Bijlageboek groep: Notulenboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlageboek groep: Notulenboek"

Transcriptie

1 Bijlageboek groep: Notulenboek Alle besprekingen binnen het afstudeerproject Met alle betrokken deskundigen

2 DENNIS IN T VELD (0) MARK WIJMANS (0) MD Advies ing. G. Slappendel, extern begeleider Bouwkundig advies verlener Alexanderstraat JL Den Haag Tel: Dhr. A. van Kampen, intern begeleider Dhr. J. Monster Mw. M. van Kuijen Ruimtelijke ordening Raadhuisplein AG Hoofddorp Tel: msc. M. Ruhl ir. D. Sikkes Sionstraat AD Voorburg Alexanderstraat JL Den Haag Tel: Versie Printversie donderdag 12 juni

3 Voorwoord Dit notulenboek is door ons, MD Advies opgesteld als één van de ondersteunende documenten voor ons afstudeerproject. Het afstudeerproject is een lang proces waar vele zaken worden besproken met meerder bronnen. Veel van deze zaken bevatten belangrijke informatie en beslismomenten. Als voorwaarde om effectief te werken, is het belangrijk om deze zaken vast te leggen. Zodoende kan er altijd worden teruggevonden welke beslissing op welk moment is gemaakt, en met welke reden. Vorm en inhoud van dit boek zijn ondersteunend voor overige werken en rapportages van het afstudeerproject Drie Merenhof. De hoofdstukindeling is per bespreking geordend, en de loop van het boek volgt een chronologische volgorden waarin de besprekingen zijn gehouden. Het boek is eenvoudig leesbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in achtergrondinformatie van het project. Het boek is in de eerste instantie bestemd voor MD Advies en de betrokkenen bij het project Drie Merenhof. Het boek is tevens ook inzichtelijk voor allen die geïnteresseerd zijn in dit afstudeerproject. Wij willen onze dank uitspreken aan alle betrokkenen die zijn vermeld in dit boek. Uw hulp is van onschatbare waarde gebleken bij dit project. In het bijzonder bedanken wij Gerwin Slappendel en Arie van Kampen, onze begeleiders. 3

4 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 6 Notulen keuze onderwerp, G. Slappendel... 7 Notulen feedback keuze onderwerp, A. van Kampen... 8 Notulen opdrachtvorming, G. Slappendel Notulen feedback PVA, G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen GO/NOGO, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen feedback PVA, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen Feedback GO/NOGO, A. van Kampen en G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Conclusi e Persoonlijk besluit Notulen Feedback afstudeeropdracht/pva, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen projectontwikkeling, D. Sikkes Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen planning, scriptie en vooronderzoek, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen gemeentelijk entelijk beleid, J. Monster Onderwerp(en) Inhoud Notulen individuele werkzaamheden, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen Vooronderzoek, voortgangspeiling, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen tussenpeiling, A. van Kampen, G. Slappendel en M. van Kuijen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen nulpunt en tool, A. van Kampen

5 Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen projectontwikkeling, M. Ruhl Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen verdediging, G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen verdediging, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen presentatie verdediging, G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Notulen presentatie verdediging ediging en voortgang, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie

6 Inleiding Besprekingen vormen een belangrijke informatiebron in dit afstudeerproject. Het bijhouden van deze overlegmomenten in notulen maakt het werk nauwkeuriger. Belangrijker is het feit dat beslissingen die tijdens besprekingen worden genomen, op deze manier terug te vinden zijn op datum. Zodoende de kunnen eventuele belangrijke beslissingen worden onderbouwd in andere werken. Voor dit afstudeerproject hebben wij verschillende disciplines en deskundigen geraadpleegd voor informatie en advies. Er is regelmatig overleg gepleegd met onze begeleiders van architectenbureau Roeleveld-Sikkes, en de Haagse Hogeschool. Deze besprekingen zijn vastgelegd in losse notulen volgens een vaste opbouw. Deze notulen zijn gebundeld in dit boek. Van begin tot eind is een duidelijke voortgang zichtbaar in deze notulen. De onderwerpen en beslissingen worden specifieker naarmate de tijd vordert. Van grof naar gedetailleerd, het notulenboek is een goed middel om de algemene voortgang van het afstudeerproces te bekijken. De eerste notulen zullen zeer beknopt zijn. Naderhand zijn wij overgestapt op een vast notuleersysteem, waarbij we achteraf dezelfde vragen stelden; wat is het onderwerp, wat is de conclusie en wat is het persoonlijk besluit voor de verdere werkzaamheden als uitgangspunt van de desbetreffende bespreking. 6

7 Notulen keuze onderwerp, G. Slappendel Aanwezig: Gerwin, Mark, Dennis 0648 Project 1: appartementen vijfhuizen omzetten (financiering) Project 2: woningen in Den Haag energie neutraal Begoniastraat Seniorwoning Vraag en aanbod (crisis) Markt Geld Ontwerp/herontwerp/transformatie Starter/gezin/studio/villa/penthouse Wat komt er en hoe ziet het eruit (intern) Wat is een alternatief op de huidige seniorwoning, welke beter afstemt op de vraag en het aanbod in de omgeving en hoe ziet het ontwerp van dat alternatief eruit? Of planning en financieel individueel Of ieder eigen eindproduct en tegelijk aan de onderwerpen werken Project financiering Hypotheek financiering Interview methoden in PvA toelichten Probleem is verkoop van oude woningen Vraag aan Jan Aspirant? Koper Piechart Probleem+doelstelling Verdeling onderzoek 7

8 Notulen feedback keuze onderwerp, A. van Kampen Door: Mark Aanwezig: Mnr. Van Kampen, Mvr. Van Kuijen, Mark, Dennis Vijfhuizen Groot risico Hoe gaan we het meten Evt. advies: overzicht Vraag aan RSA: Welk resultaat willen ze? Startpunt en eindpunt Opties wat betekend het als er i.p.v. 4 woningen 6,7,8,9, of 10 woningen Definieer het startpunt. 8

9 Notulen opdrachtvorming, G. Slappendel Door: Dennis Aanwezig: Gerwin, Mark, Dennis Per vraag probleemstelling en producten. RSA verondersteld dat door het verdubbelen van het aantal woningen en het halveren van de bouwkosten het plan kan worden her ontwikkeld. Ontwikkelingskosten laag houden -> zo min mogelijk veranderingen Dennis afwezig in week 1 omdat hij op wintersport is. Mail naar Arie van Kampen vragen of je voor de Vakantie het PvA kan presenteren. Mogelijk interview over: Woningcoorperatie, over de bouwgrond. Wat verwacht de ontwikkelaar Wat is de probleemstelling (doelstelling is het antwoord) Wat is het marktprobleem Wat is het financieringsprobleem Wat is het ontwerpprobleem RSA wilt weten welke variant financieel het meest haalbaar is Ontwikkelingskosten meenemen Literatuur en input per product verzamelen RSA veronderstelt dat halvering van de bouwkosten en verdubbeling van het aantal woningen het plan haalbaar maakt, wij controleren of dat waar is. 9

10 10

11 Notulen feedback PVA, G. Slappendel Locatie: RSA, Den Haag Aanwezig: Gerwin, Mark, Dennis Onderwerp(en) Plan van Aanpak (feedback) Inhoud Markt Het marktonderzoek kan kleiner worden gemaakt, doordat RSA stelt dat starters woningen zijn gewenst. Het markt onderzoek dient een onderzoek te worden naar de eisen van Starters resulterend in een Programma van Eisen. De vraag moet zijn wat is minimaal/dus maximaal nodig, i.v.m. drukken van de kosten. StaBu kan worden gebruikt als richtlijn om langs te lopen zodat alles wordt meegenomen. Financiering De vraagstelling, hoe zit de hypotheek markt in elkaar is te algemeen. Daarom zal dit onderzoek meer gericht zijn op calculeren. Het appartement mag niet te duur worden, dus wat mag een starters appartement maximaal kosten. Voorstel om de individuele onderzoeken niet op te delen in markt en financiering, maar financiering op te delen in Bouwkosten en Overige stichtingskosten. De doelstelling is verkoopbare appartementen voorstarters (afmeting en aankleding) Onderzoek/Uitwerking Aan het ontwerp heeft RSA een eis ten aanzien van de flexibiliteit. RSA wil graag dat de starters woningen later weer terug te bouwen zijn naar seniorenwoningen. Conclusie Het onderzoek zal zich enkel toeleggen op de transformatie van het ontwerp naar starterswoningen. Het markt onderzoek wordt kleiner en zal gaan over de eisen die worden gesteld aan een starterswoning. Het financieringsonderzoek zal worden opgedeeld in een onderzoek naar de bouwkosten en een onderzoek naar de overige stichtingskosten. Deze zullen individueel worden uitgewerkt. Het ontwerp dient flexibel te worden, zodat de starterswoningen weer terug naar seniorenwoningen kunnen worden omgebouwd. 11

12 Notulen GO/NOGO, A. van Kampen Locatie: De Haagse Hogeschool Tijd: 13:00 16:00 Aanwezig: Dennis, Mark, A. van Kampen, M.L. van Kuijen Onderwerp(en) Vandaag hebben we onze presentatie gehouden over ons PvA. Deze presentatie valt onder de cursus voortraject afstuderen en dient ter ondersteuning voor het maken van een goed plan van aanpak. De presentatie diende als toetsmoment en de uitslag bepaalt groen of rood licht voor de aanvang van het afstuderen zelf, GO of NOGO. Inhoud Wij hebben de presentatie gedaan samen met 3 andere afstudeergroepjes. Deze overige studenten hebben het gehele voortraject doorlopen en onze presentatie week op sommige punten daarom af. De algemene lijn van elke presentatie was het behandelen van het plan van aanpak. De volgende inhoud werd grofweg aangehouden: - Introductie - Onderwerp - Vraag-, probleem- en doelstelling - Werkmethode en flowchart - Individuele onderzoeken met werkmethode en flowchart - Afstemming met de bouwcompetenties Wij hebben als laatste ons PvA gepresenteerd. Op de competenties na was onze presentatie vrijwel gelijk met die van de overige studenten. Nadat alle presentaties zijn gehouden hebben we allemaal een uitslag gekregen die een GO of een NOGO bepaalden voor het afstuderen. Wij hebben een NOGO gekregen. De volgende punten zijn bepalend voor onze NOGO uitslag: - Over het algemeen is de strategie om van een PvE naar een herontwikkeling te komen niet duidelijk; - Alle betrokken partijen en belangen van het project moeten en inzichtelijk gemaakt worden; - De individuele onderzoeken en werkzaamheden moeten beter inzichtelijk gemaakt worden; - De eisen van de architect (opdrachtgever) moeten worden herzien; - De nadruk moet minder op een marktonderzoek gelegd worden, meer op een PvE en hoe deze wordt ontwikkeld; - Geen toelichting op de bouwcompetenties; Conclusie Op basis van de uitslag gaan wij het plan van aanpak aanpassen op de bovengenoemde punten. In week 3 van BLOK3 is de herkansing van dit traject en kunnen wij opnieuw presenteren om een GO te krijgen. 12

13 Persoonlijk besluit Wij bespreken deze punten met Gerwin. We passen het PvA aan en behandelen daarmee de volgende punten: - Wij bespreken en maken een duidelijk ontwikkelingsstrategie die de stappen tussen het PvE en de herontwikkeling beschrijven. Duidelijk moet worden hoe wij het PvE vertalen naar een ontwerp of varianten. - We bespreken met Gerwin wat alle betrokken partijen en hun belangen zijn in dit project. - We herzien met Gerwin de eisen die de opdrachtgever/architect aan ons stelt, bijvoorbeeld het behoud van het gevelbeeld. - Wij leggen de nadruk volledig op het ontwikkelen van een PvE. Daarnaast wordt nog wel marktonderzoek gedaan, maar deze wordt niet nadrukkelijk behandeld in het PvE. 13

14 Notulen feedback PVA, A. van Kampen Locatie: HHS, Den Haag Tijd: 14:00-15:00 Aanwezig: Dhr. Van Kampen, Mark Wijmans en Dennis in t Veld Tevens verzonden aan: Gerwin Slappendel Onderwerp(en) Plan van Aanpak Inhoud In wezen is het een herbestemming. Programma van Eisen Het programma van Eisen dient in twee stromen te worden opgesplitst in de flowchart: 1. RSA: Verkenning gebouw/vastleggen huidige situatie. 2. Doelgroep: Eisen en wensen van starters (inclusief budgetbepaling op basis van referenties) Bij de budget bepaling ook de grondkosten, btw. en bijvoorbeeld kosten van de architect ed. aftrekken van het budget van de starters om tot het bouwbudget te komen. Gebouw analyse, waar gaan we op analyseren? De ontsluiting, contouren, schil, constructie en voldoet het gebouw aan het huidige bouwbesluit, wat moet worden opgewaardeerd naar de eis van b.b Het dictaat Programma van Eisen (2001) zal door Dhr. Van Kampen worden verstuurd per naar ons. (Mark Wijmans en/of Dennis in t Veld). Tevens via de TU Delft te verkrijgen als download. De fase PvE/Voorverkenning duurt ongeveer 3 weken in plaats van de 2 zoals nu aangegeven. Ontwerpen Wij moeten bepalen hoe de varianten worden opgesteld. Dit kan per student een variant of bijvoorbeeld een student onderzoekt bouwfysische ingrepen en de andere student de bouwtechnische. We kunnen ook bepalen dat de varianten uit het PvE zullen vloeien, waarbij we aangeven op welke punten daarbij wordt gelet per variant. Ontwerpen zal op SO/VO niveau gebeuren. Maak ook schetsen van verschillende hoeveelheden woningen binnen het huidige volume. Uitwerking Uitgewerkte product zal op DO+ niveau zijn en begroot worden. Presentatie Bij de presentatie duidelijk het probleem en de context presenteren. Conclusie Er moeten nog enkele kleine veranderingen in het PvA worden doorgevoerd. Algemene indruk over het PvA is positief. Persoonlijk besluit Het Plan van Aanpak zal door ons worden aangepast op de punten die tijdens de bespreking zijn aangekaart. 14

15 Notulen Feedback GO/NOGO, A. van Kampen en G. Slappendel Locatie: Roeleveld-Sikkes, Den Haag Tijd: 14:00-15:00 Aanwezig: dhr. A. van Kampen, dhr. G. Slappendel, Mark Wijmans, Dennis in t Veld notulen tevens verzonden aan Gerwin Slappendel ( ) Onderwerp(en) Bij deze bespreking is de uitkomst van de laatste presentatie van het PvA, dat is beoordeeld met een NOGO, besproken. Het doel is om bij deze bespreking alle betrokken partijen voor dit afstudeerproject in te lichten en te wijzen op de aandachtspunten voor de herkansing van de presentatie van het PvA. Inhoud Zoals mnr. van Kampen bij de presentatie zelf al aangaf, is volgens de HHS het project te oppervlakkig, ontbreekt er diepgang en ligt de focus te nadrukkelijk op het maken van producten. Dit komt mede omdat er een (uitgebreider) financieel onderzoek ontbreekt, en omdat de parkeergarage van het oorspronkelijke ontwerp niet wordt meegenomen in het project. Gerwin wilde duidelijkheid over de slaagkans van dit project. Mnr. van Kampen is van mening dat met dit onderwerp een afstudeerwaardig project kan worden gemaakt. Ook heeft mnr. van Kampen uitgelegd op welke vlakken het huidige afstuderen in de bouw verschilt van vroeger. De hoofdvraag moet breder worden gedefinieerd. Er moet een vraag worden geformuleerd die als antwoord een advies geeft over de aanpak die moet worden getroffen voor de herontwikkeling van een project. Het ontwerp voor Vijfhuizen dient dan als casus te worden behandeld. De tekeningen die worden gemaakt dienen hoogstens om de bevindingen in het project toe te lichten. Het project hoeft niet alleen op starterwoningen gericht te zijn. Wij als MD Advies dienen met dit project RSA advies te geven in de vorm van een stappenplan die zij kunnen volgen voor de beste aanpak voor de herontwikkeling van dit project. De nadruk komt dan meer te liggen op het financiële gedeelte. We moeten uitzoeken in welke doelgroep in die omgeving het geld zit. Daarnaast moet inzichtelijk worden welke kosten er zijn betrokken en hoe deze worden beïnvloed. Uiteindelijk moeten we uitzoeken wat er aan het ontwerp kan worden gewijzigd en wat voor invloed dat heeft op de prijs, wat zijn de kostenposten en wat zijn de mogelijke bouwtechnische ingrepen met wat voor financiële gevolgen. Hiervoor dienen we het gehele ontwerp te behandelen, dus alle 6 woningblokken en de parkeergarage. De onderzoeken kunnen vertalen in een financieel en bouwtechnisch onderzoek. De bevindingen dienen meetbaar te zijn volgens de SMART methodiek. De aanpak hiervoor bestaat veel uit veldwerk in de vorm van interviews. We dienen ontwikkelaars de vragen naar de aanpak van een dergelijk project. Conclusie Het plan van aanpak wordt aangepast op de volgende punten: - De hoofdvraag wordt aangepast zodat deze minder is gericht op producten, en meer op de gevraagde procedure voor een herontwikkeling voor een dergelijk project. - De producten worden afgestemd zodat deze de bevindingen in de onderzoeken reflecteren. - Het project vijfhuizen wordt heromschreven zodat deze wordt erkend als een casus in het afstudeerproject. - Het gehele ontwerp van Vijfhuizen wordt in het project betrokken, dus alle 6 de woonblokken en de parkeergarage. - De nadruk komt meer te liggen op een financieel onderzoek, en een bouwtechnisch onderzoek. 15

16 Persoonlijk besluit Wij passen het PvA aan en bespreken dit met aanstaande maandag ( ) met mnr. van Kampen om 16:00 op de HHS. Ondertussen houden we ook Gerwin op de hoogte. 16

17 Notulen Feedback afstudeeropdracht/pva, A. van Kampen Locatie: HHS, Den Haag Tijd: 16:00-17:00 Aanwezig: Dhr. Van Kampen, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Notulen tevens verzonden aan Dhr. Gerwin Slappendel ( ) Onderwerp(en) Bij deze bespreking is de huidige opvatting van het afstudeerproject behandeld om te kijken of nog in overeenstemming is met de HHS. Inhoud Het vooronderzoek is duidelijk en zit wij allen op één lijn: Inzicht krijgen in het project en in een herontwikkeling. Vervolgens doelgroep bepalen en een programma van eisen opstellen. Het onderzoek zal gaan over financiële consequenties van een herbestemming. Het doel is het haalbaar maken van de casus: project Vijfhuizen. Dit kan worden bereikt door: slimmer bouwen Kwaliteit verhogen/verlagen Meer euro s (meer woningen) Wij moeten een stappenplan maken over hoe (financiële) besluiten worden genomen bij een herbestemming. Het resultaat zal een conclusie/advies zijn aan Roeleveld-Sikkes. In het project zijn onder vier verschillende posten geld te vinden: 1. De kwaliteit van het pand, waar kan bezuinigd worden? 2. De doelgroep, dit leidt tot meer of minder woningen. meer woningen is meer opbrengt, minder woningen zijn duurdere woningen. 3. Investering van partners, om de grondprijs te verlagen. 4. Aanpassingen die dienen te worden gedaan t.b.v. bouwbesluit Inhoud project: inzichtelijk krijgen van een herontwikkeling strategie d.m.v. interviewen van (betrokken) partijen. De volgende hoofdvraag is vastgelegd: Op welke wijze kan het project Vijfhuizen worden herontwikkeld naar een haalbaar ontwerp? Dit vertaalt zich naar een halbaarheidsonderzoek met de volgende onderdelen: - Vaststellen van een doelgroep en een budget, dit wordt gedocumenteerd in een PvE - Financieel onderzoek In het financiële onderzoek worden twee stromen gehandhaafd; onderzoek naar de prijsbepaling en een onderzoek naar de prijsinvloed. Deze twee onderzoeken kunnen worden verdeeld over ons twee. Prijsopbouw, macro economie - Grondprijs - VON prijs - Kosten Koper - Grondquote - Belangen n betrokken partijen 17

18 Prijsinvloed, micro economie (kostenposten) - Parkeergarage - Loopdek, binnentuin - Materiaal - Bezuinigingen De volgende producten kunnen worden gemaakt om de bevindingen in het project te onderbouwen en aan te tonen: - Plattegronden schetsen, hier mee bepalen we nieuwe indelingen voor de nieuwe functie. - Overzicht van de kostenposten, en de prijsinvloeden. - Advies in de vorm van een stappenplan, rapportage. Bij de presentatie is belangrijk dat we een stappenplan laten zien voor het project. Conclusie Het financieel onderzoek bestaat uit vier onderdelen: Investering, doelgroep, kwaliteit pand en bouwbesluit Het financieel onderzoek wordt verdeeld in twee onderzoeken, macro economisch en micro economisch. De vier bovengenoemde aspecten komen aan bod in deze twee onderzoeken. Bij de presentatie moeten wij de focus leggen op het stappenplan. Persoonlijk besluit Wij gaan de wijzigingen die uit het overleg zijn voortgekomen aanpassen in het PvA. Deze aanpassingen zullen wij dinsdag doorvoeren, orvoeren, en tegelijk de presentatie voorbereiden. 18

19 Notulen projectontwikkeling, D. Sikkes Locatie: Roeleveld-Sikkes Architects, Den Haag Tijd: 16:00-17:00 Aanwezig: ir. D. Sikkes, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Notulen tevens verzonden aan ing. G. Slappendel ( ) Onderwerp(en) In een gesprek met dhr. D. Sikkes van Roeleveld-Sikkes willen wij inzicht krijgen in de aanpak van dergelijke herontwikkeling vraagstukken die vergelijkbaar zijn met ons project. Wat is een gebruikelijke aanpak in de praktijk voor een (her)ontwikkeling? Inhoud Belangrijk bij een herontwikkeling is om inzicht te krijgen in de markt situatie. Dit kan vanuit het oogpunt van zowel de ontwikkelaar, als de architect. RSA kijkt integraal naar dit probleem, zowel vanuit de ontwikkelaar als de architect. Er wordt gekeken naar markt en locatie bij de bepaling van een herontwikkeling. Voor een herontwikkeling in dit specifiek geval is het meest interessant om vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar te studeren, en dan vooral op het gebied van de omgeving (werkgelegenheid Schiphol)en het dorp zelf. Doelgroep bepaling Project Vijfhuizen is een interessant project, het dorp Vijfhuizen ligt onder de rook van Schiphol en er is daardoor veel werkgelegenheid in de buurt. Bij de bepaling van een doelgroep moet je kijken naar de plek, voor wie is deze interessant. Bij het bepalen van een doelgroep op een bepaalde locatie kan rekening worden gehouden met de volgende criteria: - Werkgelegenheid in de omgeving; - Gezinsamenstelling; - Bekendheid van Vijfhuizen (nader onderzoeken); - Opkomende woningmarkt. Vijfhuizen zou bijvoorbeeld erg geschikt zijn voor jonge gezinnen die graag landelijk willen wonen, maar waar de werkgelegenheid om de hoek ligt. Betrokken partijen Waarom is het nu interessant om in Vijfhuizen te ontwikkelen. Vijfhuizen staat goed bekend; De gemeente geeft veel ontwerp vrijheid; Er kan een goede prijs worden gevraagd; Er is een opkomende markt voor de woningbouw. Hoe bepaal je de partners voor een herontwikkeling: Je moet weten welke partijen mogelijk interesse hebben. Er zijn drie mogelijke partners: Beleggers Vraag naar duurdere huur. Ontwikkelaars Wanneer je een financieel sterke partij nodig hebt, relatief snelle besluitvorming. Woningbouwcorporatie wanneer je sociale huur wilt ontwikkelen. Deze worden gekort door de overheid middels extra belasting. Bij een selectie voor een ontwikkelaar wordt gekeken naar het specialisme van de ontwikkelende bouwer (utiliteit of woningbouw). In ons geval is het aan te raden om te zoeken naar een marktonderzoek, bijvoorbeeld bij een overheidsinstantie als het CBS, voor het gebied Vijfhuizen. 19

20 Er is een groot aanbod in Vijfhuizen en de gemeente heeft liever laagbouw. Niet alleen de gemeente speelt een rol, ook bovenliggende instanties als de provincie ie en de rijksoverheid spelen een rol in de markt bij de bepaling van de doelgroep. Als eerste is de Nota ruimtelijke ordening van toepassing, hierna is het provinciaal beleid van toepassing en daarna pas het gemeentelijke niveau. Tip: Bekijk het provinciaal iaal beleid op de website van Noord Holland, zoek daarbij naar woningbouw beleid op de site. Budget bepaling Het budget wordt bepaald aan de hand van de doelgroep. Die bepaald ook de inkomensgroep. Aan de hand van een percentage, van de inkomsten kan een gemiddelde worden bepaald. In Nederland wordt gemiddeld 25% aan het huishouden besteed. Dit is inclusief vaste lasten als gas, licht e.d. De middenklasse ligt in Nederland op een inkomen tussen de 35k en 55k. Een deel hiervan is dus gereserveerd voor de hypotheek (30 jaar) hoeveel dit in euro s is kun je bepalen door terug te rekenen. Inkomenspercentage is in elkaar geklapt in de afgelopen crisisjaren. Vanuit de overheden is het percentage wat aan woning wordt besteed gedrukt. Waar zijn de kosten uit opgebouwd: Grondkosten Bouwkosten Bijkomende kosten. Samen vormen deze kosten de stichtingskosten. Grond bij project Vijfhuizen is van de gemeente zelf. Grondprijzen zijn door de jaren heen erg opgevoerd doordat deze steeds zijn door verkocht. Hierbij is geanticipeerd op een verandering van de bestemming. De gemeente heeft de grond waarschijnlijk voor veel geld gekocht en kan deze nu niet voor een zelfde bedrag kwijt. Conclusie Er moet worden gekeken naar de markt en wat de locatie specifiek maakt. Vijfhuizen kan een interessante locatie zijn voor jonge gezinnen die landelijk willen wonen, Vijfhuizen ligt onder de rook van Schiphol waardoor er werkgelegenheid in de buurt is. Er zijn drie mogelijke partners, deze benader je in andere situaties. Bij de bepaling van een doelgroep wordt een demografisch marktonderzoek gedaan. (deze kan ook worden gezocht bij een overheidsinstantie als CBS) Budget kan worden bepaald door een inkomensgroep te nemen, van deze groep een percentage wat voor huisvesting is gereserveerd te nemen en hiervan de vaste lasten af te trekken. De hypotheeklasten blijven dan over. Hiermee is een budget te bepalen uitgaande van een 30-jarige hypotheek. De kosten zijn opgebouwd uit drie posten. De grond is van de gemeente en deze maakt hier waarschijnlijk verlies op. 20

21 Persoonlijk besluit In het vooronderzoek zullen we een aantal deelgebieden onderzoeken: Regelgeving (regionaal en provinciaal beleidsplan) Partners (wat zijn mogelijke investeerders) Doelgroep (demografisch marktonderzoek) Budget bepaling Bepaling opbouw kosten Grondkosten Bepaling van de 25% regel (aandeel inkomen beschikbaar voor huisvesting) De volgende partijen zijn interessant om te interviewen/spreken: Gemeente Haarlemmermeer Artikel Volkskrant over de woningmarkt in Zuid-Holland opzoeken en doornemen. Locatie: Dropbox\2013 afstuderen\afstuderen 2014\Vijfhuizen\1Doelgroep- Budgetbepaling PvE\Bronnen 21

22 Notulen planning, scriptie en vooronderzoek, A. van Kampen Locatie: HHS, Den Haag Tijd: 09:00-09:45 Aanwezig: Dhr. van Kampen, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Notulen tevens verzonden aan: Gerwin Slappendel Onderwerp(en) Planning, scriptie en vooronderzoek -> individueel PvA Inhoud Dhr. Van Kampen heeft de planning doorgekeken en de toets momenten (tussenpeiling, eindpeiling, presentatie) staan in de goede week. In het nieuwe afstuderen is de eindpeiling het moment waarop je het afstudeerproject moet verdedigen. Wat op papier staat is belangrijker geworden ten opzichte van het vroegere afstuderen waarbij de presentatie tie meer zwaarte had. Het is zo dat er een scriptie moet worden geschreven, bestaande uit een verantwoording van de methodiek die is toegepast en een eindproduct/adviesrapport (als bijlage). De scriptie moet zelfstandig leesbaar zijn en zal door een externe e beoordelaar worden beoordeeld. Indeling van een scriptie: Inleiding Voorwoord Probleemstelling Methodiek Bijlagen Conclusies Het vooronderzoek: Het belangrijkste wat we moeten doen is een hoofdstukindeling maken voor het eindrapport. We moeten bepalen wat we nodig hebben voor het financieel onderzoek. Hiermee kunnen we ook bepalen wat we in het financieel onderzoek gaan onderzoeken. Wij moeten zoveel mogelijk mindmaps maken om te voorkomen dat wij iets vergeten. Voor de doelgroep bepaling: makelaars benaderen en literatuur gebruiken om te onderbouwen. Voor tips over hoe om te gaan met statistieken kan Mevr. Van Kuijen worden benaderd. Conclusie Wij moeten een hoofdstukindeling maken, voor de rapportage van het vooronderzoek. Daarnaast dienen we goed te bepalen welke producten we na elke fase hebben afgerond, om mee te nemen in de volgende fase. De volgende afspraak met Dhr. Van Kampen om de individuele PvA s en de voortgang van het vooronderzoek te bespreken zal plaatsvinden op 25 maart 2014 om 10:30 op de Haagse Hogeschool. Persoonlijk besluit Wij zullen aan de slag gaan met het opstellen van een hoofdstuk indeling voor het rapport vooronderzoek. Hierna kunnen wij de hoofdstukken gaan vullen. 22

23 Notulen gemeentelijk beleid, J. Monster Locatie: Gemeentehuis Haarlemmermeer, Hoofddorp Tijd: 10:30-11:30 Aanwezig: Dhr. J. Monster, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Onderwerp(en) In een gesprek met Dhr. J. Monster van de gemeente Haarlemmermeer willen wij inzicht krijgen in de visie van de gemeente Haarlemmermeer r en de juridische aspecten waar wij rekening mee moeten houden. Inhoud Algemeen Kunt u iets meer over u zelf vertellen? (opleiding, vorig werk, politiek, ambitie? Jan Monster stelt zich voor. Hij is werkzaam bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer. De cluster Ruimtelijke Ontwikkeling houdt zich vooral bezig met bestemmingsplannen, structuurvisies en ook advisering op kleinere projecten die mogelijk tot een omgevingsvergunning leiden. Jan Monster heeft zelf meegewerkt aan het bestemmingsplan Ontwikkelingskader Hoe wordt het ontwikkelingskader (document) gebruikt? Het ontwikkelingskader is vooraf gemaakt aan het bestemmingsplan, als leidraad voor het opstellen van dit bestemmingsplan. De structuurvisie geeft aan wat er speelt elt en hoe je dit ruimtelijk kunt vertalen. Het is gemaakt als beleidsstuk en als toetsingskader voor het bestemmingsplan. Het ontwikkelingskader is geen verplichting en dient echt als ondersteuning voor het opstellen van structuurvisie en het bestemmingsplan. Wat is de visie van de gemeente voor Vijfhuizen als woonkern? Jan Monster wil ons voor deze vraag verwijzen naar een planoloog binnen de gemeente. Het is in het ontwikkelingskader te lezen. In deze visie, hoe ziet Vijfhuizen er volgens de gemeente uit over 10 jaar? Op basis van het bestemmingsplan: Deze moet om de 10 jaar worden herzien. Dit wil de gemeente doen op basis van ontwikkelingskader. Er zouden ook wijzigingen kunnen worden doorgevoerd middels een beheersverordening. De beheersverordening dient ervoor om juridisch de fysiek bestaande situatie vast te leggen. Het heeft dezelfde status als toetsingskader. In het bestemmingsplan zitten nog wel afwijkingsmogelijkheden. Er zijn hier ook mogelijkheden voor in het bestemmingsplan ingebouwd. Vijfhuizen heeft niet het etiket dat het geen groeigebied is. Het is een kleine kern en het is ook de bedoeling om dat zo te laten. Dat kun je ook als kwaliteit zien van het dorp: het dorpse karakter. Zijsprongetje: De provincie is ook een bengrijke overleg partner. Plannen van de gemeente moeten ook met de provincie worden overlegd en de provincie zal dit aan de eigen structuurvisie toetsen. In de structuurvisie van de provincie staat een verordening dat je van goeden huize moet komen als je buiten bestaand bebouwd gebied een inbreuk wil maken op het open landelijk karakter. Het is wel mogelijk mits je zo dicht mogelijk bij het dorps dna blijft. 23

MARK WIJMANS DENNIS IN T VELD MD ADVIES 08024219 +31 (0) 6 5182 3727. 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl. Bouwkundig advies verlener

MARK WIJMANS DENNIS IN T VELD MD ADVIES 08024219 +31 (0) 6 5182 3727. 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl. Bouwkundig advies verlener Bijlageboek groep: Plan van aanpak Drie Merenhof Projectstrategie om tot een advies te komen voor een herontwikkeling. DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

Bijlageboek prijsbepaling: Individueel plan van aanpak Prijsbepaling. Individueel Plan van Aanpak Mark Wijmans, Onderzoek naar de prijsbepaling.

Bijlageboek prijsbepaling: Individueel plan van aanpak Prijsbepaling. Individueel Plan van Aanpak Mark Wijmans, Onderzoek naar de prijsbepaling. Bijlageboek prijsbepaling: Individueel plan van aanpak Prijsbepaling Individueel Plan van Aanpak Mark Wijmans, Onderzoek naar de prijsbepaling. DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Scriptie Prijsbepaling Drie Merenhof. Wat vormt de totale prijs van een bouwproject

Scriptie Prijsbepaling Drie Merenhof. Wat vormt de totale prijs van een bouwproject Scriptie Prijsbepaling Drie Merenhof Wat vormt de totale prijs van een bouwproject MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl MD ADVIES Bouwkundig advies verlener ROELEVELD-SIKKES ARCHITECTS

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof 0 Onderzoeksresultaten Drie Merenhof Resultaten ter aanvulling van de scriptie Toelichting op het advies uit de rekentool DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 Agenda Een korte introductie. Stand van zaken Het stedenbouwkundige ontwerp Het concept beeldkwaliteitplan De architect, een introductie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Welkom Inleiding door wethouder Oordt 1 Opbouw presentatie Huidige situatie Uitgangspunten Het stedenbouwkundige plan Referentiebeelden

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

MEER PARKEREN VOOR MINDER. Voorronde opdracht van de 22 e Wiskunde A-lympiade

MEER PARKEREN VOOR MINDER. Voorronde opdracht van de 22 e Wiskunde A-lympiade MEER PARKEREN VOOR MINDER Voorronde opdracht van de 22 e Wiskunde A-lympiade 19 November 2010 1 Werkwijzer bij de voorronde opdracht van de Wiskunde A-lympiade 2010/2011 Deze Wiskunde A-lympiade opdracht

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013 Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen 18 maart Annen 2013 Waarom een bijeenkomst? Gemeente: woonwensenonderzoek gedaan Willen jullie graag spreken Willen weten wat jullie nu echt willen

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 14 mei 2013 vaststellen bestemmingsplan Hof van Lebret 2013

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 14 mei 2013 vaststellen bestemmingsplan Hof van Lebret 2013 Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: 120342 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 juni 2013 Steller: A. Ruiter Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 14 mei 2013 vaststellen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede AGENDA 1. Opening/welkom 2. Voorstellen: betrokken partijen en hun rol 3. Stand van Zaken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Exploitatieplan Spijkvoorderenk, 1e herziening.

Exploitatieplan Spijkvoorderenk, 1e herziening. Exploitatieplan Spijkvoorderenk, 1e herziening www.deventer.nl 1. Nota van herziening (toelichting) Aanleiding Bij het besluit van burgemeester en wethouders om het ontwerp Exploitatieplan Spijkvoorderenk

Nadere informatie

CPO in Langeraar-Oost

CPO in Langeraar-Oost CPO in Langeraar-Oost 3 maart 2014 PROGRAMMA CPO Langeraar-Oost Welkom Stand van zaken en hoofdlijnen plan Langeraar-Oost Zelf je woning bouwen en CPO Workshop: wensen en vragen Vervolg en afronding presentatie

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas WikiKids Atlas Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave. p. 43 2. Inleiding. p. 44 3. Uitleg en kerndoelen WikiKids Atlas. p. 46 3.1. Inleiding. p. 46 3.2. Uitleg WikiKids.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Stekeldijk Purmerend 20 juni 2016

Stekeldijk Purmerend 20 juni 2016 Stekeldijk Purmerend 20 juni 2016 Inhoud: Project Overleg buurt Ruimtelijke ordening: - Verkeer - Parkeren - Bodem - Schaduw - Flora en Fauna - Geluid - Planschade Planning Stekeldijk Purmerend locatie

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

,- v.o.n. Kamers Slaapkamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

,- v.o.n. Kamers Slaapkamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Kikstraat 0ONG 3907LC Veenendaal 328.500,- v.o.n. 2 onder 1 kap Eigenwijk is een project in deelgebied De Straten in Veenendaal-oost waarbij de geïnteresseerden en (potentiële) kopers meegedacht hebben

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 HR Instituut voor Financieel Management Pagina 0 Onroerend goed: Verbouw, uitbouw, nieuwbouw of huur? De Hogeschool Rotterdam zit op de locatie HES aan de Kralingse Zoom met

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

Henriet en Blom Vastgoed t.a.v. dhr. W. Henriet en F. Blom Akerdijk RC Badhoevedorp. Dienstverlening/Ondernemersplein

Henriet en Blom Vastgoed t.a.v. dhr. W. Henriet en F. Blom Akerdijk RC Badhoevedorp. Dienstverlening/Ondernemersplein Henriet en Blom Vastgoed t.a.v. dhr. W. Henriet en F. Blom Akerdijk 275 1171 RC Badhoevedorp Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Investerings/ opbrengst raming

Investerings/ opbrengst raming Definitief Investerings/ opbrengst raming Projectnaam Stedelijke Windenergie Overstad Projectlocatie Deelgebied Overstad te Alkmaar Opdrachtgever Energiebeheer Gemeente Alkmaar Datum 28 April 2005 Projectgroep

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Project: Molenkade, 3 woningen op locatie van voormalige koelcel. Datum: 30 januari 2015

Ruimtelijke onderbouwing. Project: Molenkade, 3 woningen op locatie van voormalige koelcel. Datum: 30 januari 2015 Ruimtelijke onderbouwing. Project: Molenkade, 3 woningen op locatie van voormalige koelcel. Datum: 30 januari 2015 1 Beschrijving van het bouwplan. Het plan bestaat uit het bouwen van 3 woningen aan de

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

De omschreven kaders voor de locatie Wegwijzer-Den Oord uit het Programma Ruimte 2.0 uit 2015 waren (ook grafisch weergegeven in het spinnenweb ):

De omschreven kaders voor de locatie Wegwijzer-Den Oord uit het Programma Ruimte 2.0 uit 2015 waren (ook grafisch weergegeven in het spinnenweb ): Startnotitie Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord Versie: 2.0 Datum: 2 januari 2017 Aanleiding en probleemstelling De door de raad vastgestelde Woonvisie 2016-2025 geeft aan dat er in de komende jaren vooral

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Bespreekstuk. Voor : Commissie ABZ. Van : College. Afdeling : Beleid en Ontwikkeling. Doorkiesnummer : Datum : concept

Bespreekstuk. Voor : Commissie ABZ. Van : College. Afdeling : Beleid en Ontwikkeling. Doorkiesnummer : Datum : concept Bespreekstuk Voor : Commissie ABZ Van : College Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Doorkiesnummer : Datum : concept Onderwerp : uitwerking begrip "groot maatschappelijk belang" I Aanleiding. In de raadsvergadering

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidskader 9 Hoofdstuk 3 Juridische toelichting 11 Hoofdstuk 4 Procedure en overleg 15

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Anne Franklaan - Montfoort

Anne Franklaan - Montfoort Presentatie klankbordgroep 31 januari 2012 g e m e e n t e M O N T F O O R T Inhoud van de presentatie 1. voortgang van het plan: planaanpassing 2. stappenplan / uitgangspunten 3. het aangepast plan 4.

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Van het raadslid de heer M. Lathouwers (SP) over mantelzorg aan Huis

Van het raadslid de heer M. Lathouwers (SP) over mantelzorg aan Huis gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6193 Inboeknummer 15bst00154 Beslisdatum B&W 24 februari 2015 Dossiernummer 15.09.103 (2.8.1) Raadsvragen Van het raadslid de heer M. Lathouwers (SP) over mantelzorg aan

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM J. Verstand. 4 november B4 Masterplan en 3B4 Zuid kaderwijziging

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM J. Verstand. 4 november B4 Masterplan en 3B4 Zuid kaderwijziging Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132450 Inboeknummer:132450 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 17 december 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente RVB Voorstel:

Gemeente RVB Voorstel: Gemeente i t) Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Parkeernormering

Nadere informatie

Evenwichtig woningaanbod

Evenwichtig woningaanbod ONDERZOEKSOPZET Evenwichtig woningaanbod 24 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Doel en probleemstelling van het onderzoek 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Probleemstelling

Nadere informatie