Jaarverslag Ledengids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 2009 Ledengids"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008

2 Over Connekt Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal. Het doel is om in een preconcurrentiële samenwerking markten voor bedrijven te ontwikkelen en beleid voor overheden op effectieve wijze tot uitvoering te brengen. Connekt heeft voortdurend aandacht voor actuele mobiliteitsgerelateerde thema's en richt zich vooral op ITS, logistiek en openbaar vervoer. Omdat oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken ook in internationaal verband tot stand komen, onderhoudt Connekt contacten met diverse verkeer- en vervoersorganisaties in andere landen zoals bijvoorbeeld ERTICO, ITS Nationals Network, UITP, als ook de Europese Commissie. Als netwerkorganisatie organiseert Connekt gedurende het jaar talloze activiteiten om kennisuitwisseling en samenwerking tussen de leden te faciliteren. Hierbij wordt Connekt gefinancierd door haar leden. Ook voert Connekt in opdracht van leden specifieke projecten uit. Meer informatie over Connekt:

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Summary 4 Hoofdstuk 1 5 Connekt & Share Hoofdstuk 2 9 Netwerk in beweging 2.1 Netwerkbijeenkomsten Round Tables Special Interest Groups Projecten 16 Bijlage 1 21 Wie is wie bij Connekt? Bijlage 2 23 Overzicht leden en partnerorganisaties Bijlage 3 25 Publicaties Bijlage 4 27 Kentallen Connekt Jaarverslag 2008

4 Voorwoord Connekt 2.0 Hierbij deel ik u mede dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voornemens is gezamenlijk met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en private partijen de Stichting Connekt te doen oprichten. Was getekend: Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat. Op 27 oktober 1999 in een brief aan de Tweede Kamer. In 2009 bestaat Connekt 10 jaar. Maar de organisatie waarvoor minister Netelenbos destijds het startsein gaf, was een totaal ander Connekt dan het huidige netwerk. De oprichting van Connekt vloeide voort uit de tweede ICES/KIS-impuls waarmee het toenmalige kabinet de economische structuur in ons land wilde versterken. Via investeringen in kennis en innovatie. Doel van Connekt was om samen met publieke en private partners projecten op een gebied van mobiliteit van de grond te krijgen en uit te voeren. steeds groeiend aantal leden en veel inhoudelijke kennis. Een community waar partijen in verkeer en vervoer graag bij horen. Connekt heeft in de loop der jaren veel vertrouwen opgebouwd, partijen bij elkaar gebracht en ontwikkelingen in gang gezet. We hebben een plek veroverd in mobiliteitsland. Verbinden en delen, Connekt & Share, daar gaat het ons om. Ook in 2008 ging het ons voor de wind. Ons ledenaantal groeide naar 111. We konden een rol van betekenis spelen in ITS, logistiek en openbaar vervoer. Onze concrete activiteiten leest u in dit jaarverslag, dat inmiddels traditiegetrouw weer is gecombineerd met onze geactualiseerde ledengids. Onze geschiedenis leert dat niets vanzelfsprekend is. Óók Connekt 2.0 niet. Wij moeten flexibel en scherp blijven. Alert blijven op ontwikkelingen in mobiliteit. Laten zien dat we ertoe doen. En een fijne neus houden voor vernieuwing en verrassende verbindingen. We doen dat samen met u, als onze partners. Mobiliteit in Nederland geven we sámen vorm. Connekt zal zich daar graag blijvend voor inzetten! 3 Bij het verstrijken van ICES/KIS-2 werden organisatie en werkwijze van Connekt tegen het licht gehouden. Dat leidde tot een ingrijpende reorganisatie. In 2004 ging Connekt geheel vernieuwd van start. Met als doel met een veel kleiner bureau en een slagvaardige organisatie vooral partijen bij elkaar te brengen en via het verspreiden van informatie ontwikkelingen op gang te brengen. Onder het motto: verbinden en versnellen. Zo groeide een netwerk. Niet alleen in ledenaantal, maar vooral ook in inhoudelijke verdieping. Met als gevolg dat Connekt sinds 1 januari 2007 geheel op eigen benen staat. Het netwerk functioneert sindsdien volledig zelfstandig, zonder overheidssubsidie. Zo ontstond het huidige Connekt 2.0 : een duurzaam en dynamisch netwerk met een nog Drs. Leo van Wijk (voorzitter bestuur) Connekt Delft maart 2009 Drs. Nico Anten (managing director)

5 4 Summary The Connekt network Like a mycelium, Connekt works on a fertile ground in which innovative mobility initiatives shoot up like mushrooms. The mycelium s underground system has an innovative method of branching; if a certain area no longer contains enough nutrients, the mycelium will expand further. In the same way, Connekt provides a modest and invisible network that brings parties together, where new ideas develop, and that ultimately serve the prosperity and well-being of the Netherlands. Connekt is an international network of public, private and scientific parties involved in optimizing traffic and transport. To achieve this, it puts organisations in contact with each other, organises thematic platforms to allow members to exchange knowledge and initiates actions and projects. Activities Network meetings, connecting, spreading and accelerating The network is mainly strengthened by creating new contacts, reaffirming existing contacts and sharing knowledge. To this end, Connekt organises meetings for its members in the form of a conference, lunch or for example an ITS member dinner; it actively participates in events organised by others like the ITS conferences for example. Connekt also organises visits to specific locations. These study trips generally take place abroad. Round Tables, broad and in-depth Round Tables are aimed at generating broader and more in-depth knowledge of topical issues. These events are organised in co-operation with one or several private and/or public members, specific parties and experts involved in this subject area will be invited to the event. Special Interest Groups, specific and structural In numerous fields it has proven useful and inspiring if parties concerned meet on a regular basis. Connekt organises Special Interest Groups for this purpose. The participants are members of the network and experts. They regularly meet to determine a strategy, to take decisions or to agree on actions regarding specific subjects. This allows the parties concerned to structurally share knowledge and to apply this in their own field of activity. Projects, not a goal but a means Projects are the activities which Connekt, in co-operation with parties concerned, works on over a longer period and thereby makes agreements on budget, planning etc. Connekt aims to join international projects where possible. Projects are not a goal in themselves, they are mainly a means via which to further expand Connekt s network. Connekt in 2008 In 2008 Connekt developed itself as a sustainable and dynamic network in the national and international world of mobility. A community that organizations in traffic and transport want to be part of. The increases to the network in terms of membership numbers and depth involvement in 2007 were continued in At the end of 2008 the public/private collaboration comprised 111 government authorities, companies and centers of expertise. This represents a large number of the organizations involved with mobility in our country. Connekt and Share In 2008 Connekt played a significant role in setting developments in motion in relation to ITS, logistics and public transport. This was supported by increasing confidence in the network and was achieved by connecting and sharing. Connekt s history demonstrated that nothing should be taken for granted. In order to be able to adapt to current developments in the area of mobility, the Connekt network must remain alert and active. Connekt strongly encourages working together with partners in order to translate complex mobility issues into practical, sustainable and socially relevant activities for the benefit of mobility in the Netherlands. Connekt Jaarverslag 2008

6 Hoofdstuk 1 Connekt & Share

7 Groei als strategie? elkaar te delen. In dit hoofdstuk lichten we toe hoe we files, kilometerbeprijzing, maatregelen om het milieu te die visie vorm geven. ontlasten of ongevallen te verminderen: geen enkele par- Groei als strategie? tij is in staat daar alléén een oplossing voor te vinden. Met 111 leden op 1 januari 2009 is Connekt in 2008 Wie zijn onze leden? De sleutel ligt in de samenwerking tussen alle betrokke- enorm gegroeid. Begin 2008 telde Connekt rond de 80 De ledengids achterin dit jaarverslag bevat een nen. Tussen publieke en private partijen. Maar samen- leden. Dat is positief. Het duidt erop dat partijen in overzicht van alle leden van Connekt. Samen vor- werking komt niet vanzelf tot stand. Daar ligt een aantal mobiliteitsland vertrouwen hebben in het netwerk, de men zij een gezelschap dat varieert van nationale, voorwaarden aan ten grondslag: toegevoegde waarde ervan zien en er graag bij willen regionale en lokale overheden, verkeersindustrie, Vertrouwen: partijen moeten van elkaar weten dat horen. Als je groeit betekent dat doorgaans dat je service providers, kaartmakers, ICT-beheerders en ze op elkaar kunnen bouwen. Er moet niet één partij gezond bent. Daarom is groei voor veel organisaties, gebruikers tot verkeersexperts, kennisinstituten en zijn die er met de credits vandoor gaat. Van samen- bedrijven en economieën een verleidelijk doel. Maar consultants. Juist die mix van kennis, deskundig- werking moet je allemaal beter worden. Dat moet je juist in 2008 heeft de kredietcrisis laten zien dat groei heid, contacten en ervaring maakt het mobiliteits- niet alleen jezelf, maar vooral ook elkaar gunnen. alleen om de groei zich uiteindelijk tegen zichzelf keert. netwerk tot een levendig geheel, waaruit innovatie- Daar is veel vertrouwen voor nodig. 6 Wie zich blind staart op groei en daarbij waarden als duurzaamheid, inhoudelijke verdieping en zelfreflectie ve ideeën naar voren komen en gemakkelijk verrassende verbindingen ontstaan. Kennis: problemen op het gebied van verkeer en vervoer zijn complex. Er is veel inhoudelijke kennis uit het oog verliest, verliest vertrouwen en kan dan nodig om te kunnen bijdragen aan oplossingen. uiteindelijk heel hard en diep vallen. Samenwerking Samenwerking komt alleen van de grond tussen par- In de wereld van verkeer en vervoer in Nederland tijen die voldoende verstand hebben van de inhoud. Connekt wil graag groeien in toegevoegde waarde. bewegen zich talloze intermediaire organisaties. Wat is Die van elkaar kunnen leren, elkaar aanvullen. Daarom is onze strategie niet gericht op alsmaar verder nu, tussen al die organisaties, het bestaansrecht van Vruchtbare samenwerking is gebaseerd op het delen groeien in ledenaantal. Liever willen wij dat die groei Connekt? Wat maakt ons uniek? Waarom heeft het zin van kennis. gepaard gaat met groei in inhoudelijke verdieping. In het dat wij er zijn? Ook in 2008 hebben wij ons die vragen Kennissen: om gericht tot oplossingen te komen van zoeken naar verbindingen tussen partijen of onder- voortdurend gesteld. Als netwerkorganisatie moet je dat mobiliteitsproblemen is het van belang de juiste spe- werpen die niemand anders met elkaar verbindt. ook doen. Om alert en scherp te blijven en je toege- lers bij elkaar te brengen. Dat zijn niet alleen de Daarom hebben wij onze visie samengevat in Connekt voegde waarde steeds weer te kunnen bewijzen. bekende partijen, maar daar kunnen ook verrassen- & Share. Wij willen verbinden én delen. Ons netwerk Het landschap van de mobiliteit kenmerkt zich door een de, onverwachte partners aan bijdragen. Het kennen staat of valt met de kracht van onze verbindingen en de veelheid aan onderwerpen waarover niemand in zijn van de juiste mensen is van belang om resultaatge- bereidheid om kennis te vermeerderen door die met eentje kan beslissen. Werken aan het verminderen van richt te kunnen samenwerken. Connekt Jaarverslag 2008

8 Vertrouwen, kennis en kennissen: dat zijn nu juist de drie pijlers waarop het netwerk van Connekt rust. Onze missie is dan ook vanuit de visie Connekt & Share het bouwen aan een sterk netwerk, gebaseerd op vertrouwen en een goed geolied proces. We combineren inhoudelijke kennis aan de juiste contacten. Daardoor hebben we in de loop der jaren veel vertrouwen gewonnen. Dat maakt ons tot een netwerk op het gebied van verkeer en vervoer met een unieke toegevoegde waarde. Een andere belangrijke voorwaarde voor het succes van Connekt is dat het netwerk van alle leden is. Connekt is onpartijdig en kent geen eigenbelang. Connekt hoeft niet Zo waren er verschillende succesvolle netwerkbijeenkomsten. Het ITS Ledendiner is inmiddels uitgegroeid tot een drukbezocht en geanimeerd jaarlijks hoogtepunt. Ook het Connekt Congres in oktober was een geslaagde en verrassende gebeurtenis. En de stand van Connekt op het ITS wereldcongres in New York was een ware ontmoetingsplaats voor de Nederlandse mobiliteitscommunity. Ook op het gebied van openbaar vervoer was er de nodige beweging bij Connekt. Zo vond in september de officiële start plaats van BISON, het platform voor Beheer Informatie Standaarden Openbaar Vervoer Nederland. Het feit dat BISON aansluiting bij ons heeft gezocht geeft nog eens aan dat de manier waarop Connekt werkt, op waarde wordt geschat. Ten slotte waren er onder andere weer de round tables over beprijzing, organiseerde Connekt studiereizen naar het buitenland, publiceerden we de Canon der mobiliteit en ontwierpen we de Connektwaaier - zie hieronder - die helder inzichtelijk maakt waar wij voor te concurreren met anderen en is géén belangenbehartiger. Daardoor kan Connekt gemakkelijk verschillende partijen en onderwerpen met elkaar verbinden, op een manier waarop anderen dat vaak niet kunnen. staan en hoe we daar inhoud aan geven. Kortom: ook 2008 kan in de geschiedenis van Connekt weer worden bijgeschreven als een actief, interessant en vruchtbaar jaar. 7 Duurzaam, veilig, betrouwbaar en efficiënt Inhoudelijk beweegt het Connekt-netwerk zich op drie terreinen: ITS, logistiek en openbaar vervoer. Doel is om op die terreinen bij te dragen aan mobiliteit die duurzaam en veilig is. En tegelijkertijd betrouwbaar en efficiënt. De concrete activiteiten die we daartoe hebben ondernomen staan in hoofdstuk 2. Een paar highlights zijn ook hier het vermelden waard. Een gedenkwaardig moment was de start door Wim Kuijken, secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat - bij Connekt op 9 juli van een proef met anti-ongevalsystemen (AOS). Doel van de proef is te testen wat de technische mogelijkheden zijn om het aantal ongevallen met vrachtwagens terug te dringen. Nederland is met deze proef koploper in Europa. Veel andere landen volgen de resultaten dan ook met belangstelling. Projecten Activiteiten: Round tables - Special Interest Groups Roadmaps - Publicaties - Websites Bijeenkomsten: Netwerkborrels, Lunches & Diners Studiereizen & Werkbezoeken Congressen - Seminars & Beurzen Middelen: Stichting met ledenfinanciering Connekt bureau - Ontmoetingsplaats Doelen: Green, Safe, Reliable & Efficient Missie: Netwerk, Inhoud & Proces Visie: Connekt & Share Connekt & Share

9 8 Connekt Jaarverslag 2008

10 Hoofdstuk 2 Netwerk in beweging

11 Diensten van Connekt Meedoen met Connekt? Innovatie in intermodaal vervoer Bent u nog geen lid van Connekt, maar hebt u Op 13 februari organiseerde Connekt samen met Om goed te kunnen inspelen op actuele daar wel interesse in? Connekt biedt bedrijven, EG-Liaison een voorlichtingsbijeenkomst over ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit is het kennisinstellingen, intermediaire en overheids- nationale en Europese innovatiemogelijkheden voor Connekt-netwerk voortdurend in beweging. Via organisaties op mobiliteitsgebied als lid intermodaal vervoer. Er zijn diverse interessante talloze activiteiten heeft Connekt ook in 2008 weer verschillende mogelijkheden om mee te denken Europese programma s om aan deel te nemen, zoals getracht complexe mobiliteitsvraagstukken te vertalen over het beleid en/of mee te doen aan concrete bijvoorbeeld Duurzame Logistiek, Marco Polo, KP7 naar praktische, duurzame en maatschappelijk activiteiten. Connekt staat op eigen benen, en EIRAC. De deelnemers konden zich, onder andere relevante acties. Daarbij is het niet de bedoeling dat ontvangt geen subsidie en hanteert drie soorten via presentaties, uitgebreid laten informeren over Connekt voortdurend zélf in de schijnwerpers staat. lidmaatschappen: Funding Fathers, Premium deze en andere programma s. Connekt wil diensten aanbieden, waardoor de leden Members en Regular Members. De verschillen zich, al dan niet in samenwerking met andere hebben te maken met de manier waarop een par- Nico Anten voorzitter ITS Nationals Network partijen, verder kunnen ontwikkelen op het gebied tij meedoet in het bepalen van de thema s en de Op 29 februari kozen de 28 leden van de ITS 10 van mobiliteit. De activiteiten van Connekt kunnen, vanwege hun verschillende karakters, worden strategie van Connekt. Ook de mate waarin leden financieel bijdragen houdt verband met welke Nationals Network Nico Anten van Connekt/ITS Netherlands als hun nieuwe voorzitter. Hij volgt de ingedeeld in vier categorieën: taken, bevoegdheden en rechten zij hebben. Zweedse Christer Karlsson op, die het voorzitterschap 1. Netwerkbijeenkomsten vier jaar bekleedde. Nico Anten heeft zin in het 2. Round Tables voorzitterschap en heeft daarbij een duidelijk doel 3. Special Interest Groups 2.1 Netwerkbijeenkomsten voor ogen: Het bij elkaar brengen van partijen en 4. Projecten samen kijken wat er concreet gedaan kan worden om Het woord zegt het al. Doel van de netwerkbijeen- mobiel te blijven, zonder het klimaat en onze Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste komsten is bijpraten, het verstevigen van bestaande veiligheid in gevaar te brengen. Verder wil hij het gebeurtenissen en bijeenkomsten van 2008 in alle banden en het leggen van nieuwe contacten. Connekt netwerk achter de ITS Nationals - inmiddels ruim categorieën. wil partijen bij elkaar brengen. Dat de netwerk ITS experts - actief betrekken bij de internatio- bijeenkomsten daar uitstekend voor geschikt zijn, nale activiteiten van het ITS Nationals Network. Ook blijkt wel uit de doorgaans hoge opkomst en de wil hij zich gaan inzetten voor het verbinden van ITS geanimeerde sfeer. en logistiek. Het ITS Nationals Network kwam in 2008 ook op 8 en 9 oktober bijeen in Thessaloniki. Connekt Jaarverslag 2008

12 ITS: technologie in verkeer en vervoer over het Beleidskader Benutten. Dat is één van de Connekt, Share & Have lunch ITS (Intelligente Transport Systemen en Services) pijlers onder Betere Bereikbaarheid. Michael Nielsen, Connekt & Share: dat is de visie van Connekt. Dat is het internationale verzamelbegrip voor de General Delegate van de International Road Transport betekent in de praktijk dat Connekt niet alleen toepassing van verschillende technologieën op Union (IRU) in Brussel, gaf zijn visie op toekomstige verschillende partijen, maar soms ook uiteenlopende het gebied van verkeer en vervoer. Doel daarvan ITS-ontwikkelingen. Daarnaast was er uiteraard onderwerpen op een inspirerende manier met elkaar is te zorgen voor systemen die veiliger, efficiënter, alle ruimte om elkaar informeel te spreken en te verbindt. Zo stond tijdens de netwerklunch van betrouwbaarder en milieuvriendelijker zijn. De netwerken. Connekt op 29 mei de verbinding tussen mobiliteit en nadruk bij ITS ligt vooral op de toepassing in de ICT centraal. De ruim tweehonderd gasten luisterden praktijk. ITS is een wereldwijd groeiend Connekt op uitverkochte Intertraffic naar een interessante presentatie van Hans van fenomeen. Veel landen hebben inmiddels een Van 1 tot 4 april was Connekt present tijdens de Grieken van het Business Innovation Network van ITS-organisatie. ITS Netherlands is in 1996 opge- Intertraffic beurs in de RAI in Amsterdam. Intertraffic Capgemini. Daarin stond de vraag centraal wat iets nu richt en maakt sinds 1999 deel uit van Connekt. vond voor het eerst plaats in 1972 en heeft zich tot een echte innovatie maakt. Mobiliteit en ICT sindsdien ontwikkeld tot hét zakelijke platform op het hebben elkaar veel te bieden, bleek uit zijn verhaal, ITS Netherlands is initiatiefnemer van het ITS Nationals Network. Deze organisatie is opgericht om gebied van infrastructuur, verkeersmanagement, veiligheid en parkeren. Dit keer was de beurs met 720 dat hij lardeerde met veel innovatieve voorbeelden uit Korea en Japan. Daar ligt het innovatietempo zeer 11 de nationale ITS-verenigingen in Europa en exposanten en ruim bezoekers letterlijk hoog. daarbuiten te promoten en zo te zorgen voor een 'uitverkocht. Connekt was te vinden op het ITS Plaza steeds groter draagvlak voor ITS-toepassingen. in de Europahal. In samenwerking met Intertraffic Van Londen tot Helsinki, Tokio en New York organiseerde Connekt een ITS Seminarprogramma. Net als andere jaren spreidde Connekt zijn vleugels Drukbezocht diner Hier werden veel nieuwe ontwikkelingen ook in 2008 weer uit tot ver over onze landsgrenzen. Het jaarlijkse ITS Ledendiner is inmiddels een gepresenteerd op het gebied van parkeren, inwinning Dat moet ook. Echte oplossingen voor veel gewaardeerde traditie aan het worden. Maar liefst van data, veiligheid, beprijzing, infrastructuur en mobiliteitsvraagstukken komen alleen tot stand in honderd gasten verzamelden zich op 12 maart in De dynamisch verkeersmanagement. De volgende editie internationaal verband. Daarom onderhoudt Connekt Lindenhof in Delft om elkaar te ontmoeten en te van Intertraffic staat gepland in maart Uiteraard contacten met verkeer- en vervoersorganisaties in informeren onder het genot van uitstekende spijzen weer in de RAI in Amsterdam! andere landen. Bezoeken we Europese en internatio- en dranken. Jan Hendrik Dronkers, plaatsvervangend nale congressen. Namen we bijvoorbeeld in oktober directeur-generaal Personenvervoer van het ministerie deel aan de reis naar Japan die Rijkswaterstaat samen van Verkeer en Waterstaat, verzorgde een presentatie met de Nederlandse ambassade in Tokio organiseerde, Netwerk in beweging

13 en waarin kennisuitwisseling centraal stond rond Van 16 tot 20 november was een aantal leden van Mobility Connekted ontwikkeling en toepassing van slimme technologie het bestuur en het netwerk in New York. Zij Op 29 oktober was Taets Art Gallery in Zaandam even voor dynamisch verkeersmanagement. En organiseren bezochten de beurs van het ITS wereldcongres en het middelpunt van de wereld voor wie is we ook zelf regelmatig buitenlandse studiereizen. In plakten er een studiereis aan de stad New York geïnteresseerd in alles wat met mobiliteit te maken 2008 reisde Connekt drie maal met een groep aan vast. Ze maakten onder andere kennis met heeft. Meer dan driehonderd bezoekers stroomden geïnteresseerde leden af naar het buitenland: vertegenwoordigers van de Port Authority van binnen in dit prachtige rijksmonument aan het Van 18 t/m 20 juni organiseerde het innovatie- New York en New Jersey. Ze legden ook contact Noordzeekanaal om het Connekt Congres Mobility programma Duurzame Logistiek een studiereis met het Traffic Management Center en woonden Connekted bij te wonen. naar Londen. Doel daarvan was te kijken hoe ver de kick-off bij van het International Road men in Engeland is op het gebied van duurzame Federation ITS Policy Committee. Tijdens een gevarieerd programma konden de gasten logistiek en Nederlandse en Engelse ervaringen uit zich laten informeren over vrijwel het gehele spec- te wisselen. Er was alle ruimte om te netwerken Saving time, saving lives trum aan activiteiten op mobiliteitsgebied in ons land, en nieuwe ideeën op te doen. Hoe kan ITS optimaal bijdragen aan het uitsparen van stedelijke bereikbaarheid tot ICT in de logistiek. 12 Op 17 en 18 september stond een studiereis naar Finland op het programma. Doel van de reis was van tijd en het redden van levens? Dat was het thema van het 15e ITS wereldcongres in het Er waren presentaties van onder andere Connektbestuursvoorzitter Leo van Wijk, directeur-generaal om meer inzicht te krijgen in de ITS-ontwikkelingen Jacob K. Javits Convention Center in New York. Mobiliteit Siebe Riedstra en de Belgische politicoloog in dit land. De Finse gastheren van Tiehallinto, Als altijd was het een dynamische en zeer en verkeerskundige Kris Peeters. Daarna was er een Nokia, Destia en Helsinki City Transport lieten ver- drukbezochte gebeurtenis. Experts afkomstig uit groot aantal deelsessies waaruit ieder naar zijn of haar rassende ideeën zien over Location Based Services alle windstreken kregen de gelegenheid elkaar te gading kon kiezen. en het verspreiden van reisinformatie. informeren over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ITS. Dit keer ging veel aan- Het officiële congresgedeelte werd feestelijk dacht uit naar communicatie tussen voertuigen afgesloten met de uitreiking van de Lean & Green en de wal en tussen voertuigen onderling. Het Awards vanuit het innovatieprogramma Duurzame Nederland/Belgische paviljoen speelde daar goed Logistiek. Hugo Brouwer, directeur Energietransitie op in door verschillende pilots te presenteren op van het ministerie van Economische Zaken, reikte de het gebied van veiligheid, beprijzing, prijzen uit aan bedrijven die in 2008 hun nek uitsta- communicatie tussen voertuig en infrastructuur ken door hun werkzaamheden duurzamer en groener en reisinformatie. te verrichten dan voorheen. Connekt Jaarverslag 2008

14 Tijdens het informele gedeelte werd volop gebruik Duurzaam in Deurne de provincie en de stadsregio. De Proef Betaald gemaakt van de gelegenheid na te tafelen en te net- Op 13 en 14 november vonden in Deurne de 15e Rijden maakt onderdeel uit van een breder, integraal werken. Vervoerslogistieke Werkdagen plaats. Doel van deze pakket maatregelen. dagen is vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoekswereld, onderwijs en overheid elkaar te Netwerken: ook digitaal en op papier laten ontmoeten rond een thema op het gebied van Een goed werkend netwerk ontmoet en goederenbehandeling en distributie. Connekt is lid informeert elkaar regelmatig. Connekt houdt het van het Dagelijks Bestuur van de Stichting netwerk niet alleen op de hoogte van de nieuw- Vervoerslogistieke Werkdagen. Tijdens de 15e editie ste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit werd vooral gesproken over de mogelijkheden en door het organiseren van bijeenkomsten, maar knelpunten van duurzaam transport en duurzame bijvoorbeeld ook via de website logistiek. Ook stond een bezoek aan de DAF-fabriek die voortdurend van verse informatie wordt op het programma. De bijdragen van de diverse voorzien - en diverse publicaties. Zo geeft Connekt maakt Canon der Mobiliteit Ieder gebied of onderwerp dat zichzelf respec- sprekers zijn traditiegetrouw gebundeld te bestellen via de website Connekt een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief uit en verscheen in maart 2008 het 13 teert heeft tegenwoordig zijn eigen canon. Hoog jaarverslag 2007, gecombineerd met de tijd dus om er een te ontwerpen voor mobili- ledengids. In 2008 verschenen onder andere ook teit En wie kan dat beter doen dan Connekt? Amsterdam bereikbaar drie nieuwe boekjes in de A6-reeks: een boekje Tijdens het Congres op 29 oktober presenteerde Op 27 november was Connekt gastheer van een met verschillende voorbeelden van innovatief Connekt-bestuursvoorzitter Leo van Wijk de door informatiebijeenkomst over de Proef Betaald Rijden openbaar vervoer zoals de OV-chipkaart, people Connekt opgestelde Canon der Mobiliteit. Het door de Metropoolregio Amsterdam. Geïnteresseerden movers en lightrail, een Engelse versie over in-car eerste exemplaar werd uitgereikt aan Siebe werden bijgepraat over de laatste stand van zaken van initiatieven in Europa en een (Nederlands) boekje Riedstra, directeur-generaal Mobiliteit van het de proef en konden vragen stellen. De proef valt over Actualiteit van Infrastructuur en ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Canon onder Mobiliteitsmanagement Projecten en maakt Gebieds ontwikkeling. Gratis exemplaren van de is een luchtig boekje dat op een heldere manier deel uit van het Regionaal Convenant Amsterdam dat A6-boekjes zijn te bestellen bij Connekt. alle ontwikkelingen rond mobiliteit door de eeu- op 29 oktober is ondertekend. Doel van dat wen heen op een rijtje zet. Van de uitvinding van convenant is het verbeteren met 5 tot 10% van de het wiel tot het straalvliegtuig. bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam, Netwerk in beweging

15 2.2 Round Tables Over sommige onderwerpen bestaat in het Connektnetwerk behoefte aan meer kennis en inhoudelijke verdieping. In zo n geval organiseert Connekt, meestal samen met een of meer leden, een Round Table. Connekt nodigt voor deze bijeenkomsten rond een actueel thema gericht partijen uit. De Round Tables vinden niet met een vaste regelmaat plaats. uit te wisselen over de aanpak van kilometerbeprijzing. Sinds het kabinet heeft besloten dat de kilometerprijs er echt gaat komen, wordt veel denkwerk verricht rond de vraag hoe de uitvoering het best kan plaatsvinden. Tijdens de Round Tables werd vooral gediscussieerd over cruciale punten als de rolverdeling tussen publieke en private partijen, de wensen van gebruikers, Value Added Services en privacy. projecten, infrastructuur en (openbaar) vervoer. Op 4 september organiseerde Connekt, in samenwerking met de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat, een Round Table over dit onderwerp. De deelnemers spraken onder andere over samenwerking en het verdelen van rollen en taken tussen overheid en bedrijfsleven bij gebiedsontwikkeling. Bestuurlijke innovatie Connekt en Twynstra Gudde organiseerden op 6 juni Ook vonden op 23 en 24 september bij Connekt twee Round Tables plaats over Inning en Dwangvordering. Dat is één van de onderwerpen uit het 14 een bijeenkomst rondom het thema bestuurlijke innovatie op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Achterliggende gedachte daarbij is dat bestuurlijke innovatie nodig is om tot een doorbraak te komen in Implemen tatieplan Kilometerprijssysteem waaraan wordt gewerkt. Tijdens de bijeenkomsten discussieerden verschillende marktpartijen over een aantal het oplossen van mobiliteitsproblemen. De deelnemers, bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, spraken over communicatie, kennis- en ideeënontwikkeling op een drietal onderwerpen; vervoersautoriteit, versnellen van besluitvorming en publiek-private samenwerking. Discussies over beprijzing In april organiseerde Connekt, op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, drie Round Tables over het onderwerp beprijzing. Doel van de bijeenkomsten was om met de genodigden inzichten vragen rond inning en dwangvordering. Ook deze Round Tables bleken goede manieren voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de kennis van de markt te benutten en een goede en zorgvuldige besluitvorming te waarborgen. MIRT: samenhang ruimte, infrastructuur en transport In het coalitieakkoord heeft het kabinet afgesproken dat er met ingang van de begroting 2008 jaarlijks een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verschijnt. Doel daarvan is de samenhang te bevorderen tussen ruimtelijke Impuls: Agrologistiek In het kader van IMPULS, vond op 1 april de bijeenkomst over Optimalisatie van agrologistieke ketens door de mainports plaats. Het identificeren van kansen voor agrologistieke ketens en de gezamenlijk aanpak hierop van overheid en bedrijfsleven stonden centraal. Deze Round Table was de vijfde waar Connekt aan meewerkte in het kader van Impuls. IMPULS staat voor IMplementatie Plannen Uit Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains. Het project komt voort uit de beleidsbrief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gericht aan de Connekt Jaarverslag 2008

16 Tweede Kamer (2006). Connekt verzorgt in het hebben samen een programmaplan opgesteld op het Op 6 november vond bij Connekt de startbijeenkomst IMPULS team onder meer de verbinding naar de gebied van in-car technologie. Tijdens een plaats van het certificeringstraject voor Anders Betalen Commissie Van Laarhoven en het Kennisakkoord bijeenkomst bij Connekt op 21 augustus konden voor Mobiliteit. Tijdens deze bijeenkomst kondigde Logistiek en biedt ondersteuning bij de organisatie marktpartijen reageren op dit plan. De genoemde het projectteam een marktconsultatie aan. Doel daar- van de Round Tables. regio s verwerken deze reacties bij de verdere van is het uitwisselen van gedachten met potentiële uitwerking van het plan. aanbieders van diensten over de vraag hoe de markt 2.3 Special Interest Groups met gecertificeerde dienstverleners tot stand kan Kennisuitwisseling Anders Betalen voor Mobiliteit komen. Het projectteam ABvM gaf aan een selectie- Op sommige terreinen blijkt het nuttig en inspirerend Om het project Anders Betalen voor Mobiliteit opti- draad te zullen publiceren over de manier waarop de als betrokken partijen elkaar met vaste regelmaat ont- maal uit te voeren is veel kennis nodig. Daarom heeft marktconsultatie gaat plaatsvinden. Verslagen van de moeten. Daartoe organiseert Connekt Special Interest de projectorganisatie aan Connekt gevraagd om met bijeenkomsten van de SKG ABvM staan op Groups. Deelnemers zijn leden van het netwerk en regelmaat bijeenkomsten te organiseren over dit eventueel andere belangstellenden. Zij komen bij- onderwerp, zodat bestaande kennis kan worden uitge- voorbeeld elk kwartaal of om de zes weken bij elkaar om een strategie te bepalen, besluiten te nemen of wisseld en nieuwe kennis worden ontwikkeld. In een later stadium kan op basis hiervan advies aan de MMI voor betere reis- en route-informatie Om de toenemende mobiliteitsproblemen aan te pak- 15 acties af te spreken rond een specifiek onderwerp. Op minister worden uitgebracht. Om dit in goede banen ken, moeten we in de eerste plaats onze infrastructuur die manier kunnen de betrokkenen structureel kennis te leiden is de Special Knowledge Group Anders optimaal benutten. We kunnen daarbij een forse stap uitwisselen en toepassen op hun eigen werkterrein. Betalen voor Mobiliteit (SKG ABvM) opgericht. vooruit zetten als we erin slagen de vraag naar het gebruik van de infrastructuur te beïnvloeden. Programmaplan in-car technologie In mei kwam de SKG ABvM bijeen voor ondermeer Bijvoorbeeld door het verspreiden van actuele In het platform in-car ontmoeten verschillende spelers een terugkoppeling op de gehouden Round Tables in verkeers- en reisinformatie. ITS kan daaraan bijdragen, elkaar om te komen tot succesvolle toepassing en april over organisatiemodellen en tal van andere door gevolgen van evenementen, weer, werk in uit- ontwikkeling van in-car services, intelligente voer- aspecten van de kilometerprijs. In de augustusbijeen- voering en ongevallen niet alleen beter te beheren, tuigen en coöperatieve systemen. In het platform komst SKG ABvM werden vragen als Mag een maar ook de gebruikers erover te informeren. In het wordt vooruit gekeken naar toekomstige toepassingen aanbieder zowel aanbieden op het dedicated back platform MMI (Marktversnelling Mobiliteitsinformatie) en diensten en worden verschillende projecten op office als op handhaving? En is het ministerie van werken inhoudelijke experts uit het werkveld (service elkaar afgestemd. Connekt faciliteert het platform. Verkeer en Waterstaat bereid om samen te werken providers, overheden, wegbeheerders, industrie en De regio s Brabant, Zuidvleugel en Midden-Nederland aan ontwikkeling van standaarden?, behandeld. adviseurs) samen om belemmeringen weg te nemen Netwerk in beweging

17 voor het invoeren van bijvoorbeeld reis- en EIRAC: samen voor intermodaal vervoer naar voren gebracht. Het was een interessante, route-informatie en in-car systemen. Connekt is Om de relatie tussen onderzoek en industrie te verbe- inhoudelijke bijeenkomst. Daarnaast bracht voorzitter van het platform. teren werkt de Europese Commissie met Technology het gezelschap een bezoek aan de ECT Delta Platforms (TP s). Deze platforms zijn opgericht vanuit Terminal. Special Interest Group MMI kwam in 2008 twee maal de industrie om de Commissie van input te voorzien bij elkaar. De bijeenkomst op 24 juni stond in het bij de opstelling van de kaderprogramma s. Het Duurzame Logistiek: compacter, slimmer, zuiniger teken van milieuzones, het tegengaan van ongewenste Europese consortium EIRAC (European Intermodal Duurzame Logistiek is een innovatieprogramma van routes door navigatiesystemen en de mobiele telefoon Research Advisory Council) waar Connekt deel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwer- als sensor. Op 16 oktober waren er onder andere pre- uitmaakt faciliteert het TP voor Intermodaal Vervoer. king met een groot aantal andere partners. Connekt sentaties over reistijdverwachting, marketing en com- Connekt voerde ook in 2008 weer het secretariaat van voert het programma uit. Doel ervan is dat bedrijven municatie van P+R-locaties en parkeerinformatie in- dit platform. Daarnaast is Connekt betrokken bij goederenstromen compacter maken, slimmer organi- car. Ook ging de Verkeersonderneming in op de plan- verschillende Europese projecten vanuit EIRAC. seren en zuiniger vervoeren. Tot december 2007 nen om bij de ombouw van de A15 MaVa konden bedrijven ideeën indienen over de manier 16 (Maasvlakte Vaanplein) vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. EIRAC in Rotterdam waarop zij dat aanpakken. Er werden 25 ideeën ingediend, variërend van een checklist duurzame Op 27 en 28 oktober vond in Rotterdam een logistiek tot een logistieke CO 2 -monitor. In januari en 2.4 Projecten plenaire vergadering van de EIRAC plaats. De februari 2008 werden de ideeën uitgewerkt tot een deelnemers waren vertegenwoordigers van plan van aanpak. In maart werden de winnaars Connekt werkt samen met andere betrokkenen aan operators (weg, spoor, binnenvaart en short sea), bekend gemaakt. Zij mogen hun ideeën in 2008 en projecten: bepaalde activiteiten voor langere tijd en terminal operators, logistieke dienstverleners, 2009 met behulp van het innovatieprogramma met afspraken over budget, planning en looptijd. Als havens en terminals, ICT-bedrijven en verladers. Duurzame Logistiek in de praktijk uitvoeren en testen. dat relevant wordt geacht, sluit Connekt aan bij inter- Ze spraken in Rotterdam over hun gezamenlijke nationale projecten. Projecten zijn geen doel op zich, belangen op het gebied van samenwerking en ook in de bouw maar vooral een middel om het Connekt-netwerk te innovatie in Europa. De drie belangrijkste thema s Het innovatieprogramma Duurzame Logistiek startte verbreden en te verdiepen. daarbij waren: het vermogen om capaciteit beter ook het programma Duurzame Bouwlogistiek. Doel te benutten, nieuwe vormen van samenwerking daarvan is niet alleen kostenreductie in de bouw, en transparante informatietechnologie. Deze maar ook investering in een beter milieu. Het onderwerpen waren door de deelnemers zelf programma wil kennis over duurzaam managen van Connekt Jaarverslag 2008

18 goederenstromen toegankelijker maken en helpen om Nederland Europees marktleider ketenregie en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde business cases te ontwikkelen. De Commissie Van Laarhoven waarvan Connekt regiefuncties van marktpartijen. secretaris is - wil Nederland internationaal laten Logistieke bedrijfsvoering duurzamer met excelleren in logistiek en supply chains. Daar zijn in Kennisakkoord Logistiek valt in de prijzen! Digiscan 2008 weer nieuwe stappen voor gezet. Zo diende de Connekt verzorgt ook het secretariaat van het Altijd al willen weten hoe u de logistiek in uw Commissie op 22 mei een visiedocument in bij de Platform Kennisakoord Logistiek. Belangrijk doel bedrijf duurzamer kunt maken? Daar is sinds Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma s van het platform is het dichten van de 2008 een handig instrument voor beschikbaar: (SAC) onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. kenniskloof tussen bedrijfsleven en de Digiscan. Ondernemers en managers kunnen De SAC adviseert de minister van Economische Zaken HBO-instellingen. Op 24 april, tijdens het daarmee diverse effecten doorrekenen. De scan over de visie, strategische agenda en innovatie- jaarcongres van de HBO-raad, won het platform kan op twee manieren worden ingevuld. programma s die bedrijven en kennisinstellingen de HBO-Innovatieprijs Het project won de De snelle methode geeft globaal inzicht in indienen voor de Innovatie in Dialoog-aanpak. Op prijs omdat het volgens de jury van de besparingsmogelijkheden. De uitgebreide versie grond van het advies van de SAC besluit de minister genomineerden de hoogste bijdrage levert aan de levert een diepgaande analyse op van de logistieke bedrijfsvoering. Via een gedetailleerde over de innovatieprogramma s en de financiering daarvan. Het visiedocument van de Commissie vernieuwing en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk. 17 spreadsheet kan een rapportage worden gemaakt Van Laarhoven werd ondersteund door 50 belangrijke die volledig is toegesneden op de wensen Nederlandse bedrijven en benadrukt dat Nederlandse Logistiek: kunst van slim organiseren van de gebruiker. Op 15 april zond het innovatie- bedrijven en kennisinstellingen kansen hebben om Weinig mensen in ons land realiseren zich hoe programma Duurzame Logistiek een webcast internationaal een sterke positie in Logistiek en Supply belangrijk logistiek is voor ons dagelijks leven. Zonder uit over de Digiscan. Tijdens de uitzending was te Chains op te bouwen. logistiek zou niets werken. Toch zijn er te weinig zien hoe de Digiscan werkt en konden jongeren en studenten die zich aangetrokken voelen online vragen worden gesteld. De Digiscan is Voortvloeiend uit het visiedocument diende de tot werken in de logistiek. Dat komt omdat zij vaak voor iedereen beschikbaar op Commissie Van Laarhoven op 17 december het geen goed beeld hebben van de kracht en het belang Ook de webcast innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains in bij van logistiek. Daarom heeft de Commissie Van kan daar worden bekeken. de SAC. De ambitie van het Innovatieprogramma is Laarhoven de logistieke sector geadviseerd te gaan ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 Europees werken aan imagoverbetering. marktleider is in de aansturing van transnationale stromen, die één of meer Europese landen aandoen Netwerk in beweging

19 Op 6 november is de Stichting Nederland is Logistiek officieel van start gegaan tijdens het jubileum van de Vereniging Logistiek Management (vlm). Connekt voert onder meer het secretariaat. Deze stichting gaat de meerwaarde van de logistiek breed uitdragen en zo werken aan verbetering van het imago van de sector. Centrale boodschap daarbij is: logistiek is de kunst van het slim organiseren. Tijdens de lustrumviering van de vlm riep stichtingsvoorzitter Peter van der Meij alle partijen op zich te scharen achter de campagne, zodat de boodschap gaat galmen door het land. De stichting gaat zich vooral richten op het onderwijs, om meer studenten te stimuleren een opleiding in de logistiek te systeem te introduceren. Tijdens de Connektnetwerklunch op 29 mei ging het platform officieel van start. AOS: minder ongevallen met vrachtwagens Op woensdag 9 juli gaf Wim Kuijken, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het startsein voor de pilot met anti-ongevalsystemen (AOS) voor vrachtwagens. met anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens (AOS). Op 16 december verzorgde het AOS-team een demo tijdens het FileProof-congres in Rotterdam. De proef test vijf afzonderlijke systemen die ongevallen met vrachtwagens kunnen voorkomen en een registratiesysteem dat het gedrag van de bestuurder vastlegt. Deze systemen bevorderen de veiligheid en de doorstroming op het Nederlandse wegennet. Gedurende acht maanden worden de effecten van deze systemen bij vrachtwagens gemeten. De proef loopt tot juli De AOS-proef zal naar verwachting duidelijk maken wat de meerwaarde kan zijn van de geteste systemen 18 gaan volgen. Startschot voor MAIS voor ieders veiligheid. Het is voor het eerst dat in Europa op zo grote schaal een proef plaatsvindt op dit gebied. Er is dan ook vanuit binnen- en buitenland veel belangstelling voor de resultaten. De uitkomsten van de proef kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij het Een betere benutting van het mobiliteitssysteem wordt steeds belangrijker. Om daaraan bij te dragen is Connekt samen met TNO aan de slag gegaan met het oprichten van een ICT-innovatieplatform (IPP) voor mobiliteit, onder de naam IIP MAIS (Mobiliteit Als ICT- Systeem). Doel van het platform is vooral een innovatieagenda te ontwikkelen voor mobiliteit & ICT. Het platform wil het mobiliteitssysteem beter benutten door uit te gaan van sturing vanuit de gebruiker. Dat moet leiden tot ketenomkering om nieuwe en juiste incentives in het Ongeveer 15% van al het verkeer op de Nederlandse wegen bestaat uit vrachtwagens en dat percentage zal naar verwachting nog sterk stijgen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar het vrachtvervoer efficiënt en met zo weinig mogelijk ongevallen te laten verlopen. Het gebruik van geavanceerde technologie, zoals rijtaakondersteunende systemen, kan hieraan bijdragen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Connekt/ITS Netherlands, TNO en Buck Consultants International houden daarom een breed opgezette proef EU-veiligheidsbeleid op de weg als elke seconde telt Aan verkeersveiligheid wordt ook op andere manieren gewerkt. Bijvoorbeeld via het Europese esafetyprogramma. De Europese Commissie wil daarmee het aantal verkeersdoden fors terugdringen door toepassing van ITS. Connekt is betrokken bij de uitvoering van dat programma. Belangrijk onderdeel ervan is het introduceren van ecall. Dit systeem stuurt Connekt Jaarverslag 2008

20 bij een ongeval automatisch een bericht vanuit de gemaakt over het formaat en het gebruik van deze Het platform BISON heeft als functie het opstellen, betrokken auto naar de 112-centrale met daarin onder gegevens. Connekt helpt daaraan mee. Zo vond op beheren, harmoniseren en bewaken van alle andere de exacte positie van het voertuig, het tijdstip 10 september een workshop plaats bij Connekt over informatiestandaarden voor de informatie-uitwisseling van het ongeluk en de gegevens van het voertuig. het tegengaan van ongewenste routes met als doel de binnen het openbaar vervoer. Daarnaast zal BISON Door deze nauwkeurige en snelle informatievoorzie- hoofdlijnen vast te stellen van een convenant over dit het kenniscentrum worden voor het vastleggen van ning kunnen hulpdiensten nog sneller dan nu gericht onderwerp. beleid en voornemens op het gebied van IT in onder in actie komen. Nederland is druk bezig om de andere concessies. invoering van ecall vanaf 2009 mogelijk te maken. BISON feestelijk van start bij Connekt De activiteiten van het platform zijn: Connekt organiseert kennis- en netwerk-activiteiten Met een forse gongslag werd op 16 september 2008 het ontwikkelen en beheren van informatiestan- rond dit onderwerp en is betrokken bij de inter- de start van het platform BISON ingeluid. daarden voor betrouwbare en consistente informa- nationale afstemming in het esafety-programma. BISON (Beheer Informatie Standaarden Openbaar tie-uitwisseling tussen partijen in het OV; Vervoer Nederland) geeft inhoud aan een eerder het onderzoeken, beoordelen, controleren en Tegengaan ongewenste routes besluit van het Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) om wijzigen van deze standaarden; Het maakt nogal wat uit welke route vrachtverkeer en navigatiesystemen kiezen. Doorgaand vrachtverkeer een beheerorganisatie op te richten voor verdere ontwikkeling van gezamenlijke standaarden en voor het bevorderen van continuïteit en marktwerking rond informatie-uitwisseling in het OV; 19 op wegen die daarvoor ongeschikt zijn, leidt zover mogelijk inpassing van deze standaarden in het adviseren over informatie-uitwisseling in regelmatig tot klachten van omwonenden en decen- bestaande concessies. Connekt zorgt voor de het OV, in het bijzonder over dynamische trale overheden. Naar aanleiding van kamervragen facilitaire ondersteuning en het centraal beheer van reisinformatie; daarover heeft minister Eurlings van Verkeer en de standaardisatiedocumenten. Het platform kent het streven naar samenwerking en/of integratie Waterstaat toegezegd betere gegevensuitwisseling zeven soorten leden: Provincies, Kaderwetgebieden, met Europese of internationale standaarden; mogelijk te maken tussen wegbeheerders en markt- Rijksoverheden, Infrabeheerders, Vervoerders, het samenwerken met organisaties met eenzelfde partijen die bij navigatiesystemen betrokken zijn. Marktpartijen, Reizigers. doelstelling. Effectieve uitwisseling van gegevens over ongewenste routes tussen wegbeheerders en marktpartijen kan een belangrijk deel van de oplossing zijn. Wegbeheerders moeten een database opzetten met daarin hun gegevens. Daarnaast moeten afspraken worden Netwerk in beweging

Nieuwsbrief april 2006

Nieuwsbrief april 2006 Nieuwsbrief april 2006 NIEUWSFEITEN april 2006 Nieuwsbrief Connekt april 2006 Connekt netwerklunch 25 april Eind april organiseert Connekt weer een netwerkbijeenkomst en ook dit keer hebben wij weer gekozen

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Technische harmonisering hard nodig

Technische harmonisering hard nodig NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 3 2009 www.nm-magazine.nl Technische harmonisering hard nodig Standaardisatie essentieel voor ontwikkeling netwerkmanagement Interview Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid, Aan NEN-commissieleden NEN Communicatie KENMERK ONDERWERP Nieuw NEN Magazine DATUM 2013-06-06 Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T (015) 2 690 435 F (015) 2 690 190 communicatie@nen.nl

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green.

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. De logistieke sector van ons land behoort tot de wereldtop. Maar die positie is niet onaantastbaar. Dat zien

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 De ov-sector kan wel wat meer governance gebruiken Koepels, verbanden en organisaties NOVB uit de startblokken Stoppen met steggelen AlissaZwaan: Gelukkig

Nadere informatie

NAAR EEN SMART URBAN DELTA

NAAR EEN SMART URBAN DELTA NL SMART CITIES Ambities omzetten in concrete toepassingen, dat kan door kennis en ervaringen te delen. Het lerend netwerk NL Smart Cities biedt hiervoor een platform. (p. 2-3) ONTWERPEN AAN SMART CITIES

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Toekomstvisie voor Wireless Leiden

Toekomstvisie voor Wireless Leiden Toekomstvisie voor Wireless Leiden Innovatieve experimenteeromgeving naar een hoger plan Eindrapport, 20 maart 2007 Karen Sikkema, Blaauwberg In opdracht van het bestuur van de stichting Wireless Leiden

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer VI / 2 16 06 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Guus Berkhout Officier in de Orde van Oranje-Nassau Prof.dr.ir. A.J. Berkhout ontving in Den Haag een Koninklijke onderscheiding uit handen van

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren. Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development

Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren. Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development Colofon Namens PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., Adviesgroep Binnenlands

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat.

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat. innovatie Europa digitale vaardigheden mensen netwerk standaardisatie privacy duurzaamheid veiligheid mobiliteit e-skills social media digitalisering e-factureren security keten cloud Nederland mobiliteit

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie