Hadewij van de Kamp Edwin Lambregts Lindy van der Veen. Maart Tijd voor strategie. Agrofood Strategy Trends 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hadewij van de Kamp Edwin Lambregts Lindy van der Veen. Maart 2012. Tijd voor strategie. Agrofood Strategy Trends 2012"

Transcriptie

1 Hadewij van de Kamp Edwin Lambregts Lindy van der Veen Maart 2012 Tijd voor strategie Agrofood Strategy Trends 2012

2

3 Inhoud Tijd voor strategie! Het eerste VMT Berenschot-onderzoek naar Agrofood Strategy Trends Geloof in kwaliteit overheerst Agrofood kiest niet voor de laagste kosten Innovatie is de topprioriteit in agrofood Geen tijd voor strategie!? Koken onder druk Een derde van de agrofoodbedrijven haalt strategische doelen niet Succesvolle bedrijven stemmen strategie af met hun partners Positieve verwachtingen in recessietijd Strategische Dialoog: inzicht en uitzicht

4 4

5 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends Tijd voor strategie! Agrofood Strategy Trends 2012 Berenschot heeft in samenwerking met VMT een onderzoek uitgevoerd onder beleidsbepalers in de agrofoodsector en direct daaraan gerelateerde branches. In totaal 412 respondenten vulden in de periode december 2011 tot en met januari 2012 de vragenlijst in over ontwikkelingen op het gebied van strategieformulering en uitvoering. In aanvulling op de enquête werden twaalf respondenten geïnterviewd. Mooi winterweer verwacht! Ofschoon de agrofoodsector minder conjunctuurgevoelig is dan andere bedrijfstakken binnen de Nederlandse economie is de recessie ook hier goed voelbaar. Dat weerhoudt de respondenten in ons onderzoek er niet van een zonnige toekomstverwachting uit te spreken. Ongeveer 45% voorziet een groei van de omzet in Nederland en 75% groei op buitenlandse markten. Slechts 7% verwacht in 2012 een winstdaling. Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit De bedrijven zien de kwaliteit van hun product als speerpunt van hun onderscheidend vermogen. Het is dan ook niet verrassend dat men massaal kiest voor innovatie en R&D als belangrijkste strategische issue voor Verlies daarbij niet de klant uit het oog. Bijna de helft van de bedrijven kiest namelijk voor een strategie waarbij het product centraal staat.veel minder bedrijven kiezen voor een strategie met een klantfocus. Kostenleiderschap steeds meer curiositeit In economisch zwaar weer, zien we veel prijsbewuste consumenten en een retailkanaal dat hier op inspringt. In ons onderzoek zien we echter relatief weinig bedrijven in de keten die zich richten op een strategie van laagste kosten. In 2011 waren dit er mondjesmaat meer. Ook het onderscheidend vermogen van de sector richt zich 5

6 hier niet op. We zien toch dat de kostenleider de omzet nog ziet stijgen in Nederland, maar de winst ziet afkalven. Deze beweging moet natuurlijk stoppen. Bedrijven met deze strategie zien wel de personeelskosten in Nederland als bedreiging en verwachten dat de formatie zal krimpen. Maar, zolang er voldoende geld verdient wordt, en partijen tegenwicht kunnen bieden aan de retailzwaargewichten blijft deze strategie ook in Nederland gedijen, De toekomstvastheid van de strategie is een voor deze groep een centraal issue, met name als het economisch tij keert. Strategie = formuleren x mobiliseren x realiseren Meer dan 3 van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf er niet op nauwelijks in slaagt goede strategische keuzes te maken. Hiervoor noemen zij verschillende redenen, waarvan er twee uitspringen. Ten eerste blijkt dat bedrijven in de agrofood niet de tijd nemen (of vinden) voor hun strategieproces omdat ze te druk zijn met operationele zaken. Ten tweede heeft men last van onzekere marktomstandigheden, waardoor bedrijven het moeilijk vinden om echte keuzes te maken en daardoor vasthouden aan het bekende. De problemen bij het formuleren van de strategie zien we ook terug bij het mobiliseren van middelen en het uitvoeren van gemaakte keuzes. Veel respondenten geven aan dat de strategie niet concreet genoeg is en dat er onvoldoende competenties en resources beschikbaar zijn voor de uitvoering. Er is overigens wel verschil in functieniveau. Directies en senior managers klagen dat er in hun bedrijf te veel nadruk wordt gelegd op interne processen en te weinig aandacht is voor externe indicatoren. Middelmanagers vinden dat er een gebrek is aan heldere mijlpalen en kritische prestatieindicatoren om op te sturen. Ketensamenwerking: succesvol, mits. Samenwerking met andere bedrijven komt veel voor in de sector, maar dit leidt niet per definitie tot betere uitvoering van de strategie. Pas als bedrijven hun strategie echt in lijn brengen met die van hun partners zijn ze succesvoller. Vooral voor kleinere bedrijven blijkt het moeilijk om dit soort samenwerking op te zetten. 6

7 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends Overall conclusie De ambitie van de sector is groot. Dit blijkt al uit de doelstellingen van het topsector team. Uit ons onderzoek kunnen we vaststellen dat de sector positief gestemd is over de toekomst, ondanks het economische winterweer. Toch is er ook reden is voor zorg. Deze tijd vraagt namelijk om wendbare bedrijven met een scherpe strategie en dito uitvoering. De sector moet zich nu richten op haar strategische uitdagingen om te floreren. Pas dan kunnen de grootste ambities waargemaakt worden en is het oogsttijd. Daartoe zult u zich wel de tijd moeten gunnen en deze tijd ook moeten vrijmaken! Edwin Lambregts Hadewij van de Kamp Lindy van der Veen 7

8 8

9 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends 1 Het eerste VMT Berenschotonderzoek naar Agrofood Strategy Trends Berenschot voert sinds zes jaar een onderzoek onder topmanagers in het Neder1 landse bedrijfsleven uit naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van strategie, het zogenaamde Strategy Trends onderzoek. Het vakblad VMT en Berenschot hebben in 2011 het initiatief genomen om 2 een soortgelijke peiling uit te voeren, maar dan specifiek gericht op ondernemingen die actief zijn in de agrofoodindustrie of direct daaraan gerelateerd zijn. In de laatste categorie vallen bedrijven zoals gespecialiseerde machinebouwers, producenten van verpakkingsmaterialen voor voedsel, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en technische dienstverleners van de foodindustrie. 1 Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 450 medewerkers wereldwijd. Het bureau bestaat 75 jaar en is actief in zowel de publieke als private sector. Sinds de jaren zeventig is Berenschot een veelgevraagd adviseur in de agrofood sector. Het Strategy Trends Onderzoek is te downloaden via 2 VMT is het multimediaal platform voor foodprofessionals in de voedings-, genotmiddelen- en drankenindustrie in Nederland en België. Het bevat onder meer vakblad VMT, de website met nieuwsartikelen, een digitale niieuwsbrief en bijeenkomsten. VMT is een uitgave van Mybusinessmedia. 9

10 HoofdsTuk 1 HeT eerste vmt BerenscHoT onderzoek naar agrofood strategy Trends Hoge respons Het onderzoek werd gehouden onder de abonnees van VMT, aangevuld met een bestand van klanten en relaties van Berenschot. Dit leverde een respons van 412 deelnemers. In onderstaande grafieken worden verschillende kenmerken van de respondenten weergegeven. Hierbij valt op dat de agrarische producenten (veehouders, tuinders, akkerbouwers, visserijen etc.) zijn ondervertegenwoordigd. De respondenten bestaan voor meer dan 6 uit beslissers (directie en senior management), de primaire doelgroep van het onderzoek. De overige respondenten zijn middenkadermanager of hebben een staffunctie. Er is een goede spreiding naar bedrijfsgrootte, waarbij 72% behoort tot het midden- en kleinbedrijf (1 250 medewerkers) en 28% tot het grootbedrijf (meer dan 250 medewerkers). Respondenten naar sector 2% 12% 34% 34% 18% 10 Primaire sector Handel Food industrie Toeleveranciers Advies en onderzoek

11 Tijd voor strategie Agrofood strategy Trends Functie respondenten 12% 3 Directie Senior Management Middle management Overig 27% 31% Respondenten naar bedrijfsgrootte 13% 15% 41% > % Vergelijking met andere sectoren in Nederland Voor dit onderzoek is grotendeels dezelfde vragenlijst gehanteerd als voor het brede Strategy Trends Onderzoek van Berenschot, waar de respondenten voor het gros afkomstig zijn uit de zakelijke-en financiële dienstverlening, industrie, utilities en bouw. Aan deze vragenlijst is een aantal specifieke vragen opgenomen over ketensamenwerking (voor de resultaten zie hoofdstuk 8). Veel van de vragen hebben te maken met de toekomstverwachtingen van bedrijven in de agrofood. We leven in onzekere tijden. Het jaar 2012 begint met onheilspellende berichten over recessie en extra overheidsbezuinigingen. De respondenten 11

12 hoofdstuk 1 Het eerste VMT Berenschot onderzoek naar Agrofood Strategy Trends vulden dit onderzoek echter aan het einde van 2011 en begin januari 2012 in. Hoe kijken zij aan tegen de donkere wolken die op ons af komen? Welke maatregelen treffen zij om de recessieconsument voor zich te winnen? Naast de vragen over het toekomstperspectief is ook een aantal vragen opgenomen over de generieke strategische keuzes die de bedrijven maken en over de vraag of zij in staat zijn om die strategie ook echt te realiseren. Dit blijkt niet mee te vallen. Maar wat zijn dan de belangrijkste bottlenecks? Interviews Cijfers vertellen niet het hele verhaal. Daarom hebben wij twaalf respondenten benaderd met de vraag of zij hun licht willen laten schijnen over de uitkomsten. Dit leverde interessante gesprekken op die ons erg hebben geholpen bij de interpretatie en verdieping van het onderzoek. Hun input is door dit rapport verwerkt. Af en toe hebben we een opmerkelijke quote in de tekst van ingevoegd. Wij zijn onze gesprekspartners bijzonder erkentelijk voor hun medewerking, net zoals de 412 deelnemers! 12

13 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends 2 Geloof in kwaliteit overheerst Wat wordt uw onderscheidend vermogen in 2012? De meerderheid van de Nederlandse agrofood bedrijven beantwoordde deze vraag met kwaliteit. Maar is het nog mogelijk je te onderscheiden als de meerderheid van de sector zich op dezelfde factor richt? En zou aandacht voor de klant geen hogere prioriteit moeten krijgen? Kwaliteit In de foodindustrie is de kwaliteit en veiligheid van het product letterlijk van levensbelang. De hoge eisen met betrekking tot hygiëne en veiligheid worden door toenemende wet- en regelgeving steeds meer opgeschroefd. Het is dan ook geen wonder dat de sector de kwaliteit van haar product een hoge prioriteit geeft. Nederlandse ondernemingen in de agrofood sector antwoordden massaal dat de kwaliteit van hun product of dienst hetgene is waarop zij zich in gaan onderscheiden. 67% van de bedrijven heeft kwaliteit aangevinkt. Dit geldt voor de gehele sector: van midden- en kleinbedrijf tot de grote ondernemingen is kwaliteit hét issue. 13

14 hoofdstuk 2 Geloof in kwaliteit overheerst Op enige afstand volgen de thema s innovatie en service. Iets meer dan een derde van de bedrijven geeft aan zich (eveneens) te willen onderscheiden op deze thema s. Onderscheidend vermogen 2012/2013 Kwaliteit van product/dienst 67% Innovatie 36% Service 34% Leverbetrouwbaarheid 26% Focus op klantsegment 19% Duurzaamheid, MVO 19% Maatwerk 19% Merk, imago 11% Breedte van assortiment 11% Laagste prijs 9% Co-design, co-production 6% Laagste life time casts/ total cost of ownership 6% Levertijd Design, ontwerp Gemak van aankoopproces Anders, namelijk 6% 4% 2% 1% Veel aandacht voor kwaliteit, minder voor de klant Aandacht voor de klant scoort veel lager als onderscheidend criterium: slechts 2 van de bedrijven geeft aan zich te willen onderscheiden door te focussen op een klantsegment. Opvallend is dat maar een kleine minderheid (11%) van de bedrijven aangeeft zich te willen onderscheiden door hun merk of imago. Ook design en ontwerp scoren laag. Bedrijven bieden dus kwalitatief hoogwaardige producten aan, maar geven minder aandacht aan de profilering naar de klant door middel van marketing. 14

15 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends Volgens dhr. Van Hartevelt van Agrojobs komt de aandacht voor kwaliteit niet alleen door de strenge eisen van overheid, verwerker, retail en eindgebruiker. Ook samenwerking in de keten speelt een grote rol. De ketens gaan steeds beter samenwerken op het gebied van kwaliteit. Kwaliteit gaat dus vooruit in vraag en aanbod. Dit geldt voor alle sectoren. Investeren in kwaliteit getuigt van marktgericht in plaats van aanbodgericht denken. Kansen voor prijsvechters? Er zijn relatief weinig bedrijven in ons onderzoek die zich in onderscheiden door het aanbieden van het goedkoopste product. Een verklaring kan zijn dat de strenge kwaliteitseisen die aan voedingsmiddelen worden gesteld het lastig maken om producten tegen een veel lagere prijs aan te bieden dan de concurrent. Focussen op lage kosten kan echter ook een kans zijn: in tijden van economische recessie zijn consumenten prijsbewuster en ontstaat er meer vraag naar goedkopere voedingsmiddelen. De kostenleiders onder de deelnemers kiezen opmerkelijk genoeg ook niet als eerste voor laagste prijs als onderscheidend vermogen. Zie kiezen ook voor kwaliteit, gevolgd door leverbetrouwbaarheid en daarna pas laagste prijs en service. Volgens de CEO van een groot bedrijf in de visserijsector ligt de markt voor prijsvechters vaak in het buitenland. Onze producten zijn van de beste kwaliteit, dat is het uitgangspunt. In de primaire sector zie je echter dat in sommige afzetmarkten de consumenteneisen minder geavanceerd zijn. De lagere kwaliteit gaat naar Rusland. Duurzaamheid staat op de agenda, maar niet bovenaan Een vijfde van de ondernemingen in de agrofood geeft aan zich te willen onderscheiden door middel van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betreft voor het merendeel grote bedrijven met meer dan duizend werknemers. Dit thema is met name in de handel en in de primaire sector een hot topic. De toeleveranciers onderscheiden zich het minst op duurzaamheid en MVO. 15

16 hoofdstuk 2 Geloof in kwaliteit overheerst Vergelijking met andere sectoren in Nederland Het Strategy Trends 2012 onderzoek in de sectoren zakelijke- en financiële dienstverlening, industrie, utilities en bouw laat zien dat ook hier de kwaliteit van het product of dienst hetgene is waarop Nederlandse ondernemingen zich willen onderscheiden. Net als in de agrofood scoren service en innovatie hoog bij bedrijven in deze bedrijfstakken. Sectorbeeld Onderscheidend vermogen per sector 2012/2013 Primaire sector 75% Kwaliteit van product/dienst Duurzaamheid, MVO Merk, imago 5 38% Handel 55% Kwaliteit van product/dienst Service Leverbetrouwbaarheid 37% 37% Food industrie 64% Kwaliteit van product/dienst Innovatie Leverbetrouwbaarheid 37% 34% Toeleveranciers 68% Kwaliteit van product/dienst Innovatie Service 45% 41% Advies en onderzoek 7 Kwaliteit van product/dienst Service Innovatie 41% 39%

17 Tijd voor strategie Agrofood strategy Trends 3 Agrofood kiest niet voor de laagste kosten Het aanbieden van een totale productbeleving aan verschillende klantgroepen is de belangrijkste strategie in de agrofood sector. Berenschot vroeg managers in de agrofood sector welke strategie zij in zullen volgen. Hierin onderscheiden we drie generieke strategieën die verschillen in de marktscope (de gehele markt of focus op een specifieke klantgroep of marktsegment) en onderscheidend vermogen (totale productbeleving versus laagste kostprijs). Het beeld is duidelijk: bijna de helft van de Nederlandse ondernemingen in de agrofood kiest voor een brede marktscope en stelt het product centraal (differentiatiestrategie). Generieke strategieën Beperkte marktscope (één of enkele marktsegmenten) Brede marktscope (aantrekkelijk voor de gehele markt) Focus Differentiatie Onderscheidend in toegevoegde waarde totale product(beleving) Kostenleiderschap Onderscheidend in kostprijs met zelfde kwaliteit 17

18 hoofdstuk 3 Agrofood kiest niet voor de laagste kosten Iets meer dan een derde van de bedrijven richt zijn strategie op een beperkt marktsegment (de focusstrategie). Slechts 16% van de bedrijven wil een product tegen zo laag mogelijke kosten aanbieden en kiest voor ervoor om kostenleiderschap na te streven. Verstegen is producent en leverancier van kruiden (mengsels), specerijen, sauzen, marinades en diverse hulpstoffen. Dhr. Santegoets, manager R&D bij Verstegen, benadrukt dat een strategie in de agrofoodmarkt vooral flexibel moet zijn. In een paar maanden moet een marktontwikkeling vertaald zijn in een product. De markt verandert continu. Als je een strategie voor 5 of 10 jaar wilt uitzetten en deze niet wilt wijzigen, dan zit je in de agrofoodmarkt verkeerd. Generieke strategie % Kostenleiderschap Differentiatie 36% Focus 48% In 2011 volgde 2 van de bedrijven nog een strategie gericht op kostenleiderschap. Dit percentage zakt een jaar later naar 16%. De daling wordt veroorzaakt door een grotere populariteit van de differentiatiestrategie, waarbij de nadruk meer op het product en minder op prijs komt te liggen. Differentiatie het grootst bij de toeleveranciers Wanneer we de generieke strategieën per ketenonderdeel bekijken blijkt dat met name toeleveranciers een differentiatiestrategie volgen. De differentiatiestrategie 18

19 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends staat op nummer één in alle subsectoren, behalve bij advies- en onderzoeksbedrijven. Een groot aantal bedrijven in de advieswereld richt zich op een specifiek type klant of segment in de markt (focusstrategie). Grootste strategiewijziging bij voedselverwerkers Er zijn geen grote verschuivingen zichtbaar in de gevolgde strategie van 2011 naar 2012/2013, met uitzondering van de subsector foodindustrie. In 2011 volgde een derde van de voedselverwerkers de strategie kostenleiderschap, voor daalt dit percentage naar een kwart. Deze verwerkers gaan zich minder op prijs richten en meer op de kwaliteit van hun producten. Generieke strategie 2011 per sector 6 Kostenleiderschap 5 Differentiatie 4 Focus ek rs e rzo de Ad v ies To e en od lev on er ind an us cie tri nd el Ha Fo Pr im air es ec to r Generieke strategie per sector 6 Kostenleiderschap 5 Differentiatie 4 Focus zo ek rs nd er an cie no se vie Ad To ele v er us tri e ind od Ha nd el Fo Pr im air es ec to r 19

20 hoofdstuk 3 Agrofood kiest niet voor de laagste kosten Meer prijsconcurrenten in agrofood dan in andere sectoren Met betrekking tot strategie wijkt het beeld van de agrofoodsector niet veel af van andere Nederlandse sectoren. Bedrijven in de zakelijke- en financiële dienstverlening, bouw, utilities en industrie kiezen eveneens in meerderheid voor een differentiatiestrategie (gemiddeld 56%, tegenover 48% in de agrofood). Het percentage bedrijven dat kiest voor de strategie gericht op prijsconcurrentie is groter in de agrofood dan in andere sectoren van de Nederlandse economie: 16% tegenover 9%. Belangrijkste maatregelen 2011 niet in lijn met strategie Bedrijven hebben in 2011 maatregelen genomen om om te gaan met de uitdagingen in de sector. Opvallend is dat de maatregel die het vaakst is getroffen door bedrijven operational excellence is. Bedrijven richtten zich dus voornamelijk op de optimalisering van bedrijfsprocessen, een maatregel die met name bij de strategie kostenleiderschap hoort. Op nummer twee staat productvernieuwing en innovatie. Deze maatregel past wel goed bij de differentiatiestrategie, die door de meeste bedrijven wordt gevolgd. Een groot aantal respondenten gaf aan zich strategisch te heroriënteren. De bovengenoemde resultaten onderschrijven dit niet aangezien maar weinig bedrijven kiezen voor een nieuwe strategie in Operational excellence/efficiënter opereren Productvernieuwing/innovatie Strategische heroriëntatie (ambitie, doelstellingen) Marketing en sales intensiveren Reorganisatie/kostenreductie Samenwerking/ketenconcepten Overhead en indirecten/kostenreductie Productportfolio aanpassen HR, vacaturestop, personeelsbeleid, tijdelijk personeel Fusies en overnames (M&A) Overig, namelijk Ontvlechtingen R&D beperken (innovatie- en ontwikkelbudget) 20 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18%

21 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends 4 Innovatie is de topprioriteit in agrofood Vernieuwing van producten en bedrijfsprocessen is voor de komende jaren de hoogste prioriteit in de agrofood. Maar liefst de helft van de respondenten geeft aan dat dit onderwerp bij hun top 3 van strategische issues in 2012 en 2013 behoort. Bouwen aan het merk en maatschappelijk verantwoord ondernemen gooien ook hoge ogen. Respectievelijk 29% en 28% van de respondenten geeft dat deze onderwerpen voor de komende jaren van strategisch belang zijn. Opvallend laag scoren items als outsourcing en toegang tot financiering. Ook fusies- en overnames of toetreding van nieuwe spelers worden niet gezien als belangrijke onderwerpen. Dit is verklaarbaar omdat er in tijden van laagconjunctuur meestal weinig animo is om bedrijfsonderdelen af te stoten of aan te kopen. In hoofdstuk twee werd duidelijk dat twee derde van de respondenten zich wil onderscheiden van de concurrentie door middel van de kwaliteit van het product. Om deze voorsprong te behouden of uit te bouwen is men van plan om te investeren in innovatie en R&D. 21

22 HoofdsTuk 4 innovatie is de TopprioriTeiT in agrofood Strategische issues Innovatie, R&D 49% Merk, imago 29% Duurzaamheid, MVO 29% Prijsconcurrentie 24% Nieuwe business modellen 2 Personeel 18% Veranderende samenstelling klantgroepen 16% Allianties in de bedrijfsketen 11% Verandering in regelgeving 11% Distributie- en communicatiekanalen 1 Globalisering 1 Fusies en overnames 8% Toegang tot financiering 7% Overig, namelijk 5% Nieuwe toetreders 5% Outsourcing 3% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Agrofood wijkt af van het landelijke beeld In het Strategy Trends 2012 onderzoek onder bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening, bouw, industrie en utilities kwam een andere top drie van strategische issues naar voren. Het ontwikkelen van nieuwe business modellen staat hier sinds twee jaar stevig op nummer één, gevolgd door innovatie en personeel. Het is opvallend dat innovatie en R&D in de agrofood zo hoog scoort. Mogelijk komt dat omdat in de foodindustrie technologie een grote rol speelt, terwijl in de meer dienstverlenende sectoren van onze economie de innovatie meer gezocht wordt in andere verdienmodellen en klantcontact. 22

23 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends Handel wil duurzaamheid en imago, terwijl de industrie kiest voor productinnovatie Tussen de diverse schakels in de agrofoodketen zijn er opmerkelijke verschillen. Het meest in het oog springend zijn die tussen de foodindustrie, de handel en de primaire sector. In de foodindustrie is innovatie en R&D met afstand het belangrijkste thema. Maar liefst 72% van de respondenten noemt dit onderwerp in zijn top 3. De handelsbedrijven kiezen juist voor duurzaamheid en MVO als belangrijkste strategische onderwerp voor de komende jaren, op de voet gevolgd door merk en imago. Innovatie scoort hier met 24% pas een gedeelde vierde plaats. Dit duidt op een keten waarin de schakels onvoldoende op elkaar zijn aangesloten. Het beeld van een gebrekkige ketenafstemming wordt bevestigd door de resultaten binnen de primaire sector. Hier scoren allianties in de bedrijfsketen, nieuwe business modellen en duurzaamheid en MVO het hoogst. Met name de eerste twee onderwerpen zien we in de andere sectoren niet terug. Daar lijkt iedereen een ieder voor zich strategie te volgen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat slechts 8 bedrijven uit de primaire sector aan dit onderzoek meededen, dus dat de resultaten puur indicatief zijn. 23

24 hoofdstuk 4 Innovatie is de topprioriteit in agrofood Sectorbeeld Strategische issues 2012/2013 per sector Primaire sector 63% Allianties in de bedrijfsketen Duurzaamheid, MVO Nieuwe businessmodellen Handel 39% Duurzaamheid, MVO Merk, imago Distributie- en communicatiekanalen 35% 27% Food industrie 54% Innovatie, R&D Prijsconcurrentie Duurzaamheid, MVO Merk, imago 38% 33% 33% Toeleveranciers 72% Innovatie, R&D Prijsconcurrentie Duurzaamheid, MVO 26% 25% Advies en onderzoek 38% Duurzaamheid, MVO Innovatie, R&D Nieuwe business modellen 33% 33%

25 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends 5 Geen tijd voor strategie!? Als het op strategieformulering aankomt lijken we ons geen tijd te gunnen. Is dat omdat de hectiek van alle dag ons weghoudt van de strategieformulering, of hebben we geen idee welke richting we op moeten? De agrofood sector loopt qua hindernissen bij strategievorming grotendeels in de pas met de rest van Nederland, echter wel in een andere volgorde. De agrofood houdt wat meer vast aan het bekende, daar waar de onzekerheid over de toekomst van prominenter belang is bij de andere sectoren. 25

26 HoofdsTuk 5 geen Tijd voor strategie!? Waar loopt u tegenaan bij het formuleren van uw strategie? Onvoldoende tijd nemen voor het proces Vasthouden aan het bekende Onzekerheid over de toekomst Keuzes niet vertalen naar acties Vermijden van echte keuzen Inside-out benadering (teveel naar binnen gericht) Te weinig mensen in proces betrokken (directie beslist) Blijven analyseren Onvoldoende vermogen om door weerstand heen te breken Naar gewenst doel toe redeneren Volgen van de concurrentie Agrofood Andere bedrijfstakken Te veel mensen in proces betrokken 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 Onvoldoende tijd nemen voor het proces Tijd is het issue bij strategieformulering. Als het aankomt op het formuleren van de strategie kijkt iedereen verwachtingsvol naar boven. Maar laat het nu net de directies zijn die aangeven onvoldoende tijd te nemen voor het strategieproces. Zeker in turbulente tijden is sterk leiderschap een belangrijke asset. Het onderzoek lijkt daarom een oproep aan de heren en dames directieleden: wees u bewust van de rol die van u verwacht wordt op het gebied van strategieformulering. De onzekerheid van de toekomst kan niet weggenomen worden, echter u kunt wel uw eigen agenda managen. een groot bedrijf in de visserijsector noemt de factor tijd de zwakke schakel in het strategieproces. Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat je voor dat je het weet achterhaalt bent door de tijd. Sommige markten in Europa laten een enorme krimp zien. De producten worden te duur en we moeten versneld nieuwe markten aanboren. Alleen bedrijven met een goede haalbare strategie maken kans te overleven. 26

27 Tijd voor strategie Agrofood strategy trends Dhr. Ammerlaan, DGA van Themato legt de vinger op de zere plek. Een ondernemer heeft per definitie positieve toekomstverwachtingen, anders zou je er niet aan beginnen. Maar als het bedrijfsresultaat niet goed is, is er weinig ruimte tot ontspannen. Het is lastig in een dergelijke modus na te denken over de lange termijn strategie. Vasthouden aan het bekende Vasthouden aan het nu lijkt het meest onlogisch wat een bedrijf in deze roerige tijden kan doen. Toch lopen managers hier tegenaan bij het formuleren van de strategie. De directie scoort lager, maar herkent deze uitdaging eveneens. De grillig heid van de markt geeft onvoldoende richting. De uitdaging voor veel bedrijven lijkt daarom loslaten te zijn. Niet vasthouden aan het bekende, maar flexibiliteit in de strategie omarmen. Onzekerheid over de toekomst Ondanks dat mensen blijven eten, is er veel onrust en onzekerheid in de agrofood. In vergelijking met andere sectoren in Nederland wordt onzekerheid minder vaak als bottleneck gezien, maar ook in de agrofood loopt een kwart van de bedrijven hier bij de strategieformulering tegenaan. Bedrijven die zich richten op een beperkt aantal afzetmarkten merken het direct wanneer de vraag in één van de markten terugloopt. De toenemende druk op kosten blijft bestaan, cashcows worden snel afgeroomd. Het is dus zaak om een groter deel van de koek op te eisen. Maar hoe doe je dat als bedrijf? Innovaties kosten tijd en het is moeilijk snel in nieuwe markten te penetreren. Wellicht geven grote bedrijven een oplossing: zij lijken minder last te hebben van onzekerheid over de toekomst bij het formuleren van de strategie, onder andere doordat zij meer en meer kansen zien in markten buiten Europa, zoals Afrika en Zuid-Amerika. Keuzes niet vertalen naar acties Dat gemaakte keuzes niet vertaald worden naar acties kan vele oorzaken hebben. Wat opvalt is dat over het algemeen de kostenleiders hier wel in slagen. De bedrijven met een focusstrategie lijkt dit veel lastiger te vinden. 27

28 hoofdstuk 5 Geen tijd voor strategie!? Dhr. Petraeus, manager Milieu en Duurzaamheid bij FrieslandCampina, geeft aan dat deze internationale zuivelcoöperatie de visie heeft dat veel medewerkers betrokken moeten zijn om een succesvolle strategie te formuleren. Vanuit alle lagen van de organisatie heb je input nodig en draagvlak voor de in te zetten koers. FrieslandCampina is bewust met strategie bezig, vanuit verschillende disciplines. Ons nieuwe innovatiecentrum in Wageningen is hier onder andere resultaat van. Sectorbeeld Belangrijkste hindernissen bij formuleren van strategie, per agrofood-sector Primaire sector Onzekerheid over de toekomst Vermijden van echte keuzen Inside out benadering (teveel naar binnen gericht) Onvoldoende vermogen om door weerstand heen te breken 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 Handel Onzekerheid over de toekomst Vasthouden aan het bekende Onvoldoende tijd nemen voor het proces Food industrie Onzekerheid over de toekomst Keuzen niet vertalen naar acties Onvoldoende tijd nemen voor het proces Toeleveranciers Onzekerheid over de toekomst Keuzen niet vertalen naar acties Onvoldoende tijd nemen voor het proces 28 Advies en onderzoek Vasthouden aan het bekende

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt VOORWOORD Vijf jaar Top Topics: een vooruit- én terugblik Welke thema

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb. Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp

Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb. Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb Michiel

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

De vijf gamechangers voor consulting

De vijf gamechangers voor consulting De vijf gamechangers voor consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Voorwoord 2012 was weer een slecht jaar in de adviesbranche in Nederland met omzetdalingen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie