Bijlagen bij schoolbrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen bij schoolbrochure 2014 2015"

Transcriptie

1 Bijlagen bij schoolbrochure

2 C.Bijlage 1a KENNISNEMING VAN HET SCHOOLREGLEMENT EN AKKOORDVERKLARING ONTVANGST SCHOOLBROCHURE / BIJLAGEN VOOR SCHOOLJAAR De ouders van verklaren hierbij dat zij de schoolbrochure met schoolreglement, het pedagogisch project van de school en de bijlagen voor het huidige schooljaar hebben ontvangen en tekenen voor kennisneming en akkoord. Naam en voornaam.. Datum: Handtekening:.

3 C.Bijlage 1b Beste ouder(s) De school maakt in de loop van het schooljaar foto s en video-opnames van kleuters tijdens de verschillende activiteiten. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Voor gerichte foto s hebben we volgens de privacywet uw toestemming nodig. We vragen u daarom om onderstaande invulstrook nauwkeurig in te vullen en voor 5 september terug te bezorgen. Met vriendelijke groeten, Het schoolteam Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar beelden van.(naam kleuter) te maken en te publiceren. Datum. Handtekening ouder.

4 C. Bijlage 2a Samenstelling schoolbestuur Georges De Vliegher E.H. Luc Cauwenbergh Hilde Groenweghe Patrick Merckx Michaël Timmermans Kristl Vandenbussche Viviane Demeulenaere Schorenbosstraat 26, 1703 Schepdaal (lid, voorzitter) Marktplein 6, 1700 Dilbeek (lid, beheerder) Lostraat 7, 1703 Schepdaal (lid, secretaris) Dreef 60, 1703 Schepdaal (lid, ondervoorzitter) Kraanstraat 106, 1703 Schepdaal (lid, beheerder) Steenweg op Ninove 936, 1703 Schepdaal (lid, beheerder) Rumoldusstraat 66b, 1703 Schepdaal (lid, beheerder) Samenstelling Schoolraad : - 2 vertegenwoordigers van de ouders: Katrien Dejonghe, Geraardsbergsestraat 58, 1703 Schepdaal Silke De Man, Keurebeekveldlos 19, 1750 Lennik - 2 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Denise Janssens, Albert- I straat 37, 1703 Schepdaal Dirk Evenepoel, Geraardsbergsestraat 79a, 1703 Schepdaal - 2 vertegenwoordigers van het personeel: Brenda Schepers Annelies Van Nuffel - Nancy Luypaert, directeur, aanwezig als adviserend lid De schoolraad kan gecontacteerd worden via brief: gericht aan de schoolraad van de school, Em. Eylenboschstraat Schepdaal

5 C. Bijlage 2b Samenstelling oudercomité Kleuterschool Trip Trap en lagere school De Klimop hebben hetzelfde overkoepelend oudercomité. Deze dynamische vereniging is sterk begaan met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van onze kinderen en organiseert jaarlijks tal van activiteiten: - een jaarlijks eetfeest ( Dikbil ) - een kinderfuif, - verkeersprojecten - medewerking aan schoolse activiteiten: barbecue, oudercontacten De opbrengsten van de georganiseerde activiteiten komen ten goede aan de kinderen van de school. Voorzitter: Tinneke Deleu, Overveldstraat 1, 1703 Schepdaal Ondervoorzitter: Johan Delfosse, Geraardsbergsestraat 58A, 1703 Schepdaal Secretaris: Katrien Dejonghe, Geraardsbergsestraat 58, 1703 Schepdaal Penningmeester: Birgit Vanderschueren, Jan de Trochstraat 163, 1703 Schepdaal Wie zich geroepen voelt om aan te sluiten, is steeds welkom!

6 C. Bijlage 3 Schoolteam en begeleiding Instapklas: juf Steffi Bellemans en Juf Inge De Vocht (kinderverzorgster). 1 e kleuterklas A: juf Cindy Baetens 1 e kleuterklas B : juf Els Segers en juf Sofie Straetmans 2 e kleuterklas A: juf Katleen Timmermans 2 e kleuterklas B : juf Roos Tiebout 3 e kleuterklas A: juf Brenda Schepers 3 e kleuterklas B : juf Chris Moerman en juf Ilona Swalus Kinderverzorgster: juf Inge de Vocht Leermeester lichamelijke opvoeding: juf Annelies Van Nuffel Leerkracht muzische opvoeding: juf Ilona Swalus Leerkracht zorg: juf Erika de Brandt Ambulante leerkracht: juf Sofie Straetmans Zorgcoördinator: juf Karolien De Leemans - orthopedagoge + overkoepelende zorgcoördinator voor de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat-Lennik-Roosdaal Administratief medewerker juf Carine De Dobbeleer en Helena Verhoeven Directeur: Nancy Luypaert De klasjuf zet een kindvolgsysteem op gang. Door observatie wordt een kleuter gevolgd in zijn groei naar welbevinden en betrokkenheid bij het klas- en schoolleven. De schoolrijpheidstesten worden afgenomen in de derde kleuterklas bij het begin en het einde van het schooljaar. Bij opsporing van tekorten of afwijkingen worden de ouders op de hoogte gebracht. Om de persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen zijn steeds gesprekken mogelijk met de C.L.B.- begeleider, de kleuterjuf, de zorgjuf en de zorgcoördinator. Onze C.L.B.-begeleiders zijn verbonden aan het Centrum voor LeerlingenBegeleiding Pieter Breughel, Brusselstraat 270, 1702 Groot-Bijgaarden. Tel Voorzitter: J P Tavernier CLB-begeleidster: Hilde Delcourt Onze schoolarts is Frieda Huygens Medisch Centrum, Brusselstraat 270,1702 Groot-Bijgaarden. Tel

7 C. Bijlage 4 Opvang voor- en naschools gaat door in onze kleuterschool Trip Trap t Breugelkind Voorschoolse opvang vanaf 7u00 tot 8u45 Naschoolse opvang van 15u55 tot 18u00 Woensdag van 12u10 tot 18u00 Kom tijdig je kinderen afhalen. De kinderen in voor- of naschoolse opvang dienen zich te houden aan de schoolafspraken waarbij de begeleidster verantwoordelijk is. Verantwoordelijkheid ouders De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen tot zij onder de hoede zijn van de voor de opvang bevoegde personen in het opvanglokaal. Begeleid uw kinderen tot daar. De ouders dragen alle verantwoordelijkheid voor hun kinderen indien deze worden afgezet aan de poort of wanneer er nog geen opvang is. Ouder, kom uit de wagen, kom tot op de speelplaats en neem je kind bij de hand! Opvang t Breugelkind t Breugelkind kan instaan voor de opvang van de kinderen bij lokale verlofdagen en tijdens de vakantieperiodes. Uitgebreide info vindt U in Bijlage 8. Speelpleinwerking Tijdens de vakantieperiodes kunt u voor opvang ook terecht op de speelpleinwerking Dilbeek. Inlichtingen te bekomen bij de Jeugddienst Dilbeek Leerlingenvervoer Bustraject: 's Morgens school 8.10, Geraardsbergsestraat, Scheestraat, Goudveerdegem 8.20, Schapenstr., Bullenbergstr., Zierbeek 8.25, J. De Trochstr., Kraanstr., Zibbeek 8.30 (draaipunt Brugstr.), Kraanstr., Spanuit, Ijsbergstr., Akkerstr., Loveld 8.35, Potaardestr., Lostr., Pede 8.40, Dreef, kerk, Marktplein 8.45, school Trip Trap 's Avonds: school De prijs van abonnement en losse ritten vindt u op Bijlage 7, bijdrageregeling.

8 Vakantiedagen C. Bijlage 5 1.Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen Maandag 1 september Vrije dagen van het eerste trimester Maandag 22 september 2014 (facultatieve vrije dag) Maandag 6 oktober 2014 (pedagogische studiedag) Dinsdag 11 november 2014 (wapenstilstand) 3. Herfstvakantie Van maandag 27 oktober 2014 tot en met zondag 2 november Kerstvakantie Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari Vrije dagen van het tweede trimester Woensdag 28 januari 2015 (pedagogische studiedag SG) 6. Krokusvakantie Van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari Paasvakantie Van maandag 6 april 2015 tot en met zondag 19 april Vrije dagen van het derde trimester Donderdag 30 april 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) Vrijdag 15 mei 2015 (brugdag) Maandag 25 mei 2015 (Pinkstermaandag) 9.De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2015 Instapdata nieuwe kleuters (2 jaar en 6 maanden) 1 na de zomervakantie (1 september 2014) 2 na de herfstvakantie (3 november 2014) 3 na de kerstvakantie (5 januari 2015) 4 de eerste schooldag van februari (2 februari 2015) 5 na de krokusvakantie (23 februari 2015) 6 na de paasvakantie (20 april 2015) 7 na Hemelvaart (18 mei 2015)

9 C. Bijlage 6 Medicatie toedienen Kleuterschool Trip Trap Naam van het kind: Klas:.. Mag de activiteiten bijwonen, maar dient volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren. Benaming medicatie:. Wijze van toedienen:.. Op welk tijdstip en hoeveelheid:.. Wijze van bewaring: De medicatie dient steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter te worden meegebracht. Het medicament dient steeds van een etiket te worden voorzien met daarop de naam van het kind en het telefoonnummer van de voorschrijvende arts. Arts Datum: Stempel en handtekening: Ouder(s) Datum: Naam en handtekening

10 C. Bijlage 7 Bijdrageregeling In navolging op de vastgestelde maximumfactuur vragen wij aan de ouders de wettelijke bijdrage van 25 voor kleuters in instapklas en eerste kleuterklas, 35 voor kleuters in tweede kleuterklas en 40 voor kleuters in derde kleuterklas. Met dit bedrag zullen volgende activiteiten worden bekostigd: - Uitstappen & projecten Het schoolbestuur betaalt een bijdrage voor het zwemmen van de 3 de kleuterklas en kan tegemoet komen voor andere activiteiten. U kunt vrij intekenen voor het volgende: (te betalen door de ouders) - naschools toezicht (bijdrage per begonnen schijf van een half uur) 1,00 euro als er 2 kleuters van eenzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn 0,75 euro - schoolbus volledig abonnement 8,20 euro half abonnement 4,10 euro per enkele rit 0,40 euro - warme maaltijd (mineraal water inbegrepen) 3,50 euro - soep 0,40 euro - spuitwater 0,40 euro - mineraal water 0,40 euro - klasfoto s, individuele foto s: prijs door de fotograaf te bepalen Acties ten voordele van de schoolwerking en nieuwbouw Dikbilfestijn, verkoop van wafeltjes, ontbijt, barbecue,...

11 C. Bijlage 8a CKO t Breugelkind vzw Afdeling naschoolse opvang De sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Gemeente Dilbeek zorgt voor voor- en naschoolse kinderopvang in alle Dilbeekse basisscholen De gemeente Dilbeek werkt samen met centrum voor kinderopvang t Breugelkind vzw om in alle basisscholen van de gemeente voor- en naschoolse opvang te organiseren. Zo komt er eenzelfde opvangkwaliteit en -tarief voor alle kinderen. In deze bijlage vind je alvast meer informatie. Heb je toch nog vragen, dan kan je altijd contact opnemen met de volgende personen: Leen Messiaen Hans De Smedt Kim Muyldermans regiocoördinator Dilbeek regiomanager deskundige onderwijs afdeling de sterretjes CKO afdeling de sterretjes CKO Gemeente Dilbeek t Breugelkind vzw t Breugelkind vzw Opvangmomenten De opvang begint om 7 uur s morgens en eindigt een kwartier voor aanvang van de lestijden. s Avonds begint de opvang 15 minuten na het beëindigen van de lestijden en duurt tot 18 uur. De school is verantwoordelijk voor de opvang tijdens dit kwartier. CKO t Breugelkind organiseert ook opvang tijdens schoolvrije momenten. Inschrijvingen voor schoolvrije dagen zijn verplicht en dienen vijf werkdagen voor het opvangmoment doorgegeven te worden. De ouders worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht. De nieuwsbrief wordt verstuurd per mail of via de school. 2. Breng- en haalmoment Wanneer het kind de eerste maal naar de opvang komt, is het belangrijk dit te melden aan de begeleiding en/of regiocoördinator. Er wordt gevraagd aan de ouders om een inlichtingenfiche in te vullen. Bij het brengen en afhalen van de kinderen dienen de ouders zich telkens eerst aan te melden bij de begeleid(st)er. Na het uitloggen van uw kind s avonds is de ouder verantwoordelijk. Indien derden de kinderen komen afhalen, moet dit schriftelijk worden gemeld en daarnaast moeten betrokkenen zich aan het onthaal melden. 3. Ouderbijdrage De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment. De bijdragen worden berekend per begonnen half uur. Bij opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt voor elk kind een korting van 25% toegepast indien ze gelijktijdig aanwezig zijn. Indien je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet vóór 18 uur je kind(eren) kan ophalen in de schoolopvang, is het noodzakelijk om de regiocoördinator tijdig te contacteren ( ). De bijdrage loopt door per overschreden half uur. Ouders die niet verwittigen dienen een supplement van 7,50 per begonnen half uur, per kind te betalen. Bij herhaaldelijk te laat komen zal men stappen ondernemen die kunnen leiden tot weigering in de opvang. TARIEF SCHOOLDAGEN De opvang wordt berekend per begonnen half uur. Basistarief 2,00, vanaf 2 kinderen 1,50 per kind Begonnen half uur 1,00, vanaf 2 kinderen 0,75 per kind TARIEF SCHOOLVRIJE DAG De tarieven voor opvang op schoolvrije dagen en vakantiewerking situeren zich binnen de grenzen die Kind & Gezin hanteert voor een IBO (initiatief voor buitenschoolse opvang). Bij

12 C. Bijlage 8b opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin, bij gelijktijdige aanwezigheid, wordt voor elk kind een korting van 25% toegepast. In uitzonderlijke gevallen kan ook een sociaal tarief toegepast worden. Hiervoor moeten de nodige inkomstenbewijzen bezorgd worden. De toekenning van het sociaal tarief wordt jaarlijks door de administratieve diensten herzien. 4. Facturen De factuur wordt bij voorkeur digitaal verstuurd. Zo niet wordt de factuur via het kind meegegeven in de boekentas. Enkel de digitale facturen omvatten alle details van de opvang. De opvang dient bij voorkeur betaald te worden via domiciliëring. Ouders die betalen via domiciliëring genieten van 5 procent korting op de factuur. Zorg ervoor dat je de gestructureerde mededeling gebruikt bij overschrijving! In geval van niet-betaling worden er sancties ondernomen. Na herhaaldelijk misbruik kan dit leiden tot weigering in de opvang. Aan de opvangkosten is een fiscaal voordeel verbonden voor de ouders. Indien je vragen hebt omtrent de factuur kan je mailen naar 5. Annulering/wijziging inschrijving. Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid/afwezigheid van je kind tijdens schoolvrije dagen dient schriftelijk 24 uur vooraf meegedeeld te worden. Zo niet wordt de opvang aangerekend. Op vertoon van een medisch attest vervalt dit laatste. 6. Wat bij ziekte of ongeval? In het belang van je kind en andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van je kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vergen. Er wordt geen medicatie toegediend in de opvang. Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die s morgens en s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift. De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen. Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. Wij vragen om het kind in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk af te halen. Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen, kan een ongeluk tijdens het spelen nooit uitgesloten worden. Bij een ongeval verwittigen wij de ouders. Indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn nemen we contact op met de huisarts of nemen we contact op met de hulpdiensten (ingeval van noodsituaties). De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van het personeel. Schade aan kledij en brillen wordt niet vergoed. Idem voor het verlies ervan.

13 C. Bijlage 9 VCLB "Pieter Breughel" Brusselstraat Dilbeek Beste ouder, INFORMATIEBRIEF LUIZEN Zowel de ouders, de school als het CLB dragen verantwoordelijkheid bij het voorkómen en bestrijden van overdracht van hoofdluizen. Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging, sportclub, enz.) kunnen luizen worden doorgegeven. Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat de aanwezigheid van luizen vroeg wordt opgespoord en behandeld. Op die manier help je niet alleen je eigen kind, maar ook zijn of haar omgeving (gezinsleden, klasgenoten, vrienden). Enkel als we allen samenwerken, kunnen we de luis uit de school bannen. Daarom vragen we de hoofdharen van je kind regelmatig te controleren op luizen. Verwittig altijd de school of het CLB wanneer je luizen hebt gevonden bij je kind. Je kunt luizen het best opsporen met de nat-kam-test. Een test die bij de wekelijkse wasbeurt kan toegepast worden. Hoe zien luizen eruit? De hoofdluis is een langwerpig, vleugelloos insectje, dat leeft in het haar van de mens. Jonge luisjes zie je amper, volwassen luizen worden 2 tot 4 millimeter lang. De kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Neten zijn de eitjes van de luis. Ze lijken op langwerpige pareltjes en zijn soms moeilijk te onderscheiden van schilfertjes. In tegenstelling tot gewone schilfertjes zitten ze stevig vastgehecht aan de haren. De luis legt haar eitjes dicht bij de hoofdhuid. Hoe krijg je ze? Luizen kunnen niet springen of vliegen. Ze kruipen van de ene haardos naar de andere op het ogenblik dat twee hoofden nauw in contact komen, bijvoorbeeld bij het spelen of knuffelen. Heel uitzonderlijk kan een luis in een muts, op een sjaal, een kam of een borstel verzeild geraken. Bij gezamenlijk gebruik kan het ongewenste bezoek in een andere haardos belanden. Hoe vind je ze? Een eerste signaal is dikwijls kriebel en jeuk in de haren, maar niet altijd. Het aantonen van de aanwezigheid van luizen gaat het best met behulp van de NAT-KAM-TEST. Hiervoor heb je nodig: shampoo, crèmespoeling, wit keukenpapier of een servet en een luizenkam. Een goede luizenkam heeft fijne tanden die 0,2 tot 0,3 mm van elkaar staan, de tanden moeten op doorsnede hoekig zijn, bv. ruitvormig of rechthoekig. Luizen zijn het best te zien op een luizenkam met een lichte kleur. De Test wordt uitgelegd op de site: Wat te doen in geval van luizen of neten? Enkel bij het aantonen van luizen moet er behandeld worden. Wanneer enkel neten gezien worden, moet de nat-kam-test zeker elke week herhaald worden.

14 Kijk ook alle gezinsleden (broers, zussen of ouders) na. Verwittig grootouders, goede vriendjes, onthaalmoeder, Ook bij hen is behandeling enkel nodig indien luizen gevonden worden. Bij twijfel kan je raad vragen aan de CLB-arts of -verpleegkundige. NAT-KAM-METHODE De nat-kam-methode verloopt volgens dezelfde 10 stappen van de nat-kam-test. Je moet de nat-kam-methode 2 maal per week gedurende 2 weken toepassen, dus om de 3 tot 4 dagen. Als je bij de laatste kambeurt nog luizen vindt, moet je de behandeling verder zetten, best nog eens 2 weken, om de 3 tot 4 dagen. Eventueel kan een behandeling met hoofdluismiddelen toegevoegd worden. Je kan hierover overleggen met een arts. Door deze methode goed uit te voeren kunnen alle luizen die op dat moment in de haren zitten, verwijderd worden. Deze luizen kunnen alvast geen eitjes meer leggen. Door de nat-kam-methode te herhalen en lang genoeg vol te houden, worden nieuwe luizen, die bij een vorige kambeurt nog in hun eitje zaten, ook weggekamd. HOOFDLUISMIDDELEN Er zijn verschillende soorten hoofdluismiddelen ( luizenshampoos ) beschikbaar. Koop een hoofdluismiddel steeds bij een apotheker. Vraag naar voldoende uitleg bij het gebruik van het product. Gebruik het hoofdluismiddel eenmalig. Herhaal de behandeling als je na één week nog levende luizen vindt met de nat-kam-methode. Gebruik dan hetzelfde middel een tweede keer. Wanneer je na een tweede toepassing van hetzelfde hoofdluismiddel nog steeds levende luizen vaststelt, kan je best overschakelen op een andere behandelingsmethode. Opgelet: hoofdluismiddelen kunnen nevenwerkingen veroorzaken zoals jeuk en irritatie van de hoofdhuid. Vermijd contact met de ogen en de slijmvliezen. Gebruik deze middelen niet bij kinderen jonger dan zes maanden, bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die borstvoeding geven. Kammen en haarborstels moeten na elk gebruik geweekt worden in water van 60 C, dit gedurende 5 minuten. Behandel alle gezinsleden die besmet zijn met luizen gelijktijdig. En verder? Na een volledige behandeling zijn de luizen weg. Dode neten kunnen lang in het haar kleven. Ze zijn doffer van kleur dan levende neten en verder van de hoofdhuid verwijderd. Het verschil is moeilijk te zien. Blijf je na een week kammen luizen vinden, dan wijst dit op het mislukken van de behandeling of herbesmetting. Vraag in dit geval advies aan de huisarts, aan de CLB-arts of CLBverpleegkundige. Bij hardnekkige aanwezigheid van luizen kan ontsmetting zinvol zijn om herbesmetting te vermijden. Was kledij, handdoeken, beddengoed en knuffels op 60 C. Herhaal dit na één week. Materialen die niet in de wasmachine mogen kan je ook buiten luchten gedurende 48 uur, in de diepvriezer plaatsen op -18 C gedurende 24 uur of in een afgesloten plastic zak bewaren gedurende twee weken. Maak er geen geheim of taboe van; als jouw kind luizen heeft, zijn er beslist nog andere kinderen met luizen. Meld het dan ook aan de schooldirectie, de CLB-arts of CLB-verpleegkundige. Nog een tip: maak er een gewoonte van de haren van je kinderen elke week na te kijken. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij het CLB op het nummer Voor meer informatie:www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx Met vriendelijke groeten, Het CLB-team

15 C. Bijlage SCHOLENGEMEENSCHAP CoDi: Gerda Van Cutsem Website: 2. SCHOLEN 2.1. Ges. Vrije Basisschool Sint-Alena, Spanjebergstraat 1, 1700 Dilbeek 2.2. Ges. Vrije Basisschool t Klavertje Vier, St.-Martinusstraat 10, 1700 St-Martens-Bodegem 2.3. Ges. Vrije Kleuterschool Klein Klein Kleuterke, Brusselstraat 711, 1700 St-Ulriks-Kapelle 2.4. Ges. Vrije Kleuterschool Regina Caeli, Kaudenaardestraat 121, 1700 Dilbeek 2.5. Ges. Vrije Lagere School Regina Caeli, Kaudenaardestraat 112, 1700 Dilbeek 2.6. Ges. Vrije Lagere School Regina Caeli, H. Theresialaan 77, 1700 Dilbeek 2.7. Ges. Vrije Lagere Broederschool, H. Placestraat 45, 1702 Groot-Bijgaarden 2.8. Ges. Vrije Basisschool Don Bosco, Brusselstraat 295, 1702 Groot-Bijgaarden 2.9. Ges. Vrije Kleuterschool Savio, Stationsstraat 271, 1700 Dilbeek Ges. Vrije Kleuterschool Trip Trap, Em. Eylenboschstraat 50, 1703 Schepdaal Ges. Vrije Basisschool De Brug, Stationsstraat 35-37, 1740 Ternat Bubao Sint-Franciscus, Lostraat 175, 1760 Strijtem BuSo Sint-Franciscus, Luitenant Jacopsstraat41, 1750 Eizeringen

16 C.10 Engagementsverklaring ouder C. Bijlage 11 Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bijvoorbeeld bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind of de zorgcoördinator van de school. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding, ontwikkeling en zorg van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontacten. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kleuter. Aanwezig zijn op school en op tijd komen De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Wij moeten de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vóór 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden, waaraan u zich niet kan onttrekken. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een kindvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

17 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan er toe leiden dat uw kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Dit kan ondermeer door: zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie Huis van het Nederlands); uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen; bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is; uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, academie; regelmatig voor te lezen uit een Nederlandstalig boek; geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek; uw kind naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en er samen met hem over te praten en uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen; binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders; uw kind geregeld te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes; uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten; uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. Wij heten u van harte welkom in onze kleuterschool en wensen u en uw kinderen een onvergetelijke tijd.

Bijlagen bij schoolbrochure 2015 2016

Bijlagen bij schoolbrochure 2015 2016 vrije.kleuterschool.schepdaal@skynet.be www.triptrapschool.be Bijlagen bij schoolbrochure 2015 2016 C.Bijlage 1a KENNISNEMING VAN HET SCHOOLREGLEMENT EN AKKOORDVERKLARING VOOR SCHOOLJAAR 2015-2016 Om papier

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek De gemeente Dilbeek werkt samen met centrum voor kinderopvang t Breugelkind vzw om in alle basisscholen voor en naschoolse opvang te organiseren. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen :

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen : Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert het centrum voor kinderopvang Infano vzw in alle basisscholen in de gemeente de voor -

Nadere informatie

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat 35 1740 Ternat Tel: 02/582.72.62 Fax: 02/581.04.31 1. Vestigingen Basisschool van het gemeenschapsonderwijs t Lessenaartje

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2016-2017 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2015-2016 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie

Stappenplan voor de ouders.

Stappenplan voor de ouders. Stappenplan voor de ouders. Wat is het probleem? Een luizenplaag is een dubbel probleem. De levende luizen wandelen van mens naar mens en verspreiden de luizenplaag. Vrouwelijke luisjes leggen eieren die

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2014-2015 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2015-2016 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Bijlagen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Informatiebrief over luizen

Informatiebrief over luizen Informatiebrief over luizen Iedereen kan hoofdluizen krijgen, zelfs als je je haren elke dag wast. Dit heeft niets met hygiëne te maken. Hoofdluizen zijn niet gevaarlijk en brengen geen ziekten over, maar

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Hoofdluizen : Een plan van aanpak bij de bron

Hoofdluizen : Een plan van aanpak bij de bron Hoofdluizen : Een plan van aanpak bij de bron 1. Waarom actie nodig? Luizen = overal en altijd aanwezig Uitroeiing is onmogelijk. Men kan wel verspreiding voorkomen. Snelle en correcte interventies in

Nadere informatie

Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n).

Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n). Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n). Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal Bijlage 7 Toestemming om beeldmateriaal te maken Manitobalaan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Infogids schooljaar

Infogids schooljaar Infogids schooljaar 2017-2018 Kouterbaan 8 te Opwijk Van harte welkom in onze school www.de-knipoog.be Vrije Basisschool De Knipoog Kouterbaan 8 1745 Opwijk 052/35 86 65 0477/32 88 81 schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

Hoofdluisprotocol OBS de Pijlstaart

Hoofdluisprotocol OBS de Pijlstaart Hoofdluisprotocol OBS de Pijlstaart Dit hoofdluisprotocol is gemaakt om de kans op hoofdluisbesmetting zo klein mogelijk te maken. De aanpak van het luizenprobleem bij een kind vraagt van alle betrokkenen

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

Luizeninformatie! INFORMATIE HOOFDLUIS

Luizeninformatie! INFORMATIE HOOFDLUIS Luizeninformatie! INFORMATIE HOOFDLUIS Schrikt u er ook zo van als er weer luizen zijn gesignaleerd op school? Helaas.. iedereen kan luizen krijgen, het heeft niets met hygiëne te maken. Wel is het zo

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XTLUIS 4% g/g oplossing voor cutaan gebruik Dimeticon Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar Wezembeek-Oppem, 24 juni 2014 Geachte Ouders, Beste Leerling, Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2016-2017 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief eind juni 2016

Nieuwsbrief eind juni 2016 Nieuwsbrief eind juni 2016 LOMBEEK Beste ouder(s), Aan onze leerlingen en ouders Voor het schooljaar 2016-2017 hebben we een aantal nieuwe afspraken gemaakt die we jullie graag nu al laten weten: - Bestellen

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juni I 2014 10. Terugblikken op een fantastisch schooljaar met als thema:

NIEUWSBRIEF juni I 2014 10. Terugblikken op een fantastisch schooljaar met als thema: NIEUWSBRIEF juni I 2014 10 Terugblikken op een fantastisch schooljaar met als thema: Enkele kunstige momenten: Opening nieuwe speelburcht Voor het eerst op bio- en muzoklas naar t Oud klooster te Dikkele

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Luizen, neten, hoe zien ze eruit?

Luizen, neten, hoe zien ze eruit? Luizen, neten, hoe zien ze eruit? De hoofdluis is een langwerpig, vleugelloos insectje, dat leeft in het haar van de mens. Het is 2-4 mm lang. De kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Neten zijn de

Nadere informatie

BIJLAGEN SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

BIJLAGEN SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR BIJLAGEN SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 Directeur Dhr. Philip Van Santen Lijst personeel Administratief personeel Mevr. Vincianne Van Audenhove Mevr. Mirabelle De Lange Mevr. Martine Himpens Mevr.

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

LUIZENPROTOCOL ARCHIPELSCHOOL. Op school

LUIZENPROTOCOL ARCHIPELSCHOOL. Op school LUIZENPROTOCOL ARCHIPELSCHOOL Op school 1. Wekelijks worden alle kinderen in alle groepen door zg. luisouders gecontroleerd. 2. Het is belangrijk dat de leerkracht duidelijk maakt dat ieder kind hoofdluis

Nadere informatie

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind.

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. BIJLAGE 1 INSCHRIJVING MIDDAGMAAL KLEUTERS SCHRAPPEN wat NIET van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

Praktische infobrochure

Praktische infobrochure Schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie: van ma 2 november 2015 tot en met zo 8 november 2015 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015 Kerstvakantie: van ma 21 december 2015 tot en met zo 3 januari

Nadere informatie

Wat is hoofdluis? Door vaak het haar te wassen voorkom je hoofdluis niet.

Wat is hoofdluis? Door vaak het haar te wassen voorkom je hoofdluis niet. Wat is hoofdluis? Iedereen kan hoofdluizen krijgen, ze maken geen onderscheid tussen schoon en vies haar. Door vaak het haar te wassen voorkom je hoofdluis niet. Een hoofdluis is een klein grijs-grauw

Nadere informatie

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel Bijlagen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

PROTOCOL Hoofdluis Januari 2016

PROTOCOL Hoofdluis Januari 2016 PROTOCOL Hoofdluis Januari 2016 Datum: januari 2016 Preventief Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het protocol hoofdluis kunnen vinden en downloaden via de website van de school.

Nadere informatie

ZES STROKEN PER GEZIN SCHOOLJAAR

ZES STROKEN PER GEZIN SCHOOLJAAR ZES STROKEN PER GEZIN SCHOOLJAAR 2015-2016 Beste ouders, Mogen we vragen om de stroken 1, 2, 3 en 4 ingevuld & ondertekend terug te bezorgen aan de klasleerkracht vóór dinsdag 8 september 2015. Strook

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/246.041 Plaatselijke IBO fiche Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang van Stekelbees Don Bosco, Groenveldstraat

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

DAGKLAPPERVrije Basisschool Sint-Aloysius, Denderhoutem

DAGKLAPPERVrije Basisschool Sint-Aloysius, Denderhoutem DAGKLAPPERVrije Basisschool Sint-Aloysius, Denderhoutem November December 2016 LKOM AGENDA NOVEMBER Zondag 6 november Maandag 7 november Einde herfstvakantie WELKOM NIEUWE PEUTERS!! Dinsdag 8 november

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

INFOBOEKJE nieuwe kleuters

INFOBOEKJE nieuwe kleuters INFOBOEKJE nieuwe kleuters (Beknopte versie. De uitgebreide versie is te verkrijgen op school.) Beste ouders en kinderen, Met kleuters dag in dag uit samen leven, werken en spelen, vereist zoals jullie

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW

INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW Aanbod Voorschoolse opvang op schooldagen vanaf 07.30 uur tot 08.00 uur. Naschoolse opvang - op volledige schooldagen van 16.00 uur tot 17.30 uur, uiterlijk 18.00 uur - op

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Luizenprotocol September 2010

Luizenprotocol September 2010 Luizenprotocol September 2010 Luizenprotocol OBS de Kiezel en de Kei Preventief Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het protocol hoofdluis kunnen vinden en downloaden via de website

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Protocol Hoofdluis Stichting Kinderopvang Oud Gastel. Voor u ligt het protocol Hoofdluis welke is afgeleid van de informatie van de GGD en het RIVM.

Protocol Hoofdluis Stichting Kinderopvang Oud Gastel. Voor u ligt het protocol Hoofdluis welke is afgeleid van de informatie van de GGD en het RIVM. Protocol Hoofdluis Stichting Kinderopvang Oud Gastel Voor u ligt het protocol Hoofdluis welke is afgeleid van de informatie van de GGD en het RIVM. 1. Algemene informatie 1.1. Wat is hoofdluis? 1.2. Hoe

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

LUIZENPROTOCOL Basisschool de Bakelgeert Versie: juli 2009

LUIZENPROTOCOL Basisschool de Bakelgeert Versie: juli 2009 LUIZENPROTOCOL Basisschool de Bakelgeert Versie: juli 2009 Stationsweg 40, 5831 CR, Boxmeer, Tel. 0485-573386 www.debakelgeert.nl info@debakelgeert.nl Inhoud: 1 Inleiding 3 2 Wat wordt er van verschillende

Nadere informatie

Infoboekje september 2016

Infoboekje september 2016 Infoboekje september 2016 Even stilstaan Jij bent een noot in onze muziek een stem in ons koor een instrument in ons orkest een woord in ons verhaal een letter in ons woord een foto in ons album een parel

Nadere informatie