uw transportbandonderdelen STOFbeperking met ultra fijne waternevel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw transportbandonderdelen STOFbeperking met ultra fijne waternevel"

Transcriptie

1 Al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in: Transportbandonderdelen Stofbeperking Containerreiniging Silodoorstroming uw transportbandonderdelen STOFbeperking met ultra fijne waternevel TRAMAT, voor AL Stofbeperking met verstuivers Stofbeperking met Fogblower Stofbeperking met Fogblower Trogrollen uit voorraad Bandoverkappingen Bandoverkappingen Transportbandbeveiliging Redust stofbeperking Bandafschrapers Off shore bandrollen Vlietskade 7009, 4241 WR Arkel, Nederland,Tel (0) , Fax 0031 (0)

2 2 3

3 Papier en hout met het PEFC-label: een mooi gebaar voor het bos! Papier et bois labellisés PEFC: c est bon signe pour la forêt! De bossen, onze groene longen, staan wereldwijd zwaar onder druk. Heel wat bedrijven en overheden kiezen er voor om duurzaam bosbeheer te steunen door concrete acties te nemen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit vooral door te opteren voor papier en hout met het PEFC-label. Duurzaam bosbeheer Om de toekomst van de bossen te garanderen, is het noodzakelijk dat er op een doordachte manier geoogst wordt in de bossen. Een bos duurzaam beheren betekent dat er een evenwicht dient te zijn tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos. In de jaren 90 werd de certificatie van duurzaam beheerde bossen in het leven geroepen. Daarbij wordt door onafhankelijke auditeurs een certificaat uitgereikt aan bosbeheerders die hun bossen beheren volgens de strikte criteria van PEFC. Het certificaat sluit uiteraard illegale houtkap uit, maar het gaat nog een stap verder: bossen worden terug aangeplant, sociale rechten van de lokale bevolking wordt gevrijwaard, de biodiversiteit wordt in stand gehouden, er is een verbod op bosconversies, schadelijke bestrijdingsproducten worden verboden,... PEFC-boscertificatiesysteem PEFC, dat staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, is een internationale niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die duurzaam bosbeheer wil bevorderen. Het systeem is goed voor tweederde van de gecertificeerde bosoppervlakte wereldwijd, wat in absolute cijfers overeenkomt met meer dan 255 miljoen hectare bossen. Vooral in Europa en Amerika hebben vele bossen het PEFC-certificaat, maar stilaan doet PEFC ook zijn intrede in Afrika en Azië. Wanneer we België en buurlanden onder de loep nemen, zien we dat meer dan 40% van de bosoppervlakte het PEFC-certificaat draagt. Het grote voordeel van lokaal hout is dat het transport beperkt is en zo de ecologische voetafdruk verkleint. Daarnaast steunt het gebruik van lokaal hout ook de lokale economie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Heel wat grote economische spelers hebben duidelijke doelstellingen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven proberen onder andere hun papierverbruik te reduceren en opteren bij de keuze van facturen, brochures, verpakkingen, enveloppes,... voor PEFC-gelabeld papier en karton, dus bestaande uit vezels afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Om bijvoorbeeld brochures te drukken op PEFC-gelabeld papier, volstaat het een beroep te doen op een PEFC-gecertificeerde drukker*. Bedrijven zoals Mobistar, Pizza Hut, Partena, Kodak, Bel & Bo drukken reeds op PEFC-papier of gebruiken PEFCgelabelde verpakkingen. Les forêts, nos poumons verts, sont mondialement mises sous pression. Beaucoup d entreprises et de gouvernements choisissent de soutenir la gestion durable des forêts par des actions concrètes dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises. Principalement en optant pour du papier et du bois labellisés PEFC. La gestion durable des forêts Pour garantir l avenir de nos forêts, il est nécessaire de penser à la récolte du bois dans les forêts. Une forêt gérée durablement signifie qu il existe un équilibre entre les fonctions écologiques, sociales et économiques de la forêt. Dans les années 90, la certification des forêts gérées durablement a été créée. Un certificat a été décerné par un auditeur externe aux gestionnaires de forêts qui suivent strictement les critères PEFC. Le certificat concerne les coupes illégales, mais va plus loin : les forêts sont reboisées, les droits sociaux des habitants sont garantis, la biodiversité est maintenue, il existe une interdiction de conversion des forêts, les produits nocifs sont interdits, Le système de certification forestière PEFC PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, est une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui soutient la gestion forestière. Le système comprend 2/3 de la superficie forestière mondiale, ce qui en chiffre absolu signifie 255 millions d hectares de forêts. Beaucoup de forêts européennes et américaines ont obtenu le certificat PEFC mais le PEFC fait peu à peu son entrée en Afrique et en Asie. Si nous analysons la situation en Belgique et dans les pays voisins, nous constatons que 40% de la superficie forestière détient le certificat PEFC. Le grand avantage des bois locaux est la diminution du transport et donc une empreinte écologique réduite. Soutenir les bois locaux permet également un soutien à l économie locale. Responsabilité Sociale des Entreprises Beaucoup de grands acteurs économiques ont des objectifs clairs en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises. Les entreprises essaient notamment de réduire l utilisation du papier et optent par exemple pour les factures, brochures, emballages, enveloppes pour du papier/carton labellisé, dont les fibres proviennent de la gestion durable des forêts. Pour imprimer une brochure par exemple sur du papier labellisé PEFC, il est nécessaire d en faire la demande à un imprimeur certifié PEFC*. Des entreprises comme Mobistar, Pizza Hut, Partena, Kodak, Bel & Bo impriment déjà sur du papier PEFC ou utilisent des emballages durables PEFC. * Une liste des entreprises certifiées belges et une fonction de recherche pratique sur ou pour recevoir ce guide à introduire auprès de : Meer info/ Plus d info: * Een lijst met alle Belgische gecertificeerde bedrijven en een handige zoekfunctie op of u kunt de gids van gecertificeerde bedrijven aanvragen via

4 Inhoud / Sommaire 1. ALGEMENE DIENSTVERLENING SERVICES GÉNÉRAUX ABB 245 All In Containers 251 Amanti 252 Antea Group 253 Best-Hall 254 Bureau Veritas 257 CO2Logic 260 Cover-All Benelux 261 Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor 265 De Vijfde 267 Ecca (laboratorium) 268 Ecorem 276 Electrabel 270 Eurofins 272 FOD 274 FSC 276 Greenfish 290 Grontmij 277 Indutec 282 Longin Services 290 Maasland Banden 291 Ockham online Orys Advocaten 299 Ovam 300 PEFC 302 Precia Molen Belgium 304 Prodware online Salubris 309 SBM 310 SCA 311 Shanks 313 Sita 314 Technum 318 The Concept Store - USB Concept 320 Vinçotte 340 Vito 330 Voxdale 331 VWR 332 Wastedge 333 Werner-Mertz 336 Rubrieken AFVAL & RECYCLING DÉCHETS & RECYCLAGE AE Weighing Systems 248 Bioterra 256 CL Tyres 259 D Hollander 263 De Rooij Milieutechniek 273 Flanders Plastic Vision 273 Foronex 275 Galloo 287 Indaver Ipsam 283 IVCie 284 Koppen 286 Kunstof Recycling Van Werven 288 Matco 292 M.C. Tec 293 Monostore 139 Netzsch 294 Ovam 300 Petillion Group 303 RAD/COMM 305 RCL 307 Remondis 308 Shanks 313 Sita 314 Terberg 319 Theo Pouw Groep 321 TraMat 322 Val-I-Pac 325 Valorlub 326 VDK Waste Systems (Molcy) 328 Welvaarts Weegsystemen 335 Rubrieken BODEM - SOL Aco Passavant 246 Bioterra 256 Carmans 258 D Hollander 263 DEC 264 Envisan 271 Groundwater 278 Ondernemingen Jansen 285 Ovam 300 Petillion Group 303 SFA-Testsystemen 312 Theo Pouw Groep 321 Trevi 323 Rubrieken ENERGIE ABB 245 AEW Green 249 Electrabel 270 Led Vision 289 Next Generation Led 295 Trevi 323 E. Van Wingen 327 Rubrieken GELUID - SON Acoustical Engineering 247 No-Noise 296 Norsonic 297 Rubrieken LUCHT - AIR Air Vision 250 Ecotechnic 269 Metis online Task Trevi 323 Rubrieken VEILIGHEID - SÉCURITÉ Bureau Veritas 257 Denios 266 FOD Volksgezondheid 274 RAE 306 Rubrieken WATER - EAU Aaqua 244 Aco Passavant 246 AERZEN online Air Vision 250 Bio-Dynamics 255 CRA 262 Ecotechnic 269 Hydris Engineering 279 Krohne 287 Metis online Netzsch 294 Novotec 298 Pantarein 301 Trevi 323 Tumar 324 Vink 329 Waterleau Group 334 Rubrieken Milieugids - Guide de l Environnement België - Belgique is een uitgave van / est une édition de Amanti productive publicity bvba / S.P.R.L. Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas Tel Fax BTW: BE Niets in deze uitgave mag, op welke manier dan ook, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De uitgever is niet verantwoordelijk en kan niet aaansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onjuistheden, ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee dit boek werd gerealiseerd. Tenzij anders vermeld, werden alle redactionele teksten en advertenties door de adverteerders zelf aangeleverd en na verwerking door hen goedgekeurd voor publicatie. Aucune partie de cette édition ne peut, en aucune manière et par quelque procédé que ce soit, être reproduit ou diffusé sans autorisation expresse et écrite de l éditeur. L éditeur n est pas responsable et ne peut être rendu responsable des fautes éventuelles ou des inexactitudes qui se seraient glissées dans les textes. 6

5 Algemene Dienstverlening Services Généraux

6 INDUTEC, the Technology Transfer Centre for your Innovation Als interface van vier industriële hogescholen en als vereniging, gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is InduTec een integraal onderdeel van het innovatiesysteem, opgezet in de Brusselse regio sinds 2006 als een belangrijke schakel in het valorisatieproces. De belangrijkste activiteiten van InduTec zijn: 1. VALORISATIE - De exploitatie en de verspreiding van onderzoeksresultaten van de hogescholen. Het doel is om deze resultaten te integreren en te gebruiken in de economische wereld en zo een toegevoegde waarde te creëren voor het bedrijfsleven en de regio. 2. O&O - InduTec komt al verschillende jaren tegemoet aan een almaar groeiend aantal vragen uit het Belgische en internationale bedrijfsleven voor projecten van O&O in onderaanneming of in samenwerkingsverband. Of het nu gaat over ondernemers die willen beginnen met een nieuwe activiteit of over een goed gevestigd bedrijf, hun vragen gaan voornamelijk over het ontwerp, de verbetering en de ontwikkeling van prototypes en/of processen. De kracht van InduTec ligt in een zeer brede technische expertise van hoog niveau dewelke zij tevens kan aanwenden voor dit soort projecten. In de zakelijke levenscyclus van een onderneming bevindt de bijdrage van InduTec zich meestal aan het begin van de cyclus voor de bijdrage van Business Centers, Business Angels of Venture capitalists, dit omdat het creëren van toegevoegde technologische innovatie, samen met de ondernemingen, het belangrijkste objectief van InduTec is. En tant qu interface des quatre Hautes Ecoles et association subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale, InduTec fait partie intégrante du système d innovation mis en place, depuis 2006, en Région Bruxelles-capitale et est un maillon important du processus de valorisation. La mission d InduTec comporte trois domaines d activités : 1. VALORISATION - L exploitation et la diffusion sous toutes formes des résultats de recherche obtenus dans les Hautes Écoles. L objectif poursuivi est d intégrer et d utiliser ces résultats dans le monde économique afin de créer de la valeur ajoutée pour les entreprises et la Région. 2. R&D - InduTec répond depuis plusieurs années aux demandes de plus en plus nombreuses de la part du monde économique belge et international, pour des projets de R&D en mode de sous-traitance pure ou en mode coopératif. Qu il s agisse d entrepreneurs désireux de commencer une nouvelle activité ou de sociétés bien établies, les demandes se situent principalement au niveau de la conception, l amélioration et le développement de procédés et/ou prototypes. La force d InduTec réside dans l ensemble extrêmement vaste d expertises techniques de haut niveau qu elle peut mobiliser pour ce type de projet. Dans le cycle de vie d une entreprise, la contribution d InduTec se situe en amont de celles que proposent généralement les Business Centers, Business Angels ou Venture Capitalists puisque l objectif principal est l innovation technologique avec les entreprises, créatrices de valeur ajoutée. Ainsi InduTec est considérée par un certain nombre d entrepreneurs et d entreprises comme un centre externe de R&D, avec tout ce que cela comporte comme avantages pour l entreprise : pas de coût fixe mais uniquement un investissement en R&D en adéquation avec le projet, la possibilité d une prise en charge d une grande partie de la R&D, sans parler du risque réduit de compétition en raison du statut particulier d InduTec. 3. ENTREPRENEURSHIP InduTec participe à la transposition de résultats issus de la recherche scientifique appliquée en des applications concrètes en vue de la création de nouvelles entreprises. InduTec propose une démarche intégrale comprenant : la sélection et la définition concrète de l idée innovante, la validation technologique, la validation socio-économique et managériale, la protection de la propriété intellectuelle, l aide à la rédaction de la demande de subsides pour financer le projet, le développement du prototype technique, les études de marché, le développement du prototype commercial, le Business plan, la création de la société. Cette démarche est ouverte à toute personne physique ayant une idée novatrice et désirant créer une activité économique ou une entreprise. InduTec propose également un outil permettant aux entreprises d améliorer leurs performances environnementales et énergétiques liées à leurs activités. L Analyse du Cycle de Vie est une méthode scientifique qui a pour objet d évaluer les impacts environnementaux d un produit, d un service ou d un procédé. Cette méthode s inscrit totalement dans la perspective du développement durable puisque la connaissance des impacts environnementaux de l activité économique permet le cas échéant de prendre des mesures, de poser des choix stratégiques pour limiter les impacts sur l environnement. Nos expertises: Op die manier wordt InduTec door een aantal ondernemers en bedrijven beschouwd als een openbaar extern centrum voor O&O, met alles wat dat met zich meebrengt als voordelen voor het bedrijf: geen vaste kosten, maar alleen een investering in O&O in overeenstemming met het project, de mogelijkheid om een groot deel van het O&O op zich te nemen, om nog maar te zwijgen over het verlaagde risico op concurrentie door het bijzonder statuut van InduTec. 3. ENTREPERNEURSHIP InduTec neemt deel aan de uitvoering van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, toegepast op concrete toepassingen, met het oog op de oprichting van nieuwe bedrijven. InduTec stelt een volledig dossier samen met daaronder: de selectie en omschrijving van het innovatief idee, de technologische validatie, de economische validatie en het management, de bescherming van de intellectuele eigendom, het opzoeken van subsidies voor het project, de ontwikkeling van een technisch prototype, de ontwikkeling van een commercieel prototype, het marktonderzoek, het business plan, de creatie van de onderneming. Deze aanpak is open voor elke natuurlijke persoon met innovatieve ideeën en die denkt aan het opstarten van een economische activiteit of een bedrijf. InduTec biedt ondernemingen tevens de mogelijkheid om hun milieuprestaties te verbeteren. Levenscyclusanalyse is een wetenschappelijke methode die gericht is op de beoordeling van de milieu-impact van een product, dienst of proces. Deze methode is geheel in de context van duurzame ontwikkeling, aangezien de kennis van de milieu-impact van een economische activiteit de ondernemer toelaat passende maatregelen te nemen en strategische keuzes te maken teneinde de impact op het milieu te beperken. Onze expertises:

7 Green Performance Green performance is a department of InduTec that realizes Life Cycle Analysis for companies willing to improve their environmental and energetic performance. Life Cycle Analysis is a scientific method allowing environmental impacts assessment of products, services or processes. According to the results of the assessment, companies will be able to adapt or modify their economic activities in order to comply with the sustainable development concept. Methodology (according to the ISO Standards) Goal and scope of the study Inventory of energetic and material flows Impact assessment Interpretation Deliverables Detailed report based on scientific analyses (sensibility and uncertainty analyses) providing solutions and recommendations for increasing environmental performance of your business. -> Corporate image -> Reduction of costs ->... WHO IS CONCERNED? TRAINING IN ENVIRONMENTAL PERFOR- MANCE COMPANIES manufacturing non-renewable resources environmental impact marketing & Sales vision corporate image internal or public communication GOVERNMENTAL REGULATORS EXPERTISE institution of standards OUR SERVICES Life Cycle Assessment Methodology for your processes, products and services Objective Duration Minimum 15 hours Who should attend? Marketing & Sales Administrative staff Maintenance Architects Designers Content Description of the main environmental impacts Description of cleaner environmental policies Description of the best available technologies and practices for abatement of air, water and soil pollutions and for solid waste treatments Introduction of Life Cycle Assessment for processes, products and services Promotion of long-term sustainable investments Results Making the employees aware of the environmental problems Improvement of the environmental management knowledge Providing solutions for your organisation to increase environmental performance of your activities, products and services. 12

8 dossier hygiëne-hygiène dossier hygiëne-hygiène DE MILIEUSUCCESSEN SCA WERELDWIJD SCA kon tussen 2005 en 2013 zijn CO 2 -emissies al met 12% verminderen. In 2013 leverde de windparken in de SCA bossen een vermogen van 0.75 TWh. De productie van bio-energie uit ons bosbeheer is toegenomen tot 909 GWh. Dit vertegenwoordigt de warmtevraag van eengezinswoningen. In waterarme regio s werd het waterverbruik met 10,3% verlaagd (2013 met referentiejaar 2010). Van de 44 pulp- en papierfabrieken in de groep zijn er al 42 uitgerust met een mechanische en biologische waterzuivering. SCA is met 2,6 miljoen hectare de grootste private woudbezitter van Europa. 7% van SCA haar bosbestand blijft onaangeroerd ter bescherming van de biodiversiteit. SCA als onderneming is één van de grootste leveranciers van FSC -gecertificeerde producten. De exploitatie van de SCA-wouden gebeurt volgens de internationale normen voor woudbeheer van de Forest Stewardship Council (FSC ). SCA heeft een wereldwijd traceringssysteem dat garandeert dat alle gebruikte grondstoffen afkomstig zijn van legale bronnen. SCA is één van de grootste verzamelaars en hergebruikers van oud papier in Europa. DE MILIEUSUCCESSEN IN AFH-PRODUCTIE- SITES VOOR BENELUX EN DACH In onze regio kon SCA tussen 2010 en 2013 zijn verbruik van vers water met 16 % verlagen en de organische substanties in het afvalwater met 15 % verminderen. Alle productievestigingen in onze regio hebben een gecertificeerd traceringssysteem dat garandeert dat alle gebruikte RÉUSSITES ENVIRONNEMENTALES DE SCA À L ÉCHELLE MONDIALE SCA est déjà parvenu à réduire ses émissions de CO 2 de 12% entre 2005 et En 2013, les parcs éoliens des forêts SCA ont produit 0,75 TWh d énergie. La production de bioénergie issue de la gestion de nos forêts a augmenté à 909 GWh. Ce chiffre représente les besoins de chauffage de foyers. Dans les régions pauvres en eau, la consommation d eau a diminué de 10,3% (en 2013, avec 2010 comme année de référence). Des 44 usines de pâte et de papier du groupe, 42 disposent déjà d installations mécaniques et biologiques de traitement des eaux. Avec 2,6 millions d hectares, SCA est le premier propriétaire privé de forêts en Europe. 7% des ressources forestières de SCA sont laissées intactes afin de préserver la biodiversité. En tant qu entreprise, SCA est l un des principaux fournisseurs de produits certifiés FSC. Les forêts du Groupe sont exploitées conformément aux normes internationales de gestion forestière du Forest Stewardship Council (FSC = Conseil de bonne gestion forestière). SCA dispose d un système de traçabilité mondial, garantissant que toutes les matières premières utilisées proviennent de sources légales. SCA est l un des leaders de la collecte et de l utilisation des vieux papiers en Europe. RÉUSSITES ENVIRONNEMENTALES DES SITES DE PRODUCTION AFH POUR LE BENELUX ET LA ZONE DACH SCA est parvenu à diminuer sa consommation d eau douce DE MILIEUOBJECTIEVEN VAN SCA Vermindering van CO 2 -emissies door fossiele brandstoffen en energieverbruik met 20% in 2020, met 2005 als referentiejaar. Drie keer zoveel productie van bio-energie in onze bossen (houtkapresten, rot hout en wortels) in 2020, met 2010 als referentiejaar. De productie van windenergie vergroten tot 5 TWh in 2020, met 2010 als referentiejaar. Verbruik van water verminderen in waterarme regio s met 10% in 2015, met 2010 als referentiejaar. Alle SCA-pulp-en-papier fabrieken beschikken over mechanische en biologische waterzuiveringsinstallaties in We behouden onze target van 0% gebruik van grondstoffen uit controversiële bronnen. Behoud van biodiversiteit in onze bossen door het beschermen en ecologisch beheren van 5% van onze productiebossen. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE SCA Réduction des émissions de CO 2 par la limitation du recours aux combustibles fossiles et réduction de la consommation énergétique de 20% d ici 2020, avec 2005 comme année de référence. Multiplication par trois de la production de bioénergie dans nos forêts (résidus de coupe, bois pourri et racines) d ici 2020, avec 2010 comme année de référence. Augmentation de la production d énergie éolienne à 5 TWh d ici 2020, avec 2010 comme année de référence. Réduction de la consommation d eau dans les régions pauvres en eau de 10% d ici 2015, avec 2010 comme année de référence. Mise à la disposition de toutes les usines de pâte et de papier SCA d installations mécaniques et biologiques de traitement des eaux d ici Maintien de notre objectif de 0% de recours à des matières premières issues de sources controversées. Maintien de la biodiversité de nos forêts par la protection et la gestion écologique de 5% de nos forêts de production

9 dossier hygiëne-hygiène dossier hygiëne-hygiène grondstoffen afkomstig zijn van legale bosontginning. (FSC CoC) SCA is een van de grootste verzamelaars en gebruikers van oud papier in Europa. DE ONDERSCHEIDINGEN VOOR SCA SCA werd bij de Duitse duurzaamheidsprijs in 2012 onder de top 3 van de duurzaamste ondernemingen van Duitsland gekozen. SCA werd voor het negende jaar op rij opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index (Dow Jones STOXX Sustainability Index 2013). SCA werd in 2013 in de WWF Environmental Paper Company Index (EPI) geprezen voor de toonaangevende transparantie bij het vrijgeven van SCA s ecologische footprint. Voor het zevende jaar op rij is SCA uitgeroepen door het Ethisphere Institute tot een van de meest ethische bedrijven ter wereld. SCA is opgenomen in de Climate Disclosure Leadership Index (CDP) vanwege haar transparantie. Sinds 2001 is SCA opgenomen in de FTSE4Good sustainability index (London Stock Exchange & Financial Times) EU ECOLABEL Dit is het enige uniforme milieukeurmerk van de Europese Unie. Het wordt alleen toegekend aan milieuvriendelijke en rendabele producten. De evaluatie gebeurt op basis van de analyse van de levenscyclus (van het winnen van de grondstoffen tot de fabricage, gebruiksfase en afvalverwerking). De volgende ecologische aspecten worden in aanmerking genomen: Duurzaam bosbeheer Bescherming van de ozonlaag Milieuveiligheid Bescherming van biodiversiteit Luchtkwaliteit Waterkwaliteit Afvalbeheer Energiebesparing Daarbij worden ook eisen opgelegd voor Productveiligheid, Fitness-for-use en ecologische informatie voor de klant Wij zijn onderscheiden met het EU Ecolabel dankzij: Lagere luchtemissies (van onder andere broeikasgassen) door een zuivere energieopwekking de 16% entre 2010 et 2013 dans la région et à réduire de 15% la teneur en matières organiques de ses eaux usées. Tous les sites de production de la région ont un système de traçabilité certifié, garantissant que toutes les matières premières utilisées proviennent de sources d exploitation forestière légales. (FSC CoC) SCA est l un des leaders de la collecte et de l utilisation des vieux papiers en Europe. DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE PALMARÈS DE SCA En 2012, SCA fait partie des trois entreprises allemandes les plus durables («Prix allemand du Développement Durable»). SCA est coté à l indice de développement durable du Dow Jones (Dow Jones STOXX Sustainability Index 2013) pour la neuvième année consécutive. SCA a été inclus dans le classement WWF 2013 des producteurs de papier éco-responsables (Environmental Paper Company Index) pour sa transparence exemplaire en matière d empreinte écologique. Pour la septième année consécutive, SCA figure au palmarès mondial des sociétés les plus éthiques du monde établi par l Ethisphere Institute. SCA figure dans l indice Climate Disclosure Leadership (CDP) du fait de sa transparence. SCA fait partie de l indice de développement durable FTSE4Good (bourse de Londres et Financial Times) depuis ECOLABEL EUROPÉEN Il s agit du seul label écologique de l Union européenne valable dans tous ses pays membres. Il est uniquement décerné à des produits respectueux de l environnement et qui se distinguent par leur rentabilité. L évaluation se base sur l analyse du cycle de vie (de l extraction des matières premières à l élimination du produit en passant par sa fabrication et la phase d utilisation). Cette approche prend en compte les aspects écologiques suivants : gestion durable des forêts protection de la couche d ozone sécurité écologique protection de la biodiversité qualité de l air qualité de l eau gestion des déchets économies d énergie Minder waterverontreiniging door een lagere uitstoot van chloor en organisch afval Een uitstekende interne waterzuivering Een lager energieverbruik Een bewust chemicaliëngebruik goed voor milieu en productveiligheid NORDIC ECOLABEL Dit is het officiële milieulabel van de Scandinavische landen, dat, net als het EU Ecolabel, de volledige levenscyclus van een product evalueert. FSC Het FSC -label garandeert dat het product is gemaakt van vezels uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. NORMERINGEN VOOR MILIEUBEHEER: ISO EN EMAS Alle productievestigingen in Benelux en DACH zijn sinds lang gecertificeerd volgens de internationale norm ISO en de vestigingen in DACH bovendien volgens de Europese norm EMAS. Deze normen vereisen een goed milieuzorg management in de fabrieken met als streefdoel continue milieuverbetering en wettelijke conformiteit. Vanaf 2015 zullen alle productie vestigingen van SCA wereldwijd gecertificeerd zijn volgens ISO des exigences sont également définies en matière de sécurité des produits, d aptitude à l emploi et d informations écologiques à l usage du client Nos produits sont porteurs de l écolabel européen grâce à : une baisse des émissions atmosphériques (gaz à effet de serre notamment) due à une production d énergie plus propre une réduction de la pollution de l eau due à une diminution des émissions de chlore et de déchets organiques un système d épuration interne de l eau extrêmement performant une réduction de la consommation d énergie une utilisation des produits chimiques tenant compte de l environnement et de la sécurité des produits ECOLABEL NORDIQUE Tout comme l Écolabel européen, le Nordic Ecolabel, qui est le label écologique officiel des pays scandinaves, prend en compte et évalue l ensemble du cycle de vie d un produit. FSC Le label FSC garantit que le produit a été fabriqué à partir de fibres provenant de forêts gérées de manière responsable et d autres sources contrôlées. NORMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE : ISO ET EMAS Tous les sites de production des régions Benelux et DACH sont certifiés depuis de nombreuses années selon la norme internationale ISO et les sites de la zone DACH possèdent également la certification EMAS européenne. Ces normes exigent une politique de protection de l environnement efficace dans les usines, ayant comme objectif final l amélioration continue de l environnement et la conformité légale. A partir de 2015, tous les sites de production mondiaux de SCA seront certifiés selon la norme ISO SCA Hygiene Products NV/SA AfH Professional Hygiene Europe Culliganlaan 1D B-1831 Diegem Tel. / Tél.: Fax: web:

10 Algemene Dienstverlening / Algemene Services Généraux Dienstverlening / Services Généraux dossier hygiëne-hygiène dossier hygiëne-hygiène Werner & Mertz Professional is pionier in hoogwaardige en volledig duurzame reinigings- en onderhoudsproducten voor professionals uit de institutionele en industriële sector. De twee leidende Europese merken van Werner & Mertz zijn tana PROFESSIONAL en green care PROFESSIONAL. De groep Werner & Mertz, die al meer dan 140 jaar actief is, heeft altijd veel belang gehecht aan het behoud van de natuurlijke rijkdom, de bescherming van de biodiversiteit en de principes van een ecologische en duurzame commerciële aanpak: de onderneming ziet duurzaamheid niet als een voorbijgaande trend, wel als een bedrijfstraditie die dagelijks in praktijk wordt omgezet. EEN REVOLUTIE IN PROFESSIONELE REINIGING: CRADLE TO CRADLE CERTIFIED CM GOLD Werner & Mertz Professional brengt met green care PROFESSIONAL het eerste gamma onderhouds- en reinigingsproducten op de markt met Cradle To Cradle cm GOLD - certificaat. De meeste ecologische certificaties op de markt hebben slechts betrekking op één afzonderlijk facet van het product of de fabricatie ervan. Cradle To Cradle garandeert een evaluatiemethode die alle aspecten van de levenscyclus van een product en zijn fabricatie omvat: vanaf de grondstoffen tot de recyclage van het afgewerkt product. De certificaties zijn BASIC, BRONS, ZILVER, GOUD en PLATINA. Deze analysemethode is gebaseerd op 5 categorieën van criteria die de (positieve) invloed van een product op het welzijn van personen en het milieu gedetailleerd evalueren: Veiligheid van de materialen De producten worden gemaakt met materialen die veilig en gezond zijn voor mens en natuur. Hergebruik van de materialen De producten zijn zo ontwikkeld en gemaakt dat alle ingrediënten zonder enig risico hergebruikt kunnen worden door de natuur of door de industrie. Hernieuwbare energie en koolstofbeheer De producten komen tot stand dankzij hernieuwbare, niet-vervuilende energie. Waterbeheer De producten worden zo gemaakt dat ze de waterbevoorrading beschermen en verrijken. Sociale Rechtvaardigheid De producten worden zo gemaakt dat ze bijdragen tot sociale en economische rechtvaardigheid. Werner & Metz heeft al Cradle To Cradle -certificaten verkregen voor 11 producten en 23 verpakkingen. Andere producten volgen in Ontdek ook de andere duurzame innovaties van Werner & Mertz: Werner & Mertz Europese oppervlakte-actieve stoffen voor akkerland Werner & Mertz ISO & EMAS Werner & Mertz Verpakking met 81% gerecycleerd plastic Voor meer informatie kunt u terecht op en

11 Algemene Dienstverlening / Algemene Services Généraux Dienstverlening / Services Généraux dossier hygiëne-hygiène dossier hygiëne-hygiène Werner & Mertz Professional est le pionnier en matière de produits de nettoyage et d entretien de haute performance et intégralement durables pour les professionnels des secteurs institutionnel et industriel. tana PROFESSIONAL et green care PROFESSIONAL sont ses deux marques européennes dominantes. Présent depuis plus de 140 ans sur le marché, le groupe Werner & Mertz a toujours accordé beaucoup d importance à la protection des ressources, à la préservation de la biodiversité et aux principes d une approche commerciale écologique et durable : la durabilité n étant pas considérée comme une tendance temporaire, mais comme une tradition d entreprise mise en pratique au quotidien. UNE RÉVOLUTION DANS LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL : CRADLE TO CRADLE CERTIFIED CM GOLD Werner & Mertz Professional présente avec green care PROFESSIONAL la première gamme de produits d entretien et de nettoyage certifiée Cradle To Cradle cm GOLD. La plupart des certifications écologiques du marché ne portent que sur un aspect isolé du produit ou de sa fabrication. Cradle To Cradle propose une méthode d évaluation qui englobe tous les aspects du cycle de vie d un produit et de sa fabrication : depuis les matières premières, jusqu au recyclage du produit fini. Les certificats sont «BASIC», «BRONZE», «ARGENT», «OR» et «PLATINE». Cette méthode d analyse se base sur 5 catégories de critères qui retranscrivent fidèlement l impact (positif) d un produit tant sur le bien-être des personnes que sur l environnement : Sécurité des matériaux Les produits sont fabriqués avec des matériaux surs et sains pour les êtres humains et la nature. Réutilisation des matériaux Les produits sont pensés et conçus pour que tous les ingrédients puissent être réutilisés sans risques par la nature ou l industrie. Energie Renouvelable et Gestion du Carbone Les produits sont assemblés et fabriqués avec des énergies renouvelables, non polluantes. Gestion de l Eau Les produits sont fabriqués de telle façon qu ils protègent et enrichissent l approvisionnement en eau. Equité Sociale Les produits sont fabriqués de telle façon qu ils contribuent à l avancée de la justice sociale et économique. Werner & Mertz a déjà obtenu 11 formules et 23 conditionnements certifiés Cradle to Cradle. D autres produits sont encore à venir en Découvrez aussi nos autres innovations durables «Werner & Mertz Tensio-actifs européens pour plus de terres arables» «Werner & Mertz ISO & EMAS» «Werner & Mertz Emballages à 81% de plastique recyclé» Pour de plus amples informations, veuillez visiter et

12 dossier hygiëne-hygiène dossier hygiëne-hygiène BETROUWBAAR FAMILIEBEDRIJF De familie De Bruycker-Van Lierop is in de schoonmaakwereld al meer dan dertig jaar een naam als een klok. Gedurende deze periode ontwikkelden wij een ijzersterke reputatie als totaalleverancier. Nadat Sylvain en Maria in 1980 de zaak boven de doopvont hielden, kregen zij vier jaar later versterking van zoon Filip. In een volgend stadium voegden ook zijn echtgenote Christine en schoonbroer Piet veel expertise toe aan het bedrijf. In 2006 veranderden wij de bedrijfsnaam om tot Salubris. Dit Latijns woord voor hygiëne onderstreept dat wij kernwaarden als service en knowhow hoog in het vaandel dragen. Karmen Goemaere (verantwoordelijke Healthcare Vlaanderen) en Dominique Schaeverbeke (cleaning consultant) zijn graag bereid om naar uw noden te luisteren en op basis daarvan de meest geschikte aanpak voor te stellen. ISO 9001 CERTIFICAAT De hardnekkige keuze voor de beste producten en optimale klantentevredenheid is onder meer het gevolg van een hoogwaardig kwaliteitsmanagementsysteem en een doortastend kwaliteitsbeleid. Die aanpak leverde ons het ISO 9001-certificaat op. DUURZAAM ONDERNEMEN PRO-ACTIEVE AANPAK Salubris hecht het grootste belang aan het opbouwen en onderhouden van uitstekende langetermijnrelaties. Wij kiezen bewust voor een proactieve aanpak, waarbij onze specialisten u gericht advies verlenen bij het verrichten van duurzame aankopen. Ook onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers staan borg voor deze kwalitatieve aanpak. Dankzij deze strategie scoren onze oplossingen bij tests beter, waardoor ook heel wat grotere organisaties vastberaden voor ons kiezen. Schoonmaakproducten en materialen Hygienisch papier Handdoek- en zeepdispensers Toiletartikelen Vuilniszakken GROOTHANDEL IN SCHOONMAAKPRODUCTEN De jongste jaren beleefde Salubris een stevige groei als groothandel in professionele schoonmaakproducten en hygiënische papierwaren. Met een almaar groter aanbod, dat intussen circa 7000 artikelen omvat, ontwikkelden wij ons steeds meer tot een one stop shop die al uw schoonmaakbehoeften naadloos invult. E-COMMERCE Ons bedrijf is al jaren een pleitbezorger van de hoogst mogelijke milieuvriendelijkheid. Zo omvat ons aanbod onder meer heel wat ecologische producten, die het Europese Ecolabel dragen. Onze doeltreffende artikels werken al bij een lage dosering heel efficiënt. Daarnaast adviseren wij u te werken met geconcentreerde producten, of hetzelfde item in bulkverpakking. Zo bespaart u niet alleen fors op afval, maar kan u meestal ook goedkoper werken. Ook onze leveranciers zijn trots op hun milieuvriendelijke processen en producten met een veel lagere concentratie aan giftige stoffen. Als moderne onderneming hechten wij het grootste belang aan uw comfort. Zo laat onze gebruiksvriendelijke webshop toe om op een heel praktische manier uw producten te bestellen. Uw order stroomt dan meteen door naar ons magazijn. Die aanpak laat ons toe u nog sneller te bedienen en te leveren. ERKEND OPLEIDINGSCENTRUM Op basis van onze ruime ervaring en expertise zijn wij ideaal geplaatst om u via kwalitatieve vormingssessies de meest recente schoonmaaktrends en -technieken bij te brengen. Als cleaning consultant verzorgen wij zowel praktische opleidingen, de opstart op de werkvloer als de opvolging. Via evaluatiegesprekken en heropfrissingscursussen sturen wij de laatste details bij

13 Eurofins werkt continu verder aan Eurofins is als beursgenoteerd bedrijf actief binnen de sector van analyses. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een wereldwijde vooraanstaande rol opgebouwd binnen de sectoren Milieu Voeding Farmaceutica. In België is Eurofins nog steeds marktleider binnen de sector van de milieu gerelateerde analyses. Door de combinatie van de analysecapaciteit (en kennis) van de laboratoria Eurofins Analytico, ERC, Envirotox en Lisec, beschikt de organisatie over een brede scoop van mogelijkheden binnen deze markt. De marktpositie werd nog meer versterkt door de toetreding van Becewa, Chemiphar en Envirocontrol binnen de Belgische structuur van Eurofins. Eurofins Belgium is samengevat uw expert voor analyses binnen de milieusector. In onze vestigingen wereldwijd beschikt Eurofins dan weer over een uitgebreid intern netwerk van laboratoria gespecialiseerd op gebied van farmacie, voeding en toxicologie, allen verbonden via een online systeem waardoor we u snel een antwoord kunnen geven op al uw vragen. Gezien de activiteiten van Chemiphar binnen de sectoren voeding, farmaceutica, bouwtechnisch (O.C.B.) en ook forensisch onderzoek kan de groep haar positie in België ook binnen deze segmenten verder uitbreiden. Binnen de milieumarkt kan Eurofins in eigen beheer, naast de klassieke milieuanalyses ook diensten leveren in het segment van asbest en asbest inventarisaties, uitvoeren van bouwtechnische proeven op asfalt, granulaten, Ook het uitvoeren van rioolinspecties behoort tot onze mogelijkheden. mm mm Milieu (vervolg) Vlarem: Stortgas analyses, OECD testen, pesticiden, Organo fluorbepalingen (inclusief SOF), Zwembad- en drinkwateronderzoek, Lucht zowel immisie als emissie metingen, Stook ketels: stofmetingen, Radiello/Gaszakken/Actief kool analyses, Dioxine, PM 10 gehalte Afvalwater Heffingscampagne, IBA Bouwtechnische proeven Proeven op beton/cellenbeton, proeven op Geotextiel, proeven op metselstenen en gebakken producten, proeven op puinen en aggregaten (bouw en sloop), proeven op asfalt, proeven op natuursteen Uitvoeren van riool onderzoek (camera) Proeven op de werf (plaatproeven) Asbestidentificatie en opmaak inventarissen Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen via Eurofins - branches g g g g g Eurofins Belgium nv/ S.A. - Venecoweg 5 B-9810 Nazareth Tel +32 (0) Fax +32 (0) Rue Jean Sonet 21 Bte 1 B-5032 Isnes Eurofins Environment Testing Belgium nv/ S.A. - Venecoweg 5 B-9810 Nazareth Tel +32 (0) Fax +32 (0) Mevrouwhofstraat 1A - B-3511 Kuringen (Hasselt) Eurofins Food Testing Belgium Tel: Eurofins OCB Tel: Eurofins Envirocontrol Tel: Een bondig overzicht van de mogelijkheden mm Milieu Bodem en grondwater (klassieke analyses, uitloogonderzoeken (schud-, kolom- stand- of diffusieproeven), asbestonderzoek op bodem en puin, ouderdomsbepaling, furfural bepalingen Vlarema analyses: Secundaire grondstoffen bijvoorbeeld puingranulaten Voor milieuanalyses kan u terecht in onderstaande vestigingen Pour vos analyses environnementales, contactez un de nos établissements en dessous Nazareth Hasselt Gembloux +32 (0)

14 About VWR International, LLC At VWR, we enable science by supplying critical products to the world s top companies in the pharmaceutical, biotech, industrial, educational, governmental and healthcare industries. We provide our customers with an expansive choice of premiere products, such as chemicals, furniture, equipment, instruments, apparel and consumables, from a vast group of leading scientific manufacturers. Headquartered in Radnor, Pennsylvania with sales in excess of $4.1 billion in 2013, VWR does more than simply supply products - it keeps the world s most critical research moving forward. VWR s expertise in supply chain and logistical services enables customers to fully focus on their areas of expertise. From managing procurement processes to integrating supply chains, VWR helps specialized research facilities and labs operate at maximum efficiency. With over 8,000 associates in more than 35 countries, our global footprint continues to expand and we hold to the principle that clients benefit from the accessibility and familiarity of local sales teams. VWR will continue its mission of enabling science by providing researchers with the peace of mind they need to advance the world s most critical research. VWR s Specialist Team VWR have a highly qualified and experienced specialist team to help our customers achieve their goals. From finding the right product, designing and planning a new lab or giving technical advice, our specialist team is there to help you. Chemicals & Chromatography VWR is the largest distributor of laboratory reagents in Europe and the exclusive supplier of BDH Prolabo and Merck laboratory chemicals. VWR offers a range of chromatography consumables and instruments across numerous suppliers, allowing you to consolidate your spend with one vendor. Safety and Cleanroom Supplies Laboratories are potentially hazardous places and every working day we face challenges in the safe storage, handling and disposal of chemicals and other dangerous materials. VWR offers a comprehensive selection of safety and cleanroom products from leading manufacturers, providing head-to-toe protection. With the help of VWR s specialist you can find the products. Environment VWR offers a large choice of products and services for complete water analysis, both on site and in the laboratory, with rapid testing and methods according to the European norms. Main applications for the analysis of wastewater, drinking water, industrial waters, rivers and fish farming etc. Equipment Contact your equipment specialist for advice, product evaluation and competitive quotes. From microscopes to incubators to cold storage, your specialist can help. Life Science & Microbiology The VWR Life Science team is always looking for new technologies and can provide solutions in the genomic, proteomic and cell culture laboratory. With over 200,000 products, our reagents, consumables and equipment suppliers have all been hand picked to offer great results, great technical support and great value. VWR s chromagenic, granular, ready to use and dehydrated culture media offer the highest quality, to ensure the right results. Our range of rapid test kits for identification of pathogens ensure that results can be achieved quickly, easily and accurately

15 All You Need - for Environment Customers have told us that sometimes, with a range of laboratory products as large as VWR's, it can be hard to find just the right specialist product for an application. 'All You Need' guides encapsulate the key products from our range that are needed for a specific application in one compact publication, which means that you don't have to spend time searching - the information is all to hand. AYN For Environmental Analysis From simple visual analytical techniques such as strips or chemical kits using colour charts to mobile or handheld instruments including ph, conductivity and ion specific meters and mobile spectrophotometers, to the precision of laboratory instrumental techniques, e.g. Nitrogen analysis, chromatography, this guide is packed with the products you need for easy environmental analysis. VWR Collection The VWR Collection portfolio covers equipment, chemicals, consumables and products for special applications. It is a continually evolving range designed to meet your everyday laboratory needs. These products offer some great value alternatives to branded ranges. Additionally, the VWR own brand equipment and instruments can be serviced by our highly trained team of engineers. VWR s Philosophy VWR s vision is simply, We Enable Science. Our mission tells how we put our vision into reality on a daily basis. Our mission is to enable the advancement of science throughout the world. We use process excellence to deliver what we promise, accelerate discovery, improve productivity for our customers and suppliers, and encourage innovation through collaboration. Our culture is how we deliver our vision and mission. We strive to have an open, performance-driven collaborative culture based on integrity, respect, recognition and where people enjoy working and are proud to be part of VWR. Our values are embedded into our culture and competencies. We act with integrity, we drive for results by delivering service excellence, and we are successful by working as a team in an open collaborative environment. Our competencies are the behaviors aligned with our strategy which focus on driving results, developing people, critical thinking, continual improvement & innovation, collaboration & teamwork and customer focus. This is how we recruit and develop our people, our greatest asset and what differentiates VWR

16 Samen werken aan duurzame gezondheid Welke impact hebben onze omgeving en levensstijl op onze gezondheid? De aandacht voor die relatie neemt de laatste jaren sterk toe, zeker in Europa, waar welvaartziekten en vergrijzing de gezondheidszorg doen oplopen. Met de ontwikkeling van innovatieve instrumenten brengt VITO die relatie in kaart. Het doel: onze gezondheid zo lang mogelijk op peil houden via duurzame keuzes én met een aanvaardbaar kostenplaatje. Het proefproject Fit-4-Life 65+ onderzocht alvast hoe moderne technologie senioren aanzet tot meer bewegen. Ook Xetal, de nieuwe spin-off van VITO, zet in op preventieve gezondheid. Visuele observatiesystemen moeten valincidenten helpen voorkomen bij ouderen of personen die net een operatie ondergingen. Individuele monitoring levert heel wat informatie op over de relatie tussen onze gezondheid en hoe en waar we leven. Via projecten als EveryAware en het Multi Sensor Platform meten individuen de luchtkwaliteit met draagbare meettoestellen. Zo kan men continu en in real time hun blootstelling aan luchtpolluenten monitoren. Daarnaast werkt VITO al ruim tien jaar aan de uitbouw van een humane biobank. Dat biologische archief verzamelt gegevens over de blootstelling vandaag en in het verleden, over leefgewoonten en gezondheid. Ook het ATMOSYS-project focust op duurzame gezondheid: samen met een aantal partners ontwikkelde VITO een webplatform dat de luchtkwaliteit in hotspotgebieden voorspelt. Tot slot investeert VITO ook in onderzoek naar engineered nanodeeltjes en hun impact op onze gezondheid. Duurzame chemie via innovatieve processen De chemische sector speelt een hoofdrol in de Vlaamse economie. Om die rol te behouden trekt de sector voluit de kaart van duurzame chemie. Steeds meer bedrijven zetten in op innovatie om productieprocessen te verbeteren en gaan vindingrijk en flexibel om met hulpbronnen en grondstoffen. Hierbij kunnen ze rekenen op de kennis en ervaring van VITO. VITO s expertise in procesintensificatie helpt om met minder energie en weinig grondstoffen dezelfde reactie te realiseren. De gepatenteerde technologie Volume Intensified Dilution (VID) van VITO maakt chemische processen die in een sterk verdund milieu moeten plaatsvinden, een pak efficiënter en milieuvriendelijker dankzij een geïntegreerd membraan. VITO, vision on technology We worden met z n allen steeds ouder, gaan meer in steden wonen, verplaatsen ons steeds vaker en verder, gebruiken steeds meer fossiele brandstoffen Als we een gezonde en duurzame toekomst willen, moeten we onze systemen grondig herbekijken. Met vijf duurzame onderzoeksprogramma s investeert VITO in wetenschappelijk verantwoorde oplossingen voor een wereld in verandering. VITO zet ook membraantechnologie in om de productie te optimaliseren van het voedingsadditief galacto-oligosacharide (GOS). Duurzaam produceren betekent ook fossiele grondstoffen volledig of zoveel mogelijk vervangen door hernieuwbare alternatieven. Halen we straks al onze chemische bouwstenen uit biomassa? Biorizon, het onderzoekscentrum dat VITO mee oprichtte, wil innovatieve technologieën ontwikkelen om aromaten uit biomateriaal te halen. Daarbij onderzoekt Biorizon hoe een geografisch informatiesysteem (GIS) het biomassapotentieel in kaart kan brengen. VITO gaat ook actief op zoek naar nieuwe markten. R&Ddienstverlening opzetten in groeiland India opent perspectieven om VITO-technologie te valoriseren én Vlaamse cleantechbedrijven te introduceren bij Indiase bedrijven. Doordachte inzet van materialen Fossiele grondstoffen worden schaars en de grondstofprijzen schieten de hoogte in. VITO focust daarom al jaren op de duurzame inzet van materialen. Daarbij wordt de hele keten onder de loep genomen, van grondstof over eindproduct tot afval. Via tal van onderzoeksprojecten wil VITO het gebruik van primaire materialen verminderen of gebruikte materialen een tweede leven geven. Alluring onderzoekt bijvoorbeeld hoe men aluminium printplaten van drukkerijen kan hergebruiken. In het project GreenAsh krijgen de bodemassen van de afvalverbranding een nieuwe functie. Het door VITO uitgewerkte procedé recupereert de metalen én levert energiewinning op. Ook baggerspecie krijgt nieuwe toepassingen, onder meer als bouwmateriaal. En het project i-suport verlengt de levensduur van grote scheepsonderdelen door ze plaatselijk te verstevigen of te herstellen via lasercladding. Broeikasgassen omzetten naar waardevolle chemische componenten? Dat kan met hoogenergetisch plasma. Er is wel een energiebron nodig om het plasma op te wekken en de omzetting te realiseren. VITO bedacht daarvoor een innovatieve oplossing: het plasma opwekken met hernieuwbare energie. Twee vliegen in één klap dus: omzetting van broeikasgassen én opslag van hernieuwbare energie. Bovendien introduceerde VITO de Best Beschikbare Technieken (BBT) in Egypte, Tunesië en Marokko. Samen met lokale partners lichtte VITO textiel- en zuivelbedrijven door en liet hen kennismaken met haalbare milieuvriendelijke technieken. Ruimte voor mens en natuur Door de snelle groei van steden, industrie en landbouw moeten we onze schaarse ruimte efficiënter gebruiken. Via de ontwikkeling van sensoren en modellen voor onder meer milieu- en landbouwmonitoring timmert VITO mee aan een duurzaam ruimtegebruik. Zo ontwikkelt VITO een geïntegreerde fluxmeter die polluenten en nutriënten in grondwater opspoort. Daarmee kan men de verontreiniging en algengroei in waardevolle ecosystemen sterk inperken. In het kader van aardobservatie bouwt VITO aan toepassingen voor onbemande vliegtuigen, zoals maritieme surveillance (LUMEN-project) en rampmanagement (AIRBEAM-project). Het meest tot de verbeelding sprekende meetplatform is de Belgische PROBA-V-minisatelliet, die in mei 2013 werd gelanceerd. De PROBA-V vergaart hogeresolutiebeelden van de vegetatie op aarde, die tal van toepassingen kennen, zoals het voorspellen van oogsten. Het programma Global Land Service van het Europese Copernicusproject integreert de beelden bijvoorbeeld in een product dat de watercyclus van Afrikaanse meren monitort. VITO zet haar expertise nu ook in de verzekeringswereld in. Haar verwerkte satellietbeelden dragen bij tot landbouwverzekeringen, waarmee Afrikaanse boeren zich kunnen wapenen tegen natuurrampen. VITO ontwerpt ook allerhande computermodellen voor landgebruiktoepassingen. Zo berekende het OptimalisatieModel een optimale spreiding van bedrijventerreinen in de provincie Limburg. Ook luchtkwaliteitsmodellen boeken resultaat in een aantal Chinese steden (AirINFORM). Vanuit haar knowhow doet VITO bovendien aan capacity building: in het kader van het Europese STEP UP worden Vlaamse steden bijvoorbeeld gecoacht in hun streven naar een duurzamer energiebeleid. Bouwen aan een nieuwe energiemarkt Het aandeel hernieuwbare-energiebronnen neemt toe. Dat maakt energie vandaag tot een strategische resource, die bepaalt welke spelers morgen aan zet zijn. VITO houdt de vinger aan de pols met het project Smart Grids Architecture: vanuit actuele energievraagstukken werkt VITO aan een gemeenschappelijke visie en een uniforme markt. Echte vernieuwing is immers pas mogelijk als er een breed maatschappelijk draagvlak groeit voor technologische innovatie. Dat is ook de conclusie van Roadmap 2050, een studie van VITO en Climact. Roadmap 2050 geeft bedrijven een praktische tool om zich voor te bereiden op een koolstofarme toekomst. Daarmee wil VITO bedrijven bewustmaken van het enorme potentieel van hernieuwbare energie. Een overtuiging die VITO kracht bijzet door op haar eigen Balmatt-site een geothermische centrale te bouwen. Ook smart grids zijn een expertiseveld van VITO. Vanuit EnergyVille focust VITO op het inbouwen van flexibiliteit in de energievraag; uit een enquête bleek alvast dat Belgische bedrijven een grote flexibele capaciteit hebben. Voor energieleverancier Scholt analyseerde VITO het potentieel van algoritmes om foutenmarges in windvoorspellingen te verkleinen en zo vraag en aanbod van windenergie in evenwicht te houden

17 Water Energie Een positieve impact, voor een duurzame maatschappij Grontmij biedt publieke en private bedrijven oplossingen aan voor alle industriële, milieu-, bodem-, energie- en waterprojecten. We realiseren dit dankzij onze brede expertise in advies, projectmanagement, engineering, procurement en constructiemanagement. Ook in de diepte heeft Grontmij zeer specifieke kennis in huis. Zo helpen wij klanten om hun gehele milieuproblematiek te beheersen of om het gebruik van dure en schaarse grondstoffen te optimaliseren. Of buigen we energie en water om van een kost naar een flexibele oplossing met maximale terugwinning van grondstoffen, water en energie. Ons onderscheidend inzicht in het water- en energieverbruik reikt tot in het hart van het proces. Dit unieke samenspel tussen onze ingenieurs en onze adviseurs is de kracht van Grontmij. Dankzij onze gezamenlijke expertise bieden we kostenefficiënte en duurzame oplossingen aan, waarbij proces- en persoonlijke veiligheid basisvoorwaarden zijn. We werken daarbij het liefst in een open model samen met onze klanten. Waarbij we ons aanpassen aan diens specifieke noden, afhankelijk van de concrete omstandigheden en de aard van het project. Zodat we uiteindelijk de verwachte doelstellingen en de beoogde kwaliteit halen. Op deze manier creëren we nog meer toegevoegde waarde voor onze klanten én hebben we een positieve impact op onze maatschappij. Milieu Bodem Water, een oceaan aan mogelijkheden Naast een jarenlange ervaring in het ontwerp en de engineering van publieke riool- en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties, kunnen we ook voor onze industriële klanten een duurzaam waterbeleid uittekenen. Onze dienstverlening bestaat onder meer uit wateraudits, advies en engineering van drink- en proceswaterbehandeling en afvalwaterzuivering. Afvalwater We begeleiden projecten vanuit een flexibele formule: als consultant voor de technologiekeuze of projectmanagement, het integraal ontwerp (lastenboeken), voor de uitvoeringsbegeleiding (EPCm) en als design & build uitvoerder. Proces- & drinkwater Bij de productie van drinkwater en de optimalisatie van proceswater (productie-, koel-, ketelvoedingswater, ) zijn bronkeuze en kwaliteitsvereisten essentieel. We hebben vanuit een veelvoud aan technieken ruime ervaring in het ontwerp en de realisatie van de juiste technologie op de juiste plaats. Wij zetten bedrijfszekerheid en kwaliteitsborging centraal. Zowel investerings- als operationele kost worden nauwgezet bepaald om zo verantwoord te kiezen en de totale waterkost zo laag mogelijk te houden. Energieadvies en projectrealisatie Grontmij is door de overheid erkend als energieadviseur en kan uw bedrijf doorlichten op energieverbruik, een energieplan uitwerken in concrete maatregelen en instaan voor de opvolging en actualisering ervan. Onze proceskennis en streven naar procesefficiëntie, interdisciplinaire projectaanpak en ervaring staan daarenboven borg voor het realiseren van uw vooropgestelde Return On Investment. Daarbij besteden we systematisch aandacht aan energie-efficiënte en energiezuinige ontwerpen voor nieuwe installaties of uitbreidingen. We ontwerpen ook zero-energie en passiefgebouwen. Energieproductie en -distributie We beschikken over een uitstekend track record in het ontwerpen van energie-installaties, met klassieke opwekking, warmte-krachtkoppeling (WKK) of hernieuwbare energie, zoals uit biomassa en wind. Voor windenergie speelt Grontmij in Europa een erg belangrijke rol. We ondersteunen en ontwikkelen kleine tot grote on-shore en off-shore windparken voor diverse energiespelers. We staan eveneens aan de top in projecten rond biobrandstoffen, geothermie, warmtenetten en smart grids. Grontmij is Erkend Dienstverlener KMO-portefeuille voor gesubsidieerd advies in milieu, bodem, water en energie. Milieuadvies en -engineering Onze milieuconsultants reiken u adviezen en oplossingen op maat aan, rekening houdend met de immer strenger en complexer wordende wet- en regelgeving. We doen dit vanuit een uitgebreide praktijk- en engineeringervaring in milieu, energie, water, afval, lucht, gevaarlijke stoffen (REACH), bodem, biosafety,... We staan in voor de milieucoördinatie en het inschatten van milieurisico s, helpen u bij uw vergunningsaanvraag en het integreren van milieu- en energiezorgsystemen. Ook voor het ontwerp en de realisatie van uw concrete projecten en uw duurzaamheidsrapportages beschikken we over een jarenlange ervaring. Een grondige aanpak tot op de bodem Grontmij is een Erkend Bodemsanerings-deskundige en uw ideale partner voor bodemonderzoek en bodem- en grondwatersanering. We hebben alle interdisciplinaire kennis in huis om elk bodemprobleem op te lossen. We voeren oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken uit, maken technische verslagen (regelgeving grondverzet) en verzorgen de opmaak en uitvoering van bodemsaneringsprojecten. We geven u onafhankelijk advies, evalueren alternatieven en laten daarbij zowel financiële als milieutechnische aspecten zoals geologie, hydrologie en bodemstabiliteit aan bod komen. We geven u ook inzicht in de randvoorwaarden voor de mogelijke nabestemming van de bodem. Duurzaamheid Steeds meer bedrijven, instellingen en organisaties willen sterk presteren in duurzaamheid. Onze consultants en ingenieurs hebben een sterke affiniteit met en een grondige kennis over milieueffecten, (afval)waterbehandeling en energiebeleid. We leggen ons toe op een duurzaam beleid binnen uw bedrijf en kiezen voor een pragmatische en kostenbewuste aanpak. Grontmij begeleidt u bij de CSR-rapportage en implementatie van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), maakt uw CO 2 - balans op en stelt pistes voor die doordacht ingrijpen in het kernproces van uw bedrijf en organisatie. Grontmij Belgium NV Industry, Water & Energy Services Grontmij Belgium NV is onderdeel van Grontmij, een toonaangevend Europees interdisciplinair adviesen ingenieursbureau voor duurzame infrastructuur & mobiliteit; industrie, bodem, water, milieu & energie; en planning & ontwerp. Maatschappelijke zetel Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel T F Hoofdkantoor Industry, Water & Energy Services M. Gillemanstraat 5, 9060 Zelzate T F Overige kantoren: Brugge, Gent, Hasselt, Herentals, Louvain-la-Neuve, Mechelen en Zwijndrecht

18 34 35

19 Bodem Sinds 1 juni 2008 is het nieuwe Bodemdecreet (VLAREBO) van toepassing. Dit bodemdecreet heeft het beschermen van onze bodem als grootse doel en behandelt bijgevolg volgende items: 1) Bodemonderzoek (oriënterend en beschrijvend) 2) Sanering 3) Grondverzet Analyses met een toegevoegde waarde Laboratorium ECCA is een onafhankelijk industrieel dienstverlenend bedrijf met als kerntaak het uitvoeren van analyses met toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde vindt men terug in de 3 K s van ECCA nl klant, kwaliteit en kennis. ECCA is erkend voor het analyseren van bodemstalen. Als extra kwaliteitsborging worden de meeste analyses uitgevoerd onder Belac-accreditatie. Alle analyses gebeuren conform de huidige wetgeving (OVAM CMA). Klant ECCA wenst voor zijn klanten een meerwaarde te creëren door hen zoveel als mogelijk een totaaloplossing aan te bieden. ( one-stop-shop ) Dit resulteert dan ook in een héél ruim gamma aan analyses. Ook op vlak van rapportering zijn reeds de nodige inspanningen geleverd. ECCA biedt haar klanten namelijk een online-systeem aan waarmee het volledige analyseverloop continu opgevolgd kan worden en rapporten in verschillende formaten (pdf, xls, txt en xml) gegenereerd kunnen worden. Via een persoonlijk contact met de technologen wordt achteraf ook extra begeleiding aangeboden bij de interpretatie van de resultaten. Kwaliteit ECCA is geaccrediteerd door Belac en erkend door verschillende officiële instanties voor het uitvoeren van een honderdtal analyses. De analyses worden uitgevoerd volgens gevalideerde methodieken. Elk resultaat wordt opgevolgd via een uitgebreid systeem van eerste, tweede en derdelijns kwaliteitscontroles. Kennis Door de jaren heen heeft ECCA heel wat kennis en ervaring opgebouwd en dit zowel op het domein van water, afval als bodem. Bovendien beschikt zij over een gedreven en hoog opgeleid team, ondersteund door de meest moderne apparatuur (AAS, ICP, ICP-MS, HPLC, GC-MS, LC-MS, ) om deze analyses uit te voeren. Binnen de eigen R&D afdeling wordt continu gewerkt aan nieuwe methodes en door het actief deel te nemen aan verscheidene werkgroepen kan steeds ingespeeld worden op nieuwe wetgevingen en/of eisen. Afval Reeds geruime tijd is het storten van afval duidelijk gereglementeerd (VLAREM). Om na te gaan of een afvalstof op een stortplaats aanvaard zal worden dient eerst een basiskarakterisatie uitgevoerd te worden. Aan de hand van deze gegevens kan men vervolgens de afvalstof opdelen in verschillende stortklasses. Zelfs nadat een afvalstof toegelaten wordt op een stort, dienen de aanvaardbaarheidscriteria op regelmatige tijdstippen gecontroleerd te worden. ECCA is erkend voor het bepalen van zowel de samenstelling als de uitloogbaarheid van afvalstoffen. Alle analyses gebeuren conform de huidige wetgeving (OVAM CMA). Water De huidige afvalwaterheffingsregeling werd ingevoerd op 1 januari 1991 en is gebaseerd op het principe "de vervuiler betaalt". De correcte bepaling van de afvalwaterheffing en de naleving van de milieuheffing vereisen chemisch en biologisch onderzoek. ECCA is erkend voor het bemonsteren en analyseren van afvalwater. De bemonstering gebeurt met mobiele apparatuur. Naast het analyse-rapport wordt gezorgd voor een begeleiding bij de afhandeling van de milieudossiers. Ecotoxicologie De toxiciteit van (lozing)water kan gemeten worden aan de hand van toxiciteittesten, waarbij levende organismen aan een toxische stof worden blootgesteld. Sinds haar ontstaan is ECCA getraind voor de uitvoering van ecotoxicologische testen met indicatororganismen welke de verschillende trofische niveaus vertegenwoordigen. ECCA is erkend voor het uitvoeren van ecotoxicologische analyses. ACCREDITATIES: Belac (ISO en ISO 17025) ERKENNINGEN: Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, Veiligheid voor de Voedselketen en Leefmilieu Vlaamse landmaatschappij (VLM) Vlaamse overheid LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) OVAM (WASTE CONTROL): - Aanvaardbaarheidcriteria voor afvalstoffen op stortplaatsen - Bodem - Secundaire grondstoffen - Gevaarlijke afvalstoffen - Eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval Laboratorium Ecca Ambachtsweg 3 B-9820 Merelbeke Tel +32 (0)9/ Fax +32 (0)9/

20 Sens des responsabilités La quête de durabilité et l innovation vont de pair SITA est une entreprise en pleine mutation et qui assume ses responsabilités. La preuve : nous modernisons nos installations et collectons les déchets de manière intelligente et efficace. Nous fournissons des ressources secondaires et des matières combustibles et produisons de l énergie. Nous partageons avec les producteurs de déchets la responsabilité de leur gestion et collaborons avec l industrie pour ouvrir de nouvelles voies en matière de valorisation inventive des déchets. Le rôle de SITA dans la société évolue à grande vitesse. Initialement entreprise de simple collecte des déchets, autrement dit du résidu de nos productions et de notre consommation, SITA s est spécialisée dans la gestion globale de la problématique environnementale. Et ce, en mettant de plus en plus l accent sur le recyclage et en innovant un maximum SITA devient un fournisseur de plus en plus reconnu de ressources secondaires. Ce rôle croît rapidement en volume et en importance : il nous permet d obtenir rapidement des résultats durables. Les déchets doivent être non seulement collectés, mais aussi recyclés et transformés pour entamer une deuxième vie. Ces initiatives variées contribuent non seulement au développement de SITA, mais aussi à la durabilisation de notre société. SITA EN CHIFFRES En Belgique SITA offre aux entreprises et au secteur public des solutions puissantes et progressives dans le domaine de la gestion des déchets. SITA emploie en Belgique 1911 personnes et réalise un chiffre d affaires de 435 millions. En 2013 plus de 5 millions de personnes et près de entreprises commerciales et industrielles ont bénéficié du service clientèle de SITA sur le plan du ramassage, du tri, du recyclage et du traitement. Accent plus marqué sur la deuxième vie Plus de 86 % des tonnages traités entament une seconde vie. Les exemples ne manquent pas : le vieux papier est transformé en papier recyclé, le verre plat en laine de verre, le vieux bois massif en stratifié, les déchets dangereux en combustible pour l industrie cimentière. Si l incinération s avère la seule solution, les mâchefers qui résultent de la combustion sont utilisés dans l industrie routière. Notre stratégie donne la primauté au recyclage sur la valorisation énergétique par combustion. La spécialisation de SITA dans le recyclage ou la valorisation énergétique en nouveau combustible n est pas une nouveauté, elle fait partie de notre stratégie depuis longtemps; nous ne faisons que l accentuer davantage. En amont du cycle des déchets, nous nous intéressons aux cycles de la production, de la distribution et de la consommation. Notre objectif? Boucler ce circuit et donner corps au principe d économie circulaire. Plaidoyer pour le tri à la source Nous prenons à cœur nos responsabilités environnementale et sociétale. Conscients de la complexité et de l ampleur de nombreuses questions d ordre sociétal, nous formons également des partenariats. appelés Resource Efficiency, dans lesquels l exploitation et la réutilisation optimales des matériaux est l affaire des gestionnaires de déchets tel SITA, mais aussi des entreprises. Nous incitons donc logiquement les entreprises à effectuer un tri minutieux à la source. Un tri efficace à la source évite toute contamination entre différents types de déchets et SITA peut ainsi mieux les recycler. Nous accompagnons nos clients dans l identification, le tri et la gestion de leurs déchets. Si nous constatons, par exemple, que leurs déchets résiduels contiennent encore certaines matières valorisables, nous leur proposons des conteneurs séparés. Une entreprise triant efficacement à la source crée des ressources secondaires et réduit le volume à incinérer. i Op pagina s 88 en 89 kan u de Nederlandstalige versie van deze publireportage terugvinden. SUEZ ENVIRONNEMENT SITA associe une prestation de service nationale, ramifiée et très ancrée localement, au caractère transfrontalier de l industrie du recyclage et du traitement des déchets. SITA Belgique & Luxembourg fait partie de SITA Northern Europe Waste Services (NEWS). SITA NEWS consolide la collaboration des organisations SITA aux Pays-Bas et en Allemagne et fait partie de SUEZ ENVIRONNEMENT. SITA.BE

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie

1 Bruxelles Energie 2015

1 Bruxelles Energie 2015 1 Bruxelles Energie 2 Brussel-Energie Uitbater van waste to energy installatie. Aandeelhouders: 3 Combustion avec valorisation énergétique 2012 2013 2014 DECHETS MENAGERS RESIDUELS 393.346 377.577 364.176

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Prof. dr. Sandra Rousseau Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen CEDON Brussel, 4 oktober 2016 Sustainable development

Nadere informatie

Naar energie neutrale waterzuivering, Bert Blom, MARS en Kris Lambert, Veolia

Naar energie neutrale waterzuivering, Bert Blom, MARS en Kris Lambert, Veolia Water op Mars Naar energie neutrale waterzuivering, Bert Blom, MARS en Kris Lambert, Veolia A diverse, global business Mars objective is to manufacture and distribute food products a manner that promotes

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

valorisatie etatisme of laissez faire

valorisatie etatisme of laissez faire etatisme of laissez faire Nederland: 1) hernieuwde vaststelling van de waarde van een schuldvordering 2) [fin.] samenstel van maatregelen om de prijs van grondstoffen of producten op een bepaald peil te

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

91866B 91866BR 91866P 91866R

91866B 91866BR 91866P 91866R Baby Care 91865N 91573 91879 91865G 91865R 91866G 91866B 91866BR 91866P 91866R 1 91798BW 91798FA 91798NW 91798GW 91798BG 91798OG 91798R 91798PG 2 91797GP 91797PP 91797G 91797N 91797BP 91797TP 91797C 91797GG

Nadere informatie

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector De CSV benadering Relation conceptuelle entre CSV, développement durable, capital social et compétitivité Creating Shared Value

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop.

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong-plafonds.nl www.armstrongplafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block

Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie IMPLANTS DIAGNOSTICS IN VITRO Initiatives transversales PRODUITS CONSOMMABLES APPAREILLAGE MÉDICAL Nouvelles règles européennes Initiatives transversales

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

veilig en gezond slapen

veilig en gezond slapen veilig en gezond slapen pour un sommeil sain et sûr nieuw nouveau medische matrasbeschermers protège-matelas médicaux medische matrasbeschermers protège-matelas médicaux met handige sluiting avec fermeture

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

La bière bio Cuvée des Lacs de l Eau d Heure» a été jugée appropriée par les scientifiques pour un régime sans gluten Le Département des Sciences appliquées en ingéniérie de la Haute Ecole de Gand a confirmé

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam verpakken Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om maatschappelijke

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Specialist in schone lucht

Specialist in schone lucht 07/10 Introductie Specialist in schone lucht Interflow heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot specialist in schone lucht. Op basis van dit specialisme is Interflow uitgegroeid tot een internationaal

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION * *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE CREATIONS AU 600 90 AU 60 9 AU 606 96 AU 60 9 AU 600 90 AU 608 98 AU 60 9 AU 609 99 6 CREATIONS AU 600 90 AU

Nadere informatie

CUSTOM-BUILT MONOPOOLS PRODUCER

CUSTOM-BUILT MONOPOOLS PRODUCER CUSTOM-BUILT MONOPOOLS PRODUCER EXCLUSIVE LINE EXCLUSIVE line omvat de meest vooruitstrevende zwembaden, zowel voor publieke als private toepassingen. De nadruk ligt niet enkel op de kwaliteit maar

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie