Vragen en antwoorden n.a.v. ouderbijeenkomsten Gondelier en naar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden n.a.v. ouderbijeenkomsten Gondelier en naar"

Transcriptie

1 Hieronder een overzicht van de gestelde vragen met antwoorden. Pauze/lunch op school Vraag: Als er onduidelijkheid is i.v.m. de starttijden van de school en pauzetijden van de leerkrachten waarom dan niet het hele project uitstellen? Antwoord: Het basismodel verandert niet, alleen de invulling kent 3 varianten. Welke uiteindelijk aangeboden zal worden tijdens de ouderraadpleging, moet begin december duidelijk zijn. Voor die datum, is er nog tijd om hierover te communiceren. De situatie is niet ideaal, maar ook niet onoverkomelijk. De mogelijkheid tot uitstel kan altijd nog. Vraag: Is er bij het oude huidige model geen probleem met de pauzetijden m.b.t. de nieuwe CAO leerkrachten? Antwoord: Nee, want nu is er tussenschoolse opvang (TSO), waardoor de leerkrachten een half uur pauze hebben. Vraag: Hoe ziet de invulling van een lesdag eruit m.b.t. pauzemomenten? Antwoord: Ochtend: 15 min. eetmoment, 15 min. buiten; Middag: 15 min lunchmoment, 15 min. buiten; Gym 1x per week 50 min. plus een extra buitenspeelmoment; Kleuters (groep 1/2) spelen langer buiten op een hele dag. Vraag: Mijn kind eet erg slecht tijdens de TSO. Hoe moet dat als mijn kind straks 5 dagen op school eet? Antwoord leerkracht: Naar verwachting is het straks rustiger tijdens het lunchmoment. Er vindt geen wisselmoment plaats tussen leerkracht en TSOkracht en de leerkracht hoeft niet naar buiten om kinderen over te dragen. De leerkracht kan ook een betere controle houden op het wel of niet goed eten, doordat zij door de ouders makkelijker op de hoogte worden gebracht. Ook de situatie maakt uit, bv. ervaringen tijdens het op school eten met Pasen. Bovenstaande verwachting wordt beaamd door de ervaringen van Monique van Beek. Lees over haar ervaringen verder in dit verslag. Algemeen 5 gelijke dagen principe Vraag: Is de overgang naar het 5 gelijke dagen model verplicht vanuit de gemeente? Antwoord: Nee, dit is een beslissing van stichting de Meerkring zelf. Andere schoolbesturen maken dezelfde overweging of hebben die reeds gemaakt. Zo zijn alle PCBO (waaronder de Vuurvogel) scholen al over op een 5 gelijke dagen schoolmodel. Pagina 1 van 10

2 Vraag: Waarom 5 gelijke dagen en niet bv 4 gelijke dagen en een korte woensdag? Antwoord: De Meerkring heeft opdracht gegeven voor het 5 gelijke dagen model. De Gondelier geeft de voorkeur aan een combinatie van 5 gelijke dagen met een continu rooster. Vraag: Hoeveel procent van de scholen in Nederland werkt met het 5 gelijke dagen model? Antwoord: Dit wordt nog nagezocht. Vraag: Hoe wordt het 5 gelijke dagen model aan de leerlingen verteld? Antwoord: In 1 e instantie door de ouders zelf; op een later moment in het schooljaar wordt er door de leerkrachten ook aandacht aan besteed in de klas. Divers Vraag: Waarom zijn er zoveel stappen nodig om je aan te melden voor de nieuwsbrief? Antwoord: Er is gekozen voor een aparte nieuwsbrief en aanmelding omdat lang niet altijd beide ouders aangemeld zijn voor de reguliere nieuwsbrief, en dat ook niet willen zijn. Maar beide ouders hebben wel een stem. Anders moet men zich eerst aanmelden, vervolgens na het project weer afmelden terwijl de speciale nieuwsbrief als het project eenmaal regulier loopt, wordt gestopt en de aangemelde adressen worden verwijderd. Er zijn ook ouders van de groepen 8 die niet alle informatie willen ontvangen. Met een aparte nieuwsbrief gebeurt dit ook niet. Tot slot, op deze manier hebben we een schoon en compleet bestand van ouders en verzorgers die een stem willen uitbrengen. Vraag: Hoeveel leerlingen zitten er op de Gondelier? Antwoord: 420 leerlingen Vraag: Is de overgang van invloed op de studiedagen? Antwoord: Nee, het aantal lesuren (940 uur) blijft gelijk en ook het aantal studiedagen. Vraag: N.a.v het nieuwsbericht over 3x gymmen per week op school. Wordt hier nog wat aan gedaan? Antwoord: Of dit officieel wordt ingevoerd is onbekend. Het is een uitdaging mocht dit ooit ingevoerd worden om te plannen met de gymzaal binnen de school (gezamenlijk gebruik Vuurvogel/Gondelier). Ongeacht de invoering van een 5 gelijke dagen model. Stemmen / ouderraadpleging Vraag: Wat is de uitslag van de eerder gehouden papieren enquête (juni 2014) door de Gondelier? Pagina 2 van 10

3 Antwoord: Het aantal reacties was laag, ca. 20, waarbij een kleine meerderheid voorstander bleek van het 5 gelijke dagen model. Vraag: Hoe staat het leerkrachten team tegenover deze invoering? Antwoord: Niet alle leerkrachten zijn voorstander, maar het merendeel heeft zich er bij neergelegd en ziet er de voordelen van in. Er is voldoende draagvlak voor. Vraag: Is er een minimaal aantal stemmen nodig voor de ouderraadpleging? Antwoord: Er wordt aan de hand van een formule bekeken wat een significante uitslag geeft in verhouding met het aantal stemmen. BSO Vraag: Hoe verloopt de opvang nu door de BSO Partou? Antwoord: Om 14:00 uur worden de kinderen van de Vuurvogel opgevangen, en om 15:00 uur komen de kinderen van de Gondelier erbij. Er zijn schema s gemaakt. Partou is ook al voorbereid op de mogelijke overstap door de Gondelier. Da Vinci Vraag: Hoe gaat het straks met Da Vinci? Antwoord: Da Vinci stopt om 12:30 uur. Er zijn nog geen plannen om dit aan te passen. De kinderen van de Gondelier kunnen dan weer terug naar hun eigen klas. Dit is ook noodzakelijk in het kader van de leerplichtwet. Hoe om te gaan met het eventuele verschil in starttijd van een half uur, bij een starttijd van 08:15 door de Gondelier en 08:45 door de Da Vinci, wordt nog nader bekeken. Ervaringen van Monique ter Beek (ABC-coördinator van de Vuurvogel): We hebben weinig knelpunten ondervonden bij de opstart van het 5 gelijke dagen model in combinatie met een continu rooster; Inzake (sport)activiteiten buiten de school merken we dat verenigingen en BSO s bezig zijn om dit op te pakken; Er is ruim de tijd voor de ouders om alle zaken bijvoorbeeld omtrent zwemlestijden, te regelen; Verjaardagsfeestjes kunnen nu iedere dag i.p.v. alleen op de woensdag- of vrijdagmiddag plaatsvinden; Het team moest wel wennen aan de pauzes. 50% van de leerkrachten heeft ochtend pauze, de andere 50% pleinwacht. In de middagpauze wordt dit omgedraaid; De lunch met de kinderen wordt als prettig ervaren. Er kan snel weer opgestart worden na de pauze. Het verloopt rustig; Pagina 3 van 10

4 Het valt Monique op dat de opmerkingen die tijdens de informatieavond van de Gondelier worden gemaakt, dezelfde zijn als destijds bij de ouders van de Vuurvogel; Er was meer animo van ouders van de Vuurvogel bij de bijeenkomsten in september en oktober De BSO was toen ook aanwezig, voor hen was het ook nieuw. Vraag: Is 15 min. lunch niet te kort voor de kinderen met name de kleuters? Monique: De meeste kinderen redden het. Eventueel krijgen ze 5 min. extra. Al het brood gaat op. Het helpt dat de hele groep en ook de juf/ meester mee-eet. Soms wordt er klassieke muziek opgezet voor de rust. Vraag: Wat is de ervaring van de Vuurvogel met het laat pauze houden door de leerkrachten? Monique: 50% van de leerkrachten heeft ochtendpauze, de andere 50% pleinwacht. Voor de middag is dat vice versa, 50% middagpauze en 50% pleinwacht. Vraag: Zijn 5 gelijke dagen voor de kleuters niet te lang? Monique: De kleuters weten niet beter, vaste eindtijd, geen lange dagen (14u i.p.v. 15u). Eten met de eigen leerkracht geeft veel meer rust dan een vreemde overblijf juf in de klas. Vraag: Wat gaat de Vuurvogel doen, ook naar starttijd 8:15u i.v.m. de wijziging in de leerkrachten CAO? Monique: De ouders van de Vuurvogel hebben gestemd voor 8:30. Zij hadden de keuze tussen 8:15, 8:30 en 08:45 als starttijd. Aanbeveling voor het verkeer op en rondom de school is een spreiding van start/eindtijden van de 2 scholen. I.v.m. de nieuwe CAO is het nog niet duidelijk hoe de Vuurvogel dit gaat of kan oplossen. Mailtjes Vraag: Waarom is er in alle varianten alleen gekozen voor 8:15 en niet voor 8:45? Antwoord: Onze verwachting is dat de variant van 8:45 uur voor de werkende ouders te laat zal zijn. Vraag: Zou het niet beter zijn om tussen beide scholen een half uur te laten zitten: start Gondelier dan 8:00 of 9:00? Of uiteraard de ene school 8:15 en de andere 8:45. Antwoord: Het klopt dat de beste variant op schooltijden degene is met een half uur verschil met de Vuurvogel. De ouders van de Vuurvogel hebben een keuze gehad uit 3 Pagina 4 van 10

5 tijden en gekozen voor 8:30. Wij kunnen niet zomaar om een wijziging vragen bij de ouders en leerkrachten van de Vuurvogel. Een start van 8:00 uur is te vroeg voor de meeste ouders en ook voor de leerkrachten. De leerkrachten moeten nl minuten voordat de les begint op school aanwezig zijn. De variant van 9:00 uur zal voor de werkende ouders te laat zijn. Vraag: Wat zijn de belangrijkste redenen voor invoer van het 5 gelijke dagen model? Welke voordelen zijn er? Antwoord: Een belangrijke reden voor de invoer is natuurlijk omdat Stichting Meerkring dat graag wil. En de stichting wil dit omdat ze mee wil gaan met een landelijke tendens, waarbij er gestreefd wordt naar: - meer rust voor de kinderen tussen de middag, en een meer evenwichtige verdeling van de uren over de hele week; - een rustige overgang van de ochtend naar de middag, waarbij de kinderen niet geconfronteerd worden met wisselingen van mensen voor de klas, kinderen die wel overblijven en kinderen die dat niet doen, een lange middagpauze waarbij kinderen op het eind nog al eens in ruziestemming geraken. Dit met als gevolg dat de leerkrachten de kinderen weer moeten 'heropstarten', waardoor het lesprogramma later begint; - het toekennen van meer vrijheid aan ouders ten aanzien van de dagindeling door het wegvallen van de piekbelasting op maandag, dinsdag en donderdag; - het zou ook een efficiëntieslag kunnen betekenen voor de stichting zelf; maar dat hangt dan van meer zaken af. Vraag: Hebben kinderen nog de gelegenheid om te spelen tijdens de lunchpauze? Antwoord: Kinderen hebben straks net als nu formeel 2 eetmomenten en 2 buitenspeelmomenten. De middagpauze zal dan echter 1/2 uur duren: 15 minuten eten, 15 minuten buiten spelen. De ochtendpauze zal verlopen zoals nu op de lange dagen: ze eten en drinken, en daarna gaan ze 15 minute buiten spelen. Vraag: Wat zijn de ervaringen bij De Vuurvogel en de BSO in het Laakcluster? Antwoord: Wat betreft de ervaringen van de Vuurvogel, daarvan zijn de ervaringen gedocumenteerd in het verslag van de eerste ouderbijeenkomst. Monique ter Beek was en is nauw betrokken bij de overstap naar 5 gelijke dagen bij de Vuurvogel; zij was aanwezig tijdens die ouderbijeenkomst. In het kort: zij is erg positief over wat zij ziet en ervaart. De ervaringen van de BSO zijn voornamelijk positief. Pagina 5 van 10

6 De kinderen komen rustiger binnen. Vraag: Wat zijn de ervaringen voor ouders en kinderen bij andere scholen die al enkele jaren werken volgens dit model? Antwoord: Wat betreft de ervaringen van andere scholen verwijzen wij naar de documentatie op de website: Daar vind je in de map [5 gelijke dagen] [Documentatie] meer informatie over opgedane ervaringen enzovoorts buiten onze school. ===== Na 25 november 2014 Pauze/lunch op school Vraag: Hoe worden bij het nieuwe schoolmodel de lunch en pauzes op school ingevuld? Antwoord: Ochtend: 15 minuten eetmoment, 15 minuten buiten; Middag: 15 minuten lunchmoment, 15 minuten buiten; Gym 1x per week 50 min. plus een extra buitenspeelmoment; Kleuters (groep 1/2) spelen langer buiten op een hele dag. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en om pauze nemen, waardoor er per 2 groepen van hetzelfde niveau 1 leerkracht buiten is. Of dit voldoende is, zal blijken in de praktijk. In het huidige model speelt ongeveer 75% van de groepen tijdens de lunchtijd tegelijk buiten. Dit gaat goed, is de ervaring van een TSO medewerker. In het nieuwe model zullen alle kinderen tussen de middag buitenspelen, maar in 2 toerbeurten. Vraag: Is 15 minuten lunch niet te kort? Antwoord: De ervaring van de aanwezige tussenschoolse opvang (TSO) medewerker is dat 15 minuten wel kort is; kinderen lijken meer tijd nodig te hebben tijdens de TSO voor hun lunch. De verwachting is dat kinderen met een leerkracht in de klas sneller eten. Dit is gebleken bij de eetmomenten op school met de leerkracht bij bv. Het Paasontbijt en het schoolontbijt. Ervaring van scholen die reeds over zijn naar een continurooster is dat het goed gaat. Ook hiervoor geldt dat dit zal blijken in de praktijk. Kleuters krijgen meer tijd voor hun eten wanneer dit nodig blijkt Voordeel voor de kinderen is dat het rustiger is, geen kinderen die worden opgehaald voor lunch thuis en weer worden teruggebracht. Er is geen verschil tussen overblijvers en thuiseters. Pagina 6 van 10

7 Vraag: Is de buitenspeeltijd voldoende? Antwoord: Het verschil tussen het nieuwe en huidige model in buitenspelen na de lunch is ca minuten. Nu wordt er buiten gespeeld van ca. 12:30 tot 12:50. Met het 5 gelijke dagen model is dat 15 minuten. Vraag: Hoe ziet de pauze van de leerkracht eruit? Antwoord: Voor de leerkrachten in de groepen 3 t/m 8 geldt 15 minuten tijdens de ochtend of 15 minuten tijdens de middagpauze (na de lunch). De kinderen spelen dan buiten en per 2 groepen staat er 1 leerkracht als pleinwacht. Alle leerkrachten hebben gezamenlijk pauze van 13:45-14:00u. Zo wordt er voldaan aan de nieuwe CAO met 2x 15 minuten pauze tussen 11 en 14u. Hierbij gaan we dan wel al uit van het starttijdstip van 8:15u. De pauze van de leerkrachten van de groepen 1/2 zullen mogelijk anders ingericht worden, omdat het om en om afwisselen van elkaar niet in te passen is. Vraag: Is het met het 5 gelijke dagen model nog wel mogelijk om een startende kleuter tijdens de lunch op te halen? Antwoord: Ja, dit is mogelijk. Kinderen zijn t/m 4 jaar niet leerplichtig en mogen eerder naar huis als de schooldag te lang is voor ze. Tijdens het lunchmoment is dan een goed tijdstip om de kleuter op te halen. Vraag: Moet ik zelf de TSO opzeggen? Antwoord: Nee, dit hoeft niet. Wanneer het 5 gelijke dagen model in gaat ontvang u automatisch geen factuur meer van de TSO. BSO: Vraag: Moeten ouders zelf de BSO inlichten wanneer de schooltijden wijzigen? Antwoord: Nee, voor de opvang van Partou (BSO binnen het gebouw) geldt dat iedereen op de hoogte is. Andere BSO s zijn eveneens ingesteld op de nieuwe schooltijden, maar zijn formeel nog niet verwittigd. Er zijn al meerdere scholen in Vathorst over op een continurooster of soortgelijk model als 5 gelijke dagen. Vraag: Is opvang tot 15:30u ook mogelijk bij Partou? Antwoord: Bij Partou is nu opvang tot 15:30u mogelijk. Het is ons nog niet bekend of dit tijdelijk is of definitief. Dit zal mede van de afname afhangen. Vraag: Wanneer de kinderen straks langer naar de BSO gaan vanaf ongeveer 14u ipv 15u, is de BSO pedagogisch werkzaam, kan er begeleid worden bij huiswerk maken? Antwoord: Dit is aan de BSO, maar nu zijn er ook mogelijkheden voor de kinderen om huiswerk te maken. Met het 5 gelijke dagen model is er alleen eventueel meer tijd voor omdat de leerlingen een uur eerder op de BSO zijn. Pagina 7 van 10

8 Algemeen 5 gelijke dagen principe Vraag: Gaan straks werkelijk alle scholen over naar een 5 gelijke dagen model? Antwoord: Nee, dit is een beslissing van stichting de Meerkring zelf. De overheid heeft de scholen in Nederland niet verplicht om naar een ander model over te gaan. Vraag: Is 5 gelijke dagen beter dan het huidige model? Antwoord: Het verslag dat door de 5 gelijke dagen monitor (een beleidsplan) is opgesteld geeft aan dat het de leerlingen meer rust geeft. Er wordt niet gesproken over de leskwaliteit. Vraag: Wat wordt er bedoeld met het 5 gelijke dagen model is voordeliger / makkelijker voor werkende ouders? Antwoord: Doordat alle dagen op dezelfde tijd beginnen en eindigen zou het makkelijker zijn voor werkende ouders om een dag te switchen. Er zijn nu immers geen korte en lange schooldagen meer. Dit blijft voor iedereen natuurlijk wel persoonlijk. Het model geeft onder andere meer afstemming voor BSO kinderen. Alle dagen zijn gelijk dus er zouden geen drukke voorkeursdagen meer hoeven zijn. Zoals nu de woensdag en vrijdag rustiger zijn, doordat dit lange en daardoor duurdere BSO dagen zijn. Vraag: Zijn er scholen teruggaan naar het oude model nadat ze eerst zijn overgegaan op het 5 gelijke dagen model? Antwoord: Hierover is niets bekend bij de werkgroep en stichting de Meerkring. Wel is bekend dat er een wijziging is geweest in de pauzetijden van leerkrachten. Bij de Gondelier zal er ook zeker het 1 e half jaar regelmatig een evaluatie plaatsvinden van hoe alles verloopt binnen het nieuwe model. De ouder die de vraag stelt weet van 1 school dat deze is teruggegaan naar het oude model. Vraag: Als de Gondelier vrije keuze zou hebben, waar zou de Gondelier dan voor kiezen? Antwoord: De directeur van de Gondelier, Jan Rozenbroek, geeft aan zelf scholen bezocht te hebben die overgegaan zijn naar het 5 gelijke model. Hij geeft aan dat het pedagogische klimaat een wezenlijke bijdrage levert aan het welbevinden van de leerlingen aldaar. Hij vertrouwt erop dat op de Gondelier hetzelfde voordeel ervaren zal worden. Vraag: Stel het nieuwe model gaat niet door volgend schooljaar, moet het huidige model dan wel om 8:15 beginnen? Antwoord: Nee, er is dan dezelfde tijdsindeling m.b.t. de pauzes voor de leerkrachten zoals deze nu is. De starttijd is dan 08:30 en de middagpauze duurt dan van 12-13u. De TSO mogelijkheid blijft dan bestaan. Pagina 8 van 10

9 Divers Vraag: Een ouder heeft uitgerekend dat de kinderen een half uur langer per week naar school gaan. Hebben ze dan meer vakantie of studiedagen? Antwoord: Nee. Dit verschil wordt opgevangen indien er calamiteiten zijn. Bv. in de winter als de verwarming kapot is of in de zomer als het te warm is om naar school te gaan. Vraag: Waarom is er gekeken naar 8:15-13:45 en 8:30-14:00 en is 8:45-14:15 niet meegenomen? Antwoord: De keuze tussen verschillende starttijden is weggevallen door de nieuwe CAO van de leerkrachten. 8:45u is eerder niet meegenomen omdat de meeste werkende ouders om 9u op hun werk moeten zijn en dit niet redden als de school om 8:45u begint. Ook hebben we naar de Vuurvogel gekeken: deze heeft wel 3 keuze tijdstippen aangeboden en daar bleek beduidend minder animo voor een starttijd van 8:45u te zijn, en meer voor 8:15u en de meeste stemmen voor 8:30u. Stemmen / ouderraadpleging Vraag: Bereik je met de digitale ouderraadpleging wel iedereen? Waarom niet op papier? Antwoord: In juni is een poll uitgeschreven waarbij ouders een eerste mening konden geven op de mogelijke invoering van het 5 gelijke dagen model. Het aantal reacties was erg laag, ca. 20. We verwachten meer mensen te bereiken met een eenvoudige digitale ouderraadpleging. (Resultaat poll: een kleine meerderheid bleek voorstander van het 5 gelijke dagen model.) Vraag: Mag je per kind een stem uitbrengen? Mag een ouder van een eenoudergezin 2x stemmen omdat het geen gezin betreft met 2 ouders die stemrecht hebben? Waarom niet 1 stem per gezin? Antwoord: Hier is naar gekeken en we kwamen uit op 1 stem per ouder/verzorger. Dit hangt samen met het (grote) percentage gescheiden gezinnen in Vathorst (47%). Er is op basis van de discussie hierover tijdens deze ouderavond nagedacht over het wegen van de stemmen, maar dit is voor ons te ingewikkeld om uit te voeren. Ook het gekozen systeem ondersteunt dit niet voldoende. Het betreft hier overigens een ouderraadpleging opdat de MR een goede indruk heeft van de algemene wens van de ouders. Overigens wordt er een rekenformule losgelaten op de aantallen, om de uitkomst van de stemmen significant te kunnen berekenen. Pagina 9 van 10

10 Vraag:Wanneer de meerderheid van de ouders nee zegt tegen het nieuwe model, mag de MR dan daarvan afwijken? (De MR bestaat uit een oudergeleding en leerkrachtengeleding, de oudergeleding neemt de eindbeslissing in de uitslag van de ouderraadpleging) Antwoord: De MR mag daar alleen van afwijken als zij die beslissing goed kan onderbouwen of als de opkomst tijdens de ouderraadpleging te laag is. Pagina 10 van 10

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Beste ouders / verzorgers van De Marlijn, Eerder bent u al geïnformeerd dat we als school bezig zijn met een onderzoek naar de wenselijkheid

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Agenda Inleiding Het continurooster Voor- en nadelen continurooster Consequenties? Aanpak Afsluiting Inleiding Waarom de schooltijden veranderen:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL.

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. 01. Als je als school niet meedoet met het 5 gelijke dagen model ga je dan de aansluiting missen met bv. het verenigingsleven? Het verenigingsleven

Nadere informatie

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Programma Inleiding Presentatie Ouders van Waarde Mariecke Schipper Pauze- schriftelijk vragen indienen Vragenronde met forum Afsluiting Met de (school)tijd mee informatieavond

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Agenda Informatieavond 1. Aanleiding voor deze informatiebijeenkomst 2. Maatschappelijk en wettelijk kader 3. Mogelijke schooltijdenmodellen op een rij 4. Met

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk?

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk? Veel gestelde vragen Andere schooltijden? Onderstaande lijst van vragen en antwoorden is opgesteld door leden van de werkgroep Andere schooltijden? en is bedoeld om antwoord te geven op de vragen die op

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Noem wat er in u opkomt, als u denkt aan andere schooltijden? ANDERE goede SCHOOLTIJDEN samenwerking school en ouders 4 Tijden veranderen Sinds 2006: wet flexibele

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Aanleiding van de ouderavond In 2013 is er vanuit ouders de vraag gekomen over ander schooltijden. De vraag is door MR opgepakt. Er is eind 2013 een oriënterende

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 3.2. De lunch 3.3. Buiten/binnen

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

5 gelijke dagen: ja of nee

5 gelijke dagen: ja of nee 5 gelijke dagen: ja of nee Informatieboekje voor de ouders / verzorgers 6 februari 2017 PAGINA 2 Een ouder vertelt over de voordelen van het 5 gelijke dagen model PAGINA 3 Een ouder vertelt over de voordelen

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven.

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven. Extra Nieuwbrief over Andere schooltijden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we willen gaan verkennen of andere schooltijden een optie zijn voor onze school. We vinden de mening van de

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen?

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen? 1. Voorwoord Basisschool Eerschot gaat m.i.v. het schooljaar 2017-2018 het 5-gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze zal dan komen te vervallen.

Nadere informatie

Continurooster op De Rank

Continurooster op De Rank Continurooster op De Rank Nu: Schooltijden op de basisschool zijn al heel lang ongeveer hetzelfde. Om ons heen zien we de samenleving veranderen en ontstaan er nieuwe pedagogische inzichten. Je kunt je

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Positiebepaling: waar staat u nu, wat is nu uw keuze? traditionele schooltijden andere schooltijden Ga in gesprek met uw buur op de lijn: Geef en luister naar

Nadere informatie

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2 Continuerooster Gezamenlijk Positief Gezamenlijk Negatief Gezamenlijk algemeen Individiueel positief + woensdagmiddag vrijdag 5 + iets meer vrije tijd in de middag 3 + eventueel langere pauzes mogelijk

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS de Zonnewijzer voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER

PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER GBS de Levensboom Inhoudsopgave 1. Doelstelling 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Aanleiding... 3 1.3. Uitgangspunten... 3 2. Werkwijze 4 3. Voorbereiding Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model 1. Voorwoord Basisschool St. Barbara voert in het schooljaar 2016-2017 het 5-gelijke-dagen-model in. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun lunch

Nadere informatie

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5 Invoeringsplan continurooster 2015-2016 1 Voorwoord De Dick Brunaschool gaat het continurooster invoeren vanaf het schooljaar 2015-2016. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

de Lutte protocol Continurooster

de Lutte protocol Continurooster de Lutte protocol Continurooster Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Waarom een continurooster?...3 3. Uitwerking continurooster 3 3.1 regels en afspraken voor het eten en drinken..4 3.2 de lunch.4

Nadere informatie

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO): overblijven/andere schooltijden op de Bernadetteschool 1 Aanleiding De Bernadetteschool heeft sinds jaar en dag een overblijfsysteem waarbij kinderen overblijven en ouders,

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2016 Vijf gelijke dagen lesgeven Meerkringscholen - maar ook de scholen van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan gefaseerd over

Nadere informatie

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden.

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden. Aanleiding De projectgroep MFA Vries is, na een aantal gesprekken hierover, tot de conclusie gekomen dat zij unaniem positief staat ten opzichte van het invoeren van een continurooster op de basisscholen

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord BS De Hinkstap gaat

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Belangrijke data 5 december Sinterklaas 13 december (Onder voorbehoud) Optreden

Nadere informatie

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website :

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website : 2014-2015 Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: 0165-511870 e-mail: bsbernardus@bsbernardus.nl website : www.bsbernardus.nl NIEUWSBRIEF 121a De afgelopen week is er een informatieavond

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

Continurooster op de Contrabas?

Continurooster op de Contrabas? Continurooster op de Contrabas? Laat je goed informeren!! 3 en 4 april Welkom Even voorstellen Peter Spuijbroek Lia van der Horst Waarom? Verandering schooltijden 2011-2012 Diverse verzoeken van ouders

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

Het 5-gelijkedagenrooster

Het 5-gelijkedagenrooster Het 5-gelijkedagenrooster Informatie voor ouders op een rij Deel 1: Veel gestelde vragen en de antwoorden Deel 2: Argumentenkaart met de veel gehoorde voor- en nadelen over het 5-gelijkedagenmodel. MR

Nadere informatie

Plan continurooster. CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga

Plan continurooster. CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga Plan continurooster CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Waarom een continurooster?... 3 2.1 Voor- en nadelen... 3 2.2 Visie op het continurooster... 4 3. Uitwerking continurooster...

Nadere informatie

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden DE OUDERORGANISATIE VAN CHRISTELIJK ONDERWIJS & KINDEROPVANG Met de (school)tijd mee Wat komt aan de orde? Waarom? 5-gelijke-dagen-naar-school

Nadere informatie

Beleidsplan en protocol andere schooltijden

Beleidsplan en protocol andere schooltijden Beleidsplan en protocol andere schooltijden Directeur Paul Boersma Inhoud 1. INLEIDING 2. AANLEIDING 3. REDENEN OM EEN VIJF-GELIJKE-DAGEN MODEL IN TE VOEREN 4. UITGANGSPUNTEN 5. DE NIEUWE SCHOOLTIJDEN

Nadere informatie

Welkom op de infoavond over het continurooster

Welkom op de infoavond over het continurooster Welkom op de infoavond over het continurooster SCHOOL B 29 OKTOBER 2015 Welkom Wie staat er voor jullie? Gezichten bij de MR: o Karen Beute o Berber Greven o Bertha Groen o Miriam Kist o Jeannette Knol

Nadere informatie

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Inhoud Wat is het? Waarom? Voor- en nadelen voor: De leerling De ouder De leerkracht De financiën De omgeving (andere scholen,

Nadere informatie

Special Andere Schooltijden

Special Andere Schooltijden Special Andere Schooltijden Inleiding Beste ouders/verzorgers, Wanneer je over het onderwerp andere schooltijden gaat praten, merkten wij als commissie, dat iedereen een mening heeft. Dat is ook logisch;

Nadere informatie

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool. ANDERE SCHOOLTIJDEN Franciscusschool Lyceumstraat 2b 2 0 1 4-2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.nl 1 1. Inleiding De Francisschool gaat vanaf het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Van de 138 gezinnen hebben 60 gezinnen de enquête ingevuld. Dit is 43,5% van de ouders

Van de 138 gezinnen hebben 60 gezinnen de enquête ingevuld. Dit is 43,5% van de ouders 22-11-2016 Beste ouders/verzorgers, Zoals vermeld in de nieuwsbrief, willen wij u vragen om even tijd te nemen voor het invullen van deze enquête, betreffende het continurooster. We zijn erg benieuwd naar

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)?

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)? Wat is een continurooster (CR)? [CONTINUROOSTER] In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Continurooster

CBS De Akker Protocol Continurooster CBS De Akker Protocol Continurooster Datum eerste versie 08-06-2015 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging

Nadere informatie

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Agenda De aanleiding Het proces Informatie over bestaande concepten Het vervolg Vragen en gesprekken Afsluiting Aanleiding Vorig schooljaar: ruime

Nadere informatie

Andere schooltijden??

Andere schooltijden?? Andere schooltijden?? Doel van de avond: Ouders informeren zodat zij een gefundeerde keus kunnen maken over een eventuele wijziging van schooltijden. Vanavond: 1. Van initiatief tot nu 2. maatschappelijke

Nadere informatie

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden?

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? FAQ andere schooltijden Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? A1 Er zijn vier aanleidingen waarom we het proces zijn gestart om te kijken naar andere schooltijden. Hieronder zijn de aanleidingen

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden?

Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden? Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden? Op dinsdagavond 22 september hielden de partners van EBC ICARUS een ouderavond over eventuele nieuwe schooltijden. Alle vragen van deze avond hebben we hieronder

Nadere informatie

19.30 u Welkom en start door Richard Bertram Schoolmaterialen -> artikel nieuwsbrief Pestprotocol van De Twijn Continurooster gelijke schooldagen

19.30 u Welkom en start door Richard Bertram Schoolmaterialen -> artikel nieuwsbrief Pestprotocol van De Twijn Continurooster gelijke schooldagen Programma: 19.15 u Koffie en thee: 19.30 u Welkom en start door Richard Bertram Schoolmaterialen -> artikel nieuwsbrief Pestprotocol van De Twijn Continurooster gelijke schooldagen 20.00 u Reactie op de

Nadere informatie

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven 2015-2016 1 Beste lezer, Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van basisschool de Hoeven. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Dit was voor het team aanleiding om te kijken naar de mogelijkheden van een continurooster.

Dit was voor het team aanleiding om te kijken naar de mogelijkheden van een continurooster. Betreft: informatie omtrent eventuele overgang naar continurooster Beste ouders/ verzorgers, Tot op heden wordt er op onze school gewerkt met een lesrooster volgens het zgn. plattelandsmodel. Dit traditionele

Nadere informatie

Beleidsplan invulling continurooster. Prinses Beatrixschool Wolfheze 2011

Beleidsplan invulling continurooster. Prinses Beatrixschool Wolfheze 2011 Beleidsplan invulling continurooster Prinses Beatrixschool Wolfheze 2011 Inhoudsopgave 1. Voortraject 2. Visie op continurooster 3. Organisatie 4. Evaluatie en besluitvorming 5. Bijlagen Pagina 1 1. Voortraject

Nadere informatie

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag 2017-2018 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 4-gelijke-dagenmodel? 3. Uitwerking 4-gelijke-dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS De Vijfmaster

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering?

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van de Boeier, Dinsdag 13 december zijn wij met een werkgroep bij elkaar geweest om ons te buigen over een onderzoek

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP. juni 2016

UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP. juni 2016 UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP juni 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Ingroeiperiode noodzakelijk 4. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 5.

Nadere informatie

Tijdpad Voor De Wingerd ziet het voorgestelde tijdpad er als volgt uit:

Tijdpad Voor De Wingerd ziet het voorgestelde tijdpad er als volgt uit: Verslag van de Ouderavond over Andere Tijden d.d. 15102014 Deze informatieavond voor ouders van De Wingerd is georganiseerd door de medezeggenschapsraad (MR) en de directie van PCBO De Wingerd. Het programma

Nadere informatie

Andere schooltijden op de

Andere schooltijden op de Andere schooltijden op de Geachte ouders/verzorgers van de Alfonsuskinderen, Inleiding Tijdens de informatieavond van 23 april j.l. heeft u informatie van ons ontvangen m.b.t. veranderende schooltijden.

Nadere informatie