Beknopte beschrijving horend bij vooraankondiging Algemene offerteaanvraag voor aanneming van werken: Aankoopcentrale vast ANPR netwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte beschrijving horend bij vooraankondiging Algemene offerteaanvraag voor aanneming van werken: Aankoopcentrale vast ANPR netwerk"

Transcriptie

1 Beknopte beschrijving horend bij vooraankondiging Algemene offerteaanvraag voor aanneming van werken: Aankoopcentrale vast ANPR netwerk Dit document heeft tot doel de kandidaten te informeren over de aard en de inhoud van de opdracht. De beknopte beschrijving maakt geen onderdeel uit van de opdrachtdocumenten van de aankoopcentrale. Voor het indienen van een offerte voor de later te publiceren algemene offerteaanvraag kan geenszins beroep worden gedaan op de modaliteiten die zijn opgenomen in deze beknopte beschrijving. Pagina 1 van 64

2 INHOUDSTAFEL I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN ALGEMEENHEDEN Voorwerp van de opdracht Omvang van de opdracht Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten Modelgoedkeuring Inkoppeling van data van reeds operationele ANPRs BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Beschrijving Basissysteem Uitbreiding Algemene technische bepalingen Front-Installation Kenmerken van de materialen Kenmerken van de uitvoering Front-Installation Standard Beschrijving Kenmerken van de materialen A ANPR captatie systeem B Lokale verwerkingseenheid (LPU) C Communicatiemodule naar Back-Office D Kast E Paal F Bewakingscamera Kenmerken van de uitvoering A ANPR captatie systeem B Lokale verwerkingseenheid (LPU) C Communicatiemodule naar Back-Office D Kast E Paal F Bewakingscamera Controles Dataprotocol Communicatie Back-Office Kast Meetresultaten Front-Installation Additions Detectie van vrachtwagenverkeer Beschrijving Kenmerken van de materialen Trajectcontrole Hardware Beschrijving Kenmerken van de materialen Kenmerken van de uitvoering HD bewakingscamera Kenmerken van de materialen Kenmerken van de uitvoering Back-Office Back-Office Standard Beschrijving Kenmerken van de materialen A Dataserver B Basis Applicatieserver C Bewaking- en monitoringssoftware Pagina 2 van 64

3 D Beheersoftware E Bewaking- en monitoringssoftware, en beheersoftware opdrachtnemer F Kalendersturing G Gebruikers- en rechtenbeheer H Push Pull service PDA/Smartphone I Aanpassing nummerplaatregistratie J Gedeelde VAST ANPR netwerk Kenmerken van de uitvoering Back-Office Additions Beschrijving A Verkeershandhaving B Verkeerskundemodules C Offline data analyse modules D Listings Kenmerken van de uitvoering A Verkeershandhaving-Module Inhaalverbod (over een traject) B Verkeershandhaving-Module trajectcontrole C Verkeershandhaving-Module sluikverkeer/vrachtwagensluis D Verkeershandhaving-Module toegangscontrole E Verkeerskunde-Module Versleuteling gegevens F Verkeerskunde-Module reistijden G Verkeerskunde-Module tellingen H Verkeerskunde-Module herkomst/bestemming I Verkeerskunde-Module GIS (STANDAARD) J Offline data analyse-module Queries (STANDAARD) K Offline Data analyse-module kleuranalyse L Offline Data analyse-module DIV bevraging (STANDAARD) M Offline data analyse-module politionele beeldvorming N Offline Data analyse-module nazicht Camerabewaking O Offline data analyse-module GIS (STANDAARD) P Listing module-white List Q Listing module-black List (STANDAARD) R Listing module-patronen Bijkomende ontwikkelingen Verwerking PV s via gewestelijk verwerkingscentrum, 3 de partij Beschrijving Kenmerken van de uitvoering Beheer van verschillende Back-Offices vanuit een centraal systeem Beschrijving Kenmerken van de uitvoering Ontwikkeling procotol van een extra type ANPR camera Beschrijving Ontwikkeling protocol externe list van 3 de partijen Beschrijving Ontwikkeling van extra software Beschrijving Kenmerken van de uitvoering Datacommunicatie Koppeling Front-installation Back-Office en Back-Office naar Back-Office Datastructuur versleutelde gegevens Kenmerken van de uitvoering A Datastructuur Vlaams Verkeerscentrum Full omnium onderhoud na waarborgperiode Beschrijving Kenmerken van de materialen A Incident management B Problem management C Change management Kenmerken van de uitvoering A Incident management Pagina 3 van 64

4 B Problem management C Change management Pagina 4 van 64

5 I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Voorwerp van de opdracht De aankoopcentrale heeft als voorwerp de levering, plaatsing en het onderhouden van vaste automatische nummer plaat herkenningscamera s, inclusief de beheers- en gebruikssoftware. De aanbestedende overheid beoogt met dit contract een gelijkvormigheid in vaste ANPR netwerken ten voordele van de bestellende overheden en de weggebruiker. Het onderliggend wegennet wordt éénvormig uitgerust met ANPR camera s, CCTV camera s, lussen, Als objectief stelt de aanbestedende overheid op dat zij met deze aankoopcentrale een standaard instelt betreft vaste ANPR netwerken én dat zij voor overheden het aanspreekpunt wordt betreffende deze materie. De opbouw van een vast ANPR netwerk wordt opgedeeld in twee delen, het basissysteem en de uitbreidingen. Het basissysteem is de minimale hardware en software die bij het bestellen van een nieuwe installatie zullen geplaatst worden. De uitbreidingen zijn modules die aan het basissysteem worden toegevoegd om extra functionaliteit te creëren. De gehele opbouw van soft- en hardware wordt opgedeeld in twee verschillende delen, die op hun beurt opgedeeld worden in twee delen. Alle soft- en hardware die buiten staat wordt omvat onder de noemer Front-Installation. Alle soft- en hardware die binnen staat onder Back-Office. Deze twee delen zijn opgebouwd in een deel basissysteem (Standaard) en uitbreidingen (Additions). - Het basissysteem wordt onderverdeeld in twee delen, waar de data verzameld wordt en, waar de beschikbare data verwerkt wordt: o Front-Installation Standard; o Back-Office Standard; De Back-Office Standard kan in de basisvorm data ontvangen, data verwerken, bewaren, data beschikbaar stellen voor de uitbreidingsmodules, gebruikers beheren en rechten toekennen, en bevat de basis van een bewaking en monitoringsysteem. Standaard zal een gebruikerszone één Back-Office Standard bezitten waar verschillende Front-Installation Standard gegevens naar verzenden. Beide basissystemen kunnen afzonderlijk besteld worden. - Uitbreiding Gelijkaardig als onder het basissysteem kunnen de uitbreidingen onderverdeeld worden in twee hoofdcategorieën met telkens hun subcategorie: o Front-Installation Additions; o Back-Office Additions. Pagina 5 van 64

6 1.2 Omvang van de opdracht De omvang van de opdracht bestaat uit de volgende deelopdrachten die de bestellende overheden kunnen plaatsen: - De deelopdracht Leveringen en werken Het onderhoud tijdens de waarborgperiode maakt deel uit van deze deelopdracht en wordt niet afzonderlijk vergoed. Dit onderhoud vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering van de betrokken bestelopdracht en eindigt op datum van de definitieve oplevering. Het onderhoud tijdens de waarborgperiode geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de deelopdracht Full omnium onderhoud na waarborgperiode. - De deelopdracht Full Omnium onderhoud na waarborgperiode Deze opdracht vangt aan op de datum van de definitieve oplevering van iedere bestelopdracht. Ter bevestiging ervan wordt een afzonderlijke bestelbrief afgeleverd door de bestellende overheid. 1.3 Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten Modelgoedkeuring Het hebben van een Belgische modelgoedkeuring conform KB voor de in dit contract beoogde trajectcontroletoepassing is een selectiecriterium. Deze modelgoedkeuring dient te worden toegevoegd aan de inschrijving of uiterlijk uitgereikt te zijn op datum van gunning. Gelet op het KB van kunnen enkel toestellen die beschikken over een modelgoedkeuring, uitgereikt door FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, gebruikt worden om onbemand snelheidsovertredingen vast te stellen. Deze modelgoedkeuring dient samen met de detectie en/of snelheidsbepalingsoftware behaald te worden. Bij elke wijziging van de apparatuur, waardoor de certificatie komt te vervallen, moet deze certificatie opnieuw worden uitgevoerd. De kosten voor het verkrijgen van een Belgische modelgoedkeuring zijn een last van de aanneming. De eventuele kosten voor het up-to-date houden van de modelgoedkeuring zodat de geïnstalleerde systemen ten allen tijde gebruikt kunnen blijven worden, zijn een last van de aanneming. Het behalen van een nieuwe modelgoedkeuring in gevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de geïnstalleerde installatie door de opdrachtnemer, is ten laste van de opdrachtnemer. Alle kosten voor certificatie zijn inbegrepen in de posten van de desbetreffende apparatuur en worden niet afzonderlijk vergoed. De software van het systeem voor gegevensverwerking wordt modulair opgebouwd met aparte versienummers en benaming voor elk deel software, zodanig dat de delen van de software die instaan voor de detectie en/of bepaling van de snelheid van de voertuigen en het effectief vastleggen van een overtreding, onafhankelijk zijn van de overige stukken software in deze opdracht. De opbouw moet de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer toelaten aanpassingen aan te brengen aan alle andere modules, die zullen worden gevraagd in deze opdracht, zonder dat dit aanpassingen vereist van de detectie en/of snelheidsbepalingsoftware en dus geen invloed heeft op reeds behaalde certificaten en modelgoedkeuring Inkoppeling van data van reeds operationele ANPRs Zowel in het basissysteem als bij de mogelijke uitbreidingen moet het mogelijk zijn data afkomsting van reeds eerder geïmplementeerde ANPR netwerken te kunnen koppelen en te verwerken. Pagina 6 van 64

7 2. BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 2.1 Beschrijving Het concept van de ANPR bewaking wordt opgedeeld in twee delen, het basissysteem en de uitbreidingen. Het basissysteem is de minimale hardware en software die bij het bestellen van een nieuwe installatie zullen geplaatst worden. De uitbreidingen zijn modules die aan het basissysteem worden toegevoegd om extra functionaliteit te creëren. Twee voorbeelden van zo een uitbreiding kunnen zijn: - extra sensoren voor het bepalen van vrachtwagenverkeer; - de softwaremodule voor het uitvoeren van nummerplaatopzoekingen. De opdracht omvat onder andere de nodige prestaties voor: - het bedrijfsklaar leveren van een nummerplaat herkenningssysteem en de nodige kabels om deze aan te sluiten; - het opstellen van een nummerplaat herkenningssysteem op het straatmeubilair en het uitvoeren van het kabelwerk; - indien nodig, het opstellen van een extra steun voor ophanging van het nummerplaat herkenningssysteem; - het leveren, opstellen en bedrijfsklaar aansluiten van een paalkast, inclusief het nodige kabelwerk; - het leveren, opstellen en bedrijfsklaar maken van een lokale controller voor het beheren van de data; - het opzetten van een communicatiepad tussen de buitenapparatuur en binnenapparatuur inclusief communicatiemodule en bekabeling; - het leveren, ontwikkelen en installeren van de nodige soft- en hardware voor beheren van sites, het opvragen en verwerking van de gegevens, het beheer van het systeem, ; - het leveren, opstellen en bedrijfsklaar aansluiten van uitbreidingen; - het ontwikkelen van extra software voor de specifieke verwerking van de beschikbare gegevens. De gehele opbouw van soft- en hardware wordt opgedeeld in twee verschillende delen, die op hun beurt opgedeeld worden in twee delen. Alle soft- en hardware die buiten staat wordt omvat onder de noemer Front-Installation. Alle soft- en hardware die binnen staat onder Back-Office. Deze twee delen zijn opgebouwd in een deel basissysteem (standaard) en uitbreidingen (Additions). Bij de bestelling van een Back Office zijn er vijf (uitbreiding) modules inbegrepen: de module Queries, Black List, DIV bevraging en de ontwikkeling van de GIS interfaces. Voor deze modules zijn dan ook geen afzonderlijke posten voorzien Basissysteem Het basissysteem wordt onderverdeeld in twee delen, waar de data verzameld wordt en, waar de beschikbare data verwerkt wordt. - Front-Installation Standard, met als onderdelen - ANPR captatie systeem; - lokale verwerkingseenheid (LPU Local Processing Unit); - communicatiemodule naar Back-Office; - kast; - bewakingscamera. Pagina 7 van 64

8 - Back-Office Standard, met als onderdelen - dataserver; - basis applicatieserver. De Back-Office Standard kan in de basisvorm data ontvangen, data verwerken, data bewaren, data beschikbaar stellen voor uitbreidingsmodules, gebruikers beheren en rechten toekennen, en bevat een bewaking en monitoringsysteem waarbij de bewaking van de Front-Installation en de Back-Office volledig is uitgewerkt. Standaard zal een gebruikerszone één Back-Office Standard bezitten waar verschillende Front- Installation Standards gegevens naar verzenden. Beide basissystemen kunnen afzonderlijk besteld worden Uitbreiding Gelijkaardig als onder het basissysteem kunnen de uitbreidingen onderverdeeld worden in twee hoofdcategorieën met telkens hun subcategorie. - Front-Installation Additions met als onderdelen: - detectie van vrachtwagenverkeer; - uitrusting trajectcontrole; - HD bewakingscamera/ - Back-Office Additions: - verkeershandhaving - module inhaalverbod (over een traject); - module trajectcontrole; - module sluikverkeer/vrachtwagensluis; - module toegangscontrole. - verkeerskundig - module versleutelde gegevens; - module reistijden; - module tellingen/bezetting; - module herkomst/bestemming; - module GIS verkeerskundig. - offline data-analyse - module queries; - module kleuranalyse; - module DIV bevraging; - module politionele beeldvorming; - module nazicht camerabewaking; - module GIS horende bij offline data-analyse. - listing - module white list; - module black list; - module patronen. Enkele Back-Office Additions kunnen gerealiseerd worden met een basisopstelling Front-Installation Standard, andere Back-Office Additions hebben een uitbreiding nodig om te kunnen werken. Voor de verschillende modules is er telkens een post voorzien voor de aankoop van de module per Pagina 8 van 64

9 Back-Office afzonderlijk. De ontwikkeling van de modules gebeurt in overleg met de aanbestedende overheid en bestellende overheden. De kosten voor de opdrachtnemer voor de ontwikkeling van de modules worden niet afzonderlijk vergoed. Voor de modules Black list, Queries, DIV bevraging en de beide GIS interfaces zijn geen posten voorzien. Deze zijn standaard geïnstalleerd in iedere Back-Office. Voor de andere modules is er per module een post voorzien die per geleverde en geplaatste Back- Office afzonderlijk wordt geteld Algemene technische bepalingen Front-Installation Een Front-Installation, hierna soms genoemd, een buiteninstallatie, dient minimaal aan onderstaande kenmerken te voldoen Kenmerken van de materialen Voor alle buiteninstallaties dienen minimaal volgende kenmerken in acht genomen worden: - alle buiten opgestelde systemen moeten weerstaan aan de trillingen opgewekt door het voorbij rijdende verkeer; - alle buiten opgestelde systemen moeten ongevoelig zijn aan roestvorming. Extra voorzorgen dienen genomen te worden om roestvorming ten allen tijde te voorkomen; - de constructeur moet de uiterste temperatuurgrenzen opgeven waartussen het gehele systeem kan werken. De verwarming en ventilatie moet zo aangepast zijn dat alle apparatuur binnen zijn temperatuursgrenzen kan werken; - de beschermingsgraad van de behuizing(en) en kabeldoorgangen is minimaal IP 67, vandalismewerend; - het systeem moet ongevoelig zijn voor de typische relatieve vochtigheid van de omgevingslucht in Vlaanderen en dit zowel in de statische voorwaarden van opberging als tijdens het gebruik; - het systeem moet in overeenstemming zijn met het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit; Kenmerken van de uitvoering Voor alle buiteninstallaties dienen minimaal volgende kenmerken in acht genomen worden: - na een spanningsonderbreking of herstart van het systeem, plaatst het systeem zich automatisch in de laatst gekende werkende toestand inclusief het opzetten van een communicatiepad; - het monteren of demonteren, aansluiten en configureren van alle verschillende functionele onderdelen, al dan niet gecombineerd, kan op eenvoudig en efficiënte wijze gebeuren (modulair). Dit om het onderhoud en herstellingen gemakkelijker te laten verlopen. De nodige verbindingskabels en overige toebehoren maken integraal deel uit van de betreffende posten, tenzij specifiek vermeldt in de samenvattende opmetingsstaat; - bij het plaatsen van een camera (ANPR, bewakingscamera of andere) wordt standaard een picto bewakingscamera voorzien (KB 10 februari 2008), het leveren en plaatsen van dit picto maakt integraal deel uit van desbetreffende posten van levering en plaatsing van de camera. Er zijn posten voorzien voor de levering en plaatsing van een extra picto; - de installatie van de alle apparatuur gebeurt steeds door hiervoor opgeleid personeel; - de tijdsynchronisatie van de systemen dient te gebeuren volgens het Network Time Protocol (NTP); Pagina 9 van 64

10 - bij de installatie van materiaal boven de rijbaan dient een minimale vrije hoogte van 6 meter aangehouden te worden. Het plaatsen van materiaal lager dan 6 meter gebeurt altijd in samenspraak met de bestellende overheid; - de bevestiging van de apparatuur aan bruggen of tunnelfrontons dient met de grootste omzichtigheid te gebeuren. Met gepaste meetapparatuur wordt de diepte van de bewapening vastgesteld. Het boren van gaten gebeurt vervolgens mits gebruik van een dieptestang en mits goedkeuring van de brugbeheerder. Bij het boren van gaten of het indraaien van bouten of vijzen in de betondekking mag de bewapening niet geraakt worden. Voor het plaatsen van apparatuur op een brug is een afzonderlijke post voorzien. Voor andere locaties is geen afzonderlijke post voorzien. - het vasthechten van apparatuur aan de horizontale balk van een seinbrug gebeurt met behulp van beugels, zonder het boren van gaten in de bestaande constructie, die bereikbaar zijn vanaf het loopvlak van de horizontale balk. De apparatuur kan aan weerszijden van de dwarsliggers gemonteerd worden. - het vasthechten van apparatuur aan bestaande openbare verlichting gebeurt met behulp van beugels, zonder het boren van gaten in de bestaande constructie Front-Installation Standard Beschrijving De Front-Installation Standard is de basisopstelling geplaatst op beschikbaar straatmeubilair (verlichtingspaal, bestaande portiek, brug, tunnelfronton, ) of op een nieuwe geleverde steun. De opstelling Figuur 1 Overzicht mogelijke opstelling op een verlichtingspaal bestaat uit een ANPR captatie systeem, bekabeling naar een kast (wegkantkast of paalkast), Lokale Processing Unit (LPU), de nodige elektrische voeding en beveiligingen, en een netwerkmodule die communicatie opzet met de Back-Office. Figuur 1 Overzicht mogelijke opstelling op een verlichtingspaal illustreert dit waarbij gebruik gemaakt wordt van een kabelverbinding voor het netwerk (vb. glasvezel of koper). Pagina 10 van 64

11 Figuur 1 Overzicht mogelijke opstelling op een verlichtingspaal Kenmerken van de materialen A ANPR CAPTATIE SYSTEEM A.1 Camera Het ANPR captatie systeem bestaat uit een ANPR camera die zowel overdag als tijdens de nacht nummerplaten capteren van voertuigen van een rijstrook met bijhorende randapparatuur (bijvoorbeeld een infrarood flits/licht). Indien het ANPR captatie systeem gebruik maakt van een Infrarood flits/licht dan moet zowel de kleur als de intensiteit van het flitslicht worden geoptimaliseerd in functie van de nummerplaten opgesomd in A.3 Data, maar dient dit licht buiten het zichtbaar spectrum te blijven, dit zowel overdag als s nachts. Iedere afzonderlijke ANPR camera dient voorzien te zijn van een varifocale lens die een goede uitregeling mogelijk maakt A.2 Triggering Het ANPR captatie systeem moet standaard beschikken over een interne trigger (vb. virtuele lussen) A.3 Data Het ANPR captatie systeem moeten minstens de Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Britse, Luxemburgse, Poolse en Roemeense nummerplaten kunnen lezen. Upgraden tengevolge van een aanpassing van de wetgeving in verband met de samenstelling van deze nummerplaten moeten mogelijk zijn en zullen niet afzonderlijk worden vergoed. Het toevoegen van andere landtypes dient mogelijk te zijn. Pagina 11 van 64

12 Iedere passage van een voertuig moet geregistreerd worden. Voor elke doortocht moet volgende data verzameld worden: tijdsstempel 1,2, foto, nummerplaat, nationaliteit, betrouwbaarheidspercentage van elk karakter van de nummerplaat, betrouwbaarheidspercentage van de gehele nummerplaat, betrouwbaarheid van de nationaliteitsbepaling. De resolutie van de foto s wordt zo gekozen dat de nummerplaatkarakters op de foto s minimale een hoogte van 15 pixels hebben A.4 Performantie Voor het bepalen van de performantie van een ANPR captatie systeem wordt gekeken naar volgende parameters 3 : - totaal aantal gepasseerde voertuigen (T); - totaal aantal voertuigen waargenomen volgens het ANPR captatiesysteem (W); - totaal aantal correct gelezen nummerplaten (P); - totaal aantal correct gelezen nationaliteiten (N); - totaal aantal platen waar zowel nationaliteit als nummerplaat correct gelezen is (H) Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 95% van de voertuigen waar te nemen. W W T = T Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 85% van de nummerplaten van de waargenomen voertuigen correct te lezen. P W = Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 85% van de nationaliteiten van de waargenomen voertuigen correct te lezen. N W = Het ANPR captatie systeem dient continue en in alle weersomstandigheden minimaal 80% van de nummerplaten met bijhorende nationaliteit van de waargenomen voertuigen correct te lezen. H W = P W N W H W Onder betrouwbare nummerplaten wordt een betrouwbaarheid van 99.9% verstaan: maximaal 0,1% wordt foutief als betrouwbaar herkend aangeduid. Bij de berekening van het herkenningspercentage worden enkel voertuigen uit de opgegeven landenset in rekening gebracht. Voertuigen waarvan de nummerplaat ontbreekt, of waarvan de nummerplaat niet door de mens leesbaar is (bij goede beeldkwaliteit), worden buiten beschouwing gelaten. 1 De tijdsstempel is minimum tot op duizendste van seconden (YYMMDDHHMMSSsss) (CET: GTM+1); 2 De tijdsstempel dient gesynchroniseerd te worden via NTP; 3 Alle parameters worden bekeken op uurbasis; Pagina 12 van 64

13 Wanneer twee ANPR captatiesystemen in lijn geplaatst worden en dus dezelfde passanten te verwerken krijgen, dienen de betrouwbare registraties voor 99% overeen te stemmen A.5 Camerabehuizing Alle camera s (ANPR, bewakingscamera en HD bewakingscamera) worden ingebouwd in een weerbestendige en vandalismebestendige behuizing. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en heeft een beschermingsgraad IP 65 (BS EN 60529). De behuizing kan gemonteerd worden op alle opgenomen locaties in de opdrachtdocumenten (eventueel door middel van koppelstukken of verschillende behuizingen) B LOKALE VERWERKINGSEENHEID (LPU) B.1 Registraties De LPU zorgt voor de verwerking en tijdelijke opslag van de ANPR registraties en de data komende van uitbreidingen. De LPU staat in voor de tijdelijke bewaring van registraties van minimaal 2 aangekoppelde ANPR captatiesystemen, inclusief bijhorende bewakingscamera s en data van eventueel gekoppelde uitbreidingen. De LPU kan uitgebreid worden tot 4 aangekoppelde ANPR captatie systemen. De LPU moet alle registraties kunnen bewaren over een periode van minimaal 7 dagen B.2 Communicatieprotocol De LPU zet een communicatie op met de Back-Office en creëert met een interval van X seconden gecomprimeerde datapakketten van de registraties in het desbetreffende interval en verstuurd deze datapakketten naar de Back-Office. Het tijdsinterval X kan vanuit het Back-Office vrij geprogrammeerd worden voor alle LPU s afzonderlijk. Het tijdsinterval zal onder andere bepaald worden door de communicatieverbinding tussen de Front-Installation en de Back-Office. Bijvoorbeeld: - bij een glasvezelverbinding kunnen alle registraties als afzonderlijke pakketen verzonden worden zonder tijdsvertraging; - wanneer gebruik gemaakt wordt van een HSUPA draadloze verbinding is het door de beperktere bandbreedte makkelijker om pakketen maar om de paar minuten te versturen. De variabele X kan vanuit Back-Office manueel bepaald worden voor elke camera afzonderlijk of kan via een externe trigger automatisch gewijzigd worden (vb. wanneer een geseind voertuig gedetecteerd is, moeten alle camera s onmiddellijk alle registraties doorsturen. De trigger komt dan van de Back- Office), X kan dus ook 0 zijn B.3 Lokaal beheer De LPU moet de mogelijkheid beschikken om lokaal de gegevens te kunnen downloaden rechtstreeks op een laptop. Dit moet mogelijk zijn zonder het extra installeren van software. Er dient wel een autorisatie proces te zijn. Het lokaal downloaden heeft geen invloed op de normale werking. De datapakketten lokaal gedownload blijven verstuurd worden naar de Back-Office. Het verwijderen van registraties is lokaal niet mogelijk B.4 Beheer van op afstand De LPU moet vanop afstand beheersbaar zijn. Updates van software moeten kunnen gebeuren vanuit de Back-Office. De LPU laat toe het gehele systeem (ANPR captatiesysteem, bewakingscamera, andere uitbreidingen) te configureren vanuit de Back-Office. Pagina 13 van 64

14 B.5 Calamiteiten Er wordt een noodvoeding voorzien zodat bij het wegvallen van de voeding de LPU en netwerkcomponent tijdelijk nog online blijft (zie paragraaf Kast ). Alle gegevens dienen dan weggeschreven te worden zodat na het volledig spanningsloos zijn van de installatie, alle gegevens toch nog beschikbaar zijn. Tegelijk moeten de laatste statussen van defecten doorgestuurd worden naar de Back-Office. Bij wegvallen van de communicatie tussen Front-Installation en Back-Office dient de LPU de verschillende datapakketten tijdelijk te bufferen. Wanneer de communicatie hersteld is, dient de LPU te werken volgens een LIFO (Last In First Out) systeem waarbij het datapakket dat laatst aangemaakt is, eerst verstuurd wordt naar de Back-Office C COMMUNICATIEMODULE NAAR BACK-OFFICE C.1 Communicatiemodule Het opzetten van een beveiligd netwerk (VPN of VLAN) tussen de Front-Installation en de Back- Office is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De communicatie moet werken met een watchdog die de goede werking van de verbinding tussen de Front-Installation Addition en de Back-Office bewaakt. Indien de communicatie tussen Front- Installation en Back-Office wegvalt, dient de Front-Installation automatisch een hard reset uit te voeren van de communicatiemodule iedere 10 minuten C.2 Netwerkcomponenten In casu artikel C.1 Beschikbare Netwerken is de levering van apparatuur een last van de bestellende overheid tenzij de bestellende overheid dit expliciet vraagt om deze apparatuur te leveren en te plaatsen. De bestellende overheid kan gebruik maken van zijn eigen interne werking om in te staan voor configuratie van het netwerk als kan ze dit bestellen bij de opdrachtnemer. Het aanleggen van bijkomende bekabeling wordt gecoördineerd door de opdrachtnemer, in casu artikel C.2 Aanleg van bekabelde netwerken. In de meetstaat zijn 4 verschillende posten opgenomen voor de levering, plaatsing en configuratie van netwerkcomponenten. Deze 4 posten komen overeen met 4 technieken om tot een verbinding te komen. 1. bekabeld netwerk (glasvezel/fiber); 2. bekabeld netwerk (DSL); 3. draadloos netwerk via 3G (HSUPA); 4. draadloos netwerk via WiMax. Alle voorgestelde netwerkcomponenten moeten in de paalkast kunnen ingebouwd worden. In deze 4 posten zitten alle nodige componenten en werken vervat om tot een verbinding te komen. Deze 4 posten dienen gebruikt te worden wanneer men een netwerkstudie opmaakt volgens artikel C.4 Netwerkstudie. Alle netwerkcomponenten worden voorzien van voldoende netwerkpoorten zodat er bovenop de benodigde poorten minimaal 2 reservepoorten zijn voor extra uitbreidingen niet opgenomen in dit contract C.3 Dataprotocol Het dataprotocol tussen de Front-Installation en de Back-Office is vrij bepaalbaar door de opdrachtnemer. Voor de communicatie tussen de Back-Office en andere 3 de partijen (vb. Vlaamse Verkeercentrum VVC) wordt wel een communicatieprotocol opgelegd. De laatste versie van dit communicatieprotocol is op te vragen bij de aanbestedende overheid. Pagina 14 van 64

15 C.4 WiMax Onderdeel van deze opdracht is het uitbouwen van een draadloos breedbandig netwerk met middelgroot bereik volgens de standaard IEEE Er worden multipoint-to-point en point-topoint draadloze verbindingen voorzien. Volgende eisen gelden voor alle voorgestelde producten: Wwrken over frequentieband 4.9 GHz tot 6 Ghz; snelheid aggregated/asymmetrisch (dynamisch beheer van de download en uploadverhouding); 5, 10 Mhz en 20 Mhz kanaal; een minimaal mogelijke afstand van 10 kilometer tussen twee access punten in Line of sight en volle belasting. Voor de point-to-point verbinding dienen twee producten aangeboden te worden: Point-to-point met: minimaal 20 Mbps; Point-to-point met: minimaal 50 Mbps; Voor de multipoint-to-point dient één product aangeboden te worden: Multipoint-to-point met: minimaal 200 Mbps; dedicated bandwidth instelbaar. Alle voorgestelde producten moeten kunnen werken in een licentievrije band en in een licentie gebaseerde band. Alle coördinatie en aanvragen van de vergunningen (onder andere monumentenzorg, brandbeveiliging) voor het plaatsen van de producten zijn een last van de opdrachtnemer. Inplantingstudie Bij de opstart van een nieuw WiMax netwerk wordt een studie opgemaakt die een analyse maakt van de regio en een voorstel doet van inplanting. De studie maakt een inschatting van huidige en toekomstige behoeften, onderzoekt mogelijke locaties op haalbaarheid en bekijkt hoe de communicatie tussen de Back-Office en het WiMax netwerk opgebouwd wordt. Het resultaat van de studie is een studiedocument met bijhorende bestelstaat voor het uitvoeren van de werken D KAST D.1 Wegkantkast en paalkast In de nabijheid van het ANPR captatie systeem dient een kast voorzien te worden voor het opbergen van alle apparatuur. Afhankelijk van de lokale situatie kan gekozen worden voor een paalkast of een wegkantkast. Standaard wordt gekozen voor een paalkast. Op vraag van de bestellende overheid kan er ook gekozen worden voor een wegkantkast. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de netwerkmodule wordt geleverd door de Vlaamse Overheid en er geen ruimte genoeg is om deze in de paalkast te plaatsen. Er zijn twee opstellingen: 1. de basisopstelling in een paalkast waarbij er ruimte voorzien is voor volgende apparatuur: a. (aansluiting) 4 ANPR captatie systemen; b. (aansluiting) Bijhorende Bewakingscamera s; c. (aansluiting) detectiesensor voor de detectie van vrachtwagenverkeer; Pagina 15 van 64

16 d. de LPU; e. één netwerkcomponent (alle apparatuur voorgesteld door de opdrachtnemer of alle apparatuur van de meest courante publieke netwerken); f. noodvoeding; g. uitrusting trajectcontrole. 2. de uitgebreide opstelling waarbij bovenvernoemde hardware ondergebracht wordt in een wegkantkast en waar reserveplaats is voor het plaatsen van netwerkcomponenten van derde partijen (din-rail mountable) en een tellerkast van de energieleverancier; Voor de paalkast worden geen specificaties qua grootte opgelegd. De aanbestedende overheid dringt aan deze kast zo compact mogelijk te houden. Voor de wegkantkast dient, naast de ruimte nodig voor het plaatsen van 4 ANPR captatiesystemen + bewakingscamera s en uitbreidingen, er extra vrije ruimte voorzien te zijn voor het monteren van een netwerkswitch geleverd door een derde partij (din-rail mountable) en het plaatsen van een tellerkast. In de kast (zowel de paal- als wegkantkast) dient de opdrachtnemer voldoende verwarmende en koelende elementen aan te brengen zodat alle apparatuur binnen zijn temperatuursgrenzen kan werken. Het leveren van deze apparatuur is onderdeel van de desbetreffende posten van levering van een paal of wegkantkast. Beide kasten zijn inclusief de nodige beveiligingen en bekabeling. De paalkasten hebben minimaal volgende kenmerken: - samengesteld uit glasvezelversterkt polyester, zelfdovend en halogeenvrij; - bestand tegen zouten, zuren, basen, oliën, vetten en organische oplosmiddelen; - gekleurd in de massa (RAL 7035); - de mechanische sterkte van de kasten mogen niet verminderen bij temperaturen begrepen tussen 20 C en +80 C, noch afnemen in de tijd onder invloed van UV-straling; - bestand tegen trillen en windbelasting tot 1000 N/m²; - het binnendringen van water, sneeuw of ongedierte langs de ventilatieopeningen wordt verhinderd; - alle toebehoren zoals sloten, bouten, rails, worden uit corrosievast materiaal vervaardigd; - de deuren zijn bevestigd door middel van corrosiebestendige scharnieren die van buitenuit niet bereikbaar zijn; - voorzien van een driepuntssluiting en een slot; - uitgerust met een deurcontact; - modulair uitgerust met de nodige bevestigingsramen en rails; - beschermingsgraad minimaal IP 54 volgens IEC en slagvastheid IK 08 volgens EN 62262; - alle apparatuur in de kast is makkelijk bereikbaar voor onderhoudsdoeleinden, in het bijzonder worden onderbrekingsklemmen, bedienbare elementen en signalisatie op het frontpaneel geplaatst; - voorzien van bedekkingslaag geschikt om eenvoudig graffiti, aanplakbiljetten, te verwijderen en die na de verwijdering terug kan hersteld worden; - voorzien van een gegraveerd identificatieplaatje met het installatie nummer (inhoud en vormgeving af te stemmen met de aanbestedende overheid); - de aardingsweerstand van de kast dient uitgevoerd te worden volgens het AREI. Dit opgelegd kenmerk is een afwijking op de technische eisen opgenomen in het in het standaardbestek. Pagina 16 van 64

17 - de wegkantkast is standaard uitgerust met extra beveiligingen voor het bijplaatsen van extra uitbreidingen, een stopcontact 20A en verlichting. De voetpadkasten hebben minimaal volgende kenmerken: - type D of groter in roestvast staal of aluminium volgens EN ; - de behuizing is vervaardigd in roestvast staal AISI 304 volgens EN en voorzien van een polyester oppervlaktebehandeling, standaard RAL 7034 of aluminium plaatdikte 3 mm met poedercoating; - voorzien van een driepuntssluiting en een slot; - bestand tegen zouten, zuren, basen, oliën, vetten en organische oplosmiddelen; - beschermingsgraad minimaal IP 54 volgens IEC en slagvastheid IK 10 volgens EN 62262; - montage op roestvrij stalen, polyester of beton DIN-genormaliseerde sokkel FP0 resp. FP D.2 Noodvoeding De kast dient voorzien te zijn van een noodvoeding zodat na het wegvallen van de spanning minimaal nog alle geregistreerde maar niet verzonden voertuigen kunnen doorgestuurd worden naar de Back- Office. Daarnaast dient, wanneer de noodvoeding actief wordt, onmiddellijk én een tweede maal na 2 minuten een overzicht doorgestuurd te worden van alle alarmen. Als er een bewakingscamera aanwezig is, dan dient onmiddellijk een overzichtsbeeld doorgestuurd te worden van de registratie bij het wegvallen van de voeding E PAAL De basispaal heeft een lengte van 4 meter, geplaatst in elk grondtype. Voor hogere palen zijn twee posten voorzien Leveren van een extra meerlengte van 2 meter voor palen tot van 6 tot en met 12 meter en Leveren van een extra meerlengte van 2 meter voor palen tot van 14 tot en met 20 meter. De paal moet corrosiebestendig zijn ofwel door galvanisatie, ofwel door gebruik te maken van aluminium of roestvrij staal. Stabiliteittechnisch dient de paal voorzien te zijn voor het plaatsen van alle onderdelen opgesomd in de opdrachtdocumenten. De paal moet voldoende sterk zijn om, belast met de onderdelen van de Front-Installation, zowel de statische als dynamische belastingen ten allen tijden te weerstaan. Bij twijfel kan de aanbestedende overheid een berekeningnota opvragen die de sterkte aantoont. Voor de paal kan optioneel een beschermingsbeugel geplaatst worden die vervaardigd is uit thermisch verzinkt staal. De beschermingsbeugel zal voornamelijk geplaatst worden bij palen geplaatst net na parkeerplaatsen om lichte/rechtstreekse aanrijdingen te vermijden. De beschermingsbeugel dient minimaal 500mm breder te zijn dan de diameter van de paal en dient een minimale diameter van 76mm te hebben F BEWAKINGSCAMERA F.1 Beelden Ieder ANPR captatie systeem dient voorzien te zijn van een vaste bewakingscamera die kleurbeelden neemt van de geregistreerde voertuigen waarbij voor iedere registratie minimaal het volledige voertuig zichtbaar is. De bewakingscamera wordt voorzien van een varifocale lens of de opdrachtnemer voorziet een reeks van vaste lenzen met een variërend aantal brandpuntafstanden waarbij de combinatie van één lens (met één bepaalde brandpuntafstand) én de bewakingscamera het mogelijk maakt een minimale Pagina 17 van 64

18 pixelgrootte van 15 pixel te halen voor de nummerplaat en tegelijk het volledige voertuig in beeld te brengen. Er dient op locatie een tijdelijke opslag van de camerabeelden te gebeuren. De camerabeelden moeten per camera minimaal 7 dagen bewaard worden. Bij iedere registratie van het ANPR systeem dient een bijhorend overzichtsbeeld van de bewakingscamera toegevoegd te zijn. Dit overzichtsbeeld toont het gehele voertuig. Dit overzichtsbeeld wordt lokaal bewaard en kan opgevraagd worden vanuit de Back-Office. Het moet mogelijk zijn aan te geven dat bij iedere registratie het overzichtsbeeld automatisch mee verzonden wordt naar de Back-Office. Het moet ook mogelijk zijn realtime camerabeelden op te vragen en te streamen. Indien het ANPR captatie systeem een interne bewakingscamera bevat dan dienen de beelden van de bewakingscamera afzonderlijk van het ANPR captatie systeem beschikbaar en beheerbaar te zijn. De gegevens per registratie moeten lokaal even lang bewaard worden als de gegevens van het ANPR captatie systeem F.2 Communicatie De bewakingscamera (IP-camera of via encoder) dient een signaal te genereren die rechtstreeks op de switch kan geplaatst worden. Volgende technische minimale eisen dienen voldaan te zijn voor de camera: - automatisch gestuurde, mechanische IR-filter; - minimum gevoeligheid in dagmode: 1 lux (1/50s shutter, F1.4, 89% reflectie, 50IRE); - minimum gevoeligheid in nachtmode: 0,1 lux (1/50s shutter, F1.4, 89% reflectie, 50IRE); - MPEG4, H264 of gelijkwaardig + M-Jpeg; - ONVIF compatible; - ondersteuning voor timeserver protocol; - met varifocale lens van minimaal 4 tot 20 mm of hoger of vaste lenzen met een brandpuntafstand van respectievelijk 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm of hoger; - ondersteunen van Snmp voor opvraging van statusinfo door centraal platform/snmpbeheerssysteem. De volgende snmp-requests dienen minimaal ondersteund te worden: videosignaal ja/nee, laatste herstart van firmware (datum en tijd) en andere parameters waarbij de health van de encoder/ip-camera kan worden nagegaan (vb. temperatuur van de processor e.d. ); - webinterface: elke encoder of IP-camera moet over een interface beschikken waarop alle instellingen kunnen gebeuren. Daarnaast dienen de meest courante parameters uitleesbaar en wijzigbaar te zijn vanuit de Back-Office Kenmerken van de uitvoering A ANPR CAPTATIE SYSTEEM Het ANPR captatie systeem dient ondergebracht te worden in een neutrale onopvallende, UVbestendige behuizing(en), vandaalbestendig. Het ANPR captatie systeem kan zowel aan de linker of rechter zijberm als in de middenberm geplaatst worden. Het bevestigingsprincipe van het ANPR captatie systeem laat toe alle vrijheidsgraden met een hoge graad van nauwkeurigheid te positioneren en te borgen. De bekabeling en een wachtbuis tot aan de kast en de montageonderdelen is onderdeel van de post Pagina 18 van 64

19 Het leveren, plaatsen en configureren van een ANPR captatie systeem. Eventuele grondwerken 4 tot aan de kast worden wel afzonderlijk vergoed worden. De bekabeling, bevestigingsonderdelen en afscherming (AREI ART. 159) op het straatmeubilair (palen, portiek,... excl. bevestiging op een brug en tunnelfronton) worden niet afzonderlijk vergoed. Alle voedingskabels, netwerkkabels,ook van andere gevoede elementen, die zich bovengronds bevinden worden continu tot op een minimale hoogte van 2,5m boven het maaiveld beschermd door een aluminium buis of omhulsel. De bevestiging van de buis of omhulsel dient extra vandaalbestendig te zijn B LOKALE VERWERKINGSEENHEID (LPU) De LPU kan rechtstreeks in elk ANPR captatie systeem afzonderlijk ingewerkt zijn of in de (paal)kast. Deze opstelling dient rekening te houden met de verschillende mogelijke uitbreidingen. Indien een LPU in elk ANPR captatie systeem geplaatst wordt, dan dienen deze afzonderlijk adresseerbaar te zijn en dient de Back-Office aangepast te zijn zodat de Front-Installation zowel individueel als in groep bereikbaar is C COMMUNICATIEMODULE NAAR BACK-OFFICE C.1 Beschikbare Netwerken Door de sterk variërende regionale verschillen ivm beschikbare netwerken, vb. 3G, dient het geheel de mogelijkheid te beschikken om gebruik te maken van een grote variatie van netwerken: Communicatie via het private netwerk van de Vlaamse Overheid; Het Vlaamse overheidsnetwerk (Telematica) is beschikbaar voor het opzetten van een communicatiepad. De installatie van deze apparatuur en bekabeling is een last van de overheid. Netwerk via het private netwerk van de bestellende overheid; Het is mogelijk dat de bestellende overheid (vb. politiezone) een eigen privaat netwerk bezit. De opdrachtnemer dient zich te vergewissen van de eigenschappen van dit netwerk en dient aan te geven naar de bestellende overheid wat minimaal nodig is. De levering van apparatuur is een last van de bestellende overheid tenzij de bestellende overheid dit expliciet vraagt om deze apparatuur te leveren en te plaatsen. De bestellende overheid kan gebruik maken van zijn eigen interne werking om in te staan voor configuratie van het netwerk en het aanleggen van bijkomende bekabeling, als kan ze dit bestellen bij de opdrachtnemer. Netwerk via een externe partij; Op de markt zijn verschillende publieke netwerken beschikbaar. Het opzetten van communicatie over deze publieke netwerken is toegestaan mits gebruik te maken van extra beveiliging bepaald in samenspraak met de desbetreffende bestellende overheden (politie, vlaamse overheid, ). De opdrachtnemer dient hierbij rekening te houden dat elke bestellende overheid qua veiligheid van hun netwerk een verschillende politiek kunnen voeren. Het is de verantwoordelijke van de opdrachtnemer zich aan te passen naar de unieke restricties van elke bestellende overheid Wanneer het netwerk geleverd wordt door een externe partij staat de opdrachtnemer in voor alle coördinatie voor de realisatie van de verbinding. De opdrachtnemer legt de afspraken vast met de externe partij, zorgt dat de nodige apparatuur geplaatst wordt en zorgt dat het netwerk opgezet wordt. De opdrachtnemer dient vooraf een kostenraming op te stellen opdat de bestellende overheid weet wat zijn kosten zullen zijn voor het realiseren van een verbinding en de maandelijkse abonnementskost. Deze kostenraming wordt voorgelegd aan de bestellende 4 de grondwerken, dus het graafwerk of een boring, en de bekabeling, en wachtbuis die in de grond worden geplaatst; Pagina 19 van 64

20 C.2 overheid ter goedkeuring en ondertekening. De plaatsing kan van start gaan nadat de bestellende overheid een contract afgesloten heeft met een externe partij. De coördinatie hiervan is een last van de aanneming Naast de publieke netwerken vallen private netwerken ook onder de noemer externe partijen. Een voorbeeld hierin kan zijn het netwerk van de spoorwegen. Aanleg van bekabelde netwerken Er wordt verondersteld dat de netwerkkabel van de desbetreffende techniek aanwezig is in de directe nabijheid van de router. Echter kan een uitbreiding van het net noodzakelijk zijn: - de aanbestedende overheid kan worden aangesproken om in synergie glasvezel en kopernetwerken uit te bouwen. De bestellende overheid is op dat moment een klant van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid dient dan aangesproken te worden om een offerte aan te leveren; - bij het aansluiten van netwerken via een externe partij, zijn de bekabelingwerken onderdeel van de offerte die de opdrachtnemer opstelt naar de bestellende overheid C.3 Coördinatie De coördinatie voor het opzetten van een netwerk is in casu artikel C.1Beschikbare Netwerken steeds een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer legt de afspraken vast met bestellende overheid, de netwerkbeheerder, de externe partijen en is de eindverantwoordelijke voor de goede installatie en configuratie van het netwerk. Dit zowel bij de Front-Installation als bij de Back-Office. Deze coördinatie is een last van de opdrachtnemer C.4 Netwerkstudie Om duidelijkheid te geven over de meest geschikte netwerktechnologie voor een bepaalde locatie kan op aanvraag van de bestellende overheid een netwerkstudie besteld worden voor de bepaling van de meest rendabele vorm van netwerk voor die locatie. Het bestellen van een netwerkstudie is een keuze van de bestellende overheid en is geen standaard bestelling. De studie dient minimaal volgende elementen op te nemen: beschikbare netwerktechnieken voor de locatie (zowel de private als publieke); beperkingen van de netwerktechnieken (vb. maximale bandbreedte, geschatte werkelijke bandbreedte locatie, maximaal aantal voertuigen die met deze bandbreedte kunnen verstuurd worden,..); kostprijsanalyse voor de installatie met onder andere de kosten voor eventuele bekabelingwerken; kostprijsanalyse over 1 jaar; kostprijsanalyse over 5 jaar; te verwachten levensduur van de netwerkverbinding; eindconclusie met onder andere een ranglijst van de technieken, uitgeschreven in een rapport. Deze lijst is niet limitatief en wordt in samenspraak met de bestellende overheid eventueel uitgebreid. De netwerkstudie dient rekening te houden met andere bestaande en nieuwe locaties/netwerkstudies. Bijvoorbeeld: sommige kosten kunnen gedeeld worden over meerder locaties (kostprijs voor het opzetten van een draadloos netwerk) of dienen er aanpassingen te gebeuren ter hoogte van de Back- Office bij capaciteitsverhoging. De netwerkstudie geeft ook aan welke communicatiemethode gekozen dient te worden zodat de Pagina 20 van 64

21 gecomprimeerde datapakketten zonder noemenswaardige vertragingen kunnen doorgestuurd worden naar de Back-Office D KAST D.1 Fundering wegkantkast Rondom de wegkantkast wordt een met wapeningsnet voorzien betonnen platform gegoten dat enerzijds extra stabiliteit biedt aan de kast en anderzijds de toegankelijkheid tot de kast bevordert. Dit platform heeft een nuttig oppervlak van min. 20 cm. rondom de kast D.2 Coördinatie voor het opzetten van een voedingspunt De coördinatie voor het opzetten van een voedingspunt is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer legt de afspraken vast met bestellende overheid, de distributienetbeheerder en de energieleverancier van de bestellende overheid en de opdrachnemer is de eindverantwoordelijke voor de goede installatie en configuratie. De coördinatie voor het opzetten van een voedingspunt is een last van de opdrachtnemer D.3 Aansluiten De effectieve aansluiting op de netspanning van het huishoudelijke net kan slechts gebeuren nadat elke kast individueel is gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Deze keuring is een last van de opdrachtnemer. De kast moet gekeurd zijn volgens het AREI D.4 Synergrid De opdrachtnemer dient een synergrid aanvraag te doen van een forfaitaire aansluiting van de paalkast. Hierbij dient gewerkt te worden via een veiligheidstransformator. Dit maakt beperkte uitbreidingen mogelijk zolang er gewerkt wordt binnen de grenzen van de veiligheidstransformator D.5 Voeding via verlichtingsnet De opdrachtnemer dient batterijenopstelling te voorzien die geplaatst kan worden op een verlichtingspaal en die een 24V spanning creëert voor de Front-Installation, gebruik makende van de stroomvoeding van het verlichtingnet. De capaciteit van de batterijen moet voldoende zijn om tijdens de nachturen de batterijen op te laden zodat de goede werking van de Front-Installation ook overdag gegarandeerd wordt. Waar nodig dient de opdrachtnemer de coördinatie op te zetten met de beheerder van de verlichtingspaal en dient de opdrachtnemer concrete afspraken vast te leggen E PAAL E.1 Opstelling De funderingswerken voor het plaatsen van de steunpaal is een last van de aanneming E.2 Coördinatie voor het opzetten van een paal Het aanvragen van een vergunning en het coördineren van de werken tot het veilig opzetten van een paal zijn een last van de opdrachtnemer F F.1 BEWAKINGSCAMERA Opstelling Pagina 21 van 64

22 De bewakingscamera wordt opgesteld ter hoogte van het ANPR captatie systeem met dezelfde kijkrichting F.2 Opstelling pictogram bewakingscamera Per bewakingscamera-nummerplaatlezer, moet 1 wettelijk voorzien pictogram bewakingscamera (Zie KB 10 februari 2008, BS 21/02/2008, tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt) geplaatst worden. Het leveren en plaatsen van dit pictogram is een last van de opdrachtnemer. Er is wel een post voorzien voor het leveren en plaatsen van een kleine paal (hoogte maximaal 2,5 meter en diameter 76mm) voor de bevestiging van een pictogram bewakingscamera F.3 Coördinatie naar privacy commissie Niet alle bestellende overheden hebben zelf de kennis om een aangifte te doen van hun bewakingscamera bij de privacy commissie. De vraag voor het opzetten van de coördinatie met alle bijhorende administratie kan daarom besteld worden bij de opdrachtnemer Controles Dataprotocol De voorlopige oplevering van het leveren en plaatsen van een Front-Installation kan niet worden uitgevoerd vooraleer het volledige communicatieprotocol is uitgeschreven en beschikbaar kan worden gesteld aan de aanbestedende overheid en de bestellende overheid Communicatie Back-Office De voorlopige oplevering van het leveren en plaatsen van een Front-Installation kan niet worden uitgevoerd vooraleer de communicatie is opgezet naar de Back-Office Kast De energieaansluiting kan niet uitgevoerd worden vooraleer de installatie gekeurd is Meetresultaten Voor elke voorlopige oplevering heeft de bestellende overheid het recht de correcte werking van het ANPR captatie systeem te testen. Het ANPR captatie systeem kan maar opgeleverd worden als de herkenningsgraad van het systeem hoger is dan de herkenningsgraad die behaald werd bij de gunningtesten 2%. Iedere test uitgevoerd in dit kader zal opgedeeld worden in één over meerdere omstandigheden. Een voorbeeld ter illustratie: veronderstel dat het ANPR captatie systeem tijdens de gunningsfase en op het onderdeel tijdens regenweer 90% van de voertuigen detecteert en volledig correct uitleest. Dan moet er bij de testen een 88% van de voertuigen gedetecteerd worden en volledig correct uitgelezen worden. 2.2 Front-Installation Additions Detectie van vrachtwagenverkeer Beschrijving De Front-Installation Standard dient modulair uitbreidbaar te zijn met een systeem voor de detectie van vrachtwagenverkeer. Pagina 22 van 64

23 Kenmerken van de materialen Het systeem moet vrachtwagens (meer dan 3,5 ton en hoger dan 2,5 meter) kunnen onderscheiden van andere voertuigen. De manier waarop dit gebeurd is een vrije keuze van de opdrachtnemer, voorbeelden hiervan zijn: detectielussen, laser, hoogtesensor,. maar ook een softwarematige classificatie is toegelaten. Het gekozen systeem moet minimaal 98% (excl. alle fout geclassificeerde personenvoertuigen) van het vrachtwagenverkeer detecteren. De detectie dient in eerste instantie als een indicatie. Bij verbalisatie (vb. een vrachtwagensluis) zal in de Back-Office een manuele controle gebeuren van de registratie. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een softwarematige detectie, dan mag de nodige rekenkracht geen invloed hebben op de goede werking van het gehele ANPR systeem. De detectie van vrachtverkeer moet minimaal over twee rijstroken mogelijk zijn en moet kunnen gelinkt worden aan de ANPR registratie. De gegevens per registratie moeten lokaal even lang bewaard worden als de gegevens van het ANPR captatie systeem Trajectcontrole Hardware Beschrijving Trajectcontrole is een functionaliteit om conform het KB van de gemiddelde snelheid van een voertuig te bepalen tussen twee verschillende detectiepunten Kenmerken van de materialen De opdrachtnemer dient in zijn inschrijving een omschrijving mee te geven hoe over een gekend traject de gemiddelde snelheid van een voertuig op wettelijk verantwoorde manier bepaald wordt. Het behalen van een modelgoedkeuring voor het geplaatste systeem is integraal onderdeel van deze opdracht en is een voorwaarde voor deelname aan deze opdracht. Het trajectcontrolesysteem moet minimaal behoren tot klasse A met een meetbereik gaande van ten hoogste 30 km/h tot ten minste 250km/h. Alle gegevens nodig voor de toepassing van trajectcontrole dienen samen met de gegevens van het ANPR captatie systeem overgemaakt worden naar de Back-Office. De gegevens moeten lokaal even lang bewaard worden als de gegevens van het ANPR captatie systeem Kenmerken van de uitvoering De in dit contract beoogde trajectcontroletoepassing dient te beschikken over een modelgoedkeuring conform KB De inschrijver dient deze modelgoedkeuring toe te voegen aan zijn offerte of dient uiterlijk op datum van de gunning te zijn uitgereikt. Om deel te kunnen deelnemen aan de selectie, dient de opdrachtnemer te voldoen aan de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten vermeldt in artikel 1.3.1Modelgoedkeuring. De extra kosten voor herconformiteitskeuring of herijking in gevolge een defect of een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de opdrachtnemer, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De nodige coördinatie en communicatie met de betrokken instanties voor de certificatie van een installatie zijn een last van de opdrachtnemer HD bewakingscamera Indien de bestellende overheden dit wensen kunnen ze een HD bewakingscamera bestellen Kenmerken van de materialen Een HD bewakingscamera dient minimaal te voldoen aan onderstaande modaliteiten. - minimaal 1/2 inch CMOS of 1/3 MOS sensor progressieve scan; Pagina 23 van 64

24 - (indien aanwezig) automatisch gestuurde, mechanische IR-filter; - minimale gevoeligheid in dagmode (kleur): 1 lux (F1.4, 89% reflectie, 50IRE, zonder compensaties); - minimale gevoeligheid in nachtmode (kleur of zwart-wit): 0.1 lux (F1.4, 89% reflectie, 50IRE, zonder compensaties); - minimum 25 fps aan 1 MEGA in nachtmode (1280x960 of hoger); - minimum 25 fps aan 2 MEGA in dagmode (1280x960 of hoger); - minimale dynamisch range 52 db; - MPEG4, H264 of gelijkwaardig + M-Jpeg; - ONVIF compatible; - ondersteuning voor timeserver protocol; - lokale dataopslag voor minimaal 7 dagen; - motion detection; - backlight compensation; - privacy maskering; - PoE; - selecteerbaar op continue, alarm, event, geplande recording; - ondersteunen van Snmp voor opvraging van statusinfo door centraal platform/snmpbeheerssysteem. De volgende snmp-requests dienen minimaal ondersteund te worden: videosignaal ja/nee, laatste herstart van firmware (datum en tijd) en andere parameters waarbij de health van de encoder/ip-camera kan worden nagegaan (vb. temperatuur van de processor e.d. ); - webinterface: elke encoder of IP-camera moet over een interface beschikken waarop alle instellingen kunnen gebeuren. Daarnaast dienen de meest courante parameters uitleesbaar en wijzigbaar te zijn vanuit de Back-Office; - met twee verschillende lenzen leverbaar: - varifocale lens met een maximale kijkhoek van 60 graden; graden lens (fish-eye). De Back-Office moet de beelden van deze bewakingscamera kunnen beheren met behulp van de module beschreven in artikel N Offline Data analyse-module nazicht Camerabewaking Kenmerken van de uitvoering Een sitevisit zal bepalen hoe de uitvoering zal gebeuren op locatie. Het plaatsen van de HD camera zit inbegrepen in de post leveren en plaatsen van een HD camera. Alle grondwerken worden apart vergoed volgens de desbetreffende posten. De bekabeling tussen HD camera en switch wordt gerealiseerd door middel van een UTP kabel volgens de desbetreffende post. Pagina 24 van 64

25 2.3 Back-Office Back-Office Standard Beschrijving De Back-Office omvat alle soft- en hardware die geleverd en geplaatst wordt bij de bestellende overheid voor het beheren en de verwerken van alle gegevens afkomstig van Front-Installations. Alle software van de Back-Office en de softwaremodules worden modulair opgebouwd. Iedere ontwikkeling van een nieuwe softwaremodule wordt in overleg gerealiseerd met minimaal de aanbestedende overheid en eventueel bestellende overheden. De Back-Office Standard, is de basis soft- en hardware die opgesteld wordt voor de opbouw van de Back-Office bij de gebruiker. De Back-Office Standard kan onder andere data ontvangen, data verwerken, data bewaren, data beschikbaar stellen voor de (software-)uitbreidingsmodules, gebruikers beheren, gebruikersrechten toekennen en bevat bewaking- en monitoringssoftware. De Back-Office Standard bevat ook het framework waarop de verschillende uitbreidingsmodules modulair kunnen opgebouwd worden. De Back-Office fungeert als platform. De Back-Office Standard wordt opgesplitst in twee functionaliteiten die overeen stemmen met twee verschillende systemen/servers: a. Dataserver; b. Basis applicatieserver. Alle servers geleverd binnen deze opdrachtdocumenten dienen schaalbaar te zijn en uitbreidbaar afhankelijk van de noden. De dataserver dient RAID-5 te zijn. In de opdrachtdocumenten is er een post voorzien voor de levering en plaatsing van een serverkast. Dit om bij bestellende overheden een nieuw serverruimte te creëren indien zij dit wensen Kenmerken van de materialen A DATASERVER De dataserver wordt gebruikt voor het ontvangen, verwerken en bewaren van alle gegevens horende bij een registratie van een Front-Installation (gegevens ANPR captatiesysteem en uitbreidingen) en schrijft deze gegevens weg naar zijn database. De dataserver dient over een onafhankelijke partitie te beschikken voor gegevens die langer dan 30 dagen dienen bewaard te worden. Dit zijn gegevens die een gerechtelijke finaliteit bezitten. Deze gegevens dienen bewaard te worden minimaal tot het vervallen van de strafvordering. Alle verschillende uitbreidingsmodules dienen over een automatische export te beschikken om de data met een gerechtelijke finaliteit automatisch langer dan 30 dagen te bewaren. Daarnaast dient de software ook de mogelijkheid te hebben registraties manueel aan te duiden dewelke langer dan 30 dagen dienen bewaard te blijven. Hoe dit exact gebeurd zal vastgelegd worden tijdens de opbouw van de software en is in samenspraak tussen opdrachtnemer en aanbestedende overheid B BASIS APPLICATIESERVER De basis applicatieserver realiseert de interfaces die communiceren met de Front-Installations. Alle interfaces naar de gebruiker toe dienen webbased te zijn C BEWAKING- EN MONITORINGSSOFTWARE De bewaking- en monitoringssoftware staat in voor de technische bewaking van alle apparatuur. Pagina 25 van 64

26 De Front-Installation brengt automatisch bij zijn opstart de applicatieserver op de hoogte van alle optredende alarmen. Nadien stuurt hij iedere 5 minuten een update van alle gewijzigde technische informatie. Naast alarmen stuurt de Front-Installation altijd een watchtdog ter bewaking van de communicatie. Op deze manier wordt de communicatie met de Back-Office bewaakt. Wanneer de communicatie met de Back-Office tijdelijk afwezig is na een probleem of reset en terug opkomt dan stuurt de Front-Installation zijn laatst gekende toestand door. Het applicatiesysteem filtert alle inkomende alarmen op een intelligente manier zodat niet-relevante secundaire problemen ten gevolge van primaire alarmen onderscheiden worden. Een voorbeeld hiervan is wanneer de voeding van een installatie wegvalt, zal kort erna geen communicatie meer mogelijk zijn met het systeem. Het wegvallen van de communicatie is een direct gevolg van het wegvallen van de voeding, het alarm communicatieprobleem is dus een secundair alarm. De basis applicatieserver koppelt aan de primaire en secundaire alarmen een prioriteit (dringend, nietdringend). Beelden De basis applicatieserver dient over meerdere beelden te beschikken waar iedere bestellende overheid een overzicht kan krijgen van de verschillende Front-Installations die op zijn Back-Office zijn geregistreerd: een grafisch overzicht van alle Front-Installations met per Front-Installation een aanduiding of er alarmen voorkomen en van welke graad die zijn; een grafisch overzicht van alle alarmen van per Front-Installation; een overzicht van alle alarmen met hun beschrijving en hun bijhorende mogelijke oorzaken met hun prioriteit; logboek van alarmen waarbij een opsplitsing mogelijk is per Front-Installation. Bij de ontwikkeling van de alarmbewaking- en monitoringssoftware zal vooraf een kleurencode vastgelegd worden door de aanbestedende overheid D BEHEERSOFTWARE De beheersoftware laat toe on-site en vanuit de Back-Office via het opgezette netwerk, de volledige configuratie van de Front-Installation en Back-Office te beheren, inclusief het bewaren, up- en downloaden van configuratieparameters. Wanneer een Front-Installation een eerste maal geconfigureerd wordt en online komt, dan bewaart hij zijn identiteit. De beheersoftware houdt de laatste configuratie bij van de verschillende Front- Installations. Wanneer een systeem, door bijvoorbeeld een reset, zijn configuratie verliest, zal deze zijn laatste configuratie kunnen ophalen via de centrale beheersoftware. Deze software dient in eerste instantie de voornaamste software te zijn van de opdrachtnemer voor het beheren en configureren van zijn systemen. De beheersoftware heeft een interface bestaande uit 3 tabbladen. Het eerste tabblad, configuratietabblad, toont de configuratie en alle technische specificaties van de Front installations met onder andere: - een overzichtsbeeld van alle installaties met indicatie of deze installaties online zijn; - een configuratiescherm per Front-Installation met alle beschikbare informatie over die Front-Installation; - technische informatie met onder andere alle informatie van de As-Built van iedere Front- Installation; Pagina 26 van 64

27 Het tweede tabblad, interventieboek bevat alle informatie over de uitgevoerde interventies op de verschillende systemen.(zie artikel 2.6 Full omnium onderhoud na waarborgperiode). Het interventieboek bevat onder meer: - een overzicht van alle uitgevoerde correctief onderhouden, preventief onderhouden, spoedeisend onderhouden, adaptief onderhouden, perfectief onderhouden en een overzicht van alle uitgevoerde tussenkomsten ten gevolge van averijen; - een ingevulde checklist van alle uitgevoerde correctief onderhouden, preventief onderhouden, spoedeisend onderhouden, adaptief onderhouden, perfectief onderhouden; - gedetailleerde informatie in verband met elk uitgevoerd correctief onderhoud, preventief onderhoud, spoedeisend onderhoud, adaptief onderhoud, perfectief onderhoud. De gedetailleerde info bevat minstens het tijdstip het laatste onderhoud per type onderhoud, het tijdstip van oproep, het tijdstip van eerste tussenkomst, het tijdstip van voorlopige herstelling, het tijdstip van definitieve herstelling, een gedetailleerde beschrijving van het probleem, een gedetailleerde beschrijving van de herstelling,.. Deze gedetailleerde informatie is via een kleurencode gekoppeld aan de interventietermijnen. Indien de opdrachtnemer de vastgelegde termijnen niet respecteert dient dit automatisch aangeduid te worden via de afgesproken kleurencode; Het derde tabblad van de beheersoftware bevat een overzicht van alle met onder andere per averij een dossier met de foto s van de averij en een bijhorende meetstaat en kleurencode aan de hand van de status van een averij. In samenspraak met de aanbestedende overheid kan deze beheersoftware nog uitgebreid worden om bijvoorbeeld de vooruitgang in bestelopdrachten op te volgen. Dit is echter geen vereiste D.1 Koppeling Beheersoftware en Bewaking- en monitoringssoftware In de bewaking- en monitoringssoftware moet een koppeling gemaakt worden met de beheersoftware voor het automatisch genereren van oproepen. Via een simpele knop in het overzicht van elke Front installation wordt een automatische oproep gegenereerd met een overzicht van alle alarmen en twee extra tekstvakken voor het toevoegen van een titel en extra informatie. Deze oproepen kunnen gegenereerd worden door de bestellende overheid of de opdrachtnemer. Iedere interventie ter plaatse dient geregistreerd te worden. ABBAMELDA Voor het beheren van oproepen en interventies wordt gebruik gemaakt van de 24 uur permanentie van de aanbestedende overheid. De registratie van deze permanentie gebeurt via ABBAmelda van de aanbestedende overheid. Alle oproepen en terugmeldingen voor correctief onderhoud en averijen die geregistreerd worden in het interventieboek dienen gepushed te worden naar ABBAmelda. De opdrachtnemer moet onder andere registeren wanneer hij ter plaatse is, welke defecten er waren en welke handelingen hij uitgevoerd heeft en wanneer hij zijn taken heeft afgerond. Het communicatieprotocol naar ABBAmelda zal ter beschikking gesteld worden tijdens de ontwikkeling van de Back-Office. IIR, Inventarisatie, Inspectie en Rapportering De aanbestedende overheid is momenteel volop bezig met de ontwikkeling van IIR, inventarisatie, inspectie en rapportering. Een beheersysteem voor het beheren van installaties, om de toestand van het patrimonium bij te houden en hierover te rapporteren. Indien de opdrachtnemer dit wenst kan in samenspraak met aanbestedende overheid het IIR verhaal, na de ontplooiing bij de aanbestedende overheid, geïntegreerd worden in de beheersoftware om een makkelijkere opvolging mogelijk te maken. De functionaliteiten die IIR aanbiedt worden dan ook beschikbaar voor de opdrachtnemer. Tijdens de ontwikkeling van beheersoftware zal een overlegmoment ingepland worden tussen de verantwoordelijk ingenieur van IIR bij de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer om te bekijken wat mogelijk is. Pagina 27 van 64

28 E BEWAKING- EN MONITORINGSSOFTWARE, EN BEHEERSOFTWARE OPDRACHTNEMER Iedere Back-Office bevat een eigen bewaking- en monitoringsoftware voor het bewaken van de Front- Installations aangesloten op die Back-Office. Voor de opdrachtnemer is een overzicht van alle Front-Installations over de Back-Offices heen nuttig. Er moet een overkoepelende bewaking- en monitoringssoftware ontwikkeld worden die een overzicht heeft van alle Front-Installation. Bij het opstarten van deze software haalt hij automatisch alle alarmen op van alle Front-Installations via de verschillende Back-Offices. Na de opstart gebeurt dit niet meer automatisch en dient via een refresh de laatste gegevens opgehaald worden. De aanbestedende overheid dient toegang te krijgen tot deze software F KALENDERSTURING Een basisonderdeel van de software is een kalendersturing waarbij de werkingstijden van de verschillende modules aangegeven kan worden. Een voorbeeld ter illustratie: veronderstel een politiezone die gebruik maakt van de module trajectcontrole. Deze politiezone wenst vooral de veiligheid te verhogen en te beboeten tijdens de spitsuren. Dit moet aangegeven kunnen worden via de kalendersturing. Een tweede voorbeeld: Een politiezone heeft de module toegangscontrole in zijn softwarepakket. Deze politiezone wenst echter enkel actief controle uit te voeren tijdens het dagregime wanneer twee interventieteams ter beschikking zijn. Deze politiezone moet dit dynamisch en integraal kunnen beheren. De kalendersturing dient gebruik te maken van het ical formaat. De kalender moet bestaan uit minimaal 2 verschillende regimes: 1. weekoverzicht, een tabblad waar het normale weekregime bepaald wordt; 2. speciale dagen, een tabblad met maandkalenders waar afwijkingen ten opzichte van de weekkalender aangegeven worden. (vb. een verlofperiode wanneer de politie minder mankracht ter beschikking heeft of een focusperiode waar meer wordt gecontroleerd) G GEBRUIKERS- EN RECHTENBEHEER In de basis applicatiesoftware wordt een volledig gebruiker- en rechtenbeheersysteem uitgewerkt. In onderliggende figuur wordt een schets gegeven van het systeem. Pagina 28 van 64

29 De Back-Office bevat 4 verschillende onderdelen op niveau van gebruikers- en rechtenbeheer: 1. Entiteit, een bestellende overheid die een aantal Front-Installations bezit en die beschikt over een aantal modules; 2. Module, een applicatie van de Back-Office die de registraties analyseert (vb. Trajectcontrole of DIV bevraging, ); 3. Gebruikersprofiel, een profiel die bepaald welke modules een bepaalde groep kan gebruiken, welke acties een bepaalde groep allemaal kan uitvoeren, enz ; 4. Gebruiker, een gebruiker die een unieke ID heeft en tot bepaalde gegevens en applicaties toegang heeft bepaald volgens zijn gebruikersprofiel; De bestellende overheid beschikt minimaal over de modules, Queries, Black List, DIV bevraging en beide GIS interfaces, en bezit mogelijks ook enkele uitbreidingsmodules, vb. Trajectcontrole om zijn gegevens van de Front-Installations te analyseren. Deze modules kan hij gebruiken binnen zijn Entiteit. De bestellende overheid zelf bestaat uit verschillende teams die zelf allemaal verschillende verantwoordelijkheden hebben. Deze verantwoordelijkheden worden opgedeeld in gebruikersprofielen die rechten hebben over enkele modules die de bestellende overheid/entiteit in zijn bezit heeft. Een voorbeeld is een team die zich voornamelijk bezig houdt met verkeershandhaving. Dit team zal verantwoordelijk zijn voor de module trajectcontrole, vrachtwagensluis, Een tweede team, een interventieteam, is dan meer geïnteresseerd in de DIV bevraging om bestuurders die niet verzekerd zijn tegen te houden. Dit team zal dan ook enkel over deze module beschikken. Ieder team/gebruikersprofiel bestaat op zijn beurt uit een aantal verschillende gebruikers die allemaal dezelfde mogelijkheden en rechten tot modules hebben. Iedere gebruiker wordt gekenmerkt door een eigen uniek ID en alle gebruikersacties dienen gelogd te worden in een logboek der gebruikersacties. Standaard wordt er één hoofd-gebruikersprofiel gecreëerd die het beheer van de verschillende gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruiker kan nieuwe gebruikersprofielen aanmaken, kan modules en gebruikers toewijzen aan gebruikersprofielen. Hij kan deze gebruikerprofielen altijd aanpassen. Pagina 29 van 64

30 Gebruikers die toegang hebben tot het vast ANPR netwerk en het interne netwerk waarop de Back- Office draait, moet via zijn/haar PC door op basis van een webinterface kunnen inloggen op de Back- Office en de functionaliteiten tot zijn/haar beschikking hebben afhankelijk van zijn/haar persoonlijke gebruikersrechten H PUSH PULL SERVICE PDA/SMARTPHONE Om de bestellende overheden (vb. een politiekorps) op locatie te ondersteunen, dient bijkomend een lite versie van de Back-Office beschikbaar te zijn die het mogelijk maakt de Back-Office te consulteren via webinterface op een PDA of smartphone. Er dient hierbij een sms push service geïntegreerd te worden die zorgt voor automatische berichtgeving op deze PDA s of smartphones. Deze sms push-berichtgeving kan getriggerd worden door een hit in de Black-lists van de Back-Office, door een hit in de module patronen of kan door een gebruiker van de Back-Office doorgestuurd worden naar één of meerdere personen op locatie. De politie op locatie moet pull opzoekingen kunnen uitvoeren mobile webbased, in de database via de module queries en DIV bevraging. (meer uitleg betreft deze modules in de artikels J Offline data analyse-module Queries (STANDAARD) en L Offline Data analyse-module DIV bevraging (STANDAARD) ). Voor het activeren van deze service bij een bestellende overheid wordt een aparte post voorzien I AANPASSING NUMMERPLAATREGISTRATIE In modules dienen manuele aanpassingen van de nummerplaat mogelijk te zijn. Wanneer een nummerplaat aangepast wordt dan dient de dataserver geüpdate te worden met de nieuwe nummerplaat en dienen de modules deze nummerplaat opnieuw te verwerken alsof het een nieuwe registratie is J GEDEELDE VAST ANPR NETWERK J.1 Gedeelde server In onderliggende figuur worden twee verschillende entiteiten getoond. Het moet mogelijk zijn om op één Back-Office verschillende entiteiten (verschillende onafhankelijke politiezones) te creëren die onafhankelijk van elkaar werken maar die wel dezelfde server gebruiken en dezelfde modules (de modules worden per Back-Office maar één maal besteld). Dit laatste zal vooral gebruikt worden om de investeringskost in servers en vooral de investering in een goede serverruimte voor kleinere bestellende overheden te drukken. Op een centrale plaats (bijvoorbeeld in het serverlokaal van een grotere zone) wordt een dataserver en applicatieserver voorzien waarbij kleinere bestellende overheden met beperktere noden, enkele camera s en enkele modules beheren. De servercapaciteit dient gedeeld te worden over de verschillende gebruikers. Pagina 30 van 64

31 Overheden die een vast ANPR netwerk wensen te delen, leggen dit vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst ligt buiten de scope van deze opdrachtdocumenten. In deze samenwerkingsovereenkomst kan staan welke overheid wat bestelt en wat de verdeelsleutel is in financiering.voor de opdrachtnemer verandert er niets. De opdrachtnemer krijgt een bestelbrief van een bestellende overheid J.2 Gemeenschappelijke palen Op grensgebieden of over grotere regio s heen kan het gebeuren dat locaties met een ANPR captatiesysteem nuttig informatie levert voor meerdere partijen. De verschillende Back-Offices moeten daarom in staat zijn gegevens van palen automatisch te delen. Het kan hierbij gaan over een locatie die op de grens van twee politiezones ligt of palen die op de grens liggen van bepaaldeprovincies. Onderstaande figuur heeft aan hoe deze gegevens dienen gedeeld te worden: Pagina 31 van 64

Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne

Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne Inhoudsopgave Wat is een ANPR camera? De opdrachtencentrale en haar doel Meerwaarden opdrachtencentrale

Nadere informatie

Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. Karen De Winne, Sam Van Nieuwenhuyse

Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. Karen De Winne, Sam Van Nieuwenhuyse Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Karen De Winne, Sam Van Nieuwenhuyse Inhoudsopgave De opdrachtencentrale en haar doel Meerwaarden opdrachtencentrale Wat is een ANPR camera? Opbouw van een vast ANPR

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2014/8

Dienstorder MOW/AWV/2014/8 Dienstorder MOW/AWV/2014/8 d.d. 4 juni 2014 Titel: Aanvraagprocedure voor plaatsing van een flitspaal of voor cofinanciering van een ANPR-trajectcontrolesysteem Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster:

Nadere informatie

Afdeling Elektromechanica en Telematica

Afdeling Elektromechanica en Telematica Afdeling Elektromechanica en Telematica Algemene offerteaanvraag voor aanneming van leveringen Dossiernummer: HVV.013 Besteknummer: MDM/12D06 Prijs: 21,00 euro Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Opening

Nadere informatie

Nota cofinanciering trajectcontrole op N- wegen binnen de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk.

Nota cofinanciering trajectcontrole op N- wegen binnen de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. Hoofdstuk: Waarom cofinancieren? Nota cofinanciering trajectcontrole op N- wegen binnen de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. 1 Hoofdstuk: Waarom cofinancieren? Inhoud Waarom cofinancieren?... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Pol event

Pol event Pol event 28.03.2017 Tracypol Biketrace Doelstelling Stappen pilootzone Mechelen-Willebroek Infrastructuur en principe werking Voorbereidende stappen Operationele werking Wettelijk kader Mogelijk groeipad

Nadere informatie

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch 16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch Gebruikershandleiding DN-80100 DN-80110 Inhoud verpakking De volgende items moeten in uw pakket aanwezig zijn: 16/24-poorts bureau & rek-monteerbare

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Produktinformatie LED Videoscreen Outdoor. Algemeen

Produktinformatie LED Videoscreen Outdoor. Algemeen Produktinformatie LED Videoscreen Outdoor Algemeen De door Zie Displays gebruikte LED is een klasse A LED en is door ons zo geselecteerd dat deze op vrijwel alle specificaties voldoet aan de strengste

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 9/12/15 Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 1 9/12/15 Alarmsysteem - Met bedrading of draadloos Agenda Mogelijke toepassingen Voordelen

Nadere informatie

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken 16EGGE/16/44 Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken TERECHTWIJZEND BERICHT 1 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

21 x 16 / 0,4 m 38 x 28 / 0,3 m (optioneel verkrijgbaar) 11 x 8,5 / 1,2 m (optioneel verkrijgbaar)

21 x 16 / 0,4 m 38 x 28 / 0,3 m (optioneel verkrijgbaar) 11 x 8,5 / 1,2 m (optioneel verkrijgbaar) Warmtebeeldcamera PCE-TC 9 warmtebeeldcamera met autofocus / 384 x 288 pixels / IP 50 behuizing / realtime overdracht van de warmtebeeldcamera naar de PC / digitale camera met 3.0 megapixels / vídeo-uitgang

Nadere informatie

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Omschrijving van de produkten... blz 3, 4 en 5. Opbouw... blz 5

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Omschrijving van de produkten... blz 3, 4 en 5. Opbouw... blz 5 Index Algemene omschrijving........................................................ blz 2 Blokschema................................................................. blz 2 Omschrijving van de produkten..................................................

Nadere informatie

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room Inhoud Inleiding... 3 Systeem eisen... 3 Ondersteunde servers... 3 Software (Server)... 3 Client specificaties... 3 Schermresolutie... 3 Algemeen iprotect:... 4 Lay-out... 4 Menu s structuur... 4 Vervallen

Nadere informatie

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Overzicht Vooraanzicht van een voorbeeld installatie VASTE DETECTOREN OP FRAMES MAXIMAAL GEADVISEERDE LENGTE 4500 mm BVS 300 MECHANISCHE BESCHERMING

Nadere informatie

SEFICA camerabewaking. Voor een beter zicht op uw toekomst

SEFICA camerabewaking. Voor een beter zicht op uw toekomst SEFICA camerabewaking Voor een beter zicht op uw toekomst Sefica, een professioneel en Belgisch kwaliteitsmerk De producten van Sefica zijn aanwezig in verschillende productlijnen (camerabewaking, inbraakdetectie,

Nadere informatie

inhoud beveiliging - gemak - energiebesparend wat is net10? 4 net10 server 6 net10 controller 8 net10 desktoplezer 10 net10 lezers 12

inhoud beveiliging - gemak - energiebesparend wat is net10? 4 net10 server 6 net10 controller 8 net10 desktoplezer 10 net10 lezers 12 productcatalogus inhoud wat is net10? 4 net10 server 6 net10 controller 8 net10 desktoplezer 10 beveiliging - gemak - energiebesparend net10 lezers 12 net10 smartpoint 14 net10 connectors 16 beveiliging

Nadere informatie

ANPR project camera s met automatische nummerplaat herkenning

ANPR project camera s met automatische nummerplaat herkenning ANPR project camera s met automatische nummerplaat herkenning Samen bijdragen tot een veilige en leefbare gemeente Deze presentatie is een aangepaste versie van de presentatie ANPR: een gedroomde technologie

Nadere informatie

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate Agenda 1 Product Portfolio 2 Sunny Boy 240 / Sunny Multigate en toepassingen 3 Waarom kiezen voor SMA? 4 Installatie micro-omvormer systeem 5

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden.

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden. Verbinden van via TCP/IP netwerken Oudere versies van ondersteunden enkel directe verbinding van de controle eenheden naar de server, via seriële poorten. Een nieuwe mogelijkheid, geïntroduceerd in standaard

Nadere informatie

Resultaten camera shoot out

Resultaten camera shoot out Resultaten camera shoot out Een initiatief van: 15/04/2016 Resultaten camera shoot out 2 Mede mogelijk gemaakt dankzij : 15/04/2016 Resultaten camera shoot out 3 Deelnemende merken : 15/04/2016 Resultaten

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Videobewaking voor mobiele toepassingen. Digital Video surveillance on the move

Videobewaking voor mobiele toepassingen. Digital Video surveillance on the move Videobewaking voor mobiele toepassingen Digital Video surveillance on the move 26-04-13 3S-Systems 1 Missie We zijn uw gesprekspartner als het gaat over digitale video bewaking voor stationaire en mobiele

Nadere informatie

WiFi dataloggersysteem

WiFi dataloggersysteem WiFi dataloggersysteem Saveris 2 temperatuur en vochtigheid altijd en overal onder controle Gegevensoverdracht via WiFi Meetwaarden zijn altijd en overal te bekijken in de Cloud Automatische alarmering

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

ALTIJD VERBONDEN, WAAR U OOK BENT. ONTDEK DE NIEUWE VIP KITS MINI HANDSFREE, WIFI. Verkrijgbaar met Quadra ViP of Ikall Metal deurstations.

ALTIJD VERBONDEN, WAAR U OOK BENT. ONTDEK DE NIEUWE VIP KITS MINI HANDSFREE, WIFI. Verkrijgbaar met Quadra ViP of Ikall Metal deurstations. ALTIJD VERBONDEN, WAAR U OOK BENT. ONTDEK DE NIEUWE VIP KITS MINI HANDSFREE, WIFI Verkrijgbaar met Quadra ViP of Ikall Metal deurstations. *OOK VERKRIJGBAAR MET IKALL METAL VIP DEURSTATION. V I P WiFi

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Laadstations. Elektrisch Rijden

Laadstations. Elektrisch Rijden Laadstations Elektrisch Rijden 2 EV- Box laadzuil De EV- Box laadzuil is voorzien van twee laadpunten, gemaakt van hoogwaardig RVS en voorzien van een poedercoating. In het onderste compartiment is ruimte

Nadere informatie

Laadstations Elektrisch Rijden

Laadstations Elektrisch Rijden Laadstations Elektrisch Rijden 2 EV- Box laadzuil De EV- Box laadzuil is voorzien van twee laadpunten, gemaakt van hoogwaardig RVS en voorzien van een poedercoating. In het onderste compartiment is ruimte

Nadere informatie

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

WiFi dataloggersysteem

WiFi dataloggersysteem systeem Saveris 2 temperatuur en vochtigheid altijd en overal onder controle Gegevensoverdracht via C Meetwaarden zijn altijd en overal te bekijken in de Cloud Automatische alarmering %RV Gegarandeerde

Nadere informatie

School Glas. Wel zo zorgeloos

School Glas. Wel zo zorgeloos School Glas Wel zo zorgeloos SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren. Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid.

Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren. Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid. Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid. Wielblokkering MAX AS Wielblokkeringen MAX. Voor de veiligheid

Nadere informatie

Absoluta IP Module. Installateurshandleiding NEDERLANDS. AIS AbsolutaIP :07

Absoluta IP Module. Installateurshandleiding NEDERLANDS. AIS AbsolutaIP :07 Absoluta IP Module Installateurshandleiding NEDERLANDS AIS AbsolutaIP 20140704 09:07 RICHTLIJNEN De installatie van deze systemen moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Dit

Nadere informatie

Video intercomsysteem

Video intercomsysteem Video intercomsysteem Inhoud Pag. 03) Technische specificaties Pag. 04) (Vervolg) Technische specificaties 2-Draads systeem Pag. 05) IT-OUT201/1; opbouw buitenpost IT-OUT201/2; opbouw buitenpost Pag. 06)

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke deurintercom systeem dat op het moment verkrijgbaar is. Het systeem is ontworpen door ;

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Industry Glas. Wel zo zorgeloos

Industry Glas. Wel zo zorgeloos Industry Glas Wel zo zorgeloos IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Uitvoeringen anders dan in deze documentatie vermeldt, kunnen in overleg worden geleverd.

Uitvoeringen anders dan in deze documentatie vermeldt, kunnen in overleg worden geleverd. Weeg systemen DOCUMENTATIE WEEG SYSTEMEN In deze documentatie vindt U een gedeelte uit ons standaard programma weeg systemen, geheel vervaardigd uit roestvrijstaal, speciaal voor gebruik in slachterijen

Nadere informatie

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Ik wil een mooie toekomst. Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Opbouwschakelaar ocean www.busch-jaeger.com Busch-Jaeger Elektro GmbH En de toekomst wordt werkelijkheid. Opbouw-

Nadere informatie

Agility Versie 3 Extra s

Agility Versie 3 Extra s Agility Versie 3 Extra s Paneel DIP Switches Agilty Versie 1 1 Externe Audio Unit 3 Firmware Upgrades 2 Systeem Default 4 Bescherming Accu-Ontlading Paneel DIP Switches Agilty Versie 3 2 Externe Audio

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Uw toegang tot. NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2

Uw toegang tot. NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2 NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2 Uw toegang tot 2012 Eurocom Networks B.V. Esp 304 5633 AE Eindhoven Telefoon: 040-2645555 Fax: 040-2645556 E-mail: info@eurocom-networks.com Inleiding Welkom

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

Inhoud Presentatie - Programma

Inhoud Presentatie - Programma TRAJECTCONTROLE Aartrijke - Zedelgem Inhoud Presentatie - Programma 1. Totstandkoming 2. Opdrachtencentrale 3. Locatie(s) 4. Werkingsprincipe 5. Enkele Cijfers / Resultaten 6. Vragen / Ervaringen VCV -

Nadere informatie

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT Product Review Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 17-06-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 DOELSTELLING...

Nadere informatie

BIJLAGE V.6 VOORSTELLING BETROKKEN FUNCTIES

BIJLAGE V.6 VOORSTELLING BETROKKEN FUNCTIES BIJLAGE V.6 VOORSTELLING BETROKKEN FUNCTIES Voor de betrokken functies (on- en off street parkeren, GAS, LEZ en voetgangerszones) en de parkeer- en toegangsrechtendatabank wordt in deze bijlage een beschrijving

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Bruker. RAPIDplus. RAPIDplus. Infrarood detectie voor het waarnemen van toxische industriële gassen

Bruker. RAPIDplus. RAPIDplus. Infrarood detectie voor het waarnemen van toxische industriële gassen Bruker Infrarood detectie voor het waarnemen van toxische industriële gassen De RAPID, Infrarood Detector voor het waarnemen van toxische industriële gassen De is een revolutionair detectiesysteem dat

Nadere informatie

TRAJECTCONTROLE, ONDERDEEL VAN EEN EFFICIËNT EN DUURZAAM HANDHAVINGSBELEID? Kris VAN SWALM Lokale Politie Antwerpen Verkeerspolitie Kievitplein 20

TRAJECTCONTROLE, ONDERDEEL VAN EEN EFFICIËNT EN DUURZAAM HANDHAVINGSBELEID? Kris VAN SWALM Lokale Politie Antwerpen Verkeerspolitie Kievitplein 20 TRAJECTCONTROLE, ONDERDEEL VAN EEN EFFICIËNT EN DUURZAAM HANDHAVINGSBELEID? Kris VAN SWALM Lokale Politie Antwerpen Verkeerspolitie Kievitplein 20 2018 Antwerpen 0476739610 24 oktober 2014 1 GVA - 12/10/2014

Nadere informatie

Schakelkasten Gemotoriseerde bediening RTSE * - Geleid van 40 tot 3200 A

Schakelkasten Gemotoriseerde bediening RTSE * - Geleid van 40 tot 3200 A RTSE * - Geleid van 40 tot 3200 A Geïntegreerde producten en oplossingen De oplossing voor > Hoogbouw > Datacenter > Energie opwekking > Medische ruimten > Bank en verzekeringen > Transport (Luchthaven,

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014

Beraadslaging VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens opgeslagen

Nadere informatie

Technische brochure. Uw bedrijf aansluiten op het Telenet-netwerk

Technische brochure. Uw bedrijf aansluiten op het Telenet-netwerk Technische brochure Uw bedrijf aansluiten op het Telenet-netwerk Inhoudstafel Elk netwerk is maatwerk....03 Een vestiging aansluiten.... 04 Stap 1: de verbinding tussen aansluitpunt en uw vestiging....05

Nadere informatie

Parking Glas. Wel zo zorgeloos

Parking Glas. Wel zo zorgeloos Parking Glas Wel zo zorgeloos ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS VIDEOCONTROLE -DRAADS NIEUW MINIDOME VANDALISMEBESTENDIG Camera met coax aansluiting EXTERNE CAMERA -DRAADS Kleurencamera -draads met directe bus aansluiting 388 INHOUD Algemene kenmerken 393 Camera s

Nadere informatie

MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking

MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking Datum Februari 2014 Projectnummer: 300136 Opdrachtgever Provincie Antwerpen Post Beschrijving der werken Prijs- Een- Hoev- Som DEEL 1 - ALGEMEEN 1 Afsluiten

Nadere informatie

Bewakingscamera IP- WiFi

Bewakingscamera IP- WiFi Bewakingscamera IP- WiFi Wij danken u voor de aankoop van een Bewakingscamera IP- WiFi voor uw Somfy-huis automatisering systeem. Wij raden u ten zeerste aan: Deze installatiehandleiding aandachtig door

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Draadloos dataloggersysteem

Draadloos dataloggersysteem Draadloos dataloggersysteem Saveris 2 Temperatuur en vochtbewaking een stap vooruit Directe dataoverdracht via WLAN C Altijd en overal inzicht in alle meetdata Automatische alarmering %RV Saveris 2-T1

Nadere informatie

REG-Sentry van Bosch Automatisch toegangscontrolesysteem voor voertuigen

REG-Sentry van Bosch Automatisch toegangscontrolesysteem voor voertuigen REG-Sentry van Bosch Automatisch toegangscontrolesysteem voor voertuigen 2 Bosch REG-Sentry automatisch toegangscontrolesysteem voor voertuigen REG-Sentry is een toegangscontrolesysteem voor voertuigen,

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Verkeersteller. Actime B.V. Heuveleindstraat NL Ravenstein

Verkeersteller. Actime B.V. Heuveleindstraat NL Ravenstein Verkeersteller Actime B.V. Heuveleindstraat 5 5371 NL Ravenstein 0486-412846 Inhoud 1. Algemeen 2 2. Overzicht ingebruik name 2 3. Samenstelling 3 4. Montage 5 5. Gegevensverwerking 7 6. Gebruik van een

Nadere informatie

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden 2 Januari 2017 Alarmering van de bevolking Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

16/24 Port Desktop & Rek-monteerbare Fast Ethernet Switch

16/24 Port Desktop & Rek-monteerbare Fast Ethernet Switch 16/24 Port Desktop & Rek-monteerbare Fast Ethernet Switch Gebruikershandleiding Certificering FCC-verklaring: Dit is getest en in overeenstemming bevonden met de grenzen van een klasse B gegevensverwerkende

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

IP 65 P603005-R en P 603011-R deksels

IP 65 P603005-R en P 603011-R deksels Fibox Solid P FIBOX SOLID P Toepassingen: Industrie Scheepswerven Brouwerijen Utiliteit Olieraffinaderijen Staalindustrie Petrochemische industrie SOLID P Technische informatie Eigenschappen Polyester

Nadere informatie

GUARDVIEW. professional security equipment

GUARDVIEW. professional security equipment GUARDVIEW professional security equipment GUARDVIEW product functies Functies die bepalend zijn voor een goed beeldresultaat Ultra HD defi nitie 4K is een HD standaard met een resolutie van 3840*2160 pixels.

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

home8 Beveiliging Starter Kit

home8 Beveiliging Starter Kit home8 Beveiliging Starter Kit Quickstart Handleiding Model Nr. H12015 In de doos: 1x Security Shuttle [lf 1x Power Adapter JI 1x Ethernet Kabel I 1x USB SD kaart Stick 1x Mini Cube HD Camera Ill 1x Power

Nadere informatie

AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS

AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS AANBESTEDINGSTEKST OPBOUWSCREENS PHAZSCREEN TYPE 85 ASN - 95ASN 1. Bergingskast (om bovenop het raam te monteren) Geëxtrudeerde omkasting bestaande uit 1 deel (voor- & bovenprofiel). De omkastingsprofielen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER 8XDIG-IN MODULE Doc.nr.: 11821 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 1 Versie: V1. Bestand: Software: Do11821

Nadere informatie

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. Producthandleiding voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. MEET H2O is een geregistreerde handelsnaam MEET H2O is een gepatenteerde

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Oplossingen en systemen Stil Milieubewust Energie bufferen Duurzaam Solar Self consumption Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan: Werkt

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA

LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA MA_NED_LiveChess_Quick Set-up Caïssa_Rev1509b 1 Inhoud: DGT LiveChess... 2 Caïssa Systeem... 2 DGT Caïssa setup.... 3 BoMo... 3 BoMo batterijen... 3 Aansluiting BoMo naar

Nadere informatie

Office Glas. Wel zo zorgeloos

Office Glas. Wel zo zorgeloos Office Glas Wel zo zorgeloos OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken van

Nadere informatie

Regeling. Serie X-AIRCONTROL

Regeling. Serie X-AIRCONTROL .1 X X testregistrierung Regeling Serie Uitbreidingsmodule type BAC-MOD-01 Uitbreidingsmodule type EM-LON - Masterbord - Servomotor Modulair opgebouwde en op de decentrale ventilatie apparaten afgestemde

Nadere informatie

1x Twist HD Camera. Power Adapter. tnj. lx Power Kabel. 1x Medicatie Tracking Sensor

1x Twist HD Camera. Power Adapter. tnj. lx Power Kabel. 1x Medicatie Tracking Sensor homes Zorg Starter Kit Quickstart Handleiding Model Nr. C12014 In de doos: 1x Security Shuttle [lf lx Power Adapter.J I lx Ethernet Kabel tnj lx USB SD Kaart Stick tl 1x Twist HD Camera i lx Power Adapter

Nadere informatie

Sunis WireFree io zonsensor

Sunis WireFree io zonsensor Sunis WireFree io zonsensor Installatiehandleiding Artikelnummer 88245 - 2 - Sunis WireFree io zonsensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen NV-2040-EU NV-4080-EU NV-2040-EU 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU 8 kanalen NAS - NVR Eigenschappen Linux Embedded Vrij van PC instabiliteit en virus aanvallen Server Cliënt architectuur Web gebaseerd Netwerk

Nadere informatie

GATSO ACCESS CONTROL. Oplossingen voor verkeersmanagement

GATSO ACCESS CONTROL. Oplossingen voor verkeersmanagement GATSO ACCESS CONTROL Oplossingen voor verkeersmanagement EFFECTIEF VERKEERSMANAGEMENT IN UW STEDELIJK GEBIED We leven in een wereld waarin iedereen steeds mobieler wordt. Weliswaar zet dit de deur open

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie