Directie Zeeland. Afschrift aan. Nummer. Doorkiesnummer Bijlage(n) 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Zeeland. Afschrift aan. Nummer. Doorkiesnummer 06-51063849. Bijlage(n) 1"

Transcriptie

1 Verslag Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Deelnemers Combinatie: Zinkcon-Dekker/Hakkers/v.d. Herik en Van Oord ACZ: J. Huibers, A. Ouwerkerk, C Lievense, Cl Mollet, J. Welleman en R. van de Voorde Waterschap Zeeuwse Eilanden: A. Buijs, R. Vroegop en A. Beaufort Rijkswaterstaat: L. van Hese (voorz), N. Roelse, C Horsman, R. den Toonder en C la Grand. Verslag van 4 e bouwvergadering ZL-5571 Opgemaakt door Cia Grand Datum bespreking 22 september 2004 Afschrift aan Deelnemers, H. Geernaart en P. Hengst, H. Koevoets en L. van Herwerden (Rijkswaterstaat) A.M. de Jong (secretariaat) K. Roelse (Combinatie) Nummer (ZL-5571) Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 ~ ') PZDT-V-04-uitv. 1. Opening De heer van Hese (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de vierde bouwvergadering van bestek ZL-5571, vervangen glooiingconstructie Willem Annapolder. 2. MededelingenIvaststellen agenda Mededelingen: De heer Roelse (aannemer) is met kennisgeving afwezig. De agenda wordt vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Afwijkingsrapport nr. 10: Grondverbetering in profiel 7 (verrekening op staat van m/m werk). Afwijkingsrapport nr. 11: Niet aanbrengen kreukelberm en overlaging in profiel 6 (verrekening op staat m/m werk). Afwijkingsrapport nr. 12: Verwijderen ondergrondse leiding in profiel9, t.h.v. dp m (verrekenen op bestek). Afwijkingsrapport nr. 13: Zand verwijderen uit ondertafel van profiel10 en aanvullen met fosforslakken (verrekenen op staat m/m werk). Afwijkingsrapport nr. 14. Extra grond, slib en stenen ontgraven uit vooroever in profiel10 (verrekenen op staat m/m werk) Afwijkingsrapport nr. 15: In profiel10 de bestaande glooiing over een lengte van ca. 200 m opnemen en na het aanbrengen van doek en steenslag opnieuw aanbrengen (verrekenen op bestek). Postadres postbus KA Middelburg Bezoekadres Koestraat KX Middelburg Telefoon (0118) Telefax (0118) /686231

2 \\1111\ \\\1 \1\\1 \1\\\11\ PZOT-V ntw 4e bouwvergadering ZL 5571 Willem-Annapolder

3 .., 4. ZL Afwijkingsrapport nr. 16: In profiel4 is de te overlagen glooiing van doornikse steen langer dan aangegeven gemiddelde lengte van 8,40 m (Verrekenen op bestek) Toestemming voor het verwerken van koperslakblokken (vanaf 1 oktober 2004) t.b.v. het maken van de aansluiting van de strekdam op nieuwe glooiing (brief directie Zeeland d.d. 8 september 2004, nr. 5982) 4. Verslag vorige vergadering Tekstueel: Geen opmerkingen Naar aanleiding van: Geen opmerkingen 5. Actielijst Geen acties 6. Stand werkzaamheden en tijdschema. De heer Welleman deelt mede dat in afwijking van hetgeen is afgesproken in de derde bouwvergadering een stuk van m2 glooiing, tussen dp m en dp m, volgend jaar zal worden aangebracht. Een en ander is het gevolg van de vele onvoorziene grondverbeteringen die moeten worden toegepast. 7. Financiën/contract De staat van meer en minder werk nr. 1 is in concept gereed. De aannemer zal z.s.m. een prijsaanbieding doen. 8. Kwaliteit. Arbo en Milieu De KAM coördinator, de heer den Toonder, deelt mede dat kwaliteitsregistratie van de aannemer in orde is bevonden. 9. Rondvraag De heer Toonder deelt mede dat hij op 21 oktober een afscheidsreceptie zal geven en nodigt de aanwezigen uit om hierbij aanwezig te zijn. In verband hiermee stelt hij voor de volgende bouwvergadering te beleggen op 21 oktober. De vergadering gaat hiermee akkoord met als tijd van aanvang uur. De heer Buijs vraagt of het aanbrengen van de m2 glooiing in het volgend jaar consequenties heeft voor de ingangsdatum van de onderhoudstermijn. De heer van Hese antwoordt dat dit niet het geval zal zijn omdat de opleveringsdatum 1 juli 2005 is. 2

4 ZL Datum volgende vergadering De volgende vergadering is op donderdag 21 oktober 2004 om uur in de de keet Willem Annapolder 11. Sluiting De heer van Hese sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en wenst de aannemer succes met de verdere uitvoering van het werk. Kapelle, 21 oktober 2004 Voor akkoord de directie UAV Voor akkoord de aannemer of gevolmachtigde 3

5 ZL ACTIELUST van de 4 bouwvergadering besteknr_ ZL-SS71 van 22 september 2004 Nummer Omschrijving Naam Geen AGENDA So BOUWVERGADERING BESTEK NR. ZL-5571 Plaats: Keet Willem Annapolder Datum: 21 oktoberber 2004 Tijd: uur 1. Opening 2. Mededelingen/vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken 4. Verslag vorige vergadering ( ) 5. Actielijst 6. Stand werkzaamheden en tijdschema 7. Contract en financiën 8. Kwaliteit, Arbo en Milieu 9. Rondvraag 10. Volgende vergadering 11. Sluiting 4

6 Lijst afwijkingsrapporten bestek ZL-5571 Willem Annapolder NUMMER OMSCHRUVING WIJZE VAN AFHANDELING 1. Terp aanbrengen t.b.v. plaatsen keet Verrekening op bestek 2. Verwijderen aansluitingen van bestaande Verrekening op bestek. I glooiing op nieuwe glooiing 3. Strekdam (t.p.v. dp 294) ontmantelen en Verrekening op bestek ontgraven t.b.v. aanleg nieuwe constructie 4. Extra palen (vak 4) verzamelen en afvoeren Verrekenen op bestek naar erkende afvalverwerker 5. Grondverbetering in profiel1 Verrekenen o_qbestek 6. Grondverbetering in profiel 3 Verrekenen op bestek 7. Aanbrengen extra klei in profiel 4 Verrekenen op bestek en staat van meer werk 8. Extra arbeid en grondwerk in profiel 2 Verrekenen op bestek 9. Verwijderen bekleding Doornikse steen en Verrekenen op staat van aanvullen met breuksteen 5-40 kg en ingieten meer en minder werk met asfaltmastiek 10. Grondverbetering in profiel 7 Verrekenen op staat van meer en minder werk 11. Niet aanbrengen kreukelberm en overlaging in Verrekenen op staat van profiel6 meer en minder werk 12. Verwijderen ondergrondse leiding in profiel 9 Verrekenen op bestek t.h.v. dp m 13. In de ondertafel van profiel 10 zand Verrekenen op staat van verwijderen en verwerken in vooroever en m/m werk aanvullen met fosforslakken 14. Extra grond, slib en stenen ontgraven uit Verrekenen op staat m/m vooroever in profiel1 0 werk 15. In profiel 10 de bestaande glooiing over ca. Verrekenen op bestek 200 m opnemen en na aanbrengen doek en steenslag o_qnieuwaanbrengen 16. In profiel 4 is de te overlagen oude glooiing Verrekenen op bestek van doornikse steen langer dan de aangegeven gemiddelde lengte van 8,40 m

De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen.

De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen. WIJKKERNGROEP WHEERMOLEN Betreft : Notulen Wijkkerngroep Wheermolen, d.d. 30 maart 2010 J. de Winter (VZ), B. Schenk, S. de Blij (wijkmanager), Aanwezig B. Daan (wijkwethouder), A. Biervliet, W. Matthijsen,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00740 nummer ZD.931.2 zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel

Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april 2011/blz. 1 Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens

Nadere informatie

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam telefoon (0 JO) - 466 32 63 fax (OIO) - 265 0426 De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw woonwijk

Nieuwe riolering in uw woonwijk Nieuwe riolering in uw woonwijk Vervangen van uw riolering Hoe werkt het vervangen van de riolering? Hoe moet ik een nieuwe huisaansluiting aanleggen? Stankoverlast Consequenties voor grondwaterpeil Inspectie

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/15.00126 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Kabinet van de Minister-President

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Kabinet van de Minister-President MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Kabinet van de Minister-President Datum: 20 juli 1998 Kenmerk: 98G00111 Rubr. ambt.: Einddatum rubr.: aanw. 18 Aan de leden van het VSN: Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD Drs.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering.

5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering. Ooms makelaars bv -s beqrijfsobjekten - kantoren winkels woningen ---- beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantièin Cl vastgoed beheer Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars :fla.t.g~bc>u.vv

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie