Kleurboek Kapsones knapper! En dat bovendien met behoud van kleur!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleurboek Kapsones. www.kapsonesupdate.nl 0800 knapper! En dat bovendien met behoud van kleur! info@kapsonesupdate.nl"

Transcriptie

1 knapper! Geknipt voor alle leeftijden Kleurboek Kapsones We maken gebruik van vakkundige medewerksters! Medewerksters die natuurlijk alles afweten van producten waar zij mee werken én van technieken die zij beheersen. Daarmee zijn zij in staat om klanten duidelijk te maken dat zij in samenwerking met de door hen geadviseerde producten in staat zijn om een kapsel te produceren dat wekenlang als vanzelf in model lijkt te vallen. En dat bovendien met behoud van kleur! Vleuten, juni 2008 Sonja Breedveld 1

2 De Basis (de vier pijlers) De eerste pijler voor het deskundig en creatief aanbrengen van kleur in haar ligt in een volledige beheersing van de theorie daarvan. Onze kleurtheorie gaat daarbij uit van de ster van Ostwald. Deze ster van Ostwald bestaat uit 6 kleuren, waarvan er steeds 2 lijnrecht tegenover elkaar staan. Kleuren die lijnrecht tegenover elkaar staan zijn kleuren die elkaar neutraliseren. De primaire kleuren zijn: rood, geel en blauw De secundaire kleuren zijn: groen, violet en oranje. Een voorbeeld: als haar te rood gekleurd blijkt te zijn dan kan dat opgelost worden door een kleur op te brengen waar groen deel van uitmaakt, donkerblond bijvoorbeeld. Een tweede voorbeeld betreft het witter kleuren van geel haar; de aanwezigheid van violet in zilverversteviging zal dat kunnen bewerkstelligen. Al hoewel wij gebruik maken van verfstoffen die geen benzedrine bevatten of voor zover bekend ook geen andere schadelijke stoffen, kunnen de wél aanwezige ingrediënten heel soms een allergische reactie oproepen. Het is dan ook om die reden binnen Kapsones verplicht om bij nooit eerder door Kapsones gekleurde klanten een allergietest uit te voeren. Beschrijving allergietest; Als eerste wordt een stukje huid (elleboogholte of achter een oor) gereinigd met alcohol, vervolgens wordt een kleine hoeveelheid van de te gebruiken kleurvloeistof op de gereinigde huid aangebracht. Deze handeling moet 2 tot 3 maal herhaald worden waarna het behandelde stukje huid na droging - bepleisterd moet worden.. Na verloop van 48 uur is door ons! - goed te zien of te merken of er al dan niet sprake is geweest van een allergische reactie; de kenmerken rode vlekken en/of jeuk zijn dan immers duidelijk zicht - of voelbaar. In zo n geval zal er zonder uitzondering geen kleur worden aangebracht. De tweede pijler betreft onze kennis van de samenstelling van haar. 2

3 En de kennis van eigenschappen van onderdelen ervan. Zo is bekend dat de aanwezigheid van de juiste hoeveelheid keratine proteïne in haar voor wat betreft de houdbaarheid van kleur onontbeerlijk is. Het vaststellen of zo n hoeveelheid keratine proteïne aanwezig is behoort dan ook altijd getest te worden. De meest voorkomende haardikte is 0,06 mm. Daar gaat de kleurenleer dan ook gemakshalve maar vanuit. Bij fijner haar dien je het recept lichter in te stellen omdat de kleur te donker kan uitvallen doordat er een teveel aan kleurpigmenten kan inzitten in dat geval. Bij dikker haar dien je het recept donkerder in te stellen omdat er in dit geval dan te weinig kleurpigmenten in kunnen zitten en de kleur niet intens genoeg zou worden. De derde pijler berust op de kennis van producteigenschappen van door ons te gebruiken kleurmiddelen. Bij het aanbrengen van verf (kleurpigmenten) wordt mét de al aanwezige haareigen kleurpigmenten de nieuwe kleur bepaald. Bij blonderen wordt het pigment in haar ontkleurd. Het blondeerproces verloopt als volgt; rood, oranje, geel en wit. Het proces blijft vaak hangen op de kleur geel omdat deze kleur het moeilijkst uit haar te verwijderen valt. Het kan voor komen dat om die reden van alles van voor af aan uitgevoerd dient te worden. Stelregel: binnen Kapsones wordt er uitsluitend tot en met 9% geblondeerd omdat 12% de hoofdhuid kan irriteren. Mocht het resultaat niet voldoende zijn, dan zal een tweede poging met 9% meestal afdoende resultaat opleveren. Doordat hoofdhuid warmte afgeeft kan het haar bij de aanzet witter uitvallen dan bij het uiteinde. Daarbij dient zo n tweede maal écht de hoofdhuid vermeden te worden; deze kan nu zéér gevoelig reageren. De vierde pijler is gebaseerd op de vaardigheid de wens van een klant professioneel te kunnen vertalen in een receptuur waar al het voorafgaande in terug te vinden is! De Praktijk. Tot zover het eerste stukje theorie. De toepassing ervan is niet altijd eenvoudig. Je hebt er naast praktische en theoretische kennis van de vier pijlers andere vaar - digheden voor nodig. Mensenkennis bijvoorbeeld, overredingskracht, 3

4 doorzettingsvermogen, lef, ervaring én natuurlijk creatief talent. Voeg ál die bouwstenen bij elkaar en de klant zal uitstekend geknipt, gekleurd én geadviseerd huiswaarts keren. De beheersing van alle vaardigheden is voorwaarde om dat te kunnen bereiken. De wil om jezelf steeds weer te verbeteren is daarbij zéér behulpzaam. Kijk écht naar de klant, vóel de uitstraling, let op non-verbaal gedrag, de kleding en ten slotte de manier van praten. De advisering zal rekening moeten houden met álle genoemde kennis en vaardig - heden. Een advies zal dan geen verkoopverhaaltje zijn maar een advies waar alles in zit. Een advies ook waar niet om gevraagd hoeft te worden; je geeft het omdat de klant het verdiend om door ons de professionals -, zo benaderd te worden! De klant zal het als échte interesse ervaren en dat is het ook. Onze advisering kan soms ver af staan van de belevingswereld van een klant. De zin én onzin van wat klanten denken te weten, de vooroordelen over prijzen van kappersproducten en misleidende reclames zijn bijvoorbeeld obstakels die genomen dienen te worden. Veel klanten hebben tijd nodig om dat ook zo te zien, zélfs met onze hulp. Gun zulke klanten tijd, ze kunnen soms veel later nog terugkomen op een goed advies. Kapsones werkt onder andere met Kis. Het kleursysteem van Kis berust op een combinatie van cijfers en letters. Het cijfer geeft de kleurhoogte aan, de letter de nuance. Informatie over Kis en door Kis beschreven wetenswaardigheden zijn als bijlage opgenomen. Mixtinten: Geel, rood, blauw, groen én violet zijn de kleuren waarmee alle nuances versterkt of veranderd kunnen worden. Bij het toevoegen van mixtinten houden wij De regel van Twaalf aan! Deze werkt als volgt: trek de gewenste kleurhoogte af van het getal 12. 4

5 De uitkomst is de hoeveelheid toe te voegen mixtint, aangegeven in aantal cm. Voorbeeld: Bij een gekozen kleur 7R zal de toe te voegen mixtint, 12-7= 5cm zijn. Om de kleurintensiteit te vergroten zal de hoeveelheid mixtint meer moeten zijn. Na toevoeging van een mixtint aan een recept dient geen extra waterstof peroxide toegevoegd te worden; dit product is al doorontwikkeld! Bereik waterstofperoxide: 3% - toon op toon, donkerder kleuren, grijsdekking. 6% - 1 tint lichter, transparante grijsdekking. 9% - 2 tot 3 tinten lichter 12% - 4 tot 5 tinten lichter. Mengverhouding verf/ waterstofperoxide: De mengverhouding verf/waterstofperoxide is een op een; op één uitzondering na; bij de 10 serie is de mengverhouding een op anderhalf. Let op: 4 tot 5 tinten oplichten is alleen mogelijk vanaf kleurhoogte 6! Handig om te weten; - De C- serie is grijs dekkend en behoeft geen extra natuurtint met 12% geeft na 10 minuten een resultaat van 2 tinten lichter met 12% geeft na 60 minuten een resultaat van 5 tinten lichter. - 7FZ met een waterstofpercentage van 3% wordt op grijs haar parelgrijs. 50 ml cm 8KB +waterstofperoxide9% wordt een champagnekleur. 10S is de lichtste kleur met 12% waterstofperoxide ( 1 op 1,5). - Óf 10N en met 12% waterstofperoxide ( 1 op 1,5). Grijze haren Vanaf kleurhoogte 9 zijn natuurtinten niet grijsdekkend. Over het algemeen is het zo dat grijze haren tussen de blonde niet echt zullen opvallen als er voor een 9 of 10 serie is gekozen. Dit dient altijd vooraf én in overleg met de klant besloten te worden. Mocht de klant desondanks toch besluiten dat de kleur geheel grijsdekkend moet 5

6 zijn dan dient die verf gemengd te worden met een 8n (waardoor de kleur ook donkerder zal uitpakken). Indien de verf geheel grijsdekkend moet zijn dan zal deze altijd gemengd moeten worden met een natuurtint. De mengverhouding hangt af van het grijspercentage. De grijsdekking heeft ook te maken met de gewenste kleur. De hoeveelheid grijs is ook bepalend of de kleur gemengd moet worden met een natuurtint. Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een grijspercentage van boven de 25%, er ook een natuurtint gebruikt dient te worden! Dat zou de volgende mixen opleveren; Grijsperc.: 25% tot 50% = 1/3 deel natuurtint én 2/3 van de gewenste kleur. 50% tot 75% = 1/2 deel natuurtint én 1/2 deel van de gewenste kleur. 75% tot 100% = 2/3 deel natuurtint én 1/3 deel van de gewenste kleur. De grijsdekking wordt zoals eerder al betoogd niet bereikt met verven uit de negen - of tien serie maar zal door klanten niet als storend ervaren worden gelet op het vrijwel ontbreken van kleurverschillen. Inwerktijd: Normale kleurnuance 30 minuten Grijsdekkende kleurnuance 35 minuten Superoplichtende kleurnuance 45 minuten tot 60 minuten Inwerktijden lang (langer dan 20 cm) haar bij een eerste verving Bij een eerste - met name donkere - verving van lang haar zal het in drie fases bewerkt moeten worden. De eerste fase betreft het inzetten van de punten. Onder punten wordt in dit geval haar bedoeld dat over de schouder valt. Tijdens de tweede fase ( aanvang 20 minuten na beëindiging verving eerste fase ) worden de lengtes (of middenstuk) ingezet. De derde en laatste fase (aanvang 20 minuten na beëindiging verving tweede fase), is bedoeld om de aanzet in te zetten. 20 minuten na beëindiging verving derde fase en in totaal iets meer dan een uur na aanvang van de eerste verving kan er uitgewassen worden. 6

7 Deze manier van gefaseerd werken wordt ingegeven door kennis over de staat van haargedeelten bij lang haar en kennis over de werking van hoofhuidwarmte op haarverf. Het is om dezelfde reden ( kennis van de werking van materialen ), vanzelfsprekend dat de verf voor elke fase opnieuw bereid moet worden. Diagnostisering Een goede diagnose is essentieel voor het bereiken van een perfect eindresultaat. Zo n diagnose kan pas gesteld worden na vaststelling van de volgende pijlers waarop zij moet berusten: - vaststelling wens van de klant Niet de klant maar de professional komt als eerste met kleur voorstellen. Het stellen van veel open vragen is onontbeerlijk om achter kleur motieven van een klant te komen, de klant geeft al pratend allerlei informatie af. Overleg met een collega is zinvol in meerdere opzichten; 2 weten meer dan 1 én de klant vindt het heerlijk om twee professionals over haar te horen overleggen! vaststelling natuurkleur Onontbeerlijk om onder andere vast te kunnen stellen welk percentage waterstofperoxide gebruikt moet worden. De natuurkleur zal 2 cm. onder de kruin het meest natuurlijk aangetroffen kunnen worden omdat dat gedeelte bijvoorbeeld niet door de werking van de zon verkleurd zal zijn. vaststelling grijspercentage. Houdt recepten simpel Voordat haar geverfd kan worden zal het gewassen dienen te worden. Gewassen haar zal kleurpigmenten beter op kunnen nemen én optimaal de chemische behandeling kunnen ondergaan. Uitzonderingen op deze regel zijn de volgende: - verwacht gebruik van een hoog waterstofperoxide percentage, - een gevoelige hoofdhuid, - lang haar. Indien de klant thuis géén L anza gebruikt zal er met purifying shampoo gewassen dienen te worden. Kleurpigmenten worden beter door haar opgenomen wanneer het gewassen is. Verzorgd en gezond haar is de beste voorbereiding op een chemische behandeling. Wassen dient in dit geval zonder massage te gebeuren op een rustige wijze. Nadat er een rektest is uitgevoerd dient er nogmaals gewassen te worden; ditmaal met de proteine plus -, de moisturising -, of een andere shampoo. De Tamanu shampoo valt af, die zou immers een laagje leggen om haar. Nadat haar handdoekdroog gemaakt is zal er gekozen moeten worden tussen óf stap 2 en 3, óf stap 2 en de moisture treatment, óf alleen de moisture treatment afhankelijk van de staat van het gewassen haar. De inwerking van de gebruikte 7

8 producten bedraagt 5 minuten. Enkele voorbeelden Eerste maal verf opzetten op onbehandeld haar; De verf dient eerst op de lengtes en punten opgezet te worden en vervolgens na verloop van 20 minuten op de aanzet. Natuurlijk is er dan al een allergie test uitgevoerd. Na nog eens 20 minuten is de totale posetijd van 40 minuten bereikt. De aanwezigheid van grijs maakt een verlenging van de posetijd met 5 minuten noodzakelijk. Uitgroei behandeling Bij weinig kleurverlies: Is het voldoende om slechts verf op de uitgroei aan te brengen en dat 30 tot 35 minuten te laten inwerken. Indien punten nog mooi van kleur zijn of wat blonder (bij een blonde kleur), is het immers niet verstandig de punten chemisch onnodig extra te beschadigen. Gemiddeld kleurverlies: Indien de kleur 1 tot 2 tinten teruggelopen is zal de verf aangebracht dienen te worden op de uitgroei, vervolgens direct op de punten met toevoeging van 3% waterstofperoxide en eventueel nog een mixtint op de punten. Inwerktijd: 30 tot 35 minuten. Nadat de verfresten uit het haar gespoeld zijn zal er met behulp van de eerder gebruikte shampoo een hoofdhuidmassage gegeven worden. Het handdoekdroge haar moet worden afgesloten met stap 4, welke vloeistof 3 minuten moet inwerken ( of extra massage ). Na het uitspoelen van stap 4 dient er ten slotte stap 5 (erwtje) in het haar verdeelt te worden. Stap 5 mag absoluut niet worden uitgespoeld! Haar oplichten (mogelijkheden én onmogelijkheden) Kappers 10S met 12% is de lichtste kleur en kan tot 5 tinten oplichten. Theoretisch zou het dus mogelijk moeten zijn om dat vanaf natuurtint 5 te kunnen bereiken. In de praktijk blijkt dat echter niet zo te zijn. Het proces loopt van rood oranje geel naar wit, waarbij de waterstofperoxide moeite heeft om de laatste geelpigmenten uit het haar te verwijderen. De praktijk; bij een natuurtint 6 zal met gebruik van 10S en 12% of nog sterker; en 10S met 12%, de kleur uiteindelijk pas het maximale blond behalen na één uur inwerktijd. Om die reden adviseren wij klanten haar vanaf natuurtint 5 niet op te laten lichten. De klant zou de nieuwe kleur als te warm én te geel ervaren. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de volgende: blonderen; mits de lengtes dat toelaten óf een blonde tint opzetten die warmer (geler) blijft en waarin een kamsoleil gezet kan worden om de kleur een lichtere uitstraling te geven. In álle gevallen waarin een klant aangeeft haar te willen oplichten is het belangrijk uit te vinden waar deze wens op gebaseerd is. Heeft de klant kennis over consequenties voor bijvoorbeeld uitgroei, verzorging, 8

9 veranderende uitstraling? Het stellen van open vragen levert ook nu weer veel informatie op. Pas nádat gebleken is dat de klant deze noodzakelijke kennis heeft of via advisering nú wil verkrijgen kan overgegaan worden tot de behandeling. Maar áltijd pas nadat zowel de klant áls de professional er een goed gevoel bij heeft. Nooit maar dan ook écht nooit zal er opgelicht worden als de professional dat doordat de staat van het haar aantoonbaar slecht is, onverantwoord vindt! Welk kleurmiddel wanneer gebruiken? Belangrijkste uitgangspunt is het beste én mooiste resultaat bereiken waarbij áltijd gekozen zal worden voor een spoeling als dat het gewenste resultaat zal opleveren. Haar wordt dan niet onnodig beschadigd. Dat is niet altijd mogelijk omdat een spoeling op grijs haar niet altijd voldoende dekkracht zal blijken te hebben. In dat geval is verven met toevoeging van 3% waterstofperoxide een betere oplossing. Goede verzorgingsproducten zijn dan wel noodzakelijk. De kleur wordt intensiever, minder glazig. Verf (chemische kleurpigmenten) kan overigens nooit een al aanwezig (chemisch) kleurpigment oplichten. Op een permanent met een spoeling vanaf kleurhoogte 7 of 8 of hoger tref je regelmatig aan dat zo n kleur wat glaziger wordt. Een verf zou een beter kleurresultaat hebben opgeleverd maar zou te schadelijk zijn geweest als dat tegelijk met het permanent (twee chemische behandelingen!), zou zijn uitgevoerd. In zo n geval is het verstandig om vooraf te adviseren om na 6 weken tijdens een knipbehandeling een verf in te zetten. De klant zit natuurlijk niet aan verf vast, er kan altijd weer teruggegrepen worden naar een spoeling. De klant heeft nu wel een betere dekkracht én een mooiere, diepere kleur. Soms kan de keus voor verf ook ingegeven zijn doordat verf wat extra stevigheid kan bieden aan haar. Advisering is ook nu weer onontbeerlijk ten behoeve 9

10 van goede thuisverzorging. Een optimale advisering berust ook op meerdere creatieve voorstellen. Elke klant zal zo n inzet erg waarderen! De werking van 12% waterstofperoxide Blondeerpoeder is in combinatie met 12% waterstofperoxide een middel waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Samen gevoegd vormen zij een grote chemische belasting voor de hoofd huid. Om die reden is het voorschrift binnen Kapsones 2 maal te blonderen met 9% in plaats van één maal met 12%. Het voordeel van zo n tweede maal blonderen is overigens ook dat het proces zich chemisch verder ontwikkeld vanaf de kleur waarvan nu wordt ingezet ( over het algemeen oranje - geel). Alhoewel haar deze behandeling goed aankan is dat niet altijd het geval met de hoofdhuid, deze dient dan ook een tweede keer niet meer met de waterstofperoxide - houdende blondeeremulsie in aanraking te komen! Gebruik van blondeeremulsie Over het algemeen kun je stellen dat hoe dikker de emulsie is, des te beter de werking zal zijn. Dat geldt om voor de hand liggende redenen niet voor het aanbrengen van een blonde kam soleil. Resten van reeds klaargemaakte blondeeremulsie kunnen urenlang bewaard blijven. De emulsie wordt na verloop van tijd wel wat minder stevig maar kan weer opgepept worden door toevoeging van blondeerpoeder. Natuurlijk heeft het aanmaken van een juiste hoeveelheid blondeeremulsie om verschillende redenen de voorkeur. Gebruik van gevoel Creatief en vakkundig kunnen kleuren is vooral gebaseerd op kennis in brede zin én nu komt het; gevoel voor kleur en kleurencombinaties. Kennis in brede zin kun je oppikken uit boeken en hopelijk ook uit dit handboek. Met gevoel wordt in dit geval eigenlijk een optelsom bedoeld. Een optelsom van kennis over producten, haar, huid, mensen, sociale vaardigheden en levenservaring, En last but not least; de wil altijd maar weer mensen te willen plezieren! Gevoel is in dit geval nauwelijks te pakken, nauwelijks over te brengen. 10

11 Hier volgen desondanks toch wat pogingen! 1. Een klant heeft de kleur Kis 40 cc 6RM gekozen. Het recept; 40cc 6RM mengen met 20 cc 6% én 20 cc 9% waterstofperoxide. Gevoel zegt dat er te weinig kleurbereik bereikt zal worden met een percentage van 6% maar te veel met 9%. Een mix geeft daarom een beter gevoel 2. Deze klant komt na verloop van drie maanden terug. Zij heeft uitgroei, de lengtes zijn wat langer en zij geeft aan dezelfde kleur weer te willen. Ze geeft ook aan slechts de uitgroei te willen laten behandelen. Belangrijk nu is om vakkennis te delen met de klant; immers een rode kleur loopt altijd wat terug en zal ook wat valer naar de punten geworden zijn. De kleurnuance is natuurlijk te controleren met behulp van de kleurenkaart. Pas nu is duidelijk wat de ideale behandeling zou moeten zijn: Het recept; de uitgroei wordt opgezet met 40CC 6RM en 20 CC 6% en 20 CC 9%; de punten met 6 RM en 3 % en 6 cm mixtint rood. 3. In het geval van een blonde verving en afhankelijk van het seizoen kan het een goed idee zijn de klant het advies te geven de punten niet extra in te kleuren. De lichtere punten geven op die manier een zomers effect! 4. Een klant heeft als wens een kleur uit de 10 serie, zij bezit als natuurtint middelblond. Drie tinten verschil; percentage waterstofperoxide 9% zou je denken! Helaas blijken de laatste geelpigmenten vaker niet dan wel verwijderd te zijn met dat percentage. Om die reden is het verstandiger om in dit geval uit te gaan van een percentage van 12%; het recept wordt dan dus 10S met 12%, óf.1 op 1,5. Let wel op dat dit niet altijd opgaat, want bij een klant met een natuurtint 7 en een grijspercentage van 70% die als wens een 8G heeft, moet er slechts 3% worden toegevoegd! Het gebruik van hoofdregels Hoofdregels zijn vaak erg handig, het zijn vaak beproefde regels die hun waarde meerdere malen hebben bewezen. Er schuilt echter ook een gevaar in het gebruiken ervan; Zelf nadenken wordt soms ten onrechte uitgeschakeld en daarmee natuurlijk het creatief vermogen. Er dient dan ook voorzichtig mee omgegaan te worden; Een nieuwe klant geeft aan in het ziekenhuis te hebben gelegen. Heeft niet de moed, ontbeert de kracht om erg lang behandeld te worden; bedenkt zelf dat zij om die reden niet gekleurd wil worden maar slechts geknipt en geföhnd. Het uitvoeren van haar wens zou betekenen dat zij een grijze uitgroei zou hebben van 3cm met daaraan slechts 4cm gekleurd (volgens haarzelf een spoeling) haar. Haar grijspercentage bedraagt 80% en de restkleur is middelblond/ donkerblond. 11

12 Én het haar is niet gekleurd via een spoeling maar geverfd (te zien aan de uitgroei). Advies; Begrip tonen voor haar denkwijze maar ook uitleggen dat wij verven kunnen versnellen met behulp van de droogkap (maximale percentage waterstof - peroxide 3%!) in dit speciale geval. Het is een extra opkikkertje voor deze nog herstellende klant. Dat onze keus op verven zal moeten - vallen moet goed uitgelegd worden, zonder haar een slecht gevoel te geven over haar spoeling verhaal! Ook zal er uitgelegd moeten worden waarom wij bij haar om meerdere redenen eerst ons stappenplan zullen moeten uitvoeren. Tenslotte zal beeldend uitgelegd moeten worden wat ons recept en behandeling zou opleveren, zodat zij uit zichzelf besluit ons advies op te volgen. Het recept; 8N en 8Fg met een waterstofperoxide percentage van 3% (droogkap!). 1 plus 3 methode (terugkleuring) Een enkele maal een goede methode om van geverfd (blond) haar terug te kleuren naar de natuurtint van een klant. Gebruik wordt slechts aangeraden als andere oplossingen niet voorradig zijn. 1. Bepaal in overleg met de klant de gewenste kleur. 2. Neem uitgaande van deze gewenste kleur een verf die 2 tinten donkerder en warmer is. Zo zou bijvoorbeeld bij een gewenste natuurtint van 6N dan gekozen moeten worden voor 4G. 3. Vervolgens zou er nog 5 cc geel of oranje extra aan toegevoegd moeten worden waarbij dit papje met drie maal ( 1 op 3) zo veel heet water vermengd moet worden. 4. Nu de emulsie direct en zo heet mogelijk zorgvuldig verdeeld opbrengen. De inwerkingstijd bedraagt 20 minuten waarbij de mix niet uitgespoeld mag worden! 5. Daarna moet er een mix van 100 cc waterstofperoxide van 3% en 100 cc koud water over het haar verdeeld te worden en goed ingemasseerd worden. 6. De juiste inwerkingstijd van dit mengsel kan zéér ( van 5 tot wel 20 minuten) uiteenlopen! Om die reden zal er verplicht bij de klant in de buurt gebleven moeten worden. Het gewenste resultaat is bereikt als het vochtige haar een tint donkerder is geworden dan de gewenste kleur. De restanten van de recepten zullen nu direct uitgespoeld moeten worden. Blondeerwassing: Een blondeerwassing is bedoeld om slechts té donker geverfde - of groen uitgeslagen haarpunten te herstellen. Een mix van blondeerpoeder, water en wat shampoo is in staat de niet al te ernstige afwijkingen aan te pakken. Een mix van blondeerpoeder, soms wat shampoo en waterstofperoxide van 6% zal in 12

13 staat zijn de wat ernstiger problemen op te lossen! Controleer voor het ontkleuren altijd eerst goed de conditie van het haar. Óók een blondeerwassing met water blijft een chemische behandeling! Een terugkleuring van donker geverfd haar met een blondering wordt binnen Kapsones slechts bij hoge uitzondering en na overleg met Sonja toegestaan! Borstelmix. Een enkele keer lukt het niet om met een gebruikelijk recept grijs haar afdoende te verven. Gecontroleerd dient wel te worden of er voldoende met de kwast getamponeerd is. Is er goed tegen de haarschubben in gewerkt? Was het gebruikte recept echt wel voldoende grijsdekkend? Als alle vragen met ja beantwoord zijn kan de borstelmix toegepast worden. Het blijft echter wel een uitzondering dat te doen; Kis is vrijwel altijd in staat gebleken grijs haar afdoende te kleuren. Het voorbeitsen van alleen contouren met verf (natuurtint 1 tint lichter) kan ook goed uitpakken. Het recept van borstelmix; 30 cc verf en 15 cc waterstofperioxide van 9 %. Oftewel 2 om 1 (9%) in plaats van 1 om 1. Bij deze toepassing wordt dus gebruik gemaakt van extra verf ( tbv extra kleur - pigmenten) én een hoger percentage waterstofperioxide.. Dit om enerzijds haar meer te openen en anderzijds omdat de hoeveelheid waterstofperoxide nu gehalveerd is. Keune semi spoeling De maximale grijsdekking van een Keune spoeling is meer dan 70%. Een spoeling kan alléén kleur op kleur óf donkerder kleuren. Het is zoals altijd van belang de precieze natuurtint te bepalen. Het bij verf gebruikelijke ezelsbruggetje de regel van 12 wordt bij toevoeging van mixtinten; de regel van 15! De theorie om een spoeling geheel grijsdekkend te krijgen is dezelfde als bij verven. Ook nu zal er extra rood of koper gebruikt moeten worden ter compensatie van de toevoeging van natuurtint. Een spoeling dringt in tegenstelling tot verf slechts - door tot tussen de schubben van haar en niet verder. Het is dan ook om die reden belangrijk advies te geven over de werking van geschikte en niet geschikte shampoos, de houdbaarheid van de kleurintensiteit is er sterk van afhankelijk. 13

14 Opbouw kleurennummering Voorbeeld: 7.54 Cijfer vóór de punt (7) ; natuurkleur (50%) Eerste cijfer na de punt (5) ; geeft de belangrijkste (30%) kleurpigment groep aan. Het tweede cijfer na de punt; geeft een tweede (20%) kleurpigment groep aan. Dus deze voorbeeldkleur zou benoemd moeten worden als: middel mahonie, koperblond. Om spoelingen beter te laten hechten tussen de haarschubben gebruiken wij een activator. Deze activator heeft een percentage waterstofperoxide van slechts 1,2%. De kleur van spoelingen kan na verloop van tijd wel steeds houdbaarder blijken te worden, zeker als; - de kleurspoeling vaker over elkaar wordt toegepast ( het stapel effect), - de kleurspoeling 2 tinten of meer donkerder moet worden dan de natuurtint, - de kleurspoeling wordt aangebracht op fijn haar. Zoals zo vaak dient een klant ook nu vooraf ingelicht te worden, het zou immers voor problemen kunnen zorgen als hij of zij na een donkere kleurspoeling weer blond zou willen worden. Ook nu weer zal blijken dat gedegen advies problemen kan voorkomen. Samenstelling recept Keune spoeling De standaard mengverhouding van een kleurspoeling is een op twee. Dat wil in dit geval zeggen dat 20cc semi color met 40cc activator gemengd moet worden. De volgende twee voorbeelden dienen vooraf overlegd te zijn met de klant! Bij een noodzakelijk gebruik van 30 cc semi color en 60 cc activator moet extra product worden afgerekend. Bij een noodzakelijk gebruik van 40 cc semi color en 80 cc activator zal twee maal de prijs van een spoeling moeten worden afgerekend. Keune productgroepen Tinta color contrast wordt gebruikt om felle contrastkleuren aan te brengen. Over het algemeen zal dit met mate dienen te gebeuren, het effect kan nogal overrompelend zijn en dient dan ook om deze reden goed besproken te worden met de klant. Het is met name bedoeld om kleine plukjes of strengetjes haar te laten contrasteren met de hoofdkleur van het haar. Het kan direct toegepast worden op haar dat lichter is gekleurd dan kleurhoogte 7. Bedenk echter wel dat tinta color contrastkleuren écht felle kleuren zijn én of dat 14

15 qua contrast (de felheid met name!) door de klant goed begrepen is. Het is vooral geschikt voor klanten die al blijk hebben gegeven niet bang te zijn voor pittige kleuringen en kleureffecten. Tinta color contrastkleuren kunnen niet op grijs haar opgezet worden, de gebruikte kleurpigmenten hebben geen dekkingskracht. Doordat tinta contrast kleuren diep kunnen doordringen in de hoofdhuid is het lastig aan te brengen zonder dat huidverkleuring zal optreden. Het is niet voor niets dat het product tinta color contrast heet! Gebruiksaanwijzing tinta color contrast: De te behandelen stukjes moeten eerst opgelicht worden tot kleurhoogte 7. Dit kan met folies bij een veel lichter te bereiken resultaat óf met kam soleil als blondeer het gewenste resultaat zal behalen. De blondeer dient dan wél uitgespoeld en nagewassen te worden. Vervolgens moet op handdoekdroog de gewenste kleur puur aangebracht worden op alléén de voorbewerkte plekjes. Vertel de klant vooraf dat tinta color contrastkleuren een kortere houdbaarheid hebben dan een kleurspoeling maar dat de klant de kleur nu wel zelf bij kan houden thuis. Daarvoor benutten wij een monsterbakje. Goed advies over verwerking (kans op vlekken) is ook nu weer zeer belangrijk. Direct color Dit is een onderhoudsproduct om kleur op de goede kleurhoogte of intensiviteit te houden. Vooral noodzakelijk bij roodtinten, iets wat natuurlijk vooraf al meegedeeld is. Én bij klanten die zich snel ergeren aan de toename van het grijspercentage. Gebruiksaanwijzing direct color; Na het wassen met bij voorkeur een shampoo van Lánza moet de aanbevolen hoeveelheid direct color op handdoekdroog haar over het haar verdeeld worden. De aanbevolen hoeveelheid is bij een kort kapsel eenderde tube en bij lang haar een halve tube en dient met behulp van handschoenen verwerkt te worden. Alles bij elkaar is het om meerdere redenen verstandig deze werkzaamheden vrijwel ongekleed in de badkamer te verrichten. Na een inwerkingstijd van 30 minuten moet direct color goed uitgespoeld worden. Op grijs haar zal direct color vaak wat feller kunnen uitpakken en kan het aanbrengen van een donkerder tint soms beter uitpakken. Het product is bedoeld als onderhoud van de tint die in de salon is aangebracht dus voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant dit niet na 6 weken pas gaat gebruiken. Dan zal het resultaat namelijk tegenvallen, er is in dat geval natuurlijk ook geen sprake meer van kleuronderhoud. Dit product heeft een minder intensieve werking dan de semi color spoelingen. Ervaring wijst wel uit dat zeker donkere tinten nog heel wat grijze haren kunnen dekken. Bedenk echter wel dat dit een extraatje is, geen garantie! Tot zover de wetenswaardigheden over Keune spoelingen. 15

16 Coupe soleil Een coupe soleil wordt nu nog slechts toegepast in bijzondere omstandigheden; bijvoorbeeld als een rode kleur terug moet naar een blonde tint en dan in 1 keer zo ver mogelijk. Het is dan mogelijk om veel fijne plukjes te kunnen behandelen en de blondeeremulsie goed in het haar te kunnen verdelen. Je legt het dan immers niet op het haar zoals bij de kam soleil. De emulsie moet goed in het haar gemasseerd én dik opgebracht worden zodat haar voldoende product heeft om op te kunnen lichten. Het is om die reden dan ook noodzakelijk om bij een coupe soleil de blondeermassa dikker te bereiden dan bij de bereiding van een kam soleil. Kam soleil Kam soleil is een goed controleerbare ( goede verdeling ) én handige manier om haar lichte of donkere streepjes te geven. Deze methode is rond 1995 ontwikkeld en vrijwel in de plaats gekomen van de coupe soleil. De kam soleil wordt met een knipkam aangebracht op haar waarbij streepjes gelijkmatig verdeeld worden van aanzet naar punt. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de blondeeremulsie op het haar aangebracht moet worden zodat streepjes iets dikker aangebracht moeten worden. Op haar aangebrachte blondeeremulsie heeft de neiging in te krimpen aan de randen, doordat het chemische proces naar de randen toe zwakker wordt. Bij het aanbrengen van een kam soleil moet rekening gehouden worden met de volgende factoren; - haardikte, - het nog te knippen model, - het gewenste kleureffect ( o.a. plukjes, streepjes ), waarbij ook rekening gehouden dient te worden met het gegeven dat de klant vooral de voorzijde van het kapsel wekenlang kan en zal beoordelen. Bescherming tegen de werking van de emulsie op huid of wenkbrauwen is om meerdere redenen van belang. Mocht de bescherming toch niet volledig zijn geweest dan is een nabehandeling (van huid!) met leave in conditioner gebruikelijk en aan te bevelen. Een kam soleil kan óók gebruikt worden om alleen uitgroei bij te werken. Deze mogelijkheid wordt vooral ingezet bij langer haar, zodat de kleurintensiteit op niveau zal blijven. Vaststellen percentage waterstofperoxide in blondeeremulsie Bij blondering is zoals al eerder is vastgesteld het maximale percentage waterstofperoxide 9%. Bij zowel coupe - als kam soleil kan indien gewenst (de werkwijze staat dat nu wel toe!), dat percentage verhoogd worden naar 12%, waardoor de chemische werking versterkt zal worden, zodat een beter resultaat te behalen is. 16

17 Kam soleil; donkere - en warme kleurvariaties Bij deze werkmethode gelden vrijwel dezelfde uitgangspunten en receptuur als bij de al eerder beschreven kleurtechnieken. Afwijkingen in de receptuur worden veroorzaakt doordat niet het gehele kapsel maar slechts kleine gedeeltes ervan behandeld worden. Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met een spoeling als met een kam soleil mét donkere kleurvariaties dient de gewenste kleur met een spoeling van 1 á 2 tinten lager aangemaakt te worden. De mengverhouding blijft 1 op 2 ( spoeling/ activator). Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met een spoeling als met een kam soleil mét warme kleurvariaties dient over het algemeen de mengverhouding van 1 op 2 veranderd te worden naar 1 op 1 ( spoeling/activator). Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met verf als met een kam soleil mét donkere kleurvariaties dient de gewenste kleur met een verf van 1 á 2 tinten lager aangemaakt te worden. De mengverhouding blijft 1 op 1 (verf/waterstofperoxide 3%). Om eenzelfde kleurintensiteit te bereiken met verf als met een kam soleil mét warme kleurvariaties blijft de mengverhouding 1 op 1 (een deel verf en een deel waterstofperoxide met een door het gewenste eindresultaat te bepalen percentage). Als bijlagen zijn zoals al eerder opgemerkt wat teksten van Kis én door Sonja ontworpen receptschema s toegevoegd. 17

18 18

19 19

10 jaar jonger in 5 minuten

10 jaar jonger in 5 minuten 10 jaar jonger in 5 minuten MENZ 5 Minute Haircolor is een ammoniavrije, alleen kleurontwikkelende permanente haarkleuring. Bij een inwerktijd van 5 minuten op vochtig haar, krijgt u een vermenging met

Nadere informatie

Ontdek onze henna kleuringen

Ontdek onze henna kleuringen Ontdek onze henna kleuringen COLORA HENNA STOP MET CHEMISCH KLEUREN! Als je je haar wilt kleuren op een zuivere, natuurlijke wijze en daarbij ook je haar wilt verzorgen, dan biedt Colora Henna de uitkomst.

Nadere informatie

KOLESTON PERFECT INNOSENSE WELLA THE HEART OF HAIRDRESSING. www.wella.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland

KOLESTON PERFECT INNOSENSE WELLA THE HEART OF HAIRDRESSING. www.wella.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland KOLESTON PERFECT INNOSENSE WELLA THE HEART OF HAIRDRESSING www.wella.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland A NEW AGE OF Nieuw: Koleston Perfect Innosense is een permanente haarkleuring speciaal

Nadere informatie

MedaVita permanente haarkleuring Kleurcrème met Limnantes Alba. Limnantes Alba. Een plant die het haar beschermt en de kleurintensiteit versterkt..

MedaVita permanente haarkleuring Kleurcrème met Limnantes Alba. Limnantes Alba. Een plant die het haar beschermt en de kleurintensiteit versterkt.. MedaVita permanente haarkleuring Kleurcrème met Limnantes Alba EIGENSCHAPPEN Perfecte dekking van grijs haar met uitstekende resultaten bij gebruik van natuur serie, natuurlijk asblond en gouden tinten.

Nadere informatie

/ICE. permanente haarkleuring voor haarkleurspecialisten. Technische handleiding

/ICE. permanente haarkleuring voor haarkleurspecialisten. Technische handleiding /ICE N I E U W permanente haarkleuring voor haarkleurspecialisten Technische handleiding e x p l o r ee r de nieuwe technische mogelijkh e d e n 3 2 SUBTIL CRÈME /ICE k l e u r t e c h n i e k voor haarkleurs

Nadere informatie

Life Excelsa Hp technology < 100ml >

Life Excelsa Hp technology < 100ml > Life Excelsa Hp technology < 100ml > De nieuwe Life Color zorgt voor een goede voeding, om de hoofdelementen van het haar te herstellen: water, proteïnen en lipiden. 1) INTENSE HERSTELLING EN MAXIMALE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fotocredit: Schwarzkopf

Inhoudsopgave. Fotocredit: Schwarzkopf Fotocredit: Schwarzkopf Inhoudsopgave Haar verven: de complete uitleg...2 De Basis...2 Voorbereiding op het haarverven...2 Het mengen van de haarverf...2 Het aanbrengen van de haarkleuring...3 Tijdens

Nadere informatie

technische informatie

technische informatie technische informatie smoothies conditioning semi_permanent colour milk_shake smoothies Een tone op tone conditionerende kleurcrème die melkproteinen, organische melk en zonnebloemolie, aminozuurcomplex,

Nadere informatie

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Verzorging extensions Algemene verzorging Kam het haar 2x per dag met een Hairextension borstel vanaf de aanzet. Vlecht het haar voor het slapen gaan. Gebruik eventueel

Nadere informatie

Z110MATM0640 MS DIRECT COLOUR Argomentario NL.indd 1 09/05/17 13:59

Z110MATM0640 MS DIRECT COLOUR Argomentario NL.indd 1 09/05/17 13:59 Z110MATM0640 MS DIRECT COLOUR Argomentario NL.indd 1 09/05/17 13:59 Een directe, cosmetische, conditionerende en milde kleuring om een tijdelijke haarkleur te creëren met perfecte resultaten. Dynamisch,

Nadere informatie

OLORMASK INFORMATIE GIDS

OLORMASK INFORMATIE GIDS OLORMASK INFORMATIE GIDS INHOUD ALGEMENE INFORMATIE Gebruik Bruikbare Tips LIGHT TONES Color Mask Platinum Color Mask Vanilla Color Mask Pearl Color Mask Honey Color Mask Caramel Color Mask Latte BROWN

Nadere informatie

Wellness in de salon. Integrale toets omgaan met klanten, wasbehandeling

Wellness in de salon. Integrale toets omgaan met klanten, wasbehandeling Integrale toets omgaan met klanten, wasbehandeling Wellness in de salon Introductie Een klant die binnenkomt in de salon wordt ontvangen. Je geeft de klant het gevoel welkom te zijn in je salon. Voordat

Nadere informatie

TECHNISCH BOEK 1COLORISTEUR

TECHNISCH BOEK 1COLORISTEUR TECHNISCH BOEK 1COLORISTEUR COLORISTEUR Het onmisbare product voor veeleisende kleurexperts. Samenvatting Het concept COLORISTEUR... p.4 Het kleurenpallet... p.6 Hoe COLORISTEUR gebruiken?... p.8 Reinigen

Nadere informatie

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Awesome De Awesome producten zijn speciaal bedoeld voor non- Remy en Remy extensions. Bevat de juiste siliconenbasis, voedings-en beschermingsstoffen om de extensions

Nadere informatie

VERZORGING VAN JE HAIR EXTENSIONS

VERZORGING VAN JE HAIR EXTENSIONS VERZORGING VAN JE HAIR EXTENSIONS 06-40186871 info@kaylahairextensions.nl HAIR EXTENSIONS BORSTELEN Met een speciale borstel of een grove kam kan het haar worden geborsteld of gekamd van onder naar boven.

Nadere informatie

1 ml Connector toevoegen per 10 g gebruikte kleur. De kleur aanbrengen en de behandeling uitvoeren zoals gebruikelijk;

1 ml Connector toevoegen per 10 g gebruikte kleur. De kleur aanbrengen en de behandeling uitvoeren zoals gebruikelijk; GEBRUIKSAANWIJZING KLEURBEHANDELINGEN KLEURBEHANDELINGEN De kleur eerst vermengen in een kom met de benodigde hoeveelheid peroxide, zoals gebruikelijk. Vervolgens: 1 ml Connector toevoegen per 10 g gebruikte

Nadere informatie

HET EERSTE EN ENIGE PRODUCT DAT HET HAAR WERKELIJK BLIJVEND HERSTELT REEDS 8 MAAL GEPATENTEERD!

HET EERSTE EN ENIGE PRODUCT DAT HET HAAR WERKELIJK BLIJVEND HERSTELT REEDS 8 MAAL GEPATENTEERD! 1 EEN ACTIEF INGREDIENT DAT DE COSMETICA-INDUSTRIE HEEFT VERANDERD HET EERSTE EN ENIGE PRODUCT DAT HET HAAR WERKELIJK BLIJVEND HERSTELT REEDS 8 MAAL GEPATENTEERD! OLAPLEX herstelt verbroken zwavelbruggen

Nadere informatie

Wat zijn de verhoudingen en welke kleur krijg ik dan?

Wat zijn de verhoudingen en welke kleur krijg ik dan? GEBRUIKSAANWIJZING INDIGO Wat zijn de verhoudingen en welke kleur krijg ik dan? Onderstaande verhoudingen zijn indicatief en hangen af van de basiskleur(en), al dan niet geverfd. Ik heb nu blond haar.

Nadere informatie

HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN MAXIMALISEER KLEURVERANDERING, MINIMALISEER HAARSCHADE TECHNICAL MANUAL

HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN MAXIMALISEER KLEURVERANDERING, MINIMALISEER HAARSCHADE TECHNICAL MANUAL HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN MAXIMALISEER KLEURVERANDERING, MINIMALISEER HAARSCHADE TECHNICAL MANUAL ONTDEK DE ULTIEME INNOVATIE IN HAARBESCHERMING Het veranderen van de haarkleur van een klant is de

Nadere informatie

SaffronNutmegAniseChilliCoffeepinkPepper whitepepperpoppyblackcuminginger

SaffronNutmegAniseChilliCoffeepinkPepper whitepepperpoppyblackcuminginger SaffronNutmegAniseChilliCoffeepinkPepper whitepepperpoppyblackcuminginger Kuren en kleuren naar iedere smaak! Haarkleuring zonder enige agressieve chemische producten Zure ph-kuur om het haar te stimuleren

Nadere informatie

100% De mooiste kleuren uit de natuur LOGONA Plantaardige Haarkleuring. Natuurlijk. www.logona.nl GECERTIFICEERDE NATUURCOSMETICA

100% De mooiste kleuren uit de natuur LOGONA Plantaardige Haarkleuring. Natuurlijk. www.logona.nl GECERTIFICEERDE NATUURCOSMETICA Can be used at any age Can be used at any age 100% Natuurlijk De mooiste kleuren uit de natuur LOGONA Plantaardige Haarkleuring www.logona.nl GECERTIFICEERDE NATUURCOSMETICA 2 Inhoudsopgave 3 Wat maakt

Nadere informatie

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G GEBRUIKSAANWIJZING Bezoek na het lezen van deze richtlijnen en vaak gestelde vragen de website Olaplex.com en bekijk onze korte instructievideo s. Olaplex herstelt de gebroken zwavelbruggen van het haar.

Nadere informatie

Instructies ontkleuren en verven LADY LXRY HAAR.

Instructies ontkleuren en verven LADY LXRY HAAR. Instructies ontkleuren en verven LADY LXRY HAAR. Let er op dat u geen garantie hebt als u het haar beschadigd door het ontkleuren en/of verven. Lees altijd de instructies goed door en draag oude kleding

Nadere informatie

De nieuwe innovatie van Selective Professional welke samen gaat met iedere technische behandeling, versterkt het eindresultaat, beschermd en verzorgd

De nieuwe innovatie van Selective Professional welke samen gaat met iedere technische behandeling, versterkt het eindresultaat, beschermd en verzorgd POWER IN THE HAIR De nieuwe innovatie van Selective Professional welke samen gaat met iedere technische behandeling, versterkt het eindresultaat, beschermd en verzorgd het haar. EXCLUSIEVE FORMULE BEVAT

Nadere informatie

Beschadigd, droog en futloos haar? TIJDENS EEN CHEMISCHE BEHANDELING.

Beschadigd, droog en futloos haar? TIJDENS EEN CHEMISCHE BEHANDELING. Technische fiche Beschadigd, droog en futloos haar? Het probleem is de aanhoudende beschadiging van de haarvezel door chemische behandelingen, de warmte van de droger en de leeftijd. Om dit proces tegen

Nadere informatie

100% De mooiste kleuren uit de natuur LOGONA Plantaardige Haarkleuring. Natuurlijk. www.logona.nl GECERTIFICEERDE NATUURCOSMETICA

100% De mooiste kleuren uit de natuur LOGONA Plantaardige Haarkleuring. Natuurlijk. www.logona.nl GECERTIFICEERDE NATUURCOSMETICA Can be used at any age Can be used at any age 100% Natuurlijk De mooiste kleuren uit de natuur LOGONA Plantaardige Haarkleuring www.logona.nl GECERTIFICEERDE NATUURCOSMETICA 2 3 Inhoudsopgave LOGONA Plantaardige

Nadere informatie

open your eyes ESLABONDEXX

open your eyes ESLABONDEXX open your eyes tm ESLABONDEXX and marvel at color open your eyes ENKEL ZULK KLEURSYSTEEM KAN DE NAAM ESLABONDEXXTM DRAGEN KIES VOOR DE KLEUR DIE BESCHERMT EslabondexxTM Color. Open je ogen en laat je verrassen

Nadere informatie

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Verzorging extensions Algemene verzorging Kam het haar 2x per dag met een Hairextension borstel vanaf de aanzet. Vlecht het haar voor het slapen gaan. Gebruik eventueel

Nadere informatie

Junior Kapper niveau 2

Junior Kapper niveau 2 Junior Kapper niveau 2 examenperiode: Kapper Proefexamen junior kapper Het proefexamen junior kapper bestaat uit 40 mulitple choice vragen. Telkens zijn drie antwoorden gegeven, waarvan 1 antwoord het

Nadere informatie

TECHNIEKFOLDER.

TECHNIEKFOLDER. TECHNIEKFOLDER www.wellaprofessionals.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland inhoud introductie 8 Blondes 0 Reds Browns 4 Creative Tones 4 SpectraLift Technology 6 Gebruiksaanwijzingen 8 Magma

Nadere informatie

creative conditioning permanent colour

creative conditioning permanent colour creative conditioning permanent colour DE NATUUR IS ALTIJD EEN INSPIRATIEBRON GEWEEST VOOR ARTIESTEN, SCHILDERS, BEELDHOUWERS EN MUZIKANTEN. milk_shake creative permanent colour EEN VORM VAN KUNST IN DUIZEND

Nadere informatie

De Wereld. van Kleur. Technisch boek

De Wereld. van Kleur. Technisch boek De Wereld van Kleur Technisch boek Index 4 6 8 8 9 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 27 28 30 31 De theorie van de cosmetische kleuring Evolution of the Color: De kleurenkaart Het nummeringssysteem

Nadere informatie

Douscolor is een zachte kleur met een toon op toon dekkracht, resultaat van recent wetenschappelijk rechearch.

Douscolor is een zachte kleur met een toon op toon dekkracht, resultaat van recent wetenschappelijk rechearch. DousColor toon op toon kleuring Douscolor is een zachte kleur met een toon op toon dekkracht, resultaat van recent wetenschappelijk rechearch. Bevat geen ammoniak en verlicht het haar niet. Ideaal voor

Nadere informatie

PROTEIN WELLNESS. Glamorous by Nature

PROTEIN WELLNESS. Glamorous by Nature GLAMOROUS BY NATURE FUENTE laat zien dat luxe en duurzaamheid goed samengaan. Zowel de verpakking, de ingrediënten als het productieproces hebben een minimale ecologische afdruk. Alle producten zijn op

Nadere informatie

1 CURSUSBOEK HAIREXTENSIONS

1 CURSUSBOEK HAIREXTENSIONS 1 CURSUSBOEK HAIREXTENSIONS Great Hair Extensions: hairextensions van 100% natuurlijk haar... Het fenomeen hairextensions is overal bekend. Extensions zorgen ervoor dat het haar extra volume en/of lengte

Nadere informatie

IGORA ROYAL. Klik hier voor meer productinformatie:

IGORA ROYAL. Klik hier voor meer productinformatie: start IGORA ROYAL Klik hier voor meer productinformatie: IGORA ROYAL OIL DEVELOPER NATUURLIJKE KLEUREN NATUURLIJKE EXTRA KLEUREN MODE KLEUREN HIGHLIFTS 10- SERIES HIGHLIFTS 12- SERIES CREATIVE PASTEL SHADES

Nadere informatie

FOTO S: GEZAMENLIJKE NEDERLANDSE KAPPERS

FOTO S: GEZAMENLIJKE NEDERLANDSE KAPPERS Martijn Martijns kapsel heeft in de basis dezelfde uitgangspunten als de superkorte kapsels in de jaren 30/40: opgeknipte of zelfs opgeschoren zij- en achterkanten en een langere bovenpartij. Alleen is

Nadere informatie

Allergisch voor p-phenylenediamine

Allergisch voor p-phenylenediamine Dermatologie Allergisch voor p-phenylenediamine i Patiënteninformatie Wat nu? Slingeland Ziekenhuis U bent allergisch voor p-phenylenediamine: wat nu? Als uw huid in aanraking komt met p-phenylenediamine

Nadere informatie

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions

Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Verzorging van Foxy Star Hair Extensions Awesome De Awesome producten zijn speciaal bedoeld voor non- Remy en Remy extensions. Bevat de juiste siliconenbasis, voedings-en beschermingsstoffen om de extensions

Nadere informatie

O NOTHING INFORMATIE GIDS

O NOTHING INFORMATIE GIDS O NOTHING INFORMATIE GIDS INHOUD ALGEMENE INFORMATIE No Nothing Very Sensitive Moisture Shampoo No Nothing Very Sensitive Moisture Conditioner No Nothing Very Sensitive Moisture Mist No Nothing Very Sensitive

Nadere informatie

PRIJSLIJST HAARVERZORGING 2010

PRIJSLIJST HAARVERZORGING 2010 PRIJSLIJST HAARVERZORGING 2010 KNIPPEN HEREN EURO S Coupe knippen excl. wassen e.d. 19,65 Coupe knippen, excl. wassen, incl. mousse, stylen en gel 23,65 Coupe knippen inclusief wassen en drogen 24,45 Coupe

Nadere informatie

Majuba Hair & Beauty Products Amsterdam Herfst Sale Woensdag 28 September van uur tot uur

Majuba Hair & Beauty Products Amsterdam Herfst Sale Woensdag 28 September van uur tot uur Majuba Hair & Beauty Products Amsterdam Herfst Sale Woensdag 28 September van 09.00 uur tot 21.00 uur Ter gelegenheid van onze Herfst Sale bij Majuba Hair & Beauty Products Amsterdam, hebben wij voor u

Nadere informatie

Lavera Basis Sensitiv

Lavera Basis Sensitiv Lavera. Werkt natuurlijk Je huid optimaal verzorgen met respect voor de natuur? Dat kan! De pure verzorgings-producten van Lavera zijn gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten, die ook nog eens zoveel

Nadere informatie

Aquarelverf wordt gemaakt van in water opgeloste Arabische gom, waarin de pigmenten zeer fijn gewreven zijn. Hoe fijner het pigment, hoe

Aquarelverf wordt gemaakt van in water opgeloste Arabische gom, waarin de pigmenten zeer fijn gewreven zijn. Hoe fijner het pigment, hoe Aquarelverf 36 36 Aquarelverf wordt gemaakt van in water opgeloste Arabische gom, waarin de pigmenten zeer fijn gewreven zijn. Hoe fijner het pigment, hoe transparanter de kleur. In principe kan met aquarelverf

Nadere informatie

Care is een 5-delige haarverzorgingslijn van Maria Nila, vrij van Sulfaten en Parabenen.

Care is een 5-delige haarverzorgingslijn van Maria Nila, vrij van Sulfaten en Parabenen. Care is een 5-delige haarverzorgingslijn van Maria Nila, vrij van Sulfaten en Parabenen. Care onderscheidt zich door een aantal unieke eigenschappen: COLOUR GUARD COMPLEX; een combinatie van plantaardige

Nadere informatie

LADIES. Great haircut and blow out. Prijzen. Instant lift / mask. Intensive Olaplex care. Nioxin scalp revival. Short. Medium.

LADIES. Great haircut and blow out. Prijzen. Instant lift / mask. Intensive Olaplex care. Nioxin scalp revival. Short. Medium. LADIES Great haircut and blow out Super relaxing hoofdhuidmassage met hoogwaardige verzorgingsproducten van Sebastian (5 min), ultimate glow conditioner behandeling, great haircut en blow out voor het

Nadere informatie

CAVIAR. sublime DE NIEUWE ESSENTIE VAN SCHOONHEID

CAVIAR. sublime DE NIEUWE ESSENTIE VAN SCHOONHEID CAVIAR sublime DE NIEUWE ESSENTIE VAN SCHOONHEID KAVIAAR De eigenschappen van het Zwarte Goud Kaviaar, oftewel het Zwarte Goud is inmiddels ook bekend als ingrediënt gebruikt in de schoonheidsindustrie.

Nadere informatie

Daarnaast komen de 3 secundaire kleuren, die ontstaan door 2 primaire kleuren te mengen.

Daarnaast komen de 3 secundaire kleuren, die ontstaan door 2 primaire kleuren te mengen. Iedereen heeft wel een voorkeur voor bepaalde kleuren. Maar met alleen je favoriete kleuren is het toch knap lastig om een evenwichtig kleurenplan voor je tuin te maken. Passen de gekozen kleuren wel bij

Nadere informatie

INHOUD COLORIZE 3 KNIPPEN 4 COLORMENU 6 CARE 8 COLORIZEWORKSHOPS 10

INHOUD COLORIZE 3 KNIPPEN 4 COLORMENU 6 CARE 8 COLORIZEWORKSHOPS 10 by MENU INHOUD COLORIZE 3 KNIPPEN 4 COLORMENU 6 CARE 8 COLORIZEWORKSHOPS 10 2 by In een wereld waar de trends komen en gaan en er steeds meer nieuwe behandelingen en producten op de markt komen, ontstaat

Nadere informatie

W A V I N G some like it wavy Z210MATM1114 NO INHIBITION WEAVING ARGOMENTARIO IT_INTERNO+COP_EN.indd 1 15/01/16 17:03

W A V I N G some like it wavy Z210MATM1114 NO INHIBITION WEAVING ARGOMENTARIO IT_INTERNO+COP_EN.indd 1 15/01/16 17:03 W A V I N G some like it wavy THE ULTIMATE EXCLUSIVITY BY z.one concept NO INHIBITION WAVING De natuurlijke en technologische innovatie verandert de vorm van het haar met respect voor de haarstructuur

Nadere informatie

Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie

Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Reserveren van een haarwerk als een patiënt hoofdhuidkoeling krijgt 3 3. Hoe werkt de hoofdhuidkoeler? 3 4. Bijwerkingen 4 5. Adviezen

Nadere informatie

Kleurkeuze van de Stuc?

Kleurkeuze van de Stuc? Wat is het verbruik van Stuc? Het verbruik wordt bepaald door de ondergrond en de gebruikte techniek. Voor gladde ondergrond 1 laag en dan nat in nat afwerken: < 1 mm laagdikte : +- 1 kg/m² verbruik Voor

Nadere informatie

Hoofdhuidkoeling. Bij chemotherapie

Hoofdhuidkoeling. Bij chemotherapie Hoofdhuidkoeling Bij chemotherapie 2 U krijgt chemotherapie. Een bijwerking van chemotherapie is soms haaruitval. Deze haaruitval wordt veroorzaakt doordat de haarvormende cellen door de chemotherapie

Nadere informatie

Hoofdhuidkoeling. Bij chemotherapie

Hoofdhuidkoeling. Bij chemotherapie Hoofdhuidkoeling Bij chemotherapie 2 U krijgt chemotherapie. Een bijwerking van chemotherapie is soms haaruitval. Deze haaruitval wordt veroorzaakt doordat de haarvormende cellen door de chemotherapie

Nadere informatie

COLOR PROTECTION GEAVANCEERDE BESCHERMING VOOR EEN PROFESSIONELE KLEUR

COLOR PROTECTION GEAVANCEERDE BESCHERMING VOOR EEN PROFESSIONELE KLEUR COLOR PROTECTION GEAVANCEERDE BESCHERMING VOOR EEN PROFESSIONELE KLEUR Reinigen De exclusieve synergie van de unieke glans van lijnzaadextract en de revolutionaire Color Block+ -technologie voor kleurbehoud

Nadere informatie

Vitiligo Wat is vitiligo? Hoe ontstaat vitiligo? - De auto-immuuntheorie

Vitiligo Wat is vitiligo? Hoe ontstaat vitiligo? - De auto-immuuntheorie Vitiligo Wat is vitiligo? Vitiligo is een aandoening waarbij de huid en het haar pigment verliezen en waarbij melkwitte plekken van verschillende grootte en vorm ontstaan. Minstens 0,5% van de wereldbevolking

Nadere informatie

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten)

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) ALGEMENE INFO Toepassing Werkwijze Hoofdbestanddelen Vorm Poeder/granulaat of emulsie te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het ontkleuren

Nadere informatie

De conditie van de huid

De conditie van de huid De conditie van de huid Droog en trekkerig Een huid is zelden het hele jaar in dezelfde conditie. Invloeden van het weer, reizen, stress kunnen verschil maken in de conditie van de huid. Als de huid uit

Nadere informatie

De leerling weet de kleurenleer van itten De leerling weet wat contrasten zijn. De leerling weet iets meer over de kunststroming op-art

De leerling weet de kleurenleer van itten De leerling weet wat contrasten zijn. De leerling weet iets meer over de kunststroming op-art Lesformulier Beginsituatie van de leerling: Opdracht: De leerling kan verven. De leerling past de kleurenleer toe in de kleurencirkel. Daarnaast past hij ook de contrasten toe in de hokjes. De eindopdracht

Nadere informatie

COLOR LUSTRE. KLEURVERSTERKENDE BALSEM 277 RUE ST HONORE 75008 PARIS +33 (0)1 40 20 60 00 WWW.SHUUEMURAART OFHAIR.COM

COLOR LUSTRE. KLEURVERSTERKENDE BALSEM 277 RUE ST HONORE 75008 PARIS +33 (0)1 40 20 60 00 WWW.SHUUEMURAART OFHAIR.COM COLOR LUSTRE. KLEURVERSTERKENDE BALSEM 277 RUE ST HONORE 75008 PARIS +33 (0)1 40 20 60 00 WWW.SHUUEMURAART OFHAIR.COM NEVER STOP THINKING, IMPROVING, INNOVATING. CREATING SOMETHING THAT IS UNIVERSALLY

Nadere informatie

Cursus Kapper

Cursus Kapper Cursus Kapper WWW.I-LEARNING.BE PERMANENT EN WATERGOLF Permanent en watergolf hebben beide gemeen dat ze een andere textuur aan het haar geven. Het enige verschil is dat je voor permanent chemische producten

Nadere informatie

Howto: Huidskleur in olieverf Auteur: Alb Datum: 29/01/2009

Howto: Huidskleur in olieverf Auteur: Alb Datum: 29/01/2009 Deze buste had ik reeds deels geschilderd met acrylverf als demonstratie op FACTS vorig jaar. Uiteindelijk was ik weer niet tevreden over het resultaat + dat er nog enige beschadigingen waren Reparaties

Nadere informatie

ZenzTherapie producten zijn natuurlijk en organisch en bevatten geen parabenen, sulfaten, kleurstoffen of kunstmatige geurstoffen.

ZenzTherapie producten zijn natuurlijk en organisch en bevatten geen parabenen, sulfaten, kleurstoffen of kunstmatige geurstoffen. Voel je goed dankzij natuurlijke haar- en huidverzorgingsproducten ZenzTherapie producten zijn natuurlijk en organisch en bevatten geen parabenen, sulfaten, kleurstoffen of kunstmatige geurstoffen. Patchouli

Nadere informatie

Kleuren maken met Caran d Ache

Kleuren maken met Caran d Ache Kleuren maken met Caran d Ache De kleuren van je huid maken met Caran d Ache is best lastig. Er zijn een aantal basisregels die je kunt gebruiken. Kom je er niet uit met de bestaande kleuren uit de pakjes,

Nadere informatie

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten).

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten). IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten). ALGEMENE INFO Toepassing Werkwijze Hoofdbestanddelen Vorm Poeder/granulaat of emulsie te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het ontkleuren

Nadere informatie

PRODUCTGUIDE 1 Handboek KIS 2014

PRODUCTGUIDE 1 Handboek KIS 2014 PRODUCTGUIDE 1 Handboek KIS 2014 INHOUD Keratin Infusion System 1 De voordelen op een rij 3 Keep It Simple! 4 Achtergrond en theorie van het haar 6 KIS: Biedt voor elke klant een persoonlijke oplossing

Nadere informatie

BIJSLUITER. TRETINOÏNE 0,1% crème

BIJSLUITER. TRETINOÏNE 0,1% crème BIJSLUITER TRETINOÏNE 0,1% crème Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

Samen kijken we naar de vorm van uw gelaat en tekenen dan de vorm van uw wenkbrauwen.en kiezen de kleur

Samen kijken we naar de vorm van uw gelaat en tekenen dan de vorm van uw wenkbrauwen.en kiezen de kleur Permanent make-up Permanent make-up komt oorspronkelijk uit China Ogen worden sprekender gemaakt door een lijntje, Je wenkbrauwen krijgen meer uitdrukking door wat extra kleur Permanent make-up wordt om

Nadere informatie

Dermatologie. Patiënteninformatie. Vitiligo. Slingeland Ziekenhuis

Dermatologie. Patiënteninformatie. Vitiligo. Slingeland Ziekenhuis Dermatologie Vitiligo i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Wat is vitiligo? Vitiligo is een aandoening waarbij de huid en het haar pigment verliezen en waarbij melkwitte plekken van verschillende

Nadere informatie

Irma Hulscher. Handboek voor Medische Pigmentatie en Corrigeren Foutieve PMU. Handboek voor. Irma Hulscher is sinds 1990 gespecialiseerd in permanente

Irma Hulscher. Handboek voor Medische Pigmentatie en Corrigeren Foutieve PMU. Handboek voor. Irma Hulscher is sinds 1990 gespecialiseerd in permanente Dit tweede handboek gaat over het toepassen van medische pigmentaties en het corrigeren van foutieve permanente make-up. Het boek wordt als vakboek bij de opleiding gebruikt, het is echter ook een mooi

Nadere informatie

Ladies / Dames CARE / VERZORGING STYLING. Basic Haircut and Blow 34,00 Wassen, knippen & drogen. Full Haircut and Polish Blow

Ladies / Dames CARE / VERZORGING STYLING. Basic Haircut and Blow 34,00 Wassen, knippen & drogen. Full Haircut and Polish Blow Ladies / Dames Basic Haircut and Blow 34,00 Wassen, knippen & drogen Full Haircut and Polish Blow Wassen, knippn en fohnen Een heerlijke verzorgende en relaxende hoofdmassage, een short 45,00 conditioner

Nadere informatie

Prijslijst Kappers. PRIJZEN OPSTEKEN * Opsteken incl. speldjes 20,00 Opsteken extra 30,00

Prijslijst Kappers. PRIJZEN OPSTEKEN * Opsteken incl. speldjes 20,00 Opsteken extra 30,00 Prijslijst Kappers PRIJZEN KNIPPEN & FÖHNEN Knippen/ snijden 13,00 Wassen, knippen 14,00 Kinderen t/m 9 jaar 10,50 Pony knippen 6,00 Modelföhnen 13,00 Wassen, modelföhnen 14,00 PRIJZEN KLEUREN* Kleurspoeling

Nadere informatie

P-Phenylenediamineallergie

P-Phenylenediamineallergie P-Phenylenediamineallergie Dermatologie Beter voor elkaar U bent allergisch voor p-phenylenediamine: Wat nu? Uw dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor p-phenylenediamine (wordt uitgesproken

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over Permanente make-up

De meest gestelde vragen over Permanente make-up De meest gestelde vragen over Permanente make-up De behandeling Voor wie is permanente make-up geschikt?: In principe is PMU voor iedereen geschikt, voor dames en heren, voor jong en voor oud, mits de

Nadere informatie

Handleiding Pure & Original Marrakech Walls

Handleiding Pure & Original Marrakech Walls Handleiding Pure & Original Marrakech Walls Inhoud Algemene informatie over Pure & Original Marrakech Walls...1 Gebruikersinformatie voor Pure & Original Marrakech Walls...1 Benodigde materialen...1 Pure

Nadere informatie

PREMIUM HAIR COLOURS TECHNISCH WERKBOEK

PREMIUM HAIR COLOURS TECHNISCH WERKBOEK PREMIUM HAIR COLOURS TECHNISCH WERKBOEK GOLD PREMIUM HAIR COLOURS GOLD PREMIUM HAIR COLOURS zijn voedzame haarkleuringen die zijn verrijkt met pure organische oliën van argan en spireazaad. Beide oliesoorten

Nadere informatie

CURSUS EPILEREN MET TOUW

CURSUS EPILEREN MET TOUW CURSUS OVERZICHT AUGUSTUS 2015 CURSUS EPILEREN MET TOUW Epileren met touw is een techniek om onzichtbare haartjes te verwijderen en een techniek waarmee de meest strakke wenkbrauwen op een snelle manier

Nadere informatie

HEALTHY HAIRDRESSER. De handeczeemtest. www.healthyhairdresser.nl. en een handige Quick-Scan. jouw gezondheid telt!

HEALTHY HAIRDRESSER. De handeczeemtest. www.healthyhairdresser.nl. en een handige Quick-Scan. jouw gezondheid telt! HEALTHY jouw gezondheid telt! De handeczeemtest en een handige Quick-Scan HAIRDRESSER www.healthyhairdresser.nl QUICK-SCAN Heb je een gevoelige huid? Het kappersvak vraagt veel van je huid. Een gevoelige

Nadere informatie

ten PRO nze LASS Ontdek

ten PRO nze LASS Ontdek ntdek de OPKLASSE van onze PRODUCTEN O T VOOR HET SUCCES VAN UW SALON STREVEN NAAR DE TOP Elke dag innoveert SUBTIL om doeltreffende, creatieve en respectueuze producten te ontwikkelen die uw klanten

Nadere informatie

TECHNIEKFOLDER. www.wellaprofessionals.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland

TECHNIEKFOLDER. www.wellaprofessionals.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland TECHNIEKFOLDER www.wellaprofessionals.nl www.facebook.com/wellaprofessionalsnederland VOEL DE VRIJHEID, CREËER MET FREEHAND TECHNIEKEN. ONTDEK ZONOPGELICHTE LOOKS ZONDER FOLIES TE GEBRUIKEN: onze meest

Nadere informatie

Voortgangs toets

Voortgangs toets 2011-2012 Voortgangs toets 3 2011-2012 Periode 3: Een volledige permanentbehandeling (met vloeistof) in een geloot wikkelpatroon inclusief DAB-plan.(zelf plannen tijdens de praktijkles) Graafschap College

Nadere informatie

Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie. Oncologie

Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie. Oncologie Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Oncologie . Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Inleiding Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Naast lichamelijk en emotionele problemen die de ziekte met zich

Nadere informatie

Workshop Schilderen. Succes! Beste docent,

Workshop Schilderen. Succes! Beste docent, Workshop Schilderen Beste docent, Samen met uw klas gaat u schilderen op doeken met als thema: Vol vuur voor Afrika! Hiervoor heeft u materiaal en een stappenplan nodig. Na het stappenplan vindt u een

Nadere informatie

EXCLUSIEF PRODUCT VOOR DE PROFESSIONAL

EXCLUSIEF PRODUCT VOOR DE PROFESSIONAL EXCLUSIEF PRODUCT VOOR DE PROFESSIONAL - True Line hairextensions zijn van hoge kwaliteit. - True Line Hairextensions zijn alleen bestemd voor de professional en zijn ook niet te koop bij de (kappers)

Nadere informatie

Cursus Informatiegids

Cursus Informatiegids Cursus Informatiegids Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt. @ Hair Kappersopleiding 2018 2

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SELSUN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SELSUN bevat 25 mg seleniumsulfide per ml. Voor een volledige lijst van hulpstoffen: zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE

Nadere informatie

Kleurruimten - Photoshop

Kleurruimten - Photoshop Kleurruimten - Photoshop RGB RGB is een kleurmodel dat in de een of andere variant gebruikt wordt door camera's en monitoren. Bekende varianten zijn AdobeRGB en srgb. Het maakt gebruik van de primaire

Nadere informatie

Lichen planus. Dermatologie. Beter voor elkaar

Lichen planus. Dermatologie. Beter voor elkaar Lichen planus Dermatologie Beter voor elkaar Lichen planus Wat is lichen planus? Lichen planus, ook wel lichen ruber planus genoemd, is een ontstekingsreactie van de huid en de slijmvliezen. Zowel mannen

Nadere informatie

Dermatologie. Vitiligo. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Dermatologie. Vitiligo. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Dermatologie Vitiligo Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Wat is vitiligo? Vitiligo is een aandoening waarbij de huid en het haar pigment verliezen

Nadere informatie

Afloop & Marges Hoe zit dat nu precies?

Afloop & Marges Hoe zit dat nu precies? Afloop & Marges Hoe zit dat nu precies? 2 Hier word m.b.v. een illustratie uitgelegd hoe je jouw bestand van afloop kunt voorzien en waar je rekening mee dient te houden zodat jouw bestand op correcte

Nadere informatie

M I J N Z E L F B O U W A Q U A R I U M A C H T E R W A N D

M I J N Z E L F B O U W A Q U A R I U M A C H T E R W A N D 1 M I J N Z E L F B O U W A Q U A R I U M A C H T E R W A N D Na wat rondkijken op internet, en vragen stellen aan andere aquarianen ben ik toch zelf begonnen. Ik had er ook in div. winkels al veel gezien

Nadere informatie

Schoonheidssalon Brochure incl. prijzen 2013

Schoonheidssalon Brochure incl. prijzen 2013 Schoonheidssalon Brochure incl. prijzen 2013 Gezichtsbehandeling Gezichtsbehandeling mini: 7,50 Bij deze behandeling word de huid gereinigd met een zachte reinigingsmilk. Hierna zal er een peeling aangebracht

Nadere informatie

Het bouwen van je eigen Rotsachterwand en zijwanden. Door: Niels de Smit

Het bouwen van je eigen Rotsachterwand en zijwanden. Door: Niels de Smit Het bouwen van je eigen Rotsachterwand en zijwanden Door: Niels de Smit Ik heb dit artikel geschreven omdat ik andere hobbyisten mijn ervaringen wil laten zien, en lezen over het zelf maken van een rotsachterwand

Nadere informatie

Visagie. Hetty van Mierlo. Basis

Visagie. Hetty van Mierlo. Basis Visagie Hetty van Mierlo Basis Harmonie Symmetrie Rouge/Blush Wenkbrauwen Lippen Inhoud Inleiding 5 1 Een starterspakket 6 2 De werkplek 20 3 Portfolio 23 4 Kleur 26 5 Licht 34 6 De huid 36 7 Gezichtsvormen

Nadere informatie

Haarverf allergie (p-phenylenediamine)

Haarverf allergie (p-phenylenediamine) Dermatologie Haarverf allergie (p-phenylenediamine) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep U bent allergisch voor p-phenylenediamine: Wat nu? Uw dermatoloog

Nadere informatie

Jouw Delfts blauw! Eigen kleur

Jouw Delfts blauw! Eigen kleur Je eigen kleur Je gaat nu zelf verf maken en mengen! Lekker kliederen... Kies daarna je eigen kleur voor je ontwerp! Je gaat nu zelf verf maken en mengen! Lekker kliederen... Kies daarna je eigen kleur

Nadere informatie

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Controle op de aanwezigheid van verboden stoffen Datum juni 2015 Haarkleurstoffen in haarkleurproducten juni 2015 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Wandverwarming in de Noordoostpolder.

Wandverwarming in de Noordoostpolder. Wandverwarming in de Noordoostpolder. Na dat we de tekeningen klaar hadden voor onze aanbouw, kwamen we tot de conclusie dat we te weinig ruimte haddeen voor het plaatsen van radiatoren, zonder dat ze

Nadere informatie

Behandelen van plaatselijke kaalheid Met DPCP

Behandelen van plaatselijke kaalheid Met DPCP Behandelen van plaatselijke kaalheid Met DPCP Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De dermatoloog heeft met u afgesproken dat u voor uw plaatselijke kaalheid (ook

Nadere informatie

GLAS SMELTEN TOT EEN JUWEELTJE

GLAS SMELTEN TOT EEN JUWEELTJE HANDLEIDING GLAS SMELTEN TOT EEN JUWEELTJE HotMold mallen voor de HotPot Ideaal voor het smelten en het indammen van glas. Op een eenvoudige en effectieve manier bereikt u een prachtig eindresultaat. Moeilijk

Nadere informatie