DACT Treasury Beurs. 5 november 2009 Hotels van Oranje Noordwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DACT Treasury Beurs. 5 november 2009 Hotels van Oranje Noordwijk"

Transcriptie

1 DACT Treasury Beurs 5 november 2009 Hotels van Oranje Noordwijk De DACT Treasury Beurs is hèt Nederlandse evenement voor iedereen die werkzaam is in het vakgebied treasury, maar ook voor andere (financiële) professionals die in meer of mindere mate betrokken zijn bij treasuryvraagstukken. Tijdens deze Beurs kunt u in het educatieprogramma kennis opdoen van nationaal en internationaal van belang zijnde onderwerpen op het gebied van treasury en finance, op de beursvloer de nieuwste informatie ontvangen over relevante produkten en diensten, alsmede uitgebreid netwerken met uw collega s.

2 Locatie Dit jaar vormt Hotels van Oranje het toneel voor de Beurs. Het is gelegen aan de fraaie boulevard en de brede zandstranden van Noordwijk. Deze bloemenbadplaats van internationale allure is centraal gelegen tussen Amsterdam, Schiphol en Den Haag. De Beurs vindt plaats in de schitterende wintertuinzaal in het 5-sterrendeel van de Hotels van Oranje. Hotels van Oranje is per auto goed bereikbaar en er zijn meer dan voldoende parkeerplaatsen. DACT DACT, Dutch Association of Corporate Treasurers is dé beroepsvereniging van (corporate) treasurers in Nederland en telt bijna 350 leden, werkzaam bij multinationals, grote- en middelgrote ondernemingen, woningbouwcorporaties, gezondheidszorg en overheid. De DACT werkt nauw samen met zusterverenigingen in Europa, verenigd in de EACT, European Association of Corporate Treasury Organisations. DACT is tevens co-host van Eurofinance conferences. DACT moedigt ook treasurers van overheid en non-profitorganisaties aan zich bij de DACT aan te sluiten om zodoende te kunnen participeren in de hedendaagse ontwikkelingen op het vakgebied. Het DACT- lidmaatschap houdt in: Aansluiting bij een hoogwaardig professioneel netwerk van vakgenoten, te raadplegen via de website. Gratis toegang tot de besloten ledenbijeenkomsten. Toegang tot een Permanent Educatie Programma (PEP), dat DACT in samenwerking met DACT-partners uitvoert (www.dact.nl / opleidingen). Zeer substantiële kortingen op de seminars en opleidingen van DACT-partners (PEP). Twee maal per jaar een grote (openbare) bijeenkomst: DACT Treasury Beurs en een themabijeenkomst (www.dact.nl / themadag). Abonnement op het vakblad TMI, Treasury Management International. Toegang tot de DACT-vacaturesite (www.dact.nl / vacatures). Toegang tot een publicatiedatabase (www.dac.nl / bibliotheek). Alle informatie over DACT alsmede het inschrijvingsformulier voor het lidmaatschap kan worden gevonden op 2

3 Opening Het is inmiddels traditie dat de Treasury Beurs op bijzondere wijze wordt geopend. Illusionisten, acrobaten en publieksverleider en criticaster Jan Mulder droegen daar hun steentje aan bij. Dit jaar wordt de opening van de Beurs verzorgd door Joop Wijn, beoogd lid Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank. Hij zal het startsein geven voor de Beurs. Expositie De belangrijkste aanbieders op het vakgebied verstrekken informatie over diensten, technieken, informatiesystemen, financiële producten en carrièreplanning. Een bezoek aan de verschillende stands geeft u een goed beeld van wat er in de markt speelt en biedt u tevens de mogelijkheid een goede vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders. Ook dit jaar hebben de standhouders weer verrassende aktiviteiten en gadgets in hun stands te bieden. Educatie Bent u op zoek naar vakinformatie en praktische kennis? De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma waar diverse onderdelen van het vakgebied op verschillende niveaus worden belicht. Het educatieprogramma van de Beurs bestaat uit een masterclass gevolgd door een viertal verdiepende workshops. Daarnaast kan ook een keuze worden gemaakt uit vier workshops waar actualiteiten, technieken en opmerkelijke praktijkcases worden behandeld. Masterclass corporate finance De financiele crisis heeft structurele veranderingen veroorzaakt in de financiele markten. De consequenties hiervan voor de toekomstige financiering van ondernemingen zullen in een Masterclass worden behandeld door Prof. Dr. Arnoud W.A. Boot. Daarin zal, op hoog niveau en specifiek op DACT-leden gericht, aandacht worden besteed aan enerzijds externe ontwikkelingen zoals : De keuzemogelijkheden tussen bancaire financiering en publieke financiering, nu en in de toekomst Structurele veranderingen in de spreads voor bancaire financiering Is er nog toekomst voor high leverage financiering en private equity Zal de relatie tussen bank en onderneming zich weer gaan ontwikkelen in de richting van Relationship Banking of gaat de pricing per product verder de boventoon voeren 3

4 Anderzijds komen ook interne ontwikkelingen aan de orde. Met name de vraag of het corporate finance perspectief niet te ver de overhand heeft gekregen. Moeten wij als treasurers verwachten dat de controllers de macht gaan terughalen, onder meer door in toenemende mate de nadruk te leggen op voor financieringsinstrumenten restrictieve accounting principles en een stringenter corporate governance denken? Bovenstaande problematiek komt uitgebreid aan de orde in een door Boot geschreven boek met als titel: De ontwortelde onderneming; Ondernemingen overgeleverd aan financiers?. Dit boek is op 25 september jl. gepubliceerd en in de Masterclass zal hij ook een aantal stellingen uit dit boek bespreken. Arnoud Boot is hoogleraar Corporate Finance and Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij oprichter en directeur van het Amsterdam Center for Corporate Finance (ACCF), directeur van het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE). Tevens is hij ondermeer lid van de Sociaal Economische Raad (SER), lid van de Bankraad van De Nederlandse Bank en adviseur van de Zweedse Centrale Bank. Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan. In een viertal workshops zal in de loop van de dag nader op een aantal onderwerpen uit de Masterclass worden ingegaan. Door het volgen van deze Masterclass kunnen DACT-leden zich op de hoogte stellen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Corporate Finance in de breedste zin. Het aantal deelnemers is beperkt en daarom is het nodig om zich tevoren aan te melden onder het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kosten, aanmelding en annulering De deelnemersbijdrage bedraagt voor niet-leden 150,00, exclusief BTW. In dit bedrag is begrepen: bezoek aan de expositie, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en cocktailparty. De deelnemersbijdrage voor leden is inbegrepen in de contributie voor het lidmaatschap. Indien u zich voor 1 november als DACT-lid aanmeldt en uw lidmaatschapsaanvraag wordt gehonoreerd, verkrijgt u voor Euro 150 excl. BTW het DACT-lidmaatschap tot 31 december 2010 en kunt u kosteloos deelnemen aan de Treasury Beurs. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u een bevestiging van deelname, een faktuur en een routebeschrijving toegezonden. U kunt tot 15 oktober 2009 kosteloos schriftelijk annuleren. Na deze datum blijft u de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. DACT Sponsortraject DACT is sponsor van de KanjerKetting, een project van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. De KanjerKetting is een beloningssysteem voor kinderen die behandeld worden tegen kanker. Voor elke behandeling krijgen de kinderen een kraal die symbool staat voor een gebeurtenis, onder zoek of behandeling. De ketting helpt kinderen om met hun omgeving te praten over wat ze mee- en doormaken. De VOKK vindt het belangrijk dat alle kinderen met kanker een Kanjerketting kunnen krijgen en financiert de ketting dan ook zelf, zodat deze aan alle oncologische centra kan worden aangeboden. De DACT onderschrijft dit belang en helpt graag mee aan de financiering van de KanjerKetting. Dit jaar stelt DACT het sponsorbedrag voor de opening door ABN AMRO volledig ter beschikking van het KanjerKettingproject. U kunt zich aanmelden door bijgevoegd inschrijfformulier te zenden aan DACT, PO Box 65707, 2506 EA DEN HAAG of te faxen naar nummer +31 (0) U kunt zich tevens aanmelden via de website 4

5 uur ABN AMRO Liquiditeitspremie - Zijn de bancaire spreads blijvend anders? Sprekers: drs. Theo Korver FRM - Hoofd Large Corporates & Public Sales ABN AMRO Bank N.V. en drs. Serdar Küçükakin - Senior Econoom ABN AMRO Bank N.V. Hebben treasurers een focus op all-in cost of funds of zijn ze geïnteresseerd in de scherpste bankofferte? In ieder geval heeft de kredietcrisis gezorgd voor sterk gewijzigde tarieven. In deze workshop gaan Theo Korver en Serdar Küçükakin in op de achtergronden en de toekomst van de liquidteitspremie. Ze leggen uit hoe bancaire tarieven zijn opgebouwd, welke alternatieven er zijn voor bancaire financieringen en wat de mogelijkheden zijn om de verschillende prijsrisico s te vermijden. De heren zullen een aantal stellingen behandelen, op basis waarvan met de zaal het debat wordt aangegaan. In deze workshop wordt vanuit de optiek van een bank inzicht gegeven in de nieuwe prijsopbouw van financieringen post kredietcrisis en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan uur Orchard Finance Over prijszetting in de bancaire markt: systematiek, actualiteit en de toekomst Spreker: Bart Schaap, Orchard Finance Consultants Banken dragen vaak een grote verscheidenheid aan factoren aan die de prijsstelling van hun leningen bepalen. Het is voor treasurers vaak moeilijk in te schatten in welke mate de redenering van hun bankiers werkelijk hout snijdt. In de workshop zal worden ingegaan op de verschillende factoren die daadwerkelijk een rol (zouden moeten) spelen in de prijszetting. Verder zullen de veelgehoorde termen kapitaalbeslag, bank regulering, risico pricing en de interbancaire funding markt worden ontrafeld. Door het verbeteren van het inzicht in de verschillende factoren die de rente op leningen bepalen, zijn de treasurers beter in staat om de discussie met hun banken aan te gaan over de hoogte van de rentevergoeding. Juist in deze tijd van liquiditeitsopslagen, verhoogde risico opslag en strengere kapitaaleisen is het voor een treasurer van belang de goede argumenten van de drogredenen te kunnen onderscheiden om zo een gezonde inhoudelijke discussie te kunnen voeren met hun bankier. OFC biedt een heldere uiteenzetting van de trends in de huidige bankenmarkt alsmede voor de nabije toekomst; hierbij zullen uiteraard de gevolgen voor de kosten van financiering voor bedrijven extra worden belicht. De workshop zal een link leggen tussen het meest gehanteerde pricing model bij banken en de trends in de bancaire financieringsmarkt. Ook zal er kort worden ingegaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het Nederlandse bankenlandschap uur Rabobank Hoe vind ik de juiste balans tussen bank en kapitaalmarkt financiering. Een verkenning van financieringsvormen na de krediet crisis Sprekers: Jan Hendrik de Graaff, Hoofd Corporate Debt Capital Markets Europe en Herald Top, Managing Director Loan Syndications Corporate treasurers die te maken hebben met opkomende herfinanciering van een bankfaciliteit of geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen met betrekking tot herstructurering van bestaande faciliteiten zullen via deze workshop de laatste ontwikkelingen voorgeschoteld krijgen door ervaren specialisten op het gebied van syndicated loans en euro obligatie uitgiftes voor bedrijven en instellingen. Op beide gebieden heeft Rabobank de afgelopen tijd een leidende rol gespeeld voor Nederlandse en internationale bedrijven. Tijdens de workshop zal onder meer worden ingegaan op de volgende aspecten: het verkrijgen van inzicht in verscheidene financiering vormen voor bedrijven; tips voor het vinden van een kosten efficiënte balans tussen bancaire en publieke financiering; inzicht in tarieven in de bancaire en publieke markten. Aan het einde van de workshop bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bancaire en publieke kapitaalmarktfinanciering uur Deloitte Bankkrediet: de prijs van lenen Spreker: Chris Zondag, Financial Risk Management Team Deloitte Deze workshop heeft als doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de dynamiek van de prijs van bankkrediet vanuit de optiek van een adviseur. Deze dynamiek wordt niet alleen bepaald door het economisch tij, maar ook door regelgeving en modellen voor prijszetting van krediet. Inzicht in deze achtergrond stelt de deelnemer in staat de diverse condities van bankkredieten beter tegen elkaar af te wegen en het gesprek met de bank beter voor te bereiden. Daarbij komen aspecten aan bod, zoals de gezondheid van de onderneming, kredietvorm, zekerheden, bankrelatie, de economie enz. De leider van de workshop, Charles Zondag, maakt deel uit van het Financial Risk Management team van Deloitte, heeft 23 jaar internationale bankervaring, 4 jaar ervaring als adviseur/consultant in de financiële sector en heeft wereldwijd uiteenlopende bancaire trainingen en workshops verzorgd voor een breed publiek. 5

6 uur AON Insuring your balance sheet, hoe werkt de optie tot off balance financiering? Sprekers: Robert Bogaardt/Bruno Thollebeke (Randstad) en Maarten van der Klaauw (Aon) In tijden waar EBITA onder druk staat en cash een schaars goed is, is het voor ondernemingen belangrijk om binnen de met financiers overeengekomen financiële convenants te blijven. Een van de oplossingen om dit te bewerkstelligen is het off balance brengen van de debiteurenportefeuille waarbij dit bij Randstad op een innovatieve wijze is gerealiseerd. Deze oplossing zal door Randstad samen met Aon worden gepresenteerd in een boeiende business case uur RBS Multi Currency Liquidity Solutions 5 years later Sprekers: Alexandre Clar, EMEA Treasurer (PPG) en Alexander Huiskes (RBS) Multi Currency Overlay how do they work, what are the pro s and con s and how can you benefit from it? Alexandre Clar, EMEA Treasurer of PPG, will share with you 5 years of in depth experience with their multi currency notional overlay. PPG was one of the early adaptors of such a centralized structure and has partnered with RBS to further develop this product. This case study will give you an unique insight of how PPG managed to implement and grow their structure, but also how they navigated it through rough seas of acquisitions and a rapidly changing financial environment. Key points that will be addressed during the workshop: PPG s challenge was to gain greater visibility and control over their Europe-wide balances with a thinly resources treasury team. Why did PPG chose for a Multi Currency overlay, concentration their cash in a central location? How did the implementation work out successes and pitfalls? What are the financial results? What was the impact of the financial crisis? How does PPG see the future of this solution and what are PPG s lessons learned? PPG s ongoing commitment to innovation and their willingness to partner with RBS has been critical in developing RBS market leading capabilities such as multi currency pooling. As true partners PPG and RBS are proud to invite you for this workshop uur PWC IFRS: Verslaggeving voor financiële instrumenten: Impact van de kredietcrisis Sprekers: Ernes Zelen en Kees-Jan de Vries Om ongewenste gevolgen van de kredietcrisis op verslaggeving zo snel mogelijk het hoofd te bieden, heeft de IASB met de publicatie van een exposure draft in juli 2009 het startschot gegeven tot enkele belangrijke wijzigingen in de verslaggeving op het gebied van financiële instrumenten. Naast deze exposure draft over opname en waardering is het de intentie van de IASB om nog in 2009 exposure drafts te publiceren over impairments en hedging. De voorgestelde wijzigingen zullen mogelijk impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden van de corporate treasurer en op accounting van de treasury activiteiten. Gezien de veelal lange looptijd van veel contracten is het van belang te weten wat, in hoofdlijnen, de mogelijke veranderingen zijn. Er zal wellicht in de structurering van transacties rekening mee moeten worden gehouden. De IASB is voornemens snel maatregelen door te voeren, terwijl veel van die voorstellen nog maar net of maar globaal bekend zijn. De IASB staat onder grote druk van de EU en de G20. De workshop beoogt de Treasurer te informeren over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen op het gebied van verslaggeving van financiële instrumenten onder IFRS. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de verschillende maatregelen worden besproken. Hierbij zal specifiek aandacht worden gegeven aan de mogelijke impact van de maatregelen op de (Corporate) Treasuryfunctie. De aangekondigde maatregelen zijn waarschijnlijk de belangrijkste en meest fundamentele wijzigingen in de verslaggeving in de komende jaren. Veel treasurers zullen het zien als een herimplementatie van IFRS. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel. Deze workshop kan daar goed aan bijdragen uur ING Bank SVB: De stap naar SEPA is gezet 8 Sprekers: Ronald Engelsma ING Wholesale Banking PCM consultant en Piet Kievit Sociale Verzekeringsbank (SVB). SEPA verandert en vereenvoudigt het betalingsverkeer in Europa, uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen overstapt naar SEPA. Het bewustzijn van SEPA in het bedrijfsleven groeit. De Sociale Verzekering Bank (SVB) is de eerste Nederlandse organisatie van grote omvang, die in een vroeg stadium de stap zet naar SEPA. De 41 miljoen uitgaande transacties per jaar lopen straks allemaal via de SEPA Credit Transfer. Tijdens deze workshop licht de SVB samen met ING, voorloper op het gebied van SEPA, deze stap naar SEPA toe. De SVB zal toelichten waarom zij zijn overgestapt naar SEPA en wat daar allemaal bij komt kijken. Factoren als doorlooptijden, capaciteitsbeslag, mogelijke valkuilen, maar ook de voordelen van SEPA komen aan bod. Zo krijgt u inzicht in de factoren die bijdragen tot het succesvol slagen van zo n grootschalige implementatie en hoe u als organisatie de voordelen van SEPA kan realiseren. 6

7 DACT Treasury Beurs Programma - wijzigingen voorbehouden uur Ontvangst, registratie en beursbezoek uur Plenaire opening - sponsored by ABN AMRO Bank uur Masterclass Corporate Finance uur Lunch uur Workshops uur Workshops uur Workshops uur Workshops uur Cocktailparty Zaal 1 Zaal ABN AMRO Liquiditeitspremie: zijn de bancaire spreads blijvend anders? Sprekers: drs. Theo Korver FRM - Hoofd Large Corporates & Public Sales ABN AMRO Bank N.V. en drs. Serdar Küçükakin - Senior Econoom ABN AMRO Bank N.V. 2. Orchard Over prijszetting in de bancaire markt:systematiek, actualiteit en de toekomst Spreker: Bart Schaap, Orchard Finance Consultants 3. Rabobank Hoe vind ik de juiste balans tussen bank en kapitaalmarkt financiering. Een verkenning van financieringsvormen na de krediet crisis Sprekers: Jan Hendrik de Graaff, Hoofd Corporate Debt Capital Markets Europe en Herald Top, Managing Director Loan Syndications 4. Deloitte Bankkrediet: de prijs van lenen Spreker: Chris Zondag, Financial Risk Management Team Deloitte 5. Aon Insuring your balance sheet Sprekers: Robert Bogaardt/Bruno Thollebeke (Randstad) en Maarten van der Klaauw (Aon) 6. RBS Multi currency liquidity solutions: 5 years later Spreker: Alexandre Clar, EMEA Treasurer (PPG) en Alexander Huiskes (RBS) 7. PWC Verslaggeving en financiele instrumenten: impact van de kredietcrisis Sprekers: Ernes Zelen en Kees-Jan de Vries 8. ING SVB de stap naar SEPA is gezet Sprekers: Ronald Engelsma ING Wholesale Banking PCM consultant en Piet Kievit Sociale Verzekeringsbank (SVB). 7

8 Deelnemende exposanten aan de DACT Treasury Beurs DACT secretariaat Postbus EA DEN HAAG T F Design, fotografie: Noorderstroom.nl DACT secretariaat Postbus EA DEN HAAG T M F Design en fotografie: Noorderstroom.nl 8

DACT TREASURY BEURS 2011

DACT TREASURY BEURS 2011 1 DACT TREASURY BEURS 2011 dact.nl DACT Treasury Beurs: educatie, informatie en interactie Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties over actuele trends en ontwikkelingen. Informatie over

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2014

DACT TREASURY BEURS 2014 Steek uw licht op bij DACT! DACT TREASURY BEURS 2014 Hotels van Oranje 13/14-11-'14 Noordwijk STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 12 e DACT TREASURY BEURS Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 DACT Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 Walking dinner nieuwe leden (invitation only) DACT Annual Conference Round Table Conference (invitation only) Autumndiner / workshop IFRS DACT Treasury

Nadere informatie

DACT Jaarverslag. dact.nl

DACT Jaarverslag. dact.nl DACT Jaarverslag dact.nl Als sneeuw voor de zon... Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Intern accountants en Overheidsaccountants

Intern accountants en Overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2013 Intern accountants en Overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 vba journaal 2nummer 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 13 Een recept voor outperformance 30 Superioriteit

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009 Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2009 t h e m a : Sustainability Het duurzaamheidsverslag: de keizer zelf over zijn eigen kleren? De rol van de internal auditor en de externe

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 vba journaal 1nummer 21e jaargang voorjaar 2005 Special: Matching Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexambitie 22 13

Nadere informatie