STUDIEGIDS - STUDENT. Verzorgende IG Verpleegkundige Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4. Cohort 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS - STUDENT. Verzorgende IG Verpleegkundige Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4. Cohort 2011"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS - STUDENT Verzorgende IG Verpleegkundige Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Cohort 2011

2 1e druk, oktober 2011 Netwerkschool ROC Nijmegen roc-nijmegen.nl/netwerkschool Netwerkschool ROC Nijmegen Lokatie De Maasvallei te Boxmeer Postadres: Postbus AA Boxmeer Bezoekadres: Begijnenstraat EM Boxmeer Telefoon Fax (0485) Bezoekadres Klooster Elsendael Dr. Peelenstraat EG Boxmeer i.o. ROC Nijmegen Campusbaan BT Nijmegen Fotografie en vormgeving Kimm Fotografie & Vormgeving 2 - Studiegids Cohort 2011

3 Voorwoord Voor je ligt de studiegids cohort 2011 van de opleiding Verzorgende IG, Verpleegkundige en Medewerker Maatschappelijke Zorg van Netwerkschool ROC Nijmegen. Jij gaat net als je medestudenten deelnemen aan het onderwijs vanuit de opvattingen van De Netwerkschool. Deze studiegids is in ontwikkeling en kan tijdens de opleiding aangepast worden, aan de nieuwste ontwikkelingen van De netwerkschool. De Netwerkschool is een nieuwe manier van opleiden in het middelbaar beroepsonderwijs die gestart is in september 2010 en plaatsvindt op vijf scholen in Nederland. Netwerkschool ROC Nijmegen is de enige school in Nederland die vanuit De Netwerkschool onderwijs aanbiedt op het gebied van Zorg en Welzijn. Bijzonder is dat je in de eerste fase (20 weken) met studenten van de opleidingen medewerker maatschappelijke zorg, verzorgende en verpleegkundige onderwijs volgt. We doen dit omdat je hierdoor beter kunt bekijken of je de juiste keuze hebt gemaakt. Na die 20 weken ga je verder in de opleiding van jouw keuze. Verdere informatie over jouw opleiding en netwerkschool vind je op de studentenportal en in trajectplanner. Belangrijke documenten om te lezen zijn het onderwijs- en examenreglement (oer) en de opleidingsgids. Bij de Netwerkschool is leren werken en is werken leren. Het maakt steeds minder uit waar je leert. Leren doe je overal. Dit leren en werken gebeurt in nauwe samenwerking met de Pantein zorginstellingen en experts die binnen die zorginstellingen werkzaam zijn. Daarom zijn de zorginstellingen Pantein, Dichterbij Gennep en het Maasziekenhuis Pantein onze partners. 3 - Studiegids Cohort 2011

4 Netwerkschool, onze kijk op onderwijs De Netwerkschool is een plek waar jij je thuis voelt. Je wordt persoonlijk begeleid bij je leerproces en de keuzes die je tijdens je studie maakt. Je voelt je thuis en bent ondernemend. Je hebt invloed op je eigen leerproces. Als je hard werkt en goede resultaten behaalt, is het mogelijk om je opleiding versneld af te sluiten. Het wordt mogelijk om in de avonduren onderwijs te volgen en ook in de vakantieperiodes kun je doorwerken wanneer je dat wilt. Je bent 36 uur per week bezig met leren en werken en wordt daarbij geholpen door je leercoach. Je maakt gebruikt van de digitale leeromgeving. Je opleiding bestaat uit 3 fases. Fase 1 staat in het teken van gezamenlijk leren leren en jouw voorbereiding op de bpv, de beroepspraktijkvorming. Je leercoach helpt je daarbij. In fase 2 en 3 leer je steeds meer je eigen keuzes te maken, zodat de overgang naar een baan soepel kan verlopen. Naast deze belangrijke informatie, verwijzen we je ook naar de informatie op de studentenportal. We wensen je een succesvolle en plezierige studie toe. Het Team Zorg en Welzijn 4 - Studiegids Cohort 2011

5 Onderwijs bij Netwerkschool ROC Nijmegen Ons onderwijs is vraaggericht In de eerste 10 weken krijg je allemaal hetzelfde onderwijs. Na 10 weken kies je samen met je leercoach voor een leerplaatsprofiel. Je volgt dan onderwijs dat past bij het door jou gekozen leerplaatsprofiel. Je leert steeds meer de vragen te stellen om de antwoorden te krijgen die jij nodig hebt om te leren. Van sturing naar zelfsturing Zelfstandig leren berust op twee belangrijke pijlers: Je oefent zelf in meer of mindere mate invloed uit op je eigen leerproces. Dit betekent dat je eigen leeractiviteiten kiest, een eigen plan van aanpak maakt en eigen leerdoelen formuleert. Je leert zowel productgericht als procesgericht. Elke cursus/training/opdracht moet je wijzer maken op twee gebieden: je verwerft inzicht in je eigen manier van leren en je leert hoe je jouw eigen leerproces het beste kan plannen, uitvoeren en controleren. Als een zelfstandig lerende student stuur je jouw eigen leerproces. Onderwijs via leerlijnen Voor elke stap in je leerproces geldt dat praktijkvragen bepalend en sturend zijn. Er wordt geleerd door te doen en er vindt reflectie plaats op het doen. Als student word je uitgedaagd om zo veel mogelijk te oefenen met complexe praktijksituaties. 5 - Studiegids Cohort 2011

6 Het onderwijs krijgt vorm in 5 leerlijnen 1. De integrale leerlijn: Ondernemerschap en projecten Ondernemerschap is kansen zien en deze benutten, waarmee je waarde creëert voor jezelf en je omgeving, in je toekomstige beroep. Uitgangspunt van de Netwerkschool is, dat je als student ondernemend bent en, waar mogelijk, in een eigen onderneming zowel het vak leert als daarmee inkomsten verwerft. Door tijdens en na het uitvoeren van je opdracht stil te staan bij de ervaringen die je opdoet (we noemen dat reflecteren), leer je (in)zien welke vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en kennis je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Je leert hoe jij je vaardigheden en kennis kunt verdiepen en hoe jij je persoonlijke kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. 2. De conceptuele leerlijn: Cursussen Vakspecialistische kennis maak jij je eigen door deel te nemen aan cursussen. Je krijgt inzicht in de theorie achter de taken die je als beroepsbeoefenaar moet uitvoeren. Er zijn ook momenten van zelfstudie. 3. De vaardigheden leerlijn: Trainingen Voor sommige beroepstaken is het nodig dat je over bepaalde vaardigheden beschikt. Om die vaardigheden goed te kunnen toepassen moet je vaak oefenen, meestal volgens een vaste werkwijze. In trainingen leer je die werkwijze. 4. De ervaringsreflectie leerlijn: Beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) Leren in echte praktijksituaties doe je tijdens de beroepspraktijkvorming, het praktijkleren. Beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Tijdens de periode(s) van beroepspraktijkvorming gaat het er om dat je competenties ontwikkelt waarmee je allerlei beroepsproblemen kundig en adequaat kunt oplossen. Dat doe je door ze te oefenen in allerlei verschillende praktijksituaties 5. De begeleidingslijn De leercoach begeleidt je op weg naar zelfstandig leren. In fase 1 volgt hij jou nauwgezet. Naarmate de opleiding vordert krijg je steeds meer de eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van de eindstreep. Jouw leercoach helpt je met het kiezen van het juiste leerplaatsprofiel, basis voor de te volgen beroepspraktijkvorming. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de eindbeoordelingen tijdens de bpv. Hij houdt ook jouw studentdossier bij.

7 Hoe werkt de studiegids? Voor je ligt de studiegids die hoort bij de opleidingen verzorgende IG, verpleegkundige en maatschappelijke zorg niveau 3 en 4. In deze studiegids krijg je alle informatie die hoort bij het onderwijsaanbod van deze opleidingen. Samen met het toetsprogramma kun je precies zien wat er van jou wordt verwacht gedurende deze opleiding én ook wat je van ons kunt verwachten. In deze studiegids staan de toetsen aangegeven die worden aangeboden tijdens jouw opleiding. Soms zijn dit theorietoetsen, soms vaardigheidstoetsen en je zult ook een aantal projecten en proeven uitvoeren. Het onderwijs (leren en werken), dat je moet volgen voordat je de toets kunt maken, staat apart per toets in trajectplanner beschreven. Je kunt zien welke theorie (weten), vaardigheden (kunnen) en houding je moet beheersen om de toets met een voldoende te kunnen behalen. Ook kun je zien welke boeken, websites en andere leermiddelen je nodig hebt tijdens de lessen, colleges, workshops of op je stage. Dit geeft je de kans je goed voor te bereiden. In trajectplanner zie je steeds per toets de volgende informatie: De toetscode en toetsvorm De betreffende kernta(a)k(en), werkproces(sen) en bijbehorende competenties De inhoud De beginvereisten De werkwijze is De leermiddelen je nodig hebt (boeken, websites, handleidingen) De studiebelasting Samen met je leercoach neem je de studiegids door en stel je jouw toets- en onderwijsprogramma samen. Je schrijft jouw plan op in jouw persoonlijke ontwikkelplan en vult de leerroute in Trajectplanner in zodat de leerroute geformaliseerd is. Zo weten jij en jouw leercoach precies waar je de komende weken aan gaat werken Het toetsprogramma en daarmee het onderwijsprogramma zijn gebaseerd op de inhoud van het kwalificatiedossier Studiegids Cohort 2011

8 ONZE CULTUURKAART 8 - Studiegids Cohort 2011

9 Samen met studenten en zorginstellingen hebben we een leidraad gemaakt waarin we omschreven hebben hoe we met elkaar omgaan. We noemen deze leidraad onze cultuurkaart. 9 - Studiegids Cohort 2011

10 Algemene informatie opleidingen Zorg en Welzijn A. Opleiding Verzorgende (IG) Als Verzorgende (IG) bied je hulp aan mensen die voor kortere of langere tijd niet meer voor zichzelf of hun huishouden kunnen zorgen. Jij zorgt voor een goede leefomgeving en de huishouding. Meestal voer je je taken zelfstandig uit. Ook ben je verantwoordelijk voor het herkennen en begeleiden van veranderingen in de gezondheid en het welzijn van de zorgvragers. Dit zijn mensen van alle leeftijden: baby s, kinderen, volwassenen en ouderen. Je doet je werk in overleg en afstemming met anderen. Je moet dus goed kunnen samenwerken. Daarnaast ben je bevoegd om als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG-er) een aantal verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Opleidingsinhoud In de opleiding Verzorgende pas je de kennis en vaardigheden toe bij verschillende doelgroepen: langdurig zieken, ouderen, gehandicapten, kraamvrouwen en baby s. Je bereidt je voor op de zorgsector of werksituatie van je voorkeur. Kies je voor het diploma Verzorgende-IG, dan verdiep je je voor een deel van je opleiding in de zorg voor het kraamgezin, chronisch zieken of ouderen. Kies je voor Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG), dan bestaat het laatste deel van je opleiding uit het aanleren van meer verpleegtechnische handelingen. B. Verpleegkundige Als verpleegkundige begeleid en help je mensen die voor kortere of langere tijd in een instelling voor gezondheidszorg zijn opgenomen of die in een thuissituatie worden verzorgd en verpleegd. Je bent medeverantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van de individuele zorg. Je richt je daarbij op de lichamelijke, psychische en sociale kant van de mens. Omdat je ook uitvoerende taken verricht, sta je dicht bij de zorgvragers. Daarnaast is het van belang dat je verschillende vaardigheden beheerst, zoals sociale en verpleegtechnische vaardigheden. Je werkt in teamverband met collega-verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Dit betekent dat overleggen en rapporteren ook belangrijke taken zijn. Opleidingsinhoud Je leert tijdens de opleiding het plannen van zorg, het geven van basiszorg, het omgaan met mensen in een beroepssituatie, het geven van gezondheidsvoorlichting en ondersteuning bij de opvoeding, zorg voor de huishouding en het organiseren van zorg. Daarnaast besteed je aandacht aan verpleegtechnische handelingen en het verplegen van specifieke categorieën zorgvragers. Als verpleegkundige krijg je te maken met de onderstaande zorgcategorieën: 10 - Studiegids Cohort 2011

11 Ouderenzorg Klinische zorg Kraam-/Kind-/Jeugdzorg Psychiatrie en/of verstandelijk gehandicaptenzorg Chronisch zieken C. Medewerker Maatschappelijke Zorg Op niveau 3 word je breed opgeleid tot Medewerker Maatschappelijke Zorg met onderstaande groepen. Op niveau 4 kies je voor de uitstroom Persoonlijke begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen. Als Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) begeleid je individuele cliënten of een groep cliënten bij het wonen, werken en leven. Je ondersteunt en stimuleert de cliënt (groep). Je sluit daarbij aan bij de vragen, behoeften, voorkeuren, achtergrond en cultuur van de cliënt. Je stemt je activiteiten af op zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en je stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de cliënt richt je je op opvoeding, ontwikkeling of ondersteuning. Je helpt de cliënt in de uitvoering van zijn of haar persoonlijke verzorging. Je voert indien nodig verzorgende of verpleegtechnische handelingen uit. Je signaleert tijdig zorg- en gedragsproblemen en je bespreekt deze met de verantwoordelijke functionaris in de organisatie. Zo lever je een bijdrage aan de kwaliteit van leven en help je hem of haar volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Als Medewerker Maatschappelijke Zorg ben je in staat te werken met zeer verschillende cliënten, bijvoorbeeld cliënten met een handicap, met gedragsproblemen, psychiatrische cliënten, ouderen of cliënten in de maatschappelijke opvang. Beroepspraktijkvorming en leerplaatsprofiel Je krijgt onderwijs gericht op de uitvoering van je bpv en de vragen die je daarbij hebt. Samen met je leercoach zoek je de bpvplaats die past bij de onderdelen van je opleiding die jij wilt leren tijdens de bpv. Daarvoor gebruiken we de leerplaatsprofielen. In een leerplaatsprofiel staat precies omschreven wat jij tijdens je bpv-periode op een bepaalde bpv-plek kunt leren en wat je moet kunnen en kennen voordat jij op die plek stage mag lopen. Je leert en werkt in minimaal 3 verschillende zorgcategorieën. Daardoor ontwikkel je een brede kijk op het beroep en kan jij je toekomstige werkplek beargumenteerd kiezen. Tijdens je bpv-periode ben je gekoppeld aan een werkbegeleider van de instelling. Dat betekent dat je alleen werkt als je werkbegeleider aanwezig is Studiegids Cohort 2011

12 Ondernemerschap Een van de belangrijke uitgangspunten van de Netwerkschool is dat je een ondernemende houding leert ontwikkelen. Dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat je wilt leren ondernemen. Het ondernemen is je vak uitoefenen als zelfstandige vakman/-vrouw in jouw eigen bedrijf. In een eigen onderneming kun je zowel het vak leren als daarmee inkomsten verwerven. Zoals eerder gezegd willen we eerst dat je een ondernemende houding gaat ontwikkelen. Dit is belangrijk want als werknemer wordt ondernemend gedrag zeer gewaardeerd door jouw werkgever. Het is dus een belangrijke ontwikkeling voor je toekomst. Om dat waar te maken, moet jij je goed voorbereiden. Je start hiermee in fase 2 van je opleiding. Ondernemerschap wordt in drie onderdelen aangeboden: Verkennen: hierin staat de bewustwording van je eigen ondernemende houding centraal. Ook maak je kennis met ondernemen in de zorg- en welzijn sector. Leren door doen: je gaat zelf onder begeleiding ondernemen, bijvoorbeeld samen met de stichting Jong Ondernemen start je een eigen onderneming. Ondernemen (niet verplicht): waar mogelijk start je je eigen onderneming of ga je deelnemen aan een bestaande studentonderneming Studiegids Cohort 2011

13 Opbouw van de opleiding Opbouw van de opleiding verzorgende IG, verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 en 4. Fase 1 duurt gemiddeld 20 weken. Tijdens deze fase maak je kennis met zowel de opleiding verzorgende, verpleegkundige als de opleiding medewerker maatschappelijke zorg. Je hebt de eerste tien weken minimaal drie dagen school en je gaat op snuffelstage. Na deze tien weken ga je 1 dag in de week stage lopen en heb je drie dagen per week school, tijdens de schooldagen wordt er ook veel aandacht besteed aan jouw ondernemerschap. De duur van fase 2 is afhankelijk van jouw werktempo. Gemiddeld rekenen we tussen de 60 en 80 weken voor deze fase. Je hebt dan jouw studierichting gekozen. Tijdens deze fase heb je 3 dagen bpv (stage) en 2 dagen school waarvan 1 dag begeleide les en 1 dag zelfstandig werken onder begeleiding op aanvraag. In fase 3 kies je jouw uitstroomrichting binnen de gekozen studie. Je loopt dan zoveel mogelijk stage en komt minimaal 1 dag naar school. Tijdens deze fase is er ook ruimte om een aantal minors (keuzevakken) te volgen. Belangrijk! De Netwerkschool ROC Nijmegen biedt flexibel onderwijs aan. Dat betekent dat je de studie op jouw eigen tempo kunt doorlopen, sneller of langzamer. Je bepaalt met jouw leercoach wat jouw leerroute voor een bepaalde periode wordt. Vervolgens is het aan jou om jouw studie serieus te nemen en verantwoordelijkheid te nemen zodat je de vereiste vakken haalt. Zo kun je er voor zorgen dat je jouw diploma eerder haalt dan de jaren die er wettelijk voor staan Studiegids Cohort 2011

14 Minoren en verder studeren? Verdiepen in vak van keuzen In fase 2 en fase 3 van de opleiding kun je jouw studie verdiepen en/of verbreden. Je kunt een minor volgen die jouw nog meer kennis van jouw eigen of een aanverwant vakgebied levert. Extra verdiepen in de specialisatie waarvoor je kiest; zelfstandig ondernemer (ondernemerscertificaat); werken in het buitenland; doorstroom HBO in samenwerking met HBO-instellingen (alleen voor studenten van niveau 4). Wil je verder studeren? Na afsluiting van de opleiding Verzorgende-IG kun je doorstromen naar de opleiding Verpleegkundige. In dat geval kun je een aantal vrijstellingen krijgen. Na de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 kun je verder leren voor niveau 4 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Na de opleiding niveau 4 kun je verder specialiseren op HBOniveau. Bijvoorbeeld via de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Daarnaast kun je doorstromen naar ander verwante HBO-opleidingen. Na de opleiding Verpleegkunde kun je je verder specialiseren op HBO-niveau. Bijvoorbeeld in de kraamverpleegkunde, kinderverpleegkunde, intensive care-verpleegkunde of ambulanceverpleegkunde. Daarnaast kun je doorstromen naar andere verwante hbo-opleidingen Studiegids Cohort 2011

15 Beoordelen in competentiegericht onderwijs Beoordelen om te leren Beoordelen om te leren is het proces van laten doen, ruimte geven en volgen, feedback geven en laten reflecteren. Als student word je uitgedaagd en tegelijkertijd met rust gelaten. Je krijgt de kans om fouten te maken en te experimenteren. Confrontaties zijn gericht op groei; presentaties zijn er om te laten zien wat je kunt en om af te sluiten. Confrontaties en feedback zijn er zowel van de opleiders als van medestudenten. Zo wordt een leerproces spannend en doelgericht. Beoordelen om te leren gebeurt ook door jou zelf. Je vergelijkt jezelf met voorbeelden en met eisen die door het beroepenveld aan een beginnende beroepsbeoefenaar worden gesteld. Je vergelijkt jezelf ook met eerdere ervaringen zodat voor jou duidelijk waar groei zit. Hierdoor ontwikkel je ook het besef van je eigen kwaliteiten. Dit reflectieproces levert materiaal op dat je goed kunt gebruiken voor je portfolio. Op vaste momenten bespreek je aan de hand van het materiaal in je portfolio je voortgang en ontwikkeling. Aan de hand van de resultaten van de voorliggende periode stel je vast waar je staat en waar je de volgende periode aan gaat werken. Dit leg je vast in een studiecontract en in jouw persoonlijke ontwikkelplan Studiegids Cohort 2011

16 Hoe werkt het toetsprogramma? Uitleg van het toetsprogramma Het kwalificatiedossier en het bijbehorende toetsprogramma van de opleiding verzorgende IG, verpleegkundige, maatschappelijke zorg niveau 3 en 4 bestaat uit meerdere kerntaken. Iedere kerntaak wordt apart aangeboden en bestaat uit meerdere werkprocessen met daaraan gekoppeld competenties. Alle toetsen uit het toetsprogramma zijn onderverdeeld in toetsniveaus. Toetsniveau A (ontwikkelingsgerichte toetsen) A Op de opleiding leer je eerst de basiskennis, basisvaardigheden en beroepshouding die horen bij jouw gekozen beroepsrichting. Deze kennis en vaardigheden staan verwoord in een of meerdere kernta(a)k(en). Jouw docenten en praktijkopleider begeleiden je bij het aanleren van deze competenties. Uiteindelijk worden de kennis, vaardigheden en houding in de vorm van toetsen en projecten afgenomen. De complexiteit van deze toetsen is laag. Toetsniveau B (ontwikkelingsgerichte toetsen) Naarmate je vordert in je studie worden ook de toetsen moeilijker en wordt kennis/ vaardigheden geïntegreerd (tegelijk in één toets) aangeboden. De moeilijkheidsgraad neemt hiermee toe en de begeleiding vanuit de docenten neemt af. Ook zullen de docenten en praktijkopleider meer zelfstandigheid van je gaan verlangen. Als je deze toetsen haalt, ben je bijna op het eindniveau. Dit noemen ze ook wel het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. B Op toetsniveau A en B spreken we over de ontwikkelingsgerichte toetsen. Dit zijn toetsen die aangeven hoe jouw ontwikkeling verloopt gedurende de studie. Je bouwt een portfolio op met bewijs van jouw behaalde resultaten. Dan kun je denken aan producten die je hebt gemaakt en projecten die je hebt gedaan. Op basis van deze informatie wordt je door jouw leercoach verder begeleid in jouw opleiding Studiegids Cohort 2011

17 Toetsniveau C (gekwalificeerde toetsen) Dit is jouw examen. Je hebt van te voren met je leercoach jouw examendossier C samengesteld en hebt toegang tot de proeve van bekwaamheid aangevraagd. De examencommissie zal je dossier doornemen en beoordelen of je aan de proeve van bekwaamheid kan deelnemen. Als je de proeve van bekwaamheid met een voldoende afrond, dan heb je (een deel van) jouw diploma behaald. Aan welke eisen het examendossier per kerntaak moet voldoen, lees je onder het kopje toelating tot proeve Studiegids Cohort 2011

18 Portfolio en diploma Portfolio In de trajectplanner zijn jouw resultaten van de student te vinden. Hierin wordt tevens de aan- en afwezigheid geregistreerd. In het (digitale) portfolio houd je het bewijs van jouw voortgang bij zowel van ontwikkelingsgerichte toetsen (toetsniveau A en B) als van kwalificerende examens (toetsniveau C). Je vraagt en krijgt regelmatig inhoudelijk feedback op jouw gemaakte producten en bereikte resultaten. Kwalificerend beoordelen Kwalificerende beoordelingen zijn beoordelingen die je het recht op een diploma geven. Beoordelen om te kwalificeren is de vaststelling door deskundigen (examinatoren/assessoren) of jij als beginnend beroepsbeoefenaar met succes beroepsbekwaam handelt en voldoet aan vooraf geformuleerde criteria. Met andere woorden: de beoordeling van het examen dat jij doet, moet duidelijk maken of jij voldoende kunt denken en te handelen op het niveau van iemand die zelfstandig werkt op de werkvloer. Om voor een criteriumgericht interview in aanmerking te komen is het verplicht dat je deelneemt aan de bijbehorende onderwijsthema s. Dit is in overeenstemming met de afspraken in de onderwijsovereenkomst die door jou is ondertekend en artikel 7.1 uit het studentenstatuut. De toegang tot beoordelen om te kwalificeren is afhankelijk van jouw voortgang. Je moet aan kunnen tonen dat je voldoende bent voorbereid op het een proeve van bekwaamheid. Een proeve van bekwaamheid is een instrument dat bestaat uit een aantal verschillende beroepsprestaties die inhoudelijk met elkaar samenhangen, in combinatie met een Criterium Gericht Interview (CGI). De beroepsprestaties vinden plaats in de BPV om vast te stellen of je in de uitvoering van beroepshandelingen bekwaam bent en daarbij de benodigde beroepscompetenties weet toe te passen. Het Criterium Gericht Interview vindt op school plaats Studiegids Cohort 2011

19 Wanneer heb je recht op een diploma? Je hebt recht op een diploma wanneer je alle kwalificerende beoordelingen van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten. In het Plan Kwalificerende Beoordelingen wordt beschreven welke kwalificerende beoordelingen er zijn. Om een diploma te behalen moet elke beroepspraktijkvorming met een voldoende worden afgesloten. Inhalen/Herkansen Bij een onvoldoende resultaat van een kwalificerende beoordeling (proeve of CGI ) heb je maximaal twee keer het recht om deze kwalificerende beoordeling opnieuw af te leggen. Voor de eerste herkansing vindt er een overleg plaats tussen jou en je leercoach. Er worden afspraken gemaakt over de voorwaarden en voorbereidingen voor de herkansing. Als je ook de herkansing niet haalt, bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een tweede herkansing. Voor deze tweede herkansing moet de subexamencommissie van de sector toestemming geven. De commissie doet dit als zij de kans dat je het examen kan gaan halen, reëel acht. Als zij deze kans niet reëel acht heb je geen recht meer op deelname aan kwalificerende beoordelingen. De subexamencommissie bepaalt ook op welke wijze en wanneer een eventuele tweede herkansing wordt afgelegd. Herkansing kan leiden tot studieduurverlenging. Vrijstelling Afhankelijk van eerder verworven competenties (EVC s) en eerder verworven kwalificaties (EVK s), kun je mogelijk worden vrijgesteld van ontwikkelingsgerichte onderdelen en kwalificerende beoordelingen. Als je in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, kan dat alleen door middel van het doorlopen van de EVC-procedure. Een EVC- procedure werkt op basis van verzameld bewijsmateriaal, dat aantoont welke competenties je in welke mate hebt verworven. Aan deze procedure zijn kosten verbonden Studiegids Cohort 2011

20 Toelating tot het criteriumgerichte interview (CGI) Voor de opleiding MMZ/VP/VZ gelden de volgende toelatingseisen: Kerntaak 1 Je bent verplicht deel te nemen aan alle geplande toetsen in het toetsprogramma van de opleiding Je dient alle toetsen, zoals aangegeven in het betreffende toetsprogramma, met een voldoende te hebben behaald (cijfer minimaal 5,5) Tijdens de BPV is 80% van de competenties met een voldoende beoordeeld. Je hebt een voldoende voor een competentie als het eindoordeel 70% of meer is Kerntaak 2 Je bent verplicht deel te nemen aan alle geplande toetsen in het toetsprogramma van de opleiding Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Nederlands behaald Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Engels behaald (dit geldt alleen voor niveau 4) Je hebt alle kerntaken mbt LB met een voldoende afgesloten Je dient alle toetsen, zoals aangegeven in het betreffende toetsprogramma, met een voldoende te hebben behaald (cijfer minimaal 5,5) Tijdens de BPV is 80% van de competenties met een voldoende beoordeeld. Je hebt een voldoende voor een competentie als het eindoordeel 70% of meer is Kerntaak 3 (alleen voor niveau 4) Je bent verplicht deel te nemen aan alle geplande toetsen die staan in het toetsprogramma van de opleiding Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Nederlands behaald Je hebt de taalniveaus voor de 5 onderdelen Engels behaald Je hebt alle kerntaken mbt LB met een voldoende afgesloten Je hebt alle toetsen, zoals aangegeven in het betreffende toetsprogramma, met een voldoende te hebben behaald (cijfer minimaal 5,5) Tijdens de BPV is 80% van de competenties met een voldoende beoordeeld. Je hebt een voldoende voor een competentie als het eindoordeel 70% of meer is 20 - Studiegids Cohort 2011

21 Generieke onderwijsprogramma s Het generieke programma moet iedereen volgen en moet voldoen aan de eisen die de overheid aan het programma loopbaan en burgerschap stelt. In het programma zijn een aantal hoofdthema s te onderscheiden. Zo leer je bijvoorbeeld over onze rechten en plichten als werknemer en als consument. En ook is er veel te leren over politiek, over gezondheid, over onze buurt en cultuur. Loopbaan en burgerschap (LB) is onderverdeeld in vijf onderwerpen: Burgerschap 1 De politiek-juridische dimensie. Dit betreft het kunnen deelnemen aan politieke besluiten. 2 De economische dimensie. Dit gaat om twee zaken: (a) een bijdrage leveren aan het arbeidsproces en het bedrijf waar je werkt en (b) het als consument deelnemen aan de maatschappij. 3 De sociaal-maatschappelijke dimensie. Dit gaat over het deel uitmaken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren. 4 De dimensie vitaal burgerschap. Dit gaat over kijken naar je eigen leefstijl en ervoor zorgen dat je een vitaal burger en werknemer bent. Loopbaan 5 Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling. Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling en voor de samenleving als je ervoor zorgt dat je werk kunt vinden dat betekenis heeft of vervolgonderwijs dat aansluit op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Talen en Rekenen Om een beroep goed te kunnen uitoefenen moet je naast de beroepsspecifieke competenties ook over algemene competenties beschikken. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en van rekenen is belangrijk. Voor jouw opleiding is in het kwalificatiedossier aangegeven op welk niveau je je Nederlands en een moderne vreemde taal (Engels) moet beheersen, wil je in aanmerking komen voor een diploma. Ditzelfde geldt voor rekenen. Ondernemerschap Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Netwerkschool is dat je leert ondernemen. Dat kan in een eigen studentenonderneming waarin je zowel het vak kunt leren als daarmee inkomsten kunt vererven. Je kunt ook leren ondernemen binnen je werk op een afdeling, een instelling of een praktijk Studiegids Cohort 2011

22 Begeleiding van de student De rol van leercoach Bij de start van je opleiding krijg je een leercoach. De leercoach is de persoon die je stuurt en ondersteunt in het proces naar zelfstandig leren. De leercoach stimuleert je om jezelf vanuit je eigen mogelijkheden en motivatie te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit een gelijkwaardige situatie. Samen met je leercoach stippel je jouw eigen leertraject uit. Begeleiding op Maat De student kan op advies van de leercoach begeleiding krijgen van een trajectbegeleider die individuele begeleiding kan geven. Deze begeleiding is aanvullend naast de leercoach. Ieder afdeling is gekoppeld aan een trajectbegeleider. Examenbureau Het examenbureau is iedere schooldag bereikbaar van 8.45 tot uur. (Zie portal). Studentenadministratie De studentenadministratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.45 uur tot uur. (Zie portal) Studiegids Cohort 2011

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 School voor Transport & Logistiek Opleiding : Planner Wegtransport Crebonummer : 91890 KBB : Wegvervoer en logistieke dienstverlening Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie