Arbeidsparticipatie van oudere werknemers: stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsparticipatie van oudere werknemers: stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid"

Transcriptie

1 Arbeidsparticipatie van oudere werknemers: stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid Sandra Brouwer, Sijrike van der Mei, Wendy Koolhaas, Ineke Bakker, Ute Bültmann, Jac van der Klink Universitair Medisch Centrum Groningen Annet de Lange, Marjolein Wessels, Hannah Untiedt, Lucy Wang, Beatrice van der Heijden Universiteit Nijmegen

2 Doelstelling Het maken van een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. het in kaart brengen van onderliggende determinanten om langer door te kunnen werken (werknemers), en om deze doelgroep langer in dienst houden (werkgevers). het in kaart brengen van bestaande instrumenten en interventies die zijn ontwikkeld om de inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Er wordt vanuit zowel de sociaal geneeskundige, arbeidspsychologische, juridische als vanuit de bedrijfskundige invalshoek informatie verzameld.

3 Definitie Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (Van der Klink e.a.; 2010)

4 Onderzoeksmethodiek 1. Expertmeeting 2. Veldraadpleging 3. Literatuuronderzoek 4. Verdiepende projecten Visie werknemer en werkgever Perspectieven: sociaal geneeskundig, arbeidspsychologisch, bedrijfskundig/hrm en juridisch Start: januari 2011 (12 maanden)

5 Expertmeeting Opzet Doel: Delen van kennis met experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Deelnemers: deskundigen uit kennisinstituten met expertise op het terrein van werk en ouder worden en vanuit bepaalde invalshoeken (sociaal geneeskundig, arbeidspsychologisch, juridisch en bedrijfskundig). Kennis betreft: 1. Kennis over determinanten, interventies en instrumenten op terrein van duurzame inzetbaarheid en oudere werknemer 2. Kennisleemte ten aanzien van duurzame inzetbaarheid

6 Expertmeeting Deelnemers Dr. Daan Andriessen, Lectoraat Intellectual Capital, Hogeschool INHolland; Prof. dr. Lex Burdorf, Maatschappelijke GezondheidsZorg, Erasmus MC, Rotterdam; Dr. Goedele Geuskens, Arbeid TNO Kwaliteit van Leven; Dr. Mark Heemskerk, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam; Prof. dr. Paul Jansen, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam; Dr. Albert Kampermann, Loopbaanuniversiteit, Open Universiteit; Dr. Dorien Kooij, Department of Human Resource Studies, Universiteit van Tilburg; Prof. dr. Peter Leisink, Bestuurs en Organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht; Dr. ing. Irene de Pater, Arbeids en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam; Drs. Francel Vos, Arbeid TNO Kwaliteit van Leven; Prof. dr. Tinka van Vuren, Strategisch Human Resource Management, Open Universiteit en Loyalis Consult.

7 Expertmeeting Resultaat Determinanten Sociaal geneeskundig: sterke effecten van ziekte/gezondheid op arbeidsparticipatie (verklaart 25%) gezondheidsmanagement levert naar schatting circa 1½ jaar langer doorwerken op determinanten van uitval uit het arbeidsproces : 1. arbeidsomstandigheden; 2. leefstijl; 3. subjectief ervaren gezondheid Arbeidspsychologisch: leeftijd voorspeller voor doorwerken: hangt samen met verschillen in motieven tussen jong en oud vervroegd uittreden: pull factoren (vrije tijd, familie, hobby); push factoren (ervaringsconcentratie en obsoletie, steun leidinggevende).

8 Expertmeeting Resultaat Bedrijfskundig: context van de medewerker is van invloed op de intentie en motivatie tot doorwerken: relatie leidinggevenden medewerker; organisatiekenmerken en het beleid van de organisatie, leerklimaat, HRMtools Juridisch: leeftijdsdiscriminatie randvoorwaarden moeten zodanig zijn dat werknemers gefaciliteerd worden en de gelegenheid hebben om door te werken belemmeringen in context rol voor overheid

9 Expertmeeting Resultaat Meetinstrumenten: Duurzame inzetbaarheid: meten met proxies/afgeleide variabelen Veelheid aan variabelen leidt tot omvangrijk instrumentarium Goed instrumentarium is ondersteunend in een aanpak rondom duurzame inzetbaarheid en geeft werkgever en werknemer concrete informatie Geen gouden standaard Interventies: Juridisch perspectief: ontziemaatregelen afgeschaft ivm Wet Gelijke Behandeling Belemmeringen in arbeidsrechtelijke procedures en pensioenregelingen Heffingskorting doorwerkbonus Overige perspectieven: Interventies gericht op communicatie tussen leidinggevende werknemer Levensfasebewust personeelsbeleid, arbo en verzuimbeleid, loopbaanbeleid

10 Expertmeeting Resultaat Kennisvragen effect bepaalde maatregelen (bijv scholing, juridische maatregelen) op doorwerken? verschil determinanten duurzame inzetbaarheid tussen leeftijds en opleidingsgroepen? kennis/expertise perspectieven combineren voor ontwikkelen meetinstrumentarium? mogelijkheden kwetsbare groepen gezien de ontbrekende arbeidsmarkt voor 50+ers? effect langer doorwerken op gezondheid en participatie (o.a. mantelzorg?) consequenties veranderend beleid van langer doorwerken in maatschappelijk perspectief (kosten baten)?

11 Veldraadpleging Opzet Doel: inzicht verkrijgen in de stand van zaken in Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Deelnemers: professionals vanuit de overheid, verzekeraars, adviesorganisaties, bedrijven, werkgevers en werknemersorganisaties Kennis betreft: ervaringen, best practices en behoeften vanuit het veld rondom het thema duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers.

12 Veldraadpleging Deelnemers Kees Akkerman, GITP; Sonja Bleuland, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Sandra Bonte, Akzo Nobel; Paul Van den Boom, Federatie Nederlands Vakverbond; Jos Breit, Verbond Verzekeraars; Betty Dalhoeven, Gerritsen Adviesgroep; Josje Frietman, Achmea Silver Pool; Paul Van der Gaag, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ko Henneman, Healthy Ageing Network Northern Netherlands; Henk Oderkerk, Buitenlandse Zaken Waterstaat; Tom Plug, Koninklijke Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Nederland; Els Schakenbos, Rabobank; Lidy Schilder, Blik op Werk; Aqualine Schulte, Factor 5; Hanna Van Solinge, Nederlands interdisciplinair Demografisch instituut; Koos Van der Spek, Koos Van der Spek advies (t/m december 2010 Siemens); Martijn de Wildt, Qidos; Conny Zwikker, Uitzendbureau 65plus.

13 Veldraadpleging Resultaat Ervaringen huidige praktijk: Oudere werknemers hebben niet kunnen anticiperen op de huidige veranderingen tav langer doorwerken Bedrijven worden gedwongen om met levensfase bewustbeleid bezig te gaan, is makkelijker voor grote dan kleine bedrijven. Herintreders grote afstand tot arbeidsmarkt Arbeidsmarkt 55+ is zwak, komen moeilijk aan het werk Mentaliteitsomslag noodzakelijk: geen betutteling van oudere werknemers. niet de leeftijd zou het criterium moeten zijn maar de ontwikkeling van de werknemer; investeren in alle leeftijdsgroepen opleiding etc demotiebeleid

14 Veldraadpleging Resultaat Kennisvragen Hoe definiëren we duurzame inzetbaarheid? Wat is juiste mix van beleidsinstrumenten om zo hoog mogelijke inzetbaarheid te verwezenlijken? Hoe kunnen we oudere werknemers die zelf niet meer willen toch stimuleren om binnen hun baan of binnen het bedrijf inzetbaar te blijven? Hoe financiële component betrekken in de discussie over duurzame inzetbaarheid? Hoe groep uitvallers aan het werk krijgen en houden?

15 Literatuuronderzoek Selectie Wetenschappelijke literatuur beroepsbevolking OF gepensioneerden indien retrospectieve dataverzameling/rapportage leeftijd 40 jaar (totale groep of data van subgroep) OF term older worker OF pre/early retirement uitkomstmaat: o indicator of determinant van arbeidsparticipatie o indicator of determinant van duurzame inzetbaarheid Grijze literatuur websites/zoekmachines zoektermen gebruikt die voortkwamen uit de definitie van duurzame inzetbaarheid selectie op relevantie voor rapport op grond van titel en samenvatting

16 Literatuuronderzoek Resultaten

17 Voorlopige conclusies veel kennis beschikbaar op terrein van ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid determinanten zijn bekend, maar specifieke informatie beperkt (mate, interaktie, groepsverschillen) gebrek aan evidence based interventies en instrumenten kennis gefragmenteerd, beperkt toegankelijk

18 Dank voor uw aandacht

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid Dr. Annet H. de Lange lectoraat human resource management Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management

Nadere informatie

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers 8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers Dorien Kooij, Josje Dikkers, Paul Jansen en Judith van den Broek Gezien de sterke vergrijzing van Westerse samenlevingen (o.a. OECD,

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Wilmar Schaufeli In dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Prof. dr. Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Inhoud Inleiding 7 1 Wat is vitaliteit? 9 2 Waarom is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van belang? 12

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid. Februari 2012

Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid. Februari 2012 Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid Februari 2012 1 Inhoudsopgave Proces Onderzoek Aanbevelingen Toolbox Conclusies literatuuronderzoek Succesfactoren bevorderen Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers Nr. 14 Herdruk 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de

Nadere informatie

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie Onder redactie

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Onder redactie van: Birgitte Blatter Luc Dorenbosch Laura Keijzer Duurzame Inzetbaarheid in perspectief Inzichten en oplossingen op

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen

Transformationeel leiderschap en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen Transformationeel leiderschap en duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen De mediërende invloed van organisatorische rechtvaardigheid en kwaliteit van arbeid Erik Nijskens Studentnummer: 851028319 Open

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Samenvatting en conclusies Demografische en maatschappelijke veranderingen nopen de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) te vernieuwen. De band tussen

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector eindrapport ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend

Nadere informatie

Perspectieven op de volksgezondheid

Perspectieven op de volksgezondheid Nederlands Congres Volksgezondheid 04 Perspectieven op de volksgezondheid 0 & april 04 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 04 is een initiatief van: tsg jaargang 9 / 04 nummer 3 Nederlands Congres Volksgezondheid

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie