verdrievoudigd van 4000 naar vierkante meter. De Nieuwediepkade is nu 270 meter lang en volledig geschikt voor de op- en overslag van goederen ten behoeve van de offshore-industrie.. Op de kop van de kade is een 65 meter lange aanlegvoorziening gecreëerd voor de zeegaande recreatievaart. (PAS) scheepvaartberichten hydrografische kaarten Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans werkzaam zijn op de Noordzee. De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zm). De vermelding van een booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald (ACP - Adjacent to Charted Platform). Naam Ligging Noble Ronald Hoope 54-36,90 N ,20 E Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043). WADDENZEE Boschgat; gewijzigde markering. De roodgroen-rode stompe ton B 6- BW 1 in 53 29,2595 N ,7430 E is vervangen en vernaamd in een rode stompe ton B 6. Nieuw uitgelegd de west-cardinale ton B - BW in 53 29,2770 N ,8647 E. Boswad; gewijzigde markering. Definitief opgenomen: het rode stompe drijfbaken BW 12 uit 53 29,5409 N ,5344 E; het rode stompe drijfbaken BW 14 uit 53 29,7699 N ,6996 E; het rode stompe drijfbaken BW 16 uit 53 29,9499 N ,9096 E; het rode stompe drijfbaken BW 18 uit 53 29,9599 N ,3596 E; het rode stompe drijfbaken BW 20 uit 53 29,9856 N ,6956 E. Het groene drijfbaken W 3 uit 53 30,0357 N ,9081 E; het groene drijfbaken BW 5 uit 53 30,1256 N ,0551 E. Nieuw uitgelegd: de gele stompe kunststof sparboei BW 12 n 53 29,7307 N ,0368 E en de gele stompe kunststof sparboei BW 14 in 53 29,9855 N ,7533 E. Boswad; gewijzigde markering. Definitief opgenomen: de rode stompe ton BW 2 uit 53 29,0913 N ,1457 E; het rode stompe drijfbaken BW 2A uit 53 29,0638 N ,5459 E; het rode stompe drijfbaken BW 4 uit 53 29,0076 N ,9393 E; het rode stompe drijfbaken BW 4A uit 53 28,9697 N ,3718 E; het rode stompe drijfbaken BW 6 uit 53 29,0024 N ,8904 E; het rode stompe drijfbaken BW 8 uit 53 29,0814 N ,2481 E; het rode stompe drijfbaken BW 8A uit 53 29,1826 N ,3467 E; het rode stompe drijfbaken BW 10 uit 53 29,3943 N ,3911 E. Nieuw uitgelegd: de gele stompe kunststof sparboei BW 2 in 53 29,0210 N ,1438 E; de gele stompe kunststof sparboei BW 4 in 53 28,9781 N ,0511 E; de gele stompe kunststof sparboei BW 6 in 53 28,9912 N ,9778 E; de gele stompe kunststof sparboei BW 8 in 53 29,0958 N ,3286 E; de gele stompe kunststof sparboei BW 10 in 53 29,5100 N ,4252 E. Schild; gewijzigde markering. Definitief opgenomen: het groene drijfbaken S 1 uit 53 30,1822 N ,2565 E; het groene drijfbaken S 3 uit 53 30,3137 N ,2902 E; het groene drijfbaken S 5 uit 53 30,4675 N ,2588 E; de groene ton S 7 uit 53 30,6226 N ,3326 E; de groene ton S 9 uit 53 30,8858 N ,4386 E; de groene ton S 11 uit 53 31,1275 N ,2678 E; de groene ton S 13 uit 53 31,4613 N ,0572 E; de groene ton S 15 uit 53 31,7302 N ,0857 E; de groene ton S 17 uit 53 31,9100 N ,2922 E; de groene ton S 19 uit 53 32,0600 N ,5250 E. Nieuw uitgelegd: de gele stompe kunststof sparboei S 2 in 53 30,2320 N ,1939 E; de gele stompe kunststof sparboei S 4 in 53 30,7753 N ,3215 E; de gele stompe kunststof sparboei S 6 in 53 31,1618 N ,2143 E; de gele stompe kunststof sparboei S 8 in 53 31,5691 N ,8995 E; de gele stompe kunststof sparboei S 10 in 53 32,0924 N ,1488 E. Slenk; gewijzigde markering. Verlegd: de groene lichtboei S 3 in 53 20,4268 N ,1039 E; de rode stompe lichtboei S 4 in 53 20,4913 N ,1333 E; de westcardinale lichtboei S 2-SG 5 in 53 20,5052 N ,7179 E. Westgat/Plaatgat; gewijzigde markering. Verlegd: De groene lichtboei WG 7 in 53 29,9921 N ,1680 E; de groene lichtboei WG 9 in 53 29,8469 N ,0789 E; de groene lichtboei WG 11 in 53 29,2836 N ,5490 E; de groene lichtboei WG 15 in 53 27,9819 N ,0222 E; de rode stompe lichtboei WG 8 in 53 30,2125 N ,2889 E; de rode stompe lichtboei WG 10 in 53 29,9860 N ,2619 E; de rode stompe lichtboei WG 12 in 53 29,3405 N ,9567 E; de rood-groen-rode lichtboei WG 14-PL 13 in 53 28,5863 N ,8721 E; de rode stompe lichtboei WG 16 in 53 27,9804 N ,2932 E. Nieuw uitgelegd: de groene lichtboei WG 17 met karakter Fl.5s groen in 53 27,3785 N ,9494 E; de rode stompe lichtboei WG 18 met karakter Fl.5s rood in 53 27,3768 N ,2655 E. Opgenomen: de groene ton WG 13A uit 53 28,1488 N ,0700 E; de rode stompe ton WG 14A uit 53 28,1093 N ,4934 E. In 53 29,2652 N ,4674 E is een oude verankering (tonsteen met ketting) achtergebleven. Zoutkamperlaag; gewijzigde markering. Verlegd: de groene lichtboei Z 1 in 53 26,7293 N ,3635 E; de groen-roodgroene sparboei Z 3-PR 8 in 53 26,3490 N ,8631 E; de groene lichtboei Z 5 in 53 26,1303 N ,3922 E; de groene sparboei Z 7 in 53 25,8632 N ,6897 E; de rode stompe lichtboei Z 2 in 53 26,8241 N ,7443 E; de rode stompe lichtboei Z 4 in 53 26,3446 N ,6214 E; de roodgroen-rode ton Z 6-GvS 1 in 53 26,2298 N ,7932 E; de rode stompe sparboei Z 6A in 53 26,1379 N ,7215 E. Nieuw uitgelegd: de groene ton Z 5A in 53 25,9350 N ,5174 E. In elk van de navolgende posities is een oude verankering (tonsteen met ketting) achtergebleven: 53 26,8516 N ,6592 E en 53 26,2179 N ,0890 E. Westgat/Plaatgat; gewijzigde markering. De rood/witte lichtboei WG in 53 32,0014 N ,5362 E is weer voorzien van racon Z. GRONINGEN Winschoterdiep; Langmanbrug; geen bediening. Ivm. noodzakelijke vervanging en reparatie van cruciale onderdelen wordt de Langmanbrug in Groningen niet bediend op 9 maart muv. 6 tot 11 en van 17 tot 19 uur, 10 maart muv. 6 tot 8 en van 17 tot 19 uur, 11 maart muv. 6 tot 8, om 10, 12:30, 14:30 en van 17 tot 19 uur, 12 maart muv. 6 tot 8, om 10, 12:30, 14:30 en van 17 tot 19 uur, 13 maart muv. 6 tot 8 en van 17 tot 19 uur, 16 maart muv. 6 tot 8 en van 17 tot 19 uur, 17 maart muv. 6 tot 8, om 10, 12:30, 14:30 en van 17 tot 19 uur, 18 maart muv. 6 tot 8, om 10, 12:30, 14:30 en van 17 tot 19 uur, 19 maart muv. 6 tot 8 en van 17 tot 19 uur en 20 maart muv. 6 tot 8, om 10, 12:30, 14:30 en van 17 tot 19 uur. OVERIJSSEL Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; geen bediening. Geen bediening Zwolle IJsselspoorbrug op 2 maart van 0:26 tot 5:45 uur, 5 maart van 0:20 tot 5:50 uur en 14 maart van 0:08 tot 6:25 uur. Kanaal Almelo-De Haandrik; mededeling. De provincie Overijssel heeft een bekendmaking uitgegeven over Wijziging besluit maximimdiepgang en afmetingen vaartuigen provinciale vaarwegen Almelo-De Haandrik. Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren ( ) of te downloaden via GELDERLAND Neder-Rijn; Brug Heteren, brug in de A- 50; kmr. 895; oefeningen. Ivm. oefeningen geen beperking tussen Gat van Heteren (kmr ) en brug in de A-50 Heteren op 9 en 10 maart. Info: post Tiel, (0344) , VHF 64. Oude IJssel; Wijnbergsebrug; bericht ingetrokken. De beperking ivm. herstelwerk Wijnbergsebrug is opgeheven. Voorhaven Prins Bernhardsluis, Amsterdam-Rijnkanaal; Prins Bernhardsluis; oponthoud. Oponthoud Prins Bernhardsluis op 2 maart. FLEVOLAND Lemstervaart; Friesesluis, brug over benedenhoofd; geen bediening. Geen bediening brug over benedenhoofd Friesesluis tnb. UTRECHT Merwedekanaal (benoorden de Lek); Rijnhuizerbrug; stremming. Stremming Rijnhuizerbrug tnb. NOORD-HOLLAND Schinkel; Schinkelspoorbrug; bericht ingetrokken. Geen bediening Schinkelspoorbrug van 8 maart 0 uur tot 13 maart 23:59 uur is vervallen. Waardkanaal; Ulkesluis; Waardbrug; oponthoud. Oponthoud tussen Ulkesluis en de kom aan de zuidzijde van de Waardbrug tot 30 juni. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een baggerzuiger. Deze transporteert de baggerspecie met een flexibele persleiding naar een tweetal depots in de Waardpolder en de polder Anna Paulowna. Het baggerwerk begint aan de zuidkant van de Waardbrug waarna in noordelijke richting gewerkt wordt en de helft van de vaargeul blijft open voor scheepvaart. Bij het passeren van de baggerzuiger kan er enig oponthoud ontstaan. ZUID-HOLLAND Binnenhaven; Havenspoorbrug, Maassluis; beperkte service. De Maassluise spoorbrug wordt tnb. als volgt bediend: 1e draai om 6:30 uur en 2e draai om 11 uur. Incidenteel is er een 3e draai mogelijk om 14 uur (na overleg met het team Havens op VHF 64 of (010) en 4e draai om 18 uur. Haringvliet; Haringvlietbrug; geen bediening. Geen bediening Haringvlietbrug tnb. Doordat het signaleringssysteem van de weg in storing is en de te nemen verkeersmaatregelen niet afdoende is kan de basculebrug niet geopend worden. Info: CB Volkeraksluizen, VHF 64 of (0168) en RVC Dordrecht, VHF 71 of (0800) Noord; kmr. 984; baggerwerk. Ivm. baggerwerk mbv. baggervaartuig Leendert Sr. bijzondere voorzichtigheid thv. kmr (IHC-Kinderdijk) t/m 17 april. Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of (0800) Oude Rijn; Sumatrabrug; geen bediening. Geen bediening Sumatrabrug van 3 t/m 5 maart. Rijn-Schiekanaal; Kerkbrug, Voorburg; stremming. Stremming Voorburg Kerkbrug van 2 t/m 15 maart. Het val van de brug wordt verwijderd. In de doorvaart wordt een damwand aangebracht en is scheepvaart volledig gestremd. Voorhavens Volkeraksluizen; Volkeraksluizen; gedeeltelijke stremming. Stremming westkolk Volkeraksluizen van 9 t/m 12 maart en van 17 t/m 20 maart. Scheepvaart in de noordelijke en zuidelijke voorhaven moet rekening houden met de hiervoor benodigde werkvaartuigen. Verkeersaanwijzingen moeten stipt worden opgevolgd. Info: Volkeraksluis, (0168) en RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) ZEELAND Arnekanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne; Kanaal door Walcheren; gewijzigde bediening. Van Gedeputeerde Staten van Zeeland is een bekendmaking ontvangen betreffende Bedieningsregeling bruggen. Deze is ( ) aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren of te downloaden via Hollandsch Diep; gewijzigde markering. De sparboeien WP-O & WP-W zijn definitief opgenomen. Kanaal door Zuid-Beveland; Vlakespoorbrug; geen bediening. Geen bediening Vlakespoorbrug op 3 maart van 12:52 tot 13:09 uur en 11 maart van 8.52 tot 9.10 uur. Doorvaarthoogte vaste overspanning NAP cm. Westerschelde, Sardijngeul en Oostgat; werkzaamheden. T/m 3 mei, gedurende de werkdagen tijdens daglicht, vinden werkzaamheden plaats tbv. het overlagen van de steenbekleding op de Boulevard Bankert en Evertsen. Deze werkzaamheden bestaan uit het vanuit de Buitenhaven (KNMI-steiger) overslaan van breuksteen uit binnenschepen in het kraanschip Novamente, die de breuksteen vervolgens zal lossen op depots De kop van De Nolle en het Badstrand Boulevard Evertsen (beiden buiten de vaargeul). Novamente luistert uit op de voorgeschreven marifoonkanalen en voert de seinen conform het SRW. Mede gezien de ligging van het geheel moet de scheepvaart met zorg passeren. NOORD-BRABANT Maas; sluis Grave; Toeleidingskanaal Sluis Lith, Gekanaliseerde Maas; Prinses Mark; Markspoorbrug, Zevenbergen; geen bediening. Geen bediening Zevenbergen Markspoorbrug op 4 maart van 0:05 tot 5:35 uur. Maxima Sluizen; waarschuwing. Waterstandsverlaging tot NAP+ 420 cm tussen sluis Grave en Prinses Maxima Sluizen tnb. LIMBURG Afgesneden Maas; sluis Linne; oponthoud. Oponthoud max. 0.5 uur sluis Linne t/m 24 juli maandag t/m vrijdag tussen 7 en 17 uur. Afgesneden Maas; sluis Roermond; oponthoud. Oponthoud max. 0.5 uur sluis Roermond t/m 24 juli maandag t/m vrijdag tussen 7 en 17 uur. Gekanaliseerde Maas; Wilhelminabrug, Maastricht; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte max. 675 cm onder steigerconstructie van linkeroever tot over het midden van Wilhelminabrug Maastricht tnb. Gekanaliseerde Maas; Maastricht, spoorbrug; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte max. 675 cm tpv. inspectiewagen spoorbrug Maastricht (kmr. 14.2) tnb. Julianakanaal; Verbindingskanaal in het Bossche Veld; lokale scheepvaartvoorschriften. De RWS Limburg heeft een bekendmaking uitgegeven over kennisgeving verkeersbesluiten ivm. verwerkingsbekkens Grensmaas te Itteren en Bosscheveld. Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren ( ) of te downloaden via Kanaal Wessem-Nederweert; Polbrug; sluis Panheel; bericht ingetrokken. Diepgangsbeperking is opgeheven. Lees verder op pag. 15

3 Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer nieuws & achtergronden 3 webnieuws Schepen op elkaar WIJK BIJ DUURSTEDE 23/2 - Een lege binnenvaarttanker is vrijdag 20 februari in de Prinses Irenesluis bij Wijk bij Duurstede op een geladen drogeladingschip gevaren. De tankerschipper kreeg een proces-verbaal omdat hij niet alle voorzorgsmaatregelen had genomen die volgens het goede zeemanschap nodig waren. Containerprijzen HEERLEN 23/2 - Het containervervoer over zee van en naar ons land was in het vierde kwartaal van 2008 bijna vier procent goedkoper dan een kwartaal eerder. Dat komt vooral door de afgenomen vraag, de overcapaciteit en de dalende brandstofprijs. Lek na grondcontact PASSAU Een Hongaars duwverband is 15 februari op de Donau lekgeraakt na een grondcontact. De duwboot Köszeg met de duwbak MHRT 1809/B was afvarend onderweg toen het stel ter hoogte van kilometer 2251,1 bij Pleinting over een rots voer. Door een gat drong water in het voorste ruim. De kapitein voer door naar Vilshofen. De gealarmeerde brandweer kon met behulp van pompen voorkomen dat het schip dieper kwam te liggen. Nadat een duiker het lek de volgende dag provisorisch had gedicht kon het ruim worden droog gezet. De kapitein kreeg daarna toestemming door te varen naar Enns. Na het lossen van de lading zal de duwbak in Linz worden gerepareerd. (MP) Trillend de haven in EEMSHAVEN De Eemshaven heeft zondagnacht onverwacht bezoek gekregen. Rond één uur liep het pas afgebouwde cruiseschip de AidaLuna de haven binnen. Het schip was voor een proefvaart op weg naar Emden, maar begon tijdens de reis te trillen. Wat er precies mankeert aan de AidaLuna is nog niet bekend. Mogelijk heeft de schroef averij opgelopen. Doorvaren naar Emden werd als een te heikele onderneming beschouwd. Het gevaarte moet daar namelijk nog door een sluis. Hoe lang de Aida- Luna nog in de Eemshaven blijft, is onduidelijk. (Foto Dennis F. Beek) Aanvaringen in voorhavens DEVENTER Op de late avond van maandag 16 februari hadden bij de Krammersluis en de Volkeraksluis aanvaringen plaats met materiële schade. Een van de schepen moest voor reparatie naar de werf. Omstreeks uur naderde een leeg binnenschip de Oostelijke voorhaven van de Krammersluizen met de bedoeling te gaan schutten in de bakboordsluis. Regen beperkte het zicht toen een tegemoetkomende schutting de sluis verliet. Onder die schepen was een lege tanker, die na een duwboot met twee geladen bakken de kolk verliet en het duwstel direct al in de voorhaven opliep. De situatie die daarbij ontstond was blijkbaar voor de schippers zo onoverzichtelijk dat het lege binnenvaartschip kop op kop tegen de bakboordsbak van het duwstel voer. Hierbij raakte de kop van het lege schip boven de waterlijn zwaar beschadigd. Het duwstel kon doorvaren richting Volkeraksluizen. Wachten Een uurtje eerder ontstond een aanvaring tussen twee schepen bij de Volkeraksluis. Een coaster en een binnenvaarttanker lagen beide te wachten in de Noordervoorhaven en hielden zich gaande. Maar tijdens het uitvaren van de tegemoetkomende schutting raakten de schepen elkaar plotseling. De kop van de tanker raakte het achterschip van de coaster. Uit de verklaringen van de gezagvoerders werd de toedracht niet duidelijk. Volgens de kapitein van de tanker kwam de coaster achteruit, terwijl de coasterkapitein verklaarde dat de tanker vooruit kwam. De schade was in elk geval gering. (EvH) Rijnhuizerbrug kapot NIEUWEGEIN 23/2 - De Rijnhuizerbrug over het Merwedekanaal is kapot en staat daarom continu open. Forteiland IJmuiden IJMUIDEN 23/2 - Exploitant PBN van Forteiland in IJmuiden heeft een landingsvaartuig laten bouwen om het eiland te bevoorraden. Het vaartuig van ruim twaalf meter lang is gebouwd in Amerika. Shipdock Draaisma FRANEKER 21/2 - Dirk van Dellen en Rienk Bijlsma hebben Shipdock Draaisma in Franeker overgenomen van de gebroeders Klaas en Jetze Draaisma. Beide eigenaren hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hebben geen opvolgers. Gevangenisstraf MIDDELBURG 23/2 - De Middelburgse rechtbank heeft een 28-jarige Roemeen uit Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor het stelen van een aantal buitenboordmotoren. Kanon in netten HARLINGEN 23/2 - Bemanningsleden van de Urker viskotter UK-167 hebben vorige week donderdag een Duits kanon opgevist. Dat gebeurde op de Noordzee voor de Duitse kust. Mogelijk is het afkomstig van een onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog. Loodsgeld Harlingen HARLINGEN 22/2 - De Harlinger zeehavenbedrijven menen dat de haven onbetaalbaar dreigt te worden vanwege de torenhoge loodstarieven. Sinds de beloodsing is geprivatiseerd, stijgen de tarieven jaarlijks met tientallen procenten. Schip gekaapt 22/2 - Piraten hebben zondag voor de kust van Somalië een Grieks vrachtschip gekaapt. De onder Maltese vlag varende bulkcarrier Saldanha was met steenkool op weg naar Europa. Grondbank ARNHEM 22/2 - De Grondbank is begonnen met het storten van grond uit de uiterwaarden van Driel in het Gat van Moorlag in de Rosandepolder tussen Oosterbeek en Arnhem. Het gaat om materiaal uit de omgeving van een arm in de Rijn die is weggehaald voor het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Haven Nijmegen NIJMEGEN 19/2 - De gemeente Nijmegen wil zich nadrukkelijker profileren als een stad aan de Waal met bijzondere havens en ligkaden. Het stadsbestuur gaat daarom samen met belanghebbenden de ambities voor de havengebieden formuleren. Margrietkanaal LEEUWARDEN 19/2 - Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn begonnen met het project verruiming, kadeen oeververbetering van het Prinses Margrietkanaal. Het gaat om het deel tussen de Krúswetters bij Warten en de brug Ald Skou. Bevrachters dringen aan op vertrouwen in onzekere markt Vervoer komt echt terug in het schip Als schippers niet betaald krijgen wat ze vragen, hebben de bevrachters het gedaan. Maar dat is natuurlijk niet zo, verzucht Frank Smit van het gelijknamig bevrachtingskantoor in Rotterdam en vicevoorzitter van de Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke dienstverleners in de Binnenvaart (VSLB). Geen paniek. We moeten met z n allen ons zelfvertrouwen bewaren. Dat vervoer komt echt terug, reageert voorzitter Martin van Dijk op de huidige onzekerheid in de vrachtenmarkt. De belangrijkste oorzaak ligt in problemen met het financiële stelsel, benadrukken beide VSLB-bestuurders. De economie vertraagt, de volumes nemen af, bedrijven hebben tijdelijk moeite met de financiering, maar op de langere termijn kent de binnenvaart alleen maar voordelen. Je moet het uitzitten en hopen dat je voldoende vet op de botten hebt, redeneert Smit. Als een schipper geen werk meer heeft, is het voor ons ook over. Wij hebben net zo min belang bij lage vrachten. We proberen ze nu weer op niveau te krijgen. Ook een schipper moet z n bestaansmogelijkheid houden. Van Dijk vult aan: De markt is gebaat bij duurzaamheid en continuïteit. Prijsvoordeel is maar van korte duur. Netwerk De bevrachtersvereniging is in 2002 ontstaan uit de Vereniging van Makelaars in Scheepsvrachten en de Vereniging van Internationale Binnenvaartondernemers (VIB). Na het stoppen van de beurzen, het wegvallen van de wettelijke erkenning voor binnenlandse bevrachters Wij hebben net zo min belang bij lagere vrachten Koffiedik kijken, zo noemt schipper Gerard van Winssen van het ms Gaea als het gaat om de oorzaak van het plotselinge zinken van zijn schip donderdagmorgen op de hoek van de Hartelhaven en de Mississippihaven. Hij moest zijn schip achterlaten en vertrok naar zijn huis in het Limburgse Mergelland om maandag de carnavalsoptocht in zijn woonplaats te zien voorbij trekken. Voordat de Gaea in Rotterdam zonk, had het schip zes weken bij scheepswerf Hoogerwaard in de Rotterdamse Waalhaven gelegen. Daarvan lag het ongeveer twee weken op de helling. Onder meer voor een SI-keuring. Of de werfbeurt iets met het zinken te maken heeft, durft Van Winssen niet te zeggen. Ze hebben wel wat vlakreparaties gedaan, maar niet op die plek. Het is dus afwachten wat de oorzaak is. Schade door ijsgang kan het volgens de schipper niet zijn. Wij hebben heel erg weinig door het ijs gevaren. Dat mag echt geen naam hebben. Scheef Van Winssen had vorige week woensdag bij de EMO geladen en zijn schip daarna voor de nacht aan de palen in de Hartelhaven gelegd. Toen hij wakker werd merkte hij dat zijn schip water maakte. Het stond inmiddels in het gangboord. Het schip lag helemaal scheef, vertelt Van Winssen. De Gaea is dubbelwandig en het water stond in de zijcompartimenten. Die zijn negentien meter lang, dus daar gaat best veel water in. Met het pompsysteem hebben we nog geprobeerd het water eruit te krijgen. ( makelaars ) en het weglopen van het oude bestuur was het tijd voor iets nieuws. Veel disponenten en bevrachters kenden elkaar niet, terwijl een netwerk voor het functioneren in de binnenvaartmarkt wel van belang is, zegt Van Dijk, zelf destijds afkomstig van Haniel. Bij de oprichting van de VSLB werd het logistieke aspect er nadrukkelijk bijgetrokken, omdat bevrachters ook met regelmaat werken als architecten van de binnenvaart. De vereniging heeft zich vanaf het begin ingezet als aanspreekpartner van de overheid in het Deelorgaan Binnenvaart (nu Overlegorgaan), waar met andere organisaties zaken als de nieuwe Binnenvaartwet en de problematiek van het kleine schip werden besproken. Van de VSLB zijn bevrachters niet op persoonlijke titel lid, zoals van de vroegere makelaarsvereniging, maar als kantoor. Er zijn vijftig leden, veelal kleinere bevrachters van Groningen tot Rotterdam en Maastricht, elk met een eigen ladingspecialiteit in een dynamische markt. Het kleinschalig bestuur vormt daar Voorzitter Martin van Dijk (links) en vicevoorzitter Frank Smit van bevrachtersvereniging VSLB: Markt gebaat bij duurzaamheid en continuïteit. (Foto: Dirk van der Meulen) een afspiegeling van. Ballotage kent de VSLB niet, in de bevrachtingswereld kent iedereen elkaar, al is er de laatste jaren wel wat jonge instroom. Vakbekwaamheidseisen of een gedragscode zijn er niet, maar daar wordt aan gewerkt volgens Smit en Van Dijk. De VSLB is in overleg met het Scheepvaart- en Transport Collega, maar de beroepsgroep lijkt vooralsnog te klein voor een opleiding voor bevrachters. Praktijk De praktijk blijkt de beste leerschool. Frank Smit (60) herinnert zich hoe hij destijds voor zijn erkenning werd bevraagd op kanalenkennis en scheepskennis. Wie weet er nu nog wat een kistluik is? Hij begon veertig jaar geleden bij de firma Tromp als bevrachter in opleiding en was erbij toen in 1975 alles fout ging. De beurstijd was sowieso een heel andere tijd, met binnenlands vaste Inmiddels waren patrouilleboten van de Zeehavenpolitie en de Havendienst ter plekke. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam zag het al er snel hopeloos uit. Omdat het scheepvaartverkeer geen last had van het incident was er geen haast om het schip te bergen. Het Havenbedrijf liet wel een oliescherm leggen om watervervuiling te voorkomen. Een drijvende kraan, die was besteld om de Gaea voor zinken te behoeden, kwam volgens Van Winssen te laat. Ik vroeg nog of ik naar de EMO mocht varen om een deel van de kolen te lossen, maar dat mocht niet. Ze waren bang dat de Gaea dan midden in de haven zou zinken. Uiteindelijk lukte het niet het schip drijvende te houden. Het lek was te groot, er was geen houden aan. Ze bleef maar zakken. Toen ben ik met mijn vrouw en onze veertien maanden oude baby van boord gestapt. Ik kon nog net tarieven en bevrachting op provisiebasis. Internationaal vlogen de vrachten minder op en neer, maar met de groeiende communicatie veranderde de markt. Schippers belden via de marifoon en later de mobiele telefoon, het beeld van een bevrachter in een klein hokje met twee telefoons aan z n oren was niet uitzonderlijk. Het was veel gezelliger, ook tussen schippers en bevrachters. Je had toen lang niet zo n haat en nijd als nu. Je rekende gewoon je provisie, dat was beter, vindt Smit. Bevrachters krijgen nu tegen een scherpe prijs ladingpartijen opgedrongen door verladers. Smit: Door schippers wordt het vaak gezien alsof bevrachters daar een slaatje uit slaan, maar we krijgen ook alle risico s op ons bord. Hij beseft dat de meeste schippers meer genuanceerd denken, mede door het toenemend ondernemerschap onder varenden. Van Dijk: Kolenschip kwam net van de werf Gissen naar oorzaak zinken ms Gaea Bij het ontwaken ontdekte schipper Van Winssen dat zijn schip flink scheef lag. Buiten bleek het water in het gangboord te staan. Even later zag hij eerst het voorschip zinken, daarna ging het achterschip. (Foto Roger van der Kraan) wat belangrijke dingen van boord meenemen. Aan boord van de RPA 15 kregen we eten, drinken en droge sokken. Vervolgens zagen we eerst het voorschip zinken, daarna ging het achterschip. Geen last Van Winssen reisde na het zinken naar zijn huis in Zuid-Limburg. Daar ging hij bezig met de afwikkeling van het ongeval. Het gaat Schippers moeten zich realiseren dat niet de bevrachter de oorzaak is van de huidige malaise. Smit: Het is de marktwerking. De kolen worden aangeboden in grote partijen, bijvoorbeeld naar Krotzenburg. Geen jaarcontracten, altijd partijen. Voor grote rederijen als Dettmer en kantoren als Imperial De Grave met veel eigen werk liggen de verhoudingen anders. Die zijn dan ook geen lid van de VSLB. Vanuit hun specialisme proberen bevrachters nieuw werk te acquireren. Dat valt volgens Smit niet mee: Bestaand werk binnenhalen, door een kwartje eronder te bieden, gaat vaak ten koste van een ander. Dat is slecht voor de relaties. Het meeste werk is bekend, maar we zijn voortdurend alert. Als er een nieuwe fabriek wordt gebouwd zijn bevrachters al drie keer langsgeweest. (DvdM) wel goed met ons, meldt hij. We hebben goed geslapen thuis, maar we zullen nog wel onze moeilijke momenten krijgen. We zijn bezig met inventarislijsten, zodat de verzekering weet wat wij missen. Maar het belangrijkste is dat we elkaar in goede gezondheid hebben. GPS Marine uit Sliedrecht begon vrijdagmorgen rond acht uur met het lossen van de 1550 ton kolen uit de Gaea. Het kraanschip Novamente (66,52 x 9,50 meter) van baggerbedrijf P.T. Pols haalde de kolen uit het schip. De Novamente heeft een hefvermogen van 32,8 ton. Maandagochtend arriveerde de eerste bok van GPS Marine, de Apollo, bij de Gaea. De bergers legden maandag de bok in positie en hingen de hijskabels in de hijsbokken. Maandag en dinsdag bracht de berger de stroppen onder het schip aan. In de loop van de dinsdagmiddag kwam de tweede bok, de GPS Ajax ter plekke. De twee bokken konden woensdag beginnen met het lichten van de Gaea. Weer varen Van Winssen hield zich intussen via de internetsite van Schuttevaer op de hoogte van de ontwikkelingen in Rotterdam. Hij was woensdag wel bij de berging van zijn schip. Donderdag gaat ze weer op de helling bij Hoogerwaard. De machinekamer wordt dan helemaal schoongemaakt. Los van de vraag of het schip wordt gesloopt of gerepareerd, gaat ook de motor alvast helemaal uit elkaar. En er wordt natuurlijk naar de oorzaak gezocht. Daarna bekijken wij of het nog de moeite loont het schip weer in orde te maken. Daarna kunnen wij als gezin weer verder. Want onze eerste prioriteit is weer snel te gaan varen. Dat is zeker. (EvH) Ligplaatsen van Rijnnaar Maashaven Het Havenbedrijf Rotterdam verhuist dit voorjaar de 36 openbare ligplaatsen voor de binnenvaart in de Rijnhaven naar de Maashaven. De verhuizing houdt verband met de overdracht van de Rijnhaven aan de gemeente Rotterdam in het kader van het project Stadshavens. Vanwege de verhuizing verdwijnt de steiger van 580 meter in het midden van de Rijnhaven. Die wordt in twee delen verplaatst naar de Maashaven. Een deel van 420 meter komt in de buurt van het ss Rotterdam, het andere deel van 160 meter komt nabij de kade van Quaker. De nieuwe ligplaatsen krijgen walstroom. De Maashaven telt dan 160 ligplaatsen voor de binnenvaart die allemaal zijn voorzien van walstroom. Tussen Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt over de gefaseerde overdracht van de voormalige havens in het stadgebied waaronder het Rijn-Maashavengebied. Met de verhuizing van de ligplaatsen verdwijnt de binnenvaart uit de Rijnhaven. Vóór de herfst moet de overdracht zijn afgerond. (EvH) BERLIJN De Duitse regering heeft vorige week 120 miljoen euro extra vrijgemaakt voor investeringen in de Duitse vaarwegen. Het geld is bedoeld om de Duitse economie te stimuleren. De Bundesrat heeft daartoe vorige week het zogenaamde Konjunkturpaket II van de Bondsregering goedgekeurd. Eind vorig jaar werd al 170 miljoen euro extra voor vaarwegen vrijgemaakt in het Konjunkturpaket I. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt (BDB) is blij met de maatregel. Het geld van vorig jaar was bedoeld voor investeringen in het Mittellandkanaal, de Mittelweser, Moezel, Neckar, Main, Main-Donaukanaal en de Havel-Oder-Wasserstrasse. Het nieuwe geld wordt ook ingezet om zwakke plekken op dezelfde vaarwegen te verbeteren. Dit jaar is in totaal 978 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in behoud en uitbouw van zee- en binnenwateren, zegt BDB-president Gunther Jaegers. En dat is veel, maar ook noodzakelijk om de vaarwegen de komende jaren bedrijfszeker te houden. Volgens Jaegers is de ontwikkeling een teken dat vaarwegen kennelijk eindelijk de politieke aandacht krijgen die ze verdienen, zodat ze in de toekomst de groeiende goederenstromen aankunnen. Onze bemoeienissen hebben succes gehad. Klaar in de la Volgens woordvoerder Jens Schwanen van de BDB gaat het om bestaande projecten, die nu versneld uitgevoerd kunnen worden. We hebben geluk dat er al zoveel vaarwegprojecten klaar in de la liggen. De spoorwegen hebben geen nieuwe projecten voorbereid en kunnen dit jaar dus ook geen nieuwe lijnen aanleggen. In de binnenvaart is er gelukkig genoeg werk dat meteen kan worden uitgevoerd. Marine pakt piraten DEVENTER De marine van Engeland en de Verenigde Staten heeft voor de kust van Somalië binnen een dag zestien piraten opgepakt. Vorige week donderdag werden negen piraten gevangen genomen. De piraten probeerden aan boord te komen van een schip uit India. Dat schip had waarschuwingssignalen gegeven toen het werd beschoten. Woensdag werden al zeven piraten opgepakt. De piraten worden naar Kenia gebracht. Daar moeten ze voor de rechter verschijnen. (EvH) Machinekamerbrand LUDWIGSHAFEN Aan boord van het Kroatisch ms Sveti Fipup I Jakov is 14 februari op de Rijn bij Worms brand uitgebroken in de machinekamer. Het met zand geladen binnenschip was afvarig toen de brand ontstond. Als gevolg daarvan viel de voortstuwing uit. Snelle hulp van het Nederlandse De Atlas voorkwam erger. Het schip nam het brandende 84 jaar oude schip langszij en bracht het naar de aanlegsteiger Schill/Proland in Rheindürkheim. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar de woning. (MP) Goede infrastructuur moet effecten crisis dempen Bijna miljard voor Duitse vaarwegen Twee miljard extra Het gaat heel slecht Het gaat volgens het BDB heel slecht in Duitsland. Vooral in de staal en chemie slaat de crisis hard toe. Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg-Huckingen heeft een hoogoven gesloten en in de chemische industrie is de productie met 35 tot 50 procent gekrompen, zegt BDB-woordvoerder Schwanen. DB Schenker Rail heeft al van de wagons even op een zijspoor gezet. En de geruchten worden steeds sterker dat per 1 maart voor 5000 van de werknemers arbeidstijdverkorting wordt aangevraagd. Het gaat om werkzaamheden bij Minden op het Mittellandkanaal, Dörverden op de Wesel, de sluizen van Fankel en Zeltingen op de Moezel, de verdieping van de vaargeulen op de Untermain en de renovatie van sluizen op de Main en het Main-Donaukanaal en de nieuwbouw van Niederfinow op de Havel-Oder-Wasserstrasse. Meer geld acht Schwanen niet zinvol: Dit is het maximum wat we in een jaar kunnen uitgeven. AIS Daarnaast is er nog 75 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten in de binnenvaart. Als voorbeeld noemt de bondsregering de uitrusting van schepen met AIStransponders. Verder gaat het geld naar onderwijs en modernisering van de Duitse binnenvaartvloot. Dat is een nogal vaag begrip, erkent Schwanen. Ik denk dat ze dat opzettelijk zo vaag hebben geformuleerd omdat de regering hier nog invulling aan moet geven. (MdV) Duitsland geeft in 2009 twee miljard euro extra uit aan de infrastructuur. Daarvan gaat 350 miljoen euro naar de 7500 kilometer vaarwegen. Naar de kilometer spoor gaat 700 miljoen euro en naar de kilometer wegen die geschikt zijn voor goederenvervoer gaat 850 miljoen euro. De resterende honderd miljoen gaat naar het combiverkeer. In 2009 is er 978 miljoen euro beschikbaar voor de Duitse vaarwegen. Dat wordt 920 miljoen in In 2008 was het 546 miljoen euro en in miljoen euro.

4 familieberichten Weekblad Schuttevaer 4 WEEKBLAD SCHUTTEVAER Zaterdag 28 februari 2009 Zaterdag 28 februari 2009 C1000 Het IJ (Veemkade) Oostelijke 1019 BW Telefoon: Fax: Handelskade 1005/1007 AMSTERDAM Inkoop van plantaardige oliën en vetten VOOR UW WEKELIJKSE BOODSCHAPPEN Eigen vaste locatie te Dordrecht met aanlegsteiger. GMP certificatieschema diervoedersector 2006 geldig tot PDV registratienummer: PDV Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX Geldig tot KRAT BIER VOOR HALVE PRIJS + 1 BROOD NAAR KEUZE GRATIS *tegen inlevering van deze waardebon! & (""$ ') %&!! & & *%, % & ' &%&! ')! & ( $+"$! * Alle reparaties aan uw schip zowel onder als boven de waterlijn * Nieuwbouw bedrijfsvaartuigen en passagiersschepen "$ $ " #!! %%! "&*% %! Rotterdamseweg 466, 2629 HJ Delft, tel D È S P E C I A L I S T O P H E T G E B I E D VA N Turboblowers GEBR. VAN DONGEN TURBOSERVICE BV BEL: onderhoud, reparatie en levering van verschillende merken turboblowers SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF Ligplaats nodig? MISTI Voorzieningen: Wij bieden in onze afgesloten haven in 's Gravendeel oplegmogelijkheden voor schepen, pontons en ander drijvend materieel. De haven heeft een oppervlakte van m2 en is geschikt voor schepen met een diepgang tot 4,5 m. Voor meer vrijblijvende informatie en tarieven, neem 700 m drijvende aanlegsteigers; 220V/380V walaansluitingen; Walkraan (20 ton); Drijvende kraan (6 ton); Roro-steiger; Afsluitbare haven; Afgesloten opslagterrein. XXX XJFMFWFSU OM ACCU S VARTA 230 Amp pr. op aanvr. DAVECO SCHEEPSMAKELAARDIJ Pruylenborg PC Zwijndrecht Tel autotel Fax ZUIDVEENSEWEG TX STEENWIJK TEL.: / PLANKEN VLOEREN Rondv. boot, ca x 3.50 x ca m., bj. 1993, 96 pers., electrisch aangedreven, SI zone 3+4 OOK MOGELIJK OP UW SCHIP *Tijdens montage meevaren mogelijk* Partyboot, bj. 1986, x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, SI zone 3 + 4, max. 40 pers., (model jachtkruiser). SCHEEPSBETIMMERING ARIE VAN LOENEN BV MOLENVLIET LH ZWIJNDRECHT TEL (078) FAX (078) UUR SERVICE! &%* *' ()&% % $ #!,&) $ ( +( +) (&+' %# # %!" -!% ( *. voor vakkundige en snelle reparaties van REINTJES - keerkoppelingen ABC - dieselmotoren * 24-uurs * meer dan 40 jaar ervaring maandag 9 maart 2009: van tot uur en van tot uur; dinsdag 10 maart 2009: van tot uur; woensdag 11 maart 2009: van tot uur, en om uur, uur en uur; donderdag 12 maart 2009: van tot uur, en om uur, uur en uur; vrijdag 13 maart 2009: van tot uur; maandag 16 maart 2009: van tot uur; dinsdag 17 maart 2009: van tot uur, en om uur, uur en uur; woensdag 18 maart 2009: van tot uur, en om uur, uur en uur; donderdag 19 maart 2009: van tot uur; vrijdag 20 maart 2009: van tot uur, en om uur, uur en uur. Tel Fax Arnhem 5SFG [FLFS [PFLFO Unifleet BV t.a.v. Gerard Heuvelman T : F : M : E : W: Ter overname rondvaart-partybedrijf in noorden van het land all-in. Winschoterdiep; Langmanbrug (nieuwe Euvelgunnerbrug), beperkte bediening o.a. autokranen, motorinbouw, elektra, laswerk, hydrauliek contact op met Ter overname aangeboden kleinschalig sportvissersbedrijf in zuidwesten van Nederland. GUNSTIGE TARIEVEN! Newtonweg 9 - Spijkenisse Wij zijn in Nederland en België actief, en laden veel in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam Hotelpass.schip, 38pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m., Rijnattest zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig garantiecontract. Rijnattest zone 2 tot medio I.v.m. noodzakelijke vervanging en reparatie van cruciale onderdelen van de Langmanbrug te Groningen zijn gewijzigde bedieningstijden van kracht op onder genoemde data. De bedieningstijden zijn als volgt: $ # (! / $$ ($ % $ ( +( +) (&+' %# # Dordtclean B.V. Kilkade BC Dordrecht Tel: +31(0) de heer R.M. Briels: +31(0) TE KOOP: Eventueel inname spuitwater Landschapschilder wil (tegen verg.) week meevaren op klein vrachtschip. Tel Te huur: Direct aan de jachthaven in Culemborg scheepswerf, detailhandel plus woonhuis. Huurprijs n.o.t.k Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bert Sanderse: TRAKTIEBATTERIJEN Amp.Amp.Amp.Amp.Amp.Amp.Amp.- 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V Trog optioneel exclusief BTW jaar garantie Bezorging door geheel Nederland en in Antwerpen DAVECO Leeghwaterstraat LM Werkendam Tel SCHEEPSACCU S H O A C 120 Amp.- 12V Amp.- 12V Amp.- 12V Amp.- 12V 175 Optima CCA Excl. BTW 2 jr. garantie 12 volt 120 amp.; 150 amp.; 180 amp.; 200 amp.; 230 amp. 2 jaar garantie SCHEEPSMAKELAARDIJ Pruylenborg PC Zwijndrecht Tel autotel Fax Traktie 24 volt 490 amp.; 590 amp.; 690 amp.; 790 amp. Accu s 4 jaar garantie Hotelpass.schip, afm ca 34,15 x 5,06 x 1,20 m., kr.hgte 4.40 mtr, PRIJZEN MOMENTEEL OP AANVRAAG i.v.m. fluctuerende loodprijzen Levering door heel Nederland HOOGENDIJK ACCU S Vlaardingen tel fax TE KOOP: 195 pk Volvo Penta, SI cert. zone 2,3 en 4, 32 pers. als hotelschip of 50 pers. als rondvaartdagboot. Rondv. boot, ca x 5.21 x 1.30 m., SI met zone 2, 150 pers., interieur aangepast. Partyboot, bj. 1986, 14,00 x 4,00 x 0,75 m., boegschroef, SI zone 3 + 4, max. 40 personen (model jachtkruiser). Partyboot (type Amsterdammer), ca x 4,10 x ca. 1,4 mtr. Ter overname modern rondvaart-partybedrijf in randstad all-in. CARINS BV Wij verzorgen uitstekende zeecasco verzekeringen (hull/machinery) periodes voor één jaar of langer, tegen de beste condities, scherpe premie, uitstekende security! Uiteraard verzorgen wij ook graag Uw P&I en tijdverlies. Wij zijn ISO 9001:2000 gecertificeerd, goede 24-uurs service, Nederlandse experts. Bel of schrijf ons voor een offerte! Carins BV, Leonard Springerlaan KB GRONINGEN tel. +31(0) fax +31(0) mail:

5 Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer varend bestaan 5 RIS-platform Rijkswaterstaat presenteert tijdens het RIS Platform van 26 februari enkele zaken uit het Uitvoeringsplan Scheepvaart Verkeersmanagement. Voor de pauze belichten Nienke Bagchus, projectleider RIS bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Verkeer en Waterstaat, en Frans de Mol van Rijkswaterstaat Zuid-Holland de highlights voor de periode van 2009 tot Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart gaat in zijn bijdrage in op de presentatie van Rijkswaterstaat. De vernieuwing van IVS90 staat centraal na de pauze. De inleider van dit onderdeel is nog niet bekend. Ivo ten Broeke brengt iedereen op de hoogte van de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van RIS in Nederland. Bijeenkomsten van het RIS platform Nederland zijn kosteloos toegankelijk voor varende ondernemers en andere geinteresseerden. De ontmoetingen vinden een keer per kwartaal plaats en worden gezamenlijk georganiseerd door BTB en RWS. Deelnemers zijn welkom vanaf uur; het programma loopt van uur. Het is niet nodig tevoren aan te melden. De middag wordt afgesloten met een drankje. Locatie: STC/MSR, Wilhelminakade 701 te 3072 AP in Rotterdam. Stoere piraten gezocht Piraat Paraat in het Maritiem Museum in Rotterdam zoekt nieuwe piraten. Ben je jonger dan 10 jaar? Meld je dan in de hal van het museum waar je wordt klaargestoomd tot piraat! Eerst zorgt Piraat Paraat dat je er als een echte piraat uitziet en ga je een stoer piratenzwaard maken. Maar een piraat moet natuurlijk ook heel gevaarlijk kunnen kijken, woest kunnen grommen en slimme piratentrucjes weten. Wanneer: 23 t/m 27 februari, elk uur vanaf uur tot uur. Kosten: gratis (exclusief entree). Schrijfatelier In het schrijfatelier leer je de kneepjes van het schrijversvak van een echte auteur. Hoe ziet een goed verhaal eruit, waar moet je beginnen, waar gaat het over? Als je het leuk vind, kun je meteen meedoen aan de schrijfwedstrijd die het Maritiem Museum organiseert samen met het tijdschrift BoekieBoekie. Leeftijd vanaf acht jaar. Wanneer: 22, 25 feb en 1 maart van uur. Van tevoren reserveren via Kosten: gratis (exclusief entree) Films en knutselen Elke dag van de voorjaarsvakantie kun je kijken naar spannende piratenfilms of knutselen in de hal van het museum. Wanneer: 14 t/m 29 februari. Kosten: gratis (exclusief entree) Schrömgens stopt KEULEN Bonamare GmbH uit Keulen is per 1 januari overgenomen door Bonamare Schiffsmanagement, een volle dochter van Rhenus AG & Co. Bonamare GmbH heeft een vloot van vijf schepen, die onder andere met containers, bouwstoffen en gevaarlijke stoffen varen. Directeur dr. Kurt Schrömgens is na 35 jaar met pensioen gegaan. Schrömgens maakte zich ook buiten zijn bedrijf altijd sterk voor de Duitse binnenvaart. Zijn opvolgers zijn Roland Scheurle, voorheen procureur bij Bonamare en Dirk Gemmer, daarvoor bedrijfsleider bij Bonamare Schiffsmanagement. Rhenus en particulieren, dat bijt elkaar niet, zegt Thomas Maassen, bedrijfsleider bij Rhenus Port Logistics. We willen in de toekomst juist nog meer met particuliere schippers gaan doen. (MdV) Drugscontrole op Franse sluizen DOUAI De Franse waterpolitie heeft afgelopen week een controleactie gehouden op de sluizen van Douai en Moislains. Daarbij werden passerende schepen met honden en duikers op verdovende middelen en wapens doorzocht. Ook werden de papieren gecontroleerd. De actie diende volgens een politiewoordvoerder mede om meer ervaring en contacten met de binnenvaart op te doen, met het oog op een grote toename van het scheepvaartverkeer door het nieuwe Seine-Nordkanaal. In deze regio zijn de afgelopen twee jaar drie nieuwe waterpolitiediensten opgezet, in La Bassée, Noyon en Saint-Valéry-sur- Somme. (AvO) Vagrant maakt water TERNEUZEN Het met 1200 ton zout geladen ms Vagrant heeft zaterdagavond in het Noorddok van Terneuzen water gemaakt. Bergers van Multraship wisten met pompen te verhinderen dat het schip zou zinken. Ik heb altijd van mijn netwerken kunnen leven Schipperszoon met regeltalent pakt alles aan Jan Passmann (1971) is een drukbezet man. Niet alleen exploiteert hij de Pannenkoekenboot in Amsterdam, hij houdt zich ook bezig met nautische projectbegeleiding, zoals het verbouwen van partyschepen en het organiseren van evenementen op het water. Begrijpelijk dus dat hij de eerste afspraak die we met hem maakten glad was vergeten. Maar bij de tweede afspraak, een week later, is hij, na het maken van uitgebreide excuses, stipt op tijd. Zijn werk passioneert hem en daar wil hij graag over vertellen. Naast de steiger van de Pannenkoekenboot in de Amsterdamse NDSMhaven ligt een Kroatisch binnenvaartschip bij Ottenhof Techniek voor de wal. De Kroaat heeft brandschade in de machinekamer en Chiel Ottenhof heeft Jan Passmann gevraagd te bekijken welke specialisten nodig zijn om de schade te herstellen. Passmann heeft 1200 nummers in zijn mobiele telefoon staan en daar zitten vast de mensen tussen die de klus kunnen klaren. Om te beginnen moet de machinekamer worden schoongemaakt, zodat er veilig kan worden gewerkt en natuurlijk heeft Passmann het telefoonnummer van het juiste bedrijf: Stroom & Visser. Ik heb altijd van mijn netwerken kunnen leven, vertelt hij. Via zijn bedrijf JP Nautische Projecten laat hij zich inhuren als maritiem adviseur, onder meer door de exploitant van de Pure Liner-partyschepen, voor wie hij kapiteins inhuurt, nieuwbouw begeleidt en andere scheepszaken regelt. Dus het opnemen van schade hoort gewoon bij zijn werk. Passmann werd geboren op de Cecilia, de sleepboot van zijn vader Jan. Jan junior is enig kind gebleven, omdat er, naar zijn zeggen, aan boord geen Record pannenkoekeneten Het sleepschip Rival, gebouwd in 1929 en nog geheel in originele staat, is vrijdag 20 februari toegevoegd aan de collectie van het Havenmuseum. Het schip werd door de museumsleepboot Havendienst 20 van de ligplaats in Amsterdam over de Lek naar de Leuvehaven in Rotterdam gesleept. staat op veertien stuks De schipper van de afgemeerde Vagrant zag zaterdagavond rond half elf bij terugkomst aan boord dat de gangboorden deels onderwater stonden. Hij sloeg direct alarm. Daarop rukten de bergers van Multraship uit. Multraship-dochter de Verenigde Bootlieden assisteerde met haar bootje VB 10. Omdat de Vagrant in de haven langszij het beunschip Rio 1 lag afgemeerd, konden de bergers vanaf daar pompen aan boord brengen. Binnen een half uur was ook het kraanschip Carla ter plekke. Een groot deel van het zout werd vervolgens overgeslagen in het ms Henja. Multraship had die twee schepen ingehuurd. Dat is het voordeel van de zaterdagavond, vertelt directeur Leendert Muller. Dan zijn er genoeg schepen beschikbaar. Nadat we er wat zout uit hadden gehaald, stabiliseerde het schip zich. Daarna hebben we de hele lading eruit gehaald. De sleepboot Gent was ook nog ter plekke, maar die was niet nodig. Er was voldoende aanvalscapaciteit vanaf de wal. EFM moet als verzekeraar van de Vagrant nog nader onderzoek doen om iets te kunnen zeggen over de oorzaak. Een van de bergers uitte het vermoeden dat een lekkende afsluiter de boosdoener was. (EvH) Wat de oorzaak is dat de Vagrant zaterdagavond water maakte, is volgens verzekeraar EFM nog onbekend. (Foto Adrie van de Wege) ruimte was voor broers en zussen. Zoals zoveel schipperskinderen ging Jan op zijn zesde naar het internaat; De Uitkijk in Schiedam. Op zijn twaalfde kochten zijn ouders een huis in Ridderkerk en ging hij naar een middelbare school aan de wal, want daar stond zijn moeder op. Daarna deed hij MBO Binnenvaart aan het KOF in Rotterdam, gevolgd door een jaar Zeevaartschool. Jan maakte daar het eerste jaar mee dat de opleiding tot maritiem officier, die tot dan toe alleen op HBO-niveau bestond, op MBO-niveau werd gegeven. Gevolg was dat veel oudere jongeren, zoals Passmann ze noemt, voor wie de HBO-opleiding te moeilijk was van zee terugkwamen om de MBO-opleiding te doen. En daar zat ik dan tussen als jongetje van zestien. Dat was niet echt ideaal. Het bleek trouwens al snel dat zijn toekomst niet in het varen lag, hij had een ander talent. Dingen regelen. Als er ruzie De Rival werd gebouwd bij de werf Jan Smit en Zoon te Alblasserdam, in opdracht van de heer Arie Hoek. Tot vandaag de dag is de Rival in bezit van de familie Hoek. De kleinzoon, vernoemd naar zijn opa, woont nog samen met zijn vriendin aan boord. De Dortmunder Rival, 67 meter lang en 8,20 meter breed, werd gebouwd voor de vaart met kolen en andere bulklading over de Rijn en de kanalen naar Dortmund. Tot 1998 is het schip in de vaart gebleven, maar het heeft ook een periode stil gelegen toen het gebruikt werd voor opslag van munitie tijdens de Koude Oorlog. Bij het Havenmuseum zal de Rival een tweede leven krijgen. De ruimen van het schip zullen in samenspraak met de eigenaren, ingericht worden voor tentoonstellingen en andere publieksgerichte activiteiten. Het museum had nog geen Rijnsleepschip, vertelt Kees van der Ende, hoofd collectie van het Havenmuseum. Wel een sleepschip uit de Noord-Zuidvaart, de Geertruida, een zogenaamde Brusselaar. Van der Ende had al een jaar of tien contact met de familie Hoek. De verhuizing naar Rotterdam werd versneld door problemen met de ligplaats van de Rival in de Amsterdamse Houthaven. (DvdM) Sleepschip Rival bij het indraaien van de Leuvehaven. Foto Michiel Winkels Jan Passmann exploiteert onder meer de Amsterdamse Pannenkoekenboot, die jaarlijks zo n bezoekers trekt. (Foto Ernst van Deursen) was op school legde ik die bij. Hij dacht echter niet aan een loopbaan in de diplomatieke dienst, maar in het zakenleven. Ik wilde in elk geval zelfstandig zijn. Tuinmeubelen Maar eerst moest ervaring worden opgedaan en er begon een veelbewogen leven. Hij ging in Griekenland in de horeca werken en deed nog een winterseizoen in Zwitserland. Op zijn 22ste terug in Nederland kwam hij Sleepschip Rival naar Havenmuseum Rotterdam bij rederij Tonissen in Nijmegen terecht die een pannenkoekenboot wilde beginnen. Passmann had zijn schipperspapieren en horeca-ervaring op schepen, onder meer opgedaan op de raderboot De Nederlander. Bij de bouw van de eerste pannenkoekenboot op de Misti-werf was hij als adviseur betrokken. Tijdens de bouw werkte hij een halfjaar als gezagvoerder bij Rijkswaterstaat en als verkoper op de bunkerboot van Scherpenzeel in Arnhem. In 1997 ging Passmann met de pannenkoekenboot varen in Rotterdam en het werd zo n groot succes dat Tonissen een tweede exemplaar liet bouwen. Passmann had echter geen rust in zijn kont en ging in 1999 met zijn huidige vrouw Maaike van Zomeren naar Australië. Op zijn 28ste weer terug in Nijmegen freewheelde hij wat in de horeca en de binnenvaart. In een dolle bui riep hij in het café dat hij nog weleens als expat in het buitenland zou willen werken. Zes weken later zat hij in Indonesië als inkoper van teakhouten tuinmeubelen en richtte er een bedrijf op. Problemen ken ik niet, oplossingen wel. Pannenkoekenboot In 2002 terug in het vaderland, met zijn vrouw in verwachting van hun dochter, ging Passmann eerst als bedrijfleider bij de Verenigde Partyschepen Rederij in Amsterdam werken. In de haven raakte hij bekend als de man van de pannenkoekenboot en toen de assistent-havenmeester gekscherend opmerkte dat hij in Amsterdam een pannenkoekenboot moest beginnen, nam Passmann de uitdaging aan. Op 5 mei 2007 nam hij de eerstgebouwde pannenkoekenboot in franchise; hij huurt de boot van Tonissen en draagt een percentage af. Echtgenote Maaike heeft de zakelijke leiding en de kapitein is Marco de Graaf. Passmann heeft zo n gasten per jaar, onder het motto Onbeperkt pannenkoeken eten. Meestal blijft het bij drie, maar het record staat op veertien. Vorig jaar juni organiseerde hij het eerste IJazz-festival in de NDSMhaven aan boord van de Ocean Diva, naar eigen zeggen het grootste evenmentenschip van Europa. Dit jaar pakt hij het nog grootser aan op de helling van de voormalige NDSMwerf. In juni staan op het IJazz-festival niet alleen Wouter Hamel, maar ook de Jazz Crusaders, bestaande uit de vroege bandleden van Miles Davis. Niet gek voor een man die niks met jazz zegt te hebben. (HHjr) Stremming bruggen Voorburg en Den Haag DEN HAAG De provincie Zuid-Holland start begin maart met grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Wijkerbrug en de Kerkbrug over het Rijn-Schiekanaal tussen Voorburg en Den Haag. De werkzaamheden duren ongeveer een maand. Gedurende deze periode zijn de bruggen elk ruim twee weken afgesloten voor het wegverkeer. Ook voor de scheepvaart is de doorgang grotendeels gestremd. De doorvaart van de bruggen versmalt tijdens de werkzaamheden. De beroeps- en pleziervaart hebben tijdens de werkzaamheden dan ook géén doorgang. (PvV) Zeeuwse sluizen op afstand bediend VLISSINGEN Rijkswaterstaat Zeeland gaat vanaf 2 maart de Zandkreeksluis, Roompotsluis, Grevelingensluis en de Bergsediepsluis op afstand bedienen vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans op de Stormvloedkering in de Oosterschelde. De vier kleinere sluizen rijgen 24 uurs bediening. Bedienen op afstand werd eerder uitgesteld omdat de nieuwe bedieningswijze niet tot honder procent veiligheid en betrouwbaarheid leidde bij de uitgevoerde tests. Uit recent uitgevoerde tests blijkt dat de vereiste veiligheid en betrouwbaarheid bij bedienen op afstand nu gegarandeerd is. Na jaren over het water te hebben gezworven is Theunis nu op de vrachtwagen terecht gekomen. Zijn truck de Motivatie is een mooie vrachtwagen die op enig moment geladen is met een lading koperen onderdelen voor transport van A naar B. Theunis rijdt samen met zijn nieuwe bijrijder John. John is er nog niet zo lang, maar de samenwerking bevalt goed. Als op zaterdagmorgen Theunis met zijn vrouw even wat boodschappen moet gaan doen, laat hij de wagen achter onder de supervisie van John. Geen enkel probleem. Als Theunis s middags thuis komt, staat de wagen er verlaten bij. John is niet te vinden. Theunis vindt het raar. Hij probeert de John te bellen, maar krijgt geen gehoor. Boos over zulk onbehoorlijk gedrag begint Theunis verder te kijken. Er lijkt niets weg te zijn, maar Theunis houdt een vervelend gevoel. Nederlands kolenschip slaat lek in gebergte ST. GOAR Explosie aan boord van Medemborg SKAGEN recht te water Door mr drs Ynke Ooykaas, Van Dijk Advocaten te Rotterdam Truckschipper Theunis en de ladingdiefstal Het Nederlandse vrachtschip Waalkade is zondag op de Rijn bij St. Goarshausen Ehrental lek geraakt nadat het grondcontact had. Het met 2016 ton kolen geladen schip was op weg naar Krotzenburg. Kort na drie uur s middags meldde de schipper bij de verkeersleiding in Oberwesel dat zijn schip ter hoogte van km. 560 binnen de vaargeul aan de grond was gestoten en daarbij een lek in het voorschip had opgelopen. De machinekamer voorin stond al snel onder water. Omdat niemand precies kon zeggen hoe groot het gat was, begeleidde de Wasserschutzpolizei het schip naar de havendam in St. Goar. Hier zette de intussen gealarmeerde brandweer in totaal zeven dompelpompen in om zinken te voorkomen. De volgende morgen kon het schip met een voorspan naar Lahnstein verhalen om daar de lading in een ander schip over te slaan. Na een noodreparatie zou het doorvaren naar een Nederlandse werf. Over de oorzaak kon de Wasserschutzpolizei nog geen informatie verstrekken. Een peiling van de rivierbodem door het Wasser- und Schiffahrtsamt heeft geen bijzonderheden aan het licht gebracht. (MP) Twee Filippijnse bemanningsleden van de droge-bulkcarrier Medemborg van rederij Wagenborg hebben 23 februari in het Kattegat ter hoogte van Skagen zware brandwonden opgelopen bij een explosie aan boord. Zij werden per helikopter vervoerd naar het ziekenhuis in het Deense Aalborg. Eén van de twee werd vandaar doorgevlogen naar het academisch ziekenhuis Rigshospitalet in Kopenhagen. Volgens de Deense marine (SOK) was de krap 9200 dwt metende Medemborg met een lading steenkool onderweg van Rusland naar Nederland. Het schip is in opdracht van de autoriteiten in afwachting van nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval voor anker gegaan. (WV) Verdwenen onderdelen Dat dit vervelende gevoel juist is blijkt als Theunis een paar dagen later gaat lossen. Een flink aantal koperen onderdelen is verdwenen. Theunis belt een vriend die iets met rechten heeft gedaan en vraagt hem om advies: kan hij nou problemen verwachten. De vriend wijst Theunis erop dat hij als vervoerder de plicht heeft de goederen die hij moet vervoeren ook goed te vervoeren en dat betekent ook dat alle goederen die er bij lading in zijn gegaan er bij lossing weer uit moeten komen. Als tussentijds lading is verdwenen, heeft Theunis een probleem. Gelukkig heeft de Hoge Raad eerder uitgemaakt dat de vervoerder alleen aansprakelijk is voor diefstal als er sprake is van roekeloos gedrag met de wetenschap dat de schade waarschijnlijk uit dit gedrag zou voortvloeien. Niet beslissend is dat de vervoerder wist dat de kans op schade zeer aanzienlijk was. Als Theunis wordt aangesproken door de ladingbelanghebbende dient hij deze van repliek door te stellen dat hij volstrekt te goeder trouw heeft gehandeld en dat hij niet wist dat John zo n enorme boef zou zijn. Hij kan onder deze omstandigheden toch moeilijk aansprakelijk worden gehouden. De eigenaar van de lading is niet overtuigd. De lading koperen onderdelen was onder de hoede van Theunis. Theunis moet met meer komen voordat de ladingeigenaar ervan overtuigd is dat Theunis echt geen verwijt treft. Theunis snapt het niet: wat moet hij meer doen Uitspraken Gelukkig heeft zijn vriend de recente rechtspraak bijgehouden en hij kent wel een paar uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken, waaruit blijkt wat Theunis te doen staat. Als een vervoerder meent dat hij de lading niet met opzet of bewuste roekeloosheid kwijt heeft gemaakt, moet hij dit stellen. Het is verstandig om in geval van vermissing of diefstal steeds een uitgebreid onderzoek te (laten) doen. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, zodat later in een procedure duidelijk wordt wie wat gedaan heeft. Ten aanzien van personeel dat mogelijk bij de vermissing betrokken zou kunnen zijn, geldt dat er in beginsel alleen aansprakelijkheid van de vervoerder is, als vast staat dat mensen die daadwerkelijk het vervoer regelen de spullen hebben ontvreemd. Theunis is niet aansprakelijk als blijkt dat bijvoorbeeld een van de chauffeurs van een bevriend bedrijf de lading heeft gestolen. Wel is hij aansprakelijk als blijkt dat John, zijn bijrijder, de goederen heeft gestolen. Als er tijdens de periode dat Theunis de lading onder zijn hoede heeft, iets met de lading gebeurt en het vermoeden bestaat dat een van de mensen van Theunis daarbij betrokken is, moet Theunis aangeven of deze werknemer direct met het vervoer te maken had. Hij zal ook moeten aangeven om welke werknemer het gaat, wat hij deed en wellicht waarom hij nu niet meer voor Theunis werkt. Op deze manier kan vervoerder Theunis de eigenaren van de lading de mogelijkheid geven om zo gericht mogelijk na te gaan wat er nu precies gebeurd is. Ook hier geldt dat als Theunis deze opheldering niet geeft, dit grote gevolgen kan hebben voor hem in een procedure. Niet uitgesloten is dat een rechter op zo n moment meent dat Theunis zijn beroep op het ontbreken van opzet of bewuste roekeloosheid wordt afgewezen omdat Theunis onvoldoende heeft aangegeven waarom er geen opzet of bewuste roekeloosheid zou zijn. De vervoerder moet dan ook schriftelijk aangeven wat hij gedaan om de vermiste onderdelen op te sporen. Deense handelsvloot boven 10 miljoen brt KOPENHAGEN De Deens vlaggende handelsvloot is in de loop van 2008 verder gegroeid. De vloot telt per begin dit jaar (2009) volgens de cijfers van de rederijbrancheorganisatie Danmarks Rederiforening 533 schepen van 100 brutoton en meer. Het totale brutotonnage kwam voor het eerst iets uit boven de 10 miljoen tegen krap 9,2 miljoen brutoton aan het begin van het voorgaande jaar. Toen omvatte de handelsvloot 499 eenheden van boven de 100 bt. Het gezamenlijke laadvermogen steeg in een jaar tijds naar ruim 12,6 miljoen dwt. Dat komt neer op een groei met een slordige dwt. De groei zat voornamelijk in het tankersegment. De containervloot bleef gelijk. Begin januari hadden de rederijen ook iets meer nieuwe schepen in bestelling, in casu ruim 360. De nieuwgebouwde schepen worden echter lang niet allemaal in het Deense register ingeschreven. (WV) Offshorevloot tegen de kant ABERDEEN De recessie begint ook steeds meer grip te krijgen op de offshore-activiteiten op de Noordzee. Dit is vooral te merken aan het toenemend aantal offshorevaartuigen dat zonder werk komt te liggen. Was er eind december nog nauwelijks een bevoorrader of ankerbehandelaar te krijgen, nu liggen er al bijna veertig werkeloos tegen de kant, waarvan dertig in de Schotse havenstad Aberdeen. Een en ander heeft ook een aanzienlijk effect op de daghuur van deze schepen, die dramatisch aan het inzakken is. De daghuur voor bevoorradingsvaartuigen is de afgelopen zes weken gedaald van naar 8500 pond, met andere woorden een halvering. De daghuur van ahts-vaartuigen daalde van naar pond per dag. Het laagste niveau in drie jaar. Verwacht wordt dat de prijzen nog verder zullen dalen. Ook de daghuur van booreilanden zal gaan inzakken nu de eerste booreilanden in Noordwest-Europa zonder werk komen te zitten. (PAS)

6 6 Weekblad Schuttevaer scheepsbouw & offshore Zaterdag 28 februari 2009 De Maersk Developer van Maersk Drilling is gebouwd naar Nederlands ontwerp. (Foto Maersk) Booreilanden Maersk Drilling SINGAPORE De Keppel FELS-werf in Singapore heeft de afgelopen weken zowel een halfafzinkbaar als een zelfheffend booreiland aan de Deense maatschappij Maersk Drilling opgeleverd. Beide boorunits zijn naar een Nederlands ontwerp gebouwd. Begin januari is de Maersk Developer opgeleverd. Dit is de eerste van een serie van drie halfafzinkbare booreilanden van het type DSS 21 die door Keppel FELS voor Maersk Drilling worden gebouwd. Met dit door GustoMSC uit Schiedam ontwikkelde type kan in heel diep water boorwerk worden verricht. De maximaal haalbare waterdiepte is 3000 meter. De Maersk Developer is opgebouwd uit twee floaters, vier kolommen en een groot dek met boorfaciliteiten en accommodatieruimte voor 160 personen. Maersk Drilling heeft voor dit eiland een huurcontract gesloten met Statoil, die er in de Golf van Mexico mee aan de slag gaat. De overige twee units van deze serie worden later dit jaar en volgend jaar opgeleverd. Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen Reparatie Dokcapaciteit tot 110 meter Op 20 januari heeft Keppel FELS ook het zelfheffende booreiland Maersk Resolve aan Maersk Drilling overgedragen. Dit eiland is van het type CJ50-X100MC, dat eveneens door GustoMSC is ontwikkeld. De werf heeft opdracht om in totaal vier units van dit type te bouwen. Hiervan zijn in 2008 de Maersk Resilient en de Maersk Resolute en begin 2009 de Maersk Resolve opgeleverd en nummer vier volgt ook nog dit jaar. De eerste twee uit de serie zijn momenteel respectievelijk offshore Dubai en in de Deense sector van de Noordzee aan het werk. Omdat de Maersk Resolve ook op de Noordzee aan de slag gaat, wordt dit booreiland in februari aan boord van een zwaartransportvaartuig naar West-Europa overgebracht. Naast de door GustoMSC ontworpen boorunits heeft Maersk Drilling ook twee zelfheffende booreilanden naar Amerikaans ontwerp in gebruik genomen. Dit zijn de Maersk Completer en de Maersk Convincer, beide van het type Baker Pacific Class 375. De eerste is in 2007 en de tweede in 2008 door de Jurong-werf uit Singapore opgeleverd. (PAS) Maaskade 28, 5361 GB Grave Telefoon Fax De vakbond IG Metall vreest voor ontslagen op de werven van ThyssenKrupp Marine Systems. (Foto marepress) HAMBURG De directie van het scheepsbouwconcern ThyssenKrupp Marine Systems heeft een onderzoek aangekondigd naar de winstgevendheid van de verschillende werven in het concern. Volgens de vakbond IG Metall houdt het onderzoek verband met annuleringen. Volgens onbevestigde berichten zou een Duitse reder problemen hebben met de financiering Donkere wolken boven werfconcern ThyssenKrupp van vier bij Howaldswerke bestelde containerschepen. Bovendien zou een Russische opdrachtgever vier van zes zestig meter lange megajachten niet meer willen afnemen. Daardoor zou er nog maar tot 2010 en niet meer tot 2012 werk zijn. Tot TKMS behoren, naast de Kieler Howaldswerke Gaarden, Blohm + Voss in Hamburg en Thyssen Nordseewerke in Emden. De vakbond eist van TKMS dat geen overhaaste beslissingen worden genomen en zegt ontslagen niet te zullen accepteren. Het is bekend dat TKMS in Kiel het liefst alleen nog onderzeeboten zou willen bouwen. Binnen de scheepvaartbranche gaan de geruchten dat TKMS HDW Gaarden naar het voorbeeld van de Rendsburger werf Nobiskrug eventueel zou willen verkopen. (MP) Verheugen vreest voor scheepsbouw als kredietkraan niet snel open gaat Europese Commissie voert druk op banken op De Europese Commissie is bang dat Europese scheepswerven en maritieme toeleveranciers tenonder gaan als de banken de kredietverstrekking aan de sector niet snel versoepelen. De grote kapitaalbehoefte van de scheepsbouw en het gebrek aan betaalbare financieringen vormen een bedreiging voor de overlevingskansen van de hele industrie, stelt Europees Commissaris voor Industrie Gunter Verheugen in een uitgelekt intern memorandum, dat onlangs in de Europese Commissie is besproken. De kapitaalsintensieve scheepsbouw komt volgens Verheugen in gevaar als de financiële markten niet snel terugkeren naar een normale manier van zakendoen. De moeizame kredietverstrekking maakt het lastig opdrachten uit te voeren. Hoewel de meeste Europese werven nog het hele jaar zijn volgeboekt, blijven nieuwe opdrachten bovendien zo goed als uit sinds het laatste kwartaal van Bepaalde afdelingen op de werven, waaronder marketing, ontwerp en onderzoek, hebben al minder werk en beginnen in te krimpen, aldus de Duitse Eurocommissaris. Dat is in potentie zeer schadelijk, omdat het competitieve voordeel van Europese werven afhangt van hun innovatiekracht. Die moet zorgen dat de werven de concurrentie voor blijven. Verheugen waarschuwt dat de Europese dominantie in nichemarkten van schepen met een hoge toegevoegde waarde onder druk staat. Het probleem is dat Aziatische massawerven zich in de toekomst vrijwel zeker op de meeste nichemarkten begeven en offertes zullen uitbrengen met onredelijk lage prijzen, om de weinige opdrachten die er nog zijn, binnen te halen. Aangezien de concurrentie in de scheepsbouw plaatsheeft tijdens het bestellen van schepen, kan op korte termijn al schade worden aangericht voor de levering van schepen die pas over twee tot drie jaar worden gebouwd. De Europese industrie is niet in staat een langdurige prijzenoorlog te voeren met Aziatische concurrenten, waarbij onder de kostprijs moet worden geproduceerd. Klimaatzorgen Volgens de Community of European Shipbuilders Associations (CESA), zijn er genoeg redenen om nerveus te zijn. Schepen zitten niet vol en Leiders van de Europese scheepsbouwindustrie in gesprek met Eurocommissaris Verheugen (op de rug gezien) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van EMEC en CESA in Brussel. V.l.n.r.: Duncan Forbes, vicepresident Rolls- Royce Marine, Lars Gorvell-Dahl, vicepresident Kongsberg, Pim van Gulpen, voorzitter EMEC, Kommer Damen, voorzitter CESA, Corrado Antonini, erevoorzitter CESA, Meyer, vicevoorzitter CESA, Simon Morude, kabinetssecretaris van Verheugen, Jaakko Eskola, vicepresident Wärtsilä en president van EMEC en penningmeester Michel Charles van EMEC. (Foto EMEC) de helft van de wereldvloot is in bestelling, aldus secretaris-generaal Reinhard Luken. Er is een aantal schepen opgelegd en gesloopt, maar dat zijn er niet genoeg om het verschil te maken. Op de 17 februari in Brussel gehouden jaarlijkse bijeenkomst van CESA en EMEC (European Marine Equipment Council) waarschuwde EMEC-president Jaakko Eskola dat, ondanks de huidige economische crisis, het toch de milieucrisis is die ons voor de toekomst de grootste zorgen moet baren. Hij drong er daarom op aan dat de industrie blijft investeren in nieuwe technologie. Die investeringen moeten tijdens de recessie worden gedaan om een technische voorsprong te ontwikkelen waarmee we de toekomstige gevaren die de Innoveren tijdens recessie nodig om te overleven sector vanuit de overzeese markten bedreigen kunnen weerstaan en die van de klimaatcrisis. Wanneer we dat doen, bevindt de Europese ma- ritieme industrie zich in een goede positie als de storm voorbij is. Eskola wees erop dat de rol van beleidsmakers belangrijker is in tijden van crisis. Daarom is de betrokkenheid van de EU, vooral wat betreft de geïntegreerde maritieme politiek, zeer welkom. Verheugen wees tijdens deze bijeenkomst op de goede manier waarop de Europese scheepswerven en toeleveranciers zich hebben gespecialiseerd, waardoor ze sterke posities hebben opgebouwd in nichemarkten die ze een buffer geeft tegen de ergste effecten van de crisis. Hij prees ook de geboekte vooruitgang in onderzoek en design. Deze en andere vooruitgang, zorgen ervoor dat de zon voor de scheepsbouw nog niet onder gaat. Een belangrijke stap voorwaarts noemde Verheugen verder de erkenning van classificatiebedrijven van een deel van elkaars classificatiecertificaten. Dat maakt het voor bedrijven makkelijker om nieuwe producten op de markt te brengen. CESA-voorzitter Kommer Damen prees de samenwerking op beleidsgebied van de scheepsbouw in Europa, die protectionisme moet voorkomen. We verkeren in de gelukkige situatie het best mogelijke platform te hebben voor de ontwikkeling van beleid. De scheepsbouw heeft zich gecommitteerd aan een Europees proces en gaat daarmee door. Individuele lidstaten hebben niet de middelen om dit proces effectief te doorbreken. Zij reageren misschien sneller, maar hun bereik is op de lange duur onvoldoende. (HH) Bond-helikopter maakt noodlanding in zee ABERDEEN Dankzij koelbloedig optreden van de twee piloten konden alle achttien inzittenden van een helikopter na een noodlanding op de Noordzee uit het ijskoude water worden gered. Het ongeval had plaats in de vooravond van woensdag 18 februari op zo n 125 mijl ten oosten van Aberdeen. Het toestel van de Britse maatschappij Bond Offshore Helicopters was met zestien offshorewerkers en twee bemanningsleden op weg van Aberdeen naar het Marnock-platform in het ETAP-veld van operator BP. Op circa 500 meter afstand van het platform raakte de heli in de problemen en zagen de piloten zich genoodzaakt een noodlanding in zee te maken. Zij slaagden erin het toestel rechtop te laten ditchen, waarna de drijvers zich automatisch openden en de heli bleef drijven. Hierdoor konden alle inzittenden veilig overstappen in de twee reddingsvlotten waarmee de heli was uitgerust. De platformbemanning, die het toestel in zee zag duiken, sloeg direct alarm. Hierna kwam een reddingsactie op gang, waarbij alle achttien drenkelingen uit zee konden worden opgevist. Slechts enkelen van hen hadden lichte verwondingen opgelopen. Volgens de Britse Kustwacht hebben de piloten van de Bond-helikopter een waar kunststukje uitgehaald door in het donker het toestel een perfecte noodlanding in de ijzige Noordzee te laten maken. Een onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Bond Offshore Helicopters is sinds 1972 met heli s in de offshore-industrie actief. De vloot die wordt ingezet voor het uitvoeren van bemanningswisselingen, bestaat uit vijf moderne tweemotorige Eurocopter Super Puma AS332L2 helikopters. De maatschappij zet ook twee toestellen van dit type in voor SAR-doeleinden. Andere ongevallen De noodlanding met de Super Puma was het derde ongeval in korte tijd met een helikopter die offshorepersoneel vervoerde. In december en januari hadden soortgelijke crashes plaats in de Golf van Mexico, waar ook intensief met helikopters wordt gevlogen. De Amerikaanse National Transportation Safety Board onderzoekt momenteel de crash die een helikopter van het type Bell 206-L4 acht mijl uit de kust bij Sabine Pass in Texas maakte. Hierbij verloren vier offshorewerkers en een piloot het leven. Verder wordt de crash onderzocht die op 4 januari bij Morgan City in Louisiana plaatshad met een Sikorsky S-76C helikopter. Dit toestel was op weg naar het Cougarplatform van Shell. Hierbij kwamen twee piloten en zes van de zeven passagiers om het leven. De enige overlevende werd zwaar gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Beide crashes gebeurden overdag en bij goed weer. In West-Europa is het verplicht dat bemanning en passagiers een speciale Helicopter Underwater Escape Training (HUET) volgen. Hierbij wordt geleerd hoe men op een veilige manier een in zee gestort toestel kan verlaten. Zelfs als de heli ondersteboven in het water terecht is gekomen. Tevens hebben alle passagiers speciale pakken aan, alsmede een zwemvest dat is voorzien van een baken. (PAS) Opnieuw oliebedrijf in problemen ABERDEEN Na Oilexco is nu ook oliemaatschappij Bow Valley Energy door de financiële crisis in problemen gekomen. Er moest snel een koper worden gezocht voor deze maatschappij. Die werd gevonden in de Schotse independent Dana Petroleum, die er 177 miljoen dollar voor neertelde. Daarnaast werden ook de lopende schulden, groot 142 miljoen dollar, overgenomen. Hierdoor kreeg Dana Petroleum belangen in de olieproducerende velden Blane, Chestnut, Enoch en Kyle, alsmede in het Ettrick-veld waar over enkele maanden de olieproductie wordt opgestart. Met dit alles is de olieproductie van Dana Petroleum gestegen naar ruim vaten per dag. Tevens zijn de winbare reserves van Dana toegenomen tot elf miljoen vaten olie. De maatschappij heeft nu belangen in 35 velden in de Noordzeeregio en één veld in Alaska. Het Bow Valleybelang in het Peik-gasveld is verkocht aan Centrica. Eerder dit jaar had Oilexco al problemen gekregen met de financiering van haar offshoreprojecten in Noordwest-Europa. Verwacht wordt dat ook de belangen van deze maatschappij binnenkort worden verkocht. (PAS) Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht van de mutaties van de Nederlandse binnenvaartvloot. Wij gaan uit van gegevens van machinefabrieken, werven, sloperijen, instanties en talloze mensen die de binnenvaart een warm hart toedragen. Daarnaast putten wij uit eigen bestanden voor (historische) gegevens en uiteraard uit boeken, tijdschriften en weekbladen. Helaas zijn deze gegevens niet altijd juist, dus mocht u opmerkingen hebben, schroom dan niet deze via de redactie van Weekblad Schuttevaer door te geven. De VOF Benja (schipper De Witte) heeft de Benja ( ) verkocht aan schipper Spoelstra uit Rotterdam. De nieuwe naam is Primavera. Het Rivieren, Kanalen en Meren R K M Samenstelling en redactie W. van Heck en A. van Zanten casco werd gebouwd bij Santierul Navel in Orsova en in 2001 afgebouwd bij Scheepswerf Boer in Sliedrecht. De afmetingen zijn 109,88 x 11,45 x 3,24 meter, het laadvermogen bedraagt 2677 ton en ze is voorzien van 1521 pk Caterpillar. De Alliantie ( ) van A. Verschoor uit Het koppelverband Roelanda-Lourina afvarend aan Gernsheim, vaart nu onder Duitse vlag. (Foto K. Hegemans) Hardinxveld werd verkocht van VOF Heuvelman- De Groot uit Ederveer en omgedoopt in Helena Cora. Zij werd in 1981 gebouwd bij Ruijtenberg in Raamsdonksveer als Vaar-Wel van C. Heuvelman uit Krimpen a/d IJssel. Eind jaren tachtig werd ze als Alliantie verkocht aan Scheepvaartbedrijf Volker uit Zwijndrecht en sinds 2000 voer ze voor schipper Verschoor. De afmetingen zijn 72,89 x 8,23 x 2,82 meter met 1085 ton laadvermogen. Bij de oplevering was ze voorzien van 650 pk Deutz, deze werd begin 2008 vervangen door 950 pk Mitsubishi. De Condor ( ) van VOF C.H. Adriaanse uit Nieuw-Lekkerland werd verkocht aan VOF Boers uit Zwijndrecht en omgedoopt in Domino. Het casco komt van Stocznia Kozle en werd in 2002 afgebouwd bij De Gerlien Van Tiem in Druten. De afmetingen zijn 84,84 x 9,50 x 3,26 meter, het laadvermogen bedraagt 1800 ton en ze is voorzien van 1014 pk Caterpillar. Sleep- en duwboten De duwboot Alany ( ) van VOF Hoefnagel uit Tollebeek vaart nu als Jacolien van M. Bakker uit Urk. Zij werd gebouwd in 1939 als Monopol-boot bij Gebr. Wiemann uit Brandenburg; onbekend is onder welk nummer. De afmetingen waren 21,81 x 5,69 x 1,84 meter en ze was voorzien van tweemaal 200 pk Deutz. In 1965 werd ze aangekocht door B. Hokken uit Zuilichem, die haar omdoopte als Pieter H ( ) en zonder naamsverandering in 1969 verkocht aan B. de Koning uit Papendrecht. Vanaf 1970 voer ze onder Belgische vlag als Antigoon, eerst van P. Delahaye uit Antwerpen en later van L. Bruinslot uit Bilzen (1989). In die tijd werden de beide Deutzen vervangen door twee GM s van 233 pk. In 1999 kwam ze weer onder Nederlandse vlag als Andami ( ) van J. Drenth uit Susteren, die haar in 2002 voorzag van tweemaal 300 pk Cummins. Vanaf 2004 voer ze als Alany. Verkocht naar het buitenland De familie Zijlmans-Tromp uit Barendrecht heeft in verband met bestelde nieuwbouw de Nuvolari ( ) verkocht aan schipper Geeraerts uit Marchienne (B), die haar omdoopte in New York City.Het casco werd in 1995 gebouwd bij Ceske Lodenice in Usti en afgebouwd bij De Gerlien Van Tiem in Druten. De afmetingen zijn 105 x 1,48 x 3,17 meter, het laadvermogen is 2306 ton en ze is uitgerust met 1465 pk Caterpillar. Ze kwam in de vaart als Damiate van M.C.F. Snippe uit Dordrecht. Vervolgens voer ze als Ligato van W. Hovestadt uit Dordrecht (1998) en van Rivertrans BV uit Papendrecht (2000), daarna van 2003 tot 2006 als Laguna van VOF Kunst-Kuipers uit Groningen. Het koppelverband Roelanda-Lourina van Roelanda BV (Klein) uit Barendrecht is verkocht aan C. Pawliczek uit Ihlow (D) en vaart nu als Michaela-Michaela I. Het casco van de Roelanda ( ) werd in 1996 gebouwd bij Stocznia Remontowa Wroclaw en afgebouwd bij Veth Motoren BV in Zwijndrecht. De afmetingen zijn 84,8 x 9,0 x 3,7 meter met 1643 ton, ze is uitgerust met tweemaal 816 pk MTU-DDC. De duwbak Lourina ( ) uit 2000 komt van Stocznia Kozle en werd ook afgebouwd bij Veth. De afmetingen zijn 94,75 x 9,50 x 3,16 meter, het laadvermogen is 2051 ton. Achterop staat een Veth Jet schroefinstallatie aangedreven door 748 pk MTU-DDC, voorop wordt de Veth Jet boegschroef aangedreven door 354 pk Scania. De Nevada ( ) van Wijgaart BV uit Het wordt druk op Urk, ook de voormalige Monopol-boot Alany ( ) behoort sinds kort tot de Urker duwvaartvloot. (Foto C. de Bijl) Zwijndrecht is verkocht aan P.J.P. van Laken uit Merksem. Zij werd in 1988 gebouwd bij De Alblas in H.I. Ambacht, de afmetingen zijn 109,89 x 11,40 x 3,50 meter, het laadvermogen bedraagt 3000 ton en ze is voorzien van 2028 pk Caterpillar. Van de nieuwbouw tot 2003 was ze in de vaart als Zembla van Wijgaart BV uit Hellevoetsluis. De nieuwe naam is Euronavi. Schipper Stelt van VOF Steltline uit Werkendam heeft een nieuw koppelverband besteld en verkocht daarom de Geertje ( ). De nieuwe eigenaar is A. Peleman uit Merksem die haar omdoopte in Porto Bello. Het casco komt van Jiangsu in Sugang en werd in 2007 afgebouwd bij De Waal in Werkendam. De afmetingen zijn 110 x 11,45 x 3,64 meter, het laadvermogen is 3228 ton en ze is voorzien van 1699 pk Caterpillar.

7 vervoermarkt Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer 7 Stena Line haalt schip uit de vaart Stena Line neemt 1 maart op de route Rotterdam-Harwich het transportschip Stena Transporter uit de vaart. Stena neemt deze maatregel vanwege het teruggelopen vrachtvolume op de route en de economische situatie. Directeur Pim de Lange van Stena Line deelde dit vorige week donderdag mee. De Stena Transporter is een van de drie schepen die Stena heeft varen tussen Rotterdam en Harwich. De twee andere schepen, de Stena Transfer en de Stena Partner, nemen het werk van de Transporter over. Volgens De Lange was Stena genoodzaakt deze beslissing te nemen om de kosten/batenverhouding op de route te optimaliseren. Het is geen gemakkelijke beslissing geweest. Maar continuering van het inzetten van drie schepen op deze route zou een bedrijfseconomisch onverantwoorde koers zijn geweest. De capaciteitsvermindering heeft consequenties voor de werkgelegenheid van de Engelse zeevarenden en het Nederlandse walpersoneel. De betreffende vakbonden en de ondernemingsraad zijn ingelicht en zeer binnenkort vindt nader overleg met de vakbonden plaats. (EvH) Tweede Airbusschip BORDEAUX Het Airbusschip City of Hamburg heeft onlangs voor het eerst Pauillac, aan de monding van de Gironde, aangedaan. De City of Hamburg is, na de Ville de Bordeaux, het tweede schip wat speciaal is gebouwd voor het vervoer van onderdelen van de Airbus A380 van de verschillende productielocaties in Europa naar de assemblagefabriek bij Toulouse. Tussen Pauillac en Langon worden de vliegtuigdelen met twee speciaal hiervoor gebouwde estuaire schepen vervoerd, het laatste stuk gaan ze over de weg. De City of Hamburg is in Singapore gebouwd in opdracht van Louis Dreyfus Armateurs en Leif Hoegh. Beide roroschepen varen onder Franse vlag. Eind dit jaar komt nog een derde zusterschip in de vaart, de Ciudad de Cadiz. (AvO) Haast maken met ontwikkelplan BRUSSEL De Europese Commissie moet haast maken met het beloofde ontwikkelplan voor de vaarweginfrastructuur, vindt CDA Europarlementariër Corien Wortmann. Uit onderzoek van NEA bleek dat één procent van de Europese infrastructuurmiddelen wordt besteed aan vaarwegen. Dat is veel te weinig, aldus Wortmann. Het Europese ontwikkelplan voor de verbetering van de vaarweginfrastructuur was in 2006 aangekondigd bij de introductie van het actieplan voor de binnenvaart Naiades. Tot op heden is het plan nog niet gepubliceerd. Binnenkort begint echter al wel de discussie over de toekomst van de Europese infrastructuurmiddelen, het zogenaamde TEN-budget. Een snelle publicatie van het Europese ontwikkelplan voor de vaarweginfrastructuur is dus absoluut noodzakelijk. Als Europa het geld opnieuw gaat verdelen, moet voor iedereen klip en klaar zijn dat meer investeringen in de vaarwegen nodig zijn. Wortmann heeft de Europese Commissie inmiddels gevraagd wanneer het ontwikkelplan op tafel ligt. (EvH) Volgens Hans Megens, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NPRC en van Kantoor Binnenvaart, is het zelfs een heilloze weg en moet de redding van de verladers komen. Ook woordvoerder Van Dijk van de Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging (CBV) ziet niets in zo n samenwerking. Volgens Van Megen moet er iets gebeuren en hij verwijst daarbij naar het succes van het Scheepvaartgilde in de zandvaart. De samenwerkingsverbanden hebben samen zo n twintig tot 25 procent van de markt en daarmee marktmacht. Als tien, twintig of dertig procent van de markt weigert te vervoeren voor de huidige dumptarieven, dan volgt de rest van de markt en heb je op termijn betere tarieven. We hebben dit trucje eerder met het Scheepvaartgilde gedaan en daar is het ook gelukt. Stilliggen werkt niet prijsverhogend k heb een week leeg gelegen, maar dat heeft Iniets geholpen, zegt een schipper. De aanbiedingen worden steeds slechter. Ik heb drie reizen geweigerd, maar ga nu met een nog slechtere varen. Stilliggen heeft dus totaal geen zin. De prijzen zijn over de hele linie gedaald. Oorzaak is voornamelijk het sterk teruggelopen ladingaanbod. De EMO verwacht deze week zeven schepen met kolen. De Petr Velikiy en de Navios Fantastiks losten maandag de laatste kolen. De Golden Spring lost van maandag tot woensdag en de Spring Peacock van maandag tot donderdag. De Ivan Susann lost vrijdag en zaterdag en de Ocean Dragon zaterdag en zondag. De Nikol H. lost zondag kolen. Peterson Amsterdam verwachtte dinsdag de Sendai Spirit met palmpitschilfers en vrijdag komt de Glorious Sakura met citruspulppellets, sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. De Raku Yoh wordt 4 maart verwacht met sojabonen en sojaschroot en -pellets. De Giuseppe Rizzo komt een dag later met citruspulppellets en sojaschroot en -pellets. De Wadi Alkarnak komt 6 maart met palmpitschilfers. Op 8 maart wordt de Hamburg verwacht met sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. De Panoceanis komt 12 maart met palmpitschilfers. Op 17 maart wordt de Ocean Lord verwacht met sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. Peterson Rotterdam verwachtte woensdag de Rotterdam Trader met sojaschroot en -pellets. De Silver Pegasus wordt 10 maart verwacht met raapzaad en sojaschroot en -pellets. Die dag komt ook de Eden Maru met raapzaad. De Sky Pacific komt een dag later met zonnebloemschroot en -pellets. Een partij van ruim 2000 ton kolen ging van Amsterdam naar Höchst voor 5 euro per ton. Voor 1000 ton sojaschroot werd van Rotterdam naar Oldenburg 5,75 euro per ton betaald. Ruim 2000 ton ijzer ging van Amsterdam naar Marl voor 1,75 euro per ton. Voor ruim 2000 ton bentoniet werd van Amsterdam naar Brassert 1,75 euro met 48 uur lostijd. Voor ruim 900 ton rollen werd van IJmuiden naar Grimbergen 3,50 euro per ton betaald. Voor 750 ton sojaschroot werd van Rotterdam naar Ladbergen 6,25 euro per ton betaald. Ruim 1800 ton kolen gingen van Born naar Frouard voor 6,50 euro per ton. Een partij van 1300 ton houtsnippers ging van Maastricht naar Emden voor 8,50 euro per ton. Duitsland Een grote partij ijzer ging van Thionville naar Antwerpen voor 5,50 euro per ton. Ruim 1500 ton bigbags gingen van Ladbergen naar Antwerpen voor 4,50 euro per ton. Voor tarwe werd van Maagdenburg naar Brussel 10 euro per ton betaald Je hebt wel een coördinator nodig, zegt maar een onafhankelijke persoon met hart voor de binnenvaart. Iemand van Kantoor Binnenvaart, dat zou goed kunnen. Die gaat bevrachters en schippers bellen die niet voor de afgesproken tarieven varen en ze wijzen op de juiste tarieven. Het is niet bevrachtertje pesten, ik heb niets tegen bevrachters, maar ze moeten wel iets toevoegen en nieuw werk binnenhalen. Speelbal Bijna-naamgenoot Megens ziet niets in de plannen van Van Megen. Ik ben een enorm voorstander van samenwerking, maar als de prijzen zo deplorabel slecht zijn als nu, is het niet eenvoudig ze omhoog te krijgen. Als je geen lange termijncontracten hebt, ben je een speelbal van de verlader. En daar kun je niets aan doen, aan de reis Op basis van ons schipperspanel Hans Megens: Redding moet van verladers komen De particuliere samenwerkingsverbanden in de binnenvaart zijn niet bij machte gezamenlijk de vrachtprijsdaling een halt toe te roepen. Oud-voorzitter Anton van Megen van het Scheepvaartgilde deed begin deze week een oproep de koppen bij elkaar te steken. Als de samenwerkingsverbanden bodemtarieven vaststellen, zal de rest van de markt wel volgen, stelde hij. Maar er lijkt onvoldoende draagvlak voor te bestaan. en 1000 ton gerst ging van Wedtlenstedt naar Lochem voor 7,50 euro per ton. Een partij van 2400 ton tarwe ging voor 4 euro van Metz naar Rotterdam. Ruim 1000 ton cement ging van Dortmund naar Dordrecht voor 2,85 euro. Voor een partij van 1600 ton lava werd van Andernach naar Den Bosch 3,90 euro per ton betaald. Een partij maïs van 1800 ton ging van Ottmarsheim naar Heyen voor 5,50 euro per ton. Een partij van 1250 ton tarwe ging van Bülstringen naar Rotterdam voor 8,50 euro per ton. Voor Ruim 5000 ton rogge werd van Bülstringen naar Veghel 11,25 euro per ton betaald. Een partij grind van 2000 ton gracht van Rumersheim naar Hasselt 5,50 euro per ton op. Ruim 800 ton maïs ging van Straatsburg naar Sneek voor 7,50 euro per ton. Voor 1500 ton kolen werd van Rotterdam naar Julia 3 euro met 24 uur lostijd en 3,25 met 48 uur lostijd betaald. Een partij van bijna 1000 ton cellulose ging van Amsterdam naar Plochingen voor 9 euro per ton. Ruim 2000 ton toonaarde ging van Rotterdam naar Essen voor 3,25 euro per ton. Een partij van 400 ton sojaschroot ging van Rotterdam naar Maashees voor 4 euro per ton. Een partij van 500 ton sojapellets ging van Amsterdam naar Aalter voor 4,50 euro per ton. Voor een partij palm werd van Rotterdam naar Hengelo 4 euro per ton betaald. het is gewoon een feit dat markten zo werken bij een laag niveau. Het is nu te laat. Je zou alleen wat kunnen bereiken als je tachtig tot negentig procent van de schippers mee zou kunnen krijgen bij het afspreken van prijzen en voorwaarden. Maar we weten uit ervaring dat dat niet gaat lukken. Pas bij zo n hoog percentage heb je marktmacht in een slechte markt. Het is nu de slechtste tijd om samen te werken, want er is geen onderhandelingsruimte. Het is economie voor beginners, je moet gaan samenwerken uit kracht. In goede tijden kun je een vuist maken. Het samenwerkingsverband gaat uit van lange-termijncontracten. Ze werken in goede en slechte tijden samen met de verladers. In goede tijden krijgen we niet het onderste uit de kan, maar in slechte tijden word je het vel ook niet over de neus getrokken. Ook Van Dijk van de CBV ziet het plan van Anton van Megen niet zitten. We hebben dat een jaar of vijf, zes geleden ook geprobeerd en het werkt niet. Je spreekt een bodemtarief af, maar binnen de kortste keren duikt er iemand met vijftig cent onder en dan is het dag werk Je móet wel onder de kostprijs varen België Peterson Antwerpen verwachtte woensdag de Federal Yoshino met tarwe. Peterson Gent verwachtte woensdag de Spitah met sojaschroot en -pellets. Donderdag wordt de Saligna verwacht met sojaschroot en -pellets. En 1 maart wordt de Tensin Maru verwacht met sojaschroot en -pellets. Een partij van 475 ton tarwe bracht van Floreffe naar Veghel 7 euro per ton op. Frankrijk Het vervoer van Nederland naar het zuiden is slecht en de tarieven staan ook hier onder druk en sommigen besluiten leeg naar Frankrijk te varen. Van Amsterdam ging kunstmest naar Vitryle-Francois voor 14,75 euro per ton. In Frankrijk is er weinig werk. In Douai was er vorige week drie dagen achtereen totaal geen aanbod op het CIS-bord. Bevrachters proberen werk in deze slechte tijd onder de CIS-bodemtarieven weg te krijgen. De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers. Samen vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Geen draagvlak samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke aanpak vrachtprijzen WERKENDAM VeKa Werkendam heeft het koppelverband Willem-Antonie I en II (185 x 11,45 meter, 5800 ton) opgeleverd aan de familie De Groot. In de machinekamer staan twee Caterpillar 3512 hoofdmotoren van een kleine 1600 pk per stuk. Die motoren stonden ook in ons vorige koppelverband, zegt Willem de Groot. Wat daar beviel hebben we aangehouden. De nieuwe Willem-Antonie is ongeveer even groot als de vorige, die in 1998 in gebruik werd genomen. Het schip is wel moderner en heeft bijvoorbeeld spudpalen, iets wat je tien jaar geleden nog nauwelijks zag. De firma Verhaar uit Oegstgeest plaatste een 725 pk Omega boegschroef in het schip en een boeg- en hekschroef in de bak. De bak is 86 meter lang, het schip 99 meter. De bak kan vanaf het schip draadloos worden bestuurd. Wanneer het personeel een verkeerde manoeuvre maakt kun je nog ingrijpen, zegt De Groot, die het schip met zijn vrouw, zijn broer Anton en diens vrouw vaart. Omdat we met zijn vieren zijn kunnen we het koppelverband met weinig personeel varen. Op ons vorige koppelverband hadden we dit systeem ook. Zelfstandig varen met de bak gebeurt alleen over korte afstanden. Bijvoorbeeld wanneer we in Oosterhout op twee verschillende plaatsen lossen. Sterke zender De draadloze verbinding waarmee boeg- en hekschroef op de bak worden aangestuurd werkt op 2,41 GHz, zegt Jan de Bruin van Verhaar. We doen dit al tien jaar. Voordeel is dat je vanaf het schip de bak langszij kunt sturen en wegvaren. en ben je alles kwijt. Wij gaan nooit meer aan zoiets meedoen. Volgens Van Dijk moeten schippers geen vrachten meer aannemen voor te lage tarieven, maar hij ziet ook wel dat dat moeilijk is. Dan maar roeien met de riemen die je hebt en de slechte tijd uitzingen. Liniaaltje Ik zie geen heil in een coördinator, dat doet me denken aan politionele acties, zegt Megens. Schippers die onder de kostprijs varen doen dat niet uit weelde. Ik ben het er hartgrondig mee eens dat je niet onder de kostprijs moet varen, maar als de druk van de bank maar groot genoeg is, dan vaar je voor elke prijs. Je kunt die schippers niet veroordelen, ze zijn genoodzaakt het te doen. Het is wel zo dat ze de markt verpesten, maar ze hebben geen keus. Ze hebben de zorg voor hun bedrijf en hun gezin en als ze niet varen, tellen veel vaste kosten door. Vroeger werd je met een liniaaltje geslagen als je iets gedaan had wat niet mocht, maar dat kan nu niet meer. De oud-bankier verwacht niet dat er op korte termijn veel faillissementen aan zitten te komen. Wat moet een bank met een schip in slechte tijden? De bank zal er alles aan doen om een faillissement te voorkomen en zal er veel eerder voor kiezen om er samen met de eigenaar uit te komen en bijvoorbeeld mede-eigenaar te worden. Boeren en schippers De redding voor de schippers moet volgens Megens komen van de verladers. Die moeten inzien dat het ook in hun belang is om redelijke prijzen te betalen. Het beste is dat vertegenwoordigers op coöperatieve basis onderhandelen met de verladers. Die hebben namelijk maar één doel en dat is een goed inkomen voor de schippers. Andere bemiddelaars, zoals bevrachters, vinden het inkomen van de schippers ook belangrijk, maar hebben ook een eigenbelang. Megens, is afkomstig van de Rabobank, waar hij onder andere werkzaam was als bankier in de agrarische sector. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen boeren en schippers. In beide sectoren gaat het om kleine ondernemers, die in hun eentje moeten opboksen tegen grote marktpartijen zoals voor de boeren Albert Heijn en Aldi. De boeren zijn heel lang uitgeknepen, maar hebben zich nu voor een groot deel verenigd in coöperatieve verbanden. Zij hebben inmiddels geleerd dat samenwerken loont, nu het overgrote deel van de schippers nog (MdV) Bak Willem-Antonie wordt radiografisch bestuurd De bak van de Willem-Antonie kan ook losgekoppeld van het motorschip draadloos worden bestuurd. (Foto Arie Jonkman) Het bereik van de draadloze verbinding is enkele duizenden meters. De zender heeft een behoorlijk vermogen. Voordeel is ook dat er geen kabelverbinding nodig is tussen schip en bak, je hebt geen gedoe met stekkers. Verhaar rustte de afgelopen jaren diverse koppelverbanden uit met het draadloze besturingssysteem. Daarnaast heeft de bak natuurlijk ook nog een stuurhuisje met panelen om vanaf de bak te sturen, zegt De Bruin. Dat heb je wel nodig in Rotterdam. Dan gaat het schip vaak de ene kant op en de bak de andere. Omdat de De Groot s hun schip met twee families varen is de achterroef een aantal meters langer dan gebruikelijk. Dat resulteert in twee ruimere woningen achterop. Het laadvermogen van motorschip en bak zijn daardoor vrijwel gelijk, zegt De Groot. De door VeKa geleverde casco s voor het koppelverband zijn gebouwd in Roemenië. (HH) Dalende dagopbrengsten k denk dat de gemiddelde dagopbrengst momenteel 35 tot 40 Icent per ton is, zegt een bevrachter. En dat is niet veel. Maar schippers nemen momenteel voor elke prijs aan, je kunt aanbieden wat je wilt. Als ik vijf schippers bel, willen ze alle vijf het werk doen, zoveel aanbod van schepen is er. Aan de andere kant: als je in Nijmegen langs het water gaat zitten, komt er volgens mij heel wat voorbij. Er wordt relatief nog best veel weggevaren. Zowel aanbod als prijs blijven slecht. Alleen op de Donau is er veel werk en ook de hoeveelheid werk op de Main is redelijk. de rijn van A tot Z Op basis van ons bevrachterspanel en PJK Int. De waterstand steeg op de Rijn en Donau. De pegel van Pfelling steeg van 3,13 meter begin vorige week naar 3,23 meter begin deze week. Tegen het weekeinde wordt een stand van 3,60 meter verwacht. De pegel van Konstanz bleef rond de 2,65 meter hangen. Maxau steeg met ruim 10 centimeter naar 4,47 meter. Kaub steeg van 1,65 meter begin vorige week naar 1,86 meter begin deze week. Tegen het weekeinde wordt een stand van 2,30 meter verwacht. Koblenz stond begin deze week op 2,40 meter en Keulen op 3,30 meter. De pegel van Ruhrort gaf 4,50 meter aan en staat tegen het weekeinde op 4,90 meter. Naar Oldenburg was er even een beetje werk, wat voor 5,50 euro wegging. Dinsdag was de zeeboot leeg en was er niets. Retour is er ook weinig tot geen werk. Een partij van 750 ton rollen ging van IJmuiden naar Thionville voor 8 euro. Van Antwerpen naar Maxau werd voor 1300 ton cellulose 7 euro betaald. Een partij van 700 ton rollen staal ging van Moerdijk naar Karlsruhe voor een blokvracht van 6000 euro. De kolen gingen van Rotterdam naar Krotzenburg voor 2,85 euro per ton. Voor 1000 ton cacao werd van Rotterdam naar Ludwigshafen 7 euro per ton betaald en een partij van 2000 ton walsdraad ging voor 8,75 euro van Antwerpen naar Bazel. Zout ging voor 9,50 en 10 euro van Delfzijl naar Birsfelden. Naar Kelheim werd 12 euro betaald. Rollen gingen van IJmuiden naar Grimberg voor 3 euro. Naar Düsseldorf werd 3,75 euro betaald en naar Kelhiem-Breisach 8,75 euro. Constructie kwam vanaf Deggendorf en Regensburg voor 15 euro per ton. Een partij van 800 ton veevoer ging voor 7 euro naar Hanau. Naar Lülsdorf werd 5 euro betaald. Tankvaart De afgelopen dagen werd weer eens bevestigd dat de ontwikkeling van de olieprijzen parallel loopt met de euro/dollarkoers en de Amerikaanse aandelenmarkten. De koersbewegingen op de aandelenmarkten weerspiegelen de verwachtingen, hoop en vrees van beleggers. Vooral de financiële sector moet het nog steeds ontgelden. Oorzaak is het gesteggel van de Amerikaanse overheid over de al vorig jaar verkregen preferente aandelen van Citigroup, de grootste Amerikaanse bank. Dat leidt bij beleggers/investeerders tot onzekerheid of de overheid banken wel of niet gaat nationaliseren en angst is nu eenmaal een slechte raadgever. Lagere olieprijzen en aandelenkoersen waren het gevolg en de olieprijs daalde mee. De vraag naar product- en (Rijn)transport richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland concentreerde zich op belading eind februari, maar ook op begin maart belading. Relatief hoge voorraden bij de importeur en met het einde van het winterseizoen in zicht neemt de vraag naar vooral heatingoil, de core-business voor de Rijntankvaart, af. Met op hetzelfde moment een stijgende Rijnwaterstand en een op zijn minst kortstondig betere aflading voor de Boven-Rijn, gingen de vrachttarieven over de hele linie onderuit. De wachttijden bij laad- en losplaatsen zijn iets teruggelopen, maar concurrerende transporten binnen Duitsland en transporten vanuit Duitsland en Frankrijk richting ARA blijven de markt beïnvloeden. Ondanks de daling blijven de Rijnvrachten in vergelijking met voorafgaande jaren rond dit tijdstip nog steeds buitengewoon hoog voor de tijd van het jaar. PJK-Rijnvrachttarieven per 24 februari 2009 pjk international b.v./ Basis tons partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro per ton en voor Bazel in Zwfr per ton Losplaats Gasolie Benzines Duisburg 8/8,30 8,30/8,60 Dortmund 10/10,30 10,30/10,60 Keulen 11/11,30 11,30/11,60 Frankfurt 19,50/19,80 19,80/20,10 Karlsruhe 22,50/22,80 22,80/23,10 Bazel 49,50/50 50/50,50 De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Samen vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Ingezonden Mededeling Scheepswerf en machinefabriek GEBR. KOOIMAN B.V. Zwijndrecht Swinhaven Hellingcapaciteit tot 110 m Tevens 2 stevendokken tot 19 m breedtee Tel b.g.g Fax Harlingen Seaport heeft last van crisis HARLINGEN Harlingen Seaport heeft een wat minder jaar achter de rug. Groeide de haven in 2007 nog met 7,5 procent, nu is de totale overslag met zee- en binnenvaartschepen gedaald met 22 procent. In tonnen is dat een daling van in 2007 naar ton in Grootste oorzaak: de wereldwijde economische crisis. De overslag met zeeschepen daalde van naar ton. Naast de economische crisis heeft deze daling ook te maken met de aanvoer van zeegrind, die een daling laat zien van ton. Grind is steeds moeilijker te winnen in de huidige wingebieden. Daarom wordt het steeds vaker aangevoerd vanuit Duitsland. De markt geeft aan dat de doorvoer van grind op termijn wel eens zou kunnen verdwijnen uit de havenactiviteiten in Harlingen en dat de in- en doorvoer van zand steeds belangrijker gaat worden. Dit jaar was er al een stijging van ton zand te zien. De overslag van binnenvaartschepen daalde eveneens. Vorig jaar kwam er via de binnenscheepvaart nog in de haven, in 2008 was dat ton. Ook dat heeft te maken met het grind, maar ook met de overslag van zand. In 2007 is er namelijk extra zand doorgevoerd voor het de verdubbeling van het wegtraject Zurich - Harlingen N31. Ook het containervervoer liet in 2008 een daling zien. Was er in 2007 nog een kleine stijging (2%), in 2008 was er een kleine daling van 4%: van teu naar teu. (JvdW)

8 8 personeelsgids Weekblad Schuttevaer Weekblad Schuttevaer Vita Nova BV Vraagt per 1 april 2009: Arklow Shipping Nederland BV Een Nederlandse rederij met eigen schepen varend onder NL-vlag opererend in NW-Europa. Arklow Shipping Nederland B.V. P F E W Zaterdag 28 februari 2009 Zaterdag 28 februari 2009 Invalschipper m/v (één x per maand een week) Manusje van alles m/v (intern 38 uur p.w.) Wegens uitbreiding van onze vloot zoeken wij: Zeer goed onderhouden Passagiersschip-Luxe Motor 'Stella', bj. 1930, S.I. tot 60 pers. zone afm x 5.36 x 1.30m. Volvo Penta 238 PK bj > 3000 draaiuren. Groot restaurant, professionele keuken, dames & heren toilet, veel bergruimte. Zeer geliefd en bekend schip bij klanten. Rondvaarten, zeehondentochten, feesten & partijen en sportvisserijbedrijf op de Waddenzee. Prijs is excl. BTW en event. incl. sportvisserij inventaris/klantenkring en boekingen Tevens zeer geschikt voor ombouw tot ruim varend woonschip Engels sprekend verdient aanbeveling. Vita Nova is een kleine onderneming die met 2 fietsboten(30 meter en 37 meter) vaartochten maakt met scholieren, studenten en groepen. Kapiteins 1e / 2e stuurlieden Voor infomatie kunt u contact opnemen met: Dhr.Hisse Lykema e.mail: Internet: Hoofdwerktuigkundigen Stagiaires Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO. Vaar/verlof periodes in goed overleg met uitstekende carrieremogelijkheden, een plezierige, collegiale sfeer aan boord gesteund door een goede walorganisatie voor de juiste performance. '(6,*1 <DFKWGHVLJQ <DFKWEXLOGLQJ (QJLQHHULQJ 1DYDO $UFKLWHFWXUH &RQWDLQHU VWDELOLWHLW /HNVWDELOLWHLW WDQNHUV 7HNHQZHUN FRQVWUXFWLH -DFKWRQWZHUS 3URMHFW PDQDJHPHQW /LMQHQSODQ Geïnteresseerd? Neem contact met ons op: Arklow Shipping Nederland BV, Hoofdweg 18, 3067 GH Rotterdam, tel OHLMZHJ 'HVLJQ % 9 'H +RHN 1/ 05 (QNKXL]HQ 7HO )D[ Hotel schip: prachtige goed onderhouden strakke luxe motor 37,73x5,29 voor 24 passengiers in 8x2 persoonhut en 2x4 persoonshut. Alle hutten met eigen toilet, douche en airco. Technisch zeer goed in orde, met goede omzet en lopende boekingen over te nemen. Piu Allegro Scheepsmakelaardij Tel 0031(0) Fax 0031(0) Patrouillevaartuig met bluscapaciteit USG Innotiv. Met 2000 specialisten in vaste dienst, actief bij onze opdrachtgevers in 12 verschillende vakgebieden. Van ICT tot grote civiele kunstwerken, van ruimteen milieuvraagstukken tot mechatronica op microniveau. Lengte o.a. 24,77 m Breedte o.a. 5,52 m Diepgang 1,80 m Kruiphoogte 6,50 m (met gestreken mast) 9,25 m (met staande mast) Snelheid ca. 11 knopen / Werf Schouten Muiden (NL) Bouwjaar 1972 Klasse Certificaat van klasse (SI) geldig tot juni USG Innotiv zoekt werktuigkundigen aan wal! ÀÛ>À }Êi Ê`iÃ Õ ` } i `Êâ Ê>Là ÕÌiÊÛiÀi ÃÌi Ê Ê`iÊi ià} ilà> V i Ê" âiê«à ivìi Ê Û>ÌÌi Ê iìêliãìõài ]Ê «Ì > ÃiÀi ]Ê «ià>ì ii ÊLi iài ]ÊV ÌÀ iài Êi ÊiiÀÃÌi ÃÊ `ià Õ`ÊÛ> Êi ià} i Êi Êi ià} iê}iài >ÌiiÀ`iÊ«À ViÃÃi Êi Ê systemen. Je kunt hierbij denken aan: WKC s, WKK s, elektriciteitscentrales, afvalverbrandingen en biocentrales. De functie Je profiel Je zorgt voor de opwekking van warmte en elektriciteit in centrales en de energievoorziening van bedrijven. Tijdens de wacht ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de utilities en de bijbehorende processen en systemen. Je werkt voor verschillende opdrachtgevers in het hele land en kunt rekenen op afwisselend en uitdagend werk. UÊÊ «>Ê-V ii«ãüià ÌÕ } Õ ` }iê A of B, Rewic A of B UÊ"vÊii Ê` «>Ê /-Ê "/ UÊÊ iê ilìêiàû>à }Ê iìê iìi Ã]Ê turbines en/of dieselmotoren Neptunes 168 Sedan fly polyester 18.90x4.85 generator, boegschroef, 2 x 500 KW MAN Diesel 5 slaapplaatsen, binnen/buitenbesturing ,00 ex 19% BTW Verkoophaven Prinsenland iiàê v À >Ì i Ê i Ê iûà ÕÜÊ* Ê *iìà> Ê* ÃÌÊ³Î Ê ä ÈÊ{ÈÊ nêè{ê Î iêài>vì i\ê««ãìjõã} Ì Û ÊUÊ/Ê³Î Ê ä xçäêxäêó ÊÇäÊUÊÜÜÜ ÕÃ} Ì Û Kotterjacht genaamd Zwaluw Geheel verbouwd in Afm.: x 4.50 x 1.60 m. Motor: mercedes 10 cyl. 300 pk. Vaartuig verkeerd in top conditie. Heeft onlangs grote verfbeurt gehad. Zeer geschikt voor algehele bewoning. Het Anker Maritiem tel: fax: Rondvaartboot, type Amsterdammer, bj. 1993, ca. 24 x 4,36 x 1,45 m. 2,17 hoogte, 150 pk van 2001, tot 130 pers., in perfecte staat van onderhoud. Scheepsmakelaardij Van Weelden Tel , autotel , fax reparatie Inlichtingen advertenties op: SCHIP in BEELD tel.: of mail: Cummins revisie Complete motorrevisie Ruildelen Brandstofpompen Injectors Verkoop van nieuwe en gebruikte Cummins motoren Diesel Motoren Service B.V. Gevraagd Het adres voor goede service en scherpe prijzen. Matroos/stuurman Kaartenmakerstraat CB Ridderkerk Tel.: Fax: op koppelverband Monaco. Moezelvaart 4 weken op/4 weken af. Loon volgens CAO Weekblad Schuttevaer l e z e r s s e rv i c e Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht Dag- en nachtservice , H.H. Schippers, kapiteins, reders kom langszij en overtuig u van ons komplete verzorgingspakket! De koude kruistocht - Gasolieleveringen tegen zeer concurrerende prijzen. - Officieel adres voor keuring van brandblusapparaten met certificaten. - Gas- en smeeroliefilters tegen zeer scherpe prijzen. - Al uw dek- en machinekamerbenodigdheden. - Alle soorten smeeroliën. - Elektriciteit van de wal voor omliggende schepen. - Kraan om uw auto aan de wal te draaien. - Speciale kortingen voor kontraktanten. Dit boek met nieuwe ijsverhalen van Hylke Speerstra neemt de lezer mee op een spannende winterreis. Onder zich hoort hij de schaatsen krassen en het ijs kraken. Een hele eeuw glijdt aan hem voorbij. Onderweg leeft de lezer mee met de hoofdpersonen die op zoek zijn naar vrijheid, geluk en betere tijden. En naar de uitdaging die ook op het ijs te vinden is... Economischer varen met Adres : Postcode/plaats : Telefoon : gas- en smeeroliën Lemans - Nederland Rederij Plas zoekt rondvaartschippers voor het nieuwe seizoen. tegen de prijs van 25,00. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht. : Als nieuw lid ontvangt u de Natuurwijzer, met 59 wandelroutes en informatie over 350 natuurgebieden in Nederland Fax Ja, ik bestel.. exemplaren van het boek De koude kruistocht (ISBN nr ) Naam kijk eens om je heen Aanbevelend: A. Verboom en G.L.A. Hartog Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht Hylke Speerstra (1936) is bekend van Het wrede paradijs en De oerpolder. Eerder verschenen van hem ijsverhalen in de bundel IJsliefde. Hij schaatste meermaals de Elfstedentocht. : In Nederland kun je nog genieten van prachtige natuur. Maar die staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten beschermt de natuur door aankoop en beheer. Uw hulp is hard nodig. Word lid vanaf 2,- per maand. Bel ( 0,16/min) of kijk op BUNKERBOOT BESCHIKBAAR Het is meer dan een sportboek, het is ook een sociaal document vol hoop en wanhoop in de crisisjaren, verraad in de oorlog en van liefde door alle tijden heen. In elk verhaal liggen drama en humor dicht naast elkaar. Niet alleen de schilderkunst kent haar Hollandse meesters van het winterlandschap, in de literatuur is het rasverteller Hylke Speerstra die met zijn ijsverhalen een nieuwe werkelijkheid weet op te roepen. Bedrijf/schip Bescherm de natuur. Word lid van Natuurmonumenten. geen Meer dan 80 jaar verzorgd rederij Plas rondvaarten op de Amsterdamse wateren. Actie verze ndko sten! Stuur/fax deze bon naar Weekblad Schuttvaer Afdeling Marketing, Postbus 58, 7400 AB Deventer, Faxnr Lijkt het je leuk om met een internationaal publiek om te gaan en ben je in het bezit van een groot vaarbewijs en marifooncertificaat? Neem dan contact met ons op tel of mail naar Wij bieden goede sociale voorzieningen en opname in het pensioenfonds. Bij gebleken geschiktheid is vast dienstverband mogelijk. Rederij Plas Damrak steigers 1 t/m JX Amsterdam 8JF MFWFSU XBU Postbus AM BERGEN OP ZOOM Tel Fax Voor alle soorten lieren en kluizen XXX XJFMFWFSU OM Gespecialiseerd in: BINNENVAART OFFSHORE ZEEVAART BAGGERIJ Gezocht (beginnend) SWK-ers en/of Maroffs en/of Enkhuizer zeevaartschool min. Ch.Off 3000GT Welkom aan boord op de leuke schepen van Busser Shipping! Ontspannen varen (geheel Europa) met grotendeels Nederlandse collega's op Mv Lotus (2500 dwt) en Mv Lelie (3700 dwt) Wagenborg Shipping opperated Bel met H.W. Busser: of Mail: Tevens voor: rollenkluis verhaalrol panama kluizen blokken en schijven fairleads verhuur van lieren

9 techniek Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer 9 Het wordt nog druk op het water. Na de booreilanden en nadat grote delen van de zee en het IJsselmeer zijn geclaimd voor de installatie van windparken, komt er een nieuwe gebruiker van de ruimte bij: de drijvende stad. Nieuw is het idee overigen niet. In 1876 schreef Jules Verne al zijn Drijvende Stad geïnspireerd op de toenmalige ijzeren schepen Great Eastern en Great Western, die een slag groter waren dan met houtbouw te realiseren was. Wat er nu op de tekentafel ligt is echter nog weer van een gehele andere orde van grootte. Het is ondoenlijk alle plannen voor drijvende steden te vermelden. Wel kunnen ze in een aantal categorieën worden ingedeeld. Ten eerste zijn er de drijvende steden die uit losse drijvende woningen bestaan en ten tweede complete steden die als geheel drijven, een soort reusachtige pontons van meer dan een kilometer lang waarop flatgebouwen staan. Ook de redenen om drijvende steden te bouwen zijn tamelijk verschillend. Sommige hangen samen met het veranderende klimaat en met de stijgende zeespiegel. Deze oorzaak leidt meestal tot de bouw van losse drij- Drijvende stad Als het werkt... dan werkt het zo: tekst Jaap Gestman Geradts Illustraties/beeldbewerkingen Jeroen Bons Het Freedom Ship maakt gebruik van het feit dat geen enkele overheid het op zee voor het zeggen heeft. Het schip heeft eigen politie en een gevangenis aan boord. De waterlelie van Callebaut wordt op de oceaan gestationeerd. Er is in een half miljoen vierkante meter ruimte voorzien. vende huizen die op een min of meer vaste plaats liggen, hoewel de mogelijkheid om met huis en al te verhuizen vaak wordt vermeld. Daartegenover staan dan de complete steden, die meestal worden ontworpen om een soort anafhankelijke staat te stichten met, hoe kan het anders, weinig belastingen. Maar ook de wens om op een genoeglijke manier de hele wereld te zien hoort zeker bij de bouw van dit soort gevaartes. Wereldreis Van alle projecten is het Freedom Ship, dat tot deze laatste categorie behoort, wel het bekendst. Het zal een schip worden van maar liefst 1300 meter lang en 221 meter breed, waarop een flatgebouw van honderd meter hoog is geprojecteerd. Op dit gebouw ligt dan weer een startbaan voor kleinere passagiersvliegtuigen. De waterverplaatsing zal ton zijn. De mensen die erop zullen wonen en werken zullen met een gangetje van één aardomronding per jaar over de wereldzeeën worden getransporteerd. Omdat er geen enkele scheepshelling bestaat waar zo n schip kan worden gebouwd, moet het uit modulen worden samengesteld. Op de rede van Honduras zullen 520 waterdichte cellen aan elkaar worden gevoegd. Klimaatvluchtelingen Een wellicht nog grootschaliger project is het door de Belgische architect Vincent Callebaut ontworpen Lilypad, een 250-voudige uitvergroting van de geribbelde bladen van de beroemde Victoria Regia, de grootste drijvende plant ter wereld, die is te vinden in het Amazonewoud. Het idee is ingegeven op ecologische gronden. De ontwerper stelt dat een groot aantal landen praktisch op, of zelfs onder zeeniveau liggen. Bij een stijging daarvan zullen honderden miljoenen mensen in de problemen komen. Rijke landen, zoals Nederland en de Verenigde Emiraten, krijgen het wel voor elkaar hun kusten op te hogen, maar voor landen als Nigeria, Egypte en Bangla Desh is dat moeilijker. Hier kan een amfibische stad uitkomt bieden. Anders dan Freedom Ship, dat slechts enkele meters diep steekt, kent Lilypad een soort omgekeerd flatgebouw dat vele verdiepingen onder water prikt. Over de kosten en de impact op het milieu is de ontwerper zeer positief. De stad zal, dankzij het gebruik van alle mogelijke alternatieve bronnen, volledig zelfvoorzienend zijn. Hij noemt het zelf een oplossing voor klimaatvluchtelingen. Het idee moet in 2100 werkelijkheid zijn, want dan zal de grote stroom vluchtelingen op gang zijn gekomen. TU Delft In 2006 wonnen studenten van de TU Delft een door ingenieursbureau Royal Haskoning uitgeschreven prijsvraag met hun versie van een drijvende stad. Deze zou niet op open zee, maar in het IJmeer gelegen zijn. Ook in andere opzichten was het ontwerp afwijkend. In plaats van een monolithisch ontwerp zoals de twee voorgaande, is het ontwerp van de TU Delft opgebouwd uit losse drijvende onderdelen. Het plan overstijgt evenwel het idee van een verzameling bij elkaar gegroepeerde woonboten die aan de wal zijn gemeerd. In het ontwerp zijn behalve woonkernen ook wegen en overige infrastructuur drijvend uitgevoerd. Ingenieursbureau Dura Vermeer houdt zich al sinds 2001 bezig met de drijvende stad, voornamelijk ingegeven door de toenemende problemen als gevolg van het stijgende water. Fabrikant belooft halvering geluid met Killerbox van zacht materiaal Motortent maakt accommodatie stiller Een dikwandige, gevoerde en hittebestendige tent of kap rond een scheepsmotor vermindert het motorgeluid met de helft tot 75 procent (drie tot zes db). Het gaat om een door Noise Killer in Ede ontwikkelde isolatietent of doos, waarvan de wanden bestaan uit verschillende lagen geluidsisolerend materiaal, waaronder glaswol en rubber. De op maat gemaakte ombouw kan een oplossing zijn voor oudere schepen die niet of moeilijk aan de nieuwe geluidseisen kunnen voldoen. De motortent of Killerbox, wordt op maat gemaakt en opgebouwd rond een, meestal rechthoekig, gelast stalen frame. De tent bestaat uit vier zijwanden, een bovenwand en, indien nodig, bodemflappen. De losse wanden lijken nog het meest op dikke sportmatten. Ze worden met klitteband rond het frame gespannen. De buitenkant van de matten is van olie- en hittebestendig materiaal. Speciale flappen rond een soort manchet zorgen voor de afdichting bij onder meer de uitgaande as en de uitlaat. Voordeel van een geluidsisolerende kast met flexibele wanden boven een hardwandige kast is dat de panelen makkelijk te verwijderen zijn. Een isolatiemat is binnen drie seconden weg, zodat je eenvoudig olie kunt peilen of een V-snaar controleren, zegt accountmanager Ferry van der Voet van Noise Killer. Bij de productie houden we rekening met de lucht in- en uitlaat, met de koeling van de dynamo en met de aandrijving. Bij tenten voor grotere motoren is het mogelijk aparte inspectieluikjes in de wanden te maken, zodat bij een controle snel kan worden gekeken of alles in orde is. De luikjes zitten dan weer met klitteband dicht. Technische man Van Stipthout wijst erop dat flexibele materialen het Met Killerbox geïsoleerde jachtmotor. (Foto Hans Heynen) Joppe van Stipthout van Noise Killer bij een geluidsisolerende tent of Killerbox rond een scheepsmotor. De uitstulping op de voorgrond dekt de uitgaande as af. (Foto Hans Heynen) geluid ook beter absorberen. Een isolerende kast met stalen buitenkant absorbeert het geluid minder goed, omdat het staal mee kan trillen. Zacht materiaal doet dat niet. DSS, een zusterbedrijf van Noise Killer, meet de geluidssterkte voor en na plaatsing van de isolatie, om de verschillen goed te kunnen zien. Getest in Ierland De levertijd van de tenten is een maand. We hebben het product zelf ontwikkeld, maar laten de matten of dekens bij een in de fabricage van isolatiedekens gespecialiseerd bedrijf in Ierland maken. Wij geven de maten en specificaties door. Daar wordt alles gestikt. In Ierland hebben we de Killerbox ook laten testen. Zij kunnen geluid daar per frequentie meten. Dan weet je precies in welk frequentiegebied de deken niet goed Hittebestendige matten snel te verwijderen isoleert en kun je de vulling daarop aanpassen. De kosten voor een isolatiekap verschillen per motor. Voor motoren in de beroepsvaart zijn ze leverbaar vanaf circa 2000 euro. Grote motoren We zijn er nu ruim twee jaar mee bezig, zegt Van der Voet. We hebben het gezamenlijk ontwikkeld. In eerste instantie werden de geluidsisolerende dekens vooral gebruikt om oudere auto s, omgebouwde busjes en touringcars stiller te maken, maar gaandeweg is de maritieme markt belangrijker geworden. We leveren al veel aan middelgrote en grote jachten. We gebruiken het systeem ook voor grote motoren. We plaatsen nu twee Noise Killers om MTU scheepsmotoren en onlangs hebben we met dit systeem het geluid van een Iveco motor op een jacht teruggebracht van 66 naar zestig db. Dat maakt een fors verschil in de accommodatie. Voor grote scheepsmotoren passen we de vulling in de matten aan. Die motoren zitten qua geluid in een ander frequentiegebied dan jachtmotoren. De buitenkant van de mat die boven de motor komt te hangen maakt het Ierse bedrijf van een schuurvaste stof. Dat voorkomt schade door schafielen wanneer het materiaal in contact komt met trillende leidingen of kleppendeksels. De matten zijn bestand tegen temperaturen tot 300 graden. Voor verbindingen die rond de uitlaat zitten of boven een ongekoeld spruitstuk hangen, wordt een speciaal isolatiemateriaal gebruikt dat temperaturen tot 700 graden verdraagt. Daarmee kunnen ook turbo s worden geïsoleerd. Wanneer het nodig is spannen we matten langs de onderkant van de motor. Dat voorkomt resonantie van geluid via het vlak. (HH) Praktijkmiddag over stabiliteit binnenschepen Het CBRB organiseert een praktijkmiddag over de stabiliteit op binnenvaartschepen, droge lading en tankschepen. Het blijkt dat er regelmatig problemen optreden met de stabiliteit van tankschepen tijdens het laden en lossen, stelt voorzitter Pieter Struijs van het CBRB. Daarnaast vonden er de afgelopen jaren enkele incidenten plaats met containerschepen. Naar aanleiding daarvan leverde de Inspectie Verkeer en Waterstaat onlangs het rapport Nulmeting naar stabiliteit van containervervoer in de binnenvaart op. De Raad voor de Transportveiligheid concludeerde enkele jaren geleden dat er diverse ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij de inherente stabiliteit van het schip, dan wel de omgang van de bemanning met stabiliteit een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Deze praktijkmiddag vindt plaats op donderdagmiddag 19 maart 2009, vanaf 12 uur in het STC te Rotterdam (Lloydstraat 300, 3024 EA). Doelstelling van de praktijkmiddag is om meer bewustwording te genereren voor het thema stabiliteit bij de varende ondernemers en hun bemanningen. In diverse lezingen wordt op het thema ingegaan. De bijeenkomst wordt gesponsord door Shell, Interstream Barging, EICB, Onderwijscentrum Binnenvaart en het STC. (HH) SEATTLE Northern Lights, de bouwer van Lugger dieselmotoren en Northern Lights generatoren, heeft een nieuw type Lugger voortstuwingsmotor op de markt gebracht, de L6125H. Het gaat om een elektronisch gestuurde zescilinder dieselmotor met een commonrail brandstofinspuitsysteem. VAARZAKELIJK Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie dat niet alle verstrekte technische gegevens op nauwkeurigheid kunnen worden getoest. De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven. Damen en Trimble gaan samenwerken NIJKERK Damen Dredging Equipment in Nijkerk en Trimble Europe gaan nauw samenwerken. De Trimble positioneringsproducten worden ingebouwd in bijvoorbeeld de standaardserie cutterzuigers. Trimble systemen kunnen worden toegepast op alle baggerwerktuigen van Damen. Ze kunnen ook worden gecombineerd met het Navguard Excavator systeem, zowel voor nieuwe als bestaande werktuigen. Trimble Europe is een dochter van het Amerikaanse Trimble-concern, dat zich volledig gespecialiseerd heeft in geavanceerde plaatsbepalingsystemen. De Trimble-systemen die Damen Dredging Equipment zal gebruiken zijn bijvoorbeeld SPS satellietontvangers die een zeer nauwkeurige RTK plaatsbepaling kunnen uitvoeren. Ze hebben een maximale verticale nauwkeurigheid van één centimeter en horizontaal is deze nauwkeurigheid zeven centimeter. Nieuwe Rules Lloyd s Register De november 2008 versie van Lloyd s Register s Rules and Regulations for the Classification of Inland Waterways Ships is nu beschikbaar in hardcopy en op cd-rom. Nieuwe Lugger Het basisblok van de L6125H van Lugger is van Komatsu. Het blok is door Northern Lights gemariniseerd. De motor heeft een vermogen van 470 pk bij 2300 toeren. De motor wordt geïntroduceerd tijdens de Miami International Boat Show, die dit voorjaar wordt gehouden. De motor is geschikt voor het zwaardere werk Bouwers, ontwerpers en ScheepvaartInspectie hebben commentaar geleverd op eerdere ontwerpen van de Rules. De eerste versie van Lloyd s Register s Rules voor binnenvaartschepen werd rond 1980 gepubliceerd. Toen bechouwde Lloyd s Register de binnenvaart nog niet als kernactiviteit, maar inmiddels is de binnenvaart een belangrijke markt voor Lloyd s Register in West Europa geworden. De gedrukte versie is te bestellen via de website De cd-romversie is gratis en kan besteld worden via het adres: Nieuw pand Brinkmann & Niemeijer TWELLO Brinkmann & Niemeijer Motoren is begin januari verhuisd naar een nieuw pand met een oppervlakte van 4500 vierkante meter. De nieuwe kantoren, werkplaatsen en magazijnen zijn voorzien van moderne faciliteiten om de klanten nog beter van dienst te zijn. Het bedrijf uit Twello bouwt en levert dieselgedreven aggregaten voor de beroepsvaart. Op voorraad staan motoren van John Deere, Lister- Petter, Doosan, Cummins en JCB en generatoren van Mecc alte en Stamford. Geluiddempende omkastingen zijn ook uit voorraad leverbaar. Voor meer informatie: Brinkmann & Niemeijer Motoren, Engelenburgstraat 45, Twello, tel , en kan worden geleverd met PTO, instrumentenpaneel en transmissie. Vorig jaar bracht Lugger de L1276A2 op de markt, een zescilinder met een inhoud van 12,5 liter en uitgerust met unit-injectoren. Het basisblok van deze gemariniseerde motor komt van John Deere. Lugger wordt in Nederland geïmporteerd door Bocean Marine in Numannsdorp. (HH) Peter de Leeuw de arbeidsinspecteur Verplicht melden ongevallen Peter de Leeuw was matroos op binnentankers, elektricien in de koopvaardij, bedrijfsleider van een scheepswerf en inspecteur bij de inspectie van de havenarbeid/arbeidsinspectie. Ernstige arbeidsongevallen moeten worden gemeld aan de Arbeidsinspectie. De gevolgen van zo n melding kunnen groot zijn. Op overtredingen staan hoge boetes en er is aanleiding te veronderstellen dat soms wordt geprobeerd ongevallen te verdoezelen. Voor 1999 liepen dit soort ongevallen nog wel eens met een sisser af. Processen-verbaal van de Arbeidsinspectie hadden niet altijd de hoogste prioriteit bij Justitie. Soms verdwenen ze gewoon in het ronde archief, of werden simpelweg geseponeerd. In andere gevallen werd een acceptgiro verstuurd, waarmee de betrokken werkgever vaak best blij was, want dat voorkwam dat de zaak voor de rechter kwam, met alle voor het bedrijf negatieve gevolgen van dien. Toen echter in 1999 de AI bestuurlijke boetes ging opleggen, was dat toch wel even schrikken. Voor een meldingsplichtig ongeval zat een middelgroot bedrijf al snel aan een boete van een paar duizend gulden. Inmiddels zijn de boetes opgetrokken en betaalt een bedrijf met circa veertig werknemers bij een ongeval al snel een bedrag in de buurt van 8000 euro, tenminste als dat bedrijf nalatig is geweest. Het wordt dus steeds aantrekkelijker een slachtoffer met een personenauto naar de EHBO van een ziekenhuis te brengen en hem daar te laten verklaren dat hij thuis van de trap is gevallen. Ik denk dat dit redelijk vaak gebeurt. Zandtrechter Zo ook in 2001 bij een bedrijf waar een chauffeur een zandtrechter moest verplaatsen. Het was geen gewone zandtrechter, maar een soort bunker die naderhand zo n twintig ton bleek te wegen. Hij deed deze geïmproviseerde klus samen met zijn directeur. Maar er ging iets mis. Een van de poten van de trechter kwam op een voet van de chauffeur terecht, die niet in veiligheidsschoenen stak, maar in chauffeurs-pantoffels. Met verbrijzeling tot gevolg. De directeur reageerde snel. Hij pakte een vuilniszak uit zijn auto. Stopte de bloedende voet van zijn medewerker in de zak en bracht het slachtoffer in zijn eigen auto naar het ziekenhuis Het ongeluk werd niet gemeld aan de Arbeidsinspectie. Twee maanden later werd ik gebeld door een advocaat. Die wilde weten of er over deze zaak bij ons iets bekend was. De chauffeur was zich namelijk gaan realiseren dat hij behoorlijk invalide was geworden en had een letselschade-advocaat ingehuurd. Niet doen! De werkgever kreeg destijds een boete voor het ongeval, voor het niet verstrekken van veiligheidsschoenen, voor het niet hebben van een risico-inventarisatie en voor het niet melden van dit ernstige ongeval. Alleen al de boete voor het niet melden had toen al een basiswaarde van 900 euro en is nu rond de 4500 euro. Het lijkt dus aantrekkelijk een ongeval niet te melden. Ik zou het niet doen! Ongevallen komen soms via alle mogelijke omwegen toch bij de Arbeidsinspectie. Zelfs via schade- en ziektekostenverzekeraars. Dan kan een dubbele of driedubbele boete heel hard aankomen. De nieuwe zescilinder Lugger L6125H levert 470 pk bij 2300 toeren. (Foto Northern Lights)

10 10 toelevering Weekblad Schuttevaer Zaterdag 28 februari 2009 Zwolle maakt fouten met vergunning Tank Terminal DEN HAAG De Raad van State vernietigt mogelijk onderdelen van de nieuwe milieuvergunning voor overslagbedrijf Tank Terminal Zwolle (TTZ). Dit bleek afgelopen week tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag. Hiswa-beursorganisator blijft optimistisch Tweedehands aanbod verlamt watersportmarkt Op de Hiswa schijnt altijd de zon. Beursorganisator RAI maakt in zijn persberichten niet veel woorden vuil aan dreigingen als de kredietcrisis en de plannen voor een vaarbelasting. Er staan weer zo n 350 standhouders en er zijn weer veel noviteiten. Hoewel ook de watersportindustrie moeilijke tijden doormaakt, heeft dit geen invloed op het expositieprogramma, stelt de RAI. Vraagprijzen moeten dertig procent lager De naast de terminal op bedrijventerrein Voorst gelegen bouwmaterialenhandel Stiho eiste vernietiging van de vergunning, omdat de veiligheid voor de omgeving onvoldoende zou zijn geregeld. Zeker is ook dat de gemeente Zwolle bij het verlenen van de vergunning procedurefouten heeft gemaakt. De nieuwe vergunning van TTZ, onderdeel van de Van der Sluijs Groep, is vereist vanwege uitbreiding van de laad- en loscapaciteit voor brandstoffen op het terrein langs het Zwarte Water. De vergunning daarvoor werd al in 2005 aangevraagd, maar pas in 2008 verleend. De regelgeving voor luchtkwaliteit veranderde in die periode. Maar de gemeente Zwolle hanteerde toch de regels zoals die golden toen de aanvraag werd ingediend. Volgens de advocaat van Stiho is dat in strijd met het recht en de milieuvergunning zou om die reden al moeten worden vernietigd. De gemeente erkende de fout bij de Raad van State, maar stelde ook dat dit in de praktijk geen verschil maakt. Ook als de activiteiten worden getoetst aan de nieuwe regels voor luchtkwaliteit, dan blijft TTZ binnen de normen. Ook adviseurs van de Raad van State delen die mening. Dezelfde adviseurs vinden overigens wel dat de gemeente Zwolle betere regels had moeten stellen voor de op- en overslag van benzeen. De veiligheid vinden de adviseurs wel goed geregeld. TTZ en de gemeente vinden dat de Raad van State de bezwaren van Stiho buiten behandeling moet laten. Die bezwaren zijn namelijk niet ingediend door de plaatselijke bedrijfsleiding, maar door de afdeling vastgoedbeheer van het landelijk opererende Stiho-concern. En die vastgoedafdeling zou geen direct belang hebben bij de kwestie. De voorzitter van de Raad meldde dat dit inderdaad een punt van twijfel is. Maar ook los van de bezwaren van Stiho kan de Raad beslissen dat de vergunning al dan niet deugt. De uitspraak volgt over zes weken. (AvdW) Hachelijke momenten SCHEVENINGEN Het staandwantkottertje SCH-1 kreeg vorige week dinsdag bij het halen op twee mijl zuidwest van Scheveningen een net in de schroef. Er stond een krachtige noordelijke wind en een tamelijk ruwe zee, die de situatie er voor de drie opvarenden niet aantrekkelijker op maakte. Via de Scheveningse Verkeerscentrale werd de hulp van reddingstation Scheveningen ingeroepen. Om een uur werd de reddingboot Kitty Roosmalen Nepveu gealarmeerd, die de SCH-1 op sleeptouw nam en veilig in de haven afleverde. (Foto Bert Scheigrond) De Stentor 1500 dingde mee naar de titel Hiswa Boot van het Jaar 2009, maar viel af. Overbleven de 36 Gently van Serious Yachts, de Vivante 43 Cabrio Cruiser en de Vedette V/OK. (Foto Otti fotografie) Maar er is wel degelijk bezuinigd, zoals op het klassieke schepen-paviljoen, dat Schuttevaer-columnist Hans Vandersmissen jarenlang op poten zette. Half december vond Hiswa-voorzitter Luit Ezinga het nog veel te vroeg voor somberheid. Ondanks de krimp staat de bedrijvigheid nog op een hoog niveau. De recessie zit door alle publicaties en elkaar napratende media in de hoofden van de mensen, onze klanten. Als de crisis niet elke dag in het Journaal voorbijkwam, merkten we er niets van. Een laagconjunctuur is nuttig: prijzen worden weer normaal. Bijvoorbeeld van huizen en naar ik hoop ook van gebruikte boten. Voor die tweedehands markt in onze sector is echte aandacht nodig. Te veel schepen liggen te lang te koop voor een te hoge prijs en zijn in een matige conditie. Zo n vijftien procent van de vloot staat te koop voor prijzen waar we met z n allen wat aan zullen moeten doen. Onze leden jachtmakelaars roepen dat de vraagprijzen zo n dertig procent moeten dalen wil de doorstroming weer op gang komen. Zonder die doorstroming blijft ook de nieuwverkoop stagneren. Volgens Ezinga willen de Hiswa-makelaars zich met een combinatie van garanties, een verzekering en een conditiekeuring gaan onderscheiden van de particuliere verkoop, die nog steeds goed is voor de helft van de tweedehands verkopen. Dat was half december, maar de crisis is inmiddels niet meer makkelijk weg te schuiven door de boodschappers - de elkaar napratende media - te veroordelen. En het blijft een interessante vraag, hoe je eigenaren zover krijgt dat ze de vraagprijs van hun gebruikte jacht met dertig procent verlagen. Een bijdrage Nauwelijks een maand na Ezinga s toespraak publiceerde een taskforce (een wat daadkrachtiger benaming voor een commissie) hernieuwde plannen voor een vaarbelasting. Of, liever gezegd, een bijdrage. Want de opbrengsten moeten direct ten goede komen aan de watersport. Dergelijke plannen kwamen de afgelopen dertig jaar regelmatig voorbij, maar liepen steeds weer vast. Vaak doordat de begrote inkomsten onvoldoende opwogen tegen de kosten om ze ook inderdaad binnen te halen. De opbrengst wordt deze keer geschat op 45 à vijftig miljoen euro en de inning komt in handen van de ANWB en Hiswa Vereniging, die daarvoor tien procent van de heffing mogen houden. Want het is de bedoeling deze bijdrage helemaal buiten bereik van de fiscus te houden en er een Blauwfonds van te vormen. Een tarief van acht euro per vierkante meter zal, zeker na verloop van tijd, geen enkele booteigenaar echt van het water verdrijven. Want wie weet nog, dat het vorige vaarbelastingplan zorgde voor een halve cent opslag per liter diesel? Maar ook nu hangt weer veel af van de registratie. Komt er een kenteken of een sticker voor de circa vaartuigen waarover het gaat? Een kenteken is betrouwbaarder, een sticker simpeler. Maar ook gemakkelijker te vervalsen. Voor de zomer doet het kabinet een uitspraak over het plan, dat oud-minister van Financiën Gerrit Zalm ooit een van de nachtmerries van het ministerie van Financiën noemde. Open boten Wie ondanks al het slechte nieuws toch op de hoogte wil blijven van de nieuwe ontwikkelingen in de watersport, vindt op de Hiswa onder meer speciale paviljoens voor daysailers en kleinere zeilboten. Tot die eerste groep behoren de Tofinou 7.0 en 8.0, de Randmeer, enkele Saffier-types en de Nordic Folkboat. Op het zeilpaviljoen in hal 4 liggen onder meer Valken, een Yngling, een Regenboog en een Drascombe Drifter. Motornoviteiten In het sloepensegment komt Antaris met de wereldprimeurs Connery 25 en 29, de aluminium tenderboot Bronson 28 en de Regenboog 24. Die laatste wordt aangeduid als een ultralounger. Bolding Bootservice komt met de wereldprimeur Vreelander 880 TPC, een kruiser met de snelheid van een speedboot en het comfort van een sloep. Een Europese primeur is de Espevaer 27. Ook Interboat heeft wereldprimeurs en wel de Spitsgatsloep 650. ook de Intercruiser 22 en 29 worden wereldprimeurs genoemd, maar volgens de beschrijving zijn dit vernieuwde types. In de wat grotere motorjachten meldt Kempers Watersport zijn Linssen Sturdy 29.9 Nordic Edition als wereldprimeur (met steunzeil). Plevier Watersport zoekt het in de nostalgie met de Plevier P7, een polyester replica van een authentiek slepertje. Zeilnoviteiten Om klein te beginnen: Dragon Marine introduceert een 2,45 meter lange jeugdzeilboot voor en door zeilscholen in zes kleuren als wereldprimeur. Verder is het wat stil op de zeilmarkt, want schepen als de Tofinou 8.0 en de X-treme 25 van G-Force Yachts worden niet echt als grote primeurs aangekondigd. Opvallende nieuwkomers lijken wel de CQ-6 van LinQ Boats, de eerste seriegebouwde open kantelkieler van zes meter (zeilen à la de Volvo Ocean Race) en het meest recente Saffier-type, de 26-voets open daysailer. De Hiswa loopt van 3 tot en met 8 maart. De beurs is dinsdag en woensdag open van 10 tot 18 uur, donderdag en vrijdag van 10 tot 22 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. De entreeprijs bedraagt voor volwassenen 17,50 euro en voor 65-plussers 13,50 euro. Jeugd tot en met zestien jaar heeft op vertoon van identificatie gratis toegang. (SK) COV vraagt kabinet Balkenende te investeren in vaarwegen Nieuwe niveaumeters binnen- en zeevaart ARNHEM Het in Arnhem gevestigde Intercontrol Meet- en Regeltechniek biedt voor niveaumetingen in ladingtanks van moderne binnenvaarttankers twee verschillende meettechnieken van het Amerikaanse merk K-Tek aan. Het betreft de MT2000 geleide radar, die zonder bewegende delen de vloeistofhoogte weergeeft en de AT100 sensor, die een bewezen vlottertechniek combineert met een doorgifte van de gemeten waarde via magnetische pulsen (magnetostrictief). De K-Tek niveaumeters bieden een exacte inhoudsweergave van de tanks en zijn Lloyds gecertificeerd. Voor niveau- en diepgangsmeting in baggerindustrie en offshore heeft Intercontrol onlangs de Bubblers van King Gage op de markt gebracht. Dit systeem werkt met borrelbuizen. Deze met de open onderkant in het vlak zittende buizen, worden door een compressor gevuld met lucht, waardoor steeds wat lucht naar buiten bubbelt. De druk die nodig is om de buis tot onderin te vullen met lucht kan worden gebruikt als indicatie van de diepgang van De AT 100 sensor van K-Tek (Foto s Intercontrol) De Bubbler van King Gage. het schip of de hoogte van de laag vloeistof in een beun of tank. Door het luchtkussen in de buis is er geen direct contact tussen de sensor die de niveauhoogte of diepgang weergeeft en de vloeistof. De sensoren zijn bij dit systeem goed toegankelijk. (HH) Statenlid wil lijn doortrekken tot Zeeburg Vragen over veiligheid draagvleugelboot HAARLEM De PvdA wil dat de overheid op maatregelen neemt om de veiligheid van passagiers op de draagvleugelboten op het Noordzeekanaal te waarborgen. PvdA-Statenlid Gohdar Massom heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De PvdA vindt dat de provincie, als opdrachtgever van de snelle bootverbinding, moet ingrijpen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Vijf ongevallen in elf jaar is genoeg, vindt Massom. Wij willen weten wat de oorzaak is van de ongevallen, welke maatregelen er zijn genomen en hoe de handhaving van die maatregelen is geregeld. Wij willen ook weten of er samenhang is tussen de oorzaken van de ongevallen. Het gebruik van de snelle bootverbinding is het afgelopen half jaar enorm toegenomen en het zou ontzettend jammer zijn als door menselijke of technische fouten het imago van het vervoer over water wordt beschadigd. We willen niet dat de mensen bang worden. Massom is enthousiast over de mogelijkheden van personenvervoer over water en wil dat de overheid er alles aan doet het geschokte vertrouwen van passagiers in het vervoer over water te herstellen. Herstel van het imago is ontzettend belangrijk. De provincie moet de veiligheid verbeteren. Er varen nu drie schepen in de spits en er zijn de afgelopen jaren 2,5 miljoen mensen mee vervoerd. Wij hebben vaarwegen en die moeten goed worden benut, voor vracht en voor passagiersvervoer. Hoe meer mensen gebruik maken van de waterwegen, hoe meer draagvlak er ontstaat voor investeringen in de verbetering van het vaarwegennet. Ik wil de frequentie van de lijn verhogen en de lijn doortrekken naar Zeeburg, met meer afzetplaatsen langs de route. Er kan dan een sneldienst komen die alleen op hoofdsteigers stopt en een soort boemeldienst die de tussenliggende haltes aandoet. Volgens Massom verkorten de duizenden reizigers op de draagvleugelboot de files op de A8 en A9 dagelijks met minimaal een kilometer. Bovendien is vervoer over water duurzaam en beter voor de leefbaarheid in de regio. (HH) Perfecte stapelloop Cecilia HOOGEZAND Bodewes Shipyards in Hoogezand heet 20 februari bouwnummer 772 te water gelaten. Het is de derde van een serie ijsklasse 1A 7575-tonners. Bij de stapelloop kreeg het schip van mevrouw Geke van der Wal, echtgenote van commissaris van de koningin Max van den Berg, de naam Cecilia. Opdrachtgever voor de bouw is Reederei Erwin Strahlmann in Brunsbüttel, die het schip - evenals de in juli en november vorig jaar opgeleverde zusterschepen Alesia en Belizia - in langlopend charter onderbrengt bij Reederei Buss in Leer. De algemene gegevens van deze schepen, waarvan de voorschepen zijn gebouwd bij Prokon Shipyards in het Poolse Stettin, luiden: lengte over alles 116,08 meter, lengte tussen de loodlijnen 109,78 meter, breedte 15,80 meter, holte 8,90 meter, BT/NT 4723/2493, DWT 7575 ton, ruiminhoud cbft. Een 2999 kw MaK 6M32 hoofdmotor zorgt voor een dienstsnelheid van veertien mijl. De verwachte oplevering is 26 maart. (HZ/ Foto Groot-Obbink) Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft minister Wouter Bos van Financiën en Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat in een brief gevraagd meer en sneller te investeren in de vaarwegen. In de brief geeft het COV aan welke grote duurzame infrastructurele werken naar voren gehaald kunnen worden. Weekblad Schuttevaer wees vorige week in het artikel Crisis versnelt vaarwegprojecten op de voorpagina al naar mogelijke versnelling van investeringen in vaarwegen. Volgens het samenwerkingsverband van de Vereniging van Waterbouwers in Kust- en Oeverwerken (VBKO), verladersorganisatie EVO en Koninklijke Schuttevaer is investeren in de binnenvaart een van de oplossingen om de recessie te lijf te gaan. Het kabinet beslist over enkele weken. Discutabel Het COV maakte in 2008 al een vaarwegenrapportage en deed suggesties welke projecten naar voren moesten worden gehaald. Ook toen al hebben wij gepleit voor het naar voren halen van deze projecten, meldt COV-voorzitter Annemarie Jorritsma. Maar behalve dit overzicht noemen wij ook de aanleg van de overnachtingshaven Lobith, het Wilhelminakanaal inclusief het deel Laarbeek-Eindhoven en de derde kolk voor de Beatrixsluis. Het nu naar voren halen van deze projecten kan niet alleen een bijdrage leveren om de recessie het hoofd te bieden, maar het betekent ook een bijdrage aan het milieuvriendelijke vervoer over water. Wellicht zou in dit geval, bijvoorbeeld bij de aanleg van de haven van Lobith, discutabele milieuwetgeving niet prevalerend mogen zijn, waardoor progressie wordt geremd. Goede verwachtingen Volgens Jorritsma past het naar voren halen van investeringen in vaarwegen haarscherp in het recent gepubliceerde onderzoek van het NEA. Daaruit bleek dat investeringen in vaarwegen achterblijven ten opzichte van andere modaliteiten. Want de binnenvaart is een sector die niet kampt met files en, ondanks dat de recessie niet aan haar deur voorbij gaat, bijzonder goede toekomstverwachtingen heeft. Wij verwijzen hierbij ook naar een maatregel in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte waarbij afgesproken is dat 45 procent van het vervoer van de weg naar het water moet worden overgeheveld. De prognoses voor de vervoersprestaties tot het jaar 2020 in Nederland vertonen een groei van twintig procent. In Europa vertonen deze zelfs een groei van 38 procent tot (EvH) Middelharnis verkiest binnenvaart boven recreatievaart in haven MIDDELHARNIS De gemeenteraad van Middelharnis laat de buitenhaven opknappen. Er wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in vervanging van de kademuur, de aanleg van ondergrondse vuilcontainers en maatregelen om te voldoen aan de havenbeveilingswet. Middelharnis vindt behoud van de buitenhaven heel belangrijk. De haven is een essentieel onderdeel van de regionale infrastructuur en biedt diverse transportmogelijkheden voor ondernemingen. Daarom gaf het gemeentebestuur de Stichting Projecten Binnenvaart opdracht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de buitenhaven. De buitenhaven wordt momenteel voornamelijk gebruikt voor de overslag van zand en grind en agrarische goederen. In 2007 is in totaal ton overgeslagen. Jaarlijks doen zo n 150 binnenvaartschepen de haven aan. Dit levert de gemeente zo n euro op. De maximaal te verwachten groei voor de komende jaren bedraagt tien procent. De recreatievaart levert de gemeente jaarlijks euro aan havengeld op en euro aan havenhuur. Een plezierige vorm van bedrijvigheid, die veel opbrengt en weinig overlast geeft, aldus de onderzoekers. Bedrijvigheid Het rapport Onderzoek Buitenhaven Middelharnis raadt de gemeente af verder te investeren in ontwikkeling van de haven als industriehaven. Het acht de potentie voor additionele overslag hiervoor te gering. Verder zijn er veel vragen op het gebied van milieu en geluid voor de omgeving. Het rapport noemt handhaving van de huidige situatie een aantrekkelijke optie, omdat dan de bedrijvigheid voor Middelharnis behouden blijft. Dit scenario levert echter geen economische stimulering op voor de regio, terwijl er wel een aanzienlijke investering gedaan moet worden. Het rapport noemt verder als optie het inzetten op ontwikkeling als recreatiehaven. Dit wordt een aantrekkelijk alternatief genoemd, ook al zou het ten koste gaan van de bedrijvigheid. De gemeenteraad koos echter niet voor dit aantrekkelijke alternatief en zet in op handhaving van de huidige situatie. (ME)

11 waterkant Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer 11 Wieberneit werkt met serviceabonnementen VHZC wil charteren in coöperatieve sfeer DIE GOEDE OUDE TIJD De charterwereld is in beweging. Enerzijds fuseren vloten, zoals in Naupar, anderzijds zijn veel schippers als zelfboekers begonnen met een eigen website of opereren samen op een site. En daar tussendoor ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen, zoals de coöperatieve Verenigde Holland Zeil Compagnie van Peter Wieberneit (57). Wieberneit is eigenaar van QuoVadis Charters.nl, een charterbedrijf rond de luxe motor Quo Vadis (1929). Hij groeide op in Duitsland en Nederland, deed MTS elektronica en werd hoofd van de audiovisuele dienst op een middelbare school. Na wat directiewisselingen had ik er geen zin meer in. In mijn jeugd voer ik op een personeelstender bij de werf Blohm + Voss in Hamburg, waar mijn oom werkte en ik had wel iets met schepen. We besloten dus een schip te kopen. Het moest een motorschip worden, maar er stond een mast op, dus kwam er ook een steunzeil. En zoals het bij velen ging: de verbouwing kostte het nodige, dus gingen we ermee charteren. Nu hebben we haar te koop liggen, maar aangezien er heel veel te koop ligt, kunnen we dat beter vergeten. Daarom gaan we het interieur fors aanpassen en wordt ze het PR-schip van de VHZC. Te kleinschalig Wieberneit kon uit de kosten komen met drie tot vier tochten per jaar met acht gasten in vier hutten en door onder meer freelancewerk als webbeheerder. Maar de laatste tijd kwam de klad erin en kostte de werving meer moeite. We vormden een club van een stuk of vijftien vrije schippers. Ik boekte hen, rekende daarvoor tien procent provisie en verder stonden ze gratis op de site. Maar we kwamen niet uit de kosten, doordat het te vrijblijvend was. In de zomer van 2008 werden de crisisgeluiden steeds duidelijker en je zag dat de aan kantoor gebonden schippers onrustig werden. De vrije jongens konden nog wel wat extra verdienen door maatwerk te leveren, maar over de hele linie werd het minder. Mij leek een coöperatieve Schipper betaalt circa 1050 euro per jaar samenwerking een goed antwoord. Een club als de stichting Historische Zeilvaart Harlingen loopt volgens mij als een trein. Met een stuk of vijftien schepen en één iemand aan de wal, dat is een mooie verhouding. Totaalproduct De VHZC telt nu veertien leden, onder wie drie uit de oorspronkelijke club van vijftien. Ieder betaalt een vaste jaarbijdrage van 800 euro plus 12,50 euro per bed. Gemiddeld komt dat neer op 1050 euro contributie per jaar. Daarvoor doe ik alle contractwerk, de website en de marketing. Zo staan we volgend jaar op de groepsstand op Boot Düsseldorf. De website van de stichting maakt een knipoog naar het roemrijke Hollandse verleden. Binnenkort staan alle schepen en eigenaren erop. Sommigen moeten nog uit de kast komen in hun huidige samenwerkingsverband. Wieberneit benadrukt dat de VZHC geen coöperatie is. Het heeft wel die sfeer, maar ik heb geen behoefte aan nog een kantoor. Ik sluit als eigenaar serviceabonnementen af met zelfstandige scheepseigenaren, die naast de VZHC-planning volledig vrij zijn in hun doen en laten. In het serviceabonnement belooft Wieberneit dat hij jaarlijks ( via ANP Nieuwsservice, dus ook in Duitsland ) vier persberichten uitgeeft, dat negen keer per jaar een vlootkrant uitkomt in een oplage van 2000 exemplaren en dat negen keer per jaar een nieuwsbrief verschijnt met algemeen nieuws, die liefst ook bruikbaar moet zijn om klanten te informeren. Verder bezoekt de VZHC maritieme evenementen, zoals de beurs Klassieke Peter Wieberneit met een voorbeeld van een vlootkrant, die hij negen keer per jaar wil uitgeven. (Foto Sander Klos) Schepen. Voor een evenement als Sail Amsterdam zullen we, gezien de kosten, aparte afspraken moeten maken. De VHZC wil zich onder meer profileren door het de klant makkelijk te maken. Met circa 300 schepen in Nederland is het kiezen best ingewikkeld. Schepen en schippers staan uitgebreid op allerlei sites, maar in de praktijk ziet een klant met allerlei tijdschema s, comfortniveaus en vaargebieden al snel door de bomen het bos niet meer. Daarom bieden wij de klant na het eerste contact een keus uit twee of drie opties die bij zijn wensen passen. Door zijn wensen te vertalen, denken wij teleurstellingen te kunnen voorkomen. Ik wil mensen gewoon graag aan de telefoon hebben. Kwestie van vertrouwen Hoe omzeilt de VZHC hete hangijzers als exclusiviteit en klantenbestanden? Exclusiviteit kennen we niet en iedere eigenaar houdt het klantenbestand waarmee hij begon. Bij nieuwe klanten wordt gecontroleerd of ze in een van de privébestanden staan. Zo niet, dan komen ze in het coöperatieve bestand. Levert een andere vloot ons een klant aan, dan betalen we daarvoor een provisie, maar komt die klant daarna ook weer in ons coöperatieve bestand terecht. Exclusiviteit is behalve een wederzijdse inspanningsverklaring ook een wederzijdse garantie en bescherming en als dat niet wederzijds werkt, dan krijg je druk, wantrouwen, crisis en drama s. In de vloot leidt dat al snel tot leegloop, eerst van klanten, dan van schepen. Onze koers is, dat de schipper zijn klanten boekt op zijn schip, het kantoor de gaten vult en daarbij niet de krenten uit de pap haalt. Door transparantie in de commissie en een open communicatie is er vertrouwen en wordt het doorspelen van overboekingen binnen de vloot via het kantoor een lucratieve bijbaan, die bovendien het vlootgevoel versterkt. Wieberneit ziet nieuwe leden door twee stadia gaan. Aanvankelijk vinden ze die 1050 euro een hoop geld, maar ik reken ze dan voor dat de contributie van de VHZC bij een jaaromzet van euro zo n beetje overeenkomt met een commissie van twaalf tot vijftien procent. Bij een hogere omzet daalt dat navenant. Vervolgens zien ze, dat ze in deze werkvorm een grote vrijheid van handelen hebben. Daarvoor is lef en durf nodig, dus het is iets voor echte ondernemers. In deze tijd kun je niet afwachten hoe de markt zich ontwikkelt, je moet zelf aan de slag gaan. Allemaal en keihard. Golfbeweging Maar is die versplintering van het charteraanbod wel goed voor het imago van de Nederlandse vloot? Volgens mij is het niet erg dat schippers voor zichzelf bezig gaan, of zich aansluiten bij een of meer vloten. Het gaat erom dat je plezierige en bekwame schippers hebt, die trots zijn op hun goed onderhouden schip. Zo onderstreep je juist het imago van de mooiste vloot van de wereld. En volgens mij kun je als schipper bij een klein clubje net zo gelukkig zijn als bij Naupar. Maar hij voorspelt ook een tegenbeweging. Ieder voor zich op een site, dat wordt niks. Ik denk dat de kleine clubs zich op de thuismarkt wel kunnen handhaven en blijkbaar heeft de traditionele deling tussen de oost- en westwal van het IJsselmeer ook nog steeds bestaansrecht. Maar op een gegeven moment zullen stichtingen, samenwerkingsverbanden en al die andere clubs toch weer gaan samenklonteren. Misschien in geografisch opzicht, of door specialisatie op een bepaald charterproduct. En er zijn ook al goede webproducten; een site als zeilklippers.nl zal niet snel omvallen. (SK) Deze winterse opname van de Oude Waal laat zien waar dekschuitenverhuurder Schipper in de jaren dertig was gevestigd. Hier liggen de volgende dekschuiten: (op naam:) Minervahaven en Prins Hendrik en (op nummer:) 5584 en De Amsterdammer Oude Waal 4 heeft het ijs gebroken vanaf de Oude Schans. Ook de meeuwen zijn blij met het opengebroken water. Nu liggen hier woonschepen en -arken met voor rondvaartschippers soms lastige bewoners: of je vaart te hard of neemt volgens hen de verkeerde brugopening en komt te dichtbij hun (illegale) terras. Johannes Meeter op Lemster skûtsje LEMMER Johannes Meeter, zoon van Hidzer van Lodewijk Meeter, wordt de nieuwe schipper van het Lemster skûtsje. De 37-jarige binnenvaartschipper woont in Lemmer en zeilde de afgelopen twee seizoenen in de SKS als adviseur aan boord van het Bolswarder skûtsje. Zijn leermeester was wijlen Rienk Zwaga van Leeuwarden. Jarenlang zat de jonge Johannes tijdens de SKS-wedstrijden naast Rienk op het achterdek, waar hij onder Johannes Meeter volgt Ale Zwerver op als schipper van het Lemster Skûtsje. meer de tijd in de gaten hield in startprocedures. Nadat zijn grote voorbeeld was overleden, vertrok Johannes voor een jaar of vier naar de IFKS waarin zijn vader zeilde met de Oerol Thus. Daarna zeilde Johannes als bemanningslid bij Huzum en Bolsward. Toen zijn vader het Wergeaster skûtsje kocht, hield ook Johannes zich hiermee bezig als adviseur en schipper. Daarna was hij adviseur van zijn neef Pieter van Eldert Meeter, schipper op het skûtsje van Bolward. Johannes Meeter bracht zijn jeugd door aan boord van het binnenvaartschip van zijn ouders en in Lemmer, waar hij woonde in het schippersinternaat. Hij heeft drie tachtig meter lange tankers voor eetbare oliën varen tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en werkt een week op en een week af. Meeter vaart dit jaar als Lemster schipper de wedstrijden van de SKS met aan boord een grotendeels Lemster bemanning. Het skûtsje werd onlangs verlengd. We krigen der earst in meter tusken en no ha we der in Meeter op, zei voorzitter Bouke Kuipers van de Stichting Lemster Skûtsje. (MdV) Schuttevaer 70 jaar geleden Uit Weekblad Schuttevaer van februari 1939 In de tweede helft van de negentiende eeuw werden op de scheepshelling van Alkema in Makkum, Zwolsman in Workum en Wybrands in Hindeloopen blazers gebouwd. Grote, volle vissersschepen met een breed boeisel en laag berghout en met weinig zeeg en diepgang. Onder de volle, ronde kont zat een gepiekt onderwaterschip, hier hadden de spanten een S-vorm. Zwaar gebouwde, robuuste schepen en dat moest ook wel, want ze visten in de beruchte zeegaten tussen de Waddeneilanden en boven de banken op de Noordzee. Om het zware schrobnet voor platvis en de beug voor kabeljauw door het water te kunnen sleuren, werden ze flink getuigd. De blazers van Moddergat en Paesens hadden een kleine bezaan, om op de rede achter het anker te blijven liggen. Na de rampen in 1883 en 1891, werden deze blazers naar Goedereede, Stellendam en Ouddorp verkocht, maar de vissers hier blijken ze ook zelf in Friesland te hebben besteld. In 1910 lagen in de haven van Stellendam 38 blazers en zeven andere vaartuigen. De latere Vrouwe Cornelia werd in 1898 rechtstreeks door Toos Tanis uit Goedereede bij Ynte Jan Alkema in Makkum besteld. Hij moest 2800 gulden neertellen voor zijn nieuwe blazerschuit, de GO-IV. Dat zou betekenen dat dit de oudste nog zeilende grote blazer is. Nog ouder dan de pas gerestaureerde TX-33, die in 1918 bij Zwolsman in Workum werd gebouwd. Ouder vindt je ze bijna niet. Alleen bij de Karperskuil in Hoorn ligt nog de opmerkelijke WR-60, een veel kleiner scheepje, nog geen tien meter lang, maar in vorm en lijn een echte blazer. Mogelijk werd deze al in 1840 gebouwd. Visser Siem Breet van Wieringen heeft er zelfs nog tot 1960 mee doorgevist. Bittere armoe In 1902 verkocht Toos Tanis de blazer aan Marinus van Dam van DE ERFENIS Begin jaren tachtig van de vorige eeuw restaureerde de familie Van Doorn de blazer in Maasbommel. (Fotocollectie Jan van Doorn) De oudste grote blazer tekst en foto s Hajo Olij Deel 386 Deze serie belicht wekelijks een representante van het Nederlandse varende erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we schrijven over schepen, die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen daartoe doet. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan dat kenbaar maken aan de redactie via tel.: of Stellendam, de naam werd SL-13 Jonge Jan. In 1917 verhuisde het schip voor slechts negen maanden naar de Scheveningse visser Wouter van der Zwan en kreeg de naam SCH-455 Onderneming. De broer van Marinus, Jacob van Dam, kocht het schip weer terug, het visnummer werd SL-34. Journalist Herman van Bon zocht de gebroeders van Dam op. In Weekblad Schuttevaer van 18 december 1982 lezen we: s Winters vervoerden we ook suikerbieten van Puttershoek naar Dinteloord. De vrouwen verdienden thuis meer met het pellen van garnalen dan de mannen met de garnalenvangst. Soms hadden we een buitenkansje met het bergen van een anker en ketting van een vastgelopen zeeschip. We voeren met drie man en we hadden een vergunning voor de Goereese kust. Maar de blazer viste ook onder de Schotse kust en in 1914 zat ze een tij omhoog onder Pampus. Maar eigenlijk werd het alleen maar slechter, het was bittere armoe. Sinds we AOW hebben, zijn we schatrijk en denken we niet graag terug aan vroeger. Ondergang In 1927 werd de SL-34 bij scheepswerf Duivendijk in Bruinisse in het blik gezet en in 1937 werd een achttien pk, tweecilinder HGM motor geplaatst. De blazer kreeg een motorkont met doorgestoken roer. In 1948 werd Hendrik Brinkman eigenaar, de naam veranderde in SL-15 Twee Gebroeders. Een jaar later ging ze naar Cornelis Troost als SL-13 en in 1960 werd ze uitgeschreven uit het Visserijregister. In 1960 kocht de voormalige burgemeester van Hazerswoude, H. den Hollander, de blazer en bouwde haar om tot pleziervaartuig, de naam werd Catherina. Er volgden nog diverse eigenaren en een aantal verbouwingen. Najaar 1978 meerde ze af in de jachthaven van Maasbommel. We lagen met ons jachtje, een hechthouten waterkruiser, al jaren in Maasbommel, vertelt Jan van Doorn. Op onze tochten hadden we regelmatig oude houten vissersschepen zien zeilen en dat leek ons wel wat. Toen de Catherina in de jachthaven afmeerde en ook nog te koop bleek, zijn we direct gaan kijken. De vraagprijs was gulden. Dat konden we niet betalen. Bovendien stak je een mes makkelijk diep in de gangen en spanten. In januari 1979 zonk de blazer door een bevroren klep in de wc. De eigenaar probeerde het schip weer te lichten, maar dat mislukte. Toen konden we het voor 3000 gulden kopen. Met een bokje van een zandwinningsbedrijf uit de buurt, konden we haar lichten, een paar sterke pompen deed de rest. Het eerste jaar hebben we nog met haar rond gevaren en gezeild, maar het was duidelijk dat een grondige restauratie nodig werd. Na heel wat speurwerk, kon ik aan rails en vier lorries komen en bouwde naast het haventje een scheepshelling. Die winter begonnen we met slopen om overal goed bij te kunnen en te kijken hoe het schip in elkaar zat. Bezoekjes bij scheepsbouwers en hellingen leverden niet veel informatie op. De boot moest het mij dan maar vertellen. Wisselbielzen Mijn grootvader bouwde tot in de jaren dertig aken in Veenendaal, die werden daar in de griften en kanalen van het veen gebruikt. Misschien heb ik van hem de handigheid geërfd. Mijn vrouw Corrie, zoon Jan en dochter Hanneke, allemaal waren we enthousiast. Elk weekend en vakantie gingen we naar de boot. Van de camping en uit de jachthaven kwam veel hulp, ook van mijn collega s van het Waterleidingbedrijf, waar ik als inspecteur werkte. Eerst hakten we de stevenbalk los, zo konden we bij de voorste liggers. Van lange wisselbielzen maakten we nieuwe liggers. Daarna haalden we een spant er uit, maakten eerst een mal en dan een nieuw spant. Zo hebben we ook gang voor gang vervangen en bleef de vorm van de romp behouden. We hadden pech, het ene jaar kostte eikenhout nog 900 gulden per kuub, het jaar er op ineens 1600 gulden. Ik kon een dikke stam iroko van acht kubieke meter op de kop tikken. Vier jaar hebben we met zijn allen hard gewerkt. Twee keer zat ik er doorheen. Toen al het gereedschap werd gejat en later, toen het hele interieur stuk werd geslagen. Maar zaterdagmiddag 22 oktober 1983 liet mijn vrouw Corrie de blazer te water met champagne en de woorden: Ik noem u Vrouwe Cornelia en wens u een behouden vaart. Op zoek Een stam werd gewaterd en tot mast geschaafd, de gaffel gelamineerd. In 1985 konden de zeilen omhoog. De Mercedes uit 1943 kreeg nieuwe lagers en pakkingen, maar werd later toch door een DAF 575 vervangen. Jaren later pakte Jan van Doorn De Vrouwe Cornelia. (Foto Hajo Olij) ook de dubbele bodem aan. Daarvoor maakte hij van afgedankte stalen balken een constructie om het schip te keren. Er zit liefst negentien ton aan hout verwerkt in de Vrouwe Cornelia. Er volgden vaartochten naar Kopenhagen, Oostende voor Anker is favoriet en de jaarlijkse reünie van de Landelijk Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Vanwege de kajuit werd het schip nooit bij Botterbehoud toegelaten. Twee jaar geleden hebben we de blazer nog een flinke beurt gegeven, vertelt Van Doorn. Mijn vrouw Corrie is nu 72, ik ben 75 jaar. We gaan op zoek naar een echte liefhebber, iemand bij wie de Vrouwe Cornelia in goede handen is. Voor meer informatie: Scheepsgegevens De blazer SL-34 Vrouwe Cornelia. Gebouwd in 1898 op de werf van Alkema in Makkum. Lengte: 15 meter. Breedte: 4,40 meter, Diepgang: 0,70 meter. Grootzeil: 60 m2. Fok: 25 m2. Kluiver: 37 m2. Motor: DAF 575.

12 12 visserij Weekblad Schuttevaer Zaterdag 28 februari 2009 Zeehaven versterken als draaischijf voor vis Velsen wil investeren in IJmuiden URK Prijzen in mineur IJMUIDEN De gemeente Velsen wil versneld investeren in het Middenhavengebied in IJmuiden. Dit op verzoek van het bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland. Wethouder Yves Miroir van Oostende, die verantwoordelijk is voor de vismijn, is gematigd positief over de afloop van de onderhandelingen, maar houdt een slag om de arm. De intentie om tot een akkoord te komen is er, maar de deal is nog niet rond. De prijs die Urk biedt ligt nog te laag. Als we het eens worden, wordt er een nieuwe vennootschap opgericht voor de exploitatie van de vismijn. Urk krijgt daarin een beslissingsmeerderheid, maar het is nog niet zeker dat alle aandelen naar de visafslag in Urk zullen gaan. De stad Oostende is al enkele jaren op zoek naar een overnemer voor de vismijn. De Zeebrugse Visveiling en De investering komt ten goede aan het DIFE-project (Deepsea Interncontinental Frozenfish Centre in Europe) dat een totale herstructurering van het gebied tussen de Vissershaven en Haringhaven beoogt. Dit verouderde industriegebied moet worden omgebouwd tot een distributiecentrum voor diepgevroren vis. Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden Onderhandelingen hervat in Oostende Visafslag Urk en Vismijn Oostende dichtbij akkoord over overname De onderhandelingen over de mogelijke overname van de Oostendse Vismijn door de Visafslag Urk zijn donderdag 26 februari hervat. Nadat twee eerdere pogingen om tot een akkoord te komen mislukten, doordat de Oostendse Vismijn zich niet kon vinden in de voorstellen van de Visafskag Urk, zouden de kansen op een doorbraak inmiddels aanzienlijk zijn gestegen, zo klinkt het in het Oostendse stadhuis. de United Fisch Auction uit Nederland beschuldigden Oostende drie jaar geleden van oneerlijke concurrentie, omdat de vismijn gebouwen van de stad gebruikte. De Europese Commissie stelde een onderzoek in en concludeerde dat inderdaad sprake was van indirecte subsidies, waardoor de concurrentie met de andere visserijhavens in België en het buitenland werd vervalst. De Oostendse Vismijn moest de gebouwen weer aan de gemeente Oostende afstaan. BV is blij met de investering. In de Haringhaven kan nu een stuk kade van 220 meter worden gerenoveerd en het gedeelte met houten steigers kunnen we vervangen door een kade die geschikt is voor zeeschepen. Los van deze plannen is in de afgelopen weken het zogenoemde Vomar-pand al gesloopt waardoor Banen behouden Voor de overname van de vismijn waren aanvankelijk drie kandidaten. Visafslag Urk was de enige die aan alle voorwaarden voldeed. De twee andere kandidaten, waaronder de Zeebrugse Visveiling, namen het niet dat ze werden afgewezen en stapten naar de Raad van State. Die gaf hen echter ongelijk. Visafslag Urk ging onlangs een fusie aan met de vismijn in Harlingen. Daardoor zijn ze nu samen de grootste vismijn aan de Noordzee van Spanje tot Denemarken. Visafslag Urk is een coöperatie van vissers en hanteert zeer lage veilingtarieven. Voor de sortering van vis schakelt Urk zelfstandigen in. Visafslag Urk heeft de complexe sorteerapparatuur van Oostende dan ook niet nodig en dat schept nog een probleem, meent wethouder Miroir van Oostende. Bij de vismijn in Oostende werken 82 mensen en die zouden hun baan moeten behouden. Miroir: De werkgelegenheid moet voor iedereen verzekerd blijven en we stellen ook als voorwaarde dat de vismijn nog Urk moet banen in Oostende behouden vierkante meter beschikbaar is gekomen voor nieuwbouw. Ook wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan een aantal bedrijfsunits op de Trawlerkade. Door versneld te investeren vanuit de algemene reserve wil men de gevolgen van de economische crisis temperen. Tevens moet deze tenminste tien jaar wordt geëxploiteerd wordt. De omzet daalde vorig jaar in Oostende met bijna twintig procent tot dertig miljoen euro. Visafslag Urk haalde vorig jaar een omzet van meer dan honderd miljoen euro. Miroir erkent dat de Oostendse Vismijn een moeilijk jaar achter de rug heeft, maar hij ziet licht aan het einde van de tunnel. Door het op de markt brengen van vreemde vissoorten, zoals Victoriabaars, tegen dumpprijzen, daalden de visprijzen. Tegelijkertijd gingen de brandstofkosten pijlsnel omhoog. Dat zorgde voor een daling van de visaanvoer en de opbrengsten, maar gelukkig is er sinds december sprake van een kentering. Nieuwe sloopronde Intussen doen er in België berichten de ronde dat er een nieuwe sloopronde op komst is voor Vlaamse vissersvaartuigen. Daarbij geeft de overheid opnieuw slooppremies voor schepen die uit de vaart investering een impuls geven aan de werkgelegenheid en versterking geven aan IJmuiden als draaischijf voor de vis. Velsen wil anderhalf miljoen euro beschikbaar stellen op voorwaarde dat ook rijk, provincie en Zeehaven IJmuiden bijdragen leveren. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt zal nog dit jaar worden genomen. Zeker vijftien vissersschepen zouden daarvoor in aanmerking komen, waardoor Investeringen in het verouderde Middenhavengebied van IJmuiden moeten de gevolgen van de recessie temperen. (Foto Ko van Leeuwen) worden begonnen met de werkzaamheden. (KvL) Visveiling Zeebrugge wil Urkers liever uit Oostende houden OOSTENDE Voorzitter Noël Devisch van de Zeebrugse Visveiling pleit in een interview met het Vlaamse Instituut voor Land- en Tuinbouw (VILT) voor meer samenwerking binnen de Vlaamse visserij. Hij doet dat naar aanleiding van de onderhandelingen over de overname van de Oostendse Vismijn door de Visafslag Urk. Indien de overname doorgaat, zou dat de samenwerking binnen de Vlaamse visserij bemoeilijken. Ik betwijfel dat het de hoogste prioriteit van Urk is om in onze regio een stevig verkoopplatform uit te bouwen, zo waarschuwt Devisch, die twaalf jaar voorzitter was van de Belgische Boerenbond en vorig jaar april naar de Zeebrugse Visveiling overstapte. De oproep van Devisch is opmerkelijk want de visveilingen van Oostende en Zeebrugge leven al jarenlang op voet van oorlog. Devisch: De visserij kampt met dezelfde problemen als de landbouw. Het is een primaire sector die afhankelijk is van prijsschommelingen, weersomstandigheden, hoge energiekosten, quota en overheidsbemoeienis. Devisch wil een poging ondernemen om de samenwerking in de Vlaamse visserijsector te verbeteren. Dat is allesbehalve gemakkelijk, want de visveilingen van Oostende en Zeebrugge liggen voortdurend met elkaar overhoop. Beide veilingen trachten te groeien in een sector die inkrimpt. Terwijl de ene visveiling een zuiver privébedrijf is (Zeebrugge), is de andere voor honderd procent in handen van het stadsbestuur. Dat is geen eenvoudig uitgangspunt om eerlijke concurrentie te organiseren. Devisch is vreest dat in die verhouding niet snel verandering zal komen door de overname van de Oostendse vismijn door Urk. Het lijkt me zinvoller in de eerste plaats te streven naar samenwerking. Devisch wijst er op dat ook met Nederland een flinke concurrentie bestaat. Door de hoge energieprijzen hebben heel wat Belgische reders de voorbije jaren hun activiteiten stopgezet. De Nederlanders kopen de schepen op, behouden de Belgische quota en licenties die eraan verbonden zijn, maar exploiteren de aangekochte schepen vervolgens vanuit Nederland. Tot zover het relaas van Devisch, die er vergeet bij te zeggen dat die opkoop van de Belgische vissersvloot vanuit Nederland met behoud van de quota volkomen legaal gebeurt. Men kan zich trouwens afvragen waarom Belgisch reders geen schepen van collega s, die ermee ophouden, kopen? (JS) de Vlaamse vissersvloot verder zou inkrimpen tot circa 85 vaartuigen. (JS) De aanvoer was met kisten van 51 kotters zeer behoorlijk. De weekomzet viel met ruim 1,3 miljoen euro wat tegen. Alle vissoorten hadden te lijden onder de matte stemming bij de handel in het algemeen. Er was wel veel schol, er waren vangsten van 400 tot 700 kisten terwijl ook zij die zich meer op tongvisserij toelegden met 180 tot 200 kisten kwamen. De toch al lage scholprijzen gingen nog verder omlaag. Dat de dagprijs van de schol 4 op vrijdag nog boven 1,40 kwam was te danken aan een korte opleving toen de kiloprijs naar 1,48 ging. Tijdens de middagverkoop ging de prijs weer naar 1,35. Dat was nog veel in vergelijking met maandag. Die dag bestond 68 procent van de aanvoer uit schol en dat had desastreuze gevolgen voor alle scholmaten. Het tongaanbod bleef verglijkbaar met dat van de laatste maanden. De vangsten bleven vrijwel gelijk, 1100 tot 2400 kilo, met één uitzondering van 4000 kilo op maandag. Vrijdag trad er al wel een lichte daling op, maar de schade bleef beperkt. Dat zou maandag drastisch veranderen toen vooral de grote en middensoorten het zwaar te verduren kregen. Dat had voor de tongvissers grote nadelige gevolgen, want het zijn juist die soorten waarvan het meest wordt gevangen. Veel beweging in het prijsverloop was er niet. De maandagveiling ging onmiddellijk van start op een beduidend lager niveau dan dat van de vrijdagmarkt. De tarbotaanvoer die enkele weken relatief klein was herstelde zich. Incidenteel waren er weer vangsten van 600 en 700 kilo. De noteringen vertoonden het zelfde beeld als bij de tong: vrijdag een kleine daling ten opzichte van vorige weken, maar maandag een ingrijpende prijsverlaging bij alle soorten. Zoals meestal volgde griet de bewegingen van de tarbot, ook hier een forse daling op maandag Bij de tongschar bleef het marktbeeld ongewijzigd. Alleen het kleine beetje tongschar 1 en 2 werd verkocht, de tongschar 3 werd vrijwel geheel uit de markt genomen omdat de handel de opvangprijs van 2,30 per kilo niet wenste te betalen. Alleen wat grotere hoeveelheden (meer dan 20 kilo) gingen voor iets meer dan 2,30 naar de kopers. De niet geringe hoeveelheid schar bleef wekenlang met 1 tot 1,10 euro op acceptabele hoogte, maar maandag volgde de schar het negatieve beeld van alle vis. De bot deed het niet veel beter. Bij de rondvis was het prijsverloop zo mogelijk nog slechter. De toch al uiterst matige prijzen voor de grote kabeljauw 1 en 2 gingen vooral maandag flink onderuit en kwamen op een onwaarschijnlijk laag peil. De Oostzeekabeljauw, de aanvoer was verdeeld over vier dagen, deelde in de malaise. Dat deed maandag ook de dichte wijting uit de Oostzee. Er was wat meer kreeft dan de voorgaande weken, ook bij de kreeftjes stond de handel niet te dringen. Een totaal negatief prijsbeeld; toch nog wel een aantal redelijke besommingen; die laatste waren dan het gevolg van zeer grote vangsten vooral van schol. De aanvoer bestond uit: kilo tong, kilo tarbot, 6189 kilo griet, 1083 kilo tongschar, 2696 kilo kreeft, 8865 kisten schol, 1140 kisten schar, 848 kisten bot, 589 kisten kabeljauw (Noordzee), 1957 kisten kabeljauw (Oostzee), 160 kisten wijting, 827 kilo krabben, 749 kilo spiering (Oostzee), 140 kilo snoekbaars (Oostzee), Gemiddelde prijzen: Tong: vrijdag maandag groot 8,94 7,89 grootmiddel 9,20 8,61 kleinmiddel 9,07 8,27 klein I 8,72 7,91 klein II 8,09 7,96 Tarbot: super 24,40 20, ,34 17, ,51 12, ,34 9, ,36 8,57 5 9,61 7,72 6 6,57 6,11 Griet: super 9,20 7,29 1 7,11 6,27 2 6,77 5,74 3 5,29 4,70 Tongschar: groot -,-- 5,63 middel 5,86 4,56 klein 2,30 2,30 Kreeft: super -,-- 10,00 1 -,-- 8,00 2 4,12 4,13 2 klein 4,05 3,81 staartjes 5,97 4,75 Schol: 1 1,24 1,10 2 1,27 1,18 3 1,28 1,17 4 1,44 1,27 Schar: 0,92 0,78 Bot: 0,40 0,34 Kabeljauw (Noordzee): 1 2,33 1,85 2 2,23 1,82 3 2,35 1,83 4 2,16 1,85 5 1,95 1,71 6 1,68 1,50 Kabeljauw (Oostzee): 1 1,55 1,19 2 1,80 1,31 3 2,09 1,58 4 2,14 1,66 5 2,17 1,54 6 1,66 1,07 Wijting: gestript 0,61 0,65 dicht 0,76 0,27 Grauwe poon: 0,70 1,00 Snoekbaars: 1 -,-- 8,83 2 -,-- 6,32 3 -,-- 5,06 Visserijvloot België krimpt verder in BRUSSEL Volgens de meest recente gegevens beschikte de Belgische zeevisserij einde 2007 over 102 vaartuigen tegenover 120 begin 2006 en over een totale vlootcapaciteit van kw motorvermogen en gt. In het Belgische vlootregister waren eind 2007 nog ruim honderd rederijen ingeschreven waarvan er 95 actief bleken. 54 Vissersvaartuigen behoorden tot het groot vlootsegment (GVS), 44 vissersvaartuigen tot het klein vlootsegment (KVS) en vier vissersvaartuigen tot het kustvisserssegment. In 2007 waren 450 full-time arbeidskrachten-bemanningsleden in dienst, in de verwerkende sector waren er 1370 arbeidsplaatsen. Ondanks de daling van het aantal vaartuigen steeg de aanvoer van visserijproducten door Belgische vaartuigen in Belgische en buitenlandse havens in 2007 tot ton tegenover ton in Dat was een stijging met 7,55 procent. De gemiddelde visprijs ijsselmeer De Urker omzet zat vorige week op euro en de hoogste besomming onder de veertien aanvoerders bedroeg euro. Aan witvis was er 1564,5 kilo voorn voor 0,74, 1530,5 kilo blei voor 0,18, kilo grote blei voor 0,68 euro en 216 kilo karper voor 0,80 per kilo. bedroeg 4,14 euro per kilo, zodat de totale opbrengst verminderde tot 90,328 miljoen euro vergeleken met 90,688 miljoen euro in In de Belgische zeehavens bedroeg de waarde van de aangevoerde vis miljoen euro met een toegevoegde waarde van 42 miljoen euro. De consumptie van verse zeevis blijkt sinds 2000 met een kilo (-40%) per hoofd van de bevolking te zijn gedaald. In 2007 kocht de Belg gemiddeld 1,59 kilo verse zeevis. Voor thuisverbruik kocht de Belg gemiddeld 6,27 kilo verse en 5,40 kilo verwerkte vis, week- en schaaldieren inbegrepen. De Vlaamse zeevisserij heeft zich de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot een efficiënte vloot met veel aandacht voor dure vissoorten. Deze ontwikkeling heeft echter wel een weinig flexibele vloot opgeleverd wat meteen het zwakke punt van deze vloot is. Daarom zijn ingrijpende structurele veranderingen nodig om de Belgische zeevisserij op lange termijn leefbaar te kunnen houden. (JS). De roofvis bestond uit 1784,5 kilo snoekbaars voor gemiddeld 5,97, 487 kilo grote snoekbaars voor 8,35, 47,5 kilo snoek voor 2,55 en 687,5 kilo rode baars voor 2,58 euro per kilo. De 378,5 kilo bot bracht 0,40 in de boeken en de zes kilo krab zat gemiddeld op zes euro. De rij werd gesloten door 273 kilo diversen voor 5,66 euro de kilo. (WBV) Noorse jigger kotters van de wereld De Noorse vloot herbergt een verscheidenheid aan vissersvaartuigen. Van imposante pelagische trawlers tot bootjes van nog geen tien meter. Zelfs met die bootjes wagen de Noren zich ver uit de kust. Het gros vist weliswaar in de uitgestrekte fjorden, maar sommige eigenaren hebben er geen moeite mee tijdelijk in de noordelijke Noordzee te vissen en daarbij Deense vissershavens te gebruiken als uitvalsbasis. Ze vissen met staandwant op tong, omdat deze vissoort voor de Noorse kust nauwelijks voorkomt. De Deense kust en soms zelfs de Hollandse kust vormen voor het handjevol Noorse staandwantvissers een mogelijkheid om hun geluk op dure tong te beproeven. De Noorse jiggers, die overigens niet zuidelijker komen dan de Deense vissersplaats Hanstholm, richten zich vooral op het vangen van kabeljauw. Dat zijn vaak grote exemplaren die goed geld opleveren. De Agnarson is een voor het jiggen uitgeruste polyester vissersboot. Twee opvarenden runnen het bootje en zoeken s zomers de visbestekken voor de Deense kust op. De boot is afkomstig van het eiland Traena dat op ongeveer 67 graden Noorderbreedte ten zuiden van de Lofoten ligt. In de winter vissen de beide Noren in het fjordengebied. (Foto W.M. den Heijer) EMMELOORD De Nederlandse Vissersbond heeft een marketingproject opgezet voor snoekbaars onder de noemer ZuiderZeeZilver. Vroeger werd de term het Zilver van de zee gebruikt voor maatjesharing afkomstig uit de Noordzee. Zuiderzeezilver zou dan kunnen slaan op Zuiderzeeharing. Met de aanleg van de Afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in IJsselmeer en daardoor maakte de haring plaats voor onder meer snoekbaars. ZuiderZeeZilver Marketingconcept voor snoekbaars Het is de bedoeling om onder de naam ZuiderZeeZilver een lokaal kwaliteitsproduct op de markt te brengen. In dit geval gaat het dus om snoekbaars uit het vroegere Zuiderzeegebied. In januari is proefgedraaid. De snoekbaars is afkomstig van twee Urker IJsselmeervissers, Louw Kaptein (UK-262) en Paulus Visscher (UK-122). De speciale behandeling begint aan boord op het IJsselmeer. Direct na de vangst worden de snoekbaarzen voorzien van een label met barcode in de kieuw. Ook in de visafslag vindt controle plaats op versheid, kwaliteit en temperatuur. Vervolgens gaat het gelabelde product verder de keten in. ZK-4 wordt OL-5 ZOUTKAMP Bennie Wolters uit Zoutkamp heeft zijn garnalenkotter ZK-4 Genoat verkocht aan Johan Seepma uit het Friese Oosternijkerk. Alvorens Seepma de achttien meter lange, in 1961 gebouwde kotter als OL-5 in de vaart brengt, wordt ze drie meter verlengd bij scheepswerf Fred van den Broek in Lauwersoog. Met de aankoop vervangt Seepma zijn vorige kotter, die onlangs naar Urk werd verkocht. Wolters stopt met de visserij en vervolgt zijn loopbaan bij garnalenhandel Heiploeg in Zoutkamp. (Foto Bram Pronk) Met het tracking & tracingsysteem kan de snoekbaars door middel van de barcode door de hele keten worden gevolgd. Aan de hand van de barcode en de administraties van de verschillende partijen in de keten kan een controleur, ketenbedrijf of consument via internet vaststellen of de snoekbaars inderdaad het predikaat ZuiderZeeZilver waardig is en welke IJsselmeervisser de vis heeft gevangen. Mocht het project met de snoekbaars aanslaan dan volgen meerdere vissoorten en wordt de keten verder uitgebreid. (MS)

13 wacht te kooi Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer 13 Shortsea groeit ondanks crisis HASSELT Het shortseavervoer in de Vlaamse zeehavens is vorig jaar ondanks de economische crisis gegroeid met ruim drie procent. Dat meldt het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen. Voor het zevende jaar op rij steeg de shortsea in de Vlaamse zeehavens. In 2008 werd ton verscheept, een stijging met bijna vier miljoen ton ten opzichte van Tegenover 1999, het eerste jaar dat deze cijfers systematisch voor alle zeehavens werden ingezameld, bedraagt de toename meer dan 44,5 miljoen ton. Dat is ruim de helft meer. De belangrijkste Met 85,18 miljoen ton blijft Antwerpen veruit de belangrijkste haven voor de shortsea. Antwerpen groeide met 4,63 procent. De sterkste groeier is Gent waar de shortsea-trafiek afgelopen jaar toenam met 12,77 procent. Oostende ging er 6,25 procent op vooruit. Enkel voor Zeebrugge is een daling te merken van 6,95 procent. Van alle trafiek in de Vlaamse havens is bijna de helft afkomstig van shortsea. Het belang verschilt van haven tot haven. In Oostende is 99,60 procent van alle trafiek afkomstig van shortsea. In Zeebrugge vertegenwoordigt shortsea 60,92 procent van de havenactiviteit, in Gent is dat 51,66 procent. In de grootste haven van het land, Antwerpen, bestaat 44,98 procent uit shortsea. Op de rivieren en kanalen nam het shortsea-verkeer in 2008 voor het eerst in zes jaar af. Op het Zeekanaal, dat de afgelopen jaren groeide, is de shortsea-trafiek afgenomen met 1,69 procent. De fluvio-maritieme trafiek bereikte afgelopen jaar in Vlaanderen ton, een daling met 4,41 procent tegenover Uitgedrukt in tonnage van shortsea, is het Zeekanaal meer dan drie keer zo belangrijk als het Albertkanaal. (EvH) EU versimpelt douaneregels BRUSSEL De Europese Commissie wil de douaneformaliteiten voor de zeevaart vereenvoudigen. Het betreft regels die voor het wegvervoer al sinds het wegvallen van de binnengrenzen in 1993 niet meer gelden. Daarnaast wordt ook een vereenvoudigde regeling voor loodsdiensten genoemd. Verladersorganisatie EVO verwelkomt het voorstel van de Commissie en hoopt dat het snel in concrete maatregelen wordt omgezet. Hiermee verminderen de administratieve lasten voor het intra-europese vervoer over zee aanzienlijk en wordt dit type vervoer aantrekkelijker voor de handel en industrie. Het past bovendien in het streven om de logistieke keten zo duurzaam mogelijk te maken. De EVO pleit al geruime tijd voor gelijke behandeling van alle vervoersmodaliteiten. Het is dan ook een goede zaak dat het verschil in douaneregelgeving tussen scheepvaart en wegvervoer mogelijk wordt opgeheven. De Commissie verwacht dat de eerste maatregelen tussen 2010 en 2013 worden ingevoerd. EVO merkt overigens op dat de overstap naar shortsea op de Oostzee en Noordzee wel minder aantrekkelijk wordt voor verladers door de introductie van een zogenaamde Low Sulphur-toeslag. Dit is een extra bedrag dat rederijen in rekening brengen vanwege het gebruik van duurdere laagzwavelige brandstof. Vanzelfsprekend is het aan verladers zelf een keuze te maken voor de vervoerswijze. (EvH) Dodelijk ongeval AMSTERDAM Een 48-jarige werknemer van een bevoorradingschip is donderdag 19 februari rond acht uur in de ochtend in de Usselincxhaven in Amsterdam om het leven gekomen. De waterpolitie onderzoekt het ongeval. De waterpolitie vermoedt dat de man is getroffen door een pallet met touwen dat omhoog werd gehesen naar een zeeschip. Ambulancepersoneel kon geen hulp meer bieden. De man overleed ter plaatse. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld. Medewerkers van Team Havens van de politie Amsterdam Amstelland ondersteunen de waterpolitie bij het onderzoek. (EvH) Veilige vaarroutes Golf van Aden BRUSSEL De eind vorig jaar, door gezamenlijk opererende marines in het gebied, ingestelde veilige maritieme route (Maritime Security Patrol Area) in de Golf van Aden, is begin februari vervangen door twee, vijf mijl brede, veilige verkeersroutes. Het gaat om een oost- en een westgaande route, gescheiden door een twee mijl brede bufferzone. De aanpassing van de veilige route is mogelijk dankzij het toegenomen aantal marineschepen dat nu in het gebied patrouilleert. Het nu ingevoerde verkeerscheidingsyteem vermindert de kans op aanvaringen. De oostgaande route begint op 45 oosterlengte, tussen noord en noord. Van daaruit moet een koers van 72 worden gevaren tot Samenwerking met Wagenborg gaat terug tot 1924 Vloot Pot Scheepvaart groeit door Scheepswerf Ferus Smit heeft 19 februari de in Leer gebouwde Drogdenbank (bn 389) opgeleverd aan Pot Scheepvaart in Delfzijl. Met negen schepen in grootte variërend van 2400 tot dwt mag Pot Scheepvaart tot de grotere rederijen in Delfzijl worden gerekend. Het tiende schip, de 4500-tonner Stroombank, wordt in mei aan de vlootlijst toegevoegd. Staande de oplevering werd de tonner Drogdenbank opgenomen in de vloot van Koninklijke Wagenborg. Bij Wagenborg wordt voortdurend gewerkt aan vlootverjonging en -vernieuwing. Bouwopdrachten zijn geplaatst bij onder meer Hudong-Zhonghua Shipbuilding in Shanghai, Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek, Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl, Barkmeijer in Stroobos en Damen Shipyards. Ook bij VeKa Bijlsma in Lemmer en Peters Shipyards in Kampen zijn schepen van uiteenlopende typen in aanbouw. PARIJS Nog geen week nadat LD Lines is begonnen met nieuwe veerdiensten tussen Dover en de Franse havens Boulogne en Dieppe, kondigt concurrent SeaFrance aan op haar route Dover-Calais 650 van de 1600 arbeidsplaatsen te willen schrappen en er over te denken twee van de vijf veerschepen op te leggen. Direct na die aankondiging laat het moederbedrijf van LD Lines, de grote Franse reder Louis Dreyfus, dan weer weten SeaFrance graag over te willen nemen om banen te redden. LD Lines is geen onbekende op het gebied van veerdiensten. De rederij Zeven werven werken aan Wagenborgvloot 053 oosterlengte wordt bereikt, tussen noord en noord. De westgaande route begint op 053 oosterlengte op noord en14 30 noord. Vanaf dit punt moet een koers van 252 worden aangehouden tot 45 oosterlengte wordt bereikt, tussen noord en noord. Hoewel door het toegenomen aantal marineschepen de veiligheid is vergroot, behouden zeelieden hun honderd procent salaristoeslag en rechten op dubbele compensatie bij verwonding of overlijden, wanneer zij door het gebied varen. Wanneer een schip zich niet aan de vastgestelde veilige routes houdt mogen zeelieden afmonsteren en op kosten van de rederij naar huis vliegen. De compensatieregelingen voor het verhoogde risico worden eind februari opnieuw bekeken. (HH) Met de aankoop in 1918 van de in 1899 gebouwde stalen tjalk Weldaad (24,27 x 4,97 meter, 130 ton) begon de in de Groninger veenkoloniën en uit een familie van caféhouders en scheepsjagers geboren Daniël Pot, grootvader van de huidige directeur Peter Pot, als particulier schipper. Voor de schippers uit die jaren was hij niet bepaald een varensman, maar zijn echtgenote Zwaantje zag het wel zitten met iemand uit het vooronder. Ze werd de basis gelegd voor Pot Scheepvaart. Sinds 1924 zijn de namen Pot en Wagenborg met elkaar verbonden. Russische kustwacht beschiet vrachtschip MOSKOU De Russische kustwacht heeft het bijna honderd meter lange Chinese vrachtschip New Star met gerichte schoten zwaar beschadigd. De bemanning ging uiteindelijk in de reddingsboten. Daarbij kwamen vermoedelijk acht opvarenden door verdrinking om het leven. Het 2800 ton grote schip had in Nakhodka (bij Wladiwostok) een lading door zeewater bedorven rijst gelost. Daarop liet de ontvanger de New Star in verband met een claim van 2,6 miljoen euro aan de ketting leggen. De kapitein besloot 13 februari desondanks te vertrekken. De kustwacht werd ingezet om het schip van rederij Tongyu op zee aan te houden. Toen de kapitein weigerde bij te draaien schoot de kustwacht voor de boeg. Volgens de kustwacht had dit geen effect, waarop gericht werd geschoten. Van de 515 schoten trof een groot aantal het schip boven en onder water. De kapitein gaf zijn vluchtpoging op. Op weg naar de haven stak echter een storm Veel beweging op Kanaalroutes vaart op het Kanaal op verschillende routes tussen Le Havre en Dieppe aan Franse kant en Newhaven in Groot- Brittannië en Rosslare in Ierland. Op 12 februari is LD Lines bovendien begonnen met twee nieuwe diensten die Dover verbinden met Dieppe en Boulogne. Op die laatste route neemt de rederij de plaats in van SpeedFerries dat eind vorig jaar de overtochten met een snelle Hovercraft heeft gestaakt en failliet is gegaan. De verbinding naar Dieppe is echter nieuw voor Dover. Nu echter ook de Eurotunnel na de De New Star is lekgeschoten en in zwaar weer terechtgekomen. De zestienkoppige bemanning besluit het schip te verlaten, maar die operatie verloopt kennelijk chaotisch. Acht opvarenden weten zich niet in veiligheid te brengen en worden sindsdien vermist. (Foto mare-press) brand van begin september weer op volle capaciteit is en bovendien het vervoer van zowel vracht als passagiers snel begint terug te lopen, wordt het wat vol op Het Kanaal. Het eerste slachtoffer is SeaFrance, een rederij die deel uitmaakt van het Franse spoorwegbedrijf SNCF. SeaFrance heeft maar één route, Dover-Calais, waar het met vijf schepen enkele tientallen malen per dag heen en weer vaart. De rederij heeft het personeel en het management laten weten dat het 650 banen wil schrappen en voorlopig twee schepen aan de kant wil leggen. De plannen gaan nu het personeelsberaad in, waarbij het gevaar bestaat dat de bemanningsleden net als vorig jaar opnieuw naar het stakingswapen gaan grijpen. Voor de nog altijd actieve Franse reder Louis Dreyfus is dat weer reden om een oud plan voor een fusie tussen SeaFrance en LD Lines uit de kast te halen. Dreyfus heeft tegenover de regionale overheid van Calais laten weten nog altijd in de markt te zijn en zo de banen te kunnen redden. SNCF ziet echter niets op. Daarop verliet de zestienkoppige bemanning het schip en ging in de dinghies. Sindsdien worden acht opvarenden vermist. Vijf dagen na het incident werd het zoeken naar hen gestaakt. (MP) De eerste zeebevrachting van Wagenborg ging naar Pot. Dat was op 5 februari van dat jaar, toen Wagenborg en de in Harlingen gevestigde bevrachter Kuhlman de Weldaad bevrachtten met 120 ton dakpannen van Makkum naar het Deense Kolding voor een vracht van 7,50 gulden per ton. De zogenoemde Bank-vloot van Pot Scheepvaart kende in de loop der jaren tal van terugkerende namen: Doggersbank, Vissersbank, Schouwenbank, Kwintebank, Varnebank, Skagenbank, Stroombank en Steenbank. Daarnaast kwamen op de vlootlijst uiteraard de namen Zwaantina, Edda en Noorderkroon voor. De eerste reis voor de Drogdenbank (PBQB - IMO , lengte over alles 110,78 meter, loodlijnlengte 105,48 meter, breedte 14 meter, holte 8,13 meter, BT 3990, NT 2208, DWT 6000) ging onder gezag van kapitein Gerard Salomons met een volle bak woodpulp van Kotka naar Brake. (HZ) De Drogdenbank in het Zeehavenkanaal van Delfzijl. (Foto Henk Zuur) MOL en Gulf fuseren vloot TOKYO Mitsui OSK Lines (MOL) en de Gulf LPG Transport Company of Qatar (Gulf LPG) hebben hun megagastankers (Very Large Gas Carriers) ondergebracht in een gezamenlijke onderneming die de naam LPG Global Transport heeft gekregen. MOL president Akimitsu Ashida kondigde aan dat de samenwerking met onmiddellijke ingang is ingegaan. MOL en Gulf LPG zijn optimistisch over de expansie van het wereldwijde LPG transport, met name over het transport vanaf Quatar. De twee ondernemingen beschikken samen over acht LPG-carriers met een tankinhoud van tot kubieke meter per stuk. Dit jaar komen daar vijf gastankers bij en in 2010 nog eens drie. MOL investeert overigens niet alleen in LPG-tankers. De LNG vloot groeit de komende jaren ook door. Op dit moment heeft MOL een vloot van zestig LNG tankers (HH) De vorig jaar in de vaart gekomen LPG-tanker Energy Navigator van MOL. (Foto Edward Cook) in die plannen en stelt dat SeaFrance voorlopig nog altijd uitstekend bij ons past. Wat P&O Ferries, de grootste aanbieder van Dover-Calais-diensten, gaat doen is nog onduidelijk. Die reder, die tegenwoordig net als heel P&O s havenbedrijf behoort tot Dubai Ports World, heeft tot nu toe geen plannen voor inkrimpingen bekendgemaakt. Aan boord van de schepen gonst het echter wel van de geruchten dat er wat aan staat te komen, waarbij naast Dover-Calais ook de diensten vanuit Zeebrugge op Hull regelmatig worden genoemd. Woordvoerders van P&O Ferries in Dover hullen zich tot nu toe echter in stilzwijgen. (RP) Chinese hoogovens houden vervoermarkt niet overeind De opleving in de droge-ladingmarkt, vooral voor de capesizers, lijkt toch van korte duur te zijn. Het is begrijpelijk dat de grote hoogovens in China in anticipatie op de grote investeringen in de Chinese infrastructuur de staalproductie opvoeren en hun voorraad ijzererts daarom aanvullen. De lage prijs voor ijzererts zal daarbij zeker een rol spelen. Maar het is onwaarschijnlijk dat alleen de Chinese hoogovens de huren en vrachten van de capesizers blijvend op een hoog niveau kunnen houden, ook al omdat een flink aantal kleinere Chinese hoogovens inmiddels ter ziele gingen. Inmiddels is de opleving alweer aan het afvlakken. In het voorjaar wordt de oplevering van een groot aantal capesizers en panamaxen verwacht. Dan zal echt blijken of de huidige opleving een blijvertje is. De Cape Trust ( dwt, 2006) werd gecharterd voor twee reizen in het Verre Oosten, oplevering Dalian, teruglevering Singapore/Japan voor $ per dag. Opvallend was de lage huur die werd betaald voor de Katherina Warrior. Dit schip werd gecharterd oplevering Qingdao, via Australië, teruglevering West-Europa voor een magere $ 9250 per dag. vrachtenmarkt Voor de panamaxen daalden de huren alweer tot een laag niveau, vooral in het Verre Oosten. De Angelina ( dwt, 2001) werd gecharterd voor een reis van Rizhao naar Sepetiba voor $ 5250 per dag. Op de Atlantische routes bleef het wat beter. De Mendocino ( dwt, 2002) werd gecharterd voor een Atlantische reis, oplevering en teruglevering West-Europa voor $ per dag. De Eleftheria ( dwt, 2001) werd voor drie tot vijf maanden gecharterd voor $ per dag. De vloot van handysizers blijft een dramatische groei bespaart, het is zelfs mogelijk dat, als het slopen van oude schepen doorgaat, de capaciteit van deze vloot iets vermindert. Het zou wel eens kunnen dat dit type schip het eerst profiteert van een opleving van de markt. Maar op dit moment hebben de handysizers de wind niet mee. De Delvina ( dwt, 2007) werd gecharterd oplevering Fangcheng, teruglevering Singapore/Japan voor $ 9900 per dag. Vooral de kleine handies hebben het moeilijk. De Falcon Traveller ( dwt, 1994) werd gecharterd voor een reis van Beira naar West-Europa/Middellandse Zee voor $ 6000 per dag. Iets beter leek de reis van de Aviator ( dwt, 2007). Het schip werd gecharterd voor een reis van Zuid-Brazilië naar het Caribisch Gebied voor $ 9000 per dag. Dat lijkt een aardige huur, maar het zal niet meevallen daar weer een aardige vracht te vinden. In de tankermarkt gaat het voor de vlcc s ronduit slecht. Voor reizen uit het Golfgebied worden vrachten van iets onder worldscale 50 betaald en dat is voor de meeste vlcc s onder het break even punt. Voor reizen van West-Afrika was het wat beter voor de vlcc s, maar zeker nog geen vetpot. Voor de suezmaxen is de markt wat vriendelijker. Voor reizen van Nigeria naar de Oostkust van de Verenigde Staten werd worldscale 70 betaald, ruim $ per dag. In de Middellandse Zee en voor reizen vanuit de Zwarte Zee werd het echter wat minder voor de suezmaxen. Daar daalden de vrachten tot onder de worldscale 70, iets onder $ per dag. Behalve dalende huren en vrachten hebben de tankers ook last van wanbetalende huurders. Een opvallende is de Venezolaanse staats oliemaatschappij PDVSA. Deze huurt permanent zo n dertig tankers en een flink aantal booreilanden. In het kader van de kiescampagne van de Venezolaanse president werd de kas van PDVSA geplunderd en moeten de eigenaren van de tankers en booreilanden maar even wachten op hun geld. Voorheen waren de grote oliemaatschappijen zoals Exxon Mobil nog wel eens bereid om bij te springen maar die zijn inmiddels door President Chavez vakkundig weggepest. De prijs van ruwe olie is na de ruzie en het vertrek van de oliemaatschappijen sterk gedaald en de Venezolaanse olie is door het hoge teergehalte niet erg gewild. Het is dan ook maar de vraag of de Chinezen die recentelijk met een grote delegatie Venezuela bezochten kunnen helpen. Behalve in de Antillen en de Verenigde Staten zijn er niet veel raffinaderijen die deze olie willen hebben. (AvK) Scheepsratten Hallo! Ik ben Malonga uit Pointe Noire. Ik heb stekeltjeshaar en een puntige snoet. Ik ben een dikke havenrat. Daar ben ik trots op. Wij havenratten schooien op haventerreinen en ik durf te beweren dat we overal ter wereld voorkomen. Hoe zou dat nu toch komen? Laat ik het uitleggen. Een havenrat onderscheidt zich van een stads-, of kerkrat door zijn reislust. Wij havenratten trekken over de hele wereld om nieuwe gezinnetjes te stichten. Wij reizen voornamelijk per schip. Zoals nu: ik bevind me in het ruim van een groot schip dat een week in de haven heeft gelegen. We zijn niet echt welkom bij de mensen: gisteren ging mijn maat Ngapela er aan. Hij was net bezig Maria het hof te maken (die heeft een lekker rattekontje!), komt er zo n opgewonden stuurmannetje het ruim in. Moet natuurlijk nét in die materiaalkist zijn waar Ngapela Maria wil bestijgen. Ngapela deed nog een poging hem naar de keel te vliegen, maar het jochie was te snel. Met een bezemsteel werd mijn goede vriend doodgeslagen. Maria ontkwam. Mmmm, ze is dus weer single, denk dat ik mijn snorharen eens kam en haar opzoek. Maar oppassen is het wel met mensen om je heen. Ze mogen ons echt niet, zo heb je één rat, zo heb je er tientallen, zeggen de ze. Moeten zij nodig zeggen! In mijn nest, achter een stapel tussendekken, heb ik met kranten een warm holletje gemaakt. In een van die kranten stond dat er in 2050 Minder teu op VS PARIJS Maersk Line en het Franse CMA- CGM voegen, in maart, hun Evergreen (Maersk) en Amerigo (CMA- CGM) lijn samen tot één nieuwe lijn, de WestMed Service. Z WA R E K E E S 9,2 miljard mensen op deze wereld zullen lopen! Negen komma twee! Zoveel ratten bestaan er niet eens! Ik ben nu onderweg naar Frankrijk, heb gehoord over die Franse meidenratjes. Oh la, la... kan niet wachten om poot aan wal te zetten. Maar eerst wat eten, een mannenrat met kinderwens moet goed eten. Gelukkig heeft dit schip laatst cacaobonen geladen. Die slordige mensen hebben weliswaar het ruim aangeveegd maar in hoeken en kieren is nog genoeg te vinden. Maar kijk nu eens, paarse graankorrels! En het ligt er pas, zo te ruiken! Pfff, dat was lekker, nu even een dutje om uit te buiken. En, verrassing! Wie ligt daar op me te wachten? Maria! Zal die snoes eens zachtjes wakker kietelen Maar Maria! Wat lig je stil en waarom heb je je ogen open terwijl je slaapt? En waarom heb ik zo n pijn in mijn maag? Ik Gooi hier ook nog maar wat rattenkruit stuur! Zo heb je er één, zo heb je er tientallen! De lijnen onderhouden verbindingen tussen havens in de Westelijke Middellandse Zee en Noord Amerika. Maersk Line zet vier 3500 teu panamax-schepen in op de verbinding en CMA-CGM één. Met het combineren van de twee verbindingen vermindert de capaciteit op deze verbinding met 2900 teu per week. De samenwerking is aangegaan voor een periode van twee jaar. De nieuwe verbinding doet onder andere Fos- Sur Mer, Malta, Algeceiras, Miami, en Newark aan. (HH)

14 14 14 personeelsgids Advertenties Weekblad Schuttevaer WeekblAd schuttevaer Al is het Al is het op locatie... tijdens de vaart... Dordtsche Kil VolkerakSluizen, jachtensluis Hollands Diep Krammerjachtensluis VolkerakSluizen Krammersluizen Manderssluis Zuid-Vlije Zaterdag Zaterdag28 28februari februari Benedensas of Steenbergsche Sas of Heysche Sas Stremmingen WeStkolk Volkerak van maandag 9 maart t/m donderdag 12 maart en van dinsdag 17 maart t/m vrijdag 20 maart, of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk, is de westkolk gestremd wegens renovatiewerkzaamheden. Wat gaat rijkswaterstaat doen? In de twee genoemde periodes worden de vloeddeuren vervangen/gewisseld en worden de cilinders vervangen (m.b.v. de cilinders worden de sluisdeuren geopend en gesloten). gedurende de stremming van de de westkolk zijn de andere kolken (kolk 1 (oostkolk) en 2 (middenkolk) + jachtensluis) beschikbaar voor de scheepvaart. Het zal je maar gebeuren, je vaart langs Antartica en de motor begeeft het. Wat betekent dit Voor het ScheepVaartVerkeer? Geen pretje als je stil komt te liggen bij 25 graden onder nul. Maar gelukkig scheepvaart in de noordelijke en zuidelijke voorhaven dient rekening te houden met de hiervoor benodigde werkvaartuigen. verkeersaanwijzingen gegeven door de sluismeester en/of de verkeersleider vanaf het ter plaatse aanwezige patrouillevaartuig, moeten stipt worden opgevolgd. heb je het telefoonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar sturen ze meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt. informatie gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van nadere informatie kan worden ingewonnen bij de volkeraksluis, telefonisch of bij de regionale verkeerscentrale Dordrecht, per marifoonkanaal vhf-71 of telefonisch voortstuwing. Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als Bogenda Motoren B.V. Mandenmakersstraat KE Zwijndrecht Telefoon: Fax: Dus al is het 25 graden onder nul, bel gewoon even met Bogenda. Water. Wegen. Werken. rijkswaterstaat. rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van verkeer en waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. Maritiem nederland moet door. Expansie GA Marknesse Tel.: Fax: GSM: TE KOOP: InformatIe: w w w.vanana arbeter.nl - teletekst - marifoon - telefoon (gratis) Eurokotter: Stoere kotter bj. 1988, 24 x x 2.70x m. Mitsubishi 300 pk. verbouwd 1995, x , geschikt voor div. doeleinden, motor pas gereviseerd. 250 pk Daf Turbo type Mooie klipper: Eurokotter 28 x 24 5,05x x6.10 1,20,x 116 pk.m,deutz, mooi interieur bj. 1988, pk, geschikt ,voor diverse doeleinden, motor pas gereviseerd. G.o.h duwsleepboot: KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V. CCR fase 2 motoren Revisie motoren Ruil motoren AANGEBODEN: ,- Sleepboot, met SI bj. 1950, 20 x 5.05 x 1.80 m., mot. 565 Caterpillar Ex. RV bj. draaiuren na xrevisie, mooie Sleepboot: 1957, x 1.75 m. woning, MWM 285NIEUW, pk. met geldig SI, ex Pontonnier. 2 x Pilot reddingsboot: bj. 1986, x 3.75 x 1.10 m. 2 x Sabre 212 pk., 25 mijl. bj , Recreatie sleepboot Willem 1930, 18 x 4.77 x 1.75, 340 pk Patrouille vaartuig: Sleepboot RWS vlet: Onderdelen Prijzen CCR 2 motoren (meer types op aanvraag): Basis DAF KMD WS PK / 242 kw ,KMD WS PK / 295 kw ,KMD XF PK / 335 kw ,KMD XF PK / 375 kw ,Basis SCANIA KMD S PK / 335 kw ,Basis MERCEDES Mercedes V PK / 525 kw prijs op aanvraag Revisie en levering onderdelen van: DAF-, Scania-, Liebher-, MAN-, Mercedes-, MTU- en Volvo motoren. Koning Technisch Bedrijf B.V. Eekhorstweg 20 T KC Meppel F TE KOOP - SCHOTTEL ROERPROPELLERS - AGGREGATEN kva - VEERPONTEN (Diverse Afmetingen) - WERK-, GENIEBOOTJES 7,5-9 m. - KOPPELPONTONS (Div. Afmetingen) - MOTOREN: DEUTZ, CATERPILLAR - HYDRAULISCHE DRAADLIEREN 3-50 Ton - ELEKTRISCHE LIEREN 2-20 Ton SCHRAVEN B.V. Tel Fax Looveer 4A, 6851 AJ Huissen websites: Met S.I., 20 x 5,05 x 1,75, 565 pk. Caterpillar Kotter Elizabeth bj. 1963, staal, x 4.87 x 1.80 m., 1 x 250 pk Gardner, gejoggeld met straalbuis, doeleinden IJselmeer kotter: mag voor 15,98commerciële x 3,65 x 1,20, 168 pk. Daf gebruikt worden. MWM, electrische start, ,- bj. 1957, x 3.20 x 0.95 m. Cummins 130 pk. bj. 1957, x 4.60 x 1.75 mtr., MWM 265 pk bj. 1964, 13 x 3.60 x 0.90 m GM 140 pk ,- Amsterdammer sleepboot bj. 1930, x 3.60 x 1.50, 80 pk Patrouille vaartuig: bj. 1957, 12 x 3.30 x 0.90 m. IFA 180 pk ,Kromhout type 2HS, varend monument. Recr. vlet: 8,25 x 2,64 x 0,80, 25 pk Samofa. Eikenhouten Kotter goed onderhouden, bj. 1975, Mercedes 6 cyl ,200 pk, 18 x 5 x 1.70 mtr., pas op de werf geweest. Deltavlet met SI bj. 1980, x 4.20 x 1.80 mtr., 340 pk Cat ,type 3406 voorjaar 2005 gerev., met duwsteven. Sleepduwvlet ,met SI, bj. 1966, x 3.75 x 1.70 mtr., Scania 250 pk, koppeling 5:1 trekt goed. Haakkotter: IJselmeer kruiser bj. 1960, x 4.87 x 1.75, 230 pk Gardner. 10 x 3,60 x 1,00, 50 pk., mooi ruim schip. Sleepboot Amsterdammer: x 3.60 x 1.50, 80 pk 2 cyl. type 2H3. monument. Werkvlet bj. 1953,Varend 12 x 3.20 x 1.10, 150 pk, , Pilot: Recreatievlet 1978,x recentelijk verbouwd, x 4.70 x 1.35 m xbj , 30 pk Samofa cyl., ,motor 2 x GM type 8V92 à 330 pk. 17 mijl. PRIJS OP AANVRAAG OP DEZE SCHEPEN IS INRUIL MOGELIJK DIVERSE WERKVLETTEN, KIJK OP ONZE SITE. De Gerlien - Van Tiem is een modern bedrijf met ruim 40 jaar ervaring. In die periode bouwde De Gerlien een klinkende reputatie op als kwaliteitswerf van nieuwbouwschepen en als reparatiebedrijf. Ook facilitair is de moderne haven van ons familiebedrijf volledig op haar taken berekend. Zo zetten we onze traditie voort! div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel Fax De Gerlien - Van Tiem 40 jaar in volle vaart! De Gerlien - Van Tiem is binnenvaart van huis uit. Een ambachtelijke traditie die verder reikt dan beheersing van technische vaardigheden alleen. Opdrachtgevers weten waar ze bij De Gerlien op kunnen rekenen: prima vakwerk, uitgevoerd binnen de overeengekomen planning en budget, zonder tegenvallers achteraf. Inkoop-Verkoop Scheepsmotoren o.a. VOLVO, D.A.F., SCANIA Weekblad Schuttevaer l e z e r s s e rv i c e Kortingsbon Rotterdam Port Experience Lezers van Weekblad Schuttevaer kunnen tot en met 31 maart 2009 tegen gereduceerd tarief naar Rotterdam Port Experience. Dit is een pas geopende nieuwe maritieme attractie in de Maasstad, naast het gebouw van de Spido aan het Willemsplein. Deze bon geldt voor maximaal vier personen. Volwassenen betalen 11,50 ipv 13,50 en kinderen van 4 t/m 11 jaar 7,25 ipv 8,50. Geen kopie, alleen de originele bon geldt. SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF & NIEUWBOUW HET BETERE WERK Waalbandijk 129, 6651 KB Druten - Tel: +31 (0) Fax: + 31 (0) Website:

15 kielzog Zaterdag 28 februari 2009 Weekblad Schuttevaer 15 scheepvaartberichten Vervolg van pag. 2 Maas; John F. Kennedybrug, Maastricht; waarschuwing. Ivm. scheepvaartseinen door storing buiten bedrijf bijzondere voorzichtigheid Maastricht John F. Kennedybrug tnb. BELGIË Afleidingskanaal der Leie; beperkingen. T/m eind februari thv. fa Dossche in Deinze doorvaartbreedte verminderd met 14 m linkeroever en hinderlijke waterbeweging vermijden. Albertkanaal; brug Ham; oponthoud. Voor brug Ham t/m 20 maart oponthoud en bijzondere voorzichtigheid. Albertkanaal; brug Oelegem II (kmr ); doorvaartbreedte. Ivm. werkzaamheden met een mobile hangstelling voor brug Oelegem II doorvaartbreedte verminderd met de helft van 2 t/m 20 maart van 8 tot 16 uur en hinderlijke waterbeweging vermijden. Albertkanaal; sluis Genk; hinderlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden beneden sluis Genk t/m 27 februari. Albertkanaal; sluis Genk; gedeeltelijke stremming. Stremming duwvaartsluis te Genk van 7 maart 14 uur tot 9 maart 6 uur. Haven van Zeebrugge; Vandammesluis; stremming. Stremming Vandammesluis op 26 en 27 februari van 6 tot 14 uur, van 28 februari t/m 1 maart van 10 tot 20 uur en 3 maart van 6 tot 12 uur en 4 maart van 8 tot 20 uur. Zeekanaal Brussel-Schelde; Brielenbrug; spoorbrug Willebroek; beperkingen. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen spoorbrug Willebroek en Brielenbrug t/m 17 juli. Extra meldplicht VHF 10 of 68 met het baggervaartuig. Zeekanaal Brussel-Schelde; Verbrande Brug; werkzaamheden. Geen beperking bovenstrooms Verbrande Brug t/m 31 december. In de toevaargeul tot het insteekdok wordt gestart met het opvullen van de bestaande overdiepte. Normale meldplicht VHF 10 bij sleepboot Zeeleeuw. Zeekanaal Brussel-Schelde; sluis Zemst; stremming. Stremming sluis Zemst op 1 maart van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zeekanaal Brussel-Schelde; brug Humbeek; sluis Zemst; hinderlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen sluis Zemst en brug Humbeek tot eind augustus. Zeekanaal Brussel-Schelde; spoorbrug Ruisbroek; hinderlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke waterbeweging vermijden benedenstrooms spoorbrug Ruisbroek t/m 15 mei. DUITSLAND Donau; berichten ingetrokken. De diepgangsbeperking tussen kmr en en het baggerwerk tussen kmr en zijn opgeheven. Donau; diepgang. Ivm. verondieping beschikbare waterdiepte verminderd met 10 cm tussen kmr en tnb. Donau; beschikbare waterdiepte. Ivm. verondieping beschikbare waterdiepte verminderd met 10 cm tussen kmr en , kmr en en kmr en tnb. Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft een hernieuwe bekendmaking uitgegeven over de vaargeultoestand tussen kmr en Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren ( ) of te downloaden via Elbe-Havel-Kanal; sluis Zerben (kmr ); bericht ingetrokken. De beperkte service ivm. herstelwerk sluis Zerben is opgeheven. Elbe Seitenkanal; beperkingen. Ivm. ijs beperkte service tussen Edesbüttel en Scharnebeck ivm. drijfijs tnb. Elisabethfehnkanal; sluis Elisabethfehn; stremming. Stremming sluis Reekenfeld tot 23 maart 22 uur. Main; sluis Kostheim (kmr. 3.2); mededeling. Miv. 2 maart is er een nieuwe inzamelpunt voor afval aan de sluis van Kostheim. Main-Donaukanal; beperkingen. Ivm. ijs tnb. max. lengte duweenheden 180 m tussen kmr en en geen bediening sluizen van 20 tot 6 uur. Mittellandkanal; sluis Sulfeld (kmr ); beperkingen. Ivm. ijs tussen Bergeshovede en Sulfeld ijsvrij en beperkte service tussen Sülfeld en Rothensee (drijfijs tot 8 cm) tnb. Mosel; sluis Enkirch (kmr. 103); stremming. Stremming sluis Enkirch op 2 maart van 7:30 tot 17 uur. Ostfriesische Inseln; mededeling. Het Norddeicher Wattfahrwasser wordt niet meer bebakend. Ostfriesische Inseln; gewijzigde markering. Op de volgende posities in het Langeooger Wattfahrwasser zijn ijstonnen zonder opschrift uitgelegd: 53 43,475 N ,500 E; 53 43,485 N ,000 E; 53 43,480 N ,370 E. Rhein; mededeling. De WSA Köln heeft een hernieuwde bekendmaking uitgegeven over de bekende ondiepten en vaarwegversmallingen tussen kmr en Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren ( ) of te downloaden via of via Rhein-Hernekanal; sluis Oberhausen (kmr. 5.7); bericht ingetrokken. Stremming noordkolk Oberhausen van 23 maart 6 uur tot 27 maart 14 uur is vervallen. Rhein-Hernekanal; sluis Wanne-Eickel (kmr. 31.2); oponthoud. Oponthoud sluis Wanne-Eickel op 26 februari tussen 8 en 12 uur. Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 30.5); baggerwerk. Bijzondere voorzichtigheid thv. sluis Dorsten tussen kmr en 30.9 tot 6 maart 18 uur. FRANKRIJK Canal lateral a la Loire; bericht ingetrokken. De stremming tussen kmr en is opgeheven. Canal lateral a la Garonne; sluis Descente en Tarn (Tarn kmr. 64); stremming. Stremming sluis Descente en Tarn tot 1 april 8 uur. Canal d Aire; brug Essars (kmr. 71.3); bericht ingetrokken. De stremming thv. brug Essars op 2 en 3 maart is vervallen. De scheepvaart moet voorzichtig passeren. Canal de derivation de la Haute-Colme; sluis Holque/Watten (kmr ); stremming. Voor sluis Holque/Watten stremming op 9 maart van 8:30 tot 11:30 uur en oponthoud tussen 13 en 17 uur. Canal de la Meuse; keersluis Les 4 Cheminées (kmr. 2.8); sluis 40 Dom le Mesnil (kmr. 94.8); bericht ingetrokken. Stremming tussen keersluis Les 4 Cheminées en sluis 40 Dom le Mesnil is opgeheven. Canal des faux Remparts; sluis B (kmr. 0); Ill Canalisée; stremming. Stremming tussen sluis B en kmr. 1.8 (samenkomst met Ill Canalisée) van 2 maart 8:30 uur tot 5 april 23:30 uur. Canal du Centre; brug RD 980 Blanzy (kmr. 61); stremming. Stremming thv. brug RD 980 Blanzy van 2 maart 17 uur tot 6 maart 7:30 uur. Canal de la Marne au Rhin, branche Est; sluis 51 Schiltigheim (kmr ); stremming. Stremming sluis 51 Schiltigheim van 9 maart 7 uur tot 12 maart 19 uur. Canal de la Meuse; sluis 5 Euville (kmr ); sluis 7 Vadonville (kmr ); bericht ingetrokken. De stremming ivm. hoogwater tussen sluis 5 Euville en sluis Vadonville is opgeheven. Canal du Rhône a Sete; brug Franquevaux (kmr. 35.4); stremming. Stremming brug Franquevaux op 6 maart van 10 tot 12 uur. Canal du Rhône au Rhin, branche Sud; sluis 25 Coteau-Lunans (kmr ); sluis 8S Fontenelle (kmr ); bericht ingetrokken. De stremming ivm. ijs tussen sluis 25 Coteau-Lunans en sluis 8S Fontenelle is opgeheven. Grand Canal d Alsace; sluis Fessenheim (kmr ); werkzaamheden. Geen beperking sluis Fessenheim van 11 maart 8 uur tot 12 maart 18 uur. Grand Canal d Alsace; sluis Gambsheim (kmr. 309); gedeeltelijke stremming. Stremming westkolk Gambsheim op 9 en 10 maart van 7 tot 17 uur. Grand Canal d Alsace; sluis Iffezheim (kmr ); gedeeltelijke stremming. Stremming rechterkolk Iffezheim van 28 september 7 uur tot 23 oktober 16 uur. Grand Canal d Alsace; sluis Kembs (kmr. 179); gedeeltelijke stremming. Stremming oostkolk sluis Kembs van 9 maart 7 uur tot 10 juli 18 uur. Grand Canal d Alsace; sluis Rheinau (kmr ); gedeeltelijke stremming. Stremming grote kolk Rheinau van 9 maart 7:30 uur tot 30 april 18 uur. Grand Canal d Alsace; sluis Vogelgrun (kmr ); gedeeltelijke stremming. Stremming grote kolk Vogelgrun van 9 maart 7 uur tot 15 mei 18 uur. Marne; sluis 2 Damery (kmr. 8.2); sluis 3 Vandieres (kmr. 17.7); bericht ingetrokken. De stremming tussen sluis 2 Damery en sluis 3 Vandieres is opgeheven Oise Canalisée; sluis 2 Verberie (kmr. 82.9); gedeeltelijke stremming. Stremming sluis 2 (kolk van 185 m) Verberie tnb. Afmetingen andere kolk 125 X 10 max. diepgang 220 cm. Seine; brug Austerlitz (kmr ); bericht ingetrokken. Waterstand peilschaal Austerlitz weer beneden de 160 cm. Seine; sluis 6 Notre Dame de la Garenne (kmr ); bericht ingetrokken. Stremming kolk 141x12m Notre Dame de la Garenne is opgeheven. oplossing VERTICAAL: 1 ploeg; 2 tapir; 3 massa; 4 nerveus; 5 emelt; 6 bruut; 7 eleve; 11 S.O.S.; 14 hal; 15 vinaigrette; 16 mijden; 17 denim; 18 memel; 19 stuur; 20 omsingeling; 24 erg; 26 telkens; 28 man; 30 elite; 31 sinds; 32 opium; 33 porie. HORIZONTAAL: 1 pleet; 3 manie; 6 balie; 8 octopus; 9 eruptie; 10 gesar; 12 alert; 13 tahoe; 15 visum; 17 desem; 19 salto; 21 Naarden; 22 meubels; 23 ineen; 25 motel; 27 ramen; 29 rogge; 31 saldo; 33 panne; 34 toezien; 35 Israëli; 36 éloge; 37 sesam; 38 etrog. Jarig burgerlijke stand Vermeldingen in deze rubriek zoals geboorte, felicitaties, overleden, etc. zijn gratis. 2 maart: - Akkie Semplonius, 11 jaar, Vegelinsoord. 5 maart: - Bastiaan Hovestadt, 6 jaar, Werkendam. 6 maart: - Sophie Schouwstra, 5 jaar, v/h ms Torina, Oud-Alblas. - Jarik Sietses, 14 jaar, Dronrijp. Steunpunt Binnenvaart Voor vragen en problemen op sociaal-maatschappelijk gebied kunt u bellen met Steunpunt Binnenvaart van de AMVV. Telefoon (Dekatel) of Ik heb van de situatie geleerd dat de liefde voor mij belangrijker is dan varen. Verder is het nu gewoon moeilijk. Zij was de afgelopen jaren een groot deel van mijn leven en ineens was het over. Ik was bezig als zetschipper te gaan varen, die plannen heb ik ook maar even uitgesteld. Eerst moet ik mezelf hervinden, vertelt Leon. Hij vaart sinds zijn zestiende bij zijn ouders aan boord. Omdat het vaargebied van het ouderlijk schip hoofdzakelijk Nederland en België is, voer hij af en toe met kennissen mee om zijn patent te halen. Een Rijnpatent is erg belangrijk vindt Leon, want het vergroot je mogelijkheden. Altijd bij je ouders aan boord hoeft geen beperking te zijn, vindt hij. Ik heb hier alles geleerd wat nodig was. Er was hier ook altijd genoeg werk voor mij. Misschien had ik bij een ander meer geleerd, maar ik heb niet het idee dat ik het met mijn kennis ergens anders niet redt. B-lid Leon wilde van jongs af aan gaan varen, maar koos voor de LTS in Gorinchem. Daarna deed hij BBLmatroos en stuurman/schipper via het STC. De opleiding beviel goed, ook al wist hij het meeste al, omdat hij met het beroep is opgegroeid. Zijn metaalopleiding van de LTS is nog steeds handig, vindt hij. Bij het repareren weet je beter hoe dingen werken en veel dingen kun je ook. Het lidmaatschap van een bond lijkt bij jongeren uit de tijd te zijn en congressen, beurzen & evenementen Leon Versluis in loondienst bij zijn ouders op Flora W Liefde is belangrijker dan varen Leon Versluis (25) vaart in loondienst bij zijn ouders aan boord op de 1800-tonner Flora W. Of hij het schip van zijn ouders overneemt is niet zeker. Zijn relatie is net stukgelopen en hij is momenteel bezig om alles op een rijtje te krijgen. Zodra opvolging van de F16 in het vizier kwam had de Luchtmacht de zinnen gezet op samenwerking met de Amerikanen in de F-35 Joint Strike Fighter. Men sluit de ogen voor de goedkopere, voor Nederlands gebruik geschiktere, stillere, wendbaarder Saab Gripen NG, die solider compensatieorders belooft. Er lijkt een Old Boys Network actief, alsof prins Bernhard himself nog rondwaart. Na het failliet van Fokker in 1997 stak de overheid 200 miljoen euro in restanten van de luchtvaartindustrie. Als lokker voor JSFdeelname bungelde Lockheed Martin voor tien miljard aan compensatieorders voor de neus van toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm. Dan kreeg die Fokker-erfenis wat te doen en kwamen die vliegtuigjes bijna gratis. De zoethoudertjes pakten echter steeds magerder uit en de JSF-begroting bleek hoofdzakelijk op wishful thinking te berusten. In 2002 zouden 85 vliegtuigen 4,5 miljard euro kosten, in 2005 was dat al 5,7 miljard en inmiddels fluistert men zeven miljard, met nog geen eind aan de kostenstijgingen in zicht. Walrus-affaire Het herinnert aan de Walrus-affaire. De regering Den Uyl dacht werkgelegenheid te redden door hopeloze werven met teveel arbeiders te sauveren. De RDM moest Walrus-onderzeeboten gaan bouwen voordat het ontwerp gereed was. De begroting had niets - RIS Platform, 26 februari, STC Rotterdam - Innovatieseminar Scheepsbouw, 11 maart, Wageningen - Europort Istanbul 2009, 25 t/m 28 maart, Istanbul Expo Center - On- en Offshore, 31 maart, 1 en 2 april, Evenementenhal Gorinchem - Navingo Maritime & Offshore Career Event, 8 april, Beurs-WTC Rotterdam - Construction and Shipping Industry, 5 t/m 7 mei, Evenementenhal Gorinchem - IVR-bijeenkomst over elektronisch melden containerschepen, 12 mei, Bonn - Schuttevaerrace, 14 t/m 16 mei, IJsselmeer en Waddenzee - Jaarcongres Koninklijke Schuttevaer, 4 en 5 juni, Zwartsluis - Aquakids, 6 juni, Rotterdam - Europort 2009, 3 t/m 6 november, Ahoy Rotterdam Leon Versluis treffen we op een ongelukkig moment, zijn relatie is net verbroken en dat heeft zijn toekomstplannen op losse schroeven gezet. (Foto Henriette Driesen-Joankecht) jongeren die in loondienst varen zijn binnen de gelederen al helemaal dun gezaaid. Leon is daarop een uitzondering, want hij is B-lid van Koninklijke Schuttevaer Werkendam. Ik ben lid geworden omdat vrienden van mij lid waren. Zij namen mij mee en zo kwam ik op het idee. Ik ben dus B-lid, want voor A-lid moet je ondernemer zijn. B-leden zijn mensen die in loondienst werken. Ik vind Zij was een groot deel van mijn leven het belangrijk lid te zijn, want je komt een hoop te weten en er worden dingen besproken die mij aangaan. Ik ga altijd naar de jaarvergadering, Stiekeme spelletjes contra Saab met de realiteit te maken maar heette politiek haalbaar. Deze buitenkans om zoveel mogelijk lekkers in die schuiten te proppen liet de marine zich uiteraard niet ontgaan; het werd een voortreffelijke onderzeeboot. Een parlementaire delegatie kreeg in Den Helder van Commandant Zeemacht vice-admiraal Hulshof een exposé over de kans op astronomische kostenoverschrijdingen. Politiek en sommige zeerovers namen Hulshof deze eerlijkheid kwalijk, daarom werd hij zondebok gemaakt toen de zwendel niet meer viel te ontkennen. Zo werkt politiek. Maar Harer Majesteits zeerovers hebben van deze historie geleerd en ontwikkelen tegenwoordig fregatten binnen budget en op tijd. In 2000 verwierf de Damengroep De Schelde in Vlissingen, die alom bewonderde series fregatten bouwde voor de Koninklijke Marine, maar deze niet elders wist te slijten. Dat werd, geheel in Damenstijl, drastisch veranderd. Naast Damens bestsellers volgens de enlarged ship en sea axe -concepten, ontwikkelde De Schelde Column Hans Vandersmissen maar niet naar het congres. Ik weet niet of ik daar naartoe mag. Van Leon mogen er op de IJssel meer ligplaatsen komen. Daar is het aanbod wel heel beperkt. Meestal komt het erop neer dat je de hele rivier in een keer moet op- of afvaren. Daarnaast vind ik dat het in Amsterdam slecht is geregeld met de ligplaatsen voor schepen zoals wij. Minder werk De Flora-W heeft het momenteel rustig met het werk. Voor het eerst in jaren is er ruimte tussen twee reizen. Mijn vader heeft al wat opgebouwd in de afgelopen jaren en niet gek gedaan. Maar we hebben een huis aan de wal en een gezin en ik moet ook worden betaald. Ik ben geen econoom, maar ik verwacht dat het weer voorbij gaat. Ze zeggen altijd zeven slechte jaren, zeven goede jaren. Een helder toekomstbeeld heeft hij de Ship Integrated Geometric Modular Design Approach (Sigma), wat tegen concurrerende prijzen maatwerkfregatten en -korvetten mogelijk maakt, die uit standaardmodules zijn opgebouwd. De prijs-kwaliteitverhouding is onovertroffen en de markt één en al interesse. Indonesië en Marokko hebben al toegehapt. Zand strooien Staatssecretaris De Vries en de Luchtmacht hebben die zakelijke les niet geleerd. Over de Saab Gripen NG als alternatief van de JSF wil Defensie eigenlijk niet praten; men poogt met eindeloos doorvragen, alleen bij Saab, zand in de machine te strooien, terwijl de JSF één grote open vraag blijft. De ruime ervaring van de Zweedse luchtmacht met de Gripen is verwerkt in de New Generation. Deze kan zich meten met de JSF, is stiller en wendbaarder en neemt genoegen met primitievere grondfaciliteiten, waaronder een startbaan van 800 meter - ideaal voor peace keeping -operaties. Voor 4,8 miljard euro komen er 85 Saabs, de levensduurkosten voor SCHAKELPUZZEL HORIZONTAAL: 1 Engels zilver; 3 obsessie; 6 toonbank; 8 inktvis; 9 uitbarsting; 10 pesterij; 12 waakzaam; 13 sojaproduct; 15 grensdocument; 17 gistmiddel; 19 buiteling; 21 plaats in het Gooi; 22 inboedel; 23 samen; 25 autohotel; 27 begroten; 29 graansoort; 31 kastegoed; 33 pech; 34 begeleiden; 35 Klein- Aziaat; 36 lofrede; 37 oliezaad; 38 paradijsappel. VERTICAAL: 1 landbouwwerktuig; 2 slurfdier; 3 hoeveelheid; 4 zenuwachtig; 5 larve; 6 beestachtig; 7 scholier; 11 noodsein; 14 vestibule; 15 dressing; 16 ontlopen; 17 sterke katoenstof; 18 houtworm; 19 roer; 20 belegering; 24 bar; 26 herhaaldelijk; 28 kerel; 30 keur; 31 sedert; 32 narcoticum; 33 huidopening. Scheepsgegevens Scheepsnaam: Flora-W. Lengte: 85 meter. Breedte: 9,50 meter. Diepgang: 3,22 meter. Tonnage: Europanummer: Motor: Mitsubishi, 950 pk. Bouwjaar: Thuishaven: Werkendam. Eigenaar: J. Versluis. vanwege zijn persoonlijke situatie niet. Ik vind momenteel het buitenwerk minder leuk, omdat ik dat al jaren heb gedaan. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, maar moet eerst weer grip op mijn leven krijgen. De relatie eindigde vrij abrupt. Ik weet in elk geval zeker dat ik stop met varen als mijn partner dat zou willen. (HDJ) dertig jaar worden gegarandeerd op tien miljard; bij de JSF komen die life cycle kosten niet onder de vijftien miljard. Saab garandeert honderd procent compensatieorders en volledige betrekking van Nederlandse bedrijven bij de ontwikkeling, ook van informatiegevoelige systemen. Lockheed Martin biedt industrieparticipatie bij de ontwikkeling, maar bindt zich niet aan compensatieorders. Voor kennisdeling en gemeenschappelijke ontwikkeling staan de Zweden meer open dan de Amerikanen, de Gripen NG is tenminste vijftig procent goedkoper dan de JSF (waarvan de prijs een open einde is) en geschikter voor het gebruik dat Nederland er van zal maken. Betuwelijn Defensie claimt dat Saab drie van de gewenste vijf missies niet kan uitvoeren, zonder aan te geven welke, en dreigt dat afhaken in de JSF een half miljard zal kosten. Dat kan er bij aanschaf van Saabs makkelijk af: dan blijft over de lifecycle nog tenminste 4,5 miljard over. Daarvoor komt een geschikter vliegtuig en bruikbaarder industriële compensatie, met meer toekomst voor werkelijke samenwerking. Vastbijten in de JSF met open begroting nodigt uit tot Betuwelijn-, HSL- en Noord-Zuidlijnscenario s, ten koste van krijgsmachtdelen met doeltreffender middelen tegen actuele veiligheidsbehoeften, zoals piraterijbestrijding en vredesoperaties. De Saab is binnen dat bestek de juiste keuze. DONDERDAG 26 FEBRUARI Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: uur, bijbelbespreking/bidstond of gemeentekring. Nijmegen, KSCC: 10 uur, bespreking Telematica; 12 uur, bestuursvergadering; LKSCC en Parochie; 14 uur, cursus Engels. Raamsdonksveer, KSCC: uur, pergamano. VRIJDAG 27 FEBRUARI Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloemschikken (kerk); uur, cursus vaarbewijs 1. ZATERDAG 28 FEBRUARI Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, bingo. Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 uur, H. Mis. Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. Mis. Eisden, Schipperscentrum Betanië: uur, dienst. ZONDAG 1 MAART Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: Aula Calvijn met Junior College, Schipluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 uur, br. W. Koedijk. Opvang 0 t/m 4 jaar/zondagsschool groep 1 t/m 8; Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looiersgracht 70, en 17 uur, evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; Geref. Gem. Noord, Melkweg, 10 uur, leesdienst en uur, ds. J.M.D. de Heer; Noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur, ds. S.J. Verheij, Barneveld en 19 uur, ds. A. Schroten, Gouderak. Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 9.30 uur, ds. P. van Bruggen en 19 uur, ds. C. Hanemaaijer, HA; PKN, Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, Singel, uur, dienst; Chr. Geref. kerk, Huibertplaat 57: 9.30 uur, Z.P. Koning, Delfzijl; uur, ds. A.G. Bruyn, Uithuizen in de Hoeksteenkerk; 19 uur, drs. L. van Dalen, Hoogeveen. Groningen, Geref. Oosterkerk: Rozensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snelliusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 47, 10 uur, dienst. Lemmer, Geref. kerk: 9.30 uur, P.J. Huiser, gez. dienst en 19 uur, gez. bijz. dienst. Meerssen, Gemeenschapshuis De Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, evangelist J. Commelin. Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharistieviering. Raamsdonksveer, KSCC: uur, H. Mis. Vakblad voor de Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, offshore, scheepsbouw, recreatie- en chartervaart, waarin opgenomen berichten van het Hoofdbestuur van de KSV Schuttevaer. Abonnementen en bezorging Voor vragen over abonnementen en bezorging kunt u bellen met faxen naar mailen naar of schrijven naar postbus AB Deventer. Een uitgave van MYbusinessmedia bv. Uitgever: Hein Bronk Verkoop: Eelco Fransen Marketing: Stella de Jong REDACTIE Mr. H.F. de Boerlaan 28, Postbus 58, 7400 AB Deventer Tel Fax: Internet: Dirk van der Meulen, hoofdredacteur, tel Patrick Naaraat, eindredacteur, tel Marja de Vet, redacteur-verslaggever, tel Hans Heynen, technisch redacteur, tel.: Erik van Huizen, redacteur-verslaggever tel Anneke Deisz, opmaakredacteur, Secretariaat Willy Broeze-Vrielink ADVERTENTIES Mr. H.F. de Boerlaan 28, postbus 58, 7400 AB Deventer Opgave advertenties Arwin Veldkamp tel , fax INLICHTINGEN ADVERTENTIES tel , fax Specials: Renée Kooke, tel Op de advertentiecontracten of overeenkomsten tot plaatsing van losse advertenties zijn van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer De Regelen voor het Advertentiewezen zijn beschikbaar op www. stichtingrota.nl. Media adviseurs René Enkelaar; Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Tel Renée Kooke, Rotterdam, Zeeland, Noord- Brabant, Limburg en België. Tel of Fax voor de boeg colofon Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. H.T. Koekkoek; KSCC: 11 uur, eucharistieviering; Zeemanshuis: Willemskade 13, uur, oec. dienst, voertaal Engels. Terneuzen, Opstandingskerk en Goede Herderkerk; 10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst. Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 10 uur, ds. A.Th. van Olst en 17 uur, dienst. Antwerpen: LO 10 uur Heer van Bergenstraat 1-3; M 10 uur, Lange winkelstraat 5.; O uur, Bexstraat 13; Z 10 uur, Sanderusstraat 77, dienst. Info: Gent-Centrum, Brabantdamkerk en Gent-Noord, Rabothkerk, Begijnhoflaan 31: 10 uur, dienst. Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, tel ). Luik, Kerkschip: uur, H. Mis. Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, H. Mis. Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 uur, H. Mis. Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place d Italie); 9.45 uur, dienst. Luxemburg: uur, dienst. Info : ds. A. van den Dries, tel Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: uur, ds. P. Roggeband. Frankfurt: Reformierte Kirche (bovenzaal), Freiherr von Steinstrasse 8: uur. Info: Jan Visser, tel Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kirchenstrasse: 11 uur, ds. H. van der Ham. Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: H. van Riezen, tel.: 062/ MAANDAG 2 MAART Nijmegen, KSCC: uur, stafvergadering; 14 uur, repetitie toneelgroep; 20 uur, vergadering bestuur KSCC/KSW. Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie zangkoor. DINSDAG 3 MAART Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 18 uur, repetitie zangkoor; uur, cursus vaarbewijs 1 en 2. WOENSDAG 4 MAART Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, handwerken en kaarten. TARIEVEN Los 1,93 euro per mm per kolom, contract aanzienlijk lager. Sluitingstijd advertenties: dinsdag 12 uur. INFORMATIE ABONNEMENTEN Voor vragen over abonnementen: tel , (van tot uur) fax , Postbus AB Deventer. Adreswijzigingen en informatie ook mogelijk via Abonnementstarieven excl. btw: Nederland: Jaarabonnement 145,90 euro. Proefabonnement 8 weken voor 13,50 euro. België: Jaarabonnement 145,90 euro. Overig buitenland: Jaarabonnement 248,90 euro. Abonnementstarieven incl. btw: Studentenabonnement Nederland 72,50 euro. 65+abonnement Nederland 95,75 euro. Staffelkortingen: 2-9 abonnementen 10%, bij 10 en meer abonnementen op aanvraag. Voor staffeltarieven geldt dat abonnementen op één adres worden gefactureerd. Nieuwe abonnees ontvangen na aanmelding een acceptgirokaart. Men wordt verzocht voor betaling van het abonnementsgeld van deze kaart gebruik te maken. Een abonnement kan ieder gewenst moment ingaan. Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode, nadien vindt automatisch verlenging plaats. ISSN: X Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder vorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. MYbusinessmedia bv legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)- overeenkomst. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden aan MYbusinessmedia, t.a.v. Afdeling Relatiebeheer, postbus AB Deventer. TECHNISCHE REALISATIE Dijkman Offset Diemen. Aan Schuttevaer werken mee: Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, W. Bareman, J. Boersema, A. Boes, J. Bons, M. Bremmer, Broers & Vonk, Bureau Journalistieke Werken, Aector Dooms, H. Driesen-Joanknecht, M. Evers, J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort, W. van Heck, H. Heeresma jr., W. den Heijer, I. Heuff, A. Jonkman, T. Kars, S. Klos, J. Kok, B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, Meteo Consult, W. Moojen, G. Muiser, Persbureau Noordoost, A. van Oers, H. Olij, PAS Publicaties, R. Peijs, PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils, J. Vandersmissen, W. van der Veer, W. Verseput, H. Visser-Kieboom, P. van Vliet, J. van der Wal, R. Wieringa, A. van Zanten en H. Zuur.

16 16 16 Weekblad Schuttevaer advertentie Zaterdag 28 februari 2009 WEEKBLAD SCHUTTEVAER ADVERTENTIES Zaterdag 28 februari 2009 de kracht van veelzijdigheid kraanbedrijf Gouda VCA** ISO 9001 Nevenvestiging van G Vianen SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV voor alle soorten drijvende sloopobjecten Contante Betaling Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem Hydraulische Lieren (4-35 Ton) Schraven Maritiem bv T F Te koop ijzeren plezierboot zonder motor, zonder schroef. Lengte: 6 meter. Breedte: 2.5 meter Tel Patrouillevaartuig / Blusboot (B64) Afm: 24,77 x 5,52 x 1,80 m 420 pk / 311 kw BOLNES Vraagprijs: EUR ,- Bez. Na afspraak meer info op Zeegaand Patrouillevaartuig (B62) Afm: 27,35 x 6,00 x 2,85 m 560 pk / 415 kw CATERPILLAR Vraagprijs: EUR ,- Bez. Na afspraak meer info op Patrouillevaartuig / Politieboot(B59) Afm: 12,11 x 2,94 x 0,90 m 320 pk / 237 kw VOLVO, 40 km/uur Vraagprijs: EUR ,- Bez. Na afspraak meer info op Weekblad Schuttevaer l e z e r s s e r v i c e Patrouillevaartuig / Politieboot(B55) Afm: 16,22 x 4,35 x 1,95 m 375 pk / 273 kw MAN Vraagprijs: EUR ,- Bez. Na afspraak meer info op Motortankschip / Bunkerscheepje / Bilgeboot (B54) Afm: 19,25 x 3,73 x 1,43 m 105 pk / 88 kw DAF Vraagprijs: EUR ,- Bez. Na afspraak meer info op SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ Te huur Pontons en koppeldekschuiten 15 t/m 600 ton sleepboten Blom BV ISO Amsterdam tel fax De Nederlandse Schippers almanak 2009 De geactualiseerde Nederlandse Schippersalmanak 2009 is verschenen. Een onmisbaar gereedschap, waarvan de gebruikswaarde vrijwel dagelijks bewezen wordt. In de Nederlandse Schippersalmanak vindt u een schat aan informatie zoals: verenigingen, makelaars, verladers en expediteurs van de overheid Dekatel boordtelefoongids, zonder meer de meest complete lijst met telefoonnummers van schippers U kunt zich nú abonneren of exemplaren loskopen. Ja, Ja,... Naam:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Handtekening:... Weekblad Schuttevaer l e z e r s s e r v i c e Bent u op zoek naar een origineel cadeau? De twintigste editie van het Jaarboek Binnenvaart beschrijft de periode juli 2007 tot en met juni In deze uitgave een greep uit het vele binnenvaartnieuws. Een boek dat leuk is om te geven maar ook om zelf te hebben! Bestelbon Ja, ik bestel.. exemplaren van het jaarboek Binnenvaart 2008 (ISBN )* 12 en 24 Volt van 4 tot 20 pk 380 Volt frequentie geregeld van 7 tot 50 pk dieselmotor aangedreven van 25 tot 60 pk Keersluisweg 17, 5433 NM Cuijk, T: , F: E: W: 25,- (inclusief BTW/verzendkosten). Bedrijf/schip:... Naam:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Datum:...Handtekening... * Ook verkrijgbaar in de boekhandel. Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Weekblad Schuttevaer, tav Stella de Jong, Antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer. Faxen kan ook:

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III.

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III. Frankrijk het meest favoriete vakantieland van Nederland. Velen gaan met de auto, caravan, camper of fiets. Voor een weekend bezoekt men vaak Parijs of een van de andere fraaie steden. Maar je kunt Frankrijk

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 4. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 4.  1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 4 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Wat je van ver haalt is!

Wat je van ver haalt is! Wat je van ver haalt is! Hemelvaartsweekend was het zover. Na begin van het jaar de koop van onze Westbas 29 Offshore overeengekomen te zijn met de Duitse eigenaren, was nu het moment om de boot naar Nederland

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl I TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR figuur 4 Goederenvervoer over het Amsterdam-Rijnkanaal Amsterdam Oranjesluizen IJ-meer Aantal containers in beide richtingen van het Amsterdam-Rijnkanaal 250000 200000 Prinses

Nadere informatie

Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen

Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen Het laatste stuk onontgonnen gebied in het zuid-oosten van de provincie Groningen was niet in handen van de provincie maar van de stad Groningen.

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 7-8 OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven in

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Congestie ECT Terminal

Congestie ECT Terminal Koninklijke Schuttevaer-BLN Congestie ECT Terminal BLN-Koninklijke Schuttevaer krijgt de afgelopen tijd veel vragen van leden en media over de ontstane situatie in de Rotterdamse haven. Vooralsnog ziet

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 26 / 2017 21 december 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2016

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage 13 van het Binnenvaartpolitiereglement betreffende verkeerde voetnoten diepgang

Rectificatie Bijlage 13 van het Binnenvaartpolitiereglement betreffende verkeerde voetnoten diepgang Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART No. 2013-001 RWS Verkeer- en Watermanagement ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN

Nadere informatie

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ...

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ... Naam: DE WATERSNOOD- RAMP Het is 31 januari 1953. Het stormde vreselijk In Zeeland. Toch waren de meeste mensen gewoon rustig naar bed gegaan. Zij werden in hun slaap overvallen door een zware stormvloed.

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Van Kogge tot Coaster

Van Kogge tot Coaster Van Kogge tot Coaster Speurtocht door het Noordelijk Scheepvaartmuseum leeftijd: 12-15 jaar Welkom in het Noordelijk Scheepvaartmuseum! Met deze speurtocht kun je het museum bezoeken en allerlei vragen

Nadere informatie

Wilhelminakanaal. Koninklijke Schuttevaer-BLN. Regulaties

Wilhelminakanaal. Koninklijke Schuttevaer-BLN. Regulaties Koninklijke Schuttevaer-BLN Stremmingen en regulaties Oude Maas i.v.m. Botlekbrug Wellicht heeft u het al vernomen maar genoemde stremmingen zijn nogal ingrijpend, derhalve besteden wij hier nogmaals aandacht

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen Deel II Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen Artikel 9.01. Toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Schriftelijke inspectie ARBO zorg Menig binnenvaartondernemer heeft de laatste weken een brief ontvangen van de inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid)

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM WELKOM IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Je vaart in Rotterdam als het ware op een snelweg voor de scheepvaart. Zee- en binnenvaartschepen varen veel sneller dan je denkt

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee;

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11962_5 23 februari 2016 Verordening binnenhavengeld 1995 G E M E E N TE B E S T U U R Nr. 3901 VERORDENING binnenhavengeld 1995. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden Directie Grondgebied Economische Zaken Aan Hannie Kunst Datum 26 maart 2010 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Kielenstijn, 2499 Extra afschriften voor Ab Smit, Bergiet Drummen, Piet Eggermont Onderwerp

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens.

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer H. Taal Postbus 20904 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Leeuwarden, 3 juni 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00831993 Afdeling : Verkeer en Vervoer Behandeld door : G.C.A.

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

De Noordzee HET ONTSTAAN

De Noordzee HET ONTSTAAN De Noordzee De Noordzee is de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De Noordzee is een ondiepe (30-200 m) randzee van de Atlantische oceaan met

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 48 (1996) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 9 A. TITEL Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart; (met Bijlagen en Aanhangsels)

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

Bedientijden bruggen en sluizen per

Bedientijden bruggen en sluizen per Bedientijden bruggen en sluizen per 1-1-2015 Inhoud Sluis Hengelo en Delden 3 Meppelerdiepbrug en Spooldersluis 4 Stevinsluis en Naviduct 5 Nijkerkersluis 6 Roggebotsluis 7 Ketel-,Ramspol- en Eilandbrug

Nadere informatie

Samen door de bocht(en) Editie

Samen door de bocht(en) Editie Samen door de bocht(en) Editie 2011-2012 Samen door de bocht(en) In de bochten bovenstrooms Nijmegen tot aan de Pannerdensche Kop breidt Rijkswaterstaat in overleg met het Watersportverbond en de Koninklijke

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten.

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten. Meander groep 5 Thema 1 Onderweg Aardrijkskunde Waarom is een nieuwe wijk hier gebouwd en niet daar? Wat voor gebouwen staan er? Waarom staan ze juist op die plek? Huizen, boerderijen, fabrieken en kantoren

Nadere informatie

Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in vrachtwagen, vliegtuig of boot.

Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in vrachtwagen, vliegtuig of boot. Meander Samenvatting groep 5 Thema 5 Over de grens Samenvatting Transport Producten die je in de supermarkt koopt, komen soms uit verre landen. Bananen uit Brazilië bijvoorbeeld zijn weken met de boot

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet.

Nadere informatie

Stormvloedflits van 13 en 14 januari Noordwesterstorm veroorzaakt hoge waterstanden langs de kust

Stormvloedflits van 13 en 14 januari Noordwesterstorm veroorzaakt hoge waterstanden langs de kust Stormvloedflits 2017-03 van 13 en 14 januari 2017 Noordwesterstorm veroorzaakt hoge waterstanden langs de kust Donderdag 12 t/m zaterdag 14 januari is het team Stormvloedwaarschuwingen Kust van het Watermanagementcentrum

Nadere informatie

Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug te Oude Wetering en Schalkwijkerbrug.

Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug te Oude Wetering en Schalkwijkerbrug. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 6 april 2012, nummer 2012-16036, tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Rijnlandsluis (Spaarndam), de bruggen van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt.

Een wal van zand, klei of steen die mensen beschermt tegen hoog water. De plek waar het rivierwater in de zee uitkomt. Meander Samenvatting groep 5 Thema 3 Waterland Samenvatting Langs de kust Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel. Heel vroeger woonden mensen dicht bij zee op terpen. Langs de kust beschermen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga

Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga Krabben en bijten Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga isbn: 9789048434305 nur: 402 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Droogte iets afgenomen na neerslag Door de recente neerslag in Nederland

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw In samenwerking met FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart RAAD VAN BESTUUR 22/02/2013 MARKTOBSERVATIE: BINNENVAARTVLOOT TOEBEHOREND

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011

Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011 Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011 1 REAKTIE B.V. Consultant Veiligheidsadviseur Opleidingen gevaarlijke stoffen Verkoop veiligheidsartikelen Advies

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier.

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van

Nadere informatie

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven!

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven! Rode route Nieuwegein, Utrecht (alleen voor schepen met een hoogte tot 2.85 mtr), Maarssen, Breukelen, Loosdrechtse Plassen, Weesp, Muiden-IJsselmeer (alleen met toestemming van Hatenboer Yachtcharter),

Nadere informatie

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017,

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017, Besluit 2017-I-11 De Centrale Commissie, gezien de RIS-strategie die door de CCR bij Besluit 2012-I-10 is aangenomen en het belang dat wordt toegekend aan het gebruik van elektronische meldingen, gezien

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute

Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen Maasroute 6 november 2013 Overeenkomst inzake bedieningsniveau sluizen en bruggen

Nadere informatie

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6 Naam: De Romeinen De Romeinse bouwkunst. De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden tempels, riolen, waterleidingen, wegen, kanalen, huizen, aquaducten, havens, bruggen en

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie