SAMENVATTING PERSONEELSPSYCHOLOGIE (academiejaar )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING PERSONEELSPSYCHOLOGIE (academiejaar 2011-2012)"

Transcriptie

1 SAMENVATTING PERSONEELSPSYCHOLOGIE (academiejaar ) HOOFDSTUK 1: Intrductie tt HRM 1.1. Activiteiten (Wat valt er nder HRM?) Instrm Functiestudie Rekrutering Selectie Drstrm Training & ntwikkeling Prestatieberdeling Functiewaardering Verlning Uitstrm Exit Retentie Lpbaanmanagement (verkepelend) HR-planning Intern: in- en uitstraat gelijkmatig huden Extern: wie/wat vr resurces met je aantrekken? Ruimere cntext Organisatie-ntwerp en ntwikkeling Aandeelhuders, verheid & vakbnden 1.2. Delstellingen (Wat zijn de kernstellingen van HRM?) Stelling 1 Mensen zijn het belangrijkste kapitaal v/d rganisatie human resurces meten p dezelfde manier beheerd wrden als andere resurces Stimuleren, begeleiden, ntwikkelen (zachte kant) Vanuit zakelijk-ecnmische instelling (harde kant) High cmmitment high perfrmance WN = brn van pbrengsten waarin met wrden geïnvesteerd en waarmee zrgvuldig met wrden mgegaan Mensen zijn de hefbm naar cmpetitief vrdeel kst- f lastpst Kritische succesfactr = mate waarin rganisatie WN s kan mtiveren en hun talenten en cmpetenties weet aan te spreken Eigen WN s kunnen een niet te imiteren cmpetitief vrdeel geven a/d rganisatie Meer winst + minder verlp Stelling 2 (1) Alle HR-dmeinen zijn afgestemd p elkaar = interne fit f hrizntale integratie Vb: Michigan Matching Mdel [fig. 1.6, HB p.34] WN s meten wrden beheerd zals andere resurces

2 WN s z vrdelig mgelijk werven, spaarzaam gebruiken en zveel mgelijk ntwikkelen Maximale fit zeken tussen human resurce strategies (HRM) en business strategies (rganisatie) HRM-activiteiten meten gericht zijn p ndersteunen van strategische delstellingen v/d rganisatie Vral van belang hierbij: selectie, berdeling, belning en ntwikkeling Meten elkaar versterken (cntingentiebenadering) (2) HR is afgestemd p de rganisatiestrategie = externe fit f verticale integratie Ifv kerncmpetentie = geheel van bekwaamheden en technlgieën dat een bedrijf in staat stelt de cnsument een bepaald vrdeel te verschaffen luter administratie & beheersfunctie reactief Vb: MMM, rganigram (1) + (2) = strategische fit Strategische fit strategisch HRM HRM is verankerd Vertegenwrdigd in directieraad Staat p zelfde niveau als andere functies HRM wrdt afgerekend Met resultaten kunnen vrleggen aan directie (in cijfers) Vb: HRIS (Human Resurce Infrmatin Systems) Vb: balanced scre card = strategische methde m bedrijfsprestaties te meten, die rekening hudt met immateriële activa 4 secties: Financiële resultaten Klantrelaties Interne prcessen Opleiding & ntwikkeling Nadeel: niet geschikt m pesneelsgebnden factren te meten Daarm: HR scre card (fig. 1.4, HB p.26) Kernvraag: He kan HR ervr zrgen dat het bedrijf ver het persneel en de persneelssystemen beschikt m de bedrijfsstrategie te verwezenlijken? HR deliverables Geheel van HR-resultaten dat direct verband hudt met de bedrijfsstrategie en dat erte bijdraagt m die bedrijfsstrategie te realiseren 2 srten: HR perfrmance drivers + HR enablers HR perfrmance drivers Cruciale persneelsrelateerde vaardigheden en bekwaamheden HR enablers Mdereren het effect van HR perfrmance drivers

3 HR dables = efficiëntiematen HR-aspecten die eenvudig te meten zijn, maar die niet bijdragen tt het bereiken van de strategie Klemtn met p HR perfrmance drivers liggen, niet p HR dables Stelling 3 HRM = peple & prcess management HRM = strategisch & peratineel 4 rllen vr de HR-manager Mdel van Ulrich (fig. 1.5, HB p.31) In huidige snel veranderende mgeving met een rganisatie vanuit haar eigen unieke kerncmpetenties vertrekken m een cmpetitief vrdeel p de cncurrentie te behalen 4 HR-deliverables + bijhrende rllen vr HR-manager (tabel 1.2, HB p.33) 1. Management van strategisch HRM Ondernemingsstrategie vertalen in cncrete ndersteunende HR-activiteiten Fit HR- en bedrijfsstrategie (cfr. Michigan Matching Mdel) Rl = strategische partner 2. Management van bedrijfsinfrastructuur Uitbuwen van efficiënte administratie en infrastructuur Herntwerp van HR-prcessen Werven, trainen, belnen van managers die prductiviteit en efficiëntie binnen rgansatie verbeteren Rl = administratief expert/cst cntrller 3. Management van medewerkers Medewerkers betrekken & ntwikkelen Luisteren naar medewerkers & hen de ndige middelen geven Rl = verdediger van medewerkers 4. Management van transfrmatie & verandering Nieuwe rganisatie uitbuwen Managen van transfrmatie & capaciteit vr verandering Ontwikkelen van de ndige veranderingsbekwaamheid i/d rganisatie Identificeren en kaderen van prblemen, vertruwensbanden pbuwen met alle betrkkenen, prblemen plssen en actieplannen pstellen en begeleiden tt het einde Rl = change agent Om vlwaardige business partner te wrden in mderne nderneming, met HRM deze 4 gelijkwaardige rllen vervullen Enkele inherente paradxen: Strategisch partner verdediger van medewerkers Verrader van werknemersbelangen geen g vr praktische businessrealiteit Change agent administratief expert Prmten van verandering stabiele prcessen creëeren Lange termijn krte termijn

4 Externalisering Operatineel Kstenreductie (cf. ffshring) Inkpen van niet-beschikbare middelen Meilijk te managen activiteit Strategisch Internalisering Operatineel Besluit: Fcus p kerncmpetentie Versterking innvatievermgen Risicspreiding Financiële flexibiliteit Inkpen van niet aanwezige kennis HR lipsuctie mwille van kstenreductie MAAR: geen relatie tussen internalisering en HR-bestaffing Strategisch Lijnmanager verantwrdelijk vr belangrijkste resurces ( buwheer ) HR-manager vr minder rutinematige aspecten ( architect ) + caching lijnmanager MAAR: Mensmanagement pwaarderen bij lijnmanager (mtivatie) Vldende ndersteuning van lijnmanager (inzicht, tijd, cmpetentie) Nadeel: gevaar dat HR-manager cncrete prblemen te abstract en theretisch benadert en nvldende aandacht besteedt aan cncrete beheften van de mensen Verschillende rllen vr HR-manager HRM = generalistisch ( specialistisch) HRM = nauwe samenwerking met lijnmanagers 1.3. Andere benaderingen (Wat is HRM niet?) (Tabel 1.1, HB p.19) 1. Welzijnsdepartementen Cafetaria, huisvesting, taallessen, afhankelijkheid van WG Invled vakbnd daalt Overblijfsel: paternalisme (bevgdende huding van WG ver WN s) 2. Scientific Management (Taylr) Del: Organisatie z nafhankelijk mgelijk maken van arbeiders Prductiviteit en efficiëntie van arbeiders verhgen Kennis uit handen van arbeiders nemen en pnemen in handbeken van bedrijfsleiding Vernderstelling: arbeiders willen efficiënt gebruikt wrden en wrden gemtiveerd dr geld (bleek fut ~ Hawthrne studies) 4 principes: Verticale arbeidsdeling Strakke scheiding tussen uitverend werk cntrlerend/regelend werk Vernderstelling: prductieprcessen en arbeid kunnen z beter gepland en beheerst wrden

5 Hrizntale arbeidsdeling Cmplexe uitverende taken systematisch pgesplitst in z klein mgelijke, krtdurende deeltaken Elke deeltaak = andere WN Ok regelende taken van stafafdelingen psplitsen Tijd- en bewegingsstudies Handelingspatrnen van arbeiders vastleggen in gedetaileerde nrmen en prcedures Vernderstelling: er is vr elke functie ne best way Prestatieln Belning kppelen aan hgte van individuele arbeidsprestatie WN aanspren m binnen bepaalde tijdseenheid z veel mgelijk prducten te bewerken 3. Human relatins Hawthrne studies Prductiviteitsstijging dr psitieve huding van WN tv hun werk Wernemer als lid van een grep Sciale functie van werk 4. Industrial psychlgy Aandacht vr WN zelf Individuele verschillen gebruik van testen 5. Persneelsbeleid Tekrt aan krachten & prductiestijging tijdens WO I en WO II Veel WN s in legerdienst Overgebleven WN s hadden veel keuze tussen jbs grt verlp Nd aan afznderlijke persneelsadministratie Verlp tegengaan Efficiëntie van verige WN s verhgen Taken Administratie Aandacht vr arbeidsverhudingen Over met vakbnden Bewaren van sciale vrede Quality f wrk life Verhgen van welzijn van werknemers 6. Revisinisme Prgramma s vr jb design en jb enrichment Lpbaanplanning en -ntwikkeling Vergrten betrkkenheid en participatie WN s Vernderstelling: mens is van nature gericht p ntwikkeling en verantwrdelijkheid 1.4. Definitie van HRM (1) Een specifieke benadering van persneelsbeleid (2) Die ernaar streeft cmpetitief vrdeel te halen en te behuden dr het p een strategische wijze inzetten van medewerkers (3) En hierbij gebruik maakt van een scala aan persneelstechnieken

6 HOOFDSTUK 2: Functiestudie & cmpetentiemanagment 2.2. Terminlgische afbakening (fig 2.1, HB p.60) Functiebeschrijving (inhud, cntext) = nauwkeurige vaststelling en systematische, gedetailleerde beschrijving van de inhud en mstandigheden van alle activiteiten in een functie Descriptief (wat met je den?) Zwaartepunt p bserveerbare en gedragsmatige activiteiten Functieanalyse (vereisten) = nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan zijn beefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de eisen gesteld wrden Gericht p menselijke kwaliteiten (wat met je kunnen?) Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de ndige eigenschappen m de functie ged uit te efenen Veel meer deductief en psychlgisch Functieclassificatie (indelen van functies) = rdenen en/f greperen van de functies van een land, een streek, een sectr, een bedrijf f een afdeling naar nderlinge verwantschap vlgens één f meer gegeven criteria Basis vr verschillende lpbaanpaden 2.3. Buwstenen van functiestudie Descriptren Inhudelijke rubrieken v/d functiebeschrijving en analyse 3 grte grepen: Taken en verantwrdelijkheden Psychsciale vereisten Cntextuele aspecten Infrmatiebrnnen Subject matter experts (SME s) = persnen die reeds lange tijd cncrete ervaring met de functie hebben, zdat ze vertruwd zijn met wat deze inhudt Functiehuder Met al min. 6 maand de functie uitefenen Prblemen: Vaak meilijk m hun functieactiviteiten te verbaliseren Niet altijd gemtiveerd m mee te werken Verdraaien infrmatie

7 Oplssingen: Steun van (tp)management Delstelling functiestudie duidelijk maken Krte training in functiestudie geven Alleen bereidwillige functiehuders inschakelen Geen functiehuders gebruiken bij functiestudie waarvan de resultaten later gebruikt wrden p belningen vast te stellen Leidinggevenden Meestal direct leidinggevende van functiehuders Bepaalt vaak wat functiehuders meten den in hun functie en berdeelt hen daar k p Kan vrij ged vergelijkende rdelen ver functie vellen Prbleem: Mtivatie vaak weinig tijd m mee te werken Beschrijven de functie vaak zals ze zu meten gebeuren ipv he de functie daadwerkelijk wrdt uitgeverd Functieanalysespecialist Staffunctie binnen rganisatie ingehuurd als externe cnsultant Vrdeel: in staat m alle functies p dezelfde betruwbare manier in kaart te brengen en te berdelen + geen betrkken partij Nadeel: duur Technische experts Kan helpen als het gaat ver cmplexe technische functies Klanten Interne klanten (WN s van andere units binnen rganisatie) Externe klanten (klantgerichtheid belangrijk criterium in veel functies) Wetenschappelijk nderzek Hge crrelaties inzake cnvergentie tussen berdelingen van verschillende getrainde functieanalysespecialisten Vrij lage crrelaties tussen beschrijvingen van leidinggevenden en functiehuders p niveau van taken WN s met hgere cgnitieve vaardigheden, betere prestatieniveaus en meer werkervaring zijn betere berdelaars bij functiestudies Kwaliteit van functiestudie bepalen Interberdelaarsbetruwbaarheid Maar: betruwbaarheid = ndzakelijke, maar nvldende maatstaf vr validiteit Validiteit: Beschrijvingen vergelijken met harde maatstaven Ngal wat verschillen tussen subjectieve rdelen van functiehuders en bjectieve tijdsregistratie Methden van infrmatieverzameling (tabel 2.2, HB p.69) Observatie Znder te stren Vragen wat functiehuder det Participerende bservatie Interview Individueel grepsinterviews met functiehuders, leidinggevenden f technische experts

8 Vragenlijst Mgelijk m snel kwantitatieve gegevens ver functie te verzamelen bij grte grep functiehuders Grt aantal taken berdelen p bestede tijd, belang, frequentie, Lgbek Functiehuder hudt lg- f dagbek bij van activiteiten Vral interessant vr functies die meilijk te bserveren zijn Cmputers Elektrnische lgs van werkactiviteiten en -prcessen Bestaand materiaal Materiaal dat reeds aanwezig is in het bedrijf Dictinary f Occupatinal Titles (DOT) Wrdenbek van berepen Digitale versie: Occupatinal Infrmatin Netwrk (O*NET) Vrdeel: Beschrijving van grt aantal berepen Opsmming van kennis, vaardigheden, bekwaamheden en werkcntext (fig. 2.2, HB p.67) Nadeel: slechts algemene beschrijving van functies Analyse-eenheden Functie Alle pdrachten en taken die dr een persn wrden uitgeverd en die deel uitmaken van zijn functie Opdrachten Delen van de functie die tt de hfdverantwrdelijkheden van de functiehuder gerekend meten wrden Taken Elke pdracht bestaat uit een verzameling taken die óf gelijkwaardig zijn óf sterk met elkaar samenhangen Elementen He een bepaalde werkmethde wrdt aangewend m het gewenste resultaat te bereiken Bewegingen Welke bewegingen de functievervuller met verrichten bij de uitvering van de taken Cnclusie Cmbinatie van 2 f meer pties binnen een buwsteen is het beste Kiezen tussen verschillende descriptren bv del v/d functiestudie Elk bedrijf met eigen functiestudiesysteem uitbuwen, mdat deze techniek altijd bedrijfseigen met zijn

9 2.4. Vrbeelden van bestaande functiestudietechnieken Taxnmie van technieken van functiestudie (fig. 2.3, HB p.71) 2 dimensies: Wrkriented (taak) wrker-riented (persn) Type descriptren dat gebruikt wrdt Beschrijving van taken en activiteiten die meten wrden uitgeverd algemene functieaspecten die de persn beschrijven Functiegebnden technieken kan ver meerdere functies wrden tegepast Kwantitatief (metrisch) kwalitatief (narratief) Functinal Jb Analysis (FJA) (fig. 2.4, HB p.73) Steunt p de premisse dat alle functies in meer f mindere mate betrekking hebben p Mentale resurces (data) Symblen f abstracte entiteiten Interpersnlijke resurces (peple) Fysieke resurces (things) Tastbare vrwerpen Del: beschrijven wat een functiehuder det m de functie uit te veren ipv wat hij bereikt Taken plijsten die meten wrden uitgeverd m deze resultaten te bereiken Wrk-riented techniek Taakbeschrijving: Wie vert de taak uit? Welke activiteit wrdt uitgeverd? Wat is het directe resultaat/del? Welke hulpmiddelen (materiaal/gereedschap) wrden gebruikt? Welke instructies zijn er vrgeschreven? Taken berdelen dr functieanalysespecialist f SME s p berdelingsschalen In welke mate heeft elke taakbeschrijving betrekking p data, peple f things? Elk dmein ~ verschillende niveaus Relatieve betrkkenheid berdelen (percentage) Berdelingen als uitgangspunt gebruiken m persnskenmerken te bepalen die kunnen gebruikt wrden in andere HR-tepassingen Vrdelen: Kan p ruim scala van functies tegepast wrden Uitgebreide, gestandaardiseerde en kwantitatieve karakter v/d techniek Nadelen: Vergt grndige training + tijdsintesief Taakvragenlijst (task inventry) Nadruk p wat de functiehuder det (wrk-riented techniek) Verschil met FJA: Minder aandacht vr he en waarm functiehuder dit det Verschillende vragenlijst per functie ( FJA: taken staan vast) Lijst van taken wrdt verzameld en gegrepeerd in lgische clusters van bij elkaar hrende taken

10 Aan grep functiehuders (en hun leidinggevenden) vragen m elke taak te berdelen p aantal schalen Belang van taak? Tijd ndig? Frequentie van uitveren? Meilijkheidsgraad? Heveel tijd ndig m te leren? Gevlgen als slecht uitgeverd? Vrdeel: kan gemakkelijk kwantitatief wrden verwerkt Nadelen: Tijdsintensief vrbereidingswerk Per functie een andere taakvragenlijst Psitin Analysis Questinnaire (PAQ) Items ver: Infrmatie input Mentale prcessen Werkutput Relaties met anderen Werkcntext Andere functiekenmerken Berdeeld p belang, tijd, frequentie, dr functiehuder Rapprt gegenereerd Niet aan specifieke functies gebnden Jb Element Methd (JEM) Fcus p identificeren van kenmerken ( elementen ) van zeer gede persneelsleden (wrker-riented) Elementen = kennis, vaardigheden, bekwaamheden, interesses, persnlijkheidstrekken SME s maken lijst van kenmerken die zeer gede persneelsleden bezitten Elke SME berdeelt afznderlijke deze kenmerken p 4 schalen: 1. Mate waarin ng net aanvaardbaar presterende persneelsleden het kenmerk bezitten 2. Mate waarin met het kenmerk zeer gede persneelsleden geïdentificeerd kunnen wrden 3. Mate waarin er prblemen zuden ptreden als het persneelslid het kenmerk niet zu bezitten 4. Mate waarin een rganisatie, indien ndig, iemand met die kenmerk kan vinden Kwantitatieve verwerking bepalen welke kenmerken cruciaal zijn Vrdeel: Mgelijkheid m persnskenmerken af te leiden znder taken en activiteiten te specificeren (~ cmpetentiemanagement!) Nadeel: Methde te weinig gestructureerd en gestandaardiseerd lage betruwbaarheid Narratieve taakbeschrijving Krte mschrijving van taken van functiehuder in kwestie p papier zetten Meestal de neerslag v/e interview met de functiehuder (en/f zijn leidinggevende) Gestructureerd f ngestructureerd Cmmentaar v/d medewerker wrdt herschreven en ingedeeld in verschillende taken Del = functie vr iedereen begrijpelijk maken

11 Kritische incidententechniek Aan SME s wrdt gevraagd m na te denken ver specifieke vrbeelden waarin WN s zich zeer aanvaardbaar f zeer naanvaardbaar gedregen Accent p gedragsmatig materiaal (itt karaktergerelateerde beschrijvingen) Kritische incidenten = actuele, significante en specifieke vrbeelden van efficiënt en inefficiënt gedrag bij vregere f huidige WN s 3 vrwaarden: Cntext met uitverig beschreven wrden Gedrag (ndernmen acties) v/d medewerker met duidelijk in kaart gebracht wrden Kritisch incident met de gevlgen v/h gedrag bevatten Prblemen: kritisch incident rept vaak assciatie met uitznderlijke rampen p, terwijl k triviale incidenten kunnen wrden gerapprteerd SME s geven vaak te weinig gedragsmatige beschrijvingen en fcussen liever p eigenschappen Strategieën m het bedenken van kritische incidenten aan te medigen: Gebruik van prmpts Laptps Belangrijk dat SME s zich p hun gemak velen Max. 2 sessies plannen (max. 3u) Kritische incidenten vertalen naar meer algemene taken/gedragingen Kunnen dan als uitgangspunt dienen vr vaststellen van vereiste persnskenmerken Nadeel: niet zeker f verzamelde incidenten wel representatief zijn vr de functie (vaak bijznder situatiegebnden) Narratieve functiebeschrijving Krte schriftelijke mschrijving van de functie Kmt vaak vrt uit interview met functiehuder (en/f leidinggevende) Taken v/d functie beschreven in aantal zitten Andere inhudelijke rubrieken Opsmming v/d gebruikte middelen, vereiste eigenschappen, Kan wrden gebruikt als input bij diverse HR-technieken ( narratieve taakbeschrijving) Persnlijkheidsgebaseerde functieanalyse Opkmst van custmer service jbs en teamwrk Tegenmen belang persnlijkheidskenmerken Grtere vereisten aan WN s qua emtinele beheersing Fcus p de functie in het algemeen (itt fcus p taken) Functiehuders geven in survey aan in welke mate effectieve prestaties in een functie bepaalde persnlijkheidsfactren vereisen 3 technieken gebaseerd p Big Five: Persnality-Related Psitin Requirements Frm (PPRF) NEO Jb Prfiler Perfrmance Imprvement Characteristic Checklist (PIC)

12 Vrdelen: Helpt p vrhand hypthesen frmuleren ver welke persnlijkheidskenmerken wel en niet relevant zijn in een functie Eenvudig m vergelijkingen te maken ver functies heen Methden zijn betruwbaar Nadelen: Mensen vinden vaak persnlijkheidskenmerken belangrijk waarp ze zelf hg scren 2.5. Relevantie van functiestudie vr HRM (HB p.83-87) Rekrutering & selectie Training & ntwikkeling Functiewaardering & belning Lpbaanmanagement Prestatieberdeling Jb design Ergnmie en veiligheid 2.6. Kritiek p functiestudie Functiestudie staat haaks p mderne tendensen in rganisaties (tabel 2.5, HB p.87) Functies in mderne rganisaties veranderen cnstant (de-jbbing) Dynamisch ( statisch) Nu meer sprake van functieverstijgende rllen ~ anachrnisme Mdern management vraagt van persneel dat persneelsleden hun functie dikwijls zelf invullen en vrmgeven (jb crafting en jb sculpting) Mensen prberen spntaan hun functie uit te breiden (mentaal/fysiek/relatineel) Sterk accent p zelfntwikkeling, aanpassingsvermgen, extra-rl gedrag Organisaties verwachten dat mensen ut f the bx denken en handelen Cruciaal dat medewerkers hun gestelde resultaten halen. He dit exact gebeurd, is minder van belang. functiebeschrijvingen die gedetailleerd taken en activiteiten psmmen Mensen werken steeds meer in teams, prjectmatige structuren en netwerken. Organisaties wrden k steeds platter (minder hiërarchisch) functiestudie hudt te weinig rekening met teams en interdependente structuren Functiestudie hudt geen rekening met strategie v/d rganisatie Functiestudie is tijdsintensief en duur 2.7. Cmpetentiemanagement Definitie van cmpetenties Kerncmpetenties (rganisatiecmpetenties) = pakket bekwaamheden en technlgieën dat een bedrijf in staat stelt de cnsument een bepaald vrdeel te verschaffen

13 Individuele cmpetentie = nderliggende eigenschap van een persn, die resulteert in effectieve en/f superieure prestaties in een functie Mtivatie, karaktertrek, vaardigheid, aspect van zelfbeeld, aspect van sciale rl f van kennis Ijsbergmdel van Spencer & Spencer (fig. 2.9, HB p.90) Bven water: vaardigheden en kennis Duidelijk bserveerbaar Gemakkelijker beïnvledbaar via training en ntwikkeling Onder water: sciale rl, zelfbeeld, karaktertrekken, drijfveren Meilijker bserveerbaar en beïnvledbaar Prces van cmpetentiemanagement (fig. 2.11, HB p.94) Tp-dwn ( functiestudie: bttm-up) Bepalen van kerncmpetenties en ndzakelijke individuele cmpetenties Iteratief prces: 2 zaken meten gelijktijdig gebeuren Indelen van kern- en individuele cmpetenties in clusters cmpetentiemdel f cmpetentieraamwerk Gedragsindicatren per cmpetentie specificeren Via fcusgrepen, individuele interviews, vragenlijsten Nadruk p verzamelen van kritische incidenten Onderzeken in welke mate bestaand persneel deze cmpetenties bezit Gap-analyse = bestaande testand met ideale testand vergelijken Vastgestelde lacunes = uitgangspunt bij selectie, prestatieberdeling en training Triarchisch mdel van Wd & Payne (fig. 2.10, HB p.91) Drie metaclusters: sciale kracht, denkkracht en daadkracht Elke metacluster = verschillende individuele cmpetenties die relevant zijn vr een rganisatie Great Eight = 8 metacmpetenties die nderliggend zijn aan alle cmpetentieraamwerken 1. Leiden en beslissen 2. Ondersteunen en samenwerken 3. Interageren en presenteren 4. Analyseren en interpreteren 5. Ontwerpen en cnceptualiseren 6. Organiseren 7. Aanpassen 8. Ondernemen Verschillen met functiestudie Alle HR-technieken lpen nu k parallel met rganisatiestrategie Veel sterkere link met rganisatiestrategie (kerncmpetenties) bij bepalen van cmpetenties Descriptren: minder tt geen aandacht vr traditinele taken (hger niveau van abstractie) Cmpetentiemdellen zijn veel minder rigureus en diepgaand pgesteld Minder infrmatieverzamelingsmethden en minder SME s gebruikt Onderzek naar betruwbaarheid v/h prces wrdt niet als essentieel gezien Cmpetenties = functineel vr ntwikkelingsgerichten HR-activiteiten ( functiestudie = instrumenteel vr berdelingsgerichte HR-activiteiten)

14 Relevantie van cmpetentiemanagement Verhgen cmpetitiviteit en prestaties v/d rganisatie Cmpetenties als basis vr afstemmen van werving, selectie, berdeling, ntwikkeling en lpbaanbegeleiding (hrizntale integratie) Individuele cmpetenties v/d medewerkers vrmen de hefbm m de rganisatinele kerncmpetenties waar te maken (verticale integratie) alle bedrijfsprcessen p één lijn gebracht, ter ndersteuning van ndernemingsstrategie Kritiek p cmpetentiemanagement Terminlgische verwarring: veel definities in mlp + vaag en breed Beschikbare cmpetenties zijn te abstract en multidimensineel Empirisch bewijsmateriaal tvv cmpetentiemanagement is schaars Organisaties gebruiken bijna allemaal dezelfde individuele cmpetenties, terwijl deze bedrijfsspecifiek meten zijn m vrdeel p cncurrentie te halen Meilijk m individuele cmpetenties af te leiden vr selectie (fig. 2.12, HB p.97) Verwijzing naar Taylrisme: bv excellente WN s gedragingen identificeren die ptimal zijn m een functie ged uit te veren Ontwikkelen van cmpetenties = aanleren van ideale gedragingen aan alle WN s

15 HOOFDSTUK 3: Rekrutering & emplyer branding 3.1. Inleiding Rekrutering f werving = alle activiteiten die dr de rganisatie wrden uitgeverd met als primair del het identificeren en aantrekken van ptentiële medewerkers. Dmein van HRM waarbinnen aantrekkelijkheid v/e rganisatie als WG centraal staat 3 fasen: FASE 1 Organisatie richt zich p sllicitantenppulatie (delgrep van ptentiële sllicitanten met gewenste eigenschappen) die ze willen vertuigen m te slliciteren Individuen gaan p zek naar rganisaties met aantrekkelijke kenmerken die hen aanspreken als ptentiële WG Zeken beiden naar beperkte infrmatie ver talrijke mgelijkheden Weinig interpersnlijk cntact Initiële screening m aantal ptentiële sllicitanten/wg s te reduceren Eindigt met keuze van ptentiële sllicitanten m al dan niet bij bepaalde rganisatie te slliciteren FASE 2 Organisatie richt zich p sllicitantenpl (aangetrkken individuen die daadwerkelijk bij de rganisatie geslliciteerd hebben) Organisaties en sllicitanten zeken naar uitgebreide infrmatie ver resterende mgelijkheden Meer interpersnlijk cntact Resulteert in definitieve keuze van rganisatie, waarbij de geselecteerde sllicitant de jb krijgt aangebden FASE 3 Geselecteerden beslissen f ze de aanbieding al dan niet aanvaarden en een nieuwe medewerker van de rganisatie wrden Elke fase ~ andere functie van rekrutering FASE 1: identificeren en prberen vertuigen van ptentiële sllicitanten m te slliciteren FASE 2: zrgen dat sllicitanten geïnteresseerd blijven tijdens de selectieprcedure en niet afhaken alvrens de rganisatie haar definitieve keuze gemaakt heeft FASE 3: geselecteerden vertuigen m in te gaan p aanbieding v/d rganisatie Belang van rekrutering Bepaalt wie de rganisatie binnenkmt Eigenschappen van aangetrkken en aangewrven sllicitanten bepalen in belangrijke mate hun latere prestaties en behefte aan training War fr talent Krappe arbeidsmarkt minder sllicitanten beschikbaar meer cncurrentie m getalenteerd persneel aan te trekken Demgrafische trends geven aan dat da arbeidsmarkt ng krapper zal wrden in de tekmst

16 Knelpuntberepen Mgelijke rzaken (tabel 3.1, HB p.105) Orzaken aan de vraagzijde Orzaken aan de aanbdzijde Omgevingsfactren Orzaken bij de intermediairen (gebrekkige arbeidsbemiddeling) Nadelige gevlgen penstaande vacatures: Extra werk en druk vr huidige WN s Cntinuïteit v/d rganisatie kmt in gedrang Grei v/d rganisatie wrdt belemmerd 3.2. Rekruteringsmdellen Signaaltherie (signaling thery) Besluitvrmers die gecnfrnteerd wrden met nvlledige infrmatie en nzekerheid gebruiken inf die ze wel hebben als signaal f basis m afleidingen te maken ver ntbrekende infrmatie Rekruteringsactiviteiten waarmee ze wel te maken krijgen dienen als signaal vr belangrijke kenmerken van de rganisatie en de jb Objectieve factrentherie (bjective factrs thery) Sllicitantiebeslissingen en jbkeuzes zijn vrnamelijk gebaseerd p bjectieve kenmerken v/d rganisatie en de jb Universalistisch mdel: er zijn bepaalde factren die een jb frganisatie aantrekkelijk maken, ls van de kenmerken van een bepaalde persn Verwachtingstherie (expectancy thery) Attractiviteit v/e jb is gebaseerd p de kenmerken (valentie) en de kans dat deze kenmerken aanwezig zijn in de jb (instrumentaliteit) Werkzekenden kiezen jbs die hg scren p attractiviteit en waarvan ze verwachten dat hun inspanningen tt het verkrijgen van de gewenste jb zullen leiden (expectancy) Vrij ged in het vrspellen van jbkeuze, maar minder ged in vrspellen van sllicitatiebeslissingen Ptentiële sllicitanten gebruiken smmige kenmerken als niet-cmpensatrische screeningsfactren (jbs die niet aan bepaalde minimumeisen vlden wrden afgewezen, ngeacht de andere kenmerken van de jb) Generalizable decisin prcessing therie Initiële screening van jbs gebeurt p basis van enkele niet-cmpensatrische kenmerken In latere fasen wrdt meer infrmatie gezcht ver de impliciete favrieten m deze initiële keuzes te ratinaliseren Subjectieve factrentherie (subjective factrs thery) Individuen wegen kenmerken v/d rganisatie en jb af aan hun eigen waarden, beheften en persnlijkheid Meest aantrekkelijke ptie = diegene die best past bij die persnlijke kenmerken

17 Sluit aan bij 2 ruimere therieën: ASA-mdel Attractie, Selectie, Attritie (natuurlijk verlp) Vernderstelt dat verschillende srten rganisaties verschillende srten mensen aantrekken, selecteren en behuden Mensen die niet bij de rganisatie passen, gaan p termijn weg Steeds minder verschillen binnen rganisaties + steeds meer verschillen tussen rganisaties (hmgeneity hypthesis) Heeft p lange termijn mgelijk negatieve effecten p succes en vrtbestaan van de rganisatie Persn-envirnment fit benadering (fig. 3.1, HB p.108) Ptentiële sllicitanten velen zich meer aangetrkken tt rganisaties en jbs die cmpatibel zijn met hun eigen persnlijke kenmerken Impliceert dat effect van rekruteringsactiviteiten en jb- en rganisatiekenmerken niet vr iedereen hetzelfde is, maar afhangt van de eigenschappen van het individu 3.3. Uitkmsten van rekrutering Basisdelstelling: invullen van vacatures Subdelstellingen: Kwantiteit van sllicitanten He aantrekkelijker de rganisatie, he meer sllicitanten, he meer kans dat de ideale kandidaat zich daarnder bevindt Maar: meer werk vr rganisatie bij verwerken sllicitaties Kwaliteit van sllicitanten Opleidingsniveau? Vaardigheden? Talen? Intelligentie? Rekrutering met gericht gebeuren (targeted recruitment) Pre hire uitkmsten: Effectiviteit Wrden de vacatures vervuld dr geschikte kandidaten? Efficiëntie He snel wrden de vacatures vervuld? Heveel geld wrdt er besteed aan vinden van gede kandidaten? Spillver Effecten van rekrutering kunnen zich eveneens manifesteren p andere dmeinen Pst hire uitkmsten: Kwantiteit: bvb. percentage gewrven kandidaten dat na 3 jaar ng steeds in rganisatie werkt Kwaliteit: prestaties van nieuwe medewerkers Belangrijk m vraf delstellingen p te stellen mbt de uitkmsten Gelden achteraf vaak als basis vr evaluatie 3.4. Klassieke rekrutering Bdschap Organisatie heeft aanzienlijke speelruimte in wijze waarp inhud, psitieve aspecten en details van vacature beschreven wrden Jb- en rganisatiekenmerken pnemen die belangrijk zijn vr de delgrep

18 Aantrekkelijker: Meer infrmatie Specifiekere infrmatie Ongewne, unieke infrmatie Realistic Jb Preview (RJP) Op lange termijn heeft verdreven ptimistische bdschap negatieve effecten Schept bepaalde verwachtingen die niet vervuld wrden Leidt tt verminderde jbsatisfactie, betrkkenheid, prestatie en verhgde intentie m rganisatie te verlaten Ethische bezwaren ivm vrliegen van kandidaten Nadeel: kan rganisatieattractiviteit p krte termijn verminderen Vrdelen: Geeft sllicitanten mgelijkheid m betere inschatting te maken van hun fit met rganisatie en jb Biedt minder geschikte sllicitanten kans m zich terug te trekken Kwantiteit sllicitantenpl daalt, maar kwaliteit stijgt Expectatin Lwering Prcedure (ELP) Alternatief vr RJP Helpt sllicitanten in te zien dat hun verwachtingen vaak te hg zijn (gede uitbuw psychlgisch cntract Vrdelen tv RJP: Kan tegepast wrden p brede waaier aan jbs Er met niet negatief gesprken wrden ver rganisatie f jb Werkt nmiddellijk in p verwachtingen van sllicitanten Kanaal Keuze rekruteringskanaal met afgestemd zijn p media- en werkzekgedragingen van delgrep Interne rekrutering: Huidige medewerkers wrden aangemedigd m te slliciteren Vrdelen: Makkelijker m cmpetenties van interne kandidaten te berdelen Kst minder dan externe rekrutering Vacatures kunnen sneller wrden ingevuld Zijn al vertruwd met rganisatie (minder inwerkingstijd) Kan een middel zijn m medewerkers te mtiveren Externe rekrutering: Sllicitanten van buitenaf aantrekken Vrdelen: Verfrissende, vernieuwende wind in rganisatie Vereiste cmpetenties elders verwrven (minder pleidingsksten) Interne rekrutering kan interne evenwicht en hiërarchie in rg. in gevaar brengen externe rekrutering mzeilt dit Kan ndig zijn m te vlden aan evt. pgelegde nrmen vr aanwerving van leden van minderheidsgrepen Kan signaal vrmen vr huidige WN s dat rganisatie aan het veranderen (vernieuwen) is Niet vr elke vacature geschikte interne kandidaten

19 2 categrieën: Frmele kanalen Advertenties, eigen website, jbsites, jbbeurzen, publieke bemiddelingsdiensten (VDAB), uitzendbureaus, wervings- en selectiebureaus, campus recruitment Infrmelen kanalen Eigen persneel (emplyee referral) Externe relaties (eigen familie, vrienden, kennissen, zakenrelaties) Spntane sllicitaties (walk-in) Vreger persneel (rehire) Alternatieve indeling: 2 dimensies Mate waarin infrmatiebrn dr rganisatie kan wrden gecntrleerd Mate waarin sllicitant infrmatie verwerft ver rganisatie dr persnlijk zelf een aspect v/d rg. te ervaren (experiënteel) indirecte infrmatie via diverse media (infrmatineel) Organisaties gebruiken vaak meerdere kanalen Spntane sllicitaties is meest gebruikte kanaal Infrmele kanalen effectiever dan frmele kanalen + psitieve invled p rganisatieattractiviteit 5 verklaringen: Realistische infrmatie-hypthese Mensen die via bepaalde kanalen gerekruteerd wrden beschikken ver meer infrmatie ver de inhud v/d jb Laat vrm van zelfselectie te: evaluatie persn-jb fit Individuele verschillen-hypthese Verschillende rekruteringskanalen bereiken verschillende types mensen Mensen van rganisatie zijn bezrgd m eigen reputatie en psitie, en zullen dus zelf srt van prescreening drveren vr ze iemand aanbevelen Mediarijkheid (media richness) Rijke media zijn beter geschikt m cmplexe infrmatie te cmmuniceren Mgelijkheid tt tweewegscmmunicatie Zwel verbale als nnverbale signalen Persnlijke fcus Variatie in taal Infrmele kanalen: vaak face-t-facecmmunicatie (rijkste medium) Credibiliteit He gelfwaardiger de infrmatiebrn wrdt gepercipieerd, he grter het effect hiervan 2 cmpnenten: Expertise (mate waarin kanaal infrmatie geeft die nuttig is vr sllicitanten) Betruwbaarheid (mate waarin kanaal infrmatie geeft die eerlijk en accuraat is) Inf via infrmele kanalen: vaak gezien als betruwbaarder Met expectatins -hypthese Vanaf 1 e cntact met rekruteerder buw je een psychlgisch cntract p Nadeel infrmele kanalen: Mensen die men (via via) kent sllicitanten die vergelijkbare kenmerken hebben als huidige medewerkers Kan p lange termijn diversiteit en verniewing tegengaan

20 Persneelsadvertentie AIDA-mdel (Attentin Interest Desire Actin) Mnd-tt-mndcmmunicatie Emplyee referrals Refer a friend E-recruitment Online vacatures Online slliciteren Relatinship marketing Timing Tijdstip van rekrutering Snelle pvlging verschillende fasen Sneller dan cncurrentie jb aanbieden Anticyclish recruteren Belang van gede persneelsplanning Rekruteerders Bepaalde rekruteerders hebben grtere infrmatiewaarde dan anderen Credibiliteit rekruteerder heeft invled p rganisatieattractiviteit Signaaltherie: kenmerken/gedrag rekruteerder = signaal vr rganisatiekenmerken Invled rekruteerder grter naarmate sllicitant minder inf heeft 3.5. Emplyer branding Cmpetitieve strijd m beperkt aanbd sllicitanten aan te trekken en de emplyer f chice te wrden = techniek m als rganisatie een aantrekkelijk werkgeversimag p te buwen en band te creëren tussen WG en talent dat WG wilt rekruteren en behuden Prmten van duidelijk beeld van datgene wat nderneming verschillend en aantrekkelijk maakt als WG 3 stappen: Value prpsitin External branding Internal branding Raakpuntenmdel: emplyer brand met tt uiting kmen in elk mgelijk raakpunt met WN Instrumenteel-symblisch raamwerk (tabel 3.4, HB p.128) WG-imag = instrumentele dimensie (bjectieve jb- en rg.kenmerken) + symblische dimensie (prestige, prechtheid, cmpetentie, van rg.)

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006 Eisen definitief strategisch ndernemingsverslag 2006 umière A. Intrductie De afsluiting van het semester en het prject vindt plaats dr het schrijven van een verslag waarin beschreven wrdt he jullie rganisatie

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt. Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst

Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt. Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst Jbnzekerheid en innvatief werkgedrag: twee fenmenen in een veranderende arbeidsmarkt Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst Inhud Veranderende arbeidsmarkt Jbnzekerheid Innvatie Vier resulterende

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Generaties in organisaties: vergrijzing en personeelsbeleid als context voor intergenerationele conflicten

Generaties in organisaties: vergrijzing en personeelsbeleid als context voor intergenerationele conflicten Generaties in rganisaties: vergrijzing en persneelsbeleid als cntext vr intergeneratinele cnflicten Dr. Eva Platteau KU Leuven Inhud Aanleiding vr het nderzek He kijken naar generaties in rganisaties?

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Leerkracht vs. team? Naar een optimale balans tussen de leerkracht als individu en als teamlid voor het stimuleren van effectieve vakgroepwerking

Leerkracht vs. team? Naar een optimale balans tussen de leerkracht als individu en als teamlid voor het stimuleren van effectieve vakgroepwerking Leerkracht vs. team? Naar een ptimale balans tussen de leerkracht als individu en als teamlid vr het stimuleren van effectieve vakgrepwerking Katrien Vangrieken SOK-cngres 2 juni 2017 1 Het belang van

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom Talent aan Zet Een Talent Ontwikkel Prgramma (TOP) van Talentrm Een prgramma vr mensen met kennis en ervaring, mensen met deskundigheid die tegelijkertijd het idee hebben dat er veel meer uit henzelf te

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig Gede relatie met cllega s, maakt leraren gelukkig He leraren zich velen, f ze het vlhuden in nderwijs en geneg energie krijgen, hangt k af van de kwaliteit van hun relaties met cllega s p schl. Dat blijkt

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. 2014/2015 Natuurlijk een Netwerkcach! Brchure Trainingsprgramma s Prfessinals Krte Opleidingen van Ik-land nar Wijland. Ged kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcach! Trainingen rechtstreeks van de

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele.

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele. GPS naar werk Wat is het del van uw rganisatie? - (Huistaak-)begeleiding rganiseren vr GOK-leerlingen (en hun uders) in Zele. - Overleg tussen lkale initiatieven (van huistaakbegeleiding), het LOP, de

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie