SPW, goed voor elkaar. >> lees verder op pagina 4. Voorkom onnodige premiekosten Meld tweede ziektejaar werknemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPW, goed voor elkaar. >> lees verder op pagina 4. Voorkom onnodige premiekosten Meld tweede ziektejaar werknemer"

Transcriptie

1 Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr.4 maart 2015 In dit nummer Voorkom onnodige premiekosten Meld tweede ziektejaar werknemer 2 Leerzame SPW-workshop Hoe pensioen(hulp) vaardig bent u? 6 Wat als uw werknemer onbetaald verlof opneemt? Uitleg en checklist 8 SPW, goed voor elkaar >> lees verder op pagina 4

2 Jim Schuyt bestuursvoorzitter SPW Beste lezer Per 1 januari 2015 ben ik bestuursvoorzitter van SPW. Ik neem het stokje over van Miranda Blomberg. Sinds 2013 zit ik met plezier in het SPW-bestuur. Daarvoor heb ik vele jaren in de sector gewerkt. Veel dingen zijn hetzelfde: ook een pensioenfonds is een zelfstandige organisatie met publieke taken die maatschappelijk van belang zijn. Dat spreekt me zeer aan. Beide sectoren hebben met veel veranderingen te maken en het is belangrijk dat we zuinig zijn op ons sociale hart. Het is fijn dat werkgevers, pensioendeelnemers en gepensioneerden tevreden over ons blijken te zijn. Wel vind ik dat de pensioendeelnemer zich meer bewust moet zijn van zijn pensioen. Er verandert veel, zo zijn per 1 januari 2015 de pensioenregels veranderd. Natuurlijk informeren we u daarover in dit magazine. Aanmelden digitale nieuwsbrief Blijf op de hoogte! In het leven van uw werknemers kan er van alles veranderen. Samenwonen, trouwen, echtscheiden, een nieuwe baan: het kan gevolgen hebben voor hun pensioen. Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten in de pensioenwereld? Meld u dan aan voor de digitale werkgeversnieuwsbrief. Op spw.nl treft u een button waarmee u zich kunt aanmelden. U ontvangt ongeveer vier tot zes digitale nieuwsbrieven per jaar. Zo blijft u geïnformeerd over actuele pensioenontwikkelingen. Nieuwe financiële pensioenregels Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe, strengere regels voor het verhogen en verlagen van de pensioenen. Al uw werknemers zijn hier in januari 2015 schriftelijk over geïnformeerd. Ook informeren wij hen in het werknemersmagazine. Wilt u meer informatie? Kijk op spw.nl/pensioenregels SPW is er voor u als werkgever. Dat willen we u laten zien, maar vooral ook laten ervaren. Daarom hebben we onze identiteit aangescherpt. U leest daar meer over op pagina 4 en 5. Wij gaan onze communicatie beter en aansprekender maken. Hiermee willen we u nog bewuster maken van pensioenzaken en mogelijkheden. In onze nieuwe identiteit spelen de waarden sociaal, solide en betrokken een belangrijke rol. Waarden waar ik me zeer bij thuis voel en die passen bij de sector waar u elke dag voor werkt. Ik ben trots dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. SPW helpt bij verhogen pensioenkennis Tijdens de Pensioen3daagse eind oktober 2014 bezocht SPW negen werkgevers. Daar verzorgden onze relatiemanagers presentaties over pensioen. Twee cabaretiers zetten de presentaties van relatiemanager Jeroen Filemon kracht bij. Voor de afwisseling, maar ook voor de dagelijkse kijk op pensioen. Alle bijeenkomsten werden goed bezocht, ook door jongere werknemers. SPW maakt het interessant door het op een leuke manier te vertellen, aldus een bezoeker. Honderden belangstellenden vulden de pensioenbewustzijnsmeter in. Daaruit bleek dat ongeveer 55% van de deelnemers aan dit onderzoek in meer of mindere mate pensioenbewust is. Kijk voor een impressie naar het filmpje op spw.nl/werkgever onder pensioen3daagse. 2 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

3 Melding tweede ziektejaar werknemer is cruciaal Als een werknemer langdurig ziek is, heeft dat gevolgen voor zijn pensioenopbouw. Geef dit daarom op tijd aan ons door. In het tweede ziektejaar betaalt u de werknemer niet meer 100%, maar 70% van zijn laatstverdiende salaris. De pensioenopbouw wordt hierdoor lager. Geeft u geen ziekmelding door, dan betaalt u beiden te veel premie. Bovendien mist de werknemer, doordat SPW niet weet dat hij ziek is, mogelijk een aanvulling van SPW bij het ingaan van de WIA. Geef ook herstel door Ontving uw werknemer een reintegratievergoeding? Dan heeft hij ook recht op een eenmalige premievrije pensioenopbouw van maximaal 20%. Na het einde van het tweede ziektejaar of bij volledig herstel, geeft u de reintegratievergoeding en de herstelmelding door. Doet u dit niet? Uw werknemer mist dan premievrije pensioenopbouw over de re-integratievergoeding. Als de werknemer een WIA-uitkering krijgt, ontvangen wij graag een volledig ingevuld aanvraagformulier met een kopie van de volledige UWV toekenningsbeslissing. Doorgeven deelnemersgegevens beter beschermd SPW merkt dat een groot deel van de werkgevers hun nieuwe deelnemersgegevens al aanlevert via het beveiligde Managed File Transfer (MFT). Daarmee vermijden zij de risico s van onbeveiligde s. MFT is een eenvoudige en beveiligde omgeving waar u mutaties kunt uploaden met een persoonlijke inlog. Misschien is het even omschakelen als u al jaren gewend was om nieuwe deelnemersinformatie te mailen. Maar u draagt zo bij aan betere bescherming van vertrouwelijke gegevens. En het is een betrouwbaar systeem, daarom gingen grote salarisverwerkers als ADP, NCCW en DBS u al voor. U kunt MFT bereiken via spw.nl/mft. Op aanvraag stuurt SPW elke werkgever inloggegevens. Documenten worden maandelijks geüpload. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via of Nieuwe regels voor berekenen dekkingsgraad SPW heeft een bepaald vermogen nodig om de opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. En om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Actuele dekkingsgraad De dekkingsgraad was op 31 december %. De dekkingsgraad per 31 januari 2015 publiceerde SPW begin februari op spw.nl. Dekkingsgraad berekend over langere termijn Vanaf 1 januari 2015 is de manier waarop de dekkingsgraad berekend wordt veranderd. Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank gaan rekenen met een andere rente. Bij de berekening van de dekkingsgraad gaan we nu uit van de gemiddelde dekkingsgraad over een langere termijn, namelijk 12 maanden. Deze gemiddelde dekkingsgraad wordt beleidsdekkingsgraad genoemd en bedroeg eind %. Door te rekenen met een gemiddelde wordt uw pensioen minder gevoelig voor grote schokken op de financiële markten. van minstens 123%. Onze dekkingsgraad ligt nu onder dit vereiste niveau. SPW gaat een nieuw herstelplan opstellen. In dit herstelplan staat hoe het vereiste niveau in tien jaar kan worden bereikt. Dit plan moet voor 1 juli 2015 bij De Nederlandsche Bank bekend zijn Dekkingsgraad in procenten Hogere buffers door nieuwe regels Door de nieuwe regels zijn we verplicht om een grotere buffer op te bouwen. En we moeten zorgen voor een dekkingsgraad Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS 3

4 SPW, goed voor elkaar Jim Schuyt Bestuursvoorzitter Het nieuwe jaar begint met een nieuwe identiteit en een nieuwe slogan. Bestuursvoorzitter Jim Schuyt was hier actief bij betrokken. Wij vroegen hem wat de nieuwe identiteit inhoudt en wat dit voor de betrokkenen gaat betekenen. 4 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

5 Waarom had SPW behoefte aan een nieuwe identiteit? Wij wilden onze identiteit meer formuleren vanuit de mensen waarvoor wij ons elke dag inzetten: de werkgevers, de deelnemers en de gepensioneerden. De identiteit vormt de basis voor al onze communicatie. Wie heeft de identiteit bepaald? De mensen waar wij voor werken. Wij hebben interviews en workshops gehouden met de verschillende doelgroepen. Wat vinden ze belangrijk, hoe wil men worden aangesproken, hoe kunnen wij mensen meer interesseren voor hun pensioen. Als lid van de communicatiecommissie ben ik nauw betrokken geweest bij dit hele proces. Wat viel u op? Wij willen als SPW graag dat mensen goed op de hoogte zijn van hun pensioenzaken. Het is hun inkomen voor straks. Toch zijn mensen er weinig mee bezig. In de gesprekken werd gelukkig bevestigd wat ik hoopte: door gerichter en beter te communiceren kunnen we echt een brug slaan tussen het pensioenfonds en de mensen voor wie we het doen. Wat is de kern van de identiteit? We hebben drie merkwaarden geformuleerd: sociaal, betrokken en solide. In de term sociaal spiegelt het karakter van de woningcorporaties: samen en elkaar helpen behoren tot ons DNA. We zijn sterk betrokken bij de mensen waarvoor wij ons elke dag inzetten. Solide wil zeggen dat we een goede pensioenregeling bieden, binnen de kaders van de wet en de afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De waarden zijn vooral indirect: bij alles wat we doen, vormen ze ons uitgangspunt. Wat gaat men zien van de nieuwe identiteit? De nieuwe slogan vat in één zin samen waar we voor staan: SPW, goed voor elkaar. Dat heeft een dubbele betekenis. Enerzijds zijn we goed voor elkaar: dat is het solidariteitsbeginsel. Daarnaast CV Jim Schuyt (1949) Studies Samenlevingsopbouw, Pedagogiek, Organisatiekunde en Andragogie. Hij startte zijn loopbaan in de stadsvernieuwing in Leeuwarden. Sinds 1997 corporatiebestuurder, van bij de Alliantie. Betrokken bij branchevereniging Aedes sinds oprichting in Van voorzitter van De Vernieuwde Stad, een platform van 25 woningcorporaties. In 2013 werd hij bestuurslid bij SPW, sinds 1 januari 2015 is hij bestuursvoorzitter. hebben we het goed voor elkaar: een actief beleggingsbeleid, heldere communicatie, goede pensioenadministratie. Onze nieuwe huisstijl onderstreept dat. Verandert er ook iets aan de dienstverlening? De pensioencommunicatie is een van de belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening. Die blijven wij verbeteren. Wij gaan informatie nog toegankelijker maken en meer op de mensen afstemmen. Wordt het daardoor makkelijker? Communicatie heeft meerdere lagen. Digitaal via de website en de nieuwsbrief. Maar ook via dit magazine en door losse campagnes zoals de Pensioen3Daagse. En dan is er natuurlijk nog persoonlijke informatie zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en brieven op belangrijke momenten in ons leven zoals bij scheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk wanneer iemand met pensioen gaat. Op zulke momenten bieden wij de informatie die op dát moment nodig is zodat die persoon geholpen wordt om weloverwogen beslissingen te nemen. U wordt gezocht! Gaat er verder nog wat veranderen in de communicatie? Jazeker. Een paar voorbeelden: we krijgen een nieuwe website waar de actualiteit een prominentere plaats krijgt. In de loop van 2015 komt er een gebruikersvriendelijker Mijn SPW, waarop deelnemers hun eigen pensioensituatie kunnen inzien. De communicatie wordt nog meer gericht op de persoonlijke situatie van mensen. Voor iemand van 30 zijn andere dingen belangrijk dan voor iemand van 60. Waarom is het belangrijk om je te verdiepen in je pensioen? Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijkheden die pensioenen bieden. Een pensioen staat niet op zich, het gaat om de hele financiële situatie van uw werknemers. Dat bepaalt voor een groot deel hun leven vanaf de pensioenleeftijd. Als werknemers daar nu al over na denken, kunnen zij tijdig bepalen of zij bijvoorbeeld naast hun pensioen wat extra s willen regelen. Dan kunnen zij ook straks de leuke dingen blijven doen die zij nu ook doen. Kleine wijzigingen nu kunnen later een groot verschil maken. Bij de nieuwe identiteit horen ook nieuwe foto s voor op bijvoorbeeld de website. Hiervoor zijn wij op zoek naar u! Wilt u het nieuwe werkgeversgezicht van SPW worden? Stuur een mail naar SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS 5

6 Pensioen is in beweging Workshop geeft helderheid Tijdens de SPW-pensioenwork shop op 25 november 2014 in Amsterdam zaten doorgewinterde deskundigen naast mensen die pas kort een P&O-functie bekleden. De workshop helpt hen om betere pensioenvraagbaken te zijn. Ze zitten altijd vol, de workshops waarmee SPW twee keer per jaar werkgevers informeert over het SPWpensioen. Annelies van Doesburg, P&Oadviseur bij Volkshuisvesting Arnhem is één van de 22 aanwezigen: Ik ben goed in de materie, maar tegelijkertijd kan ik nog een hoop leren. Daarom neemt zij graag plaats tussen collega s van andere P&O- en salarisafdelingen en laat zich meevoeren in het verhaal van SPWrelatiemanager Derkelien van Bruggen. Workshop start bij de basis Derkelien start met een eenvoudige uitleg van de pensioenregeling van SPW. Ze laat zien welke pensioencomponenten er zijn en hoe deze worden berekend. Daarop volgt de actualiteit brengt enkele veranderingen met zich mee, waaronder de verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend salaris tot Aandacht voor hot topics Het voorwaardelijk pensioen (VPLaanspraken) blijkt een hot topic. Dit pensioencomponent, dat voortvloeit uit de 6 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

7 vroegere VUT, is in de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werkgevers (Aedes) en werknemers (vakbonden) een belangrijk discussiepunt. Toekomstige cao-onderhandelingen kunnen mogelijk invloed hebben op de voorwaardelijke pensioenaanspraken. Een flink deel van de actieve deelnemers in de sector heeft VPL-aanspraken. Een beperking ervan kan hun veel geld per maand schelen. SPW heeft geen invloed op cao Zonder cao-akkoord blijven de voorwaardelijke pensioenen ongewijzigd. SPW heeft geen invloed op de uitkomst, legt Derkelien uit. Dat bepalen de caopartners. Wij weten de uitkomst van de onderhandelingen net zo snel als jullie. Tegelijkertijd beseft Derkelien: De aanwezigen komen niet alleen voor de informatie, maar ook om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Praktische tool Het derde deel van de workshop start met de Pensioenplanner. Met deze online tool kunnen uw werknemers hun pensioenrechten inzien en verschillende scenario s uitrekenen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij uitruil van het partnerpensioen, of als uw werknemer eerder stopt met werken? Derkelien laat ook zien hoe je de potentiële korting van de VPL voor deelnemers inzichtelijk maakt. De workshop sluit af met een handige checklist: wat moet je als werkgever doen bij belangrijke gebeurtenissen zoals ziekte, demotie of onbetaald verlof? Op spw.nl/werkgever staat hiervoor ook een checklist. Goed bijgepraat over veranderingen Bezoeker Annelies van Doesburg is tevreden: Er verandert zo veel, dat je kennis al snel achter loopt. Alle veranderingen hebben grote consequenties voor onze werknemers en ik vind het belangrijk om goed op de hoogte te zijn. Een casus die ik tijdens de workshop aanhaalde, bleek complexer dan ik dacht. Daar ga ik met Derkelien na de bijeenkomst nog verder over praten. Meedoen? Zelf een pensioenworkshop bijwonen? Kijk op spw.nl/werkgever voor bijeenkomsten bij u in de buurt. SPW-relatiemanager Derkelien van Bruggen: De aanwezigen komen ook om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Bezoekster Annelies van Doesburg: De veranderingen hebben consequenties voor onze medewerkers. Ik vind het belangrijk om op de hoogte te zijn. Nieuwe SPW Pensioenregeling Per 1 januari 2015 is het pensioenreglement veranderd. Hieronder ziet u de belangrijkste wijzigingen voor uw werknemers. Vanaf 2015 Vóór 2015 Ouderdomspensioen Uw werknemers bouwen per jaar 1,875% op. De opbouw bedroeg 2,15%. Partnerpensioen Uw werknemers bouwen per jaar 1,313% op. De opbouw bedroeg 1,51%. Wezenpensioen Maximum salaris pensioenopbouw Het wezenpensioen bedraagt 20% van het te bereiken partnerpensioen met een opbouwpercentage van 1,313%. U mag de pensioenpremies van de salarissen boven (naar rato) niet meer aftrekken van het bruto salaris. Deelnemers blijven tot pensioen opbouwen. Lees meer op spw.nl/nettopensioen. Het wezenpensioen bedroeg 20% van het te bereiken partnerpensioen met een opbouwpercentage van 1,51%. Er gold geen maximum voor het pensioengevend jaarsalaris. Wilt u het hele pensioenreglement 2015 lezen? Kijk op spw.nl/pensioenreglement2015 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS 7

8 Wat als uw werknemer onbetaald verlof opneemt? Sinds kort is het proces voor het aanvragen van onbetaald verlof bij SPW vernieuwd. Hierdoor verloopt de aanvraag sneller. Een werknemer kan voor een bepaalde periode onbetaald verlof opnemen. Spreken u en uw werknemer daarbij onderling af dat de pensioenopbouw tijdelijk wordt onderbroken? Dan verwerkt SPW dit in de administratie. Dit proces aanvraag onbetaald verlof is sinds kort veranderd. De belangrijkste aanpassing is dat de verantwoordelijkheid voor het indienen van een verzoek tot onderbreking van de pensioenopbouw nu bij uw werknemer ligt. Verlof aanvragen via online formulier Via een formulier op spw.nl kan uw werknemer nu zelf gemakkelijk en snel de verlofaanvraag doen. Met een handige tool kunnen u en uw werknemer direct de nieuwe premie berekenen. Dit geldt ook voor de premies van het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico. Na invulling van het webformulier hoeft de werknemer alleen nog een print te maken, deze (samen met zijn eventuele partner) te ondertekenen en op te sturen. SPW kan de aanvraag vervolgens direct verwerken. Uw werknemer moet de verlofaanvraag op tijd aanvragen: minimaal één maand van tevoren. Meer informatie? Bij vragen kunnen u en uw werknemers altijd contact opnemen met de helpdesk via of Waar moet u als werkgever op letten? Om het vernieuwde proces aanvraag onbetaald verlof goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u van de volgende zaken op de hoogte bent: Uw werknemer dient zelf de aanvraag voor onderbreking van de pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof in. Deze taak ligt niet meer bij u. U maakt samen met uw werknemer afspraken over de verdeling van de premiebetaling. Met een rekentool kan uw werknemer zelf zijn nieuwe premies berekenen. De aanvraag verloopt via onze website spw.nl. SPW stuurt u en uw werknemer altijd een bevestiging van de verwerking van de aanvraag. Uw werknemer en zijn eventuele partner moeten het aanvraagformulier net als voorheen ondertekenen en opsturen. De aanvraag moet minimaal één maand voor aanvang van het verlof bij SPW bekend zijn. Geef dit door aan uw werknemers! Colofon SPW Nieuws (werkgeversuitgave) is een halfjaarlijks periodiek van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). SPW Nieuws informeert werkgevers aangesloten bij SPW over ontwikkelingen rondom het pensioenfonds. SPW Nieuws is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit magazine. Redactie: SPW en Scripta Communicatie Tekst en vormgeving: Scripta Communicatie, Amsterdam Druk: Roto Smeets Fotografie: Remco Bohle en Ron Offermans SPW Postbus EE Amsterdam SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioen in 2012. nummer 29 februari 2012. Nieuws van de deelnemersraad

Uw pensioen in 2012. nummer 29 februari 2012. Nieuws van de deelnemersraad nummer 29 februari 2012 Uw pensioen in 2012 Waarschijnlijk heeft u er veel over gehoord en gelezen in de media. Door de economische crisis zitten veel pensioenfondsen in zwaar weer. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie