LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES"

Transcriptie

1 LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES 31 januari

2 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het lectoraat... 4 Activiteiten lectoraat... 6 Projecten in het kort... 6 Activiteiten in het onderwijs... 7 Activiteiten rond ondernemen... 7 Disseminatie... 8 Netwerk... 8 Onderzoek Lectoraat Sociale Innovatie en verscheidenheid (H)erkend multitalent Beelden over ouderen: dat kan beter! Beinvloeden beeldvorming oudere medewerkers Managementpools als verbeterinstrument De rol van leidinggevenden in het (h)erkennen van competenties Een goede leider maakt het verschil (K)wajongens aan het werk: Werken met de Wajong Sociale Innovatie binnen de accountantscontrole SI in de zorg Aansluiting gezocht: onderzoek naar wensen werkgever en (potentiële) werknemers in de techniek Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Benutten van verschillen in internationaal ondernemen Werken in resultaat verantwoordelijke teams Opbrengsten samengevat

3 INLEIDING Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid is één van de lectoraten van het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap (KSO, voorheen Kenniscentrum Ondernemerschap), het kenniscentrum van het domein Business, Media en Recht van Windesheim. Het lectoraat is op 1 mei 2011 van start gegaan. In deze rapportage doen we verslag van de activiteiten en resultaten van het lectoraat in THEMA LECTORAAT Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid is opgezet met als doel het ontwikkelen van kennis over Sociale Innovatie. Omdat Sociale Innovatie een erg breed en veelomvattend vakgebied betreft is daarbinnen als speerpunt het benutten van verscheidenheid gekozen. Deze keus is nader uitgewerkt in de rede van Sjiera de Vries, de lector. 1 Binnen het lectoraat hanteren we de definitie van Sociale Innovatie, zoals die is opgesteld door de Taskforce Sociale Innovatie 2 : Sociale innovatie betreft de vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de maximale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. In de definitie van Sociale Innovatie zoals we die hierboven beschreven vormt het maximaal benutten van competenties een belangrijk onderdeel. Competenties zijn er in vele soorten en maten, en de verdeling ervan over individuen is erg wisselend. Iedereen beschikt over meerdere competenties, maar welke dat zijn, en de mate waarin men erover beschikt, verschilt sterk en verandert voortdurend. Immers, competenties kun je verbeteren, maar ook verliezen. In werksituaties wordt slechts een deel van de competenties van mensen benut. Dat is logisch, we hebben niet altijd alles nodig. Maar soms zou het voor zowel de productiviteit als het werkplezier beter zijn als mensen breder worden ingezet. Voor het benutten van verscheidenheid moeten organisaties bereid zijn om medewerkers zo goed mogelijk in te zetten, moet men in staat zijn de verscheidenheid aan competenties te herkennen, en om de voorwaarden te creëren die het benutten van de verscheidenheid aan competenties mogelijk maken. Op deze manier kunnen medewerkers optimaal worden ingezet, op een duurzame manier. Beter benutten van verscheidenheid is een sociale innovatie, maar kan ook gebruikt worden om de innovatiekracht van een organisatie te vergroten. Door mensen met verschillende competenties (van binnen of buiten de eigen organisatie) met elkaar te laten samenwerken komen zij in aanraking met andere ideeën en manieren van werken dan ze gewend waren. Dit verstoort hun denkpatroon en nodigt uit tot het opnieuw bezien van die eigen ideeën en manieren van werken. Door het combineren van het eigene en dat van de ander ontstaan nieuwe ideeën en werkwijzen: innovatie. DOELEN EN TAKEN VAN HET LECTORAAT Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid stelt zich tot doel om kennis te ontwikkelen over het beter benutten van de verscheidenheid aan competenties tussen mensen, om zo bij te dragen aan een hogere arbeidsproductiviteit, meer arbeidstevredenheid, duurzame inzetbaarheid en meer innovatiekracht. Centraal staat daarbij dat de kennis praktisch toepasbaar is en dat deze wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen het lectoraat en de praktijk. Het lectoraat werkt daarnaast aan het toegankelijk maken van zowel de zelf ontwikkelde kennis, als de door anderen op dit terrein ontwikkelde kennis, voor zowel onderwijs als praktijk. 1 Vries, S. de (2012). Verscheidenheid maakt het verschil. Productiever en prettiger werken in organisaties door het benutten van Sociale Innovatie en Verscheidenheid. Lectorale rede. Zwolle, Windesheim. 2 Taskforce Sociale Innovatie (2005). Sociale Innovatie: de Andere Dimensie. Eindrapport van de Taskforce Sociale Innovatie. Den Haag. 3

4 Het lectoraat werkt zoveel mogelijk samen met de andere lectoraten binnen het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap en zoekt daarbij naar maximale synergie. De taken van het lectoraat, voortvloeiend uit de hiervoor vermelde doelen, zijn: het doen van onderzoek in het domein, gericht op het verkrijgen van kennis; de vernieuwing van het onderwijs, de opleidingscurricula en de onderwijsorganisatie van Windesheim door toepassing van nieuwe kennis over sociale innovatie in de arbeidsorganisatie; de professionalisering van docenten met betrekking tot kennisontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek op het domein; het ontwikkelen van nieuwe kennis over sociale innovatie met het oog op de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs; het uitwisselen van kennis met externe partijen zowel regionaal, landelijk als internationaal; het creëren van netwerken waarin kennis kan worden ontwikkeld en getoetst worden aan de praktijk; het ontwikkelen van nieuwe producten en methoden die zowel binnen het eigen curriculum als in het contractonderwijs kunnen worden toegepast; het ontwikkelen van nieuwe kennis over sociale innovatie met het oog het ontwikkelen van (nieuw) aanbod ten behoeve van organisaties die inzetten op organisatieontwikkeling door middel van (bedrijfs)opleidingen en competentieontwikkeling. SAMENSTELLING VAN HET LECTORAAT Het lectoraat wordt gevormd door de lector, Sjiera de Vries, een managementassistent, Saskia Volgers, en een aantal onderzoekers. De onderzoekers vormen, samen met de lector, een kenniskring. De senior-onderzoekers zijn in dienst van het lectoraat, de docent-onderzoekers worden door de opleiding waarvoor zij werken (zie tabel) voor een deel van hun werktijd gedetacheerd bij het lectoraat. Naam Functie Start Eind Opleiding fte lect. Sjiera de Vries Lector Joep Hofhuis Senior onderzoeker Gürkan Çelik Senior onderzoeker Menno Vos Senior onderzoeker Pieter van Bommel Docent onderzoeker HRM 0.2 Louis Celant Docent onderzoeker BK/MER 0.3 Heleen Groenevelt Docent onderzoeker HRM 0.3 Lisette Jansen Docent onderzoeker BK/MER 0.3 4

5 Jan van Popta Docent onderzoeker HRM 0.4 Levien Rademaker Docent onderzoeker HRM 0.3 Liesbeth Rijsdijk Docent onderzoeker WHC 0.2 Saskia Volgers Management Assistent Peildatum:

6 ACTIVITEITEN LECTORAAT PROJECTEN IN HET KORT In 2013 werd in het lectoraat gewerkt aan 12 projecten, waarvan titel en betrokken leden van de kenniskring worden weergegeven in onderstaande tabel. In een volgend hoofdstuk worden deze projecten uitgebreider besproken. De lector is eindverantwoordelijke bij alle projecten. Projecten Onderzoeker(s) 1. (H)erkend multitalent (afgerond) Menno Vos en Gürkan Çelik 2. Beelden over ouderen: dat kan beter! Beinvloeden beeldvorming oudere medewerkers (lopend) Levien Rademaker 3. Managementpools als verbeterinstrument (beëindigd) Lisette Janssen 4. Onderzoek naar competenties van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talenten van medewerkers (lopend) Louis Celant 5. Een goede leider maakt het verschil (lopend) Menno Vos Louis Celant 6. (K)wajongens aan het werk: Werken met de Wajong (lopend) Pieter van Bommel 7. Sociale Innovatie binnen de accountantscontrole samenwerking met lectoraat Accountancy en Controling (beëindigd) Elina Bos 3 8. Sociale Innovatie in de zorg (lopend) Joep Hofhuis Lisette Janssen Liesbeth Rijsdijk 9. Aansluiting gezocht: onderzoek naar wensen van werkgevers en (potentiele) werknemers in de techniek (lopend) Menno Vos Levien Rademaker 10. Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt (lopend) Heleen Groenevelt 3 Elina Bos maakt geen onderdeel uit van het lectoraat, zij is werkzaam bij het lectoraat Accountacy & Controlling 6

7 11. Benutten van verschillen in internationaal ondernemen Gürkan Çelik 12. Werken in resultaat verantwoordelijke teams Jan van Popta ACTIVITEITEN IN HET ONDERWIJS Het lectoraat is nauw betrokken bij het onderwijs. Zo zijn bijvoorbeeld zowel de lector als leden van de kenniskring nauw betrokken bij twee nieuwe minoren binnen het domein Business, Media en Recht. Dit betreft de minoren Leiderschap en innovatie van de opleiding Bedrijfskunde/Management Economie en Recht (BK/MER) en Vernieuwend organiseren: Succes met HR van de opleiding Human Resource Management (HRM). Beide minoren zijn in 2012 van start gegaan en in 2013 doorontwikkeld. Docent-onderzoekers uit de kenniskring verzorgen onderdelen binnen deze minoren, en de lector treedt in beide minoren op als gastdocent. Daarnaast is de lector nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het Windesheim Honours Programme over Sociale Innovatie en verzorgt gastcolleges in o.a. de MBA. Twee senior onderzoekers verzorgen een deel van het reguliere MBA programma. Tenslotte was de lector betrokken bij het ontwikkelen van de minor Transitie in denken, een initiatief van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (Domein Gezondheid en Welzijn). Deze minor zou in 2013 van start gaan maar dit bleek bij nader inzien niet haalbaar. Een volledig overzicht van onze activiteiten in het onderwijs vindt u in het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag, Opbrengst samengevat. ACTIVITEITEN ROND ONDERNEMEN Naast onderzoek en onderwijs neemt ook ondernemen een belangrijke plaats in binnen Windesheim. We zoeken actief samenwerking met andere partijen bij het uitvoeren van projecten. In 2013 heeft dit geleid tot twee projecten die vallen onder de noemer ondernemen. INNOVATIEF SAMENWERKEN BIJ DE EENHEID ECONOMIE EN CULTUUR VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL De eenheid Economie en Cultuur van de Provincie Overijssel wilde komen tot een nieuwe manier van werken en daarbij aansluiten op het gedachtengoed van Sociale Innovatie. Een belangrijk uitgangspunt bij Sociale Innovatie is dat innovaties zo veel mogelijk tot stand komen in samenwerking met alle betrokken partijen. Daarom is op een interactieve wijze gewerkt aan het creëren van een gemeenschappelijk en aantrekkelijk toekomstperspectief voor de eenheid. Een perspectief dat aansluit bij ontwikkelingen in de omgeving van de eenheid, zoals de ambities van de provincie als geheel en de te verwachten verandering in de klantvraag. Dit project is in de periode januari-november 2013 uitgevoerd door Marinka van Beek (contractactiviteiten Windesheim) en Sjiera de Vries en gefinancierd door de betreffende eenheid van de Provincie Overijssel. SAMENWERKING ROVA-WINDESHEIM ROVA is afvalverwijderingsbedrijf op zoek naar innovatieve manieren van werken en samenwerken. Samen met Windesheim wil Rova werken aan het delen en vergroten van kennis van publieke dienstverlening. Dit zal onder andere vorm krijgen in een congres met als thema Anders denken en doen in afstemming en samenwerking tussen overheid en markt. Het initiëren en uitvoeren van onderzoek zal een onderdeel uitmaken van de samenwerking. Er wordt nog gewerkt aan de nadere vormgeving van de samenwerking. Het lectoraat is actief betrokken bij dat proces en zal ook in de uitwerking een rol spelen. Het lectoraat wordt in dit project vertegenwoordigd door Louis Celant. 7

8 DISSEMINATIE Om de kennis en resultaten van het lectoraat breed uit te kunnen dragen werkt het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid actief aan disseminatie. Uiteraard publiceren we over onze projecten en verzorgen we presentaties (zie het hoofdstuk Opbrengst samengevat ). Daarnaast beschikken we over een webpagina binnen de website van Windesheim, een nieuwsbrief die in 2013 drie keer is verschenen en is verstuurd naar 103 abonnees, en een linkedin site met 38 leden. Ook communiceren we regelmatig via Twitter. NETWERK Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid werkt nauw samen met verschillende partijen, zowel binnen als buiten Windesheim. Die samenwerking krijgt vorm in de uitwerking van specifieke projecten, maar bestaat in een aantal gevallen ook uit het samen brainstormen over ontwikkelingen in het veld en activiteiten af te stemmen. Belangrijke partners van het lectoraat zijn bijvoorbeeld: Provincie Overijssel Kennispoort Zwolle Landelijk Overleg HRM Lectoren TNO Ellla, een Leven Lang Leren academie Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) Opleidingen binnen Windesheim, met name HRM, Bedrijfskunde-MER en Windesheim Honours College Andere lectoraten binnen Windesheim, bijv. de collega s van het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap en het lectoraat Innoveren in de ouderenzorg Een van onze netwerkpartners, het netwerk van HR-lectoren organiseert elke twee jaar een landelijk onderzoek congres voor HR-onderzoekers. Sjiera de Vries, de lector van het lectoraat, zit in het organisatiecomité van het congres dat eind 2014 zal plaatsvinden. 8

9 ONDERZOEK LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID 1 (H)ERKEND MULTITALENT Menno Vos (projectleider) Gürkan Çelik Status van het project: Afgerond Windesheim wil ruimte bieden aan studenten en medewerkers met verschillende achtergronden en profiteren van de meerwaarde van diversiteit. Met dit onderzoek willen we een nieuwe impuls geven aan activiteiten die deze doelstelling ondersteunen. Ruimte voor diversiteit is een van de uitgangspunten voor Windesheim. Tot nu toe is aan het vergroten van de culturele en etnische diversiteit nog betrekkelijk weinig aandacht besteed. Dit project moet daarin verandering brengen. Hierbij besteden we aandacht aan zowel de instroom als het behoud en de doorstroom van multiculturele talenten binnen Windesheim. Enerzijds om rolmodellen te bieden aan allochtone studenten. Anderzijds ook omdat Windesheim het belangrijk vindt dat zowel studenten als medewerkers ervaring opdoen met het werken in een diverse omgeving, met mensen met verschillende achtergronden, gewoonten en behoeften. Tenslotte wil Windesheim ook profiteren van de meerwaarde die diversiteit aan achtergronden biedt, zoals meer kennis over en inzicht in culturele verschillen. Dit onderzoek is medegefinancierd door Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van het HBO. OUTPUT 2013 De resultaten van het project zijn beschreven in een rapport. Daarnaast is een aantal artikelen geschreven over het project en zijn de resultaten beschreven in een boek waarin ook over vergelijkbare projecten op andere hogescholen is geschreven. Vries, S. de, Vos, M. & Çelik, G. (2013). (H)erkend multitalent: meer ruimte voor diversiteit bij Windesheim. Çelik, G., Vos, M. & Vries, S. de (Ingediend). Verschil benutten: een integratieve en interactieve weg naar meer diversiteit aan hogescholen. Brinkhorst, J., Çelik, G., Hunkar, A., Jong, M. de, Middelkoop, D. van, Vos, M. & Vries, S. de (2012). Etnische diversiteit in docententeams in het HBO. Meerman, M. & Grundemann, R. (Red.). Zestor, Webpublicatie. Vos, M., Çelik, G. & Vries, S. de (Ingediend). Color blind or color ful? Diversity perspectives in the higher education sector. Vos, M. (2013). (H)erkend multitalent: De kracht van het verschil. Digitale Nieuwsbrief NSVP, juni Vries, S. de, Vos, M. & Çelik, G. (2013). Diversiteitsbeleid: het perspectief bepaalt de vorm. Tijdschrift Organisatie Ontwikkeling, 3(4):

10 Daarnaast zijn in het kader van het project een aantal presentaties en workshops verzorgd: Çelik, G. & Vries, S. de (2013). Workshop de kracht van diversiteit. Voor leidinggevenden van Windesheim, 26 maart Vos, M. (2013). Lid panel bij congres diversiteit Zestor, Utrecht, 14 feb. Vos, M.W., Celik, G. & De Vries, S. (2013). Cultural diversity in the higher education sector: Intraorganizational differences in diversity management. Paper presented at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Muenster, Germany. Vries, S. de, Vos, M. & Çelik, G. (2013). Werkconferentie De kracht van diversiteit. Voor deelnemers project (H)erkend Multitalent, Windesheim, 28 feb SAMENWERKINGSVERBANDEN Intern Extern Afdeling P&O van Windesheim Afdeling communicatie van Windesheim Corporate Academy van Windesheim Diverse onderwijsteams Windesheim, waaronder Honours College en Calo Zestor Hogeschool van Amsterdam Hogeschool Inholland Hogeschool Utrecht Kantharos (adviesbureau) Colourfull People (adviesbureau) 2 BEELDEN OVER OUDEREN: DAT KAN BETER! BEINVLOEDEN BEELDVORMING OUDERE MEDEWERKERS Projectleider/ onderzoeker: Levien Rademaker Status van het project: Eindrapportage wordt verwacht januari 2014 De inzetbaarheid van ouderen in het arbeidsproces is in veel gevallen beperkt. Dat ouderen veel uitvallen is echter geen wetmatigheid. Het komt onder andere doordat er relatief weinig geïnvesteerd wordt in de inzetbaarheid van deze groep. Beeldvorming speelt een belangrijke rol als verklaring voor de slechtere positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Zowel de werkgever als de oudere medewerkers denken vooral in negatieve termen over de inzetbaarheid van ouderen. Zolang beide partijen weinig verwachten, investeren ze hier niet in en loopt de inzetbaarheid achteruit. Een selffulfilling prophecy. 10

11 Dit mechanisme moet worden doorbroken. In dit project onderzoeken we de mogelijkheden om de beeldvorming bij te stellen, met als doel de positie van oudere medewerkers te versterken. We onderzoeken organisaties die activiteiten hebben ondernomen op dit vlak. Wat hebben ze gedaan en wat was het effect hiervan? SAMENWERKINGSVERBANDEN Extern Hemmink s Heeren Loo Politie Fryslân NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid 3 MANAGEMENTPOOLS ALS VERBETERINSTRUMENT Lisette Janssen Status project: Het project is in het voorjaar van 2013 beëindigd omdat uit het vooronderzoek bleek dat er onvoldoende vernieuwende initiatieven te vinden waren om de vraag van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden. Organisaties zoeken manieren om medewerkers effectiever in te zetten. Een voorbeeld is de managementpool. Ervaren medewerkers worden daarbij ingezet op opdrachten die ze zelf intern verwerven. Ze hebben dus geen vaste functie. Waarom uitwijken naar externe adviseurs als de benodigde capaciteiten in huis zijn? Inmiddels is er op verschillende plekken ervaring opgebouwd met dergelijk pools. Op basis van deze informatie willen we vaststellen wat de managementpool met name de werknemer te bieden heeft. Onder welke condities hebben de pools bestaansrecht en meerwaarde? Voor wat voor soort functies zijn de pools geschikt en wat maakt de managementpool aantrekkelijk voor de werknemer? SAMENWERKINGSVERBANDEN Extern Gemeente Zwolle 4 ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES VAN LEIDINGGEVENDEN IN HET HERKENNEN EN BENUTTEN VAN TALENTEN VAN MEDEWERKERS Louis Celant 11

12 Status van het project: Eindrapportage wordt verwacht februari 2014 Krimpende afzetmarkten, tegenvallende resultaten, de maatschappelijke behoefte tot duurzaamheid en een veranderende arbeidsmarkt zetten organisaties onder druk. Ze worden gedwongen te werken aan de inzetbaarheid van hun personeel. Het optimaal benutten van aanwezig talent binnen een organisatie is dan ook een actueel vraagstuk. Talenten moeten optimaal worden benut. Voorwaarde is dat de beschikbare talenten herkend en benut worden. Veel leidinggevenden hebben hier moeite mee en zo blijven talenten onbenut. Dit gaat ten koste van de innovatieve kracht en de performance van de organisatie. Daarom gaan we in dit onderzoek op zoek naar de rol van managers bij het (her)kennen en benutten van talenten van medewerkers. Over welke competenties moeten leidinggevenden zelf beschikken om deze rol goed te kunnen vervullen? SAMENWERKINGSVERBANDEN Extern MCX administratieservice BV Oud Reuchlin Boelen Aware Abbott 5 EEN GOEDE LEIDER MAAKT HET VERSCHIL Menno Vos (projectleider) Louis Celant Status van het project: Het project, een vervolg op project 4 (de rol van leidinggevenden in het (h)erkennen en benutten van talenten van medewerkers), is medio 2013 van start gegaan, afronding wordt verwacht eind Leidinggevenden hebben een cruciale rol om het potentieel in hun organisatie te herkennen en benutten. Dit wordt steeds relevanter door de huidige krimp op de arbeidsmarkt. Maar hoe doen zij dat en hoe kunnen zij dat beter doen? In dit onderzoek kijken we naar competenties van leidinggevenden, nieuwe vormen van leiderschap en leiderschapsontwikkeling in het herkennen en benutten van talenten en leerpotentieel van organisaties in de regio Groot-Zwolle. Het lectoraat is een samenwerkingsverband met de Leven Lang Leren Academie (ELLLA) aangegaan om de positieve effecten van leiderschapsontwikkeling voor organisaties in de regio in kaart te brengen. De centrale vraagstelling in het onderzoek is: Wat doen leidinggevenden om talenten van medewerkers te herkennen en 12

13 benutten? We kijken daarbij niet alleen naar wat ze concreet doen, maar ook naar de competenties die ze daarbij inzetten en het effect van hun inspanningen. Daarnaast brengt het onderzoek in kaart in hoeverre omgevingsfactoren bevorderend of belemmerend werken en in welke mate leidinggevenden ruimte ervaren om talent binnen de eigen organisatie te kunnen herkennen en benutten. SAMENWERKINGSVERBANDEN Extern Ellla 6 (K)WAJONGENS AAN HET WERK: WERKEN MET DE WAJONG Pieter van Bommel Status van het project Het project is in de zomer van 2013 tijdelijk stilgelegd i.v.m. persoonlijke omstandigheden van de projectleider. We hopen het project in de loop van 2014 weer op te pakken en af te ronden. Een flinke groep werkgevers wil best een Wajonger in dienst nemen, maar weet niet hoe ze dit tot een succes kunnen maken. In dit onderzoek willen we achterhalen welke interne en externe condities van invloed zijn op het besluit om wel of niet een Wajonger aan te stellen. Vervolgens onderzoeken we hoe het integratieproces na de aanstelling in praktijk verloopt en wat nodig is om het zo goed mogelijk te laten gaan. Het onderzoek richt zich specifiek op Wajongers met psychiatrische problematiek (ADHD, Autisme Spectrum). 7 SOCIALE INNOVATIE BINNEN DE ACCOUNTANTSCONTROLE Elina Bos Status van het project: Het project werd uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Accountancy & Controlling van Windesheim. Wegens een verschuiving van de focus van het project is het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid sinds najaar 2013 geen projectpartner meer. Om succesvol te kunnen blijven opereren en hun reputatie hoog te houden, is het van belang dat accountants zich bewust zijn van de veranderde belangen van de verschillende stakeholders van ondernemingen. Accountantskantoren zullen hier strategisch adequaat op moeten reageren en daarbij hun 13

14 controlewerkzaamheden en gebruiken continu moeten innoveren. Doen ze dat niet, dan zal dat leiden tot reputatieschade. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een werkwijze om middels een dialoog tussen verschillende betrokken partijen te komen tot een nieuwe werkwijze voor accountantskantoren, die beter aansluit op de maatschappelijke rol en gewenste reputatie van de accountant en de accountantscontrole. Doelstelling is het ontwikkelen van praktische werkwijzen en het ontwikkelen van een benchmark tool waardoor de producten en diensten alsook de gerelateerde processen van accountants effectief aangepast kunnen worden aan de veranderende omgeving. SAMENWERKINGSVERBANDEN Intern Lectoraat Accountancy & Controlling 8 SOCIALE INNOVATIE IN DE ZORG Joep Hofhuis (projectleider) Lisette Janssen Liesbeth Rijsdijk Status van het project: Het project betreft een vooronderzoek ten behoeve van een Raak-aanvraag in mei Er verandert veel in de zorg. Een van die veranderingen is dat geprobeerd wordt de zorg steeds meer extramuraal, in de wijk, vorm te geven en te verbinden met activiteiten gericht op welzijn. Dit vraagt een nieuwe manier van werken voor de zorgprofessionals en een nauwere samenwerking met professionals van verschillende organisaties. Hoe kan die samenwerking het beste vorm krijgen en wat vraagt dit van de professionals? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bereiden we samen met het Windesheim-lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg en verschillende zorgorganisaties een subsidieaanvraag voor die we in mei 2014 willen indienen bij SIA-Raak. Onderdeel van deze voorbereiding zijn onder andere een literatuuronderzoek, een oriënterend onderzoek om de behoeften van het veld beter in beeld te krijgen (vraagarticulatie) en een oriëntatie op mogelijkheden voor samenwerking met lectoraten van andere hogescholen en andere kennispartners. SAMENWERKINGSVERBANDEN Intern Lectoraat innoveren in de ouderenzorg (Windesheim) 14

15 9 AANSLUITING GEZOCHT: ONDERZOEK NAAR WENSEN WERKGEVER EN (POTENTIËLE) WERKNEMERS IN DE TECHNIEK Menno Vos (projectleider) Levien Rademaker Onderzoekers lectoraat HRM Saxion Status van het project: Het project is gestart per 1 december 2013, oplevering zal geschieden in juni Dit project wordt gefinancierd door Tech Your Future, Center of Expertise Techniekonderwijs (Ceto). De sector techniek vreest een nijpend tekort aan personeel. Verschillende bedrijven lukt het nu al niet om alle vacatures op te vullen, verwacht wordt dat dit bij het weer aantrekken van de economie bij veel meer bedrijven het geval zal zijn. Uit recent onderzoek van SEO blijkt dat de cijfers over benodigde instroom iets genuanceerder liggen en dat er ook geen sprake is van een grote uittocht van technici. Wel blijkt echter een belangrijk lek te zitten in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Slechts de helft van de gediplomeerde technici werkt in een technisch beroep, hogeropgeleiden zelfs minder. Kortom, er lijkt sprake te zijn van een mismatch. Waarom kiezen schoolverlaters voor een baan buiten de techniek? Wat hebben bedrijven nodig en wat kunnen zij jongeren bieden om ze binnen te halen? Verschillende partijen zien de urgentie van het probleem, maar daarvoor is eerst meer en betere informatie nodig om tot de nodige oplossingen te komen: wat vragen de werkgevers nou precies qua competenties en houding? Wat bieden ze aan qua werkzaamheden en omstandigheden? Wat willen jongeren en wat kunnen ze? Inzicht in deze vragen biedt een kader om de mismatch terug te dringen en vanuit daar oplossingen en interventies aan te reiken/op te zetten voor een betere aansluiting tussen wat jongeren willen en kunnen en wat de werkgevers vragen en hen te bieden hebben. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat HRM van Saxion. SAMENWERKINGSVERBANDEN Extern Ceto Lectoraat HRM, Saxion 10 REGIONALE SAMENWERKING OP DE ARBEIDSMARKT Heleen Groenevelt (projectleider) Laura van Leeuwen (student) 15

16 Status van het project: Het project verkeert in een oriënterende fase. Een student verricht in dit kader een afstudeeronderzoek, de projectleider oriënteert zich op de bestaande literatuur. Veel organisaties, branches en regio s hebben moeite om voldoende medewerkers aan te trekken en te behouden. De huidige werking van de arbeidsmarkt is in dat opzicht niet optimaal. Er is behoefte aan nieuwe manieren om die arbeidsmarkt te organiseren. Zo wordt er onder andere geëxperimenteerd met regionale samenwerking, waarbij bedrijven in een regio personeel uitwisselen. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat gekwalificeerde mensen binnen de regio kunnen doorstromen zodat ze niet wegtrekken naar andere regio s. Ook worden medewerkers bij tijdelijke pieken of dalen uitgewisseld, waardoor bedrijven geen orders hoeven laten lopen of hun kosten kunnen beperken als er even te weinig orders zijn. Deze manier van werken kan voor zowel bedrijven als medewerkers grote voordelen hebben. Er is echter nog weinig bekend over hoe dergelijke manieren van werken daadwerkelijk vorm krijgen, wat voor- en nadelen zijn voor de verschillende betrokkenen, en wat slaag- en faalfactoren zijn. Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid wil hierover meer kennis verzamelen. SAMENWERKINGSVERBANDEN Extern Veluweportaal 11 BENUTTEN VAN VERSCHILLEN IN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Gürkan Çelik Status van het project: Het project is in de zomer van 2013 van start gegaan en zal halverwege 2014 worden afgerond. Versterking van nationale economie door ondernemerschap en innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke beleidsagenda van diverse Europese landen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor diversiteit en participatie van etnische groepen in ondernemerschap om de economische en maatschappelijke meerwaarde van deze groepen te vergroten. Zo hecht Nederland er ook groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door internationaal ondernemerschap te stimuleren. In dit onderzoek willen we etnisch ondernemerschap en internationaal ondernemen in verband brengen. Onze onderliggende assumptie is dat etnische groepen door hun buitenlandse wortels wellicht bij uitstek geschikt zouden zijn om bij die internationaliseringambitie een rol te spelen. We onderzoeken derhalve of, en zo ja hoe, ondernemers hun etnische achtergrond inzetten bij internationaal ondernemen. 16

17 12 WERKEN IN RESULTAAT VERANTWOORDELIJKE TEAMS Jan van Popta Status van het project: Het project is in de zomer van 2013 van start gegaan en zal in het najaar van 2014 worden afgerond. Steeds meer organisaties gaan werken met resultaat verantwoordelijke teams. Deze ontwikkeling kan worden beschouwd als een vorm van Sociale Innovatie, omdat de verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie worden gelegd, bij de uitvoerenden zelf. Maar hoe krijgt dit proces vorm, welke verantwoordelijkheden worden er precies verlegd en hoeveel ruimte is er om zelf invulling te geven aan hoe de resultaten behaald worden? Zijn er verschillen tussen medewerkers in de mate waarin zij deze nieuwe vorm van werken waarderen en de mate waarin zij in deze nieuwe vorm kunnen functioneren? Biedt de nieuwe manier van werken meer ruimte aan de verscheidenheid binnen teams? Op deze vragen proberen we in ons project een antwoord te vinden. 17

18 OPBRENGSTEN SAMENGEVAT SAMENSTELLING LECTORAAT per fte aantal waarvan gepromoveerd Lector 0,8 1 1 Senior onderzoekers 1,0 3 3 Docent-onderzoekers 2,0 7 1 Management assistent 0, PUBLICATIES Wetenschappelijk Çelik, G. (2013). Het beste van beide werelden. Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers. Journal of Social Intervention, 22(3): Çelik, G., Vos, M. & Vries, S. de (Ingediend). Verschil benutten: een integratieve en interactieve weg naar meer diversiteit aan hogescholen. Vos, M., Çelik, G. & Vries, S. de (Ingediend). Color blind or color ful? Diversity perspectives in the higher education sector. Praktijk Brinkhorst, J., Çelik, G., Hunkar, A., Jong, M. de, Middelkoop, D. van, Vos, M. & Vries, S. de (2012). Etnische diversiteit in docententeams in het HBO. Meerman, M. & Grundemann, R. (Red.). Zestor, Webpublicatie. ocententeams%20in%20het%20hbo.pdf Punt, E. & Vries, S. de (2013). Diversiteit: alle neuzen de andere kant op. Bijdrage voor congresbundel DNA van Leiderschap 2013 (in druk) Vos, M. (2013). (H)erkend multitalent: De kracht van het verschil. Digitale Nieuwsbrief NSVP, juni Vries, S. de (2013). Onderzoek in actie: typisch voor het HBO? PW-de Gids.nl, april 2013, p Vries, S. de, Vos, M. & Çelik, G. (2013). (H)erkend multitalent: meer ruimte voor diversiteit bij Windesheim. desheim.pdf Vries, S. de, Vos, M. & Çelik, G. (2013). Diversiteitsbeleid: het perspectief bepaalt de vorm. Tijdschrift Organisatie Ontwikkeling, 3(4): PRESENTATIES Wetenschappelijk Vos, M.W., Celik, G. & De Vries, S. (May, 2013). Cultural diversity in the higher education sector: Intraorganizational differences in diversity management. Paper presented at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Muenster, Germany Praktijk Çelik, G. (2013). Innovatie, Cultuur en Dienstbaar Leiderschap. Presentatie congres Tijd voor transitie, Bussum, 28 november

19 Vries, S. de (2013). De essentie van diversiteit: Diversiteit in Presentatie congres diversiteit Zestor, Utrecht, 14 februari Vries, S. de (2013). Toegevoegde waarde van gepromoveerden voor het HBO. Netwerkavond voor gepromoveerden bij Windesheim, 26 februari Vries, S. de (2013). Verscheidenheid maakt het verschil. Presentatie voor Werkend Zwolle, 26 maart 2013, Windesheim. Vries, S. de (2013). Sociale Innovatie. Presentatie leergang VAK (consulenten UWV Zwolle), 12 april WORKSHOPS ETC. Çelik, G. (2013). Coachingsmethodiek voor ondernemers. Ronde Tafel bijeenkomsten georganiseerd en verzorgd voor Dutch Dream Foundation, Amsterdam (15 mei 2013) en Universiteit Twente, 7 juni Çelik, G. & Vries, S. de (2013). Workshop de kracht van diversiteit. Voor leidinggevenden van Windesheim, 26 maart Punt, E. & Vries, S. de (2013). Diversiteit: alle neuzen de andere kant op. Workshop bij congres DNA van Leiderschap, Windesheim, 12 april Rijsdijk, L. (2013). Initiator en leider interactieve sessie Waardeoverdracht bij sociaal ondernemerschap in de verhouding markt, staat, en civil society: knelpunten en kansen., CoPSOO (Community of Practice Sociaal Ondernemerschap), Utrecht, 3 december Vos, M. (2013). Lid panel bij congres diversiteit Zestor, Utrecht, 14 februari MEDIA Vries, S. de, Vos, M. & Çelik, G. (2013). Werkconferentie De kracht van diversiteit. Voor deelnemers project (H)erkend Multitalent, Windesheim, 28 februari Vries, S. de (2013). Workshop Waardenvolle dilemma s. Werkconferentie Waardenvolle Professional Windesheim, Zwolle, 12 september Vos, M. & Çelik, G. (2013). Workshop Waarde(n)volle professional: de kracht van het verschil. Werkconferentie Waardenvolle Professional Windesheim, Zwolle, 12 september Çelik, G. NOS Nieuws (8 uur Journaal), Aantal starters in 2012 gedaald. Wie begint er in deze tijden nog een eigen bedrijf? 5 januari Çelik, G. Etnisch ondernemerschap in ethisch ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). NTR - Moslim Omroep. Het item werd uitgezonden op 2 en 3 november 2013 (vanaf de minuut 12:20) ONDERWIJS Vanuit het lectoraat is meegewerkt aan de volgende activiteiten: Minor Leiderschap en innovatie van de opleiding Bedrijfskunde/Management Economie en Recht (BK/MER) Minor Vernieuwend organiseren: Succes met HR van de opleiding Human Resource Management (HRM) Vormgeven van programma Sociale Innovatie voor Honours Program MBA module leiderschap MBA module HRM Borging onderzoekleerlijn in curriculum HRM en BKMER Professionalisering docenten HRM en BKMER op gebied van onderzoekvaardigheden Professionalisering docenten HRM op het gebied van het begeleiden van (kwantitatief) onderzoek (in samenwerking met de Corporate Academy) 19

20 Opdrachtgever bij de minor Industrial strategies and change management bij de opleiding technische en logistieke vervoerskunde. Vijf studenten betrokken bij onderzoek naar sociale innovatie in de logistieke sector. Maart 2013-juni 2013 Opdrachtgever afstudeerstage HRM Sociale innovatie in de logistieke sector. September februari 2014 Opdrachtgever afstudeerstage HRM Uitval allochtone studenten bij HBO Rechten Windesheim. September februari 2014 Opdrachtgever afstudeerstage HRM Regionale arbeidsmarktprojecten. November maart 2014 Opdrachtgever en begeleiding 60 studenten van cursus leiderschap voor 4e jaars HRM studenten bij dataverzameling voor onderzoek naar leiderschap en het herkennen en benutten van competenties van medewerkers (in samenwerking met ELLLA). November februari 2014 Begeleiding onderzoeksproject 5 studenten HRM Verwachtingen met betrekking tot werken in de technieksector 2 e beoordelaar scripties Windesheim Honours College Begeleiding masterscriptie Universiteit van Twente Lidmaatschap begeleidingscommissie onderzoeksproject Terugkeermigratie. Universiteit Antwerpen, Centre For Migration and Intercultural Studies (CeMIS) Selectieprocedure lector Nieuwe arbeidsverhoudingen Windesheim Flevoland Klankbordgroep Waardenvolle professional Werkgroep publicatiebeleid Windesheim Participatie in de accreditatiecommissie van NVAO voor een Bachelor opleiding van een onderwijsinstelling in Rotterdam. GASTCOLLEGES LECTOR The complexity of diversity, Windesheim Honours College, 6 februari 2013 Sociale Innovatie en Verscheidenheid, Minor Vernieuwend Organiseren: Succes met HR, 13 februari 2013 Problem definition, Honours Program, 18 maart 2013 Scenario Planning, Honours Program, 22 april 2013 Schrijven adviesrapport, Honours Program, 16 mei 2013 Social Innovation, Honours Program, 16 september 2013 Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid, college Propedeuse, 25 november 2013 Verscheidenheid, innovatie en leiderschap, college minor Leiderschap en Innovatie bedrijfskunde MER, 26 november 2013 BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN Expertmeeting diversiteit in de publieke sector, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1 maart (Sjiera de Vries) Congres De toekomst van de regionale arbeidsmarkt, Zwolle, RPA IJssel-Vecht, 19 maart (Sjiera de Vries) Inspiratiemiddag Toekomst van de regionale arbeidsmarkt, Zwolle, RPA IJssel-Vecht, 22 mei (Sjiera de Vries) Themamiddag Flex en Zekerheid, Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA), Amsterdam, 30 mei (Sjiera de Vries) Expertmeeting diversiteit en innovatie. Utrecht, NSVP, 3 juni (Gürkan Çelik, Menno Vos, Sjiera de Vries) Masterclass Advances in research on Social Integration and Cultural Diversity: An Interdisciplinary Approach, Amsterdam, KNAW, 5-7 juni (Menno Vos) Symposium War for Talent, NVP kring Zwolle, Zwolle, 19 juni (Sjiera de Vries) 20

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2014 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2014 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2014 SJIERA DE VRIES 10 februari 2015 1 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein)

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) Sociale Innovatie, wat is dat eigenlijk? Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie Innoveren:

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie SOCIALE INNOVATIE MONITOR Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie 18-11-2016 inhoud 0. sociale innovatie 1. sociale innovatie monitor 2015 2. bevindingen onderzoek 3. en nu

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE JAARVERSLAG 2015 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE JAARVERSLAG 2015 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE JAARVERSLAG 2015 SJIERA DE VRIES 21 JANUARI 2016 1 INHOUD Inleiding... 3 Een nieuwe focus... 3 Doel van het lectoraat... 3 Samenstelling van het lectoraat... 4 Onderzoeksprojecten

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE Annemarie Waal & Greet Gevers Hogeschool van Amsterdam, Opleiding tot Oefentherapeut m.h.gevers@hva.nl a.p.waal@hva.nl Uitnodiging tot het kiezen van een plaatje Als

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

diversiteit: hoofd, hart en buik Uitnodiging conferentie Kennismaking met 5 vernieuwende interventies op weg naar een inclusieve organisatie Datum

diversiteit: hoofd, hart en buik Uitnodiging conferentie Kennismaking met 5 vernieuwende interventies op weg naar een inclusieve organisatie Datum Uitnodiging conferentie diversiteit: hoofd, hart en buik Kennismaking met 5 vernieuwende interventies op weg naar een inclusieve organisatie Datum Donderdag 20 mei 2010, van 12.00-17.00 uur Locatie Miranda

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Ontwikkelingen in Nederland _ 20% van Nederlandse bevolking heeft een allochtone achtergrond _ 50% bewoners grote

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management Profielschets Academiedirecteur Academie voor Economie & Management pag. 2 van 7 Inhoudsopgave Profielschets Academiedirecteur - Academie voor Economie & Management 1. HZ University of Applied Sciences

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Masterclasses Een sterke relatie

Masterclasses Een sterke relatie Programma Versterking Beroepsonderwijs RAAT en Kennisrotatie organiseren: 10 OKTOBER 2006 Symposium Praktijkleren faciliteren 31 OKTOBER 2006 9 NOVEMBER 2006 14 DECEMBER 2006 Masterclasses Een sterke relatie

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw

Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw , Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw Lectoraat Strategisch Human Resource Management Academie Mens & Arbeid i.s.m Academie Financiën, Economie & Management en TechYourFuture

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business The Brown Paper Network 2015 Accelerate your Business Waarom jij bij The Brown Paper Network? Ben je zelfstandige of een kleine organisatie en: Wil je omzet verhogen? Zoek je maximale persoonlijke ontwikkeling?

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Studiekeuzechecks binnen de G5

Studiekeuzechecks binnen de G5 Onderwijs & Innovatie Studiekeuzechecks binnen de G5 Lectorale Rede Dr. F. Rutger Kappe Haarlem, 23 maart 2017 Carlijn Knuiman, lectoraat studiesucces Carlijn.Knuiman@inholland.nl #LRStudiesucces @Studiesuccesinh

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Kennisdag HAN Sociaal 2013

Kennisdag HAN Sociaal 2013 Kennisdag HAN Sociaal 2013 Praktijkkennis in de aanbieding! Martha van Biene Marion van Hattum 1 HAN Sociaal Bevorderen participatie door, voor en met kwetsbare burgers in de samenleving Meedenken, meedoen,

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGWERKT BEHOEFTEN VAN JONGEREN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT

ONDERZOEK JONGWERKT BEHOEFTEN VAN JONGEREN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT ONDERZOEK JONGWERKT BEHOEFTEN VAN JONGEREN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Aanleiding Stichting Jongwerkt wil jong talent boeien en binden. De mooie Achterhoek is een krimpgebied en legt zich toe op smart

Nadere informatie

Een goed gesprek over diversiteit Methodiekbeschrijving professionalisering en diversiteit voor teams in organisaties

Een goed gesprek over diversiteit Methodiekbeschrijving professionalisering en diversiteit voor teams in organisaties Een goed gesprek over diversiteit Methodiekbeschrijving professionalisering en diversiteit voor teams in organisaties Lectoraat ghrm Hogeschool van Amsterdam Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 8 Hoofdlijn 8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden Kernboodschap

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio Assen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio Assen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio Assen Innovatieve samenwerking tussen Stichting Assen voor Assen en Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen Inleiding Vanaf 2012 verrichten

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG?

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? K E N NISPLATFORM sociaal domein NOORD-HOLLAND DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? Samen bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur ONZE MISSIE Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie