"Wat is qua tijd en energiegebruik de meest gunstige manier om 1 liter water aan de kook te brengen?"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Wat is qua tijd en energiegebruik de meest gunstige manier om 1 liter water aan de kook te brengen?""

Transcriptie

1 Experiment 5 Koken: op gas of elektrisch? leerling Consumentenvraag "Wat is qua tijd en energiegebruik de meest gunstige manier om 1 liter water aan de kook te brengen?" Inleiding De belangrijkste energiebronnen die in huishoudens gebruikt worden zijn gas en elektriciteit. Bij deze proef wordt op twee verschillende manieren 1 liter water verwarmd in een metalen pan, namelijk op een gaskomfoor en op een elektrisch komfoor. We willen onderzoeken welke manier het zuinigst is en welke manier het snelst is. We vergelijken daartoe de benodigde tijd en de benodigde energie om 1 liter water aan de kook te brengen. Voor het uitvoeren van deze test kan de hulp van het lokale energiebedrijf handig zijn. Benodigdheden Gaskomfoor. Elektrisch komfoor. Een kwh-meter. Gasmeter (energiebedrijf). Metalen pan. Thermometer. Stopwatch/klok. Maatbeker. Water, lucifers en ovenwanten. 34

2 Uitvoering Je maakt gebruik van een kwh-meter. Als het nodig is kun je aan je docent vragen hoe die precies werkt. LET OP. Water kookt bij 100 C. Dit is te heet voor je handen. Gebruik ovenwanten als je een pan moet verzetten! Een elektrische kookplaat blijft heel lang warm. Zet hem op een veilige plaats, zodat je er niet per ongeluk aan kunt komen. A GASKOMFOOR Uitvoering Sluit het gaskomfoor via de gasmeter aan op de gasleiding. Neem 1 liter water uit de kraan en doe die in de pan. Meet de temperatuur van het water. Noteer de temperatuur in tabel 5.1. Noteer de beginstand van de gasmeter. Beginstand: m3. Zet het gaskomfoor aan. Meet elke minuut de temperatuur totdat het water de temperatuur van 100 C heeft bereikt en noteer deze temperaturen in tabel 5.1. _ Zet het gaskomfoor uit. Lees de eindstand van de gasmeter af. Noteer de eindstand. Eindstand: m3. Verbruikt: m 3.

3 Tijd (min) Temperatuur ( C) Tijd (min) Temperatuur ( C) Tabel 5.1: Temperatuur gemeten per minuut bij koken op gas B ELEKTRISCH KOMFOOR Uitvoering Sluit het elektrisch komfoor via de kwh-meter aan. Neem 1 liter water uit de kraan, doe die in de pan en meet de temperatuur. Noteer de temperatuur in tabel 5.2. Zorg dat de rode streep van de schijf van de kwh-meter in het venster te zien is. Zet het komfoor aan. Meet elke minuut de temperatuur totdat het water de temperatuur van 100 C heeft bereikt en noteer deze temperaturen in tabel 5.2. Tel tijdens het verwarmen het aantal omwentelingen van de kwh-meter. Aantal omwentelingen = Tijd (min) Temperatuur ( C) Tijd (min) Temperatuur ( C) Tabel 5.2: Temperatuur gemeten per minuut bij elektrisch koken Opdrachten Teken een diagram met daarin twee grafieklijnen voor de twee verschillende manieren van verwarmen. Zet hierbij de temperatuur uit tegen de tijd. (tijd horizontaal). Bereken hoeveel energie er gebruikt wordt bij het verwarmen door gas. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij het verbranden van 1 m3 gas is te vinden in het Binasboek of is na te vragen bij het energiebedrijf. Bereken uit het aantal omwentelingen van de kwh-meter hoeveel energie er gebruikt wordt bij het verwarmen door elektriciteit. Op de kwh-meter kun je lezen hoeveel omwentelingen overeenkomen met 1 kwh.

4 Vragen 1. Zijn de grafieklijnen rechte lijnen? Geef een verklaring als dat niet zo is. 2. Op welke van de twee geprobeerde manieren kun je het snelst 1 liter water aan de kook brengen? 3. Welke wijze vraagt de minste energie? 4. Wat is de goedkoopste wijze? Zoek hiervoor de prijs van gas en elektriciteit op. 5. Welke manier is het beste voor het milieu? Geef argumenten. 6. Geef een eindoordeel over koken opgas vergeleken met elektrisch koken. Betrek hierbij de antwoorden op de gestelde vragen.

5 Experiment 5 docent Koken: op gas of elektrisch? Typering leerstof Basisvorming Vaardigheden. Uit gegevens informatie selecteren. Proeven voorbereiden, uitvoeren en de resultaten ervan verwerken. In keuzesituaties een beargumenteerde mening weergeven. Energiegebruik. Energiehoeveelheid meten met behulp van een kwh-meter. Keus maken tussen gelijksoortige apparaten op grond van energiegebruik en veiligheid. Dit experiment heeft zijn plaats in de lessen natuurkunde en scheikunde in de basisvorming. De leerling leert omgaan met begrippen als energie en zuinigheid. De leerlingen moeten hun metingen uitzetten in een grafiek. Aan de hand van de grafiek moeten ze conclusies trekken. Natuurlijk zijn er meer variabelen te bedenken (bijvoorbeeld een petroleumbrander of een elektrische waterkoker) of kan een ander produkt (aardappelen, of een kleinere of grotere hoeveelheid water) genomen worden. Calorische gegevens van gas zijn te vinden in Binas. Als we uitgaan van Gronings aardgas is de verbrandingswaarde J/m 3. Bij het energiebedrijf is na te vragen hoe groot de verbrandingswarmte van het gas in uw woonplaats is. Benodigdheden Gaskomfoor. Elektrisch komfoor. kwh-meter. Gasmeter (energiebedrijf). Metalen pan. Thermometer. Stopwatch/klok. Maatbeker. Water, lucifers en ovenwanten. De kwh-meter meet het energieverbruik. Als je de meter goed bekijkt, kun je een aanduiding vinden waarop staat hoeveel omwentelingen van de schijf overeenkomen met 1 kwh. Hieruit is te berekenen met hoeveel energie één omwenteling overeenkomt. Door het aantal omwentelingen tijdens het verwarmen van het water te meten, kun je de hoeveelheid energie bepalen die gebruikt wordt. Uitvoering Veiligheid in de school is belangrijk. Kokende vloeistof is erg gevaarlijk. Laat pannen en kooktoestellen eerst goed afkoelen voor ze verplaatst worden en er met een nieuwe proef gestart wordt. In plaats van een metalen pan kan ook gebruik worden gemaakt van een bekerglas. Indien u deze proeven in een groter project opneemt (bijvoorbeeld omgaan met energie), kunnen de leerlingen veel zelf doen aan de voorbereiding: bezoek aan een energiebedrijf voor de gegevens van gas; milieu-effecten beschrijven van het verbranden van fossiele stoffen; situatie thuis analyseren: hoe wordt er gekookt? bij elkaar zoeken van alle materialen en het voorbereiden van grafieken. De organisatie van dit experiment zal afhangen van het materiaal waarover uw school beschikt. Als u over meerdere gas- en elektriciteitsmeters beschikt, kunt u deze proeven door verschillende groepjes leerlingen laten doen. U kunt deze proef ook opnemen als een onderdeel van een carrouselpracticum. De nauwkeurigheid van de metingen zal bepaald worden door de zorgvuldig heid bij het vaststellen van het moment waarop het water zijn kookpunt bereikt. Afleesfouten zullen gemaakt worden bij het niet op tijd aflezen van de thermometer.

6 N.B. Eventueel is het experiment ook te gebruiken in klas 4. Literatuur Consumentengids, november 1991, p , Elektrische waterkokers. Bron: Experiment 5 (H. Faber) uit de publicatie Natuurkunde uit de reeks Consumentenproeven in de klas.

7 UIT: CONSUMENTENPROEVEN IN DE KLAS Natuurkunde Eindredactie: Miek Scheffers-Sap (KPC) Toon de Valk (KPC) Eeke Wervers (Consumentenbond) Sylvia Nanning (Consumentenbond) 's-hertogenbosch, KPC, 1994 WOORD VOORAF De reeks Consumentenproeven in de klas bevat drie publikaties. Er is een uitgave voor scheikunde, voor natuurkunde en voor biologie. Aan de hand van deze publikaties kunnen leerlingen kennis maken met de praktijk van vergelijkend warenonderzoek. Centraal staan produkten uit het dagelijks leven, zoals w.c.-papier, zonnebrillen, wasmiddelen en snijbloemen. De proeven zetten de leerlingen aan tot toepassing van de leerstof bij de beantwoording van concrete vragen: welk w.c.-papier is goed en goedkoop; welke zonnebril laat de minste schadelijke straling door; welk wasmiddel lost eiwitvlekken het beste op; met welk snijbloemenvoedsel houd je de bloemen het langst goed? Door de koppeling van vakinhouden aan alledaagse thema's passen de proeven bij uitstek bij de recente ontwikkelingen rond de 'vermaatschappelijking' en het contextgericht zijn van leerinhouden. Welke leerinhouden/kerndoelen bij de verschillende proeven aan de orde komen, ziet u in het overzicht op pagina 3 en 4. De publikaties zijn gebaseerd op inzendingen voor de onderwijswedstrijd die de Consumentenbond in 1993 organiseerde ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. De opdracht voor de inzenders hield in dat zij een ontwerp moesten maken voor een 'consumentenproef' die bruikbaar is in het voortgezet onderwijs bij de vakken scheikunde, natuurkunde of biologie. De inzendingen zijn beoordeeld op praktische uitvoerbaarheid, veiligheid en originaliteit. Doorslaggevend was de mate waarin de proef consumenteninformatie oplevert. Een deskundige jury met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en de Consumentenbond heeft alle inzendingen beoordeeld (zie het juryrapport achterin deze uitgave). De jury heeft de winnaars aangewezen en de proeven voor deze uitgaven geselecteerd. De geselecteerde inzendingen zijn uitgewerkt tot proeven die direct bruikbaar zijn in de klas. De publikaties bevatten kopieerbare leerlingenbladen waarop ruimte is uitgespaard voor de antwoorden en uitwerkingen. Op docentenbladen wordt een nadere toelichting op de proef gegeven, met antwoorden op de vragen uit de leerlingentekst en met literatuurverwijzingen. We houden ons van harte aanbevolen voor uw reactie. KPC Consumentenbond

8 OVERZICHT PROEVEN NATUURKUNDE MET TYPERING PROEF EN VERWIJZING NAAR ONDERWERPEN Nr Titel/typering Klas Onderwerp 1 KWALITEIT VAN W.C.-PAPIER 1-3 Kennis verzamelen, Onderzocht wordt sterkte van gemotiveerd standpunt droog en vochtig papier, scheur- innemen, bewust gemak, zachtheid en prijs van een consumentengedrag. velletje w.c.-papier. 2 HOEVEEL LICHT HOUDT 3-5 Informatie selecteren, EEN ZONNEBRIL TEGEN? gegevens verzamelen en Onderzocht wordt hoeveel licht verwerken, experimenten door een zonnebril tegengehouden voorbereiden/uitvoeren/ wordt, en of de prijs overeenkomt verwerken. met de kwaliteit. Elektriciteit: wet van Ohm, LDR. 3 HOE ZUINIG IS EEN 3-4 Experimenten voor DIMMER? bereiden/uitvoeren/ Onderzocht wordt of een dimmer verwerken. Meten met energiebesparend werkt. kwh-meter. Berekening energiekosten. Werking LDR. 4 SPAARLAMP VERSUS 3-4 Informatie selecteren, GLOEILAMP gegevens verzamelen en Onderzocht wordt of en wanneer verwerken, experimenten een spaarlamp voordeliger is dan voorbereiden/uitvoeren/ een gloeilamp. vetwerken. Elektriciteit: vermogen, kwh-meter, wet van Ohm, LDR. Berekening energie kosten. 5 KOKEN: OP GAS OF Ba- Informatie selecteren, ELEKTRISCH? sis- gegevens verzamelen en Onderzocht wordt welke manier vor- verwerken, experimenten van verhitten voordeliger is. ming voorbereiden/uitvoeren/ verwerken. Energie: kwh-meter, berekening energiekosten. Titel/typering Klas Onderwerp 6 TEST: FIETSVERLICHTING Ba- Informatie selecteren, Onderzocht wordt hoe het gesteld sis- gegevens verzamelen en is met de achterlichten van de vor- verwerken, experimenten fietsen op school. ming voorbereiden/uitvoeren/ verwerken. Materialen in constructies,

9 context: roesten van ijzer. 7 HET SUIKERGEHALTE VAN 4 Informatie selecteren, COLA gegevens verzamelen en Onderzocht wordt hoeveel suiker verwerken, experimenten er in cola zit. Ook wordt cola-light voorbereiden/uitvoeren/ bekeken. verwerken. Massa en dichtheid.

DEH Energie platform. gebruikershandleiding

DEH Energie platform. gebruikershandleiding DEH Energie platform gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Wat is energie eigenlijk? 3 2. Hoe zie ik in één oogopslag hoeveel energie mijn huishouden verbruikt? 4 3. Hoeveel energie verbuikte

Nadere informatie

..en wij zijn de tomaten!

..en wij zijn de tomaten! ..en wij zijn de tomaten! Een lesprogramma over energie voor de bovenbouw van het basisonderwijs. CNME GELDERLAND Handleiding energieprogramma pag. 1 Het Groene Wiel 1998-1999 ENERGIE Inhoud IN HET KORT...

Nadere informatie

Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst

Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst Als lid van een ontwerpbureau (7-8 leerlingen) krijg je de opdracht om op papier een Nederlandse stad te ontwerpen voor ongeveer 120.000 inwoners. De stad

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume.

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume. NAAM: KLAS: SaLVO! 8 Formules en evenredigheden I (ma) I R=c massa massa=2 volume massa=0,5 volume R ( ) boter (gra m) volume WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

ENERGIETYPES. Doe de test! energietypes 1

ENERGIETYPES. Doe de test! energietypes 1 ENERGIETYPES Doe de test! Heb je een GSM? Een MP3-speler? Een computer? Een bromfiets? Een eigen tv-toestel misschien? Dan gebruik je ook veel energie. Sta je er bij stil of is energie vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kernfusie. Workshop handout. NLT module voor vwo

Kernfusie. Workshop handout. NLT module voor vwo Kernfusie Workshop handout NLT module voor vwo NLT3-v117 Kernfusie 1 1. 0. Inleiding Je werkt bij een gerenommeerd internationaal ontwerpbureau. Op een dag komt de president van de Verenigde Staten op

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

NATIONALE LICHTMETING. beeld: DigiDaan DOCENTENHANDLEIDING

NATIONALE LICHTMETING. beeld: DigiDaan DOCENTENHANDLEIDING NATIONALE beeld: DigiDaan DOCENTENHANDLEIDING INLEIDING 2015 is het internationaal jaar van het licht. In het kader hiervan worden verschillende projecten voor het onderwijs georganiseerd. Voor het voortgezet

Nadere informatie

Zonnepanelen op school. Docentenhandleiding groep 7 & 8

Zonnepanelen op school. Docentenhandleiding groep 7 & 8 Zonnepanelen op school Docentenhandleiding groep 7 & 8 COLOFON Het lespakket Zonnepanelen op school is in opdracht van Provincie Noord-Holland en mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Holland CO 2 Servicepunt

Nadere informatie

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal dingen vertellen over hoe je, je eigen gedachte op papier

Nadere informatie

MODULE 1: Wat is wetenschap?

MODULE 1: Wat is wetenschap? MODULE 1: Wat is wetenschap? Voor de docent Dit is module 1 van de 6 modules horend bij het programma BasisNatuurWetenschappen. In dit bestand zijn leerlingenmateriaal en docentenmateriaal voor deze module

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

TEAM 5 ENERGIE. onderzoek naar energiegebruik en schone energie JULLIE GAAN ONDERZOEK DOEN NAAR ENERGIEGEBRUIK EN SCHONE ENERGIE OP SCHOOL

TEAM 5 ENERGIE. onderzoek naar energiegebruik en schone energie JULLIE GAAN ONDERZOEK DOEN NAAR ENERGIEGEBRUIK EN SCHONE ENERGIE OP SCHOOL TEAM 5 ENERGIE onderzoek naar energiegebruik en schone energie JULLIE GAAN ONDERZOEK DOEN NAAR ENERGIEGEBRUIK EN SCHONE ENERGIE OP SCHOOL VERSIE 2 2012 2 TEAM 5 - energiegebruik en schone energie UITNODIGING

Nadere informatie

Downhill Vehicle. www.eurekacup.nl

Downhill Vehicle. www.eurekacup.nl 3728 TUE Eureka covers 09:Opmaak 1 12-01-2009 12:24 Pagina 6 projectorganisatie Technische Universiteit Eindhoven hoofdsponsor Universiteit Utrecht pilot HAVO-scholen Fontys Hogescholen Downhill Vehicle

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid

Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid Waarom deze lessenserie? In de natuurwetenschappen is het redeneren met variabelen een belangrijk onderdeel. Op die manier kun je verbanden ontdekken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 9: Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d: Budget opstellen en bewaken Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren

Nadere informatie

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec)

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec) Elektrische energie In huishoudens is elektrische energie de meest gebruikte vorm van energie. In Nederland zijn bijna alle huizen aangesloten op het netwerk van elektriciteitskabels. Achter elk stopcontact

Nadere informatie