Bijlageboek groep: Notulenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlageboek groep: Notulenboek"

Transcriptie

1 Bijlageboek groep: Notulenboek Alle besprekingen binnen het afstudeerproject Met alle betrokken deskundigen

2 DENNIS IN T VELD (0) MARK WIJMANS (0) MD Advies ing. G. Slappendel, extern begeleider Bouwkundig advies verlener Alexanderstraat JL Den Haag Tel: Dhr. A. van Kampen, intern begeleider Dhr. J. Monster Mw. M. van Kuijen Ruimtelijke ordening Raadhuisplein AG Hoofddorp Tel: msc. M. Ruhl ir. D. Sikkes Sionstraat AD Voorburg Alexanderstraat JL Den Haag Tel: Versie Printversie donderdag 12 juni

3 Voorwoord Dit notulenboek is door ons, MD Advies opgesteld als één van de ondersteunende documenten voor ons afstudeerproject. Het afstudeerproject is een lang proces waar vele zaken worden besproken met meerder bronnen. Veel van deze zaken bevatten belangrijke informatie en beslismomenten. Als voorwaarde om effectief te werken, is het belangrijk om deze zaken vast te leggen. Zodoende kan er altijd worden teruggevonden welke beslissing op welk moment is gemaakt, en met welke reden. Vorm en inhoud van dit boek zijn ondersteunend voor overige werken en rapportages van het afstudeerproject Drie Merenhof. De hoofdstukindeling is per bespreking geordend, en de loop van het boek volgt een chronologische volgorden waarin de besprekingen zijn gehouden. Het boek is eenvoudig leesbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in achtergrondinformatie van het project. Het boek is in de eerste instantie bestemd voor MD Advies en de betrokkenen bij het project Drie Merenhof. Het boek is tevens ook inzichtelijk voor allen die geïnteresseerd zijn in dit afstudeerproject. Wij willen onze dank uitspreken aan alle betrokkenen die zijn vermeld in dit boek. Uw hulp is van onschatbare waarde gebleken bij dit project. In het bijzonder bedanken wij Gerwin Slappendel en Arie van Kampen, onze begeleiders. 3

4 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 6 Notulen keuze onderwerp, G. Slappendel... 7 Notulen feedback keuze onderwerp, A. van Kampen... 8 Notulen opdrachtvorming, G. Slappendel Notulen feedback PVA, G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen GO/NOGO, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen feedback PVA, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen Feedback GO/NOGO, A. van Kampen en G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Conclusi e Persoonlijk besluit Notulen Feedback afstudeeropdracht/pva, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen projectontwikkeling, D. Sikkes Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen planning, scriptie en vooronderzoek, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen gemeentelijk entelijk beleid, J. Monster Onderwerp(en) Inhoud Notulen individuele werkzaamheden, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen Vooronderzoek, voortgangspeiling, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen tussenpeiling, A. van Kampen, G. Slappendel en M. van Kuijen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen nulpunt en tool, A. van Kampen

5 Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Notulen projectontwikkeling, M. Ruhl Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen verdediging, G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen verdediging, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie Persoonlijk besluit Notulen presentatie verdediging, G. Slappendel Onderwerp(en) Inhoud Notulen presentatie verdediging ediging en voortgang, A. van Kampen Onderwerp(en) Inhoud Conclusie

6 Inleiding Besprekingen vormen een belangrijke informatiebron in dit afstudeerproject. Het bijhouden van deze overlegmomenten in notulen maakt het werk nauwkeuriger. Belangrijker is het feit dat beslissingen die tijdens besprekingen worden genomen, op deze manier terug te vinden zijn op datum. Zodoende de kunnen eventuele belangrijke beslissingen worden onderbouwd in andere werken. Voor dit afstudeerproject hebben wij verschillende disciplines en deskundigen geraadpleegd voor informatie en advies. Er is regelmatig overleg gepleegd met onze begeleiders van architectenbureau Roeleveld-Sikkes, en de Haagse Hogeschool. Deze besprekingen zijn vastgelegd in losse notulen volgens een vaste opbouw. Deze notulen zijn gebundeld in dit boek. Van begin tot eind is een duidelijke voortgang zichtbaar in deze notulen. De onderwerpen en beslissingen worden specifieker naarmate de tijd vordert. Van grof naar gedetailleerd, het notulenboek is een goed middel om de algemene voortgang van het afstudeerproces te bekijken. De eerste notulen zullen zeer beknopt zijn. Naderhand zijn wij overgestapt op een vast notuleersysteem, waarbij we achteraf dezelfde vragen stelden; wat is het onderwerp, wat is de conclusie en wat is het persoonlijk besluit voor de verdere werkzaamheden als uitgangspunt van de desbetreffende bespreking. 6

7 Notulen keuze onderwerp, G. Slappendel Aanwezig: Gerwin, Mark, Dennis 0648 Project 1: appartementen vijfhuizen omzetten (financiering) Project 2: woningen in Den Haag energie neutraal Begoniastraat Seniorwoning Vraag en aanbod (crisis) Markt Geld Ontwerp/herontwerp/transformatie Starter/gezin/studio/villa/penthouse Wat komt er en hoe ziet het eruit (intern) Wat is een alternatief op de huidige seniorwoning, welke beter afstemt op de vraag en het aanbod in de omgeving en hoe ziet het ontwerp van dat alternatief eruit? Of planning en financieel individueel Of ieder eigen eindproduct en tegelijk aan de onderwerpen werken Project financiering Hypotheek financiering Interview methoden in PvA toelichten Probleem is verkoop van oude woningen Vraag aan Jan Aspirant? Koper Piechart Probleem+doelstelling Verdeling onderzoek 7

8 Notulen feedback keuze onderwerp, A. van Kampen Door: Mark Aanwezig: Mnr. Van Kampen, Mvr. Van Kuijen, Mark, Dennis Vijfhuizen Groot risico Hoe gaan we het meten Evt. advies: overzicht Vraag aan RSA: Welk resultaat willen ze? Startpunt en eindpunt Opties wat betekend het als er i.p.v. 4 woningen 6,7,8,9, of 10 woningen Definieer het startpunt. 8

9 Notulen opdrachtvorming, G. Slappendel Door: Dennis Aanwezig: Gerwin, Mark, Dennis Per vraag probleemstelling en producten. RSA verondersteld dat door het verdubbelen van het aantal woningen en het halveren van de bouwkosten het plan kan worden her ontwikkeld. Ontwikkelingskosten laag houden -> zo min mogelijk veranderingen Dennis afwezig in week 1 omdat hij op wintersport is. Mail naar Arie van Kampen vragen of je voor de Vakantie het PvA kan presenteren. Mogelijk interview over: Woningcoorperatie, over de bouwgrond. Wat verwacht de ontwikkelaar Wat is de probleemstelling (doelstelling is het antwoord) Wat is het marktprobleem Wat is het financieringsprobleem Wat is het ontwerpprobleem RSA wilt weten welke variant financieel het meest haalbaar is Ontwikkelingskosten meenemen Literatuur en input per product verzamelen RSA veronderstelt dat halvering van de bouwkosten en verdubbeling van het aantal woningen het plan haalbaar maakt, wij controleren of dat waar is. 9

10 10

11 Notulen feedback PVA, G. Slappendel Locatie: RSA, Den Haag Aanwezig: Gerwin, Mark, Dennis Onderwerp(en) Plan van Aanpak (feedback) Inhoud Markt Het marktonderzoek kan kleiner worden gemaakt, doordat RSA stelt dat starters woningen zijn gewenst. Het markt onderzoek dient een onderzoek te worden naar de eisen van Starters resulterend in een Programma van Eisen. De vraag moet zijn wat is minimaal/dus maximaal nodig, i.v.m. drukken van de kosten. StaBu kan worden gebruikt als richtlijn om langs te lopen zodat alles wordt meegenomen. Financiering De vraagstelling, hoe zit de hypotheek markt in elkaar is te algemeen. Daarom zal dit onderzoek meer gericht zijn op calculeren. Het appartement mag niet te duur worden, dus wat mag een starters appartement maximaal kosten. Voorstel om de individuele onderzoeken niet op te delen in markt en financiering, maar financiering op te delen in Bouwkosten en Overige stichtingskosten. De doelstelling is verkoopbare appartementen voorstarters (afmeting en aankleding) Onderzoek/Uitwerking Aan het ontwerp heeft RSA een eis ten aanzien van de flexibiliteit. RSA wil graag dat de starters woningen later weer terug te bouwen zijn naar seniorenwoningen. Conclusie Het onderzoek zal zich enkel toeleggen op de transformatie van het ontwerp naar starterswoningen. Het markt onderzoek wordt kleiner en zal gaan over de eisen die worden gesteld aan een starterswoning. Het financieringsonderzoek zal worden opgedeeld in een onderzoek naar de bouwkosten en een onderzoek naar de overige stichtingskosten. Deze zullen individueel worden uitgewerkt. Het ontwerp dient flexibel te worden, zodat de starterswoningen weer terug naar seniorenwoningen kunnen worden omgebouwd. 11

12 Notulen GO/NOGO, A. van Kampen Locatie: De Haagse Hogeschool Tijd: 13:00 16:00 Aanwezig: Dennis, Mark, A. van Kampen, M.L. van Kuijen Onderwerp(en) Vandaag hebben we onze presentatie gehouden over ons PvA. Deze presentatie valt onder de cursus voortraject afstuderen en dient ter ondersteuning voor het maken van een goed plan van aanpak. De presentatie diende als toetsmoment en de uitslag bepaalt groen of rood licht voor de aanvang van het afstuderen zelf, GO of NOGO. Inhoud Wij hebben de presentatie gedaan samen met 3 andere afstudeergroepjes. Deze overige studenten hebben het gehele voortraject doorlopen en onze presentatie week op sommige punten daarom af. De algemene lijn van elke presentatie was het behandelen van het plan van aanpak. De volgende inhoud werd grofweg aangehouden: - Introductie - Onderwerp - Vraag-, probleem- en doelstelling - Werkmethode en flowchart - Individuele onderzoeken met werkmethode en flowchart - Afstemming met de bouwcompetenties Wij hebben als laatste ons PvA gepresenteerd. Op de competenties na was onze presentatie vrijwel gelijk met die van de overige studenten. Nadat alle presentaties zijn gehouden hebben we allemaal een uitslag gekregen die een GO of een NOGO bepaalden voor het afstuderen. Wij hebben een NOGO gekregen. De volgende punten zijn bepalend voor onze NOGO uitslag: - Over het algemeen is de strategie om van een PvE naar een herontwikkeling te komen niet duidelijk; - Alle betrokken partijen en belangen van het project moeten en inzichtelijk gemaakt worden; - De individuele onderzoeken en werkzaamheden moeten beter inzichtelijk gemaakt worden; - De eisen van de architect (opdrachtgever) moeten worden herzien; - De nadruk moet minder op een marktonderzoek gelegd worden, meer op een PvE en hoe deze wordt ontwikkeld; - Geen toelichting op de bouwcompetenties; Conclusie Op basis van de uitslag gaan wij het plan van aanpak aanpassen op de bovengenoemde punten. In week 3 van BLOK3 is de herkansing van dit traject en kunnen wij opnieuw presenteren om een GO te krijgen. 12

13 Persoonlijk besluit Wij bespreken deze punten met Gerwin. We passen het PvA aan en behandelen daarmee de volgende punten: - Wij bespreken en maken een duidelijk ontwikkelingsstrategie die de stappen tussen het PvE en de herontwikkeling beschrijven. Duidelijk moet worden hoe wij het PvE vertalen naar een ontwerp of varianten. - We bespreken met Gerwin wat alle betrokken partijen en hun belangen zijn in dit project. - We herzien met Gerwin de eisen die de opdrachtgever/architect aan ons stelt, bijvoorbeeld het behoud van het gevelbeeld. - Wij leggen de nadruk volledig op het ontwikkelen van een PvE. Daarnaast wordt nog wel marktonderzoek gedaan, maar deze wordt niet nadrukkelijk behandeld in het PvE. 13

14 Notulen feedback PVA, A. van Kampen Locatie: HHS, Den Haag Tijd: 14:00-15:00 Aanwezig: Dhr. Van Kampen, Mark Wijmans en Dennis in t Veld Tevens verzonden aan: Gerwin Slappendel Onderwerp(en) Plan van Aanpak Inhoud In wezen is het een herbestemming. Programma van Eisen Het programma van Eisen dient in twee stromen te worden opgesplitst in de flowchart: 1. RSA: Verkenning gebouw/vastleggen huidige situatie. 2. Doelgroep: Eisen en wensen van starters (inclusief budgetbepaling op basis van referenties) Bij de budget bepaling ook de grondkosten, btw. en bijvoorbeeld kosten van de architect ed. aftrekken van het budget van de starters om tot het bouwbudget te komen. Gebouw analyse, waar gaan we op analyseren? De ontsluiting, contouren, schil, constructie en voldoet het gebouw aan het huidige bouwbesluit, wat moet worden opgewaardeerd naar de eis van b.b Het dictaat Programma van Eisen (2001) zal door Dhr. Van Kampen worden verstuurd per naar ons. (Mark Wijmans en/of Dennis in t Veld). Tevens via de TU Delft te verkrijgen als download. De fase PvE/Voorverkenning duurt ongeveer 3 weken in plaats van de 2 zoals nu aangegeven. Ontwerpen Wij moeten bepalen hoe de varianten worden opgesteld. Dit kan per student een variant of bijvoorbeeld een student onderzoekt bouwfysische ingrepen en de andere student de bouwtechnische. We kunnen ook bepalen dat de varianten uit het PvE zullen vloeien, waarbij we aangeven op welke punten daarbij wordt gelet per variant. Ontwerpen zal op SO/VO niveau gebeuren. Maak ook schetsen van verschillende hoeveelheden woningen binnen het huidige volume. Uitwerking Uitgewerkte product zal op DO+ niveau zijn en begroot worden. Presentatie Bij de presentatie duidelijk het probleem en de context presenteren. Conclusie Er moeten nog enkele kleine veranderingen in het PvA worden doorgevoerd. Algemene indruk over het PvA is positief. Persoonlijk besluit Het Plan van Aanpak zal door ons worden aangepast op de punten die tijdens de bespreking zijn aangekaart. 14

15 Notulen Feedback GO/NOGO, A. van Kampen en G. Slappendel Locatie: Roeleveld-Sikkes, Den Haag Tijd: 14:00-15:00 Aanwezig: dhr. A. van Kampen, dhr. G. Slappendel, Mark Wijmans, Dennis in t Veld notulen tevens verzonden aan Gerwin Slappendel ( ) Onderwerp(en) Bij deze bespreking is de uitkomst van de laatste presentatie van het PvA, dat is beoordeeld met een NOGO, besproken. Het doel is om bij deze bespreking alle betrokken partijen voor dit afstudeerproject in te lichten en te wijzen op de aandachtspunten voor de herkansing van de presentatie van het PvA. Inhoud Zoals mnr. van Kampen bij de presentatie zelf al aangaf, is volgens de HHS het project te oppervlakkig, ontbreekt er diepgang en ligt de focus te nadrukkelijk op het maken van producten. Dit komt mede omdat er een (uitgebreider) financieel onderzoek ontbreekt, en omdat de parkeergarage van het oorspronkelijke ontwerp niet wordt meegenomen in het project. Gerwin wilde duidelijkheid over de slaagkans van dit project. Mnr. van Kampen is van mening dat met dit onderwerp een afstudeerwaardig project kan worden gemaakt. Ook heeft mnr. van Kampen uitgelegd op welke vlakken het huidige afstuderen in de bouw verschilt van vroeger. De hoofdvraag moet breder worden gedefinieerd. Er moet een vraag worden geformuleerd die als antwoord een advies geeft over de aanpak die moet worden getroffen voor de herontwikkeling van een project. Het ontwerp voor Vijfhuizen dient dan als casus te worden behandeld. De tekeningen die worden gemaakt dienen hoogstens om de bevindingen in het project toe te lichten. Het project hoeft niet alleen op starterwoningen gericht te zijn. Wij als MD Advies dienen met dit project RSA advies te geven in de vorm van een stappenplan die zij kunnen volgen voor de beste aanpak voor de herontwikkeling van dit project. De nadruk komt dan meer te liggen op het financiële gedeelte. We moeten uitzoeken in welke doelgroep in die omgeving het geld zit. Daarnaast moet inzichtelijk worden welke kosten er zijn betrokken en hoe deze worden beïnvloed. Uiteindelijk moeten we uitzoeken wat er aan het ontwerp kan worden gewijzigd en wat voor invloed dat heeft op de prijs, wat zijn de kostenposten en wat zijn de mogelijke bouwtechnische ingrepen met wat voor financiële gevolgen. Hiervoor dienen we het gehele ontwerp te behandelen, dus alle 6 woningblokken en de parkeergarage. De onderzoeken kunnen vertalen in een financieel en bouwtechnisch onderzoek. De bevindingen dienen meetbaar te zijn volgens de SMART methodiek. De aanpak hiervoor bestaat veel uit veldwerk in de vorm van interviews. We dienen ontwikkelaars de vragen naar de aanpak van een dergelijk project. Conclusie Het plan van aanpak wordt aangepast op de volgende punten: - De hoofdvraag wordt aangepast zodat deze minder is gericht op producten, en meer op de gevraagde procedure voor een herontwikkeling voor een dergelijk project. - De producten worden afgestemd zodat deze de bevindingen in de onderzoeken reflecteren. - Het project vijfhuizen wordt heromschreven zodat deze wordt erkend als een casus in het afstudeerproject. - Het gehele ontwerp van Vijfhuizen wordt in het project betrokken, dus alle 6 de woonblokken en de parkeergarage. - De nadruk komt meer te liggen op een financieel onderzoek, en een bouwtechnisch onderzoek. 15

16 Persoonlijk besluit Wij passen het PvA aan en bespreken dit met aanstaande maandag ( ) met mnr. van Kampen om 16:00 op de HHS. Ondertussen houden we ook Gerwin op de hoogte. 16

17 Notulen Feedback afstudeeropdracht/pva, A. van Kampen Locatie: HHS, Den Haag Tijd: 16:00-17:00 Aanwezig: Dhr. Van Kampen, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Notulen tevens verzonden aan Dhr. Gerwin Slappendel ( ) Onderwerp(en) Bij deze bespreking is de huidige opvatting van het afstudeerproject behandeld om te kijken of nog in overeenstemming is met de HHS. Inhoud Het vooronderzoek is duidelijk en zit wij allen op één lijn: Inzicht krijgen in het project en in een herontwikkeling. Vervolgens doelgroep bepalen en een programma van eisen opstellen. Het onderzoek zal gaan over financiële consequenties van een herbestemming. Het doel is het haalbaar maken van de casus: project Vijfhuizen. Dit kan worden bereikt door: slimmer bouwen Kwaliteit verhogen/verlagen Meer euro s (meer woningen) Wij moeten een stappenplan maken over hoe (financiële) besluiten worden genomen bij een herbestemming. Het resultaat zal een conclusie/advies zijn aan Roeleveld-Sikkes. In het project zijn onder vier verschillende posten geld te vinden: 1. De kwaliteit van het pand, waar kan bezuinigd worden? 2. De doelgroep, dit leidt tot meer of minder woningen. meer woningen is meer opbrengt, minder woningen zijn duurdere woningen. 3. Investering van partners, om de grondprijs te verlagen. 4. Aanpassingen die dienen te worden gedaan t.b.v. bouwbesluit Inhoud project: inzichtelijk krijgen van een herontwikkeling strategie d.m.v. interviewen van (betrokken) partijen. De volgende hoofdvraag is vastgelegd: Op welke wijze kan het project Vijfhuizen worden herontwikkeld naar een haalbaar ontwerp? Dit vertaalt zich naar een halbaarheidsonderzoek met de volgende onderdelen: - Vaststellen van een doelgroep en een budget, dit wordt gedocumenteerd in een PvE - Financieel onderzoek In het financiële onderzoek worden twee stromen gehandhaafd; onderzoek naar de prijsbepaling en een onderzoek naar de prijsinvloed. Deze twee onderzoeken kunnen worden verdeeld over ons twee. Prijsopbouw, macro economie - Grondprijs - VON prijs - Kosten Koper - Grondquote - Belangen n betrokken partijen 17

18 Prijsinvloed, micro economie (kostenposten) - Parkeergarage - Loopdek, binnentuin - Materiaal - Bezuinigingen De volgende producten kunnen worden gemaakt om de bevindingen in het project te onderbouwen en aan te tonen: - Plattegronden schetsen, hier mee bepalen we nieuwe indelingen voor de nieuwe functie. - Overzicht van de kostenposten, en de prijsinvloeden. - Advies in de vorm van een stappenplan, rapportage. Bij de presentatie is belangrijk dat we een stappenplan laten zien voor het project. Conclusie Het financieel onderzoek bestaat uit vier onderdelen: Investering, doelgroep, kwaliteit pand en bouwbesluit Het financieel onderzoek wordt verdeeld in twee onderzoeken, macro economisch en micro economisch. De vier bovengenoemde aspecten komen aan bod in deze twee onderzoeken. Bij de presentatie moeten wij de focus leggen op het stappenplan. Persoonlijk besluit Wij gaan de wijzigingen die uit het overleg zijn voortgekomen aanpassen in het PvA. Deze aanpassingen zullen wij dinsdag doorvoeren, orvoeren, en tegelijk de presentatie voorbereiden. 18

19 Notulen projectontwikkeling, D. Sikkes Locatie: Roeleveld-Sikkes Architects, Den Haag Tijd: 16:00-17:00 Aanwezig: ir. D. Sikkes, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Notulen tevens verzonden aan ing. G. Slappendel ( ) Onderwerp(en) In een gesprek met dhr. D. Sikkes van Roeleveld-Sikkes willen wij inzicht krijgen in de aanpak van dergelijke herontwikkeling vraagstukken die vergelijkbaar zijn met ons project. Wat is een gebruikelijke aanpak in de praktijk voor een (her)ontwikkeling? Inhoud Belangrijk bij een herontwikkeling is om inzicht te krijgen in de markt situatie. Dit kan vanuit het oogpunt van zowel de ontwikkelaar, als de architect. RSA kijkt integraal naar dit probleem, zowel vanuit de ontwikkelaar als de architect. Er wordt gekeken naar markt en locatie bij de bepaling van een herontwikkeling. Voor een herontwikkeling in dit specifiek geval is het meest interessant om vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar te studeren, en dan vooral op het gebied van de omgeving (werkgelegenheid Schiphol)en het dorp zelf. Doelgroep bepaling Project Vijfhuizen is een interessant project, het dorp Vijfhuizen ligt onder de rook van Schiphol en er is daardoor veel werkgelegenheid in de buurt. Bij de bepaling van een doelgroep moet je kijken naar de plek, voor wie is deze interessant. Bij het bepalen van een doelgroep op een bepaalde locatie kan rekening worden gehouden met de volgende criteria: - Werkgelegenheid in de omgeving; - Gezinsamenstelling; - Bekendheid van Vijfhuizen (nader onderzoeken); - Opkomende woningmarkt. Vijfhuizen zou bijvoorbeeld erg geschikt zijn voor jonge gezinnen die graag landelijk willen wonen, maar waar de werkgelegenheid om de hoek ligt. Betrokken partijen Waarom is het nu interessant om in Vijfhuizen te ontwikkelen. Vijfhuizen staat goed bekend; De gemeente geeft veel ontwerp vrijheid; Er kan een goede prijs worden gevraagd; Er is een opkomende markt voor de woningbouw. Hoe bepaal je de partners voor een herontwikkeling: Je moet weten welke partijen mogelijk interesse hebben. Er zijn drie mogelijke partners: Beleggers Vraag naar duurdere huur. Ontwikkelaars Wanneer je een financieel sterke partij nodig hebt, relatief snelle besluitvorming. Woningbouwcorporatie wanneer je sociale huur wilt ontwikkelen. Deze worden gekort door de overheid middels extra belasting. Bij een selectie voor een ontwikkelaar wordt gekeken naar het specialisme van de ontwikkelende bouwer (utiliteit of woningbouw). In ons geval is het aan te raden om te zoeken naar een marktonderzoek, bijvoorbeeld bij een overheidsinstantie als het CBS, voor het gebied Vijfhuizen. 19

20 Er is een groot aanbod in Vijfhuizen en de gemeente heeft liever laagbouw. Niet alleen de gemeente speelt een rol, ook bovenliggende instanties als de provincie ie en de rijksoverheid spelen een rol in de markt bij de bepaling van de doelgroep. Als eerste is de Nota ruimtelijke ordening van toepassing, hierna is het provinciaal beleid van toepassing en daarna pas het gemeentelijke niveau. Tip: Bekijk het provinciaal iaal beleid op de website van Noord Holland, zoek daarbij naar woningbouw beleid op de site. Budget bepaling Het budget wordt bepaald aan de hand van de doelgroep. Die bepaald ook de inkomensgroep. Aan de hand van een percentage, van de inkomsten kan een gemiddelde worden bepaald. In Nederland wordt gemiddeld 25% aan het huishouden besteed. Dit is inclusief vaste lasten als gas, licht e.d. De middenklasse ligt in Nederland op een inkomen tussen de 35k en 55k. Een deel hiervan is dus gereserveerd voor de hypotheek (30 jaar) hoeveel dit in euro s is kun je bepalen door terug te rekenen. Inkomenspercentage is in elkaar geklapt in de afgelopen crisisjaren. Vanuit de overheden is het percentage wat aan woning wordt besteed gedrukt. Waar zijn de kosten uit opgebouwd: Grondkosten Bouwkosten Bijkomende kosten. Samen vormen deze kosten de stichtingskosten. Grond bij project Vijfhuizen is van de gemeente zelf. Grondprijzen zijn door de jaren heen erg opgevoerd doordat deze steeds zijn door verkocht. Hierbij is geanticipeerd op een verandering van de bestemming. De gemeente heeft de grond waarschijnlijk voor veel geld gekocht en kan deze nu niet voor een zelfde bedrag kwijt. Conclusie Er moet worden gekeken naar de markt en wat de locatie specifiek maakt. Vijfhuizen kan een interessante locatie zijn voor jonge gezinnen die landelijk willen wonen, Vijfhuizen ligt onder de rook van Schiphol waardoor er werkgelegenheid in de buurt is. Er zijn drie mogelijke partners, deze benader je in andere situaties. Bij de bepaling van een doelgroep wordt een demografisch marktonderzoek gedaan. (deze kan ook worden gezocht bij een overheidsinstantie als CBS) Budget kan worden bepaald door een inkomensgroep te nemen, van deze groep een percentage wat voor huisvesting is gereserveerd te nemen en hiervan de vaste lasten af te trekken. De hypotheeklasten blijven dan over. Hiermee is een budget te bepalen uitgaande van een 30-jarige hypotheek. De kosten zijn opgebouwd uit drie posten. De grond is van de gemeente en deze maakt hier waarschijnlijk verlies op. 20

21 Persoonlijk besluit In het vooronderzoek zullen we een aantal deelgebieden onderzoeken: Regelgeving (regionaal en provinciaal beleidsplan) Partners (wat zijn mogelijke investeerders) Doelgroep (demografisch marktonderzoek) Budget bepaling Bepaling opbouw kosten Grondkosten Bepaling van de 25% regel (aandeel inkomen beschikbaar voor huisvesting) De volgende partijen zijn interessant om te interviewen/spreken: Gemeente Haarlemmermeer Artikel Volkskrant over de woningmarkt in Zuid-Holland opzoeken en doornemen. Locatie: Dropbox\2013 afstuderen\afstuderen 2014\Vijfhuizen\1Doelgroep- Budgetbepaling PvE\Bronnen 21

22 Notulen planning, scriptie en vooronderzoek, A. van Kampen Locatie: HHS, Den Haag Tijd: 09:00-09:45 Aanwezig: Dhr. van Kampen, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Notulen tevens verzonden aan: Gerwin Slappendel Onderwerp(en) Planning, scriptie en vooronderzoek -> individueel PvA Inhoud Dhr. Van Kampen heeft de planning doorgekeken en de toets momenten (tussenpeiling, eindpeiling, presentatie) staan in de goede week. In het nieuwe afstuderen is de eindpeiling het moment waarop je het afstudeerproject moet verdedigen. Wat op papier staat is belangrijker geworden ten opzichte van het vroegere afstuderen waarbij de presentatie tie meer zwaarte had. Het is zo dat er een scriptie moet worden geschreven, bestaande uit een verantwoording van de methodiek die is toegepast en een eindproduct/adviesrapport (als bijlage). De scriptie moet zelfstandig leesbaar zijn en zal door een externe e beoordelaar worden beoordeeld. Indeling van een scriptie: Inleiding Voorwoord Probleemstelling Methodiek Bijlagen Conclusies Het vooronderzoek: Het belangrijkste wat we moeten doen is een hoofdstukindeling maken voor het eindrapport. We moeten bepalen wat we nodig hebben voor het financieel onderzoek. Hiermee kunnen we ook bepalen wat we in het financieel onderzoek gaan onderzoeken. Wij moeten zoveel mogelijk mindmaps maken om te voorkomen dat wij iets vergeten. Voor de doelgroep bepaling: makelaars benaderen en literatuur gebruiken om te onderbouwen. Voor tips over hoe om te gaan met statistieken kan Mevr. Van Kuijen worden benaderd. Conclusie Wij moeten een hoofdstukindeling maken, voor de rapportage van het vooronderzoek. Daarnaast dienen we goed te bepalen welke producten we na elke fase hebben afgerond, om mee te nemen in de volgende fase. De volgende afspraak met Dhr. Van Kampen om de individuele PvA s en de voortgang van het vooronderzoek te bespreken zal plaatsvinden op 25 maart 2014 om 10:30 op de Haagse Hogeschool. Persoonlijk besluit Wij zullen aan de slag gaan met het opstellen van een hoofdstuk indeling voor het rapport vooronderzoek. Hierna kunnen wij de hoofdstukken gaan vullen. 22

23 Notulen gemeentelijk beleid, J. Monster Locatie: Gemeentehuis Haarlemmermeer, Hoofddorp Tijd: 10:30-11:30 Aanwezig: Dhr. J. Monster, Mark Wijmans, Dennis in t Veld Onderwerp(en) In een gesprek met Dhr. J. Monster van de gemeente Haarlemmermeer willen wij inzicht krijgen in de visie van de gemeente Haarlemmermeer r en de juridische aspecten waar wij rekening mee moeten houden. Inhoud Algemeen Kunt u iets meer over u zelf vertellen? (opleiding, vorig werk, politiek, ambitie? Jan Monster stelt zich voor. Hij is werkzaam bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer. De cluster Ruimtelijke Ontwikkeling houdt zich vooral bezig met bestemmingsplannen, structuurvisies en ook advisering op kleinere projecten die mogelijk tot een omgevingsvergunning leiden. Jan Monster heeft zelf meegewerkt aan het bestemmingsplan Ontwikkelingskader Hoe wordt het ontwikkelingskader (document) gebruikt? Het ontwikkelingskader is vooraf gemaakt aan het bestemmingsplan, als leidraad voor het opstellen van dit bestemmingsplan. De structuurvisie geeft aan wat er speelt elt en hoe je dit ruimtelijk kunt vertalen. Het is gemaakt als beleidsstuk en als toetsingskader voor het bestemmingsplan. Het ontwikkelingskader is geen verplichting en dient echt als ondersteuning voor het opstellen van structuurvisie en het bestemmingsplan. Wat is de visie van de gemeente voor Vijfhuizen als woonkern? Jan Monster wil ons voor deze vraag verwijzen naar een planoloog binnen de gemeente. Het is in het ontwikkelingskader te lezen. In deze visie, hoe ziet Vijfhuizen er volgens de gemeente uit over 10 jaar? Op basis van het bestemmingsplan: Deze moet om de 10 jaar worden herzien. Dit wil de gemeente doen op basis van ontwikkelingskader. Er zouden ook wijzigingen kunnen worden doorgevoerd middels een beheersverordening. De beheersverordening dient ervoor om juridisch de fysiek bestaande situatie vast te leggen. Het heeft dezelfde status als toetsingskader. In het bestemmingsplan zitten nog wel afwijkingsmogelijkheden. Er zijn hier ook mogelijkheden voor in het bestemmingsplan ingebouwd. Vijfhuizen heeft niet het etiket dat het geen groeigebied is. Het is een kleine kern en het is ook de bedoeling om dat zo te laten. Dat kun je ook als kwaliteit zien van het dorp: het dorpse karakter. Zijsprongetje: De provincie is ook een bengrijke overleg partner. Plannen van de gemeente moeten ook met de provincie worden overlegd en de provincie zal dit aan de eigen structuurvisie toetsen. In de structuurvisie van de provincie staat een verordening dat je van goeden huize moet komen als je buiten bestaand bebouwd gebied een inbreuk wil maken op het open landelijk karakter. Het is wel mogelijk mits je zo dicht mogelijk bij het dorps dna blijft. 23

MARK WIJMANS DENNIS IN T VELD MD ADVIES 08024219 +31 (0) 6 5182 3727. 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl. Bouwkundig advies verlener

MARK WIJMANS DENNIS IN T VELD MD ADVIES 08024219 +31 (0) 6 5182 3727. 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl. Bouwkundig advies verlener Bijlageboek groep: Plan van aanpak Drie Merenhof Projectstrategie om tot een advies te komen voor een herontwikkeling. DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

Scriptie Prijsbepaling Drie Merenhof. Wat vormt de totale prijs van een bouwproject

Scriptie Prijsbepaling Drie Merenhof. Wat vormt de totale prijs van een bouwproject Scriptie Prijsbepaling Drie Merenhof Wat vormt de totale prijs van een bouwproject MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl MD ADVIES Bouwkundig advies verlener ROELEVELD-SIKKES ARCHITECTS

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof 0 Onderzoeksresultaten Drie Merenhof Resultaten ter aanvulling van de scriptie Toelichting op het advies uit de rekentool DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 Agenda Een korte introductie. Stand van zaken Het stedenbouwkundige ontwerp Het concept beeldkwaliteitplan De architect, een introductie

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013 Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen 18 maart Annen 2013 Waarom een bijeenkomst? Gemeente: woonwensenonderzoek gedaan Willen jullie graag spreken Willen weten wat jullie nu echt willen

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede AGENDA 1. Opening/welkom 2. Voorstellen: betrokken partijen en hun rol 3. Stand van Zaken

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

MEER PARKEREN VOOR MINDER. Voorronde opdracht van de 22 e Wiskunde A-lympiade

MEER PARKEREN VOOR MINDER. Voorronde opdracht van de 22 e Wiskunde A-lympiade MEER PARKEREN VOOR MINDER Voorronde opdracht van de 22 e Wiskunde A-lympiade 19 November 2010 1 Werkwijzer bij de voorronde opdracht van de Wiskunde A-lympiade 2010/2011 Deze Wiskunde A-lympiade opdracht

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

CPO in Langeraar-Oost

CPO in Langeraar-Oost CPO in Langeraar-Oost 3 maart 2014 PROGRAMMA CPO Langeraar-Oost Welkom Stand van zaken en hoofdlijnen plan Langeraar-Oost Zelf je woning bouwen en CPO Workshop: wensen en vragen Vervolg en afronding presentatie

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede 1 e of 2 e keer Wie was er de vorige keer ook? Wie niet? NIEUWS NA DE VORIGE KEER

Nadere informatie

Investerings/ opbrengst raming

Investerings/ opbrengst raming Definitief Investerings/ opbrengst raming Projectnaam Stedelijke Windenergie Overstad Projectlocatie Deelgebied Overstad te Alkmaar Opdrachtgever Energiebeheer Gemeente Alkmaar Datum 28 April 2005 Projectgroep

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 HR Instituut voor Financieel Management Pagina 0 Onroerend goed: Verbouw, uitbouw, nieuwbouw of huur? De Hogeschool Rotterdam zit op de locatie HES aan de Kralingse Zoom met

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas

WikiKids Atlas. Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas WikiKids Atlas Lerarenhandleiding Project WikiKids Atlas 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave. p. 43 2. Inleiding. p. 44 3. Uitleg en kerndoelen WikiKids Atlas. p. 46 3.1. Inleiding. p. 46 3.2. Uitleg WikiKids.

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

[VER]BOUWwijzer. voor het particuliere woonhuis

[VER]BOUWwijzer. voor het particuliere woonhuis [VER]BOUWwijzer voor het particuliere woonhuis Zelf bouwen of verbouwen? Wij gaan [ver]bouwen!? Prologue HOME is graag uw partner in de verwezenlijking van uw nieuwe droom woning! Wij hebben onze diensten

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

WoonActiePlan (WAP) PvdA Pijnacker-Nootdorp

WoonActiePlan (WAP) PvdA Pijnacker-Nootdorp WoonActiePlan (WAP) PvdA Pijnacker-Nootdorp 1. Inleiding De woningmarkt zit in het slop, ook in Pijnacker-Nootdorp. Zo blijven de plannen voor Oranjepark al jaren bij plannen. De maatregelen om uit de

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

algemeen gebou, bouwkundige ontwerpen en uitwerkingen t: 06 26 102 791, e: info@mgarchit.nl, w: www.mgarchit.nl, a: vasteland 29, 3011 bj, rotterdam

algemeen gebou, bouwkundige ontwerpen en uitwerkingen t: 06 26 102 791, e: info@mgarchit.nl, w: www.mgarchit.nl, a: vasteland 29, 3011 bj, rotterdam algemeen Dank u voor interesse in gebou. Gebou is een jong buro dat esthetische bouwkundige ontwerpen en uitwerkingen maakt. Wij richten ons vooral op het segment kleinschalige nieuwbouw en renovatie van

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Huurprijs: 2.950,16. Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.

Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Huurprijs: 2.950,16. Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd. Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft Huurprijs: 2.950,16 Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft Papsouwselaan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Ontwerpfase 1. Voorlopige vraagstelling bij het project 2. Aanleiding/motivatie/verantwoording van het project

Ontwerpfase 1. Voorlopige vraagstelling bij het project 2. Aanleiding/motivatie/verantwoording van het project Ontwerpfase 1. Voorlopige vraagstelling bij het project Heeft een fysiotherapeutische behandeling gegeven in snoezelruimtes (m.b.v. aanwezig materiaal) aan kinderen en volwassenen met een meervoudige handicap

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013;

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; overwegende dat het vanwege regionale

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Raadsvsorstel2012.0020078 Poriefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen l J. J. Nobel Steiler J. Vijfhuizen Collegevergadering 15 mei 2012 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Bij de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n.

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n. Bouwkavels 530 m2 voor 148.500 v.o.n. Beste heer / mevrouw, Is een woning bouwen ook uw droom? In de prachtige nieuwe wijk Stadszicht II Tholen worden ruime kavels aangeboden. Op deze kavels kunt u uw

Nadere informatie

Actieve. verkoopondersteuning

Actieve. verkoopondersteuning Actieve verkoopondersteuning Wat is Actieve Verkoopondersteuning? Kopers van woningen zijn kritisch. U bent dat bij de aankoop van uw nieuwe woning, maar de mogelijke kopers van uw bestaande woning zijn

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening pagina 1 van 5 Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening 1. Aanleiding Op 18 juni 2013 is het Exploitatieplan Centrum Vlijmen, gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Plan van aanpak MARK WIJMANS. Stageminor Roeleveld-Sikkes Architects. Versie 4.2.3 08-03-2013

Plan van aanpak MARK WIJMANS. Stageminor Roeleveld-Sikkes Architects. Versie 4.2.3 08-03-2013 Plan van aanpak Stageminor Roeleveld-Sikkes Architects MARK WIJMANS Versie 4.2.3 08-03-2013 Printversie vrijdag 12 juli 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden... 4 1.1. Invulling van de minor... 4

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht 28 mei 2015 Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2013 waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd.

Nadere informatie