BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER Algemene Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering

2 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op onze website. 2. APPÈL DER KIESMANNEN Tijdens de vergadering zijn 22 van de 22 kiesmannen aanwezig. Aanwezig: Zeeland 96: P.M. Provoost; Brabant 2000: P. van Kastel en Chr. van der Linden; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: J.H.C. Crombach en A. van Dort; Zuid Holland: C. Epping en H. Vermaas; Noord Holland: W. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: H.W. Bransen en A. van Amerongen; Gelders Overijssele Unie: B. Scherpenzeel, J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en R. Joling; Friesland 96: H.W.L. Meijners en C. de Jong; De Kuststrook: G. Kok. De heer A.P.M.M. van Dam van Instituut Wedvluchtbegeleiding heeft zich afgemeld. Tevens hebben de volgende Gouden Spelddragers zich afgemeld; de heer P.F.L. van Gils, de heer J.P.M. Kokke en de heer P. Heersema. Namens het Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen. de heer B.J.C. van Wijk (penningmeester) heeft zich afgemeld. Namens het Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (financieel manager), mevrouw C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse). Het bestuur heeft het verzoek ontvangen om het onderwerp marathonvluchten, welke nu in de mededelingenmap zit, eerder tijdens deze vergadering te bespreken. Dit punt wordt behandeld bij agendapunt 4a. 3. VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 24 MAART 2012 Volgens kiesman Provoost is bij agendapunt 3 op pagina 1, de verhoging van de ringenprijs met 5 cent en daardoor het vervallen van de contributieverhoging van 2,--, nooit formeel besloten. Bij de vorige vergadering is dit een suggestie geweest. De vergadering gaat hiermee alsnog akkoord. Tijdens de vorige vergadering is de vraag gesteld, waarom we voor de lossingsvergunningen in Frankrijk moeten betalen. De Franse Bond verrekent de kosten die ze voor henzelf en voor de correspondenten maakt. Kiesman Van Kemenade wil van dat antwoord van de Franse Bond graag een afschrift ontvangen. Kiesman Wijfje stelt dat er voor de omschrijving van de vrijdaglossing een toevoeging is gemaakt. Daar zou moeten staan dat er in principe niet op vrijdagochtend wordt gelost. Voorzitter Buwalda parkeert dit punt om later in deze vergadering weer op te pakken. De notulen worden hierbij aangenomen. 4. BEGROTING 2013 Voorzitter Buwalda geeft aan dat penningmeester Van Wijk vandaag niet aanwezig kon zijn. Hij heeft zijn functie neergelegd en de begroting die er nu ligt is zijn laatste formele activiteit geweest. Bureaumedewerker Frank Marinus en FBCC-lid Cees van Buijten gaan daarom de begroting behandelen. De vorig jaar getroffen voorziening voor incourantheid van chipringen komt aan de orde. Kiesman Van Kemenade vindt het vreemd dat ook voor 2013 de voorziening is opgenomen. Hij noemt dat waarderingstechnisch niet juist. FBCC-lid Van Buijten legt uit dat dit besproken is bij het vaststellen van de jaarrekening Theoretisch kunnen de chipringen nog steeds verkocht worden. Maar het moment gaat dichterbij komen dat de ringen technisch verouderd zijn. Daarom is besloten om jaarlijks een bestemmingsreserve op te bouwen. Kiesman Van Gent wil weten waarom er een minpost van activiteiten is voor de PR, communicatie en sponsoring. Volgens Bureaumedewerker Marinus heeft dit met de verkoop van de URL te maken. Kiesman C. de Jong kan de afdracht van 5 cent niet terugvinden en wil weten of er speciale plannen zijn voor de opbrengsten van de verkoop van de URL. De afdracht van de 5 cent is verwerkt in de post Manifestatie. En er zijn nog geen afspraken gemaakt over wat met die opbrengst te doen. Kiesman Joling wil weten waarom er over de verkoop van de URL zo geheimzinnig werd gedaan tijdens de vorige vergadering. Voorzitter Buwalda antwoordt dat we ons hebben gehouden aan de geheimhouding die in het contract was vastgelegd, want anders zouden we een boete moeten betalen. Kiesman Joling adviseert om voortaan een openlijk contract af te sluiten. Kiesman Meijners vraagt of het terecht is dat er geen scholingsbudget voor het personeel wordt uitgegeven. Voorzitter Buwalda legt uit dat ze hierover in overleg zijn met de medewerkers. Binnenkort wordt gekeken welke taken het Bureau moet uitvoeren en welke niet. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken welke opleidingsplannen opgesteld moeten worden. De begroting voor 2013 wordt met applaus goedgekeurd. 4.a. MARATHONVLUCHTEN Voorzitter Buwalda geeft aan dat er een fors aantal fondclubs bij elkaar zijn geweest. Het bestuur is van mening dat we met elkaar om tafel moeten en dat wordt ook in de brief van de afdelingen voorgesteld. Er is natuurlijk een bepaalde structuur in onze organisatie en het bestuur moet zaken doen met de kiesmannen. Het bestuur gaat nu luisteren naar de opmerkingen van de afdelingen. Het bestuur heeft een plan bedacht en als dat past in de lijn van de opmerkingen, dan willen ze dat plan uitvoeren. Kiesman Geerink geeft aan dat het niet goed zou zijn voor 2

3 de duivensport en voor ons instituut om voorbij te gaan aan het gevoel bij de leden. Hij wil voorstellen om het dit jaar nog rond te krijgen en niet te wachten tot de voorjaarsvergadering. Hiermee laten we zien dat we de fondclubs tegemoet komen. Kiesman Bransen geeft aan dat er een brief is geplaatst met zijn naam eronder. Hiermee is de indruk gewekt dat degenen die eronder staan het er ook mee eens zijn. Afdeling 7 en ook andere afdelingen hebben de brief niet kunnen behandelen op hun Algemene Vergadering, afgezien van afdeling 11. Als kiesmannen onder de brief staan genoemd, dan gaan we ervan uit dat de achterban is geraadpleegd. Hij is het er wel mee eens dat er snelheid gemaakt moet worden, samen met de fondliefhebbers binnen de afdeling. Kiesman Wijfje stelt dat afdeling 6 ook onder de brief stond. Wanneer je een fondclub bent, hoor je minimaal twee ledenvergaderingen te beleggen in een seizoen en dat is niet gebeurd. De afgevaardigde van de fondclub is er op eigen titel naartoe gegaan. We moeten erover nadenken of we nog wel Nationale Concoursen willen en een andere sectorindeling. Kiesman Crombach raadt de voorzitter af om in overleg te gaan met de fondclubs, omdat het dan zal verzanden in een soort Poolse Landdag. Als elke sector het voor zich eens wordt, dan is het prima. Wordt men het niet eens, dan ligt er een taak bij het bestuur NPO om knopen door te hakken. Kiesman Epping stelt dat dit ook het idee is in afdeling 5. Er zijn geen fondclubs van afdeling 5 bij betrokken geweest. Kiesman Van Kemenade geeft aan dat er nu kort voor de vergadering via de mededelingenmap een aanvullend voorstel is toegestuurd op een punt dat in de voorjaarsvergadering tot besluitvorming heeft geleid. De ondertekenaars zijn hier blijkbaar niet bij betrokken. Door het late ontvangen van dit stuk hebben we nog niet de mogelijkheid gehad om het breed te bestuderen en bespreken. Kiesman Wijfje is van mening dat er overlegd moet worden met de afdelingen en zij kunnen dan met de fondclubs gaan overleggen. Kiesman Scherpenzeel kan zich grotendeels vinden in het verhaal van Kiesman Crombach. In onze organisatiestructuur is nog geen modus gevonden om de disciplines erbij te betrekken. De stem van de fondclubs moet gehoord worden en bestuur NPO moet met de afdelingsbesturen in discussie gaan. De sectoren moeten hierin leidend zijn. Voorzitter Buwalda reageert dat sectoraal centraal staat en nationaal komt steeds meer onder druk te staan. Op het vlak van communicatie valt nog wel wat te verbeteren. Draagvlak en structuur zijn daarbij cruciaal. Bestuur moet met de afdelingen overleggen, maar er is wel onrust in fondminnend Nederland. Het bestuur stelt voor dat zij in overleg gaat met vertegenwoordigers van de afdelingen en vertegenwoordigers van de fondclubs. Voor het bestuur is het belangrijk om de leden te horen en hiermee draagvlak te creëren. We moeten het gesprek aangaan met de sectoren. Dit moet op korte termijn plaatsvinden. De gesprekken voeren in november en half januari moet er een plan liggen, desnoods met een extra Algemene Vergadering. Elke sector komt met een advies en daaruit komt dan een voorstel voor het vliegseizoen van Kiesman Provoost geeft aan dat de najaarsvergaderingen van de afdelingen al zijn geweest, dus dit kunnen we niet afspreken. Kiesman Van Kemenade is van mening dat één Nationale vlucht volstaat en dat de overige vluchten sectoraal worden. Hiermee zijn we snel klaar en hoeft het niet doorgeschoven te worden naar januari. Voorzitter Buwalda vindt het in dit geval wijs om draagvlak te krijgen en wel te overleggen. Kiesman Geerink geeft aan dat we begrip moeten hebben voor de problematiek in de verschillende delen van het land en daarom is het goed om naar de fondclubs te luisteren. Voorzitter Buwalda stelt als taakstelling dat we eind december met een plan komen, nadat er in sectoraal verband is gediscussieerd. Kiesman Wijfje wil een paar punten meegeven aan de sectoren; nachtvliegen voorkomen en fondclubs een vergadering met de achterban beleggen. Kiesman Van Kemenade is van mening dat er kaders geschept moeten worden voor de bijeenkomsten en afspraken die we binnen de sector kunnen maken. Kiesman Bransen geeft aan dat het programma van Marathon Noord sector 3 en 4 bestrijkt en voor een klein gedeelte sector 2. Het is in zekere zin met elkaar verbonden. Kiesman Scherpenzeel is het eens met kiesman Van Kemenade en kiesman Bransen. De accenten moeten bij de sectoren komen te liggen. Het is een goed uitgangspunt als we eens kunnen worden dat alleen St. Vincent een Nationale vlucht betreft. Chateauroux is een aandachtspunt voor de Nationale Dagfond en moet hierin nadrukkelijk worden betrokken. Als we al kiezen voor één Nationale Dagfondvlucht, dan Blois, maar wij zouden er ook geen problemen mee hebben om het helemaal af te schaffen. Kiesman Van Kastel stelt dat Blois te kort is voor Brabant De vorige keer was Chateauroux geen probleem en nu wel. Misschien moeten we toch maar de Nationale Dagfondvlucht afschaffen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het een mogelijkheid is om één Nationale vlucht te vervliegen en de andere vluchten sectoraal vast te stellen. We gaan nu eerst met elkaar in discussie tijdens de bijeenkomsten met de sectoren en fondclubs. Eind december ligt er een nieuw aangepast plan. U hoort spoedig van het bestuur hoe dit precies vorm gaat krijgen. 5. VOORSTELLEN BESTUUR Nationale Kampioenschappen 2012 Voorzitter Buwalda legt uit dat er in november 2011 was besloten om een wijziging aan te brengen in het Nationaal Hokkampioenschap. In de optiek van de rekenaar zijn zij te laat op de hoogte gesteld, met als gevolg hoge kosten voor aanpassing en daarom stelt het bestuur voor om de wijziging op te schorten naar Kiesman Geerink is van mening dat we het niet op moeten schuiven, omdat dat weer kosten met zich meebrengt. Hij stelt voor om het te laten zoals het is, aangezien de uistraling zoveel geld moet gaan kosten. Voorzitter Buwalda stelt dat als de wijziging tijdig bij de rekenaar wordt aangevraagd de kosten er niet zijn. Die toezegging is zwart op wit. Kiesman Joling noemt het probleem dat er mensen zijn die zich dit jaar al hebben gehouden aan het besluit en anderen niet. Voorzitter Buwalda antwoordt dat het onomkeerbaar is en dat het bestuur het graag anders had gezien. Kiesman Scherpenzeel komt met het idee om tot 2016 af te zien van de Nationale Kampioenschappen. Hier wordt nu verder niet op ingegaan, omdat de onderhandelingen met de rekenaar nog moeten plaatsvinden. Kiesman Van Kemenade vraagt of reclame van een lid in behandeling wordt genomen en alsnog wordt geklasseerd, wanneer diegene met bewijzen komt met prijzen die hij heeft behaald en instuurt naar Bureau NPO. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit mee wordt genomen in het overleg met de rekenaar. De wijziging in het nationaal hokkampioenschap wordt opgeschort en zal in 2013 ingaan. 3

4 Afschaffen Derbyringen 2014 Kiesman Wijfje stelt dat afdeling 6 de Derby in stand wil houden. Op die afstanden worden niet zoveel duiven verspeeld. We moeten weer naar een landelijke derbyvlucht, want dan gaat het weer leven. Dit voorstel wordt met 21 voor en 1 tegen aangenomen. Functioneren FBCC Zonder discussie wordt het voorstel aangenomen om tussentijds nieuwe kandidaten voor de FBCC in te laten stappen. Indeling van de afdelingen in vlieggebieden Voorzitter Buwalda geeft aan dat we bij de vorige vergadering hebben afgesproken dat we uit zouden gaan van één vlieggebied en dat verder uit zouden werken. De lijn in dit voorstel geeft echter ook een zekere breedte aan. Dat geeft meer mogelijkheden dan wanneer je de lijn strikt gaat handhaven. Kiesman Bransen stelt dat er tussen Peronnen en Parijs niet zo veel mogelijkheden zijn en dat levert voor afdeling 7 een probleem op. Volgens Kiesman Wijfje schiet Noord- en Zuid-Holland hier niets mee op. Er blijven weinig losplaatsen over en jonge duiven houden we zowat niet over. Voorzitter Buwalda reageert dat we één lijn hebben en dat er getracht moet worden om in de juiste hoek te lossen. De lijn geeft een zekere breedtemarge aan. Wanneer er calamiteiten zijn, dan wordt er overlegd met de betrokken partijen. Kiesman Meijners geeft aan dat afdeling 11 gezamenlijk wil gaan vervoeren en lossen met afdeling 10. Met 18 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen. 6. VOORSTELLEN AFDELINGEN Nationale Dagfondvlucht 2014 Dit voorstel wordt geparkeerd tot na het overleg met de sectoren. Aanvulling Wedvluchtreglement Dit voorstel om de reglementencommissie te vragen tekstvoorstellen te doen voor de volgende vergadering, als het gaat om een aanpassing in het Wedvluchtreglement, wordt aangenomen. Aanpassingen elektronische constateersystemen De reactie van bestuur NPO, dat alles in het werk gesteld wordt om voor 1 januari aanpassingen van systemen bij de liefhebbers te hebben, maar dat garanties geven niet kan, wordt aanvaard. Afslaan elektronische constateersystemen Voorzitter Buwalda geeft aan dat we afslaan in de vereniging en het afslaan moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Het komt steeds meer voor dat verenigingen kleiner worden. In de originele eisen van de klokken stond dat de vlucht afgedrukt moest worden en daarna kon het gewist worden. Kiesman Epping geeft aan dat het al jaren op een andere manier mag. Bij de eisen stond een beperking en deze is jaren geleden al geschrapt. Nu staat er een klokcontrole. Een aantal leveranciers heeft verzuimd dit op te lossen. Nu kan het nog op slot gezet worden bij sommige systemen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat daarover op zeer korte termijn met Piet van Gils wordt gesproken. Kiesman Provoost stelt voor dat er alleen moet kunnen worden afgeslagen bij het inkorfcentrum waar is ingekorfd. Dit doen ze in België ook en blijkt dus mogelijk te zijn. Voorzitter Buwalda zegt toe dit op te gaan pakken. Kiesman Wijfje geeft aan dat er is gezegd dat de D-bestanden leidend zijn. Hij kan laten zien dat duiven die niet in D-bestand stonden wel in de uitslag kwamen en vraagt zich af hoe dat kan. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit moet worden geconstateerd door de rekenaar. Dit zal met hen worden overlegd. Kiesman Geerink geeft aan dat zij het niet eens zijn met het voorstel om af te slaan bij dezelfde vereniging als waar ingekorfd is. Uiteraard willen ze wel dat het veilig gebeurt. Lossingsvergunning Nationale/sectorale vluchten Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit voorstel mee wordt genomen naar het overleg met de sectoren. Kiesman Van Kemenade vult aan dat de verantwoordelijkheid bij het NPO bestuur ligt. Lossingen door buitenlandse organisaties Voorzitter Buwalda stelt dat we al jaren tegen het probleem aanlopen dat er in Nederland gelost wordt door buitenlandse organisatie, zonder dat dit bij ons bekend is. Elke afdeling moet een correspondent hebben waar wij terecht kunnen. Dit probleem wordt in FCI verband aan de orde gesteld. Voor alle losplaatsen in Nederland moeten, via de afdelingen, correspondenten worden gezocht. Kiesman Scherpenzeel is van mening dat dit een onnodig ingewikkelde constructie is, want het gaat niet om zo heel veel lossingen. Met de betreffende bonden moeten afspraken gemaakt worden. Iemand bij NPO bureau moet daar verantwoordelijk voor gesteld worden om het in goede banen te leiden. Voorzitter Buwalda voegt nog toe dat er op die plekken waar wordt gelost, daar moeten wel correspondenten zijn. Periode Marathonvluchten 2013 Dit voorstel, om de periode van de Marathonvluchten in 2013 te wijzigen naar het eerste volle weekend van augustus in plaats van 2 augustus, wordt door de vergadering aangenomen. 4

5 Wijziging indeling Teletekst pagina 861 Volgens Kiesman C. de Jong is het nergens voor nodig, omdat we internet hebben. Kiesman Bransen stelt dat er is afgesproken dat we tijdens het weekend alleen maar lossingsinformatie zouden plaatsen. Kiesman Jacobs is het eens met Kiesman Bransen dat ellenlange teksten grote problematiek veroorzaken. Mededelingen moeten beperkt worden, want liefhebbers zitten daar niet op te wachten. Hierdoor kunnen pagina s geminimaliseerd worden. Kiesman Van Kemenade stelt voor om mededelingen niet in de weekenden te plaatsen. Kiesman Geerink heeft er geen geld voor over om een extra pagina aan te schaffen. Voorzitter Buwalda stelt dat we het bij één Teletekstpagina houden en dat we kritischer kijken naar wat erop de huidige pagina gezet wordt. Grenscorrectie voorstel Afdeling Friesland 96 Dit voorstel om een grenscorrectie toe te passen, waarbij Swifterband voortaan bij afdeling 11 hoort, wordt zonder problemen aangenomen. Om 12:45 uur wordt de vergadering geschorst voor de lunch en om 13:30 uur wordt de vergadering weer hervat. 7. UITKOMSTEN ONDERZOEK ORGANISATIEONTWIKKELING NPO De leden van het adviesteam organisatieontwikkeling presenteren hun eerste bevindingen. Deze kunt u terugvinden op onze website. Er wordt gewerkt in drie fasen. In de fase die nu aan de orde komt, wordt alleen verteld wat de onderzoekers gehoord hebben. Er wordt nog niet gediscussieerd. Discussie komt aan bod tijdens de tweede bijeenkomst. Voorzitter Buwalda geeft aan dat in de voorjaarsvergadering besloten is om opdracht te geven voor een inventariserend onderzoek naar de organisatie van de NPO in al zijn facetten. Afdeling 10 en 11 hebben gevraagd om een rapport. Op dit moment is er nog geen kant en klaar rapport, maar deze komt zodra alle drie de fases zijn afgerond. Er zit druk op de ketel, dus er moeten wel snel resultaten komen. Bestuur is onder de indruk van de enorme inzet van de werkgroep. Er is vanaf de basis veel informatie gekregen over waar de problematiek zit, maar ook waar de oplossingen zijn. Die punten zijn van belang bij een proces van verandering. Het bestuur en adviesteam willen met de kiesmannen praten op 14 november 2012 en op 28 november TOEKOMST VISIE BESTUUR NPO Dit agendapunt betreft feitelijk het invullen van bestuursfuncties. Er is een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. Daarnaast zou de termijn voor het huidige bestuur eindigen in juni Dit bestuur wil echter graag nog een jaar doorgaan. Voorzitter Buwalda legt uit waarom dit voorstel zo laat bij de kiesmannen terecht is gekomen. Het bestuur was al langer op zoek naar een andere penningmeester en dat was geen gemakkelijke taak. Er hebben veel gesprekken en er heeft veel telefoonverkeer plaatsgevonden. George Kok is bereid tot maart 2013 als ad interim penningmeester te functioneren. George Kok zal zijn diensten alleen technisch beschikbaar stellen en zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtshandelingen en bestuursbesluiten van het huidige en het vorige bestuur. Dit gegeven is door de jurist van de NPO onderzocht en schriftelijk bekrachtigd en vastgelegd. Volgens de statuten kan het bestuur niet met vijf mensen opereren. De zetels moeten daarom uitgebreid worden met twee, waarbij er minimaal vijf praktiserend moeten zijn. Verder moeten we kijken naar de periode van twee jaar, waarvoor dit bestuur is benoemd. De tijd gaat snel en de organisatie heeft de afgelopen jaren een aantal besturen gekend. Kiesman C. de Jong is van mening dat de statuten zich tegen deze vrijwaring verzetten. Hij is niet tegen de kandidatuur van de heer Kok persoonlijk, maar hoopt dat hij zich hiermee niet in de vingers snijdt. Verder merkt hij op dat de zoektocht naar een penningmeester mogelijk korter was geweest, als de afdelingen hierover ingelicht waren. Ze hadden dan kunnen helpen met zoeken. Kiesman Joling is van mening dat de uitleg van de procedure waarom de vacature niet eerder kenbaar is gemaakt voldoende is om akkoord te gaan. De afdeling heeft wel moeite met de verruiming van het bestuur. Na de termijn van twee jaar moeten er gewoon opnieuw verkiezingen worden gehouden. We moeten de democratie haar gang laten gaan. Kiesman C. de Jong haalt aan dat sinds het aantreden van dit bestuur er heel wat onenigheid is ontstaan bij verschillende partijen. Wat hem betreft, en dan spreekt hij ook namens zijn afdeling, mag dit bestuur zo spoedig mogelijk aftreden en het liefst nog vandaag. Voorzitter Buwalda gaat niet op alle punten in. Elk punt heeft naar zijn mening zijn oorzaak en hij meent dat ook niet elk punt verwijtbaar is aan dit bestuur. Kiesman Van Kemenade stelt dat er nog steeds kandidaten voor dit bestuur aangesteld kunnen worden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat ze argumenten hebben gegeven waarom dit bestuur wil blijven zitten. Het is geen gemakkelijke plek. De organisatie is niet gediend bij weer een nieuwe bestuurlijke organisatie. Kiesman Geerink is van mening dat we vandaag positief bezig zijn richting de toekomst. Van Afdeling 9 heeft dit bestuur de steun om door te gaan. Volgens Kiesman Jacobs moet er tijdig een commissie ingesteld worden om nieuwe kandidaten aan te trekken. De vergadering is voor de tijdelijke benoeming van George Kok als ad interim penningmeester tot maart Het voorstel om het huidige bestuur nog een jaar langer te laten functioneren wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 9. MEDEDELINGENMAP De inhoud van de mededelingenmap is bij agendapunt 4a reeds besproken. 10. RONDVRAAG Kiesman C. de Jong wil weten of het bestuur bekend is met het voorstel van Frankrijk om duiven als diersoort onder te brengen in de voedselketen. Dat zou bij eventuele epidemieën een probleem kunnen zijn. Portefeuillehouder Wijnen gaat dit punt met enige urgentie oppakken. Verder wil Kiesman C. de Jong weten of 5

6 het bestuur ,- heeft betaald inzake juridische bijstand en schadeloosstellingen. Volgens voorzitter Buwalda heeft het bestuur hier niet meer dan ,- voor betaald. Als laatste vraagt Kiesman C. de Jong welke mensen er zijn benaderd voor het bestuur. Voorzitter Buwalda geeft aan dat deze mensen dat zelf mogen vertellen, want dat doet het bestuur niet. Kiesman Bransen vraagt hoe we verder gaan met de verkeersleiding. Voorzitter Buwalda stelt dat de evaluatie nog moet plaatsvinden, maar het is de bedoeling dat we hiermee doorgaan. Verder wil Kiesman Bransen weten waarom er nooit een verklaring is gegeven over het verloop van de FCI-vlucht Berlijn. Voorzitter Buwalda legt uit dat het bestuur daarmee geworsteld heeft. Het is echter de verantwoordelijkheid van de FCI en niet van de NPO en daarom is er geen officiële publicatie uitgegeven. Een ander punt van Kiesman Bransen is dat we mogelijk in 2020 nog maar 6800 actieve leden hebben. De NPO zou zich er in de komende tijd op moeten gaan richten hoe daarmee om te gaan. In het verlengde daarvan zou de NPO verenigingen moeten begeleiden die willen fuseren. Voorzitter Buwalda vindt het uiterst zinvolle opmerkingen. Met de Werkgroep PR- en Communicatie is hier een week of drie geleden nog indringend over gesproken. Kiesman Meijners vraagt zich af wie nu de vertegenwoordiger is in het Platform voor Huisdierenbezitters. Voorzitter Buwalda meldt dat dit Jan Wijnen is. Verder geeft kiesman Meijners aan dat afdeling 11 nog bericht zou krijgen over Pommeroeul. Ze hebben niks ontvangen. Voorzitter Buwalda stemt toe dit alsnog te sturen. Kiesman Provoost vult aan dat zijn afdeling dit ook graag ontvangt. Kiesman Provoost stelt dat ze vorige week een rapport hebben ontvangen inzake het vervoer in afdeling 9 en wil graag weten of daar nog een vertaalslag van komt voor de andere afdelingen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de WOWD van twee afdelingen nog geen gegevens binnen heeft. Kiesman Geerink wil allereerst de WOWD bedanken voor de metingen en het rapport. Daar kunnen we mee verder. Daar moeten we dan landelijk iets mee doen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de afdelingen zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden vervoeren. Verder wil kiesman Geerink weten of er nog actie wordt ondernomen inzake de blauwe chipringen. Bureaumedewerker Marinus geeft aan dat Unikon aanstaande woensdag bij Bureau NPO komt om de oplossing verder uit te werken. Als laatste stelt kiesman Geerink dat het probleem pokken nog onvoldoende is opgelost. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat zaken worden nageleefd. Hier moeten we landelijk ook nadere acties in ondernemen en wil dit ook bij het bestuur neerleggen. Kiesman Joling wil weten wat de stand van zaken is rondom de roofvogelproblematiek. Voorzitter Buwalda zegt toe dit aandachtspunt mee te nemen. Kiesman Jacobs vraagt of er nog een onderzoek loopt naar de verliezen van jonge duiven in relatie tot het vervoer. Voorzitter Buwalda geeft aan dit bij de WOWD aan de orde te stellen. Kiesman Wijfje doet een beroep op de oud-bestuursleden om niet meer zo negatief te zijn. Verder helpt het enten tegen pokken niet volgens Kiesman Wijfje, want er zit teveel verschil in de entstof. Als laatste wil kiesman Wijfje het bestuur en de vergadering bedanken voor de prettige bijeenkomst. 11. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om uur. 6

7 ACTIE-/BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING NPO 3 NOVEMBER Notulen Algemene Vergadering d.d. 24 maart De ringenprijs wordt met 5 cent verhoogd en hierdoor vervalt de contributieverhoging van 2,--. - Afschrift van antwoord Franse Bond inzake het betalen van lossingsvergunningen in Frankrijk naar Kiesman Van Kemenade Kemenade sturen. - De notulen en de actie-/besluitenlijst worden vastgesteld. 4. Begroting Naar aanleiding van gesprekken met het Bureau worden er opleidingsplannen opgesteld. - De begroting wordt goedgekeurd. 4. a. Marathonvluchten - Er worden bijeenkomsten gepland met de sectoren. Uit elke sector komt een advies en aan de hand daarvan komt bestuur NPO eind december met een voorstel voor vliegseizoen Voorstellen bestuur - De wijziging in het nationaal hokkampioenschap wordt opgeschort en zal in 2013 ingaan. - Met ingang van 2014 worden de Nationale derbyringen en de derbyringen gecombineerd met fondclubringen afgeschaft. - Wanneer in de periode van november 2012 t/m maart 2013 geschikte kandidaten gevonden worden voor de FBCC, dan kunnen deze kandidaten in de genoemde periode met de huidige FBCC leden als stagiair de werkzaamheden verrichten. - Bestuursvoorstel aangaande de indeling van de afdelingen in vlieggebieden wordt aangenomen. 6. Voorstellen afdelingen - Het voorstel inzake de Nationale Dagfondvlucht 2014 wordt geparkeerd tot na het overleg met de sectoren. - De reglementencommissie vragen tekstvoorstellen te doen voor de volgende vergadering als het gaat om een aanpassing in het Wedvluchtreglement. - De reactie van bestuur NPO, dat alles in het werk gesteld wordt om voor 1 januari aanpassingen van elektronische constateersystemen bij de liefhebbers te hebben, maar garanties geven niet kan, wordt aanvaard. - Het voorstel over het afslaan van elektronische constateersystemen, waarbij gereglementeerd zou worden dat systemen alleen in die verenigingen kunnen worden afgeslagen, waar ook is ingemand, wordt op korte termijn besproken met Piet van Gils. - Het voorstel om slecht één Lossingsvergunning uit te geven voor de Nationale/Sectorale vluchten, wordt meegenomen naar het overleg met de sectoren. - Het probleem dat er in Nederland gelost wordt door buitenlandse organisaties, zonder dat dit bekend is, wordt bij de FCI aan de orde gesteld. - Het voorstel, om de periode van de Marathonvluchten in 2013 te wijzigen naar het eerste volle weekend van augustus in plaats van 2 augustus, wordt door de vergadering aangenomen. - De vergadering is het erover eens dat het teveel geld kost om een tweede Teletekstpagina te kopen. Er moet kritischer gekeken worden naar wat erop de huidige pagina gezet wordt. - Het voorstel om een grenscorrectie toe te passen, waarbij Swifterband voortaan bij afdeling 11 hoort, wordt aangenomen. 8. Toekomstvisie bestuur NPO - George Kok wordt tijdelijk benoemend als ad interim penningmeester tot maart De zittingsperiode van het huidige bestuur wordt met 12 maanden verlengd. 10. Rondvraag - Portefeuillehouder Wijnen pakt het punt op dat Frankrijk van plan is om duiven als diersoort onder te brengen in de voedselketen. - Afdeling 11 en 1 ontvangen bericht over Pommeroeul van bestuur NPO. - Landelijke acties ondernemen tegen het probleem pokken. - De stand van zaken rondom de roofvogelproblematiek in kaart brengen. - Een onderzoek, naar de verliezen van jonge duiven in relatie to het vervoer, bij de WOWD aan de orde stellen. 7

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013. Algemene Vergadering 15.03.14

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013. Algemene Vergadering 15.03.14 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013 Algemene Vergadering 15.03.14 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 2 NOVEMBER 2013 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 8 TOEKOMST VISIE BESTUUR NPO. Algemene Vergadering 03.11.12

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 8 TOEKOMST VISIE BESTUUR NPO. Algemene Vergadering 03.11.12 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 8 TOEKOMST VISIE BESTUUR NPO Algemene Vergadering 03.11.12 Voorstel bestuur NPO Voorstel 1. Van het huidige NPO bestuur heeft de heer Erwin van Wijk te kennen gegeven, i.v.m zijn

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 31 OKTOBER Algemene Vergadering

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 31 OKTOBER Algemene Vergadering BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 31 OKTOBER 2016 Algemene Vergadering 12.03.16 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 31 OKTOBER 2015 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 11 10 6 8 9 12 5 7 1 2 3 4 Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 Wat kunt u vanavond verwachten? Welkom De NU gaat de avond faciliteren Appel aanwezigen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 9 VOORSTELLEN AFDELINGEN

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 9 VOORSTELLEN AFDELINGEN BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 9 VOORSTELLEN AFDELINGEN Algemene Vergadering 16.03.13 Aan Bestuur NPO. Gytsjerk, 12 februari 2013. Geacht bestuur, Voor de eerstvolgende vergadering dienen we onderstaande voorstellen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Secretaris: Dhr. Kemp van Esseveld. Rijksstraatweg 34. 3921 AJ ELST (Utr.). Banknummer: NL30 RABO 0137331339 Mob. Nr.: 06-51244413. T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie. E-mail: kemp@esseveld.nl

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld.

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. GELDERS OVERIJSSELSE UNIE Regio 4 Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij vraagt

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot.

Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot. Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot. 1. Opening: Om 20.10 uur opent de voorzitter, de heer S. Bakker, de vergadering, en verzoekt zoals gebruikelijk het roken tot aan de pauze

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008 Grave, 12 maart 2008 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering.

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: Geachte aanwezigen en sportvrienden, Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. We hebben

Nadere informatie

ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland

ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland September 2009/gewijzigd november 2009 Door: Ad van Heijst Arie Dijkstra Onderzoek meerdaagse fond juli 2009 Arie Dijkstra,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015. Algemene Vergadering 12.03.16

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015. Algemene Vergadering 12.03.16 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015 Algemene Vergadering 12.03.16 Jaarverslag 2015 Inleiding Beste sportvrienden, Het jaar 2015 was nog maar net begonnen en het eerste probleem deed zich al voor.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d 1. Opening Dhr. B. Scherpenzeel zit de vergadering voor en spreekt het volgende openingswoord uit: Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze voorjaarsvergadering. Op de meeste hokken

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot.

Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. 1. Opening: Om 20.15 uur opent de voorzitter P. Laan de vergadering en stelt vast dat de wegen op dit moment redelijk begaanbaar zijn en hoopt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen, Deventer, 4 november 2015 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op woensdag 11 november 2015 zal worden gehouden in Dorpshuis de Bouwakker,

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Er moet uniformiteit bereikt worden als het gaat om kampioenschappen, vluchtdagen en afstanden.

Er moet uniformiteit bereikt worden als het gaat om kampioenschappen, vluchtdagen en afstanden. Bestuur NPO De hoofdtaak van het nieuwe bestuur wordt het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de duivenliefhebbers/leden centraal staan. Deze nieuw structuur moet vervolgens geïmplementeerd

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Afdeling 9. Notulen Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland gehouden op 7 december 2016.

Afdeling 9. Notulen Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland gehouden op 7 december 2016. Afdeling 9 Secretaris: Arjan van de Willige Karel Doormanstraat 26a 7461 ER RIJSSEN Oost Nederland Tel. 06 166 737 02 secretaris@afdeling9.nl Notulen Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland

Nadere informatie

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst.

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst. Besluitenlijst jaarvergadering 2017 Reisprogramma 2017 Het reisprogramma 2016 hetwelk is aangeboden bij de jaarvergadering en hetgeen te vinden is op de website van de Afdeling Limburg is unaniem aangenomen.

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Notulen vergadering 15 april 2014

Notulen vergadering 15 april 2014 Overleg nr2/2014 Aanwezig: Henk Jansen Henk Buitelaar Dré Wagemans Kees Grijsbach Jan te Mey Mary Schilders Jos Chorus Notulen vergadering 15 april 2014 voorzitter vice-voorzitter en penningmeester secretaris

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Vanaf 2012 heeft de Technische Commissie van de afdeling Friesland met u samen het ideale vliegprogramma voor onze afdeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 inhoudsopgave: Pagina 1. Uitgangspunten begroting 2016 1 2.1 Begroting 2016 (* 1.000) 2 2.2 Begroting 2016 (* 1,00)

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 6 februari Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling. met pre-advies bestuur

Algemene ledenvergadering 6 februari Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling. met pre-advies bestuur Algemene ledenvergadering 6 februari 2016 - Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling met pre-advies bestuur 1 1 Pv. De Blauwe Doffer, Damwoude (0210) Wij zouden graag bij samenspel B ingedeeld willen worden.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Mendistrict Oost

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Mendistrict Oost Notulen Algemene LedenVergadering op 17 April 2012 bij de Riant Stables te Beekbergen Aanwezig volgens presentielijst: 65 personen van 29 verenigingen 1. Opening opent de vergadering en deelt mee dat Inge

Nadere informatie

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom

versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom versie 28 oktober 2016 Van Lar naar Ledenraad Hoe en waarom Aanleiding In 2009 is de nieuwe structuur van het NSPS geformaliseerd Nu deze structuur min of meer is gesetteld, is het moment om te inventariseren

Nadere informatie

Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Nieuwsbericht

Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Nieuwsbericht Betreft: uitnodiging Voorjaarsvergadering Geachte leden, Uitnodiging tot het bijwonen van onze ledenvergadering. Deze vindt plaats in ons eigen home aan de Amerikastraat te Kaatsheuvel Datum: vrijdag 12

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 100412A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april 2012 - locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Wat is er gezegd tijdens het rondje land

Wat is er gezegd tijdens het rondje land Wat is er gezegd tijdens het rondje land In het kader van het project Vlucht naar de toekomst heeft het bestuur NPO vier bijeenkomsten gehouden om met de leden in gesprek te raken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE G.H. Kok Baan 37 8271 BD IJSSELMUIDEN tel.nr. : 038-3327252 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl IJsselmuiden, 15-9-2009 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d 12. Ontwikkelingen organisatiestructuur NPO door C. van Bockel Vz.: Een hartelijk welkom aan de heren Van Bockel en Van Dijk, die ondersteund door mevr. Talitha Schothuis, deel uit maken van het team dat

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Enquête Afdeling Oost Brabant

Enquête Afdeling Oost Brabant Enquête Afdeling Oost Brabant Inleiding Deze analyse betreft alleen de aanvullende enquête van onze afdeling en niet die van de NPO. De resultaten van de enquête van de NPO volgen op een later moment.

Nadere informatie

NPO NT NT. Adaptieve Neutralisatie Ochtendlossingen. Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO) NPO commissie NT regeling 12 december 2016

NPO NT NT. Adaptieve Neutralisatie Ochtendlossingen. Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO) NPO commissie NT regeling 12 december 2016 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend- als middaglossingen NT NT Adaptieve Neutralisatie Ochtendlossingen Neutralisatie

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Commissie Jeugdzaken Carambole

Commissie Jeugdzaken Carambole Commissie Jeugdzaken Carambole Verslag nationale jeugdleidersvergadering 23 maart 2013 Aanwezig commissie jeugd: Cees Benschop Vz, Gerrit de Jong PK, Bert van den Hooff, Top Team, Alex Janssen lid, Nico

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen Huishoudelijk Reglement Whiskyclub Groningen Algemeen Doelstelling van de Whiskyclub Groningen is: Het bevorderen van het (verantwoord) genieten van whisky, alsmede het verzamelen en verspreiden van kennis

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam.

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1 Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1. Opening door voorzitter De vergadering wordt geopend door voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie