Projectverslag. Bewuste Evolutie van Organisatie Cultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectverslag. Bewuste Evolutie van Organisatie Cultuur"

Transcriptie

1 Projectverslag Voor de Postdoctorale opleiding Cocreatie en Cocreatiew etenschappen 2004 International Institute for Inclusive Science Thierry de Wijn Diemen Februari 2005

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat hieraan vooraf ging Praktijkdeel. Het begin. De Prakijk 1. StiM Waarden Onderzoek. 4 Fase 1: Cultuurmeting. Fase 2: Implementatie van de resultaten. Fase 3: Vervolg. Evaluatie De Praktijk 2. Cursus Gateway to Conscious Evolution. 8 Invoering in Nederland. De Gateway studiegroep. Bewustzijnsontwikkeling, zingeving en roeping. 9 Theoretisch deel.. 10 Literatuurlijst. 21 Het Chinese Eindexamen bestond lang geleden uit één proef. Studenten moesten alles opschrijven wat ze wisten. Eén student schreef tijdens dat examen twee chinese karakters op het papier. De karakters voor inademen en uitademen. Jin en Jang. Later is hij keizer van China geworden. Anonieme bron? We kunnen mensen niets leren. We kunnen ze alleen helpen het in zichzelf te ontdekken Galileo Galilei pagina: 2/23

3 Inleiding. Als student Cocreatiewetenschappen kun je natuurlijk niet volstaan met hetgeen de Chinese Keizer lang geleden deed. Wat wel blijft staan is dat wat we weten in het niet valt bij het ongekende wat in ons besloten ligt. En als we dat wat in ons besloten ligt in de wereld kunnen brengen, dan zijn wonderen mogelijk. Hetgeen in een nutshell mijn zoektocht van een jaar Cocreatiewetenschappen en veertig jaar leven samenvat. En wat aansluit bij de zeer actuele en kritische zoektocht naar het creeeren van een duurzamen samenleving. De klok tikt, en het is vijf voor twaalf... Dit verslag van één jaar Cocreatiewetenschappen is opgebouwd uit een praktijkdeel en een theoretisch deel. In het praktijkdeel ga ik in op een tweetal praktijkprojecten te weten het uitgevoerde Waarden Onderzoek, en de leergang Gateway to Conscious Evolution. Gezien de scope van mijn onderzoek ga ik ook kort in op persoonlijke transformatie, aangezien het zozeer de kern raakt van mijn werk en onderzoek. Voor een uitgebreid verslag op dit punt verwijs ik naar een separaat supervisie verslag. Het gedeelte waarin het theoretische deel wordt besproken is gebaseerd op een artikel dat ik geschreven heb voor een boek over spiritualiteit in organisaties, dat in 2005 uitgegeven zal worden door de NVSP onder eindredactie van Dr. Dirk van Dierendonk (Erasmus Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde) pagina: 3/23

4 Wat hieraan vooraf ging. Eén van mijn leraren heeft mij geleerd dat er een verschil is tussen wat hij noemde woordlessen en wereldlessen. Woordlessen zijn lessen die we tot ons gekregen hebben via boeken, studie enzovoort. Wereldlessen zijn lessen die we volledig doorleefd hebben, die op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau geïntegreerd zijn. Het zijn wereldlessen die mij geinspireerd hebben en nog inspireren om te doen wat ik doe, en waarom ik met groot enthousiasme de postdoctorale opleiding Cocreatie en Cocreatie Wetenschappen heb gevolgd. En de resultaten daarvan met u als lezer deel. Een aantal jaar geleden werkte ik als business consultant bij een groot software house. Ik had in eerste opzicht een goede baan, interessant werk rondom de invoering van de Euro in de financiele wereld, een goed salaris enzo. Wat wil een mens nog meer? Maar ik was ontevreden, niet geinspireerd en zelfs gedeprimeerd. Met de nodige moeite wist ik me los te rukken uit dat veilige bestaan. Vastbesloten mijn dromen te volgen en waar te maken. Ik wilde het volle leven ervaren. Op dat moment was de grote droom te gaan zeilen, niet een klein stukje, maar echt: rond de wereld. Met goede moed ging ik op pad. Eerst nog wat extra ervaring opdoen en gelijktijdig op zoek naar een geschikt schip. Daarvoor ging ik naar Florida en de Carribean om aan een paar races mee te doen en ter plekke te kijken naar geschikte schepen. Het Zwitserleven gevoel in de praktijk zullen we maar zeggen. Het zeilen was leuk, de schepen mooi, maar al snel kreeg ik toch een gevoel dat er iets ontbrak. Toen enige tijd later ook mijn zeilpartner afhaakte kwam ik tot de conclusie dat rond de wereld zeilen toch niet zo n goed idee was. De droom was doorgeprikt. De jaren daarna heb ik me in de eerste plaats gericht op eigen ondernemerschap, en een diversiteit aan projecten gedaan, varierend van het bouwen van internetsites, advieswerk, en het oprichten van een bedrijf op gebied van beleggingen. Een avontuurlijke tijd. Maar toch ontbrak er iets. Het knagende gevoel bleef me volgen, van is dit nu alles. In de winter van wist ik het even echt niet meer. Toen kwam plotseling vanuit een totale leegte één plan op: ik wilde naar Australie. Ook een droom die ik al lang koesterde om gedurende lange tijd in Australie te zijn. En misschien wel te blijven. Na nog een aantal maanden gewerkt te hebben, en de nodige voorbereiding begon dit volgende hoofdstuk van mijn avontuur. Op 11 september 2001 krap vier uur na de aanslagen op de Twin Towers in New York zat ik in het vliegtuig. En terwijl de hele wereld leefde met de gevolgen van het terrorisme en de strijd daar tegen en uiteraard alle media aandacht daarvoor deed ik mijn ding Down Under. Ik genoot van de onbeschrijfelijke schoonheid van het landschap en de natuur van Australie, genoot van de ongereptheid en leegte. Tijdens werk als vrijwilliger in het Regenwoud gebeurde er ook iets anders. Ik werd me bewust van de vernieling van natuur en milieu die ook daar al was aangericht. En langzaam begon er iets in mij te groeien. Een enorm verlangen om te weten wat er feitelijk aan de hand was, en een verlangen om uit te vinden wat dat voor mij betekende en wat ik er mee kon. Een volgende fase in het avontuur was aangebroken. Langzaam verdween de droom van het leven in Australie die ik had gekoesterd naar de achtergrond, en na terugkomst in Nederland begon een intensieve zoektocht naar de antwoorden. Wat was er aan de hand, en wat betekende dit voor mij. Ik verslond stapels boeken, speurde het internet af, en bezocht andere mensen die zich met milieu, duurzaamheid, armoedebestrijding en aanverwante onderwerpen bezig hielden. De grootste vraag waar ik mee bleef zitten was hoe het toch kwam dat ondanks alle baanbrekende innovaties, ondanks alle inspanningen toch zo weinig vooruitgang werd bereikt bij het oplossen van de grote problemen waarmee de wereld op dit moment kampt pagina: 4/23

5 Tijdens mijn zoektocht waren er een paar onderwerpen die mij raakte. Als eerste was daar het boek Naar een bedrijfsvoering met een ziel van Richard Barrett dat me raakte. Als dat zou kunnen! Het andere was het begrip Bewuste Evolutie en het gelijknamige boek geschreven door Barbara Marx Hubbard. Wat ik ontdekte was dat mijn reis en zoektocht die ik hierboven beschreef niet losstaat van wat er in de grote wereld gebeurt. Ik ontdekte een innige verbondenheid van mijn eigen worsteling met die in wereld. En dat mijn eigen zoektocht in essentie een zoektocht naar betekenis en zingeving was. Die zingeving bleek voor mij gelegen in het ontdekken van mijn persoonlijke bijdrage aan de ontwikkelingingen in de wereld pagina: 5/23

6 Praktijkdeel. Het begin. Bij de start van de postdoctorale opleiding Cocreatie en Cocreatie Wetenschappen heb ik ingevoeld hoe mijn praktijkproject er uit zou kunnen zien. Tijdens een diepe mediatie kreeg ik een heldere inval waarbij als het ware gechallend een inspirerende visie tot me kwam waarbij diverse concepten die ik de afgelopen jaren had opgedaan als puzzelstukjes in elkaar vielen, en aansloten bij de praktijk. Ik zag helder hoe organisaties die echt werk wilden maken van verduurzaming allereerst een traject van organisatiecerandering en persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers zouden moeten doorlopen. Deze inzichten hadden een paar inspiratiebronnen. Ten eerste de wetenschap dat veel innovatie maar zoe moeizaam ingang vindt in het mainstream bedrijfsleven (Hawken et al. 1999). Een andere inspiratie deed ik op tijdens een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de followup van de World Summit For Sustainable Development in 2002 Te Johannesburg. Tijdens deze bijeenkomst november 2003 gaf minister van Aardenne van Ontwikkelingssamenwerking openlijk blijk van haar frustratie. Eén van de speerpunten in het beleid dat naar aanleiding van de World Summit was ontwikkeld heet partnerschappen voor duurzaamheid. Het idee klinkt goed. Analoog aan het functioneren van ecosystemen gaan we ook in de maatschappij op zoek hoe we specialismen van verschillende partijen, bedrijfseven, NGO s, Overheid en onderzoeksinstituten kunnen verbinden. De overheid had een subsidiepot van 4 miljoen klaarliggen. Maar... er kwamen vrijwel gen projectvoorstellen. Deze ervaringen en meer brachten me tot het inzicht hoe uiteindelijk de tools die ik in handen had praktisch toepasbaar waren om verder te komen. Ik zag een complex project voor me gericht op het creeeren van een partnerschap voor duurzaamheid. Drie bedrijven waren er voor nodig. De kern van het project was gericht op organisatieontwikkeling, met behulp van de CTT methodiek van Richard Barrett. Aangezien een belangrijke voorwaarde voor organisatieontwikkeling persoonlijke transformatie is, zag ik ook een belangrijke plaats voor de Gateway cursus ontwikkeld door Barbara Marx Hubbard. Een complex project. Visionair. En hoe liep het in de praktijk? De Prakijk 1. StiM Waarden Onderzoek. Het idee voor dit project heb ik in twee uur op de dag voor de start van de opleiding op papier gezet. Het voelde duidelijk geinspireerd. Ik heb het in de nieuwsbrief van SVN laten opnemen. Maar verder wist ik eigenlijk niet zo goed hoe het van de grond te krijgen. De volgende maanden ben ik meer bezig geweest met mijn eigen proces, en heb ik het project even losgelaten. Persoonlijke transformatie gaat vooraf aan... Dat wist ik al. In april kreeg ik tijdens een healingdag verzorgd door Wim van Betuw en Mary Bron weer een heldere inspiratie. Ik wilde een cultuuronderzoek doen voor StiM. Op dat moment waren zowel de opleidingsgroep als het StiM team in een turbulente fase. Een cultuuronderzoek gaf de mogelijkheid handvaten te vinden voor een gerichte ontwikkeling. In oveleg met Anne Stijkel, hoofd van de opleiding, besloten dit te doen. En tevens besloten om hiervan mijn praktijkproject te maken pagina: 6/23

7 Fase 1: Cultuurmeting. In de maanden mei en juni is het onderzoek uitgevoerd. Een vraagstelling vooraf was wel, hoe om te gaan met de twee subgroepen in het onderzoek, namenlijk het StiM team en de studenten van de postdoc. We hebben besloten om alle resultaten van de individuen samen te voegen en het als aandachtspunt mee te nemen bij de beoordeling van de resultaten. Bij het onderzoek met het CTT model van Richard Barrett wordt aan alle deelnemers gevraagd om drie keer de tien belangrijkste waarden te selecteren uit een lijst, 10 waarden die het best aansluiten bij jezelf, bij hoe je de huidige cultuur van StiM ziet, en hoe je de gewenste cultuur ziet. De resultaten worden zowel individueel als collectief teruggekoppeld. Aan het onderzoek deden 4 medewerkers van StiM en 4 studenten mee. Onderstaand zijn de collectieve resultaten weergegeven. (schema s op de volgende bladzijde) Een aantal essentiele punten die uit het onderzoek kwamen waren: 1. Anne Stijkel, de directeur is duidelijk cultuurdrager. Ze herkent zich verreweg het beste in de cultuur van StiM (vijf matches tussen persoonlijke waarden en huidige cultuur; van de andere deelnemers is dat maximaal 3 matches). 2. De huidige cultuur is sterk gericht op transformatie. Niet zo vreemd misschien als je het hebt over een kraamkamer voor vernieuwing. Van de top waarden zijn er 4 op niveau 4 (Transformatie). Hier werden de volgende waarden genoemd; continu leren, diversiteit, missiegericht en persoonlijke groei 3. Bij de huidige cultuur zijn er geen waarden op de onderste drie niveau s. Bij de individuele resultaten zijn die er wel maar beperkt. Dit gecombineerd met het feit dat bij de Balance Needs Scorecard witte vlekken zitten bij de gehele harde kant van de organisatie is een belangrijk aandachtspunt voor vervolgonderzoek. Wat is hier aan de hand? 4. Bij de gewenste cultuur geven alle deelnemers aan meer aandacht te willen voor samenwerking. In termen van het model: interne cohesie. Hier werden de volgende waarden genoemd: creativiteit, enthousiasme, gedeelde visie, integriteit, passie, en vertrouwen. Een hele duidelijke focus en behoefte aangezien maar liefst 6 van de tien waarden die in het collectieve schema voorkomen op dit niveau betrekking hebben. 5. Voor een organisatie die zich richt op maatschappelijke vernieuwing is het ook opvallend te noemen dat er zowel in de huidige cultuur als de gewenste cultuur weinig waarden op de niveau s 6 en 7 te vinden zijn. Alleen de waarde wijsheid komt voor bij de gewenste cultuur. Waardes op deze niveaus hebben betrekking op verbinding met de gemeenschap en de wereld. Ook hier de vraag, waar duidt dit op? 6. Een van de deelnemers aan het onderzoek herkende zich totaal niet in de huidige cultuur van StiM. Een duidelijke voorbode, enkele weken na het onderzoek is ze gestopt met de opleiding. Fase 2: Implementatie van de resultaten. Na afloop van het onderzoek zijn drie vervolgstappen uitgevoerd, namenlijk terugkoppeling van de collectieve resultaten (zie boven), individuele bespreking en terugkoppeling van individuele resultaten, en vervolgens een collectieve bespreking van het vervolg pagina: 7/23

8 Voor de bespreking van het vervolg is de eerste stap gezet in september. Met de opleidingsgroep is een ochtend gestoeid met waarden. Hieruit kwamen twee dingen duidelijk naar voren. Ten eerste dat er behoorlijke overeenstemming was over wat de groep de belangrijkste waarden vonden voor de gewenste cultuur. Het meest werden genoemd: wijsheid, enthousiasme en open communicatie. Een tweede punt was dat de tijd mog niet rijp was om een keuze voor de drie kernwaarden te maken. Hiervoor moet een verdere dialoog over de betekenis van de verschillende waarden plaats vinden. Fase 3: Vervolg. Aanbevelingen voor het vervolg: Vervolgsessie plannen met het StiM team en de voormalige studenten (voor zover die nog betrokken willen zijn). Een belangrijk speerpunt uit het onderzoek is het creeeren van een cultuur van interne samenhang. Dit betekent de waarden die daar bij horen te leven en steeds meer in het werk te incorporeren. Aandachtspunt is dan ook om als team steeds meer te leren om in dialoogvorm te communiceren, om zo echt de synergie van het team vorm te geven en te versterken. Individuele waarden verder in dialoog bespreken. Concretiseren hoe de verschillende waarden vorm te geven in de organisatie met de mensen. Evaluatie. Met het uitvoeren van het Waarden onderzoek is een belangrijke stap gezet in de doorgroei van StiM. Aangezien ik als trekker van dit project in het najaar vanwege een kuur twee maanden uitgeschakeld ben geweest heeft het project na september stil gelegen. Het goud moet nog wel uit de onderzoeksresultaten worden gehaald. Door persoonlijke ziekte is er nog niet genoeg tijd geweest om de resultaten voldoende door te werken. Daarnaast speelt ook dat cultuurontwikkeling een proces van de lange adem is, en niet in enkele maanden afgerond is. Hoe graag we dit ook soms willen. Tijdens de bepreking zowel individueel als collectief werd mij weer duidelijk hoezeer het proces beinvloed wordt door de persoonlijke inbreng en ook gevoeligheden, projecties en schaduwen over en weer. Een kernstuk van de opleiding kwam in deze praktijk mooi naar voren pagina: 8/23

9 Co-Creative Sciences CTT Assessment (8) Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values 1. openheid (5) 2. verantwoordelijkheid (4) 3.visie (4) 4. creativiteit (3) 5. enthousiasme (3) 6.milieubewustzijn (3) 7.gezondheid (3) 8. eerlijkheid (3) 9. onafhankelijkheid (3) 10. persoonlijke ontplooiïng (3) 11. persoonlijke groei (3) 12. betrouwbaarheid (3) 1. continu leren(6) 2. diversiteit(4) 3. missiegericht (4) 4. enthousiasme (3) 5. passie (3) 6. persoonlijke groei (3) 1. creativiteit (5) 2. verantwoordelijkheid (5) 3. vertrouwen (5) 4. enthousiasme (4) 5. open communicatie (4) 6. gedeelde visie (4) 7. continu leren (3) 8. integriteit(3) 9. passie (3) 10. wijsheid (3) PL = 12-0 IRS (P) = IRS (L) = Matches PL = 6-0 IROS (P) = IROS (L) = Matches PL = 10-0 IROS (P) = IROS (L) = Matches Values Assessment LEGEND Underline= PV & CC match P = Positive I = Individual Red = PV, CC & DC match L = Potentially Limiting R = Relationship Red = CC & DC match (hollow dots) O = Organizational Blue= PV & DC match S = Societal Cultural Transformation Tools June 2004 Co-Creative Sciences CTT Assessment (8) BALANCED NEEDS SCORECARD Current Culture Values Corporate Finance Desired Culture Values Corporate Finance Corporate Fitness Client Relations Corporate Evolution Corporate Culture Society/ Community Contribution Society/ Community Contribution Balanced Needs Scorecard Cultural Transformation Tools June 2004 Schema s StiM Waarden onderzoek, Juni pagina: 9/23

10 Praktijk 2: Cursus Gateway to Conscious Evolution. Een tweede belangrijk onderdeel van de visie die ik heb ontwikkeld wordt gevormd door het concept van Bewuste Evolutie, ontwikkeld door Barbara Marx Hubbard. Hievoor had ik in 2003 de cursus gevolgd, en in 2004 de stap genomen het door te geven en als gids met een groep in Nederland aan de slag te gaan. In het vervolg wil ik ingaan op mijn ervaringen met de studiegroep en daarnaast met het op de grond krijgen van de cursus en de visie in Nederland. Om te beginnen met het laatste. Invoering in Nederland. Het op de grond krijgen van een nieuwe visie en opleiding is een interessant proces, en heeft me essentiële leerpunten gegeven voor wat cocreatie is. Wanneer is het de juiste tijd om iets te doen, wat wil er gebeuren... In januari 2004 deed zich de mogelijkheid voor om het cursusmateriaal te vertalen in het Nederlands, aangezien een tweetal vrijwilligers zich aanboden. Dit leek een interessante mogelijkheid, en hiermee ben ik gelijk enthousiast aan de slag gegaan. In maart kwam er een kink in de kabel doordat de belangrijkste vertaler zich terug trok. Wat nu te doen? Loslaten maar, aangezien het geen haalbare kaart leek om dit door te zetten. In april kwam inspiratie voor een andere mogelijkheid. In plaats van de cursus vertalen, het boek Conscious Evolution vertalen. Gelijk diverse uitgevers benaderd hiermee, en dit bleek een schot in open doel te zijn: Binnen korte tijd was het geregeld en begin december was de boekvertaling gereed. Concluderend is dit waarschijnlijk een veel betere eerste stap dan het vertalen van de cursus. En luisterend naar de signalen is dit uiteindelijk gelukt. De Gateway studiegroep. Ook het vormen van de studiegroep was iets waar synchroniciteit duidelijk voelbaar was. Ik had de cursus voor mijn contact met StiM leren kennen. De Gateway cursus sluit prachtig aan bij de visie van StiM, zodat onder de vlag van StiM deze cursus in Nederland kan worden gegeven. Duidelijk een win, win. Het bleek in januari 2004 dan ook niet moeilijk om middels een tweetal introductieavonden een groep cursisten te vinden die wilde beginnen met de cursus. Gedurende het jaar is de groep kleiner geworden. Dit heeft met name te maken gehad met het feit dat enkele mensen toch niet helemaal gecommiteerd waren voor de cursus en te veel andere activiteiten hadden. De Gateway cursus vergt duidelijk committment. De shift van Ego naar Essentie is een zeer wezenlijke en die maak je niet zo maar. De visie van Barbara Marx Hubbard op dit punt is ook dat wanneer je deze committment eenmaal hebt gemaakt, dat er geen weg terug meer is. Dit is ook een belangrijke leerervaring, aangezien ik dit materiaal ook bij organisaties wil invoeren. Weten wat je verkoopt is wel een heel belangrijk aspect daarbij. Uiteindelijk is de cursus met twee cursisten afgerond. Die zijn beiden nog steeds erg enthousiast en weer dragers van het vervolg in Inmiddels is met de eerste groep en de publicatie van het boek Bewuste Evolutie, en een tweede boek Emergence, Ths shift from ego to essence gepland in 2005 veel gezaaid. Dit geeft aan dat de tijd rijp is voor deze materie. Het kan dan hard gaan met de popularisering, als we kijken naar de ervaringen met auteurs als James Redfield en Neale Donald Walsch. Met deze ervaringen heb ik veel geleerd. Praktijkervaringen in cocreatie! pagina: 10/23

11 Bewustzijnsontwikkeling, zingeving en roeping. Bewuste Evolutie bepaalt voor een groot deel de visie zoals ik aankijk tegen de huidige tijd en het vormgeven van mijn rol er in. In de visie van Barbara Marx Hubbard zijn de huidige crises in de wereld drivers voor een bewustzijns sprong bij veel mensen naar wat zij noemt de Universal Human of Cocreator. Een type mens die verbonden is met het grotere geheel, in co-evolutie met de natuur wil leven, en in zijn of haar leven cocreatie met het Geestelijke in de praktijk brengt. Persoonlijke transformatie gaat vooraf aan organisatie transformatie, of is gelijk hieraan. Intuitief voelde ik voorafgaand aan de opleiding al dat er een onverbrekelijke link is tussen wie je bent als mens, hoever je gevorderd bent op transformatiepad en hoever je anderen (inidividuen en organisaties) kunt helpen. Vandaar dat ik op dit punt kort wil ingaan. Voor een uitgebreid verslag van de leerpunten verwijs ik naar het eindverslag supervisie. Persoonlijke ontwikkeling is een complex en weerbarstig terrein. Enkele van de punten die ik op dit terrein het afgelopen jaar heb geleerd. Na een jaar Cocreatie heb ik een genuanceerder beeld gekregen van persoonlijke transformatie. De diepte en de pijn die vooraf kunnen gaan aan transformatie worden vaak niet in (New Age) literatuur genoemd. Oudere tradities zoals boeddhisme vermelden dit wel. Dit is een belangrijk leerpunt. Ik kijk met meer compassie en mededogen naar de dingen om me heen, en ook de processen en eigenaardigheden van anderen. Timing is belangrijk, en ook een essentieel onderdeel van het leven van cocreatie. Wat wil er geboren worden, en wanneer is de tijd daar? Een lastig terrein, waar elke keer weer de schaduw van de persoonlijkheid invloed uitoefent. Ik heb op dit vlak weer nuttige ervaringen opgedaan. Het is een beetje als zeilen scherp aan de wind. Oefening baart kunst, en ergens zal het wel zo zijn dat de ervaren cocreator voelt of hij te vroeg is of aan het verzaken is ofwel op juiste koers zit. Zelfkennis is in deze óók belangrijk. Dit geeft de kans om bij te sturen bij kenmerkende gedragingen. In mijn geval zal dit eerder te maken hebben met te lang in de voorbereiding te blijven, en af te wachten, en minder snel iets willen doen. Tijdens de Seeds of Wholeness conferentie leerde ik dat alleen mijn eigen verhaal, de weerbarstige zoektocht naar zingeving, missie en waar het mij in dit leven om gaat al een krachtig iets is. Het kan mensen raken en zich bewust maken waar ze zelf staan. Het is me nu toch wel duidelijk dat je eerst het pad zelf afgelegd moet hebben voordat je anderen kunt gidsen. Toch wel een ontnuchterende conclusie, in een wereld waar de personal development industrie misschien wel de grootste groeisector is pagina: 11/23

12 . Verandering in organisaties is weerbarstige materie, zeker als we het hebben over verandering van de cultuur van organisaties. En dat is het thema van dit artikel. Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om cultuur binnen organisaties te managen. Hoe doe je dat? En hoe past spiritualiteit in dit kader. Door het zien van de samenhang tussen ontwikkeling van organisaties en de ontwikkelingen in de wereld op gebied van milieu, klimaatveranderingen en armoede ontstaat een geheel nieuw perspectief. Dit opent de mogelijkheid om organisatiedoelen, motivatie van de medewerkers in de organisatie en de wereld gelijktijdig te dienen. De Context op wereldniveau. Alvorens in te gaan op cultuurverandering in organisaties is het belangrijk eerst de huidige situatie in de wereld nader te bekijken. Ten eerste valt op dat er op alle gebieden sprake is van een toenemende dynamiek. Veranderingen gaan steeds sneller, met name ingegeven door een steeds hoger tempo van technologische innovatie (Reich, 2000). Daar boven op komen nog eens uitdagingen van andere orde. Bedrijven worden in toenemende mate afgerekend op zaken als milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds enkele jaren kijken beleggers niet alleen maar naar de financiele cijfers van ondernemingen maar worden ook in toenemende mate milieu en sociale issues meegenomen in de beoordeling (Elkington, 2001). Een aantal factoren is hier debet aan. Ten eerste het groeiende besef en consensus wereldwijd dat de grenzen aan de groei waar sinds de jaren 70 over wordt gesproken nu heel snel in zicht komen. En het cruciaal wordt om hier adequaat mee om te gaan. Ook het feit dat wat er omgaat in de wereld steeds sneller bij ons thuis binnen komt door de massa media en internet levert hieraan een bijdrage. De keerzijde die gepaard gaat met de ongebreidelde groei van onze industriele maatschappij wordt steeds zichtbaarder. We hebben het dan over een scala aan uitwassen, varierend van aantasting van het milieu en uitputten van natuurlijke hulpbronnen, wereldwijde klimaatveranderingen en daarnaast grootschalige armoede in de derde wereld en een groeiende kloof tussen arm en rijk. De verwachting is dat de komende jaren de druk op verandering snel zal toenemen en deze onderwerpen steeds prominenter op de agenda van topbestuurders zullen komen. Op dit moment is geen enkele onderneming duurzaam, hoewel een groeiend aantal bedrijven hier aandacht voor heeft (Elkington, 2001; Nattrass & Altomare, 1999; Hawken et al, 1999). Op maatschappelijk vlak is er steeds meer spraken van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, NGO s en onderzoeksinstituten. Rotmans pleit voor het inrichten van transitie arena s waarbinnen deze gezamenlijke zoektocht naar oplossingen kan worden gedaan. Hiermee worden ook proeven gedaan in diverse probleemgebieden (Rotmans, 2003). Evalueren we echter ruim dertig jaar werken aan duurzaamheid dan kunnen we tot de constatering komen dat een duurzame wereld geen stap dichter bij is gekomen. De vervuiling is toegenomen, het klimaat verandert, de wereldbevolking groeit nog steeds en de kloof tussen arm en rijk is alleen nog maar gegroeid. En dat de tijd dringt om werkelijke effectieve oplossingen te vinden (Elgin, 2001). Er is meer nodig, is een stelling die steeds meer gehoord wordt! pagina: 12/23

13 Individuele ontwikkeling. Een essentiele ontwikkeling in organisaties is de positie van de individuele werknemers. In de afgelopen decennia heeft een snelle professionalisering en specialisatie plaatsgevonden. Steeds grotere percentages van de bevolking zijn vakonderwijs en hoger- en academisch onderwijs gaan volgen. Ook is de afgelopen decennia een sterke groei van specalismes te zien geweest, denk bijvoorbeeld maar aan de stormachtige ontwikkeling van de ITC branche. Met als gevolg dat individuele specialisten een steeds grotere rol in het succes van een onderneming hebben gekregen. Eén briljante IT of marketing specialist kan het succes van de organisatie maken. Dit betekent dat de feitelijke macht in ondernemingen hierdoor ook aan het verschuiven is (Reich, 2000). Daaraan gekoppeld is de groei in spirituele ontwikkeling bij steeds meer mensen in de maatschappij. Meer onderwijs leidt tot een verschuiving van werk naar carriere, spirituele ontwikkeling naar het zoek en vervolgens vormgeven van een roeping. Het is dan ook te verwachten dat succesvolle organisaties van de 21 ste eeuw vooral broedplaatsen voor talent zullen zijn, zoals filosoof en medeoprichter van de World Business Acedemy, Willis Harman opmerkte (Barrett, 2002). Gelijktijdig zien we dat er in organisaties steeds meer mensen uitvallen door burnout, stress en andere ziekten. Het jaarlijkse onderzoek van Best Place to Work naar de motivatie binnen organisaties geeft aan dat in Nederland ruim 40% van de medewerkers totaal niet gemotiveerd is. Kunnen we dit alleen wijten aan toegenomen werkdruk en druk tot presteren en snelle verandering en vernieuwing binnen organisaties of is er meer aan de hand? Naar mijn mening is er meer aan de hand. Nieuwe wetenschapsstromingen als Eco Psychologie en Deep Ecology geven aan dat mensen veel meer dan vaak verondersteld de pijn voelen van de wereld crises van dit moment. Ze voelen de onmacht iets te doen aan de milieuproblematiek, armoede en klimaatverandering. Deze problemen overstijgen de maat van het individu. Maar gelijktijdig zijn we allen als bewoner en consument deel van deze wereld en als zodanig ook mede veroorzaker van de zelfde crises (Macey, 1995). Een grote groep mensen in de maatschappij heeft ook dit besef en is bereid anders te leven (Ray, Anderson, 2000). Het wordt ook steeds duidelijker dat de oplossingen niet alleen door regeringsleiders en topbestuurders kunnen worden gevonden. Het is het werk en de verantwoordelijkheid van een ieder. De cruciale vraag van deze tijd is dan ook het potentieel aan talent en inventiviteit dat binnen elke organisatie huist te mobiliseren en samen te bundelen ten behoeve van de ontwikkeling van duurzamere organisaties en een duurzame wereld. Of om het te verwoorden zoals ecotheoloog Thomas Berry het doet: Ieder tijdperk heeft zijn Grote Werk. Voor deze tijd is dit het werken aan en vormgeven van een duurzame wereld. Dit is het zingevend kader voor deze tijd, wat het individu overstijgt en mensen en organisaties nieuwe inspiratie geeft (Berry, 1999). In een tijd waarin materialisme en gebrek aan zingeving hoogtij viert kan werken aan duurzaamheid tevens voor veel mensen leiden tot een zinvollere en bezielde invulling van werk en leven. Hoe geven we de broodnodige veranderingen vorm die hiertoe kunnen leiden?? pagina: 13/23

14 Een paradigma shift. In de zoektocht naar antwoorden wordt er door steeds meer bronnen gesproken over de noodzaak van een paradigma shift. Immers, wanneer de complexiteit van een situatie ons het zicht ontneemt op het vinden van oplossingen, is het tijd om vanuit een nieuwe een frisse benadering (een nieuw paradigma) een aanpak en antwoorden te zoeken. Albert Einstein voorspelde het reeds: We kunnen de problemen die we met één manier van denken hebben gecreëerd niet oplossen met diezelfde manier van denken. Het gangbare paradigma van dit moment is sterk beinvloed door het gedachtegoed van mensen als Newton en Descartes, en kan worden gekenmerkt als mechanistisch en reductionistisch. Vanuit dit paradigma is de wereld opgebouwd uit losse delen, die als waren ze onderdeel van een complexe machine of klok op ingenieuze wijze op elkaar ingrijpen. Sinds de jaren zeventig is geïnspireerd op inzichten uit de kwantum mechanica en de groeiende ecologie en milieubewustzijn een nieuw paradigma in opkomst dat bekend is geworden onder termen als chaostheorie, systeem denken, of ecologisch paradigma. Een paradigma dat sterk is geinspireerd door recente inzichten over het ontstaan en de evolutie van het leven op aarde en door inzichten uit kwantummechanica (Capra, 2003). Vanuit dit gedachtegoed kunnen we de wereld alleen onderzoeken en begrijpen als we het zien als een ecosysteem, een complex geheel van onderling samenhangende actoren. We kunnen het gedrag van een individu of soort alleen ontdekken in samenhang met het geheel. Wat zijn de lessen uit dit paradigma die ons antwoorden kunnen geven in de huidige context? Van evolutionair bewustzijn naar bewuste evolutie. Onderzoekers (Biologen, Archeologen en Cosmologen) beginnen steeds beter te begrijpen hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld (Sahtouris, 2000). Lang is gedacht dat de evolutietheorie van Darwin antwoord gaf op die vragen. Darwin spreekt van een evolutie die in gang wordt gezet door toevallige mutatie van soorten, voortgekomen uit toevallige mutaties in de genen. Recent onderzoek geeft aan dat dit maar een klein deel van het antwoord is. Onderzoekers hebben uitgezocht hoe lang het duurt om tien essentiele aminozuren, noodzakelijke bouwstenen voor leven te creeeren op basis van toevallige mutaties, en kwamen tot de conclusie dat dit een slordige jaren zou kosten, langer dan de totale geschiedenis van het universum. De ontwikkeling van leven kan worden begrepen als we het zien als een doorlopende evolutie. Periodes van chaos en snelle transformatie worden afgewisseld door periodes van stabiliteit. Quantum transformaties zijn de traditie van de natuur. Door interactie en samenwerking tussen verschillende soorten ontstaan totaal nieuwe levensvormen die aangepast zijn op de veranderde levenscondities. Zo zijn uit sterrestof planeten en zonnestelsels ontstaan, uit de oersoep bacterieën, meercellige wezens, reptielen, zoogdieren en de mens. Systeemdenkers passen de inzichten over de ontwikkeling van ecosystemen ook toe op sociale systemen. Barbara Marx Hubbard beschrijft in haar boek Bewuste Evolutie de belangrijkste lessen die we kunnen leren (Hubbard, 2004, Bathany, 2000): 1. Quantum transformaties zijn de traditie van de natuur. 2. Chaos gaat vooraf aan transformatie pagina: 14/23

AMBASSADEURSCHAP ALS MOTOR VOOR MVO-IMPLEMENTATIE

AMBASSADEURSCHAP ALS MOTOR VOOR MVO-IMPLEMENTATIE AMBASSADEURSCHAP ALS MOTOR VOOR MVO-IMPLEMENTATIE Een effectief concept om MVO versneld te verankeren Charlotte Extercatte Working Paper nr. 28 in de serie Duurzaam Organiseren Doen! Nijmegen School of

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Social Media Samenvatting van het themarapport

Social Media Samenvatting van het themarapport Social Media Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Irene Dijkman; Jasper Wognum Deelnemers: Sander Abbes; Marcel Alberti; Nur America;

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen-

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Meer frissende ideeën over huiseve kantoren Flexibele werkplek uw- en exploitatiekosten stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Leren beter samen te randertraject Praktijkvisies op wilt

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Tex Gunning. nivoz-lezing

Tex Gunning. nivoz-lezing We weten wat van waarde is. Het wordt tijd dat we durven te varen op dat kompas! Tex Gunning 2011 39 Tex Gunning 2011 nivoz-lezing 40 2011: een jaar in perspectief Halverwege december 2010 stak in Tunis

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Getting it done. Strategie waarmaken: geen kwestie van toeval

Getting it done. Strategie waarmaken: geen kwestie van toeval Getting it done Strategie waarmaken: geen kwestie van toeval Bright Paper 2013 Inhoud: 1. De moeilijkheid van échte verandering 3 2. Waarom komt de strategie niet uit de verf? 8 3. Een werkbaar model voor

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie