Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht."

Transcriptie

1 Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave Opdracht Soort plannen STER-Opdracht HHK (vervolg) Opdracht Voorraadbeheer praktijk Opdracht Koken met een thema STER-Opdracht Ondersteuning bij de ADL (vervolg 2A) Opdracht Zing maar mee Opdracht CREA persoonlijk deel 1 (vervolg 2A) Opdracht Ontwikkelingsfasen in de praktijk Opdracht Observeren zelfredzaamheid Opdracht Project : Opvoeden doe je zo Opdracht Prakijkproject Opvoeden doe je zo OF Dementie Opdracht Werken aan mijn competenties Opdracht Zorg en welzijn in de politiek Opdracht voorbereiden Opdracht uitvoeren Opdracht afronden/ evalueren

2

3 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Opdracht Soorten plannen Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoek doen naar de manier waarop op jouw werkplek planmatig wordt gewerkt. Stap 1 Zoek antwoord op de volgende vragen: 1. Wat wordt er bedoeld met de 6 W s als het gaat om een plan maken? 2. Welke plannen worden gebruikt? (bijvoorbeeld zorgplan, begeleidingsplan, inwerkplan) 3. Welke informatie vind ik in deze plannen? 4. Hoe wordt de privacy van de kinderen/ zorgvragers bewaakt? 5. Wat is mijn taak met betrekking tot het plan? 6. Zijn de stappen van het methodisch werken terug te vinden in het plan? 7. Vraag aan je begeleider of je een kopie mag meenemen van het plan (of de plannen). 8. Vraag eventueel uitleg aan je BPV-begeleider en/of workshop omgangskunde. Stap 2 Werk de antwoorden uit op 1 A4. Stap 3 Deze opdracht laat je nakijken door begeleider in de BPV en door de vakdocent Nederlands. Voor de Nederlandse taal let je op het volgende: - Heb ik de woorden zo goed mogelijk gespeld? - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Heb ik de werkwoorden zo goed mogelijk vervoegd? - Schrijf ik namen van personen en instellingen met een hoofdletter? - Heb ik de zinnen niet te lang gemaakt? - Is de woordvolgorde in mijn zinnen zo goed mogelijk? Je vraagt hulp bij de docent Nederlands op de leervloer. 3

4 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Hoe ga je evalueren? Bespreek de opdracht na met je BPV-begeleider aan de hand van het beoordelingsformulier. Laat de opdracht beoordelen door een vakdocent Nederlands. Dit stop je in je portfolio: Het beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze Praktijk en opdr. 7 Alle doelgroepen Alle werkvelden Verplicht school A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W J Q T formuleren en rapporteren plannen en organiseren instructies en procedures opvolgen Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Waar vind ik dat? Informatie over methodisch werken Boek : Helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) Thema 5 en 6. Traject Welzijn helpende: Werken volgens werkplan (201) Informatie over soorten plannen Traject: Methodisch werken (201) Boek : helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) Methodisch werken/ soorten plannen Toets je kennis Workshop vakdocent klik op HZW, klik op diagnostische kennistoetsen, klik op thema 5 en 6. 4

5 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Beoordeling Student: Soorten plannen Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn. Bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht bijgesteld competentie Kwaliteitseis Q De student heeft beschreven welke informatie in het zorgplan staat T De student heeft beschreven hoe de privacy van de zorgvragers wordt bewaakt T De student heeft de eigen taak m.b.t. het zorgplan benoemd Q De student herkent de stappen van het methodisch werken in het zorgplan Q De student heeft beschreven van welke plannen nog meer gebruik wordt gemaakt Q De student heeft aangegeven wat het doel is van deze plannen Q De student heeft aangegeven wat de taken van de helpende zijn bij deze plannen J De student heeft de informatie beknopt en duidelijk weergegeven Ne - De woorden zijn meestal goed gespeld. - Zinnen beginnen met een hoofdletter. - Aan het eind van elke zin staat een punt. - De werkwoorden zijn zo goed mogelijk vervoegd. - Namen van personen en instellingen zijn met een hoofdletter geschreven. - De zinnen zijn niet te lang. - De woordvolgorde in de zinnen is meestal goed. Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende Beoordeling: Opmerkingen: 5

6 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Handtekening BPV-begeleider: Handtekening vakdocent Nederlands: 6

7 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Voorraadbeheer kom je overal tegen, zowel thuis als op je werkplek/stage. Op je werkplek/stage adres ga jij de voorraad beheren. Opdracht Voorraadbeheer Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoeken hoe op je BPV plaats het voorraadbeheer is geregeld. Je gaat helpen bij het voorraadbeheer. Je maakt een verslag van de uitvoering van de opdracht. Stap 1: Beantwoord de vragen op het werkblad. Stap 2: Maak een afspraak met de persoon die het voorraadbeheer regelt. Bespreek het werkblad met hem/haar na. Stap 3: Vraag aan deze persoon hoe het voorraadbeheer geregeld is (wie verantwoordelijk is, wie houdt het bij, hoe wordt het bijgehouden etc). Stap 4: Controleer in overleg met je begeleider de voorraad spel- en werkmateriaal. Als er iets vervangen of aangevuld moet worden, bespreek je dit zo mogelijk- met de client (groep). Je bestelt met behulp van de bestellijst, volgens de regels van de instelling. Stap 5: Controleer in overleg met je begeleider de voorraad levensmiddelen. Als er iets vervangen of aangevuld moet worden, bespreek je dit zo mogelijk- met de client (groep). Je bestelt met behulp van de bestellijst, volgens de regels van de instelling. Stap 6: Controleer in overleg met je begeleider de voorraad huishoudelijke artikelen. Als er iets vervangen of aangevuld moet worden, bespreek je dit zo mogelijk- met de client (groep). Je bestelt met behulp van de bestellijst, volgens de regels van de instelling. Stap 7: Bespreek de uitvoering van je opdracht met je BPV begeleider. Stap 8: Maak een verslag van de nabespreking. Hierin vermeld je wat goed ging tijdens de uitvoering van de opdracht. Ook vermeld je wat minder goed ging. Stap 9: Laat je verslag nakijken door je BPV begeleider. 7

8 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Hoe ga je evalueren? Laat je verslag beoordelen door je BPV begeleider. Dit stop je in je portfolio: Het verslag, ondertekend door je BPV begeleider Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze opdr. 1 School Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W 8

9 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over voorraadbeheer Waar vind ik dat? Boek : Dimensie Ondersteunen bij verzorging en huishouding Boek: Nijgh/Versluys Ondersteuning bij verzorging, huishouding en begeleiding (Angerenstein, hoofdstuk 5) Docent huishoudkunde 9

10 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 10

11 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Werkblad 1.a Waarom is het belangrijk dat je een voorraadadministratie bijhoudt? b. Hoe kun je dit doen? 2 A. Noem 6 voorbeelden van producten die op jouw BPV onder de levensmiddelen voorraad vallen. B. Noem 6 voorbeelden van producten die op jouw BPV onder de huishoudelijke voorraad vallen. C. Noem 6 voorbeelden van producten die op jouw BPV onder spel en werkmateriaal vallen. 3. Wat is het fifo systeem? 4. Wat betekent U.H.D? 5. Wat is het verschil tussen de thuissituatie en de beroepssituatie met betrekking tot voorraadbeheer? 6. Hoe voorkom je ongedierte in de voorraadkast? Handtekening beoordelaar BPV: 11

12 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 12

13 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Opdracht Koken met een thema Op je stageplek kom je regelmatig in aanraking met voeding. Of je geeft een zorgvrager eten of je smeert een boterham voor een peuter of er is een jarige leerling die uitdeelt en ga zo maar door. Gedurende het jaar zijn er verschillende seizoensgerechten of feesten waar bepaalde voeding bij hoort (denk aan oliebollen bij oud en nieuw, Suikerfeest na de ramadan). Wat ga je laten zien? Stap 1: Je begint met het invullen van het logboek Stap 2 Van de docent krijgt je een thema. Met dit thema ga je een tussendoortje, traktatie of een ander klein hapje maken. Deze opdracht voer je uit met een aantal medestudenten. Stap 3: Bedenk samen met de andere een leuk recept. Bespreek met de docent van te voren welke materialen en middelen er zijn die je kunt gebruiken. Stap 4: Maak het gerecht en laat deze beoordelen door de HHK docent. Hoe ga je evalueren? Laat het logboek lezen aan de docent. Laat, na het koken, het beoordelingsformulier invullen door de docent huishoudkunde. Dit stop je in je portfolio: Logboek Beoordelingsformulier 13

14 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 14

15 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Logboek Vul het logboek samen met je groepje in. Voorbereiding Voor wie gaan we deze maaltijd/tussendoortje maken? Waarom gaan we deze opdracht doen, wat is het doel? Wat moet er allemaal gebeuren, wat hebben we nodig? Hoe verdelen we de taken? Welke middelen hebben we nodig bij het uitvoeren van deze opdracht? Waar gaan we dit doen, op welke plek? Wanneer gaan we dit doen, welk tijdstip? Terugkijken Hoe tevreden zijn we over het resultaat? Beschrijf dit in 3 volledige zinnen. Waar zijn we tevreden over? Waar zijn we niet tevreden over? Hoe hebben we samengewerkt? 15

16 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Was de inbreng van iedereen evenveel? Wat was mijn eigen aandeel? Wat ging er goed tijdens de samenwerking? Wat kon er beter tijdens de samenwerking? 16

17 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Beoordeling Student: Beoordeeld door: Koken met een thema Datum: - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld competentie Kwaliteitseis De student heeft het logboek volledig ingevuld De taken zijn evenredig verdeeld Er is overleg gevoerd over de taakverdeling De juiste materialen en middelen zijn ingezet Er is op de juiste manier met de materialen en middelen omgegaan Het gerecht/traktatie heeft een duidelijk thema Het gerecht/traktatie is op de juiste manier bereid Er is hygiënisch gewerkt Er wordt volgens de veiligheidsvoorschriften gewerkt De keuken is na afloop schoon en opgeruimd Eindbeoordeling Opmerkingen: Onvoldoende Voldoende Handtekening Docent Huishoudkunde: 17

18 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 18

19 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Zing maar mee.! Wat ga je laten zien? Je gaat op je stage drie muziekactiviteiten begeleiden Stap 1 Je gaat naar de dramales en gaat 10 liedjes leren. Vijf voor ouderen en vijf voor kinderen. Stap 2 Je gaat op je stage drie muziekactiviteiten begeleiden. Dit doe je door: Zelf drie liedjes te kiezen, die passen bij de doelgroep. Eén liedje moet uitgevoerd worden met gebaren (zoals in de maneschijn). Aan één liedje moet een spelletje gekoppeld worden. (bijv schipper mag ik overvaren) Eén liedje moet je begeleiden met een muziekinstrument (bijv trommeltje) Doelgroep activeren om mee te zingen/te doen. Stap 3 Voordat je de muziekactiviteit op je stage uitvoert moet je het eerst laten zien aan de dramadocent op school. Zij / hij geeft feedback en een go of no go om de muziekactiviteit op stage uit te voeren. Hoe ga je evalueren? tussenevaluatie de dramadocent geeft feedback en geeft een go of no-go om de muziekactiviteit in de praktijk uit te voeren. Eindevaluatie Eindevaluatie. De bpv- begeleider vult de beoordelingslijst in. Dit stop je in je portfolio: Go, no-go formulier ingevuld door de vakdocent Beoordelingsformulier ingevuld door bpv-begeleider 19

20 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Kinderliedjes studiegids Waar vind ik dat? Boek Eigenwijs. Retteketek cd. Uitleg powerpoint Dramales/muziekles Nog meer informatie zoeken Advies vragen Leervloerbegeleider Achter de opdracht dramdocent Gebruik de zoekmachine dramadocent 20

21 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Werkblad 1. Waarom is zingen belangrijk voor kinderen? 2. Welke ontwikkelingsgebieden worden hiermee gestimuleerd. 3. Waarom is zingen belangrijk voor ouderen? 4. Welke liedjes zijn geschikt voor ouderen (noem er vijf) 5. Welke liedjes zijn geschikt voor kinderen (noem er vijf) 6. Waarom is het belangrijk om een liedje met gebaren te zingen? 7. Waarom is het belangrijk om een liedje met een muziekinstrument te begeleiden? 21

22 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten 8. Hoe kun je het beste jouw doelgroep motiveren om mee te doen met zingen? 9. Welke voorbereidingen moet je treffen voordat je gaat zingen? 10. Wat vind je zelf leuk aan zingen? 22

23 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten GO, NOGO formulier. Deelnemer: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn,voor een GO beoordeling competentie Kwaliteitseis De student heeft workshops drama gevolgd en heeft 10 liedjes geleerd De student heeft zelf drie liedjes gekozen die aansluiten bij de doelgroep. De student heeft een liedje gezongen begeleid met gebaren, muziekinstrument en een spelelement De student heeft de drie liedjes voorgedaan bij de dramales. Beoordeling: Handtekening Vakdocent Onvoldoende Voldoende Feedback vakdocent: 23

24 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Beoordeling BPV Deelnemer: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn,voor een voldoende beoordeling competentie Kwaliteitseis De student heeft zelf drie liedjes gekozen die aansluiten bij de doelgroep. De student heeft een liedje begeleid met gebaren De student heeft een liedje begeleid met een spelletje De student heeft het liedje begeleid met een muziek instrument. De student heeft de doelgroep geactiveerd mee te zingen De student houdt rekening met de wensen en gewoonten van de zorgvrager Beoordeling: Handtekening BPV Onvoldoende Voldoende Opmerkingen: 24

25 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten 25

26 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Ieder mens maakt in zijn leven bepaalde ontwikkelingsfasen door. Deze fasen hebben allemaal verschillende kenmerken. In deze opdracht ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij jouw doelgroep. Je kunt deze opdracht alleen maken als je voor de opdracht ontwikkelingsfasen de verplichte workshop hebt gevolgd. Opdracht Ontwikkelingsfasen in de praktijk Wat ga je laten zien? Stap 1: Je kiest een zorgvrager of kind uit jouw stageplek uit waarvan jij de levensfase gaat onderzoeken. Stap 2: Je gaat eerst van deze leeftijdsfase een beschrijving geven van: de lichamelijke en motorische ontwikkeling de cognitieve ontwikkeling de sociaal-emotionele ontwikkeling de seksuele ontwikkeling Voor het maken van deze beschrijvingen ga je naar de verplichte workshop Nederlands: Ontwikkelingen samenvatten Stap 3: Als je dit hebt gedaan, ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij de zorgvrager of het kind uit jouw stage- of werkplek. Stap 4: Je geeft bij elk punt een praktijkvoorbeeld van jouw gekozen zorgvrager of kind. Stap 5: Beschrijf op welke manier jij met deze ontwikkeling rekening houdt in de begeleiding. Stap 6: Werk alles uit - in eigen woorden- op 5 A4 (lettertype12). Laat deze uitwerking controleren door je taaldocent, voordat je stap 7 doet. Stap 7: Laat dit verslag nakijken door je BPV-begeleider en door een vakdocent Omgangskunde. Hoe ga je evalueren? De uitwerking van de praktijk voorbeelden bij stap 3 en 4 wordt nagekeken door je BVP-begeleider met behulp van het beoordelingsformulier. De vakdocent Omgangskunde bekijkt de overige stappen. 26

27 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Dit stop je in je portfolio: Uitwerking van de opdracht Het beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze opdr.1 Alle Alle School Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W D R aandacht en begrip tonen op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over alle ontwikkelingsfasen Waar vind ik dat? Serie Traject: Welzijn- Helpende: Werken volgens werkplan (201) Hoofdstuk 2. Serie Traject Ondersteunen bij begeleiding (207), Hoofdstuk 2. Vragen en verwerkingsopdrachten in 2.11 blz. 31 opdracht 1, 2, 3, Ondersteunen bij verzorging, huishouding en begeleiding. (grote groene boek) Hoofdstuk 1.4 Methodisch werken Angerenstein (grote paarse boek). Informatie over alle ontwikkelingsfasen Ontwikkelingsfasen van kinderen Informatie over de ontwikkelingsfasen klik op HZW, klik op Naslag, en op ontwikkelingspsychologie Workshop door vakdocent Omgangskunde. Workshop Nederlands voor hulp bij samenvatten ontwikkelingen. 27

28 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Meer informatie Ontwikkeling van baby tot peuter, de eerste drie jaar Videoband: baby it s you 28

29 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Beoordeling Deelnemer: Ontwikkelingsfasen in de praktijk Beoordeeld door: Datum: Werkveld Doelgroep - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende wordt de uitwerking bijgesteld competenties Kwaliteitseisen Onvoldoende Voldoende Stap 2. De student heeft een beschrijving gegeven van de kenmerken van de lichamelijke en motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling en de seksuele ontwikkeling. Stap 3 en 4: De student heeft deze kenmerken vergeleken met een zorgvrager of het kind uit de eigen werk-stageplaats en heeft bij elk punt een praktijkvoorbeeld gegeven. Stap 5: De student heeft beschreven op welke manier hij/zij in de begeleiding rekening houdt met deze kenmerken van de ontwikkeling. Stap 6: De uitwerking is getypt, lettertype 12, op 5 A4 en is in eigen woorden geschreven. Beoordeling Opmerkingen: Handtekening BPV- begeleider: Handtekening vakdocent Omgangskunde: 29

30 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied 30

31 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Opdracht Zelfredzaamheid observeren Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee zorgvragers/kinderen observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid bij: persoonlijke hygiëne mobiliteit naar het toilet gaan eten en drinken Stap 1 Volg een workshop zelfredzaamheid bij omgangskunde. Stap 2 Maak de verwerkingsvragen bij zelfredzaamheid Stap 3 Bespreek het observatieschema met je BPV-begeleider Stap 4 Vul het observatieschema in Gebruik voor je uitwerking observatieschema 1 of 2 bij deze opdracht. Hoe ga je evalueren? Bespreek je observatieschema na met je BPV-begeleider met behulp van het beoordelingsformulier Dit stop je in je portfolio: Het uitgewerkte observatieschema 1 of 2 Beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze Peuters of Kinderopvang of Ouderen BPV opdr.1 Zorginstelling Verplicht Chronisch zieken Thuiszorg Gehandicapten A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W 31

32 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid R op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over zelfredzaamheid \ Waar vind ik dat? Boek : helpende Zorg en Welzijn (Angerenstein) Thema s zelfredzaamheid stimuleren en zelfredzaamheid compenseren Ondersteuning ADL voor helpenden 2 (203) hoofdstuk 10 Ondersteuning ADL voor helpende 1 ( 203) hoofdstuk 6 blz 170 Zelfredzaamheidheid observeren zelfzorg/ mantelzorg zelfredzaamheid en levensfasen Informatie over alle ontwikkelingsfasen Informatie over alle ontwikkelingsfasen Ontwikkelingsfasen van kinderen Workshop door vakdocent serie Traject: Welzijn- Helpende: Werken volgens werkplan (201) serie Traject V&V: interactie in beroepssituaties deel 1 (204) klik op HZW, klik op Naslag, en op ontwikkelingspsychologie 32

33 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Verwerkingsvragen: 1. Wat is zelfredzaamheid? 2. Hoe kan je zelfredzaamheid stimuleren? 3. Wat versta je onder zelfzorg? 4. Wat versta je onder zelfstandigheid? 5. Leg uit waarom zelfzorg en zelfstandigheid met zelfredzaamheid te maken hebben? 6. Leg uit wat mantelzorg is 7. Waarom is persoonlijke hygiëne belangrijk? 33

34 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid 8. Noem 3 voorbeelden van persoonlijke hygiëne 9. Wat is mobiliteit? 10. Wat is zindelijkheid? 11. Hoe kan je zindelijkheid stimuleren? 34

35 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Observatieschema 1: Zelfredzaamheid observeren bij zorgvragers of kinderen Student: Werkveld Datum: - - Zorgvrager/kind 1 Leeftijd: Wat kan de zorgvrager/het kind zelf met betrekking tot de persoonlijke hygiëne? Is de zorgvrager/het kind zindelijk? Waaruit blijkt dat? Wat kan de zorgvrager/het kind zelf bij het naar het toilet gaan? Wat kan de zorgvrager/het kind zelf met betrekking tot de mobiliteit? Wat kan de zorgvrager/het kind zelf met betrekking tot eten en drinken? 35

36 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Welke hulpmiddelen worden er gebruikt om de zelfredzaamheid te vergroten? Als je kijkt naar wat je hebt geobserveerd: klopt de mate van zelfredzaamheid met de levensfase van de zorgvrager/het kind? 36

37 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Observatieschema 2: Zelfredzaamheid observeren bij zorgvragers of kinderen Student: Werkveld Datum: - - Zorgvrager/kind 2 Leeftijd: Wat kan de zorgvrager/het kind zelf met betrekking tot de persoonlijke hygiëne? Is de zorgvrager/het kind zindelijk? Waaruit blijkt dat? Wat kan de zorgvrager/het kind zelf bij het naar het toilet gaan? Wat kan de zorgvrager/het kind zelf met betrekking tot de mobiliteit? Wat kan de zorgvrager/het kind zelf met betrekking tot eten en drinken? 37

38 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Welke hulpmiddelen worden er gebruikt om de zelfredzaamheid te vergroten? Als je kijkt naar wat je hebt geobserveerd: klopt de mate van zelfredzaamheid met de levensfase van de zorgvrager/het kind? 38

39 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Beoordeling Student: Zelfredzaamheid observeren Beoordeeld door: Datum: Werkveld Doelgroep - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende wordt de opdracht overgedaan competenties Kwaliteitseisen Onvoldoende Voldoende R De student heeft de workshop gevolgd, stap 1 R De student heeft de verwerkingsopdrachten gemaakt, stap 2 R R R R R R De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot de persoonlijke hygiëne De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot de mobiliteit De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot naar het toilet gaan De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot eten en drinken De student heeft juist ingeschat of de mate van zelfredzaamheid klopt met de levensfase (alleen bij kinderen invullen) De student heeft aangegeven welke hulpmiddelen worden gebruikt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid Beoordeling Opmerkingen: Stap 1 en 2 Handtekening vakdocent:: Handtekening BPV-begeleider : 39

40 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid 40

41 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Als helpende kan je werken met kinderen. Je geeft begeleiding aan kinderen en aan groepen kinderen. In deze opdracht leer je meer over de begeleiding en opvoeding van kinderen. Project: Opvoeden zo Deze opdracht maak je met een groepje van 3 a 4 personen. Stap 1: Schrijf jullie in voor de verplichte workshop OMG Doel van deze workshop: Door deze workshop krijgen jullie inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Stap 2: Maak de theorieopdrachten. Stap 3: Schrijf jullie in bij de workshop CREA. Jullie maken een thematafel over een educatief (opvoedend) onderwerp. Bijvoorbeeld: gezondheid, verkeer, vriendjes, samen spelen, etc. Jullie mogen de doelgroep zelf kiezen: peuter, kleuter of schoolgaand kind. De thematafel bestaat uit de volgende 5 onderdelen: Een spelletje of speelgoed, Boek of verhaal, Een werkblad of kleurplaat (zelfgemaakt) Een creatieve activiteit Een liedje Stap 4: Bereid een rollenspel van minimaal 5 minuten voor over opvoeden. Schrijf het rollenspel uit. Laat een situatie zien waarin goed opvoedkundig gedrag aangetoond wordt. Stap 5: Schrijf je met je groepje in bij de workshop OMG (hoeft niet dezelfde docent als bij de vorige workshop te zijn), hier ga je het volgende doen: Presenteer de thematafel Maak een foto van jullie groepje bij de thematafel voor in je portofolio. Laat je theorie opdrachten beoordelen Speel jullie rollenspel uit Laat je logboek zien aan de vakdocent 41

42 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Hoe ga je evalueren? Met het groepje schrijven jullie je in bij de workshop OMG. Hier worden alle onderdelen van de opdracht besproken en het beoordelingsformulier wordt ingevuld. Dit gebeurt alleen als de hele groep aanwezig is. Dit stop je in je portfolio: Beoordelingsformulier Foto van jullie groepen bij de thematafel 42

43 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over kinderen en opvoeding Informatie over opvoeden Startpagina Televisieuitzendingen bekijken over het onderwerp Waar vind ik dat? Tijdschriften: Kinderen, Ouders van nu, Viva Mama, Groter groeien, Wij jonge ouders, J/M voor ouders Informatie over activiteiten en thema s

44 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Theorieopdrachten Opdracht 1 (individueel en met werkgroepje): Vooruitkijken Vul het eerste deel van het logboek in: wat kan en weet ik al? Maak met je groepje afspraken: planning leeractiviteiten vooruitkijken en afspraken maken Opdracht 2 (individueel): Grenzen stellen Werk onderstaande vragen uit Geef een voorbeeld van een situatie waarbij een kind iets doet wat niet mag. Hoe geef jij je eigen grens aan naar het kind bij jouw gegeven voorbeeld? Welke vier punten van grenzen aangeven vind je hierbij belangrijk? Wat kan er gebeuren als je geen grens aangeeft? Waarom is de pedagogische tik bij de wet verboden in Nederland en wat betekent dit voor jouw beroep? Opdracht 3 (met werkgroepje): Hulpverleners 1. Zoek antwoord op de volgende vragen: Welke hulpverleners houden zich bezig met de opvoeding van kinderen op school of op het kinderdagverblijf? Bij welke hulpverleners kunnen ouders terecht bij vragen of problemen bij het opvoeden? Wat zijn de taken van deze hulpverleners? 2. Werk de informatie uit in je logboek. Opdracht 4 (met werkgroepje): Omgaan met kinderen 1. Bedenk een top-vijf van gedrag bij kinderen dat je moeilijk vindt. 2. Schrijf deze gedragingen onder elkaar op genummerd van 1 t/m Probeer met je groepje oplossingen of adviezen te bedenken voor deze top-vijf. 4. Schrijf jullie adviezen op. Opdracht 5 (met werkgroepje) : Goed speelgoed 1. Maak een overzicht van speelgoed per ontwikkelingsfase: Zoek 2 soorten speelgoed uit voor: baby s, peuters, kleuters, kinderen uit groep 3 en 4, kinderen uit groep 5 en 6, en kinderen uit groep 7 en Schrijf erbij waarom je dit speelgoed goed vindt passen bij de leeftijd. 3. Schrijf erbij hoe je dit speelgoed het beste kunt schoonmaken. 4. Werk de informatie uit in je logboek. 44

45 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Logboek Student: Project: Opvoeden zo... Datum: - - Wat kan en weet ik al? 1. Welke 4 opvoedingsstijlen zijn er? 2. Geef van elke opvoedingsstijl een voorbeeld. 3. Hoe ben ik zelf opgevoed. 45

46 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. 4. Welke opvoedingsstijl zou jij zelf als opvoeder toe willen passen en waarom? 5. Welke aanpak zie je op jouw stage/werkplek terug? Geef een voorbeeld. 6. Wat wil jij tijdens dit project leren? (minimaal 2 punten) Waarom wil je dit leren? 46

47 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Vooruitkijken en afspraken maken Wat moeten we doen en wie gaat wat doen? Wat hebben we nodig? Welke voorbereidingen moeten we treffen? Met welke materialen gaan we werken? Wanneer is het klaar? Niet vergeten: 47

48 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Terugkijken Zijn we tevreden over het resultaat? Waar zijn we tevreden over, waar zijn we minder tevreden over? Hoe hebben we samengewerkt? ( hebben we ons aan de afspraken gehouden, hoe is de planning verlopen) Wat was mijn eigen aandeel? Wat kan ik nog verbeteren in de samenwerking voor een volgende keer? Minimaal 2 punten Wat heb ik geleerd van dit project? Geef een uitleg erbij Handtekening vakdocent OMG 48

49 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Beoordeling Project: Opvoeden zo Student: Datum: - - Workshops OMG: Theorie over opvoeden CREA: Thematafel maken OMG: Presenteren van de thematafel. Laten beoordelen van de hele opdracht Opdrachten: Thematafel datum Handtekening vakdocent Rollenspel van minimaal 5 minuten Ingevuld logboek met de uitwerking van de vijf opdrachten: 49

50 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. 50

51 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat ga je laten zien? Je gaat 2 praktijkopdrachten uitvoeren van 1 van de onderstaande projecten: Opvoeden zo of Dementie Met wie werk je samen: De praktijkopdrachten voer je uit in overleg met je BPV begeleider. Hoe ga je evalueren? Je spreekt de praktijkopdrachten door met je BPV begeleider De BPV begeleider vult de beoordeling in Dit stop je in je portfolio: Beoordelingsformulier Uiwerking van de twee opdrachten 51

52 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over kinderen en opvoeding Informatie over opvoeden Startpagina Televisieuitzendingen bekijken over het onderwerp Waar vind ik dat? Tijdschriften: Kinderen, Ouders van nu, Viva Mama, Groter groeien, Wij jonge ouders, J/M voor ouders Informatie over activiteiten en thema s

53 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Praktijkopdrachten Opvoeden zo Opdracht 1: We gaan opruimen! 1. Je gaat op je stageplaats of werkplek samen met de kinderen opruimen na een activiteit. Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten: - het betrekken van de kinderen bij het opruimen en schoonmaken - kinderen motiveren en stimuleren - eventueel corrigerend optreden - aandacht voor hygiëne - aandacht voor een goed onderhoud van het materiaal 2. Bespreek deze opdracht na met je BPV-begeleider 3. De BPV begeleider tekent de opdracht af op het beoordelingsformulier. Opdracht 2 : Vaardigheden in de praktijk brengen 1. Kies één vaardigheid of competentie uit waarin je jezelf wilt verbeteren. 2. Bespreek dit met je BPV-begeleider. 3. Oefen deze vaardigheid in de praktijk onder begeleiding. 4. Reflecteer met je begeleider: Hoe is het gegaan? Wat heb ik ervan geleerd? Wat kan ik nog verbeteren? 5. Maak een korte samenvatting van dit gesprekje (denk aan je taalgebruik). 6. Bespreek de samenvatting met je BPV-begeleider 7. De BPV begeleider tekent de opdracht af op het beoordelingsformulier. 53

54 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Praktijkopdrachten: Dementie Opdracht 1: Levensboom 1. Teken een levensboom over de levensloop van een zorgvrager uit je werk- of stageplek. 2. Verwerk hierin de volgende punten: Geboortedatum en plaats Herinneringen uit de kindertijd Verloop volwassenheid: Getrouwd, kinderen, werk, woonsituatie e.d. Belangrijke gebeurtenissen in het leven van de zorgvrager Huidige situatie: gezondheid, familie, relaties en contacten 3. Laat de levensboom beoordelen door je BPV-begeleider met behulp van het beoordelingsformulier. Opdracht 2: Vaardigheden in de praktijk brengen 1. Bekijk nog eens wat je hebt opgeschreven bij wat kan en weet ik al? 2. Kies één vaardigheid of competentie uit waarin je jezelf wilt verbeteren. 3. Bespreek dit met je BPV-begeleider. 4. Oefen deze vaardigheid in de praktijk onder begeleiding. 5. Reflecteer met je begeleider: Hoe is het gegaan? Wat heb ik ervan geleerd? Wat kan ik nog verbeteren? 6. Maak een korte samenvatting van dit gesprekje(denk aan je taalgebruik). 7. Laat de samenvatting door je BPV-begeleider ondertekenen voor akkoord 54

55 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Beoordeling Student: Opvoeden zo, Dementie Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt het logboek bijgesteld Kwaliteitseis Opdracht 1: Opvoeden zo We gaan opruimen Opdracht 2: Opvoeden zo Vaardigheden in de praktijk brengen Opdracht 1: Dementie Levensboom Opdracht 2: Dementie Vaardigheden in de praktijk brengen NVT Voldoende Opmerkingen: Handtekening BPV begeleider 55

56 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. 56

57 L.L.B. Kerntaak 1 benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken L.L.B. Kerntaak 2 Stuurt de eigen loopbaan Werkproces 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 Opdracht Werken aan mijn competenties Wat ga je laten zien? Je gaat je eerste POP gesprek met je studieloopbaanbegeleider voorbereiden. Zoek de leer- en ontwikkellijnen op; deze kun je vinden in het ontwikkeldeel van je portfolio. Stap 1: Vul met potlood je score in. Stap 2: Schrijf onder elke competentie een praktijkvoorbeeld. Let daarbij op de regels voor taal(zie de taalkaart voor schrijven). Stap 3: Kies twee competenties waar je naar jouw idee al goed in bent. Stap 4: Kies twee competenties waar je nog niet zo goed in bent. Stap 5: Samen met je studieloopbaanbegeleider vul je deze vier competenties volgens de STARTT methode in (achter in het leerlijnenboekje). Hoe ga je evalueren? 1. In je POP- gesprek bespreek je de competenties die je zelf hebt ingevuld en die de studieloopbaanbegeleider heeft ingevuld. 2. Samen kom je tot een definitieve score van alle ingevulde competenties. 3. Naar aanleiding hiervan formuleer je samen met je studieloopbaanbegeleider een persoonlijk leerdoel. Dit stop je in het ontwikkeldeel van je portfolio: De definitieve score van de besproken competenties Het leerdoel 57

58 L.L.B. Kerntaak 1 benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken L.L.B. Kerntaak 2 Stuurt de eigen loopbaan Werkproces 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze LLB opdr. 1 school verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W 58

59 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 en 3.2 Opdracht Zorg en welzijn en de politiek Er gebeurt veel binnen zorg en welzijn. Maar wat zijn de standpunten van de politieke partijen? En wat vind jij daarvan? Wat ga je laten zien? Stap 1 Schrijf je met minimaal vijf studenten in voor de workshop OMG. Stap 2 Je kiest samen met dit groepje een actueel onderwerp dat te maken heeft met zorg of welzijn. Stap 3 De groep wordt verdeeld in twee groepjes van twee a drie studenten. Stap 4 Je gaat met je groepje bij één politieke partij onderzoeken hoe deze partij over dit onderwerp denkt. Vraag eventueel hulp aan de vakdocent. Stap 5 Met je groepje maak je een samenvatting van dat standpunt. Geef ook jullie eigen mening. Zijn jullie het eens met deze partij? Waarom wel, waarom niet? Stap 6 In een discussie worden de meningen van alle partijen besproken en met elkaar vergeleken. Voor de Nederlandse taal (samenvatting) let je op het volgende: - Heb ik de woorden zo goed mogelijk gespeld? - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Heb ik de werkwoorden zo goed mogelijk vervoegd? - Schrijf ik namen van personen met een hoofdletter? - Heb ik de zinnen niet te lang gemaakt? - Is de woordvolgorde in mijn zinnen zo goed mogelijk? - Heb ik bij lange, samengestelde zinnen het goede voegwoord gebruikt? - Heb ik de goede lidwoorden (de, het) bij het goede woord gebruikt? - Heb ik naast punt en hoofdletter ook komma en vraagtekens gebruikt waar dat nodig is? 59

60 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 en 3.2 Hoe ga je evalueren? Bij deze opdracht hoort een beoordelingsformulier. Hierop kun je zien welke eisen worden gesteld aan deze opdracht. De studieloopbaanbegeleider beoordeelt elk groepje. Zorg dat je een kopie van het ingevulde beoordelingsformulier krijgt. Dit stop je in je portfolio: Beoordelingsformulier Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Kranten Internetkranten Link naar alle politieke partijen Adviezen bij het maken van de opdracht Waar vind ik dat? Op de leervloeren/ op internet Studieloopbaanbegeleider, leervloerbegeleider, taaldocent 60

61 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 en 3.2 Beoordeling Deelnemer: Zorg en welzijn en de politiek Beoordeeld door: Datum: - - Alle punten moeten voldaan zijn, bij een onvoldoende wordt de opdracht overgedaan competentie Kwaliteitseis N De juiste informatie is opgezocht M De mening van de politieke partij over het onderwerp is besproken A De eigen mening van de studenten is in de discussie naar voren gekomen Niet van toepassing Voldaan Niet aan voldaan Handtekening vakdocent: Opmerkingen: 61

62 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 en

63 Resultaatoverzicht Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort 2010/2011 Student: Datum: Beroepscompetenties Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van de werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan Opdracht Soort plannen Bewijsstuk: Beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfomgeving of opvangsituatie Opdracht: Voorraadbeheer praktijk Bewijsstuk: Het verslag, ondertekend door je BPV begeleider Handtekening studieloopbaanbegeleider: 63

64 Opdracht: Koken met een thema Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfomgeving of opvangsituatie Bewijsstuk: Logboek Beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: Opdracht: Zing maar mee Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren Bewijsstuk: Go, no-go formulier ingevuld door de vakdocent Beoordelingsformulier ingevuld door bpv-begeleider Handtekening studieloopbaanbegeleider Kerntaak 2 Ondersteunt bij het zelfstandig functioneren Opdracht: Werkproces 2.1 Ontwikkelingsfasen in de praktijk Ondersteunt een cliënt/zorgvragen op emotioneel gebied Bewijsstuk Uitwerking van de opdracht Het beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: 64

65 Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvragen bij het zelfstandig functioneren Opdracht: Observeren zelfredzaamheid Bewijsstuk: Het uitgewerkte observatieschema 1 of 2 Beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering Opdracht: Project: Opvoeden die je zo Bewijsstuk: Beoordelingsformulier Foto van jullie groepen bij de thematafel Handtekening studieloopbaanbegeleider: Opdracht: Praktijk project Opvoeden doe je zo OF Dementie Bewijsstuk: Beoordelingsformulier Uitwerking van de twee opdrachten Handtekening studieloopbaanbegeleider: 65

66 66

67 Leer loopbaan en burgerschapscompetenties LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Opdracht: Werken aan mijn competenties Werkproces 1.1 Werken aan mijn competenties Bewijsstuk: De definitieve score van de besproken competenties Het leerdoel Handtekening studieloopbaanbegeleider: LLB Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Orïenteert zich op onderwerpen waarover politieke besluiten genomen worden Opdracht: Zorg en welzijn in de politiek Bewijsstuk: Het beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening 67

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Opdracht Soorten plannen

Opdracht Soorten plannen Opdracht Soorten plannen Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoek doen naar de manier waarop op jouw werkplek planmatig wordt gewerkt. Ga als volgt te werk: 1. Zoek antwoord op de volgende vragen: 2. Wat

Nadere informatie

Opdracht Ontwikkelingsfasen

Opdracht Ontwikkelingsfasen Ieder mens maakt in zijn leven bepaalde ontwikkelingsfasen door. Deze fasen hebben allemaal verschillende kenmerken. In deze opdracht ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij jouw doelgroep. Opdracht

Nadere informatie

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren Opdracht Zelfredzaamheid observeren Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee kinderen of twee zorgvragers observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid met betrekking tot: persoonlijke

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

Opdracht Groepsruimtes en inrichting

Opdracht Groepsruimtes en inrichting De inrichting van een ruimte bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Wat komt er allemaal kijken bij het inrichten van een groepsruimte? Opdracht Groepsruimtes en inrichting

Nadere informatie

Opdracht Stimuleren helpt!

Opdracht Stimuleren helpt! Als je jezelf goed kunt redden, denk je er misschien niet aan hoe belangrijk het is om zelfredzaamheid te zijn. Dit geldt voor alle leeftijdsfasen: in de peuterfase zie je vaak dat kinderen heel trots

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BOL-traject 2011 Eerste week Introductie en kennismaking met elkaar, de school, de opleiding en omgeving Opdracht: Wegwijs in de school Opdracht: Kijk op de wijk Opdracht:

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012 Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2012 Leerplanschema / cohort 2012 / opleiding HZW BBL / KD 2012 / M.Bolt Thema 1 Basiszorg 10 weken Loopbaan en Burgerschap LB 1: Loopbaan Kennismaking

Nadere informatie

THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave

THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave Opdracht: Soorten plannen Opdracht: Mijn werkplan Opdracht: Kleurrijk STER-opdracht: HHK Welke Workshop OMG / NED OMG Voorbereiden

Nadere informatie

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011. Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht.

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011. Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht. Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Wat gebeurt hier? Opdracht Badkamer en toilet onderhouden Opdracht Groepsruimte en inrichting

Nadere informatie

Opdracht Klachten, en wat nu?

Opdracht Klachten, en wat nu? Al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat een zorgvrager of ouders niet tevreden zijn en met een klacht bij jou komen. Hoe ga je daarmee om? Opdracht Klachten, en wat nu? Wat ga je laten zien? Je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken

THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken Inhoudsopgave Opdracht Ziektebeelden Welke workshop SKILL / NED / VP Voorbereiden School Uitvoeren en afronden School Opdracht: Ziektes bij kinderen OMG / NED

Nadere informatie

an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl

an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Themaboek 1 Basiszorg Deel B Bol Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Versie: augustus 2009 an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Inhoudsopgave THEMA 1BASISZORG DEEL B Opdracht 1.2 Kleurrijk Workshop

Nadere informatie

an.nl

an.nl Themaboek 1 Basiszorg Deel A Bol Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Versie: augustus 2009 an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Inhoudsopgave THEMA BASISZORG DEEL A Opdracht 1.1.2 Leerdoelen en

Nadere informatie

THEMA BASISZORG 10 WEKEN

THEMA BASISZORG 10 WEKEN Inhoudsopgave THEMA BASISZORG 10 WEKEN Opdracht LLB 1.1.2 Leerdoelen en de STARRT methode Opdracht LLB 1.1.1 Werken aan mijn competenties POP-gesprek Geschikte manieren van leren 0-meting Examinering Nederlandse

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Drama Je gaat op je stage een verhaal vertellen. In verschillende workshops leer je verhalen vertellen aan verschillende doelgroepen. Stap 1. Je kiest een prentenboek uit en je gaat het verhaal voor jezelf

Nadere informatie

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel B

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel B Inhoudsopgave Ster-opdracht Ondersteuning bij de ADL (vervolg) THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel B Welke workshop Voorbereiden Uitvoeren en afronden Opdracht: Koorts, jouw zorg Opdracht: Voedingsproblemen

Nadere informatie

Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010. Inhoudsopgave. * = deze opdrachten voer je uit in de project week en nu in de praktijk.

Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010. Inhoudsopgave. * = deze opdrachten voer je uit in de project week en nu in de praktijk. Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010 Inhoudsopgave Opdracht Kleurrijk Opdracht Voorraad beheer theorie Workshop HHK Onderhoud kleding en schoenen Wassen en drogen Opdracht Een reclamespotje

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMG/SLB School School. OMG/LV School School. OMG School School. NED School School. NED School School. HHK School School.

OMG/SLB School School. OMG/LV School School. OMG School School. NED School School. NED School School. HHK School School. Thema 1 Basiszorg Deel A BOL traject - Cohort 2010 Inhoudsopgave Opdracht Leerdoelen en de STARRT methode Opdracht Werken aan mijn competenties Opdracht 0-meting digitale vaardigheden Opdracht Gezocht:

Nadere informatie

Opdracht Koorts, jouw zorg (a)

Opdracht Koorts, jouw zorg (a) Koorts is meestal een teken dat er een infectie in het lichaam is. Bij kinderen kan koorts vaak hoog oplopen. Wat moet je doen als een kind koorts krijgt op school of bij de opvang? Hoe moet je een zieke

Nadere informatie

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A Inhoudsopgave Opdracht Wat gebeurt hier STER-opdracht HHK Opdracht: groepsruimte en inrichten Opdracht: Baby en peutervoeding Opdracht:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 DEMOVERSIE met 5 van de 126 opdrachten Deze demoversie bestaat uit 5 van 126 opdrachten van het opdrachtenmagazijn

Nadere informatie

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 1 van 88 Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 2 van 88 INHOUD pagina

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Een helpend gesprek voeren

Een helpend gesprek voeren OPDRACHTFORMULIER Een helpend gesprek voeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders

Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders De Gastouderroute Schutroedeplein 2 5961 BX Horst Telefoon: 077-397 11 10 Mail: info@de gastouderroute.nl www.degastouderroute.nl INFORMATIE: INHOUD

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1

Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1 Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1 Elleke Boot 1203718 Kopopleiding 2 e graads leraar Omgangskunde 2013-2014 OAKOP-Groep 2 Afstudeerberoepsproduct vakoverstijgend Elsbeth

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase SAW Naschoolse opvang 2015-2016

Praktijkkaart basisfase SAW Naschoolse opvang 2015-2016 Praktijkkaart basisfase SAW Naschoolse opvang 2015-2016 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase MZ Woonbegeleiding

Praktijkkaart basisfase MZ Woonbegeleiding Praktijkkaart basisfase MZ Woonbegeleiding 2015-2016 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkprocessen : 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier casus 2

BPV- beoordelingsformulier casus 2 BPV- beoordelingsformulier casus 2 Beoordeling van competenties in relatie tot de werkprocessen per kerntaak van de Autotechnicus tijdens de BPV en/of tijdens de opleiding. ROC Naam Bedrijf Handtekening

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase SAW Onderwijsassistent

Praktijkkaart basisfase SAW Onderwijsassistent Praktijkkaart basisfase SAW Onderwijsassistent 2015-2016 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie