Van iedereen voor iedereen. De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van iedereen voor iedereen. De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap"

Transcriptie

1 Van iedereen voor iedereen De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap Algemene beschouwingen GemeenteBelangen n.a.v. de begroting 2015 van de gemeente Hellendoorn

2 GemeenteBelangen Algemene beschouwingen programmabegroting 2015 De broekriem op het ene laatste gat, de krenten in de pap De broekriem op het ene laatste gat. Als je kijkt naar de broekriem heeft dit een Nederlandse betekenis. Vroeger zij men in het dialect na het eten de riem op de vreathoak zetten. Men had goed gegeten en was goed gevuld, de riem moest iets ruimer. De broekriem aanhalen dan werd dit vertaald als we moeten zuiniger gaan leven. Deze twee bekende spreuken samenvattend, vertalend op onze begroting zitten wij volgens GemeenteBelangen op het ene laatste gat als gemeente Hellendoorn. De verschillen binnen de politieke partijen zijn bekend de één zal zeggen en verwijzen naar de grote projecten als belangrijke oorzaak, anderen dat een glazenbol met voorspelling niet bestaat. Onze regering schudt taken van zich af, decentralisaties, taken waar bij het budget nauwelijks of niet toereikend is, minder geld richting het gemeentefonds. Daarbij blijft de recessie, de economische groei onstabiel, het ene moment volgens berichtgeving groeiend, dan weer een daling van alle geproduceerde goederen en diensten uit Nederland. Praktisch gezien betekend dit dat overheden en huishoudens minder te besteden hebben. Bedrijven minder omzet maken, moeten inkrimpen. Overheden moeten bezuinigen. Volgens GemeenteBelangen begeven we ons nog steeds op een wip-wap naar boven en beneden in Nederland, niet stabiel. Als Raad en College zullen we de vingers aan de pols moeten houden met andere woorden een begrotingsdiscipline. Zoals de inleiding aangeeft moeten we nog een bedrag van euro structureel bezuinigen. Met inwoners en organisatie en alles zit al in een strak keurslijf.

3 GemeenteBelangen geeft normaal genomen altijd een titel mee aan de algemene beschouwing. Hieronder volgend hebben wij nogmaals onze titels aangegeven vanaf : De begroting onder druk, samengevat: De recessie, kosten grondexploitaties, taken die van de overheid op ons bordje komen. 2011: De koers zal niet veranderen, samengevat: Een rustige koers varen als gemeente, ingezette projecten afwerken, en vooral een pas op de plaats gezien de financiën met het maken van nieuw beleid. 2012: Schoenmaker blijf bij je leest, samengevat: De bezuinigingen die van het rijk op ons af komen, de decentralisaties. Dit eist een begrotingsdiscipline. 2013: De samenleving, samengevat: De werkeloosheid die de kop op steekt, de burger die mondiger wordt (internet), steeds meer inzet van vrijwilligers. 2014: Verandering van cement in de samenleving, samengevat: Van klassieke verzorgingsstaat naar participatie samenleving, meer inzet gevraagd van mensen onder elkaar, families, buurtbewoners, en vrijwilligers, voor zijn of haar eigen leven en omgeving. We gaan transformeren naar een overheid die zich meer terug trekt en waar burgers meer gaan bij dragen in het levenspatroon! *Als we onze thema s denkbeeldig vergelijken en de uiteenzettingen die al zijn gedaan door de jaren heen is de programmabegroting 2015 voor ons al groten deels vertaald. Een programma begroting die we op voorhand verwacht hadden. De tekst uit de begroting dat het steeds lastiger wordt om substantiële tegenvallers op te vangen is ons duidelijk. Het is geen tijd meer van gemakkelijk bezuinigen. En daarop volgend nieuwe bezuinigingen hebben ingrijpende gevolgen voor het eerder vastgestelde beleid en de hieraan gekoppelde gewenste uitvoeringsniveaus van programma s en activiteiten. De begroting 2015 is vertaald. De broekriem op het ene laatste gat. Met de deur in huis vallen. Er is al veel water door de Regge gegaan als je kijkt naar de discussies over de Noord-Zuidverbinding. Binnen deze begroting kan een aftrap worden gegeven aan het deel bij Hellendoorn volgens het College, versoberd en gefaseerd. Om de resterende delen na 2020 uit te voeren dit in het kader van de bezuinigingen. De broekriem op het ene laatste gat.

4 Een onderdeel en afronding van de strategische projecten. De strategische projecten ingezet tijdens een College van CDA, Partij van de Arbeid, en GemeenteBelangen. Wie zijn nek uit steekt krijgt de klappen. Bestuurlijk zal dit altijd zo blijven, dit maakt niet uit in welke vorm van bestuur je zit. Veel inspraak vanuit de samenleving is er geweest burgers en ondernemers. Daaruit zijn keuzes gemaakt. Belangrijke afwegingen in de keuze van de Noord- Zuidverbinding waren, ontwikkelingen van de zoeklocaties Kruidenwijk-zuid, Hellendoorn-noord in het kader van woningbouw ontwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Een rondweg bij Hellendoorn om het sportterrein, een goede ontsluiting voor Ben&Jerry`s voorheen Iglo/Ola, een rondweg die dorp en natuur in elkaar laten overgaan. Het eerste gedeelte van de Noord-Zuidverbinding was al een discussie de Baron Van Sternbachlaan. Nu zeggen velen dat dit een perfecte oplossing is. Vroeger moest men slingeren over de Kruidenlaan. Straks met de opening van het combiplan vallen plannen samen, een snelle afwikkeling van verkeersstromen. In dit kader kun je een rondweg om Hellendoorn zien. Verkeerstromen die zich makkelijk oplossen. Maar zoals eerder aangegeven de ontwikkeling van Hellendoorn-noord is mede een belangrijk gegeven. Al zit nu de woningbouw op slot. GemeenteBelangen denkt dat de rondweg bij Hellendoorn zich zal uitwijzen als een aanwinst. Daarbij in ogenschouw nemend dat het dorp leefbaar moet blijven, economisch leefbaar moet blijven. Bewoners van de Werminckserve voorzien problemen in hun leefbaarheid, als we het goed begrepen hebben komen daar verkeer afremmende maatregelen. Door velen wordt de Schuilenburgerweg gezien als belangrijke ader die de leefbaarheid en het economische belang kan vertalen richting dorp Hellendoorn. Duidelijk aangegeven als afslag naar het dorp op de Noord-Zuidverbinding. Wij vinden dat het College zich hier voor honderd procent over moet uitspreken om deze ontsluiting mogelijk te maken gezien de knip in de Ommerweg. Belangrijk vinden wij het dat in de versoberde aanleg van de Noord-Zuidverbinding goede communicatie blijft bestaan met de werkgroep die zich gevormd heeft door verschillende belangen groepen. Aanwonende van tracés, voetbalvereniging en ondernemers, waar mogelijk moeten zij de stem van het dorp

5 vertegenwoordigen. De politiek blijven informeren over ontwikkeling en een klankbord proberen te zijn voor het College. Jongeren en wonen Aansluitend op het gegeven dat de woningbouw op slot zit moeten we wel kijken naar de problemen die ontstaan in onze samenleving. Veel jongeren willen samen wonen, in deze tijd van recessie hebben zij het vaak moeilijk om op de arbeidsmarkt een baan te vinden. Doorstuderen wordt vaak als alternatief gezocht, thuis blijven wonen is al een keuze die ze noodgedwongen maken. Geen kans om zich te ontplooien. Recreatiewoningen met permanente bewoning wordt voor in de rij gestaan, gezien de goedkope huurprijs. Het geluid van de straat. Andere jongeren die een kans maken wijken vaak uit naar naast liggende gemeenten omdat daar de woningbouwprijzen lager liggen als in onze gemeente. Banken hebben door de regel de deur nog op slot als het gaat om financiering. In de begroting kunnen we lezen dat de we de positie van starters gaan verbeteren voor zowel huur als koopwoningen. Geen makkelijke opgave. Mogelijkheid bieden om gebruik te maken van starters leningen wordt omschreven terwijl op dit moment het eind hiervan in zicht is. Voor 2015 en 2016 is hier nog geld voor beschikbaar. In Den Haag vindt hier nog een discussie over plaats. Als GemeenteBelangen zijn we de mening dat we knelpunten nog inzichtelijker moeten maken. Het probleem jongeren tot de woningmarkt moeten onderzoeken en eventueel met partners zoals de woningstichting eventueel te komen tot een pilot project. De toezegging van de wethouder om in omliggende gemeenten te gaan kijken naar woningbouw projecten waarbij de koopprijs laag is houden wij gestand. Elkaar verrijken met informatie al is het uit buurt gemeenten kan nooit verkeerd zijn. Wij wachten op de uitnodiging. Het Combiplan Rijksweg 35 nadert zijn voltooiing/verkeersstromen. Evenementen. Als we kijken naar het Combiplan kunnen we aangeven dat dit een krent in de pap is. Waar de toenmalige Gemeenteraad en College zich in het verleden het vuur uit de sloffen voor heeft gelopen. Een van de belangrijke strategische projecten, de Noord-Zuidverbinding sluit zich hier op aan. Volgende maand zal de opening plaats vinden. Met de opening zullen de verkeerstromen

6 veranderen. Nadrukkelijk geeft u aan samen met winkeliers, bewoners, vastgoedeigenaars en gebruikers in de vorm van co-creatie te kijken naar de ontwikkeling van de Grotestraat nu het doorgaande verkeer straks een stuk minder wordt, een goede ontwikkeling. Recentelijk zijn ondernemers op bezoek geweest bij de politieke partijen, zij hebben daar problemen van uit hun ogen aangekaart. Zij gaven aan dat het verstandig was in goed overleg gezien veranderde situaties een nieuw masterplan te ontwikkelen voor Nijverdal. Dit vooral door de problematiek die was ontstaan bij de diepe hel loop recentelijk. Het afsluiten van de Grotestraat. Communicatie ten top. Gezien de leegloop op Nijverdal in het winkelbestand dit snel aan te pakken. Wij kunnen deze gedachten ondersteunen. De voltooiing van het Combiplan kan betekenen dat evenementen nog beter kunnen worden georganiseerd, het doorgaande verkeer zal geen hinder meer ondervinden van opstoppingen in Nijverdal. Het belangrijkste bij evenementen blijft nog steeds evalueren en verbeterpunten zoeken, goed communiceren met belangen partijen. Alle verkeerstromen zullen niet veranderen, sluipwegen blijven bestaan. Dit ook na voltooiing van het Combiplan. De Tunnelweg zal een sluiproute blijven. Uit een recentelijke bijeenkomst begrepen wij dat de Ligtenbergerweg veel overlast ondervind van sluipverkeer. Sluipverkeer dat we eventueel meer moeten gaan monitoren en op in moeten spelen voor de veiligheid van een ieder. Kijkend naar de Tunnelweg zou hier een vrij liggend fietspad vereist zijn. In de ochtend spits is dit een ware racebaan geworden. Rotonde Helmkruidlaan. Belangrijk is dat de problemen die zich voordoen inzichtelijk zijn. Geluisterd wordt na alternatieven die vanuit de samenleving worden aangedragen. Om vanuit een breed perspectief een keuze te maken. Als partij weten wij dat dit niet makkelijk is, de vreemdst mogelijke ongevallen doen zich hier voor. Ongevallen die soms niet te verklaren zijn. Buitenlandse vrachtwagen chauffeurs die alleen maar naar rechts kijken bij het oversteken van de rotonde, het is dus al een Europees probleem. Met belangstelling wachten wij u voorgestelde oplossing af.

7 Verhoging van de parkeertarieven. In bovengenoemde hebben wij aangegeven gezamenlijk als partijen gesproken te hebben met enkele ondernemers. Zij ons aangaven om de tarieven van betaald parkeren niet te verhogen. Het betaald parkeren even met rust te laten. Dit als gevolg kan hebben dat er weer onrust ontstaat over betaald parkeren, een neerwaartse spiraal tot gevolg onder het winkelend publiek. Als GemeenteBelangen delen wij deze mening. Er gaat nu al weer een ruis over straat. Een verhoging kan als doel hebben onze financiële positie vanuit het betaald parkeren te versterken. De conclusie kon wel eens zijn dat het eind van het jaar als de cijfers inzichtelijk worden er een negatief beeld ontstaat. De begroting beoordelend hebben wij hier geen zekerheid. Op dit punt/ onderdeel zullen wij dan tegen stemmen. Openbare verlichting. In het kader van de WT4-gemeenten hebben we kunnen lezen dat u een aanbesteding voorbereid om oude armaturen te vervangen door duurzame en milieu vriendelijk led verlichting. Vanuit de WT4 gedachte of verder willen wij u nog iets meegeven. Vooruitlopend op een evaluatie openbare verlichting. Mensen uit het buitengebied zijn vaak gemeentegrens overschrijdend. Een bezoek bij de buren of familie iets verder op. Gemeentes beslissen zelf wanneer de openbare verlichting uitgaat. In onze ogen zouden gemeentes gezamenlijk moeten op trekken. Je hoort nu al geluiden dat het in de ene gemeente donker is in de andere gemeente de straatverlichting nog brand. Onze gedachte zou zijn om dit in WT4 verband te bespreken. Dit zou een olievlek over Twente kunnen veroorzaken. Openbare verlichting fietssnelweg. De fietssnelweg F35 doorkruist Twente vanaf de Duitse grens tot aan de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal. Ter hoogte van het Wierdense veen is de verlichting niet optimaal. Veel scholieren en werkende burgers uit onze gemeente gebruiken deze route dagelijks naar hun bestemming. Een goede invulling van de F35. Er zijn ontwikkelingen gaande dat eventueel de fietsroutes worden verlegd. Wij zouden u graag meegeven er op toe te zien dat de verlichting op deze locatie verbeterd wordt. Dit vooral tijdens de donkere wintermaanden, menig maal zijn wij hier als partij over benaderd..

8 De voorkant en de achterkant van beleid Oud papier is misschien een mooi voorbeeld aan de voorkant en achterkant van beleid. De blauwe container word ingevoerd. Door veel vrijwilligers wordt dit gezien als een wurgconstructie. Oud papier inzameling is vaak een ontmoeting, waar vele zaken worden besproken. Soms nog een beter plek als een buurthuis, ziektes, verdriet en geluk worden daar besproken. De sport gebeurtenissen van het weekend worden besproken. Aan de voorkant van beleid denken we aan ons milieu, aangestuurd door overheden. De achterkant van beleid is dat organisaties/besturen een hele klus hebben om zaken weer bij te sturen. Het zoeken naar andere taken voor vrijwilligers. Andere voorbeelden kunnen worden gegeven. Wat wij aan willen geven dat het belangrijk is als raad de gevolgen te kunnen overzien. In ons verkiezingsprogramma staat B.O.T overleg, met de benen op tafel gesprekken. Als Raad gaan we de boer op. Het vroegtijdig constateren van problematieken als gevolg van nieuw beleid moet een vast gegeven worden. Krenten in de pap Er zijn vele ontwikkelingen in onze gemeenschap maar vaak zien wij ze niet. We zullen ons als Raad moeten houden aan een begrotingsdiscipline, het ene laatste gat van de riem. Maar we hebben veel beleid uitgezet. Menigeen ziet dat niet, met subsidies aan verenigingen wordt veel goeds gedaan. Dorpsplannen en wijkplannen komen tot stand. Landelijke bekende evenementen die druk bezocht worden. Er gebeurt nog zoveel in onze Hellendoornse gemeenschap waar we trots op mogen zijn noem het maar de krenten in de pap. Volgende maand de opening van ons combiplan net als wij eerder aangaven een grote krent in de pap. Als we de decentralisaties goed kunnen uitvoeren met op de juiste plekken de vangnetten. Een goede transparante communicatie op dit gebeuren tussen Raad en College, elkaar blijven informeren. Dan is dit ook een krent in de pap.

9 Afsluiting De mogelijkheid bestaat dat we op andere punten in het voorgelezen deel tijdens de tien minuten terug komen. We willen een ieder bedanken voor zijn/haar inzet voor de gemeente in het afgelopen jaar. De griffie en de afdeling financiën bedanken voor hun ondersteuning in het zoeken en controleren van antwoorden naar aanleiding van deze begroting. Een speciale dank willen wij nogmaals uitspreken aan alle vrijwilligers die zich inzetten binnen onze gemeente om de samenleving te laten functioneren. J.Veneman Fractie GemeenteBelangen

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie