MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT"

Transcriptie

1 MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT Programmeerapparaat Model 2090/Analyzer Model 2290 voor apparaten van Medtronic en Vitatron

2

3 Programmeerapparaat Model Referentiehandleiding 0 Handleiding voor het instellen en gebruiken van het programmeerapparaat Model 2090

4 Onderstaande termen zijn handelsmerken van Medtronic: Jewel AF, Jewel CD, Jewel PCD, Jewel Plus, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Micro Jewel, Micro Jewel II, Reveal en Vitatron

5 Inhoud Conformiteitsverklaring 7 Verklaring van de symbolen op de verpakking 7 Verklaring van de symbolen op het apparaat 8 Over deze handleiding 9 Overzicht van verbeteringen 9 1 Inleiding bij het programmeerapparaat Model Beschrijving en toepassing 12 Waarschuwingen 13 Voorzorgsmaatregelen 14 Software-vereisten 15 Functies van het programmeerapparaat 15 Systeemonderdelen 17 Functies van het display 24 2 Het programmeerapparaat instellen 31 Basisinstellingen 32 Randapparatuur aansluiten 38 3 Een patiëntsessie uitvoeren 41 Een patiëntsessie voorbereiden 42 Een patiëntsessie beginnen 52 Een patiëntsessie beëindigen 57 Onderdelen opbergen 57 4 Werken met printers 59 Werken met externe printers 60 Papier in de printer plaatsen 63 Printerknoppen 64 Een afdruk afscheuren 65 Papier bijna op 65 5 Voorkeuren voor de desktop instellen 67 De pictogrammenkolom voor gebruik tussen twee sessies 68 Tijd en datum van het programmeerapparaat aanpassen 70 Geluidssignalen selecteren 71

6 6 Inhoud De taal wijzigen 73 Detectie van stimulatieartefacten verbeteren 73 De softwareversie controleren en de software updaten 74 Technische handleidingen verkrijgen 75 De demonstratieoptie starten 76 Locatie- en hardware-gegevens van het programmeerapparaat bekijken en updaten 76 Andere software selecteren 77 6 Werken met Remote View 79 Basisprincipes van Remote View 80 Een Remote View-sessie starten 81 Een Remote View-sessie beëindigen 82 7 Service uitvoeren op het programmeerapparaat 83 Systeemonderdelen reinigen 84 De programmeerkop steriliseren 84 De pc-kaart vervangen 85 Specificaties programmeerapparaat 86 Belangrijke mededeling 91 Beperkte garantie van Medtronic 91

7 Conformiteitsverklaring 7 Conformiteitsverklaring Medtronic verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen zoals beschreven in de Richtlijn voor Radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Medtronic. Het telefoonnummer vindt u achterop deze handleiding. Verklaring van de symbolen op de verpakking Controleer het verpakkingslabel om te zien welke symbolen op dit product van toepassing zijn 0123 Conformité Européenne (Europese Conformiteit). Dit symbool betekent dat het apparaat volledig voldoet aan de Europese Richtlijn AIMD 90/385/EEG. Lees de instructiehandleiding vóór gebruik van het apparaat Let op: Dit apparaat bevat een sterke magneet. Niet in de buurt van video- of cassettebandjes, diskettes of computerschijven houden. Serienummer Productiedatum Partijnummer Opslagtemperatuur

8 8 Hoofdstuk Verklaring van de symbolen op het apparaat Verklaring van de symbolen op het apparaat Controleer het product om te zien welke symbolen op dit product van toepassing zijn 0123 Conformité Européenne (Europese Conformiteit). Dit symbool betekent dat het apparaat volledig voldoet aan de Europese Richtlijn AIMD 90/385/EEG. Lees de instructiehandleiding vóór gebruik van het apparaat Let op: Dit apparaat bevat een sterke magneet. Niet in de buurt van video- of cassettebandjes, diskettes of computerschijven houden. Door UL erkend onderdeel Medische apparatuur wat betreft elektrische schokken, brand en risico s door mechanische beschadigingen, uitsluitend in overeenstemming met UL en CAN/CSA C22.2 no Apparaat voldoet aan veiligheidsnorm klasse BF Apparaat voldoet aan veiligheidsnorm klasse CF Serienummer Uit Aan Draadloze communicatie ingeschakeld (toekomst) Niet met het gewone huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijk geldende milieuvoorschriften voor afvalverwijdering. Raadpleeg voor instructies over de juiste verwerking van dit product. Let op: Dit product mag alleen worden verkocht door, of in opdracht van, een arts (wetgeving V.S.). Alleen van toepassing voor de V.S.

9 Over deze handleiding 9 Over deze handleiding In deze handleiding worden de functies van het programmeerapparaat Model 2090 behandeld. Overzicht van verbeteringen Aangezien het programmeerapparaat regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe mogelijkheden en de inhoud in deze handleiding dus regelmatig wordt gewijzigd, wordt in dit gedeelte een overzicht van de wijzigingen weergegeven. De wijzigingen worden per productversie weergegeven (BOSS) 1 versie 1.5 Met de nieuwe ethernet-/modem-pc-kaart kan het programmeerapparaat Model 2090 via ethernet of modem verbinding maken met het softwaredistributienetwerk. Aan de hand van nieuwe afbeeldingen en tekst wordt uitgelegd hoe de ethernetkabel op de ethernet-/modemkaart Model 2091 moet worden aangesloten. De symbolensectie is geüpdated met het AEEA-symbool (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) om de klant erop te wijzen hoe het programmeerapparaat als afval verwerkt moet worden (BOSS) 1 versie 1.4 Met de nieuwe pictogrammen in de taakbalk kunt u schakelen tussen het scherm Select Model (Modelselectie) op de desktop van het programmeerapparaat en de software van de Analyzer (BOSS) 1 versie De toets Auto Identify (Automatisch identificeren) heet nu Find Patient (Patiënt zoeken). Als u op deze toets klikt, wordt de van toepassing zijnde softwareapplicatie gestart en wordt het apparaat uitgelezen. Er is een beschrijving toegevoegd over hoe u via de emanualswebsite van Medtronic technische handleidingen kunt verkrijgen. Er is een beschrijving toegevoegd van de optie Other Software (Andere software), waarmee u onderzoekssoftware kunt opstarten als deze is geïnstalleerd. 1 Base Operating System Software

10 10 Hoofdstuk Overzicht van verbeteringen

11 Inleiding bij het programmeerapparaat Model Beschrijving en toepassing 12 Waarschuwingen 13 Voorzorgsmaatregelen 14 Software-vereisten 15 Functies van het programmeerapparaat 15 Systeemonderdelen 17 Functies van het display 24

12 12 Hoofdstuk 1 Beschrijving en toepassing Beschrijving en toepassing Het programmeerapparaat Model 2090 van Medtronic/Vitatron is een draagbaar, netgevoed (wisselspanning) en op microprocessoren gebaseerd systeem met software voor het programmeren van implanteerbare apparaten van Medtronic en Vitatron. Andere functies zijn: Automatische software-updates via een modem- of LAN-verbinding, afhankelijk van de hardwareconfiguratie. Hierdoor kan het programmeerapparaat nieuwe apparaten programmeren en nieuwe functies leveren zodra deze beschikbaar komen. Mogelijkheid om het display van het programmeerapparaat weer te geven op de computer van een deskundige. De computer van de deskundige moet zijn uitgerust met speciale software. Een groot, helder en verstelbaar display dat zowel zittend als staand kan worden bekeken. Toetsenbord om de invoer van informatie gemakkelijker te maken. Hoge afdruksnelheid van 50 mm per seconde op recorderpapier. Registratie van ECG-gegevens en rapportage van diagnostische gegevens. Raadpleeg de technische handleidingen bij het software- en hardware-toebehoren voor specifieke gegevens. Opmerking: Het programmeerapparaat is niet geschikt voor gebruik in de buurt van ontvlambare anaestetica.

13 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Waarschuwingen 13 Waarschuwingen Deze waarschuwingen zijn in het algemeen van toepassing op het gebruik van het programmeerapparaat voor het programmeren van de parameterinstellingen van implanteerbare apparaten. Raadpleeg de referentiehandleidingen voor het implanteerbare apparaat en de software van het programmeerapparaat voor nadere informatie over de specifieke modellen implanteerbare apparaten. Het programmeren van een implanteerbaar apparaat mag uitsluitend plaatsvinden nadat de referentiehandleiding voor het implanteerbare apparaat zorgvuldig bestudeerd is en nadat op basis van de conditie van de patiënt en het gebruikte pacemakersysteem de juiste parameterwaarden zorgvuldig zijn bepaald. De referentiehandleiding bij het implanteerbare apparaat bevat een volledige beschrijving van de werking van het implanteerbare apparaat en van belangrijke informatie, zoals de gebruiksindicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De instructies in deze referentiehandleiding en de referentiehandleiding bij de software voor het programmeerapparaat zijn beperkt tot de mechanica van het opstellen van het programmeerapparaat en het kiezen van de juiste opties voor de gewenste programmeerfunctie. Onjuist gebruik van het programmeerapparaat kan verkeerd of onbedoeld programmeren en een onjuiste werking van telemetrische en meetfuncties tot gevolg hebben. Het programmeerapparaat functioneert ook als een digitaal meetinstrument voor het meten van de pulsfrequentie, het AV-interval en de pulsduur van artefacten van het implanteerbare apparaat zoals deze door huidelektroden worden gedetecteerd. Medtronic en Vitatron geven de arts geen rechten of garantie op de doeltreffendheid van het programmeerapparaat als diagnostisch gereedschap. Het programmeerapparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het programmeren van implanteerbare apparaten van Medtronic of Vitatron waarvan aangegeven is dat deze geschikt zijn voor de gebruikte software. Als het programmeerapparaat bij andere geïmplanteerde apparaten wordt gebruikt, kan directe stimulatie door energiekoppeling voorkomen. Het programmeerapparaat is niet compatibel met programmeerbare apparaten van andere fabrikanten.

14 14 Hoofdstuk 1 Voorzorgsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen Dit apparaat is getest overeenkomstig de FCC-regelgeving. Veranderingen of modificaties van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk door Medtronic, Inc. of Vitatron zijn goedgekeurd kunnen aanleiding zijn de gebruiker de bevoegdheid te ontnemen dit apparaat te bedienen. Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de omgeving Om veilig en effectief met het programmeerapparaat te kunnen werken moet het met zorg worden gebruikt om beschadiging door omgevingsfactoren te voorkomen die de werking mogelijk nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Het apparaat is met zorg ontworpen en vervaardigd om het risico van beschadiging bij normaal gebruik zo klein mogelijk te houden. Elektronische apparaten kunnen echter aan vele schadelijke omgevingsinvloeden bloot staan, zoals: Het apparaat mag niet vallen of op zodanige wijze worden misbruikt dat het fysiek beschadigd raakt. Dit kan de werking van het apparaat verstoren. Zelfs als het apparaat direct nadat het gevallen is goed werkt, kan er functionele schade zijn ontstaan die pas op een later tijdstip aan het licht komt. Er mogen geen vloeistoffen op het apparaat worden gemorst. Ook al is er zorg besteed aan het ontwerp en de fabricage van het apparaat om lekkage tot een minimum te beperken, toch kan er vocht binnendringen, waardoor de werking van het apparaat kan worden verstoord. Het programmeerapparaat kan door elektrostatische ontlading (ESD) worden aangetast. In een omgeving waar ESD kan ontstaan, zoals een tapijt, moet u zich van statische elektriciteit ontdoen voordat u het apparaat aanraakt. Bij medische apparaten met een elektrische aandrijving, zoals dit programmeerapparaat, gelden speciale vereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. Raadpleeg het meegeleverde supplement: Verklaring van elektromagnetische conformiteit. Het apparaat mag niet worden geopend. Het is zo gemaakt dat risico s van omgevingsfactoren minimaal zullen zijn. Als het apparaat wordt geopend, kan het vatbaar zijn voor omgevingsfactoren.

15 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Software-vereisten 15 Snelle temperatuurwisselingen kunnen de juiste werking beïnvloeden. Zet het apparaat, voordat het wordt gebruikt, altijd in de omgeving waarin het gebruikt gaat worden; zo kan de temperatuur stabiliseren. De werking van het apparaat kan worden beïnvloed als gevolg van langdurige opslag of gebruik in een omgeving met een hoge luchtvochtigheidsgraad. Bij elk vermoeden dat er schade is ontstaan moet het apparaat aan Medtronic of Vitatron worden geretourneerd voor inspectie en zonodig reparatie. Behalve de genoemde voorbeelden zijn er nog verschillende andere omgevingsfactoren die het correct functioneren van het apparaat in een ziekenhuis kunnen belemmeren. Zorg altijd voor de juiste praktische omstandigheden om omgevingsschade aan het apparaat te voorkomen. Software-vereisten Het programmeerapparaat werkt alleen met software van Medtronic en Vitatron. Nadat de software is geïnstalleerd, blijft deze op de vaste schijf van het programmeerapparaat staan. Medtronic en Vitatron leveren periodiek bijgewerkte software voor het toevoegen van nieuwe functies aan het programmeerapparaat. Raadpleeg De softwareversie controleren en de software updaten op bladzijde 74 voor meer informatie. Functies van het programmeerapparaat Hieronder volgt een opsomming van bepaalde functies van het programmeerapparaat. Specifieke functies zijn afhankelijk van het implanteerbare apparaatmodel dat wordt geprogrammeerd of gecontroleerd en de geïnstalleerde software. Programmeerfuncties: Permanente en tijdelijke aanpassing van parameterwaarden. Selectie van nominale parameterwaarden zoals door Medtronic, Vitatron of de gebruiker zijn vastgesteld.

16 16 Hoofdstuk 1 Functies van het programmeerapparaat Emergency-toetsen voor VVI-stimulatie. Telemetriefuncties: Het apparaatmodel wordt automatisch gedetecteerd en de juiste applicatie wordt gestart als de programmeerkop correct opgelegd is en het programmeerapparaat aan staat. Automatisch bevestigen van een geprogrammeerde wijziging. Rapporteren van de huidige werkzame geprogrammeerde parameterwaarden en de batterijstatus van het geïmplanteerde apparaat. Rapporteren van real-time-metingen van de werkzame parameters van het geïmplanteerde apparaat, zoals batterijspanning, uitgangsenergie, enz. Weergeven en afdrukken van Marker Kanaal-telemetrie ter vereenvoudiging van de EGM-analyse. Weergeven en afdrukken van een atriaal en/of ventriculair intracardiaal elektrogram (EGM) afkomstig van de elektrodes gekoppeld aan het geïmplanteerde geleidingsdraadsysteem. ECG en andere diagnostische functies: Het ECG-venster op programmeer- en telemetriegegevensschermen geven continu het ECG van de patiënt weer. Bij het volledige ECG-venster is een Freeze (Bevriezen)-optie beschikbaar en kan de amplitude worden aangepast. Het volledige ECG-venster geeft Marker Kanaal-telemetrie, EGM-signalen of beide weer, indien deze beschikbaar zijn. Continue registratie van meerdere kanalen (bijvoorbeeld ECG en Marker Kanaal-telemetrie, of ECG en EGM). Testfuncties van de stimulatiedrempel. Directe meting van pulsfrequentie, AV-interval en pulsduur. Tijdelijke inhibitie van het implanteerbare apparaat. Afdrukken van geprogrammeerde en gemeten informatie voor permanente registratie.

17 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Systeemonderdelen 17 Systeemonderdelen Afbeelding 1-1. Onderdelen van het programmeerapparaat - voorkant 1 VVI Display 2 Emergency VVI-knop 3 Contactbus microfoon 4 Contactbus koptelefoon 5 Afdekklepje toetsenbord 6 Toetsenbord 7 Instelknoppen printer 8 Telefoonsnoer (niet meegeleverd) 9 Printerpapier 10 Programmeerkop 11 Selecteerpen 12 ECG-elektrodekabels 13 ECG-kabel met plug 14 Referentiehandleiding 15 Afdekklepje voor diskettestation en pc-kaart 16 Netsnoer 17 Ethernetkabel (niet meegeleverd)

18 18 Hoofdstuk 1 Systeemonderdelen Opmerking: Gebruik alleen toebehoren die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Display Het display kan traploos worden ingesteld op een positie variërend van gesloten tot bijna horizontaal. De programmeeropties op het display worden met de selecteerpen geselecteerd. Emergency VVI-knop Gebruikt om bradycardie VVI-werking te starten. Contactbus microfoon Bedoeld voor toekomstig gebruik. Contactbus koptelefoon Bedoeld voor toekomstig gebruik. Afdekklepje toetsenbord Kan naar voren worden geschoven ter bescherming van het toetsenbord. Toetsenbord Gebruikt om gegevens in te voeren. Instelknoppen printer Selecteert papiersnelheid van 12,5; 25 of 50 mm/s. Druk de knop eenmaal in om de afdruksnelheid te selecteren. Druk nogmaals in om het afdrukken te onderbreken. Met behulp van de knop Paper Advance (papierdoorvoer) kan het papier tot de juiste positie worden doorgevoerd. Telefoonsnoer Gebruikt voor het aansluiten van het modem van het programmeerapparaat op een telefoonaansluiting. De diameter van het telefoonsnoer moet minimaal 26 gauge zijn. (Niet meegeleverd door Medtronic.) Ethernetkabel Wordt gebruikt om het programmeerapparaat op het computernetwerk van het ziekenhuis aan te sluiten. De ethernetkabel moet minimaal categorie 5 zijn. (Niet meegeleverd door Medtronic.) Printerpapier Papier voor de interne printer.

19 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Systeemonderdelen 19 Programmeerkop Vormt de communicatieschakel tussen het programmeerapparaat en het implanteerbare apparaat van de patiënt. In de programmeerkop bevindt zich een krachtige permanente magneet, een radiofrequentie(rf)-zender en -ontvanger en een serie indicatielampjes. De programmeerkop moet tijdens het programmeren en het uitlezen over het implanteerbare apparaat worden gepositioneerd. Selecteerpen Wordt gebruikt om opties op het display te selecteren. De voorgeprogrammeerde opties worden geselecteerd door de pen tegen het display aan te houden. ECG-elektrodekabels / ECG-kabel Vormt de verbinding tussen het programmeerapparaat en de huidelektroden die tijdens een ECG en bij meetfuncties op de patiënt worden aangesloten voor een oppervlakte-detectie van signalen afkomstig van het hart en het implanteerbare apparaat. Via vijf draden met kleurcodering wordt de kabel op standaard wegwerp-huidelektroden aangesloten die op de patiënt worden bevestigd. Opmerking: Als u een kabel voor vijf draden, en een plug heeft ontvangen, kan de plug verwijderd worden voor ECG-toepassingen met vijf draden. Referentiehandleiding De referentiehandleiding van het programmeerapparaat Model 2090 biedt informatie over het instellen van het programmeerapparaat en de functies tussen twee sessies. Afdekklepje voor diskettestation en pc-kaart Biedt toegang tot het diskettestation, de pc-kaart en de parallelle poort. Netsnoer Wordt gebruikt om het programmeerapparaat aan te sluiten op een wandcontactdoos.

20 20 Hoofdstuk 1 Systeemonderdelen Afbeelding 1-2. Aansluitingen aan de voorkant (toetsenbord omhoog gedraaid) Programmeerkop (gele markering) 2 Analoge ingangs-/uitgangspoort (groene markering) 3 ECG-kabel (zwarte of blauwe markering) Programmeerkop De aansluiting voor de programmeerkop is voorzien van een gele markering. Analoge ingangs-/uitgangspoort Via deze aansluiting kan een externe monitor of recorder worden aangesloten op het programmeerapparaat. Deze aansluiting is voorzien van een groene markering. ECG-kabel Via deze aansluiting kan de ECG-kabel worden aangesloten op het programmeerapparaat. Deze aansluiting is voorzien van een zwarte of blauwe markering.

21 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Systeemonderdelen 21 Afbeelding 1-3. Linkerkant AAN/UIT-schakelaar 2 Ventilator 3 Uitbreidingssleuf 4 Printer AAN/UIT-schakelaar Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van de netspanning naar het programmeerapparaat. Na het uitschakelen van het programmeerapparaat moet ten minste twee seconden worden gewacht voordat het weer mag worden ingeschakeld. Ventilator Een ingebouwde ventilator voert continu lucht aan. Hiermee wordt oververhitting van het interne circuit voorkomen. Uitbreidingssleuf Wordt gebruikt voor het toevoegen van extra voorzieningen zoals de Analyzer Model 2290, die beschikbaar is als optie. Printer Integrale thermische printer met mogelijkheid tot het afdrukken van tekst en grafische illustraties. Volgens de geselecteerde functies geeft de printer gegevensverslagen of kan een continu ECG afdrukken met bijbehorende Marker Kanaaltelemetrie, EGM of beide, indien beschikbaar.

22 22 Hoofdstuk 1 Systeemonderdelen Afbeelding 1-4. Rechterkant Afdekklepje voor diskettestation en pc-kaart 2 Infraroodvenster Afdekklepje voor diskettestation en pc-kaart Biedt toegang tot het diskettestation, de pc-kaart en de parallelle poort. Infraroodvenster Bedoeld voor toekomstig gebruik. Afbeelding 1-5. Geopend afdekklepje voor diskettestation en pc-kaart Gleuf voor pc-kaart 2 Parallelle poort 3 Diskettestation Gleuf voor pc-kaart De gleuf is geschikt voor verschillende soorten pc-kaarten: een modemkaart of een gecombineerde ethernet-/modem-netwerkkaart, hierna de combikaart genoemd. Deze kaarten worden gebruikt om verbinding te maken met het softwaredistributienetwerk, of om een verbinding tussen het programmeerapparaat en de computer van een deskundige tot stand te brengen.

23 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Systeemonderdelen 23 Waarschuwing: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het voltage voor telecommunicatie 125 V niet overschrijdt. Parallelle poort Via deze aansluiting kan een printer of CD-ROMstation worden aangesloten op het programmeerapparaat. Diskettestation Geschikt voor een 3,5 inch geformatteerde diskette die IBM-compatibel is. Een diskette heeft een capaciteit van 720 Kb (DS, DD) of 1,44 Mb (DS, HD). Afbeelding 1-6. Achterkant (klep voor netsnoer geopend) USB-poort 2 VGA-uitgangspoort 3 Netsnoer USB-poort Bedoeld voor toekomstig gebruik. VGA-uitgangspoort Wordt gebruikt voor het doorsturen van het schermbeeld van het programmeerapparaat naar een externe VGA-monitor of voor de omzetting van het uitgangssignaal naar NTSC/PAL-formaat voor weergave op een televisiescherm. Let op: Teneinde beschermd te zijn tegen interferentie, lekstroom of spanningspieken, wordt u dringend geadviseerd gebruik te maken van een secundaire VGA-monitor die voldoet aan een geschikte veiligheidsnorm zoals UL of IEC

24 24 Hoofdstuk 1 Functies van het display Netsnoer Snoer dat wordt gebruikt om het programmeerapparaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet (wisselspanning). Functies van het display Het display van het programmeerapparaat is een interactief apparaat waarmee tekst en grafische illustraties kunnen worden weergegeven. Het is tevens een bedieningspaneel met toetsen en menuopties die u kunt selecteren met behulp van de selecteerpen. Functies en conventies voor het display Dit gedeelte bevat een overzicht van de functies van het display. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het geïmplanteerde apparaat. Het onderstaande Select Model (Modelselectie)-scherm geeft de hoofdelementen van het standaardscherm weer. Schermen van Vitatron kunnen afwijken. Raadpleeg de handleiding bij het geïmplanteerde apparaat. Als u de toets ziet, selecteert u deze om het scherm Select Model (Modelselectie) van Vitatron weer te geven.

25 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Functies van het display 25 Afbeelding 1-7. Voornaamste elementen van het display Taakbalk 2 Statusbalk 3 Actueel ritmevenster 4 Taakgebied 5 Opdrachtbalk 6 Toetsen 7 Pictogrammenkolom Opmerking: Zie Hoofdstuk 5, "De taal wijzigen" op bladzijde 73 voor nadere informatie over het wijzigen van de taal (bijvoorbeeld van Engels naar Duits). Taakbalk

26 26 Hoofdstuk 1 Functies van het display Tabel 1-1. Pictogrammen/kleurvakjes op de taakbalk Naam Pictogram Positioneerlampjes voor programmeerkop Remote View Kleurvakje/ selecteervakje Analyzer Kleurvakje/ selecteervakje Apparaat Functie Worden groen om aan te geven dat de communicatie tussen de programmeerkop en het apparaat geslaagd is. Hoe meer groene lampjes branden, hoe beter de communicatie. Er moeten minimaal twee groene lampjes branden. (Wordt gebruikt om een Remote Viewsessie te starten en te beëindigen (zie Een Remote View-sessie starten op bladzijde 81). Start een analyzer-sessie of, indien het apparaat de concurrency-functie ondersteunt, schakelt over van een apparaatsessie naar een analyzer-sessie. Als er een analyzer-sessie actief is, wordt het kleurvakje groen. (Raadpleeg de referentiehandleiding bij de Analyzer Model 2290 voor meer informatie over de Analyzer.) Brengt u naar het Select Model (Modelselectie)-scherm op de desktop van het programmeerapparaat of, indien het apparaat de concurrency-functie ondersteunt, schakelt over van een analyzer-sessie naar een apparaatsessie. Als er een apparaatsessie actief is, wordt het kleurvakje groen.

27 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Functies van het display 27 Statusbalk Wanneer u nog geen model heeft geselecteerd, bevat de statusbalk geen informatie. Voor specifieke informatie over de statusbalk raadpleegt u de referentiehandleiding bij het geïmplanteerde apparaat. Nadat u een model heeft geselecteerd, kan de statusbalk de volgende onderdelen bevatten: De huidige stimulatiemodus. De status van de testconditie. Het model van het apparaat. 1 1 Statusbalk Actuele ritmevenster Dit venster is een onderdeel van het volledige ECG-venster, en heeft een statusbalk en een balk voor signaalaanpassing waarmee u de weergave van het signaal kunt veranderen. U kunt dit venster uitbreiden tot volledige grootte door op de kleine vierkante toets in de rechterbovenhoek van het venster te klikken of door op de toets [Adjust...] (Aanpassen) te klikken. Nadat het model gekozen is, zijn Marker Kanaal en via telemetrie verkregen EGM-signaalregistraties mogelijk beschikbaar. Raadpleeg de betreffende referentiehandleiding bij het geïmplanteerde apparaat voor meer informatie over het actuele ritmevenster. Raadpleeg de referentiehandleiding bij de Analyzer Model 2290 voor informatie over de toetsen op de balk voor signaalaanpassing. 1 1 Balk voor Waveform Adjustment (signaalaanpassing)

28 28 Hoofdstuk 1 Functies van het display Taakgebied Het gedeelte van het scherm tussen het actuele ritmevenster bovenaan het scherm en de opdrachtbalk onderaan het scherm wijzigt, afhankelijk van de taak of functie die u selecteert. Opdrachtbalk De balk onder aan het scherm geeft de opdrachttoetsen weer voor automatische identificatie van het apparaat en weergave van het Select Model (Modelselectie)-scherm van Vitatron. Als u wilt weten welke opdrachttoetsen beschikbaar zijn na selectie van een bepaald model, raadpleegt u de referentiehandleiding bij het geïmplanteerde apparaat. Toetsen Toetsen zoals hieronder worden weergegeven, stellen u in staat het programmeerapparaat te bedienen met behulp van de selecteerpen. U kunt op een toets drukken door deze toets aan te raken met het puntje van de selecteerpen. 1 1 Inactieve toets (aangegeven door een lichtere kleur) Met bepaalde toetsen zoals met de [Freeze] (Bevriezen)-toets kunnen rechtstreeks opdrachten worden uitgevoerd, of er kunnen vensters mee worden geopend waarin andere uitvoeropdrachten staan. Meestal eindigen dergelijke toetsen op drie puntjes, zoals de toetsen [Strips...] (Stroken) of [Adjust...] (Aanpassen) die hierboven worden weergegeven. In sommige procedures kan u worden gevraagd op een toets te drukken en deze ingedrukt te houden. Druk met het puntje van de selecteerpen op de toets en handhaaf de druk totdat het tijd is om de toets los te laten.

29 Inleiding bij het programmeerapparaat Model 2090 Functies van het display 29 Als een toets inactief is, heeft deze een lichtere kleur en wordt er geen opdracht uitgevoerd wanneer u op de toets drukt met de selecteerpen. Pictogrammenkolom De verzameling toetsen en pictogrammen langs de rand van het scherm wordt de pictogrammenkolom genoemd. Dit zijn de besturingselementen die u gebruikt om het taak- of functievenster te kiezen dat u wilt weergeven. Zie De pictogrammenkolom voor gebruik tussen twee sessies op bladzijde 68 voor meer informatie. Voor specifieke informatie over de pictogrammenkolom, raadpleegt u de referentiehandleiding bij het geïmplanteerde apparaat.

30 30 Hoofdstuk 1 Functies van het display

31 Het programmeerapparaat instellen2 2 Basisinstellingen 32 Randapparatuur aansluiten 38

32 32 Hoofdstuk 2 Basisinstellingen Basisinstellingen Voordat u het programmeerapparaat gaat instellen, moet u een plaats kiezen waar het apparaat stevig staat en waarbij de ventilatie links en rechts van het apparaat vrij blijft. Het programmeerapparaat werkt op het lichtnet. Het moet dus in de buurt van een stopcontact worden geplaatst. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod: Het display positioneren De ECG-kabel aansluiten De programmeerkop aansluiten Het netsnoer aansluiten De telefoonlijn op het modem aansluiten De ethernetkabel op de combikaart aansluiten Het programmeerapparaat inschakelen

33 Het programmeerapparaat instellen Basisinstellingen 33 Het display positioneren 1. Druk de twee knoppen aan beide kanten van de handgreep naar binnen. 2. Draai het display omhoog. 3. Plaats het zodanig dat u er comfortabel naar kunt kijken.

34 34 Hoofdstuk 2 Basisinstellingen De ECG-kabel aansluiten Opmerking: De ECG-kabel Model 2090EC/ECL van Medtronic is bedoeld voor gebruik met vijf elektrodekabels. Sommige artsen geven er echter de voorkeur aan slechts vier elektrodekabels te gebruiken. Als vier elektrodekabels worden gebruikt, steek de borst-ecg-plug dan in de middelste kabeluitgang van de ECG-kabel. Beschrijving van het toebehoren De ECG-kabel en -elektrodekabels vormen de verbinding tussen de vijf huidelektroden en het programmeerapparaat. Toepassing 1. Schuif de afdekklep van het toetsenbord zover mogelijk naar achteren. Druk op het sluitmechanisme en draai het toetsenbord omhoog. 2. Breng het pijltje op de ECG-kabel en de rode punt op de ECG-connector op één lijn. 3. Steek de kabel in de connector met de zwarte of blauwe markering aan de rechterkant. 4. Draai het toetsenbord omlaag en zorg er daarbij voor dat de kabel door de inkeping aan de rechter- of linkerkant wordt gevoerd. De ECG-kabel en -elektrodekabels vormen de verbinding tussen het programmeerapparaat en de huidelektroden die tijdens het maken van een ECG en bij meetfuncties op de patiënt worden aangesloten voor een oppervlaktedetectie van signalen afkomstig van het hart en het implanteerbare apparaat. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Integriteit van het apparaat Als bij het openen van de verpakking de ECG-kabel beschadigd lijkt te zijn, gebruik deze dan niet. Neem contact op met Medtronic of Vitatron.

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging -functie, Ventriculaire waarnemingsrespons-functie, Doorgeleide AF-respons-functie

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Nog even en u en uw MacBook Pro zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw MacBook Pro zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw MacBook Pro zijn vrienden voor het leven. Ingebouwde isight-camera Met drie collega s tegelijk een videoconferentie houden, waar ter wereld ze ook zijn. www.apple.com/nl/macbookpro

Nadere informatie

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP http://nl.yourpdfguides.com/dref/869529

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP http://nl.yourpdfguides.com/dref/869529 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Producthandleiding

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Producthandleiding BRAVA CRT-D DTBC2D1 Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) PhysioCurve -ontwerp, CardioSync -optimalisatie, SmartShock -technologie, Volledige

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Nog even en u en uw imac zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw imac zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw imac zijn vrienden voor het leven. Maak kennis met de imac. www.apple.com/nl/imac Ingebouwde isight-camera en ichat Videochatten met uw vrienden, waar ter wereld ze ook zijn. Mac Help

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie