Casus vergunningverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casus vergunningverlening"

Transcriptie

1 Casus vergunningverlening Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 24 maart 2009

2 Niveau Vraag 1 Uit Handboek Radionucliden: e(50,w) inh = 4,1 E-9 Sv/Bq (Klasse M) 1 A Re,inh = 1 / e(50) inh = 244 MBq (eigenlijk 0,24 GBq)

3 Niveau Vraag 2 Vrijstellingen: Co-60: 100 kbq Hf-181: 1 MBq Somregel levert: 37/ /1 = 1,37 > 1 => vergunning

4 Niveau Vraag 3 Besluit Stralingsbescherming is altijd van toepassing, behalve als: zie art. 2 (uitsluitingen) => BS ook van toepassing als handelingen met vrijgestelde hoeveelheden activiteiten plaatsvinden

5 Niveau Vraag 4 Artikel 48 lid 1: 0,1 msv

6 Niveau Vraag 5 - I H*(10) = h.a.t.t/r 2 => H*(10) = h.a.t. B.exp(-μx) /r 2 H*(10) = h.a.t. B.exp(-[μ/ρ]ρx) /r 2 Stap 1: bepaal relevante energie voor μ/ρ(tabel 3.3 NRG) Stap 2: bepaal μx en daaruit B Stap 3: bereken H*(10)

7 Niveau Vraag 5 II (stap 1) Gevraagd wordt een schatting: ga uit van conservatieve aannamen: ga uit van de veronderstelling dat alle gamma s en röntgens dezelfde (hoge) energie hebben: 500 kev (afgerond naar boven) merk op: Σ y i E γ,i = 532 kev ~ 500 kev

8 Niveau Vraag 5 III (stap 1 & 2) Massieke verzwakkingsdoorsnede bij 500 kev (voor beton): μ/ρ = 0,0088 m 2 /kg Levert μx = μ/ρ ρ x = 3 Pag.145 Radiological Health Handbook: Lees voetnoot: middelen tussen Al en Fe

9 Niveau Vraag 5 IV (stap 2 & 3) Lineair interpoleren tussen μx = 2 en μx = 4 B = 5,7; afgerond B = 6 T = B. exp(-μx) = 0,3 H*(10) = h.a.t.t/r 2 = 0,22 msv/jaar (12 maal 100 MBq gedurende t eff = T½ / ln2, en h = 0,093 μsv/uur/mbq op 1 m) Alternatief, t = 8760 uur/jaar en ervan uitgaan dat er gedurende het hele jaar 100 MBq onafgeschermd aanwezig is èn dat afval goed afgeschermd wordt) H*(10) = h.a.t.t/r 2 = 0,11 msv/jaar

10 Niveau Vraag 6 MID = ID * 0,25 = 0,054 msv/jaar (zonder afval: MID = ID * 0,25 = 0,027 msv/jaar) onder wettelijke limiet (zie vraag 4) wel ALARA verplichting (MID > 10 μsv/jaar)

11 Niveau Vraag 7 I Merk op: A max,lozing = 10 -p-s-4 R L A inkoop Neem aan: s = 0 en R L = 1 Bij p = -4 handelingen kan in principe de hele activiteit geloosd worden Bij p = -3 handelingen 10% Bij p = -2 handelingen 1% Bij p = -1 handelingen 0,1%

12 Niveau Vraag 7 II Openen ampul: p = -3 (handeling met poeder in gesloten systeem) Overbrengen: p = -1 (eenvoudige handeling in gesloten systeem) Overgieten: p = -3 of p = -4 (niet echt gesloten systeem, maar minder risicovol dan mengen of malen); max verspreiding geschat op 10% => Overgieten is de meest risicovolle handeling, maar wel p = -3 hanteren

13 Niveau Vraag 8 - I X max = A max / A Re,inh = A max e(50) inh (in Re inh ) X max = 0, p+q+r Meest beperkend: p = -3 en r = 1 Tabel D-lab: p = -3 handelingen verboden C-lab: X max = 0,02 Re inh B-lab: X max = 0,2 Re inh

14 Niveau Vraag 8 - II A = 100 MBq = 100/A Re,inh = 100 e(50) inh = 0,4 Re inh Zelfs in B-lab niet toegestaan doe experiment met helft van activiteit (en twee keer zo vaak); alternatief: werk in DIN-gekeurde zuurkast (r = 2)

15 Niveau Vraag 9 Totale werktijd = 12 * 4 = 48 uur/jaar Afstand 1 m H*(10) = h*a*t/r 2 = 0,45 msv/jaar Op grond van art. 5 (BS) geldt ALARA-verplichting

16 Niveau Vraag 10 Zie vraag 5 Massieke verzwakkingsdoorsnede bij 500 kev (voor lood): μ/ρ = 0,016 m 2 /kg Levert μx = 1,8 Pag.146 Radiological Health Handbook (lood, μx = 2) => B = 1,4 T = B * exp(- μx) = 0,23 => H*(10) = 0,11 msv/jaar

17 Niveau Vraag 11 Afzonderlijke tijdsduren onbekend B w = Σ j Σ i (A j,i /A maxj, i t j /40) = 0,4/0,2 * 4/40 = 0,2 < 1 Als opslag van voorraad of afval wordt meegenomen (p=-1): Extra bijdrage 0,4/2 * 40/40 = 0,2 (r=0) of 0,4/20 * 40/40 = 0,02 (r=1) B = 0,4 (r=0) of 0,22 (r=1) < 1

18 Niveau Vraag 12 Lozingen niet vergunningplichtig onder 1 Re inh (art. 35 lid 2a BS); NB: voor lozingen in lucht en water moet gewogen worden met de weegfactor voor de halveringstijd (zie ); in dit geval is die 1. Per experiment 0,5 Re inh (per maand); nb: op basis van e(50) voor leden van de bevolking! Schatting: lozing < 10%: max. lozing (0,5 12) 10% = 0,6 Re inh /j (Schatting is feitelijk gebaseerd op max. theoretische lozing: A l,max,lozing = 10 -p-s-4 R L A inkoop = 0,1 1 (0,5 12) = 0,6 Re inh /j) => Vergunning niet strikt noodzakelijk, maar

19 Niveau Vraag 13 - I A l,max = R l A inkoop 10 -p-s-4 (Re inh ) R l : 1 A inkoop : MBq / 200(!) = 6,0 Re inh p: -3 s: 0 A l,max : 0,60 Re inh

20 Niveau Vraag 13 - II afstand tot terreingrens < 50 m: Secundair Niveau = 1 Re inh => geen aanvullende analyse nodig. formeel: sommatie over alle handelingen, dan A l,max = 2 * 0,60 + 0,006 = 1,21 Re inh, waarbij p=-1 voor overbrengen => toch aanvullende analyse nodig.?

21 Niveau Vraag 14 - I Worst-case: ook ventilatie werkt niet Concentratie: A/V = 100 / 150 = 0,67 MBq/m 3 Ademvolumetempo: 2 m 3 /u Tijdsduur: 10 min = 0,17 uur Inhalatie: 0,67 * 2 * 0,17 = 0,22 MBq E(50) = 0,22 * e(50) inh = 0,9 msv

22 Niveau Vraag 14 - II Met ventilatie: 1. Exact d.m.v. integraal (zie uitwerking) 2. Schatting: neem activiteitsconcentratie halverwege incident (t = 5 min = 0,083 uur) => C = C 0 e -8t = 0,67 * e -0,67 = 0,34 MBq/m 3 3. E(50) = 0,9 * 0,34/0,67 = 0,5 msv

23 Niveau Vraag 15 Zie art.44 BS Naam ondernemer Naam verantwoordelijk deskundige Geldigheidsduur vergunning Doel van de toepassing

24 Niveau Vraag 16 Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan kennisvermeerdering (evt. nader beschrijven) Toepassing van ijkbron is noodzakelijk om goede werking stralingsmonitoren te controleren De toepassingen brengen geen negatieve (gezonds)effecten met zich mee voor derden Er zijn geen alternatieven om de benodigde informatie op een andere manier te verkrijgen

25 Niveau Vraag 17 Op grond van art. 4 lid 4 BS kan met een verwijziging naar de MR Rechtvaardiging worden volstaan Let op: er moet wel specifiek verwezen naar het relevante onderdeel van bijlage 1 bij deze MR (specifieke toepassingscategorie)

26 Niveau Vraag 18 - I Praktijk: Productie door neutronenactivering van natuurlijk Hafnium (zie nuclidenkaart)

27 Niveau Vraag 18 - II Gebruik gegevens NNDC (MIRD) en vuistregel uit 5.11 (NRGsyllabus) i E i y i /7 = 0,987 / 7 = 0,14 μsv/h/mbq op 1m (in uitwerking is conservatievere regel gebruikt) Merk op: vuistregel is geldig in gebied tussen 60 kev en 1 MeV (zie Annex 11), waarin vrijwel alle gamma s en röntgens liggen

28 Niveau Vraag 19 - I 1: 1 Re Hf180m = 1/e(50) = 5 GBq 20 keer zo groot als voor Hf181 5: gamma-energieen < 500 kev identiek aan Hf181 geeft worst-case echter: T 1/2 = 5,5 uur, dus T gem = 8 uur bijdrage aan antwoord plm. 1%

29 Niveau Vraag 19 - II 8,11,13 en 14: aantal Re inh is factor 100/60 * 20 = 33 lager bijdrage aan antwoorden < 3%, hetgeen verwaarloosbaar is.

30 Niveau Vraag 19 - III 9: zonder correctie voor T 1/2 geldt een bijdrage van 0,14 * 60 * 48 / 1 2 = 0,4 msv/jaar (met correctie plm 0,3 msv/jaar) Oplossing: begin steeds 1 dag na levering met het experiment 10: zie oplossing

31 Niveau Tot slot Vragen??

Nuclear Research and consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave Nascholing/LUMC Rijksuniversiteit Groningen.

Nuclear Research and consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave Nascholing/LUMC Rijksuniversiteit Groningen. UITWERKINGEN Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave Nascholing/LUMC Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Uitwerkingen Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 13 december 2010

Uitwerkingen Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 13 december 2010 Embargo 3 december 00 Uitwerkingen Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 3 december 00 - - Embargo 3 december 00 Vraagstuk 37 Cs in wilde zwijnen Vraag 750 Bq na 5 dagen Volgens

Nadere informatie

Cursus Stralingsveiligheid niveau 3

Cursus Stralingsveiligheid niveau 3 Casus Cursus Niveau 3 Cursus Stralingsveiligheid niveau 3 cursusjaar 2014-2015 Casus arbo- en milieudienst / SBE Casus Cursus Niveau 3 Casus Cursus Niveau 3 Leerdoel en opzet Deze casus maakt onderdeel

Nadere informatie

Stralingsveiligheid niveau 5

Stralingsveiligheid niveau 5 26-01-2011 1 Stralingsveiligheid niveau 5 René Heerlien, Mieke Blaauw 03-06-2015 26-01-2011 2 Meerdere bronnen ICRP-adviezen International Commission on Radiological Protection onafhankelijke commissie

Nadere informatie

Subtitel (of naam of datum) Inwendige besmetting

Subtitel (of naam of datum) Inwendige besmetting Subtitel (of naam of datum) Stralingsdeskundigheid Titel van presentatie niveau 3 Inwendige besmetting inwendige besmetting deel 1: inwendige besmetting voor dummies risicoanalyse: maximaal toe te passen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2011 Erasmus MC Zorgacademie, Unit Medische Beeldvorming en Radiotherapie en de Stralingsbeschermingseenheid Erasmus MC

Inhoudsopgave. 2011 Erasmus MC Zorgacademie, Unit Medische Beeldvorming en Radiotherapie en de Stralingsbeschermingseenheid Erasmus MC Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5B Augustus 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding en verantwoording...3 Programma...4 Afscherming van stralingsbronnen...5 Doel...5 Middelen...5

Nadere informatie

bureau van de universiteit sbe RUG in vogelvlucht.

bureau van de universiteit sbe RUG in vogelvlucht. 1 RUG in vogelvlucht. 2 Entiteiten RUG Geneeskunde & Farmacie (Rick Havinga) Natuur & Scheikunde (Robert Klein-Douwel) KVI-CART (Hans Beijers) Levenswetenschappen (Maarten Linskens) Letteren 3 Geneeskunde

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Niveau 3

Wet- en regelgeving Niveau 3 Wet- en regelgeving Niveau 3 Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 16 februari 2015 Wet- en regelgeving: inhoud Cursus stralingsdeskundigheid Niveau 3-2015 2 Inleiding Historie / Herhaling

Nadere informatie

Competenties en Beheer Coördinerend deskundige Ethiek / gedragscode / organisaties

Competenties en Beheer Coördinerend deskundige Ethiek / gedragscode / organisaties Competenties en Beheer Coördinerend deskundige Ethiek / gedragscode / organisaties Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 13/14 februari 2017 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

O nieuwe keten ga door naar 5

O nieuwe keten ga door naar 5 Bijlage 76, behorende bij artikel 710 van de Regeling Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ Formulier voor ketenmelding Deel I Algemeen A Gegevens van de ketenmelder 1 Naam en adres van degene die

Nadere informatie

Vraagstuk 1: Bepaling 51 Cractiviteit

Vraagstuk 1: Bepaling 51 Cractiviteit Examen stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/4B p. 1 Vraagstuk 1: Bepaling 51 Cractiviteit Een bron bestaat uit een dunne laag radioactief 51 Cr. Om de activiteit van de laag te bepalen, wordt het

Nadere informatie

Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3. Kernenergiewetgeving deel 1

Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3. Kernenergiewetgeving deel 1 Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3 Kernenergiewetgeving deel 1 Inhoud presentatie (inter)nationaal kader Kernergiewetgeving Organisatie van stralingszorg ICRP 103 (2007) Internationaal kader ICRP

Nadere informatie

Productie van radionucliden

Productie van radionucliden Productie van radionucliden Cursus Stralingshygiëne, niveau 3, Nijmegen Mark van Mierlo, Productie van radionucliden, dia 1 Opbouw van de presentatie 1. Inleiding 2. Soorten radionucliden en gebruik 3.

Nadere informatie

Competenties en Beheer Niveau 3 Organisaties / gedragscode

Competenties en Beheer Niveau 3 Organisaties / gedragscode Competenties en Beheer Niveau 3 Organisaties / gedragscode Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 17 februari 2015 Cursus stralingsdeskundigheid Niveau 3-2015 2 Inhoud Vooraf: kerncompetenties

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen

Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 13 en 14 februari 2017 Cursus coördinerend SB deskundige - 2017 2 Uitreiking casus Wordt gebruikt bij

Nadere informatie

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and Consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave/IRS-stralingsbeschermingscursussen Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Regeling persoonlijke stralingsdosimetrie Universiteit Leiden

Regeling persoonlijke stralingsdosimetrie Universiteit Leiden Regeling persoonlijke stralingsdosimetrie Universiteit Leiden ingang: april 2004 revisiedatum: februari 2013 looptijd: 2015 Universiteit Leiden Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu Vastgesteld door

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/74893 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Vraagstuk: Afscherming versnellerruimte

Vraagstuk: Afscherming versnellerruimte Vraagstuk: Afscherming versnellerruimte Een onderzoeksinstituut beschikt over een 6 MV versneller. Hiermee worden elektronen versneld die vervolgens op een trefplaat remstralingsfotonen produceren. Met

Nadere informatie

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and Consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave/IRS-stralingsbeschermingscursussen Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Radboud Universiteit Nijmegen Arbo- en Milieudienst Huispost 980 t.a.v. dhr. M.M. Wiegman Algemeen coördinerend deskundige Postbus 9101 6500 HB

Nadere informatie

Cursus Stralingsdeskundigheid niveau 4 Vraagstukkenboek

Cursus Stralingsdeskundigheid niveau 4 Vraagstukkenboek Cursus Stralingsdeskundigheid niveau 4 Vraagstukkenboek rijksuniversiteit groningen arbo- en milieudienst sbe RUG Arbo- en Milieudienst/SBE Cursus stralingsdeskundigheid niveau 4 blz. 2 Inhoud - 12 juli

Nadere informatie

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN RUIMTEN BIJ HANDELINGEN MET IONISERENDE STRALING Inleiding In een aantal situaties is het nodig om de aandacht te vestigen op risico s van ioniserende

Nadere informatie

Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling

Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling VROM, SZW Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling Regeling van 18 december 2002, nr. SAS/2001144917, inzake bekendmaking van al dan niet gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden

Nadere informatie

UITWERKINGEN. Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3. Embargo 10 december 2012

UITWERKINGEN. Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3. Embargo 10 december 2012 Embargo 0 december 0 UIWERKINGEN Gecoördineerd examen sralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and Consulancy Group echnische Universiei Delf Boerhaave Nascholing/LUMC Rijksuniversiei

Nadere informatie

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL Ingang: juni 2003 revisiedatum: mei 2010 Looptijd: tot 2015 Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu 2010 Vastgesteld door het College van Bestuur 21

Nadere informatie

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen PROCEDURE AUDITS Inleiding Overeenkomstig de complexvergunning Randwijck 2009/0677-06 en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck, worden per toepassing of afdeling schriftelijk interne toestemmingen (SIT)

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Datum 28 juni 2017 Bijlage Betreft Intrekking vergunning Kernenergiewet

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Datum 28 juni 2017 Bijlage Betreft Intrekking vergunning Kernenergiewet - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Keygene N.V. Postbus

Nadere informatie

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave Nascholing/LUMC Rijksuniversiteit Groningen Radboudumc TU

Nadere informatie

Dosisbegrippen stralingsbescherming. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e

Dosisbegrippen stralingsbescherming. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e 13 Dosisbegrippen stralingsbescherming 1 13 Ioniserende straling ontvanger stralingsbron stralingsbundel zendt straling uit absorptie van energie dosis mogelijke biologische effecten 2 13 Ioniserende straling

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ MINISTERIËLE REGELING ANALYSE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALING MR-AGIS

BIJLAGE BIJ MINISTERIËLE REGELING ANALYSE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALING MR-AGIS BIJLAGE BIJ MINISTERIËLE REGELING ANALYSE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALING MR-AGIS APRIL 2003 2 MR-AGIS (april 2003) bijlage MR-AGIS (april 2003) bijlage 3 INHOUDSOPGAVE PAG HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1

Nadere informatie

Vergiftiging met polonium?

Vergiftiging met polonium? Vergiftiging met polonium? Een dubieus sterfgeval wordt precies 8 jaar na het overlijden onderzocht. Vermoed wordt dat de overleden man is vergiftigd met de zuivere -emitter polonium-210 ( 210 Po), die

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2009/2404-08 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 26 oktober 2009 en de aanvullingen

Nadere informatie

Vraagstukken bij Nascholingsmiddag Stralingsdeskundigen RUG/SBE november 2015

Vraagstukken bij Nascholingsmiddag Stralingsdeskundigen RUG/SBE november 2015 Nascholingsmiddag Stralingdeskundigen RUG/SBE 2015 Vraagstukken bij Nascholingsmiddag Stralingsdeskundigen RUG/SBE 2015 25 november 2015 Ontleend aan het examen deskundigheidsniveau 3, 9 mei 2015-1- Nascholingsmiddag

Nadere informatie

1 Wet- en regelgeving niveau 5 new Mieke Blaauw

1 Wet- en regelgeving niveau 5 new Mieke Blaauw 1 Wet- en regelgeving niveau 5 new 2018 Mieke Blaauw 2 Wet- en regelgeving niveau 5 new 2018 7e druk (2013) 1. Atoombouw en verval 2. Radioactieve bronnen, röntgenapparatuur en neutronen 3. Wisselwerking

Nadere informatie

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and Consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave Nascholing/LUMC Rijksuniversiteit Groningen Radboud Universiteit/UMC

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2008/2914-06 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 22 december 2008 van Essent

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/53829 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ MINISTERIËLE REGELING ANALYSE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALING MR-AGIS

BIJLAGE BIJ MINISTERIËLE REGELING ANALYSE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALING MR-AGIS BIJLAGE BIJ MINISTERIËLE REGELING ANALYSE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALING MR-AGIS 2 MR-AGIS.bijlage. INHOUDSOPGAVE PAG HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel en opzet van deze bijlage 7 1.3

Nadere informatie

samenvatting interactie ioniserende straling materie

samenvatting interactie ioniserende straling materie samenvatting interactie ioniserende straling materie Sytze Brandenburg sb/radsaf2005/1 ioniserende straling geladen deeltjes α-deeltjes electronen en positronen electromagnetische straling Röntgenstaling

Nadere informatie

BESLUIT STRALINGSBESCHERMING

BESLUIT STRALINGSBESCHERMING Mei 2002 Informatieblad BESLUIT STRALINGSBESCHERMING Het nieuwe Besluit stralingsbescherming is op 1 maart 2002 in werking getreden Dit besluit bevat maatregelen om werknemers en burgers te beschermen

Nadere informatie

Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. De directie T.a.v. de heer ir. H. Buurlage Postbus ZG Petten

Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. De directie T.a.v. de heer ir. H. Buurlage Postbus ZG Petten > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. De directie T.a.v. de heer ir. H. Buurlage Postbus 25 1755 ZG Petten Bezuidenhoutseweg 67 Den Haag Postbus 16001 2500 BA

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2010/2606-06 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 15 november 2010 van Thermphos International B.V. te Vlissingen-Oost strekkende tot wijziging van een vergunning

Nadere informatie

Nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Richtlijn Basic Safety Standards. Leden van de bevolking Patiënten

Nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Richtlijn Basic Safety Standards. Leden van de bevolking Patiënten Nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Barbara Godthelp (ANVS) Richtlijn Basic Safety Standards Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen

Nadere informatie

Brochure Vereiste Informatie voor een Vergunningaanvraag voor Handelingen ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet

Brochure Vereiste Informatie voor een Vergunningaanvraag voor Handelingen ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet Brochure Vereiste Informatie voor een Vergunningaanvraag voor Handelingen ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet Versie 9 Datum Mei 2015 Status Definitief Colofon Locatie Projectleiders

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/2626-06 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 30 november 2011 en de aanvullingen hierop d.d. 3 en 23 februari 2012 van het Energieonderzoek Centrum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 397 Besluit van 16 juli 2001, houdende vaststelling van het Besluit stralingsbescherming Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2012/0740-08 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 6 augustus 2012 en de aanvulling daarop d.d. 30 november 2012 en 29 januari 2013 van PerkinElmer Health Sciences B.V. te Groningen

Nadere informatie

Vraagstuk 1: Lektest van een 106 Ru/ 106 Rhbron

Vraagstuk 1: Lektest van een 106 Ru/ 106 Rhbron Examen stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/4B p. 1 Vraagstuk 1: Lektest van een 106 Ru/ 106 Rhbron De activiteit van een 106 Ru/ 106 Rh bron is opgedampt op een zeer dun folie. Bij de jaar lijkse

Nadere informatie

Inleiding stralingsfysica

Inleiding stralingsfysica Inleiding stralingsfysica Historie 1896: Henri Becquerel ontdekt het verschijnsel radioactiviteit 1895: Wilhelm Conrad Röntgen ontdekt Röntgenstraling RadioNucliden: Inleiding Stralingsfysica 1 Wat maakt

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/42154 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014 Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014 Asbest eraf, zonnepanelen erop Hartelijk welkom namens: De Achterhoekse gemeenten De gezamenlijke standhouders LNAGRO de Ondernemerij

Nadere informatie

Datum 3 maart 2014 Betreft Besluit interventie op grond van art. 119 Besluit stralingsbescherming

Datum 3 maart 2014 Betreft Besluit interventie op grond van art. 119 Besluit stralingsbescherming > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nuclear Research and consultancy Group V.O.F. T.a.v. de heer N. Unger Postbus 25 1755 ZG PETTEN Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Wisselwerking. van ioniserende straling met materie

Wisselwerking. van ioniserende straling met materie Wisselwerking van ioniserende straling met materie Wisselwerkingsprocessen Energie afgifte en structuurverandering in ontvangende materie Aard van wisselwerking bepaalt het juiste afschermingsmateriaal

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING VU-VUMC VOOR. 1. Het besluit AANTEKENEN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING VU-VUMC VOOR. 1. Het besluit AANTEKENEN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Stichting VU-VUmc t.a.v. de heer drs. M van Til, Portefeuillehouder stralingshygiëne namens het CvB Van der Boechorststraat 1 1081 BT Amsterdam

Nadere informatie

Vereiste informatie. bij een aanvraag om vergunning. voor handelingen. ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34. Kernenergiewet

Vereiste informatie. bij een aanvraag om vergunning. voor handelingen. ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34. Kernenergiewet Vereiste informatie bij een aanvraag om vergunning voor handelingen ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34 Kernenergiewet maart 2002 (gewijzigd d.d. 16 juli 2012) Tekst gebaseerd op de Regeling administratieve

Nadere informatie

Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31 en 32 van de Kernenergiewet

Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31 en 32 van de Kernenergiewet (Tekst geldend op: 21-04-2005) Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31 en 32 van de Kernenergiewet Wij JULIANA, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

ICRP International Commission on Radiological Protection

ICRP International Commission on Radiological Protection ICRP International Commission on Radiological Protection Hielke Freerk Boersma Cursus Stralingsdeskundige Niveau 3 10 februari 2015 Cursus stralingsdeskundigheid Niveau 3-2015 2 Overzicht Historie ICRP

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5A

Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5A Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5A December 2012 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 Programma... 4 Bedieningshandleiding... 5 Verstrooiing van röntgenstraling... 6 Doelen...

Nadere informatie

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3

Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Gecoördineerd examen stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3 Nuclear Research and Consultancy Group Technische Universiteit Delft Boerhaave/IRS-stralingsbeschermingscursussen Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

RADIOACTIVITEIT IN CONSUMENTENPRODUCTEN Van rookmelder tot cameralens

RADIOACTIVITEIT IN CONSUMENTENPRODUCTEN Van rookmelder tot cameralens NVS NIEUWS 12/2000 13 RADIOACTIVITEIT IN CONSUMENTENPRODUCTEN Van rookmelder tot cameralens Harry Eleveld Laboratorium voor Stralingsonderzoek, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbus 1,

Nadere informatie

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid /stralingsbeschermingsdienst 8385-I dictaat september 2000 RADIOACTIEF VERVAL Voor een beperkt aantal van nature voorkomende kernsoorten en voor de meeste kunstmatig gevormde nucliden wijkt de neutron/proton

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/2190-30 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming

Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming SZW, VROM Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming 28 februari 2002/ A&G/W&B/2001/73923 Directie Arbeidsveiligheid en Gezondheid De Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5691 / 11 Betreft

Nadere informatie

Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling 2008

Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling 2008 VROM, SZW Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling 2008 Regeling van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10

Nadere informatie

Inhoud. Actualiteiten ten aanzien van: 1. Bestaand gebruik en bestaande rechten;

Inhoud. Actualiteiten ten aanzien van: 1. Bestaand gebruik en bestaande rechten; Inhoud Actualiteiten ten aanzien van: 1. Bestaand gebruik en bestaande rechten; 2. Interne en externe saldering, inclusief saldering via depositiebank; 3. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Actualiteiten

Nadere informatie

Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (tekst geldig vanaf )

Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (tekst geldig vanaf ) Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (tekst geldig vanaf 01-07-2011) Besluit van 4 september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste lid, 21, 29, 30, tweede lid, 31

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2009/0581-03 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Economische Zaken en in overeenstemming

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2012/0118-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 27 januari 2012 en de aanvulling hierop d.d. 11 mei 2012 en d.d. 2 augustus 2012 van de Technische Universiteit

Nadere informatie

PROCEDURE V.1 APR 2017

PROCEDURE V.1 APR 2017 PROCEDURE V.1 APR 2017 INZAMELING, OPSLAG EN OVERDRACHT VAN RADIOACTIEVE AFVALSTOFFEN INLEIDING De inzameling, opslag en overdracht van radioactieve stoffen is gebonden aan wettelijke regels, die onder

Nadere informatie

Rooster cursus stralingsbescherming niveau 4A en 4B (wijzigingen voorbehouden) Cursusjaar 2014-2015 9 juli 2014

Rooster cursus stralingsbescherming niveau 4A en 4B (wijzigingen voorbehouden) Cursusjaar 2014-2015 9 juli 2014 Rooster cursus stralingsbescherming niveau 4A en 4B (wijzigingen voorbehouden) Cursusjaar 2014-2015 9 juli 2014 Onderstaand rooster bevat alle colleges die in het seizoen 2014/2015 in het kader van de

Nadere informatie

HARAS. Systematiek voor risico-analyse van het werken met open radioactieve stoffen 1.1. Hazard Analysis of RadioActive Substances

HARAS. Systematiek voor risico-analyse van het werken met open radioactieve stoffen 1.1. Hazard Analysis of RadioActive Substances HARAS Systematiek voor risico-analyse van het werken met open radioactieve 1.1 13 HARAS Hazard Analysis of RadioActive Substances Analyse methode risico-evaluatie voor werksituaties met open radioactieve

Nadere informatie

Artikel 1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op alle activiteitsmeters die bestemd zijn voor gebruik in de nucleaire geneeskunde.

Artikel 1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op alle activiteitsmeters die bestemd zijn voor gebruik in de nucleaire geneeskunde. BS 04/03/2016 3 FEBRUARI 2016. - Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde alsook de procedures dienaangaande 1 HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Stralingsbeschermingsvoorschrift A&Msv05007 Erasmus MC (december 2005) - 1 -

Stralingsbeschermingsvoorschrift A&Msv05007 Erasmus MC (december 2005) - 1 - Stralingsbeschermingsvoorschrift A&Msv05007 Erasmus MC () - 1 - OPSLAG EN AFVOER VAN RADIOACTIEF AFVAL 1 1. Inleiding Dit stralingsbeschermingsvoorschrift is van toepassing op radioactief afval dat ontstaat

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie Radioactiviteit VWO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie Radioactiviteit VWO (versie A) Naam: Klas: Repetitie Radioactiviteit VWO (versie A) Aan het einde van de repetitie vind je de lijst met elementen en twee tabellen met weegfactoren voor het berekenen van de equivalente en effectieve

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN HET ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM VOOR HET VERRICHTEN VAN

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN HET ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM VOOR HET VERRICHTEN VAN > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Academisch Medisch Centrum Raad van Bestuur AMC E2-170 t.a.v. de heer prof. dr. M.J. Heineman Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Datum 20 oktober 2014

Nadere informatie

VOS in het Activiteitenbesluit

VOS in het Activiteitenbesluit VOS in het Activiteitenbesluit Schakeldagen 2009 Gert Locht In opdracht van Inhoud Activiteitenbesluit VOS-voorschriften Voorschriften bij reinigen, coaten, lijmen Casus deel 1 VOS-verbruik Maatregelen

Nadere informatie

+8H"H*'7'A'("(&'()Y03R) 5%(1'$"(&'() )

+8HH*'7'A'((&'()Y03R) 5%(1'$(&'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',@2- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$ +8H"H*'7'A'("(&'(Y03R 5%(1'$"(&'( "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567' ' ' ' ' ' "#$%&'( "#$#%&'#(*(+,-#$,+#**(*,./,+#*0'12345

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ANVS > Retouradres Postbus 16001 2500 AB Den Haag Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Van Gansewinkel Maasvlakte

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 1. Het bes uit AANTEKENEN. RadiatCo B.V. Postbus t.a.v. de heer Ir. J.M.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 1. Het bes uit AANTEKENEN. RadiatCo B.V. Postbus t.a.v. de heer Ir. J.M. Nassauvveg 20 t.a.v. de heer Ir. J.M. Vermeule RadiatCo B.V. Postbus 16001 AANTEKENEN > Retouradres Postbus 16001 2500 SA Den Haag ANVS Medische en Industriële Toepassingen Bezuidenhoutseweg 67 2500 BA

Nadere informatie

Vrijstelling en vrijgave en het Bbs

Vrijstelling en vrijgave en het Bbs Vrijstelling en vrijgave en het Bbs NVS Najaarssymposium 2017 Peter Görts ANVS peter.gorts@anvs.nl Vrijstelling en vrijgave in het Bbs Waar hebben we het precies over? Hoe werkt vrijstelling en vrijgave?

Nadere informatie

Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden

Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden Inhoud 1. Aanleiding 2. Risicoschatting 3. Resultaten 4. Conclusie Gezondheidsrisico 5. Aanbevelingen PFOA emissies Dordrecht 5 april 2016 1. Aanleiding voor

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 AB Den Haag ANVS Strelingsbescherming Aanvragen en Melden Bezidenhoutseweg 67 AANTEKENEN 2500 AD Den Haag www.anvs.ni

Nadere informatie

Straling. Onderdeel van het college Kernenergie

Straling. Onderdeel van het college Kernenergie Straling Onderdeel van het college Kernenergie Tjeerd Ketel, 4 mei 2010 In 1946 ontworpen door Cyrill Orly van Berkeley (Radiation Lab) Nevelkamer met radioactiviteit, in dit geval geladen deeltjes vanuit

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

ARTIKELEN CONSULTATIEVERSIE. Besluit van (datum)

ARTIKELEN CONSULTATIEVERSIE. Besluit van (datum) ARTIKELEN 01092016 CONSULTATIEVERSIE Besluit van (datum), houdende vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3 / 4B. Dosimetrie, deel 1. introductie dosisbegrip. W.P. Moerman

Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3 / 4B. Dosimetrie, deel 1. introductie dosisbegrip. W.P. Moerman Opleiding Stralingsdeskundigheid niveau 3 / 4B Dosimetrie, deel 1 introductie dosisbegrip W.P. Moerman Dosis Meestal: hoeveelheid werkzame stof Inhoud dag 1 dosis kerma exposie dag 2 equivalente dosis

Nadere informatie

VERRICHTEN VAN HANDELINGEN EN WERKZAAMHEDEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN, SPLIJTSTOFFEN EN ERTSEN. 1. Het besluit

VERRICHTEN VAN HANDELINGEN EN WERKZAAMHEDEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN, SPLIJTSTOFFEN EN ERTSEN. 1. Het besluit > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN RadiatCo B.V. t.a.v. de heer R.H. Dekker Nassauweg 20 4453 VJ s-heerenhoek Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag

Nadere informatie

Chloorbleekloog versus zoutelektrolyse

Chloorbleekloog versus zoutelektrolyse Chloorbleekloog versus zoutelektrolyse Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken zwembaden 2. Kenmerken/toepassing bulkopslag natriumhypochloriet 3. Kenmerken/toepassing zoutelektrolyse 4. Kenmerken/toepassing

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN Stichting Sanquin Bloedvoorziening Raad van Bestuur t.a.v. de heer J. de Wit Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den

Nadere informatie

Werkzaamheden, resultaten overzicht en voorstelle

Werkzaamheden, resultaten overzicht en voorstelle NDRIS jaarrapportage 2012 Werkzaamheden, resultaten overzicht en voorstelle en In opdracht van het Ministerie van SZW auteur(s): G. de With reviewed: A.D. Poley naam: NDRIS jaarraportage 2012.docx goedgekeurd:

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/IO/BES No. 2004/30373 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 15 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Strali ngsbescherm ing

1. Het besluit. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en. Strali ngsbescherm ing de de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 AD Den Haag ANVS Strali ngsbescherm ing Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 AANTEKENEN Postbus 16001

Nadere informatie

+ ( 1 4 )2 σ 2 X σ2. 36 σ2 terwijl V ar[x] = 11. Aangezien V ar[x] het kleinst is, is dit rekenkundig gemiddelde de meest efficiënte schatter.

+ ( 1 4 )2 σ 2 X σ2. 36 σ2 terwijl V ar[x] = 11. Aangezien V ar[x] het kleinst is, is dit rekenkundig gemiddelde de meest efficiënte schatter. STATISTIEK OPLOSSINGEN OEFENZITTINGEN 5 en 6 c D. Keppens 2004 5 1 (a) Zij µ de verwachtingswaarde van X. We moeten aantonen dat E[M i ] = µ voor i = 1, 2, 3 om te kunnen spreken van zuivere schatters.

Nadere informatie