Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep 5"

Transcriptie

1 Embargo: Brussel, 9 mei 2006, u. Uitstekend resultaat voor de Solvay-groep in 1 e kwartaal 2006 Omzet van miljoen EUR (+20) en operationeel resultaat van 293 miljoen EUR (+34). Sterke vooruitgang voor de Farmaceutische activiteiten; groei in de sector Chemie en mooie prestatie van de sector Kunststoffen Netto resultaat Groep (238 miljoen EUR) is veel minder beïnvloed door niet-operationele bestanddelen dan het netto resultaat van het 1 e kwartaal In het 1 e kwartaal 2006 stijgt de omzet tot miljoen EUR, een toename met 20 in vergelijking met het 1 e kwartaal De omzet stijgt in elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten (+56), Chemie (+13) en Kunststoffen (+8). De REBIT (293 miljoen EUR) gaat met 34 vooruit in het 1 e kwartaal van 2006, in vergelijking met het 1 e kwartaal De operationele marge (REBIT op de omzet) komt dicht in de buurt van de 13, een toename in vergelijking met die van het 1 e kwartaal 2005 (11). Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten verdrievoudigt, dat van de sector Chemie groeit met 7, terwijl de sector Kunststoffen qua operationeel resultaat een prestatie neerzet die vergelijkbaar is (-2) met die van het uitstekende 1 e kwartaal Het netto resultaat van de Groep loopt op tot 238 miljoen EUR in het 1 er kwartaal Daarin zit een netto meerwaarde vervat uit de verkoop van de industriële folie aan Renolit (103 miljoen EUR) en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen ten bedrage van 88 miljoen EUR, waarvan 77 miljoen EUR voor herstructureringskosten in het kader van de doelstellingen van het «INSPIRE 1»-project van de sector Farmaceutische Producten, dat in 2010 gerealiseerd moet zijn. Het netto resultaat van de Groep voor het 1 e kwartaal 2006 is vergelijkbaar met dat van het 1 e kwartaal 2005 waarin 445 miljoen EUR vervat was, het resultaat namelijk van niet-voortgezette activiteiten en een meerwaarde uit verkoop en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen voor een bedrag van 322 miljoen EUR. De cash flow 2 van het 1 e kwartaal 2006 komt op 357 miljoen EUR en de REBITDA 3 op 406 miljoen EUR. De ratio netto schuld/eigen vermogen daalt tot 37 op het einde van het 1 e kwartaal 2006; eind 2005 was dit nog 43. De omzet van de sector Farmaceutische Producten 4 (672 miljoen EUR) stijgt in het 1 e kwartaal 2006 met 56 ; hij neemt toe in elk van de therapeutische specialisaties. Dit geldt vooral voor de «Cardiometabolica», waarin 114 miljoen EUR voor fenofibraat, de «blockbuster» van Fournier Pharma, die onze verwachtingen ruim inlost. De onderzoeksinspanning (108 miljoen EUR ; 16 van de verkoop) is significant hoger in het 1 e kwartaal Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten is voor het 1 e kwartaal 2006 bijzonder hoog en bedraagt 124 miljoen EUR. Over 2006 in zijn geheel zullen het resultaat en de marges van Solvay Pharmaceuticals beter zijn dan in De sector Farmaceutische Producten heeft vertrouwen in zijn vermogen om de in het kader van het «INSPIRE 1»-project aangekondigde doelstellingen tegen 2010 te realiseren. De omzet van de sector Chemie groeit met 13. Het resultaat (REBIT van 88 miljoen EUR) verbetert met 7 in het 1 e kwartaal 2006, in vergelijking met het toch al hoge niveau van het 1 e kwartaal Deze prestatie was mogelijk dank zij een volgehouden globaal evenwicht tussen aanbod en vraag, een strenge kostenbeheersing en stijgende verkoopprijzen in bepaalde activiteiten, in het bijzonder dan natriumcarbonaat en de fluorspecialiteiten, dit alles bij energiekosten die stijgen tot een zeer hoog peil. De omzet van de sector Kunststoffen groeit met 8. Het resultaat (REBIT van 104 miljoen EUR) handhaaft zich op een vergelijkbaar niveau (-2) als het exceptioneel resultaat van het 1 e kwartaal De Specialiteiten (Speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems) gaan erop vooruit in vergelijking met het 1 e kwartaal 2005, dank zij hogere volumes, terwijl prijsverhogingen over het algemeen de invloed van de kostenstijgingen hebben beperkt. De Vinylproducten trekken de lijn van het 4 e kwartaal van 2005 door, maar presteren minder goed dan in het uitzonderlijke 1 e kwartaal De groeiende vraag naar PVC die wordt vastgesteld, al was de vraag al beter dan men in het seizoen kon verwachten, zou verdere prijsverhogingen moeten mogelijk maken, terwijl de ethyleenprijzen fors stijgen. «De drie sectoren van de Groep hebben het jaar 2006 zeer goed ingezet. Over het geheel van het jaar 2006 en rekening houdend met de huidige macro-economische omstandigheden, zou de Solvay-groep een goede vooruitgang moeten realiseren qua omzet en operationeel resultaat.» 1 Zie ook het commentaar op pagina 7 2 Netto resultaat plus totaal afschrijvingen 3 REBITDA : REBIT, vóór recurrente afschrijvingen 4 In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten is de opbrengst van Fournier Pharma sedert 1 augustus 2005 opgenomen.

2 Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep 5 (behalve gegevens per aandeel, in EUR) 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 Omzet REBIT Niet-recurrente bestanddelen EBIT n.s. Financieringskosten Winstbelastingen n.s. Niet-voortgezette activiteiten Netto resultaat van de Groep Netto resultaat (aandeel van Solvay) Totaal afschrijvingen REBITDA Cash flow (par aandeel, in EUR) Netto resultaat per aandeel 6 3,86 2,80-27 Netto schulden/eigen vermogen-ratio Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep De niet-recurrente bestanddelen vertonen in het 1 e kwartaal 2006 een negatief saldo van 88 miljoen EUR, waarvan 77 miljoen EUR voor herstructureringskosten in het kader van de doelstellingen van de sector Farmaceutische Producten. De financieringskosten belopen 22 miljoen EUR, en benaderen die van het 1 e schuld is er een vast tarief van 71. kwartaal Voor de financiële De winstbelastingen lopen in het 1 e kwartaal 2006 op tot 48 miljoen EUR, wat neerkomt op een belastingvoet van 25, rekening houdend met de belastingkredieten in Duitsland en in Spanje. Dit bedrag aan belastingen is niet vergelijkbaar met dat van dezelfde periode van vorig jaar, omdat in 2005 belangrijke voorzieningen dienden aangelegd, die gedeeltelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn. De opbrengst uit niet-voortgezette activiteiten behelst : - In het 1 e kwartaal 2005 de netto meerwaarde (443 miljoen EUR) op de verkoop op 6 januari 2005 van de Amerikaanse en Europese participatie van Solvay in de activiteit hogedichtheidspolyethyleen aan BP en de netto opbrengst van de activiteit industriële folie ; - In het 1 e kwartaal 2006 het netto resultaat en de netto meerwaarde (103 miljoen EUR) op de verkoop in maart 2006 van de industriële folie aan Renolit. Het netto resultaat van de Groep komt op 238 miljoen EUR. Het netto resultaat per aandeel in het 1 e kwartaal 2006 bedraagt 2,80 EUR, te vergelijken met de 3,86 EUR voor dezelfde periode in Rekening waarop Deloitte een beperkt nazicht heeft uitgevoerd. 6 Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptie-programma s, of in totaal aandelen in het 1e kwartaal 2005 en in het 1 e kwartaal /11 -

3 De afschrijvingen belopen 119 miljoen EUR, dat is 9 meer dan die van het 1 e kwartaal De cash flow bedraagt 357 miljoen EUR ; hij daalt met 18, waarbij rekening gehouden wordt met de evolutie van het netto Groepsresultaat, waarin veel minder significante niet-operationele bestanddelen zijn opgenomen dan in het 1 e kwartaal De REBITDA bedraagt 406 miljoen, een toename met 29. Het eigen vermogen klimt op het einde van het 1 e kwartaal 2006 op tot miljoen EUR, een toename met 255 miljoen EUR in vergelijking met het einde van het jaar Op 31 maart 2006 is de netto schuld van de Groep 146 miljoen EUR lager dan die op 31 december 2005 en bedraagt miljoen EUR. De verhouding netto schuld/eigen vermogen is 37, en is dus lager dan die op het einde van het jaar 2005 (43). RESULTATEN PER SEGMENT 7 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 OMZET GROEP Farmaceutische Producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen REBIT GROEP Farmaceutische Producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen REBITDA GROEP Farmaceutische Producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen Het resultaat per segment omvat het resultaat van de 3 sectoren van de Groep alsook de niet-toegewezen bestanddelen. - 3/11 -

4 FINANCIELE SITUATIE IFRS GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (enkel gegevens per aandeel, in EUR) 1 e kwartaal e kwartaal 2006 Omzet Kosten van verkoop Brutomarge Commerciële en administratieve kosten Kosten van onderzoek en ontwikkeling Andere bedrijfskosten en -opbrengsten 1-2 Andere financiële kosten en opbrengsten -7-6 REBIT Niet-recurrente bestanddelen EBIT Kosten van schulden Belastingen 4-48 Niet-voortgezette activiteiten Nettoresultaat van de Groep Belangen van derden -5-6 Aandeel van Solvay in netto resultaat Nettoresultaat per aandeel (in EUR) 3,86 2,80 Nettoresultaat per aandeel na verwateringseffect (*) (in EUR) 3,84 2,79 (*) berekend op basis van het aantal aandelen verwaterd door de uitgifte van de aandelenopties GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 1 e kwartaal e kwartaal 2006 EBIT Afschrijvingen Wijziging in het bedrijfskapitaal Wijziging in de voorzieningen Betaalde belastingen Anderen Kasstromen uit operationele activiteiten Aankoop/overdracht van participaties Aankoop/overdracht van vaste activa Inkomsten uit participaties 0 0 Wijziging in de financiële vorderingen -7 3 Effect van veranderingen in de consolidatiemethode 7 0 Kasstromen uit investeringsactiviteiten Verhoging/terugbetaling van kapitaal Aankoop/overdracht van eigen aandelen Wijziging in de aangegane leningen 4 50 Kosten van schulden Dividenden Kasstromen uit financieringsactiviteiten Netto wijziging in de geldmiddelen Omrekeningsverschillen 10-3 Geldmiddelen bij de opening van het boekjaar Geldmiddelen bij de sluiting van het boekjaar /11 -

5 GECONSOLIDEERDE BALANS * Op 31 december 2005 Op 31 maart 2006 Vaste activa Immateriële activa Consolidatieverschillen Materiële vaste activa Andere participaties Uitgestelde belastingvorderingen Financiële vorderingen e.a. lange termijn activa Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Fiscale vorderingen Andere vorderingen op korte termijn Geldmiddelen en kasequivalenten Activa bestemd voor verkoop TOTAAL DER ACTIVA Totaal eigen vermogen Eigen vermogen Belangen van derden Langlopende verplichtingen Voorzieningen op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële schulden op lange termijn Andere verplichtingen op lange termijn Kortlopende verplichtingen Voorzieningen op korte termijn Financiële schulden op korte termijn Handelsschulden Fiscale schulden Andere verplichtingen op korte termijn Passiva bij voor verkoop bestemde activa TOTAAL DER PASSIVA * De Groep verwacht geen belangrijke impact op zijn balans van het aantreden op 1 januari 2006 van het IFRIC4 ("International Financial Reporting Interpretations Committee 4" dat wil nagaan of in een akkoord ook een huurcontract is opgenomen ). TABEL VAN DE EVOLUTIE VAN HET EIGEN VERMOGEN Rechtstreeks Aandeel Totaal Eigen Omrekeningsverschillen in de eigen vermogen opgenomen Eigen Kapitaal Agio Reserves van eigen aandelen derden middelen middelen Boekwaarde aan einde periode (31/12/2005) Resultaat over de periode Kostprijs aandelenopties Dividenden Wisselkoersverschillen Verwerving/vervreemding van eigen aandelen Nettowinsten en verliezen niet in de resultaatrekening geboekt Kapitaalsverhoging Andere schommelingen Boekwaarde aan einde periode (31/03/2006) /11 -

6 RESULTAAT PER SEGMENT 7 De hiernavolgende tabel geeft de omzet weer, zonder uitsluiting van verkoopsactiviteiten tussen de sectoren onderling. Hij vermeldt ook het resultaat per segment, met inbegrip van de niet-recurrente bestanddelen (EBIT). 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 OMZET GROEP Farmaceutische producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen EBIT GROEP n.s. Farmaceutische producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen n.s. - 6/11 -

7 BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT BESCHOUWINGEN BIJ HET RESULTAAT VAN DE SOLVAY-GROEP OVER HET EERSTE KWARTAAL 2006 SECTOR FARMACEUTISCHE PRODUCTEN Strategische ontwikkeling Versnelde strategische hervorming van de sector Farmaceutische Producten : integratie van Fournier Pharma en van Solvay Pharmaceuticals Sinds 1 augustus 2005 haalt de sector de opbrengsten van Fournier Pharma binnen. Deze overname voegt een belangrijke productlijn voor de behandeling van dyslipidemie toe aan de commerciële activiteit en het cardiologisch onderzoek van Solvay, in die mate zelfs dat dit nieuwe cardiometabolisch domein de belangrijkste therapeutische specialisatie wordt van Solvay. Het piloot-geneesmiddel, fenofibraat, gecommercialiseerd onder de naam TriCor in de USA en Lipanthyl elders in de wereld, is al een «blockbuster» die helemaal aan onze verwachtingen beantwoordt. Uitgaande van deze overname heeft Solvay Pharmaceuticals een strategie voor de integratie en de hervorming van zijn organisatie uitgewerkt (het «INSPIRE» -project). Zo heeft de sector Farmaceutische Producten de ambitie een gemiddelde groei van zijn omzet 8 te lanceren die hoger is dan 7 9 per jaar en tegen 2010 een operationele marge te halen van 20. Om dit doel te bereiken wendt de sector zijn middelen voor onderzoek en ontwikkeling bij voorkeur aan in een beperkt aantal zorgvuldig gekozen therapeutische specialisaties: cardiometabolisme, neurowetenschap, griepvaccins en pancreatische enzymen. Wat gastro-enterologie en gynaecologie/andrologie betreft, zal voortaan de aandacht vooral gaan naar aanwezigheid op de markt, met bestaande en gevestigde geneesmiddelen. De sector heeft zich ook ten doel gesteld geleidelijk een jaarlijkse kostenbesparing door te voeren die 300 miljoen EUR zal bedragen tegen het jaar Hiertoe zal hij de totale structuur van zijn organisatie zo efficiënt mogelijk maken, zowel in geografisch als in functioneel opzicht. De uitvoering van dit besparingsplan is ingegaan in het 4 e kwartaal 2005 en vordert zoals aangekondigd. De realisatie van de doelstellingen van de Farmaceutische sector komt almaar dichterbij. Inzake O&O en de uitbreiding van de activiteiten is men toe aan enkele belangrijke etappes: bifeprunox, voor de behandeling van schizofrenie, bevindt zich nu in een belangrijke fase. Zoals eerder al meegedeeld denken Solvay en zijn partner in de USA, Wyeth Pharmaceuticals, het registratiedossier in één van de komende maanden bij de FDA in te dienen (voor de Amerikaanse markt). Op het gebied van de fenofibraten heeft Solvay Pharmaceuticals beslist de O&O-inspanningen voor de ontwikkeling van de opvolgers van TriCor /Lipanthyl te versnellen. Voorts herinneren wij eraan dat de resultaten die meegedeeld zijn na uitvoering van de FIELD-studie 10 gunstige klinische effecten aantonen bij diabetici van type 2 die geen cardiovasculaire voorgeschiedenis hebben. De studie heeft ook aangetoond dat fenofibraat gunstige microvasculaire effecten (voor ogen en nieren) combineert met macro-vasculaire. Dit biedt uitzicht op nieuwe toepassingen van fenofibraat, afzonderlijk of in combinatie met andere geneesmiddelen. Voorts wordt fenofibraat over het algemeen goed verdragen of het nu afzonderlijk of in combinatie met statines wordt gebruikt. Solvay Pharmaceuticals ontwikkelt diverse combinaties van die aard, waaronder Dualtis (een combinatie van fenofibraat en metformine) dat zich in klinische onderzoeksfase III bevindt en waarvoor men in 2006 in Europa een registratiedossier denkt in te dienen. Solvay Pharmaceuticals heeft in het 1 e kwartaal 2006 nieuwe akkoorden gesloten gericht op een grotere geografische expansie voor AndroGel, meer bepaald in Latijns-Amerika, verscheidene Aziatische landen, voor alle Afrikaanse landen en 5 bijkomende Europese landen (Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Griekenland). Voorts loopt de valideringsprocedure van de nieuwe fabriek voor vaccins op basis van cellencultuur stilaan af en zou zij in de komende weken worden afgerond. Deze nieuwe fabriek zal ook een vaccin tegen de vogelgriep kunnen produceren. In de Verenigde Staten heeft Solvay Pharmaceuticals een subsidie van 298 miljoen EUR gekregen van het Amerikaanse Departement van Volksgezondheid en Sociale Diensten (Health and Human Services of HHS) De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een griepvaccin op basis van cellencultuur en de voorbereideing van de bouw van een fabriek voor de productie van dit vaccin voor de Amerikaanse markt. 8 Op basis van de proforma omzet van 2004 waarin Fournier Pharma is inbegrepen, en die miljoen EUR bedraagt. 9 Boven het gemiddelde van de industrie, geschat op «Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes», is de meest uitgebreide studie tot op heden gewijd aan de preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij diabetici. - 7/11 -

8 Kerncijfers Omzet van de belangrijkste producten e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 FARMACEUTISCHE SECTOR CARDIOMETABOLICA Fenofibraten Teveten Physiotens Aceon NEUROWETENSCHAP Serc Marinol Luvox GRIEPVACCINS Influvac PANCREATISCHE ENZYMEN (Creon ) GASTRO-ENTEROLOGIE Pantoloc Duspatal GYNAECOLOGIE/ANDROLOGIE Androgel Estratest Prometrium Commentaar In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten is sinds de 1 e augustus 2005 de opbrengst van Fournier Pharma begrepen. De omzet van de sector Farmaceutische Producten stijgt in het 1 e kwartaal 2006 tot 672 miljoen EUR in verhoging met 56. In een context van druk op de prijzen verhoogt de omzet in Europa vooral door de integratie van Fournier Pharma. Daartegenover staat dat de omzet in Noord-Amerika gunstig is geëvolueerd (+76) en een nieuw uitvoerrecord bereikt, onder meer in de opkomende landen en Rusland. Elk van de therapeutische specialisaties gaat vooruit. In de verkoop van cardiometabolica zijn ook de inkomsten uit fenofibraat (TriCor, Lipanthyl ) van Fournier Pharma (114 miljoen EUR) begrepen. Op te merken valt dat de verkoop van TriCor 145mg NFE door Abbott in de Verenigde Staten 205 miljoen USD bedraagt, een groei van 20 in vergelijking met het 1 e kwartaal 2005, een bevestiging te meer van de uitstekende eigenschappen van dit product. De verkoop van Teveten neemt toe met 15. Neurowetenschap boekt 29 vooruitgang dank zij de opmerkelijke groei van Serc (+48) en van Marinol (+19). De «griepvaccins» gaan eveneens vooruit met 38, zeker als men rekening houdt met de vaccinatiecampagnes in het zuidelijk halfrond die in een andere periode vallen dan de traditionele campagnes in Europa. De pancreatische enzymen (Creon ) groeien met 31. De gastro-enterologie en de gynaecologie/andrologie doen het respectievelijk 22 en 39 beter. De onderzoeksinspanning (108 miljoen EUR ;16 van de verkoop) stijgt sterk in het 1 e kwartaal 2006, gezien het belang en de bespoediging van bepaalde onderzoeksprojecten in «neurowetenschap» en «cardiometabolisme», vooral dan voor de versnelde ontwikkeling van de opvolgers vantricor /Lipanthyl om zo de waarde van de franchise voor fenofibraat te verhogen. Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten is voor het 1 e kwartaal 2006 bijzonder hoog en bedraagt 124 miljoen EUR, met inbegrip van een meerwaarde (17 miljoen EUR) op de verkoop van Estrogel, hormonale behandeling voor vrouwen in de Verenigde Staten. De uitvoering van het plan voor jaarlijkse besparingen van 300 miljoen EUR tegen 2010 wordt voortgezet zoals gepland en in het 1 e kwartaal 2006 zijn herstructureringskosten (77 miljoen EUR) gedaan. Voorts herinneren wij eraan dat het resultaat van het 1 e kwartaal 2005 (42 miljoen EUR) ook de schadevergoeding van Barr (8 miljoen EUR) bevatte alsook de opbrengst van het afstoten van minder belangrijke producten (12 miljoen EUR). De operationele marge van de sector Farmaceutische Producten bereikt in het 1 e kwartaal 2006 de 18, tegenover 10 in het 1 e kwartaal 2005 en 13 over het hele jaar Over het hele jaar 2006 zullen het resultaat en de marges van Solvay Pharmaceuticals beter zijn dan in 2005, als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen (75 miljoen EUR in 2006), de zeer goede prestatie van fenofibraat, en de toegenomen onderzoeksinspanningen (budget van 413 miljoen EUR voorzien voor 2006, +18 in vergelijking met 2005). Dit ondanks de afloop van de exclusieve marketingrechten op Pantoloc in de maand mei 2006, waarvoor de omzet in 2005 was opgelopen tot 166 miljoen EUR en 45 miljoen EUR in het 1 e kwartaal De sector Farmaceutische Producten vertrouwt erop dat hij de aangekondigde doelstellingen tegen het jaar 2010 zal kunnen realiseren in het kader van het «INSPIRE»-project. 11 Met inbegrip van 5 maanden omzet van Fournier Pharma (265 miljoen EUR). Zonder Fournier Pharma zou de omzet van Solvay Pharmaceuticals gestegen zijn met /11 -

9 SECTOR CHEMIE Strategische ontwikkeling Samen met de consolidering van de Essentiële Producten, nieuwe kansen creëren voor groei door de ontwikkeling van de Specialiteiten en de geografische expansie. De beslissing om de activiteit in Azië te ontwikkelen heeft gestalte gekregen met het nieuws over de bouw van een fabriek voor fluorspecialiteiten in Korea, bestemd voor de sterk groeiende markten in deze regio, zoals die van de halfgeleiders en de schermen met vloeibare kristallen (LCD); voorts de oprichting van een joint venture in China voor ultrazuivere waterstofperoxide. Inmiddels worden de onderhandelingen met NCI/Sinopec over natriumcarbonaatproductie in China voortgezet. Te vermelden zijn nog : voor waterstofperoxide een megafabriek (230 kt/jaar) momenteel in opbouw, samen met BASF en Dow in Antwerpen voor de productie van propyleenoxide; het aanvatten van een capaciteitsuitbreiding in Finland dit 1 e kwartaal 2006 en het project voor een nieuwe fabriek in Chili ; voor bicarbonaat, een specialiteit die bestemd is voor een uitgebreid gamma sterk groeiende toepassingen (bescherming van het leefmilieu, farmaceutische en paramedische toepassingen,...), de aangekondigde capaciteitsuitbreiding in Duitsland ; en voor barium- en strontiumcarbonaat de oprichting van een joint venture met CPC (USA) voor technische kwaliteiten. De overname in augustus 2005 van een meerderheidsparticipatie (74) in de Duitse onderneming Girindus versterkt de competentie van de Groep op het gebied van organische moleculen bestemd voor sterke groeimarkten. Naar aanleiding van deze overname heeft de sector een nieuwe Strategic Business Unit «Molecular Solutions» gevormd, waarin ook Peptisyntha (synthese van peptides) is ondergebracht, net als de activiteiten rond Organische Fluorchemie en de commerciële en productie-eenheden voor fijnchemie van Solvay Spécialités France. Deze nieuwe SBU zou snel financieel autonoom moeten zijn en krijgt de kritische massa die nodig is voor dergelijke activiteiten. Ten slotte volgt de sector Chemie de evolutie van de energievoorziening van nabij, nu gas en elektriciteit steeds duurder worden. Technologisch leiderschap in de productieprocedés, een performante industriële infrastructuur die zich hieraan aanpast, WKK-(cogeneratie)eenheden, een strategie voor kostendekking via (middel)lange termijn bevoorradingscontracten maken het mogelijk de impact van de gestegen energieprijzen te verzachten. Afhankelijk van de specifieke marktomstandigheden waarin elke SBU werkt, wordt over prijsverhogingen onderhandeld om de hogere energiekost te compenseren. Kerncijfers Omzet Evolutie REBIT 1 e kw.06 / e kwartaal e kwartaal e 1 e kw. 06 / kw.05 1 e kw. 05 CHEMIE Mineralen "Electrochemie en Fluorproducten" +14 Zuurstof Commentaar Vooruitgang van de Chemie dank zij over het algemeen gunstige marktvoorwaarden bij een aanzienlijke verhoging van de energiekosten. De omzet van de sector Chemie neemt toe met 13. Het resultaat (REBIT van 88 miljoen EUR) stijgt met 7 in het 1 e kwartaal 2006, in vergelijking met het toch al hoge peil van het 1 e kwartaal Deze prestaties zijn te danken aan het aanhoudende goede evenwicht van vraag en aanbod, een strenge kostenbeheersing en de verhoging van de verkoopprijzen voor sommige activiteiten, vooral natriumcarbonaat en fluorspecialiteiten en dit terwijl de energiekosten hoog oplopen. De activiteit Natriumcarbonaat boekt vooruitgang dank zij de goede vraag. De prijzen zijn stijgende terwijl de energiekosten zeer hoog zijn. De van natriumcarbonaat afgeleide producten, vooral dan bicarbonaat, maken een versnelde groei door dank zij de ontwikkeling van de productenportfolio en de geografische expansie. 12 De SBU Molecular Solutions inbegrepen. 13 Omvat de SBU s Natriumcarbonaat en afgeleide producten, Barium- en Strontiumcarbonaat en Advanced Functional Minerals 14 Omvat de SBU s Waterstofperoxide, Detergenten en Caprolactones - 9 / 11-

10 De volumes voor Natriumhydroxide zijn goed gebleven. Toch oefenen de gestegen energiekosten druk uit op de marges en dit terwijl de prijzen op een hoog niveau blijven. Het resultaat van de Fluorproducten is sterk verbeterd dank zij de toegenomen volumes en de prijs van de belangrijkste koelingsproducten, waaronder Solkane 134, en voorts de toegenomen verkoop van Solkane 365mfc, product dat gebruikt wordt in de isolatie. Het resultaat van de Waterstofperoxide is lichtjes zwakker, dit bij een gunstige markt, hoge energiekosten die - speciaal in Europa - niet gecompenseerd worden door prijsstijgingen. Wat de Amerikaanse rechtzaak betreft met betrekking tot het respect voor de concurrentieregels voor peroxideproducten vóór 2001, heeft Solvay een akkoord gesloten met het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten en heeft ingestemd met een boete van 35 miljoen EUR, waarvoor in het 4 e kwartaal van 2005 een voorziening was aangelegd. Ook in Europa liep er een procedure in verband met de eerbiediging van de concurrentieregels voor peroxideproducten aan het eind van de jaren 90. De Europese Commissie heeft Solvay een boete opgelegd van 193 miljoen EUR 15, gedekt door een in 2004 en 2005 aangelegde provisie. SECTOR KUNSTSTOFFEN Strategische ontwikkeling Rijkere portfolio en uitspelen van onze troeven Verkoop van de Industriële Folie levert netto meerwaarde op van 103 miljoen EUR 16. De secteur Kunststoffen wordt enerzijds gekenmerkt door de ontwikkeling van Specialiteiten : de speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems, 50/50- joint venture met Plastic Omnium voor brandstofsystemen. Deze groeiactiviteiten met hoge toegevoegde waarde zijn mee van de belangrijkste sterkhouders van de Groep geworden. Bij Speciale Polymeren versterkt de Groep zijn onderzoek en voert hij capaciteitsuitbreidingen door, om zo tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar deze producten met hoge toegevoegde waarde. Hij voert ook structurele projecten uit in de Verenigde Staten en in Azië, zoals dat van het nieuwe Technisch Centrum in Shanghai, China en twee recente overnameovereenkomsten: de afdeling kunststoffen van Gharda in India, die onder meer toegang verschaft tot het zeer hoogwaardige polymeer PEEK; en Mississippi Polymer Technology, een start-up die PARMAX op de markt gebracht heeft, een nieuwe familie van materialen met unieke eigenschappen. Al deze producten zijn bestemd voor markten zoals die van de elektronica, de luchtvaart, de medische toepassingen en de auto-industrie. Verder nog heeft Solvay een princiepsakkoord met Umicore gesloten om de krachten van de twee groepen te bundelen voor onderzoek, ontwikkeling, productie en commercialisering van membraan- en elektrodesamenstellen en verwante verbindingen, bestemd voor brandstofceltoepassingen. Anderzijds blijven sterk leiderschap, gerichte groei en aanhoudende versteviging van de concurrentiekracht de prioriteit bij de Vinylproducten. In dit kader verdubbelt de Thaise dochteronderneming Vinythai haar capaciteit (zout/chloor/edc/vcm) en wordt capaciteitsuitbreiding voor VCM en PVC doorgevoerd in Brazilië. Azië en de Mercosur vormen, naast Europa, belangrijke groeipolen voor de vinylactiviteit. In Europa heeft Solvin zijn concurrentiekracht nog versterkt door de sluiting van de fabriek in Ludwigshafen op 1 januari 2006 en de overdracht van de capaciteit naar andere fabrieken. Kerncijfers e kwartaal 2005 Omzet 17 1 e kwartaal e kw. 06 / 1 e kw. 05 Evolutie REBIT 1 e kw. 06 / 1 e kw. 05 KUNSTSTOFFEN Speciale polymeren en Inergy Automotive Systems Vinylproducten In dit bedrag zijn ook de 26 miljoen EUR begrepen, die Solvay Solexis SA (voor 2002 : Ausimont SpA) dient te betalen, samen met Edison SpA. 16 Na de verkoop in 2005 van de Harde Folie aan Ineos, heeft de Groep in maart 2006 de verkoop van de overige industriële folie afgerond, en dit voor een bedrag van 330 miljoen EUR. De netto meerwaarde van deze verkoop is in 2005 en 2006 opgenomen in de rubriek «niet-voortgezette activiteiten». 17 Herberekende cijfers zonder de industriële folie (voortaan onder «niet-voortgezette activiteiten», na de aankondiging van hun verkoop in 2005) en na de opheffing van de SBU Performance Compounds waarvan de activiteit geconsolideerd is in de SBU s Specialty Polymers en Vinylproducten sinds 01/01/ Hier gaat het om de SBU s Vinylproducten, Performance Compounds, Industriële Folie en Pipelife (buizen en hulpstukken) / 11-

11 Commentaar Groei van de Specialiteiten en veerkracht van de Vinylproducten. De omzet van de sector Kunststoffen stijgt met 8. Het resultaat (REBIT 104 miljoen EUR) blijft gehandhaafd op een met het exceptioneel resultaat van het 1 e kwartaal 2005 vergelijkbaar peil (-2). De Speciale Polymeren, één van de activiteiten die het meest bijdragen tot het Groepsresultaat, zijn qua omzet sterk vooruitgegaan in het 1 e kwartaal 2006 dank zij volumes en prijzen, die over het algemeen in stijgende lijn gaan. De verkoop is flink toegenomen op welbepaalde markten, zoals olieboringen, telecommunicatie, halfgeleiders, de auto-industrie en de medische toepassingen. De verkoop is ook sterk gegroeid in Azië waar onze commerciële aanwezigheid sterker wordt. Het resultaat is flink beter ondanks de negatieve invloed van de grondstoffenprijzen die hoog blijven. De inspanningen inzake O&O (6 van de omzet) blijven trouwens zeer aanzienlijk, om zo blijvend tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag naar nieuwe hoogwaardige polymeren. Het resultaat van Inergy Automotive Systems is in het 1 e kwartaal 2006 merkelijk beter. De volumes (3,5 miljoen brandstofsystemen in het 1 e kwartaal 2006) nemen toe met 6 in vergelijking met het 1 e kwartaal van 2005, dank zij het succes van bepaalde modellen en een gunstige geografische diversificatie, meer bepaald in Azië, in de Mercosur en in Oost-Europa. Deze vooruitgang is groter dan die van de automarkt omdat bepaalde autoconstructeurs het minder goed beginnen te doen. De kostprijs van de grondstoffen blijft overigens voor druk zorgen. Het resultaat van de Vinylproducten is voor het 1 e kwartaal 2006 minder gunstig dan het uitzonderlijke resultaat van het 1 e kwartaal 2005, wegens spreads die over het algemeen zwakker zijn en dit ondanks de goede volumes in de Mercosur en in Europa. Het resultaat is nochtans goed wanneer men het vergelijkt met dat van het 4 e kwartaal Tijdens het 1 e kwartaal van 2006 was de vraag sterker dan verwacht in dit seizoen, waardoor men de prijzen geleidelijk kon doen stijgen in de Mercosur en vanaf februari ook in Europa. In de loop van het 2 e kwartaal 2006 zou de sterke vraag nieuwe prijsverhogingen mogelijk moeten maken, terwijl de ethyleenprijzen sterk stijgen. In Azië weegt het onevenwicht tussen vraag en aanbod nog op de prijzen en spreads, alhoewel er zich prijsstijgingen lijken af te tekenen. Bij Pipelife hebben de in vergelijking met 2005 betere verkoopvolumes van buizen en hulpstukken, een goede geografische spreiding, de ontwikkeling van de product mix en van bepaalde innovatieve specialiteiten, prijsverhogingen in de hand gewerkt. Omdat er ook heel wat kostenbesparende maatregelen werden getroffen kan deze activiteit nu een merkelijk beter resultaat voorleggen. OPMERKINGEN Deloitte heeft een beperkt nazicht uitgevoerd van de driemaandelijkse geconsolideerde situatie per 31 maart Dit nazicht bestond hoofdzakelijk uit de analyse en vergelijking van, en de discussie over de financiële informatie en was dus minder uitgebreid dan de volledige controle van de jaarrekening. Het nazicht heeft geen elementen aan het licht gebracht die betekenisvolle correcties van dit intermediair verslag vergen. BELANGRIJKSTE DATA VOOR FINANCIËLE INFORMATIE Dinsdag 16 mei 2006 : uitbetaling van het dividendsaldo voor het boekjaar Vrijdag 28 juli 2006 (08.00 u.) : publicatie van het resultaat voor de eerste 6 maanden Vrijdag 27 oktober 2006 (08.00 u. ) : publicatie van het resultaat voor de eerste 9 maanden van Vrijdag 15 december 2006 (08.00 u. ) : bekendmaking van het voorschot op het dividend voor het boekjaar Voor bijkomende informatie : Solvay Investor Relations, Tel , Fax Website : This press release is also available in English - Ce communiqué de presse est aussi disponible en français - 11 / 11-

Embargo: Brussel, 15 februari 2007, 07.30 u.

Embargo: Brussel, 15 februari 2007, 07.30 u. Embargo: Brussel, 15 februari 2007, 07.30 u. 2006: een nieuw recordjaar voor Solvay, dank zij sterke verbetering van de operationele prestaties Groei met 10% van de omzet en met 21% van het operationeel

Nadere informatie

WELKOM BIJ SOLVAY. Onthaal

WELKOM BIJ SOLVAY. Onthaal WELKOM BIJ SOLVAY Onthaal 9.00-20.00 20.00-20.30 20.30-2.00 2.00 presentatie van Solvay debat vragen en antwoorden cocktail SOLVAY-GROEP: SAMEN VOORUITGAAN Prioriteit aan duurzame en winstgevende groei

Nadere informatie

Operationeel resultaat van Solvay (925 miljoen EUR) 5% hoger dan het uitstekend resultaat van de eerste 9 maanden van 2006 (+8% voor het 3 e kwartaal)

Operationeel resultaat van Solvay (925 miljoen EUR) 5% hoger dan het uitstekend resultaat van de eerste 9 maanden van 2006 (+8% voor het 3 e kwartaal) Embargo: Brussel, 26 oktober, om 7u30 Operationeel resultaat van Solvay (925 miljoen EUR) 5% hoger dan het uitstekend resultaat van de eerste van (+8% voor het 3 e kwartaal) Omzet (7.206 miljoen EUR) 2%

Nadere informatie

2007 : een nieuw recordjaar De strategie van duurzame, renderende groei blijft bijdragen tot beter operationeel resultaat.

2007 : een nieuw recordjaar De strategie van duurzame, renderende groei blijft bijdragen tot beter operationeel resultaat. 2007 : een nieuw recordjaar De strategie van duurzame, renderende groei blijft bijdragen tot beter operationeel resultaat 15 februari 2008 KLAAR VOOR MORGEN Inleiding 4 e RECORDJAAR KLAAR VOOR MORGEN Coherente

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN Solvay maakt gebruik van alternatieve prestatie-indicatoren om de financiële resultaten te meten, zoals hieronder beschreven.

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Solvay past de nieuwe IFRS normen voor financiële verslaggeving in 2014 toe en herwerkt de financiële cijfers voor 2013

Solvay past de nieuwe IFRS normen voor financiële verslaggeving in 2014 toe en herwerkt de financiële cijfers voor 2013 Solvay past de nieuwe IFRS normen voor financiële verslaggeving in 2014 toe en herwerkt de financiële cijfers voor 2013 Hoofdpunten: De normen IFRS 10, 11 en 12 zijn van toepassing sinds 1 januari 2014

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder.

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder. Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 1H 2017. Onder embargo tot donderdag 24 augustus 2017 om 7u00 CET REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Solvay publiceert bijkomende niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor 2015 na de overname van Cytec

Solvay publiceert bijkomende niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor 2015 na de overname van Cytec Persbericht Solvay publiceert bijkomende niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor 2015 na de overname van Cytec Brussel, 17 maart 2016, 15:00 --- Solvay publiceert vandaag niet-geauditeerde

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

HAMON : EBIT van 14.4 M voor de eerste jaarhelft 2006, een stijging van 79% tegenover de eerste jaarhelft 2005

HAMON : EBIT van 14.4 M voor de eerste jaarhelft 2006, een stijging van 79% tegenover de eerste jaarhelft 2005 HAMON : EBIT van 14.4 M voor de eerste jaarhelft 2006, een stijging van 79% tegenover de eerste jaarhelft 2005 Hoogtepunten van het eerste halfjaar 2006 Sterke verbetering van de resultaten in vergelijking

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 AV 31 mei 2017 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2016 werden opgemaakt met inachtneming van de op die datum gepubliceerde

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Aankondiging jaarresultaten 2016

Aankondiging jaarresultaten 2016 Aankondiging jaarresultaten 2016 2 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 4 Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening... 5 Resultaat per aandeel... 6 Vooruitzichten...

Nadere informatie

Het netto resultaat van de Groep (220 miljoen EUR) stijgt (+1%) in vergelijking met dat van het 1 e trimester 2007.

Het netto resultaat van de Groep (220 miljoen EUR) stijgt (+1%) in vergelijking met dat van het 1 e trimester 2007. Embargo: Brussel, 13 mei 2008 om 13.00 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Operationeel resultaat van de Solvay-groep in het 2008 : -8% in vergelijking met het hoge niveau van het Stijging met +12% vergeleken

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43-1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste halfjaar 2005

Tessenderlo Group: resultaten eerste halfjaar 2005 Brussel, 15 september 2005 PERSBERICHT EMBARGO TOT 15 september 17u40 Tessenderlo Group: resultaten eerste halfjaar 2005 Omzet stijgt met 2,4 % Geconsolideerde nettowinst, aandeel van de groep daalt met

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie