Een terugblik van Aalt Dijkhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een terugblik van Aalt Dijkhuizen"

Transcriptie

1 Stage in Chili - Heleen Stellingwerf Ewoud van ElderenSela Magazine Vorming binnen SSR-Wageningen - Een terugblik van Aalt Dijkhuizen Zes jaar Chique - Daniël Meijer Groentijd vs. Kroegweken - Lennard Froma & Cees van der Does Wat nog meer? Verschillende levensverhalen en nog veel meer van uw (oud-) medeleden Nummer 1 Jaargang 1 november 2014

2 Redactionele voorwoorden Door Lourens Touwen en Sam Niemeijer Sela Magazine Inhoud Is het u al eens opgevallen? Iets dat u dagelijks Voor u ligt het eerste gezamenlijke nummer in uw handen houdt om, indien u studentenlid van SSR-studenten en SSR-reünisten/-oudleden. Dit blad is opgericht omdat de beide blz. 4: Een nieuw SSR-W-orgaan bent, uw bier mee af te rekenen op de kroeg. besturen van SSR-Wageningen en SOLS-W Sela Magazine Van de Vo s. Iets wat u misschien in het dagelijks leven steeds mínder in uw handen houdt, omdat de leus Pinnen? van mening zijn dat we elkaar wat te vertellen Vrijdag 14 november 2014 hebben. Ervaringen uitwisselen is een van de Jaargang 1 blz. 6: De terugblik van Aalt Dijkhuizen Ja graag! of een ander dergelijk makkelijk rijmpje omtrent het digitaal afrekenen steeds meer vat doelstellingen van dit nieuwe blad. Nummer 1 blz. 9: Er was eens... een zolderkamer krijgt op uw betaalgedrag. Ik heb het natuurlijk Aalt Dijkhuizen was direct bereid om een Karina Prins over de bruggen op ons geliefde briefgeld. terugblik te schrijven over zijn twaalf jaar De Oostenrijkse ontwerper, Robert Kalina, Bestuursvoorzitterschap van Wageningen UR. Adres: Een enthousiast geschreven verhaal, over een Generaal Foulkesweg 30 blz. 10: CHI CHI CHI! LE LE LE! heeft zich ervan weerhouden echte bruggen Heleen Stellingwerf af te beelden, om ruzie over een zogenaamde periode waarin bij de WUR veel is gebeurd. De 6703 BS Wageningen brughiërarchie tussen belanghebbenden te WUR is in een goede staat overgedragen aan de blz. 11: Einddeel Levensverhaal voorkomen. Jammer! denkt u nu wellicht doch nieuwe bestuursvoorzitter Louise Fresco. Door haar wordt in de interviews en artikelen die ze Omslagfoto: Thijs Noordhoek terecht. Nu is het zo dat elke brug voor een ander tijdperk in de Europese geschiedenis staat: van na haar aantreden geschreven heeft, voor de SSR-W blz. 12: Ontbindingsangst de klassieke oudheid tot aan de twintigste eeuw. WUR vooral de aandacht gevestigd op het thema Theo Schutte Een metafoor voor de vermeende verbondenheid verbinden (zie Wageningenworld nr ). Met ons nieuwe blad sluiten we daar goed op Redactie: Veste tussen de Europese staten gedurende de aan. Wij wensen mevrouw Louise Fresco ook Ledenkopij: Sander Schalkx historie. Dít jaar is er echter een echt bestaand verbindend bouwwerk in het leven geroepen; vanuit SSR-Wageningen van harte welkom in Jorrit Timmers blz. 14: Herinneringen een nieuwe brug, een brug die níét fictief is; een Wageningen, terug op het nest. Sven Verweij Joop Folkerts brug die mensen van verschillende partijen écht Op mijn verzoek hebben twee jaargenoten van met elkaar verbindt; een brug die het verdient mij (1950) een kort artikel geschreven over hun ook een plek te krijgen op briefgeldwaardig ervaringen. Ewoud van Elderen over Vorming Reünistenkopij: blz. 18: Oude lullen en kleine sjaars papier en dan wel met groen-paarse accenten en binnen SSR Wageningen in de vijftiger Lourens Touwen Daan Sartorius & Karina Prins 2 een zilverkleurig randje. Deze brug is natuurlijk jaren., een positief critische analyse en Joop 3 blz. 19: het nieuwe SSR-W-blad SelaMagazine. Tot voor kort wisten studentenleden en reünisten louter van elkaars bestaan af door van horen zeggen. Voor velen was de onderlinge wisselstroom van informatie beperkt tot zelfs nihil. Hierom is in de 830e Algemene Vergadering besloten dat het ledenblad 'de Getikt' en het reünistenblad zouden worden opgeheven en een nieuw blad in het leven zou worden geroepen. Zo geschiedde. Vanaf nu worden de verschillende SSR-W-generaties van en door elkaar op de hoogte gehouden via dit verbindende staaltje journalistieke architectuur. Een 21ste-eeuws bouwwerk dat voor een tijdsperiode staat dat tot nog toe niet weergegeven stond op briefgeldpapier, maar nu wel een plek op papier heeft verworven waar zelfs de brug van het briefje van vijfhonderd niet waardig genoeg voor is. Mócht Robert Kalina echter in de toekomst voor de opdracht komen te staan een volgend briefje te ontwerpen van, bijvoorbeeld, duizend euro en zich hebben bedacht over het weergeven van fictieve bruggen, dan hoeft deze Oostenrijker niet meer na te denken en alleen nog een voorbeeld te nemen aan uw kersverse blad. Namens de trotse Redak cie der SSR-W, Sam Niemeijer Folkerts onder de kop herinneringen een schets van zijn werkzame leven, met name in managementfuncties en wat je dan hebt aan de technisch gerichte opleiding in Wageningen. Nogal wat, zo is zijn ervaring. Esther Hougee- de Vet geeft ons een tussenstand van haar leven en loopbaan tot nu toe. Onder het motto SUSTAINANALYTICS schreef ze een heel boeiend verhaal Van ideële naar pragmatische wereldverbeteraar. Als aandeelhouder van de TRIODOS Bank sprak mij dat verhaal me zeer aan. Ik kijk uit naar haar verdere activiteiten (bij de TRIODOS Bank). Ik wens jullie veel leesplezier, en hoor graag jullie reactie en suggesties voor volgende nummers. Lourens Touwen Colofon Beeldredactie: Sven Verweij Acquisitie: Sven Verweij Jorrit Timmers Ontwerp en vormgeving: Janneke Pouwels Sam Niemeijer Contactpersoon: Daan Sartorius Adverteren: Uitgave der SSR-W blz. 20: blz. 22: De acties van Isis Lisa Broekhuizen Van ideële naar pratmatische wereldverbeteraar Esther Hougee - de Vet Vorming binnen SSR-Wageningen Ewoud van Elderen blz. 23: Klooiencabaret 1953 blz. 24: blz. 25: blz. 26: blz. 27: blz. 28: blz. 30: Zes jaar Chique Daniël Meijer Het einde van de academicus Antoon Kanis Productschappen Lourens Touwen Reunistendag Lourens Touwen & Andr e van der Ham Dagelijks Bestuur Groentijd vs. Kroegweken Cees van der Does & Lennard Froma Nieuwe Reunisten & In Memoriam

3 Een nieuw langetermijnopdracht voor het bestuur is dan ook nauw gerelateerd aan deze groei SSR-W-orgaan: en de kansen die hij biedt. Zo wordt dit jaar onderzocht hoe we leden aan de vereniging gebonden kunnen houden en wat de gevolgen zijn van een eventueel leenstelsel voor het vullen van commissies en bestuursfuncties. Gelukkig heeft de groei al geleid tot een toename van Frans Oranje Marijn Albus het aantal structuren: enkele jaarclubs Huidig voorzitter der SOLS-W Huidig voorzitter der SSR-W gaan vriendschappelijke banden aan in Voorzitter der SSR-W verticalen en een achtste Dispuut heeft onlangs gepoogd door het parlement We hebben in SSR de Reünisten Uit de aanhef valt het al af te leiden: erkend te worden. Nieuwsbrief en het afdelingsblad een nieuw verenigingsblad heeft zijn Ook heeft E-leaf, het bedrijf dat een Getikt samengevoegd en in weg naar uw deurmat gevonden, deel van het pand huurt, aangegeven november zullen we het resultaat zien. waarmee de doelgroep en oplage per 31 maart te vertrekken. Dit betekent Het belooft een mooi eerste nummer ongeveer verviervoudigd zijn. Met het dat er ofwel nieuwe huurders worden te worden, heb ik begrepen. Het zal samenvoegen van de reünistenbrief en aangetrokken of dat het pand (deels) wel even wennen zijn: de SSR-leden het verenigingsperiodiek verwacht ik dat verbouwd wordt en bij de sociëteit zien artikelen voor de reünisten en de de huidige leden een beter beeld krijgen betrokken. reünisten kunnen eens kennis maken van hoe het reilen en zeilen op SSR-W Naast bovenstaande vraagstukken staat met wat er in de vereniging leeft. vroeger was, terwijl de reünisten en oudleden een direct kijkje in het huidige ons uiteraard ook veel vermaak te wachten. Ik wens de redactie veel succes. In De kroegweken waren een geweldige de praktijk zal nog wel wat ervaring verenigingsleven krijgen. Een mooi idee, aaneenschakeling van feesten, workshops, moeten worden opgedaan. In ieder wat goed bij SSR-W past. Hoewel wij diners en borrels. Natuurlijk brachten geval is het initiatief toe te juichen. namelijk gelijkwaardigheid en een open deze dagen legendarische avonden, zware 4 Ik ben blij dat het in ieder geval karakter vanaf het eerste jaar nastreven, 5 ochtenden en een schat aan verhalen zover is gekomen dat we met het blijft juist de overdracht van kennis en met zich mee. Het belangrijkste is echter eerste nummer voor de dag kunnen ervaring van jaar op jaar zo belangrijk om de we als bestuur veel van elkaar gezien komen. Ik denk dat dit blad zijn weg de vereniging in stand te houden. hebben, zowel de slechtste als de beste wel zal vinden. Er is op het moment Zoals u allen weet is SSR-W continu aan kanten. Naast de kroegweken hebben we van schrijven nog geen naam, dat is verandering onderhevig. Afgelopen 5 ook nog een prachtig Beleids, Organisatie wel opmerkelijk. Vanuit SOLS-W november, tijdens het aftellen naar de 83e en Management-weekend bijgewoond zullen we de redactie volgen en Dies Natalis, hebben we stilgestaan bij met zo n 30 andere verenigingsbesturen begeleiden. En natuurlijk zijn wij onze roerige geschiedenis. U bent bekend en hebben we de eerstejaars van zowel nieuwsgierig naar het resultaat. Laten met de verandering van de grondslag, de Contractus als de Federatie mogen we hopen dat het bij ons allemaal in brand in huize Thorck, het afschaffen verwelkomen voor twee eerstejaarsfeesten. de smaak zal vallen en dat we ook van het dansverbod en meer van deze Terugblikkend op deze periode heb ik als verschillende groepen ons in dit sleutelmomenten. Wellicht dat ons, het er alle vertrouwen in dat de komende nieuwe orgaan kunnen uiten en onze bestuur , ook een dergelijk periodes minstens zulke mooie momenten verhalen kwijt kunnen, als het moet. moment te wachten staat. U heeft vast zullen kennen. Vooralsnog gefeliciteerd met dit gehoord van de enorme toestroom van Zoals u ziet is SSR-W continu aan nieuwe initiatief! studenten aan de Wageningen Universiteit. verandering onderhevig. Gelukkig De universiteit kan deze groei maar net blijft ook veel bij het oude. Het nieuwe de baas: steeds vaker vallen colleges en verenigingsblad is een uitgelezen kans tentamens in de avonduren, collegezalen voor u om het beste van zowel vroeger als zitten overvol en de universiteit onderzoekt nu mee te pakken. Hopelijk tot ziens het de mogelijkheden van digitaal onderwijs. komende jaar en voor nu veel leesplezier De Wageningse verenigingen groeien gewenst! redelijk hard mee. Inmiddels tellen wij 618 leden. Voor sommigen onder u zal dit als weinig klinken, maar voor de meesten is dit een aanzienlijk getal. De

4 6 Terug- blik Graag wil ik voldoen aan het verzoek van de redactie om een terugblik te geven op mijn 12 jaar als Bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ik heb dit werk met ontzettend veel plezier gedaan. De tijd is dan ook omgevlogen. Tegelijkertijd realiseer ik me, dat er in die 12 jaar veel is gebeurd en gedaan. Te veel om op te noemen in deze terugblik. Ik pik er daarom een paar zaken uit, zonder wat ik niet noem tekort te willen doen. Hopelijk weet ik je met mijn keuze te interesseren om verder te lezen. De organisatie Door Aalt Dijkhuizen Als eerste een korte toelichting op de organisatie als zodanig. Wat niet iedereen zich namelijk realiseert, is dat Wageningen UR uit twee zelfstandige organisaties bestaat: Wageningen University en de Stichting DLO met negen toegepaste onderzoeksinstituten. Beide organisaties kennen hun eigen taak, hun eigen financiering en hun Voorts hebben we Wageningen UR breed een krimp doorgevoerd bij staf en ondersteuning van bijna 300 medewerkers, zo n 25% van het totaal. eigen winst- en verliesrekening. Medewerkers zijn dan ook niet in dienst bij Wageningen UR, maar bij de universiteit of bij DLO. De Raad van Bestuur van Wageningen UR is tegelijk College van Bestuur van Wageningen University en Bestuur van de Stichting DLO. Beide onderdelen zijn ongeveer even groot en kennen samen een jaaromzet van ca. 650 miljoen euro en een personeelsbestand van rond de 6000 medewerkers. Daarbij doet zich de bijzondere situatie voor, dat de universiteit de kleinste is van ons land en DLO kleiner is dan bijvoorbeeld TNO, maar ze tezamen, als Wageningen UR, de grootste kennisinstelling zijn van Nederland. Hoewel schaal op heel veel punten helpt, was en is het doel niet de grootste te zijn, maar de beste. Zeker ook internationaal. Situatie bij de start Toen ik in 2002 begon, was de samenwerkingsconstructie tussen de universiteit en DLO net afgerond en formeel bekrachtigd. Een enorme operatie, waar bijna vier jaar aan was gewerkt onder leiding van mijn voorganger Cees Veerman. Aan mij was de opdracht om de samenwerking handen en voeten te geven. Want bij elkaar brengen is één, er een goed draaiende organisatie van te maken is twee. Komt bij, dat Wageningen UR niet uit luxe was geboren, maar met name omdat de universiteit in de jaren 90 qua aantal studenten hard achteruit was gehold, met als dieptepunt een instroom van 450 nieuwe studenten in Ook aan DLO-zijde was er het nodige aan de hand, omdat de overheid zich als opdrachtgever en financier steeds meer terugtrok, moesten de instituten de markt op om onderzoek te kunnen doen en de continuïteit van de organisatie te borgen. Kortom, veel werk aan de winkel. Het huis op orde De eerste jaren van mijn voorzitterschap heb ik heel veel tijd besteed aan de interne organisatie. Ik zat er nog geen jaar of DLO schoot zwaar in de min. Het werd al snel duidelijk, dat dat niet vanzelf over zou gaan. We hebben toen in een grootscheepse operatie alle onderdelen en activiteiten tegen het licht gehouden en afscheid moeten nemen van ruim 450 onderzoekers, ruim 15% van het DLO-totaal. Voorts hebben we Wageningen UR breed een krimp doorgevoerd bij staf en ondersteuning van bijna 300 medewerkers, zo n 25% van het totaal. Een dergelijke operatie is te groot om uit te voeren met de bekende kaasschaaf-methode van overal een beetje eraf. Het vroeg om heldere keuzes en een grondige aanpassing van processen en afdelingen om kosten te besparen, het invoeren van een helder besturingsmodel met duidelijk belegde verantwoordelijkheden en het opzetten en invoeren van een maandelijkse financiële rapportage om de vinger strak aan de pols te houden. Het waren geen gemakkelijke jaren, zeker niet voor de direct betrokkenen, maar tegelijk dè kans om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Wageningen UR is er dan ook sterker uitgekomen. Het samenwerkingsmodel van fundamenteel en toegepast onderzoek is nu een voorbeeld voor anderen, evenals de hechte samenwerking in de gouden driehoek van bedrijfsleven, overheid en onderzoek. En wat de reorganisatie betreft, gelukkig was de werkgelegenheid in die tijd heel goed en hebben de 750 medewerkers die gedwongen moesten vertrekken op 30 na elders emplooi gevonden. Extern op de kaart Als mensen van buiten me vroegen hoe het ging met Wageningen, bedoelden ze niet of DLO weer zwarte cijfers schreef, of de universiteit veel publiceerde, maar hoe het ging met het aantal studenten. Dit is kennelijk een weerspiegeling van de uitdrukking wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat is natuurlijk ook zo. Alle reden om daar veel energie op te zetten. Dat viel niet mee, want na al die jaren met een dramatische afname was bij velen het vertrouwen weg om het tij te keren. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste Dies, een paar dagen na mijn aantreden, waarop een groepje hoogleraren me s Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst avonds tijdens het diner aansprak en zei: Vergeet het maar wat betreft de Bachelor-student, die zijn we definitief kwijt. Maak er maar een gespecialiseerde research universiteit van, met alleen Masteren PhD-studenten. Hoe anders kan het lopen. We werkten hard om intern de zaken beter op orde te krijgen, en tegelijkertijd was voor mij duidelijk dat we onze communicatie met de buitenwereld moesten verbeteren. Laten zien wie we zijn, samen werken: intern (de universiteit met de onderzoeksinstituten) en extern met andere organisaties, bedrijfsleven, overheid etc. in binnen- en buitenland. En laten zien wat onze maatschappelijke relevantie is, onze bijdrage aan de kwaliteit van leven in de wereld: for quality of life. Onder een duidelijke naam, met een duidelijke uitstraling en met een sterke betekenis. Inmiddels nam ons domein extern toe in belang. Dat kreeg helemaal een boost, toen in 2007/2008 de voedselprijzen sterk gingen stijgen en duidelijk werd dat er wereldwijd veel meer voedsel geproduceerd moest worden. 7

5 Prominenten En zo kwam een aantal zaken samen: ons domein kreeg meer aanzien, we stonden er als anisatie beter voor en de belangstelling van jongeren nam toe en, niet te vergeten, steeds meer bekende Nederlanders wilden hun naam aan ons verbinden. Met groot genoegen kijk ik terug op de vele prominente gasten en sprekers van buiten ons directe domein bij de jaarlijkse opening van ons academisch jaar. Denk aan toen nog Prins Willem-Alexander en Koningin Beatrix en later Koningin Máxima, VN-voorman Kofi Anan, VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, Premier Balkenende, Minister van EZ Maxime Verhagen, Marion Guillou, baas van onze Franse zusterorganisatie INRA, Ahold CEO Dick Boer en SSRalumnus en tevens Wageningen Ambassador Wout Dekker, toen Met dank aan iedereen Tja, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Want ik heb veel meer zaken niet genoemd dan wel. Maar de beschikbaar gestelde schrijfruimte is vol en jullie interesse om nog verder te lezen wellicht op. Rest mij om iedereen ontzettend te bedanken voor de hulp en inzet om Wageningen UR verder op te laten stoten in de vaart der volkeren. We werken met elkaar in en aan een domein dat naar de toekomst toe alleen maar belangrijker wordt. Ten opzichte van het dieptepunt is de instroom nu drie keer zo groot: bijna eerstejaars studenten in de bachelors en instromers in onze masters van andere Nederlandse universiteiten, het HBO of vanuit het buitenland. Deze laatsten maarliefst uit bijna 100 landen! Nog even en we passeren qua totaal aantal aanwezige studenten de , tegen net iets meer dan 4000 aan het begin van deze eeuw (en 9000 op dit moment). De zorg is nu hoe die groei goed op te vangen. Ook een probleem, maar wel een luxep- 8 CEO van Nutreco en nu President- robleem. De Wageningen Campus tijd, dat we het echt moeilijk hadden Wageningen is daarbij wereldwijd een groep van vijf à tien leden een gesprek over beschikt nog over genoeg ruimte! een begrip, en terecht. Ik vond het altijd al geweldig om daar als Studenten en alumni Wagenings alumnus en oud-ssrlid deel vanuit te mogen maken. Maar om dat ook nog eens 12 jaar als Bestuursvoorzitter te kunnen doen, was fantastisch en een groot voorrecht. Het ga jullie goed en we houden contact! 9 Commissaris van de Rabobank, om er maar eens een paar te noemen. En niet te vergeten de koninklijke staatsbezoeken aan het buitenland waar we aan deel mochten nemen. Zelf ben ik in dat verband o.a. mee geweest naar Brazilië, Brunei, China, Duitsland en Singapore. Geweldig! En dicht bij huis - maar daarvoor heel ver weg - de hechte band die is ontstaan met Amsterdam en burgemeester van der Laan. Altijd op basis van de kwaliteit die we in ons onderzoek en onderwijs lieten zien. Snelle groei Met dat alles speelden we ons als Wageningen UR steeds meer in de kijker, nam de interesse van studenten verder toe en kregen we ook steeds meer opdrachten voor onderzoek. Het één versterkte het ander. Wageningen is inmiddels de snelst groeiende universiteit van Nederland met ook nog eens de nieuwste en meest moderne campus. Wageningen is inmiddels de snelst groeiende universiteit van Nederland... De studenten in Wageningen zijn niet alleen in aantal sterk gegroeid, het zijn ook nog eens studenten om trots op te zijn. Apetrots. Zo zijn de studieresultaten beter dan aan welke andere universiteit ook, terwijl het echt geen gemakkelijke studies zijn. Knappe koppen dus. Daarnaast zijn ze zeer betrokken bij alles wat er leeft en speelt rond hun universiteit. Ze zijn actief in de medezeggenschap, de studieverenigingen en niet te vergeten de studentenverenigingen. Tezamen zorgt dat voor een zeer plezierig studie- en leefklimaat, hetgeen op haar beurt de beste reclame is om nieuwe studenten te trekken. Zeker als dat ook nog eens wordt bevestigd in het landelijke onderzoek, waar Wageningen al negen jaar als beste universiteit uit de bus komt. En wat ik zo mooi vind aan de Wageningse studenten is dat de uitdrukking eens een Wageninger, altijd een Wageninger echt opgaat, want de betrokkenheid van de alumni is sterker dan waar ook. Ik heb dat een paar jaar terug aan de lijve ondervonden, toen een groep SSR-alumni van maar liefst meer dan 50 jaar terug de universiteit bezocht. Wat waren ze trots. Trots op SSR en trots op hun alma mater. Trots omdat we weer meetelden. Dat was ook de conclusie van de 700 alumni die ik vorig jaar juni mocht ontvangen in het toen spiksplinternieuwe onderwijsgebouw Orion ter ere van het 95-jarig bestaan van de universiteit. En last but not least wil ik in dit verband de Wageningen Ambassadors noemen. Een groep van tegen de 40 prominente alumni die Wageningen UR met raad en daad terzijde staat. Zij waren in 2003 bereid hun goede naam en sterke netwerk beschikbaar te stellen in een en het hoogst onzeker was hoe het verder zou gaan. Dat is echt klasse, want juist in zo n moeilijke tijd heb je dergelijke hulp nodig. Vorig jaar hebben we hun 10-jarig bestaan gevierd en mede-initiatiefnemer en voorzitter George Lubbe geëerd met de zilveren legpenning van de universiteit. Dank zijn we hun ook verschuldigd voor het mee opstarten van de fondsenwerving. Iets wat in Amerika gewoon is, maar in ons land nog in de kinderschoenen staat. Dankzij hun inzet wisten we in 3½ jaar tijd maar liefst 15 miljoen euro bijeen te halen van vermogende particulieren voor risicovol, en daarom moeilijk te financieren, doorbraakonderzoek. Daarmee staat de universiteit in ons land ook wat dit betreft met stip op nummer een. Een voorsprong die naar ik hoop de komende jaren verder zal worden uitgebouwd. Wat waren ze trots. Trots op SSR en trots op hun alma mater. Trots omdat we weer meetelden. Hartelijke groet, Aalt Dijkhuizen Er was eens een zolderkamer. door Karina Prins Dit klinkt als het begin van een horrorverhaal. Echter is het alles behalve dat. Als we verder zouden vertellen, zouden we vertellen dat het een kamer werd waarop de leden van SSR-W hun persoonlijkheid kunnen uiten. Ze zouden hun geloofsovertuigingen kunnen delen in deze kamer; ze zouden met hun Dispuut nog vele avonden en nachten hier vertoeven De kringenkamer: een ruimte in onze aloude Sociëteit Sela die lang geleden zo genoemd is omdat er Bijbelkringen werden gehouden. Nadat dit vertrek zo was genoemd, veranderde SSR-W. De christelijke grondslagen waarop de vereniging was gebaseerd verdwenen, evenals de gesprekken die deze teweeg brachten. Naar mate de tijd vorderde, begonnen enkele leden de gesprekken over levensbeschouwing te missen. Zodoende namen drie leden het initiatief: Hemel en Aarde op de Kringenkamer was her- of geboren. Eens per periode ofwel twee maanden voert levensbeschouwing. Deze gesprekken beginnen met een bepaald thema, zoals diversiteit in geloven, het voortbestaan van de kerk of leven na de dood, maar lopen uiteindelijk over in een bredere discussie. Het bijzondere van dit samenkomen is dat geen van de leden die er zitten, proberen anderen te overtuigen van hun kijk op een onderwerp. Centraal staat dus het delen, het kunnen uiten van iets wat heel dicht staat bij jou als persoon. Er is geen dwang in godsdienst. (Koranvers 2.256) Dit jaar zullen er wederom van deze kringgesprekken worden gehouden, met onderwerpen als natuur, feestdagen in verschillende religies en relaties en seks. We gaan tevens kijken of we meer geschriftkennis toe kunnen voegen aan de veelal gevoelsmatige discussies door geestelijk leiders van verschillende geloven uit te nodigen. Al met al is Hemel en Aarde op de Kringenkamer een mooi platform om leden te laten delen wat erg dicht bij hen staat. Graag zien we dat ook de eerstejaars hun plekje zullen vinden en kunnen meegenieten van een stukje openheid wat SSR-W zo kenmerkt. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. (Romeinen 12:16)

6 Chi chi chi! Le le le! Door Heleen Stellingwerf Van april tot oktober heb ik in Santiago de Chili gewoond om verduurzaming van de avocadoproductieketen te onderzoeken. Hier een verslag over alles behalve mijn stage zelf. Mijn huisgenoot had zijn kamer op slot gedaan. Het was 23 juni en Chili had verloren van Nederland. Ik had daar een grapje over gemaakt en dat werd me niet in dank afgenomen. Een paar dagen geleden had Chili nog gewonnen van Spanje, wat een feest teweeg bracht wat vergelijkbaar zou zijn met als Nederland het W- Amerika heeft namelijk meer landen dan de Verenigde Staten. Volgens de Verenigdestatese dames (er moet wel een manier komen om iemand uit de VS in één woord te zeggen, vandaar dat ik dit hier even invoer) droeg ik te weinig make-up, had ik niet de juiste nagelverzorging en ook mijn gebrek aan sieraden baarde ernstige zorgen. Toen ze erachter kwamen dat ik noch een rijbewijs noch een auto bezit, was het toch wel alsof ik van een andere planeet kwam. Meestal worden Verenigdestatesen trouwens niet zo gewaardeerd door Chilenen vanwege de rol die ze hadden in de vroegere (niet zo heel vroeger trouwens) dictatuur. Maar ze werden dus erg gewaardeerd Ze zeiden dat er tijdens de dictatuur nooit een compleet ander verhaal over de dictatuur. De huisgenoot die ik eerst had gekrenkt vanwege de verloren wedstrijd van Chili, vertelde dat zijn vader tijdens de dictatuur architectuur studeerde en met wat studiegenoten tot laat op de universiteit was gebleven om hun tekeningen af te maken. Ze gingen dus na de avondklok weer terug naar huis, en werden aangehouden door de politie. Op Chileense identiteitskaarten staat uit welke deelgemeente je komt, en zijn vader kwam uit Las Condes, het rijkste stadsdeel. Dat was voor de politie een reden om aan te nemen dat hij een voorstander was van de (kapitalistische) dictatuur. Zijn studievrienden heeft hij nooit meer teruggezien. De wetten uit de dictatuurtijd zijn niet veel veranderd. Er is wel een democratie, Na de oorlog kwamen we terug en heb ik nog een paar vakjes gedaan, zoals Maleis, dat kon ik al dus dat was makkelijk te halen. Nog heel kort heb ik toen meegemaakt dat SSR een pied-à-terre had op het oude station. Daar was een ruimte waar we samenkwamen, het sociale contact kwam langzaam weer op gang. Op 4 oktober 1945 ben ik getrouwd en in november zat ik op t schip naar Indonesië. Toen ik begon in 1937 had ik een beurs van de overheid voor houtvesters, dus na de oorlog ben ik snel naar Indonesië gestuurd. Ik was er als onderdeel van de NICA: Netherland Indian Civil Administration, de burgerlijke uitvoering van de Nederlandse missie naar Indonesië. Ik had wel een uniform maar was geen echte militair, dat was vooral bedoeld om de Engelsen te misleiden. De NICA leverde mensen voor openbaar bestuur bijvoorbeeld, en ons houtvesters dus. Houtvesters beheerden boscomplexen in Deel III (slot): Indonesië en weer terug in Nederland, na 1945 kleren voor de neus van die dames. Hij had de minste gene meer als je zo n kamp hebt meegemaakt. Zijn naam was Pieter Fey. Bij de foerier kreeg ik een Mauser-geweer en een pistool en daarmee kon ik op stap naar Borneo. We waren gewapend omdat het gevaarlijk kon zijn, maar hoe dat precies zat, wisten we helemaal niet. Ik heb dat wapen meteen opgeborgen, maar later, toen de opstand begon, de politionele acties, heb ik t wapen wel bij me moeten dragen. Ik heb er niet mee geschoten, alleen in de rivier om te kijken of ie wel werkte. Vanaf toen heb ik drie jaar op Borneo gezeten, We waren Thijs Noordhoek Levensverhaal daar waren vijandige typen bij en ik zat er als enige Europeaan tussen. Dat was de eerste vervelende dreiging en ik ging me bang voelen. Ik woonde op een huis op palen en op een nacht hoorde ik geluiden eronder en ik durfde niet te gaan kijken. De volgende ochtend ging ik kijken en was t een geit. Maar ik vreesde t ergste, je bent maar alleen. Eens in de maand kwam een boot langs en kon ik even weg. Één ding is wel grappig: ik ben daar van m n chronische bronchitis afgekomen, het was er zo heet. Maar mijn vrouw moest thuis ingeënt worden en heeft toen cephalitis gekregen, dat is helemaal misgegaan en moest ik terug naar Nederland gaan en ben ik in de houthandel gegaan en ben ik of EK zou winnen. Dat stel ik me maar er is een erg grote meerderheid Indonesië. We legden bijvoorbeeld gewapend omdat bij Internatio terecht gekomen. Dat zo voor, want dat heb ik natuurlijk criminaliteit was, nodig voor verandering van die smalspoorwegen aan, dat er nog heel het gevaarlijk kon is nu Imtech, maar was toen een van nog nooit meegemaakt. Iedereen want als je iets wetten. Chili is hierdoor extreem lang heeft gelegen, maar ook bruggen zijn, maar hoe dat de grote importeurs en exporteurs was op straat, de buschauffeur kapitalistisch en, op papier, het en straten leggen we aan. Daarnaast stal, werd je van Indonesië. In mijn tijd in precies zat, wisten toeterde met een vuvuzela en in rijkste land van Zuid-Amerika. waren we thuis in de boomzorg en de plantkunde, interessante vakken. we helemaal niet. Indonesië had ik al de houthandel alle auto s zat een bijrijder om doodgeschoten. Tegelijkertijd is alles te koop. Dit leren kennen en ik dacht: ik moet met een vlag te zwaaien. Dit alles betekent dat je kind nooit naar een Het waren natuurlijke bossen waar niet bij t gouvernement blijven, ging gepaard met veel alcohol en goede universiteit kan sturen als je ik werkte, maar de teakbossen deels op een klein eilandje, helemaal dat is saaie ambtenarij, dus ik ga vanwege de waarschuwingen voor hem of haar niet voor 400 euro per waren aangeplant. Je had de bossen alleen. Dat bleef aan de gang naar het bedrijfsleven en dat werd ongeregeldheden ben ik dan ook in mijn huis en toen ik mijn maand naar een goede basisschool op Java en de buitengewesten op tijdens de politionele acties. Met Internatio. Sindsdien ben ik in uit het centrum gebleven. Ik ging huiseigenaren een keer vroeg naar stuurt. Toch is Chili een fijn land om Borneo, daar zat ik, er was alleen de bevolking had ik een goede Nederland gebleven. Heel lang heb met een collega naar het plein van hoe dat nou was, de dictatuur, waren te verblijven. Ik werd wel aangekeken maar oerwoud daar. Eind november verhouding. Totdat er onrustzaaiers ik geen contact meer gehad met de subgemeente waar we woonden. ze verrassend positief. Ze zeiden dat op mijn blonde (korte!) haar maar kwam ik uiteindelijk aan, maar we kwamen was er niets aan de hand SSR. Ik geloof dat dat pas de laatste Dat was wat rustiger, al ontbrak de er nooit criminaliteit was, want als er zijn veel expats in Chili en dat mochten Indonesië nog niet binnen en werden we gerespecteerd. De jaren weer kwam. Weet je wat het politie natuurlijk niet. De collega je iets stal, werd je doodgeschoten. zorgt ervoor dat je niet behandeld want het was nog bezet door de Javanen en Maleiers hadden altijd is, je bent zo druk bezig met jezelf, vertrok naar het toilet, ik zat vijf Verder waren er leuke feestjes, want wordt als toerist die uitgemolken Engelsen. We werden daarom 3 leiding gehad van ons en dat was er blijft geen tijd voor over. Ik ben seconden alleen aan een tafel, zit vanwege de avondklok moest je tot dient te worden. Verder heb ik veel maanden gestationeerd in Maleisië, iets wat ze herkenden, dat was iets een paar keer op een reünie geweest je daar alleen?! Zal ik erbij komen de volgende ochtend binnenblijven. lieve mensen ontmoet en vrienden in Ipo, waar we overnachtten in heel gewoons wat terugkwam. We in de jaren 70 en daar heb ik nog zitten?, werd er meteen gevraagd. Dit antwoord had ik echt totaal niet gemaakt. En dan de natuur, die is een gekkenhuis waar de bewoners organiseerden de zaak, we brachten mensen uit mijn tijd ontmoet. Uit De volgende dag had mijn verwacht. Maar goed, ik ben toen adembenemend. En de Chilenen door de Jappen waren vermoord. wat positiefs, we brachten het mezelf heb ik later contact gezocht huisgenoot me trouwens vergeven. verhuisd naar een huis met een met wie ik heb rondgewandeld in Daarna gingen we per schip alsnog boswezen tot stand. Ik heb een en ben ik ook contributie gaan Eerst woonde ik in een ander huis, iets hoger hippiegehalte (alhoewel de bergen, zijn zich ook bewust van naar Batavia. Daar kwam ik m n zagerij gebouwd, die activiteiten betalen. bij een Chileens lege-nestgezin met de mensen wel heel hip waren, ze hoe onbetaalbaar mooi hun natuur studentenpa tegen, die kwam uit waren zeer positief. Shell won weer Siam waar hij in de kampen had olie, er was werk en activiteit. Toen Errata Deel 1: wat andere, vooral uit de Verenigde hadden banen in bijvoorbeeld de is. gezeten. We kregen burgerkleding de onruststokers kwamen zat ik Wim Vermeerus moet zijn Staten afkomstige, studenten. filmindustrie), waar ik meer op uitgereikt van dames van het rode alleen op dat eiland. Er werd een Wim Lameris Noem het geen Amerikaanse, mijn plaats was. Daar hoorde ik kruis en hij paste in z n nakie die vergadering belegd van de bevolking, Pieter Feyne moet zijn Pieter Fey

7 Ontbindingsangst door Theo Schutte Voordat ik dit artikel begin, wil ik graag iets benadrukken. Dit artikel is niet bedoelt om kritiek te leveren op wie dan ook. Dit is bedoeld voor zowel de commissies als de leden. Inschrijving is bindend is waar ik het over ga hebben. Niemand is schuldig aan de waardeloosheid van deze zin. Het is een zin verankerd in het studentenleven. De zin heeft zijn waarde verloren. Uit angst voor ontbinding en uit gewoonte, wordt deze zin bij de mogelijkheid tot inschrijving van activiteiten geschreven. Met een klik op een knop zouden dan de voorwaarden worden geaccepteerd. Eenmaal gedrukt zou betekenen dat het geld al uit de portemonnee is verdwenen. Ik ben van mening dat het lid het recht heeft om zich van gedachten te veranderen door wat voor reden dan ook. Minstens een mogelijkheid tot uitschrijving zou geboden moeten worden. Als het puntje bij paaltje komt is geen handtekening gezet. Het recht om niet te betalen blijft behouden. Er lijkt een goede reden achter de zin Inschrijving is bindend te zijn. Het is begrijpelijk dat de zin wordt gebruikt. De zin biedt bescherming voor de Eenmaal gedrukt zou betekenen dat het geld al uit de portemonnee is verdwenen. commissie. Bescherming tegen onplezierige verassingen, tegen tegenslagen. Angst voor te veel en te plotselinge uitschrijvingen zorgen ervoor dat deze zin te vaak te zien is. Deze angst wordt overgedragen naar de leden. Het is bangmakerij voor eventuele consequenties tegenover de leden. De verantwoordelijkheid wordt naar de ingeschreven leden verschoven. Als het lid deze verantwoordelijkheid verwaarloost wordt er gedreigd met eventuele consequenties en wordt het geld afgedwongen. De zin is een onbeleefde manier om, als stok achter de deur, te overtuigen om mee te gaan of om te betalen. Het enige argument dat wordt gebruikt is Inschrijving is bindend. Zonder uitleg of belangrijk is, wordt er met deze zin gedreigd. De commissie misbruikt zijn macht om met deze zin te overtuigen en het lid heeft weinig in te brengen. Natuurlijk heeft de commissie hard gewerkt om de activiteit te realiseren. Hier ben ik het absoluut mee eens en dus wil ik dit graag benadrukken. De commissie hoort waardering te verdienen voor het werk dat ze geleverd hebben. Het minste wat het lid kan doen, is zich dit realiseren, voordat hij zich inschrijft. Dit betekent niet dat de commissie het lid mag forceren om tegen zijn wil te handelen. Dit betekent niet dat de commissie de macht zou mogen bezitten om het lid te binden aan zijn inschrijving. Ik denk dat, als op een beleefde manier dit wordt benadrukt in plaats van, zonder na te denken of zonder enige redenatie, te dreigen met de zin, het aantal uitschrijvingen ook wordt beperkt. Als er tegenslagen komen, kan dit ook op een eerlijke, beleefde manier bestreden worden. Dit kan door op een eerlijke manier het lid te proberen te overtuigen om mee te gaan of om vervanging te zoeken, maar de commissie moet wel open staan voor de mogelijkheid dat het lid besluit om niet te komen of om geen vervanging te regelen. Het is een samenspel tussen commissie en leden. Voor leden, door leden, waarbij het één niet zwaarder mag wegen dan het ander. Kortom, laten we, met de hele vereniging, commissies en leden, besluiten om een punt te zetten achter de zin Inschrijving is bindend en dus het nooit meer gebruiken. Met dit voorstel aan de vereniging, hoop ik het einde van de zin Inschrijving is bindend bindend gemaakt te hebben VeSte met Schalkx Door Sander Schalkx De hele dag door koffie drinken op kosten van de universiteit en een beetje met mensen praten. Dat is het beeld dat veel van mijn vrienden over mij hebben sinds ik begonnen ben met mijn jaar als fractielid van VeSte in de studentenraad van de universiteit. Nu klopt dit stiekem toch wel een beetje, maar uiteraard is er meer dan dat! Dagelijks begin ik met hetzelfde ritueel. Ik kom rond 9.00 uur aan op het Forum, loop naar mijn kantoor naast de receptie, pak mijn mok en loop naar de koffieautomaat. Ik druk een knopje in voor koffie, zwaai mijn pas erlangs om te betalen en ga terug naar kantoor. Ik start mijn laptop op en ik open mijn agenda om te kijken wat ik vandaag allemaal te doen heb. Vanaf dit moment is het iedere dag weer anders. 10:00 uur Resource-gesprek, 11:00 uur Promo Committee meeting, 12:30 uur lunch met Housingdesk... om zomaar een greep te doen uit een willekeurige dag. Tussen alle afspraken door probeer ik toch nog enkele actiepuntjes te regelen (zoals het schrijven van dit stukje) en te zorgen dat je rond 17:30 echt naar huis kunt gaan, want morgen is er weer een dag. VeSte vertegenwoordigt actieve studenten en levert als partij elk jaar kandidaten voor de verkiezingen voor de studentenraad. Het werk begint bij mijn functie binnen VeSte, wat net als een gewoon bestuur is opgebouwd. Het gaat verder binnen de studentenraad, waar je je bezighoudt met commissies over educatie of over faciliteiten (computers, werkplekken etc.) en eindigt bij commissies binnen de Universiteit of externe commissies (landelijk of zelfs Europees). Ik ben nu anderhalve maand bezig en onze eerste periode zit er net op. Het sociaal leenstelsel begint nu echt te drukken en de universiteit barst uit zijn voegen. Er zijn veel punten die nog verbeterd moeten worden om alles in goede banen te leiden. Wij blijven hard ons best doen de rest van het jaar en hopen een aantal mooie plannen uit te kunnen voeren.genoeg te doen dus. Het werk varieert iedere dag weer van officiële brieven schrijven aan de Rector Magnificus tot het uitwisselen van cultuur met onze Chinese collega s (Chinees snoepgoed is echt geen aanrader). Verder leer ik ook de kleinere ins en outs van de universiteit. Zo is de koffie op Atlas veel beter dan die op Forum en het is dan ook een perfecte pauze om daar even heen te lopen. Op de hoogte blijven van onze bezigheden? Volg vooral onze facebook voor updates of bezoek onze nieuwe website (www.vestewageningen.nl) voor meer gedetailleerde informatie over de lopende projecten.

8 Herinneringen Door Joop Folkerts In 1931 ben ik op een boerderij in Friesland geboren en omdat mijn oudste broer het bedrijf overnam, ben ik na de HBS-B in 1950 gaan studeren aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Om te schrijven over mijn loopbaan na het afstuderen moet ik mijn geheugen flink opschudden: het waren veel banen en alles is lang geleden. Mijn carrière kon meteen na mijn afstuderen in 1958 beginnen, omdat ik in mijn studietijd al twee jaar in militaire dienst was geweest. De eindexamens waren Veeteelt, Dierfysiologie, Veevoeding en Technologie. Via contact met Prof. Iwema kwam ik eerst terecht in het onderzoekslaboratorium van de CCF in Leeuwarden (tegenwoordig een onderdeel van Friesland Campina) dat overtollige melk in Friesland verwerkte tot o.a. condens, koffiemelk en melkpoeders en exporteerde naar Azië en Afrika. De CCF had in Sloten een fabriek gebouwd voor de productie van kunstmelk voor kalveren. Deze producten werden op dat moment pas voor het eerst ontwikkeld, waardoor de gewenste samenstellingen nog niet bekend waren. Men verwerkte veel rundvet in het poeder. Verteringsproeven leerden mij, dat dit vet niet voldoende verteerbaar was. Door vetmengsels te ontwikkelen, waarvan de vetzuren korter waren en minder verzadigd, werd de verteerbaarheid veel beter en daardoor de kwaliteit van de producten. Verder was ik ook betrokken bij de technologie van de poederbereiding en het transport. Het onderzoek had bij de CCF een uitstekend niveau. Om mijn ervaring te vergroten ben ik in 1965 gegaan naar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV (KKM), een bedrijf vlak naast de CCF. Daar heb ik mij vooral bezig gehouden met het bepalen van de samenstellingen voor rundvee-, varkens- en pluimveevoeders. Daarbij speelt de kwaliteit van het voer een grote rol, maar natuurlijk ook de zo goedkoop mogelijke grondstoffen om goed te kunnen concurreren. Bij dit bedrijf kwam ik ook in aanraking met de meelproducten voor de menselijke voeding en met levensmiddelen. Elke maand ging ik met de directeur naar de vergadering van de Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten (VNMF), waarvan ik in de tachtiger jaren zelf nog voorzitter werd. De leden waren de grote particuliere mengvoerfabrikanten, die in het algemeen niet meer bestaan als gevolg van de enorme schaalvergroting in de mengvoederindustrie. Na vierenhalf jaar vond ik dat ik niet verder vooruit kon bij KKM. Door een sollicitatie ben ik toen directeur geworden van het Instituut voor Pluimveeonderzoek Het Spelderholt : een onderzoeksinstelling van de DLO van het Ministerie van Landbouw. Er werd gewerkt op een oud landgoed van ca. 47 ha in de bosrand bij Beekbergen. We hadden ongeveer 130 personeelsleden, waarvan 25 academische onderzoekers. Het was een managementfunctie van een uitgebreid karakter. Zo had ik veel contact met de ambtenaren in Den Haag, maar ook met collega s van de andere DLO-instituten en met afdelingen van de Wageningse Universiteit. In het bestuur van het instituut was het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd, evenals in de onderzoekcommissies. In elke vergadering kwamen altijd nieuwe voorstellen voor onderzoek naar voren, die niet altijd gemakkelijk vleesprijzen het verlies voor ons niet te groot werd. De verkoop doorzien. van rundveevoer ging via lokale waren uit te voeren. Een steeds vetmengsels Door te terugkerende vraag was: Is de voldoende was om na tien jaar ontwikkelen, waarvan de cholesterol in eieren inderdaad onderzoekswerk in het hoge vetzuren korter slecht voor de gezondheid, zoals management terecht te komen, waren en minder door het Voedingsbureau van het een carrière die ik vanaf het verzadigd, werd de verteerbaarheid ministerie wordt beweerd. begin bewust heb nagestreefd. Het Spelderholt bestond uit de Je komt in de positie dat je je veel beter... afdelingen Productie, Voeding en Verwerking. De laatste afdeling deed veel aan technologisch onderzoek. Dat betrof dan vooral de productie van kippenvlees, eierproducten en de houdbaarheid ervan, zoals bijvoorbeeld diepvriesslachtkuikens. Het was een kunst om de onderzoekers op de juiste onderwerpen te krijgen en te houden. Dit heeft ook geleid tot reorganisaties om betere keuzes te maken en slechte projecten te vermijden. Als ik daar druk mee bezig was dan werd mij dat niet altijd in dank afgenomen, maar het was wel noodzakelijk. In 1981 vroeg Koopmans (KKM) mij terug te komen om in de directie plaats te nemen en de verantwoordelijkheid op mij te nemen voor de totale mengvoedersector. Ik heb er niet lang over nagedacht, omdat ik eigenlijk al jaren te lang op het Spelderholt was. Ik ging 1 juni 1981 dus weer naar Leeuwarden. Ik moet zeggen dat de verandering weer groot was. Waar het op het Spelderholt ging om wetenschappelijke onderzoekresultaten, was het bij KKM vooral de opdracht geld te verdienen. Er waren twee fabrieken: het oude bedrijf in Leeuwarden en een nieuwe fabriek in De Wijk. Ik ben begonnen de landbouwkundige afdeling te verbeteren. Het was verder belangrijk dat de buitendienst erin slaagde goede afzet te realiseren en de contracten met de intensieve veehouderij zodanig af te sluiten, dat bij lage eier- of foeragebedrijven, waarvan we zelf ook een aantal in bezit hadden. Aan de aandeelhouders van KKM, een viertal familiegroepen, werd elk jaar op de jaarvergadering door mij en mijn collega s voor meel en levensmiddelen, verslag uitgebracht over de winst van het afgelopen jaar. De concurrentie voor veevoer was in het noorden enorm, omdat grote bedrijven uit het zuiden probeerden hun overtollige productie daar tegen uiterst lage prijzen kwijt te raken. Omdat ik daardoor te weinig winst maakte, heb ik zelf aan mijn collega s voorgesteld om de veevoedersector van KKM samen te voegen met een mengvoerbedrijf in het midden van Nederland. Dat heeft ertoe geleid dat Koopmans Mengvoeders in 1989 is verkocht aan UTDelfia in Maarssen, oorspronkelijk een bedrijf van Unilever, maar door een management-buy-out zelfstandig. Het beschikte over vier productiebedrijven verdeeld over heel Nederland en had een omzet die bijna twee maal zo groot was als die van KKM. Omdat ik toen geen werk meer had bij KKM, ben ik met het andere personeel meegegaan naar UTD, waar ik nog een aantal jaren directeur ben geweest. Na overleg met mijn directiecollega s bij UTD werd de productie in de zes fabrieken mijn verantwoordelijkheid. De bedrijven stonden tussen Leeuwarden en Helmond. Hierdoor reed ik per jaar zowat veertigduizend kilomer. Je kunt je afvragen of de nogal technische opleiding in Wageningen... mensen met een niet-technische opleiding in hoge managementfuncties hebben moeite het geheel voldoende te managementvaardigheid met je gezonde verstand moet ontwikkelen. Mijn ervaring is dat mensen met een niet-technische opleiding in hoge managementfuncties moeite hebben het geheel voldoende te doorzien. Dat leidt in het agrarische bedrijfsleven vaak tot onverstandige beslissingen. Ik moet zeggen dat ik heel gelukkig was met mijn opleiding in Wageningen. Toen ik in 1993 in de VUT ging heb ik nog wat activiteiten gehad in overleg met de Kamer van Koophandel in Utrecht en het Productschap voor Veevoeder. Uiteindelijk kwam ik per 1 januari 1996 terecht in het bestuur van het waterschap in Utrecht: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit was weer ander werk, maar wel echt interessant om de omgeving Utrecht goed te leren kennen. In de loop van de tijd werd het milieu echter steeds belangrijker in het beleid. Naar mijn idee ging dit gepaard met inefficiëntie en te veel extra kosten. Na dertien jaar heb ik afscheid genomen van het waterschap en dat werd ook tijd omdat ik inmiddels bijna 78 jaar was.

9 16 17

10 Oude lullen Kleine sjaars Ledengroei op SSR-W Door Daan Sartorius en Karina Prins Al vanaf haar vroege jaren heeft groei van het ledenaantal de vereniging vaak bezig gehouden. In de jaren 40 en 50 telde de Wageningse afdeling van SSR ongeveer zestig leden. Dit aantal werd bijna verdriedubbeld in de tien jaar die volgden en een hoogtepunt werd bereikt in de jaren 70: onze mooie vereniging telde maar liefst 750 leden! In de afgelopen vijf jaar wist SSR-W haar ledenaantal te verdubbelen tot ruim zeshonderd leden. Dit zorgt wederom voor discussie: hoe zorgen we ervoor dat al deze mensen, stuk voor stuk, toegewijde leden worden en blijven? Hoe blijft het 'ons-kent-ons-karakter' van de vereniging gewaarborgd? Het antwoord is simpel: heel hard schreeuwen! De makkelijkste manier om aan de vereniging gebonden te zijn is je als groep te profileren. Of dat nu een luide Cent! van een oud-penningmeester is, of een Blub! van leden die het onderhoud van het aquarium organiseren, de kreten laten zien dat je je op de een of andere manier samen met anderen inzet voor de vereniging. Sinds enige tijd zijn op onze Aloude twee nieuwe kreten te horen. Deze komen van groepen die op een nieuwe manier willen benadrukken dat zij verbonden zijn: de Jaarclubverticalen. Jaarclubs uit verschillende jaren slaan de handen ineen om op maandagen Sela onveilig te maken, de baromzet te spekken en (sterke) verhalen en kroegkennis uit te wisselen. Verticale verbondenheid tussen jaarclubs is een perfect voorbeeld van een nieuwe mogelijkheid iets te schreeuwen, een nieuwe verbondenheid die jongerejaars snel een plek biedt op de vereniging. Weet dat, als u nadenkt over het hechte karakter van onze prachtige vereniging en vindt dat deze verloren gaat met zo veel leden, er op maandagavond twee groepen jaarclubs aan de bar hangen die zich daarover in ieder geval geen zorgen maken! Waarde studentenleden, Zijn de sjaars te irritant aanwezig? Of voel jij je geïntimideerd door een ouwe lul? Is de koffie te koud, te heet of te duur en tocht het in de Kringenkamer? Kun jij je hiermee identificeren óf kun je deze lijst nog flink aanvullen? Gefeliciteerd!, u heeft een mening! Doe er wat mee! Laat aan je medeleden én de reünisten weten wat jij vindt van de huidige stand van zaken op Sela. Stamp het de figuurlijke grond in of prijs het tot in de nok van de hemel. Ben je bang strafrechtelijk vervolgd te worden vanwege je extreme uitingen? Nogmaals gefeliciteerd! U kunt dan gewoon gebruik maken van onze barmharigheid. Wij van de Redak cie (TEKST!!) zullen uw stuk in dat geval namelijk met een gefingeerde naam of zelfs anoniem publiceren. Dus mail je mening en vragen naar en bereid je voor op eeuwige roem en je zuurverdiende prominentie. SelaMagazine is er voor jou! TÈÈÈÈKST!! De Redak cie van SelaMagazine der SSR-W De acties van Isis door Lisa Broekhuizen Fariq der M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis SSR-W is momenteel zeven disputen rijk, maar hiernaast is er nog een dispuut in oprichting. Wij heetten voorheen de Werpheupen maar sinds 15 januari dit jaar, staan wij bekend als M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis. Ons thema is de Egyptische godin Isis, zij is godin van de zon en de landbouw. Ook is ons thema vruchtbaarheid en om deze reden drinken we rode wijn. Isis oorspronkelijke functie is die van Moedergodin, wat staat voor de vrouwelijkheid die tot uiting komt in het dispuut in oprichting. M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis bestaat uit vrouwen die stevig in hun schoenen staan en weten wat ze willen.wij zijn nu bijna drie jaar bezig om een officieel dispuut te worden waarvoor de mos bestaat die voorschrijft dat je in de nationale krant moet hebben gestaan. Wij hebben hiervoor twee keer een actie gedaan. De eerste ruim bh s aan een boom... keer was op 23 augustus bij de grachten van Utrecht. Hier hebben wij ruim 300 bh s in alle soorten en maten opgehangen om de aandacht te vragen voor vrouwen. De bh s staan symbool voor de kracht, diversiteit en schoonheid van vrouwen. Deze eigenschappen mochten volgens ons wel een keer benadrukt worden. Hierop kregen we een hoop leuke reacties, zo stonden we in het Algemeen Dagblad van Utrecht op de voorpagina, tweemaal in de Gelderlander, en hadden de artiesten Nick en Simon over ons getwitterd, waarmee we bijna mensen bereikten via social media! Maar wij vinden dat wanneer we iets doen, we het ook goed moeten doen en daarom hebben we de actie herhaald in het Vondelpark op Wereldmeisjesdag op 11 oktober. We hebben toen ruim 300 bh s aan een boom opgehangen, waarmee we dit keer wilden benadrukken dat niet alle vrouwen op de wereld een kans krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Niet iedere vrouw op deze wereld heeft immers dezelfde rechten als wij dat hebben. Verder konden passerende mensen op de foto met de bh s met de paarse Wereldmeisjesdag-fotolijst. Dit was een groot succes, want we hebben erg veel foto s gemaakt die mensen van ons Facebookevenement konden downloaden. Hierdoor kwamen we op de nationale nieuwssite en zijn we zelfs op de radio geweest bij 3fm! Alle bh s zijn achteraf gedoneerd aan Humana. Wij kijken dan ook terug op geslaagde acties! Memmen! Op 28 oktober 2014 is Isis naar het parlement gegaan met de hoop op erkenning als officiëel dispuut. Met dertien stemmen tegen, drie stemmen voor en met een die zich onthield van stemmen ging het niet door. Onder andere gaf het weigeren van de bekendmaking van de naam tijdens hun acties om in het nationale nieuws te komen de doorslag het bij een volgend parlement nogmaals te proberen. Met de tip 'ben trots op uw naam' heeft het dispuut in oprichting een delegatie borrelaars (potentiële leden) een rotonde opgestuurd met vlaggen, posters en ballonnen met daarop in het groot hun naam. Voorbijgangers die aanstoot namen aan deze actie door de vermeende associatie met de gelijknamige terreurorganisatie hebben de politie gebeld en de rotondedames zijn met harde hand en een geldboete wegens het verstoren van de openbare orde naar huis gestuurd. Isis laat het hier echter niet bij zitten en gaan in hoger beroep om hun straf te bevechten. Zo zetten de enthousiaste dames hun hobbelige weg naar een officieel damesdispuut voort.

11 Van ideële naar pragmatische wereldverbeteraar Door Esther Hougee - de Vet ('95) Het is begin September, ik ben net met mijn drie kinderen en man terug uit Frankrijk waar we met onze camper drie weken de Drome en de Provence hebben verkend. De eerste schoolweek is shock-therapie: niet langer sta ik voor het dilemma 'croissant of stokbrood' maar sta ik juist weer voor de uitdaging iedereen weer tijdig op school, sportlessen en verjaardagspartijen te bezorgen. Ik zie dat ik een paar oproepen van mijn jaarclubgenoot Jan-Hein Nijman heb gemist. Ik bel hem op: "Is het stukje al klaar? Je weet wel; de levensloop rubriek". Met een schok realiseer ik me dat ik dit inderdaad beloofd had. Maar, levensloop? Ik tik net de 38 aan! Moet je daar niet stad met een hoog alternatievo - gehalte en in de bovenbouw van het gymnasium droeg ik Dr. Martensschoenen en een gebatikt T-shirt. Toen het eindexamen naderde, kwam de vraag op wat ik wilde gaan studeren. Ik had werkelijk geen flauw idee, maar op een dag ging ik met een vriend mee naar de Universeiteit Wageningen, waar ik Rurale Ontwikkelingsstudies ontdekte. Ik had altijd al veel interesse gehad in ontwikkelingsvraagstukken en landbouw en dit leek me een goede match. Ik schreef me in. Toen ik in 1995 in Wageningen aankwam, maar lid te worden van een studentenvereniging. SSR-W leek me een gezellige vereniging met een grote varieteit aan mensen. Tijdens het eerste jaar stortte ik me in het verenigingsleven, ik was onderdeel van het eerstejaarsbestuur en richtte samen met elf anderen de Jaarclub LAMALOEJE op (nog steeds twee keer per jaar actief tijdens het LAMA-kerstdiner en het LAMAweekend). LAMALOEJE vormde samen met de bardiensten een rode draad in mijn studentenjaren bij SSR-W. Goede herinneringen heb ik aan de avondjes Kwasir waar ik als syndicaatslid aan de bar stond, mee karaookte met André Hazes of met barricade de saaie borrels overbrugden. Hoe leuk het ook was bij SSR-W en mijn afdeling 8C op Hoevestein; na tweeënhalf jaar Rurale Ontwikkelingsstudies kreeg ik wel enige twijfels over mijn studiekeuze. Ik ontdekte dat de Ik was ervan overtuigd dat als duurzaamheidsimpact een kostencomponent wordt er een prikkel ontstaat om deze impact te reduceren. Bij PwC kwam ik ook in aanraking met GRI (Global Reporting Initiative), een initiatief om duurzaamheidsverslaglegging tussen ondernemingen te standaardiseren. Deze ontwikkeling wekte mijn interesse en aan het einde van mijn studie deed ik een aantal open vakken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tegenwoordig heeft de Erasmus een opleiding Stakeholder Management die op dit onderwerp gericht is, maar ik was mijn tijd vooruit. In November 2001 studeerde ik af en besloot ik eerst een aantal maanden in Ecuador te reizen. Mijn passie voor andere culturen was (en ben) ik nog steeds niet kwijt. In 2002 kom ik vlak na de moord op Fortuin weer terug in Nederland. Er In de loop van de jaren raaktensteeds meer financiele partijen geinteresseerd in duurzaam beleggen. De financiele crisis in 2008 bevestigde dat bedrijven moeten streven naar langetermijnwaarde voor aandeelhouders. Meer en meer financiele instellingen kochten informatie in bij Dutch Sustainability Research (DSR), het onderdeel waar ik op dat moment met vijf collega s werkte. Beleggers hebben verschillende motieven: sommige zien duurzaam beleggen zodat zij geinformeerde beslissingen kunnen nemen. Op dit moment werk ik fulltime als Director Research bij Sustainalytics. Ik krijg vaak de vraag hoe ik werk en carrière kan combineren. In dat opzicht was de opmerking van een andere jaarclubgenoot, Hilke, veelzeggend. Toen zij zei dat ze vier dagen per week werkte, zei een klant, "Dat is vast druk; vier dagen werken". Toen haar man in een andere context tegen een klant vertelde dat hij vier dagen werkte, reageerde de ander met "Dat is relaxt; zo n dag vrij". Nederland is dus nog niet zo geëmancipeerd als we wel eens vakken antropologie en sociologie leek een politieke aardverschuiving denken, maar uiteindelijk gaat het 20 wat ouder voor zijn en wat meer wel erg beschouwend waren en te hebben plaatsgevonden. Ik erom om samen met je partner een 21 ervaringen voor hebben opgedaan? Goede de economievakken op microeconomie gericht waren. Ik besloot mijn vriend (en huidige man) op de en privé. woonde op dat moment samen met goede balans te vinden tussen werk Dit blijkt niet het geval te zijn, en ik herinneringen heb mijn tijd beloof snel mijn stukje in te sturen. ik aan de avondjes daarom bij de studiecoördinator Mennonietenweg in Wageningen. In mijn rol hou ik me bezig met Ik ben in 1976 geboren in Nijmegen Kwasir waar ik als maar eens te informeren of ik niet Na mijn reis was de bankrekening product- en procesinnovatie, en groeide op in Beek, een dorpje syndicaatslid aan vooruit. vakken bij de Erasmus Universiteit leeg en werd het tijd om een echte thoughtleadership en het managen aan de Duitse grens. Mijn vader is de bar stond, mee kon volgen. Die keek mij verbaasd baan te gaan zoeken. Ik realiseerde van verschillende analistenteams. Neerlandicus en was verbonden karaookte met aan en vroeg: "Waarom stap je niet me dat financiele instellingen een Hoewel het een drukke baan is, aan de universiteit van Nijmegen. André Hazes over op Economie?" Een logische grote rol spelen bij het verduurzamen prijs ik mij gelukkig met de vele... Mijn moeder doceerde Engels aan vraag maar vergelijkbaar met de van de economie en schreef op als een manier om hun wereldvisie enthousiaste en internationale de HTS. Ik was de jongste thuis en had één oudere zus. Mijn ouders en was er nog geen campus, de Wereld vraag waarom een Rotterdammer niet naar Amsterdam verhuist; er was goed geluk een sollicitatiebrief naar Triodos Bank. De bank te reflecteren in hun beleggingen en andere zijn op zoek naar collega s om mij heen. De missie van Sustainalytics zorgt ervoor zus hadden allen een grote passie nog een gebouw van de WUR namelijk enige rivaliteit tussen de onderscheidt zich door haar missie risicoreductie of het creëren van dat ik elke dag een bijdrage kan voor literatuur, waren uitgesproken waar de pedel in huisde en stond studies. Aangezien ik me meer thuis en biedt private beleggers Duurzame financiele outperformance. In 2008 leveren aan het verduurzamen van alfa s en alhoewel ik net als mijn zus er nog geen betwist standbeeld voelde onder de economiestudenten Beleggingsfondsen aan. In 2002 kwam DSR los van Triodos Bank. de financiele industrie en in mijn rol naar het Gymnasium in Nijmegen op het 5 mei-plein, die door velen (mijn batik gehalte was al enigszins startte ik als duurzaamheidsanalist Aangezien de activiteiten verder heb ik blijvend mee kunnen denken ging, kwam ik er al snel achter later verafschuwd zou worden teruggelopen), besloot ik de en onderzocht ik bedrijven op gingen dan de Nederlandse markt, over de veranderde behoefte van de dat er in mij geen alfa schuilde. en de bijnaam Fallus kreeg, maar overstap te maken. Binnen deze deugdelijk bestuur en sociale en werd de entiteit omgedoopt naar markt, het verder ontwikkelen van Wel kon ik met mijn vader lange zeer gewaardeerd werd door de studie volgde ik vooral vakken mileu-impact. In deze DINKYperiode Sustainalytics. In 2009 fuseerde onze producten en het aanpassen gesprekken voeren over nationale kleinste jaarclub uit Voor op het gebied van bedrijfskunde, (double income no Sustainalytics met het Canadese van onze organisatiestructuur. en internationale politiek. In die tijd mij was het wel even wennen: mijn marktkunde en milieueconomie. kids) reisde ik met Sander naar Jantzi. In de laatste vijf jaar is deze Toen ik achttien was, had ik was hij nog lid van de PvdA en op middelbare school was gevestigd in Aan het einde van mijn studie verschillende continenten. In onderneming verdrievoudigd in waarschijnlijk niet verwacht dat zondag luisterden we steevast naar het hart van Nijmegen en tijdens voerde ik een afstudeeropdracht uit 2006 werd onze zoon Ruben in medewerkers. Inmiddels zetten zo n ik in zo n zakelijke omgeving de Rode Haan (wat door mijn zus en een tussenuur kon je rondstruinen bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Wageningen geboren en in mensen op vier continenten zou verkeren. Mijn idealen ben mij minder gewaardeerd werd toen in het centrum of in een kroegje Ik ontwikkelde een model voor verhuisden we naar Driebergen, zich in om ruim driehonderd ik niet kwijt. Sterker, deze hebben we klein waren, want we mochten zitten. In Wageningen bestond het bedrijven om hun milieukosten waar in hetzelfde jaar zus Sarah investeerders te helpen bij het mij de richting gegeven voor het niet door de radio heen kletsen). In de jaren negentig was Nijmegen een centrum uit een straat en een plein en ik besloot daarom bij aankomst in kaart te brengen en ideeën op te doen om deze te verminderen. werd geboren. In 2010 kregen we nog een dochter, Sophie. definiëren en implementeren van een duurzaam beleggingsbeleid carrièrepad dat ik ben opgegaan.... ik was

12 Persoonlijke vorming binnen SSR-W in de vijftiger jaren Klooiencabaret 1953 Door Ewoud van Elderen In Mei 2001 presenteerden wij een terugblik op de cabaretprogramma s die begin zestiger jaren door BAM werden uitgevoerd. Aan het eind van die voorstelling werd er om meer gevraagd. Vandaag voldoen wij graag aan dat verzoek met oude koek en nieuwe wijn in oude zakken. Waarom spreekt Bij aankomst in Wageningen uitgedaagd werd om er het beste Daar werd mijn geloofswereld nog de jeugd voornamelijk over de toekomst en senioren voornamelijk over het verleden: omdat ze beide in 1950 was lid zijn van een van te maken met elkaar en was een verder ontwikkeld. Na mijn studie daarvan het meeste hebben. Het eerste wat wij in het vanuit het verleden gemeen hebben is de studentenvereniging gewoonte, goede bijdrage aan de ontwikkeling heb ik nog jaren mee mogen maken groentijd en dat ging ongeveer als volgt. evenals huisvesting bij een hospita. van mijn vaardigheden om binnen in het Eijkmanhuis in een poging up Het leven binnen SSR-W had zowel spanningsvelden een positieve lijn to date te blijven. betrekking op ontmoeting als op te vinden. Ik kan me niet herinneren dat ik me Wijs: Marina verdieping. Dat laatste was voor mij De tweede lijn, die van de onzeker heb gevoeld op de plaats geen overbodige luxe als je vanuit persoonlijke ontwikkeling, is die waar ik verkeerde, wel had ik het Wanneer je aankomt als een schuchter ventje Wanneer er een met pils gooit nou dan duik ie een plattelandsmilieu terecht komt van mijn geestelijke groei en gevoel dat ik soms alleen stond en te in de academische wereld. bewustwording. maken had met inperking van mijn Dan zit je 14 dagen op je krentje Tenslotte hoort het in, niet op, je buikie Hoe heb ik mijn vorming, als Lid zijn van de NCSV bracht mij geloofsvoorstellingen tot die van de Zo wordt je naar men zegt een goed studentje En zit het in je kleren, nou dan ruik ie een van de weinige hervormden in contact met christenen van de confessies en geloofsbelijdenissen. Een pijler voor het bolwerk SSR Om zo te zeggen, uren in de wind in het jaar 1950, ervaren binnen andere studentenverenigingen Daar gingen hervormden wat De eerste dagen druk je menig pootje De donderdagavond, ook al zo n verzetje een overwegende overtuiging van en met een gespreksklimaat ruimhartiger en dynamischer mee gereformeerde hoofdstroom, die waarin vragen voorkwamen om. Zo n oriëntatie heeft effect op, Men zet je in en onder een bureautje De lol ervan gaat zwaar boven m n petje toch niet eenduidig was? bijvoorbeeld, de concrete vraag of Maar leg vooral niet al te snel het loodje Maar k ben al bij als k s avonds in mij bedje Zelf onderken ik nu twee de hervormde studentenpredikant Want heus het eind der groentijd is nog ver Geen extra losse lichaamsdelen vind 22 hoofdlijnen, die elkaar wel raken. De Dit waren allemaal taken waarbij woensdagavondwijding op de wel voor mocht gaan bij de 23 eerste lijn is die van de activiteiten waarbij ik binnen en buiten ik uitgedaagd werd sociëteit; of eigenlijk de vraag of O Sela, O Sela, O Sela Soms loopt een heertje in een donker pakkie SSR-W betrokken ben geweest, om er het beste een gereformeerde ziel daarmee Ik sta tot mijn nek in het bier Die deed dan juist of doet al gauw een vakkie zoals deelname aan besturen en van te maken met mocht worden verrijkt. Die vraag O Sela, O Sela, O Sela En als ie zakt krijg jij dat op je dakkie commissies. De tweede lijn is die elkaar bracht tegenstellingen aan het De groentijd zit me tot hier Vraag steeds dus, hoe t examen is gegaan van persoonlijke ontwikkeling, groei licht tussen leer en leven. Het is en bewustwording. zeer leerzaam om dan met elkaar Waarom die mijnheren Bij gunstig resultaat hanteert zo n heertje De eerste lijn heeft bestaan uit o.a.: en niet slechts antwoorden. een standpunt in te nemen en de Steeds maar weer proberen Jenever, port of wijnfles menig keertje - secretariaatsfunctie van de Ook de weekendconferenties toekomst open te houden voor Ons nog iets nieuws te leren, De kosten van zo n feest gaan op een beertje Wageningse NCSV (Nederlandse in "Woudschoten", het landelijk verdere ontwikkelingen. Daarvan snap ik geen zier Dat blijkbaar tot St Juttemis blijft staan Christen Studenten Vereniging) met conferentieoord van de NCSV, Samenvattend heb ik de naar SSR-W de taak om contacten te brachten een bredere religieuze tegenstellingen en de weerstand leggen en activiteiten te propageren; oriëntatie met zich mee. in SSR-Wageningen op geestelijk Je krijgt, dat is hun allereerste moppie Des morgens zit je ergens op een kastje - een jaar penningmeester van een Deelname aan de catechese van de terrein als een positieve bijdrage Al spoedig na je aankomst een kaal koppie En s avonds ga je in een wandelpasje dispuut, De Zwevelpin; hervormde studentenpredikant, om in het geloof staande te blijven Gewassen in een fijn jenever soppie De berg op en je doet en masse een plasje - een klein jaar de taak van fiscus in Dr. P.L.Schram, maakte mij vooral en vrijmoedig verder te groeien. het Wageningse SSR-W-bestuur, bewust dat je later als academicus Een bewustwording en groei die Zoals het met je charmes is gedaan Of t de gewoonste zaak ter wereld was. met alle vertegenwoordigende taken een taak zou hebben in een later is voortgezet en nog versterkt Vergeet dus maar dat heerlijk paradijsje Want raak je bij de heren uit de gratie daarvan; plaatselijke kerkelijke gemeenschap: door deelname aan het Arnhemse Na t zo romantische vacantie reisje Dan komt er echt niets van een installatie - voorzitter van een groep die een de notie van verantwoordelijkheid Leerhuis van Rabbijn Y.Aschkenasy Want geloof gerust maar, dat geen enkel meisje En zo verspeel je makkelijk een plaatsie studieweekend op de sociëteit voor de samenleving.. Bovendien als uitnemend leraar, en door een organiseerde rondom oecumene werd ik geschoold in de wereld actieve inbreng in het Vormings- en Voorlopig met j uit wandelen wil gaan In bar en haardkring der societas met o.a. pater Tepe als inleider; van het protestantisme. Dat werd Toerustingswerk van de plaatselijke - penningmeester van de gaandeweg uitgebreid met mijn kerken in Bennekom. Refrein Refrein lustrumcommissie (1957). deelname aan weekendconferenties Dit waren allemaal taken waarbij ik in 'Kerk en Wereld' in Driebergen.

13 Zes jaar Chique Door Daniël Meijer het daadwerkelijk toetreden tot de prachtige vereniging die SSR-W is van een heerlijk diner te genieten. Het mag voor zich spreken dat niemand iets dergelijks als een straf zal zien en het was dan ook met veel enthousiasme dat ik naar mijn eerste Chique Diner ging. Natuurlijk wist ik niet dat ik de vijf Chique Diners die zouden volgen in de jaren erna ook bij zou mogen wonen. Inmiddels heb ik mijn zesde Chique Diner achter de rug en ik kan zeggen dat elk diner voor mij een bijzondere ervaring is geweest en dat ik geen van deze avonden kan vergelijken met een ander. Wat overeenkomstig was bij deze avonden was dat het spreekwoordelijk onvergetelijk was. Natuurlijk kan niet alles van deze avonden onthouden worden. Niet door gebrek aan kwaliteit op welk vlak dan ook, maar vanwege de gezelligheid die soms oorzaak en soms gevolg was van het nuttigen van de nodige glazen rode of witte wijn. Het zou afdoen aan deze prachtige traditie om het te formeel, quasideftig en wellicht zelfs een beetje nep naar een situatie waar iedereen rondloopt, bij elkaar op bezoek gaat, en er kortom een volledige chaos ontstaat. Dat is voor mij kort samengevat in ieder geval een belangrijke reden om bij elk Chique Diner weer met veel enthousiasme aan te schuiven. Het is vooral de essentie van het diner, de belangrijkste bedoeling in mijn ogen, die het elk jaar weer geweldig maakt. Gedurende de kroegweken zijn er verschillende activiteiten te beleven op onze aloude die de klooien de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de leden van SSR-W en door met hen te integreren handtekeningen te verzamelen. Dit kan er, vooral wanneer je als lid een van de weinige aanwezigen uit jouw installatiejaar bent, voor zorgen dat je op een avond je aandacht moet verdelen over tal van klooien die niets liever willen dan je handtekening. En dat terwijl je alleen naar de sociëteit kwam om met een jaarclubgenoot, Dispuutsgenoot of andere amice of amica aan de bar een biertje te drinken. Uit mijn toon proeft u wellicht al dat ik, hoewel ik het niet onprettig vind met klooien te praten, niet van alle avonden van de kroegweken heb genoten omdat ik dikwijls werd bedolven onder de handtekening-hongerige klooien. Op dit fenomeen vormt het Chique Diner een zeer welkome uitzondering. Hoewel deze avond zich afspeelt tijdens de kroegweken en klooien het aanvankelijk misschien zien als een laatste kans om wat handtekeningen te krijgen, worden op deze avond eigenlijk amper handtekeningen verkregen. Waar een gesprek met een klooi tijdens de kroegweken in aanloop naar het Chique Diner vaak voelt als een verplichting van beide kanten (wie ben je, wat voor studie doe je, waar kom je vandaan, et cetera) met als uiteindelijke doel het zetten van een handtekening door het lid in het verfomfaaide boekwerk van de klooi, is het Chique Diner een avond waarbij naar mijn mening echte gesprekken worden gevoerd. Je zit immers aan een tafel omringd door zeven anderen, waarvan gemiddeld twee leden. Dat betekent dat er vijf mensen aan dezelfde tafel zitten die je (nog) niet of nauwelijks kent. Om nou te zeggen dat de intentie van het aangaan van een gesprek met deze klooien oprechter is dan het tijdens de kroegweken is geweest vind ik niet nodig. Tijdens de gehele kroegweken werd je echter aangesproken omdat er een handtekening gezet zou moeten gaan worden, tijdens het Chique Diner ga je een gesprek we elkaar weken of maanden niet zien, we bij het elkaar tegenkomen op straat elkaar groeten en wellicht beide even terugdenken aan een goede avond die in een voorgaande september heeft plaats-gevonden. Natuurlijk ontstaan goede, diepgaande gesprekken, evenals een sterke band, ook aan de bar. Maar die baravonden vormen geen speciale avond waarbij je samen niet alleen elkaar leert kennen, maar gezamenlijk Tijdens de kroegweken leer je elkaars naam, bij het Chique Diner leer je elkaar kennen een heerlijke maaltijd nuttigt, een wijntje drinkt en het hebt over de dingen die echt belangrijk zijn. Dit maakt het Chique Diner voor mij elk jaar weer een prachtige ervaring en ik zou dan ook niets liever doen dan Het einde van de academicus door Antoon Kanis Academic Consultancy Training, Modular Skills, carrièrebeurzen en loopbaanbegeleiding. De universitair student komt er haast niet onderuit anno Wat ga je hierna doen? of Wat kan je daarmee worden? Zodra je een studie hebt gekozen zul je deze vragen regelmatig moeten beantwoorden. Maar waarom? Van oudsher is een universiteit een Academische instelling. Een plek waar je heen gaat ter beoefening van de wetenschap, letteren of kunst. In het geval van Wageningen een plaats waar je heen gaat om de wetenschap te beoefenen, of te leren beoefenen. Uitkomst van dit leertraject is niet alleen een diploma als bewijs dat je de wetenschap kan bedrijven. In het kielzog worden allerhande praktische vaardigheden aangeleerd: bronnen verzamelen, artikelen schrijven, presenteren en bovenal kritisch en analytisch denken. De academici 24 aan omdat je anders enkele uren er volgend jaar gewoon weer bij 25 kijken verder dan hun neus lang is. in stilte zit te eten. Dit mag de zijn. Maar ook wanneer ik er niet Geef ze een uitdagende opdracht, pret natuurlijk niet drukken; het meer bij zal zitten om te proeven en ze gaan er mee aan de gang. De is alsnog een prachtige kans om wat de helden uit de keuken arbeidsmarkt voor de academicus is De kroon op de mensen te leren kennen. Ik heb hebben bereid, of wat de wijn erg breed, maar dit schuift steeds meer kroegweken, zo werd tijdens al mijn Chique Diners van de avond is, zal het toch goed naar de achtergrond. Veel liever zien mij toen verteld door gesprekken gehad met de klooien zijn om te weten dat op de avond we een concrete arbeidsmarkt. Willen we weten voor welke functie we en leden aan mijn tafel en mensen dat het Chique Diner plaatsvindt, de wijze ouderejaars, worden opgeleid, en bovenal, hoeveel beter leren kennen. Het is fijn er weer tal van vriendschappen Het is inmiddels al vijf jaar geleden was het zogenaamde geld we daar mee gaan verdienen. om nadat je elkaars naam kent, ontstaan die een (studenten-) dat ik als klooi bij SSR-W kwam Daarom komt de universiteit met Chique binnenlopen. Een toen nog zes Diner. elkaars studierichting weet en leven lang mee kunnen. steeds meer plannen om in deze vraag wellicht zelfs de locatie van het te voorzien. Het curriculum wordt dagen durend VIT-kamp werd omschrijven als een zuipfestijn en ouderlijk huis, je als het ware een steeds vaker aangepast zodat er aan gevolgd door drie intensieve weken dat is gelukkig ook absoluut niet kijkje onder de motorkap krijgt en het einde van de studie een kant-enklaar beroepsprofiel ligt. Misschien met veel verschillende activiteiten wat het is. Dan kan je je afvragen bij de gesprekken die tijdens het die er voor hebben gezorgd dat ik wat het Chique Diner wel is. Een Chique Diner plaatsvinden een is mijn beeld van de academicus te s avonds kon feesten zonder s romantisch. Is hij een persoon die de avond waarin eenieder kan genieten idee krijgt wie iemand echt is. Ik ochtends al te veel kwaliteitsverlies tand des tijds niet weet te doorstaan? van een heerlijke, uit meerdere hoorde recentelijk de uitspraak te boeken op de aantekeningen die Misschien is het terecht dat de student gangen bestaande, maaltijd? Tijdens de kroegweken leer ik maakte voor mijn vakken, omdat die zich straks voor tienduizenden Jazeker. Een avond waarvan je je elkaars naam, bij het Chique ik als student uiteraard ten doel had euro's in de schulden steekt, wil weten de volgende ochtend als ware het Diner leer je elkaar kennen, en ik welke baan en welk inkomen er in het om mijn vakken te halen. De kroon een puzzeltocht probeert die paar ben van mening dat die uitspraak verschiet liggen. Als dat de realiteit op de kroegweken, zo werd mij toen kleine zwarte gaten in te vullen met de spijker op zijn kop slaat. Ik kan is, dan zij het zo. Maar misschien verteld door de wijze ouderejaars, hoe je je tijd hebt doorgebracht? dan ook zeggen dat ik met al mijn moeten we dan ook concluderen dat was het zogenaamde Chique Absoluut. Wat het echter vooral tafeldames van de afgelopen jaren de universiteit is verworden tot het Diner. Iedereen moest zich netjes is, is een geleidelijke overgang van een goede band heb gekregen nieuwe Hoger Beroepsonderwijs. kleden om tijdens de avond voor tijdens het diner en dat, zelfs als

14 Productschappen Door Lourens Touwen Reünistendag Door Lourens Touwen (1950) & André van der Ham (2010) Dagelijks Bestuur In september 2014 zijn de productschappen op voorstel van het kabinet opgeheven. De productschappen zijn een samenwerkingsverband van boeren en tuinders, met publiekrechtelijke bevoegdheden. Het is dus een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie(PBO). Het is onbegrijpelijk dat het kabinet deze voor de landen tuinbouwsector zo belangrijke organisatie heeft opgeheven. In de Tweede Kamer stemden alleen het CDA en de SGP tegen. Natuurlijk zal er wel wat op aan te merken zijn geweest na een jaar of vijftig te hebben gefunctioneerd, maar het CDA stelde terecht dat het kabinet (dus nu met instemming van de Tweede Kamer) met het badwater ook het kind weggegooid. Voor de land en tuinbouw heeft de PBO veel betekend. In het buitenland waren ze er jaloers op. De schappen waren onder meer van belang voor kwaliteitsbewaking en onderzoek. De brancheorganisaties zijn nu druk in de weer om de schade zoveel mogelijk te herstellen. Ik vraag er in ons blad aandacht voor omdat prof W. Rip hoogleraar in Wageningen was in de vijftiger jaren van de vorige eeuw en een van de geestelijke vaders was van de PBO. Hij zat in de Tweede Kamer voor de ARP (een voorganger van het CDA). In Wageningen bezette hij de leerstoel Christelijke Maatschappijleer, die ingesteld en gefinancierd was door de CBTB (Christelijke Boeren en Tuinders Bond). Een aantal jaargenoten van mij, waaronder ikzelf, deed het vak Christelijke Maatschappijleer als extra ingenieursvak. Tijdens de colleges besteedde Rip natuurlijk uitvoerig aandacht aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Hij was er ook op gepromoveerd. Een mooi initiatief van een jaar of zestig geleden, is nu om zeep gebracht. Voor de jaargangen werd op 17 mei 2014 de reünistendag gehouden. Het was een prachtige zonnige dag, zodat we met de 65 deelnemers in de tuin konden zitten. De sfeer was goed en gezellig. Velen troffen oude vrienden en vriendinnen en een aantal kon ook kennismaken met de jongere jaargangen. André van der Ham, onze Vicevoorzitter van vorig jaar, had zich zeer ingespannen om alle namen en adressen te achterhalen. Een hele klus soms, maar ik denk dat de adressenlijst nu weer nagenoeg compleet is. Aan de uitnodigingen heeft het dus niet gelegen dat er toch in verhouding niet zo veel reünisten/ oud-leden waren. Ik zelf ben van Van de jaren van voor de oorlog was er één aanwezig, amice Matthijs Noordhoek (94 jaar). Van het jaar 1945, een heel groot jaar (100), was niemand aanwezig. Van de jaren slechts een paar per jaar. Het begon pas echt te tellen vanaf de eind vijftiger en zestiger jaren. Voor mij als redacteur van de Reünistenbrief was het een kans om de reünisten/oud-leden uit de zestiger jaren te leren kennen en te proberen hen te porren om een levensverhaal voor ons krantje te schrijven of anderszins zich in te spannen voor de reünistenbrief. Ik heb er een aantal contacten voor een levensverhaal aan over gehouden, maar nog geen opvolger. Tijdens de vergadering heb ik er nogmaals de aandacht op gevestigd dat er een opvolger moet komen. Maar vanuit de vergadering zei Kees Berkouwer: Lourens, het gaat zo goed, blijf jij het nog maar een tijdje doen. Een geweldig vertrouwen natuurlijk, maar mijn opvolging werd er niet mee geregeld. Tijdens de vergadering hebben André van der Ham en ik verteld dat er ingaande het najaarsnummer van 2014 een gezamenlijk nummer voor reünisten/oud-leden en studenten zal verschijnen (besluit van het bestuur van SSR-Wageningen en het bestuur van SOLS-W). Er kwamen eigenlijk geen reacties op, maar er werd wel instemmend geknikt. "Wie zwijgt stemt toe", zal ik maar zeggen. Het cabaret door Cees van der Does en zijn kompanen was weer als vanouds en viel goed in de smaak. Wat mij vooral trof was de bedankspeech die Cees hield over de goede samenwerking met de huidige studenten. Cees zei iets in de geest van "Ik loop tegen de tachtig; maar werd buitengewoon vriendschappelijk geholpen bij de voorbereiding van het cabaret. Dat heb ik geweldig gewaardeerd. In de wandelgangen kwamen ook nog terloops de aanstaande verkiezingen ter sprake. Één van de reünisten zei langs z n neus weg. Ik ga geloof maar PVV stemmen. Onze oud- CDA-Europarlementariër (10 jaar lang) Jan Sonneveld kon dat natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Zo ontspon zich nog een stevige politieke discussie. Er bleef gelukkig nog een behoorlijk aantal reünisten eten. Zo konden wij ervaren dat de keuken, die nu volledig in eigen beheer wordt gerund, prima functioneert en een heerlijke driegangenmaaltijd op tafel weet te brengen. Tafelspeeches werden niet gehouden, maar er was wel een heel geanimeerde uitwisseling van gedachten en ervaringen. We kijken terug op een goede reünistendag. Dit jaar heeft SSR-W de mooie taak gekregen het Dagelijks Bestuur van de Gecombineerde Senaten Vergadering der Federatie van Unitates en Bonden in Nederland te leveren. Het jaar waarin SSR-W vijftien jaar bij de Federatie is aangesloten. Op 9 oktober 2014 zijn wij, als 66e Dagelijks Bestuur (DB), geïnaugureerd. Dit was ook de avond van het integratiediner en het Eerstejaars Federatie Feest met het thema Tarzan & Jane. Het DB evenals de federatiegenoten hebben dit als een zeer geslaagde avond bevonden. Het belangrijkste speerpunt van het DB dit jaar is het bevorderen van de integratie tussen de federatiegenoten. Dit wordt bereikt door het integratiediner, een dispuutsavond en een aantal commissieoverleggen. Verder hebben wij dit jaar wellicht de taak om UMTC (een Utrechtse studentenvereniging) in te hameren tot nieuwe federatiegenoot. Leuke feestjes die men nog van het DB kunnen verwachten zijn de Battle of the Bands, de tappersruil en de bovengenoemde dispuutsactiviteit. Daarnaast zullen wij ook promoten voor de verschillende bierfeesten bij onze federatiegenoten. Tot slot wordt het DB uitgenodigd voor vele borrels bij onze federatiegenoten. Zo hebben wij al meerdere constitutieborrels met de nodige hoeveelheid gratis bier gehad en zijn we langsgeweest op een dispuutsavond van Nonomes in Amsterdam. Bovendien hebben we bij DSB hun nieuwe eerstejaars de gracht in zien springen tijdens hun inauguratiefeest. Wij zijn erg benieuwd wat het komende jaar ons nog meer gaat brengen Het 66e Dagelijks Bestuur van de Gecombineerde Senaten Vergadering der Federatie van Unitates en Bonden in Nederland Praeses Ab Actis Quaestor Vice-Praeses Marlotte van der Heiden Rick Beckers Mariëlle de Haan Philip Nieuwenhuizen

15 Waarde reünisten, De Huizencommissie is op zoek naar nieuwe woonruimten voor leden. Door het alsmaar groeiende ledenaantal kunnen wij niet achter blijven met onze mooie verenigingshuizen. Het is ook in die huizen waar leden een hechtere band vormen met elkaar en de vereniging. Heeft u beschikbare woonruimte in Wageningen, ideeën voor aanpak of zelfs contacten in de huizenmarkt die ons kunnen helpen? Als 17-jarige kwam ik in september 1953 in Wageningen. Met mij meldden zich nog 10 jongens en twee meisjes als aspirant- leden aan bij SSR-Wageningen. Na een jaar waren daar nog negen jongens en één meisje van over. De jaargangen in die tijd waren aanzienlijk kleiner dan tegenwoordig en dus was de competitie groot tussen de gezelligheidsverenigingen om nieuwkomers aan te trekken. Behalve de huidige gezelligheidsverenigingen was er ook nog de WVSV ( Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging) waarvan de meeste dames lid waren omdat het Wagenings Studenten Corps in die tijd geen vrouwelijke leden accepteerde. Meisjes die lid waren van een andere gezelligheidsvereniging hadden meestal een dubbel lidmaatschap. De groentijd nam drie weken in beslag en betrof vrijwel uitsluitend kennismaken met de leden van SSR en andere zaken die specifiek met het reilen en zeilen binnen SSR te maken hadden. Voorlichting betreffende de studie of andere Groentijd vs. Kroegweken De introductiedagen anno 1953 en 2014 Door Cees van der Does Het was gebruikelijk dat de heren zich intimiderend of onheus trachtten op te stellen ten opzichte van de feuten. Dat ik daar eigenlijk nooit erg onder heb geleden moge blijken uit het feit dat ik mij uitsluitend twee positieve ervaringen uit die periode herinner. Jaren later heb ik mij overigens wel eens afgevraagd hoe christelijk deze gang van zaken eigenlijk wel was? Overigens ken ik reünisten die nog steeds met veel plezier terugkijken op de groentijd die zij destijds ondergingen. In de loop van de groentijd kregen wij opdracht Door Lennard Froma To sign or not to sign, zoals Shakespeare dat waarschijnlijk passend zou hebben kunnen verwoorden, als hij erbij zou zijn geweest in september. Dit was namelijk de vraag waar het tijdens de kroegweken om draaide. Van de een krijg je de handtekening al als je hem of haar begroette en bij de ander moest je op alfabetische volgorde de naam, achternaam, studie, geboorteplaats en schoenmaat weten. Kortom, voor de meerderejaars een topmoment om gratis bier van klooien te regelen en voor de klooien een goed moment om handtekeningen te verzamelen, te vullen. Het ging zelfs zo ver dat ik mijn twee vierkante centimeter lamskotelet heb afgestaan aan mijn tafeldame aangezien ze anders om zou vallen. Dat het weinig was, is een feit, maar dat het zo smerig was dat het direct na inname van boven in de wc eruit moest, viel ook wel mee! Nu zeg ik wel op de wc, maar dat was in het beste scenario: in een slechter scenario stond men met een plasje kots in de handen op de trap zonder een idee te hebben wat ze ermee moesten doen. Kort gezegt: pieken en dalen staan in de kroegweken centraal: je banksaldo daalt en je promillage stijgt, de uren in de collegebanken daalt en het aantal handtekeningen in je boekje stijgt, het aantal klooien daalt en het aantal kotsers stijgt. Dan is de dag van de promotie van kutklooi naar kutsjaars, ofwel de inauguratie, aangebroken. Met een paarse en een groene sok loop ik rustig richting de kroeg, waar ik mijn das knoop en netjes in de rij ga en stonden de leden overenthousiast voor je te klappen. De kroegweken waren fantastisch, de inauguratie was vooral lang wachten en werd daardoor saai. De VIT heb ik ervaren als een brainwash, want bij elke 3 in mijn leven denk ik nu VIT IS LEUK. 28 Wij horen het graag van u! Alle 29 van de novitiaatscommissie om opdat de inauguratie mee zou vallen, staan, wachtend op iemand om de informatie is welkom. Mailen een cabaretprogramma voor zo werd ons verteld, in ieder geval. deur open te doen. In de kroegzaal kan naar te bereiden en te presenteren. De activiteiten waren onder het leverden we ons boekje in en in de Wageningse aangelegenheden Daarvoor werd dermate weinig genot van een biertje prima vol tuin ontmoetten we onze steun en kwam eigenlijk niet ter sprake. De tijd beschikbaar gemaakt, dat ik te houden, daarom was ik keer toeverlaat: de paranimfen. Onder meeste tijd overdag werd besteed mijn jaargenoten na een drukke op keer ook weer verbaasd/ het genot van stilte en brandend Met vriendelijke groeten, aan het bezoeken van leden van SSR op hun kamers. avond op de sociëteit uitnodigde om op mijn kamer het programma teleurgesteld als een collega-klooi kaarsvet op je vingers liepen we tijdens de kroegweken stopte en naar de plek van bestemming, te repeteren. Aangezien het al na dronk ik mijn verdriet dan maar waar het wachten begon. Eenmaal De Huizencommissie middernacht was, viel deze actie weg. Tijdens de klooienlunch was aangekomen in onze kamer, die al bij mijn hospita niet bepaald de vraag dan ook uiteraard: Hoe snel zou veranderen in een sauna, in goede aarde. Het in dit blad veel handtekeningen heb jij al? Zo probeerden wij de stemming er gepresenteerde Klooienlied was werkten we drie weken lang naar de in te houden door bij een rondje een van de hoogtepunten in ons inauguratie toe met als hoogtepunt water het Io vivat te zingen. Na programma. Het geeft eigenlijk van de kroegweken (hoe kan het lang wachten mochten we eindelijk best een goed overzicht van wat ook anders) het Chique Diner. de zaal in, waar we een met leden er zoal plaats vond in de loop Goed zorgen voor een beeldschone gevulde zaal, een slapende licht-en van de groentijd. Ik kan mij niet tafeldame is toch lastiger dan ik geluidsman, een dronken I.C., een herinneren dat wij veel waardering had gedacht, vooral als zij in de I.C. aangeschoten bestuur en een lege hebben geoogst met onze zit en voortdurend wegmoet om plek op het podium aantreffen. Die voorstelling. Het staat mij namelijk terug te keren met een leeg glas, plek was voor ons. Om een lang Huizencommissie der SSR-W vaag bij dat de voorstelling kortom: u snapt de gevolgen. Na verhaal kort te maken; liepen we, Generaal Foulkesweg BS Wageningen ruw werd afgebroken door de het voorgerecht ging het gelukkig zo al dan niet twijfelend over wat we herenstudenten. goed dat ik steeds achter haar aan hadden moeten zeggen, terug de liep met een volle fles wijn om haar sauna in Bij de tweede keer werden halfvolle glas tot aan het randje toe we met een hamerslag geïnaugreerd

16 NIEUWE REÜNISTEN IN MEMORIAM. Jan Sonneveld Inge Muhlig Jaap Eisma Koen Mensink Rienco van der Mooren Bastiaan van der Steen Renger Knibbe Geboren in Gestorven in augustus 2014 (74 jaar) Aangekomen in Wageningen en lid van SSR-W in Lieuwe Eringa Geboren in Gestorven in augustus 2014 (94 jaar). Aangekomen in Wageningen en lid van SSR-W in 1940 Onder leiding van prof C.H. Edelman en zijn assistent Kees Hoeksema werd door studenten die ondergedoken waren in de Tweede Wereldoorlog, een van de eerste bodemkarteringen in Nederland uitgevoerd (1943). De kartering werd uitgevoerd in de Bommelerwaard (rivierengebied). Lieuwe Eringa was een van de studenten die daaraan meegedaan heeft. Na de oorlog is de Stichting voor Bodemkartering opgericht, die nu is opgegaan in Alterra. Bram Kadijk Geboren in Gestorven in september 2014 (84 jaar). Aangekomen in Wageningen en lid van SSR in Waarde Amice/Amica, U bent aan het einde gekomen van de eerste editie van het nieuwe verenigingsblad, een samenvoeging van het SSR-W-krantje (de Getikt) en de Reünistenbrief. Middels dit laatste artikel stellen wij u graag op de hoogte van de Stichting Oud-Leden SSR-W, wat de stichting betekent voor SSR-W als vereniging en wat u er aan bij kan dragen. Omdat SSR-W jarenlang een wat onregelmatig en niet-structureel reünistenbeleid kende, is in 1998 op initiatief van oud-leden, de Stichting Oud Leden SSR-W (SOLS-W) opgericht. Dit was een belangrijke stap in het realiseren van een structurele en degelijke binding tussen oud-leden van SSR-W en SSR-W zelf. Het bestuur van de stichting bestaat grotendeels uit oud-ssr-w-leden. Op dit moment maken Daan Sartorius (2011), André van der Ham (2010), Sasja Beers (2009), Lennert van Overbeeke (2008), René van der Vegt (2001), Frans Oranje (1958) en Teun Winkelman (1967) deel uit van het bestuur. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per jaar en zijn dus actief betrokken bij het reünistenbeleid. De stichting organiseert jaarlijks een reünie, verzorgt de uitgave van het verenigingsblad en praat mee over het reünistenbeleid van SSR-W. De invoering van jaarcommissarissen is ook het werk van SOLS-W Sven Bannink Lisanne Stijger Bart Schalkwijk Lennert van Overbeeke Freek van Tongeren De stichting maakt onderscheid tussen oud-leden en reünisten. In de eerste categorie valt iedereen die is gaan studeren aan een andere onderwijsinstelling of Wageningen heeft verlaten en heeft aangeven geen lid meer te willen zijn. Reünisten zijn zij die als dusdanig staan geregistreerd bij SSR-W. Twee keer per jaar wordt hen dit verenigingsblad toegestuurd. Omdat dit de eerste editie is van een nieuw concept ontvangen ook alle oud-leden een exemplaar. Reünisten betalen ook allen de reünistenbijdrage van dertig euro per jaar, die in het reünistenfonds terecht komt. Hieruit worden uitgaven gedaan die SSR-W anders niet zou kunnen doen. De laatste jaren zijn onder andere de nieuwe kroegzaalverlichting, de vloer in de mensa, de gevelplaat en de nieuwe pergola van dit geld betaald. Binnenkort wordt de tuin volledig gerenoveerd uit het reünistenfonds. Met de reünistenbijdrage steunt u dus direct en actief SSR-W. Ook dit blad is mede mogelijk gemaakt door de reünisten van SSR-W, dank hiervoor! Reünist worden kan door middel van een schriftelijk verzoek aan het parlement van SSR-W. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van SSR-W. Voor nu vertrouwen wij erop dat dit blad met plezier heeft doorgelezen en uitkijkt naar de volgende editie in het voorjaar van 2015! Met amicale groet, Namens Stichting Oud-Leden SSR-Wageningen, Frans Oranje Voorzitter SOLS-W Daan Sartorius Vicevoorzitter SSR-W

17 Waarde leden, oudleden en reünisten, Úw advertentie op deze pagina? Mail naar of bel naar

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Een Islamitische Verrassing

Een Islamitische Verrassing Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing 2014 www.eenislamitischeverrassing.nl Rotterdam Inhoud Baardmannen Couscous Geestelijke armoede Overgave Vrouwen Merkkleding Kopvoddentax Islamisering Verwarring

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop INDIVIDUALS Door : Camiel De Roover Student nummer : 177553 Afdeling : Fashion Management Bedrijf : INDIVIDUALS Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop VOORWOORD Dit afstudeeronderzoek is gemaakt

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951 Leven in veiligheid Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. De situatie in hun eigen land is te gevaarlijk om er te blijven. Ze vluchten

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

China. - Tibet Cultuur- les 2.

China. - Tibet Cultuur- les 2. China Pagina 1 - Tibet Cultuur- les 2. Colofon Les voor groep 7/8 50 minuten Aardrijkskunde Leerkracht - handreiking Inleiding In deze les willen we ons verdiepen in de situatie van Tibet. Wat speelt daar

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010 Leren vliegen Graag zou ik een vogel zijn Uit aarde ben ik gemaakt uit slijk en drek uit bloed en water graag zou ik een vogel zijn uit veren papier en dunne beenderen niet nat en bloederig Uit aarde zijn

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Digitaal Mediaproduct Elmar Hagen MM1A 18 mei 15

Digitaal Mediaproduct Elmar Hagen MM1A 18 mei 15 Digitaal Mediaproduct Elmar Hagen MM1A 18 mei 15 Ilost Een tijdje geleden was ik met een vriend naar België om vakantie vrienden op te zoeken. Eenmaal daar een beetje bijgepraat, gedobberd in de jacuzzi

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie