NVTG onderzoekt mogelijkheden voor Jong NVTG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVTG onderzoekt mogelijkheden voor Jong NVTG"

Transcriptie

1 NVTG vereniging voor facility professionals in de zorgsector OKTOBER 2014 NVTG onderzoekt mogelijkheden voor Jong NVTG Beleggers hebben last van koudwatervrees Kring West Brabant/Zeeland bezoekt nieuwbouw ASVZ in Udenhout Bestuurslid Vincent Martijn: NVTG belangrijk platform voor professionele contacten Gassendistributiesysteem een medisch hulpmiddel? A 4 P1 P3 P4 P6 P8 NVTG onderzoekt mogelijkheden voor Jong NVTG De NVTG is de netwerkorganisatie bij uitstek voor technisch managers in de gezondheidszorg. Om hier meer bekendheid aan te geven onder jongere (aspirant) leidinggevenden tot 40 jaar en studenten met een techniek gerelateerde studie, wil de vereniging bijeenkomsten specifiek voor deze doelgroepen organiseren. Op dit moment vinden verkennende gesprekken plaats met UNETO VNI, NVDO, FMN en TVVL om in gezamenlijk verband deze activiteiten te starten. De redactie van de nieuwsbrief sprak met Karel Bijl, secretaris van de NVTG, die namens het bestuur deze gesprekken voert. De meeste verenigingen hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. De NVTG doet het in vergelijking met veel andere organisaties bijzonder goed. Al jaren achtereen is het aantal leden stabiel. Voor een ambitieuze vereniging die weet dat technologie in de zorg steeds belangrijker wordt en die ervan doordrongen is dat persoonlijke contacten in netwerken een meerwaarde hebben, is dat niet voldoende. Daarom wordt naar manieren gezocht om de vereniging verder te laten groeien. Dat kan onder meer door jongere (aspirant) managers te interesseren. Jonge professionals denken vaker nog buiten de bekende kaders, dat brengt vernieuwing met zich mee. Leidinggevend Karel Bijl: We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een Jong NVTG te realiseren met jaarlijks bijvoorbeeld twee tot drie bijeenkomsten. TVVL kent al een soortgelijke activiteit. De leeftijdsgrens is daar 45 jaar. (lees verder op pagina 2)

2 2 N V T G N I E U W S Waar staan we als technisch managers in de zorg bijvoorbeeld over 50 jaar? Wellicht zijn we dan nog meer gericht op ICT dan nu het geval is. NVTG-secretaris Karel Bijl: Door een gezamenlijke aanpak kunnen we ook profiteren van elkaars netwerk. Het probleem voor een organisatie als de NVTG is dat veel leden 40, 50 jaar zijn als ze een leidinggevende technische managementfunctie gaan vervullen. NVTG Golfevent 2014: sfeervol netwerken 12 September vond op Golfbaan De Scherpenbergh in Lieren bij Apeldoorn het jaarlijkse Golf Event plaats. Met meer dan 125 golfers (100 deelnemers aan de wedstrijd en 20 deelnemers aan de clinic) was ook dit jaar Het Golf Event volgetekend. Traditioneel was het prachtig weer en kon in een prachtige, sfeervolle omgeving op een informele wijze worden genetwerkt. wing met zich mee. Met Jong NVTG wil de vereniging eveneens graag in contact komen met high potentials, aldus Karel Bijl. Prijs afstudeerscriptie Het voornemen van de betrokken partijen is om in januari 2015 een eerste bijeenkomst te organiseren. We hebben een eerste aanzet gegeven. De komende maanden gaan we hier daadwerkelijk invulling aan geven. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we ook profiteren van elkaars netwerk. Uiteraard kunnen ook bestaande NVTG-leden die aan het profiel voldoen en belangstelling hebben voor dit initiatief contact met mij opnemen. Vanuit de NVTG zullen we zeker met Masi Mohammadi, lector Architecture in Health, en onlangs tot bijzonder lid benoemd, contacten leggen zodat we een grotere naamsbekendheid krijgen binnen het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Als NVTG zouden we een tweejaarlijkse prijs voor een afstudeerscriptie in het leven kunnen roepen. Voor zowel studenten als NVTG kan dat interessant zijn. Kijk eens naar de naamsbekendheid die de NVTG BouwAward door de jaren heeft gekregen, dat kan met een prijs voor een afstudeerscriptie ook gebeuren. Als een dergelijke prijs gaat leven, de bedoeling is om Het is logisch dat je dat terugziet in de samenstelling van ons ledenbestand. Dit breng met zich mee dat potentiele leden pas op latere leeftijd met de NVTG in contact komen. Dat is jammer. Door het initiatief Jong NVTG bevorderen we niet alleen verbreding en groei, maar ook kennisuitwisseling tussen minder en meer ervaren professionals. Dat kan interessant zijn. Jonge professionals denken vaker nog buiten de bekende kaders, dat brengt vernieudaar een financiële beloning voor de winnaar aan te verbinden, dan kan dit een geweldig platform voor kennisuitwisseling opleveren; een platform dat prima past bij de huidige activiteiten en doelstellingen van de vereniging. Breed perspectief Het programma voor de eerste bijeenkomst van Jong NVTG samen met de andere organisaties wordt de komende maanden vastgesteld. Initiatief bevordert verbreding en groei NVTG Het kan best zo zijn dat we die eerste keer vanuit een breed perspectief de technologie bezien. Waar staan we als technisch managers in de zorg bijvoorbeeld over 50 jaar? Wellicht zijn we dan nog meer gericht op ICT dan nu het geval is. Nanotechnologie kan een enorme vlucht hebben genomen. Misschien bestaan er wel geen onderhoudsmonteurs meer. Veel is nog onzeker, zeker is wel dat er tegen die tijd enorm veel zal zijn veranderd en dat we voortdurend alert moeten zijn om op die veranderingen tijdig in te spelen. Voor meer informatie of deelname kunt u een bericht versturen aan: I:

3 D O O R K E N N I S V E R B I N D I N G B R E N G E N W E S A M E N D E Z O R G V O O R U I T weet- en eetsessie financiering vastgoed... Beleggers hebben last van koudwatervrees... 3 Informatief, interactief, en gemoedelijk informeel; zo kan de Weet- en eetsessie die 3 september in Stadskasteel Oudaen in Utrecht plaatsvond, worden omschreven. Vastgoed van de zorg en haar financiering, luidde het onderwerp dat door de inspirerende sprekers Erik Kuik en Norbert Bol werd uitgediept. De Weet- en Eetsessies worden georganiseerd door de werkgroep NVTG Huisvesting & Strategisch Vastgoed. Gastheren waren Peter Karsman, vice-voorzitter van de NVTG, en Vincent Martijn, lid van het hoofdbestuur van de vereniging. Niet te vergelijken Op het gebied van huisvesting is er de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Niet alleen heeft de gewijzigde regelgeving effect op vastgoed, ook de bankencrisis heeft ertoe geleid dat vastgoed en het ontwikkelen daarvan niet meer te vergelijken is met de situatie zoals we die een aantal jaren geleden nog kenden. Zorgondernemer Erik Kuik, bestuursvoorzitter van de Alliade Zorggroep schetst voor de aanwezigen hoe hij als zorgondernemer met zijn organisatie moet omgaan met dilemma s, hoe hij in de nieuwe situatie kansen probeert te creëren en de invloed van technologie op de zorg. Hij vertelt dat hij de laatste jaren zeer actief aan het bouwen is omdat er in deze periode goed kan worden onderhandeld. Als voorbeeld noemt hij een project waar 20 miljoen voor was uitgetrokken en dat hij voor 18 miljoen kon realiseren. De twee miljoen die hij minder voor de bouw moest uitgeven, investeerde hij in kwaliteit. Investeerders kennen koudwatervrees Alliade, een bestuursstichting met een aantal stichtingen en BV s en een gezamenlijke jaaromzet van circa 300 miljoen euro, heeft een vastgoedportefeuille met een waarde van 124 miljoen in eigendom. Ook voor Kuik geldt dat hij zich afvraagt hoe leegstand die ontstaat door de extramuralisering van de zorg kan worden voorkomen. (lees verder op pagina 7)

4 4 N V T G N I E U W S Kring West Brabant/ Zeeland bezoekt nieuwbouw ASVZ in Udenhout Kring West Brabant/Zeeland voert een actief beleid om instellingsleden te inspireren tot het bijwonen van kringbijeenkomsten. Dat doet ze door onder andere bijeenkomsten met een bijzonder programma te organiseren. De redactie van deze nieuwsbrief was 17 september j.l. aanwezig bij een bijeenkomst waar het hoofdonderwerp de nieuwbouw van ASVZ, locatie Udenhout was. Kringvoorzitter Sijtze de Boer kon tijdens de bijeenkomst in het monumentale pand Vincentius in Udenhout ook nu enkele tientallen belangstellenden verwelkomen, onder wie de nodige instellingsleden. Het verhaal over de nieuwbouw en de bezichtiging bleken uitermate informatief. ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Het personeelsbestand telt meer dan medewerkers. Deze zetten zich samen met ongeveer vrijwilligers in voor ruim cliënten. ASVZ biedt zorg aan (jong)volwassenen, ouderen en kinderen. Zelfs een heel gezin kan voor zorg bij ASVZ terecht. Doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van cliënten en hun netwerk, met oog voor het individu; zo kan volgens ASVZ de werkwijze van de organisatie worden omschreven. ASVZ beschikt over tientallen locaties in Zuid- Holland en Brabant, één daarvan is de locatie Udenhout, voorheen Huize Vincentius. Locatie Udenhout biedt plaats aan zo n 250 cliënten De Kwadrantwoningen worden gebruikt voor cliënten met gedragsproblematiek.

5 D O O R K E N N I S V E R B I N D I N G B R E N G E N W E S A M E N D E Z O R G V O O R U I T 5 voor langdurige zorg, begeleid wonen en dagbehandeling en beschikt op deze locatie over circa m 2 vastgoed. Monumentaal pand Johan Remmers, sectormanager ASVZ, vertelt dat 25 jaar geleden al plannen bestonden voor nieuwbouw. Een deel van de huisvesting op deze locatie wordt gevormd door een groot monumentaal pand; een gebouw met unieke historische en architectonische waarden, maar voor een zorginstelling niet meer geschikt. Een investeerder is bereid gevonden in het rijksmonument appartementen en commerciële ruimten te realiseren. De zijvleugels van het gebouw mogen worden gesloopt. Aan de achterzijde van het historische gebouw is en wordt nieuwbouw gerealiseerd. De realisering van de nieuwbouw in Udenhout is een continue proces geweest van overleggen, bijstellingen en herzieningen tot de bouwvergunningen werden afgegeven voor de eerste fase van het gehele terrein. De eerste bouwfase omvat zogenoemde 4 Kwadrantwoningen (woningen gegroepeerd met de ruggen tegen elkaar), 17 tweekappers en een kinderboerderij. Begin 2013 is gestart met de bouw van de nieuwe woningen; een deel daarvan is reeds in gebruik genomen. De nieuwe groepswoningen huisvesten bijna 250 cliënten. De Kwadrantwoningen worden gebruikt voor cliënten met gedragsproblematiek. Dit zien we terug in de indeling van het woningen. Bijvoorbeeld de toegang tot de kamers is zo gesitueerd dat bewoners bij het verlaten van hun kamer geen contact hoeven te maken met overige bewoners. De woningen zijn onderling verbonden zodat zorgverleners desgewenst eenvoudig van de ene woning naar de andere kunnen. In de Kwadrantwoningen hebben alle bewoners bij hun kamer een eigen natte cel. Dat geldt niet voor de tweekappers. In deze woningen worden de natte cellen door twee bewoners gedeeld. Behalve duurzame aspecten die het energieverbruik reduceren beschikken de woningen over diverse voorzieningen op het gebied van domotica en veiligheid. Elke kamer heeft bijvoorbeeld een spreek-luisterverbinding en een televisie- en internetaansluiting. Ook heeft elke kamer een eigen thermostaat waarmee de vloerverwarming kan worden geregeld. Multifunctioneel gebouw Naast de zorgwoningen worden er op het terrein algemene voorzieningen gerealiseerd zoals een kinderboerderij en een dagbestedingsgebouw. Onderdeel van deze ontwikkeling is de restauratie en herontwikkeling van de monumentale kapel. De kapel zal worden gecompartimenteerd en worden getransformeerd tot een comfortabel, multifunctioneel gebouw. Tijdens de rondleiding konden de leden van Kring West Brabant/Zeeland kennis nemen van de reeds gerealiseerde nieuwbouw. Een kwadrantwoning die nog niet in gebruik is, kon ook aan de binnenzijde worden bezocht. Waardering was er onder andere voor de architectuur, uitstraling, keuze van materialen en detaillering. Daarnaast was er bewondering voor de wijze waarop de nieuwbouw in de fraaie natuurlijke omgeving is gerealiseerd. Overigens zijn recent diverse tachtig jaar oude kastanjes gerooid vanwege kastanjeziekte. Een tegenvaller waarvoor nu een oplossing wordt gezocht. Indikken bouwtijd Het totale budget voor de nieuwbouw bedraagt 30 tot 35 miljoen euro. Doordat het aantal... kantoren wordt teruggebracht en er veel meer flexplekken worden gerealiseerd, zal niet het totale budget worden verbruikt. Een voordeel wordt ook behaald door het indikken van de bouwtijd. Oorspronkelijk was deze zes tot zeven jaar. ASVZ hoopt de bouwtijd te kunnen beperken tot drie à vier jaar. Sectormanager Johan Remmers vertelt dat ASVZ jarenlang conform het toenmalige beleid zorg heeft verleend in kleinschalige woonvoorzieningen in reguliere woonomgevingen. Onder de huidige omstandigheden is dergelijke kleinschaligheid met intensieve zorg niet meer betaalbaar. De nieuwbouw op het terrein van locatie Udenhout laat zien hoe huisvesting van cliënten die intensieve, langdurige zorg vereisen, eruit kan zien. In 2019 verwacht ASVZ de gehele nieuwbouw te hebben afgerond. Waardering voor archtectuur, uitstraling, materiaalkeuze en detaillering Op kunt u meer foto s van het kringbezoek en de nieuwbouw zien. I:

6 6 N V T G N I E U W S Bestuurslid Vincent Martijn: NVTG belangrijk platform voor professionele contacten Sinds kort kent het hoofdbestuur van de NVTG enkele nieuwe leden. Eén van hen is Vincent Martijn. In deze nieuwsbrief maakt u kennis met hem. Vincent Martijn (41) heeft altijd verenigingswerk gedaan. Toen hij anderhalf jaar geleden het lidmaatschap van de NVTG overnam van een collega die een andere functie ambieerde, lag het voor hem voor de hand binnen de NVTG actief te worden. Een vereniging zonder vrijwilligers kan niet leven, stelt hij. Als manager bij Grontmij krijgt hij dagelijks met de veranderingen in de zorg te maken. Een voorbeeld daarvan is de diversiteit aan vragen die hij regelmatig krijgt voorgelegd door zorginstellingen. Dat heeft er niet mee te maken dat wij zo geweldig zijn, maar met het feit dat zorginstellingen steeds meer deskundigheid extern zoeken. Steeds vaker zie je dat een technisch medewerker die bij een zorginstelling met pensioen gaat niet meer wordt opgevolgd. Het effect daarvan is dat de kennis binnen zo n instelling steeds verder afkalft. Uiteraard heeft dat gevolgen voor de NVTG. Het op peil houden van het aantal instellingsleden is een punt dat hoog op de bestuursagenda staat. Ik ben echter niet negatief. Ik zie zelfs mogelijkheden om het aantal leden te laten groeien. Recent organiseerden we een Weet- en eetsessie. Dat was een uitstekende, informatieve bijeenkomst voor bestuurders van instellingen. Maar ik ben bang dat veel bestuurders de NVTG nog niet kennen. Daar moeten we dus aan werken. Hij vervolgt: Graag zou ik zien dat we de verenigingsbijeenkomsten weer volop in beeld kunnen brengen bij de instellingsleden. Dat betekent wellicht dat we onze events meer sexy moeten maken. Dat we ons nog beter moeten afvragen waar de leden behoefte aan hebben. De verenigingsbijeenkomsten zullen zo n inhoud en presentatie moeten krijgen dat men zich het bijna niet kan veroorloven weg te blijven. Op de vraag of de vereniging daarmee niet tegen de stroom in wil roeien, antwoordt Vincent Martijn: Misschien wel. Maar er is nog voldoende potentieel in de zorgsector. Je moet de mensen echter zien te bereiken. Een gerichte communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Overigens is dat ook een van mijn persoonlijke ambities. Ik zou graag bereiken dat de NVTG nog beter gaat communiceren. Daar werken we momenteel hard aan. Onder andere via bijvoorbeeld de website en de sociale media. En uiteraard is deze nieuwsbrief daar onderdeel van. Twee andere ambities die ik koester zijn de vereniging nog transparanter te maken en een bijdrage te leveren aan het verjongen van de NVTG. Enthousiast Vincent Martijn kan worden omschreven als een begeesterde persoon die mensen snel van zijn enthousiasme deelgenoot kan maken. Ja, dat hoor ik wel eens vaker, reageert hij desgevraagd. Dat is een eigenschap die in het verenigingswerk prima van pas komt. Het enthousiasmeren van mensen om zich voor de vereniging in te willen zetten is cruciaal. Gelukkig is de NVTG een organisatie die kan rekenen op veel mensen die op vrijwillige basis actief zijn. Over zijn persoonlijke motivatie om lid te worden van het hoofdbestuur van de NVTG: Ik werk veel en graag voor de zorgsector. Ik beschouw de vereniging als een belangrijk platform om professionele contacten te leggen. Dat geldt voor zowel instellings- als bedrijfsleden. Ik wil een bijdrage leveren aan het verder versterken van dit platform. Persoonlijk ervaar ik de contacten binnen het bestuur van de NVTG als waardevol. Het zijn interessante mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden. Ook dat maakt het verenigingswerk tot een boeiende aangelegenheid. I:

7 D O O R K E N N I S V E R B I N D I N G B R E N G E N W E S A M E N D E Z O R G V O O R U I T 7 (Vervolg van pagina 3) term. Volgens Bol zullen constructies als PPS en DBFMO steeds vaker om de hoek komen kijken. Als partijen elkaar kunnen versterken in de financieringsvraag, is er geld genoeg, is zijn overtuiging, en merkt hij op: Als de eindbelegger in beeld is dan komt de tussenfinanciering ook wel goed. De goedbezochte Weet- en Eetsessie in de sfeervolle Utrechtse accommodatie werd door de aanwezigen als een interessante bijeenkomst ervaren. De interactie tussen de sprekers en andere aanwezigen leverde boeiende gesprekken en discussies op. De goedbezochte Weet- en Eetsessie in de sfeervolle Utrechtse accommodatie werd door de aanwezigen als een interessante bijeenkomst ervaren. Nieuwe kansen Nu ligt de markt volkomen plat. Niemand investeert. Vroeger had je als zorginstelling de macht. Dat is totaal veranderd; wij hebben geen regie meer. De vraag is hoe ga je met de huidige problematiek om. Dat hangt af van het ondernemerschap. Als je defensief bent ingesteld, dan wil je zo snel mogelijk van je vastgoed af. Dat is vaak een eerste reflex. Kijk je naar kansen en probeer je daar op in te spelen, dan kan het ook anders. Kuik ziet kansen omdat er volgens hem nu eenmaal een behoefte is aan zorg gerelateerde huisvesting. Hij heeft het in dit kader over verzorgingshuis 2.0. Dat hij tegenwoordig eigen keuzes kan maken en eigen verantwoordelijkheid kan dragen, en bijvoorbeeld rendement mag maken door meerwaarde te leveren, beschouwt hij als kansen in de markt. Investeerders Norbert Bol, directeur van Grontmij Capital Consultants gaat in op de rol van investeerders. Hij begint zijn presentatie met de opmerking dat iedereen met een goed plan naar hem toe kan komen omdat er geld genoeg voor is. Sterker nog. Er is veel te veel geld. Het klotst tegen de plinten. Het probleem is echter dat het vast zit in structuren waardoor het moeilijk beschikbaar komt. De crisis brengt ook nog eens de pech mee dat men de structuren is gaan managen. De structuren zijn aangescherpt. Investeren in de zorg Bol stelt dat beleggers graag in de zorg investeren, maar dat er nog sprake is van een koudwatervrees. Daarnaast signaleert hij dat beleggers zenuwachtig worden van alles wat specifiek is. Risicoreductie is een veel gebezigde Aandachtspunten Tijdens de sessie kwamen verschillende aspecten van zorgvastgoed en haar financiering aan de orde. We zetten er enkele op een rij: - Er zijn de nodige risico s in de zorg te benoemen zoals locaties en technologie; - Er zijn kansen voor verzorgingshuizen 2.0; - Grote facilitaire dienstverleners zullen in de markt stappen; - Gaan we naar een situatie van beleggen in het geheel: het gebouw en de dienstverlening? Of wordt dit juist losgekoppeld?; - Voor beleggers zit er een wereld van verschil tussen de cure en care; - Investeerders willen zo min mogelijk risico s lopen; - Beleggers willen in alle omstandigheden een goed rendement. Voor beleggers zit er een wereld van verschil tussen de cure en care.

8 D O O R K E N N I S V E R B I N D I N G B R E N G E N W E S A M E N D E Z O R G V O O R U I T (Advertorial) Gassendistributiesysteem een medisch hulpmiddel? DE NVTG NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 6 X PER JAAR EN IS EEN UITGAVE VAN STICHTING EVENEMENTEN NVTG REDACTIEADRES: EENDENVEN 14, 5646 JN EINDHOVEN T: , F: , E: LID WORDEN VAN DE NVTG? BEZOEK Waarom een gassendistributiesysteem beschouwen als een medisch hulpmiddel? Het apparaat dat medische personeel op een afnamepunt aansluit, is altijd een medisch hulpmiddel en ook als zodanig gekwalificeerd. Het leidingsysteem staat in dienst van die hulpmiddelen. Dit is de reden voor Dräger om alleen gassendistributiesystemen te leveren met een conformiteitsverklaring dat deze als medisch hulpmiddel gebouwd zijn. Die garantie geeft Dräger als kwaliteitswaarborg voor zorginstellingen. De praktijk wijst uit dat het lastig kan zijn voor een zorginstelling om te bepalen waar een gassendistributiesysteem onder valt en welke verplichtingen gebruikers hebben. Dit terwijl de demarcatie van deze internationale norm helder is en betrekking heeft op de bron tot en met het afnamepunt in de muur. Als een gassendistributiesysteem als medisch hulpmiddel beschouwd wordt in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen, betekent dat niet alleen de NEN EN ISO van toepassing is maar dat systemen tevens moeten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Richtlijn 93/42/EEG. De ons omringende landen hebben zich daarbij reeds geconformeerd aan de Europese richtlijn 93/42/EEG. Zorginstellingen moeten daar volgens de wet ook aan voldoen en is diezelfde norm wel de toetssteen voor de rechter, mocht zich een probleem voordoen met de installatie. Zekerheid Als zorginstellingen onvoorwaardelijk voldoen aan de norm, hebben ze de zekerheid dat ze een goede en veilige installatie hebben. Dit is voor Dräger precies de reden om te willen voldoen aan die norm. Als het gaat om de technische installatie van een gassendistributiesysteem, sluit Dräger geen compromissen. Iedere installatie wordt binnen de kwaliteitskaders als zijnde een medisch hulpmiddel en conform de NEN norm gebouwd. In ziekenhuizen heb je al gauw 30 tot 40 kilometer buizen liggen om medische gassen te distribueren. Het medicament mag daarin niet veranderen van kwaliteit en samenstelling. Want juist op het eindpunt waar het wordt toegediend aan de patiënt, moet het de juiste kwalificatie en kwaliteit hebben. Gekwalificeerd Dat een gassendistributiesysteem bij oplevering voldoet aan de norm is één ding, eraan blijven voldoen is een tweede. Onderdeel van de zorgplicht van een zorginstelling is het waarborgen dat installaties gedurende de gehele levenscyclus op de juiste manier onderhouden worden en functioneren. In het gezamenlijk opgestelde convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis zijn richtlijnen beschreven waar zorginstellingen in dit kader aan moeten voldoen. Als het onderhoud van een door Dräger geïnstalleerd systeem wordt uitbesteed aan derden, kan Dräger niet garanderen dat het systeem aan de norm blijft voldoen. Daarnaast is het van belang dat een gassendistributiesysteem blijft doorgaan tijdens een calamiteit en dat er voor de aanleg al rekening gehouden wordt met een eventuele uitbreiding. Ook dat is iets wat alleen een gekwalificeerd bedrijf kan bepalen. Certificering Dräger beschikt als enige installateur in Nederland over een gecertificeerd kwaliteitswaarborgsysteem om complete gasdistributiesystemen te ontwerpen, samen te stellen met eigen producten en te installeren en op te leveren volgens de vigerende NEN-EN-ISO 7396/1. Verscheidene ziekenhuizen in Nederland hebben een certificaat van Dräger ontvangen voor het conform NEN-ENISO 7396/1 laten installeren van het medische gassendistributiesysteem.

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Espria Jaarverslag 2012

Espria Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Espria Jaarverslag 2012 Inhoud 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 1 2 3 Voorwoord Profiel van het concern Algemene identificatiegegevens Structuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green #3 september 2013 GolfMarkt statistieken, trends & ontwikkelingen Het zakelijke speelveld van golf Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Wie is de golfer? Golf Sport Business Model Financiële strategie Zakelijk

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 5 DEEL I MARKETING

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG. Nieuwe huisvesting onderstreept ambities Anacura. Bestuurder Edwin van der Meer BovenIJ ziekenhuis: Zorg goed voor het milieu

GEZONDHEIDSZORG. Nieuwe huisvesting onderstreept ambities Anacura. Bestuurder Edwin van der Meer BovenIJ ziekenhuis: Zorg goed voor het milieu 2014 10 GEZONDHEIDSZORG FMT gezondheidszorg: Vakblad over huisvesting en technologie in de gezondheidszorg Bestuurder Edwin van der Meer BovenIJ ziekenhuis: Zorg goed voor het milieu Nieuwe huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie