UPI-024 Melden, registreren en opvolgen van incidenten en risicovolle situaties en risicovol gedrag Uniforme Productie Instructie Opmerkingen: - 31 maart 2010: Aanpassing" name="description"> UPI-024 Melden, registreren en opvolgen van incidenten en risicovolle situaties en risicovol gedrag Uniforme Productie Instructie Opmerkingen: - 31 maart 2010: Aanpassing">

UPI-024 Melden, registreren en opvolgen van incidenten en risicovolle situaties en risicovol gedrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPI-024 Melden, registreren en opvolgen van incidenten en risicovolle situaties en risicovol gedrag"

Transcriptie

1 Documentornummer: /"-'! > UPI-024 Melden, registreren en opvolgen van incidenten en risicovolle situaties en risicovol gedrag Uniforme Productie Instructie Opmerkingen: - 31 maart 2010: Aanpassing van omschrijving melden incidenten; Bijlage 2 namen aangepast. - 1 juni 2010: Hoofdstuk 9: Melding aan Arbeidsinspectie herzien en in nieuw hoofdstuk Hoofdstuk 7.4/ : QA/QC medewerker verwijderd. Hoofdstuk 8.2 vervallen 20 september 2011: Review document n.a.v. interne audits en aanpassing aan HSE Meldpunt als centraal registratie- en opvolgingssysteem. 19 dec 2011: Bijlage 2 namen aangepast bijlage 3 namen vervangen door functie 16apr2012: Hoofdstuk uitgebreid met defensie oefeningen versiedatum 1 juni sept dec april 2012 Opsteller HSE HSE HSE HSE check proceseigenaar - HSE-officer - QA-officer Autorisatie (MTverantwoordelijke) R. Kamst B. Cramer n.v.t. R Kamst R. Kamst R. Kamst R. Kamst R Kamst P. Meulenbroeks R. Kamst P. MeulenbroekS stp n - i l s^ /', R. Kamst 'A ^ w ^ ^

2 Titel UPI 024 Melden, registreren en opvolgen van incidenten, risicovolle situaties en risicovol gedrag Nummer Datum 1 oktober 2008 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities 3 5 Indeling Typen ongevallen: Typen overige incidenten en situaties (buiten OSHA): Classificaties: Werkgerelateerd Nieuwe gebeurtenis: ( ter voorkoming van dubbele meldingen) Dodelijk ongeval (D) Incident met verzuim (OV): Incident met aangepast werk (OAW): Incident met medische behandeling (OMB): Incident met eerste hulp / EHBO (EHBO) Ernstig incident (EI): Incident (I): Risicovol gedrag / risicovolle handeling (RG): 6 6 Afkortingen 8 7 Taken Sectorverantwoordelijke Proceseigenaar Materiedeskundige Probleemeigenaar Arbo-coördinator 9 8 Werkwijze Eisen Werkstroom bij risicovol gedrag (Zie ook UPI 019) Werkstroom bij incidenten en risicovolle situaties 10 Uitgangspunten en randvoorwaarden 10 Werkstroom Melding Arbeidsinspectie (AI) Communicatie 12

3 Bladnummer Rapportage ongevallen, incidenten,risicovolle situaties en risicovol gedrag 12 9 Aanvullende bepalingen bij inschakelen BHVorganisatie Afwijkingen/Aanvullingen Formulieren/Hulpmiddelen Referenties Ingangsdatum Bijlagen Bijlage 1: Communicatiematrix bij incidenten Bijlage 2: HSE contactpersonen, Arbo-coördinatoren HSE contactpersonen Arbo-coördinatoren Bijlage 3: Overzicht sectorverantwoordelijken Vestiging Geertruidenberg Vestiging Maasbracht Vestiging Moerdijk Vestiging Middel Grote Eenheden 16

4 Bladnummer 3 1 Doel Lering trekken uit incidenten, risicovolle situaties en risicovol gedrag in: - de installaties, de productieprocessen, in gebouwen of op het terrein van de vestigingen - de toepassing van bedrijfsprocedures en instructies om zodoende gerichte preventieve maatregelen te kunnen treffen teneinde incidenten, risicovolle situaties en risicovol gedrag in de toekomst te voorkomen. 2 Doelgroep Alle personen die werkzaamheden verrichten of om andere redenen op een van de locaties van Essent Productie aanwezig zijn, exclusief Inesco. 3 Toepassingsgebied Alle vestigingen van Essent Productie 4 Definities Uittreksel van de registratie en classificatiestandaard (OSHA 29 CFR 1904) 5 Indeling 5.1 Typen ongevallen: Dodelijk ongeval (Death, voorheen fatality) Incident met verzuim (DA: Days Away from work, voorheen Lost Workday Case) Incident met aangepast c.q. ander werk (RT: Restricted work and job Transfers, voorheen Restricted Workday Case) Incident met medische behandeling (MT: Medical Treatment beyond first aid, voorheen Medical Treatment Case) Incident met eerste hulp/ehbo (FA: First Aid treatment, voorheen Fist Aid Case) 5.2 Typen overige incidenten en situaties (buiten OSHA): Ernstige incidenten (SI: Serious Incidents) Overige incidenten (Incidents) Risicovolle situatie Risicovol gedrag / risicovolle handeling

5 Bladnummer 4 Dodelijk ongeval/ Death Recordable injury Non-recordable injury 5.3 Classificaties: Figuur 1 Ongeval met Verzuim (OV)/ Days Away from Work (DA) Ongeval met Aangepast cq. Ander Werk (OAW)/ Restricted work and job Transfers (RT) Ongeval met Medische Behandeling (OMB)/ Medical Treatment beyond first aid (MT) Ongeval met Eerste Hulp (EHBO)/ First Aid treatment (FA) Ernstig Incident/ Serious Incident (SI) Incident Risicovolle situatie/ Unsafe situation Risicovol gedrag/ Unsafe act Werkgerelateerd Een incident (of ziekte) dat in de werkomgeving is opgelopen, is een werkgerelateerd incident. Onder de volgende omstandigheden is er GEEN sprake van een werkgerelateerd incident op hoofdlijnen: Tijdens werk openbaart (of verergert) een ziekte of verwonding die buiten werk is opgelopen. Het incident of ziekte is een gevolg van vrijwillige deelname aan een gezondheidsprogramma (al dan niet bij of vanuit de werkgever), zoals bloeddonatie, fitness, sport & ontspanning, enz. Het incident of ziekte is een gevolg van persoonlijke verzorging, zelfmedicatie voor een niet-werkgerelateerde aandoening, is opzettelijk zelf veroorzaakt, of is een gevolg van het eten, drinken of voedselbereiding voor persoonlijke consumptie (bijv: ernstige verslikking en de gevolgen hiervan), Medewerker voert, buiten werktijden, en niet-gerelateerd aan zijn/haar beroepsuitoefening privé activiteiten uit op bedrijfsterrein. Medewerker loopt gebruikelijke verkoudheid of griep op. Veel bijzondere bepalingen rondom thuiswerken, incident tijdens dienstreizen (wel/niet in overnachting), enz. Verkeersincidentlen tijdens woonwerkverkeer. Tijdens militaire oefeningen, t.b.v. defensie op het terrein, waaraan Essent niet deelneemt. (denk o.a. aan abseilen koeltoren)

6 Bladnummer Nieuwe gebeurtenis: ( ter voorkoming van dubbele meldingen) Een incident is een nieuwe gebeurtenis indien: medewerker niet eerder een incident of ongeval ondervond voor de betreffende getroffen lichaamsdelen; na volledig hersteld te zijn wederom een incident ondervindt, zelfs als de aard en letsel gelijk is aan het vorige incident (waarvan hersteld). Een incident is GEEN nieuwe gebeurtenis: indien tekenen of symptomen van een chronisch(e) werk gerelateerd incident of ziekte zich voordoet. Dan slechts één registratie; bijv. asbest of werkgerelateerde allergieën Dodelijk ongeval (D) Een ongeval dat onmiddellijk of als gevolg van tot de dood heeft geleid Incident met verzuim (OV): Een incident dat tot minimaal een hele werkdag of dienst verzuim leidt. De dag of dienst tijdens welke het incident gebeurde wordt hierbij NIET meegeteld. Nb: Het is aan te bevelen om met de werknemer een afspraak te maken om bijv. een bijdrage te leveren aan het incidentonderzoek of om direct afspraken te kunnen maken over evt. aangepast werk. Dit bevordert tevens de betrokkenheid van de leidinggevende met de medewerker en verlaagt de drempel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan Incident met aangepast werk (OAW): Een incident dat resulteert in maximaal een hele werkdag of dienst verzuim, waarna de betrokkene tijdelijk aangepaste werkzaamheden toegewezen krijgt. Met 'aangepast werk' wordt ander (nuttig / zinvol) werk, (duidelijke) beperking van de oorspronkelijke taken bedoeld of beperking van de werktijden Incident met medische behandeling (OMB): Behandeling alleen door professioneel medisch personeel (arts, specialist) te verrichten, ter bestrijding of genezing. In feite: Zodra specifieke medicatie is voorgeschreven (niet zijnde zelfmedicatie) is er altijd sprake van een OMB. Het volgende is GEEN OMB: Bezoek aan arts/specialist voor observatie Diagnostische behandeling (bijv. röntgen, bloedonderzoek, zelfs als hier ziekenhuisopname voor nodig is) Incident met eerste hulp / EHBO (EHBO) Behandeling met zelfmedicatie. Tetanus behandeling (andere vaccinaties zoals Hepatitis B of rabies vaccinatie zijn OMB) Het verbinden van wonden, inclusief gebruik van Steri-Strips en het sluiten van de wond middels lijmen; Nb: Het gebruik van alle andere technieken om de wond te sluiten, zoals hechtingen is medische behandeling (OMB).

7 Bladnummer 6 Schoonmaken en ontsmetten van wonden, aanbrengen van bandages, warme of koude kompressen, elastische ondersteuning (nb: spalken is OMB), tijdelijk gebruik van steunende hulpconstructies bij het vervoer van slachtoffers (neksteun, brancard), doorboren van vinder of voetnagel voor drukontlasting, afplakken van oog, verwijderen van vreemd materiaal uit oog (alléén m.b.v. vloeistof of katoenen gaasje), verwijderen van splinters of ander vreemd materiaal anders dan het oog met simpele middelen (splintertang e.d.) Ongeacht of een professionele arts, dan wel een EHBO-er bovenomschreven handelingen uitvoert Ernstig incident (EI): Een ongewenste gebeurtenis die (net) niet heeft geleid tot OMB of ernstiger maar wel zo had kunnen resulteren ('geluk'); bijv: - hijsjuk valt van grote hoogte uit hijshaak (omdat de veiligheidspal defect was), in de nabijheid van een medewerker; - een grote brand of explosie. Nb: In een later stadium kan altijd 'ter verfijning' een risicoclassificatie worden ingevoerd, om de ernst van een incident te kunnen classificeren Incident (I): Elke andere ongewenste gebeurtenis die niet heeft geleid tot EHBO of ernstiger Risicovol gedrag / risicovolle handeling (RG): Een handeling of gedraging die conform de geldende regels, normen of principes niet acceptabele gevonden kan worden en waarop een ongewenste gebeurtenis of incident zou kunnen volgen. Bijv.: Er wordt gehesen met een hijshaak waarvan de veiligheidspal defect is; en/of: Het terugleggen van defecte veiligheidshaak bij hijsgereedschap 'geschikt voor gebruik'.

8 Bladnummer 7

9 Bladnummer 8 6 Afkortingen HSE Meldpunt: Incident Registratie Systeem en applicatie op Intranet voor de registratie van incidenten en risicovolle situaties. D: Dodelijk ongeval OV: Incident met verzuim DA: Days Away From Work OAW: Incident met Aangepast Werk, cq ander werk RT: Restricted work and job Transfers OMB: Incident met Medische Behandeling MT: Medical Treatment beyond First aid EHBO: Incident met eerste hulp FA: First Aid treatment SI: Serious Incident I: Incident RS: Risicovolle situatie RG: Risicovol Gedrag TRCF: Total Recordable Cases Frequency: = OV+OAW+OMB DART: Days Away, Restricted or Transferred = OV+OAW LTIF: Lost Time Incidents Frequency = OV 7 Taken 7.1 Sectorverantwoordelijke Een aangewezen Essent medewerker die verantwoordelijk is voor de handhaving van de veiligheid van het productieproces, de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties in een bepaalde sector op een vestiging. De sectorverantwoordelijken van de diverse vestigingen zijn vastgelegd in bijlage Proceseigenaar Een aangewezen Essent medewerker die verantwoordelijk is voor de inrichting van het proces en de kennisoverdracht met betrekking tot het proces over de vestigingen en afdelingen heen. De proceseigenaar formuleert de procesdoelstellingen, bewaakt de kwaliteit van het proces, stemt af met collega proceseigenaren met betrekking tot procesoverschrijdende kwesties en initieert werkgroepen in het kader van procesverbetering. De proceseigenaar betreft altijd iemand uit de lijn. 7.3 Materiedeskundige Een aangewezen Essent medewerker die verantwoordelijk is voor de classificatie van een incident of ongeval en een probleemeigenaar aanwijst. 7.4 Probleemeigenaar Een door de materiedeskundige aangewezen medewerker die het incident of ongeval afhandelt.

10 Bladnummer Arbo-coördinator Een Essent medewerker die per vestiging verantwoordelijk is voor de administratieve afwikkeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. (zie bijlage 2) 8 Werkwijze 8.1 Eisen De werkwijze is gebaseerd op de volgende eisen: o Alle aanwezigen moeten de gelegenheid hebben incidenten en risicovolle situaties te melden. o Incidenten en risicovolle situaties moeten altijd worden gemeld. o Alle aanwezigen op de vestiging moeten bij voortduring alert zijn op het waarnemen van risicovol gedrag en risicovolle situaties. Daarnaast dienen de productielocaties te beschikken over een werkwijze om gericht risicovol gedrag en risicovolle situaties proactief waar te nemen en continu te verbeteren. o Bij risicovol gedrag moeten de betrokkenen direct te worden aangesproken opdat de werkzaamheden veilig kunnen worden voortgezet. o Zodra een incident of risicovolle situatie wordt waargenomen, dienen door de waarnemer en de sectorverantwoordelijke direct de nodige maatregelen te worden getroffen om deze op te heffen dan wel de gevolgen hiervan te beperken. o De gemelde incidenten en risicovolle situaties moeten in een centraal register (HSEmeldpunt) worden geregistreerd, inclusief de te treffen maatregelen om deze op te heffen, de gevolgen ervan te beperken dan wel deze in de toekomst te voorkomen. o Incidenten en gevaarlijke situaties met een risicoscore Rood of Zwart volgens de Risicomatrix van Essent Productie dienen te worden onderzocht en geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in het ontstaan van incidenten en risicovolle situaties. o De effectiviteit van de genomen maatregelen om incidenten en risicovolle situaties op te heffen, de gevolgen ervan te beperken en deze in de toekomst te voorkomen dient te worden getoetst. o De verantwoordelijke afdelingen moeten via de reguliere communicatiekanalen worden geïnformeerd over de te treffen maatregelen.

11 Bladnummer Werkstroom bij risicovol gedrag (Zie ook UPI 019) Iedere aanwezige op een productielocatie moet, zodra risicovol gedrag wordt waargenomen, de betrokkenen daarop direct aanspreken. De betrokkenen dienen hun gedrag aan de geldende regels aan te passen. Risicovol gedrag op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn moet met behulp van HSE Meldpunt, indien niet beschikbaar m.b.v. het formulier Rapportage HSE-Rondgang, worden gemeld. Medewerkers van derden leveren het formulier in bij hun contactpersoon van Essent die dat doorstuurt naar zijn leidinggevende. Personen die de training Veiligheidsobservatie hebben doorlopen voeren als onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden gerichte veiligheidsobservaties. De leidinggevende bespreekt de observaties in het werkoverleg. De Arbo-coördinator evalueert de meldingen en rapporteert hierover in het lokale HSEQ-overleg van het cluster. De gegevens hiertoe worden uit het HSE Meldpunt gedestilleerd. 8.3 Werkstroom bij incidenten en risicovolle situaties Uitgangspunten en randvoorwaarden Er is sprake van een incident of een risicovolle situatie ingeval van dan wel de kans op: - (Werkgerelateerde) Ziekte/Gezondheidsklachten - Ongeval/Veiligheidsincident/Risicovolle situatie of handeling - Ongewenste belasting milieu naar lucht - Bodemverontreiniging - Ongewenste belasting milieu naar oppervlaktewater - Overlast geluid/trillingen - Productiebeperking (kwantitatief/kwalitatief) Zie UPI Materiaalverlies - Financiële schade/claims/boete - Schade aan installaties/gebouwen/terreinen - Ontevreden klant/externe belanghebbende/reputatieschade - Bedreiging personen/agressie/geweld - Ongewenste toegang tot informatie/verlies informatie - Ongewenste toegang gebouwen/terreinen Werkstroom Het melden, registreren en opvolgen van incidenten en risicovolle situaties vindt plaats volgens de in Tabel 1 gepresenteerde werkstroom.

12 Bladnummer 11 Tabel 1 Werkproces opvolging incidenten en risicovolle situaties Waarnemen incident/risicovolle situatie Incidenten en risicovolle situaties kunnen worden waargenomen als: Toevallige waarneming / Bevinding tijdens arborondgang of interne of externe audit / Resultaat onderzoek klanttevredenheid / Bevinding handhaver / Externe klacht 1 Treffen directe maatregelen De waarnemer moet direct de nodige correctieve maatregelen ter bestrijding of beperking van het incident of de risicovolle situatie treffen en vervolgens onmiddellijk contact opnemen met de sectorverantwoordelijke dan wel de proceseigenaar in geval van een incident of risicovolle situatie in een installatie of een productieproces dan wel in een gebouw of op het terrein van een vestiging respectievelijk het niet goed functioneren van een in het managementsysteem Productie beschreven bedrijfsproces. De sectorverantwoordelijke en de proceseigenaar kunnen zonodig aanvullende directe correctieve maatregelen ter bestrijding of beperking van het incident of de risicovolle situatie nemen. 2 Melden (schriftelijk) Nadat de noodzakelijke directe maatregelen zijn geïnitieerd, meldt de waarnemer het incident of de risicovolle situatie in HSE-MELDPUNT. Niet alle medewerkers van derden hebben toegang tot HSE-MELDPUNT en dienen derhalve een melding via hun contactpersoon te doen. De wijze waarop en melding in HSE-MELDPUNT moet worden gedaan, is vastgelegd in een korte instructie, zie paragraaf 11. In het bedrijf is nog het Meldformulier Incidenten / Risicovolle situaties beschikbaar om, ingeval de medewerker niet beschikt over een PC, het incident schriftelijk te melden bij zijn of haar leidinggevende; de leidinggevende verzorg de melding vervolgens in HSE-MELDPUNT. Indien nodig dient er een melding aan de Arbeidsinspectie te geschieden zie hfdst 8.4. In HSE-meldpunt wordt dit aangegeven met melding aan bevoegd gezag. Nee 3 Registreren Risicoscore rood of zwart Ja Alle meldingen worden door een HSE-MELDPUNT-materiedeskundige verder geregistreerd in HSE-MELDPUNT. De HSE-MELDPUNT-materiedeskundige is verantwoordelijk voor: - De volledigheid van de beschrijving van het incident of de risicovolle situatie; - De vastlegging van de directe (potentiële) gevolgen en indirecte gevolgen van het incident of de risicovolle situatie; - De potentiële kans en gevolgen volgens de Essent risicomatrix; HSE-MELDPUNT berekent op basis van deze gegevens conform de risicomatrix de risicoscore. Daarnaast doet de materiedeskundige voorstel voor een probleemeigenaar voor de verdere opvolging van het incident of de risicovolle situatie. Bij een risicoscore Groen of Geel is dat de arbocoördinator; bij een risicoscore Rood of Zwart zal een probleemeigenaar conform de communicatiematrix, zie bijlage 14.1 worden voorgesteld. De materiedeskundige geeft in de melding de prioriteit en daarmee de deadline voor de afhandeling van het incident. In geval van een risicoscore Groen zal de opvolging van het incident of de risicovolle situatie zich beperken tot het nemen van directe maatregelen. De melding kan derhalve worden gearchiveerd. In geval van een risicoscore Geel zal door de veiligheidskundige een quick scan worden uitgevoerd. In geval van een risicoscore Rood of Zwart zal een nader onderzoek moeten worden gedaan naar de latente faalmechanismen die uiteindelijk geleid hebben tot het incident of de risicovolle situatie. 4 Onderzoeken 5 Uitvoeren verbetermaatregelen Onder verantwoordelijkheid van de probleemeigenaar wordt een nader onderzoek en analyse van het ontstaan van het incident of de risicovolle situatie uitgevoerd. In de handleiding Onderzoek incidenten risicovolle situaties, zie paragraaf 11 zijn richtlijnen voor de uitvoering en de analyse vastgelegd. De probleemeigenaar doet op basis van de analyseresultaten verbetervoorstellen aan het managementteam Productie of het managementteam van de vestiging. De voorstellen dienen in het bijzonder gericht te zijn op het wegnemen van latente faalmechanismen, met andere woorden bestrijding aan de bron. De genoemde managementteams besluiten welke voorstellen als verbetermaatregel worden uitgevoerd. De verbetervoorstellen worden in HSE-MELDPUNT als acties opgenomen in de betreffende melding. De probleemeigenaar is verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking van de verbetermaatregelen op hun vestiging. De probleemeigenaren rapporteren inhoudelijk de voortgang aan het managementteam Productie of het managementteam van de vestiging. De managementteams bepalen wie de uitvoeringsverantwoordelijken van de verbetermaatregelen zijn, die op hun beurt de verplichting hebben de voortgang te rapporteren aan de probleemeigenaar. Incidentopvolging gereed Zodra alle directe maatregelen zijn uitgevoerd, het onderzoeksrapport gereed is en alle preventieve verbetervoorstellen zijn gemeld in HSE-MELDPUNT en de probleemeigenaar een planning van de uitvoering heeft opgesteld, kan de incidentmelding in HSE-MELDPUNT worden gemeld als afhandeling op termijn. Zijn de verbetervoorstellen gereed dan is de melding afgehandeld. De melder ontvangt een terugkoppeling van het resultaat van de incidentopvolging. Eventuele bewijsstukken voor de afhandeling van het HSE-MELDPUNTticket moeten door de probleemeigenaar aan het ticket worden gekoppeld.

13 Bladnummer Melding Arbeidsinspectie (AI) Arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname, moeten door de betrokken werkgever zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de Arbeidsinspectie (tel ), gevolgd door een schriftelijke rapportage aan de Arbeidsinspectie. Indien er twijfel bestaat over mogelijk blijvend letsel, altijd de Arbeidsinspectie informeren na overleg met de afd. HSE. 8.5 Communicatie Incidenten moeten aan de eigen lijnorganisatie en de operationeel verantwoordelijken worden gecommuniceerd via de communicatiematrix, zie Bijlage 1: Communicatiematrix bij incidenten. 8.6 Rapportage ongevallen, incidenten,risicovolle situaties en risicovol gedrag Alle ongevallen, incidenten etc. worden vastgelegd in HSE Meldpunt. Hieruit zijn deze te rapporteren en is de opvolging van de acties voortvloeiend uit de analyses te vervolgen. 9 Aanvullende bepalingen bij inschakelen BHV-organisatie Ingeval de BHV-organisatie wordt gealarmeerd bij een incident dan treft de ploegleider BHV de directe maatregelen om volgens de geldende locale vestigingsinstructies het incident te bestrijden. De melding in HSE-meldpunt van het incident blijft de verantwoordelijkheid van de sectorverantwoordelijke. In geval van een medische behandeling dient de betrokkene door een Essent medewerker naar en van de arts te worden begeleid. Na de behandeling dient er altijd contact te zijn tussen de leidinggevende en de betrokkene en de contactpersoon in het geval de betrokkene een medewerker van derden is om de status van het moment te vernemen en afspraken te maken over werkhervatting, voor zover dan al mogelijk. Indien de betrokkene een Essent medewerker is, dient zijn leidinggevende direct contact op te nemen met de bedrijfsarts als het werk niet hervat kan worden. De bedrijfsarts is te bereikbaar (tijdens kantooruren) via het algemene telefoonnummer van ArboNed De bedrijfsarts zorgt dat er een (spoed)afspraak wordt gemaakt met de betrokkene. Deze afspraak vindt nog dezelfde dag plaats, afhankelijk van situatie/letsel, dan wel uiterlijk de werkdag daaropvolgend. De bedrijfsarts stelt een diagnose en maakt een advies over: werkhervatting;

14 Bladnummer 13 eventuele beperkte werkhervatting (beperking van aard en duur); eventuele vervangende arbeid. Dit advies brengt de bedrijfsarts terstond uit aan de leidinggevende. De lijn draagt zorg voor eventuele vervangende werkzaamheden. In eerste instantie zal gekeken worden naar werkzaamheden binnen de eigen afdeling. Indien dit niet mogelijk is, zal er gekeken worden naar vervangende werkzaamheden in een andere afdeling, in overleg met de leidinggevende van deze afdeling. Bovenstaande is ook van toepassing voor medewerkers van derden, echter dit dient door zijn werkgever geregeld te worden. 10 Afwijkingen/Aanvullingen n.v.t. 11 Formulieren/Hulpmiddelen o het formulier Rapportage HSE-Rondgang. De kaart is verkrijgbaar via de Arbo-coördinator op de vestiging en via het Management Systeem. o HSE Meldpunt, bereikbaar via Startpagina Intranet Essent (tevens staan hier de handleidingen). o Risicomatrix Essent Productie. De matrix is beschikbaar via de hyperlink: o Handleiding Melden en opvolgen incidenten en risicovolle situaties De handleiding is beschikbaar via de hyperlink: o Meldformulier Incidenten / Risicovolle situaties Het formulier is beschikbaar via de hyperlink: 12 Referenties o Managementsysteem Essent Productie o Arbo-wet; o AI-bladen; o OSHA-standard 29 CFR, Standard 1904 o UPI 019 HSE rondgangen o Risicomatrix Essent Productie o UPI 025 ONB Incidenten 13 Ingangsdatum 1 juni 2010

15 Bladnummer Bijlagen 14.1 Bijlage 1: Communicatiematrix bij incidenten OSHA Melden aan sectorverantwoordelijke Doormelden (mondeling) aan: 1. verantwoordelijke manager en/of clustermanager 2. operationeel verantwoordelijke van betrokkene 3. HSE contactpersoon door sectorverantwoordelijke Schriftelijke melding aan directeur Productie door verantwoordelijke manager Schriftelijke melding aan Raad van Bestuur door directeur Productie alle leidinggevenden Onderzoek en rapportage Dodelijk direct direct binnen binnen Binnen de binnen ongeval dienst dienst dienst: 1 week (D) HSE minimaal een melding naar concept alle leiding- rapport; gevenden binnen 3 Incident met direct direct; uiterlijk binnen binnen 1 binnen 2 Binnen 2 weken een Verzuim dienst werkdag werkdagen werkdagen: definitief (OMV) HSE rapport; melding naar binnen 1 week alle leiding- een voorlopige gevenden lezen en Incident met direct direct; uiterlijk binnen binnen binnen Binnen 2 leren flyer aangepast dienst 1 werkdag 2 werkdagen werkdagen: publiceren en werk HSE rondsturen (OAW) melding naar naar toolbox alle leiding- gevers. Na gevenden definitieve Incident met direct direct; uiterlijk binnen binnen rapportage medische dienst 1 werkdag L&L flyer behandeling aanpassen (OMB) Incident met direct via incident rapport incident eerste hulp rapport (EHBO)

16 Bladnummer Bijlage 2: HSE contactpersonen, Arbo-coördinatoren HSE contactpersonen Vestiging Geertruidenberg: Roel Henskens Vestiging Maasbracht en Linne: Ruurd Henstra i.s.m. Rob Zelis Vestiging Moerdijk en Inesco: Bas Cramer Vestiging MGE: Simon Potter Arbo-coördinatoren Vestiging Geertruidenberg: Huub Helmus Vestiging Maasbracht: Ruurd Henstra Vestiging Moerdijk: Corné v.d. Westen Vestiging MGE.: Tamara de Bock

17 Bladnummer Bijlage 3: Overzicht sectorverantwoordelijken Vestiging Geertruidenberg Amer 8 Amer 9 Productie-eenheid Functie Teamleider Bedrijfsvoering Teamleider Bedrijfsvoering Vestiging Maasbracht Sector Productie-installaties Claus A + Demi-installatie + Hulpketel Productie-installaties Claus B Werkplaatsen + Gebouwen en terreinen (m.u.v. Kantoorgebouw) Kantoorgebouw Functie Teamleider Bedrijfsvoering Teamleider Bedrijfsvoering Manager Onderhoud Plant Manager Vestiging Moerdijk WKC 1-2 Productie-eenheid Functie Manager Proces & Techniek Vestiging Middel Grote Eenheden Productie-eenheid BEC Cuijk, Helmond 1/2, Eindhoven WKC Bergen op Zoom, WKC Heineken, Amerwarmtesysteem WKC Erica, WKC Klazinaveen en WKC Enschede Functie Teamleider Operations & Maintenance, Oost Teamleider Operations & Maintenance, West Teamleider Operations & Maintenance, Noord

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten 2005-0049780 PROCEDURE-P014: Opmerkingen: 25 nov 2009: - Aanpassing hoofdstuk 7 link naar bijlagen VGM plan 11.3 / 11.4 toegevoegd 29 feb 2012: - Aanpassing Hoofdstuk 1.1 Dart informatie verwijderd - Hoofdstuk

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

PROCEDURE-P105: Toolboxmeeting

PROCEDURE-P105: Toolboxmeeting PROCEDURE-P105: meeting Opmerkingen: 18 dec 2009: - Aanpassing hoofdstuk 6, verantwoordelijkheden/bevoegdheden. - Aanpassing hoofdstuk 7, indeling onderwerpen. 23 nov 2012: - Aanpassing hoofdstuk 6, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

UPI-035 Actieplan bestrijding Legionella

UPI-035 Actieplan bestrijding Legionella UPI-035 Actieplan bestrijding Legionella Uniforme Productie Instructie Opmerkingen: 27 okt 2006: Dit is de eerste versie 1 okt 2012: KVE/I getallen aangepast volgens AI-32 versie derde druk. Versiedatum:

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik

PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik 2007-0008691 r PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik Opmerkingen: 26 mei 2008: T.o.v. de versie van 1 juli 2007 zijn de volgende punten gewijzigd:

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING APPLICATIE MELDING BEDRIJFSONGEVALLEN Versie 3.0

GEBRUIKSHANDLEIDING APPLICATIE MELDING BEDRIJFSONGEVALLEN Versie 3.0 GEBRUIKSHANDLEIDING APPLICATIE MELDING BEDRIJFSONGEVALLEN Versie 3.0 E mimoun.elyattioui@imtech.nl pagina 1 van 11 1. INDLEIDING Imtech besteed steeds meer aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Handboek Documenteigenaar/contactpersoon Sietse Smit Afdeling OV Vastgesteld MT Regionaal Bureau Vaststellingsdatum 23 mei 2011 Naam document Registratie en

Nadere informatie

UPI 028 Visitatie. Uniforme Productie Instructie. Opmerkingen: ie uitgave: Conceptversie besproken met OR. B.Cramer. N.Valerius

UPI 028 Visitatie. Uniforme Productie Instructie. Opmerkingen: ie uitgave: Conceptversie besproken met OR. B.Cramer. N.Valerius UPI 028 Visitatie Uniforme Productie Instructie Opmerkingen: ie uitgave: Conceptversie besproken met OR versiedatum 1-3-2011 (concept) 05-7-2011 opsteller B. Cramer B.Cramer check HSE manager R. Kamst

Nadere informatie

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Definitief 16 november 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Werkinstructie informatie en doel... 3 Stap 1: Vraag of klacht indienen... 4 Stap 2: Registreren van de klacht...

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Procedure P019. HSE Veiligheidsobservatie en Werkplekinspectie. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen

Procedure P019. HSE Veiligheidsobservatie en Werkplekinspectie. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen Procedure P019 HSE Veiligheidsobservatie en Werkplekinspectie Procesinformatie Procesbeschrijving Proces beheersen HS&S risico s. Doel Bereiken, door veiligheids-(hse)observaties en werkplekinspecties,

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Overeenkomst ter bevordering veiligheid en meldingsplicht ongewilde gebeurtenissen.

Overeenkomst ter bevordering veiligheid en meldingsplicht ongewilde gebeurtenissen. aan Contractaannemers Enexis cc van telefoon e-mail versienummer 1.4 datum 30 maart 2011 ons kenmerk 10HSE028 Overeenkomst ter bevordering veiligheid en meldingsplicht ongewilde gebeurtenissen. Inhoud

Nadere informatie

Melding Incidenten Cliënten DICHTERBIJ Beleidsnota 10 september 2007

Melding Incidenten Cliënten DICHTERBIJ Beleidsnota 10 september 2007 Melding Incidenten Cliënten DICHTERBIJ Beleidsnota 10 september 2007 1. Inleiding Voor cliëntveiligheid is professioneel handelen een voorwaarde. Indien er incidenten optreden dient in eerste instantie

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTEN / VIM 1 MELDING VAN KLACHT OF INCIDENT Wat is het verschil tussen een klacht en een (bijna) incident? Een klacht is een probleem die

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming OR d.d. 1 september 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht) Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Incidenten en ongevallen registratie

Incidenten en ongevallen registratie Incidenten en ongevallen registratie 1 Veiligheidsplan Bijlage 29 incidenten en ongevallen registratie 1 Registratie van arbeidsongevallen en incidenten Veiligheid en het welbevinden van leerlingen en

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen.

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen. B en W-nummer 15.0219; Onderwerp besluit d.d. 3-3-2015 Vaststellen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties Besluiten: De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Site Regelgeving. Best Practice Incident Communication. Event Maatregelen bij harde win. Pag. 2 van 7

Site Regelgeving. Best Practice Incident Communication. Event Maatregelen bij harde win. Pag. 2 van 7 Event Maatregelen bij harde win Site Regelgeving Best Practice Incident Communication Event Pag. 1 van 7 Incident Communication Event Doel: 1. Delen van feiten over incidenten die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

6.1 Klachten en bezwaarprocedure Cordaid

6.1 Klachten en bezwaarprocedure Cordaid Klachten en bezwaarprocedure Cordaid Algemene beschrijving In het deelproces Klachtenprocedure wordt de van klachten door Cordaid beschreven. Met deze procedure worden alle van Cordaid bediend: partners,

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 176922 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Regeling melding en registratie

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

Registratie van geweld op het Atlas College

Registratie van geweld op het Atlas College Registratie van geweld op het Atlas College CSL/werkgroep Incidentenregistratie maart 2005 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom registratie van geweld?... 3 1.2 Om welke vormen van geweld gaat het?... 3

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Klachten-regelement Matchcare

Klachten-regelement Matchcare Klachten-regelement Matchcare Matchcare HR Services: afhandeling van vragen en klachten Conform Kwaliteitssysteem ISO 9001:2008 Matchcare Doel van het proces Door een goede vragen- en klachtenafhandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers

Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers Veilig Managen van Ongevallen bij voor opdrachtnemers Eigenaar Auteur Manager Bouwmanagement Mirjam Struik EDMS-#3549369 Versie V1.1 Datum 12 juni 2014 Kenmerk Status Definitief Inhoudsopgave 1 Doel 3

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling

Procedure klachtenbehandeling Procedure enbehandeling Proceseigenaar: Eindverantwoordelijk: Directie Kwaliteitscoördinator Akkoord door: Functie: Datum: 110214 Qmus Klachtenprocedure.doc Pagina 1 van 5 1 Doel van

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 2 3 Wijziging(en) TA wordt minimaal 2 werkdagen voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie