Risicoanalyse ongevallen scherpe voorwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoanalyse ongevallen scherpe voorwerpen"

Transcriptie

1 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 1/12 Risicoanalyse ongevallen scherpe voorwerpen In het kader van het KB van 17 april 2013 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorg dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd. Met deze risicoanalyse beoordelen we enerzijds het momenteel gebruikt scherp medisch materiaal en anderzijds spreken we een oordeel uit over de risicovolle handelingen en situaties die zich aandienen. Bij dit laatste richten we ons op de verschillende werkposten in de onderneming. Bij de keuze van de werkposten mogen we ons niet beperken tot louter het medisch en het paramedisch personeel maar gaan we zeker ook de schoonmaak, de logistieke dienst, de keuken en de technische dienst moeten meenemen in de risicobeoordeling gezien we merken dat zich ook hier ongevallen door scherpe medische voorwerpen voordoen. Bij de beoordeling kunnen we volgende risicoklassen toekennen: Risicoklasse ZH Zeer hoog Komt regelmatig voor en/of de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn H Hoog Komt regelmatig voor en/of de gevolgen kunnen ernstig zijn M Midden Komt af en toe voor en/of de gevolgen zijn minder ernstig L Laag Komt eerder zelden voor en/of de gevolgen zijn beperkt A Mogelijk aanvaardbaar Komt zo goed als niet voor en/of is quasi onmogelijk en/of er zijn geen gevolgen Bij het bepalen van de risicoklasse is het van belang dat we dit doen in groepsverband waarbij volgende personen hieraan meewerken: Diensthoofd; Afvaardiging van de beroepscategorie waarvoor de risicoanalyse wordt uitgevoerd; De preventieadviseur; De arbeidsgeneesheer. Het toekennen van de risicoklasse kunnen we ons baseren op de ervaring van de deelnemers aan de risicoanalyse en op de registratie van arbeidsongevallen, incidenten en EHBO-tussenkomsten en de effectiviteit van de huidige preventiemaatregelen. Hou bovendien rekening met o.a. volgende elementen: Niet alle prikaccidenten worden gemeld; De momenteel toegepaste techniek en het gebruikte materiaal; Het gebruiken van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, bril, ); Het al dan niet gevaccineerd zijn tegen bepaalde biologische agentia; De psychosociale factoren op het werk (werkdruk, stress, ); De mate van ervaring of het gebrek eraan; Het kwalificatieniveau van de medewerkers; De omstandigheden waarin de handelingen moeten worden uitgevoerd (zichtbaarheid, bewegingsruimte, klimatologische omstandigheden); Eventueel onaangepast gedrag van de patiënt/bewoner; Het gedrag van derden zoals bezoekers, externe artsen en paramedici; Eens de klasse is toegekend, kunnen bijkomende preventiemaatregelen worden voorgesteld en/of kunnen bestaande preventiemaatregelen worden bijgestuurd. Deze maatregelen moeten betrekking hebben op: Het beëindigen van het onnodig gebruik van scherpe medische instrumenten; Het expliciet verbieden om te herkappen; Het bestaan van effectieve procedures en instructies voor het verwijderen van scherpe instrumenten en besmet afval; Het voorzien en het gebruiken van degelijke containers voor scherp afval en voor medisch besmet afval (zo dicht mogelijk bij de plaats van gebruik van de instrumenten); Het wijzen op de risico s verbonden aan het gebruik van een scherp medisch instrument; Het bewustmaken van de medewerkers door de ontwikkeling van activiteiten en het gebruik van promotiemateriaal in samenwerking met het comité PBW;

2 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 2/12 Informatie verstrekken over beschikbare hulpprogramma s; Het bevorderen van de goede praktijk inzake de preventie, melding en registratie van incidenten / ongevallen; Beschikken en toepassen van procedures en instructies wanneer zich een verwonding / infectie door een scherp medisch instrument (noodprocedures); 1. Opleiding personeel : Het personeel moet de nodige opleiding krijgen (met extra aandacht voor nieuwe werknemers en tijdelijk personeel) mbt: Juist gebruik en juist verwijderen van gebruikt scherp medisch materiaal; De risico s, verbonden aan bloed en lichaamsvochten; De te nemen preventiemaatregelen waaronder de persoonlijke beschermingsmiddelen en de te verstrekken vaccinaties; Inhoud meldings-, reactie- en opvolgingsprocedure en hun betekenis; De bij letsels te nemen maatregelen. 2. Melding en opvolgingsprocedure : Wanneer een incident / ongeval gebeurt met een scherp medisch instrument moet de nodige meldingsen opvolgingsprocedure worden gevolgd: Onmiddellijke verzorging en het eventueel toedienen van postexpositieprofylaxe, het voorzien van medisch onderzoek indien daar indicaties voor zijn; Registratie van het incident / ongeval; Onderzoeken van de oorzaken en omstandigheden met tot doel dit in de toekomst te voorkomen; In geval van letsel en na advies van de arbeidsgeneesheer overwegen van passende psychologische behandeling en medische behandeling. 3. Acties naar d erd en (a annemers en onderaannemers): Indien de instelling een beroep doet op externe aannemers of onderaannemers moeten ook volgende acties worden ondernomen: Informatie verstrekken over de risico s ten gevolge van contact met scherp medisch materiaal en de nodige preventiemaatregelen; Zich ervan vergewissen dat deze werknemers de nodige opleiding en instructies dienaangaande hebben gekregen; De informatie dient te worden verstrekt bij het aan zijn inrichting specifiek onthaal; Garant staan dat deze derden de nodige maatregelen ook naleven.

3 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 3/12 RISICOANALYSE OP ORGANISATIENIVEAU OVERZICHT ONGEVALLEN MET SCHERPE MEDISCHE VOORWERPEN / ACCIDENTEEL BLOEDCONTACT VAN DE LAATSTE 5 JAAR Datum Aard ongeval (prikongeval, spat, andere) Werkpost Betrokken materiaal Oorzaken / handeling

4 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 4/12 BEOORDELING VAN HET MOMENTEEL GEBRUIKTE MATERIAAL / MATERIEEL / WERKMETHODES / PROCEDURES Uitgevoerd door: Datum: Beoordeling Niet Materiaal / materieel OK NOK Commentaar aanwezig, gebruik wenselijk Te nemen preventiemaatregelen Naalden, spuiten en ander scherp medisch materiaal 1. Veilige opslag (onbereikbaar voor onbevoegden) 2. Het gebruik van dit materiaal is enkel voorbehouden aan gekwalificeerd personeel. 3. Geen gebruik van scherp materiaal voor andere doelen dan waarvoor bedoeld. 4. Geen hergebruik van het materiaal 5. Niet rondlopen met onbeschermd scherp medisch materiaal in de hand Persoonlijke beschermingsmiddelen 1. (Latexvrije) verzorgingshandschoenen 2. Prikresistente handschoenen 3. Mondmasker 4. Veiligheidsbril / gelaatsscherm 5. Beschermende kledij (overschort) Voorbereiden van materiaal en activiteit 1. Er wordt vooraf een plateautje / nierbekken klaargemaakt met al het nodige materiaal veilig op (over en weer lopen voorkomen). 2. De plaats waar de activiteit gebeurt, is voldoende ruim, voldoende verlicht, Prikpennen voor bloedtest glucose 1. Er worden enkel pennen gebruikt met veiligheidslancethouders met verschillende naalden (hergebruik van een naald is onmogelijk)

5 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 5/12 Beoordeling Niet Materiaal / materieel OK NOK Commentaar aanwezig, gebruik wenselijk Te nemen preventiemaatregelen Insulinepennen met multidose 1. Worden gebruikt voor 1 persoon 2. De naalden worden niet hergebruikt 3. De naalden kunnen risicoloos worden verwijderd van de pen Multidose flacons insuline 1. Worden gebruikt voor 1 persoon 2. Aanprikken met steriele naald en spuit Bloedafname 1. Er wordt gebruik gemaakt van een veilig vacuümsysteem. 2. De gebruikte bloedbuisjes zijn onbreekbaar en lekvrij. 3. Het transport en het tijdelijk bewaren van de gevulde buisjes is voldoende veilig. Chirurgische mesjes 1. Mesjes worden steeds in combinatie met veilige houder gebruikt 2. De mesjes kunnen veilig in de houder worden ingebracht. 3. De mesjes worden eenmalig gebruikt 4. De gebruikte mesjes kunnen veilig worden verwijderd (niet met de hand) 5. Na gebruik wordt het mesje in de naaldcontainer geworpen. Naaldknippers (bij gebruik insulinepennen en spuiten) 1. Voorzien van een zijdelingse invoer om prikken te voorkomen. 2. De naaldknippers kunnen niet worden geopend en er kunnen geen afgeknipte naaldjes uitvallen. 3. De naaldknippers worden niet overvuld. 4. De naaldknippers zijn voldoende hygiënisch (proper / ontsmet). 5. Volle naaldknippers worden in de

6 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 6/12 Materiaal / materieel naaldcontainer gedeponeerd en als dusdanig verder behandeld. Beoordeling OK NOK Commentaar Niet aanwezig, gebruik wenselijk Te nemen preventiemaatregelen Naaldcontainers: 1. Gebruikte naalden en andere gebruikt scherp medisch materiaal worden steeds in de naaldcontainer geworpen. 2. De naaldcontainers zijn voldoende punctieresistent 3. De naaldcontainers zijn voorzien van het biorisico-pictogram 4. Telkens wanneer scherp medisch materiaal wordt gebruikt, wordt een naaldcontainer meegenomen op de plaats van gebruik (op de kamer). 5. Naalden worden nooit herkapt vooraleer in de naaldcontainer te deponeren. 6. Voor het veilig scheiden van de naald van de spuit wordt de uitsparing in de naaldcontainer gebruikt. 7. Na gebruik worden de naaldcontainers steeds tijdelijk gesloten (dit kan ook gemakkelijk). 8. Het maximum vulniveau van de naaldcontainer is aangeduid en wordt gerespecteerd. 9. De naaldcontainers worden enkel gebruikt voor gebruikt scherp medisch materiaal. 10. Volle naaldcontainers worden na gebruik degelijk definitief afgesloten en tijdelijk veilig opgeborgen op de afdeling 11. De volle naaldcontainers worden definitief gesloten en niet geopend om terug te ledigen. 12. Transport van de volle naaldcontainers naar de opslagplaats voor biologisch afval gebeurt op een veilige manier (geen kans op verwonding / besmetting) 13. Tijdelijke opslag van de naaldcontainers tot ophaling is voldoende veilig (geen kans op verwonding / besmetting)

7 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 7/12 Beoordeling Niet Materiaal / materieel OK NOK Commentaar aanwezig, gebruik wenselijk Te nemen preventiemaatregelen Ontsmetting / (hand)hygiëne 1. Toepassen goede handhygiëne (wassen met water en zeep, gebruik handalcohol) voor en na handeling 2. Alcoholswabs (ontsmetting injectieplaats) 3. Periodieke reiniging en ontsmetting gebruikt materiaal (nierbekken, ) 4. Bij morsen met bloed / lichaamsvochten wordt grondig gereinigd / ontsmet. 5. Kledijwissel wordt toegepast bij verontreiniging met bloed / lichaamsvochten Preventieve vaccinatie / gezondheidstoezicht 1. Personeel is onderworpen aan gezondheidstoezicht 2. Personeel is beschermd tegen HB (en HA) 3. Toepassing TBC-bewaking in orde Registratie, aangifte incidenten / ongevallen en opvolging 1. Alle EHBO-tussenkomsten worden geregistreerd en opgevolgd. 2. Het personeel kent de te volgen noodprocedure bij een accidenteel bloedcontact. 3. Elk accidenteel bloedcontact wordt gemeld aan het diensthoofd, de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer voor opvolging. 4. Bij elk accidenteel bloedcontact wordt de noodprocedure gevolgd zoals voorgeschreven. 5. De noodprocedure is efficiënt en effectief 6. Elk accidenteel bloedcontact wordt aangegeven als arbeidsongeval. 7. Indien nodig wordt voorzien in een verdere medische behandeling 8. Indien nodig wordt gezorgd voor psychologische opvang. 9. Elk incident / ongeval wordt onderzocht en de noodzakelijke preventiemaatregelen worden genomen.

8 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 8/12 Materiaal / materieel Opleiding en vorming personeel 1. Bij het onthaal worden de risico s verbonden aan het hanteren van scherp medisch materiaal geduid. 2. Er zijn schriftelijke instructies over het hanteren van scherp medisch materiaal 3. Er zijn schriftelijke instructies over het hanteren van gebruikt scherp medisch materiaal 4. Er zijn schriftelijke instructies over het hanteren van naaldcontainers 5. Er zijn schriftelijke instructies over het veilig transport en de veilige opslag van de naaldcontainers 6. Er zijn schriftelijke instructies over het hanteren van besmet medisch afval 7. Er zijn schriftelijke instructies over de toepassing van de noodprocedure accidenteel bloedcontact. 8. Er is een voldoende groot risico-inzicht bij de werknemers 9. De instructies worden nageleefd Beoordeling OK NOK Commentaar Niet aanwezig, gebruik wenselijk Te nemen preventiemaatregelen Derden 1. Wanneer aannemers en onderaannemers actief zijn binnen de instelling worden deze geïnstrueerd over de geldende afspraken m.b.t. scherp medisch materiaal (opnemen in procedure werken met derden). 2. Er wordt op toegezien dat de afspraken worden nageleefd en er wordt corrigerend opgetreden wanneer nodig. 3. Externe medici / paramedici respecteren de afspraken mbt omgaan met scherp medisch materiaal 4. Er wordt op toegezien dat de afspraken worden nageleefd en er wordt corrigerend opgetreden wanneer nodig.

9 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 9/12 RISICOBEOORDELING PER WERKPOST Werkpost: Uitgevoerd door: Datum: Activiteit en gehanteerd scherp arbeidsmiddel J N Huidige maatregelen Risico Te nemen maatregelen Restrisico OK PRIMAIR, DOELBEWUST HANDELEN 1. Injectie: 1.1. Standaardinjectie 1.2. Gebruik van insulinepen 1.3. Andere: 2. Bloedafname: 2.1. Via vacuümsysteem 2.2. Met lancetten (vb glycemiebepaling) 2.3. Met losse spuit en naald 2.4. Andere: 3. Snijden incisies 3.1. Instrumenten van het OK 3.2. Scalpel 3.3. Tandheelkundige instrumenten 3.4. Andere: 4. Medicatie- en infuusvoorbereiding en -toediening 4.1. Plaatsen van een infuus 4.2. Aankoppelen infuus / technische hulpmiddelen 4.3. Toedienen medicatie, infuusvloeistoffen via intravasculaire katheters 4.4. Andere: 5. Handeling met kans op wegspatten lichaamsvochten 5.1. Chirurgische ingrepen 5.2. Bevallingen 5.3. Verzorging (wondzorg, aspiratie, ) Risicoklasse ZH Zeer hoog H Hoog M Midden L Laag A Mogelijk aanvaardbaar

10 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 10/12 Activiteit en gehanteerd scherp arbeidsmiddel J N Huidige maatregelen Risico Te nemen maatregelen Restrisico OK 5.4. Andere: Risicoklasse ZH Zeer hoog H Hoog M Midden L Laag A Mogelijk aanvaardbaar

11 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 11/12 Activiteit en gehanteerd scherp arbeidsmiddel J N Huidige maatregelen Risico Te nemen maatregelen Restrisico OK PRIMAIRE INCIDENTELE BLOOTSTELLING 1. Prikongevallen tgv (ongecoördineerde) samenwerking 1.1. Doorgeven van scherpe voorwerpen / instrumenten 1.2. Ongecontroleerde beweging patiënt 1.3. Andere: 2. Incidenten 2.1. Vallen / ontglippen van scherp voorwerp 2.2. Onverwachte obstructie / breken instrument 2.3. Andere: 3. Accidenteel vrijkomen van lichaamsvochten 3.1. Accidentele bloedingen / spatten bij verzorging 3.2. Incidenten bij loskoppelen leidingen 3.3. Spatten bij verwijderen recipiënten met lichaamsvochten 3.4. Andere: SECUNDAIRE INCIDENTELE BLOOTSTELLING BIJ VERWERKING VAN MATERIALEN 1. Opruimen en schoonmaken van herbruikbare scherpe voorwerpen 2. Verwijderen van wegwerpmateriaal 3. Transport van materiaal of afval 4. Zwerfnaalden 5. Andere: Risicoklasse ZH Zeer hoog H Hoog M Midden L Laag A Mogelijk aanvaardbaar

12 Biologische agentia Preventie scherpe letsels Ziekenhuis- en gezondheidssector Risicoanalyse 12/12 Activiteit en gehanteerd scherp arbeidsmiddel J N Huidige maatregelen Risico Te nemen maatregelen Restrisico OK ANDERE MOGELIJKE BLOOTSTELLINGEN Provikmo, 2013 Provikmo geeft u deze informatie op vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar om dit op een zeer zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, kan op basis van deze informatie nooit de aansprakelijkheid van Provikmo vzw ingeroepen worden. Risicoklasse ZH Zeer hoog H Hoog M Midden L Laag A Mogelijk aanvaardbaar

PRIK-,SNIJ- EN SPATONGEVALLEN: INCIDENTIE EN PREVENTIE INCIDENTIE UZ LEUVEN

PRIK-,SNIJ- EN SPATONGEVALLEN: INCIDENTIE EN PREVENTIE INCIDENTIE UZ LEUVEN -9-16 PRIK-,SNIJ- EN SPATONGEVALLEN: INCIDENTIE EN PREVENTIE Jaarrapport 1 19-8-16 Dr. Hilde Vanacker 1 INCIDENTIE UZ LEUVEN 1 14 1 1 11 9 8 7 AantalABC 4 98 7 6 14 6 Prik, snij, bijt/ spat 6/9 69/ 6/

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Accidenteel bloedcontact

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Accidenteel bloedcontact Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Accidenteel bloedcontact Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: maart 2004 Gewijzigd: februari 2009 Revisie: januari 2009 Dit document mag vrijelijk

Nadere informatie

Belang van de surveillance van accidenteel bloedcontact in de ziekenhuizen. Enkele cijfers

Belang van de surveillance van accidenteel bloedcontact in de ziekenhuizen. Enkele cijfers Belang van de surveillance van accidenteel bloedcontact in de ziekenhuizen. Enkele cijfers Dr. G.Helsen Opvolging Naaldprikongevallen(1) 1995: Analyse van 5 jaar prikongevallen Besluit: ondanks preventieve

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Hieronder vindt u de mogelijke risico s waarmee u tijdens de stage op de afdeling kan geconfronteerd worden.

Hieronder vindt u de mogelijke risico s waarmee u tijdens de stage op de afdeling kan geconfronteerd worden. RISICOFACTOREN en PREVENTIEMAATREGELEN In uitvoering van het K.B. van 03-05-1999 betreffende de van jongeren op het werk en de omzendbrief van 12-01-2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiaires

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GB20) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: Risicoanalyse/werkpostfiche GEN EESKUN DE (nieuwe medewerkers & studenten)

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: Risicoanalyse/werkpostfiche GEN EESKUN DE (nieuwe medewerkers & studenten) R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Geneeskunde in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING 1. Inleiding In de reglementering inzake welzijn op het werk staat de beheersing van risico s centraal. Zo dient elke werkgever op een systematische

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be info@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

HET LEVEN ZOALS HET IS OP SPOED EN INTENSIEVE ZORG BEKEKEN DOOR DE BRIL VAN DE ZIEKENHUISHYGIËNIST

HET LEVEN ZOALS HET IS OP SPOED EN INTENSIEVE ZORG BEKEKEN DOOR DE BRIL VAN DE ZIEKENHUISHYGIËNIST HET LEVEN ZOALS HET IS OP SPOED EN INTENSIEVE ZORG BEKEKEN DOOR DE BRIL VAN DE ZIEKENHUISHYGIËNIST André De Haes verpleegkundig ziekenhuishygiënist AZ Sint-Maarten Mechelen-Duffel INHOUD 1. Voorstelling

Nadere informatie

Studenten - Stagiairs

Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (Liaisonpsychologie EPSOMA) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GK40) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST STAGE

KADEROVEREENKOMST STAGE KADEROVEREENKOMST STAGE Tussen: 1. VERZORGINGSINSTELLING Dr. G. Buyens, handelend in hoedanigheid van algemeen directeur voor het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels, verder de verzorgingsinstelling genoemd,

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GD25) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Preventie van accidentele bloedcontacten In het ziekenhuismilieu Brussel, 12 maart 2009

Preventie van accidentele bloedcontacten In het ziekenhuismilieu Brussel, 12 maart 2009 Symposium Preventie van accidentele bloedcontacten In het ziekenhuismilieu Brussel, 12 maart 2009 Voorbeeld van een sensibiliseringscampagne In een ziekenhuis I. Boesman preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep C- / D 1

Identificatiedocument Groep C- / D 1 dentificatiedocument Groep C- / D 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam :... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel :... Adres van de bedrijfszetel :... Adres correspondentie :...

Nadere informatie

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST Pagina 1 van 5 WERKPOSTFICHE STUDENT STAGIAIR In uitvoering van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit document stelt de student- stagiair hoogte van de risico s van de afdeling

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

SAMENVATTING preliminaire resultaten 1 juni januari 2005

SAMENVATTING preliminaire resultaten 1 juni januari 2005 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie SAMENVATTING preliminaire resultaten 1 juni 2003-31 januari 2005 Surveillance van accidenteel bloedcontact in de Belgische ziekenhuizen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

1 KADEROVEREENKOMST STAGE

1 KADEROVEREENKOMST STAGE 1 KADEROVEREENKOMST STAGE Tussen: 1.VERZORGINGSINSTELLING Dr. G. Buyens, handelend in hoedanigheid van algemeen directeur voor het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels, verder de verzorgingsinstelling genoemd,

Nadere informatie

Bescherming van stagiair(e)s op het werk (verpleegstage) Risicoanalyse en document

Bescherming van stagiair(e)s op het werk (verpleegstage) Risicoanalyse en document Bescherming van stagiair(e)s op het werk (verpleegstage) Risicoanalyse en document Conform het KB van 21 september 2004 en het KB van 03 mei 1999, gewijzigd door het KB van 03 mei 2003, het KB van 28 mei

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

SOBANE Methode: Biologische agentia NIVEAU 3: ANALYSE. INLEIDING Expertise

SOBANE Methode: Biologische agentia NIVEAU 3: ANALYSE. INLEIDING Expertise SOBANE Methode: Biologische agentia NIVEAU 3: ANALYSE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Evalueer de arbeidssituatie, de infrastructuur en de werkmethoden op een meer grondiger manier voor wat

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1 dentificatiedocument Groep A / B / C+ 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam:... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel:... Adres van de bedrijfszetel:...... Adres correspondentie:...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2 Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2.1 Persoonlijke hygiëne Tijdens de werkzaamheden van de medewerker bloedafname: is eten, drinken en roken niet toegestaan moet de bedrijfskleding gedragen worden:

Nadere informatie

Titel : Algemene richtlijnen voor staalafname

Titel : Algemene richtlijnen voor staalafname Laboratorium Klinische Biologie Document: ALP-0096 Versie: 1.0 Ingangsdatum: 22-2-2017 Goedkeuringstraject Auteur(s):Vrydags Nicolas Revisie Klinisch Bioloog:Jacobs Nadia Revisie Kwaliteitsfunctionaris:Vrydags

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST Pagina 1 van 5 WERKPOSTFICHE STUDENT STAGIAIR In uitvoering van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit document stelt de student- stagiair hoogte van de risico s van de afdeling

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorafgaande instructies: instructie prikongevallen en contact met bloed en andere lichaamsvochten, instructies handhygiëne, evacuatieregels, EHBO

Voorafgaande instructies: instructie prikongevallen en contact met bloed en andere lichaamsvochten, instructies handhygiëne, evacuatieregels, EHBO Algemene gegevens van stageplaats Onderneming Onthaal/begeleiding Triamant Haspengouw Halingenstraat 76, 3806 Velm Naam verantwoordelijke onthaal: Functie: Tel: E-mail: Handtekening verantwoordelijke:

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [pastorale dienst, psycholoog, diëtiek]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [pastorale dienst, psycholoog, diëtiek] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [pastorale dienst, psycholoog, diëtiek] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan

Nadere informatie

Surveillance protocol Accidenteel Bloedcontact in de Belgische Ziekenhuizen

Surveillance protocol Accidenteel Bloedcontact in de Belgische Ziekenhuizen Surveillance protocol Accidenteel Bloedcontact in de Belgische Ziekenhuizen Jacques Joossens * Preventieadviseur UZ Leuven Werkgroep Verzorgingsinstellingen PreBes Korte historiek Nov. 2002: samenstelling

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - loodgieter]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - loodgieter] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - loodgieter] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact Ziekenhuizen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: oktober 2012 Wijziging: mei 2015 Geplande revisie: oktober 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie

Nadere informatie

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN PROCEDURE Contactpersoon Eva Rutten Geldig vanaf 2022016 Referentie AZSJ-0187 Versie 2.0 AZ Sint-Jozef Malle 1 Doel 2 Toepassingsgebied 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Fiche 9 (Analyse): Risicobeoordeling: Wetgeving

Fiche 9 (Analyse): Risicobeoordeling: Wetgeving Fiche 9 (Analyse): Risico: Wetgeving Referentie: artikels 6 tot 10 van het KB van 4 augustus1996, gewijzigd bij de artikels 4 en 5 van het KB van 29 april 1999. De werkgever verricht de in samenwerking

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be info@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

RICHTLIJN 2010/32/EU VAN DE RAAD

RICHTLIJN 2010/32/EU VAN DE RAAD L 134/66 Publicatieblad van de Europese Unie 1.6.2010 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/32/EU VAN DE RAAD van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Risico-inventarisatie & evaluatie Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl September 2013 Deze brochure is ontwikkeld door het voormalig

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact Ziekenhuizen Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: oktober 2012 Revisie: oktober 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VOORKOMEN VAN BLOEDBLOEDCONTACT... 2 2.1 Specifieke

Nadere informatie

Hierdoor is er binnen het onderwijs een beoordeling van de risico s voor biologische agentia nodig.

Hierdoor is er binnen het onderwijs een beoordeling van de risico s voor biologische agentia nodig. uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 01-10-2015 contactpersoon: 02-515 08 98 fax 02-515 08 76 Onderwerp: moederschapsbescherming in de onderwijssector Geachte, In uitvoering van art. 41 van de arbeidswet

Nadere informatie

Bescherming van stagiair(e)s op het werk

Bescherming van stagiair(e)s op het werk R.05.02.10.03N. (versie 2007/12/20) Bescherming van stagiair(e)s op het werk (Maatschappelijk werk, administratie) Risicoanalyse en document Conform het KB van 21 september 2004 en het KB van 03 mei 1999,

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be info@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Inventarisatie van chemische agentia in Barco

Inventarisatie van chemische agentia in Barco Inventarisatie van chemische agentia in Barco Deel 2 Preventiemaatregelen & communicatie Informatie & aankoopbeleid Christophe Vermaete All rights reserved. GO4S safety consult VOF. All rights reserved.

Nadere informatie

Prik- of spatletsel opgelopen tijdens het werk

Prik- of spatletsel opgelopen tijdens het werk Prik- of spatletsel opgelopen tijdens het werk Deze folder is bestemd voor zorgverleners die tijdens hun werk prik- of spatletsel oplopen. In deze folder leest u algemene informatie over prik- of spatletsel

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

INLEIDING. Preventie van accidentele bloedcontacten. Eva Leens

INLEIDING. Preventie van accidentele bloedcontacten. Eva Leens Preventie van accidentele bloedcontacten INLEIDING Eva Leens Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels Belgium T +32 2 642 51 11 F +32 2 642 50 01 email: info@iph.fgov.be www.iph.fgov.be Hoe ABC voorkomen?

Nadere informatie

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST Pagina 1 van 5 WERKPOSTFICHE STUDENT STAGIAIR In uitvoering van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit document stelt de student- stagiair hoogte van de risico s van de afdeling

Nadere informatie

Zie lijst mentoren op intranet DINA/studenten/mentoren/lijst mentoren

Zie lijst mentoren op intranet DINA/studenten/mentoren/lijst mentoren Pagina 1 van 5 WERKPOSTFICHE STUDENT STAGIAIR In uitvoering van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit document stelt de student- stagiair hoogte van de risico s van de afdeling

Nadere informatie

Typefunctie : medische zorg

Typefunctie : medische zorg Typefunctie : medische zorg Omschrijving : personen tewerkgesteld in verzorgingsinstellingen : verpleger, gediplomeerd verpleger, algemeen verpleegkundige, gespecialiseerd verpleger (instrumentist, psychiatrisch,

Nadere informatie

RooDent Importeer Instructies

RooDent Importeer Instructies RooDent Importeer Instructies Met deze versie kunnen licentiehouders van eerdere versies upgraden naar RooDent (3.0). Lees vóór het installeren deze upgrade informatie. Algemene opmerkingen 1. RooDent(2016)

Nadere informatie

Accidenteel bloedcontact

Accidenteel bloedcontact Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Accidenteel bloedcontact Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen chirurgisch daghospitaal 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn

Nadere informatie

S.0.S. Clostridium! Van casus naar draaiboek. Woonzorginfecties praktisch beleid Symposium HVG/CRAGT 15/12/12

S.0.S. Clostridium! Van casus naar draaiboek. Woonzorginfecties praktisch beleid Symposium HVG/CRAGT 15/12/12 S.0.S. Clostridium! Van casus naar draaiboek Woonzorginfecties praktisch beleid Symposium HVG/CRAGT 15/12/12 Dr. Tessa Van Houtte CRA WZC Wissekerke Bazel Oplossen casus Hulpmiddel = draaiboek infectiebeleid

Nadere informatie

Zie lijst mentoren op intranet DINA/studenten/mentoren/lijst mentoren

Zie lijst mentoren op intranet DINA/studenten/mentoren/lijst mentoren Pagina 1 van 5 WERKPOSTFICHE STUDENT STAGIAIR In uitvoering van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit document stelt de student- stagiair hoogte van de risico s van de afdeling

Nadere informatie

HBV vaccinatie. Aanzet preventief veiligheidsbeleid AMC Interventieprogramma. Lessons learned

HBV vaccinatie. Aanzet preventief veiligheidsbeleid AMC Interventieprogramma. Lessons learned Veilig werken aan het bed Preventie van prikaccidenten loont! Jan Hortensius, veiligheidskundige AMC 18e symposium NVvA, april 2009 Inhoud Focus op Preventie van prikaccidenten! HBV vaccinatie AMC data

Nadere informatie

Protocol prikaccidenten. voor schoonmaakwerkzaamheden

Protocol prikaccidenten. voor schoonmaakwerkzaamheden Protocol prikaccidenten voor schoonmaakwerkzaamheden RAS Arboconvenant Schoonmaak -en Glazenwassersbranche Juni 2006 Inhoud Protocol prikaccidenten 1 Inleiding 3 2 Blootstelling aan bloed of andere lichaamsvloeistoffen

Nadere informatie

Eerste hulp aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval. - of die onwel worden. K.B. van 15 december 2010 11/12/12

Eerste hulp aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval. - of die onwel worden. K.B. van 15 december 2010 11/12/12 Eerste hulp aan werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden Dr. Maurits De Ridder Humanisering van de arbeid, FOD WASO Arbeidsgezondheidkunde, Universiteit Gent K.B. van 15 december

Nadere informatie

Omgaan met biologische agentia

Omgaan met biologische agentia Omgaan met biologische agentia Hoe omgaan met BA Werknemer Werkgever Instructie Procedure Besmettingswijze Besmettingsincident Informatie (RA) Communicatie Hygiëne-voorzieningen PBM BA Gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige. Cathlab. Kb 19/2/1997

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige. Cathlab. Kb 19/2/1997 1 Werkpostfiche stagiair verpleegkundige Cathlab Kb 19/2/1997 Datum: april 2005 Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding Beschrijving van de werkzaamheden bloedname, infuus plaatsen toedienen contrastvloeistoffen

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST

BESCHRIJVING / IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST 1 WERKPOSTFICHE STUDENT- STAGIAIR(E) (In uitvoering van het KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van jongeren op het werk en wijzigingen) Dit document stelt de student- stagiair(e) hoogte

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA

Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA Preventie November 2012 Wat is een AO? > een ongeval plotse gebeurtenis minstens één uitwendige oorzaak > bestaan van letsel minstens medische kosten of prothese >

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BASISTEKST AANGEPASTE TEKST KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Art. 4. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op

Nadere informatie

Jongeren op de werkvloer. Maandthema juli

Jongeren op de werkvloer. Maandthema juli Jongeren op de werkvloer Maandthema juli Jongeren, een groep met bijzondere risico s Jongeren worden beschouwd als een groep met bijzondere risico s omwille van hun kwetsbare positie in de onderneming

Nadere informatie

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen.

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Toepassing richtlijn Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Kwaliteitseisen Infectiepreventie

Nadere informatie

Algemene Procedure. Handhygiëne: handschoengebruik

Algemene Procedure. Handhygiëne: handschoengebruik Algemene Procedure Zoektermen Handhygiëne: handschoengebruik Handschoen, handen In voege van 15/11/2013 Versie 2 Pg 1/6 Status Definitief Herziening op Auteur S. Dierckxsens R. Verstraete Handtekening

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK

WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK WERKPOSTFICHE 2014 2015 MAATSCHAPPELIJK WERK GEGEVENS STAGEPLAATS Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Reigerlostraat 10 8730 Beernem Tel: 050/79 95 00 Fax: 050/79 95 11 email: sint.amandus@fracarita.org

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie