Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015"

Transcriptie

1 Technisch reglement voor het seizoen 2014/ ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1 Spelregels: Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens B.C. Groen Wit worden gespeeld volgens de geldende spelregels van de NBB (uitgave 2009) 1.2 Systeemkaarten : Systeemkaarten (model NBB) zijn verplicht en dienen ongevraagd aan de tegenstanders te worden aangeboden 1.3 Bieden: Het bieden wordt gedaan door middel van biedkaarten, waarbij de stop- en alerteerregels verplicht zijn. Hoogst ongebruikelijke methoden (HOM) en Bruine Sticker Conventies zijn niet toegestaan Zie voor uitleg HOM het districtsboekje en voor Alerteerregels (versie 2009) de site van de NBB. 1.4 Het bord: Tijdens het bieden en het spelen moet het bord in de juiste positie op tafel blijven liggen. 1.5 Schema: De wedstrijden worden gespeeld volgens het schema zoals in dit reglement is vastgelegd. 1.6 Aanvang: De wedstrijd op de clubavond begint om uur precies. Men dient minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 1.7 Verhindering Verhindering dient men tijdig kenbaar te maken d.m.v. notitie in het absentieschrift. Men vermeldt bij afmelden: naam/ paar/ zoekende naar een partner/ of de nieuwe combinatie. Tevens is telefonisch afmelden mogelijk op de speeldag tot uiterlijk uur bij Piet Hopstaken. Telefoon: Invaller: Een invaller is of een lid van de club dat geen vaste partner heeft en niet aan de Competitieronde deelneemt, of het is een bridger van buiten de club. Voor een invaller van buiten de club dient vooraf toestemming aan Piet Hopstaken te worden gevraagd. 1.9 Combipaar (of Mengpaar): Twee Clubleden waarvan de vaste partner afwezig is kunnen een Combipaar vormen. Een combipaar wordt zoveel mogelijk gevormd door spelers die in dezelfde groep zijn ingedeeld.

2 1.10 Inleveren materialen: Na de laatste ronde zorgt de Noord van iedere tafel ervoor dat de Bridge-mate en eventuele scorekaartjes bij de wedstrijdleidings-pc worden ingeleverd. Na de laatste ronde zorgen OW van iedere tafel ervoor dat de spelmaterialen zo spoedig mogelijk naar het verzamelpunt worden gebracht Meesterpunten Meesterpunten worden per speler toegekend volgens de door de NBB per 1/9/2009 ingevoerde systematiek. Meesterpunten worden toegekend bij de gebruikelijke vier bijzondere drives, bij elke zitting van de parencompetitie, butlercompetitie en zomercompetitie en aan het eind van beide viertallenblokken Rookregel: In de speelzaal mag niet gerookt worden. Halverwege de avond is een rookpauze De competitiestanden: Competitiestanden van Paren- Butler- Viertallen- en Zomercompetitie worden bijgehouden in het NBB rekenprogramma. In dit programma worden ook de reglementen ingevoerd In gevallen waarin de reglementen geen uitkomst bieden beslist de TC in de geest van het reglement.

3 WEDSTRIJDORGANISATIE 2. Parencompetitie In wordt de parencompetitie in één lijn gespeeld. BEGRIPPEN: Clubkampioen: Het paar met de hoogste gemiddelde score (Gewogen Eindscore) over de drie Competitieronden is Clubkampioen. Gewogen Eindscore: De (Eind)percentages van de 3 Competitieronden worden bij elkaar opgeteld. Eigen gemiddelde (EG): Het gemiddelde percentage van de keren dat het paar in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld. Meespelen Buiten Mededinging: Onderstaande is niet van toepassing in (bij het spelen in één lijn) Een paar dat voor aanvang van de eerste zitting van een Competitieronde aan de TC heeft aangegeven in die ronde minimaal 3 maal niet aanwezig te kunnen zijn speelt mee Buiten Mededinging. Dit paar kan niet promoveren/degraderen. 2.1 Aantal competitieronden: De Interne Parencompetitie wordt gespeeld in 3 Competitieronden van 5 zittingen. 2.2 Aantal lijnen: Het aantal lijnen wordt aan het begin van het jaar door de TC bepaald en is voor bepaald op één. 2.3 De indeling voor de eerste avond

4 2.4 Afwezigheid: Per competitieronde krijgt een paar bij eerste afwezigheid van beide spelers een vervangende score gelijk aan het EG. De tweede afwezigheid geeft EG 5 %, de derde afwezigheid EG -10 % en de vierde EG - 15%. Bij afwezigheid door clubverplichtingen is de vervangende score altijd het EG. Afwezigheid in de laatste zitting van een blok geeft altijd minstens een aftrek van EG - 5% 2.5 Score Combipaar: De score van een Combipaar is niet aan een maximum gebonden. Het minimum is het EG -10% met een ondergrens van 40%. 2.6 Invaller van binnen of buiten de club: De score behaald met een Invaller is aan een maximum en minimum gebonden. A: Invaller van binnen/buiten de club: Maximum score: EG + 12%, Resp. + 10% Minimumscore: EG - 10% met een ondergrens van 40%. 2.7 Paren die in een andere lijn spelen: 2.8 Spelers die in een andere lijn spelen: 2.9 Een partnership valt gedurende het speelseizoen uiteen: Valt een partnership gedurende het speelseizoen uiteen en gaan één of beide spelers met een andere partner spelen, dan worden de nieuwgevormde Paren aan de Competitieronde toegevoegd. De reeds behaalde scores worden gecorrigeerd naar Combipaarscores of vervangen door afwezigheidsscores al naar gelang van toepassing is Vereiste aanwezigheid per blok Een paar moet per competitieronde minimaal 2 scores als compleet paar hebben en daarnaast nog één andere score ( als Combi-paar of met Invaller) om voor promotie in aanmerking te komen Vereiste aanwezigheid i.v.m. Einduitslag: Een paar moet over de drie ronden tezamen minstens 8 scores als compleet paar hebben en mag maximaal 4 x afwezig zijn geweest om mee te dingen naar het Clubkampioenschap Promotie/degradatie:

5 3. Interne Butler Competitie BEGRIPPEN: Clubkampioen: De winnaar van het Blok. B-lijn winnaar: Eigen gemiddelde (EG): Het gemiddelde aantal IMP van de keren dat het paar in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld. 3.1 Aantal rondes: De Butlercompetitie wordt gespeeld in één Competitieronde van 8 avonden. 3.2 Aantal lijnen: Er wordt gespeeld in 1 lijn. 3.3 Indeling eerste avond:. 3.4 Afwezigheid: Per competitieronde krijgt een paar bij eerste afwezigheid van beide spelers een vervangende score gelijk aan het EG. De tweede afwezigheid geeft EG - 15 IMP, de derde afwezigheid EG - 30 IMP 3.5 Afwezigheid door Clubbelang: Bij afwezigheid i.v.m. Clubbelangen krijgt een paar altijd het EG. 3.6 Score Combipaar: A: De score van een Combipaar is niet aan een maximum gebonden. Het minimum is het EG -25 IMP met een ondergrens van -30 IMP absoluut. 3.7 Invaller van binnen of buiten de club: De score behaald met een Invaller is aan een maximum en minimum gebonden. A: Invaller van binnen de club: Maximum.: EG + 40 IMP (met een bovengrens van 50 IMP ) Minimum: EG - 30 IMP (met een ondergrens van - 30 IMP ) B: Invaller van buiten de club: Maximum.: EG + 30 IMP (met een bovengrens van 40 IMP Minimum: EG - 30 IMP (met een ondergrens van - 30 IMP ). 3.8 In een andere lijn spelen (paar):. 3.9 In een andere lijn spelen (1 speler):.

6 3.10 Een partnership valt gedurende het speelseizoen uiteen: Indien beide spelers met en andere partner gaan spelen, dan worden de nieuwgevormde Paren aan de Competitieronde toegevoegd. De reeds behaalde scores worden gecorrigeerd naar Combipaarscores of vervangen door afwezigheidsscores al naar gelang van toepassing is Vereiste aanwezigheid om opgenomen te worden in de einduitslag : Een paar moet minimaal 5 scores als compleet paar hebben en daarnaast nog één andere score ( als Combi-paar of met Invaller) om in de einduitslag opgenomen te worden komen Promotie/degradatie:

7 4. Interne Club viertallen Bijhouden uitslagen: De viertallencompetitie zal geheel in het NBB-rekenprogramma verwerkt worden. Er wordt gespeeld met gedupliceerde spellen en met gebruikmaking van bridgemates. Zie voorts art Opzet competitie: Er wordt een serie van 10 wedstrijden gespeeld volgens het Zwitsers Systeem in twee blokken van vijf. In blok 2 begint ieder viertal weer op NUL. De eindstand van blok 1 is bepalend voor de indeling van de eerste ronde van blok Indeling: Voor de eerste ronde van blok 1 worden de viertallen naar de uitslag van het seizoen ervoor ( en bij nieuwe teams naar geschatte sterkte ) gerangschikt. De nummer 1 (=A ) speelt tegen het team dat in de onderste helft van de rangschikking op de hoogste plaats staat. Team B tegen de 2e van de onderste helft etc. Aan het eind van de avond wordt de ranglijst opgemaakt naar aanleiding van het behaalde aantal VP's. Voor de 2e t/m de 5e ronde wordt gespeeld door nummer 1 tegen 2 en 3 tegen 4 etc.voor beide blokken van vijf rondes geldt dat per blok 1 x tegen eenzelfde team kan worden gespeeld. 4.3 Opmaken ranglijst: Na ronde 1 en 2 van elk blok worden de viertallen gerangschikt op basis van de som van de scores in VP's en de (eventuele) afwezigheidsscores conform 4.5 C, D en E. Vanaf ronde 3 worden de viertallen gerangschikt op basis van de volledig gecorrigeerde totalen, waarbij de afwezigheidsscores worden vervangen door het Eigen Gemiddelde (EG), eventueel conform art. 4.5 D en E gecorrigeerd. 4.4 Regels betreffende afwezigheid. 4.4 A Er zijn 3 personen van het viertal aanwezig: Het viertal wordt aangevuld met de speler die in de ranglijst het dichtst bij dit viertal staat en die als enige van zijn viertal aanwezig is. De behaalde score geldt niet voor het viertal van de losse persoon. 4.4 B Er is een paar van het viertal afwezig: Het naast lager staande viertal waarvan ook 1 paar afwezig is wordt als nevenpaar ingedeeld. De tegenstander wordt het viertal waar het hoogst staande viertal tegen zou moeten spelen. Het laagst staande viertal kan dus deze tegenstander in hetzelfde blok van 6 nogmaals ontmoeten. De behaalde score wordt voor de viertallen van beide paren normaal geteld. 4.4 C Er is een persoon van het viertal aanwezig: Het viertal geldt als zijnde afwezig

8 4.4 D Het viertal is volledig afwezig: Er wordt een arbitrale score van 10 VP's voor de eerste afwezigheid gegeven. Bij iedere volgende keer worden hierop 2 VP in mindering gebracht. Na drie arbitrale scores wordt het viertal verder beschouwd buiten mededinging mee te spelen. 4.4 E Drie of vier personen zijn afwezig om reden van clubbelang: Er wordt altijd een arbitrale score van 12 VP gegeven. Deze wordt later gecorrigeerd naar het EG. 4.5 Bepalen Clubkampioen: Het viertal met de meeste VP s over de twee blokken samen is de clubviertallenkampioen. Afwezigheidscores worden na afloop van blok 2 herberekend naar het EG als compleet viertal ( over het totaal van de blokken) Bij gelijke stand in VP's van 2 of meer viertallen geeft eerst het onderling resultaat in VP's de doorslag. Is dat gelijk dan telt het onderling resultaat in IMPEN. 4.6 Vereiste aanwezigheid per blok: Een viertal dient minstens de helft van het aantal clubavonden in het blok met minimaal 3 van de 4 leden te hebben gespeeld om voor het blokklassement in aanmerking te komen. Tevens dient het viertal minstens 3 van de 5 rondes aanwezig te zijn geweest (al of niet met invallerpaar) 4.7 Vereiste aanwezigheid totaal (EK): Een viertal dient minstens de helft van het aantal clubavonden met minimaal 3 van de 4 leden te hebben gespeeld om voor het eindklassement in aanmerking te komen. Tevens dient het viertal minstens 7 van de 10 rondes aanwezig te zijn geweest (al of niet met invallerpaar) 4.8 Inleveren viertallenbriefjes: In principe dienen alle viertallenbriefjes na afloop bij de wedstrijdleider te worden ingeleverd. Indien een paar/viertal het briefje toch wil behouden moet de slemscore door de WL worden gecheckt en genoteerd. 4.9 Verwerking in NBB rekenprogramma: A) Er wordt gespeeld met gedupliceerde spellen. B) Er wordt gespeeld met gebruikmaking van de bridgemates zodat de einduitslag C) Van elke zitting wordt per paar een butlerscore uitgerekend. Dit is een extraatje om te kijken hoe een paar van een viertal het naar verhouding met de andere paren gedaan heeft... Deze butlerscores hebben niets te maken met de aparte Butlerconpetitie...

9 5. Slembeker 5.1 Meetellende wedstrijden: De Interne Paren, Butler en Viertallencompetitie. 5.2 Puntentelling: Aan Groot Slem (geboden en gemaakt) worden 6 punten toegekend aan Klein Slem (geboden en gemaakt ) 3 punten. Elk geboden slem dat down gaat kost het paar 1 punt. 5.3 Winnaar: Het paar dat aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft gescoord wint de beker. 5.4 Gelijke stand: Bij gelijke stand beslist het aantal geboden en gemaakte slems. 5.5 Bijhouden stand: De slembeker wordt automatisch in het NBB rekenprogramma bijgehouden voor de Butler- en parencompetitie. De in de viertallen competitie behaalde slems worden apart bijgehouden.

10 6. Arbitrage 6.1 Roepen arbiter: Iedere onrechtmatigheid moet direct bij de arbiter worden gemeld anders vervalt reglementair de mogelijkheid van genoegdoening. 6.2 Overschrijding speeltijd: De tijd waarin een ronde moet zijn gespeeld wordt aangegeven door de speelklok. Bij overschrijding van de speeltijd ontvangt men een waarschuwing. Wordt na de waarschuwing in dezelfde zitting nogmaals de tijd overschreden dan kan de WL een straf uitdelen. ( Paren: 1%, Butler : 3 IMP, 4-tallen : 3 IMP) 6.3 Spel niet kunnen spelen: Het niet kunnen spelen van een spel dient direct aan de WL te worden medegedeeld. De WL besluit aan het einde van de speelavond of het spel nog kan worden nagespeeld (alleen bij hoge uitzondering) of tot een arbitrale score. Het naspelen beperkt zich tot maximaal 1 spel per paar. 6.4 Protesttijd: Bij het gebruik van bridgemates kan men tegen een foutief ingevoerde score protesteren tot het begin van de volgende speelavond. Dit dient te geschieden bij de arbiter of de wedstrijdleider. Op de laatste avond van een competitieronde is de termijn 24 uur nadat de uitslag is verschenen op internet (dit i.v.m promotie en degradatie doorvoeren ) 6.5 Protestcommissie: Bij een protest tegen een arbitrage kan men zich wenden tot de protestcommissie van de club.de protestcommissie bestaat uit drie arbiters (+ een reserve) en wordt benoemd door het bestuur. Tegen ethische arbitrages is geen protest mogelijk 7. Zomercompetitie (2015) 7.1 Wedstrijdvorm en indeling : Individueel eindklassement. Er wordt topintegraal gespeeld (geen sterktelijnen). De lijnen zijn per avond wisselend van samenstelling (loopbriefjes trekken) 7.2 Aantal avonden: X avonden waarvan de X hoogste scores tellen. 7.3 Meesterpunten: worden toegekend per zitting.

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Algemene bepalingen Art. 1 Wedstrijden, georganiseerd door de bridgeclub "Larsheim", worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge

Nadere informatie

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken. Artikel 1 Toepassing van definities Het wedstrijdreglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne wedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Met een aantal initiatiefnemers in de vorm van een Bestuur is er dus nu sprake van een heuse club die haar naam waar maakt!

Met een aantal initiatiefnemers in de vorm van een Bestuur is er dus nu sprake van een heuse club die haar naam waar maakt! Historie Bridgeclub Gezelligheid Troef! is ontstaan vanuit de behoefte om bridge te kunnen spelen op een zeer ontspannen wijze op de dag. Steeds meer mensen haken af om s avonds de deur uit te willen,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Wedstrijdreglement Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Algemeen Art. 1. 1.1 Dit reglement is gebaseerd op art. 18 van de statuten en op art. 1 van het huishoudelijk reglement van B.Z.R. Art.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk

COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk Competitiereglement WBC, versie 17 maart 2016 COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk Ingegaan op 1 augustus 1996. Herzien op 22 februari 2007, op

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Leiderdorpse B.C. Speelreglement

Leiderdorpse B.C. Speelreglement Leiderdorpse B.C. Speelreglement In de bijlage vindt u een aantal praktische aspecten en invulling van deze speelreglementen. Hoofdstuk 1: Definities en algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009:

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009: Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg Seizoen 2008/2009: De volgende Etiquette dienen tijdens de clubavonden in acht te worden genomen (de spelers die op de Noord en Oost plaats zitten zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities Competitie Reglement Artikel 1: Toepassing van definities Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers

Nadere informatie

Bridgeclub Wateringen

Bridgeclub Wateringen Bridgeclub Wateringen COMPETITIEREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd, ALV, bestuur dd oktober 2014 V7 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW). 1.2

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015. Begrippen

WEDSTRIJDREGLEMENT. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015. Begrippen WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015 Begrippen T.C. Technische Commissie; MAC, DIC, WOC, DOC, VRYC MACM, DICM, WOCM, DOCM, VRYCM Speelavonden maandag t/m vrijdag. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN Competitiereglement Laddercompetitie 2016 2017 Het competitieseizoen 2016 2017 bestaat uit een laddercompetitie van 34 speelavonden eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

Nadere informatie

Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te schrijven voor de bridgecompetitie 2016-2017.

Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te schrijven voor de bridgecompetitie 2016-2017. Ook komend seizoen gaat GCH weer bridgen! Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te schrijven voor de bridgecompetitie 2016-2017. Er zal gespeeld worden op

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012)

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 # 6 REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 Reglementen 1.1 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het District Utrecht en: - de internationale

Nadere informatie

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Intern reglement En Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Bridge Bond Nijmegen Uitgave augustus 2002 REGLEMENT Regels voor de interne competities (artikel 6

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan De T(echnische) C(ommissie) stelt het wedstrijdreglement en het speelplan op. Tijdens de algemene ledenvergadering worden ze ter

Nadere informatie

III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19

III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19 Speelreglement. Inhoudsopgave I. Begrippen II. Algemeen Artikel 1 t/m 4 III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19 IV. Over de deelname aan de Bonds- en districtsviertallenwedstrijden.

Nadere informatie

Bekende problemen? Meer bekende problemen? De flexibele clubcompetitie. Opmerkingen Enquête 2014 (1/2)

Bekende problemen? Meer bekende problemen? De flexibele clubcompetitie. Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) De flexibele clubcompetitie Bekende problemen? (Kaderdag District Noord en Midden Limburg 14 november Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCW

Huishoudelijk Reglement BCW Huishoudelijk Reglement BCW Artikel 1: Algemeen Bridgevereniging BC Weert (verder omschreven als vereniging): opgericht op `19 juni 1969, als fusieclub van BCW (opgericht 27 augustus 1952) en BCL (opgericht

Nadere informatie

Wedstrijd reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"

Wedstrijd reglement Bridgeclub Drie Onder De Tram Wijzigingen: ALV-04-11-2009 7.1-7.2-17.8-18.5 ALV-01-09-2009 10 geheel ALV-31-08-2010 8.1-8.8-10.5-11a-11.4-11.7-16.2-16.3-25.1-25.2 ALV-30-08-2011 18.6-18.7-18.8 ALV-04-09-2012 18.5 t/m 19.3.2 geheel

Nadere informatie

Board-a-Match Bridgemate Butler Frequentiestaat Viertallen Systeemkaart Topintegraal Individuele wedstrijd. Top-Integraal. Frequentiestaat.

Board-a-Match Bridgemate Butler Frequentiestaat Viertallen Systeemkaart Topintegraal Individuele wedstrijd. Top-Integraal. Frequentiestaat. Board-a-Match Bridgemate Butler Frequentiestaat Viertallen Systeemkaart Topintegraal Individuele wedstrijd Top-Integraal Een wedstrijdvorm, waarbij alle deelnemers dezelfde (gedupliceerde) spellen spelen,

Nadere informatie

Het rankingsysteem: de oplossing voor groeiende afwezigheid

Het rankingsysteem: de oplossing voor groeiende afwezigheid Het rankingsysteem: de oplossing voor groeiende afwezigheid Bridgeclub Jump 85 uit Lochem maakt sinds september 2010 voor de indeling van de parenwedstrijd in groepen, gebruik van een rankingsysteem. Dit

Nadere informatie

Competitiereglement SV Amsterdam West

Competitiereglement SV Amsterdam West Competitiereglement SV Amsterdam West Algemeen 1. Hij=zij; hem=haar; speler=speelster; zijn=haar; tegenstander=lid. 2. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen. 3.

Nadere informatie

Reglement interne senioren competities Versie

Reglement interne senioren competities Versie Reglement interne senioren competities Versie 01-03-2016 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de voor de leden te organiseren interne competities senioren. Artikel 1.2 De competities

Nadere informatie

Voorstel wijziging wedstrijdreglement (WR) van de BC Wilhelminapark

Voorstel wijziging wedstrijdreglement (WR) van de BC Wilhelminapark Bijlage 4 Voorstel wijziging wedstrijdreglement (WR) van de BC Wilhelminapark Uitgangspunten: 1) het reglement past zonder kunstgrepen in het rekenprogramma en moet de geconstateerde problemen oplossen,

Nadere informatie

Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement - WCR

Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement - WCR Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement - WCR m.i.v. september 2003 gewijzigd september 2004 gewijzigd september 2006 gewijzigd september 2009 gewijzigd januari 2012 Inhoud 1. DEFINITIES

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Rekenen & Organisatie Dit gedeelte bestaat uit 13 opgaven over Rekenen & Organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Er zijn: 1. 1 éénpuntsvraag (opgave 3) 2.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC Dongen. Versie 1 Vastgesteld 25 oktober 2014 Versie 2 Wijziging 1 vastgesteld 18 mei 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BC Dongen. Versie 1 Vastgesteld 25 oktober 2014 Versie 2 Wijziging 1 vastgesteld 18 mei 2015 Inleiding. WEDSTRIJDREGLEMENT BC Dongen. Versie 1 Vastgesteld 25 oktober 2014 Versie 2 Wijziging 1 vastgesteld 18 mei 2015 1. Om de leden van BC Dongen (BCD) de gelegenheid te geven om in competitieverband

Nadere informatie

Programma. Introductie. Butler. Ondersteuning. Wie zijn de sprekers. Uitleg butler telling. NBB, District, Overig

Programma. Introductie. Butler. Ondersteuning. Wie zijn de sprekers. Uitleg butler telling. NBB, District, Overig Butler Introductie Programma Wie zijn de sprekers Butler Uitleg butler telling Ondersteuning NBB, District, Overig Bauke Schoustra De sprekers District-competitieleider / Wedstrijdleider Bestuurslid diverse

Nadere informatie

De NBB Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 Augustus, 2016

De NBB Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 Augustus, 2016 De NBB Clubranking (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 Augustus, 2016 Samenvatting De flexibele clubcompetitie faciliteert een eerlijke competitie met tolerantie voor beperkte afwezigheid van de spelers.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Reken- en Organisatiegedeelte Dit gedeelte bestaat uit 14 opgaven, 6 tweepuntsvragen en 8 eenpuntsvragen over rekenen en organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de

Nadere informatie

BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT

BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT november 2013 0 INHOUD HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities blz. 3 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Clubseizoen blz. 3 Artikel 4 Rookregeling

Nadere informatie

De NBB-Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 December, 2016

De NBB-Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 December, 2016 De NBB-Clubranking (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 December, 2016 Samenvatting De NBB-Clubranking faciliteert een eerlijke competitie met tolerantie voor beperkte afwezigheid van de spelers. De NBB-Clubranking

Nadere informatie

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen:

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen: Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen: PARENCOMPETITIES. Deze parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen. Deze aankondiging betreft zowel

Nadere informatie

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers NBB- Rekenprogramma Verschijnt onregelmatig Inhoud e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers Brief 93 20 februari 2013 Redactie Rob Stravers

Nadere informatie

Bridgeclub "Sassem Troef" Introductie nieuwe leden. Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen:

Bridgeclub Sassem Troef Introductie nieuwe leden. Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen: Bridgeclub "Sassem Troef" Introductie nieuwe leden Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen: Max van Alphen Dorine van Ginkel Lucy van Oostrum Hans Hiel Cary Vermeulen Yolanda

Nadere informatie

Uitleg over van alles en nog wat

Uitleg over van alles en nog wat A H V V 10 5 2 7 4 A 5 3 2 5 3 A H 8 6 3 A 2 H V 10 4 Puzzeltjes ter lering ende vermaeck Niet echt een puzzeltje, maar eigenlijk een oefening. Maar veel oefeningen vereisen heel wat puzzelwerk. Via een

Nadere informatie

Van de wedstrijdleider wordt wel verwacht dat hij weet waar hij mee bezig is en daarom hoort hij de achterliggende ideeën wel te kennen.

Van de wedstrijdleider wordt wel verwacht dat hij weet waar hij mee bezig is en daarom hoort hij de achterliggende ideeën wel te kennen. Butlerwedstrijden 1. Inleiding Sinds de invoering van de computer bij het uitrekenen van bridgetoernooien is de Butler rekenmethode steeds populairder geworden. De Butlermethode voor het uitrekenen van

Nadere informatie

Clubcompetities Door Ruud Ruijg

Clubcompetities Door Ruud Ruijg Clubcompetities Door Ruud Ruijg September 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Definities...4 3. Parencompetities...5 3.1 Uitgangspunten....5 3.2 Vorm....5 3.3 Reglement....6 3.4 Aandachtspunten organisatie....12

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB- Rekenprogramma door en voor gebruikers

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB- Rekenprogramma door en voor gebruikers NBB- Rekenprogramma Verschijnt onregelmatig e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB- Rekenprogramma door en voor gebruikers Brief 96 6 maart 2014 Redactie Rob Stravers rob.stravers@upcmail.nl

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Handleiding Meesterpunten

Handleiding Meesterpunten Handleiding Meesterpunten September 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Het toekennen van meesterpunten... 4 2.1 Het toekennen van meesterpunten voor clubwedstrijden...

Nadere informatie

Speelschema voor Kofferbridge Om de resultaten te kunnen invoeren en verwerken, moeten we vooraf een speelschema maken. En dat doe je als volgt.

Speelschema voor Kofferbridge Om de resultaten te kunnen invoeren en verwerken, moeten we vooraf een speelschema maken. En dat doe je als volgt. Kofferbridge uitrekenen met NBB-Rekenprogramma Op diverse bridgeclubs vindt kofferbridge plaats. Een koffer met meestal 24 spellen circuleert dan onder de deelnemende clubleden. Die spelen dan thuis clubbridge,

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Huishoudelijk competitie reglement senioren

Huishoudelijk competitie reglement senioren Huishoudelijk competitie reglement senioren 1 Algemeen Dit reglement beschrijft de regels van onze huishoudelijke seniorencompetities, met ingang van de eerste dinsdag van september 2016. 1.1 Competities

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST bij de BSG wedstrijdreglementen

BEGRIPPENLIJST bij de BSG wedstrijdreglementen BEGRIPPENLIJST bij de BSG wedstrijdreglementen Afwezigheid Per periode mag een speler maximaal 3 keer afwezig zijn. In dat geval ontvangt hij de helft van het eigen aantal waarderingspunten. In geval van

Nadere informatie

Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum:

Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum: Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum: 25-11-2006 Het betreft hier een typisch West-Vlaams arbitrageblad met voorbehoud op twee giften (21 & 23) en drie klachten. Eerst worden de klachten behandeld.

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Uitleg over van alles en nog wat... uitgave 2014

Uitleg over van alles en nog wat... uitgave 2014 Uitleg over van alles en nog wat... uitgave 2014 bridgeclub W NW N NO O ZW ZO Z zuid west Door de wedstrijdleider Voorwoord door de schrijver U ziet hier de inmiddels al derde versie van deze uitgave.

Nadere informatie

NBB Rekenprogramma : tips

NBB Rekenprogramma : tips 1 Inhoudsopgave 1. Competitiezitting uitvoeren... 2 2. Volgorde van indelen (geoptimaliseerd indelen)... 2 3. Correcties aanbrengen op namen:... 2 4. Bridgemates (BM-Pro) initialiseren en uitlezen... 2

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de TeCo op zaterdag 7 april 2012, Turfhoeve te Sevenum

Verslag van de vergadering van de TeCo op zaterdag 7 april 2012, Turfhoeve te Sevenum Verslag van de vergadering van de TeCo op zaterdag 7 april 2012, Turfhoeve te Sevenum 1 Inhoudsopgave 1. Opening vergadering door Voorzitter... 3 2. Toevoegingen aan de agenda... 4 3. Mededelingen... 4

Nadere informatie

Visie op bridge(onderwijs) in district Delft

Visie op bridge(onderwijs) in district Delft Visie op bridge(onderwijs) in district Delft concept versie 4.1 1 Hans Nijssen, onderwijsadviseur NBB district Delft 3 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Gemiddelde leeftijd leden clubs

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND WEDSTRIJDREGLEMENT Versie 2014.03 Dit reglement is vastgesteld door de Topsport-/Breedtesportcommissie en treedt in werking vanaf 1 september 2015. Hiermee vervallen alle

Nadere informatie

Schaakvereniging Borne

Schaakvereniging Borne Reglement Interne Competitie 04-09-2012 I. Algemeen art 1 Toepassing Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).

Nadere informatie

Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com

Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com DealingPal DealingPal is een alternatief voor de bridgemate, maakt biddingboxen overbodig, voorkomt veelvoorkomende arbitragesituaties

Nadere informatie

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden.

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden. Tornooicommissie Vergadering van maandag 07 april 2014 18:30 uur Lokaal: Huis van de Sport Aanwezig: Thierry Mullens (voorzitter), Paul Decroos Herman De Wael, Jean Stas, Marc Van Hoof, Marc Herssens,

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016 Voorwoord Nu alvast wil de Commissie Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen eenieder welkom heten op het Peanutbaltoernooi, dat dit jaar voor de 30 e keer gehouden gaat worden op: Donderdag 26 mei en vrijdag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

NBB-Rekenprogramma. Viertallencompetitie met het NBB-Rekenprogramma. Nummer 107, 13 oktoberber 2014

NBB-Rekenprogramma. Viertallencompetitie met het NBB-Rekenprogramma. Nummer 107, 13 oktoberber 2014 NBB-Rekenprogramma Nummer 107, 13 oktoberber 2014 Dit periodiek is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M.

Nadere informatie

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013.

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013. 1 HUISLEAGUE-REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. De Bowlingvereniging BARNEVELD organiseert meerdere bowlingcompetities (huisleagues) die wekelijks (behoudens feest- herdenking- en toernooidagen) worden

Nadere informatie

Noordelijke Jeugd Competitie (NJC)

Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) Informatiegids Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) Seizoen 2015-2016 Data * De inschrijving sluit op 11 september * Vrijdag 18 september is de eerste speelavond. Let op: alle speeldagen zijn op vrijdagavond.

Nadere informatie

Uitvoeren van een competitie zitting met het NBB Rekenprogramma

Uitvoeren van een competitie zitting met het NBB Rekenprogramma Uitvoeren van een competitie zitting met het NBB Rekenprogramma Voor BC Valkenisse en BC t Wolhaakje (versie 15 december 2013) Het uitvoeren van een zitting met het NBB Rekenprogramma is voor Valkenisse

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Wedstrijdbridge: Paren Viertallen. Butler

Wedstrijdbridge: Paren Viertallen. Butler Wedstrijdbridge: Paren Viertallen Butler Waar het over gaat: De Telling De Strategie: Spelbespreking Samenvatting : Aanwijzingen Oefening: 12 spellen Paren: wedstrijd tussen teams van 2 personen Viertallen

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2017, organiseren we wederom het Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: ASV 33, ELI, Mariahout en Sparta 25. Dit jaarlijkse evenement

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

BEDRIJVENCOMPETITIE

BEDRIJVENCOMPETITIE BEDRIJVENCOMPETITIE 2014 2015 Squash Almere Marathonlaan 20 1318 EE Almere 036 5329029 Inhoudsopgave Squash Almere en de Bedrijvencompetitie... 3 Bedrijvencompetitie... 3 Wedstrijdreglement... 4 Het team...

Nadere informatie

Workshop NBB Rekenprogramma Troubleshooting

Workshop NBB Rekenprogramma Troubleshooting Workshop NBB Rekenprogramma Troubleshooting Nadat iedereen de introductie heeft gevolgd middels Workshop 1 en 2 is men aan de slag gegaan. En 90% van de zittingen verloopt zonder problemen. Soms komen

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT OSSE SCHAAKVERENIGING V29

WEDSTRIJDREGLEMENT OSSE SCHAAKVERENIGING V29 WEDSTRIJDREGLEMENT 1 WEDSTRIJDREGLEMENT OSSE SCHAAKVERENIGING V29 ARTIKEL 1: HUISCOMPETITIE 1.1 Algemeen De huiscompetitie staat open voor elk soort lid van de Osse Schaakvereniging (OSV). 1.2 Groepenindeling

Nadere informatie

Een uitstekend instrument om bridgers spelenderwijs verliefd te laten worden op het viertallen!

Een uitstekend instrument om bridgers spelenderwijs verliefd te laten worden op het viertallen! NBB-Rekenprogramma Nummer 105, 11 juli 2014 Dit periodiek is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers

Nadere informatie

BEPALINGEN NZC en ZCG 2014-2015. Bepalingen Nationale Zwemcompetitie. Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit:

BEPALINGEN NZC en ZCG 2014-2015. Bepalingen Nationale Zwemcompetitie. Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit: BEPALINGEN NZC en ZCG 2014-2015 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 bepalingen Nationale Zwemcompetitie (NZC) en hoofdstuk 2 bepalingen Zwemcompetitie Gehandicapten i (ZCG). Bepalingen

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie