Kleurboek Kapsones knapper! En dat bovendien met behoud van kleur!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleurboek Kapsones. www.kapsonesupdate.nl 0800 knapper! En dat bovendien met behoud van kleur! info@kapsonesupdate.nl"

Transcriptie

1 knapper! Geknipt voor alle leeftijden Kleurboek Kapsones We maken gebruik van vakkundige medewerksters! Medewerksters die natuurlijk alles afweten van producten waar zij mee werken én van technieken die zij beheersen. Daarmee zijn zij in staat om klanten duidelijk te maken dat zij in samenwerking met de door hen geadviseerde producten in staat zijn om een kapsel te produceren dat wekenlang als vanzelf in model lijkt te vallen. En dat bovendien met behoud van kleur! Vleuten, juni 2008 Sonja Breedveld 1

2 De Basis (de vier pijlers) De eerste pijler voor het deskundig en creatief aanbrengen van kleur in haar ligt in een volledige beheersing van de theorie daarvan. Onze kleurtheorie gaat daarbij uit van de ster van Ostwald. Deze ster van Ostwald bestaat uit 6 kleuren, waarvan er steeds 2 lijnrecht tegenover elkaar staan. Kleuren die lijnrecht tegenover elkaar staan zijn kleuren die elkaar neutraliseren. De primaire kleuren zijn: rood, geel en blauw De secundaire kleuren zijn: groen, violet en oranje. Een voorbeeld: als haar te rood gekleurd blijkt te zijn dan kan dat opgelost worden door een kleur op te brengen waar groen deel van uitmaakt, donkerblond bijvoorbeeld. Een tweede voorbeeld betreft het witter kleuren van geel haar; de aanwezigheid van violet in zilverversteviging zal dat kunnen bewerkstelligen. Al hoewel wij gebruik maken van verfstoffen die geen benzedrine bevatten of voor zover bekend ook geen andere schadelijke stoffen, kunnen de wél aanwezige ingrediënten heel soms een allergische reactie oproepen. Het is dan ook om die reden binnen Kapsones verplicht om bij nooit eerder door Kapsones gekleurde klanten een allergietest uit te voeren. Beschrijving allergietest; Als eerste wordt een stukje huid (elleboogholte of achter een oor) gereinigd met alcohol, vervolgens wordt een kleine hoeveelheid van de te gebruiken kleurvloeistof op de gereinigde huid aangebracht. Deze handeling moet 2 tot 3 maal herhaald worden waarna het behandelde stukje huid na droging - bepleisterd moet worden.. Na verloop van 48 uur is door ons! - goed te zien of te merken of er al dan niet sprake is geweest van een allergische reactie; de kenmerken rode vlekken en/of jeuk zijn dan immers duidelijk zicht - of voelbaar. In zo n geval zal er zonder uitzondering geen kleur worden aangebracht. De tweede pijler betreft onze kennis van de samenstelling van haar. 2

3 En de kennis van eigenschappen van onderdelen ervan. Zo is bekend dat de aanwezigheid van de juiste hoeveelheid keratine proteïne in haar voor wat betreft de houdbaarheid van kleur onontbeerlijk is. Het vaststellen of zo n hoeveelheid keratine proteïne aanwezig is behoort dan ook altijd getest te worden. De meest voorkomende haardikte is 0,06 mm. Daar gaat de kleurenleer dan ook gemakshalve maar vanuit. Bij fijner haar dien je het recept lichter in te stellen omdat de kleur te donker kan uitvallen doordat er een teveel aan kleurpigmenten kan inzitten in dat geval. Bij dikker haar dien je het recept donkerder in te stellen omdat er in dit geval dan te weinig kleurpigmenten in kunnen zitten en de kleur niet intens genoeg zou worden. De derde pijler berust op de kennis van producteigenschappen van door ons te gebruiken kleurmiddelen. Bij het aanbrengen van verf (kleurpigmenten) wordt mét de al aanwezige haareigen kleurpigmenten de nieuwe kleur bepaald. Bij blonderen wordt het pigment in haar ontkleurd. Het blondeerproces verloopt als volgt; rood, oranje, geel en wit. Het proces blijft vaak hangen op de kleur geel omdat deze kleur het moeilijkst uit haar te verwijderen valt. Het kan voor komen dat om die reden van alles van voor af aan uitgevoerd dient te worden. Stelregel: binnen Kapsones wordt er uitsluitend tot en met 9% geblondeerd omdat 12% de hoofdhuid kan irriteren. Mocht het resultaat niet voldoende zijn, dan zal een tweede poging met 9% meestal afdoende resultaat opleveren. Doordat hoofdhuid warmte afgeeft kan het haar bij de aanzet witter uitvallen dan bij het uiteinde. Daarbij dient zo n tweede maal écht de hoofdhuid vermeden te worden; deze kan nu zéér gevoelig reageren. De vierde pijler is gebaseerd op de vaardigheid de wens van een klant professioneel te kunnen vertalen in een receptuur waar al het voorafgaande in terug te vinden is! De Praktijk. Tot zover het eerste stukje theorie. De toepassing ervan is niet altijd eenvoudig. Je hebt er naast praktische en theoretische kennis van de vier pijlers andere vaar - digheden voor nodig. Mensenkennis bijvoorbeeld, overredingskracht, 3

4 doorzettingsvermogen, lef, ervaring én natuurlijk creatief talent. Voeg ál die bouwstenen bij elkaar en de klant zal uitstekend geknipt, gekleurd én geadviseerd huiswaarts keren. De beheersing van alle vaardigheden is voorwaarde om dat te kunnen bereiken. De wil om jezelf steeds weer te verbeteren is daarbij zéér behulpzaam. Kijk écht naar de klant, vóel de uitstraling, let op non-verbaal gedrag, de kleding en ten slotte de manier van praten. De advisering zal rekening moeten houden met álle genoemde kennis en vaardig - heden. Een advies zal dan geen verkoopverhaaltje zijn maar een advies waar alles in zit. Een advies ook waar niet om gevraagd hoeft te worden; je geeft het omdat de klant het verdiend om door ons de professionals -, zo benaderd te worden! De klant zal het als échte interesse ervaren en dat is het ook. Onze advisering kan soms ver af staan van de belevingswereld van een klant. De zin én onzin van wat klanten denken te weten, de vooroordelen over prijzen van kappersproducten en misleidende reclames zijn bijvoorbeeld obstakels die genomen dienen te worden. Veel klanten hebben tijd nodig om dat ook zo te zien, zélfs met onze hulp. Gun zulke klanten tijd, ze kunnen soms veel later nog terugkomen op een goed advies. Kapsones werkt onder andere met Kis. Het kleursysteem van Kis berust op een combinatie van cijfers en letters. Het cijfer geeft de kleurhoogte aan, de letter de nuance. Informatie over Kis en door Kis beschreven wetenswaardigheden zijn als bijlage opgenomen. Mixtinten: Geel, rood, blauw, groen én violet zijn de kleuren waarmee alle nuances versterkt of veranderd kunnen worden. Bij het toevoegen van mixtinten houden wij De regel van Twaalf aan! Deze werkt als volgt: trek de gewenste kleurhoogte af van het getal 12. 4

5 De uitkomst is de hoeveelheid toe te voegen mixtint, aangegeven in aantal cm. Voorbeeld: Bij een gekozen kleur 7R zal de toe te voegen mixtint, 12-7= 5cm zijn. Om de kleurintensiteit te vergroten zal de hoeveelheid mixtint meer moeten zijn. Na toevoeging van een mixtint aan een recept dient geen extra waterstof peroxide toegevoegd te worden; dit product is al doorontwikkeld! Bereik waterstofperoxide: 3% - toon op toon, donkerder kleuren, grijsdekking. 6% - 1 tint lichter, transparante grijsdekking. 9% - 2 tot 3 tinten lichter 12% - 4 tot 5 tinten lichter. Mengverhouding verf/ waterstofperoxide: De mengverhouding verf/waterstofperoxide is een op een; op één uitzondering na; bij de 10 serie is de mengverhouding een op anderhalf. Let op: 4 tot 5 tinten oplichten is alleen mogelijk vanaf kleurhoogte 6! Handig om te weten; - De C- serie is grijs dekkend en behoeft geen extra natuurtint met 12% geeft na 10 minuten een resultaat van 2 tinten lichter met 12% geeft na 60 minuten een resultaat van 5 tinten lichter. - 7FZ met een waterstofpercentage van 3% wordt op grijs haar parelgrijs. 50 ml cm 8KB +waterstofperoxide9% wordt een champagnekleur. 10S is de lichtste kleur met 12% waterstofperoxide ( 1 op 1,5). - Óf 10N en met 12% waterstofperoxide ( 1 op 1,5). Grijze haren Vanaf kleurhoogte 9 zijn natuurtinten niet grijsdekkend. Over het algemeen is het zo dat grijze haren tussen de blonde niet echt zullen opvallen als er voor een 9 of 10 serie is gekozen. Dit dient altijd vooraf én in overleg met de klant besloten te worden. Mocht de klant desondanks toch besluiten dat de kleur geheel grijsdekkend moet 5

6 zijn dan dient die verf gemengd te worden met een 8n (waardoor de kleur ook donkerder zal uitpakken). Indien de verf geheel grijsdekkend moet zijn dan zal deze altijd gemengd moeten worden met een natuurtint. De mengverhouding hangt af van het grijspercentage. De grijsdekking heeft ook te maken met de gewenste kleur. De hoeveelheid grijs is ook bepalend of de kleur gemengd moet worden met een natuurtint. Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een grijspercentage van boven de 25%, er ook een natuurtint gebruikt dient te worden! Dat zou de volgende mixen opleveren; Grijsperc.: 25% tot 50% = 1/3 deel natuurtint én 2/3 van de gewenste kleur. 50% tot 75% = 1/2 deel natuurtint én 1/2 deel van de gewenste kleur. 75% tot 100% = 2/3 deel natuurtint én 1/3 deel van de gewenste kleur. De grijsdekking wordt zoals eerder al betoogd niet bereikt met verven uit de negen - of tien serie maar zal door klanten niet als storend ervaren worden gelet op het vrijwel ontbreken van kleurverschillen. Inwerktijd: Normale kleurnuance 30 minuten Grijsdekkende kleurnuance 35 minuten Superoplichtende kleurnuance 45 minuten tot 60 minuten Inwerktijden lang (langer dan 20 cm) haar bij een eerste verving Bij een eerste - met name donkere - verving van lang haar zal het in drie fases bewerkt moeten worden. De eerste fase betreft het inzetten van de punten. Onder punten wordt in dit geval haar bedoeld dat over de schouder valt. Tijdens de tweede fase ( aanvang 20 minuten na beëindiging verving eerste fase ) worden de lengtes (of middenstuk) ingezet. De derde en laatste fase (aanvang 20 minuten na beëindiging verving tweede fase), is bedoeld om de aanzet in te zetten. 20 minuten na beëindiging verving derde fase en in totaal iets meer dan een uur na aanvang van de eerste verving kan er uitgewassen worden. 6

7 Deze manier van gefaseerd werken wordt ingegeven door kennis over de staat van haargedeelten bij lang haar en kennis over de werking van hoofhuidwarmte op haarverf. Het is om dezelfde reden ( kennis van de werking van materialen ), vanzelfsprekend dat de verf voor elke fase opnieuw bereid moet worden. Diagnostisering Een goede diagnose is essentieel voor het bereiken van een perfect eindresultaat. Zo n diagnose kan pas gesteld worden na vaststelling van de volgende pijlers waarop zij moet berusten: - vaststelling wens van de klant Niet de klant maar de professional komt als eerste met kleur voorstellen. Het stellen van veel open vragen is onontbeerlijk om achter kleur motieven van een klant te komen, de klant geeft al pratend allerlei informatie af. Overleg met een collega is zinvol in meerdere opzichten; 2 weten meer dan 1 én de klant vindt het heerlijk om twee professionals over haar te horen overleggen! vaststelling natuurkleur Onontbeerlijk om onder andere vast te kunnen stellen welk percentage waterstofperoxide gebruikt moet worden. De natuurkleur zal 2 cm. onder de kruin het meest natuurlijk aangetroffen kunnen worden omdat dat gedeelte bijvoorbeeld niet door de werking van de zon verkleurd zal zijn. vaststelling grijspercentage. Houdt recepten simpel Voordat haar geverfd kan worden zal het gewassen dienen te worden. Gewassen haar zal kleurpigmenten beter op kunnen nemen én optimaal de chemische behandeling kunnen ondergaan. Uitzonderingen op deze regel zijn de volgende: - verwacht gebruik van een hoog waterstofperoxide percentage, - een gevoelige hoofdhuid, - lang haar. Indien de klant thuis géén L anza gebruikt zal er met purifying shampoo gewassen dienen te worden. Kleurpigmenten worden beter door haar opgenomen wanneer het gewassen is. Verzorgd en gezond haar is de beste voorbereiding op een chemische behandeling. Wassen dient in dit geval zonder massage te gebeuren op een rustige wijze. Nadat er een rektest is uitgevoerd dient er nogmaals gewassen te worden; ditmaal met de proteine plus -, de moisturising -, of een andere shampoo. De Tamanu shampoo valt af, die zou immers een laagje leggen om haar. Nadat haar handdoekdroog gemaakt is zal er gekozen moeten worden tussen óf stap 2 en 3, óf stap 2 en de moisture treatment, óf alleen de moisture treatment afhankelijk van de staat van het gewassen haar. De inwerking van de gebruikte 7

8 producten bedraagt 5 minuten. Enkele voorbeelden Eerste maal verf opzetten op onbehandeld haar; De verf dient eerst op de lengtes en punten opgezet te worden en vervolgens na verloop van 20 minuten op de aanzet. Natuurlijk is er dan al een allergie test uitgevoerd. Na nog eens 20 minuten is de totale posetijd van 40 minuten bereikt. De aanwezigheid van grijs maakt een verlenging van de posetijd met 5 minuten noodzakelijk. Uitgroei behandeling Bij weinig kleurverlies: Is het voldoende om slechts verf op de uitgroei aan te brengen en dat 30 tot 35 minuten te laten inwerken. Indien punten nog mooi van kleur zijn of wat blonder (bij een blonde kleur), is het immers niet verstandig de punten chemisch onnodig extra te beschadigen. Gemiddeld kleurverlies: Indien de kleur 1 tot 2 tinten teruggelopen is zal de verf aangebracht dienen te worden op de uitgroei, vervolgens direct op de punten met toevoeging van 3% waterstofperoxide en eventueel nog een mixtint op de punten. Inwerktijd: 30 tot 35 minuten. Nadat de verfresten uit het haar gespoeld zijn zal er met behulp van de eerder gebruikte shampoo een hoofdhuidmassage gegeven worden. Het handdoekdroge haar moet worden afgesloten met stap 4, welke vloeistof 3 minuten moet inwerken ( of extra massage ). Na het uitspoelen van stap 4 dient er ten slotte stap 5 (erwtje) in het haar verdeelt te worden. Stap 5 mag absoluut niet worden uitgespoeld! Haar oplichten (mogelijkheden én onmogelijkheden) Kappers 10S met 12% is de lichtste kleur en kan tot 5 tinten oplichten. Theoretisch zou het dus mogelijk moeten zijn om dat vanaf natuurtint 5 te kunnen bereiken. In de praktijk blijkt dat echter niet zo te zijn. Het proces loopt van rood oranje geel naar wit, waarbij de waterstofperoxide moeite heeft om de laatste geelpigmenten uit het haar te verwijderen. De praktijk; bij een natuurtint 6 zal met gebruik van 10S en 12% of nog sterker; en 10S met 12%, de kleur uiteindelijk pas het maximale blond behalen na één uur inwerktijd. Om die reden adviseren wij klanten haar vanaf natuurtint 5 niet op te laten lichten. De klant zou de nieuwe kleur als te warm én te geel ervaren. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de volgende: blonderen; mits de lengtes dat toelaten óf een blonde tint opzetten die warmer (geler) blijft en waarin een kamsoleil gezet kan worden om de kleur een lichtere uitstraling te geven. In álle gevallen waarin een klant aangeeft haar te willen oplichten is het belangrijk uit te vinden waar deze wens op gebaseerd is. Heeft de klant kennis over consequenties voor bijvoorbeeld uitgroei, verzorging, 8

9 veranderende uitstraling? Het stellen van open vragen levert ook nu weer veel informatie op. Pas nádat gebleken is dat de klant deze noodzakelijke kennis heeft of via advisering nú wil verkrijgen kan overgegaan worden tot de behandeling. Maar áltijd pas nadat zowel de klant áls de professional er een goed gevoel bij heeft. Nooit maar dan ook écht nooit zal er opgelicht worden als de professional dat doordat de staat van het haar aantoonbaar slecht is, onverantwoord vindt! Welk kleurmiddel wanneer gebruiken? Belangrijkste uitgangspunt is het beste én mooiste resultaat bereiken waarbij áltijd gekozen zal worden voor een spoeling als dat het gewenste resultaat zal opleveren. Haar wordt dan niet onnodig beschadigd. Dat is niet altijd mogelijk omdat een spoeling op grijs haar niet altijd voldoende dekkracht zal blijken te hebben. In dat geval is verven met toevoeging van 3% waterstofperoxide een betere oplossing. Goede verzorgingsproducten zijn dan wel noodzakelijk. De kleur wordt intensiever, minder glazig. Verf (chemische kleurpigmenten) kan overigens nooit een al aanwezig (chemisch) kleurpigment oplichten. Op een permanent met een spoeling vanaf kleurhoogte 7 of 8 of hoger tref je regelmatig aan dat zo n kleur wat glaziger wordt. Een verf zou een beter kleurresultaat hebben opgeleverd maar zou te schadelijk zijn geweest als dat tegelijk met het permanent (twee chemische behandelingen!), zou zijn uitgevoerd. In zo n geval is het verstandig om vooraf te adviseren om na 6 weken tijdens een knipbehandeling een verf in te zetten. De klant zit natuurlijk niet aan verf vast, er kan altijd weer teruggegrepen worden naar een spoeling. De klant heeft nu wel een betere dekkracht én een mooiere, diepere kleur. Soms kan de keus voor verf ook ingegeven zijn doordat verf wat extra stevigheid kan bieden aan haar. Advisering is ook nu weer onontbeerlijk ten behoeve 9

10 van goede thuisverzorging. Een optimale advisering berust ook op meerdere creatieve voorstellen. Elke klant zal zo n inzet erg waarderen! De werking van 12% waterstofperoxide Blondeerpoeder is in combinatie met 12% waterstofperoxide een middel waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Samen gevoegd vormen zij een grote chemische belasting voor de hoofd huid. Om die reden is het voorschrift binnen Kapsones 2 maal te blonderen met 9% in plaats van één maal met 12%. Het voordeel van zo n tweede maal blonderen is overigens ook dat het proces zich chemisch verder ontwikkeld vanaf de kleur waarvan nu wordt ingezet ( over het algemeen oranje - geel). Alhoewel haar deze behandeling goed aankan is dat niet altijd het geval met de hoofdhuid, deze dient dan ook een tweede keer niet meer met de waterstofperoxide - houdende blondeeremulsie in aanraking te komen! Gebruik van blondeeremulsie Over het algemeen kun je stellen dat hoe dikker de emulsie is, des te beter de werking zal zijn. Dat geldt om voor de hand liggende redenen niet voor het aanbrengen van een blonde kam soleil. Resten van reeds klaargemaakte blondeeremulsie kunnen urenlang bewaard blijven. De emulsie wordt na verloop van tijd wel wat minder stevig maar kan weer opgepept worden door toevoeging van blondeerpoeder. Natuurlijk heeft het aanmaken van een juiste hoeveelheid blondeeremulsie om verschillende redenen de voorkeur. Gebruik van gevoel Creatief en vakkundig kunnen kleuren is vooral gebaseerd op kennis in brede zin én nu komt het; gevoel voor kleur en kleurencombinaties. Kennis in brede zin kun je oppikken uit boeken en hopelijk ook uit dit handboek. Met gevoel wordt in dit geval eigenlijk een optelsom bedoeld. Een optelsom van kennis over producten, haar, huid, mensen, sociale vaardigheden en levenservaring, En last but not least; de wil altijd maar weer mensen te willen plezieren! Gevoel is in dit geval nauwelijks te pakken, nauwelijks over te brengen. 10

11 Hier volgen desondanks toch wat pogingen! 1. Een klant heeft de kleur Kis 40 cc 6RM gekozen. Het recept; 40cc 6RM mengen met 20 cc 6% én 20 cc 9% waterstofperoxide. Gevoel zegt dat er te weinig kleurbereik bereikt zal worden met een percentage van 6% maar te veel met 9%. Een mix geeft daarom een beter gevoel 2. Deze klant komt na verloop van drie maanden terug. Zij heeft uitgroei, de lengtes zijn wat langer en zij geeft aan dezelfde kleur weer te willen. Ze geeft ook aan slechts de uitgroei te willen laten behandelen. Belangrijk nu is om vakkennis te delen met de klant; immers een rode kleur loopt altijd wat terug en zal ook wat valer naar de punten geworden zijn. De kleurnuance is natuurlijk te controleren met behulp van de kleurenkaart. Pas nu is duidelijk wat de ideale behandeling zou moeten zijn: Het recept; de uitgroei wordt opgezet met 40CC 6RM en 20 CC 6% en 20 CC 9%; de punten met 6 RM en 3 % en 6 cm mixtint rood. 3. In het geval van een blonde verving en afhankelijk van het seizoen kan het een goed idee zijn de klant het advies te geven de punten niet extra in te kleuren. De lichtere punten geven op die manier een zomers effect! 4. Een klant heeft als wens een kleur uit de 10 serie, zij bezit als natuurtint middelblond. Drie tinten verschil; percentage waterstofperoxide 9% zou je denken! Helaas blijken de laatste geelpigmenten vaker niet dan wel verwijderd te zijn met dat percentage. Om die reden is het verstandiger om in dit geval uit te gaan van een percentage van 12%; het recept wordt dan dus 10S met 12%, óf.1 op 1,5. Let wel op dat dit niet altijd opgaat, want bij een klant met een natuurtint 7 en een grijspercentage van 70% die als wens een 8G heeft, moet er slechts 3% worden toegevoegd! Het gebruik van hoofdregels Hoofdregels zijn vaak erg handig, het zijn vaak beproefde regels die hun waarde meerdere malen hebben bewezen. Er schuilt echter ook een gevaar in het gebruiken ervan; Zelf nadenken wordt soms ten onrechte uitgeschakeld en daarmee natuurlijk het creatief vermogen. Er dient dan ook voorzichtig mee omgegaan te worden; Een nieuwe klant geeft aan in het ziekenhuis te hebben gelegen. Heeft niet de moed, ontbeert de kracht om erg lang behandeld te worden; bedenkt zelf dat zij om die reden niet gekleurd wil worden maar slechts geknipt en geföhnd. Het uitvoeren van haar wens zou betekenen dat zij een grijze uitgroei zou hebben van 3cm met daaraan slechts 4cm gekleurd (volgens haarzelf een spoeling) haar. Haar grijspercentage bedraagt 80% en de restkleur is middelblond/ donkerblond. 11

12 Én het haar is niet gekleurd via een spoeling maar geverfd (te zien aan de uitgroei). Advies; Begrip tonen voor haar denkwijze maar ook uitleggen dat wij verven kunnen versnellen met behulp van de droogkap (maximale percentage waterstof - peroxide 3%!) in dit speciale geval. Het is een extra opkikkertje voor deze nog herstellende klant. Dat onze keus op verven zal moeten - vallen moet goed uitgelegd worden, zonder haar een slecht gevoel te geven over haar spoeling verhaal! Ook zal er uitgelegd moeten worden waarom wij bij haar om meerdere redenen eerst ons stappenplan zullen moeten uitvoeren. Tenslotte zal beeldend uitgelegd moeten worden wat ons recept en behandeling zou opleveren, zodat zij uit zichzelf besluit ons advies op te volgen. Het recept; 8N en 8Fg met een waterstofperoxide percentage van 3% (droogkap!). 1 plus 3 methode (terugkleuring) Een enkele maal een goede methode om van geverfd (blond) haar terug te kleuren naar de natuurtint van een klant. Gebruik wordt slechts aangeraden als andere oplossingen niet voorradig zijn. 1. Bepaal in overleg met de klant de gewenste kleur. 2. Neem uitgaande van deze gewenste kleur een verf die 2 tinten donkerder en warmer is. Zo zou bijvoorbeeld bij een gewenste natuurtint van 6N dan gekozen moeten worden voor 4G. 3. Vervolgens zou er nog 5 cc geel of oranje extra aan toegevoegd moeten worden waarbij dit papje met drie maal ( 1 op 3) zo veel heet water vermengd moet worden. 4. Nu de emulsie direct en zo heet mogelijk zorgvuldig verdeeld opbrengen. De inwerkingstijd bedraagt 20 minuten waarbij de mix niet uitgespoeld mag worden! 5. Daarna moet er een mix van 100 cc waterstofperoxide van 3% en 100 cc koud water over het haar verdeeld te worden en goed ingemasseerd worden. 6. De juiste inwerkingstijd van dit mengsel kan zéér ( van 5 tot wel 20 minuten) uiteenlopen! Om die reden zal er verplicht bij de klant in de buurt gebleven moeten worden. Het gewenste resultaat is bereikt als het vochtige haar een tint donkerder is geworden dan de gewenste kleur. De restanten van de recepten zullen nu direct uitgespoeld moeten worden. Blondeerwassing: Een blondeerwassing is bedoeld om slechts té donker geverfde - of groen uitgeslagen haarpunten te herstellen. Een mix van blondeerpoeder, water en wat shampoo is in staat de niet al te ernstige afwijkingen aan te pakken. Een mix van blondeerpoeder, soms wat shampoo en waterstofperoxide van 6% zal in 12

13 staat zijn de wat ernstiger problemen op te lossen! Controleer voor het ontkleuren altijd eerst goed de conditie van het haar. Óók een blondeerwassing met water blijft een chemische behandeling! Een terugkleuring van donker geverfd haar met een blondering wordt binnen Kapsones slechts bij hoge uitzondering en na overleg met Sonja toegestaan! Borstelmix. Een enkele keer lukt het niet om met een gebruikelijk recept grijs haar afdoende te verven. Gecontroleerd dient wel te worden of er voldoende met de kwast getamponeerd is. Is er goed tegen de haarschubben in gewerkt? Was het gebruikte recept echt wel voldoende grijsdekkend? Als alle vragen met ja beantwoord zijn kan de borstelmix toegepast worden. Het blijft echter wel een uitzondering dat te doen; Kis is vrijwel altijd in staat gebleken grijs haar afdoende te kleuren. Het voorbeitsen van alleen contouren met verf (natuurtint 1 tint lichter) kan ook goed uitpakken. Het recept van borstelmix; 30 cc verf en 15 cc waterstofperioxide van 9 %. Oftewel 2 om 1 (9%) in plaats van 1 om 1. Bij deze toepassing wordt dus gebruik gemaakt van extra verf ( tbv extra kleur - pigmenten) én een hoger percentage waterstofperioxide.. Dit om enerzijds haar meer te openen en anderzijds omdat de hoeveelheid waterstofperoxide nu gehalveerd is. Keune semi spoeling De maximale grijsdekking van een Keune spoeling is meer dan 70%. Een spoeling kan alléén kleur op kleur óf donkerder kleuren. Het is zoals altijd van belang de precieze natuurtint te bepalen. Het bij verf gebruikelijke ezelsbruggetje de regel van 12 wordt bij toevoeging van mixtinten; de regel van 15! De theorie om een spoeling geheel grijsdekkend te krijgen is dezelfde als bij verven. Ook nu zal er extra rood of koper gebruikt moeten worden ter compensatie van de toevoeging van natuurtint. Een spoeling dringt in tegenstelling tot verf slechts - door tot tussen de schubben van haar en niet verder. Het is dan ook om die reden belangrijk advies te geven over de werking van geschikte en niet geschikte shampoos, de houdbaarheid van de kleurintensiteit is er sterk van afhankelijk. 13

14 Opbouw kleurennummering Voorbeeld: 7.54 Cijfer vóór de punt (7) ; natuurkleur (50%) Eerste cijfer na de punt (5) ; geeft de belangrijkste (30%) kleurpigment groep aan. Het tweede cijfer na de punt; geeft een tweede (20%) kleurpigment groep aan. Dus deze voorbeeldkleur zou benoemd moeten worden als: middel mahonie, koperblond. Om spoelingen beter te laten hechten tussen de haarschubben gebruiken wij een activator. Deze activator heeft een percentage waterstofperoxide van slechts 1,2%. De kleur van spoelingen kan na verloop van tijd wel steeds houdbaarder blijken te worden, zeker als; - de kleurspoeling vaker over elkaar wordt toegepast ( het stapel effect), - de kleurspoeling 2 tinten of meer donkerder moet worden dan de natuurtint, - de kleurspoeling wordt aangebracht op fijn haar. Zoals zo vaak dient een klant ook nu vooraf ingelicht te worden, het zou immers voor problemen kunnen zorgen als hij of zij na een donkere kleurspoeling weer blond zou willen worden. Ook nu weer zal blijken dat gedegen advies problemen kan voorkomen. Samenstelling recept Keune spoeling De standaard mengverhouding van een kleurspoeling is een op twee. Dat wil in dit geval zeggen dat 20cc semi color met 40cc activator gemengd moet worden. De volgende twee voorbeelden dienen vooraf overlegd te zijn met de klant! Bij een noodzakelijk gebruik van 30 cc semi color en 60 cc activator moet extra product worden afgerekend. Bij een noodzakelijk gebruik van 40 cc semi color en 80 cc activator zal twee maal de prijs van een spoeling moeten worden afgerekend. Keune productgroepen Tinta color contrast wordt gebruikt om felle contrastkleuren aan te brengen. Over het algemeen zal dit met mate dienen te gebeuren, het effect kan nogal overrompelend zijn en dient dan ook om deze reden goed besproken te worden met de klant. Het is met name bedoeld om kleine plukjes of strengetjes haar te laten contrasteren met de hoofdkleur van het haar. Het kan direct toegepast worden op haar dat lichter is gekleurd dan kleurhoogte 7. Bedenk echter wel dat tinta color contrastkleuren écht felle kleuren zijn én of dat 14

15 qua contrast (de felheid met name!) door de klant goed begrepen is. Het is vooral geschikt voor klanten die al blijk hebben gegeven niet bang te zijn voor pittige kleuringen en kleureffecten. Tinta color contrastkleuren kunnen niet op grijs haar opgezet worden, de gebruikte kleurpigmenten hebben geen dekkingskracht. Doordat tinta contrast kleuren diep kunnen doordringen in de hoofdhuid is het lastig aan te brengen zonder dat huidverkleuring zal optreden. Het is niet voor niets dat het product tinta color contrast heet! Gebruiksaanwijzing tinta color contrast: De te behandelen stukjes moeten eerst opgelicht worden tot kleurhoogte 7. Dit kan met folies bij een veel lichter te bereiken resultaat óf met kam soleil als blondeer het gewenste resultaat zal behalen. De blondeer dient dan wél uitgespoeld en nagewassen te worden. Vervolgens moet op handdoekdroog de gewenste kleur puur aangebracht worden op alléén de voorbewerkte plekjes. Vertel de klant vooraf dat tinta color contrastkleuren een kortere houdbaarheid hebben dan een kleurspoeling maar dat de klant de kleur nu wel zelf bij kan houden thuis. Daarvoor benutten wij een monsterbakje. Goed advies over verwerking (kans op vlekken) is ook nu weer zeer belangrijk. Direct color Dit is een onderhoudsproduct om kleur op de goede kleurhoogte of intensiviteit te houden. Vooral noodzakelijk bij roodtinten, iets wat natuurlijk vooraf al meegedeeld is. Én bij klanten die zich snel ergeren aan de toename van het grijspercentage. Gebruiksaanwijzing direct color; Na het wassen met bij voorkeur een shampoo van Lánza moet de aanbevolen hoeveelheid direct color op handdoekdroog haar over het haar verdeeld worden. De aanbevolen hoeveelheid is bij een kort kapsel eenderde tube en bij lang haar een halve tube en dient met behulp van handschoenen verwerkt te worden. Alles bij elkaar is het om meerdere redenen verstandig deze werkzaamheden vrijwel ongekleed in de badkamer te verrichten. Na een inwerkingstijd van 30 minuten moet direct color goed uitgespoeld worden. Op grijs haar zal direct color vaak wat feller kunnen uitpakken en kan het aanbrengen van een donkerder tint soms beter uitpakken. Het product is bedoeld als onderhoud van de tint die in de salon is aangebracht dus voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant dit niet na 6 weken pas gaat gebruiken. Dan zal het resultaat namelijk tegenvallen, er is in dat geval natuurlijk ook geen sprake meer van kleuronderhoud. Dit product heeft een minder intensieve werking dan de semi color spoelingen. Ervaring wijst wel uit dat zeker donkere tinten nog heel wat grijze haren kunnen dekken. Bedenk echter wel dat dit een extraatje is, geen garantie! Tot zover de wetenswaardigheden over Keune spoelingen. 15

16 Coupe soleil Een coupe soleil wordt nu nog slechts toegepast in bijzondere omstandigheden; bijvoorbeeld als een rode kleur terug moet naar een blonde tint en dan in 1 keer zo ver mogelijk. Het is dan mogelijk om veel fijne plukjes te kunnen behandelen en de blondeeremulsie goed in het haar te kunnen verdelen. Je legt het dan immers niet op het haar zoals bij de kam soleil. De emulsie moet goed in het haar gemasseerd én dik opgebracht worden zodat haar voldoende product heeft om op te kunnen lichten. Het is om die reden dan ook noodzakelijk om bij een coupe soleil de blondeermassa dikker te bereiden dan bij de bereiding van een kam soleil. Kam soleil Kam soleil is een goed controleerbare ( goede verdeling ) én handige manier om haar lichte of donkere streepjes te geven. Deze methode is rond 1995 ontwikkeld en vrijwel in de plaats gekomen van de coupe soleil. De kam soleil wordt met een knipkam aangebracht op haar waarbij streepjes gelijkmatig verdeeld worden van aanzet naar punt. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de blondeeremulsie op het haar aangebracht moet worden zodat streepjes iets dikker aangebracht moeten worden. Op haar aangebrachte blondeeremulsie heeft de neiging in te krimpen aan de randen, doordat het chemische proces naar de randen toe zwakker wordt. Bij het aanbrengen van een kam soleil moet rekening gehouden worden met de volgende factoren; - haardikte, - het nog te knippen model, - het gewenste kleureffect ( o.a. plukjes, streepjes ), waarbij ook rekening gehouden dient te worden met het gegeven dat de klant vooral de voorzijde van het kapsel wekenlang kan en zal beoordelen. Bescherming tegen de werking van de emulsie op huid of wenkbrauwen is om meerdere redenen van belang. Mocht de bescherming toch niet volledig zijn geweest dan is een nabehandeling (van huid!) met leave in conditioner gebruikelijk en aan te bevelen. Een kam soleil kan óók gebruikt worden om alleen uitgroei bij te werken. Deze mogelijkheid wordt vooral ingezet bij langer haar, zodat de kleurintensiteit op niveau zal blijven. Vaststellen percentage waterstofperoxide in blondeeremulsie Bij blondering is zoals al eerder is vastgesteld het maximale percentage waterstofperoxide 9%. Bij zowel coupe - als kam soleil kan indien gewenst (de werkwijze staat dat nu wel toe!), dat percentage verhoogd worden naar 12%, waardoor de chemische werking versterkt zal worden, zodat een beter resultaat te behalen is. 16

17 Kam soleil; donkere - en warme kleurvariaties Bij deze werkmethode gelden vrijwel dezelfde uitgangspunten en receptuur als bij de al eerder beschreven kleurtechnieken. Afwijkingen in de receptuur worden veroorzaakt doordat niet het gehele kapsel maar slechts kleine gedeeltes ervan behandeld worden. Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met een spoeling als met een kam soleil mét donkere kleurvariaties dient de gewenste kleur met een spoeling van 1 á 2 tinten lager aangemaakt te worden. De mengverhouding blijft 1 op 2 ( spoeling/ activator). Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met een spoeling als met een kam soleil mét warme kleurvariaties dient over het algemeen de mengverhouding van 1 op 2 veranderd te worden naar 1 op 1 ( spoeling/activator). Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met verf als met een kam soleil mét donkere kleurvariaties dient de gewenste kleur met een verf van 1 á 2 tinten lager aangemaakt te worden. De mengverhouding blijft 1 op 1 (verf/waterstofperoxide 3%). Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met verf als met een kam soleil mét warme kleurvariaties blijft de mengverhouding 1 op 1 (een deel verf en een deel waterstofperoxide met een door het gewenste eindresultaat te bepalen percentage). Als bijlagen zijn zoals al eerder opgemerkt wat teksten van Kis én door Sonja ontworpen receptschema s toegevoegd. 17

18 18

19 19

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

9.1 Autoreplies... 18 9.2 Klantencontact... 18 9.3 Negatieve e-mails... 18 9.4 E-mails beantwoorden... 19 10 Spam en wetgeving... 20 10.1 Opt-in...

9.1 Autoreplies... 18 9.2 Klantencontact... 18 9.3 Negatieve e-mails... 18 9.4 E-mails beantwoorden... 19 10 Spam en wetgeving... 20 10.1 Opt-in... Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Vang zwervende bezoekers op... 3 1.2 Een tweede kans voor twijfelaars... 3 1.3 Goedkoop en direct resultaat... 4 2 Haal het maximale uit je mailinglijst... 5 2.1 Ga

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. 1. De universiteit van de straat. 2. Straatcultuur en aanpak. 3. Bolletjes verzamelen. 4. Van onmacht naar macht

Inhoud. Inleiding. 1. De universiteit van de straat. 2. Straatcultuur en aanpak. 3. Bolletjes verzamelen. 4. Van onmacht naar macht Inhoud Inleiding 1. De universiteit van de straat 2. Straatcultuur en aanpak 3. Bolletjes verzamelen 4. Van onmacht naar macht 5. Het bejegeningsprofiel 6. De MES-factoren 7. Contact maken 8. Jeugd en

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling Hand-out behorende bij de training Cold Calling Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX XX AMSTERDAM

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden

Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Brandwonden genezen Hoe verder? Informatiebrochure voor patiënten met brandwonden en ouders van kinderen met brandwonden Verklarende woordenlijst Brandwond Een beschadiging van de huid, veroorzaakt door

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Zin&Onzin rond Pesten

Zin&Onzin rond Pesten Zin&Onzin rond Pesten Samen spelen Samen leren Samen werken Daar hoort pesten niet bij! w w w. pest br i ef j e. com 1 Zin en onzin rond pesten Wat is pesten? Pesten laat zich niet zo eenvoudig omschrijven.

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie