VERSLAG DEFINiTIEF VERLEENDE SURSEANCE AN BETALiNG EX ART. 227 FV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DEFINiTIEF VERLEENDE SURSEANCE AN BETALiNG EX ART. 227 FV"

Transcriptie

1 VAN BENTHEM KEULEN VERSLAG DEFINiTIEF VERLEENDE SURSEANCE AN BETALiNG EX ART. 227 FV nummer 1 d.d. 13augustus2010 Gegevens onderneming surseancenummer Datum uitspraak Bewindvoerder Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal Interprojekt Ontwikkeling B.V. 10/18 S 19 april 2010 Mr C. de Jong Mr T. Pavicevic Verkrijgen, vervreemden, ontwikkelen, bouwen en exploiteren van onroerende goederen, het beleggen in onroerend goed, effecten, waardepapieren en hypothecaire vorderingen 0, aprii 2010 t/m 4 augustus ,3 uren 56,3 uren 1. Inventarisatie Op 19 april 2010 heeft de rechtbank te Utrecht aan de besloten vennootschap Interprojekt Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Houten, feitelijk gevestigd te (5213 JG) 's-hertogenbosch aan de Victorialaan 15 (Postbus 3037, 5203 DA 's-hertogenbosch), voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr T. Pavicevic tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking d.d. 6 juli 2010 heeft de rechtbank te Utrecht de surseance van betaling definitief verleend Directie en organisatie Interprojekt Ontwikkeling B.V. (hierna: IPO') maakt deel uit van de Lisman Groep. De aandelen van IPO worden gehouden door Lisman Inter Holding B.V. {hierna: 'LIH'). Enig aandeelhouder van LIH is Stichting Administratiekantoor Lisman Inter. Bestuurder van IPO is LIH waarvan de heer J.H.M. Lisman enig bestuurder is. IPO heeft geen raad van commissarissen Winst en verlies , , (voorlopig) ,00- Omzet (voorlopig) , ,00

2 ' '.-IN E5ES~hErvi 'I KEULEN 1.3. Balanstotaal Het balanstotaal van IPO bedraagt per 12 april , Lopende procedures Imtech Building Services B.V. stelt een vordering te hebben op IPO en heeft om die reden IPO in rechte betrokken en vordert betaling van een bedrag ad ,- in hoofdsom (zie verder hoofdstuk 9) Verzekeringen 1.6. Huur 1.7. Aanleiding surseance van betaling Op dit moment heeft de bewindvoerder nog geen eigen oordeel over de aanleiding voor het aanvragen van de surseance van betaling. De bestuurder heeft het volgende verklaard. IPO is opgericht op 10 november Haar doel is het verkrijgen, vervreemden, ontwikkelen, bouwen en exploiteren van onroerende goederen, het beleggen in onroerend goed, effecten, waardepapieren en hypothecaire vorderingen. In het kader van het project Greenport van Greenport Development Company C.V. (hierna: 'GDC') heeft IPO een cluster grond in het havengebied van Amsterdam ontwikkeld en daarop onroerend goed gerealiseerd dat zou worden verkocht aan Credit Suisse. Dit cluster werd gefinancierd door Fortis Bank Nederland N.V. (hierna: 'Fortis') Credit Suisse heeft zich echter rond oktober 2008, in de aanloop naar de kredietcrisis, teruggetrokken, waardoor de financieringsconstructie waarin de opbrengst van het onroerend goed door verkoop was verdisconteerd, aangepast diende te worden. In dat kader heeft GDC het desbetreffende cluster verkocht aan Ontwikkelingsmaatschappij Rhijnhuysen B.V. (hierna: 'OMR'), die vervolgens een nieuwe financieringsovereenkomst met Fortis heeft gesloten. Deze financiering bleek echter onvoldoende om alle crediteuren van IPO te voldoen. Verschillende pogingen zijn vervolgens ondernomen door onder meer OMR en LIH om op de overwaarde van het onroerend goed in de vastgoedportefeuille van het Lisman-concern nieuwe financiering te verkrijgen om de crediteuren van IPO te kunnen voldoen. Mede door de gevolgen van de kredietcrisis op de financiele markten en de vastgoedmarkt zijn deze pogingen mislukt. Een aantal crediteuren heeft daarop het faillissement van IPO aangevraagd. Om het faillissement te voorkomen zag IPO zich genoodzaakt surseance van betaling aan te vragen. IPO heeft al enige tijd te kampen met een liquiditeitstekort. Op dit moment heeft IPO geen project in ontwikkeling, de bedrijfsactiviteiten liggen stil en richt IPO zich voornamelijk op een goede afwikkeling van het Greenport project. 2. Personeel Activa Onroerende zaken 2-

3 VAN KEULEN 3.1. Beschrijving 3.2. Verkoopopbrengst 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage 3.5. Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschrijving 3.7. Verkoopopbrengst 3.8. Boedelbijdrage 3.9. Bodem voorrecht fiscus Werkzaamheden Voorraden/onderhanden werk Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Werkzaamheden Andere activa Beschrijving IPO houdt de aandelen van 7 dochtervennootschappen, waarvan er 5 leeg zijn (dit zijn vennootschappen waar in net verleden projecten in zijn ontwikkeld die reeds zijn afgewikkeld), 1 te weten Lisman Bouw Groep B.V. waarin de licentie is ondergebracht om onder GIW garantie te kunnen bouwen en tenslotte 1 (Interprojekt XXII B.V.) waarin zich nog twaalf kavels en een viertal panden (woningen) in Zeewolde bevinden, welk onroerend goed belast is met een -3

4 VAN BENTHEM # KEULEN hypothecaire inschrijving van SNS van 1,1 mio terwij! de waarde van de 4 panden en 12 bouwkavels door de bestuurder worden geschat op 2.2 mio. Naast voormelde deelnemingen bestaat het actief van IPO uit intercompany vorderingen van afgerond 15,8 mio en intercompany schulden van afgerond 19,2 mio Verkoopopbrengst Werkzaamheden 4. Debiteuren IPO heeft met uitzondering van haar intercompany vorderingen geen debiteuren Omvang debiteuren 4.2. Opbrengst 4.3. Boedelbijdrage 4.4. Werkzaamheden 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) 5.2. Leasecontracten 5.3. Beschrijving zekerheden De banken hebben gebruikelijke zekerheden Separatistenpositie 5.5. Boedelbijdrage 5.6. Eigendomsvoorbehoud 5.7. Reclamerechten -4

5 VAN KEULEN 5.8. Retentierechten 5.9. Werkzaamheden 6. Doorstart/voortzetten IPO heeft geen onderneming. 7. Rechtmatighetd Is nog niet onderzocht Boekhoudplicht 7.2. Depot jaarrekeningen 7.3. Goedkeurende verklaring accountant 7.4. Stortingsverplichting aandelen 7.5. Onbehoorlijk bestuur 7.6. Paulianeus handelen 7.7. Werkzaamheden 8. Crediteuren Bij dit verslag is gevoegd een crediteurenlijst, waaruit het volgende blijkt Boedelvorderingen 8.2. Preferente vordering van de fiscus 8.3. Preferente vordering van UWV 8.4. Andere preferente crediteuren 8.5. Aantal concurrente crediteuren

6 VAN BENTHEM KEULEN 8.6. Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Werkzaamheden 9. Procedures 9.1. Naam wederpartij(en) Imtech Building Services B.V Aard procedure Incassoprocedure Stand procedure IPO heeft op 4 augustus 2010 geconcludeerd Werkzaamheden Verwacht wordt dat de rechtbank op de rolzitting van 11 augustus 2010 een comparitie van partijen zal geiasten. 10. Oversg Termijn afwikkeling surseance IPO en LIH zijn bezig met net ontwikkelen van een concreet crediteurenplan waarin zal worden opgenomen op welke wijze gelden kunnen/zullen worden gegenereerd voor het aanbieden van een akkoord aan de crediteuren. Dit plan wordt medio September 2010 verwacht. Bewindvoerder en het bestuur hebben overleg over de inhoud van het plan Plan van aanpak Toezicht op voortgang en aanbieding crediteurenplan; inventarisatie crediteuren; onderzoek naar achtergronden en oorzaken: Indiening volgend verslag Indiening in termijn van drie maanden Werkzaamheden zie boedelrekening -6-

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 april 2015 Gegevens failliet: Improof Mobile B.V. KvK-nummer: 60438649 Faillissementsnummer: F.16/14/1115 Datum uitspraak: 30 december 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes FAILLISSEMENT STADIONKWARTIER BREDA B.V. EERSTE VERSLAG VAN DE CURATOREN EX ART. 73A FW. Kenmerk : 12/650F Datum uitspraak : 3 juli 2012 Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes Curatoren : Mr. J.A.

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 oktober 2010 Gegevens onderneming : Uitzendbureau

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie