Verslag miniconferentie Duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag miniconferentie Duurzaamheid"

Transcriptie

1 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

2 Voorwoord Duurzaamheid leeft in Rijswijk! Dat bleek wel tijdens onze miniconferentie op 14 april 2011 in het stadhuis. Niet alleen was de belangstelling voor deze conferentie groot, de deelnemers raakten bovendien niet over het onderwerp uitgepraat. De bijeenkomst begon met een inspirerende presentatie van architect Duzan Doepel. De discussies in de workshops verliepen geanimeerd en gingen tijdens de borrel aan het einde van de avond gewoon door. Onze vragen aan de deelnemers van de conferentie waren: wat kan de gemeente voor ondernemers en inwoners doen om het hen gemakkelijker te maken om duurzaam te ondernemen en te leven en wat kunnen ze zelf doen. Hierover gingen zij aan de hand van bepaalde thema s met elkaar in gesprek. Aan het eind van de avond presenteerden zij elkaar de uitkomsten van de workshops. 2 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

3 De uitkomsten hebben we gebruikt bij het opstellen van een beleidsnota over duurzaamheid, die een looptijd krijgt van vandaag tot Als gemeente doen we al veel op het gebied van duurzaamheid, maar dat willen we structureler gaan aanpakken. Vandaar de beleidsnota. De avond heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd en het was voor ons een uitdaging om ze goed op te pakken. Een aantal daarvan hebben we verwerkt in de Duurzaamheidsagenda 2020, op weg naar een duurzaam Rijswijk. De gemeenteraad is inmiddels akkoord gegaan met dit beleidsplan. Om uw enthousiasme en creativiteit te blijven prikkelen, hebben we een impressie van de miniconferentie samengesteld. Wellicht put u inspiratie uit de ideeën die u hierin aantreft. Dick Jense Wethouder van onder meer duurzaamheid Verslag miniconferentie Duurzaamheid 3

4 4 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

5 Workshop Plaspoelpolder De deelnemers vonden dat het bedrijventerrein zich duidelijk moet profileren: als het in 2040 nog wil bestaan, dan heeft het imago een facelift nodig. Het bestemmingsplan zou flexibeler moeten worden - met minder regels - waardoor het gemakkelijker wordt om meer duurzame bedrijven aan te trekken. De Plaspoelpolder kan attractiever gemaakt worden door het gebied te vergroenen : werknemers besteden hier veel van hun tijd. Een snelle slag kan worden geslagen door daktuinen aan te leggen. Betrek eigenaren en ondernemers bij de plannen voor verduurzaming van het gebied: oplossingen ontstaan alleen door samenwerking en gezamenlijke inspanningen. Ondernemers moeten hierin ook een omslag maken. Zo kunnen zij voor duurzame lampen kiezen als ze hun verlichtingsarmaturen moeten vervangen. Een groot aantal panden is geen eigendom van de gebruiker: de eigenaar/financier heeft wellicht andere plannen met het gebouw. Een samenwerkingsverband zou het onderwerp duurzaamheid kunnen oppakken, bijvoorbeeld met een website met een kennisportaal. Verslag miniconferentie Duurzaamheid 5

6 De ideeën uit deze workshop zijn ingedeeld aan de hand van people, planet en profit. People Als je een bedrijf wilt vestigen in Rijswijk, dan moet dat groen gebeuren; De Plaspoelpolder moet meer groen krijgen, zodat een mooie zichtlocatie ontstaat en werknemers een leuke plek hebben om in de pauze te recreëren; Meer voorzieningen bij bedrijven als winkels en openbaar vervoer; Meer opleidingsmogelijkheden (leren en werken combineren); Woonbestemmingen mengen met bedrijven; Kennisinstituut opzetten en kennis delen. Planet Interactie met ondernemers op bijvoorbeeld warmte/ koude-opslag/aardwarmte. Hen ook betrekken bij andere beslissingen over de inrichting van het gebied. Samen werken aan een duurzaam terrein; Ondernemers (eigenaren) overtuigen van het belang van duurzaamheid; Persoonlijke en directe benadering, hen bewust maken; Tankstations met groen gas en elektrisch oplaadpunt; Duurzame elektriciteit opwekken door bijvoorbeeld PV of een asfaltcollector; Openbare verlichting omzetten naar Led-verlichting. Een balans aanbrengen in de verlichting door bijvoorbeeld tijdschakelaars. Profit Naamswijziging van de Plaspoelpolder, imagoverbetering en clustering van bedrijven; Isolatie en renovatie van oude gebouwen; Leegstand van gebouwen terugdringen door bijvoorbeeld woningen te creëren in oude kantoorgebouwen; Flexibeler bestemmingsplan; Integrale verandering. 6 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

7 Verslag miniconferentie Duurzaamheid 7

8 Workshop bewoners De deelnemers aan de workshop voor bewoners bespraken de onderwerpen Energiezuinig wonen in Rijswijk en Kwaliteit leefomgeving verbeteren. Voor het eerste onderwerp leverde dat de volgende conclusies op: Voer een energiescan in om bewoners inzicht te geven in hun energieverbruik; zo worden ze zich bewust van hun gedrag en je krijgt duurzaamheid op de agenda; De overheid moet energiezuinige nieuwbouw stimuleren (warmte-koude opslag, groene daken); Zet een leasesysteem op voor huiseigenaren: lokaal middenen kleinbedrijf huurt het dak en voert hier energiezuinige maatregelen uit, zoals energieopwekking. De opbrengsten zijn voor het bedrijf en de bewoners verdienen geld aan energiezuinige maatregelen; Business investeringszoneconcept voor VvE; Inzetten social media om energiebesparend gedrag te promoten; Investeringen kan je goedkoper maken door het oprichten van een supergrote vereniging van eigenaren: VvE XXL. Zo krijg je samenwerking in wooncomplexen, straten en wijken en kan je massaal investeren in energiezuinige maatregelen; 8 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

9 Begin op school met het opvoeden van leerlingen in energiebesparend gedrag: de kinderen gaan thuis vragen stellen en dwingen hun ouders om verantwoording af te leggen; Neem de vanzelfsprekendheid van alledaagse dingen weg door kunstmatige schaarste te creëren, bijvoorbeeld van water. De brainstorm over het tweede onderwerp kwaliteit leefomgeving verbeteren leidde tot de volgende conclusies: Creëer autovrije ruimtes in de stad: hierdoor komt ruimte vrij om op straat te leven en dat verbetert de sociale cohesie; Autovrije ruimtes dragen bij aan een beter leefklimaat door afname van luchtvervuiling en geluidsoverlast en toename van veiligheid; Maak stoepen toegankelijker voor minder validen; Kinderen kunnen beter buiten spelen als er minder parkeerplaatsen zijn; Plaats infrastructuur ondergronds om ruimte te creëren; Dergelijke maatregelen zijn misschien overbodig door toekomstige nieuwe mobiliteit (door de lucht of meervoudig gebruik van vervoermiddelen als Green Wheels). Verslag miniconferentie Duurzaamheid 9

10 10 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

11 Workshop bouwen De brainstorm over bouwen leverde een groot aantal suggesties op om te komen tot een duurzamer gedrag van bouwers en overheid. De discussie ging eerst over duurzaamheid in het algemeen, daarna over de toekomst, over maatregelen die bouwers kunnen nemen en tenslotte over de materiële kant van de zaak. Hieronder een aantal suggesties. Algemeen Woningen stoten vrij veel energie uit: woningisolatie en gedragsverandering van bewoners kunnen uitkomst bieden; Pas het Bouwbesluit aan; beloon bouwers bij goed gedrag; Beloon bewoners via de WOZ als hun woning een A-label heeft gekregen (mensen kopen geen huis vanwege het energielabel); Bij energiezuinige woningen gaan de maandlasten omlaag, dat zou bij de financiering van de woning aan de orde moeten komen; Procedures voor bewoners kunnen een stuk simpeler; zo zijn de procedures voor het realiseren van groene daken erg ingewikkeld; Stel energienota s begrijpelijk op, zodat mensen meer inzicht krijgen in wat ze verbruiken. Verslag miniconferentie Duurzaamheid 11

12 Toekomst In Rijswijk-Zuid worden veel energiezuinige woningen gepland, waarbij gericht op de zon wordt gebouwd en je energie gebruikt als je die nodig hebt; Wijkontwikkelingsplannen zijn belangrijk bij duurzaamheid en de bewustwording daarvan. Steenvoorde biedt veel kansen (veel volume en hoogbouw). Daar kan ook een lokaal warmtenet worden opgebouwd; Er is een focus op nieuwbouw, maar de meeste winst is te behalen met oude woningen. De investeringen daarin zijn nog erg hoog. Dat zou van de grondprijs af moeten of je moet investeren in bestaande bouw. Eigen mogelijkheden Inwoners zouden op een interactieve manier hun energieverbruik kunnen monitoren. Een ingreep aan een woning zou kostenneutraal moeten worden gedaan. De kennis van de VvE s over energiebesparing kan worden beïnvloed met de gemeente als transitiepunt. De overheid moet prikkels bedenken voor individuen en groepen. Materieel Renoveer leegstaande gebouwen en geef ze een andere bestemming; Nieuwbouw is alleen toegestaan als hergebruik bestaande bouw absoluut geen optie is; Leegstaande kantoren kunnen worden veranderd in woningen; Ontwerp een gebouw met oog op toekomstige andere functies (een gebouw kan eerst een school zijn en later een appartementencomplex); Regelgeving (Bouwbesluit, bestemmingsplannen) kunnen flexibeler. 12 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

13 Verslag miniconferentie Duurzaamheid 13

14 14 Verslag miniconferentie Duurzaamheid Workshop maatschappelijke organisaties en ondernemers (buiten de Plaspoelpolder) Het doel van de brainstormsessie was om ideeën over duurzaamheid boven tafel te krijgen en antwoord te krijgen op de vragen: - Hoe kan je zelf als maatschappelijke organisatie of ondernemer verduurzamen? - Als maatschappelijke organisatie of ondernemer heb je invloed op de samenleving. Wat kan je rol zijn om de samenleving te verduurzamen? Het begrip duurzaamheid omvat veel thema s die niet allemaal in één workshop besproken kunnen worden. De deelnemers kozen voor deze sessie de thema s mobiliteit, duurzaam inkopen en duurzaam gebruiken. De volgende ideeën zijn aangedragen: Inkopen bij organisaties die proberen klimaatneutraal te handelen en in te kopen; Milieuvriendelijke leaseauto s gebruiken; Maïspennen kopen en gebruiken; Klanten opzoeken die in de buurt van goede OV-verbindingen zitten; Thuiswerken / flexwerken; Milieuvriendelijk voor- en navervoer voor dienstreizen met OV; Samen (met leveranciers, opdrachtgevers en andere samenwerkingspartners) naar oplossingen zoeken; Vergaderingen beperken of andere vormen van vergaderen toepassen zoals videoconferentie en gebruikmaken van gedeelde documenten die overal te bewerken zijn; Gescheiden afvalstromen.

15 Hierna ging de discussie voornamelijk over gescheiden afvalstromen, het recyclen van afval en het verduurzamen van gebouwen. De mogelijkheden werden voornamelijk verder toegespitst op het winkelcentrum In de Bogaard. Voor het bedrijfsafval zijn de volgende punten aangehaald: Verder scheiden van afvalstromen (GFT, bedrijfsafval, plastic, papier); Voor ondernemers zo organiseren dat het scheiden van afval zich terugverdient; Letten op verpakkingsmateriaal; Voor het goed en consequent scheiden van afval dient een mentaliteitsverandering plaats te vinden; Het goede voorbeeld geven aan de consument heeft ook positieve gevolgen, daarom moeten initiatieven bekend worden gemaakt bij consumenten; Beleggers informeren en overtuigen van de voordelen van een duurzame aanpak; Delen van de (investerings)kosten. Businesscase In de Bogaard Daarna hebben de deelnemers in grote lijnen een mogelijke businesscase voor het winkelcentrum opgesteld. De betrokken partijen bij dit onderzoek naar verduurzaming van het winkelcentrum zijn de gemeente, ondernemers, leveranciers, beleggers en bezoekers. Het doel van het onderzoek is aan te tonen welke voordelen het verduurzamen van het winkelcentrum heeft. Deze case zou bijvoorbeeld in de vorm van een schoolonderzoek uitgevoerd kunnen worden. Mogelijke onderzoekspunten zijn: Het als belegger op lange termijn investeren in energiebesparing; Innovaties in de gebouwen zelf (bij onder meer renovatie) voor energiebesparing en winning. Oplossingen Als laatste is nog gekeken naar een aantal mogelijke concrete oplossingen die op korte termijn kunnen worden toegepast: Reguleren van de afvalstromen; Intensiveren/verbeteren van communicatie en samenwerking tussen ondernemers onderling en ondernemers, beleggers en de winkeliersvereniging; De businesscase verder uitwerken en uitvoeren, wellicht in multidisciplinaire teams (zoals samenwerking van verschillende opleidingen); Mogelijkheid collectieve duurzame tas voor In de Bogaard voor bewustwording van de consument; Kijken naar opschaling van oplossingen die toepasbaar zijn voor de individuele burger; Terugwinning energie en restwarmte gebruiken of verkopen aan omliggende bewoners; Verduurzamen van de inrichting van de leef- en werkomgeving. Verslag miniconferentie Duurzaamheid 15

16 16 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

17 Verslag miniconferentie Duurzaamheid 17

18 2020 Vision Europe BV Betrokken organisaties Adviesraad Wmo AM Zuid-Holland ANP BAM Buurt- en speeltuinvereniging Inter Amicos Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Bewonersorganisatie Muziekbuurt Bewonersgroep Cromvliet Bewonersvereniging De Hoek Bewonersorganisatie Rembrandkwartier Bewonersorganisatie De Strijp BBR Beurshal Haaglanden Buurtschap Oud Rijswijk Contactgroep Rijswijk Zuid Corio Dura Vermeer DGA Protectie Consultancy BV De Resolutie EPO 18 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

19 Gemeente Rijswijk HD Projectrealisatie Houthoff Coaching Heijmans INBO/Deerns Jac van der Veen Evenemententechniek Jong in Rijswijk Kiwa Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie Logica Nederland BV Millenniumplatform Multicultureel centrum Don Bosco Modulus Olsthoorn Makelaars Oikokredit Ontwikkelingscombinatie De Bouten BV Profile Project BV Rabobank Rietbroek voor Schoonhouden Rijksbedrijvencentrum Rijswijkse Schouwburg Rijswijk Wonen Scouting Martin Luther Kinggroep Scoutinggroep De Jaguars Scouting Meeuwen Watergeuzen Schouten & De Jong Projectontwikkeling Stichting Bewonersbelangen Rijswijk Midden Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk Stichting Buurtschap Oud Rijswijk Stichting YMCA Rijswijk Stichting Winkeliersvereniging In de Bogaard Trias Vereniging Buurtraad Steenvoorde Van der Marel Sfeermeesters bv Vesteda Vidomes Vluchtelingenwerk Rijswijk VO Haaglanden Welzijn Rijswijk Wereldwinkel Wijkvereniging Leeuwendaal Zijlstra Drukwerk Verslag miniconferentie Duurzaamheid 19

20 20 Verslag miniconferentie Duurzaamheid

21 Verslag miniconferentie Duurzaamheid 21

22 Gemeente Rijswijk Stadhuis Bogaardplein 15 Postbus HH, Rijswijk Telefoon: Internet:

Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid

Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid Dit verslag geeft een samenvatting van drie inspraakmomenten die hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de Duurzaamheidsagenda 2020. De drie inspraakmomenten bestaan uit: het raadplegen van een burgerpanel,

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie )

PURMEREND DUURZAAM. Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) PURMEREND DUURZAAM Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie door de KOPgroep*/gemeenteraad (*Keuze na Oriëntatie en Participatie ) Belangrijke uitkomsten van de inventarisatie en oriëntatie

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost Duurzaam Wonen Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010 Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth In opdracht van wijkraad Noordoost 2 Utrecht, juli 2010 Deze wijkraadpleging is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Inhoudsopgave 1. Wonen... 4 2. Bedrijvigheid... 9 3. Mobiliteit... 15 4. Energieopwekking... 18 5. Eigen organisatie... 22 6. Initiatievenfonds... 25 7. Monitoring...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma Duurzaam 2015-2018 3 Voorwoord

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

CENTER OF EXPERTISE (CoE)

CENTER OF EXPERTISE (CoE) CENTER OF EXPERTISE (CoE) SMART SUSTAINABLE CITIES November 2013 In opdracht van Hogeschool Utrecht INHOUDSOPGAVE 5 6 Achtergrond Thema 1 Stedelijke gebieden energieneutraal Energieneutraliteit op gebiedsniveau,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen

Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen Legenda Hier zien we geen initiërende rol vanuit de gemeente dit kan heel goed vanuit bedrijven of inwoners worden opgepakt. Gaan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie