Budgethouders kiezen voor kwaliteit. [ nr 5 november 06 ] Op de zorgboerderij. Wassen zonder water

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgethouders kiezen voor kwaliteit. [ nr 5 november 06 ] Op de zorgboerderij. Wassen zonder water"

Transcriptie

1 [ nr 5 november 06 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Budgethouders kiezen voor kwaliteit Op de zorgboerderij Wassen zonder water

2 EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, in samenwerking met Media Business Press. Leden en donateurs van Per Saldo ontvangen het magazine 6 keer per jaar als onderdeel van hun lidmaatschap. EigenWijs biedt informatie, achtergronden en opinies rond het persoonsgebonden budget en andere vormen van persoonsgebonden financiering voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen voor vervoer, werk of onderwijs. De weergegeven standpunten zijn voor rekening van de betreffende sprekers, tenzij anders vermeld. [ 4-9 ] Postbus DD Utrecht [ T ] ( 0,20 p/m) Ledenservice (030) (ma uur, di-do uur) [ F ] (030) [ I ] [ E ] Media Business Press Postbus AP Rotterdam Uitgever: Suzanne Wanders [T] (010) [E] Redactie EigenWijs [T] (030) [E] Hoofdredacteur Kees Dijkman Aan dit nummer werkten mee Werner Barendrecht, Eva Hilderink, Petra Jorissen, Marja Morskieft, Bernadette Schoemaker Illustraties Klutworks Bno Vormgeving BuroDaan grafische vormgeving, Markelo Druk Thieme Media Center, Nijmegen Advertenties Media Sales Support Rob Lutz Metaalhof GM Rotterdam [T] (010) [F] (010) [E] Tarieven op aanvraag Oplage EigenWijs: Per Saldo, Utrecht, november Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van Per Saldo. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. [ 27 ] Inhoud [ ] Budgethouders KIEZEN VOOR KWALITEIT Nieuws Goede overgangsregeling Wmo PGB voor activerende begeleiding blijft Nieuw PGB voor hulpmiddelen blinden en slechtzienden Mijn Wijs De troonrede van Marja Morskieft Door de bril van Jorissen WASSEN zonder water Op de ZORGBOERDERIJ Portret van Teun Heukels Per Saldo wijst u de weg De regeling: de ruime mogelijkheden van het PGB De kiek Het JURIDISCH STEUNPUNT helpt Bij problemen met uitkeringen en voorzieningen Vragend wijs

3 [ EIGENWIJS Budgethouders kiezen voor kwaliteit ] Goede zorg, hulp en begeleiding Budgethouders kiezen voor kwaliteit Als budgethouder komt er veel op u af. Eén van de belangrijkste zaken waar u voor komt te staan is het vinden van goede zorg, hulp of begeleiding. Er zijn allerlei mogelijkheden om hulpverleners te vinden. U kunt mensen uit uw omgeving vragen. U kunt de Per Saldo Hulpgids op internet raadplegen. U kunt een bemiddelingsbureau inschakelen. U kunt een oproep plaatsen op de website van Per Saldo of een briefje ophangen in de supermarkt. Maar hoe bepaalt u of de hulp waar u mee in zee wilt gaan de meest geschikte is? Aan welke eisen moet een goede hulp voldoen in uw situatie? Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat iemand vakkundig is, of weegt het voor u zwaarder dat het klikt tussen u en uw hulp? 4

4 [ EIGENWIJS Budgethouders kiezen voor kwaliteit ] [Tekst: Werner Barendrecht, interviews: Eva Hilderink Illustratie: Dik Klut] Kwaliteit en kwaliteitsbeleid zijn belangrijke, actuele onderwerpen in de zorg. Instellingen die zorg verlenen, moeten aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Zo nodig kan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) de geleverde kwaliteit toetsen en ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Dat levert een waarborg op voor de kwaliteit van de geleverde zorg, maar dan wel naar de normen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid. Ondanks allerlei initiatieven om te komen tot een beoordeling van de kwaliteit van de zorg vanuit de gebruiker (bijvoorbeeld via de CQ index), komt die gebruiker er nog altijd een beetje bekaaid van af. Tenminste, als het gaat om de zorg door instellingen, de zorg die in natura geleverd wordt. Voor mensen met een persoonsgebonden budget is de situatie precies omgekeerd. U bent als budgethouder zelf verantwoordelijk voor het inkopen van goede zorg, hulp en begeleiding. De Inspectie voor de gezondheidszorg komt niet bij u thuis kijken hoe u de zaken geregeld hebt. Alleen in noodgevallen kan de Inspectie bij een budgethouder ingrijpen, bijvoorbeeld als een arts een signaal afgeeft aan de Inspectie dat er zaken bij een budgethouder echt helemaal fout lopen. Ook zelf als budgethouder kunt u de Inspectie inschakelen, bijvoorbeeld als u merkt dat een instelling die u met uw persoonsgebonden budget hebt ingehuurd, grove fouten maakt. In de praktijk gebeurt dat overigens maar heel zelden. Dat is ook logisch, want bij het persoonsgebonden budget gaat het er juist om dat u zelf kunt kiezen, zelf kunt uitmaken hoe u de zorg, hulp en begeleiding waar u recht op hebt, geleverd wilt krijgen. U stelt als budgethouder uw eigen kwaliteitseisen. Kortom, als budgethouder hebt u veel eigen verantwoordelijkheid. Budgethouders willen die verantwoordelijkheid graag waarmaken. U hebt als budgethouder alle belang bij goede zorg, hulp en begeleiding. Maar dan moet u wel in staat gesteld worden om die kwaliteit te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Dik tevreden Onlangs heeft het onderzoeksbureau HHM uit Enschede, in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zorg en begeleiding die wordt in gekocht met een persoonsgebonden budget. Honderden mensen met een persoonsgebonden budget voor ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding of verpleging kregen een groot aantal vragen voorgelegd over hun ervaringen met de kwaliteit van de zorgverlening. Het eerste, opvallende resultaat is, dat budgethouders over het algemeen erg tevreden zijn over de zorg en begeleiding die ze krijgen. Uitgedrukt in rapportcijfers krijgen alle zorgfuncties een dikke 8. Ook de hulpverleners zelf zijn tevreden. Zij vinden het prettig dat ze maatwerk kunnen leveren en niet vast zitten aan allerlei regels en dienstroosters van een instelling. Uit dit onderzoek blijkt verder dat budgethouders vooral de persoonlijke aspecten zeer belangrijk vinden. Een respectvolle benadering of het vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens en privé-zaken zijn net zo belangrijk als het zorgvuldig uitvoeren van medische handelingen of hygiënisch werken. Bij de keus van een zorgverlener is het belangrijker dat diens werkwijze aansluit bij de situatie van de budgethouder, dan dat iemand een goede opleiding heeft. Al kan dat laatste vooral bij meer gespecialiseerde zorg en begeleiding natuurlijk wel degelijk een eis zijn. Criteria Aan welke eisen moet goede zorg, hulp en begeleiding voldoen? Enkele criteria uit dit onderzoek zijn voor u als budgethouder wellicht een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg of begeleiding. Let wel, dit zijn geen harde voorwaarden, het is maar net wat u als budgethouder zelf van belang vindt. Bovendien is de lijst lang niet compleet. U kunt als budgethouder zelf de dagen en tijdstippen op de dag bepalen dat de hulp komt en zelf beslissen wat er moet gebeuren. Dit past natuurlijk helemaal in de filosofie van het persoonsgebonden budget. Meestal kunt u als budgethouder in goed overleg met de zorgverlener afspraken maken over de werktijden en de inhoud van de zorg. Soms is er sprake van vaste medische handelingen die op een bepaalde manier of een bepaald moment uitgevoerd moeten worden. De hulpverlener houdt rekening met wat u als budgethouder zelf kunt. Een hulpverlener moet niet ongevraagd allerlei taken van u overnemen. Dit is ook van belang om uw zelfstandigheid te behouden dan wel te vergroten. >> 5

5 Niet de commandant uithangen Voor mij is het vooral belangrijk dat het klikt met mijn hulp- of zorgverlener, stelt Annemie Pisters. Dat is de voorwaarde voor goede hulp met een persoonsgebonden budget, vind ik. Bij een sollicitatiegesprek kijk ik of iemand qua mentaliteit bij mij past. Als ik iemand in huis heb met wie ik niet overweg kan, dan vind ik dat niet prettig. Het gaat om een bepaald gevoel dat je ook met vrienden hebt. Als de wederzijdse klik er niet is in een sollicitatiegesprek, neem ik iemand niet aan. Door een ongebruikelijke vorm van de ziekte van Bechterew lig ik in een ligrolstoel. Ik heb die ziekte nu iets meer dan 25 jaar. Sinds 1995 heb ik een persoonsgebonden budget. Ik wil mijn eigen hulp kunnen regelen, zelf bepalen wanneer en waarmee ik word geholpen. Ik heb huisdieren, twee honden en een kat, en ik wil dat mijn hulpen die huisdieren meer dan tolereren: ze moeten inzien hoe belangrijk die huisdieren voor mij zijn en hun functie voor mij begrijpen. Een goede hulp kan zelfstandig functioneren. Ik houd er namelijk niet van om de hele dag de commandant uit te moeten hangen. Bij huishoudelijke verzorging is het natuurlijk zo dat het huis gewoon goed schoon moet zijn. Maar ook dan moet er een klik zijn met de hulp. Het is bij mij één keer mis gegaan met een hulp. Zij was stiekem. Tijdens de proeftijd kwam ik erachter ze het niet vertelde als er iets kapot ging of niet schoon werd. Dat soort dingen overkomt iedereen, maar ik kan er niet tegen als iemand daar niet open over is. Met die hulp ben ik niet doorgegaan. Belangrijk voor een goede hulp is ook dat hij of zij mij in mijn waarde laat. Ik wil bepaalde dingen zelf en op mijn manier kunnen doen en ik vind het niet fijn om de hele dag achterna gelopen te worden. Ik wil dat mijn hulpen mij daarin respecteren. Om een goede hulp te vinden kijk ik altijd eerst in mijn eigen netwerk. Risico is dan dat als het met zo iemand niet gaat, je de kans loopt dat je een stukje vriendschap kwijtraakt. Een advertentie is ook een manier om een hulp te vinden. Door sollicitatiegesprekken kom ik er achter of ik iemand geschikt vind en als het niet klikt heb ik nog wat mensen achter de hand. Als ik twijfel voer ik een tweede gesprek. Voor het behouden van een goede hulp moet je een goede werkgever zijn. Dat betekent voor mij dat ik rekening houd met de normen en waarden van mijn hulp- of zorgverlener. Ik probeer mijn hulpen als gelijkwaardig te zien. Zo heb ik geen poetsvrouw, want poetsvrouw vind ik zo n naar woord. Ik heb een hulp voor de huishoudelijke verzorging, en ik vind alle hulp die ik krijg even belangrijk. Of het nou persoonlijke verzorging is, ondersteunende begeleiding of huishoudelijke verzorging: alle hulp is even waardevol voor me. En zo zijn De hulpverlener houdt zich aan gemaakte schriftelijke afspraken. Het is aan te bevelen duidelijke schriftelijke afspraken te maken met uw hulpverlener zodat u daar naar kunt verwijzen. De hulpverlener heeft aandacht, belangstelling en respect voor u. Veel budgethouders stellen een persoonlijke benadering zeer op prijs. Maar als er veel zorg of begeleiding is, of als de zorgverlener een familielid is kan het natuurlijk ook wel eens teveel van het goede worden. De kunst is om hier een goede balans in te vinden, waar u zich prettig bij voelt en waar uw hulpverlener goed mee uit de voeten kan. staat tegenover dat ze meestal over een grote ervaringsdeskundigheid beschikken, zodat ze precies weten wat er moet gebeuren. De hulpverlener is bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van medisch verpleegkundige handelingen en kan die zorgvuldig uitvoeren. Dit is een harde eis als het gaat om de uitvoering van bepaalde voorbehouden handelingen, zoals injecties Maar ze laat me ook met rust, ze laat me zijn wie ik ben. De hulpverlener weet wat er gedaan moet worden. De hulpverleners die vanuit een persoonsgebonden budget worden ingehuurd, zijn vaak niet gediplomeerd. Daar 6

6 [ EIGENWIJS Budgethouders kiezen voor kwaliteit ] de verschillende mensen die mij helpen allemaal even waardevol. Blinkend schoon Annemie en ik waren in het begin als vreemden, vertelt Joland Beckers, huishoudelijke hulp bij Annemie Pisters. Ik werk al bijna zeven jaar bij haar en inmiddels zijn we meer vrienden. We kunnen goed praten en drinken altijd even koffie met elkaar. Ik werk elke dag van negen tot één bij Annemie. Ik geef de honden eten en laat ze uit. Ik heb zelf huisdieren en ik kan het prima vinden met haar honden. En ik maak het huis schoon; ik houd gewoon heel erg van poetsen. Voor Annemie is het voornaamste dat de honden eten hebben gehad en uit zijn gelaten. Maar ik wil dat haar huis blinkend schoon is. Als ik weg ga en ik zie hondenpootjes op de witte vloer, dan begin ik weer opnieuw. Als het niet schoon genoeg is, dan denk ik: Wat moet het bezoek wel niet van mij denken? Ik kan goed zelfstandig werken. Maar soms maakt Annemie zich zorgen om me. Dan zegt ze: Doe maar rustig aan. Ik mag dan bijvoorbeeld niet te veel van haar tillen. Ik ren en vlieg wel eens door het huis, en dat wil Annemie niet, dan is ze bezorgd. Maar ze laat me ook met rust, ze laat me zijn wie ik ben. We lachen, praten, ik plaag graag, en dat vindt ze prima. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Een goede hulp kan zelfstandig functioneren De hulpverlener is telefonische bereikbaar voor noodgevallen. Meestal zijn hierover vooral met particuliere bureaus of organisaties goede afspraken over te maken. Maar ook met individuele hulpverleners kunt u afspraken maken over hun beschikbaarheid op oproepbasis. Er is vervanging beschikbaar als de hulpverlener ziek is of om een andere reden niet kan komen. Werkt u met individuele hulpverleners, dan kan dit een lastig punt zijn. Zorg dan voor voldoende anderen, die op oproepbasis beschikbaar zijn. Soms is vervanging niet gewenst, bijvoorbeeld als er een sterke vertrouwensband met een vaste begeleider nodig is. In dat geval is het belangrijk dat u het in noodgevallen een tijdje redt zonder begeleiding. geven, bedienen van beademingsapparatuur, blaasspoelen, wondverzorging, enzovoorts. Het hoeft overigens niet altijd te gaan om een gediplomeerde verpleegkundige. Ook anderen (bijvoorbeeld u zelf als ouders van een kind met een handicap) kunnen bevoegd en bekwaam zijn tot het uitvoeren van deze handelingen, na een goede instructie en autorisatie door een arts. De hulpverlener werkt hygiënisch. Schoon is schoon. Maar hoe schoon precies en vooral hoe opgeruimd, daar kun je van mening over verschillen. In dat geval geeft uw mening als budgethouder de doorslag. De hulpverlener past hulpmiddelen op een juiste manier toe. Ook hulpverleners zonder diploma kunnen door ervaring en instructie prima in staat zijn om bijvoorbeeld tilliften te bedienen of u op het toilet te helpen. De hulpverleners stemmen hun werkzaamheden met elkaar af Dit is alleen van belang als u meerdere hulpverleners aan het werk hebt. U speelt hierbij als budgethouder zelf een belangrijke rol. U bent in feite uw eigen zorgcoördinator. Instrument In de Per Saldo Hulpgids op internet (www.persaldohulpgids.nl) zijn meer dan duizend zorgverleners, hulpen en begeleiders te vinden. Zowel individuele hulpverleners als particuliere bureaus en bemiddelingsbureaus zijn in de Hulpgids opgenomen, gerangschikt naar de soort zorg die ze verlenen en naar de regio waarin ze werken. De Hulpgids geeft vooral praktische informatie: hoe ziet het aanbod er uit en hoe kunt u die aanbieders bereiken. Maar u krijgt in de Hulpgids geen indruk van de manier van werken van de vermelde hulpverleners en of die past bij uw kwaliteitseisen. >> 7

7 Samenspraak en respect [ EIGENWIJS Budgethouders kiezen voor kwaliteit ] Ik heb een zoon van 13 die aanverwant autistisch is, zegt Frans Tromp. Mijn zoon woont bij mijn ex. Zo nu en dan gaat hij een weekendje logeren en we huren wel eens mensen in om met hem op stap te gaan. Een goede hulpverlener geeft hem aandacht en probeert zich in hem en in zijn denkwereld te verplaatsen. Dat is moeilijk en de een kan het beter dan de ander. Maar ik vind het heel belangrijk voor mijn zoon. Ik ben altijd eerlijk en open naar mensen toe, en ik zeg het als iets me niet bevalt bij de hulp die we krijgen. We zijn lid van de Stichting Apart voor de logeerpartijen van mijn zoon. De mensen die daar werken kunnen heel goed luisteren. Dat begon al bij de intake en ook daarna had ik er een heel goed gevoel over. Ze houden regelmatig contact met ons en we werken met een logboek. Zo zijn we goed op de hoogte en weten we of er bijzonderheden zijn. Ik ben daar erg positief over, we zijn tevreden met hen. Ik laat mijn zoon het liefst lekker aanmodderen, want ik geloof dat hij ontplooiingsruimte nodig heeft. Dat is dus iets dat een hulpverlener hem ook moet kunnen bieden. Ik denk dat je altijd een hulp- of zorgverlener moet zoeken die zich in de ander kan verplaatsen. Een hulpverlener moet zich proberen in te leven. En iemand die alleen op het geld uit is, is volgens mij slecht. Dan doe je je werk uit winstbejag en heb je geen aandacht en geduld voor cliënten en patiënten. Zoek geen egoïstische hulpverlener dus, maar een sociale. Eerst luisteren Ik ben verpleegkundige en begeleid en ondersteun cliënten bijvoorbeeld bij bankzaken en ook bij het regelen van een persoonsgebonden budget, aldus Minke Tromp-van Dijk, echtgenote van Frans en begeleider van zijn zoon als die bij hen is. Ik ga met hem naar het zwembad, we gaan naar de camping en shoppen wel eens. Hij houdt erg van winkellogo s, daar gaat hij helemaal in op. Een goede hulpverlener kan goed naar mensen luisteren en ziet wat iemand nodig heeft. Dat kan lang niet iedereen. Soms moet je mensen met rust kunnen laten en ze in hun eigen belevingswereld laten. Ik denk dat een hulpverlener eerst goed moet luisteren naar een zorgvraag om vervolgens te kijken wat hij mensen kan bieden. Daarbij moet je mensen in hun waarde laten. Het niet beter weten. We zijn allemaal gelijk. Zo behandel ik mensen ook. Zo geef en krijg ik respect. Als je eenmaal weet welke hulpvraag iemand heeft dan kan je daarna samen uitvinden wat goed voor iemand is. Ik geloof erg in samenspraak en respect, dat staat voor mij voorop. Een hulpverlener gaat niet naar iemand toe om te vertellen wat goed is voor diegene is. Een goede hulpverlener vraagt: Wat zou u willen dat er gebeurt? Van daaruit werk je verder. Voor mij is het vooral belangrijk dat het klikt met mijn hulp- of zorgverlener Per Saldo vindt dat eigenlijk onbevredigend. Daarom is Per Saldo onlangs begonnen met een project om die kwaliteit beter te kunnen beoordelen. Het project draagt de titel Kiezen voor kwaliteit en is mogelijk gemaakt met financiële steun van een viertal fondsen: het Revalidatiefonds, het Johanna Kinderfonds (JKF), de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en het VSBfonds. Om te beginnen wordt de Hulpgids uitgebreid met een aantal keuzecriteria. U kunt dan in de Hulpgids terugvinden welke opleiding hulpverleners hebben, over hoeveel ervaring ze beschikken, of ze met meerdere collega s samenwerken zodat eventuele vervanging eenvoudig te regelen is, of ze per uur of alleen per dagdeel in te huren zijn, of ze uitgaan van respect voor uw zelfstandigheid, enzovoorts. Daarnaast wil Per Saldo u als budgethouder ook een instrument in handen geven om de kwaliteit van de geleverde hulp te meten. In samenwerking met het bureau Kittz (Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing) wordt een eenvoudig te gebruiken interactief beoordelingsinstrument ontwikkeld, dat u als budgethouders voor uzelf op maat kunt maken. U kunt uw hulpverlener dan beoordelen op uw eigen kwaliteitscriteria. Niet alleen als de hulpverlener bij u aan de slag is, maar ook al vóórdat u een overeenkomst gaat sluiten. Blijkt de hulp niet aan uw eisen te voldoen, dan biedt het instrument een praktische handleiding om daar verbetering in te brengen. Het project Kiezen voor kwaliteit is nog maar net gestart. De resultaten zullen volgend jaar gepubliceerd worden. Volg de berichten in EigenWijs en op de website van Per Saldo! nn 9

8 [ EIGENWIJS NIEUWS] nieuws nieuws nieuws nieuws nieu Overgangsregeling huishoudelijke verzorging Budgethouders ontzien bij overgang naar Wmo De meeste budgethouders met een indicatie voor huishoudelijke verzorging zullen voorlopig weinig merken van de overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zolang hun indicatie nog geldig is in 2007, houden ze gewoon hun huidige persoonsgebonden budget, met alle rechten en plichten die daar bij horen. Pas als hun indicatie afloopt (of uiterlijk per 1 januari 2008) zullen ze voor de huishoudelijke verzorging moeten aankloppen bij hun gemeente. Dat blijkt uit de afspraken die in oktober gemaakt zijn tussen het College voor Zorgverzekeringen, de zorgkantoren, het Servicecentrum PGB en vrijwel alle gemeenten in Nederland. Op 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Huishoudelijke verzorging wordt vanaf dat moment verstrekt door de gemeente en niet meer door het zorgkantoor. Krijgt u nu al huishoudelijke zorg en is uw indicatie nog geldig in 2007, dan geldt voor u een overgangsregeling. Tot voor kort was het nog onduidelijk hoe die regeling er uit zou zien. Pas de afgelopen maand is besloten om een goede regeling te treffen voor budgethouders die met de overgangsregeling te maken krijgen, een regeling waar budgethouders weinig hinder van ondervinden. Hebt u een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke zorg, dan loopt uw budget gewoon door, via het zorgkantoor, zolang uw indicatie nog geldig is in U mag dat persoonsgebonden budget net zo blijven besteden als u tot nu toe gewend was. U legt, net als voorheen, verantwoording af aan het zorgkantoor over uw uitgaven. Daarbij gelden dezelfde regels als nu. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de diensten van het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank. Pas na afloop van uw indicatie (of uiterlijk per 1 januari 2008) moet u bij de gemeente aankloppen voor huishoudelijke zorg. Het zorgkantoor rekent af met uw gemeente, zonder dat u daar naar om hoeft te kijken. De enige voorwaardig voor deze gunstige regeling is dat uw gemeente hierover afspraken maakt met het zorgkantoor. Tot nu toe hebben heel veel gemeenten dat gedaan. Het is nog niet duidelijk of álle gemeenten uiteindelijk aan de regeling mee zullen doen. Twijfelt u over de opstelling van uw gemeente, informeer dan bij uw gemeente hoe het er voor staat, of neem contact op met de Per Saldo ledenservice. Per Saldo probeert te achterhalen welke gemeenten niet aan de regeling mee willen doen en zal hen oproepen om zich alsnog bij de regeling aan te sluiten. Dat is immers in het belang van alle budgethouders. nn Overheveling GGz uitgesteld tot 2008 PGB voor activerende begeleiding blijft Het persoonsgebonden budget voor activerende begeleiding op basis van psychiatrische problemen, blijft in 2007 gewoon in de huidige vorm bestaan. Pas in 2008 wordt dit deel van het persoonsgebonden budget overgeheveld uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dat blijkt uit een brief die minister Hoogervorst op 1 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, is blij met dit uitstel. Per Saldo voorzag door de voorgenomen overheveling grote problemen voor duizenden budgethouders. Vooral voor volwassenen met een GGz achtergrond en voor ouders van kinderen met aandoeningen als autisme, PDDNos of ADHD. Die dreigende problemen zijn voorlopig van de baan. Onzekerheid Tot voor kort was minister Hoogervorst van plan om de geneeskundige Geestelijke Gezondheidzorg (GGz) over te hevelen uit de ene wet (de AWBZ), naar de andere wet (de Zorgverzekeringswet). De geneeskundige GGz zou dan niet meer betaald worden door het zorgkantoor, maar door de zorgverzekeraars. Het was nog volstrekt onduidelijk hoe dat persoonsgebonden budget in de nieuwe regeling er uit zou komen te zien. De onzekerheid onder budgethouders was groot. Aan die onzekerheid is nu voorlopig een 10

9 ws nieuws ni einde gemaakt. Het persoonsgebonden budget voor activerende begeleiding blijft gewoon in de AWBZ. Dat wil zeggen, in De regering is wel van plan om deze activerende begeleiding per 2008 alsnog uit de AWBZ te halen en over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Per Saldo gaat daarom intensief in gesprek met de politiek en met zorgverzekeraars om er voor te zorgen dat er bij een mogelijke overheveling van de GGz in 2008 niet alsnog grote problemen ontstaan voor budgethouders. Als het aan Per Saldo ligt wordt de overheveling niet alleen uitgesteld, maar ook anders vormgegeven. Per Saldo zou het liefste zien dat alle chronische zorg in de AWBZ blijft, ook als het gaat om begeleiding van volwassenen en kinderen met een psychiatrische achtergrond. Behandeling Het uitstel betekent overigens, dat ook het persoonsgebonden budget voor psychiatrische behandeling nog niet in 2007 wordt ingevoerd, maar op zijn vroegst pas per 1 januari nn Plan voor 2007 Driedagen regeling De regering is van plan om de tweedagen regeling volgend jaar te verruimen tot een driedagen regeling. De regeling wordt omgedoopt tot de Regeling dienstverlening aan huis. Budgethouders hoeven dan geen werkgeverslasten meer af te dragen voor hulpverleners die op maximaal drie dagen in de week zorg, hulp of begeleiding aan hen leveren in het kader van hun persoonsgebonden budget. Dat staat in de Miljoenennota die de regering half september heeft gepresenteerd. Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien en wanneer de regeling ingaat. Zodra hier meer over bekend is leest u het op deze website of in de publicaties van Per Saldo. nn mijn wijs Marja Morskieft Troonrede Mitsdien, mooi woord is dat eigenlijk. Ik had er decennialang niet meer aan gedacht, tot een voormalig minister het in zijn mea culpa achteloos liet vallen. Iedereen ontroerd natuurlijk. Van links tot hardcore rechts, vanwege die mooie klanken. Nu, ik niet. Ik raak niet zo snel geroerd door verklaringen van kabinetsleden. Zelfs de Troonrede, uitgesproken van onder een wagenwiel, raakt mijn gevoelige snaar niet. Wel mijn irritatiesnaar. Ik sta er wéér niet in! Het is het derde opeenvolgende jaar dat mijn collega s en ik, de mensen met makke, de sociaal overbodigen en inactieven, doodgezwegen worden. Indirect gaat het wél over ons; we moeten meer betalen voor zorg, we worden verder geprotocolliseerd, onze zorgzwaarte wordt tot een loodzwaar probleem geïndiceerd. De huren worden verhoogd, de controles aangescherpt, de toegang wordt geweigerd, mitsdien. Dus eigenlijk wordt in die Troonrede gezegd: hou je vast lamzakken. Het is Betalen en Hollen of langs de kant staan, over de rand vallen. Zoals Sonja, al drie jaar terminaal maar oh wat een levenskracht, snibbig te horen kreeg van haar verzorgsters: Je had allang dood moeten zijn. Waarop ze haar hardhandig met de toiletgang hielpen. Als ik dit mijn PGB- hulp zou vertellen zou ze uit haar vel springen. De PGB- hulp van mijn vriendin zou spontaan een sit-in met gitaar en liederen organiseren. Gelukkig is onze wereld groter dan die van de Troonrede, van de markt, van de neoliberale gekte die alles en iedereen tot winstgevend of verliesbrengend product reduceert. Onze werkelijkheid is er één van steun en betrokkenheid, van onze PGB-hulpen aan ons en omgekeerd. Van mantelzorg aan vrienden, van zorgwerk voor familieleden die gemangeld worden in het zorgsysteem. Van aandacht voor degenen die achterblijven. Van afscheid nemen van vrienden die al moesten gaan. Van bij elkaar kankeren en zeuren over alles wat ons overkomt! Maar de lol van het leven gaat niet aan ons voorbij, wat heet. Omdat we niet meer meerennen met de firma Nederland Werkt hebben we alle tijd om ons erin te wentelen. Tijd voor het goede leven, muziek uitwisselen die ons inspireert, elkaar teksten lenen die het denken scherpen, met de hulp naar het terminaalbad. Helpen bij een moeilijke brief, koffie drinken in de najaarszon en de slappe lach krijgen. Soms met de moed der wanhoop en een natte broek tot gevolg. Mens, wat zou ik hier een mooie troonrede over kunnen schrijven. Nu nog een passende hoed zoeken. Eén met vleugels. 11

10 nieuws nieuws nieuws nieuws nieu Per 1 januari 2007 nieuwe mogelijkheden PGB voor hulpmiddelen blinden en slechtzienden Blinden en slechtzienden kunnen volgend jaar zelf hun hulpmiddelen inkopen, met een persoonsgebonden budget dat ze krijgen van hun zorgverzekeraar. Dat meldt de regering in een brief aan de Tweede Kamer. In dit nieuwe persoonsgebonden budget krijgen budgethouders volledige bestedingsvrijheid. Ze kunnen ook schuiven met budgetten tussen verschillende hulpmiddelen. Per Saldo is blij met het nieuwe persoonsgebonden budget. Samen met de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang (FSB) zal Per Saldo ondersteuning organiseren voor mensen die er gebruik van willen maken. Mensen met een visuele handicap gebruiken allerlei hulpmiddelen. Denk aan taststokken, geleidehonden, beeldschermloepen, Wie kiest voor een persoonsgebonden budget, krijg dat budget vooraf op zijn bankrekening gestort. brailleleesregels, voor leesapparatuur, enzovoorts. Die spullen worden verstrekt door de zorgverzekeraar. Maar blinden en slechtzienden hebben tot nu toe nog weinig te kiezen. De zorgverzekeraar bepaalt welke hulpmiddelen ze krijgen en welke leverancier ze mag leveren. De budgethouder kan met dat budget vervolgens zelf gaan winkelen bij verschillende leveranciers. De budgethouder kan daarbij een hulpmiddel aanschaffen naar eigen keuze, zolang hij maar zorgt dat het probleem wordt opgelost op grond waarvan de indicatie gesteld is. Bestedingsvrijheid Dat gaat dus veranderen. Met ingang van 1 januari 2007 kunnen blinden en slechtzienden kiezen voor een persoonsgebonden budget om deze hulpmiddelen zelf in te kopen. Dat gaat als volgt in Als een blinde of slechtziende meerdere hulpmiddelen gebruikt, dan kan hij schuiven met de besteding van het totale budget. Hij kan bijvoorbeeld een goedkopere brailleleesregel aanschaffen en een duurdere geleidestok met sonar. zijn werk. Wil een budgethouder spullen aanschaffen Eerst moet er een indicatie gesteld worden. In de praktijk zal de indicatie vaak gesteld worden door een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden. die meer kosten dan zijn persoonsgebonden budget, dan kan dat, maar dan moet hij zelf bijbetalen. Ondersteuning Vervolgens wordt vastgesteld hoeveel budget er nodig is om de nodige hulpmiddelen aan te schaffen. Er komt een lijst met tarieven, afhankelijk van de eisen waaraan een hulpmiddel moet voldoen. Er komt natuurlijk wel het een en ander kijken bij het nieuwe persoonsgebonden budget voor deze hulpmiddelen. Wanneer kom je in aanmerking voor een hulpmiddel? Hoe verloopt de indicatiestelling? Welke tarieven gelden er? Bij welke leveranciers kun je terecht om een hulpmiddel aan te schaffen? Welke hulpmiddelen kun je allemaal aanschaffen vanuit het persoonsgebonden budget? Hoe kun je goede zaken doen met leveranciers en bijvoorbeeld korting krijgen omdat je lid bent van Per Saldo? Hoe houd je je uitgaven bij? Allemaal vragen waar nieuwe budgethouders een antwoord op willen. Per Saldo zal samen met de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang ondersteuning bieden aan budgethouders met een visuele handicap, voor informatie, advies en ondersteuning. De inkoopcombinatie Zorg6 wordt ingeschakeld om inkoopkortingen te bedingen bij leveranciers. Vernieuwing Omdat budgethouders zich niet strikt hoeven te houden aan een programma van eisen, maar in feite elk hulpmiddel mogen aanschaffen zolang het maar aan het doel van de verstrekking voldoet, komt er ruimte voor vernieuwing. Ook de regering noemt dit in de brief aan de Tweede Kamer een belangrijk voordeel van het nieuwe persoonsgebonden budget. nn 12

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Op weg naar een participatiewet?!

Op weg naar een participatiewet?! [ nr 4 augustus 08 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Op weg naar een participatiewet?! Per Saldo voert actie tegen bezuinigingen AWBZ Budgethouders over het participatiebudget Colofon

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon

Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon [ nr 6 december 09 ] Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget Voor ons een ongelooflijk verhaal, in Zweden heel gewoon Inspiratie voor het nieuwe jaar Mijn thuis! Kleine wooninitiatieven redden

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar nr 04 - oktober 2013 het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zo kunnen we Joey een zinvol bestaan geven Aline Saers blikt terug op de eerste helft van 2013 "Keihard knokken

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Jaargang 2 2005 nummer 3 PrivaZorg magazine Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Vacuümtherapie voor wondgenezing

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie