NAAR KOSTENBESPARING EN BETERE DIENSTVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAR KOSTENBESPARING EN BETERE DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 Organisatie en processen Shared service centers en enterprise resource planning NAAR KOSTENBESPARING EN BETERE DIENSTVERLENING In dit artikel beschrijft Lineke Sneller de relatie tussen twee bedrijfseconomische trends die de laatste jaren veel aandacht hebben gekregen: shared service centers en enterprise resource planning. Ze geeft eerst een korte uitleg van beide trends en legt vervolgens een relatie tussen beide. Tot slot besteedt zij aandacht aan de voordelen van gecombineerde implementatie van shared service centers en enterprise resource planning. DOOR LINEKE SNELLER Wat is een shared service center (SSC) precies? Het is een: resultaatverantwoordelijke eenheid in de interne organisatie van een onderneming, overheidsinstelling of non-profitinstelling die tot taak heeft het leveren van specifieke gespecialiseerde diensten aan de operationele eenheden van de onderneming, op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs (Strikwerda, 2004). Een aantal aspecten uit deze definitie maken duidelijk dat een SSC afwijkt van andere organisatievormen. Allereerst is het SSC resultaatverantwoordelijk. Hiermee verschilt het van de stafafdeling in de traditionele gecentraliseerde of gedecentraliseerde organisatie, die geen resultaatverplichting heeft en waarvan de kosten of opbrengsten rechtstreeks doorgesluisd worden naar de businessunits, de organisatieonderdelen die wel resultaatverantwoordelijk zijn. Verder is het SSC volgens de hiervoor gebruikte definitie een eenheid in de interne organisatie. Er zijn andere definities in omloop waarbij ook diensten die volledig door externe partijen worden aangeleverd als SSC worden aangemerkt; in dit artikel ga ik echter uit van het SSC als onderdeel van de interne organisatie. Dit wil overigens niet zeggen dat alle diensten door het SSC zelf moeten worden voortgebracht. Het betekent wel dat de resultaatverantwoordelijkheid ligt bij de leiding van het SSC. Ten slotte is het specifieke gespecialiseerde dienstenaanbod kenmerkend voor een SSC. Het gebied waarop een SSC zich specialiseert, is in principe niet beperkt. De meest voorkomende SSC s leveren diensten binnen de secundaire processen: administratie, personeel organisatie of informatietechnologie. Er zijn echter ook SSC s die de primaire processen als klantenservice of telefonische verkoop aanbieden. Waarom een SSC? De meest voorkomende beweegredenen die bedrijven motiveren een SSC op te zetten zijn volgens Janssen Joha (2006), Schulman et al. (1999) en Strikwerda (2004) de volgende. ~ Kostenbesparing en transparantie van kosten. SSC s bieden de mogelijkheid om het aanbod van diensten te concentreren. In plaats van versnippering van het werk over veel mensen in diverse operationele eenheden kan in een SSC het werk geconcentreerd worden. Zo kan een kostenbesparing worden gerealiseerd. Ook bevordert het transparantie, omdat niet langer mensen in de operationele eenheden verschillende moeilijk aanwijsbare taken hebben, 22 FEBRUARI 2008

2 maar de diensten van het SSC vastliggen. De kostenbesparingen kunnen aanzienlijk zijn; ze kunnen variëren van 25 tot 55 procent (Wilson, 2004). ~ Hogere kwaliteit van de dienstverlening. In een SSC is de vraag naar diensten geconcentreerd, waardoor de medewerkers zich kunnen specialiseren. Er kunnen kennisgroepen ontstaan en de vervanging bij ziekte en andere afwezigheid kwaliteit verlenen. ~ Duidelijke focus van de leiding. Zowel in de operationele eenheden als in het SSC kan de leiding zich concentreren op de hoofdtaken. De leiding van het SSC moet zich concentreren op de kwaliteit van de afgesproken diensten en de kosten daarvan in de hand houden. Omdat een resultaatverplichting is afgesproken, vergt dit meer ondernemerschap dan in de ondersteunende gecentraliseerde of gedecentraliseerde stafafdelingen het geval was. De primaire technologie voor innovatie in een SSC is ERP ~ Flexibiliteit bij het opzetten van nieuwe businessunits. Wanneer een onderneming met een SSC een nieuwe businessunit wil oprichten, hoeven niet alle functies volledig ontworpen te worden. De leiding van de nieuwe businessunit kan de aandacht volledig richten op de nieuwe markt en de overige diensten van het SSC afnemen. Voor het SSC vereist het bieden van de bestaande diensten aan een extra businessunit over het algemeen niet al te veel tijd. ~ Voorbereiding op uitbesteding. Een SSC kan een eerste stap zijn op weg naar volledige uitbesteding van een organisatieonderdeel, de zogenaamde business process 1. Het shared service center van Avis Europe Rigorous cost reduction The Group has largely completed a significant organisational restructuring and re-design of key processes to address fixed costs. This comprised a reduction in staff and running costs at the European headquarters; an acceleration of the transfer of backoffice activities into the shared service center in Budapest; consolidation of all call center activities into the existing Barcelona facility; and a number of staff and overhead cost reductions in country head offices. These changes have created a more effective and efficient business. Savings in 2006 were ahead of expectations at 11 million and are expected to increase to 25 million in Exceptional restructuring costs of 26 million in 2006 were lower than anticipated. Final costs of the programme in 2007 are expected at some 10 million. outsourcing. Het SSC kan zich geleidelijk aan losmaken van de oorspronkelijke organisatie, zowel in juridische als in commerciële zin. Kader 1 geeft een voorbeeld van een SSC met verschillende specialisaties op diverse plaatsen in Europa (Regulatory News Service, 2007). Het bekende autoverhuurbedrijf Avis Europe heeft in 2006 de oprichting van het SSC versneld. De verschillende locaties hebben ieder hun eigen specialisaties: backofficeprocessen in Boedapest en callcenteractiviteiten in Barcelona. De investeringen zijn aanzienlijk: in 2005 en 2006 gezamenlijk wordt gesproken van 36 miljoen. De besparingen zijn echter ook fors: in 2007 wordt verwacht dat het SSC een besparing van 25 miljoen oplevert. Wat is enterprise resource planning? Enterprise resource planning (ERP)-systemen zijn computerprogramma s die door bedrijven in vele bedrijfstakken worden gebruikt. ERP is een volwassen concept: het bestaat al meer dan dertig jaar en leveranciers als SAP en Oracle realiseren jaarlijks honderden miljoenen omzet in de ERP-markt. Tienduizenden bedrijven hebben ERP geïmplementeerd en wereldwijd maken miljoenen mensen in hun dagelijks werk gebruik van ERP. ERP-systemen hebben twee belangrijke kenmerken: data-integratie en best practices. Data-integratie betekent dat gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingevoerd, waarna ze in het hele bedrijf beschikbaar zijn. Er kan worden afgesproken wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de gegevens en veelal kan het ERP-systeem de gegevens automatisch bijhouden. Maar misschien nog belangrijker: het zoeken en verklaren van verschillen tussen administraties is verleden tijd en binnen het bedrijf kan worden uitgegaan van één gezamenlijke gegevensbron. Naast data-integratie is ondersteuning voor best practices een belangrijk kenmerk van ERP. Een best practice is een algemeen aanvaarde en door veel bedrijven ingevoerde werkwijze waarvan de waarde in de praktijk van de bedrijfsvoering is aangetoond. Moderne ERP-systemen ondersteunen vele best practices. Bedrijven die ERP gebruiken kunnen de best practices van het ERP-systeem in hun bedrijfsvoering toepassen. Ze kunnen bij de invoering van ERP ofwel nieuwe best practices introduceren, ofwel de informatievoorziening van hun bestaande werkwijze door het ERP-systeem laten ondersteunen. Ook later, na de eerste ERP invoering, kan de bedrijfsvoering steeds verder worden verbeterd door steeds verdergaand gebruik van best practices. Uit de twee kenmerken van ERP, data-integratie en best practices, vloeien voordelen voor de bedrijfsvoering voort. FEBRUARI

3 Diverse auteurs hebben bedrijven gevraagd waarom zij voor ERP hebben gekozen (Bagranoff Brewer, 2003; Duplaga Astani, 2003; Lee 1998; Markus Tanis, 2000; Shang Seddon, 2002). Veel voorkomende beweegredenen voor ERP zijn: ~ Hogere efficiëntie van dataverzameling. Overbodige administraties en registraties kunnen worden opgeheven en het wordt eenvoudiger om de tijdigheid en volledigheid van de gegevens te waarborgen. ~ Hogere effectiviteit van besluitvorming. Door hogere kwaliteit van onderliggende gegevens ontstaat er een beter inzicht in de bedrijfsvoering en daarmee een beter fundament voor besluitvorming. ~ Meer samenhang in de interne bedrijfsvoering. Wanneer verschillende afdelingen elkaars gegevens gaan gebruiken, krijgen ze meer inzicht in de betekenis van hun werk voor andere delen van het bedrijf en kan meer synergie tussen afdelingen ontstaan. ~ Voorwaarde voor zogenaamde supply chain integration. Met behulp van ERP is het mogelijk vergaande data-integratie met klanten, leveranciers en andere partijen te realiseren, waarmee ERP de basis voor supply chain integration kan zijn. Gelijktijdige implementatie van een SSC en ERP is de snelste maar ook meest risicovolle weg naar maximale opbrengsten ~ Kortere doorlooptijden van processen. Door verbeterde bedrijfsprocessen kunnen klantorders sneller worden geleverd. Ook geldt dat de productiecapaciteit in fabrieken beter kan worden benut wanneer productieorders sneller worden afgewikkeld. Processen met een kortere doorlooptijd kunnen leiden tot hogere klanttevredenheid en productiviteit, maar hebben ook een financieel voordeel. Wanneer voorraden eindproduct, grondstoffen of onderhanden werk korter in het bedrijf zijn, betekent dit dat er minder werkkapitaal nodig is. ~ Betere proceskwaliteit. ERP-systemen bieden vaak meerdere opties voor het inrichten van één proces. Een bedrijf dat ERP implementeert kan bepalen welke best practice aansluit bij de bedrijfsvoering. Kader 2 geeft een beschrijving van hoe het bedrijf Wolters Kluwer met behulp van ERP zijn processen wil standaardiseren en data-integratie wil realiseren (MD Business News, 2003). Hoe SSC s en ERP elkaar aanvullen Hoewel ERP en SSC s los van elkaar kunnen bestaan, zijn er veel SSC s die gebruikmaken van ERP om hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Dit is niet verbazingwekkend, gezien de beweegredenen die worden genoemd voor het oprichten van SSC s en de kenmerken van ERP-systemen. Volgens Schulman et al. (1999) geldt zelfs dat procesverbetering weliswaar de sturende kracht achter het SSC is, maar dat alleen technologie de werkelijke kansen biedt en dat de primaire technologie voor innovatie in een SSC ERP is. De meest voorkomende beweegredenen om SSC s op te 2. Data-integratie door ERP bij Wolters Kluwer Wolters Kluwer implementeert SAP-software in alle Europese vestigingen. Wolters Kluwer is de afgelopen jaren in Europa voornamelijk gegroeid door de overname van specialistische uitgeverijen en softwarebedrijven die in het marktsegment passen. Alle overgenomen bedrijven gebruikten tot nu toe eigen rapportage- en financiële systemen en hanteerden eigen definities van vrij essentiële begrippen in de financiële huishouding. Om dit te standaardiseren, heeft Wolters Kluwer besloten om in alle Europese ondernemingen SAP-software te implementeren. Hiermee hoopt de uitgever binnen drie tot vier jaar een geïntegreerde, transparante interne financiële berichtgeving te kunnen realiseren. SAP-software is onze standaard in Europa, zegt Ton Schoonderbeek, chief technology officer van Wolters Kluwer Legal, Tax Business Europe. Hoewel alle Wolters Kluwerbedrijven in Europa uiteindelijk met hetzelfde financiële systeem gaan werken, wordt de implementatie niet in alle landen tegelijk uitgevoerd. In Italië, Zweden en Polen werken de bedrijven al met SAP, terwijl deze software momenteel in Engeland wordt geïmplementeerd. België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië zullen gefaseerd volgen. richten zijn kostenbesparing en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. De kenmerken van ERP, data-integratie en ondersteuning voor best practices, sluiten goed aan bij deze beweegredenen. De data-integratie van het ERPsysteem zorgt ervoor dat gegevens die of in het SSC, of bij de afnemers worden ingevoerd door alle organisatieonderdelen kunnen worden gebruikt. Zo kan een eventuele fysieke afstand tussen SSC en afnemers worden overbrugd. De best practices die het ERP-systeem biedt kunnen worden ingezet om procesoptimalisatie in het SSC te ondersteunen. Hierdoor kan het ERP-systeem bijdragen aan de beoogde kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Tegenwoordig is ERP ook steeds beter geschikt voor interna- 24 FEBRUARI 2008

4 3. ERP en SSC s gecombineerd ingevoerd door Vodafone Vodafone selects Hungary as the location for its Shared Service Center Vodafone is to establish a Shared Service Center in Budapest to deal with common financial processes and transactions across the bulk of the Group.The Shared Service Center is set to handle simple business transactions such as accounts payable and business-to-business billing, enabling existing Vodafone employees to focus more on business analysis and strategy. (...) The shared center forms part of a three-year business transformation programme aimed at harmonising processes across the Vodafone Group to deliver greater efficiencies. Under the initiative, Vodafone will set in place a single, integrated enterprise resource planning (ERP) system for finance, supply chain and human resources in all operating companies where the Group has a majority ownership. It is anticipated that the system will deliver a range of business benefits to the Vodafone Group, including the more efficient use of resources, better information sharing, enhanced business agility and a stronger customer focus. tionaal zakendoen (Leladze, 2007). De meertaligheid van de moderne systemen, de ondersteuning voor vreemde valuta s, landspecifieke betaalmethoden, de beschikbaarheid van verplichte rapportages aan belastingdiensten en andere instanties, de modules met landspecifieke regels voor lonen en salarissen en een veelheid aan andere functionaliteit kunnen SSC s van internationale afnemers ondersteunen. In kader 3 wordt toegelicht welke aanpak Vodafone kiest bij de inrichting van een nieuw internationaal SSC in Boedapest (Vodafone, 2007). In drie jaar tijd wil Vodafone zogenaamde simpele transacties onderbrengen in een SSC. De processen in administratie, supplychainmanagement en personeel organisatie moeten met een ERP-systeem ondersteund gaan worden. Voor de totale inrichting van SSC en ERP heeft Vodafone een periode van drie jaar uitgetrokken. Implementatiestrategieën De oprichting van een SSC wordt in projectvorm uitgevoerd. Volgens Wilson (2004) kunnen in een dergelijk project vijf fasen worden onderscheiden, die gezamenlijk tussen de 12 en Shared service center operationeel Shared service center ERP operationeel Uitgangspunt ERP operationeel Figuur 1 Implementatiestrategieën voor ERP gecombineerd met SSC s FEBRUARI

5 4. Shared services na ERP ingevoerd: Wolters Kluwer Europese initiatieven Met initiatieven voor shared services in Europa is in 2005 een begin gemaakt. De invoering van een op SAP gebaseerd gestandaardiseerd financieel en boekhoudkundig systeem, voor alle bedrijfsactiviteiten, is in Europa in volle gang. 5. ERP en shared services gecombineerd ingevoerd: de Glasgow City Council But the council took its first steps down the shared services route in November 2004, when it opened a 130-seat center to handle backroom services such as finance, human resources, sales, procurement, knowledge management and business development across all of its departments. 21 maanden in beslag nemen. In de eerste fase, de beoordeling, worden de interne gegevens verzameld en vergeleken met externe benchmarks. Op basis hiervan wordt een investeringsvoorstel gemaakt dat aan de besluitvormers wordt voorgelegd. Wanneer het investeringsvoorstel wordt goedgekeurd, gaat de tweede fase in, het strategisch plan. Er wordt bepaald welke processen in het SSC zullen worden belegd, waar deze nu plaatsvinde, en er wordt een implementatieplan op hoofdlijnen en een gedegen kosten-baten analyse opgesteld. In de derde fase wordt het strategisch plan uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp. De locatie wordt bepaald, de processen worden ontworpen, evenals de technische infrastructuur. De personeelsbehoefte voor het SSC wordt in kaart gebracht, er wordt onderzocht hoe deze ingevuld kan worden en welke opleidingen nodig zijn. Opnieuw worden de kosten en baten onderzocht en getoetst aan de oorspronkelijke plannen. Als vierde stap wordt in een uitrolplan bepaald welke stappen in de afbouw van de bestaande dienstverlening en de opbouw van het SSC zullen worden gezet. De vijfde en laatste stap bestaat uit de daadwerkelijk uitvoering van het uitrolplan. Al in de beoordelingsfase van de oprichting van een SSC moet aan de orde komen welke vorm van informatietechnologie gekozen gaat worden voor het ondersteunen van de bedrijfsvoering. Het belangrijkste beslispunt hierin is de strategie met betrekking tot ERP. Er zijn drie mogelijke implementatiestrategieën voor ERP in SSC s (zie figuur 1). De implementatiestrategieën worden gekenmerkt door de volgorde waarin zij ERP en het SSC implementeren. De eerste optie wordt in de figuur aangegeven met een stippellijn. Vanuit het uitgangspunt wordt eerst een SSC opgericht; vervolgens wordt in de organisatie ERP geïntroduceerd. Het voordeel van deze implementatiestrategie is het feit dat de eisen die het SSC aan ERP stelt bekend zijn voor er met ERP wordt begonnen; hierdoor kan de ER-implementatie efficiënter zijn. De tweede optie, in figuur 1 weergegeven met een onderbroken lijn, bestaat uit het invoeren van ERP gevolgd door het invoeren van het SSC. Deze strategie biedt voordelen omdat de ER-kennis beschikbaar is en gebruikt kan worden bij het effectief herontwerpen van de processen in het SSC. Uit het The aim of the move, which took place under the auspices of the Business back office efficiency programme, was to save Glasgow 5m per annum by automating processes and removing duplication of effort, and another 8m by improving purchasing procedures. The council had to redesign and standardise more than 200 business processes, as well as replace 200 legacy applications with a single SAP-based system. It also introduced self-service applications for functions, such as recruitment, learning and absence management, and created a single customer database for the first time. jaarverslag over 2005 van Wolter Kluwer (zie kader 4) blijkt dat het bedrijf deze strategie heeft gevolgd: na de uitrol van SAP zijn ook meerdere SSC s ingericht (Wolters Kluwer, 2006). Gelijktijdige implementatie van een SSC en ERP, in figuur 1 aangeduid met een doorgetrokken lijn, is de snelste maar ook meest risicovolle weg naar maximale opbrengsten. Met deze strategie wordt dubbel werk voorkomen. In kader 5 wordt een voorbeeld gegeven van een organisatie die voor gelijktijdige implementatie heeft gekozen (Everett, 2007). De gemeenteraad van Glasgow heeft in 2004 een SSC opgericht waarin 130 mensen gingen werken. De processen boekhouden, personeel organisatie, verkoop, inkoop, kennismanagement en ontwikkeling zijn in het SSC belegd. Met de operatie wordt een besparing van miljoenen ponden beoogd. Bij de oprichting van het SSC moesten tweehonderd bedrijfsprocessen worden herzien en tegelijkertijd tweehonderd bedrijfsapplicaties door één ERP-systeem worden vervangen. Samenvatting De kenmerken van ERP, data-integratie en ondersteuning voor best practices, sluiten goed aan bij deze beweegredenen. Veel SSC s maken dan ook gebruik van ERP om hun bedrijfsvoering te ondersteunen. De data-integratie van het ERP-systeem zorgt ervoor dat gegevens die of in het SSC, of bij de afnemers worden ingevoerd door alle organisatieonderdelen kunnen worden gebruikt. Zo kan een eventuele fysieke afstand tussen SSC en afnemers worden overbrugd. De best practices die het ERP-systeem 26 FEBRUARI 2008

6 De meest voorkomende beweegredenen om een SSC op te richten zijn kostenbesparing en een hogere kwaliteit van de dienstverlening biedt, kunnen ingezet worden om procesoptimalisatie in het SSC te ondersteunen; door deze procesoptimalisatie kan het ERP-systeem bijdragen aan de beoogde kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Al in de beoordelingsfase van de oprichting van een SSC moet besloten worden welke van de drie mogelijke ERP-implementatiestrategieën gevolgd gaat worden. De implementatiestrategieën voor ERP in SSC s worden gekenmerkt door de volgorde waarin zij ERP en het SSC implementeren. De eerste optie is allereerst een SSC te implementeren, waarna vervolgens in de organisatie ERP wordt geïntroduceerd. De tweede optie bestaat uit het invoeren van ERP gevolgd door het invoeren van het SSC. Gelijktijdige implementatie van een SSC en ERP is de snelste maar ook meest risicovolle weg naar maximale opbrengsten. Met deze strategie wordt dubbel werk voorkomen. Literatuur ~ Bagranoff, N. P. Brewer, (2003), PMB Investments: An Enterprise System Implementation, Journal of Information Systems 17(1), ~ Duplaga, E. M. Astani, (2003), Implementing ERP in Manufacturing, Information Systems Management 20(3), ~ Everett, C., (2007), Case Study: Glasgow City Council, Computing 2007(25), 1. ~ Janssen, M. A. Joha, (2006), Motives for Establishing Shared Service Centers in Public Administration, International Journal of Information Management 26(2), ~ Lee, R., (1998), An Enterprise Decision Framework for Information System Selection, Information Systems management 15(4), ~ Leladze, J. (2007), ERP en internationalisatie: Gelokaliseerde versies, geïntegreerde componenten, Informatie 49(1), ~ Markus, L. C. Tanis, (2000), The Enterprise System Experience From Adoption to Success in B. Zmud (ed.), Framing the Domains of IT Management, Cincinatti, OH: Pinnaflex Educational Resources, p ~ MD Business News, (2003), Wolters Kluwer implementeert SAP-software in alle Europese vestigingen, MD Business News 2003 (15 december), 1. ~ Regulatory News Service, (2007), Avis Europe PLC Final Results, Regulatory News Service Februari 27), 1. ~ Schulman, S., M. Harmer, J. Lusk J. Dunleavy, (1999), Shared Services Adding Value to the Businessunits, New York: Wiley Sons. ~ Shang, S. P. Seddon, (2002), Assessing and Managing the Benefits of Enterprise Systems: The Business Manager s Perspective, Information Systems Journal 12(4), ~ Strikwerda, J., (2004), Wat is een shared service center en wat is het belang ervan?, in J. Strikwerda (red.), Shared Service Centers, van kostenbesparing naar waardecreatie, Assen: Koninklijke Van Gorcum, p. 1-14). ~ Vodafone, (2007), Vodafone Selects Hungary as the Location for Its Shared Service Centre, Retrieved 10 December 2007, from <www.vodafone.com/start/ media_relations/news/group_press_releases/2007/vodafone_selects_hungary. html>. ~ Wilson, D., (2004), Shared Services: A Strategy for Reinventing Government, Government Finance Review 20(4), ~ Wolters Kluwer NV, (2006), Jaarverslag 2005, Amsterdam: Wolters Kluwer. Drs. Lineke Sneller RC is Director of IT and Financial Accounting bij Interface Europe BV, wereldwijd marktleider in productie en verkoop van tapijttegels. Bij Interface heeft zij het shared service center opgericht. Verder is zij onderzoeker bij Nyenrode en voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Informatica. Dit artikel is een bewerking van hoofdstuk 12 uit het Basisboek ERP, dat Sneller onlangs heeft gepubliceerd. FEBRUARI

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Integratie. Een boekje open over open source ERP. Lineke Sneller

Integratie. Een boekje open over open source ERP. Lineke Sneller Integratie Een boekje open over open source ERP Lineke Sneller THEMA FINANCIËLE SOFTWARE Een boekje o Den over open source ERP Er zijn vele ERP-systemen die met behulp van open source worden ontwikkeld.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Een boekje open over open source ERP

Een boekje open over open source ERP THEMA FINANCIËLE SOFTWARE drs. Lineke Sneller RC is onderzoeker bij Nivra-Nyenrode, voorzitter van het NGI en director of IT van Tele2 Open source software voor enterprise resource planning Een boekje

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

PPM. John van Rouwendaal

PPM. John van Rouwendaal PPM John van Rouwendaal Project Portfolio Management Projectportfolio Programma Projectportfolio Project 12-9-2011 2 PPM & OGC A coordinated collection of stragic processes and decisions that together

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Global sourcing, local control?

Global sourcing, local control? Global sourcing, local control? Aansturing van de global sourcing functie Jos Kea en Marianne Ruys, 15 oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen Integratie

Ontwikkelingen binnen Integratie Ontwikkelingen binnen Integratie Informatica & Economie Integratie 1 Recap Innovatie Silicon Valley Financiering Engineering Nieuwe methodes Modelleren Outline Cloud Business Intelligence Big Data Internet

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen & IT alignment. NGI Regio Den Haag 28 oktober 2008 Drs Lineke Sneller RC

Duurzaam ondernemen & IT alignment. NGI Regio Den Haag 28 oktober 2008 Drs Lineke Sneller RC Duurzaam ondernemen & IT alignment NGI Regio Den Haag 28 oktober 2008 Drs Lineke Sneller RC Even voorstellen Lineke Sneller IT Director bij Tele2 Onderzoeker bij Nyenrode Voorzitter van het NGI Director

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017 The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC 1 Waarom is Robotics Process Automation belangrijk voor u? How susceptible are jobs to automation? # Job title 4. Financial accounts manager 97.6% 8. Book-keeper,

Nadere informatie

Inrichten Architecture Governance Equens

Inrichten Architecture Governance Equens Inrichten Architecture Governance Equens Peter Droppert Equens SE Enterprise Architect 2011 Equens SE Peter.Droppert@nl.equens.com +31625199782 V4 20111110 Governance @ Equens 2 Agenda Architecture Governance

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF

'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF 'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF FINANCE ALS BUSINESS PARTNER BIJ CELGENE Bij Celgene, een snelgroeiend Amerikaans biotechnisch bedrijf, ondersteunt finance als business partner de commerciële

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Cloud adoptie in Europa:

Cloud adoptie in Europa: Public Briefing / Maart 2015 Cloud adoptie in Europa: Angst voor onveiligheid en gebrek aan kennis temperen implementaties Door: Maurice van der Woude 1 In december 2014 heeft EuroStat, een orgaan van

Nadere informatie

Architectuur principes binnen CP. Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com

Architectuur principes binnen CP. Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com Architectuur principes binnen CP Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com Agenda Context Organisatie Architectuur Architectuurproduct Het ontwikkelen van principes Principes in relatie tot architectuurproducten

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

Zorgpaden en verslavingszorg: een introductie. Lezing bij het Centrum Maliebaan op dinsdag 6 november 2012 door prof. dr.

Zorgpaden en verslavingszorg: een introductie. Lezing bij het Centrum Maliebaan op dinsdag 6 november 2012 door prof. dr. Zorgpaden en verslavingszorg: een introductie Lezing bij het Centrum Maliebaan op dinsdag 6 november 2012 door prof. dr.guus Schrijvers Introductie Inleiding Definitie Zorgpad Variantie analyse: evaluatie

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Ontwikkelingen in klantcontact Jan Rozendaal BRW Groep BV

Ontwikkelingen in klantcontact Jan Rozendaal BRW Groep BV Ontwikkelingen in klantcontact Jan Rozendaal BRW Groep BV Inleiding Klanttevredenheid en loyaliteit Personeel en opleiding Service concepten Kwaliteit Van cost naar profit center en verder Ontwikkelingen

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker De Public Cloud wordt aantrekkelijker In association with Cloud Computing wordt in organisaties binnen de EMEA-regio steeds vaker de standaard technologie. Weliswaar geven ondernemingen nog altijd de voorkeur

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie