Verpleegkundige Niveau 4 en 5. Taak- en functieomschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegkundige Niveau 4 en 5. Taak- en functieomschrijving"

Transcriptie

1 Verpleegkundige Niveau 4 en 5 Taak- en functieomschrijving

2 Januari 2015 Evaluatie Q Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verpleegkundige PZ BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van Evita 4 zekerheden voor de klant van Evita 2. Taakomschrijving Verpleegkundige 4 Werkzaamheden Kerntaken verpleegkundige Coördinerende taken Aandachtspunten 4 gedragsregels van Evita Regels en richtlijnen van Evita Protocollen van Evita 3. Functie-eisen, competenties, arbeidsvoorwaarden 7 Functie-eisen Competenties Arbeidsvoorwaarden 4. Werken met het (zorg)dossier bij klanten van Evita 9 Het (zorg)dossier Uitgangspunt van het zorgdossier van Evita Klantinformatie Handleiding en toelichting Zorgleefplan Observeren en rapporteren 5. Starten bij een nieuwe klant 10 Hoe start de verpleegkundige bij een nieuwe klant Belangrijke punten voor elke zorgverlening 6. Wat te doen bij probleemsituaties 12 Evita Zorg Van Alkemadelaan AJ Den Haag Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 2 van 12

3 1. Evita Evita Evita is een thuiszorgorganisatie. De zorgverleners van Evita verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en (palliatieve) nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers in de regio Haaglanden. Evita biedt een totaalpakket aan thuiszorg, waarbij inzet van korte momenten tot 24-uurszorg mogelijk is. Evita levert de volgende zorgproducten: Verzorging Verpleging Nacht- en 24-uurszorg Begeleiding Huishoudelijke verzorging Gezelschap (particuliere begeleiding, structuur dagelijks leven, eenzaamheidsbestrijding) Visie en doelstelling van Evita De klant centraal vaste zorgverleners op vaste dagen en tijden dezelfde zorgverlener voor verschillende taken Kwaliteit van zorg zorg die bij u past, flexibiliteit en maatwerk Operationele excellentie in dienstverlening continuïteit van zorg, 24-uur inzetbare zorg geen wachtlijsten 24-uurs bereikbaarheid Goede en betaalbare zorg De zorg van Evita is vraaggericht. Doel van de zorgverlening van Evita is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten leven in hun eigen vertrouwde omgeving. Belangrijk daarbij zijn het zoveel mogelijk behouden van de regie over het eigen leven, de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid van de klant. Evita ondersteunt individuele zorgvragers, van jong tot oud, zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven. Evita wil haar klanten zo ondersteunen dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen en gewend zijn. Een leven waarin ze de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. 4 zekerheden voor de klant van Evita 1. Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week 24 uur per dag 2. U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis: van verpleging tot huishoudelijke hulp 3. U heeft een vaste zorgverlener die bij ú past 4. U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 3 van 12

4 2. Taakomschrijving Verpleegkundige Werkzaamheden Als verpleegkundige bij Evita voer je verzorgende, verpleegkundige en coördinerende taken uit bij een vaste groep klanten. Als verpleegkundige van Evita ondersteun je de klant in het dagelijks leven bij hen thuis. De klant staat centraal en geeft zoveel mogelijk zelf aan wat er moet gebeuren. Daarbij ben je als verpleegkundige actief in het signaleren van mogelijke wensen en behoeften bij de klant, die door Evita ingevuld kunnen worden. De verpleegkundige van Evita voert naast verpleging en verzorging waar nodig ook licht huishoudelijke taken uit. We verwachten van je dat je werkt volgens de richtlijnen, regels en procedures van Evita. De zorgcoördinator van Evita is jouw aanspreekpunt op kantoor. Bij problemen overleg je eerst met de klant en indien noodzakelijk met de zorgcoördinator van Evita. Kerntaken verpleegkundige; Ondersteunen en begeleiden van klanten o De klant ondersteunen in het voortzetten van zijn leven zoals hij dat gewend was en graag wil o De klant ondersteunen zodat hij, met zijn mogelijkheden en beperkingen, datgene kan blijven doen wat hij zelf zinvol en belangrijk vindt Verrichten van persoonlijke lichamelijke verzorging: o Controle lichaamsfuncties (pols, temperatuur, bloeddruk, ademhaling) o Meten en sparen van urine en faeces o Helpen bij wassen, aankleden, toiletgang, verschonen o Incontinentie verzorgen o Decubitus preventie o Helpen bij het verplaatsen in en uit bed, ondersteunen bij verandering van lichaamshouding, gebruik maken van tihulpmiddelen o Helpen bij aanbrengen van lichaamsondersteunende hulpmiddelen (prothese, steunkousen, orthopedisch korset) o Ondersteunen van de klant bij oefeningen welke aan de klant zijn voorgeschreven door de fysiotherapeut Het uitvoeren van alle voorkomende verpleegtechnische handelingen; voorbehouden en risicovolle handelingen; Het bieden van ondersteuning aan de klant op sociaal-emotioneel gebied; Waarnemen en herkennen van ziektebeelden en veranderingen in het sociaal en lichamelijk gedrag van de klanten; Signaleren van veranderingen in de gezondheidssituatie van de klant; Rapporteren van werkzaamheden in het zorgdossier; Coördineren van de zorgverlening; Coachen en begeleiden van collega-zorgverleners. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 4 van 12

5 Coördinerende taken Als verpleegkundige wordt van je verwacht dat je in een aantal zorgsituaties de zorgverlening kunt coördineren. Dat betekent dat je het aanspreekpunt bent voor de betreffende klant en de overige zorgverleners in het team. Je bent aanspreekpunt voor de (rooster)planning en voor zorginhoudelijke vragen. De zorgcoördinator vanuit het kantoor van Evita is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening, de planningsmedewerkers zijn eindverantwoordelijk voor de roosterplanning. Als coördinator in het veld ben je de schakel tussen het kantoor en het team van zorgverleners. Teamoverleg Wanneer je als verpleegkundige in een team van zorgverleners bij een klant werkt, dan dient er minimaal 1 x per jaar een teamoverleg plaats te vinden. In het teamoverleg wordt zowel de zorg- en dienstverlening aan de klant besproken, als de onderlinge samenwerking binnen het team van zorgverleners. Aandachtspunten Plannen van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de klant; Stimuleren van de zelfredzaamheid van de klant; zoveel mogelijk stimuleren dat de klant blijft doen wat hij nog zelf kan doen; Belangrijke veranderingen bij de klant en in diens omgeving bespreek je met de klant en je rapporteert hierover in het (zorg)dossier. Je kunt altijd overleggen met de zorgcoördinator; Beroepsgeheim; geef geen (onnodige) informatie van de klant door aan anderen en praat in het bijzijn van de klant nooit over andere klanten; Gedragscode; Evita heeft een gedragscode opgesteld die iedere medewerker werkzaam bij Evita ondertekent en waar iedere medewerker naar dient te handelen. De inhoud van de gedragscode is opgenomen in de medewerkerinformatiemap. 4 gedragsregels van Evita Zorg 1. Ik help u thuis het leven voort te zetten zoals u dat wilt 2. Ik kom naast u staan, u kunt mij vertrouwen 3. Ik hoor wat u wilt en handel er naar 4. Ik werk met passie en ontwikkel mijzelf Wie is ik? Iedereen die voor Evita werkt, zowel op kantoor als in het veld. We zijn een team, samen dragen we zorg voor de klant. Regels en richtlijnen van Evita In de medewerkerinformatiemap staat beschreven welke regels en richtlijnen Evita hanteert ten aanzien van haar zorgverleners en wat de zorgverleners van Evita kunnen verwachten. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 5 van 12

6 Protocollen van Evita Evita stelt protocollen voor iedere zorgverlener beschikbaar via het eigen protocollenbestand. De protocollen zijn in te zien via Care Assist online, in de Bibliotheek. Bij aanvang van de zorg en bij veranderingen in de zorgverlening zorgt de zorgcoördinator ervoor dat de juiste protocollen in het zorgdossier worden gedaan. Wanneer je als verpleegkundige merkt dat er geen protocol aanwezig is in het zorgdossier, raadpleeg dan de zorgcoördinator. Opmerkingen over gebruikte protocollen (evaluatie, werkbaarheid, verbeterideeën) kunnen worden gedaan aan de zorgcoördinator of door direct contact op te nemen met de protocollencommissie van Evita. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 6 van 12

7 3. Functie-eisen, competenties, arbeidsvoorwaarden Functie-eisen Als verpleegkundige werk je bij de klanten van Evita thuis. Je bent daar te gast en je bent het visitekaartje van Evita. Wees je daar ook bewust van. We verwachten dat je je correct gedraagt ten opzichte van de klant. De verpleegkundige werkzaam bij Evita dient minimaal aan de volgende functie-eisen te voldoen: Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de thuiszorg; Flexibel inzetbaar; Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal; Een representatief voorkomen; Sympathie en gevoel voor onze klanten; Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied; Beschikken over eigen vervoer. Opleidingseisen: - Verpleegkundige niveau 4: MBO-V, A-opleiding, B-opleiding - Verpleegkundige niveau 5: HBO-V Competenties De verpleegkundige werkzaam bij Evita dient over de volgende competenties te beschikken: Overzicht kunnen bewaren en coördinerend vermogen hebben; In staat zijn collega zorgverleners te coachen en begeleiden het werk beter te doen; Systematisch en hygiënisch kunnen werken; Bekwaamheid ten aanzien van voorkomende (voorbehouden) verpleegtechnische handelingen; Alert zijn en kunnen observeren; Goed kunnen luisteren; goed kunnen luisteren en observeren is belangrijk voor het signaleren van veranderingen bij de klant; Mensenkennis en inlevingsvermogen hebben; je moet je als zorgverlener kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de klant zonder je eigen waarden en normen op te dringen; Zelfredzaam zijn; binnen de afgesproken zorg- en dienstverlening probeer je zoveel mogelijk aan de wensen van de klant te voldoen, maar wees ook duidelijk over wat Evita te bieden heeft en leg uit waarom iets soms niet kan; Professionele houding aan kunnen nemen; je werkt vanuit een beroepsrelatie, niet vanuit een persoonlijke relatie met de klant; Een klantvriendelijke instelling hebben; Een behulpzame houding hebben; Een actieve, niet-afwachtende houding hebben. Arbeidsvoorwaarden Het salaris wordt bepaald op basis van de CAO VV&T: - Verpleegkundige niveau 4 : FWG 40 - Verpleegkundige niveau 5 : FWG 45 Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 7 van 12

8 4. Werken met het (zorg)dossier bij klanten van Evita Het (zorg)dossier 1 Iedere klant van Evita heeft een dossier in huis. Ook klanten bij wie Evita alleen huishoudelijke verzorging of begeleiding levert, hebben een dossier. Het is wettelijk verplicht om in een dossier bij te houden: - wat de zorgvraag is van de klant; - welke zorg wordt geleverd (rapportage van bevindingen); - of de zorgvraag verandert. Uitgangspunt van het zorgdossier van Evita Het uitgangspunt van het zorgdossier is het bieden van integrale zorg, waarbij wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in samenhang worden benaderd. Wonen, welzijn en zorg spelen zich af binnen vier domeinen. Deze vier levensdomeinen vormen de basisstructuur van het zorgleefplan in het zorgdossier: Woon- en leefomstandigheden De klant mag rekenen op ondersteuning bij het zelfstandig wonen in de eigen woonomgeving met goede bereikbaarheid van de zorg en voldoende aandacht voor levenssfeer, privacy en veiligheid. Participatie (het sociale leven van de klant) De klant mag rekenen op bevordering van zijn sociale redzaamheid door ondersteuning bij de invulling van zijn sociale activiteiten. Mentaal welbevinden en autonomie De klant mag rekenen op ondersteuning bij het geestelijk welzijn door respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie. Lichamelijk welbevinden en gezondheid De klant mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering en een schoon en naar wens verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de lichamelijke gezondheid. In het zorgdossier van Evita staan de volgende vragen centraal: Hoe wil de klant leven? Welke gezondheidsrisico s kunnen zich voordoen? Hoe kan Evita de klant daarin ondersteunen? Het resultaat is een persoonlijk zorgdossier voor elke klant. Daarin staat voor de klant hoe hij zijn leven kan voortzetten zoals hij dat gewend was en graag wil. Hoe hij met zijn mogelijkheden en beperkingen datgene kan blijven doen wat hij zelf zinvol en belangrijk vindt. En welke ondersteuning hij daarbij kan verwachten, binnen de beschikbare middelen. 1 Uitgebreide informatie over de inhoud en het gebruik van het zorgdossier staat beschreven in de handleiding van het zorgdossier, die iedere medewerker werkzaam bij Evita ontvangt bij aanname. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 8 van 12

9 Klantinformatie Achter het eerste tabblad zit het formulier waarop algemene informatie over de klant staat: persoonlijke gegevens van de klant waaronder de NAW gegevens, contactpersonen, wettelijke vertegenwoordiging, andere disciplines e.d. Handleiding en toelichting Zorgleefplan Evita Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol bij het invullen en actueel houden van het zorgdossier en zorgleefplan. In de handleiding van het zorgleefplan staat uitgebreid omschreven hoe het zorgdossier is opgebouwd en hoe het zorgdossier dient te worden ingevuld. Voor vragen over het gebruik van het zorgdossier en zorgleefplan kun je terecht bij de zorgcoördinator. Observeren en rapporteren Observeren Als verpleegkundige leer je de klant vaak goed kennen. Je ziet de klant in zijn eigen thuissituatie en je bent goed in staat om een beeld te vormen van eventuele problematiek. Je hebt als verpleegkundige dan ook een rol bij het signaleren van eventuele gezondheidsproblemen. Dat behoort tot jouw professionele verantwoordelijkheid. Als je denkt dat de problemen structureel zijn, overleg dan met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan vervolgens inschatten of de zorgverlening eventueel moet worden uitgebreid. Rapporteren Het is belangrijk dat je signalen die je observeert goed rapporteert in het dossier. Op deze manier kan je in de gaten houden hoe de (gezondheids)situatie verandert in de loop van de tijd. Als de klant op het formulier doelen-acties-afspraken een actueel doel heeft, wordt het nummer van het doel in de kantlijn gezet en hierover gerapporteerd. Veranderingen in zorg en welzijn worden gerapporteerd aan de hand van de domeinen. Observeer de klant en zijn situatie en vraag je daarbij steeds af: Hoe gaat het met Zijn er (bijzondere/ plotselinge) veranderingen? Welke ondersteuning heeft de klant nodig? Zo ja, op welke wijze: voorkeuren, wensen? Gezondheidsrisico s die belangrijk zijn om altijd te observeren, en waarbij het van belang is te rapporteren over aandachtspunten, zijn: lichamelijk welbevinden/ gezondheid; grote gewichtsschommelingen; medicijngebruik; mentaal welbevinden (depressieve gevoelens, sombere uitspraken, etc.); sociale redzaamheid (vereenzaming); incontinentie; huidletsel, decubitus; vallen. Als over het bovenstaande niets gerapporteerd hoeft te worden, dan rapporteer je over welzijn van de klant. Je rapporteert dus altijd. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 9 van 12

10 5. Starten bij een nieuwe klant Hoe start de verpleegkundige bij een nieuwe klant De klant meldt zich bij Evita Een nieuwe klant die zich aanmeldt bij Evita, krijgt eerst een huisbezoek. Dit huisbezoek wordt gedaan door de zorgcoördinator vanuit kantoor of door een verpleegkundige/ verzorgende niveau 3 die de zorg bij de klant coördineert. De (zorg)coördinator inventariseert de wensen en behoeften van de klant en maakt afspraken over de verzorging. De (zorg)coördinator vult het zorgdossier zo volledig mogelijk in. - Algemene informatie over de klant; contactpersonen, huisarts, bijzonderheden; - De zorgkaart, achter tabblad 2, geeft duidelijk en overzichtelijk weer wat de afspraken zijn met de klant over de verzorging; - Afspraken met betrekking tot de te verlenen hulp bij de huishoudelijke verzorging staan achter tabblad 6. De planningsmedewerker van Evita selecteert een (team van) zorgverleners. Voor het eerst naar de klant Wanneer je voor het eerst naar de klant gaat, dan maak je kennis met de klant. Zorg er voor dat je je kunt legitimeren (dit geldt niet alleen bij de eerste werkdag, maar altijd wanneer je bij een klant van Evita werkt). In het zorgdossier dat bij de klant ligt, kun je lezen welke afspraken zijn gemaakt met de klant en welke bijzonderheden er eventueel zijn. Neem deze afspraken door en overleg de werkzaamheden met de klant. Evaluatie Wanneer je 1 of 2 keer bij de klant bent geweest, belt de planningsmedewerker naar jou en naar de klant om te vragen of het wederzijds bevalt. Wanneer dat zo is, dan wordt de dienstverlening zo voortgezet. Als dat niet zo is, dan wordt gezocht naar een oplossing en dat kan betekenen dat jij niet langer zult worden ingezet bij de betreffende klant. Na 6 weken zal de (zorg)coördinator nogmaals bij de klant op bezoek gaan om de zorgen dienstverlening te evalueren. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 10 van 12

11 Belangrijke punten voor elke zorgverlening Ga goed voorbereid op pad; zorg dat je weet bij wie je komt en wat je moet doen. Zorg dat je op tijd bent. Dreig je te laat te komen, informeer de klant dan hierover. Wees opgewekt en beleefd tegen de klant. Vraag of de klant wensen heeft voor deze dag. Was je handen voordat je begint. Observeer en rapporteer altijd. Ken je grenzen. Doe geen dingen waartoe je niet bevoegd bent vanuit je opleiding. Sluit de zorg af met een goed afscheid. Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 11 van 12

12 6. Wat te doen bij probleemsituaties De klant doet niet open: - probeer de klant te bellen - bij buren informeren of zij de klant hebben zien weggaan - contact opnemen met Evita; hij/zij laat dan weten wat je moet doen Je dreigt te laat te komen: - bel de klant en informeer deze dat je wat later bent, maak excuses Er bestaat onduidelijkheid betreffende het wel of niet moeten uitvoeren van bepaalde handelingen/ taken - kijk in het zorgdossier welke afspraken er zijn gemaakt met de klant - overleg met de klant en probeer tot een oplossing te komen - wanneer dit geen oplossing biedt, overleg dan met de zorgcoördinator Schade of zoekraken van privé-spullen van de klant - meld dit direct bij Evita De klant wordt onwel in jouw bijzijn - bel help de klant waar je kan - informeer de familie/ contactpersonen van de klant (gegevens staan vermeld op het formulier klantinformatie in het zorgdossier) - informeer het kantoor van Evita: Taak- functieomschrijving voor de Verpleegkundige werkzaam bij Evita Zorg Pagina 12 van 12

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ 8.8.2.4 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller, Nijmegen 2014 Noordhoff

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Voor alle zorg bij u thuis

Voor alle zorg bij u thuis Voor alle zorg bij u thuis 1 2 Inhoudsopgave Pagina Voor alle zorg bij u thuis 4 Samenwerking 5 De verschillende vormen van thuiszorg 5 Kraamzorg 6 - Kraamzorg aanvragen Jeugdgezondheidszorg 9 - Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie