Casus vergunningverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casus vergunningverlening"

Transcriptie

1 Casus vergunningverlening Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 24 maart 2009

2 Niveau Vraag 1 Uit Handboek Radionucliden: e(50,w) inh = 4,1 E-9 Sv/Bq (Klasse M) 1 A Re,inh = 1 / e(50) inh = 244 MBq (eigenlijk 0,24 GBq)

3 Niveau Vraag 2 Vrijstellingen: Co-60: 100 kbq Hf-181: 1 MBq Somregel levert: 37/ /1 = 1,37 > 1 => vergunning

4 Niveau Vraag 3 Besluit Stralingsbescherming is altijd van toepassing, behalve als: zie art. 2 (uitsluitingen) => BS ook van toepassing als handelingen met vrijgestelde hoeveelheden activiteiten plaatsvinden

5 Niveau Vraag 4 Artikel 48 lid 1: 0,1 msv

6 Niveau Vraag 5 - I H*(10) = h.a.t.t/r 2 => H*(10) = h.a.t. B.exp(-μx) /r 2 H*(10) = h.a.t. B.exp(-[μ/ρ]ρx) /r 2 Stap 1: bepaal relevante energie voor μ/ρ(tabel 3.3 NRG) Stap 2: bepaal μx en daaruit B Stap 3: bereken H*(10)

7 Niveau Vraag 5 II (stap 1) Gevraagd wordt een schatting: ga uit van conservatieve aannamen: ga uit van de veronderstelling dat alle gamma s en röntgens dezelfde (hoge) energie hebben: 500 kev (afgerond naar boven) merk op: Σ y i E γ,i = 532 kev ~ 500 kev

8 Niveau Vraag 5 III (stap 1 & 2) Massieke verzwakkingsdoorsnede bij 500 kev (voor beton): μ/ρ = 0,0088 m 2 /kg Levert μx = μ/ρ ρ x = 3 Pag.145 Radiological Health Handbook: Lees voetnoot: middelen tussen Al en Fe

9 Niveau Vraag 5 IV (stap 2 & 3) Lineair interpoleren tussen μx = 2 en μx = 4 B = 5,7; afgerond B = 6 T = B. exp(-μx) = 0,3 H*(10) = h.a.t.t/r 2 = 0,22 msv/jaar (12 maal 100 MBq gedurende t eff = T½ / ln2, en h = 0,093 μsv/uur/mbq op 1 m) Alternatief, t = 8760 uur/jaar en ervan uitgaan dat er gedurende het hele jaar 100 MBq onafgeschermd aanwezig is èn dat afval goed afgeschermd wordt) H*(10) = h.a.t.t/r 2 = 0,11 msv/jaar

10 Niveau Vraag 6 MID = ID * 0,25 = 0,054 msv/jaar (zonder afval: MID = ID * 0,25 = 0,027 msv/jaar) onder wettelijke limiet (zie vraag 4) wel ALARA verplichting (MID > 10 μsv/jaar)

11 Niveau Vraag 7 I Merk op: A max,lozing = 10 -p-s-4 R L A inkoop Neem aan: s = 0 en R L = 1 Bij p = -4 handelingen kan in principe de hele activiteit geloosd worden Bij p = -3 handelingen 10% Bij p = -2 handelingen 1% Bij p = -1 handelingen 0,1%

12 Niveau Vraag 7 II Openen ampul: p = -3 (handeling met poeder in gesloten systeem) Overbrengen: p = -1 (eenvoudige handeling in gesloten systeem) Overgieten: p = -3 of p = -4 (niet echt gesloten systeem, maar minder risicovol dan mengen of malen); max verspreiding geschat op 10% => Overgieten is de meest risicovolle handeling, maar wel p = -3 hanteren

13 Niveau Vraag 8 - I X max = A max / A Re,inh = A max e(50) inh (in Re inh ) X max = 0, p+q+r Meest beperkend: p = -3 en r = 1 Tabel D-lab: p = -3 handelingen verboden C-lab: X max = 0,02 Re inh B-lab: X max = 0,2 Re inh

14 Niveau Vraag 8 - II A = 100 MBq = 100/A Re,inh = 100 e(50) inh = 0,4 Re inh Zelfs in B-lab niet toegestaan doe experiment met helft van activiteit (en twee keer zo vaak); alternatief: werk in DIN-gekeurde zuurkast (r = 2)

15 Niveau Vraag 9 Totale werktijd = 12 * 4 = 48 uur/jaar Afstand 1 m H*(10) = h*a*t/r 2 = 0,45 msv/jaar Op grond van art. 5 (BS) geldt ALARA-verplichting

16 Niveau Vraag 10 Zie vraag 5 Massieke verzwakkingsdoorsnede bij 500 kev (voor lood): μ/ρ = 0,016 m 2 /kg Levert μx = 1,8 Pag.146 Radiological Health Handbook (lood, μx = 2) => B = 1,4 T = B * exp(- μx) = 0,23 => H*(10) = 0,11 msv/jaar

17 Niveau Vraag 11 Afzonderlijke tijdsduren onbekend B w = Σ j Σ i (A j,i /A maxj, i t j /40) = 0,4/0,2 * 4/40 = 0,2 < 1 Als opslag van voorraad of afval wordt meegenomen (p=-1): Extra bijdrage 0,4/2 * 40/40 = 0,2 (r=0) of 0,4/20 * 40/40 = 0,02 (r=1) B = 0,4 (r=0) of 0,22 (r=1) < 1

18 Niveau Vraag 12 Lozingen niet vergunningplichtig onder 1 Re inh (art. 35 lid 2a BS); NB: voor lozingen in lucht en water moet gewogen worden met de weegfactor voor de halveringstijd (zie ); in dit geval is die 1. Per experiment 0,5 Re inh (per maand); nb: op basis van e(50) voor leden van de bevolking! Schatting: lozing < 10%: max. lozing (0,5 12) 10% = 0,6 Re inh /j (Schatting is feitelijk gebaseerd op max. theoretische lozing: A l,max,lozing = 10 -p-s-4 R L A inkoop = 0,1 1 (0,5 12) = 0,6 Re inh /j) => Vergunning niet strikt noodzakelijk, maar

19 Niveau Vraag 13 - I A l,max = R l A inkoop 10 -p-s-4 (Re inh ) R l : 1 A inkoop : MBq / 200(!) = 6,0 Re inh p: -3 s: 0 A l,max : 0,60 Re inh

20 Niveau Vraag 13 - II afstand tot terreingrens < 50 m: Secundair Niveau = 1 Re inh => geen aanvullende analyse nodig. formeel: sommatie over alle handelingen, dan A l,max = 2 * 0,60 + 0,006 = 1,21 Re inh, waarbij p=-1 voor overbrengen => toch aanvullende analyse nodig.?

21 Niveau Vraag 14 - I Worst-case: ook ventilatie werkt niet Concentratie: A/V = 100 / 150 = 0,67 MBq/m 3 Ademvolumetempo: 2 m 3 /u Tijdsduur: 10 min = 0,17 uur Inhalatie: 0,67 * 2 * 0,17 = 0,22 MBq E(50) = 0,22 * e(50) inh = 0,9 msv

22 Niveau Vraag 14 - II Met ventilatie: 1. Exact d.m.v. integraal (zie uitwerking) 2. Schatting: neem activiteitsconcentratie halverwege incident (t = 5 min = 0,083 uur) => C = C 0 e -8t = 0,67 * e -0,67 = 0,34 MBq/m 3 3. E(50) = 0,9 * 0,34/0,67 = 0,5 msv

23 Niveau Vraag 15 Zie art.44 BS Naam ondernemer Naam verantwoordelijk deskundige Geldigheidsduur vergunning Doel van de toepassing

24 Niveau Vraag 16 Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan kennisvermeerdering (evt. nader beschrijven) Toepassing van ijkbron is noodzakelijk om goede werking stralingsmonitoren te controleren De toepassingen brengen geen negatieve (gezonds)effecten met zich mee voor derden Er zijn geen alternatieven om de benodigde informatie op een andere manier te verkrijgen

25 Niveau Vraag 17 Op grond van art. 4 lid 4 BS kan met een verwijziging naar de MR Rechtvaardiging worden volstaan Let op: er moet wel specifiek verwezen naar het relevante onderdeel van bijlage 1 bij deze MR (specifieke toepassingscategorie)

26 Niveau Vraag 18 - I Praktijk: Productie door neutronenactivering van natuurlijk Hafnium (zie nuclidenkaart)

27 Niveau Vraag 18 - II Gebruik gegevens NNDC (MIRD) en vuistregel uit 5.11 (NRGsyllabus) i E i y i /7 = 0,987 / 7 = 0,14 μsv/h/mbq op 1m (in uitwerking is conservatievere regel gebruikt) Merk op: vuistregel is geldig in gebied tussen 60 kev en 1 MeV (zie Annex 11), waarin vrijwel alle gamma s en röntgens liggen

28 Niveau Vraag 19 - I 1: 1 Re Hf180m = 1/e(50) = 5 GBq 20 keer zo groot als voor Hf181 5: gamma-energieen < 500 kev identiek aan Hf181 geeft worst-case echter: T 1/2 = 5,5 uur, dus T gem = 8 uur bijdrage aan antwoord plm. 1%

29 Niveau Vraag 19 - II 8,11,13 en 14: aantal Re inh is factor 100/60 * 20 = 33 lager bijdrage aan antwoorden < 3%, hetgeen verwaarloosbaar is.

30 Niveau Vraag 19 - III 9: zonder correctie voor T 1/2 geldt een bijdrage van 0,14 * 60 * 48 / 1 2 = 0,4 msv/jaar (met correctie plm 0,3 msv/jaar) Oplossing: begin steeds 1 dag na levering met het experiment 10: zie oplossing

31 Niveau Tot slot Vragen??

HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN

HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN ZOALS BEDOELD IN VLAREM II ART. 5.59.3.2 1 VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE AFDELING MILIEU-INSPECTIE

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN P.M.T. Cargo Smartpoint B.V. t.a.v. I. Jongh Visscher Beechavenue 30 1119 PV SCHIPHOL- RIJK Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens

Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens De tien gouden privacyregels Inleiding Algemene bepalingen Art 1. Art 2.

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh. Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen

Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh. Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen RIVM-rapport 703719043/2010 Maatregelen na een radiologische besmetting

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones Informatie over regelgeving en verzekeringen Oktober 2014 Zicht op drones Waarom deze brochure? Het gebruik van drones neemt snel toe. Brandweer en politie zetten drones bijvoorbeeld in voor inspectie

Nadere informatie

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: martijn@d-ants.nl 06-24212637 datumrapport: 25-4-2015 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE

AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE Inleiding Het principe van radioactiviteit en radioactieve straling werd beschreven op het einde van de negentiende eeuw, maar pas tijdens de tweede wereldoorlog

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Slakkenkorrels: niet zonder risico!

Slakkenkorrels: niet zonder risico! Slakkenkorrels: niet zonder risico! Praktische tips voor een correct gebruik en opslag, zonder risico voor uw huisdieren Hoe slakkenkorrels veilig gebruiken en opslaan? Iedereen met een tuin heeft het

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Algemeen Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen

Nadere informatie

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602 Evenementen en de Drank- & Horecawet Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers VVEM 2014, versie 20140602 Inhoud Inleiding... 3 Betrokken partijen... 3 Regelgeving vanaf 1 januari 2014... 3 Voorbereiding...

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Doel van dit schrijven is u nader te informeren over het op 22 juni jl. ondertekende convenant LPGautogas.

Doel van dit schrijven is u nader te informeren over het op 22 juni jl. ondertekende convenant LPGautogas. Ministerie van VROM directie Externe Veiligheid Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode 637 Aan de bestuursorganen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden Telefoon 070-339

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie