4. KS vraag Leg uit dat als gevolg van het landschap van China de bevolkingsspreiding erg onregelmatig is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. KS vraag Leg uit dat als gevolg van het landschap van China de bevolkingsspreiding erg onregelmatig is."

Transcriptie

1 Paragraaf 1,2 en 3 1. Waarom is China inmiddels een economische grootmacht? Omdat ze een grote economische groei doormaken. 2. Wat verstaan we onder het BBP per hoofd van een land? Bruto Binnenlands Product, wat een land gemiddeld verdiend. 3. Noem de vier verschillende landschappen in China. Je hoeft de namen niet te weten maar wel of ze in het oosten, westen enz. liggen en wat de belangrijkste kenmerken zijn/ Zuiden Berggebied, hoge pieken en diepe dalen. Het is een van Oosten Beste landbouwgebied, vruchtbare grond. Westen grootste zandwoestijnen, In de winter ligt de gemiddelde temperatuur ver beneden het vriespunt. Noordoosten Bergachtig, de temperaturen zijn in de winter laag, daarom wonen er zo weinig mensen. 4. KS vraag Leg uit dat als gevolg van het landschap van China de bevolkingsspreiding erg onregelmatig is. Kop: Het landschap van China Staart: de bevolkingsspreiding erg onregelmatig is China exporteert veel goederen om te kunnen verkopen, grote hoeveelheden producten worden vervoerd via de zee en rivieren, want dit is het goedkoopst. Dus de werkgelegenheid zit voornamelijk aan de kust of aan een rivier, dus niet op het platteland of in de bergen. Dus de meeste mensen wonen aan de kust of aan rivieren. De helft van de bevolking leeft op nog geen 10% van het landoppervlak. De helft van het landoppervlak wordt bewoond door nog geen 2% van de bevolking. 5. Welk deel van China heeft de hoogste bevolkingsdichtheid? Het Oosten/Zuidoosten van China. 6. Wat is de belangrijkste taal in China? Mandarijn 7. Noem twee bijzonderheden van deze taal die je in vraag 6 noemt. Het is de meest gesproken taal in de hele wereld. Het wordt door 75% v.d. chinezen gesproken, er zijn veel dialecten. 8. Waaruit blijkt dat er in China bevolkingsgroepen wonen met verschillende culturen? Er zijn veel verschillende talen en dialecten en in sommige provincies wel meer dan honderd. Verschillende soorten geloof. 9. Leg uit waarom er regelmatig spanningen zijn tussen culturele minderheden en de Chinese regering zijn. Omdat de minderheden hun eigen taal en cultuur willen behouden. 10. Noem een belangrijke minderheid in China. Het Tibetaanse volk 11. Wat gebeurde er in de Speciale Economische Zones en open steden die na de dood van Mao in China werden ingesteld. Na zijn dood werden deze open steden en speciale economische steden zones als steden ingesteld, vervolgens lieten deze steden een spectaculaire groei zien. 12. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat de communistische partij in China nog steeds een belangrijke rol speelt.

2 Er is veel staats controle, de regering controleert alles. Tijdens de Olympische spelen in Beijing heeft de overheid ervoor gezorgd dat deze spelen een succes werden door de infrastructuur van de stad te verbeteren. Veel woningen moesten weggehaald worden voor de wegen rond de stad. Dus de staats controle is groot. 13. Werd er in de SEZ s gebruik gemaakt van een planeconomie? Nee, er is nog steeds een planeconomie maar dan soepeler in de SEZ s, het is een eerste stap richting de vrijemarkteconomie. 14. Wat verstaan we onder een vrijemarkt economie? Vraag en aanbod bepalen in een land het gedrag van producenten en consumenten. 15. Noem drie voordelen die andere landen hebben gehad als gevolg van de groei van de Chinese economie. Grondstoffen en energie, die haal China uit andere delen van de wereld. Chinese ondernemers zijn belangrijke investeerders in het buitenland geworden. Westerse bedrijven hebben toegang tot de grote Chinese markt. Consumenten uit Amerika en Europa kunnen goedkoop producten uit China kopen. 16. Wat betekent: in plaats van made in China is het geworden create in China? In plaats van producten namaken gaan ze nu zelf producten ontwikkelen, om de economische groei in de toekomst te blijven stimuleren. 17. Noem 3 voorbeelden van exportproducten van China. kleding/schoenen meubels speelgoed elektronische producten 18. Wat betekent: China heeft een positieve handelsbalans? China exporteert meer dan dat importeert, er komt dus meer geld binnen. Dan dat ervoor de import betaalt moet worden. 19. Noem drie oorzaken voor de gestegen behoefte van China aan grondstoffen. 1. de steeds verder gaande industrialisering 2. de toename van het autoverkeer 3. de bouw van huizen, kantoren en wegen. 20. Waarom investeert China in de verbetering van de infrastructuur in Afrikaanse landen? Zo kan China zich verzekeren van een constante omvoer van grondstoffen, ook hebben Chinese bouwbedrijven zo meer dan de helft van de Afrikaanse markt in handen. 21. Wat was de belangrijkste oorzaak van de eerste economische groei in China na de jaren 60 van de vorige eeuw. Jaren lang is het bbp gestegen met 10%, het bbp per hoofd stijgt ook en er kan meer geconsumeerd worden waardoor de vraag naar producten en diensten toeneemt.de rijker wordende interne Chinese markt is een aanjager voor de verdere economische groei. 22. Waaruit blijkt dat ook de Chinese arbeiders profiteren van de bloeiende economie. Zie vraag KS vraag; Wat heeft de grote vraag naar grondstoffen en energie voor gevolgen voor de handelsbalans van China? Kop: De grote vraag naar grondstoffen en energie Staart: gevolgen voor de handelsbalans van China Het positieve handelsbalans is minder groot.

3 24. Wat heeft China moeten doen om create in China veel meer mogelijk te maken? Niet meer allen dingen namaken maar ook dingen zelf ontwerpen en ontwikkelen en investeren in kennis en innovatie. 25. Hoe kan je in de grote Chinese steden zien dat er tegenwoordig veel buitenlandse investeerders zijn in China. Je ziet in Chinese steden veel bedrijven/winkels die we ook in Europa/Amerika zien. 26. Noem 4 redenen waarom China aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven om zich daar te vestigen. 1. grote omvang van de beroepsbevolking 2. Lage loonkosten, er kan goedkoop geproduceerd worden 3. Opkomst van een nieuwe middenklasse, waardoor de productie voor de buitenlandse markt interessant wordt. a. Het land is politiek stabiel. 27. Noem twee oorzaken voor het feit dat de globalisering steeds sneller gaat. 1. De ontwikkeling van nieuwe communicatie en vervoersmiddelen, de relatieve afstand veranderd 2. De wereldhandel is steeds vrijer geworden, geen tariefmuren meer, dus meer concurrentie, landen gaan zich sneller specialiseren. 28. Geef met behulp van de verschillende vervoersmiddelen die in de loop van de tijd zijn gebruikt aan, dat globalisering heeft plaatsgevonden. 1. vroeger ging alles met paarden/zeilschepen, de gem. snelheid was 15 km/u 2. er kwamen locomotieven en stoomschepen, de gem. snelheid was 30/70 km/u 3. vervolgens kwamen er vliegtuigen, de gem. snelheid was eerst 450 km/u daarna liep het op tot 750/100 km/u 4. nu hebben we internet waarmee we super snel met de hele wereld contact kunnen maken 29. Wat verstaan we onder comparatieve voordelen als het om de handel gaat. Andere producten worden uit andere landen gehaald, waardoor handel toeneemt. Allebei de landen profiteren ervan. 30. Leg uit hoe een multinationale onderneming te werk gaat. Bij een MNO worden delen van de productie uitbesteed aan lagelonenlanden. 31. Noem 5 locatiefactoren 1. kostenvoordelen: de loonkosten en de kosten voor machines en grondstoffen 2. de aanwezigheid van bedrijven 3. de bevolking: de omvang van de bevolking 4. de politiek: de stabiliteit van het land 5. de cultuur: De overeenkomsten tussen culturen van de landen 6. de infrastructuur: de aanwezigheid van goede transportwegen en communicatietmiddelen. 32. Waarom zijn landen tegenwoordig steeds meer afhankelijk geworden van MNO s? Want MNO s zijn erg machtig omdat ze op de goedkoopst mogelijke manier producten laten ontwikkelen. Ze zorgen voor werkgelegenheid in een land. Goedkope producten dus ook afzet. Door de goedkope producten krijgen mensen uit een land meer koopkracht, 33. Wie was de grote leider van China? Mao Zedong

4 Paragraaf 4 Economische kerngebieden Economische gebieden in China In 1949 > Volksrepubliek China werd uitgeroepen > China was overwegend argrarisch. De landbouw was in veel provincies de belangrijkste economische activiteit. Westen China: nomadische veeteelt Oosten: intensieve akkerbouw, veel rijstbouw Kust provincies: diensten en industrie Silicon Valley: gebied met een grote concentratie aan innovatieve technologiebedrijven. China s silicon valley; Zhongguancun (in de buurt van Bejing). Doordat steeds meer bedrijven zich daar gingen vestigen is dit gebied een voorbeeld geworden voor China als innovatieland. Ontwikkelingen van Speciale Economische Zones en open steden Shenzhen werd een Speciale Economische Zone (SEZ) na Mao Zedong s dood. SEZ = Een regio die speciaal is aangewezen om de economie te stimuleren. Bedrijven worden naar SEZ s gelokt door de lagere belastingen en de regels voor import en export soepeler. Door bedrijven aan te trekken gaat de economie groei in dat gebied. Brazilie, India en Korea > hebben de SEZ s van China overgenomen. Het omliggende gebied profiteerde mee van de economische groei van China. In 1984 > Chinese overheid besloot om 14 open steden aan te wijzen (Shanghai). Deze steden zijn het scharnierpunt tussen het binnen en buitenland. Oostkust: van China is een economische ontwikkelzone, het economisch kerngebied van China. Veranderingen in China een gevolg van de economische groei is dat de lonen van de Chinese fabrieksarbeiders stijgt. Daarom gaan veel fabrieken opzoek naar goedkopere arbeidskrachten in andere delen van China en zelfs in Aziatische landen. Ook de buitenlandse investeringen gaan meer naar het binnenland en Aziatische landen. De economische groei vindt nu meer in het binnenland van China plaats dan aan de kust. De kuststeden schakelen over naar een kenniseconomie en gaan meer investeren in innovatie, cultuur, transport en financiën. hier heb je een meer geschoolde beroepsbevolking nodig. Economische kerngebieden in de wereld Andere economische kerngebieden: Het noordoosten v.d. VS De Amerikaanse westkust Japan Europa: Zuiden Groot Britannië, Nederland (randstad), Duitsland (Ruhrgebied) en Italië ( het noorden) De opkomende markten (BRIC landen, brazilie, rusland, india, china) maakten een snel industrialisatieproces door, vanwege de lage arbeidskosten waar de westerse kerngebieden gebruik van wilden maken. De landbouw is in deze landen afgenomen er is meer industrie

5 gekomen. Er is meer verstedelijking gekomen & een nieuwe middenklasse die meer kan consumeren. Paragraaf 5 Wereldsteden 1. Geschiedenis van Shanghai Shanghai > Grootste stad van China met 21 miljoen inwoners. De stad ligt aan de rivier Chang Jiang (de blauwe rivier), het is een belangrijke havenstad. In 1843 > de stad Shanghai kwam in handen van buitenlandse mogendheden. Zo ontwikkelde de stad als een internationale havenstad en handelscentrum > China wordt een belangrijke industriestad > communistische partij krijgt de macht, veel ondernemers vertrekken > De meeste buitenlandse ondernemingen vestigen zich in Guangzhou. Groei Shanghai De vervoersslagader van China is de monding van Chang Jiang 1990 > Ontwikkeling van Pudong een SEZ. Door het instellen van speciale ontwikkelingsbedrijven, kreeg de stad (Pudong), geld voor investeringen voor de infrastructuur. Ze hebben dan ook een uitgebreid wegennet en metronet aangeld > Shanghai is de grootste haven ter wereld en grootste containerhaven ter wereld. Shanghai is het financieel en commercieel centrum van China. Grote steden en middelgrote steden De Chinese overheid investeert steeds meer in infrastructuur en onderwijs om de economie een kenniseconomie te maken. Het centrale deel van China gaat ook steeds meer groeien, omdat productie zich steeds vaker naar het binnenland verplaatst. Daar naar toe worden allemaal wegen en hogesnelheidslijnen aangelegd (ook vliegvelden). De tweede en derde orde steden, achter de SEZ aan de kust (zie bron 3 par 5) worden steeds belangrijker en groeien ze. Zo groeit Chengdu uit tot een nieuw centrum van de elektronische industrie en bedrijven in de ict. Kenmerken van wereldsteden In een wereldstad is globalisering op verschillende manieren zichtbaar. Veel hoofdkantoren en internationale ondernemingen. Belangrijke financiële instellingen (baken en beursen). Mainports Ze liggen aan zee of bij diep vaarwater. Havens en internationale vliegvelden. Van verschillende landen komen goederen en mensen aan. Een wereldstad heeft daarom goede verkeersverbindingen met het achterland. Megastad = Dit zijn steden met 10 miljoen inwoners of meer. Een wereldstad kan een megastad zijn maar het hoeft niet. Wereldsteden hebben grote aantrekkingskracht op mensen. Omdat er veel mensen op zoek naar een baan zijn is er veel concurrentie waardoor de lonen laag zijn. Paragraaf 6 Bedrijfsvestiging in het buitenland

6 China en de wereld Hoewel de economie van China erg snel is gegroeid, gaan ze de laatste jaren pas investeren in het buitenland. De Chinese regering spoort grote bedrijven sinds 2000 aan om ook naar de internationale markt te gaan. Zo hopen ze hun aandeel in de wereldeconomie te versterken. China investeert tegenwoordig meer in het buitenland dan het buitenland in China. De meeste bedrijven in China zijn van de staat (overheid) dus de politiek speelt daarom ook mee wanneer ze gaan investeren. Ze gaan bijvoorbeeld niet in een land investeren dat vind dat Taiwan een zelfstandig land is want de politiek van China vind dat niet. Politiek geeft dus vaak de doorslag wat betreft de investeringen. China en Europa China investeert in Aziatische landen, Afrika en in Europa. China is de op een na grootste handelspartner van de EU en de EU is de grootste afzetmarkt voor China. China staat als investeerder op de vijfde plaats van de wereldranglijst. Voor Europa is China interessant omdat het een opkomende wereldmacht is en (in de toekomst) veel zal investeren. (bijvoorbeeld in havens, technologie zoals computermerk Lenovo) Voor China is Europa interessant omdat ze dan toegang hebben tot een grote en ver ontwikkelde consumentenmarkt. Chinese bedrijven in Nederland In Nederland hebben wij ongeveer 320 Chinese bedrijven. Jaarlijks komen er ongeveer 30 bij. Ze ondersteunen de Chinese export naar de rest van Europa. Nederland is een poort tot Europa voor veel Chinese bedrijven voor; Marketing Verkoop Distributie In Nederland worden sommige bedrijven overgenomen door Chinezen. Chinezen in Nederland Sinds de negentiende eeuw gingen steeds meer chinezen naar andere landen om daar te werken als goedkope arbeidskrachten (dit worden ook wel overzeese Chinezen genoemd). Chinezen zijn erg gehecht aan hun eigen cultuur en kiezen eerder voor familie dan voor zich zelf (individu). Er ontstonden op de hele wereld Chinatowns met chinese winkels, restaurants, tempels en scholen. Er wonen in NL ongeveer Chinezen. Er is overal in Nederland wel een Chinees restaurant te vinden en er werken veel chinezen in de Horeca (HOERECA HAHAHA). Andere Chinezen hebben hun eigen bedrijfjes zoals nagelstudio s, kapperszaken of massagesalon s. Tegenwoordig zijn de Chinezen in NL aardig goed opgeleid en werken ze bij een bank of in de telecomsector. Chinezen die op dit moment naar NL komen gaan vaak werken voor Chinezen bedrijven. Paragraaf 7 Gevolgen van de snelle economische groei Ongelijkheid in China Economische groei zorgde voor een spectaculaire daling van de extreme armoede van de bevolking. Er waren veel verschillen in welvaart. Eigenlijk kent de oostkust alleen de economische groei en daar is dus ook de welvaart gestegen. Dit is dus een toenemende regionale ongelijkheid. De verschillen in welvaart zijn in de steden goed te zien. Hogere inkomensberoepen wonen in luxeappartementen en de laagste betalen natuurlijk in slechte huizen. Hierdoor kunnen er spanningen tussen de inkomensverschillen toenemen.

7 Door de toenemende welvaart ontstaat er een nieuwe middenklasse in de steden, zo is er meer geld voor aan goederen, diensten, vakantie en luxe producten. Volksgezondheid Door de toegenomen welvaart leven de Chinezen langer doordat de gezondheidszorg is verbetert. De levensverwachting is in de afgelopen 50 jaar gestegen van 35 naar 72 jaar. Wel hebben steeds meer Chinezen last van welvaartsziekten zoals overgewicht en hartkwalen. Het aantal auto s is enorm gegroeid door de welvaart waardoor er erg veel verkeersongevallen zijn. Er komen ook veen Chinezen om door ongevallen in steenkoolmijnen. Dit komt omdat ze veel steenkool nodig hebben voor hun grote behoefte aan energie en veiligheid op de tweede plek staat. Milieuverontreiniging De snelle economische was mogelijk omdat er geen strenge milieuregels waren. Hierdoor is China wel de grootste vervuiler ter wereld geworden. Zo komt er in steden vaak smog, die het leven van mensen bijna onmogelijk maakt. De luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de vele fabrieken, auto s en energiecentrales. De overheid kan fabrieken sluiten of het verkeer beperken om de luchtvervuiling te verminderen. Sommige chinezen worden zich bewust van de negatieve gevolgen van de economische groei. De overheid neemt steeds meer maatregelen om het milieu te verbeteren. Het belangrijkste punt is het verminderen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en het beter omgaan van energie. Dit is moeilijk want, door de snelle economische groei zal het energieverbruik alleen maar toenemen.

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE ONDERBOUW. leeropdrachtenboek

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE ONDERBOUW. leeropdrachtenboek AARDRIJKSKUNDE VOOR DE ONDERBOUW 3 VWO leeropdrachtenboek Inhoud 1 Cultuur en cultuurgebieden Basis 1 De Verenigde Staten 8 Topografie Verenigde Staten Google Earth-opdracht Verenigde Staten 2 Cultuur

Nadere informatie

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw 3 + 4 vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen Inhoud 3 vmbo-kgt MODULE 1 Arm en rijk Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders 5 Hoofdstuk 2 Arm en rijk in Nederland en

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeonomie Meerkeuzevragen 1.1 1.1 Globalisering is een proes a van wereldwijde eonomishe integratie door een sterke toename van de internationale handel en investeringen. b waarbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 27 Landenrisico

Hoofdstuk 27 Landenrisico Hoofdstuk 7 Landenrisico Open vragen 7. Het IMF verdeelt de wereldeconomie in industrielanden, opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden. Binnen de opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen.

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Zuidoost-Azië Opgave 5 Stuwdammen in Myanmar Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 1 en de atlas. De provincie Kachin in het noorden van Myanmar is geschikt

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2000-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2000-II Eindexamen aardrijkskunde havo 000-II 3 Antwoordmodel Migratie en Vervoer Maximumscore de aantrekkingskracht van Frankrijk als voormalig koloniaal moederland / de gemeenschappelijke taal Maximumscore Uit

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Profit. Europa is een van s werelds meest welvarende regio s. en heeft een van de grootste interne markten. Deze

Profit. Europa is een van s werelds meest welvarende regio s. en heeft een van de grootste interne markten. Deze Profit Europa is een van s werelds meest welvarende regio s en heeft een van de grootste interne markten. Deze positie wordt echter bedreigd door de snelle opkomst van Azië, maar ook door het steeds groter

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Economische zones vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82656

Economische zones vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82656 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 30 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82656 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven Economie CHINA NU Tekst: Judith van de Bovenkamp Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven De eerste Chinezen in Nederland vestigden zich in 1911 in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Zij werden vooral

Nadere informatie

Zand en klei 1. Van veen tot weiland 2. Blad 1. Heide Een lage plant met paarse bloemen.

Zand en klei 1. Van veen tot weiland 2. Blad 1. Heide Een lage plant met paarse bloemen. 5 Lastige woorden Blad Zand en klei Heide Een lage plant met paarse bloemen. Voedingsstoffen Voedsel dat planten nodig hebben om te groeien. Boomgaard Een stuk land met fruitbomen. Greppel Een kleine droge

Nadere informatie

Resultaten 2014 Rotterdam Partners

Resultaten 2014 Rotterdam Partners Resultaten 0 Rotterdam Partners Rotterdam Partners International Trade & Investment is in 0 actief betrokken geweest bij de realisatie van 0 projecten in de Rotterdam regio. Hiervan waren confirmed projects,

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2013-I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2013-I Wereld Opgave 1 Ontwikkelingen in de mondiale autoproductie Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 1. 1p 1 Met welk begrip wordt de mondiale verandering

Nadere informatie

Resultaten 2014 Rotterdam Partners

Resultaten 2014 Rotterdam Partners Resultaten 0 Rotterdam Partners Rotterdam Partners International Trade & Investment is in 0 actief betrokken geweest bij de realisatie van 0 projecten in de Rotterdam regio. Hiervan waren confirmed projects,

Nadere informatie

CHINA NU Tekst: Maaike Okano-Heijmans en Frans-Paul van der Putten. Economie

CHINA NU Tekst: Maaike Okano-Heijmans en Frans-Paul van der Putten. Economie Economie CHINA NU Tekst: Maaike Okano-Heijmans en Frans-Paul van der Putten China als investeerder in Europa Chinese investeringen in Europa nemen snel in omvang toe. Volvo Cars is tegenwoordig eigendom

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 ANTWOORDEN EINDTOETS HOOFDSTUK 5 RONDKOMEN ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5 TOETS 1 RONDKOMEN 1 Prioriteiten stellen. 2 B 3 2,55 + 2,80 = 5,35 4 52 27 : 12 + 95 : 2 + 40,50 : 3 + 25 = 203. 5 A 3; B 4; C 2; D 1.

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-I 4 Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 twee van de volgende voorbeelden

Nadere informatie

Je land heeft te maken met grote overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen.

Je land heeft te maken met grote overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Je land heeft te maken met grote overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. De graanvelden zijn allemaal vernield. Daarom verlies je een kaart natuur. Enkele werknemers van je onderneming

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2009 - I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2009 - I Beoordelingsmodel Aarde Opgave 1 Gletsjers 1 maximumscore 2 verwering 1 sedimentatie 1 2 maximumscore 2 zijmorenen de grens markeren van de vroegere omvang van de gletsjer 1 de gletsjer in het verleden

Nadere informatie

WERELD. 5 havo 1 Globalisering 14-16

WERELD. 5 havo 1 Globalisering 14-16 WERELD 5 havo 1 Globalisering 14-16 Melkprijzen wereldwijde concurrentie Hoog: centrumlanden Middel, semi-periferie Laag, periferie Globalisering = concurrentie.. 3 factoren? 1. Opkomst MNO s, mondiale

Nadere informatie

China. Als ontwikkelingsland

China. Als ontwikkelingsland Als ontwikkelingsland Paragraaf 1 Wat is een ontwikkelingsland? Een ontwikkelingsland is een land waaraan hulp wordt verleend ter bevordering van de economische ontplooiing. Paragraaf 1.1 Kenmerken *Het

Nadere informatie

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007 De groei voorbij Jaap van Duijn september 2007 1 Een welvaartsexplosie Na WO II is de welvaart meer gestegen dan in de 300 jaar daarvoor Oorzaken: inhaalslag, technologische verandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

WERELD. 4 havo 1 Wereldbeeld 1-2

WERELD. 4 havo 1 Wereldbeeld 1-2 WERELD 4 havo 1 Wereldbeeld 1-2 Op de grens Een reis vol gevaren Ga naar www.nos.nl typ de zoekterm Ciudad Juarez in en bekijk een van de videofragmenten over deze gevaarlijkste stad ter wereld. Op de

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Arm en rijk in China hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52441

Arm en rijk in China hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52441 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52441 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

China, globalisering en milieuproblematiek. Lessen 21ste eeuw 23 maart, 2009

China, globalisering en milieuproblematiek. Lessen 21ste eeuw 23 maart, 2009 China, globalisering en milieuproblematiek Lessen 21ste eeuw 23 maart, 2009 Economisch Socio-cultureel Politiek Milieu Globalisering Globaal milieubeleid in een notendop Sinds 1972 op internationale agenda

Nadere informatie

miljoen gewerkte mensuren Verzuim ongevallen per

miljoen gewerkte mensuren Verzuim ongevallen per Veiligheid en milieu De chemische industrie stelt zichzelf hoge milieu- en veiligheidseisen. De belangrijkste gegevens voor veiligheid en milieu zijn afkomstig uit. Een veilige werkomgeving, binnen en

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens?

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? 8.1 Waarom handel met het buitenland? Importeren = het kopen van goederen en diensten uit het buitenland. Waarom? -Goedkoper of van betere kwaliteit -Bepaalde

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 1 A 2 maximumscore 2 2 onjuist 1 3 A 4 maximumscore 2 2 juist 1 5 maximumscore

Nadere informatie

De trek naar de stad 1. Wonen in Lagos 2. Blad 1. Mega Enorm groot. Een megastad is een enorm grote stad.

De trek naar de stad 1. Wonen in Lagos 2. Blad 1. Mega Enorm groot. Een megastad is een enorm grote stad. 5 Lastige woorden Blad De trek naar de stad Mega Enorm groot. Een megastad is een enorm grote stad. Uitkering Geld dat je krijgt van de regering, bijvoorbeeld als je niet kunt werken. Voorbehoedsmiddel

Nadere informatie

Tweede Maasvlakte. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/32990

Tweede Maasvlakte. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/32990 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 28 september 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/32990 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Web van begrippen. Tijdsduur Het maken van de opdracht: 50 minuten Het nabespreken van de opdracht: 20 minuten (voor vraag 3 t/m 5)

Web van begrippen. Tijdsduur Het maken van de opdracht: 50 minuten Het nabespreken van de opdracht: 20 minuten (voor vraag 3 t/m 5) Web van begrippen Tijdsduur Het maken van de opdracht: 50 minuten Het nabespreken van de opdracht: 20 minuten (voor vraag 3 t/m 5) Inleiding In thema 1 begin je de wereld te verkennen aan de hand van de

Nadere informatie

wisselkoers Euro in Amerikaanse dollar 1,3644 Hoeveel dollar is 590?

wisselkoers Euro in Amerikaanse dollar 1,3644 Hoeveel dollar is 590? wisselkoers Euro in Amerikaanse dollar 1,3644 Hoeveel dollar is 590? 1,3644 * 590 = $805 2300 is dan 1,3644 * 2300 =$3138,12 Hoeveel euro is $789? 1,3644 dollar = 1 euro $789 / 1,3644 =578,28 euro Bereken

Nadere informatie

Lesbrief bij de tekst Regio s en globalisering in het Naslagwerk Geografie van het Duitslandweb

Lesbrief bij de tekst Regio s en globalisering in het Naslagwerk Geografie van het Duitslandweb Duitse regio s en Globalisering Lesbrief bij de tekst Regio s en globalisering in het Naslagwerk Geografie van het Duitslandweb Deze lesbrief gaat over globalisering. Je past het begrip toe op vier regio

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. 3.1 De grens over. www.jooplengkeek.nl. Wat is export? Wat is import? Vraag1

Hoofdstuk 3. 3.1 De grens over. www.jooplengkeek.nl. Wat is export? Wat is import? Vraag1 www.jooplengkeek.nl 3.1 De grens over Hoofdstuk 3 Wat is export? Wat is import? Vraag1 1 Vraag 2 a) 1) (Meer) personeel in het hotel. 2) Meer werk bij leveranciers, bijvoorbeeld bij een bakker die brood

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Uit het antwoord moet

Nadere informatie

Nader bekeken vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Nader bekeken vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73826 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

KANSDOSSIER LANDBOUWMACHINES Australië. September 2015

KANSDOSSIER LANDBOUWMACHINES Australië. September 2015 KANSDOSSIER LANDBOUWMACHINES Australië September 2015 Disclaimer Dit rapport is opgesteld door de Economische Afdeling van het. Het is tot stand gekomen door persoonlijke contacten met overheidsinstanties

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

MVO 3.0 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU

MVO 3.0 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU MVO 3.0 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU Afrika: industrialisering in twee decennia ipv twee eeuwen in het Westen Ontwerp vergadering GROS Erpe-Mere 23/1/2015 - karel.uyttendaele@pandora.be

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.1 De Industriële Revolutie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.1 De Industriële Revolutie Onderzoeksvraag: Hoe droegen veranderingen in de productiemethoden bij aan het ontstaan van een industriële en verstedelijkte samenleving? Kenmerkend aspect: De Industriële Revolutie die in de westerse

Nadere informatie

GROEI TECHNOLOGIEBEDRIJVEN STAGNEERT IN 2012

GROEI TECHNOLOGIEBEDRIJVEN STAGNEERT IN 2012 GROEI TECHNOLOGIEBEDRIJVEN STAGNEERT IN 2012 Thema s Productie Werkgelegenheid Investeringen Uitdagingen en risicofactoren Conclusies 2 Industriële omzet van de technologische industrie (2008 = 100) Eerder

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Geef een voordeel van exporteren. Geef een voordeel van importeren.

Geef een voordeel van exporteren. Geef een voordeel van importeren. Vraagkaarten - blauw & groen De verhouding tussen de euro en de dollar gaat van 1 EUR = 1, 5508 dollar naar 1 EUR = 1, 25 dollar. Is de dollar dan in waarde gedaald of gestegen? De dollar is in waarde

Nadere informatie

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo

Nadere informatie

WERELD. 5 havo 1 Globalisering 10-13

WERELD. 5 havo 1 Globalisering 10-13 WERELD 5 havo 1 Globalisering 10-13 WERELD 5 havo 1 Globalisering 10 Historische banden Regel: ook na de- kolonisatie blijven koloniale invloeden nog lang bestaan. Hoe blijkt dat als je India bezoekt?

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II 3 Antwoordmodel Migratie en Vervoer 1 A: de leeftijdsgroep 20 35 jaar 1 B: Voorbeelden van juiste redenen zijn: De mensen uit deze leeftijdsgroep: zijn gemotiveerd om (aan het begin van hun werkzame leven)

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Opgave 1 Gentrification in Williamsburg (New York)

Opgave 1 Gentrification in Williamsburg (New York) Wereld Opgave 1 Gentrification in Williamsburg (New York) Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. De wijk Williamsburg ligt in New York. New York is net als

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo I

Eindexamen economie 1-2 vwo I Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 nivellering 38,2 : 9,6 = 3,98 : 1 2 maximumscore

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

INDONESIË. Sociaaleconomische positie en ontwikkelingen

INDONESIË. Sociaaleconomische positie en ontwikkelingen INDONESIË Sociaaleconomische positie en ontwikkelingen Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Inhoudsopgave atlas. antwoorden met uitleg voorbeeldopgaven Aardrijkskunde. Wereldorientatie-pabo antwoord 1 van 12

Inhoudsopgave atlas. antwoorden met uitleg voorbeeldopgaven Aardrijkskunde. Wereldorientatie-pabo antwoord 1 van 12 antwoord 1 van 12 Inhoudsopgave atlas kaart 1 De Aarde Godsdiensten kaart 2 De Aarde Ziekenhuizen per land kaart 3 De Aarde Talen kaart 4 Azië Grote steden kaart 5 Azië Telefoons kaart 6 Amerika Auto's

Nadere informatie

PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA

PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA 0 Lesschema 1 WAT IS PLANTAGELANDBOUW? 1.1 Bestudeer de afbeeldingen en satellietbeelden van plantages 1.2 Input, proces en output 2 WAAR DOET MEN AAN PLANTAGELANDBOUW?

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Koper flink in de lift

Koper flink in de lift Publicatiedatum CBS-website: 9 juli 7 Koper flink in de lift Wiel Packbier Centraal Bureau voor de Statistiek Koper flink in de lift Wiel Packbier Samenvatting Mede door de toegenomen vraag naar koper,

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Internationale conjunctuur en economische toestand 2 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 30,00 NBB-barometer

Nadere informatie

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers FARMACIJFERS 214 De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei De kerncijfers Verantwoordelijke uitgever : Catherine Rutten voor pharma.be, Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

De Geo 2 bk Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1

De Geo 2 bk Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 De Geo 2 k Aardrijkskunde voor de onderouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk 1 Azië! Deel van de wereld Start 1 Azie is een land / een werelddeel / een grote stad. Oost- en Zuidoost-Azië

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Aardrijkskundeproefwerk Hoofdstuk 6. Vakantielanden

Aardrijkskundeproefwerk Hoofdstuk 6. Vakantielanden Aardrijkskundeproefwerk Hoofdstuk 6 Vakantielanden Het klimaat is in Zuid-Europa anders dan in Nederland. In de zomer is het er warm en droog, in de winter is het er ongeveer zoals zomers in Nederland.

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie