Hoger Management (Nemas Voortgezet Management)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Management (Nemas Voortgezet Management)"

Transcriptie

1 Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Inhoudsopgave Les 1 Organisatiekunde: een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Kenmerken organisatie 1.3 Grondleggers van de organisatiekunde 1.4 Normatieve benadering 1.5 Wat is wetenschap? 1.6 Revisionisme 1.7 Situationele benadering 1.8 Contingentiebenadering 1.9 Organisatiewetenschap: kenmerken 1.10 Systeemleer 1.11 Samenvatting 1.12 Oefenopgaven 1.13 Huiswerkopgaven 1.14 Antwoorden oefenopgaven Les 2 Contingentiebenadering I: Angelsaksische benadering 2.1 Inleiding 2.2 Woodward 2.3 Perrow 2.4 Galbraith 2.5 De algemene deler: routine 2.6 Samenvatting 2.7 Oefenopgaven7 2.8 Huiswerkopgaven 2.9 Antwoorden oefenopgaven Les 3 Contingentiebenadering II: organisatieomvang en omgeving als contingenties 3.4 Duncan 3.5 Hill, Ullrich en Fehlbaum 3.6 Organisatieomvang als contingentie 3.7 Samenvatting 3.8 Oefenopgaven 3.9 Huiswerkopgaven 3.10 Antwoorden oefenopgaven Les 4 Contingentiebenadering III 4.1 Inleiding 4.2 Mintzberg 4.3 Besluitvorming 4.4 Procescontingentiebenadering 4.5 Samenvatting 4.6 Oefenopgaven 4.7 Huiswerkopgaven 4.8 Antwoorden oefenopgaven Les 5 Ontwikkelingsfasen in organisaties 5.1 Inleiding 5.2 Organigram 5.3 Ontwikkelingsfasen 5.4 Model Greiner 5.5 Model Hanks 5.6 Typologie Lievegoed 5.7 Verval volgt een fasenmodel 5.8 Samenvatting 5.9 Oefenopgaven 5.10 Huiswerkopgaven 5.11 Antwoorden oefenopgaven 3.1 Inleiding 3.2 Burns en Stalker 3.3 Lawrence en Lorsch Copyright Laudius 02

2 Les 6 Processen in de organisatie 6.1 Inleiding 6.2 De basis van processen 6.3 Organisaties ingedeeld naar aard en wijze van productie/dienstverlening 6.4 Primaire, bestuurlijke en ondersteunende processen in de organisatie 6.5 Kwaliteitszorg bij processen 6.6 Onderdelen van het bestuursproces 6.7 Samenvatting 6.8 Oefenopgaven 6.9 Huiswerkopgaven 6.10 Antwoorden oefenopgaven Les 7 Processen in de organisatie 7.1 Inleiding 7.2 Strategische of omgevingsvariabelen 7.3 Product/marktcombinatie 7.4 Netwerkgedrag 7.5 Marketing 7.6 Strategische samenwerking 7.7 Corporate governance 7.8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 7.9 Samenvatting 7.10 Oefenopgaven 7.11 Huiswerkopgaven 7.12 Antwoorden oefenopgaven Les 8 Ontwerpparameters 8.1 Inleiding 8.2 Arbeidsverdeling 8.3 Horizontale taakverdeling 8.4 Horizontale decentralisatie 8.5 Delegatie of verticale decentralisatie 8.6 Vijf types van decentralisatie 8.7 Organisatiestelsels 8.8 Samenvatting 8.9 Oefenopgaven 8.10 Huiswerkopgaven 8.11 Antwoorden oefenopgaven Les 9 Stuurvariabelen 9.1 Inleiding 9.2 Motivatie van medewerkers 9.3 Standaardisatie en formalisatie 9.4 Macht 9.5 Stijlen van leidinggeven 9.6 Planning en control 9.7 Opleiding 9.8 Organisatiecultuur 9.9 Samenvatting 9.10 Oefenopgaven 9.11 Huiswerkopgaven 9.12 Antwoorden oefenopgaven Les 10 Rol en betekenis ondersteunende processen (1) 10.1 Inleiding 10.2 Besluitvorming 10.3 Communicatie 10.4 ICT 10.5 Logistiek 10.6 Samenvatting 10.7 Oefenopgaven 10.8 Huiswerkopgaven 10.9 Antwoorden oefenopgaven Les 11 Rol en betekenis ondersteunende processen (2) 11.1 Inleiding 11.2 Marketingfunctie 11.3 Financieel administratieve functie 11.4 Personele functie 11.5 Samenvatting 11.6 Oefenopgaven 11.7 Huiswerkopgaven 11.8 Antwoorden oefenopgaven 2

3 Les 12 Strategie: een inleiding 12.1 Inleiding 12.2 Strategie definitie 12.3 Strategieniveaus 12.4 De noodzaak van een strategie 12.5 Strategiebegrippen 12.6 Het business definition model van Abell 12.7 De totstandkoming van een (nieuwe) strategie 12.8 Samenvatting 12.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 13 De externe omgeving 13.1 Inleiding 13.2 Outside-in benadering 13.3 PESTEL: Onderdelen van de omgeving 13.4 Voorspellingstechnieken: scenario s 13.5 Vijf krachtenmodel (Porter) 13.6 Strategische groepen 13.7 Blue Ocean strategie 13.8 Samenvatting 13.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 14 De interne omgeving 14.1 Inleiding 14.2 Belang van een interne analyse 14.3 Resources, bekwaamheden en kerncompetenties 14.4 Benchmarking 14.5 De waardeketen 14.6 SWOT-analyse 14.7 Samenvatting 14.8 Oefenopgaven 14.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 15 Doelstellingstrategie en strategie op niveau bedrijfseenheden 15.1 Inleiding 15.2 Doelstelling strategie 15.3 Stakeholder mapping 15.4 Strategie op niveau bedrijfseenheden 15.5 De strategieklok 15.6 Onderhouden van het concurrentievoordeel 15.7 Reageren op een concurrentiedreiging 15.8 Product levenscyclus 15.9 Samenvatting Oefenvragen Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 16 Strategie op niveau onderneming 16.1 Inleiding 16.2 Ondernemingsstrategie 16.3 Het Ansoff-model 16.4 Diversificatie 16.5 Diverse strategieën van diversificatie 16.6 De Boston Consultancy Group (BCG)-matrix 16.7 De Ashridge portfolio matrix 16.8 GE-McKinsey matrix 16.9 Samenvatting Oefenvragen Huiswerkopgaven Antwoorden op de oefenopgaven Les 17 Vertaling strategie naar tactische en operationele planning 17.1 Inleiding 17.2 Besturingsniveaus 17.3 Strategisch niveau 17.4 Tactisch niveau 17.5 Operationeel niveau 17.6 Budgettering 17.7 Samenvatting 3

4 17.8 Oefenopgaven 17.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 18 Ontwerpvariabelen en onderzoeksontwerp benaderingen 18.1 Inleiding 18.2 De omvang van de organisatie 18.3 Leeftijd van de organisatie 18.4 Technologie 18.5 Omgeving 18.6 Drie onderzoeksbenaderingen over organisatieontwerp 18.7 Samenvatting 18.8 Oefenopgaven 18.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 19 Ontwerptypologieën en -modellen I 19.1 Inleiding 19.2 Ontwerptypologie Galbraith 19.3 Ontwerptypologieën van Mintzberg 19.4 Ontwerptypologieën van Heijnsdijk 19.5 Samenvatting 19.6 Oefenopgaven 19.7 Huiswerkopgaven 19.8 Antwoorden oefenopgaven Les 20 Ontwerptypologieën en -modellen II 20.1 Inleiding 20.2 De organisatiemetaforen van Gareth Morgan 20.3 De lerende organisatie van Peter Senge 20.4 De organisatietypologie van Lawrence and Lorsch 20.5 Criteria voor de effectiviteit van een organisatieontwerp 20.6 Samenvatting 20.7 Oefenopgaven 20.8 Huiswerkopgaven 20.9 Antwoorden oefenopgaven Les 21 Procesmanagement 21.1 Inleiding 21.2 Wat is procesmanagement? 21.3 Stappenplan van Dorr 21.4 Organisatie- en informatieconfiguraties 21.5 Samenvatting 21.6 Oefenopgaven 21.7 Huiswerkopgaven 21.8 Antwoorden oefenopgaven Les 22 Organisatiecultuur: geschiedenis 22.1 Inleiding 22.2 Herontdekking organisatiecultuur in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 22.3 Recente ontwikkelingen organisatiecultuurconcept 22.4 Cultuurverandering 22.5 Samenvatting 22.6 Oefenopgaven Huiswerkopgaven 22.8 Antwoorden oefenopgaven Les 23 Definitie en kenmerken organisatiecultuur 23.1 Inleiding 23.2 Ongrijpbare in organisatie 23.3 Karakter van de organisatie 23.4 Geheugen van de organisatie 23.5 Coördinatie- of beheersmechanisme 23.6 Context en proces: interpretatieve stroming 23.7 Definitie organisatiecultuur 23.8 Verband tussen strategie, structuur en cultuur 23.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 4

5 Les 24 Organisatiecultuurtypen I 24.1 Inleiding 24.2 Hofstede 24.3 Trompenaars 24.4 Harrison en Handy 24.5 Samenvatting 24.6 Oefenopgaven 24.7 Huiswerkopgaven 24.8 Antwoorden oefenopgaven Les 25 Organisatiecultuurtypen II 25.1 Inleiding 25.2 Deal and Kennedy 25.3 Otto en de Leeuw 25.4 Manfred Kets de Vries 25.5 De Caluwé 25.6 Diagnose van culturen: BROOM 25.7 Samenvatting 25.8 Oefenopgaven 25.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 26 Ontstaan, ontwikkeling en veranderen van een organisatiecultuur 26.1 Inleiding 26.2 Ontstaan van een organisatiecultuur 26.3 Leiderschap 26.4 Ontwikkelingsfasen en organisatiecultuur 26.5 Samenvatting 26.6 Oefenopgaven 26.7 Huiswerkopgaven 26.8 Antwoorden op de oefenopgaven. Les McGregor 27.6 Argyris 27.7 Reddin 27.8 Situatieafhankelijk leiderschap: (Fiedler) 27.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden op de oefenopgaven. Les 28 Leiding geven aan Het Nieuwe Werken 28.1 Inleiding 28.2 Het Nieuwe Werken 28.3 Virtuele organisaties 28.4 Virtuele teams 28.5 Telewerken of e-werken 28.6 Leidinggeven aan e-werkers 28.7 Samenvatting 28.8 Oefenopgaven 28.9 Huiswerkopgaven Antwoorden op de oefenopgaven Les 29 Aansturen en motiveren van medewerkers 29.1 Inleiding 29.2 Aansturen van medewerkers 29.3 Behoeftehiërarchie van Maslow 29.4 Motivatoren en hygiënefactoren van Herzberg 29.5 De behoeftetheorie van McClelland 29.6 Verwachtingstheorie van Vroom 29.7 Billijkheidstheorie van Adams 29.8 Algemene opmerkingen motivatietheorieen 29.9 Samenvatting Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden op de oefenopgaven Leiderschapstheorieën 27.1 Inleiding 27.2 Leiderschapsbenaderingen 27.3 Blake en Mouton 27.4 Hersey en Blanchard 5

6 Les 30 Aansturen van een team 30.1 Inleiding 30.2 Wat is een team? 30.3 Belbins teamrollen 30.4 Effectiviteit en model van Hackman 30.5 Levensloopfasen in een team 30.6 Samenvatting 30.7 Oefenopgaven 30.8 Huiswerkopgaven 30.9 Antwoorden op de oefenopgaven Les 31 Conflicthantering 31.1 Inleiding 31.2 Definitie 31.3 Potentiële oorzaken van conflicten 31.4 Het conflict wordt zichtbaar 31.5 Individuele conflictstijlen 31.6 Conflictmanagement 31.7 Samenvatting 31.8 Oefenopgaven 31.9 Huiswerkopgaven Antwoorden op de oefenopgaven Les 32 Organisatiediagnose 32.1 Inleiding 32.2 Wat is organisatiediagnose? 32.3 Casus 32.4 Samenvatting 32.5 Oefenopgaven 32.6 Huiswerkopgaven 32.7 Antwoorden op de oefenopgaven Les 33 Modellen voor organisatiediagnose 33.1 Inleiding 33.2 Interview 33.3 Enquête 33.4 Arbeidsstudie 33.5 Communicatieanalyse 33.6 Samenvatting 33.7 Oefenopgaven 33.8 Huiswerkopgaven 33.9 Antwoorden op de oefenopgaven Les 34 Rollen van de adviseur of verandermanager en veranderingen 34.1 Inleiding 34.2 Adviseur of verandermanager 34.3 Adviesmodellen 34.4 Acceptatiestrategieën 34.5 Verandering 34.6 Het krachtenmodel van Kurt Lewin 34.7 Planningsmodellen 34.8 Samenvatting 34.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden op de oefenopgaven Les 35 Het organiseren van verandering 35.1 Inleiding 35.2 Projectmanagement en verandering 35.3 Medezeggenschap en participatie van medewerkers 35.4 Samenvatting 35.5 Oefenopgaven 35.6 Huiswerkopgaven 35.7 Antwoorden op de oefenopgaven Les 36 Weerstand tegen verandering en organisatie energie 36.1 Inleiding 36.2 Weerstand 36.3 Weerstandsfactoren Veranderingsbereidheid 36.5 Organisatie-energie vergroten, weerstand verkleinen 36.6 Samenvatting 36.7 Oefenopgaven 36.8 Huiswerkopgaven 36.9 Antwoorden op de oefenopgaven 6

7 Les 37 Kwaliteitsmanagement 37.1 Inleiding 37.2 Kwaliteitszorg 37.3 Integraal kwaliteitsmanagement 37.4 PDCA-cyclus 37.5 Single loop learning en double loop learning 37.6 Samenvatting 37.7 Oefenopgaven 37.8 Huiswerkopgaven 37.9 Antwoorden op de oefenopgaven Les 38 Human Resource Management Les 39 Examen I 39.1 Inleiding 39.2 Proefexamen 39.3 Antwoorden proefexamen Les 40 Examen II 40.1 Inleiding 40.2 Proefexamen 40.3 Antwoorden proefexamen Handleiding: Schrijven van scriptie voor examen Advanced Management Nemas 38.1 Inleiding 38.2 Instrumenten van Human Resource Management 38.3 Competentiemanagement 38.4 Samenvatting 38.5 Oefenopgaven 38.6 Huiswerkopgaven 38.7 Antwoorden op de oefenopgaven 7

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Nemas Advanced Management

Nemas Advanced Management Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Inhoud. Management en maatschappij

Inhoud. Management en maatschappij Inhoud Deel 1 Management en maatschappij Hoofdstuk 1 Manager en management Management-in-actie: Alles wat ik doe, komt voort uit passie 1.1 Organisatie en management 1.1.1 De begrippen manager en management

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Management Begrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk

Management Begrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk 250 Management Begrippen Gert-Jan Melker Eerste druk 250 Managementbegrippen 250 Managementbegrippen Gert-Jan Melker Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Middle management. Uitwerkingen. Drs. J. Heijnsdijk

Middle management. Uitwerkingen. Drs. J. Heijnsdijk Middle management Uitwerkingen Drs. J. Heijnsdijk 1 Woord vooraf In deze docentenhandleiding zijn de uitwerkingen opgenomen van de vragen uit het opgavenboek. Het betreft meerkeuzevragen, open vragen,

Nadere informatie

Organisational Change management

Organisational Change management Organisational Change management een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Bron: Kleijn, H. en Rorink, F. (2005). Verandermanagement. Een plan van aanpak

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55 Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Mid mang.indb 3-08-0 0:55 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Organisatie en Management

Organisatie en Management Nick van Dam Jos Marcus Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten 241532.indb III Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Organisatie en Management

Organisatie en Management Organisatie en Management Marcus van Dam Een praktijkgerichte benadering van Zevende druk Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Opgedragen aan: Anjette, Jasper, Hugo en Yannick

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Theorie en Toepassing Aan Martine Aan Florian Management & Organisatie Theorie en Toepassing Dr. D. Keuning Dr. D.J. Eppink Tiende druk, 202 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten

Nadere informatie

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar Bouwstenen van management en organisatie Bouwstenen van management en organisatie prof. dr. D.J. Eppink drs. G.P. Melker ir. drs. P.J. Tack Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over

Nadere informatie

Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Handboek Managementmodellen Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Andere uitgaven bij

Nadere informatie

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen

Duurzame strategie. biq bouwt aan duurzaam bouwen Duurzame strategie biq bouwt aan duurzaam bouwen Naam L.G.K. Spoormans Cursistnummer 182961 Datum 31 augustus 2008 Onderwijsinstelling NCOI opleidingsgroep Opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde II, eindscriptie

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Managementbegrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

Managementbegrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten 250 Managementbegrippen Gert-Jan Melker Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: G2K-designers, Groningen/Amsterdam Eventuele

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Woord vooraf

WOORD VOORAF. Woord vooraf V WOORD VOORAF Woord vooraf Management is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel. Binnen allerlei organisaties doen vele mensen in zeer uiteenlopende functies aan management. Zowel commerciële ondernemingen

Nadere informatie

OPERATIONAL EXCELLENCE

OPERATIONAL EXCELLENCE OPERATIONAL EXCELLENCE 3.0 uitblinken in betrouwbaarheid Opexgroep 2011 Het is vrij om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op dit werk gebaseerd

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie

De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie Tom de Kort Anr: 596620 De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie 1 Voorwoord De aanleiding voor deze paper is de opdracht tot het

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management

Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management Academiejaar: 2008-2009 1 DE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 2 EINDDOELEN VAN DE OPLEIDING Algemene competenties

Nadere informatie