Beknopte beschrijving horend bij vooraankondiging Algemene offerteaanvraag voor aanneming van werken: Aankoopcentrale vast ANPR netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte beschrijving horend bij vooraankondiging Algemene offerteaanvraag voor aanneming van werken: Aankoopcentrale vast ANPR netwerk"

Transcriptie

1 Beknopte beschrijving horend bij vooraankondiging Algemene offerteaanvraag voor aanneming van werken: Aankoopcentrale vast ANPR netwerk Dit document heeft tot doel de kandidaten te informeren over de aard en de inhoud van de opdracht. De beknopte beschrijving maakt geen onderdeel uit van de opdrachtdocumenten van de aankoopcentrale. Voor het indienen van een offerte voor de later te publiceren algemene offerteaanvraag kan geenszins beroep worden gedaan op de modaliteiten die zijn opgenomen in deze beknopte beschrijving. Pagina 1 van 64

2 INHOUDSTAFEL I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN ALGEMEENHEDEN Voorwerp van de opdracht Omvang van de opdracht Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten Modelgoedkeuring Inkoppeling van data van reeds operationele ANPRs BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Beschrijving Basissysteem Uitbreiding Algemene technische bepalingen Front-Installation Kenmerken van de materialen Kenmerken van de uitvoering Front-Installation Standard Beschrijving Kenmerken van de materialen A ANPR captatie systeem B Lokale verwerkingseenheid (LPU) C Communicatiemodule naar Back-Office D Kast E Paal F Bewakingscamera Kenmerken van de uitvoering A ANPR captatie systeem B Lokale verwerkingseenheid (LPU) C Communicatiemodule naar Back-Office D Kast E Paal F Bewakingscamera Controles Dataprotocol Communicatie Back-Office Kast Meetresultaten Front-Installation Additions Detectie van vrachtwagenverkeer Beschrijving Kenmerken van de materialen Trajectcontrole Hardware Beschrijving Kenmerken van de materialen Kenmerken van de uitvoering HD bewakingscamera Kenmerken van de materialen Kenmerken van de uitvoering Back-Office Back-Office Standard Beschrijving Kenmerken van de materialen A Dataserver B Basis Applicatieserver C Bewaking- en monitoringssoftware Pagina 2 van 64

3 D Beheersoftware E Bewaking- en monitoringssoftware, en beheersoftware opdrachtnemer F Kalendersturing G Gebruikers- en rechtenbeheer H Push Pull service PDA/Smartphone I Aanpassing nummerplaatregistratie J Gedeelde VAST ANPR netwerk Kenmerken van de uitvoering Back-Office Additions Beschrijving A Verkeershandhaving B Verkeerskundemodules C Offline data analyse modules D Listings Kenmerken van de uitvoering A Verkeershandhaving-Module Inhaalverbod (over een traject) B Verkeershandhaving-Module trajectcontrole C Verkeershandhaving-Module sluikverkeer/vrachtwagensluis D Verkeershandhaving-Module toegangscontrole E Verkeerskunde-Module Versleuteling gegevens F Verkeerskunde-Module reistijden G Verkeerskunde-Module tellingen H Verkeerskunde-Module herkomst/bestemming I Verkeerskunde-Module GIS (STANDAARD) J Offline data analyse-module Queries (STANDAARD) K Offline Data analyse-module kleuranalyse L Offline Data analyse-module DIV bevraging (STANDAARD) M Offline data analyse-module politionele beeldvorming N Offline Data analyse-module nazicht Camerabewaking O Offline data analyse-module GIS (STANDAARD) P Listing module-white List Q Listing module-black List (STANDAARD) R Listing module-patronen Bijkomende ontwikkelingen Verwerking PV s via gewestelijk verwerkingscentrum, 3 de partij Beschrijving Kenmerken van de uitvoering Beheer van verschillende Back-Offices vanuit een centraal systeem Beschrijving Kenmerken van de uitvoering Ontwikkeling procotol van een extra type ANPR camera Beschrijving Ontwikkeling protocol externe list van 3 de partijen Beschrijving Ontwikkeling van extra software Beschrijving Kenmerken van de uitvoering Datacommunicatie Koppeling Front-installation Back-Office en Back-Office naar Back-Office Datastructuur versleutelde gegevens Kenmerken van de uitvoering A Datastructuur Vlaams Verkeerscentrum Full omnium onderhoud na waarborgperiode Beschrijving Kenmerken van de materialen A Incident management B Problem management C Change management Kenmerken van de uitvoering A Incident management Pagina 3 van 64

4 B Problem management C Change management Pagina 4 van 64

5 I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Voorwerp van de opdracht De aankoopcentrale heeft als voorwerp de levering, plaatsing en het onderhouden van vaste automatische nummer plaat herkenningscamera s, inclusief de beheers- en gebruikssoftware. De aanbestedende overheid beoogt met dit contract een gelijkvormigheid in vaste ANPR netwerken ten voordele van de bestellende overheden en de weggebruiker. Het onderliggend wegennet wordt éénvormig uitgerust met ANPR camera s, CCTV camera s, lussen, Als objectief stelt de aanbestedende overheid op dat zij met deze aankoopcentrale een standaard instelt betreft vaste ANPR netwerken én dat zij voor overheden het aanspreekpunt wordt betreffende deze materie. De opbouw van een vast ANPR netwerk wordt opgedeeld in twee delen, het basissysteem en de uitbreidingen. Het basissysteem is de minimale hardware en software die bij het bestellen van een nieuwe installatie zullen geplaatst worden. De uitbreidingen zijn modules die aan het basissysteem worden toegevoegd om extra functionaliteit te creëren. De gehele opbouw van soft- en hardware wordt opgedeeld in twee verschillende delen, die op hun beurt opgedeeld worden in twee delen. Alle soft- en hardware die buiten staat wordt omvat onder de noemer Front-Installation. Alle soft- en hardware die binnen staat onder Back-Office. Deze twee delen zijn opgebouwd in een deel basissysteem (Standaard) en uitbreidingen (Additions). - Het basissysteem wordt onderverdeeld in twee delen, waar de data verzameld wordt en, waar de beschikbare data verwerkt wordt: o Front-Installation Standard; o Back-Office Standard; De Back-Office Standard kan in de basisvorm data ontvangen, data verwerken, bewaren, data beschikbaar stellen voor de uitbreidingsmodules, gebruikers beheren en rechten toekennen, en bevat de basis van een bewaking en monitoringsysteem. Standaard zal een gebruikerszone één Back-Office Standard bezitten waar verschillende Front-Installation Standard gegevens naar verzenden. Beide basissystemen kunnen afzonderlijk besteld worden. - Uitbreiding Gelijkaardig als onder het basissysteem kunnen de uitbreidingen onderverdeeld worden in twee hoofdcategorieën met telkens hun subcategorie: o Front-Installation Additions; o Back-Office Additions. Pagina 5 van 64

6 1.2 Omvang van de opdracht De omvang van de opdracht bestaat uit de volgende deelopdrachten die de bestellende overheden kunnen plaatsen: - De deelopdracht Leveringen en werken Het onderhoud tijdens de waarborgperiode maakt deel uit van deze deelopdracht en wordt niet afzonderlijk vergoed. Dit onderhoud vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering van de betrokken bestelopdracht en eindigt op datum van de definitieve oplevering. Het onderhoud tijdens de waarborgperiode geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de deelopdracht Full omnium onderhoud na waarborgperiode. - De deelopdracht Full Omnium onderhoud na waarborgperiode Deze opdracht vangt aan op de datum van de definitieve oplevering van iedere bestelopdracht. Ter bevestiging ervan wordt een afzonderlijke bestelbrief afgeleverd door de bestellende overheid. 1.3 Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten Modelgoedkeuring Het hebben van een Belgische modelgoedkeuring conform KB voor de in dit contract beoogde trajectcontroletoepassing is een selectiecriterium. Deze modelgoedkeuring dient te worden toegevoegd aan de inschrijving of uiterlijk uitgereikt te zijn op datum van gunning. Gelet op het KB van kunnen enkel toestellen die beschikken over een modelgoedkeuring, uitgereikt door FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, gebruikt worden om onbemand snelheidsovertredingen vast te stellen. Deze modelgoedkeuring dient samen met de detectie en/of snelheidsbepalingsoftware behaald te worden. Bij elke wijziging van de apparatuur, waardoor de certificatie komt te vervallen, moet deze certificatie opnieuw worden uitgevoerd. De kosten voor het verkrijgen van een Belgische modelgoedkeuring zijn een last van de aanneming. De eventuele kosten voor het up-to-date houden van de modelgoedkeuring zodat de geïnstalleerde systemen ten allen tijde gebruikt kunnen blijven worden, zijn een last van de aanneming. Het behalen van een nieuwe modelgoedkeuring in gevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de geïnstalleerde installatie door de opdrachtnemer, is ten laste van de opdrachtnemer. Alle kosten voor certificatie zijn inbegrepen in de posten van de desbetreffende apparatuur en worden niet afzonderlijk vergoed. De software van het systeem voor gegevensverwerking wordt modulair opgebouwd met aparte versienummers en benaming voor elk deel software, zodanig dat de delen van de software die instaan voor de detectie en/of bepaling van de snelheid van de voertuigen en het effectief vastleggen van een overtreding, onafhankelijk zijn van de overige stukken software in deze opdracht. De opbouw moet de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer toelaten aanpassingen aan te brengen aan alle andere modules, die zullen worden gevraagd in deze opdracht, zonder dat dit aanpassingen vereist van de detectie en/of snelheidsbepalingsoftware en dus geen invloed heeft op reeds behaalde certificaten en modelgoedkeuring Inkoppeling van data van reeds operationele ANPRs Zowel in het basissysteem als bij de mogelijke uitbreidingen moet het mogelijk zijn data afkomsting van reeds eerder geïmplementeerde ANPR netwerken te kunnen koppelen en te verwerken. Pagina 6 van 64

7 2. BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 2.1 Beschrijving Het concept van de ANPR bewaking wordt opgedeeld in twee delen, het basissysteem en de uitbreidingen. Het basissysteem is de minimale hardware en software die bij het bestellen van een nieuwe installatie zullen geplaatst worden. De uitbreidingen zijn modules die aan het basissysteem worden toegevoegd om extra functionaliteit te creëren. Twee voorbeelden van zo een uitbreiding kunnen zijn: - extra sensoren voor het bepalen van vrachtwagenverkeer; - de softwaremodule voor het uitvoeren van nummerplaatopzoekingen. De opdracht omvat onder andere de nodige prestaties voor: - het bedrijfsklaar leveren van een nummerplaat herkenningssysteem en de nodige kabels om deze aan te sluiten; - het opstellen van een nummerplaat herkenningssysteem op het straatmeubilair en het uitvoeren van het kabelwerk; - indien nodig, het opstellen van een extra steun voor ophanging van het nummerplaat herkenningssysteem; - het leveren, opstellen en bedrijfsklaar aansluiten van een paalkast, inclusief het nodige kabelwerk; - het leveren, opstellen en bedrijfsklaar maken van een lokale controller voor het beheren van de data; - het opzetten van een communicatiepad tussen de buitenapparatuur en binnenapparatuur inclusief communicatiemodule en bekabeling; - het leveren, ontwikkelen en installeren van de nodige soft- en hardware voor beheren van sites, het opvragen en verwerking van de gegevens, het beheer van het systeem, ; - het leveren, opstellen en bedrijfsklaar aansluiten van uitbreidingen; - het ontwikkelen van extra software voor de specifieke verwerking van de beschikbare gegevens. De gehele opbouw van soft- en hardware wordt opgedeeld in twee verschillende delen, die op hun beurt opgedeeld worden in twee delen. Alle soft- en hardware die buiten staat wordt omvat onder de noemer Front-Installation. Alle soft- en hardware die binnen staat onder Back-Office. Deze twee delen zijn opgebouwd in een deel basissysteem (standaard) en uitbreidingen (Additions). Bij de bestelling van een Back Office zijn er vijf (uitbreiding) modules inbegrepen: de module Queries, Black List, DIV bevraging en de ontwikkeling van de GIS interfaces. Voor deze modules zijn dan ook geen afzonderlijke posten voorzien Basissysteem Het basissysteem wordt onderverdeeld in twee delen, waar de data verzameld wordt en, waar de beschikbare data verwerkt wordt. - Front-Installation Standard, met als onderdelen - ANPR captatie systeem; - lokale verwerkingseenheid (LPU Local Processing Unit); - communicatiemodule naar Back-Office; - kast; - bewakingscamera. Pagina 7 van 64

8 - Back-Office Standard, met als onderdelen - dataserver; - basis applicatieserver. De Back-Office Standard kan in de basisvorm data ontvangen, data verwerken, data bewaren, data beschikbaar stellen voor uitbreidingsmodules, gebruikers beheren en rechten toekennen, en bevat een bewaking en monitoringsysteem waarbij de bewaking van de Front-Installation en de Back-Office volledig is uitgewerkt. Standaard zal een gebruikerszone één Back-Office Standard bezitten waar verschillende Front- Installation Standards gegevens naar verzenden. Beide basissystemen kunnen afzonderlijk besteld worden Uitbreiding Gelijkaardig als onder het basissysteem kunnen de uitbreidingen onderverdeeld worden in twee hoofdcategorieën met telkens hun subcategorie. - Front-Installation Additions met als onderdelen: - detectie van vrachtwagenverkeer; - uitrusting trajectcontrole; - HD bewakingscamera/ - Back-Office Additions: - verkeershandhaving - module inhaalverbod (over een traject); - module trajectcontrole; - module sluikverkeer/vrachtwagensluis; - module toegangscontrole. - verkeerskundig - module versleutelde gegevens; - module reistijden; - module tellingen/bezetting; - module herkomst/bestemming; - module GIS verkeerskundig. - offline data-analyse - module queries; - module kleuranalyse; - module DIV bevraging; - module politionele beeldvorming; - module nazicht camerabewaking; - module GIS horende bij offline data-analyse. - listing - module white list; - module black list; - module patronen. Enkele Back-Office Additions kunnen gerealiseerd worden met een basisopstelling Front-Installation Standard, andere Back-Office Additions hebben een uitbreiding nodig om te kunnen werken. Voor de verschillende modules is er telkens een post voorzien voor de aankoop van de module per Pagina 8 van 64

9 Back-Office afzonderlijk. De ontwikkeling van de modules gebeurt in overleg met de aanbestedende overheid en bestellende overheden. De kosten voor de opdrachtnemer voor de ontwikkeling van de modules worden niet afzonderlijk vergoed. Voor de modules Black list, Queries, DIV bevraging en de beide GIS interfaces zijn geen posten voorzien. Deze zijn standaard geïnstalleerd in iedere Back-Office. Voor de andere modules is er per module een post voorzien die per geleverde en geplaatste Back- Office afzonderlijk wordt geteld Algemene technische bepalingen Front-Installation Een Front-Installation, hierna soms genoemd, een buiteninstallatie, dient minimaal aan onderstaande kenmerken te voldoen Kenmerken van de materialen Voor alle buiteninstallaties dienen minimaal volgende kenmerken in acht genomen worden: - alle buiten opgestelde systemen moeten weerstaan aan de trillingen opgewekt door het voorbij rijdende verkeer; - alle buiten opgestelde systemen moeten ongevoelig zijn aan roestvorming. Extra voorzorgen dienen genomen te worden om roestvorming ten allen tijde te voorkomen; - de constructeur moet de uiterste temperatuurgrenzen opgeven waartussen het gehele systeem kan werken. De verwarming en ventilatie moet zo aangepast zijn dat alle apparatuur binnen zijn temperatuursgrenzen kan werken; - de beschermingsgraad van de behuizing(en) en kabeldoorgangen is minimaal IP 67, vandalismewerend; - het systeem moet ongevoelig zijn voor de typische relatieve vochtigheid van de omgevingslucht in Vlaanderen en dit zowel in de statische voorwaarden van opberging als tijdens het gebruik; - het systeem moet in overeenstemming zijn met het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit; Kenmerken van de uitvoering Voor alle buiteninstallaties dienen minimaal volgende kenmerken in acht genomen worden: - na een spanningsonderbreking of herstart van het systeem, plaatst het systeem zich automatisch in de laatst gekende werkende toestand inclusief het opzetten van een communicatiepad; - het monteren of demonteren, aansluiten en configureren van alle verschillende functionele onderdelen, al dan niet gecombineerd, kan op eenvoudig en efficiënte wijze gebeuren (modulair). Dit om het onderhoud en herstellingen gemakkelijker te laten verlopen. De nodige verbindingskabels en overige toebehoren maken integraal deel uit van de betreffende posten, tenzij specifiek vermeldt in de samenvattende opmetingsstaat; - bij het plaatsen van een camera (ANPR, bewakingscamera of andere) wordt standaard een picto bewakingscamera voorzien (KB 10 februari 2008), het leveren en plaatsen van dit picto maakt integraal deel uit van desbetreffende posten van levering en plaatsing van de camera. Er zijn posten voorzien voor de levering en plaatsing van een extra picto; - de installatie van de alle apparatuur gebeurt steeds door hiervoor opgeleid personeel; - de tijdsynchronisatie van de systemen dient te gebeuren volgens het Network Time Protocol (NTP); Pagina 9 van 64

10 - bij de installatie van materiaal boven de rijbaan dient een minimale vrije hoogte van 6 meter aangehouden te worden. Het plaatsen van materiaal lager dan 6 meter gebeurt altijd in samenspraak met de bestellende overheid; - de bevestiging van de apparatuur aan bruggen of tunnelfrontons dient met de grootste omzichtigheid te gebeuren. Met gepaste meetapparatuur wordt de diepte van de bewapening vastgesteld. Het boren van gaten gebeurt vervolgens mits gebruik van een dieptestang en mits goedkeuring van de brugbeheerder. Bij het boren van gaten of het indraaien van bouten of vijzen in de betondekking mag de bewapening niet geraakt worden. Voor het plaatsen van apparatuur op een brug is een afzonderlijke post voorzien. Voor andere locaties is geen afzonderlijke post voorzien. - het vasthechten van apparatuur aan de horizontale balk van een seinbrug gebeurt met behulp van beugels, zonder het boren van gaten in de bestaande constructie, die bereikbaar zijn vanaf het loopvlak van de horizontale balk. De apparatuur kan aan weerszijden van de dwarsliggers gemonteerd worden. - het vasthechten van apparatuur aan bestaande openbare verlichting gebeurt met behulp van beugels, zonder het boren van gaten in de bestaande constructie Front-Installation Standard Beschrijving De Front-Installation Standard is de basisopstelling geplaatst op beschikbaar straatmeubilair (verlichtingspaal, bestaande portiek, brug, tunnelfronton, ) of op een nieuwe geleverde steun. De opstelling Figuur 1 Overzicht mogelijke opstelling op een verlichtingspaal bestaat uit een ANPR captatie systeem, bekabeling naar een kast (wegkantkast of paalkast), Lokale Processing Unit (LPU), de nodige elektrische voeding en beveiligingen, en een netwerkmodule die communicatie opzet met de Back-Office. Figuur 1 Overzicht mogelijke opstelling op een verlichtingspaal illustreert dit waarbij gebruik gemaakt wordt van een kabelverbinding voor het netwerk (vb. glasvezel of koper). Pagina 10 van 64

11 Figuur 1 Overzicht mogelijke opstelling op een verlichtingspaal Kenmerken van de materialen A ANPR CAPTATIE SYSTEEM A.1 Camera Het ANPR captatie systeem bestaat uit een ANPR camera die zowel overdag als tijdens de nacht nummerplaten capteren van voertuigen van een rijstrook met bijhorende randapparatuur (bijvoorbeeld een infrarood flits/licht). Indien het ANPR captatie systeem gebruik maakt van een Infrarood flits/licht dan moet zowel de kleur als de intensiteit van het flitslicht worden geoptimaliseerd in functie van de nummerplaten opgesomd in A.3 Data, maar dient dit licht buiten het zichtbaar spectrum te blijven, dit zowel overdag als s nachts. Iedere afzonderlijke ANPR camera dient voorzien te zijn van een varifocale lens die een goede uitregeling mogelijk maakt A.2 Triggering Het ANPR captatie systeem moet standaard beschikken over een interne trigger (vb. virtuele lussen) A.3 Data Het ANPR captatie systeem moeten minstens de Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Britse, Luxemburgse, Poolse en Roemeense nummerplaten kunnen lezen. Upgraden tengevolge van een aanpassing van de wetgeving in verband met de samenstelling van deze nummerplaten moeten mogelijk zijn en zullen niet afzonderlijk worden vergoed. Het toevoegen van andere landtypes dient mogelijk te zijn. Pagina 11 van 64

12 Iedere passage van een voertuig moet geregistreerd worden. Voor elke doortocht moet volgende data verzameld worden: tijdsstempel 1,2, foto, nummerplaat, nationaliteit, betrouwbaarheidspercentage van elk karakter van de nummerplaat, betrouwbaarheidspercentage van de gehele nummerplaat, betrouwbaarheid van de nationaliteitsbepaling. De resolutie van de foto s wordt zo gekozen dat de nummerplaatkarakters op de foto s minimale een hoogte van 15 pixels hebben A.4 Performantie Voor het bepalen van de performantie van een ANPR captatie systeem wordt gekeken naar volgende parameters 3 : - totaal aantal gepasseerde voertuigen (T); - totaal aantal voertuigen waargenomen volgens het ANPR captatiesysteem (W); - totaal aantal correct gelezen nummerplaten (P); - totaal aantal correct gelezen nationaliteiten (N); - totaal aantal platen waar zowel nationaliteit als nummerplaat correct gelezen is (H) Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 95% van de voertuigen waar te nemen. W W T = T Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 85% van de nummerplaten van de waargenomen voertuigen correct te lezen. P W = Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 85% van de nationaliteiten van de waargenomen voertuigen correct te lezen. N W = Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 80% van de nummerplaten met bijhorende nationaliteit van de waargenomen voertuigen correct te lezen. H W = P W N W H W Onder betrouwbare nummerplaten wordt een betrouwbaarheid van 99.9% verstaan: maximaal 0,1% wordt foutief als betrouwbaar herkend aangeduid. Bij de berekening van het herkenningspercentage worden enkel voertuigen uit de opgegeven landenset in rekening gebracht. Voertuigen waarvan de nummerplaat ontbreekt, of waarvan de nummerplaat niet door de mens leesbaar is (bij goede beeldkwaliteit), worden buiten beschouwing gelaten. 1 De tijdsstempel is minimum tot op duizendste van seconden (YYMMDDHHMMSSsss) (CET: GTM+1); 2 De tijdsstempel dient gesynchroniseerd te worden via NTP; 3 Alle parameters worden bekeken op uurbasis; Pagina 12 van 64

13 Wanneer twee ANPR captatiesystemen in lijn geplaatst worden en dus dezelfde passanten te verwerken krijgen, dienen de betrouwbare registraties voor 99% overeen te stemmen A.5 Camerabehuizing Alle camera s (ANPR, bewakingscamera en HD bewakingscamera) worden ingebouwd in een weerbestendige en vandalismebestendige behuizing. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en heeft een beschermingsgraad IP 65 (BS EN 60529). De behuizing kan gemonteerd worden op alle opgenomen locaties in de opdrachtdocumenten (eventueel door middel van koppelstukken of verschillende behuizingen) B LOKALE VERWERKINGSEENHEID (LPU) B.1 Registraties De LPU zorgt voor de verwerking en tijdelijke opslag van de ANPR registraties en de data komende van uitbreidingen. De LPU staat in voor de tijdelijke bewaring van registraties van minimaal 2 aangekoppelde ANPR captatiesystemen, inclusief bijhorende bewakingscamera s en data van eventueel gekoppelde uitbreidingen. De LPU kan uitgebreid worden tot 4 aangekoppelde ANPR captatie systemen. De LPU moet alle registraties kunnen bewaren over een periode van minimaal 7 dagen B.2 Communicatieprotocol De LPU zet een communicatie op met de Back-Office en creëert met een interval van X seconden gecomprimeerde datapakketten van de registraties in het desbetreffende interval en verstuurd deze datapakketten naar de Back-Office. Het tijdsinterval X kan vanuit het Back-Office vrij geprogrammeerd worden voor alle LPU s afzonderlijk. Het tijdsinterval zal onder andere bepaald worden door de communicatieverbinding tussen de Front-Installation en de Back-Office. Bijvoorbeeld: - bij een glasvezelverbinding kunnen alle registraties als afzonderlijke pakketen verzonden worden zonder tijdsvertraging; - wanneer gebruik gemaakt wordt van een HSUPA draadloze verbinding is het door de beperktere bandbreedte makkelijker om pakketen maar om de paar minuten te versturen. De variabele X kan vanuit Back-Office manueel bepaald worden voor elke camera afzonderlijk of kan via een externe trigger automatisch gewijzigd worden (vb. wanneer een geseind voertuig gedetecteerd is, moeten alle camera s onmiddellijk alle registraties doorsturen. De trigger komt dan van de Back- Office), X kan dus ook 0 zijn B.3 Lokaal beheer De LPU moet de mogelijkheid beschikken om lokaal de gegevens te kunnen downloaden rechtstreeks op een laptop. Dit moet mogelijk zijn zonder het extra installeren van software. Er dient wel een autorisatie proces te zijn. Het lokaal downloaden heeft geen invloed op de normale werking. De datapakketten lokaal gedownload blijven verstuurd worden naar de Back-Office. Het verwijderen van registraties is lokaal niet mogelijk B.4 Beheer van op afstand De LPU moet vanop afstand beheersbaar zijn. Updates van software moeten kunnen gebeuren vanuit de Back-Office. De LPU laat toe het gehele systeem (ANPR captatiesysteem, bewakingscamera, andere uitbreidingen) te configureren vanuit de Back-Office. Pagina 13 van 64

14 B.5 Calamiteiten Er wordt een noodvoeding voorzien zodat bij het wegvallen van de voeding de LPU en netwerkcomponent tijdelijk nog online blijft (zie paragraaf Kast ). Alle gegevens dienen dan weggeschreven te worden zodat na het volledig spanningsloos zijn van de installatie, alle gegevens toch nog beschikbaar zijn. Tegelijk moeten de laatste statussen van defecten doorgestuurd worden naar de Back-Office. Bij wegvallen van de communicatie tussen Front-Installation en Back-Office dient de LPU de verschillende datapakketten tijdelijk te bufferen. Wanneer de communicatie hersteld is, dient de LPU te werken volgens een LIFO (Last In First Out) systeem waarbij het datapakket dat laatst aangemaakt is, eerst verstuurd wordt naar de Back-Office C COMMUNICATIEMODULE NAAR BACK-OFFICE C.1 Communicatiemodule Het opzetten van een beveiligd netwerk (VPN of VLAN) tussen de Front-Installation en de Back- Office is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De communicatie moet werken met een watchdog die de goede werking van de verbinding tussen de Front-Installation Addition en de Back-Office bewaakt. Indien de communicatie tussen Front- Installation en Back-Office wegvalt, dient de Front-Installation automatisch een hard reset uit te voeren van de communicatiemodule iedere 10 minuten C.2 Netwerkcomponenten In casu artikel C.1 Beschikbare Netwerken is de levering van apparatuur een last van de bestellende overheid tenzij de bestellende overheid dit expliciet vraagt om deze apparatuur te leveren en te plaatsen. De bestellende overheid kan gebruik maken van zijn eigen interne werking om in te staan voor configuratie van het netwerk als kan ze dit bestellen bij de opdrachtnemer. Het aanleggen van bijkomende bekabeling wordt gecoördineerd door de opdrachtnemer, in casu artikel C.2 Aanleg van bekabelde netwerken. In de meetstaat zijn 4 verschillende posten opgenomen voor de levering, plaatsing en configuratie van netwerkcomponenten. Deze 4 posten komen overeen met 4 technieken om tot een verbinding te komen. 1. bekabeld netwerk (glasvezel/fiber); 2. bekabeld netwerk (DSL); 3. draadloos netwerk via 3G (HSUPA); 4. draadloos netwerk via WiMax. Alle voorgestelde netwerkcomponenten moeten in de paalkast kunnen ingebouwd worden. In deze 4 posten zitten alle nodige componenten en werken vervat om tot een verbinding te komen. Deze 4 posten dienen gebruikt te worden wanneer men een netwerkstudie opmaakt volgens artikel C.4 Netwerkstudie. Alle netwerkcomponenten worden voorzien van voldoende netwerkpoorten zodat er bovenop de benodigde poorten minimaal 2 reservepoorten zijn voor extra uitbreidingen niet opgenomen in dit contract C.3 Dataprotocol Het dataprotocol tussen de Front-Installation en de Back-Office is vrij bepaalbaar door de opdrachtnemer. Voor de communicatie tussen de Back-Office en andere 3 de partijen (vb. Vlaamse Verkeercentrum VVC) wordt wel een communicatieprotocol opgelegd. De laatste versie van dit communicatieprotocol is op te vragen bij de aanbestedende overheid. Pagina 14 van 64

15 C.4 WiMax Onderdeel van deze opdracht is het uitbouwen van een draadloos breedbandig netwerk met middelgroot bereik volgens de standaard IEEE Er worden multipoint-to-point en point-topoint draadloze verbindingen voorzien. Volgende eisen gelden voor alle voorgestelde producten: Wwrken over frequentieband 4.9 GHz tot 6 Ghz; snelheid aggregated/asymmetrisch (dynamisch beheer van de download en uploadverhouding); 5, 10 Mhz en 20 Mhz kanaal; een minimaal mogelijke afstand van 10 kilometer tussen twee access punten in Line of sight en volle belasting. Voor de point-to-point verbinding dienen twee producten aangeboden te worden: Point-to-point met: minimaal 20 Mbps; Point-to-point met: minimaal 50 Mbps; Voor de multipoint-to-point dient één product aangeboden te worden: Multipoint-to-point met: minimaal 200 Mbps; dedicated bandwidth instelbaar. Alle voorgestelde producten moeten kunnen werken in een licentievrije band en in een licentie gebaseerde band. Alle coördinatie en aanvragen van de vergunningen (onder andere monumentenzorg, brandbeveiliging) voor het plaatsen van de producten zijn een last van de opdrachtnemer. Inplantingstudie Bij de opstart van een nieuw WiMax netwerk wordt een studie opgemaakt die een analyse maakt van de regio en een voorstel doet van inplanting. De studie maakt een inschatting van huidige en toekomstige behoeften, onderzoekt mogelijke locaties op haalbaarheid en bekijkt hoe de communicatie tussen de Back-Office en het WiMax netwerk opgebouwd wordt. Het resultaat van de studie is een studiedocument met bijhorende bestelstaat voor het uitvoeren van de werken D KAST D.1 Wegkantkast en paalkast In de nabijheid van het ANPR captatie systeem dient een kast voorzien te worden voor het opbergen van alle apparatuur. Afhankelijk van de lokale situatie kan gekozen worden voor een paalkast of een wegkantkast. Standaard wordt gekozen voor een paalkast. Op vraag van de bestellende overheid kan er ook gekozen worden voor een wegkantkast. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de netwerkmodule wordt geleverd door de Vlaamse Overheid en er geen ruimte genoeg is om deze in de paalkast te plaatsen. Er zijn twee opstellingen: 1. de basisopstelling in een paalkast waarbij er ruimte voorzien is voor volgende apparatuur: a. (aansluiting) 4 ANPR captatie systemen; b. (aansluiting) Bijhorende Bewakingscamera s; c. (aansluiting) detectiesensor voor de detectie van vrachtwagenverkeer; Pagina 15 van 64

16 d. de LPU; e. één netwerkcomponent (alle apparatuur voorgesteld door de opdrachtnemer of alle apparatuur van de meest courante publieke netwerken); f. noodvoeding; g. uitrusting trajectcontrole. 2. de uitgebreide opstelling waarbij bovenvernoemde hardware ondergebracht wordt in een wegkantkast en waar reserveplaats is voor het plaatsen van netwerkcomponenten van derde partijen (din-rail mountable) en een tellerkast van de energieleverancier; Voor de paalkast worden geen specificaties qua grootte opgelegd. De aanbestedende overheid dringt aan deze kast zo compact mogelijk te houden. Voor de wegkantkast dient, naast de ruimte nodig voor het plaatsen van 4 ANPR captatiesystemen + bewakingscamera s en uitbreidingen, er extra vrije ruimte voorzien te zijn voor het monteren van een netwerkswitch geleverd door een derde partij (din-rail mountable) en het plaatsen van een tellerkast. In de kast (zowel de paal- als wegkantkast) dient de opdrachtnemer voldoende verwarmende en koelende elementen aan te brengen zodat alle apparatuur binnen zijn temperatuursgrenzen kan werken. Het leveren van deze apparatuur is onderdeel van de desbetreffende posten van levering van een paal of wegkantkast. Beide kasten zijn inclusief de nodige beveiligingen en bekabeling. De paalkasten hebben minimaal volgende kenmerken: - samengesteld uit glasvezelversterkt polyester, zelfdovend en halogeenvrij; - bestand tegen zouten, zuren, basen, oliën, vetten en organische oplosmiddelen; - gekleurd in de massa (RAL 7035); - de mechanische sterkte van de kasten mogen niet verminderen bij temperaturen begrepen tussen 20 C en +80 C, noch afnemen in de tijd onder invloed van UV-straling; - bestand tegen trillen en windbelasting tot 1000 N/m²; - het binnendringen van water, sneeuw of ongedierte langs de ventilatieopeningen wordt verhinderd; - alle toebehoren zoals sloten, bouten, rails, worden uit corrosievast materiaal vervaardigd; - de deuren zijn bevestigd door middel van corrosiebestendige scharnieren die van buitenuit niet bereikbaar zijn; - voorzien van een driepuntssluiting en een slot; - uitgerust met een deurcontact; - modulair uitgerust met de nodige bevestigingsramen en rails; - beschermingsgraad minimaal IP 54 volgens IEC en slagvastheid IK 08 volgens EN 62262; - alle apparatuur in de kast is makkelijk bereikbaar voor onderhoudsdoeleinden, in het bijzonder worden onderbrekingsklemmen, bedienbare elementen en signalisatie op het frontpaneel geplaatst; - voorzien van bedekkingslaag geschikt om eenvoudig graffiti, aanplakbiljetten, te verwijderen en die na de verwijdering terug kan hersteld worden; - voorzien van een gegraveerd identificatieplaatje met het installatie nummer (inhoud en vormgeving af te stemmen met de aanbestedende overheid); - de aardingsweerstand van de kast dient uitgevoerd te worden volgens het AREI. Dit opgelegd kenmerk is een afwijking op de technische eisen opgenomen in het in het standaardbestek. Pagina 16 van 64

17 - de wegkantkast is standaard uitgerust met extra beveiligingen voor het bijplaatsen van extra uitbreidingen, een stopcontact 20A en verlichting. De voetpadkasten hebben minimaal volgende kenmerken: - type D of groter in roestvast staal of aluminium volgens EN ; - de behuizing is vervaardigd in roestvast staal AISI 304 volgens EN en voorzien van een polyester oppervlaktebehandeling, standaard RAL 7034 of aluminium plaatdikte 3 mm met poedercoating; - voorzien van een driepuntssluiting en een slot; - bestand tegen zouten, zuren, basen, oliën, vetten en organische oplosmiddelen; - beschermingsgraad minimaal IP 54 volgens IEC en slagvastheid IK 10 volgens EN 62262; - montage op roestvrij stalen, polyester of beton DIN-genormaliseerde sokkel FP0 resp. FP D.2 Noodvoeding De kast dient voorzien te zijn van een noodvoeding zodat na het wegvallen van de spanning minimaal nog alle geregistreerde maar niet verzonden voertuigen kunnen doorgestuurd worden naar de Back- Office. Daarnaast dient, wanneer de noodvoeding actief wordt, onmiddellijk én een tweede maal na 2 minuten een overzicht doorgestuurd te worden van alle alarmen. Als er een bewakingscamera aanwezig is, dan dient onmiddellijk een overzichtsbeeld doorgestuurd te worden van de registratie bij het wegvallen van de voeding E PAAL De basispaal heeft een lengte van 4 meter, geplaatst in elk grondtype. Voor hogere palen zijn twee posten voorzien Leveren van een extra meerlengte van 2 meter voor palen tot van 6 tot en met 12 meter en Leveren van een extra meerlengte van 2 meter voor palen tot van 14 tot en met 20 meter. De paal moet corrosiebestendig zijn ofwel door galvanisatie, ofwel door gebruik te maken van aluminium of roestvrij staal. Stabiliteittechnisch dient de paal voorzien te zijn voor het plaatsen van alle onderdelen opgesomd in de opdrachtdocumenten. De paal moet voldoende sterk zijn om, belast met de onderdelen van de Front-Installation, zowel de statische als dynamische belastingen ten allen tijden te weerstaan. Bij twijfel kan de aanbestedende overheid een berekeningnota opvragen die de sterkte aantoont. Voor de paal kan optioneel een beschermingsbeugel geplaatst worden die vervaardigd is uit thermisch verzinkt staal. De beschermingsbeugel zal voornamelijk geplaatst worden bij palen geplaatst net na parkeerplaatsen om lichte/rechtstreekse aanrijdingen te vermijden. De beschermingsbeugel dient minimaal 500mm breder te zijn dan de diameter van de paal en dient een minimale diameter van 76mm te hebben F BEWAKINGSCAMERA F.1 Beelden Ieder ANPR captatie systeem dient voorzien te zijn van een vaste bewakingscamera die kleurbeelden neemt van de geregistreerde voertuigen waarbij voor iedere registratie minimaal het volledige voertuig zichtbaar is. De bewakingscamera wordt voorzien van een varifocale lens of de opdrachtnemer voorziet een reeks van vaste lenzen met een variërend aantal brandpuntafstanden waarbij de combinatie van één lens (met één bepaalde brandpuntafstand) én de bewakingscamera het mogelijk maakt een minimale Pagina 17 van 64

18 pixelgrootte van 15 pixel te halen voor de nummerplaat en tegelijk het volledige voertuig in beeld te brengen. Er dient op locatie een tijdelijke opslag van de camerabeelden te gebeuren. De camerabeelden moeten per camera minimaal 7 dagen bewaard worden. Bij iedere registratie van het ANPR systeem dient een bijhorend overzichtsbeeld van de bewakingscamera toegevoegd te zijn. Dit overzichtsbeeld toont het gehele voertuig. Dit overzichtsbeeld wordt lokaal bewaard en kan opgevraagd worden vanuit de Back-Office. Het moet mogelijk zijn aan te geven dat bij iedere registratie het overzichtsbeeld automatisch mee verzonden wordt naar de Back-Office. Het moet ook mogelijk zijn realtime camerabeelden op te vragen en te streamen. Indien het ANPR captatie systeem een interne bewakingscamera bevat dan dienen de beelden van de bewakingscamera afzonderlijk van het ANPR captatie systeem beschikbaar en beheerbaar te zijn. De gegevens per registratie moeten lokaal even lang bewaard worden als de gegevens van het ANPR captatie systeem F.2 Communicatie De bewakingscamera (IP-camera of via encoder) dient een signaal te genereren die rechtstreeks op de switch kan geplaatst worden. Volgende technische minimale eisen dienen voldaan te zijn voor de camera: - automatisch gestuurde, mechanische IR-filter; - minimum gevoeligheid in dagmode: 1 lux (1/50s shutter, F1.4, 89% reflectie, 50IRE); - minimum gevoeligheid in nachtmode: 0,1 lux (1/50s shutter, F1.4, 89% reflectie, 50IRE); - MPEG4, H264 of gelijkwaardig + M-Jpeg; - ONVIF compatible; - ondersteuning voor timeserver protocol; - met varifocale lens van minimaal 4 tot 20 mm of hoger of vaste lenzen met een brandpuntafstand van respectievelijk 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm of hoger; - ondersteunen van Snmp voor opvraging van statusinfo door centraal platform/snmpbeheerssysteem. De volgende snmp-requests dienen minimaal ondersteund te worden: videosignaal ja/nee, laatste herstart van firmware (datum en tijd) en andere parameters waarbij de health van de encoder/ip-camera kan worden nagegaan (vb. temperatuur van de processor e.d. ); - webinterface: elke encoder of IP-camera moet over een interface beschikken waarop alle instellingen kunnen gebeuren. Daarnaast dienen de meest courante parameters uitleesbaar en wijzigbaar te zijn vanuit de Back-Office Kenmerken van de uitvoering A ANPR CAPTATIE SYSTEEM Het ANPR captatie systeem dient ondergebracht te worden in een neutrale onopvallende, UVbestendige behuizing(en), vandaalbestendig. Het ANPR captatie systeem kan zowel aan de linker of rechter zijberm als in de middenberm geplaatst worden. Het bevestigingsprincipe van het ANPR captatie systeem laat toe alle vrijheidsgraden met een hoge graad van nauwkeurigheid te positioneren en te borgen. De bekabeling en een wachtbuis tot aan de kast en de montageonderdelen is onderdeel van de post Pagina 18 van 64

19 Het leveren, plaatsen en configureren van een ANPR captatie systeem. Eventuele grondwerken 4 tot aan de kast worden wel afzonderlijk vergoed worden. De bekabeling, bevestigingsonderdelen en afscherming (AREI ART. 159) op het straatmeubilair (palen, portiek,... excl. bevestiging op een brug en tunnelfronton) worden niet afzonderlijk vergoed. Alle voedingskabels, netwerkkabels,ook van andere gevoede elementen, die zich bovengronds bevinden worden continu tot op een minimale hoogte van 2,5m boven het maaiveld beschermd door een aluminium buis of omhulsel. De bevestiging van de buis of omhulsel dient extra vandaalbestendig te zijn B LOKALE VERWERKINGSEENHEID (LPU) De LPU kan rechtstreeks in elk ANPR captatie systeem afzonderlijk ingewerkt zijn of in de (paal)kast. Deze opstelling dient rekening te houden met de verschillende mogelijke uitbreidingen. Indien een LPU in elk ANPR captatie systeem geplaatst wordt, dan dienen deze afzonderlijk adresseerbaar te zijn en dient de Back-Office aangepast te zijn zodat de Front-Installation zowel individueel als in groep bereikbaar is C COMMUNICATIEMODULE NAAR BACK-OFFICE C.1 Beschikbare Netwerken Door de sterk variërende regionale verschillen ivm beschikbare netwerken, vb. 3G, dient het geheel de mogelijkheid te beschikken om gebruik te maken van een grote variatie van netwerken: Communicatie via het private netwerk van de Vlaamse Overheid; Het Vlaamse overheidsnetwerk (Telematica) is beschikbaar voor het opzetten van een communicatiepad. De installatie van deze apparatuur en bekabeling is een last van de overheid. Netwerk via het private netwerk van de bestellende overheid; Het is mogelijk dat de bestellende overheid (vb. politiezone) een eigen privaat netwerk bezit. De opdrachtnemer dient zich te vergewissen van de eigenschappen van dit netwerk en dient aan te geven naar de bestellende overheid wat minimaal nodig is. De levering van apparatuur is een last van de bestellende overheid tenzij de bestellende overheid dit expliciet vraagt om deze apparatuur te leveren en te plaatsen. De bestellende overheid kan gebruik maken van zijn eigen interne werking om in te staan voor configuratie van het netwerk en het aanleggen van bijkomende bekabeling, als kan ze dit bestellen bij de opdrachtnemer. Netwerk via een externe partij; Op de markt zijn verschillende publieke netwerken beschikbaar. Het opzetten van communicatie over deze publieke netwerken is toegestaan mits gebruik te maken van extra beveiliging bepaald in samenspraak met de desbetreffende bestellende overheden (politie, vlaamse overheid, ). De opdrachtnemer dient hierbij rekening te houden dat elke bestellende overheid qua veiligheid van hun netwerk een verschillende politiek kunnen voeren. Het is de verantwoordelijke van de opdrachtnemer zich aan te passen naar de unieke restricties van elke bestellende overheid Wanneer het netwerk geleverd wordt door een externe partij staat de opdrachtnemer in voor alle coördinatie voor de realisatie van de verbinding. De opdrachtnemer legt de afspraken vast met de externe partij, zorgt dat de nodige apparatuur geplaatst wordt en zorgt dat het netwerk opgezet wordt. De opdrachtnemer dient vooraf een kostenraming op te stellen opdat de bestellende overheid weet wat zijn kosten zullen zijn voor het realiseren van een verbinding en de maandelijkse abonnementskost. Deze kostenraming wordt voorgelegd aan de bestellende 4 de grondwerken, dus het graafwerk of een boring, en de bekabeling, en wachtbuis die in de grond worden geplaatst; Pagina 19 van 64

20 C.2 overheid ter goedkeuring en ondertekening. De plaatsing kan van start gaan nadat de bestellende overheid een contract afgesloten heeft met een externe partij. De coördinatie hiervan is een last van de aanneming Naast de publieke netwerken vallen private netwerken ook onder de noemer externe partijen. Een voorbeeld hierin kan zijn het netwerk van de spoorwegen. Aanleg van bekabelde netwerken Er wordt verondersteld dat de netwerkkabel van de desbetreffende techniek aanwezig is in de directe nabijheid van de router. Echter kan een uitbreiding van het net noodzakelijk zijn: - de aanbestedende overheid kan worden aangesproken om in synergie glasvezel en kopernetwerken uit te bouwen. De bestellende overheid is op dat moment een klant van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid dient dan aangesproken te worden om een offerte aan te leveren; - bij het aansluiten van netwerken via een externe partij, zijn de bekabelingwerken onderdeel van de offerte die de opdrachtnemer opstelt naar de bestellende overheid C.3 Coördinatie De coördinatie voor het opzetten van een netwerk is in casu artikel C.1Beschikbare Netwerken steeds een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer legt de afspraken vast met bestellende overheid, de netwerkbeheerder, de externe partijen en is de eindverantwoordelijke voor de goede installatie en configuratie van het netwerk. Dit zowel bij de Front-Installation als bij de Back-Office. Deze coördinatie is een last van de opdrachtnemer C.4 Netwerkstudie Om duidelijkheid te geven over de meest geschikte netwerktechnologie voor een bepaalde locatie kan op aanvraag van de bestellende overheid een netwerkstudie besteld worden voor de bepaling van de meest rendabele vorm van netwerk voor die locatie. Het bestellen van een netwerkstudie is een keuze van de bestellende overheid en is geen standaard bestelling. De studie dient minimaal volgende elementen op te nemen: beschikbare netwerktechnieken voor de locatie (zowel de private als publieke); beperkingen van de netwerktechnieken (vb. maximale bandbreedte, geschatte werkelijke bandbreedte locatie, maximaal aantal voertuigen die met deze bandbreedte kunnen verstuurd worden,..); kostprijsanalyse voor de installatie met onder andere de kosten voor eventuele bekabelingwerken; kostprijsanalyse over 1 jaar; kostprijsanalyse over 5 jaar; te verwachten levensduur van de netwerkverbinding; eindconclusie met onder andere een ranglijst van de technieken, uitgeschreven in een rapport. Deze lijst is niet limitatief en wordt in samenspraak met de bestellende overheid eventueel uitgebreid. De netwerkstudie dient rekening te houden met andere bestaande en nieuwe locaties/netwerkstudies. Bijvoorbeeld: sommige kosten kunnen gedeeld worden over meerder locaties (kostprijs voor het opzetten van een draadloos netwerk) of dienen er aanpassingen te gebeuren ter hoogte van de Back- Office bij capaciteitsverhoging. De netwerkstudie geeft ook aan welke communicatiemethode gekozen dient te worden zodat de Pagina 20 van 64

21 gecomprimeerde datapakketten zonder noemenswaardige vertragingen kunnen doorgestuurd worden naar de Back-Office D KAST D.1 Fundering wegkantkast Rondom de wegkantkast wordt een met wapeningsnet voorzien betonnen platform gegoten dat enerzijds extra stabiliteit biedt aan de kast en anderzijds de toegankelijkheid tot de kast bevordert. Dit platform heeft een nuttig oppervlak van min. 20 cm. rondom de kast D.2 Coördinatie voor het opzetten van een voedingspunt De coördinatie voor het opzetten van een voedingspunt is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer legt de afspraken vast met bestellende overheid, de distributienetbeheerder en de energieleverancier van de bestellende overheid en de opdrachnemer is de eindverantwoordelijke voor de goede installatie en configuratie. De coördinatie voor het opzetten van een voedingspunt is een last van de opdrachtnemer D.3 Aansluiten De effectieve aansluiting op de netspanning van het huishoudelijke net kan slechts gebeuren nadat elke kast individueel is gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Deze keuring is een last van de opdrachtnemer. De kast moet gekeurd zijn volgens het AREI D.4 Synergrid De opdrachtnemer dient een synergrid aanvraag te doen van een forfaitaire aansluiting van de paalkast. Hierbij dient gewerkt te worden via een veiligheidstransformator. Dit maakt beperkte uitbreidingen mogelijk zolang er gewerkt wordt binnen de grenzen van de veiligheidstransformator D.5 Voeding via verlichtingsnet De opdrachtnemer dient batterijenopstelling te voorzien die geplaatst kan worden op een verlichtingspaal en die een 24V spanning creëert voor de Front-Installation, gebruik makende van de stroomvoeding van het verlichtingnet. De capaciteit van de batterijen moet voldoende zijn om tijdens de nachturen de batterijen op te laden zodat de goede werking van de Front-Installation ook overdag gegarandeerd wordt. Waar nodig dient de opdrachtnemer de coördinatie op te zetten met de beheerder van de verlichtingspaal en dient de opdrachtnemer concrete afspraken vast te leggen E PAAL E.1 Opstelling De funderingswerken voor het plaatsen van de steunpaal is een last van de aanneming E.2 Coördinatie voor het opzetten van een paal Het aanvragen van een vergunning en het coördineren van de werken tot het veilig opzetten van een paal zijn een last van de opdrachtnemer F F.1 BEWAKINGSCAMERA Opstelling Pagina 21 van 64

22 De bewakingscamera wordt opgesteld ter hoogte van het ANPR captatie systeem met dezelfde kijkrichting F.2 Opstelling pictogram bewakingscamera Per bewakingscamera-nummerplaatlezer, moet 1 wettelijk voorzien pictogram bewakingscamera (Zie KB 10 februari 2008, BS 21/02/2008, tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt) geplaatst worden. Het leveren en plaatsen van dit pictogram is een last van de opdrachtnemer. Er is wel een post voorzien voor het leveren en plaatsen van een kleine paal (hoogte maximaal 2,5 meter en diameter 76mm) voor de bevestiging van een pictogram bewakingscamera F.3 Coördinatie naar privacy commissie Niet alle bestellende overheden hebben zelf de kennis om een aangifte te doen van hun bewakingscamera bij de privacy commissie. De vraag voor het opzetten van de coördinatie met alle bijhorende administratie kan daarom besteld worden bij de opdrachtnemer Controles Dataprotocol De voorlopige oplevering van het leveren en plaatsen van een Front-Installation kan niet worden uitgevoerd vooraleer het volledige communicatieprotocol is uitgeschreven en beschikbaar kan worden gesteld aan de aanbestedende overheid en de bestellende overheid Communicatie Back-Office De voorlopige oplevering van het leveren en plaatsen van een Front-Installation kan niet worden uitgevoerd vooraleer de communicatie is opgezet naar de Back-Office Kast De energieaansluiting kan niet uitgevoerd worden vooraleer de installatie gekeurd is Meetresultaten Voor elke voorlopige oplevering heeft de bestellende overheid het recht de correcte werking van het ANPR captatie systeem te testen. Het ANPR captatie systeem kan maar opgeleverd worden als de herkenningsgraad van het systeem hoger is dan de herkenningsgraad die behaald werd bij de gunningtesten 2%. Iedere test uitgevoerd in dit kader zal opgedeeld worden in één over meerdere omstandigheden. Een voorbeeld ter illustratie: veronderstel dat het ANPR captatie systeem tijdens de gunningsfase en op het onderdeel tijdens regenweer 90% van de voertuigen detecteert en volledig correct uitleest. Dan moet er bij de testen een 88% van de voertuigen gedetecteerd worden en volledig correct uitgelezen worden. 2.2 Front-Installation Additions Detectie van vrachtwagenverkeer Beschrijving De Front-Installation Standard dient modulair uitbreidbaar te zijn met een systeem voor de detectie van vrachtwagenverkeer. Pagina 22 van 64

23 Kenmerken van de materialen Het systeem moet vrachtwagens (meer dan 3,5 ton en hoger dan 2,5 meter) kunnen onderscheiden van andere voertuigen. De manier waarop dit gebeurd is een vrije keuze van de opdrachtnemer, voorbeelden hiervan zijn: detectielussen, laser, hoogtesensor,. maar ook een softwarematige classificatie is toegelaten. Het gekozen systeem moet minimaal 98% (excl. alle fout geclassificeerde personenvoertuigen) van het vrachtwagenverkeer detecteren. De detectie dient in eerste instantie als een indicatie. Bij verbalisatie (vb. een vrachtwagensluis) zal in de Back-Office een manuele controle gebeuren van de registratie. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een softwarematige detectie, dan mag de nodige rekenkracht geen invloed hebben op de goede werking van het gehele ANPR systeem. De detectie van vrachtverkeer moet minimaal over twee rijstroken mogelijk zijn en moet kunnen gelinkt worden aan de ANPR registratie. De gegevens per registratie moeten lokaal even lang bewaard worden als de gegevens van het ANPR captatie systeem Trajectcontrole Hardware Beschrijving Trajectcontrole is een functionaliteit om conform het KB van de gemiddelde snelheid van een voertuig te bepalen tussen twee verschillende detectiepunten Kenmerken van de materialen De opdrachtnemer dient in zijn inschrijving een omschrijving mee te geven hoe over een gekend traject de gemiddelde snelheid van een voertuig op wettelijk verantwoorde manier bepaald wordt. Het behalen van een modelgoedkeuring voor het geplaatste systeem is integraal onderdeel van deze opdracht en is een voorwaarde voor deelname aan deze opdracht. Het trajectcontrolesysteem moet minimaal behoren tot klasse A met een meetbereik gaande van ten hoogste 30 km/h tot ten minste 250km/h. Alle gegevens nodig voor de toepassing van trajectcontrole dienen samen met de gegevens van het ANPR captatie systeem overgemaakt worden naar de Back-Office. De gegevens moeten lokaal even lang bewaard worden als de gegevens van het ANPR captatie systeem Kenmerken van de uitvoering De in dit contract beoogde trajectcontroletoepassing dient te beschikken over een modelgoedkeuring conform KB De inschrijver dient deze modelgoedkeuring toe te voegen aan zijn offerte of dient uiterlijk op datum van de gunning te zijn uitgereikt. Om deel te kunnen deelnemen aan de selectie, dient de opdrachtnemer te voldoen aan de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten vermeldt in artikel 1.3.1Modelgoedkeuring. De extra kosten voor herconformiteitskeuring of herijking in gevolge een defect of een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de opdrachtnemer, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De nodige coördinatie en communicatie met de betrokken instanties voor de certificatie van een installatie zijn een last van de opdrachtnemer HD bewakingscamera Indien de bestellende overheden dit wensen kunnen ze een HD bewakingscamera bestellen Kenmerken van de materialen Een HD bewakingscamera dient minimaal te voldoen aan onderstaande modaliteiten. - minimaal 1/2 inch CMOS of 1/3 MOS sensor progressieve scan; Pagina 23 van 64

24 - (indien aanwezig) automatisch gestuurde, mechanische IR-filter; - minimale gevoeligheid in dagmode (kleur): 1 lux (F1.4, 89% reflectie, 50IRE, zonder compensaties); - minimale gevoeligheid in nachtmode (kleur of zwart-wit): 0.1 lux (F1.4, 89% reflectie, 50IRE, zonder compensaties); - minimum 25 fps aan 1 MEGA in nachtmode (1280x960 of hoger); - minimum 25 fps aan 2 MEGA in dagmode (1280x960 of hoger); - minimale dynamisch range 52 db; - MPEG4, H264 of gelijkwaardig + M-Jpeg; - ONVIF compatible; - ondersteuning voor timeserver protocol; - lokale dataopslag voor minimaal 7 dagen; - motion detection; - backlight compensation; - privacy maskering; - PoE; - selecteerbaar op continue, alarm, event, geplande recording; - ondersteunen van Snmp voor opvraging van statusinfo door centraal platform/snmpbeheerssysteem. De volgende snmp-requests dienen minimaal ondersteund te worden: videosignaal ja/nee, laatste herstart van firmware (datum en tijd) en andere parameters waarbij de health van de encoder/ip-camera kan worden nagegaan (vb. temperatuur van de processor e.d. ); - webinterface: elke encoder of IP-camera moet over een interface beschikken waarop alle instellingen kunnen gebeuren. Daarnaast dienen de meest courante parameters uitleesbaar en wijzigbaar te zijn vanuit de Back-Office; - met twee verschillende lenzen leverbaar: - varifocale lens met een maximale kijkhoek van 60 graden; graden lens (fish-eye). De Back-Office moet de beelden van deze bewakingscamera kunnen beheren met behulp van de module beschreven in artikel N Offline Data analyse-module nazicht Camerabewaking Kenmerken van de uitvoering Een sitevisit zal bepalen hoe de uitvoering zal gebeuren op locatie. Het plaatsen van de HD camera zit inbegrepen in de post leveren en plaatsen van een HD camera. Alle grondwerken worden apart vergoed volgens de desbetreffende posten. De bekabeling tussen HD camera en switch wordt gerealiseerd door middel van een UTP kabel volgens de desbetreffende post. Pagina 24 van 64

25 2.3 Back-Office Back-Office Standard Beschrijving De Back-Office omvat alle soft- en hardware die geleverd en geplaatst wordt bij de bestellende overheid voor het beheren en de verwerken van alle gegevens afkomstig van Front-Installations. Alle software van de Back-Office en de softwaremodules worden modulair opgebouwd. Iedere ontwikkeling van een nieuwe softwaremodule wordt in overleg gerealiseerd met minimaal de aanbestedende overheid en eventueel bestellende overheden. De Back-Office Standard, is de basis soft- en hardware die opgesteld wordt voor de opbouw van de Back-Office bij de gebruiker. De Back-Office Standard kan onder andere data ontvangen, data verwerken, data bewaren, data beschikbaar stellen voor de (software-)uitbreidingsmodules, gebruikers beheren, gebruikersrechten toekennen en bevat bewaking- en monitoringssoftware. De Back-Office Standard bevat ook het framework waarop de verschillende uitbreidingsmodules modulair kunnen opgebouwd worden. De Back-Office fungeert als platform. De Back-Office Standard wordt opgesplitst in twee functionaliteiten die overeen stemmen met twee verschillende systemen/servers: a. Dataserver; b. Basis applicatieserver. Alle servers geleverd binnen deze opdrachtdocumenten dienen schaalbaar te zijn en uitbreidbaar afhankelijk van de noden. De dataserver dient RAID-5 te zijn. In de opdrachtdocumenten is er een post voorzien voor de levering en plaatsing van een serverkast. Dit om bij bestellende overheden een nieuw serverruimte te creëren indien zij dit wensen Kenmerken van de materialen A DATASERVER De dataserver wordt gebruikt voor het ontvangen, verwerken en bewaren van alle gegevens horende bij een registratie van een Front-Installation (gegevens ANPR captatiesysteem en uitbreidingen) en schrijft deze gegevens weg naar zijn database. De dataserver dient over een onafhankelijke partitie te beschikken voor gegevens die langer dan 30 dagen dienen bewaard te worden. Dit zijn gegevens die een gerechtelijke finaliteit bezitten. Deze gegevens dienen bewaard te worden minimaal tot het vervallen van de strafvordering. Alle verschillende uitbreidingsmodules dienen over een automatische export te beschikken om de data met een gerechtelijke finaliteit automatisch langer dan 30 dagen te bewaren. Daarnaast dient de software ook de mogelijkheid te hebben registraties manueel aan te duiden dewelke langer dan 30 dagen dienen bewaard te blijven. Hoe dit exact gebeurd zal vastgelegd worden tijdens de opbouw van de software en is in samenspraak tussen opdrachtnemer en aanbestedende overheid B BASIS APPLICATIESERVER De basis applicatieserver realiseert de interfaces die communiceren met de Front-Installations. Alle interfaces naar de gebruiker toe dienen webbased te zijn C BEWAKING- EN MONITORINGSSOFTWARE De bewaking- en monitoringssoftware staat in voor de technische bewaking van alle apparatuur. Pagina 25 van 64

26 De Front-Installation brengt automatisch bij zijn opstart de applicatieserver op de hoogte van alle optredende alarmen. Nadien stuurt hij iedere 5 minuten een update van alle gewijzigde technische informatie. Naast alarmen stuurt de Front-Installation altijd een watchtdog ter bewaking van de communicatie. Op deze manier wordt de communicatie met de Back-Office bewaakt. Wanneer de communicatie met de Back-Office tijdelijk afwezig is na een probleem of reset en terug opkomt dan stuurt de Front-Installation zijn laatst gekende toestand door. Het applicatiesysteem filtert alle inkomende alarmen op een intelligente manier zodat niet-relevante secundaire problemen ten gevolge van primaire alarmen onderscheiden worden. Een voorbeeld hiervan is wanneer de voeding van een installatie wegvalt, zal kort erna geen communicatie meer mogelijk zijn met het systeem. Het wegvallen van de communicatie is een direct gevolg van het wegvallen van de voeding, het alarm communicatieprobleem is dus een secundair alarm. De basis applicatieserver koppelt aan de primaire en secundaire alarmen een prioriteit (dringend, nietdringend). Beelden De basis applicatieserver dient over meerdere beelden te beschikken waar iedere bestellende overheid een overzicht kan krijgen van de verschillende Front-Installations die op zijn Back-Office zijn geregistreerd: een grafisch overzicht van alle Front-Installations met per Front-Installation een aanduiding of er alarmen voorkomen en van welke graad die zijn; een grafisch overzicht van alle alarmen van per Front-Installation; een overzicht van alle alarmen met hun beschrijving en hun bijhorende mogelijke oorzaken met hun prioriteit; logboek van alarmen waarbij een opsplitsing mogelijk is per Front-Installation. Bij de ontwikkeling van de alarmbewaking- en monitoringssoftware zal vooraf een kleurencode vastgelegd worden door de aanbestedende overheid D BEHEERSOFTWARE De beheersoftware laat toe on-site en vanuit de Back-Office via het opgezette netwerk, de volledige configuratie van de Front-Installation en Back-Office te beheren, inclusief het bewaren, up- en downloaden van configuratieparameters. Wanneer een Front-Installation een eerste maal geconfigureerd wordt en online komt, dan bewaart hij zijn identiteit. De beheersoftware houdt de laatste configuratie bij van de verschillende Front- Installations. Wanneer een systeem, door bijvoorbeeld een reset, zijn configuratie verliest, zal deze zijn laatste configuratie kunnen ophalen via de centrale beheersoftware. Deze software dient in eerste instantie de voornaamste software te zijn van de opdrachtnemer voor het beheren en configureren van zijn systemen. De beheersoftware heeft een interface bestaande uit 3 tabbladen. Het eerste tabblad, configuratietabblad, toont de configuratie en alle technische specificaties van de Front installations met onder andere: - een overzichtsbeeld van alle installaties met indicatie of deze installaties online zijn; - een configuratiescherm per Front-Installation met alle beschikbare informatie over die Front-Installation; - technische informatie met onder andere alle informatie van de As-Built van iedere Front- Installation; Pagina 26 van 64

27 Het tweede tabblad, interventieboek bevat alle informatie over de uitgevoerde interventies op de verschillende systemen.(zie artikel 2.6 Full omnium onderhoud na waarborgperiode). Het interventieboek bevat onder meer: - een overzicht van alle uitgevoerde correctief onderhouden, preventief onderhouden, spoedeisend onderhouden, adaptief onderhouden, perfectief onderhouden en een overzicht van alle uitgevoerde tussenkomsten ten gevolge van averijen; - een ingevulde checklist van alle uitgevoerde correctief onderhouden, preventief onderhouden, spoedeisend onderhouden, adaptief onderhouden, perfectief onderhouden; - gedetailleerde informatie in verband met elk uitgevoerd correctief onderhoud, preventief onderhoud, spoedeisend onderhoud, adaptief onderhoud, perfectief onderhoud. De gedetailleerde info bevat minstens het tijdstip het laatste onderhoud per type onderhoud, het tijdstip van oproep, het tijdstip van eerste tussenkomst, het tijdstip van voorlopige herstelling, het tijdstip van definitieve herstelling, een gedetailleerde beschrijving van het probleem, een gedetailleerde beschrijving van de herstelling,.. Deze gedetailleerde informatie is via een kleurencode gekoppeld aan de interventietermijnen. Indien de opdrachtnemer de vastgelegde termijnen niet respecteert dient dit automatisch aangeduid te worden via de afgesproken kleurencode; Het derde tabblad van de beheersoftware bevat een overzicht van alle met onder andere per averij een dossier met de foto s van de averij en een bijhorende meetstaat en kleurencode aan de hand van de status van een averij. In samenspraak met de aanbestedende overheid kan deze beheersoftware nog uitgebreid worden om bijvoorbeeld de vooruitgang in bestelopdrachten op te volgen. Dit is echter geen vereiste D.1 Koppeling Beheersoftware en Bewaking- en monitoringssoftware In de bewaking- en monitoringssoftware moet een koppeling gemaakt worden met de beheersoftware voor het automatisch genereren van oproepen. Via een simpele knop in het overzicht van elke Front installation wordt een automatische oproep gegenereerd met een overzicht van alle alarmen en twee extra tekstvakken voor het toevoegen van een titel en extra informatie. Deze oproepen kunnen gegenereerd worden door de bestellende overheid of de opdrachtnemer. Iedere interventie ter plaatse dient geregistreerd te worden. ABBAMELDA Voor het beheren van oproepen en interventies wordt gebruik gemaakt van de 24 uur permanentie van de aanbestedende overheid. De registratie van deze permanentie gebeurt via ABBAmelda van de aanbestedende overheid. Alle oproepen en terugmeldingen voor correctief onderhoud en averijen die geregistreerd worden in het interventieboek dienen gepushed te worden naar ABBAmelda. De opdrachtnemer moet onder andere registeren wanneer hij ter plaatse is, welke defecten er waren en welke handelingen hij uitgevoerd heeft en wanneer hij zijn taken heeft afgerond. Het communicatieprotocol naar ABBAmelda zal ter beschikking gesteld worden tijdens de ontwikkeling van de Back-Office. IIR, Inventarisatie, Inspectie en Rapportering De aanbestedende overheid is momenteel volop bezig met de ontwikkeling van IIR, inventarisatie, inspectie en rapportering. Een beheersysteem voor het beheren van installaties, om de toestand van het patrimonium bij te houden en hierover te rapporteren. Indien de opdrachtnemer dit wenst kan in samenspraak met aanbestedende overheid het IIR verhaal, na de ontplooiing bij de aanbestedende overheid, geïntegreerd worden in de beheersoftware om een makkelijkere opvolging mogelijk te maken. De functionaliteiten die IIR aanbiedt worden dan ook beschikbaar voor de opdrachtnemer. Tijdens de ontwikkeling van beheersoftware zal een overlegmoment ingepland worden tussen de verantwoordelijk ingenieur van IIR bij de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer om te bekijken wat mogelijk is. Pagina 27 van 64

28 E BEWAKING- EN MONITORINGSSOFTWARE, EN BEHEERSOFTWARE OPDRACHTNEMER Iedere Back-Office bevat een eigen bewaking- en monitoringsoftware voor het bewaken van de Front- Installations aangesloten op die Back-Office. Voor de opdrachtnemer is een overzicht van alle Front-Installations over de Back-Offices heen nuttig. Er moet een overkoepelende bewaking- en monitoringssoftware ontwikkeld worden die een overzicht heeft van alle Front-Installation. Bij het opstarten van deze software haalt hij automatisch alle alarmen op van alle Front-Installations via de verschillende Back-Offices. Na de opstart gebeurt dit niet meer automatisch en dient via een refresh de laatste gegevens opgehaald worden. De aanbestedende overheid dient toegang te krijgen tot deze software F KALENDERSTURING Een basisonderdeel van de software is een kalendersturing waarbij de werkingstijden van de verschillende modules aangegeven kan worden. Een voorbeeld ter illustratie: veronderstel een politiezone die gebruik maakt van de module trajectcontrole. Deze politiezone wenst vooral de veiligheid te verhogen en te beboeten tijdens de spitsuren. Dit moet aangegeven kunnen worden via de kalendersturing. Een tweede voorbeeld: Een politiezone heeft de module toegangscontrole in zijn softwarepakket. Deze politiezone wenst echter enkel actief controle uit te voeren tijdens het dagregime wanneer twee interventieteams ter beschikking zijn. Deze politiezone moet dit dynamisch en integraal kunnen beheren. De kalendersturing dient gebruik te maken van het ical formaat. De kalender moet bestaan uit minimaal 2 verschillende regimes: 1. weekoverzicht, een tabblad waar het normale weekregime bepaald wordt; 2. speciale dagen, een tabblad met maandkalenders waar afwijkingen ten opzichte van de weekkalender aangegeven worden. (vb. een verlofperiode wanneer de politie minder mankracht ter beschikking heeft of een focusperiode waar meer wordt gecontroleerd) G GEBRUIKERS- EN RECHTENBEHEER In de basis applicatiesoftware wordt een volledig gebruiker- en rechtenbeheersysteem uitgewerkt. In onderliggende figuur wordt een schets gegeven van het systeem. Pagina 28 van 64

29 De Back-Office bevat 4 verschillende onderdelen op niveau van gebruikers- en rechtenbeheer: 1. Entiteit, een bestellende overheid die een aantal Front-Installations bezit en die beschikt over een aantal modules; 2. Module, een applicatie van de Back-Office die de registraties analyseert (vb. Trajectcontrole of DIV bevraging, ); 3. Gebruikersprofiel, een profiel die bepaald welke modules een bepaalde groep kan gebruiken, welke acties een bepaalde groep allemaal kan uitvoeren, enz ; 4. Gebruiker, een gebruiker die een unieke ID heeft en tot bepaalde gegevens en applicaties toegang heeft bepaald volgens zijn gebruikersprofiel; De bestellende overheid beschikt minimaal over de modules, Queries, Black List, DIV bevraging en beide GIS interfaces, en bezit mogelijks ook enkele uitbreidingsmodules, vb. Trajectcontrole om zijn gegevens van de Front-Installations te analyseren. Deze modules kan hij gebruiken binnen zijn Entiteit. De bestellende overheid zelf bestaat uit verschillende teams die zelf allemaal verschillende verantwoordelijkheden hebben. Deze verantwoordelijkheden worden opgedeeld in gebruikersprofielen die rechten hebben over enkele modules die de bestellende overheid/entiteit in zijn bezit heeft. Een voorbeeld is een team die zich voornamelijk bezig houdt met verkeershandhaving. Dit team zal verantwoordelijk zijn voor de module trajectcontrole, vrachtwagensluis, Een tweede team, een interventieteam, is dan meer geïnteresseerd in de DIV bevraging om bestuurders die niet verzekerd zijn tegen te houden. Dit team zal dan ook enkel over deze module beschikken. Ieder team/gebruikersprofiel bestaat op zijn beurt uit een aantal verschillende gebruikers die allemaal dezelfde mogelijkheden en rechten tot modules hebben. Iedere gebruiker wordt gekenmerkt door een eigen uniek ID en alle gebruikersacties dienen gelogd te worden in een logboek der gebruikersacties. Standaard wordt er één hoofd-gebruikersprofiel gecreëerd die het beheer van de verschillende gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruiker kan nieuwe gebruikersprofielen aanmaken, kan modules en gebruikers toewijzen aan gebruikersprofielen. Hij kan deze gebruikerprofielen altijd aanpassen. Pagina 29 van 64

30 Gebruikers die toegang hebben tot het vast ANPR netwerk en het interne netwerk waarop de Back- Office draait, moet via zijn/haar PC door op basis van een webinterface kunnen inloggen op de Back- Office en de functionaliteiten tot zijn/haar beschikking hebben afhankelijk van zijn/haar persoonlijke gebruikersrechten H PUSH PULL SERVICE PDA/SMARTPHONE Om de bestellende overheden (vb. een politiekorps) op locatie te ondersteunen, dient bijkomend een lite versie van de Back-Office beschikbaar te zijn die het mogelijk maakt de Back-Office te consulteren via webinterface op een PDA of smartphone. Er dient hierbij een sms push service geïntegreerd te worden die zorgt voor automatische berichtgeving op deze PDA s of smartphones. Deze sms push-berichtgeving kan getriggerd worden door een hit in de Black-lists van de Back-Office, door een hit in de module patronen of kan door een gebruiker van de Back-Office doorgestuurd worden naar één of meerdere personen op locatie. De politie op locatie moet pull opzoekingen kunnen uitvoeren mobile webbased, in de database via de module queries en DIV bevraging. (meer uitleg betreft deze modules in de artikels J Offline data analyse-module Queries (STANDAARD) en L Offline Data analyse-module DIV bevraging (STANDAARD) ). Voor het activeren van deze service bij een bestellende overheid wordt een aparte post voorzien I AANPASSING NUMMERPLAATREGISTRATIE In modules dienen manuele aanpassingen van de nummerplaat mogelijk te zijn. Wanneer een nummerplaat aangepast wordt dan dient de dataserver geüpdate te worden met de nieuwe nummerplaat en dienen de modules deze nummerplaat opnieuw te verwerken alsof het een nieuwe registratie is J GEDEELDE VAST ANPR NETWERK J.1 Gedeelde server In onderliggende figuur worden twee verschillende entiteiten getoond. Het moet mogelijk zijn om op één Back-Office verschillende entiteiten (verschillende onafhankelijke politiezones) te creëren die onafhankelijk van elkaar werken maar die wel dezelfde server gebruiken en dezelfde modules (de modules worden per Back-Office maar één maal besteld). Dit laatste zal vooral gebruikt worden om de investeringskost in servers en vooral de investering in een goede serverruimte voor kleinere bestellende overheden te drukken. Op een centrale plaats (bijvoorbeeld in het serverlokaal van een grotere zone) wordt een dataserver en applicatieserver voorzien waarbij kleinere bestellende overheden met beperktere noden, enkele camera s en enkele modules beheren. De servercapaciteit dient gedeeld te worden over de verschillende gebruikers. Pagina 30 van 64

31 Overheden die een vast ANPR netwerk wensen te delen, leggen dit vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst ligt buiten de scope van deze opdrachtdocumenten. In deze samenwerkingsovereenkomst kan staan welke overheid wat bestelt en wat de verdeelsleutel is in financiering.voor de opdrachtnemer verandert er niets. De opdrachtnemer krijgt een bestelbrief van een bestellende overheid J.2 Gemeenschappelijke palen Op grensgebieden of over grotere regio s heen kan het gebeuren dat locaties met een ANPR captatiesysteem nuttig informatie levert voor meerdere partijen. De verschillende Back-Offices moeten daarom in staat zijn gegevens van palen automatisch te delen. Het kan hierbij gaan over een locatie die op de grens van twee politiezones ligt of palen die op de grens liggen van bepaaldeprovincies. Onderstaande figuur heeft aan hoe deze gegevens dienen gedeeld te worden: Pagina 31 van 64

Afdeling Elektromechanica en Telematica

Afdeling Elektromechanica en Telematica Afdeling Elektromechanica en Telematica Algemene offerteaanvraag voor aanneming van leveringen Dossiernummer: HVV.013 Besteknummer: MDM/12D06 Prijs: 21,00 euro Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Opening

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van OPDRACHT VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET BEKENDMAKING BESTEK Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van ACTIEF NETWERKMATERIAAL Inhoudstafel DEEL 1 :

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM Nota van Inlichtingen Gemeente Utrecht Nota van Inlichtingen 2 inzake de EU- aanbesteding van een Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie