KLIMAAT- BESTENDIGHEID VITALE INFRASTRUCTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLIMAAT- BESTENDIGHEID VITALE INFRASTRUCTUUR"

Transcriptie

1 NEDERLANDS JURISTENBLAD KLIMAAT- BESTENDIGHEID VITALE INFRASTRUCTUUR Wat er niet in de Ontslagregeling staat en de gevolgen daarvan Actio Caesarea, of toch maar niet? Meer over civiel effect Meer over whiplash Meer over Raad voor de rechtspraak P JAARGANG JUNI

2 Er is nauwelijks nog vreemdelingenrecht dat niet door het Unierecht wordt beheerst Mr. dr. Tineke Strik UNIVERSITAIR DOCENT CENTRUM VOOR MIGRATIERECHT RADBOUD UNIVERSITEIT Lees meer op verderdenken.nl Verder denken over vreemdelingenrecht Mr. dr. Tineke Strik verzorgt in het najaar voor het CPO de volgende cursussen: Het nieuwe EU-migratierecht in Nederland Actualiteiten arbeids- en gezinsmigratie Kijk voor meer informatie op Voor scherpe denkers.

3 Inhoud Vooraf Prof. mr. T. Hartlief Medische hulpmiddelen en de prijs van een bijzonder regime Wetenschap Mr. dr. H.K. Gilissen Dr. C.J. Uittenbroek Prof. mr. H. van Rijswijck Dr. H.L.P. Mees Prof. dr. P. Driessen Dr. H.A.C. Runhaar De klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico s in de elektriciteitsen de internetsector Focus Prof. mr. J. van Slooten Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Opinie Mr. C. de Groot Een nieuwe procedure ontdekt: Actio Caesarea Opinie Dr. A. de Ruijter Gelijke aanspraak op lichamelijke integriteit Reacties Mr. P. Oskam 1660 Drs. A.M. Reitsma MD Reactie op Civiele whiplashzaken: een volgende fase Mr. A. Kolder 1661 Naschrift Mr. dr. S.J.F.J. Claessens 1663 Reactie op Civiel effect - Keurslijf of keurmerk? Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann 1664 Naschrift Mr. H.F.M. Hofhuis 1665 Reactie op De Raad voor de rechtspraak Mr. A.H. van Delden 1666 Reactie op De Raad voor de rechtspraak Omslag: Thea van den Heuvel/DAPh/HH Kunnen, wanneer ARTS en ziekenhuis aansprakelijk gesteld worden vanwege een GEBREKKIG HULPMIDDEL, zij de claimende patiënten VERWIJZEN naar de PRODUCENT? Hoe zijn de verantwoordelijkheden om KLIMAATRISICO S terug te dringen op basis van het huidige recht VERDEELD en in hoeverre zal die verdeling EFFECTIEF zijn? Pagina 1640 De WETGEVER heeft de RECHTER met een set materiële NORMEN voor ONTBINDING op pad Pagina 1639 gestuurd die uiterst summier zijn geformuleerd en die veel OPEN laten Pagina 1655 Het toepassen van DWANG bij de MOEDER is op zichzelf wel te rechtvaardigen, omdat zij door de weigering een acuut GEVAAR voor het ongeboren KIND veroorzaakt Pagina 1657 Rubrieken Rechtspraak Boeken Tijdschriften Wetgeving Nieuws Universitair nieuws Personalia Agenda NEDERLANDS JURISTENBLAD KLIMAAT- BESTENDIGHEID VITALE INFRASTRUCTUUR Wat er niet in de Ontslagregeling staat en de gevolgen daarvan Actio Caesarea, of toch maar niet? Meer over civiel effect Meer over whiplash Meer over Raad voor de rechtspraak 25 P JAARGANG JUNI 2015 Moet men beducht worden op gebruik van APPROPRIATE FORCE door het ziekenhuispersoneel als iemand afhankelijk blijkt te zijn van een cruciaal deel van het LICHAAM van de TOEVALLIGE bezoeker? Pagina 1659 Het is opvallend dat in landen waarin STRENG met het WHIPLASHVRAAGSTUK wordt omgegaan het aantal whiplashclaims substantieel LAGER is Pagina 1660 Zijn het Haagse gerechtsbestuur en in zijn voetspoor de Raad voor de RECHTSPRAAK te LICHTVAARDIG te werk gegaan in het bieden van financiële ONDERSTEUNING voor de rechter WESTENBERG in diens procedure? Pagina 1665

4 NEDERLANDS JURISTENBLAD Opgericht in 1925 Eerste redacteur J.C. van Oven Redacteuren Tom Barkhuysen, Ybo Buruma, Coen Drion (vz.), Ton Hartlief, Corien (J.E.J.) Prins, Taru Spronken, Peter J. Wattel Medewerkers Barend Barentsen, sociaal recht (socialezekerheidsrecht), Stefaan Van den Bogaert, Europees recht, Alex F.M. Brenninkmeijer, alternatieve geschillen - beslechting, Wibren van der Burg, rechtsfilosofie en rechtstheorie, G.J.M. Corstens, Europees strafrecht, Remy Chavannes, technologie en recht, Eric Daalder, bestuursrecht, Caroline Forder, personen-, familie- en jeugdrecht, Janneke H. Gerards, rechten van de mens, Ivo Giesen, burgerlijke rechtsvordering en rechts pleging, Aart Hendriks, gezondheidsrecht, Marc Hertogh, rechtssociologie, P.F. van der Heijden, internationaal arbeidsrecht, C.J.H. Jansen, rechtsgeschiedenis, Piet Hein van Kempen, straf(proces)recht, Harm-Jan de Kluiver, ondernemingsrecht, Willemien den Ouden, bestuursrecht, Stefan Sagel, arbeidsrecht, Nico J. Schrijver, volkenrecht en het recht der intern. organisaties, Ben Schueler, omgevingsrecht, Thomas Spijkerboer, migratierecht, T.F.E. Tjong Tjin Tai, verbintenissenrecht, F.M.J. Verstijlen, zakenrecht, Dirk J.G. Visser, auteursrecht en intellectuele eigendom, Inge C. van der Vlies, kunst en recht, Rein Wesseling, mededingingsrecht, Reinout Wibier, financieel recht Auteursaanwijzingen Zie Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen impliceert toestemming voor openbaarmaking en ver veelvoudiging t.b.v. de elektronische ontsluiting van het NJB. Citeerwijze NJB 2015/[publicatienr.], [afl.], [pag.] Redactiebureau Bezoekadres: Lange Voorhout 84, Den Haag, postadres: Postbus 30104, 2500 GC Den Haag, tel. (0172) , Internet en Secretaris, nieuws- en informatie-redacteur Else Lohman Adjunct-secretaris Berber Goris Vormgeving Colorscan bv, Den Haag, Uitgever Simon van der Linde Uitgeverij Wolters Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Op alle uitgaven van Wolters Kluwer zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zie Abonnementenadministratie, productinformatie Wolters Kluwer Afdeling Klantenservice, klantenservice, tel. (0570) Abonnementsprijs (per jaar) Tijdschrift: 322,51 (incl. btw.). NJB Online: Licentieprijs incl. eerste gebruiker 350 (excl. btw), extra gebruiker 87,50 (excl. btw). Combinatieabonnement: Licentieprijs incl. eerste gebruiker 350 (excl. btw). Prijs ieder volgende gebruiker 84 (excl. btw). Bij dit abonnement ontvangt u 1 tijdschrift gratis en krijgt u toegang tot NJB Online. Zie voor details: (bij abonneren). Studenten 50% korting. Losse nummers 7,85. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment worden aangegaan voor de duur van minimaal één jaar vanaf de eerste levering, vooraf gefactureerd voor de volledige periode. Abonnementen kunnen schriftelijk tot drie maanden voor de aanvang van het nieuwe abonnementsjaar worden opgezegd; bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Gebruik persoonsgegevens Wolters Kluwer legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements-)over eenkomst. De gegevens kunnen door Wolters Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Media advies/advertentiedeelname Maarten Schuttél Capital Media Services Staringstraat 11, 6521 AE Nijmegen Tel , ISSN NJB verschijnt iedere vrijdag, in juli en augustus driewekelijks. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3051, 2130 KB). Vragen over uw eigen flexpool? Wij hebben de antwoorden Creating legal communities the smart way

5 Vooraf 1187 Medische hulpmiddelen en de prijs van een bijzonder regime 25 Eind mei zijn minister Schippers opnieuw kamervragen gesteld over medische hulpmiddelen. 1 Uit onderzoek zou blijken dat gezondheidsschade kan optreden bij vroeggeborenen en kinderen op de langdurige intensive care en bij dialysepatiënten, omdat plastic medische hulpmiddelen hormoonverstorende stoffen lekken. Ook in de wereld van het medische aansprakelijkheidsrecht zijn gebrekkige hulpmiddelen een hot item, onder meer door de geruchtmakende PIP-implantatenaffaire. Een actuele vraag is of arts en ziekenhuis wanneer zij aansprakelijk gesteld worden vanwege een gebrekkig hulpmiddel de claimende patiënten kunnen verwijzen naar de producent. Op zich lijkt art. 6:77 BW uit de algemene wanprestatieregeling zich daartegen te verzetten: deze bepaling maakt de debiteur (dat zouden arts of ziekenhuis zijn) die gebruik maakt van een ongeschikte zaak aansprakelijk, ook wanneer hem geen verwijt kan worden gemaakt. Wie het middel kiest, moet op de blaren zitten als dat verkeerd uitpakt. Zo valt ook te verklaren dat de crediteur die juist bepaalde welk hulpmiddel de debiteur diende te gebruiken bot vangt. Hier biedt het slot van art. 6:77 uitkomst: toerekening is aangewezen, tenzij dat onredelijk is. Deze risico-regel past bij de profijtgedachte en voorkomt dat gelaedeerden van kastje (wederpartij) naar de muur (producent) worden gestuurd. Maar geldt deze regel onverkort in het medische? Hoewel de wetgever niet, ook niet in de latere afdeling (geneeskundige behandelingsovereenkomst), in een afwijkend regime heeft voorzien, heeft de regering bij de totstandkoming van art. 6:77 wel aangegeven dat het slot de ruimte biedt om bij een productiefout te beslissen dat toerekening aan arts of ziekenhuis onredelijk is. De patiënt kan dan dus alleen de producent aanspreken (art. 6:185). Een zelfde opmerking is gemaakt tijdens de totstandkoming van afd Deze uitlatingen zijn opgevat alsof in het medische een andere hoofdregel zou gelden: toerekening aan arts of ziekenhuis bij een door een productiefout gebrekkig hulpmiddel is onredelijk. Hoewel de houdbaarheid van deze benadering in de doctrine werd betwijfeld, was het wachten op rechtspraak. Interessant is de zaak van een patiënt die ondanks een onrustband uit zijn bed viel en een bekkenbreuk opliep, omdat hier gewoon de hoofdregel van art. 6:77 werd toegepast toen een van de slotjes defect bleek. Van de stelling van het ziekenhuis (onder verwijzing naar genoemde regeringsuitlatingen) dat toerekening onredelijk zou zijn, was de rechtbank niet onder de indruk: de wetgever heeft inderdaad ruimte gelaten voor een uitzondering in het medische, maar tegelijkertijd ook voor aanpassing aan nieuwe maatschappelijke opvattingen. Het standpunt van het ziekenhuis zou achterhaald zijn. Verder was van belang dat het ziekenhuis de banden had ingekocht, beter dan de patient in staat is om onderzoek naar het gebrek te doen en een claim tegen de producent te onderbouwen en zich tegen aansprakelijkheid kan verzekeren. Er is daarom geen aanleiding voor een bijzondere positie van het ziekenhuis ten opzichte van andere opdrachtnemers. 2 Dat blijkt ook in een recente PIP-implantaten-zaak. Deze implantaten bleken gevuld met industriële siliconengel in plaats van gel waarvoor toelating op de markt was verkregen. Om gezondheidsrisico s te vermijden zijn op kosten van zorgverzekeraars zeer veel PIP-implantaten verwijderd. De fabrikanten gingen failliet in Chirurgen en ziekenhuizen kenden hun malafide praktijken niet. Is desondanks aansprakelijkheid ex art. 6:74 jo. 6:77 aan de orde? Het Hof wijst ook hier het beroep op genoemde parlementaire geschiedenis (bij productiefout is toerekening aan arts of ziekenhuis onredelijk), zij het voorshands, af, 3 niet alleen omdat de producent frauduleus heeft gehandeld, maar ook omdat deze failliet is en de kliniek het bewuste hulpmiddel heeft gekozen. 4 Deze zaak heeft stof doen opwaaien, wellicht ook omdat zorgverzekeraars nu overwegen de kosten van verwijdering van PIP-implantaten op de ziekenhuizen te verhalen. Het medisch aansprakelijkheidsrecht lijkt inmiddels in de pas te lopen met het algemeen deel van ons verbintenissenrecht; in principe wordt de hoofdregel van art. 6:77 toegepast. 5 Dat komt patiënten goed uit: de deskundigheid zit bij arts en ziekenhuis en deze kiezen in de regel de hulpmiddelen. Tegelijkertijd klinken bezorgde geluiden. De ontwikkeling heeft gevolgen, zeker wanneer het arts of ziekenhuis niet lukt regres te nemen op de producent. Is dat in een tijd waarin medische hulpmiddelen regelmatig ook minder positief het nieuws halen, voldoende reden om voor het medische toch een bijzonder regime aan te nemen? Nu de destijds gedane regeringsuitlatingen zijn verbleekt, komt het aan op argumenten. Het enkele feit dat het gaat om (verdere) stijging van de kosten van de gezondheidszorg lijkt onvoldoende. Dat is een weinig scherp gegeven dat bovendien bij iedere nieuwe ontwikkeling in het medisch aansprakelijkheidsrecht van stal gehaald kan worden. Maar er is meer. Zo kan de consumentkoper bij een productiegebrek inderdaad enkel de producent en niet de verkoper aanspreken (art. 7:24) juist omdat deze een beknelde detaillist is: hij mag zich niet vrijtekenen in de relatie met de koper (art. 7:6) maar heeft te maken met voorschakels die dat in de relatie met hem wél kunnen. Iets vergelijkbaars geldt vanwege het exoneratieverbod van art. 7:463 echter ook voor arts en ziekenhuis. Verder lijken patiënten bijvoorbeeld in Duitsland ook aangewezen op een claim tegen de producent; arts of ziekenhuis gaan in principe vrijuit bij een productiegebrek. En dan is er nog de twijfel over de vraag of het wel steeds arts en ziekenhuis (zullen) zijn die de hulpmiddelen kiezen. Wat te denken van de (groeiende) invloed van zorgverzekeraars? Het is niet niks, maar legt het voldoende gewicht in de schaal tegenover de consequenties voor claimanten? Zij zouden nul op het rekest krijgen bij hun meest voor de hand liggende tegenpartij en hun heil moeten zoeken bij de producent met alle consequenties (insolventierisico bijv.) van dien. Waarom zouden juist de getroffenen de prijs van een bijzonder regime betalen? Ton Hartlief Z09551; vragen van Pia Dijkstra (D66) ingezonden 27 mei Rb. Breda NJF 2011, Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte uit te laten. 4. Hof Den Bosch JA 2015, Positief is Timmermans, AV&S 2015, p. 26 e.v., bezorgd Van Beurden, PIV-bulletin 2015/2. Reageer op NJBlog.nl op het Vooraf NEDERLANDS JURISTENBLAD AFL

6 1188 Wetenschap De klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico s in de elektriciteits- en de internetsector Herman Kasper Gilissen, Caroline Uittenbroek, Marleen van Rijswick, Heleen Mees, Peter Driessen & Hens Runhaar 1 Het vergroten van de klimaatbestendigheid in de elektriciteits- en internetsector is primair een verantwoordelijkheid van de binnen die sectoren opererende private actoren, in het bijzonder netbeheerders en exploitanten van datacentra. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat zij geneigd zullen zijn om in hun bedrijfsvoering proactief te anticiperen op klimaatrisico s, voornamelijk wegens een gebrek aan probleemerkenning en urgentiebesef, het ontbreken van expliciete en transparante verantwoordelijkheden, en een vooralsnog sterk reactieve benadering van klimaat- en andere risico s. De klimaatbestendigheid van beide sectoren is daardoor naar verwachting niet optimaal. 1. Inleiding De Nederlandse maatschappij is in belangrijke mate afhankelijk van het naar behoren functioneren van infrastructurele netwerken, zoals die van energie, ICT en transport. Het uitvallen van dergelijke netwerken doorgaans aangeduid als de vitale infrastructuur kan uiteenlopende vormen van maatschappelijke ontwrichting en schade veroorzaken. 2 De vitale infrastructuur is kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, zoals overstromingen, wateroverlast door hevige regenval en extreme temperaturen. De verwachte klimaatverandering vergroot die kwetsbaarheid. De in 2014 geactualiseerde KNMI-klimaatscenario s laten namelijk een duidelijke trend zien. Zowel de zomers als de winters worden naar verwachting warmer. De winters worden bovendien natter. De zomers worden daarentegen juist droger, met meer en langdurige hittegolven, terwijl tegelijkertijd de kans op en intensiteit van extreme regenbuien en stormen in de zomer toenemen. 3 De hiermee samenhangende risico s worden aangeduid als klimaatrisico s. De vraag rijst hoe de verantwoordelijkheden 1640 NEDERLANDS JURISTENBLAD AFL. 25

7 om dergelijke risico s te terug te dringen op basis van het huidige recht zijn verdeeld en in hoeverre die verdeling van verantwoordelijkheden naar verwachting effectief zal zijn. Met andere woorden: in hoeverre draagt de huidige verdeling van verantwoordelijkheden bij aan de klimaatbestendigheid van Nederland? Die vraag komt in dit artikel aan de orde, zij het dat er een nadere thematische afbakening wordt gemaakt. De gevolgen van de klimaatverandering voor de juridische verdeling van verantwoordelijkheden in het waterbeheer blijven in dit artikel buiten beschouwing. In dat verband is reeds betrekkelijk veel onderzoek gedaan 4 en valt eveneens te wijzen op recente beleidsontwikkelingen, zoals de in 2014 in het kader van het Deltaprogramma gepresenteerde deltabeslissingen. 5 Ervan uitgaande dat de kans op een overstroming of wateroverlast zich laat beperken, maar niet valt weg te nemen, richten wij ons in dit artikel op de verdeling van verantwoordelijkheden om de resterende risico s te beheersen binnen twee vitale netwerksectoren: de elektriciteits- en de internetsector. Daarbij zoeken wij aansluiting bij de recente ontwikkelingen rondom de totstandkoming van de Nationale Adaptatiestrategie. 6 In dat verband hoort men de behoefte om de klimaatbestendigheid van kwetsbare vitale sectoren van binnenuit te vergroten. 7 Dat kan plaatsvinden aan de hand van verschillende soorten maatregelen. Daarbij kan, kort gezegd, onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen die zijn gericht op het herstel van netwerken na een klimaatgerelateerde calamiteit, maar ook op het beperken van de kans op of de gevolgen van netwerkuitval. In dit artikel analyseren wij de klimaatbestendigheid van de hierboven genoemde vitale netwerksectoren vanuit een juridisch-bestuurlijk perspectief door de sectorale verantwoordelijkheidsverdeling rondom de beheersing van klimaatrisico s te beoordelen langs de lijnen van een vijftal indicatoren. 8 Daartoe wordt een speciaal voor deze thematiek ontwikkeld, maar breder toepasbaar, methodologisch stappenplan toegepast. 9 Naar aanleiding van die beoordeling doen wij aanbevelingen om de klimaatbestendigheid van de onderzochte sectoren en de maatschappij als zodanig te vergroten. Wij beogen daarmee geen panklare oplossingen te bieden, maar aanknopingspunten voor nadere beleidsontwikkelingen, zoals die in het kader van de Nationale Adaptatiestrategie. 2. Methode en opbouw Met de ontwikkelde methode kan op gestructureerde wijze worden beoordeeld in hoeverre de huidige verdeling van verantwoordelijkheden binnen een bepaalde sector voldoende waarborgen biedt voor een adequate aanpassing aan klimaatverandering. De methode beslaat drie fasen, waarin zes logisch op elkaar volgende stappen worden doorlopen. Het betreft achtereenvolgens de fase van afbakening, verantwoording en analyse (stap 1-4), de toetsingsfase (stap 5), en de fase van terugkoppeling en aanbeveling (stap 6). 10 Wij lichten de afzonderlijke fasen en stappen hieronder kort toe. Aangezien dit stappenplan in belangrijke mate de structuur van dit artikel bepaalt, geven wij aan welke stappen in welke paragrafen aan de orde komen. Fase 1: Afbakening, verantwoording en analyse Tijdens de eerste fase wordt het object van analyse (in casu de te beoordelen (sub)sector) nader afgebakend en wordt een verantwoording gegeven van de keuze voor de betreffende (sub)sector en de gemaakte afbakening (stap 1). Vervolgens worden de belangrijkste klimaatgerelateerde risico s voor de betreffende sector in kaart gebracht (stap 2), en wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste sectorale karaktertrekken (stap 3). Ten slotte wordt inzicht gegeven in de verantwoordelijkheden van de binnen de betreffende sector actieve publieke en private actoren, een en ander op basis van een juridische analyse van relevante wet- en regelgeving (stap 4). De hier genoemde stappen staan centraal in par Fase 2: Toetsing Tijdens de tweede fase (stap 5) vindt, op basis van de tijdens de eerste fase vergaarde informatie, een beoordeling plaats van de sectorale (verdeling van) verantwoordelijk- Auteurs het Utrecht Centre for Water, Oceans and staan mede onder invloed van ontwikkelin- het voorliggende artikel van de gelegenheid 1. Mr. dr. H.K. Gilissen, dr. C.J. Uittenbroek, Sustainability Law van de Faculteit Recht, gen op Europees niveau (zie EAS, 2013 gebruik om enkele voortschrijdende inzich- prof. mr. H. van Rijswick, dr. H.L.P. Mees, Economie, Bestuur en Organisatie (Universi- (COM(2013) 216)). Het huidige streven is ten omtrent de indicatoren in het stappen- prof. dr. P. Driessen en dr. H.A.C. Runhaar teit Utrecht). Peter Driessen, Hens Runhaar, om de Nationale Adaptatiestrategie in 2016 plan te verwerken. Het stappenplan is vormen een interdisciplinair (juridisch- Heleen Mees en Caroline Uittenbroek zijn gereed te hebben. namelijk nadrukkelijk bedoeld als een bestuurlijk) onderzoeksteam dat in opdracht als hoogleraar Environmental Studies, uni- 7. Zie PBL, Het integreren van de groeimodel, waarin vooral ten aanzien van het Planbureau voor de Leefomgeving versitair hoofddocent respectievelijk post- adaptatiebenadering in sectorale beleidster- van deze indicatoren ruimte bestaat voor en het Nationaal Onderzoeksprogramma doctoraal onderzoekers verbonden aan het reinen wordt ook wel aangeduid met de het verwerken van voortschrijdende inzich- Kennis voor Klimaat de verdeling van ver- Copernicus Institute of Sustainable Deve- term mainstreaming ; zie daarover Uitten- ten die zijn opgedaan bij de toepassing antwoordelijkheden voor de aanpassing aan lopment van de Faculteit Geowetenschap- broek, Zie tevens Gilissen, daarvan. klimaatverandering binnen een aantal pen (Universiteit Utrecht). Contact: 8. Dit artikel bouwt voort op Runhaar et al., 10. Zie Runhaar et al., 2015, manuscript p. maatschappelijk relevante sectoren heeft onderzocht en beoordeeld. Hun onder- 9. Zie Runhaar et al., 2015 (under review). 11. In dit artikel is geen ruimte voor een zoeksrapport, waarop dit artikel is geba- Noten Het artikel is aangeboden ter publicatie in diepgravende analyse van het juridische seerd, levert input voor de totstandkoming 2. Zie PBL 2014, en in breder verband Mul- het tijdschrift Regional Environmental raamwerk voor de betreffende sectoren. Wij van de Nationale Adaptatiestrategie in ler et al., Change; in voorliggend artikel houden wij volstaan met een bespreking op hoofdlij Marleen van Rijswick en Herman 3. Zie KNMI, bij verwijzingen de paginanummering van nen, waarbij wij de aandacht vestigen op de Kasper Gilissen zijn als hoogleraar Europees 4. Zie uitgebreid Gilissen, het manuscript aan zoals dat is ingediend. voor dit onderzoek relevante elementen. en nationaal waterrecht respectievelijk 5. Zie Deltaprogramma, Een digitaal exemplaar van dit manuscript is Voor het overige verwijzen wij naar het postdoctoraal onderzoeker verbonden aan 6. Zie IenM, Deze ontwikkelingen te verkrijgen via de auteurs. Wij maken in onderliggende onderzoeksrapport. NEDERLANDS JURISTENBLAD AFL

8 Wetenschap heden in het licht van de adaptatie aan klimaatverandering. De beoordeling vindt plaats langs de lijnen van vijf indicatoren, met de verwachte effectiviteit van het systeem van verantwoordelijkheidsverdeling als centraal criterium. De vijf indicatoren functioneren als graadmeters voor de verwachte effectiviteit. Het betreft achtereenvolgens de mate van probleemerkenning (awareness en sense of urgency), de aard van de verantwoordelijkheden (proactief/reactief), en de explicietheid, de transparantie en de legitimiteit daarvan. 12 Vooraleer over te gaan tot de concrete beoordeling, dient het centrale criterium te worden geoperationaliseerd en dienen de genoemde indicatoren nader te worden uitgewerkt. Deze operationalisering staat los van het stappenplan als zodanig en vindt daarom voorafgaand aan het doorlopen daarvan plaats in par. 3. De daadwerkelijke toetsing staat centraal in par. 5. Fase 3: Terugkoppeling en aanbevelingen Tijdens de laatste fase (stap 6) worden de resultaten van de toetsing geanalyseerd. Mocht die toetsing wijzen op een gebrekkige verwachte effectiviteit, dan kunnen gerichte aanbevelingen worden gedaan. De toetsing is er immers op gericht de zwakke plekken te identificeren. Mocht de gebrekkige effectiviteit bijvoorbeeld te wijten zijn aan een gebrekkige transparantie omtrent de verantwoordelijkheden, dan ligt het in de rede om dat gebrek aan transparantie weg te nemen door middel van een systeemwijziging (bijvoorbeeld in de vorm van een aanpassing/verduidelijking van wet- en regelgeving). De analyse van de toetsingsresultaten vindt evenals de toetsing zelf plaats in par. 5. In par. 6 trekken wij enkele conclusies en formuleren wij onze belangrijkste aanbevelingen. 13 mei Kunstenaar Daan Roosegaarde verlicht het Museumplein in Amsterdam met Waterlicht, een virtuele overstroming. Het schouwspel bestaat uit golvende lijnen van licht gemaakt met LED-technologie, software en lenzen. Waterlicht is te zien op een hoogte van ruim twee meter, een waterniveau dat heel Amsterdam zou bereiken zonder menselijk ingrijpen. Thea van den Heuvel/DAPh/HH 3. Operationalisering van het criterium verwachte effectiviteit : vijf indicatoren Zoals gezegd, merken wij de verwachte effectiviteit aan als centraal criterium voor de beoordeling van de klimaatbestendigheid van vitale infrastructurele netwerksectoren. Onder verwachte effectiviteit verstaan wij de waarschijnlijkheid dat de betrokken actoren binnen een bepaalde sector op basis van het huidige systeem van verantwoordelijkheidsverdeling geneigd zullen zijn hun bedrijfsvoering proactief aan te passen aan de verwachte negatieve effecten van klimaatverandering, teneinde klimaatrisico s terug te dringen tot een acceptabel niveau. Het betreft dus de mate waarin zij klimaatrisico s internaliseren in hun bedrijfsvoering en de beslissingen die zij nemen rondom de tenuitvoerlegging van hun verantwoordelijkheden. Wat binnen deze definitie dient te worden verstaan onder de term een acceptabel niveau, is afhankelijk van de aard van de sector. Voor zover de vitale infrastructuur door de betrokken actoren vooral wordt gebruikt voor de behartiging van een (economisch) eigenbelang, zullen die actoren primair zelf het acceptabele niveau bepalen. Indien het vitale netwerk strekt tot de behartiging van een publiek belang (elektriciteit, internet), dan ligt het voor de hand dat het acceptabele niveau via een andere, bijvoorbeeld de democratische weg van wetgeving of parlementaire betrokkenheid wordt bepaald. Dit is van belang met het oog op de vraag of van overheidswege al dan niet regulerend zou moeten worden opgetreden, of anderszins zou moeten worden ingegrepen NEDERLANDS JURISTENBLAD AFL. 25

9 De vijf indicatoren functioneren als graadmeters voor de verwachte effectiviteit Er bestaan vele factoren die van invloed kunnen zijn op de verwachte effectiviteit. Wij duiden deze aan als indicatoren. Wij bespreken er hieronder vijf op hoofdlijnen: 1. de mate van probleemerkenning, 2. de aard van de te onderscheiden verantwoordelijkheden (proactief/reactief), en voorts 3. de explicietheid, 4. de transparantie en 5. de legitimiteit van de verantwoordelijkheidsverdeling. Zoals zal blijken, staan deze indicatoren nauw met elkaar in verband. Bovendien moet worden opgemerkt dat deze ertoe strekken een systeem te kwalificeren vanuit een juridischbestuurlijke optiek. Hoewel zij dus wel een zekere normatieve lading hebben (daaraan zou vanuit die optiek moeten worden voldaan), zijn er geen rechtstreekse juridische consequenties (bijvoorbeeld in verband met de rechtmatigheid) verbonden aan een constatering dat daaraan niet in voldoende mate wordt voldaan. Uiteraard kunnen dergelijke constateringen wel leiden tot aanbevelingen om het systeem te verbeteren door middel van uiteenlopende (juridische of andere) instrumenten. Probleemerkenning: Wie zich niet bewust is van een risico, zal daar in zijn dagelijkse bestaan naar verwachting ook geen rekening mee houden. Het bewustzijn omtrent klimaatrisico s kan dus worden beschouwd als een voorwaarde voor risicobeperkend gedrag. Voor dergelijk gedrag is het overigens niet noodzakelijk dat de betrokken actoren het risico volledig doorgronden; ook indien een risico vooralsnog is omgeven met onzekerheden, kan het prikkels genereren om dit te beperken. 13 Er zal dan wel voldoende overtuiging moeten bestaan dat daar reeds nu tegen moet worden opgetreden, in plaats van een afwachtende houding aan te nemen. Er dient, met andere woorden, ook sprake te zijn van voldoende besef van urgentie. Beide bewustzijn omtrent klimaatrisico s en urgentiebesef kunnen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het voeren van gerichte bewustwordingscampagnes, door het uitzetten van strategische lijnen in beleids- of andere documenten, of desnoods door aanscherping van verantwoordelijkheden in de wet- en regelgeving. Proactiviteit: Onzekere risico s vragen om een proactieve benadering. 14 Uiteraard bestaat er behoefte aan duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden om eventuele schade te herstellen of desnoods te compenseren, maar minstens evenveel nadruk zou moeten liggen op de beperking van de kans op en de gevolgen van klimaatgerelateerde calamiteiten. Een louter reactieve risicobenadering gaat in termen van ons toetsingskader ten koste van de verwachte effectiviteit. Dat betekent dat ook verantwoordelijkheden in verband met de kans- en de gevolgbeperking behoren te rusten op de binnen een bepaalde sector betrokken actoren. 15 Deze verantwoordelijkheden dienen op een passende wijze gestalte te krijgen binnen de door hen te nemen strategische beslissingen omtrent hun bedrijfsvoering. 16 Hun (economische) eigenbelang kan hen daartoe stimuleren, maar de verwachte effectiviteit is erbij gebaat dat deze verantwoordelijkheden een expliciete en heldere juridische grondslag hebben/krijgen. 17 Deze verantwoordelijkheden zouden naar ons oordeel geen al te vrijblijvend karakter moeten hebben. Explicietheid: Hoe algemener, vager of ruimer een verantwoordelijkheid is geformuleerd, hoe meer onduidelijkheid er bestaat over de bij de tenuitvoerlegging daarvan na te streven doelen. Een uiterst algemene verantwoordelijkheid om risico s te beperken laat bijzonder veel ruimte voor de geadresseerde om zelf te bepalen aan welke risico s hij prioriteit geeft boven andere, en met behulp van welke (soorten) maatregelen hij die zal beperken. Vooral wanneer het niveau van bewustzijn omtrent klimaatrisico s laag is, zal aan de beheersing daarvan naar verwachting weinig prioriteit worden gegeven, en zal de risicobeheersing reactief van aard zijn/blijven. Explicitering van de risico s op de beperking waarvan een verantwoordelijkheid zich richt en van de verantwoordelijkheden als zodanig, zal volgens ons toetsingskader de verwachte effectiviteit van de risicobeheersing bevorderen. Explicitering kan op uiteenlopende wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld door betrokken actoren bij wijze van brief of brochure expliciet te wijzen op hun verantwoordelijkheden, door ook in dit verband bewustwordingscampagnes te voeren, of door verantwoordelijkheden expliciet te vertalen in wettelijke normen of gedragsregels. 18 Transparantie: Deze indicator staat in nauw verband met de voorgaande. Onduidelijkheid over de vraag op wie een bepaalde verantwoordelijkheid rust en wat die verantwoordelijkheid precies inhoudt, zal de rechtszekerheid van de geadresseerden en in het verlengde daarvan de effectiviteit van de tenuitvoerlegging van de verantwoor- 12. Zie in dit verband ook Mees, verlening door een klimaatgerelateerde klimaatgerelateerde calamiteit te beperken. de kosten en de baten. Wij beschouwen dat 13. Vergelijk WRR, 2008, p Zie calamiteit te voorkomen of te beperken. Dit Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen ook niet als problematisch; het biedt juist tevens Spier, 2008, p en Gilis- kan bijvoorbeeld door af te zien van de van een netwerk waarop bij disfunctioneren een ruime mate van flexibiliteit en mogelijk- sen, 2013, p Zie tevens (binnen- aanleg van kwetsbare infrastructuur op een van het eigenlijke netwerk kan worden heden tot optimale afstemming op concrete kort te verschijnen) De Jong, overstromingsgevoelige locatie of door de teruggevallen; in de praktijk wordt dit ook situaties. Dergelijke afwegingen vallen 14. Zie bijvoorbeeld WRR, Zie tevens infrastructuur dusdanig vorm te geven of in wel aangeduid als het creëren van redun- echter buiten het bestek van dit artikel. De Jong, te richten dat deze beter bestand is tegen dantie of backup-vermogen. 17. Zie Runhaar et al., 2014, p. 16 en Run- 15. Onder kansbeperking verstaan wij het wateroverlast of een overstroming. Onder 16. Het is een gegeven dat dergelijke stra- haar et al., 2015, manuscript p treffen van maatregelen om de kans op gevolgbeperking verstaan wij het treffen tegische beslissingen in belangrijke mate 18. Zie in algemeen verband Van den schade of een onderbreking van de dienst- van maatregelen om de gevolgen van een onder invloed staan van een afweging van Broek, NEDERLANDS JURISTENBLAD AFL

CIVIELE WHIPLASHZAKEN

CIVIELE WHIPLASHZAKEN NEDERLANDS JURISTENBLAD CIVIELE WHIPLASHZAKEN Doelstelling Awb: rechtseenheid of rechtsstaat? Cesare Beccaria en het strafrecht Artikel 1F vluchtelingenverdrag: criminal charge? Raad van State en voorhangprocedure

Nadere informatie

VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES

VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES NEDERLANDS JURISTENBLAD VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof Pluk-ze nu ook via de geldboete? Meer over de kwetsbare verzorgingsstaat

Nadere informatie

MISBRUIK VAN DE WOB DOOR VEELOPVRAGERS

MISBRUIK VAN DE WOB DOOR VEELOPVRAGERS NEDERLANDS JURISTENBLAD MISBRUIK VAN DE WOB DOOR VEELOPVRAGERS De combizitting jeugdzaken: haken en ogen Schrappen verbod godslastering: van de regen in de drup? Uitleg van overeenkomsten P. 166-246 JAARGANG

Nadere informatie

DIGITALISERING STRAFRECHTSKETENS IN EUROPA

DIGITALISERING STRAFRECHTSKETENS IN EUROPA NEDERLANDS JURISTENBLAD DIGITALISERING STRAFRECHTSKETENS IN EUROPA Overschrijding redelijke termijn: actie Executieplicht van het OM Van s Konings Dierentuin naar Reflectie-Kamer Stemmen bij volmacht Meer

Nadere informatie

VOORKEURSBELEID VOOR TOPVROUWEN

VOORKEURSBELEID VOOR TOPVROUWEN NEDERLANDS JURISTENBLAD VOORKEURSBELEID VOOR TOPVROUWEN De papieren muur: proces-verbaal soms onbetrouwbaar De procureur-generaal bij de Hoge Raad en artikel 80a RO in strafzaken P. 167-238 JAARGANG 90

Nadere informatie

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL NEDERLANDS JURISTENBLAD JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL Naar een pluriforme rechtswetenschap Versnelling doorlooptijden rechtspraak: Realistisch of Haagse bluf? Veranderingen in het procesrecht P.

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

FISCALE RULINGS EN STAATSSTEUN

FISCALE RULINGS EN STAATSSTEUN NEDERLANDS JURISTENBLAD FISCALE RULINGS EN STAATSSTEUN De communicatieve functie van rechterlijke uitspraken Online privacybescherming kan beter De terminologie van het kinderpardon Meer over de Crisis-

Nadere informatie

URGENDA NEDERLANDS JURISTENBLAD

URGENDA NEDERLANDS JURISTENBLAD NEDERLANDS JURISTENBLAD URGENDA Regulering van onzekere risico s via public interest litigation? Democratie, rechtsstaat en de rechten van toekomstige generaties Geweld tegen werknemers in de GGZ Meer

Nadere informatie

RECHTSSTAAT NEDERLAND

RECHTSSTAAT NEDERLAND NEDERLANDS JURISTENBLAD RECHTSSTAAT NEDERLAND Stresstest rechtsstaat Nederland De staat van veiligheid en rechtvaardigheid Zorgplichten tegen cybercrime P. 1043-1139 JAARGANG 90 24 APRIL 2015 16 10311899

Nadere informatie

RECHTS- WETENSCHAP NEDERLANDS JURISTENBLAD

RECHTS- WETENSCHAP NEDERLANDS JURISTENBLAD NEDERLANDS JURISTENBLAD RECHTS- WETENSCHAP Rechtswetenschappelijk onderzoek - uitkomsten landelijke enquête Het Calimero-gevoel van de jurist - interview met Carel Stolker n.a.v. zijn boek Rethinking the

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Constitutioneel recht Belastingrecht Migratierecht Jeugdrecht Sociaal recht

Nadere informatie

Spanningsvelden financieel toezicht

Spanningsvelden financieel toezicht NEDERLANDS JURISTENBLAD Spanningsvelden financieel toezicht Het recht van gratie Goed bestuur in de West P. 2541-2624 JAARGANG 89 24 OKTOBER 2014 36 10304688 Herhaalde oproep: Voorzitter Centraal Tuchtcollege

Nadere informatie

DE AFDELING OVER DE NATIONALISATIE VAN SNS

DE AFDELING OVER DE NATIONALISATIE VAN SNS NEDERLANDS JURISTENBLAD DE AFDELING OVER DE NATIONALISATIE VAN SNS Zorgplichten van multinationals in Nederland : aansprakelijkheid Shell Waar nog te klagen over nemo tenetur? Meer over bewijsbeslissingen

Nadere informatie

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES NEDERLANDS JURISTENBLAD LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES Sociaal-economische mensenrechten en de crisis Legale vreemdelingen zonder documenten Bescheidenheid en moed: afscheid van de president van de Hoge

Nadere informatie

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT Softwarelicenties in faillissement: Nebula en Oracle vs. UsedSoft Ontslag van een weigerambtenaar Zwarte Piet: een omstreden traditie P.

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR

TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR NEDERLANDS JURISTENBLAD TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR Export van uitkeringen KEI veel nieuwe verstekzaken Bilateral Security Agreement Afghanistan Implementatie Consumentenrichtlijn P. 2658-2723 JAARGANG 88

Nadere informatie

BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014

BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014 NEDERLANDS JURISTENBLAD BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014 Handhaving van internationale arbeidsrechten Grondwet 200 jaar Medische nood in het vreemdelingenrecht P. 756-829 JAARGANG 89 28 MAART 2014 12 10304664

Nadere informatie

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES EN AUTEURSRECHT

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES EN AUTEURSRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD MASSIVE OPEN ONLINE COURSES EN AUTEURSRECHT Politie-drones boven uw tuin? De Nijmeegse scooterzaak Gerechtigheid in Colombia P. 2909-2981 JAARGANG 88 29 NOVEMBER 2013 42 10295548

Nadere informatie

PRIVATISERING - LESSEN UIT KPN VOOR ABN

PRIVATISERING - LESSEN UIT KPN VOOR ABN NEDERLANDS JURISTENBLAD PRIVATISERING - LESSEN UIT KPN VOOR ABN Hoge Raad over verwijderingsbevel Hoge Raad over getuigenverzoeken P. 2285-2341 JAARGANG 89 3 OKTOBER 2014 33 10304685 HET GERECHTSHOF DEN

Nadere informatie

Growshopverbod NEDERLANDS JURISTENBLAD. Registratie van (dubbele) nationaliteit Jaarvergadering NJV 2013: Immuniteiten

Growshopverbod NEDERLANDS JURISTENBLAD. Registratie van (dubbele) nationaliteit Jaarvergadering NJV 2013: Immuniteiten NEDERLANDS JURISTENBLAD Growshopverbod Registratie van (dubbele) nationaliteit Jaarvergadering NJV 2013: Immuniteiten P. 1840-1951 JAARGANG 88 26 JULI 2013 28 10295534 10295534 Sneller tot essentie. Altijd

Nadere informatie

COMPENSATIE VRIJGESPROKEN VERDACHTEN

COMPENSATIE VRIJGESPROKEN VERDACHTEN NEDERLANDS JURISTENBLAD COMPENSATIE VRIJGESPROKEN VERDACHTEN Financiering van politieke partijen Tussen dood en begraven: de schouw Eén getuige toch een getuige? P. 2015-2106 JAARGANG 89 5 SEPTEMBER 2014

Nadere informatie

44/45 GASWINNING IN GRONINGEN NEDERLANDS JURISTENBLAD. Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering

44/45 GASWINNING IN GRONINGEN NEDERLANDS JURISTENBLAD. Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering NEDERLANDS JURISTENBLAD GASWINNING IN GRONINGEN Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering Jim Polak P. 3121-3194 JAARGANG 89 19 DECEMBER 2014 44/45 10304697

Nadere informatie

TOCH MAAR EEN VACCINATIEPLICHT?

TOCH MAAR EEN VACCINATIEPLICHT? NEDERLANDS JURISTENBLAD TOCH MAAR EEN VACCINATIEPLICHT? Verenigingen verbieden deel 2: de zaak Martijn Minder rechten voor meer subjecten Ratificatie van Protocol 15 EVRM P. 2794-2851 JAARGANG 88 15 NOVEMBER

Nadere informatie

DE STILLE BEWIND- VOERDER OFWEL DE BEOOGD CURATOR

DE STILLE BEWIND- VOERDER OFWEL DE BEOOGD CURATOR NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STILLE BEWIND- VOERDER OFWEL DE BEOOGD CURATOR Aanpak groepsgeweld: massale preventieve hechtenis in Veen Bewaren van DNA-profielen van vrijgesprokenen Meer over de cassatieschriftuur

Nadere informatie

HULP BIJ ZELFDODING DOOR INTIMI

HULP BIJ ZELFDODING DOOR INTIMI NEDERLANDS JURISTENBLAD HULP BIJ ZELFDODING DOOR INTIMI De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten De positie van de OvJ in de rechtszaal Advocaten staan P. 1596-1663 JAARGANG 89 20

Nadere informatie

NEDERLAND NETNEUTRAAL?

NEDERLAND NETNEUTRAAL? NEDERLANDS JURISTENBLAD NEDERLAND NETNEUTRAAL? Europees filmbeleid Arabische lente Twelve ways to say lawyer De hbo-jurist De Koning is dood, lang leve Henk en Ingrid! P. 2350-2422 JAARGANG 86 14 OKTOBER

Nadere informatie

DE ANDERE KANT VAN ZSM

DE ANDERE KANT VAN ZSM NEDERLANDS JURISTENBLAD DE ANDERE KANT VAN ZSM Rechtsherstel voor Somaliërs Sancties zonder houdbaarheidsdatum Kiss of life voor de Grondwet The world according to overheid.nl P. 1664-1726 JAARGANG 89

Nadere informatie

DE GOVERNANCE VAN ABN AMRO NA TERUGKEER OP DE MARKT

DE GOVERNANCE VAN ABN AMRO NA TERUGKEER OP DE MARKT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE GOVERNANCE VAN ABN AMRO NA TERUGKEER OP DE MARKT Cassatierechtspraak in het Koninkrijk der Nederlanden Verlaging ontnemingsbedrag: wast de Hoger Raad wit? Turkije en kritische

Nadere informatie

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND EN DE TOEGANG TOT HET RECHT

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND EN DE TOEGANG TOT HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND EN DE TOEGANG TOT HET RECHT Universele mensenrechten en sharia Rechters bedrijven politiek met wetgevingsadvisering Pleegouders voor ongedocumenteerde

Nadere informatie