ALV van de VUG. 1 december 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALV van de VUG. 1 december 2009"

Transcriptie

1 ALV van de VUG 1 december 2009

2 Kerncijfers Progress 1 Nominale dekkingsgraad 165% eind % eind % eind juni 2009 (verm 2,8-2,9, rente 3,6-3,9) Aantal deelnemers eind eind : premievrijstelling UL 2009: UL heeft 44 mln. betaald

3 Kerncijfers Progress 2 Fondsvermogen: mln. eind mln. eind mln. 30 juni 2009 Totaal Rendement: 3,7% in ,5% in 2008 Aandelen : 2152 (dec 07), 1319 (ju 09) Vastrentend: 1151(dec 07), 807(ju 09) Onroerend: 587(dec 07), 580(ju 09)

4 Ledenaangelegenheden Per : 6978 leden, 1-9: 6949 Introductie brief (enkele tientallen per maand) naar nieuw gepensioneerden per juni 2009 Bij geen bezwaar: Verdieping brief met uitnodiging om lid te worden van VUG Doel: 60% van gepensioneerden is lid van VUG

5 Toekomst Verdieping bijeenkomst Met specifiek geïnteresseerden Nieuw kader voor VUG

6 Agenda (1) Opening en agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen ALV d.d. 28 april 2009 Progress zaken Uitspraak OK Indexatie 2009 Financiën - Begroting Vaststelling contributie Beleggingen

7 Agenda (2) Verslag vanuit de Afdelingen Steun bij Ziekte COGU PUSH Pauze Strategie van de VUG en discussie Rondvraag Sluiting

8 2. Mededelingen en Ingekomen stukken

9 Volgende vergadering: Dinsdag 27 april 2010 (Unilever Hoofdkantoor, Rotterdam)

10 Berichten van Verhindering De dames H.E. de Bouter-Verbeek, J. van den Engh-Bronkhorst, G.S. Ente van Gils, C. Kamp- Luijer, E. van Prooijen en C.E. van der Slot- Dijkshoorn De heren G.P.H. Bakker, J.K. Bartelds, J. v.d. Berg, J.J. Blanchard, A.J.C. Bijkerk, D.S Braunius, A.C. Danen, T.F. Erkens, H. van den Ingh, P. Jansen, S. de Jong, H.J. Kamp, J.J. Looten, G. Richters, I. Sies, W. van der Slot, J. Spoelstra, L. v.d. Venne, B.A. de Vet en H.L. van Zuijlen.

11 3. Notulen ALV 28 april 2008

12 4. Uitspraak OK in geschil tussen DR en RvB Progress

13 Uitspraak OK (1) Verzoek januari 2008 Beschikking augustus 2008 Uitspraak oktober 2009 Verzoek Aanpassing Pensioenreglement 2007 Aanpassing Uitvoeringsovereenkomst

14 Uitspraak OK (2) Aanpassing Pensioenreglement 2007 Identiek aan Pensioenreglement 2002 Excl veto van Unilever bij > CPIa Aanpassing Uitvoeringsovereenkomst Weggeven beleidsvrijheid = veto Unilever Overschotreserve niet uitsluitend voor Unilever

15 Uitspraak OK (3) Beschikking: Het fonds mag zijn in theorie bestaande beleidsvrijheid inleveren OK zal uitsluitend de formulering van de indexatie beoordelen Vaststellen welk het regime was onder Pensioenreglement 2002 Beleid Unilever CPIa max?

16 Uitspraak OK (4) Uitspraak: Extra verhogingen in 2002 stonden in verband met de terugstorting naar Unilever De extra verhoging in 1997 was een correctie van achterstanden Geen correctie op gemaakte fout in 2003 was geen bestendig beleid NLG aan gepensioneerden uit actieve dienst was niet beleidsmatig

17 Uitspraak OK (5) Uitspraak: Conclusie Alle afwijkingen van de CPIa waren geen inbreuk op bestendig beleid Beslissend is, welk bestendig beleid en de uitvoering daarvan werd gevolgd Feitelijk was indexatie op basis van CPIa en dit was ook bestendig beleid

18 Uitspraak OK (6) Vervolg: DNR niet naar Hoge Raad Uitspraak te feitelijk Geen persberichten Brief Algemeen Directeur d.d RvB: Geschil over verslechtering indexatie in PR 2007 t.o.v PR 2002 DNR: Geschil over beleidsruimte RvB voor indexatie > CPIa

19 5. Financiën

20 Inkomsten Begroot 2009 Geschat 2009 Concept 2010 Contributies Uitgaven Bestuur Ledenadmin (software) Communicatie /Drukwerk ALV s Diversen Totaal Saldo

21 Vaststelling Contributie Voorstel : ongewijzigde contributie van zes euro per jaar

22 Beleggingen Plan : Komende maanden stapsgewijs Beleggen in vast rentende waarden Te beleggen kapitaal +/- Euro Rekening geopend bij BrokersToday

23 6. Onderafdelingen

24 BIG (Lever Fabergé) Donderdagmiddagsoos in Autosoos van Research (ca 25 personen per keer) Juni: jaarlijkse gepensioneerdenreis December: kerstdiner (120 personen) Rond Pasen en 5 december: klaverjastournooi

25 Calvé Januari: Jaarvergadering met sociaal gebeuren (45 personen) Gepensioneerdenreis in oktober (80 personen, incl. partners)

26 Unilever Bestfoods Nederland Gepensioneerdenuitje naar Ouwehand; 400 personen incl. partners (normaal 270) 40 nieuwe leden

27 Diepvries & IJs (1) Hellendoorn/Wilp: Heden Verleden -bijeenkomst in juni, met rondleiding op SU Hellendoorn, bezoek Banket- en IJsmuseum te Hellendoorn en aansluitende koffietafel (58 personen) Eindejaarsbijeenkomst in november, afgesloten met koffietafel (verwachting: 70 personen)

28 Utrecht Diepvries & IJs (2) Gepensioneerdenreis in september (Zutphen, vaartocht naar Doesburg, bezoek Mosterd- en Azijnmuseum, afsluitend diner in Scherpenzeel; 76 personen) Hoogeveen Kerstbijeenkomst in Theater De Tamboer met aansluitend diner ( personen)

29 GV UVG-N Jaarvergadering in januari Gepensioneerdenreis in mei naar Volendam en Amsterdam; diner in Leusden (860 personen) Terugkomdag in Oss in kantine lokale voetbalvereniging, met entertainment (150 personen).

30 GUC (Unichema) Gepensioneerdenreis in oktober, voor max. 180 personen (incl. partners) Najaarsvergadering in november. Hierbij zal Achmea aanwezig zijn. Kerstdiner

31 VGU (Hoofdkantoor/Research) Voorjaarsbijeenkomst in Engels (150 personen) Gepensioneerdenuitje in september (bezoek Fordmuseum te Hillegom, vaartocht Kager Plassen, diner te Sassenheim, 170 personen) Kerstbijeenkomst in De Doelen, gevolgd door diner (ca 300 personen)

32 Unimills Jaarvergadering april/mei was deze keer bij Unimills, incl. een open dag Vaartocht voor de Unilever gepensioneerden in september (125 personen)

33 Loders Croklaan Ledenvergadering + aangeklede borrel in het voorjaar (40 personen) Gepensioneerdenreis, op kosten van bedrijf (225 personen, incl. partners) Najaarsbijeenkomst + lunch (40 personen)

34 7. Steun bij Ziekte

35 8. COGU

36 9. PUSH

37 STAR (1) Motie Omtzigt c.s.: Overleg sociale partners en ouderen Medezeggenschap betrokkenen Diversiteit Donner: Verzoek tot overleg tussen: Stichting van de Arbeid CSO Push

38 STAR (2) Overleg d.d en : Aanwezig STAR, d.w.z. FNV/CNV en VNO Geen CSO, maar wel leden, w.o. NVOG Push Satelieten FNV: ANBO, FNV vrouwen, FNV jongeren AVV Centra voor diversiviteit en multiculti

39 STAR (3) Ondernemingspensioenfondsen: Keuze aan gepensioneerden voor DNR en/of bestuursdeelname Push waardeert de flexibiliteit Bedrijfstakpensioenfondsen DNR verplicht Geen gepensioneerden in bestuur Voorstel Koçer Kaya/Blok: Beide CSO/NVOG voor Koçer Kaya/Blok

40 STAR (4) Resultaat: Twee fronten STAR, satelieten FNV en Centra Geen gepensioneerden in besturen Wel diversificatie in organen Leden CSO, Push en AVV Wel gepensioneerden in besturen Zelfregulering diversificatie in wet

41 STAR (5) Toekomst: Donner komt met voorstel medezeggenschap Voorstel Koçer Kaya/Blok onzeker OPF met alternatief Raad van Belanghebbenden met instemmings- of goedkeuringsrecht Beroepsbestuurders Intern Toezicht

42 PUSH Samenwerking gepensioneerden - Philips, Unilever, Shell, Hoogovens AKZO, 2 kleinere fondsen - Afsplitsing van NVOG Doel Hoofdzakelijk pensioen en zorg Intern: kennisoverdracht Extern: belangenbehartiging

43 Eendracht maakt macht Ook voor gepensioneerden Maar: - ANBO bij FNV - KBO, PCOB en NVOG aparte organisaties die samenwerkenwerken in CSO - PUSH solitair ANBO, KBO en PCOB hoofdzakelijk zorg en welzijn NVOG en PUSH hoofdzakelijk pensioen

44 Eendracht maakt macht PUSH heeft aansluiting gezocht bij CSO Verwezen naar NVOG Discussies met NVOG: federatie? Neen Samenwerking in projectgroepen met NVOG? Ja NVOG voorstel: nieuwe organisatie Uitgangspunten: Samenwerking tussen alle gepensioneerden verenigingen Inhoudelijke overeenstemming Overeenstemming over communicatieve stijl en inhoud Vertegenwoordiging PUSH-NVOG is meestal 1-1

45 10. Strategie VUG

46 Strategie CVUG Belangrijkste issues Resultaat Waardevast Pensioen - - Invloed op Progress via Bestuur en Deelnemersraad + Algemene Belangenorganisatie en Versterkte Achterban + + Sterkere externe invloed van PUSH + Steun voor Zorg (St b Z) en COGU + +

47 Strategie van de VUG Doelstellingen: Handhaving van de koopkracht. Goede, betaalbare zorgverzekering. Bevordering sociale contacten.

48 Strategie concentreert zich op 5 terreinen via inzet van VUG en PUSH Betrouwbaar, waardevast pensioen, Via VUG in Deelnemersraad en Bestuur Progress. AOW. via PUSH. Zorgverzekering. via Steun bij Ziekte. Medezeggenschap van gepensioneerden. via VUG en PUSH. Sociale netwerken voor gepensioneerden. via VUG afdelingen.

49 Betrouwbaar, waardevast pensioen 1.Bij mogelijke verkoop/splitsing Unilever handhaving van de gegarandeerde aanspraken. 2.Handhaving van de Unilever garantie of goede compensatie hiervoor. 3.Waardevast pensioen (tenminste CPI) en bij hoge risico s meedelen in over-rendement.

50 Goede, betaalbare zorgverzekering Geen eenzijdige lastenverzwaring voor ouderen. Bescherming kwaliteit basispaket met betaalbare premie.

51 Medezeggenschap gepensioneerden Inspraak voor gepensioneerden in alle commissies en organen, die adviseren en beslissen op nationaal niveau (bv SER). Vertegenwoordiging van gepensioneerden (naar rato van aantal) in Raad van Bestuur, Deelnemersraad, Verantwoordingsorgaan etc. die het pensioenbeleid van Progress bepalen.

52 11. Rondvraag

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

16 juli 2013. Pensioen Flash

16 juli 2013. Pensioen Flash 16 juli 2013 Pensioen Flash Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen / Marianne Meijer-Zaalberg

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Jaarverslag. (In liquidatie)

Jaarverslag. (In liquidatie) Jaarverslag 2012 (In liquidatie) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 6 e jaargang - Nummer 11 oktober 2013

Nieuwsbrief. Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 6 e jaargang - Nummer 11 oktober 2013 Nieuwsbrief Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 6 e jaargang - Nummer 11 oktober 2013 Helaas houden de discussies over het nieuwe pensioencontract en de gevolgen voor het Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV Voorwoord van de Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: email: Postbank: Amalia van Solmslaan 28 3708 CN Zeist 030 69 20 857 www.vgv2003.nl info@vgv2003.nl 96

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 0.0 0.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Jaarrekening 55 6. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie