Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015"

Transcriptie

1 Technisch reglement voor het seizoen 2014/ ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1 Spelregels: Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens B.C. Groen Wit worden gespeeld volgens de geldende spelregels van de NBB (uitgave 2009) 1.2 Systeemkaarten : Systeemkaarten (model NBB) zijn verplicht en dienen ongevraagd aan de tegenstanders te worden aangeboden 1.3 Bieden: Het bieden wordt gedaan door middel van biedkaarten, waarbij de stop- en alerteerregels verplicht zijn. Hoogst ongebruikelijke methoden (HOM) en Bruine Sticker Conventies zijn niet toegestaan Zie voor uitleg HOM het districtsboekje en voor Alerteerregels (versie 2009) de site van de NBB. 1.4 Het bord: Tijdens het bieden en het spelen moet het bord in de juiste positie op tafel blijven liggen. 1.5 Schema: De wedstrijden worden gespeeld volgens het schema zoals in dit reglement is vastgelegd. 1.6 Aanvang: De wedstrijd op de clubavond begint om uur precies. Men dient minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 1.7 Verhindering Verhindering dient men tijdig kenbaar te maken d.m.v. notitie in het absentieschrift. Men vermeldt bij afmelden: naam/ paar/ zoekende naar een partner/ of de nieuwe combinatie. Tevens is telefonisch afmelden mogelijk op de speeldag tot uiterlijk uur bij Piet Hopstaken. Telefoon: Invaller: Een invaller is of een lid van de club dat geen vaste partner heeft en niet aan de Competitieronde deelneemt, of het is een bridger van buiten de club. Voor een invaller van buiten de club dient vooraf toestemming aan Piet Hopstaken te worden gevraagd. 1.9 Combipaar (of Mengpaar): Twee Clubleden waarvan de vaste partner afwezig is kunnen een Combipaar vormen. Een combipaar wordt zoveel mogelijk gevormd door spelers die in dezelfde groep zijn ingedeeld.

2 1.10 Inleveren materialen: Na de laatste ronde zorgt de Noord van iedere tafel ervoor dat de Bridge-mate en eventuele scorekaartjes bij de wedstrijdleidings-pc worden ingeleverd. Na de laatste ronde zorgen OW van iedere tafel ervoor dat de spelmaterialen zo spoedig mogelijk naar het verzamelpunt worden gebracht Meesterpunten Meesterpunten worden per speler toegekend volgens de door de NBB per 1/9/2009 ingevoerde systematiek. Meesterpunten worden toegekend bij de gebruikelijke vier bijzondere drives, bij elke zitting van de parencompetitie, butlercompetitie en zomercompetitie en aan het eind van beide viertallenblokken Rookregel: In de speelzaal mag niet gerookt worden. Halverwege de avond is een rookpauze De competitiestanden: Competitiestanden van Paren- Butler- Viertallen- en Zomercompetitie worden bijgehouden in het NBB rekenprogramma. In dit programma worden ook de reglementen ingevoerd In gevallen waarin de reglementen geen uitkomst bieden beslist de TC in de geest van het reglement.

3 WEDSTRIJDORGANISATIE 2. Parencompetitie In wordt de parencompetitie in één lijn gespeeld. BEGRIPPEN: Clubkampioen: Het paar met de hoogste gemiddelde score (Gewogen Eindscore) over de drie Competitieronden is Clubkampioen. Gewogen Eindscore: De (Eind)percentages van de 3 Competitieronden worden bij elkaar opgeteld. Eigen gemiddelde (EG): Het gemiddelde percentage van de keren dat het paar in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld. Meespelen Buiten Mededinging: Onderstaande is niet van toepassing in (bij het spelen in één lijn) Een paar dat voor aanvang van de eerste zitting van een Competitieronde aan de TC heeft aangegeven in die ronde minimaal 3 maal niet aanwezig te kunnen zijn speelt mee Buiten Mededinging. Dit paar kan niet promoveren/degraderen. 2.1 Aantal competitieronden: De Interne Parencompetitie wordt gespeeld in 3 Competitieronden van 5 zittingen. 2.2 Aantal lijnen: Het aantal lijnen wordt aan het begin van het jaar door de TC bepaald en is voor bepaald op één. 2.3 De indeling voor de eerste avond

4 2.4 Afwezigheid: Per competitieronde krijgt een paar bij eerste afwezigheid van beide spelers een vervangende score gelijk aan het EG. De tweede afwezigheid geeft EG 5 %, de derde afwezigheid EG -10 % en de vierde EG - 15%. Bij afwezigheid door clubverplichtingen is de vervangende score altijd het EG. Afwezigheid in de laatste zitting van een blok geeft altijd minstens een aftrek van EG - 5% 2.5 Score Combipaar: De score van een Combipaar is niet aan een maximum gebonden. Het minimum is het EG -10% met een ondergrens van 40%. 2.6 Invaller van binnen of buiten de club: De score behaald met een Invaller is aan een maximum en minimum gebonden. A: Invaller van binnen/buiten de club: Maximum score: EG + 12%, Resp. + 10% Minimumscore: EG - 10% met een ondergrens van 40%. 2.7 Paren die in een andere lijn spelen: 2.8 Spelers die in een andere lijn spelen: 2.9 Een partnership valt gedurende het speelseizoen uiteen: Valt een partnership gedurende het speelseizoen uiteen en gaan één of beide spelers met een andere partner spelen, dan worden de nieuwgevormde Paren aan de Competitieronde toegevoegd. De reeds behaalde scores worden gecorrigeerd naar Combipaarscores of vervangen door afwezigheidsscores al naar gelang van toepassing is Vereiste aanwezigheid per blok Een paar moet per competitieronde minimaal 2 scores als compleet paar hebben en daarnaast nog één andere score ( als Combi-paar of met Invaller) om voor promotie in aanmerking te komen Vereiste aanwezigheid i.v.m. Einduitslag: Een paar moet over de drie ronden tezamen minstens 8 scores als compleet paar hebben en mag maximaal 4 x afwezig zijn geweest om mee te dingen naar het Clubkampioenschap Promotie/degradatie:

5 3. Interne Butler Competitie BEGRIPPEN: Clubkampioen: De winnaar van het Blok. B-lijn winnaar: Eigen gemiddelde (EG): Het gemiddelde aantal IMP van de keren dat het paar in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld. 3.1 Aantal rondes: De Butlercompetitie wordt gespeeld in één Competitieronde van 8 avonden. 3.2 Aantal lijnen: Er wordt gespeeld in 1 lijn. 3.3 Indeling eerste avond:. 3.4 Afwezigheid: Per competitieronde krijgt een paar bij eerste afwezigheid van beide spelers een vervangende score gelijk aan het EG. De tweede afwezigheid geeft EG - 15 IMP, de derde afwezigheid EG - 30 IMP 3.5 Afwezigheid door Clubbelang: Bij afwezigheid i.v.m. Clubbelangen krijgt een paar altijd het EG. 3.6 Score Combipaar: A: De score van een Combipaar is niet aan een maximum gebonden. Het minimum is het EG -25 IMP met een ondergrens van -30 IMP absoluut. 3.7 Invaller van binnen of buiten de club: De score behaald met een Invaller is aan een maximum en minimum gebonden. A: Invaller van binnen de club: Maximum.: EG + 40 IMP (met een bovengrens van 50 IMP ) Minimum: EG - 30 IMP (met een ondergrens van - 30 IMP ) B: Invaller van buiten de club: Maximum.: EG + 30 IMP (met een bovengrens van 40 IMP Minimum: EG - 30 IMP (met een ondergrens van - 30 IMP ). 3.8 In een andere lijn spelen (paar):. 3.9 In een andere lijn spelen (1 speler):.

6 3.10 Een partnership valt gedurende het speelseizoen uiteen: Indien beide spelers met en andere partner gaan spelen, dan worden de nieuwgevormde Paren aan de Competitieronde toegevoegd. De reeds behaalde scores worden gecorrigeerd naar Combipaarscores of vervangen door afwezigheidsscores al naar gelang van toepassing is Vereiste aanwezigheid om opgenomen te worden in de einduitslag : Een paar moet minimaal 5 scores als compleet paar hebben en daarnaast nog één andere score ( als Combi-paar of met Invaller) om in de einduitslag opgenomen te worden komen Promotie/degradatie:

7 4. Interne Club viertallen Bijhouden uitslagen: De viertallencompetitie zal geheel in het NBB-rekenprogramma verwerkt worden. Er wordt gespeeld met gedupliceerde spellen en met gebruikmaking van bridgemates. Zie voorts art Opzet competitie: Er wordt een serie van 10 wedstrijden gespeeld volgens het Zwitsers Systeem in twee blokken van vijf. In blok 2 begint ieder viertal weer op NUL. De eindstand van blok 1 is bepalend voor de indeling van de eerste ronde van blok Indeling: Voor de eerste ronde van blok 1 worden de viertallen naar de uitslag van het seizoen ervoor ( en bij nieuwe teams naar geschatte sterkte ) gerangschikt. De nummer 1 (=A ) speelt tegen het team dat in de onderste helft van de rangschikking op de hoogste plaats staat. Team B tegen de 2e van de onderste helft etc. Aan het eind van de avond wordt de ranglijst opgemaakt naar aanleiding van het behaalde aantal VP's. Voor de 2e t/m de 5e ronde wordt gespeeld door nummer 1 tegen 2 en 3 tegen 4 etc.voor beide blokken van vijf rondes geldt dat per blok 1 x tegen eenzelfde team kan worden gespeeld. 4.3 Opmaken ranglijst: Na ronde 1 en 2 van elk blok worden de viertallen gerangschikt op basis van de som van de scores in VP's en de (eventuele) afwezigheidsscores conform 4.5 C, D en E. Vanaf ronde 3 worden de viertallen gerangschikt op basis van de volledig gecorrigeerde totalen, waarbij de afwezigheidsscores worden vervangen door het Eigen Gemiddelde (EG), eventueel conform art. 4.5 D en E gecorrigeerd. 4.4 Regels betreffende afwezigheid. 4.4 A Er zijn 3 personen van het viertal aanwezig: Het viertal wordt aangevuld met de speler die in de ranglijst het dichtst bij dit viertal staat en die als enige van zijn viertal aanwezig is. De behaalde score geldt niet voor het viertal van de losse persoon. 4.4 B Er is een paar van het viertal afwezig: Het naast lager staande viertal waarvan ook 1 paar afwezig is wordt als nevenpaar ingedeeld. De tegenstander wordt het viertal waar het hoogst staande viertal tegen zou moeten spelen. Het laagst staande viertal kan dus deze tegenstander in hetzelfde blok van 6 nogmaals ontmoeten. De behaalde score wordt voor de viertallen van beide paren normaal geteld. 4.4 C Er is een persoon van het viertal aanwezig: Het viertal geldt als zijnde afwezig

8 4.4 D Het viertal is volledig afwezig: Er wordt een arbitrale score van 10 VP's voor de eerste afwezigheid gegeven. Bij iedere volgende keer worden hierop 2 VP in mindering gebracht. Na drie arbitrale scores wordt het viertal verder beschouwd buiten mededinging mee te spelen. 4.4 E Drie of vier personen zijn afwezig om reden van clubbelang: Er wordt altijd een arbitrale score van 12 VP gegeven. Deze wordt later gecorrigeerd naar het EG. 4.5 Bepalen Clubkampioen: Het viertal met de meeste VP s over de twee blokken samen is de clubviertallenkampioen. Afwezigheidscores worden na afloop van blok 2 herberekend naar het EG als compleet viertal ( over het totaal van de blokken) Bij gelijke stand in VP's van 2 of meer viertallen geeft eerst het onderling resultaat in VP's de doorslag. Is dat gelijk dan telt het onderling resultaat in IMPEN. 4.6 Vereiste aanwezigheid per blok: Een viertal dient minstens de helft van het aantal clubavonden in het blok met minimaal 3 van de 4 leden te hebben gespeeld om voor het blokklassement in aanmerking te komen. Tevens dient het viertal minstens 3 van de 5 rondes aanwezig te zijn geweest (al of niet met invallerpaar) 4.7 Vereiste aanwezigheid totaal (EK): Een viertal dient minstens de helft van het aantal clubavonden met minimaal 3 van de 4 leden te hebben gespeeld om voor het eindklassement in aanmerking te komen. Tevens dient het viertal minstens 7 van de 10 rondes aanwezig te zijn geweest (al of niet met invallerpaar) 4.8 Inleveren viertallenbriefjes: In principe dienen alle viertallenbriefjes na afloop bij de wedstrijdleider te worden ingeleverd. Indien een paar/viertal het briefje toch wil behouden moet de slemscore door de WL worden gecheckt en genoteerd. 4.9 Verwerking in NBB rekenprogramma: A) Er wordt gespeeld met gedupliceerde spellen. B) Er wordt gespeeld met gebruikmaking van de bridgemates zodat de einduitslag C) Van elke zitting wordt per paar een butlerscore uitgerekend. Dit is een extraatje om te kijken hoe een paar van een viertal het naar verhouding met de andere paren gedaan heeft... Deze butlerscores hebben niets te maken met de aparte Butlerconpetitie...

9 5. Slembeker 5.1 Meetellende wedstrijden: De Interne Paren, Butler en Viertallencompetitie. 5.2 Puntentelling: Aan Groot Slem (geboden en gemaakt) worden 6 punten toegekend aan Klein Slem (geboden en gemaakt ) 3 punten. Elk geboden slem dat down gaat kost het paar 1 punt. 5.3 Winnaar: Het paar dat aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft gescoord wint de beker. 5.4 Gelijke stand: Bij gelijke stand beslist het aantal geboden en gemaakte slems. 5.5 Bijhouden stand: De slembeker wordt automatisch in het NBB rekenprogramma bijgehouden voor de Butler- en parencompetitie. De in de viertallen competitie behaalde slems worden apart bijgehouden.

10 6. Arbitrage 6.1 Roepen arbiter: Iedere onrechtmatigheid moet direct bij de arbiter worden gemeld anders vervalt reglementair de mogelijkheid van genoegdoening. 6.2 Overschrijding speeltijd: De tijd waarin een ronde moet zijn gespeeld wordt aangegeven door de speelklok. Bij overschrijding van de speeltijd ontvangt men een waarschuwing. Wordt na de waarschuwing in dezelfde zitting nogmaals de tijd overschreden dan kan de WL een straf uitdelen. ( Paren: 1%, Butler : 3 IMP, 4-tallen : 3 IMP) 6.3 Spel niet kunnen spelen: Het niet kunnen spelen van een spel dient direct aan de WL te worden medegedeeld. De WL besluit aan het einde van de speelavond of het spel nog kan worden nagespeeld (alleen bij hoge uitzondering) of tot een arbitrale score. Het naspelen beperkt zich tot maximaal 1 spel per paar. 6.4 Protesttijd: Bij het gebruik van bridgemates kan men tegen een foutief ingevoerde score protesteren tot het begin van de volgende speelavond. Dit dient te geschieden bij de arbiter of de wedstrijdleider. Op de laatste avond van een competitieronde is de termijn 24 uur nadat de uitslag is verschenen op internet (dit i.v.m promotie en degradatie doorvoeren ) 6.5 Protestcommissie: Bij een protest tegen een arbitrage kan men zich wenden tot de protestcommissie van de club.de protestcommissie bestaat uit drie arbiters (+ een reserve) en wordt benoemd door het bestuur. Tegen ethische arbitrages is geen protest mogelijk 7. Zomercompetitie (2015) 7.1 Wedstrijdvorm en indeling : Individueel eindklassement. Er wordt topintegraal gespeeld (geen sterktelijnen). De lijnen zijn per avond wisselend van samenstelling (loopbriefjes trekken) 7.2 Aantal avonden: X avonden waarvan de X hoogste scores tellen. 7.3 Meesterpunten: worden toegekend per zitting.

Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement BC De Vriendschap, oktober 2013, pagina 1

Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement BC De Vriendschap, oktober 2013, pagina 1 Wedstrijdreglement Algemene bepalingen Art.1 Doel van dit reglement is het vastleggen van een correcte gang van zaken op de verschillende soorten speelavonden van Bridgeclub De Vriendschap. Art.2 BC De

Nadere informatie

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Definities NBB: Nederlandse Bridgebond Vereniging: Niet-Rokers Bridge Vereniging Beter Zicht Bestuur: Zoals bedoel in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Algemene bepalingen Art. 1 Wedstrijden, georganiseerd door de bridgeclub "Larsheim", worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge

Nadere informatie

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken. Artikel 1 Toepassing van definities Het wedstrijdreglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne wedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SCHOLLEVAAR

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SCHOLLEVAAR WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SCHOLLEVAAR 1. Organisatie Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van Bridgeclub Schollevaar gehouden worden. De vereniging

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater

REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater 1. Dit reglement is van toepassing op de parencompetitie met ingang van het seizoen 2016/2017 2. De parencompetitie wordt gespeeld op de dinsdag

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Afdeling A Algemeen Artikel 1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor wedstrijdbridge", de reglementen van de N.B.B. en dit reglement.

Nadere informatie

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB MAG DAT TE HEEZE Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE 1. Algemeen Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Met een aantal initiatiefnemers in de vorm van een Bestuur is er dus nu sprake van een heuse club die haar naam waar maakt!

Met een aantal initiatiefnemers in de vorm van een Bestuur is er dus nu sprake van een heuse club die haar naam waar maakt! Historie Bridgeclub Gezelligheid Troef! is ontstaan vanuit de behoefte om bridge te kunnen spelen op een zeer ontspannen wijze op de dag. Steeds meer mensen haken af om s avonds de deur uit te willen,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Tabel voor ratinglijst.

WEDSTRIJDREGLEMENT. Tabel voor ratinglijst. WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1 Algemeen 1. Het wedstrijdreglement van de Bridgeclub Zutphen is gebaseerd op het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en bevat aanvullende bepalingen voor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Wedstrijdreglement Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Algemeen Art. 1. 1.1 Dit reglement is gebaseerd op art. 18 van de statuten en op art. 1 van het huishoudelijk reglement van B.Z.R. Art.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE"

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB 't HUUFKE WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE" Organisatie 1. De speelavonden beginnen om 20.00 uur. De deelnemers dienen op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn dat daadwerkelijk om 20.00 uur

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk

COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk Competitiereglement WBC, versie 17 maart 2016 COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk Ingegaan op 1 augustus 1996. Herzien op 22 februari 2007, op

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Clubwedstrijdreglement BRIDGE september 2014

Clubwedstrijdreglement BRIDGE september 2014 Clubwedstrijdreglement BRIDGE 82 4 september 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen en begrippen Artikel 1.1. Algemeen 4 Artikel 1.2. Begrippen 4 a) Wedstrijdleiding 4 b) Wedstrijden 4 c) Overige begrippen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Artikel 1. Opkomst Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Leden dienen op het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn. Aan leden die op dat tijdstip niet aanwezig zijn, kunnen door de WL

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009:

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009: Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg Seizoen 2008/2009: De volgende Etiquette dienen tijdens de clubavonden in acht te worden genomen (de spelers die op de Noord en Oost plaats zitten zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Leiderdorpse B.C. Speelreglement

Leiderdorpse B.C. Speelreglement Leiderdorpse B.C. Speelreglement In de bijlage vindt u een aantal praktische aspecten en invulling van deze speelreglementen. Hoofdstuk 1: Definities en algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement

Nadere informatie

Bridgeclub Wateringen

Bridgeclub Wateringen Bridgeclub Wateringen COMPETITIEREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd, ALV, bestuur dd oktober 2014 V7 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW). 1.2

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status :

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status : WEDSTRIJDREGLEMENT Status : Geaccordeerd in Algemene Leden Vergadering d.d. 2 september 2013 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 De Technische Commissie ( TC) bestaat uit minimal drie en maximaal

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT. Uitgave september 2016.

BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT. Uitgave september 2016. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT Uitgave september 2016. 1 INTERNE CLUBCOMPETITIE... 3 ARTIKEL 1. COMMISSIES.... 3 ARTIKEL 2. SPEELAVOND - AANVANG... 3 ARTIKEL 3. COMPETITIESCHEMA.... 3 ARTIKEL

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities Competitie Reglement Artikel 1: Toepassing van definities Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 I. COMPETITIE 1 A. Club kampioenschap Het club kampioenschap bestaat uit: Meerdere series met zittingen paren bridge. Meerdere zittingen met butler bridge B. Kalender

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie

LBC - Wedstrijd-Reglement. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Begrippen & Definities. Doel van het Reglement

LBC - Wedstrijd-Reglement. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Begrippen & Definities. Doel van het Reglement LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Begrippen & Definities Speel-seizoen Wedstrijd-Planning Competitie-Wedstrijd Ladder-Competitie Competitie-Ronde Periode Wedstrijd Speel-Ronde

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Inhoud. BridgeVrienden Wassenaar. Begrippen: bladzijde 1. Algemene bepalingen: artikel 1 t/m 3. Het spelen: artikel 4

WEDSTRIJDREGLEMENT. Inhoud. BridgeVrienden Wassenaar. Begrippen: bladzijde 1. Algemene bepalingen: artikel 1 t/m 3. Het spelen: artikel 4 WEDSTRIJDREGLEMENT BridgeVrienden Wassenaar Inhoud Begrippen: bladzijde 1 Algemene bepalingen: artikel 1 t/m 3 Het spelen: artikel 4 Reglementaire scores bij verhindering: artikel 5 t/m 9 Langdurige verhindering:

Nadere informatie

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN Competitiereglement Laddercompetitie 2017 2018 Het competitieseizoen 2017 2018 bestaat uit een laddercompetitie van 34 speelavonden, eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015. Begrippen

WEDSTRIJDREGLEMENT. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015. Begrippen WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015 Begrippen T.C. Technische Commissie; MAC, DIC, WOC, DOC, VRYC MACM, DICM, WOCM, DOCM, VRYCM Speelavonden maandag t/m vrijdag. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN Competitiereglement Laddercompetitie 2016 2017 Het competitieseizoen 2016 2017 bestaat uit een laddercompetitie van 34 speelavonden eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG. BV Alert, versie maart / 9

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG. BV Alert, versie maart / 9 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG 2017 BV Alert, versie maart 2017 1 / 9 I N H O U D 1. Algemeen... 3 1.1. Instelling vaste commissies:... 3 1.2. Technische commissie (TC):... 3

Nadere informatie

Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te schrijven voor de bridgecompetitie 2016-2017.

Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te schrijven voor de bridgecompetitie 2016-2017. Ook komend seizoen gaat GCH weer bridgen! Iedereen die naast golf ook een liefhebber is van het bridgespel nodigen wij uit in te schrijven voor de bridgecompetitie 2016-2017. Er zal gespeeld worden op

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE oud opmerkingen. - Begintijd vervroegd - 10 i.p.v. 15 minuten voor start aanwezig zijn

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE oud opmerkingen. - Begintijd vervroegd - 10 i.p.v. 15 minuten voor start aanwezig zijn WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 2017-2018 oud opmerkingen Artikel 1 Tijd en plaats van de zittingen 1. Tenzij anders aangegeven, worden de zittingen gehouden in het speellokaal in t Volbert. 2. Tenzij

Nadere informatie

BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN

BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN bijgewerkt september 2014 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT VAN DE BAARLESE BRIDGECLUB ENCLAVE

COMPETITIEREGLEMENT VAN DE BAARLESE BRIDGECLUB ENCLAVE COMPETITIEREGLEMENT VAN DE BAARLESE BRIDGECLUB ENCLAVE ART. 1 Tijdens alle zittingen wordt er gespeeld volgens dit reglement. Zijn die niet toereikend, dan wordt er gespeeld volgens de "Spelregels voor

Nadere informatie

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Intern reglement En Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Bridge Bond Nijmegen Uitgave augustus 2002 REGLEMENT Regels voor de interne competities (artikel 6

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012)

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 # 6 REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 Reglementen 1.1 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het District Utrecht en: - de internationale

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE Inhoudsopgave: OVER DE INFO SPEELAVONDEN 1) Ledenbestand 2) Bridgekalender 3) Indeling in rondes 4) Indeling competitieavond 5) Indeling in de lijnen A B C 6)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan De T(echnische) C(ommissie) stelt het wedstrijdreglement en het speelplan op. Tijdens de algemene ledenvergadering worden ze ter

Nadere informatie

BRIDGECLUB VIANEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Huishoudelijk Reglement Bridge Club Vianen, versie ; pag.1 van 11

BRIDGECLUB VIANEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Huishoudelijk Reglement Bridge Club Vianen, versie ; pag.1 van 11 BRIDGECLUB VIANEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017 Huishoudelijk Reglement Bridge Club Vianen, versie 08-06-2017; pag.1 van 11 I N H O U D : 1.0 Algemeen 1.1 Instelling vaste commissies 1.2 Technische commissie

Nadere informatie

Bekende problemen? Meer bekende problemen? De flexibele clubcompetitie. Opmerkingen Enquête 2014 (1/2)

Bekende problemen? Meer bekende problemen? De flexibele clubcompetitie. Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) De flexibele clubcompetitie Bekende problemen? (Kaderdag District Noord en Midden Limburg 14 november Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW).

1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW). E-mail: Website: NBB-clubnr. info@bridgewat.nl www.bridgewat.nl 22023, sinds 1991 COMPETITIEREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd, ALV, bestuur dd april 2016 V9 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement geldt voor de

Nadere informatie

III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19

III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19 Speelreglement. Inhoudsopgave I. Begrippen II. Algemeen Artikel 1 t/m 4 III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19 IV. Over de deelname aan de Bonds- en districtsviertallenwedstrijden.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCW

Huishoudelijk Reglement BCW Huishoudelijk Reglement BCW Artikel 1: Algemeen Bridgevereniging BC Weert (verder omschreven als vereniging): opgericht op `19 juni 1969, als fusieclub van BCW (opgericht 27 augustus 1952) en BCL (opgericht

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

Wedstrijd reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"

Wedstrijd reglement Bridgeclub Drie Onder De Tram Wijzigingen: ALV-04-11-2009 7.1-7.2-17.8-18.5 ALV-01-09-2009 10 geheel ALV-31-08-2010 8.1-8.8-10.5-11a-11.4-11.7-16.2-16.3-25.1-25.2 ALV-30-08-2011 18.6-18.7-18.8 ALV-04-09-2012 18.5 t/m 19.3.2 geheel

Nadere informatie

Bridgeclub Victoria. Reglementen. en andere. wedstrijdzaken

Bridgeclub Victoria. Reglementen. en andere. wedstrijdzaken Bridgeclub Victoria Reglementen en andere wedstrijdzaken november 2012 1 Verantwoording In 2000 heeft de TECO het gele boekje uitgegeven. Daarin waren de reglementen en een paar andere zaken overzichtelijk

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

Board-a-Match Bridgemate Butler Frequentiestaat Viertallen Systeemkaart Topintegraal Individuele wedstrijd. Top-Integraal. Frequentiestaat.

Board-a-Match Bridgemate Butler Frequentiestaat Viertallen Systeemkaart Topintegraal Individuele wedstrijd. Top-Integraal. Frequentiestaat. Board-a-Match Bridgemate Butler Frequentiestaat Viertallen Systeemkaart Topintegraal Individuele wedstrijd Top-Integraal Een wedstrijdvorm, waarbij alle deelnemers dezelfde (gedupliceerde) spellen spelen,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo 1. Algemeen 1.1 Spelregels a. De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling volgens de KNSB,

Nadere informatie

Bridgeclub Heusden. Interne Reglementen. Correcties na een clubtornooi Psychics Punten en klassement Zomercompetitie

Bridgeclub Heusden. Interne Reglementen. Correcties na een clubtornooi Psychics Punten en klassement Zomercompetitie Bridgeclub Heusden Interne Reglementen Correcties na een clubtornooi Psychics Punten en klassement Zomercompetitie Reglement Correcties na een clubtornooi Het bestuur heeft beslist de correcties na een

Nadere informatie

Competitiereglement SV Amsterdam West

Competitiereglement SV Amsterdam West Competitiereglement SV Amsterdam West Algemeen 1. Hij=zij; hem=haar; speler=speelster; zijn=haar; tegenstander=lid. 2. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen. 3.

Nadere informatie

Het rankingsysteem: de oplossing voor groeiende afwezigheid

Het rankingsysteem: de oplossing voor groeiende afwezigheid Het rankingsysteem: de oplossing voor groeiende afwezigheid Bridgeclub Jump 85 uit Lochem maakt sinds september 2010 voor de indeling van de parenwedstrijd in groepen, gebruik van een rankingsysteem. Dit

Nadere informatie

Reglement interne senioren competities Versie

Reglement interne senioren competities Versie Reglement interne senioren competities Versie 01-03-2016 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de voor de leden te organiseren interne competities senioren. Artikel 1.2 De competities

Nadere informatie

Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement - WCR

Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement - WCR Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement - WCR m.i.v. september 2003 gewijzigd september 2004 gewijzigd september 2006 gewijzigd september 2009 gewijzigd januari 2012 Inhoud 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Voorstel wijziging wedstrijdreglement (WR) van de BC Wilhelminapark

Voorstel wijziging wedstrijdreglement (WR) van de BC Wilhelminapark Bijlage 4 Voorstel wijziging wedstrijdreglement (WR) van de BC Wilhelminapark Uitgangspunten: 1) het reglement past zonder kunstgrepen in het rekenprogramma en moet de geconstateerde problemen oplossen,

Nadere informatie

Informatie Bridgeclub "Sassem Troef"

Informatie Bridgeclub Sassem Troef Versie 06-11-2017 Informatie Bridgeclub "Sassem Troef" Ons huidige bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Voorzitter TC Ledenadministratie Ton Schinck Marianne Freke Robert Cornelisse Danny Ahrens

Nadere informatie

Inhoud. wedstrijd- en competitiereglement. Pijnackerse Bridgeclub. m.i.v. september 2003 gewijzigd september 2004 gewijzigd september 2006

Inhoud. wedstrijd- en competitiereglement. Pijnackerse Bridgeclub. m.i.v. september 2003 gewijzigd september 2004 gewijzigd september 2006 Inhoud Pijnackerse Bridgeclub wedstrijd- en competitiereglement m.i.v. september 2003 gewijzigd september 2004 gewijzigd september 2006 1. DEFINITIES EN REGLEMENTEN... 3 1.1 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

WEDSTRIJD REGLEMENT BC SPIJKENISSE

WEDSTRIJD REGLEMENT BC SPIJKENISSE WEDSTRIJD REGLEMENT van BC SPIJKENISSE Inclusief Reglement Slemkampioenschap (Dirk Wuister trofee) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2006. Laatstelijk gewijzigd 26 januari 2015

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Rekenen & Organisatie Dit gedeelte bestaat uit 13 opgaven over Rekenen & Organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Er zijn: 1. 1 éénpuntsvraag (opgave 3) 2.

Nadere informatie

Het schema hieronder geeft aan hoe de rankingpunten worden toegekend Lijn Maximum Minimum A B C 70 25

Het schema hieronder geeft aan hoe de rankingpunten worden toegekend Lijn Maximum Minimum A B C 70 25 UITLEG RANKINGSYSTEEM Vroeger speelden we in competities gebaseerd op behaalde percentages (scores) Nu spelen we competitie gebaseerd op ranking (rankingpunten) Alles begint met het verkrijgen van rankingpunten.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC Dongen. Versie 1 Vastgesteld 25 oktober 2014 Versie 2 Wijziging 1 vastgesteld 18 mei 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BC Dongen. Versie 1 Vastgesteld 25 oktober 2014 Versie 2 Wijziging 1 vastgesteld 18 mei 2015 Inleiding. WEDSTRIJDREGLEMENT BC Dongen. Versie 1 Vastgesteld 25 oktober 2014 Versie 2 Wijziging 1 vastgesteld 18 mei 2015 1. Om de leden van BC Dongen (BCD) de gelegenheid te geven om in competitieverband

Nadere informatie

Programma. Introductie. Butler. Ondersteuning. Wie zijn de sprekers. Uitleg butler telling. NBB, District, Overig

Programma. Introductie. Butler. Ondersteuning. Wie zijn de sprekers. Uitleg butler telling. NBB, District, Overig Butler Introductie Programma Wie zijn de sprekers Butler Uitleg butler telling Ondersteuning NBB, District, Overig Bauke Schoustra De sprekers District-competitieleider / Wedstrijdleider Bestuurslid diverse

Nadere informatie

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O.

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. CEES VARKEVISSER TROFEE 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. Artikel 1 NBB reglement Deze competitie zal worden gespeeld volgens de regels van de NBB uitgave 2017, het Competitiereglement

Nadere informatie

Tabellenboekje. Meesterpunten. (behorend bij Handleiding)

Tabellenboekje. Meesterpunten. (behorend bij Handleiding) Tabellenboekje Meesterpunten (behorend bij Handleiding) 1 2 Inhoud Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Clubwedstrijden Tabel 1a Parencompetities in groepen, Categorie 1... 9 Tabel 1b Parencompetities in groepen,

Nadere informatie

De NBB Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 Augustus, 2016

De NBB Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 Augustus, 2016 De NBB Clubranking (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 Augustus, 2016 Samenvatting De flexibele clubcompetitie faciliteert een eerlijke competitie met tolerantie voor beperkte afwezigheid van de spelers.

Nadere informatie

i. Inhoudsopgave Competitie Reglement

i. Inhoudsopgave   Competitie Reglement i. Inhoudsopgave 0 - Definities 2 1 - Algemene Bepalingen 2 2 - Organisatie van de wedstrijden..... 3 3-4-Tallen competitie....... 5 4 - Promotie- en degradatieregeling.... 6 5 - Toekenning percentagescores...

Nadere informatie

De NBB-Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 15 Juli 2017

De NBB-Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 15 Juli 2017 De NBB-Clubranking (de basistheorie) Thilo Kielmann, 15 Juli 2017 Samenvatting De NBB-Clubranking faciliteert een eerlijke competitie met tolerantie voor beperkte afwezigheid van de spelers. De NBB-Clubranking

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Reken- en Organisatiegedeelte Dit gedeelte bestaat uit 14 opgaven, 6 tweepuntsvragen en 8 eenpuntsvragen over rekenen en organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de

Nadere informatie

Viertallen Bridge. Opzet viertallenwedstrijd. In het volgende voorbeeld speelt viertal A (paar A1 en paar A2) tegen viertal B (paar B1 en paar B2).

Viertallen Bridge. Opzet viertallenwedstrijd. In het volgende voorbeeld speelt viertal A (paar A1 en paar A2) tegen viertal B (paar B1 en paar B2). Viertallen Bridge Viertallen is een wedstrijdvorm waarbij twee teams die elk uit twee paren bestaan tegen elkaar spelen. Een volledige viertallenwedstrijd bestaat uit twee helften, waarbij beide paren

Nadere informatie

De NBB-Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 December, 2016

De NBB-Clubranking. (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 December, 2016 De NBB-Clubranking (de basistheorie) Thilo Kielmann, 1 December, 2016 Samenvatting De NBB-Clubranking faciliteert een eerlijke competitie met tolerantie voor beperkte afwezigheid van de spelers. De NBB-Clubranking

Nadere informatie

BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT

BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT november 2013 0 INHOUD HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities blz. 3 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Clubseizoen blz. 3 Artikel 4 Rookregeling

Nadere informatie

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen:

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen: Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen: PARENCOMPETITIES. Deze parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen. Deze aankondiging betreft zowel

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers NBB- Rekenprogramma Verschijnt onregelmatig Inhoud e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers Brief 93 20 februari 2013 Redactie Rob Stravers

Nadere informatie

Uitleg over van alles en nog wat

Uitleg over van alles en nog wat A H V V 10 5 2 7 4 A 5 3 2 5 3 A H 8 6 3 A 2 H V 10 4 Puzzeltjes ter lering ende vermaeck Niet echt een puzzeltje, maar eigenlijk een oefening. Maar veel oefeningen vereisen heel wat puzzelwerk. Via een

Nadere informatie

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst

Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Reglement Schaakvereniging Park Stokhorst Augustus 2017 Dit document omvat het reglement voor schaakvereniging Park Stokhorst, een vereniging die zich kenmerkt door een gemoedelijke sfeer waarin gezelligheid

Nadere informatie

Van de wedstrijdleider wordt wel verwacht dat hij weet waar hij mee bezig is en daarom hoort hij de achterliggende ideeën wel te kennen.

Van de wedstrijdleider wordt wel verwacht dat hij weet waar hij mee bezig is en daarom hoort hij de achterliggende ideeën wel te kennen. Butlerwedstrijden 1. Inleiding Sinds de invoering van de computer bij het uitrekenen van bridgetoernooien is de Butler rekenmethode steeds populairder geworden. De Butlermethode voor het uitrekenen van

Nadere informatie

Bridgeclub "Sassem Troef" Introductie nieuwe leden. Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen:

Bridgeclub Sassem Troef Introductie nieuwe leden. Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen: Bridgeclub "Sassem Troef" Introductie nieuwe leden Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen: Max van Alphen Dorine van Ginkel Lucy van Oostrum Hans Hiel Cary Vermeulen Yolanda

Nadere informatie

Schaakclub Rijssen REGLEMENT ONDERLINGE COMPETITIE SCHAAKCLUB RIJSSEN. De wedstrijden.

Schaakclub Rijssen REGLEMENT ONDERLINGE COMPETITIE SCHAAKCLUB RIJSSEN. De wedstrijden. opgericht 1 oktober 1951 http://www.schaakclubrijssen.nl REGLEMENT ONDERLINGE COMPETITIE SCHAAKCLUB RIJSSEN Schaakspel, inclusief de aanhangsels, in de laatste door de K.N.S.B. uitgegeven officiële Nederlandse

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Clubcompetities Door Ruud Ruijg

Clubcompetities Door Ruud Ruijg Clubcompetities Door Ruud Ruijg September 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Definities...4 3. Parencompetities...5 3.1 Uitgangspunten....5 3.2 Vorm....5 3.3 Reglement....6 3.4 Aandachtspunten organisatie....12

Nadere informatie

Bridge club. Clubranking. flexibele en prettige opzet van bridgewedstrijden. Hoog - Laag

Bridge club. Clubranking. flexibele en prettige opzet van bridgewedstrijden. Hoog - Laag Bridge club Hoog - Laag Clubranking flexibele en prettige opzet van bridgewedstrijden Deelname op clubavond (donderdag) loopt terug opkomstplicht bij parencompetitie lastig om vervangers te vinden kwetsbaarheid

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Huishoudelijk competitie reglement senioren

Huishoudelijk competitie reglement senioren Huishoudelijk competitie reglement senioren 1 Algemeen Dit reglement beschrijft de regels van onze huishoudelijke seniorencompetities, met ingang van de eerste dinsdag van september 2016. 1.1 Competities

Nadere informatie