STUDIEGIDS - STUDENT. Verzorgende IG Verpleegkundige Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4. Cohort 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS - STUDENT. Verzorgende IG Verpleegkundige Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4. Cohort 2011"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS - STUDENT Verzorgende IG Verpleegkundige Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Cohort 2011

2 1e druk, oktober 2011 Netwerkschool ROC Nijmegen roc-nijmegen.nl/netwerkschool Netwerkschool ROC Nijmegen Lokatie De Maasvallei te Boxmeer Postadres: Postbus AA Boxmeer Bezoekadres: Begijnenstraat EM Boxmeer Telefoon Fax (0485) Bezoekadres Klooster Elsendael Dr. Peelenstraat EG Boxmeer i.o. ROC Nijmegen Campusbaan BT Nijmegen Fotografie en vormgeving Kimm Fotografie & Vormgeving 2 - Studiegids Cohort 2011

3 Voorwoord Voor je ligt de studiegids cohort 2011 van de opleiding Verzorgende IG, Verpleegkundige en Medewerker Maatschappelijke Zorg van Netwerkschool ROC Nijmegen. Jij gaat net als je medestudenten deelnemen aan het onderwijs vanuit de opvattingen van De Netwerkschool. Deze studiegids is in ontwikkeling en kan tijdens de opleiding aangepast worden, aan de nieuwste ontwikkelingen van De netwerkschool. De Netwerkschool is een nieuwe manier van opleiden in het middelbaar beroepsonderwijs die gestart is in september 2010 en plaatsvindt op vijf scholen in Nederland. Netwerkschool ROC Nijmegen is de enige school in Nederland die vanuit De Netwerkschool onderwijs aanbiedt op het gebied van Zorg en Welzijn. Bijzonder is dat je in de eerste fase (20 weken) met studenten van de opleidingen medewerker maatschappelijke zorg, verzorgende en verpleegkundige onderwijs volgt. We doen dit omdat je hierdoor beter kunt bekijken of je de juiste keuze hebt gemaakt. Na die 20 weken ga je verder in de opleiding van jouw keuze. Verdere informatie over jouw opleiding en netwerkschool vind je op de studentenportal en in trajectplanner. Belangrijke documenten om te lezen zijn het onderwijs- en examenreglement (oer) en de opleidingsgids. Bij de Netwerkschool is leren werken en is werken leren. Het maakt steeds minder uit waar je leert. Leren doe je overal. Dit leren en werken gebeurt in nauwe samenwerking met de Pantein zorginstellingen en experts die binnen die zorginstellingen werkzaam zijn. Daarom zijn de zorginstellingen Pantein, Dichterbij Gennep en het Maasziekenhuis Pantein onze partners. 3 - Studiegids Cohort 2011

4 Netwerkschool, onze kijk op onderwijs De Netwerkschool is een plek waar jij je thuis voelt. Je wordt persoonlijk begeleid bij je leerproces en de keuzes die je tijdens je studie maakt. Je voelt je thuis en bent ondernemend. Je hebt invloed op je eigen leerproces. Als je hard werkt en goede resultaten behaalt, is het mogelijk om je opleiding versneld af te sluiten. Het wordt mogelijk om in de avonduren onderwijs te volgen en ook in de vakantieperiodes kun je doorwerken wanneer je dat wilt. Je bent 36 uur per week bezig met leren en werken en wordt daarbij geholpen door je leercoach. Je maakt gebruikt van de digitale leeromgeving. Je opleiding bestaat uit 3 fases. Fase 1 staat in het teken van gezamenlijk leren leren en jouw voorbereiding op de bpv, de beroepspraktijkvorming. Je leercoach helpt je daarbij. In fase 2 en 3 leer je steeds meer je eigen keuzes te maken, zodat de overgang naar een baan soepel kan verlopen. Naast deze belangrijke informatie, verwijzen we je ook naar de informatie op de studentenportal. We wensen je een succesvolle en plezierige studie toe. Het Team Zorg en Welzijn 4 - Studiegids Cohort 2011

5 Onderwijs bij Netwerkschool ROC Nijmegen Ons onderwijs is vraaggericht In de eerste 10 weken krijg je allemaal hetzelfde onderwijs. Na 10 weken kies je samen met je leercoach voor een leerplaatsprofiel. Je volgt dan onderwijs dat past bij het door jou gekozen leerplaatsprofiel. Je leert steeds meer de vragen te stellen om de antwoorden te krijgen die jij nodig hebt om te leren. Van sturing naar zelfsturing Zelfstandig leren berust op twee belangrijke pijlers: Je oefent zelf in meer of mindere mate invloed uit op je eigen leerproces. Dit betekent dat je eigen leeractiviteiten kiest, een eigen plan van aanpak maakt en eigen leerdoelen formuleert. Je leert zowel productgericht als procesgericht. Elke cursus/training/opdracht moet je wijzer maken op twee gebieden: je verwerft inzicht in je eigen manier van leren en je leert hoe je jouw eigen leerproces het beste kan plannen, uitvoeren en controleren. Als een zelfstandig lerende student stuur je jouw eigen leerproces. Onderwijs via leerlijnen Voor elke stap in je leerproces geldt dat praktijkvragen bepalend en sturend zijn. Er wordt geleerd door te doen en er vindt reflectie plaats op het doen. Als student word je uitgedaagd om zo veel mogelijk te oefenen met complexe praktijksituaties. 5 - Studiegids Cohort 2011

6 Het onderwijs krijgt vorm in 5 leerlijnen 1. De integrale leerlijn: Ondernemerschap en projecten Ondernemerschap is kansen zien en deze benutten, waarmee je waarde creëert voor jezelf en je omgeving, in je toekomstige beroep. Uitgangspunt van de Netwerkschool is, dat je als student ondernemend bent en, waar mogelijk, in een eigen onderneming zowel het vak leert als daarmee inkomsten verwerft. Door tijdens en na het uitvoeren van je opdracht stil te staan bij de ervaringen die je opdoet (we noemen dat reflecteren), leer je (in)zien welke vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en kennis je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Je leert hoe jij je vaardigheden en kennis kunt verdiepen en hoe jij je persoonlijke kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. 2. De conceptuele leerlijn: Cursussen Vakspecialistische kennis maak jij je eigen door deel te nemen aan cursussen. Je krijgt inzicht in de theorie achter de taken die je als beroepsbeoefenaar moet uitvoeren. Er zijn ook momenten van zelfstudie. 3. De vaardigheden leerlijn: Trainingen Voor sommige beroepstaken is het nodig dat je over bepaalde vaardigheden beschikt. Om die vaardigheden goed te kunnen toepassen moet je vaak oefenen, meestal volgens een vaste werkwijze. In trainingen leer je die werkwijze. 4. De ervaringsreflectie leerlijn: Beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) Leren in echte praktijksituaties doe je tijdens de beroepspraktijkvorming, het praktijkleren. Beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Tijdens de periode(s) van beroepspraktijkvorming gaat het er om dat je competenties ontwikkelt waarmee je allerlei beroepsproblemen kundig en adequaat kunt oplossen. Dat doe je door ze te oefenen in allerlei verschillende praktijksituaties 5. De begeleidingslijn De leercoach begeleidt je op weg naar zelfstandig leren. In fase 1 volgt hij jou nauwgezet. Naarmate de opleiding vordert krijg je steeds meer de eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van de eindstreep. Jouw leercoach helpt je met het kiezen van het juiste leerplaatsprofiel, basis voor de te volgen beroepspraktijkvorming. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de eindbeoordelingen tijdens de bpv. Hij houdt ook jouw studentdossier bij.

7 Hoe werkt de studiegids? Voor je ligt de studiegids die hoort bij de opleidingen verzorgende IG, verpleegkundige en maatschappelijke zorg niveau 3 en 4. In deze studiegids krijg je alle informatie die hoort bij het onderwijsaanbod van deze opleidingen. Samen met het toetsprogramma kun je precies zien wat er van jou wordt verwacht gedurende deze opleiding én ook wat je van ons kunt verwachten. In deze studiegids staan de toetsen aangegeven die worden aangeboden tijdens jouw opleiding. Soms zijn dit theorietoetsen, soms vaardigheidstoetsen en je zult ook een aantal projecten en proeven uitvoeren. Het onderwijs (leren en werken), dat je moet volgen voordat je de toets kunt maken, staat apart per toets in trajectplanner beschreven. Je kunt zien welke theorie (weten), vaardigheden (kunnen) en houding je moet beheersen om de toets met een voldoende te kunnen behalen. Ook kun je zien welke boeken, websites en andere leermiddelen je nodig hebt tijdens de lessen, colleges, workshops of op je stage. Dit geeft je de kans je goed voor te bereiden. In trajectplanner zie je steeds per toets de volgende informatie: De toetscode en toetsvorm De betreffende kernta(a)k(en), werkproces(sen) en bijbehorende competenties De inhoud De beginvereisten De werkwijze is De leermiddelen je nodig hebt (boeken, websites, handleidingen) De studiebelasting Samen met je leercoach neem je de studiegids door en stel je jouw toets- en onderwijsprogramma samen. Je schrijft jouw plan op in jouw persoonlijke ontwikkelplan en vult de leerroute in Trajectplanner in zodat de leerroute geformaliseerd is. Zo weten jij en jouw leercoach precies waar je de komende weken aan gaat werken Het toetsprogramma en daarmee het onderwijsprogramma zijn gebaseerd op de inhoud van het kwalificatiedossier Studiegids Cohort 2011

8 ONZE CULTUURKAART 8 - Studiegids Cohort 2011

9 Samen met studenten en zorginstellingen hebben we een leidraad gemaakt waarin we omschreven hebben hoe we met elkaar omgaan. We noemen deze leidraad onze cultuurkaart. 9 - Studiegids Cohort 2011

10 Algemene informatie opleidingen Zorg en Welzijn A. Opleiding Verzorgende (IG) Als Verzorgende (IG) bied je hulp aan mensen die voor kortere of langere tijd niet meer voor zichzelf of hun huishouden kunnen zorgen. Jij zorgt voor een goede leefomgeving en de huishouding. Meestal voer je je taken zelfstandig uit. Ook ben je verantwoordelijk voor het herkennen en begeleiden van veranderingen in de gezondheid en het welzijn van de zorgvragers. Dit zijn mensen van alle leeftijden: baby s, kinderen, volwassenen en ouderen. Je doet je werk in overleg en afstemming met anderen. Je moet dus goed kunnen samenwerken. Daarnaast ben je bevoegd om als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG-er) een aantal verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Opleidingsinhoud In de opleiding Verzorgende pas je de kennis en vaardigheden toe bij verschillende doelgroepen: langdurig zieken, ouderen, gehandicapten, kraamvrouwen en baby s. Je bereidt je voor op de zorgsector of werksituatie van je voorkeur. Kies je voor het diploma Verzorgende-IG, dan verdiep je je voor een deel van je opleiding in de zorg voor het kraamgezin, chronisch zieken of ouderen. Kies je voor Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG), dan bestaat het laatste deel van je opleiding uit het aanleren van meer verpleegtechnische handelingen. B. Verpleegkundige Als verpleegkundige begeleid en help je mensen die voor kortere of langere tijd in een instelling voor gezondheidszorg zijn opgenomen of die in een thuissituatie worden verzorgd en verpleegd. Je bent medeverantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van de individuele zorg. Je richt je daarbij op de lichamelijke, psychische en sociale kant van de mens. Omdat je ook uitvoerende taken verricht, sta je dicht bij de zorgvragers. Daarnaast is het van belang dat je verschillende vaardigheden beheerst, zoals sociale en verpleegtechnische vaardigheden. Je werkt in teamverband met collega-verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Dit betekent dat overleggen en rapporteren ook belangrijke taken zijn. Opleidingsinhoud Je leert tijdens de opleiding het plannen van zorg, het geven van basiszorg, het omgaan met mensen in een beroepssituatie, het geven van gezondheidsvoorlichting en ondersteuning bij de opvoeding, zorg voor de huishouding en het organiseren van zorg. Daarnaast besteed je aandacht aan verpleegtechnische handelingen en het verplegen van specifieke categorieën zorgvragers. Als verpleegkundige krijg je te maken met de onderstaande zorgcategorieën: 10 - Studiegids Cohort 2011

11 Ouderenzorg Klinische zorg Kraam-/Kind-/Jeugdzorg Psychiatrie en/of verstandelijk gehandicaptenzorg Chronisch zieken C. Medewerker Maatschappelijke Zorg Op niveau 3 word je breed opgeleid tot Medewerker Maatschappelijke Zorg met onderstaande groepen. Op niveau 4 kies je voor de uitstroom Persoonlijke begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen. Als Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) begeleid je individuele cliënten of een groep cliënten bij het wonen, werken en leven. Je ondersteunt en stimuleert de cliënt (groep). Je sluit daarbij aan bij de vragen, behoeften, voorkeuren, achtergrond en cultuur van de cliënt. Je stemt je activiteiten af op zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en je stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de cliënt richt je je op opvoeding, ontwikkeling of ondersteuning. Je helpt de cliënt in de uitvoering van zijn of haar persoonlijke verzorging. Je voert indien nodig verzorgende of verpleegtechnische handelingen uit. Je signaleert tijdig zorg- en gedragsproblemen en je bespreekt deze met de verantwoordelijke functionaris in de organisatie. Zo lever je een bijdrage aan de kwaliteit van leven en help je hem of haar volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Als Medewerker Maatschappelijke Zorg ben je in staat te werken met zeer verschillende cliënten, bijvoorbeeld cliënten met een handicap, met gedragsproblemen, psychiatrische cliënten, ouderen of cliënten in de maatschappelijke opvang. Beroepspraktijkvorming en leerplaatsprofiel Je krijgt onderwijs gericht op de uitvoering van je bpv en de vragen die je daarbij hebt. Samen met je leercoach zoek je de bpvplaats die past bij de onderdelen van je opleiding die jij wilt leren tijdens de bpv. Daarvoor gebruiken we de leerplaatsprofielen. In een leerplaatsprofiel staat precies omschreven wat jij tijdens je bpv-periode op een bepaalde bpv-plek kunt leren en wat je moet kunnen en kennen voordat jij op die plek stage mag lopen. Je leert en werkt in minimaal 3 verschillende zorgcategorieën. Daardoor ontwikkel je een brede kijk op het beroep en kan jij je toekomstige werkplek beargumenteerd kiezen. Tijdens je bpv-periode ben je gekoppeld aan een werkbegeleider van de instelling. Dat betekent dat je alleen werkt als je werkbegeleider aanwezig is Studiegids Cohort 2011

12 Ondernemerschap Een van de belangrijke uitgangspunten van de Netwerkschool is dat je een ondernemende houding leert ontwikkelen. Dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat je wilt leren ondernemen. Het ondernemen is je vak uitoefenen als zelfstandige vakman/-vrouw in jouw eigen bedrijf. In een eigen onderneming kun je zowel het vak leren als daarmee inkomsten verwerven. Zoals eerder gezegd willen we eerst dat je een ondernemende houding gaat ontwikkelen. Dit is belangrijk want als werknemer wordt ondernemend gedrag zeer gewaardeerd door jouw werkgever. Het is dus een belangrijke ontwikkeling voor je toekomst. Om dat waar te maken, moet jij je goed voorbereiden. Je start hiermee in fase 2 van je opleiding. Ondernemerschap wordt in drie onderdelen aangeboden: Verkennen: hierin staat de bewustwording van je eigen ondernemende houding centraal. Ook maak je kennis met ondernemen in de zorg- en welzijn sector. Leren door doen: je gaat zelf onder begeleiding ondernemen, bijvoorbeeld samen met de stichting Jong Ondernemen start je een eigen onderneming. Ondernemen (niet verplicht): waar mogelijk start je je eigen onderneming of ga je deelnemen aan een bestaande studentonderneming Studiegids Cohort 2011

13 Opbouw van de opleiding Opbouw van de opleiding verzorgende IG, verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 en 4. Fase 1 duurt gemiddeld 20 weken. Tijdens deze fase maak je kennis met zowel de opleiding verzorgende, verpleegkundige als de opleiding medewerker maatschappelijke zorg. Je hebt de eerste tien weken minimaal drie dagen school en je gaat op snuffelstage. Na deze tien weken ga je 1 dag in de week stage lopen en heb je drie dagen per week school, tijdens de schooldagen wordt er ook veel aandacht besteed aan jouw ondernemerschap. De duur van fase 2 is afhankelijk van jouw werktempo. Gemiddeld rekenen we tussen de 60 en 80 weken voor deze fase. Je hebt dan jouw studierichting gekozen. Tijdens deze fase heb je 3 dagen bpv (stage) en 2 dagen school waarvan 1 dag begeleide les en 1 dag zelfstandig werken onder begeleiding op aanvraag. In fase 3 kies je jouw uitstroomrichting binnen de gekozen studie. Je loopt dan zoveel mogelijk stage en komt minimaal 1 dag naar school. Tijdens deze fase is er ook ruimte om een aantal minors (keuzevakken) te volgen. Belangrijk! De Netwerkschool ROC Nijmegen biedt flexibel onderwijs aan. Dat betekent dat je de studie op jouw eigen tempo kunt doorlopen, sneller of langzamer. Je bepaalt met jouw leercoach wat jouw leerroute voor een bepaalde periode wordt. Vervolgens is het aan jou om jouw studie serieus te nemen en verantwoordelijkheid te nemen zodat je de vereiste vakken haalt. Zo kun je er voor zorgen dat je jouw diploma eerder haalt dan de jaren die er wettelijk voor staan Studiegids Cohort 2011

14 Minoren en verder studeren? Verdiepen in vak van keuzen In fase 2 en fase 3 van de opleiding kun je jouw studie verdiepen en/of verbreden. Je kunt een minor volgen die jouw nog meer kennis van jouw eigen of een aanverwant vakgebied levert. Extra verdiepen in de specialisatie waarvoor je kiest; zelfstandig ondernemer (ondernemerscertificaat); werken in het buitenland; doorstroom HBO in samenwerking met HBO-instellingen (alleen voor studenten van niveau 4). Wil je verder studeren? Na afsluiting van de opleiding Verzorgende-IG kun je doorstromen naar de opleiding Verpleegkundige. In dat geval kun je een aantal vrijstellingen krijgen. Na de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 kun je verder leren voor niveau 4 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Na de opleiding niveau 4 kun je verder specialiseren op HBOniveau. Bijvoorbeeld via de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Daarnaast kun je doorstromen naar ander verwante HBO-opleidingen. Na de opleiding Verpleegkunde kun je je verder specialiseren op HBO-niveau. Bijvoorbeeld in de kraamverpleegkunde, kinderverpleegkunde, intensive care-verpleegkunde of ambulanceverpleegkunde. Daarnaast kun je doorstromen naar andere verwante hbo-opleidingen Studiegids Cohort 2011

15 Beoordelen in competentiegericht onderwijs Beoordelen om te leren Beoordelen om te leren is het proces van laten doen, ruimte geven en volgen, feedback geven en laten reflecteren. Als student word je uitgedaagd en tegelijkertijd met rust gelaten. Je krijgt de kans om fouten te maken en te experimenteren. Confrontaties zijn gericht op groei; presentaties zijn er om te laten zien wat je kunt en om af te sluiten. Confrontaties en feedback zijn er zowel van de opleiders als van medestudenten. Zo wordt een leerproces spannend en doelgericht. Beoordelen om te leren gebeurt ook door jou zelf. Je vergelijkt jezelf met voorbeelden en met eisen die door het beroepenveld aan een beginnende beroepsbeoefenaar worden gesteld. Je vergelijkt jezelf ook met eerdere ervaringen zodat voor jou duidelijk waar groei zit. Hierdoor ontwikkel je ook het besef van je eigen kwaliteiten. Dit reflectieproces levert materiaal op dat je goed kunt gebruiken voor je portfolio. Op vaste momenten bespreek je aan de hand van het materiaal in je portfolio je voortgang en ontwikkeling. Aan de hand van de resultaten van de voorliggende periode stel je vast waar je staat en waar je de volgende periode aan gaat werken. Dit leg je vast in een studiecontract en in jouw persoonlijke ontwikkelplan Studiegids Cohort 2011

16 Hoe werkt het toetsprogramma? Uitleg van het toetsprogramma Het kwalificatiedossier en het bijbehorende toetsprogramma van de opleiding verzorgende IG, verpleegkundige, maatschappelijke zorg niveau 3 en 4 bestaat uit meerdere kerntaken. Iedere kerntaak wordt apart aangeboden en bestaat uit meerdere werkprocessen met daaraan gekoppeld competenties. Alle toetsen uit het toetsprogramma zijn onderverdeeld in toetsniveaus. Toetsniveau A (ontwikkelingsgerichte toetsen) A Op de opleiding leer je eerst de basiskennis, basisvaardigheden en beroepshouding die horen bij jouw gekozen beroepsrichting. Deze kennis en vaardigheden staan verwoord in een of meerdere kernta(a)k(en). Jouw docenten en praktijkopleider begeleiden je bij het aanleren van deze competenties. Uiteindelijk worden de kennis, vaardigheden en houding in de vorm van toetsen en projecten afgenomen. De complexiteit van deze toetsen is laag. Toetsniveau B (ontwikkelingsgerichte toetsen) Naarmate je vordert in je studie worden ook de toetsen moeilijker en wordt kennis/ vaardigheden geïntegreerd (tegelijk in één toets) aangeboden. De moeilijkheidsgraad neemt hiermee toe en de begeleiding vanuit de docenten neemt af. Ook zullen de docenten en praktijkopleider meer zelfstandigheid van je gaan verlangen. Als je deze toetsen haalt, ben je bijna op het eindniveau. Dit noemen ze ook wel het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. B Op toetsniveau A en B spreken we over de ontwikkelingsgerichte toetsen. Dit zijn toetsen die aangeven hoe jouw ontwikkeling verloopt gedurende de studie. Je bouwt een portfolio op met bewijs van jouw behaalde resultaten. Dan kun je denken aan producten die je hebt gemaakt en projecten die je hebt gedaan. Op basis van deze informatie wordt je door jouw leercoach verder begeleid in jouw opleiding Studiegids Cohort 2011

17 Toetsniveau C (gekwalificeerde toetsen) Dit is jouw examen. Je hebt van te voren met je leercoach jouw examendossier C samengesteld en hebt toegang tot de proeve van bekwaamheid aangevraagd. De examencommissie zal je dossier doornemen en beoordelen of je aan de proeve van bekwaamheid kan deelnemen. Als je de proeve van bekwaamheid met een voldoende afrond, dan heb je (een deel van) jouw diploma behaald. Aan welke eisen het examendossier per kerntaak moet voldoen, lees je onder het kopje toelating tot proeve Studiegids Cohort 2011

18 Portfolio en diploma Portfolio In de trajectplanner zijn jouw resultaten van de student te vinden. Hierin wordt tevens de aan- en afwezigheid geregistreerd. In het (digitale) portfolio houd je het bewijs van jouw voortgang bij zowel van ontwikkelingsgerichte toetsen (toetsniveau A en B) als van kwalificerende examens (toetsniveau C). Je vraagt en krijgt regelmatig inhoudelijk feedback op jouw gemaakte producten en bereikte resultaten. Kwalificerend beoordelen Kwalificerende beoordelingen zijn beoordelingen die je het recht op een diploma geven. Beoordelen om te kwalificeren is de vaststelling door deskundigen (examinatoren/assessoren) of jij als beginnend beroepsbeoefenaar met succes beroepsbekwaam handelt en voldoet aan vooraf geformuleerde criteria. Met andere woorden: de beoordeling van het examen dat jij doet, moet duidelijk maken of jij voldoende kunt denken en te handelen op het niveau van iemand die zelfstandig werkt op de werkvloer. Om voor een criteriumgericht interview in aanmerking te komen is het verplicht dat je deelneemt aan de bijbehorende onderwijsthema s. Dit is in overeenstemming met de afspraken in de onderwijsovereenkomst die door jou is ondertekend en artikel 7.1 uit het studentenstatuut. De toegang tot beoordelen om te kwalificeren is afhankelijk van jouw voortgang. Je moet aan kunnen tonen dat je voldoende bent voorbereid op het een proeve van bekwaamheid. Een proeve van bekwaamheid is een instrument dat bestaat uit een aantal verschillende beroepsprestaties die inhoudelijk met elkaar samenhangen, in combinatie met een Criterium Gericht Interview (CGI). De beroepsprestaties vinden plaats in de BPV om vast te stellen of je in de uitvoering van beroepshandelingen bekwaam bent en daarbij de benodigde beroepscompetenties weet toe te passen. Het Criterium Gericht Interview vindt op school plaats Studiegids Cohort 2011

19 Wanneer heb je recht op een diploma? Je hebt recht op een diploma wanneer je alle kwalificerende beoordelingen van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten. In het Plan Kwalificerende Beoordelingen wordt beschreven welke kwalificerende beoordelingen er zijn. Om een diploma te behalen moet elke beroepspraktijkvorming met een voldoende worden afgesloten. Inhalen/Herkansen Bij een onvoldoende resultaat van een kwalificerende beoordeling (proeve of CGI ) heb je maximaal twee keer het recht om deze kwalificerende beoordeling opnieuw af te leggen. Voor de eerste herkansing vindt er een overleg plaats tussen jou en je leercoach. Er worden afspraken gemaakt over de voorwaarden en voorbereidingen voor de herkansing. Als je ook de herkansing niet haalt, bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een tweede herkansing. Voor deze tweede herkansing moet de subexamencommissie van de sector toestemming geven. De commissie doet dit als zij de kans dat je het examen kan gaan halen, reëel acht. Als zij deze kans niet reëel acht heb je geen recht meer op deelname aan kwalificerende beoordelingen. De subexamencommissie bepaalt ook op welke wijze en wanneer een eventuele tweede herkansing wordt afgelegd. Herkansing kan leiden tot studieduurverlenging. Vrijstelling Afhankelijk van eerder verworven competenties (EVC s) en eerder verworven kwalificaties (EVK s), kun je mogelijk worden vrijgesteld van ontwikkelingsgerichte onderdelen en kwalificerende beoordelingen. Als je in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, kan dat alleen door middel van het doorlopen van de EVC-procedure. Een EVC- procedure werkt op basis van verzameld bewijsmateriaal, dat aantoont welke competenties je in welke mate hebt verworven. Aan deze procedure zijn kosten verbonden Studiegids Cohort 2011

20 Toelating tot het criteriumgerichte interview (CGI) Voor de opleiding MMZ/VP/VZ gelden de volgende toelatingseisen: Kerntaak 1 Je bent verplicht deel te nemen aan alle geplande toetsen in het toetsprogramma van de opleiding Je dient alle toetsen, zoals aangegeven in het betreffende toetsprogramma, met een voldoende te hebben behaald (cijfer minimaal 5,5) Tijdens de BPV is 80% van de competenties met een voldoende beoordeeld. Je hebt een voldoende voor een competentie als het eindoordeel 70% of meer is Kerntaak 2 Je bent verplicht deel te nemen aan alle geplande toetsen in het toetsprogramma van de opleiding Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Nederlands behaald Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Engels behaald (dit geldt alleen voor niveau 4) Je hebt alle kerntaken mbt LB met een voldoende afgesloten Je dient alle toetsen, zoals aangegeven in het betreffende toetsprogramma, met een voldoende te hebben behaald (cijfer minimaal 5,5) Tijdens de BPV is 80% van de competenties met een voldoende beoordeeld. Je hebt een voldoende voor een competentie als het eindoordeel 70% of meer is Kerntaak 3 (alleen voor niveau 4) Je bent verplicht deel te nemen aan alle geplande toetsen die staan in het toetsprogramma van de opleiding Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Nederlands behaald Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Engels behaald Je hebt alle kerntaken mbt LB met een voldoende afgesloten Je hebt alle toetsen, zoals aangegeven in het betreffende toetsprogramma, met een voldoende te hebben behaald (cijfer minimaal 5,5) Tijdens de BPV is 80% van de competenties met een voldoende beoordeeld. Je hebt een voldoende voor een competentie als het eindoordeel 70% of meer is 20 - Studiegids Cohort 2011

21 Generieke onderwijsprogramma s Het generieke programma moet iedereen volgen en moet voldoen aan de eisen die de overheid aan het programma loopbaan en burgerschap stelt. In het programma zijn een aantal hoofdthema s te onderscheiden. Zo leer je bijvoorbeeld over onze rechten en plichten als werknemer en als consument. En ook is er veel te leren over politiek, over gezondheid, over onze buurt en cultuur. Loopbaan en burgerschap (LB) is onderverdeeld in vijf onderwerpen: Burgerschap 1 De politiek-juridische dimensie. Dit betreft het kunnen deelnemen aan politieke besluiten. 2 De economische dimensie. Dit gaat om twee zaken: (a) een bijdrage leveren aan het arbeidsproces en het bedrijf waar je werkt en (b) het als consument deelnemen aan de maatschappij. 3 De sociaal-maatschappelijke dimensie. Dit gaat over het deel uitmaken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren. 4 De dimensie vitaal burgerschap. Dit gaat over kijken naar je eigen leefstijl en ervoor zorgen dat je een vitaal burger en werknemer bent. Loopbaan 5 Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling. Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling en voor de samenleving als je ervoor zorgt dat je werk kunt vinden dat betekenis heeft of vervolgonderwijs dat aansluit op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Talen en Rekenen Om een beroep goed te kunnen uitoefenen moet je naast de beroepsspecifieke competenties ook over algemene competenties beschikken. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en van rekenen is belangrijk. Voor jouw opleiding is in het kwalificatiedossier aangegeven op welk niveau je je Nederlands en een moderne vreemde taal (Engels) moet beheersen, wil je in aanmerking komen voor een diploma. Ditzelfde geldt voor rekenen. Ondernemerschap Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Netwerkschool is dat je leert ondernemen. Dat kan in een eigen studentenonderneming waarin je zowel het vak kunt leren als daarmee inkomsten kunt vererven. Je kunt ook leren ondernemen binnen je werk op een afdeling, een instelling of een praktijk Studiegids Cohort 2011

22 Begeleiding van de student De rol van leercoach Bij de start van je opleiding krijg je een leercoach. De leercoach is de persoon die je stuurt en ondersteunt in het proces naar zelfstandig leren. De leercoach stimuleert je om jezelf vanuit je eigen mogelijkheden en motivatie te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit een gelijkwaardige situatie. Samen met je leercoach stippel je jouw eigen leertraject uit. Begeleiding op Maat De student kan op advies van de leercoach begeleiding krijgen van een trajectbegeleider die individuele begeleiding kan geven. Deze begeleiding is aanvullend naast de leercoach. Ieder afdeling is gekoppeld aan een trajectbegeleider. Examenbureau Het examenbureau is iedere schooldag bereikbaar van 8.45 tot uur. (Zie portal). Studentenadministratie De studentenadministratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.45 uur tot uur. (Zie portal) Studiegids Cohort 2011

Hoe ziet haar (nominale) opleidingstraject eruit? BASISFASE

Hoe ziet haar (nominale) opleidingstraject eruit? BASISFASE Ter illustratie van het onderwijs in de Netwerkschool werkte ROC Nijmegen werkte drie voorbeelden uit van (nominale) opleidingstrajecten voor studenten uit cohort 2013-2016/2017. 1. Student Yvette ( BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem Als verzorgende IG kun je werken bij verschillende bedrijven of instellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke zorg 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Opleidingen in de sector Welzijn Pagina 5 Medewerker

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP De Hartekamp Groep Afdeling leren en ontwikkelen 1/12

INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP De Hartekamp Groep Afdeling leren en ontwikkelen 1/12 Hartekamp Kollektief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2013-2014 De Hartekamp Groep Afdeling leren en ontwikkelen 1/12 INHOUDSOPGAVE INLEIDING BLZ. 3

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. De Marene Haps

LEERPLAATSPROFIEL. De Marene Haps LEERPLAATSPROFIEL De Marene Haps Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang)

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25486 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

Beoordelen, een begripsbepaling

Beoordelen, een begripsbepaling Beoordelen, een begripsbepaling 1 Dit hoofdstuk gaat over de begrippen toetsen en beoordelen en wat dat betekent voor competentiegericht onderwijs. Beoordelen is in het competentiegerichte leren een ijkpunt

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

2017 Branche kraamzorg

2017 Branche kraamzorg Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Branche Kraamzorg 17 november 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/103071 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL. Parasol Boxmeer

LEERPLAATSPROFIEL. Parasol Boxmeer LEERPLAATSPROFIEL Parasol Boxmeer Leerplaatsprofiel 2013 2 Netwerkschool ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel? Een leerplaatsprofiel bevat informatie over onze organisatie en de inrichting van onze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Overzicht alle onderwijseenheden

Overzicht alle onderwijseenheden Overzicht alle onderwijseenheden Code Titel VZ VP MMZ3 MMZ4 Algemeen AVO01 Nederlands x x x x AVO02 Rekenen x x x x AVO03 Engels x x AVO04 Loopbaan & burgerschap x x x x GLC Groepsleercoaching x x x x

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Werkveldbijeenkomst. Dienstverlening Verzorgende IG Maatschappelijke zorg niveau3 Maatschappelijke zorg niveau 4 Verpleegkunde

Werkveldbijeenkomst. Dienstverlening Verzorgende IG Maatschappelijke zorg niveau3 Maatschappelijke zorg niveau 4 Verpleegkunde Werkveldbijeenkomst Dienstverlening Verzorgende IG Maatschappelijke zorg niveau3 Maatschappelijke zorg niveau 4 Verpleegkunde Welkomstwoord Door Francien Hagenaars Inhoud Welkomstwoord Consortium Malmberg

Nadere informatie