Bijlagen bij schoolbrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen bij schoolbrochure 2014 2015"

Transcriptie

1 Bijlagen bij schoolbrochure

2 C.Bijlage 1a KENNISNEMING VAN HET SCHOOLREGLEMENT EN AKKOORDVERKLARING ONTVANGST SCHOOLBROCHURE / BIJLAGEN VOOR SCHOOLJAAR De ouders van verklaren hierbij dat zij de schoolbrochure met schoolreglement, het pedagogisch project van de school en de bijlagen voor het huidige schooljaar hebben ontvangen en tekenen voor kennisneming en akkoord. Naam en voornaam.. Datum: Handtekening:.

3 C.Bijlage 1b Beste ouder(s) De school maakt in de loop van het schooljaar foto s en video-opnames van kleuters tijdens de verschillende activiteiten. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Voor gerichte foto s hebben we volgens de privacywet uw toestemming nodig. We vragen u daarom om onderstaande invulstrook nauwkeurig in te vullen en voor 5 september terug te bezorgen. Met vriendelijke groeten, Het schoolteam Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar beelden van.(naam kleuter) te maken en te publiceren. Datum. Handtekening ouder.

4 C. Bijlage 2a Samenstelling schoolbestuur Georges De Vliegher E.H. Luc Cauwenbergh Hilde Groenweghe Patrick Merckx Michaël Timmermans Kristl Vandenbussche Viviane Demeulenaere Schorenbosstraat 26, 1703 Schepdaal (lid, voorzitter) Marktplein 6, 1700 Dilbeek (lid, beheerder) Lostraat 7, 1703 Schepdaal (lid, secretaris) Dreef 60, 1703 Schepdaal (lid, ondervoorzitter) Kraanstraat 106, 1703 Schepdaal (lid, beheerder) Steenweg op Ninove 936, 1703 Schepdaal (lid, beheerder) Rumoldusstraat 66b, 1703 Schepdaal (lid, beheerder) Samenstelling Schoolraad : - 2 vertegenwoordigers van de ouders: Katrien Dejonghe, Geraardsbergsestraat 58, 1703 Schepdaal Silke De Man, Keurebeekveldlos 19, 1750 Lennik - 2 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Denise Janssens, Albert- I straat 37, 1703 Schepdaal Dirk Evenepoel, Geraardsbergsestraat 79a, 1703 Schepdaal - 2 vertegenwoordigers van het personeel: Brenda Schepers Annelies Van Nuffel - Nancy Luypaert, directeur, aanwezig als adviserend lid De schoolraad kan gecontacteerd worden via brief: gericht aan de schoolraad van de school, Em. Eylenboschstraat Schepdaal

5 C. Bijlage 2b Samenstelling oudercomité Kleuterschool Trip Trap en lagere school De Klimop hebben hetzelfde overkoepelend oudercomité. Deze dynamische vereniging is sterk begaan met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van onze kinderen en organiseert jaarlijks tal van activiteiten: - een jaarlijks eetfeest ( Dikbil ) - een kinderfuif, - verkeersprojecten - medewerking aan schoolse activiteiten: barbecue, oudercontacten De opbrengsten van de georganiseerde activiteiten komen ten goede aan de kinderen van de school. Voorzitter: Tinneke Deleu, Overveldstraat 1, 1703 Schepdaal Ondervoorzitter: Johan Delfosse, Geraardsbergsestraat 58A, 1703 Schepdaal Secretaris: Katrien Dejonghe, Geraardsbergsestraat 58, 1703 Schepdaal Penningmeester: Birgit Vanderschueren, Jan de Trochstraat 163, 1703 Schepdaal Wie zich geroepen voelt om aan te sluiten, is steeds welkom!

6 C. Bijlage 3 Schoolteam en begeleiding Instapklas: juf Steffi Bellemans en Juf Inge De Vocht (kinderverzorgster). 1 e kleuterklas A: juf Cindy Baetens 1 e kleuterklas B : juf Els Segers en juf Sofie Straetmans 2 e kleuterklas A: juf Katleen Timmermans 2 e kleuterklas B : juf Roos Tiebout 3 e kleuterklas A: juf Brenda Schepers 3 e kleuterklas B : juf Chris Moerman en juf Ilona Swalus Kinderverzorgster: juf Inge de Vocht Leermeester lichamelijke opvoeding: juf Annelies Van Nuffel Leerkracht muzische opvoeding: juf Ilona Swalus Leerkracht zorg: juf Erika de Brandt Ambulante leerkracht: juf Sofie Straetmans Zorgcoördinator: juf Karolien De Leemans - orthopedagoge + overkoepelende zorgcoördinator voor de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat-Lennik-Roosdaal Administratief medewerker juf Carine De Dobbeleer en Helena Verhoeven Directeur: Nancy Luypaert De klasjuf zet een kindvolgsysteem op gang. Door observatie wordt een kleuter gevolgd in zijn groei naar welbevinden en betrokkenheid bij het klas- en schoolleven. De schoolrijpheidstesten worden afgenomen in de derde kleuterklas bij het begin en het einde van het schooljaar. Bij opsporing van tekorten of afwijkingen worden de ouders op de hoogte gebracht. Om de persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen zijn steeds gesprekken mogelijk met de C.L.B.- begeleider, de kleuterjuf, de zorgjuf en de zorgcoördinator. Onze C.L.B.-begeleiders zijn verbonden aan het Centrum voor LeerlingenBegeleiding Pieter Breughel, Brusselstraat 270, 1702 Groot-Bijgaarden. Tel Voorzitter: J P Tavernier CLB-begeleidster: Hilde Delcourt Onze schoolarts is Frieda Huygens Medisch Centrum, Brusselstraat 270,1702 Groot-Bijgaarden. Tel

7 C. Bijlage 4 Opvang voor- en naschools gaat door in onze kleuterschool Trip Trap t Breugelkind Voorschoolse opvang vanaf 7u00 tot 8u45 Naschoolse opvang van 15u55 tot 18u00 Woensdag van 12u10 tot 18u00 Kom tijdig je kinderen afhalen. De kinderen in voor- of naschoolse opvang dienen zich te houden aan de schoolafspraken waarbij de begeleidster verantwoordelijk is. Verantwoordelijkheid ouders De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen tot zij onder de hoede zijn van de voor de opvang bevoegde personen in het opvanglokaal. Begeleid uw kinderen tot daar. De ouders dragen alle verantwoordelijkheid voor hun kinderen indien deze worden afgezet aan de poort of wanneer er nog geen opvang is. Ouder, kom uit de wagen, kom tot op de speelplaats en neem je kind bij de hand! Opvang t Breugelkind t Breugelkind kan instaan voor de opvang van de kinderen bij lokale verlofdagen en tijdens de vakantieperiodes. Uitgebreide info vindt U in Bijlage 8. Speelpleinwerking Tijdens de vakantieperiodes kunt u voor opvang ook terecht op de speelpleinwerking Dilbeek. Inlichtingen te bekomen bij de Jeugddienst Dilbeek Leerlingenvervoer Bustraject: 's Morgens school 8.10, Geraardsbergsestraat, Scheestraat, Goudveerdegem 8.20, Schapenstr., Bullenbergstr., Zierbeek 8.25, J. De Trochstr., Kraanstr., Zibbeek 8.30 (draaipunt Brugstr.), Kraanstr., Spanuit, Ijsbergstr., Akkerstr., Loveld 8.35, Potaardestr., Lostr., Pede 8.40, Dreef, kerk, Marktplein 8.45, school Trip Trap 's Avonds: school De prijs van abonnement en losse ritten vindt u op Bijlage 7, bijdrageregeling.

8 Vakantiedagen C. Bijlage 5 1.Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen Maandag 1 september Vrije dagen van het eerste trimester Maandag 22 september 2014 (facultatieve vrije dag) Maandag 6 oktober 2014 (pedagogische studiedag) Dinsdag 11 november 2014 (wapenstilstand) 3. Herfstvakantie Van maandag 27 oktober 2014 tot en met zondag 2 november Kerstvakantie Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari Vrije dagen van het tweede trimester Woensdag 28 januari 2015 (pedagogische studiedag SG) 6. Krokusvakantie Van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari Paasvakantie Van maandag 6 april 2015 tot en met zondag 19 april Vrije dagen van het derde trimester Donderdag 30 april 2015 Vrijdag 1 mei 2015 Donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) Vrijdag 15 mei 2015 (brugdag) Maandag 25 mei 2015 (Pinkstermaandag) 9.De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2015 Instapdata nieuwe kleuters (2 jaar en 6 maanden) 1 na de zomervakantie (1 september 2014) 2 na de herfstvakantie (3 november 2014) 3 na de kerstvakantie (5 januari 2015) 4 de eerste schooldag van februari (2 februari 2015) 5 na de krokusvakantie (23 februari 2015) 6 na de paasvakantie (20 april 2015) 7 na Hemelvaart (18 mei 2015)

9 C. Bijlage 6 Medicatie toedienen Kleuterschool Trip Trap Naam van het kind: Klas:.. Mag de activiteiten bijwonen, maar dient volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren. Benaming medicatie:. Wijze van toedienen:.. Op welk tijdstip en hoeveelheid:.. Wijze van bewaring: De medicatie dient steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter te worden meegebracht. Het medicament dient steeds van een etiket te worden voorzien met daarop de naam van het kind en het telefoonnummer van de voorschrijvende arts. Arts Datum: Stempel en handtekening: Ouder(s) Datum: Naam en handtekening

10 C. Bijlage 7 Bijdrageregeling In navolging op de vastgestelde maximumfactuur vragen wij aan de ouders de wettelijke bijdrage van 25 voor kleuters in instapklas en eerste kleuterklas, 35 voor kleuters in tweede kleuterklas en 40 voor kleuters in derde kleuterklas. Met dit bedrag zullen volgende activiteiten worden bekostigd: - Uitstappen & projecten Het schoolbestuur betaalt een bijdrage voor het zwemmen van de 3 de kleuterklas en kan tegemoet komen voor andere activiteiten. U kunt vrij intekenen voor het volgende: (te betalen door de ouders) - naschools toezicht (bijdrage per begonnen schijf van een half uur) 1,00 euro als er 2 kleuters van eenzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn 0,75 euro - schoolbus volledig abonnement 8,20 euro half abonnement 4,10 euro per enkele rit 0,40 euro - warme maaltijd (mineraal water inbegrepen) 3,50 euro - soep 0,40 euro - spuitwater 0,40 euro - mineraal water 0,40 euro - klasfoto s, individuele foto s: prijs door de fotograaf te bepalen Acties ten voordele van de schoolwerking en nieuwbouw Dikbilfestijn, verkoop van wafeltjes, ontbijt, barbecue,...

11 C. Bijlage 8a CKO t Breugelkind vzw Afdeling naschoolse opvang De sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Gemeente Dilbeek zorgt voor voor- en naschoolse kinderopvang in alle Dilbeekse basisscholen De gemeente Dilbeek werkt samen met centrum voor kinderopvang t Breugelkind vzw om in alle basisscholen van de gemeente voor- en naschoolse opvang te organiseren. Zo komt er eenzelfde opvangkwaliteit en -tarief voor alle kinderen. In deze bijlage vind je alvast meer informatie. Heb je toch nog vragen, dan kan je altijd contact opnemen met de volgende personen: Leen Messiaen Hans De Smedt Kim Muyldermans regiocoördinator Dilbeek regiomanager deskundige onderwijs afdeling de sterretjes CKO afdeling de sterretjes CKO Gemeente Dilbeek t Breugelkind vzw t Breugelkind vzw Opvangmomenten De opvang begint om 7 uur s morgens en eindigt een kwartier voor aanvang van de lestijden. s Avonds begint de opvang 15 minuten na het beëindigen van de lestijden en duurt tot 18 uur. De school is verantwoordelijk voor de opvang tijdens dit kwartier. CKO t Breugelkind organiseert ook opvang tijdens schoolvrije momenten. Inschrijvingen voor schoolvrije dagen zijn verplicht en dienen vijf werkdagen voor het opvangmoment doorgegeven te worden. De ouders worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht. De nieuwsbrief wordt verstuurd per mail of via de school. 2. Breng- en haalmoment Wanneer het kind de eerste maal naar de opvang komt, is het belangrijk dit te melden aan de begeleiding en/of regiocoördinator. Er wordt gevraagd aan de ouders om een inlichtingenfiche in te vullen. Bij het brengen en afhalen van de kinderen dienen de ouders zich telkens eerst aan te melden bij de begeleid(st)er. Na het uitloggen van uw kind s avonds is de ouder verantwoordelijk. Indien derden de kinderen komen afhalen, moet dit schriftelijk worden gemeld en daarnaast moeten betrokkenen zich aan het onthaal melden. 3. Ouderbijdrage De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment. De bijdragen worden berekend per begonnen half uur. Bij opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt voor elk kind een korting van 25% toegepast indien ze gelijktijdig aanwezig zijn. Indien je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet vóór 18 uur je kind(eren) kan ophalen in de schoolopvang, is het noodzakelijk om de regiocoördinator tijdig te contacteren ( ). De bijdrage loopt door per overschreden half uur. Ouders die niet verwittigen dienen een supplement van 7,50 per begonnen half uur, per kind te betalen. Bij herhaaldelijk te laat komen zal men stappen ondernemen die kunnen leiden tot weigering in de opvang. TARIEF SCHOOLDAGEN De opvang wordt berekend per begonnen half uur. Basistarief 2,00, vanaf 2 kinderen 1,50 per kind Begonnen half uur 1,00, vanaf 2 kinderen 0,75 per kind TARIEF SCHOOLVRIJE DAG De tarieven voor opvang op schoolvrije dagen en vakantiewerking situeren zich binnen de grenzen die Kind & Gezin hanteert voor een IBO (initiatief voor buitenschoolse opvang). Bij

12 C. Bijlage 8b opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin, bij gelijktijdige aanwezigheid, wordt voor elk kind een korting van 25% toegepast. In uitzonderlijke gevallen kan ook een sociaal tarief toegepast worden. Hiervoor moeten de nodige inkomstenbewijzen bezorgd worden. De toekenning van het sociaal tarief wordt jaarlijks door de administratieve diensten herzien. 4. Facturen De factuur wordt bij voorkeur digitaal verstuurd. Zo niet wordt de factuur via het kind meegegeven in de boekentas. Enkel de digitale facturen omvatten alle details van de opvang. De opvang dient bij voorkeur betaald te worden via domiciliëring. Ouders die betalen via domiciliëring genieten van 5 procent korting op de factuur. Zorg ervoor dat je de gestructureerde mededeling gebruikt bij overschrijving! In geval van niet-betaling worden er sancties ondernomen. Na herhaaldelijk misbruik kan dit leiden tot weigering in de opvang. Aan de opvangkosten is een fiscaal voordeel verbonden voor de ouders. Indien je vragen hebt omtrent de factuur kan je mailen naar 5. Annulering/wijziging inschrijving. Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid/afwezigheid van je kind tijdens schoolvrije dagen dient schriftelijk 24 uur vooraf meegedeeld te worden. Zo niet wordt de opvang aangerekend. Op vertoon van een medisch attest vervalt dit laatste. 6. Wat bij ziekte of ongeval? In het belang van je kind en andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van je kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vergen. Er wordt geen medicatie toegediend in de opvang. Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die s morgens en s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift. De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen. Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. Wij vragen om het kind in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk af te halen. Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen, kan een ongeluk tijdens het spelen nooit uitgesloten worden. Bij een ongeval verwittigen wij de ouders. Indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn nemen we contact op met de huisarts of nemen we contact op met de hulpdiensten (ingeval van noodsituaties). De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van het personeel. Schade aan kledij en brillen wordt niet vergoed. Idem voor het verlies ervan.

13 C. Bijlage 9 VCLB "Pieter Breughel" Brusselstraat Dilbeek Beste ouder, INFORMATIEBRIEF LUIZEN Zowel de ouders, de school als het CLB dragen verantwoordelijkheid bij het voorkómen en bestrijden van overdracht van hoofdluizen. Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging, sportclub, enz.) kunnen luizen worden doorgegeven. Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat de aanwezigheid van luizen vroeg wordt opgespoord en behandeld. Op die manier help je niet alleen je eigen kind, maar ook zijn of haar omgeving (gezinsleden, klasgenoten, vrienden). Enkel als we allen samenwerken, kunnen we de luis uit de school bannen. Daarom vragen we de hoofdharen van je kind regelmatig te controleren op luizen. Verwittig altijd de school of het CLB wanneer je luizen hebt gevonden bij je kind. Je kunt luizen het best opsporen met de nat-kam-test. Een test die bij de wekelijkse wasbeurt kan toegepast worden. Hoe zien luizen eruit? De hoofdluis is een langwerpig, vleugelloos insectje, dat leeft in het haar van de mens. Jonge luisjes zie je amper, volwassen luizen worden 2 tot 4 millimeter lang. De kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Neten zijn de eitjes van de luis. Ze lijken op langwerpige pareltjes en zijn soms moeilijk te onderscheiden van schilfertjes. In tegenstelling tot gewone schilfertjes zitten ze stevig vastgehecht aan de haren. De luis legt haar eitjes dicht bij de hoofdhuid. Hoe krijg je ze? Luizen kunnen niet springen of vliegen. Ze kruipen van de ene haardos naar de andere op het ogenblik dat twee hoofden nauw in contact komen, bijvoorbeeld bij het spelen of knuffelen. Heel uitzonderlijk kan een luis in een muts, op een sjaal, een kam of een borstel verzeild geraken. Bij gezamenlijk gebruik kan het ongewenste bezoek in een andere haardos belanden. Hoe vind je ze? Een eerste signaal is dikwijls kriebel en jeuk in de haren, maar niet altijd. Het aantonen van de aanwezigheid van luizen gaat het best met behulp van de NAT-KAM-TEST. Hiervoor heb je nodig: shampoo, crèmespoeling, wit keukenpapier of een servet en een luizenkam. Een goede luizenkam heeft fijne tanden die 0,2 tot 0,3 mm van elkaar staan, de tanden moeten op doorsnede hoekig zijn, bv. ruitvormig of rechthoekig. Luizen zijn het best te zien op een luizenkam met een lichte kleur. De Test wordt uitgelegd op de site: Wat te doen in geval van luizen of neten? Enkel bij het aantonen van luizen moet er behandeld worden. Wanneer enkel neten gezien worden, moet de nat-kam-test zeker elke week herhaald worden.

14 Kijk ook alle gezinsleden (broers, zussen of ouders) na. Verwittig grootouders, goede vriendjes, onthaalmoeder, Ook bij hen is behandeling enkel nodig indien luizen gevonden worden. Bij twijfel kan je raad vragen aan de CLB-arts of -verpleegkundige. NAT-KAM-METHODE De nat-kam-methode verloopt volgens dezelfde 10 stappen van de nat-kam-test. Je moet de nat-kam-methode 2 maal per week gedurende 2 weken toepassen, dus om de 3 tot 4 dagen. Als je bij de laatste kambeurt nog luizen vindt, moet je de behandeling verder zetten, best nog eens 2 weken, om de 3 tot 4 dagen. Eventueel kan een behandeling met hoofdluismiddelen toegevoegd worden. Je kan hierover overleggen met een arts. Door deze methode goed uit te voeren kunnen alle luizen die op dat moment in de haren zitten, verwijderd worden. Deze luizen kunnen alvast geen eitjes meer leggen. Door de nat-kam-methode te herhalen en lang genoeg vol te houden, worden nieuwe luizen, die bij een vorige kambeurt nog in hun eitje zaten, ook weggekamd. HOOFDLUISMIDDELEN Er zijn verschillende soorten hoofdluismiddelen ( luizenshampoos ) beschikbaar. Koop een hoofdluismiddel steeds bij een apotheker. Vraag naar voldoende uitleg bij het gebruik van het product. Gebruik het hoofdluismiddel eenmalig. Herhaal de behandeling als je na één week nog levende luizen vindt met de nat-kam-methode. Gebruik dan hetzelfde middel een tweede keer. Wanneer je na een tweede toepassing van hetzelfde hoofdluismiddel nog steeds levende luizen vaststelt, kan je best overschakelen op een andere behandelingsmethode. Opgelet: hoofdluismiddelen kunnen nevenwerkingen veroorzaken zoals jeuk en irritatie van de hoofdhuid. Vermijd contact met de ogen en de slijmvliezen. Gebruik deze middelen niet bij kinderen jonger dan zes maanden, bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die borstvoeding geven. Kammen en haarborstels moeten na elk gebruik geweekt worden in water van 60 C, dit gedurende 5 minuten. Behandel alle gezinsleden die besmet zijn met luizen gelijktijdig. En verder? Na een volledige behandeling zijn de luizen weg. Dode neten kunnen lang in het haar kleven. Ze zijn doffer van kleur dan levende neten en verder van de hoofdhuid verwijderd. Het verschil is moeilijk te zien. Blijf je na een week kammen luizen vinden, dan wijst dit op het mislukken van de behandeling of herbesmetting. Vraag in dit geval advies aan de huisarts, aan de CLB-arts of CLBverpleegkundige. Bij hardnekkige aanwezigheid van luizen kan ontsmetting zinvol zijn om herbesmetting te vermijden. Was kledij, handdoeken, beddengoed en knuffels op 60 C. Herhaal dit na één week. Materialen die niet in de wasmachine mogen kan je ook buiten luchten gedurende 48 uur, in de diepvriezer plaatsen op -18 C gedurende 24 uur of in een afgesloten plastic zak bewaren gedurende twee weken. Maak er geen geheim of taboe van; als jouw kind luizen heeft, zijn er beslist nog andere kinderen met luizen. Meld het dan ook aan de schooldirectie, de CLB-arts of CLB-verpleegkundige. Nog een tip: maak er een gewoonte van de haren van je kinderen elke week na te kijken. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij het CLB op het nummer Voor meer informatie:www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx Met vriendelijke groeten, Het CLB-team

15 C. Bijlage SCHOLENGEMEENSCHAP CoDi: Gerda Van Cutsem Website: 2. SCHOLEN 2.1. Ges. Vrije Basisschool Sint-Alena, Spanjebergstraat 1, 1700 Dilbeek 2.2. Ges. Vrije Basisschool t Klavertje Vier, St.-Martinusstraat 10, 1700 St-Martens-Bodegem 2.3. Ges. Vrije Kleuterschool Klein Klein Kleuterke, Brusselstraat 711, 1700 St-Ulriks-Kapelle 2.4. Ges. Vrije Kleuterschool Regina Caeli, Kaudenaardestraat 121, 1700 Dilbeek 2.5. Ges. Vrije Lagere School Regina Caeli, Kaudenaardestraat 112, 1700 Dilbeek 2.6. Ges. Vrije Lagere School Regina Caeli, H. Theresialaan 77, 1700 Dilbeek 2.7. Ges. Vrije Lagere Broederschool, H. Placestraat 45, 1702 Groot-Bijgaarden 2.8. Ges. Vrije Basisschool Don Bosco, Brusselstraat 295, 1702 Groot-Bijgaarden 2.9. Ges. Vrije Kleuterschool Savio, Stationsstraat 271, 1700 Dilbeek Ges. Vrije Kleuterschool Trip Trap, Em. Eylenboschstraat 50, 1703 Schepdaal Ges. Vrije Basisschool De Brug, Stationsstraat 35-37, 1740 Ternat Bubao Sint-Franciscus, Lostraat 175, 1760 Strijtem BuSo Sint-Franciscus, Luitenant Jacopsstraat41, 1750 Eizeringen

16 C.10 Engagementsverklaring ouder C. Bijlage 11 Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bijvoorbeeld bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind of de zorgcoördinator van de school. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding, ontwikkeling en zorg van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontacten. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kleuter. Aanwezig zijn op school en op tijd komen De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Wij moeten de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vóór 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden, waaraan u zich niet kan onttrekken. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een kindvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

17 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan er toe leiden dat uw kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Dit kan ondermeer door: zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie Huis van het Nederlands); uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen; bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is; uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, academie; regelmatig voor te lezen uit een Nederlandstalig boek; geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek; uw kind naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en er samen met hem over te praten en uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen; binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders; uw kind geregeld te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes; uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten; uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. Wij heten u van harte welkom in onze kleuterschool en wensen u en uw kinderen een onvergetelijke tijd.

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com Infobrochure Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com www. gbsdertien.weebly.com Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Situering van onze school.

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten,

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten, Inhoudsopgave Vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I. Engagementsverklaring tussen de ouders en het Maria-Boodschaplyceum... 6 1. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact... 6 1.1 Infoavonden...

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school...4 1.1 Naam en adres, telefoon... 4 1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)... 4 1.3 Personeel...

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie