Ondernemen in de zorg Do s and don ts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen in de zorg Do s and don ts"

Transcriptie

1 Ondernemen in de zorg Do s and don ts Marcel Smolders, arts MBA Creating Value in Healthcare 1

2 Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Relatie als partner en aandeelhouder bij SJMG Health Investments Creating Value in Healthcare 2

3 Creating Value in Healthcare 3

4 Ondernemen in de zorg Introductie Interactief karakter Creating Value in Healthcare 4

5 11 oktober 2013 Creating Value in Healthcare 5

6 Hoe gaat het met ziekenhuizen? Strategie: alles voor iedereen Zwakke financiële positie Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet Lange Land ziekenhuis Rode Kruis ziekenhuis.. Creating Value in Healthcare 6

7 5 november 2013 Creating Value in Healthcare 7

8 7 oktober 2013 BDO accountants becijfert dat de ziekenhuizen in 2012 gezamenlijk voor 163 miljoen euro aan transitiegelden hebben ontvangen. Dit is 58 procent van het totale resultaat. Zonder dit transitiebedrag sluit ruim één op drie ziekenhuizen (36 procent) het jaar 2012 negatief af Bron: BDO benchmark ziekenhuizen 2013 Creating Value in Healthcare 8

9 4 oktober 2013 Creating Value in Healthcare 9

10 3 oktober 2013 Creating Value in Healthcare 10

11 23 april 2013 Creating Value in Healthcare 11

12 Ondernemen? Is dit wel de juiste tijd? Creating Value in Healthcare 12

13 Waarom? Ondernemen in de zorg Creating Value in Healthcare 13

14 Laat u niet uit het veld slaan Creating Value in Healthcare 14

15 Ondernemen in de zorg Gedreven door passie, ambitie, eigenwijsheid en wellicht een vleugje frustratie Gericht op het verbeteren van patiëntenzorg door het creëren of verbeteren van nieuwe of bestaande zorgconcepten. Creating Value in Healthcare 15

16 Mijn persoonlijke mening: Ondernemen in de zorg Als iedereen om u heen zegt dat u gek geworden bent dan bent u veelal op de goede weg Niet morgen, maar vandaag.. Maar bezint eer ge begint Creating Value in Healthcare 16

17 Ondernemerschap Medisch Specialist Keuze specialisme bepaalde of u vrijgevestigd medisch specialist en ondernemer werd of niet Model TO borgde (fiscaal)ondernemerschap Waarschijnlijk geen bewuste keuze voor ondernemerschap maar meer voor het vak. Creating Value in Healthcare 17

18 Ondernemen in de zorg De medisch specialist 2015: het eerste echte keuzemoment tussen echt ondernemerschap of meer nadruk op vakinhoudelijk bezig zijn Creating Value in Healthcare 18

19 Wat is ondernemen? Ondernemen: definitie Vele definities, kern is investeren (tijd en geld) en risico lopen Creating Value in Healthcare 19

20 Ondernemen: criteria Kernelementen belastingdienst: Winst (substantieel) Zelfstandigheid Kapitaal Omvang tijd en geld Meerdere opdrachtgevers Aansprakelijkheid Ondernemersrisico Bron: belastingdienst.nl Creating Value in Healthcare 20

21 Onderscheidend vermogen (USP) Het succeselement Creating Value in Healthcare 21

22 Dynamisch begrip! Onderscheidend vermogen (USP) Wat onderscheidend is vandaag is wellicht niet meer onderscheidend morgen. Daarmee begint alles maar houdt ook alles op Toekomst Nokia, Apple, ziekenhuizen Creating Value in Healthcare 22

23 Kwaliteit van de ondernemer Omgeving Waar draait het om? bepalen ondernemersrisico en kans op succes Creating Value in Healthcare 23

24 Kwaliteit van de ondernemer Inhoudelijke kennis van het product of dienst Kennis en ervaring als ondernemer in de branche Creating Value in Healthcare 24

25 Omgeving (macroniveau) Uitgaven gezondheidszorg 2013: 67,9 miljard Curatieve zorg: 40,6 miljard (Zvw) Ziekenhuiszorg: 22,2 miljard Langdurige zorg: 27,3 miljard (AWBZ) Overheveling van AWBZ naar Zvw en Wmo Bron: Nza rapport Stand van de zorgmarkten 2013 Creating Value in Healthcare 25

26 Stelselwijziging curatieve zorg: Omgeving (macroniveau) Van aanbodsturing en budgettering naar vraagsturing en prestatiebekostiging Creëert nieuw speelveld!! Nu echter stuck in the middle!! Creating Value in Healthcare 26

27 Overgangsmodel ( /17) Omgeving (macroniveau) Afschaffing ziekenhuisbudgettering (2012) Bestuurlijk hoofdlijnen akkoord: kostenontwikkeling ziekenhuizen max 2,5%. Beheersmodel Honorarium Medisch Specialisten: groei honorarium max 2,5%. Aanpassing juli 2013: max 1,5% 2014, daarna max 1% Invoering integrale prestatiebekostiging (2015) Creating Value in Healthcare 27

28 Omgeving (macroniveau) Zorgverzekeraars: Afschaffing macronacalculatie en ex-post verevening Krediet- en schuldencrisis: Solvency II Regierol neemt toe (inkoopmacht); art 13 Zvw Banken: Krediet- en schuldencrisis: Basel III Overheid Europese Mededingingswetgeving Beperkt overheidsbudget Voorstel winstuitkering Creating Value in Healthcare 28

29 De zorgmarkt Bron: RVZ rapport Patient als sturende kracht 2010 Creating Value in Healthcare 29

30 Hoe ziet de regio eruit? Omgeving (microniveau) Bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling en aanbod aan zorgaanbieders Wat is de regiovisie van de dominante zorgverzekeraar? Creating Value in Healthcare 30

31 Voorbeeld: bevolking ,9 5,0% 11, , ,3 39, ,0 16, ,2 (12,6 ) , ,7 71,3 10, (34,9 ) 76,2 (4,9) 625,7 25,9 50, ,0 12, ,3 8, ,5 71,3 12, (34,9) < 5,0% < 5,0% 5,0% 30,0% < 30,0% Deelgemeente Rotterdam 10,3 x inwoners 226,7 Verzorgingsgebied Creating Value in Healthcare 31

32 Regionale ziekenhuizen Creating Value in Healthcare 32

33 Jaarverslag 2011 (30 mei 2012) Creating Value in Healthcare 33

34 Een goede start Creating Value in Healthcare 34

35 Ondernemingsplan Voor banken en zorgverzekeraars, maar vooral voor uzelf! Creating Value in Healthcare 35

36 Ondernemingsplan: keuzes Eerst: heldere propositie en strategie Dan: keuze organisatiestructuur (dienend) Welke rol neem ik in als medisch specialist? Als investeerder en aandeelhouder? In loondienst met winstdeling? Regiomaatschap/collectief met zorginstelling als faciliterende organisatie? Creating Value in Healthcare 36

37 Ondernemingsplan Gezamenlijke regiovisie met stakeholders zoals zorgverzekeraars (budget) en banken (financiering) Maak heldere keuzes (portfolio) Bouw netwerken Waar past uw idee in de keten? Creating Value in Healthcare 37

38 Ondernemingsplan Technologieontwikkeling (ehealth) Fiscale check (met name BTW) Toets uw ideeën Creating Value in Healthcare 38

39 Ondernemingsplan Financiering: funding volgt goede ideeën Maar Maak reële prognoses. Besteed tijd aan de financiële paragraaf! Creating Value in Healthcare 39

40 Rol zorgverzekeraars: Rol zorgverzekeraars Toenemende inkoopmacht, zeker met aanpassing artikel 13 Zvw Sterke prijsdruk onderhandelingen 2014 Alleen Operational Excellence concepten levensvatbaar of Creating Value in Healthcare 40

41 Treacy & Wiersema Creating Value in Healthcare 41

42 Rol zorgverzekeraars Is een contract met zorgverzekeraars altijd noodzakelijk? Afhankelijk van de doelgroep en aard van de zorg Geen contract: Tariefstelling: b-segment vrij Naturapolis: % vergoeding gemiddelde tarief Restitutiepolis (8%): vergoeding gemiddelde tarief Akte van cessie? Creating Value in Healthcare 42

43 Rol zorgverzekeraars Nieuwe toetreders: ANNO 12 (2015) BeterDichtbij (SAZ) Creating Value in Healthcare 43

44 Is er een recept voor succes? Creating Value in Healthcare 44

45 High Performance Organisations Definitie Businessmodel Strategie, mensen en structuur belicht Creating Value in Healthcare 45

46 Businessmodel - schema Feedback Top-down Competitive positioning Strategie Bottom-up Resource based Cultuur Structuur Mensen Middelen Resultaat Shareholder value Stakeholder value Creating Value in Healthcare 46

47 Invulling businessmodel Invulling elementen businessmodel op basis van: Wetenschappelijke literatuur High Performance Organisations (HPO) Nohria, What really works, Harv Bus Rev (2003) De Waal, High performance organisatie (2013) Doctors in the lead Goodall, Physician leaders and hospital performance, Soc Sci Med (2011) Best practices Cleveland Clinic Capio Creating Value in Healthcare 47

48 Feedback Top-down Competitive positioning Strategie Bottom-up Resource based Cultuur Mensen Resultaat Shareholder value Stakeholder value Strategie - focus Duidelijke keuzes maken op basis van twee pijlers: Kwaliteit Welke zorg willen we aanbieden? (passie) Kunnen we hierin de beste in worden? (talent) Structuur Middelen Rendement Kunnen we het geheel aan behandelingen winstgevend aanbieden?» Voor al het overige: outsourcen via allianties en netwerken! Creating Value in Healthcare 48

49 Feedback Top-down Competitive positioning Strategie Bottom-up Resource based Get the right people on the bus Jim Collins Cultuur Mensen Resultaat Shareholder value Stakeholder value Structuur Middelen Mensen Eigenschappen Teamplayers Talent Commitment Training, ontwikkeling, opleiding Management development voor artsen Medical development voor managers!!! Spreek elkaars taal, begrijp elkaar! Creating Value in Healthcare 49

50 Feedback Top-down Competitive positioning Strategie Bottom-up Resource based Uitgangspunten: Dienstbaar aan strategie Cultuur Mensen Resultaat Shareholder value Stakeholder value Geen belemmering voor gemeenschappelijk organisatiedoel Geen tegengestelde belangen professionals en organisatie! Gericht op optimalisatie van processen Structuur Middelen Doel: kwaliteit van zorg en rendement (=waarde) Structuur Creating Value in Healthcare 50

51 Feedback Top-down Competitive positioning Strategie Bottom-up Resource based Cultuur Structuur Mensen Resultaat Shareholder value Stakeholder value Middelen The Doctor s Hospital AvA RvC Medische Kwaliteitsraad Directie Directeur zorg Directeur bedrijfsvoering Directeur financiën Ondernemingsraad Cliëntenraad Diagnostische eenheden Intake Beslisboom Onderzoek Hoofdpijn Buikpijn Moeheid Therapeutische eenheden Monodisciplinair Snijdend Beschouwend Ondersteunend Multidisciplinair Oncologie Hart- en vaatziekten Diabetes mellitus Bedrijfseenheden Finance & Control Verkoop Human Resource Management Marketing & Communicatie Kwaliteit & Veiligheid Automatisering Vastgoed & Beheer Inkoop Hotel Creating Value in Healthcare 51

52 Feedback Top-down Competitive positioning Strategie Bottom-up Resource based Cultuur Mensen Voordelen Governance Belangen op een lijn Organisatiebelang staat centraal Incentives medisch specialisten en ziekenhuis op één lijn Resultaat Shareholder value Stakeholder value Nieuwe situatie Medisch specialisten op key positions Inherent aan nieuwe structuur met daarnaast de mogelijkheid van aandeelhouderschap Gevolg: meer betrokkenheid Operationeel (primaire proces) Structuur vormgegeven rondom primair(e) proces(sen) Structuur o.b.v. klachten cq ziektebeelden Procesoptimalisatie Structuur Middelen Creating Value in Healthcare 52

53 Tenslotte If you want to achieve results you have never achieved before, you have to start doing things you have never done before Michael Hammer Creating Value in Healthcare 53

54 Contact: Hartelijk dank voor uw aandacht! Creating Value in Healthcare 54

Franchise in zorg. Formule voor vernieuwing

Franchise in zorg. Formule voor vernieuwing Franchise in zorg Formule voor vernieuwing Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau edse.dantuma@ing.nl Redactieraad Esthrella Khouw ING Zakelijke Arrangementen esthrella.khouw@ing.nl Marcel Peek

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis

De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis MBA-Health, April 2014 Caroline Visser Thesis begeleider: Prof.

Nadere informatie

De consequenties van marketing voor de rol van de medisch specialist. Kwestie van crisis?

De consequenties van marketing voor de rol van de medisch specialist. Kwestie van crisis? De consequenties van marketing voor de rol van de medisch specialist. Kwestie van crisis? Joost de Schepper Student nr.: 269436js Begeleider: Drs. Marije Stoffer 1 e Meelezer: Prof. dr. Robbert Huijsman

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

IS DE TIJD RIJP VOOR MacZORG?

IS DE TIJD RIJP VOOR MacZORG? MBA-Health 2007/2009 Erasmus CmdZ IS DE TIJD RIJP VOOR MacZORG? Over de toepassing van franchising voor kleinschalig aangeboden maar groots georganiseerde zorg. R. Meijer en C.C. Koenders-de Rijke 6 april

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT Richt je op de kwaliteit, dan komen de besparingen vanzelf (Gerco Rietveld, Inkoop een nieuw paradigma, 2009) Auteur: Niels van Bruggen Trefwoord: Supplier

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

NR 4-2010. Crisis. onder controle? Financieel Interim Management Advies. Specialist in Freelance Financiële Professionals

NR 4-2010. Crisis. onder controle? Financieel Interim Management Advies. Specialist in Freelance Financiële Professionals NR 4-2010 Crisis onder controle? Financieel Interim Management Advies Specialist in Freelance Financiële Professionals Steens & Partners Interim Finance Consultants Hoofdkantoor: Rotterdam Thomas Mannplaats

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

HET HOME INSTEAD THUISSERVICE OBLIGATIEPROGRAMMA Investeren in een zorgeloze oude dag

HET HOME INSTEAD THUISSERVICE OBLIGATIEPROGRAMMA Investeren in een zorgeloze oude dag HET HOME INSTEAD THUISSERVICE OBLIGATIEPROGRAMMA Investeren in een zorgeloze oude dag DISCLAIMER Deze brochure is uitsluitend ter informatie opgesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De vennootschappen

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Wie is koning? Klant of bank?

Wie is koning? Klant of bank? Wie is koning? Klant of bank? Strategisch vastgoedbeleid in de gezondheidszorgsectoren GGZ, VVT en VG. Breugel: Toren van Babel Anne Margreet Kremer Jan van Schilt Master of Health Business Administration

Nadere informatie

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT Een essay over organisaties en organiseren en veranderingen in het denken over kwaliteit Jan Jonker en Antonie Reichling Working Paper nr. 3 in de serie Duurzaam

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter!

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter! Strategy Trends 2011 Kiezen is goed, doen is beter! 3 Inhoud Vereist: Actie!...................................................................... 5 Het vijfde Strategy Trends onderzoek....................................................

Nadere informatie

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties Sectorupdate 2012 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren

Nadere informatie

DE DBC-METHODIEK. Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg? Jean-Luc Klompenhouwer. Germaine Vos-Deckers

DE DBC-METHODIEK. Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg? Jean-Luc Klompenhouwer. Germaine Vos-Deckers DE DBC-METHODIEK Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg? Jean-Luc Klompenhouwer Germaine Vos-Deckers DE DBC-METHODIEK Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie