Plan van Aanpak DEFINITIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak DEFINITIEF"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak DEFINITIEF Het plan van aanpak van het afstudeeronderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw naar kluswoningen aan de Junostraat te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

2 Auteur: Faruk Hodzic Zager VN Noordwijk Studentnummer: Stephano Bhaggoe Talmastraat 81D 3038 SN Rotterdam Studentnummer: Opdrachtgever: Hulshof Architecten Hooidreef AB Delft Tel. +31(0) www. hulshof-architecten.nl Bedrijfsbegeleiding: Mevr. I. Hulshof Dhr. P. Stello Onderwijsinstelling: Haagse Hogeschool Opleiding Bouwkunde Johanna Westerdijkplein EN Den Haag Tel. +31(0) Schoolbegeleiding: Dhr. A.M. Hetharia Datum: 28 januari 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

3 INHOUDSOPGAVE 01. INLEIDING PROJECTOMSCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE TOEKOMSTIGE SITUATIE PROJECTOPDRACHT HOOFDVRAAG & DEELVRAGEN WERKWIJZE STROMENSCHEMA ORGANOGRAM EINDPRODUCTEN & DEADLINES BEOORDELINGSBOOM PLANNING AFBAKENING GEBOUW ANALYSE PROJECT ANALYSE HAALBAARHEIDSONDERZOEK KWALITEIT WAARBORGING VNA DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN KWALITEITSCONTROLE TERUGKOPPELING NAAR DE OPDRACHTGEVER METHODES HULPMIDDELEN INTERN & EXTERN ADVIES COMPETENTIES COMPETENTIES STEPHANO BHAGGOE COMPETENTIES FARUK HODZIC PROJECT ORGANISATIE STUDENTEN BEGELEIDERS PROJECTVORM PLAN VAN SAMENWERKING OVEREENKOMST BIJLAGE BIJLAGE 01. AFSTUDEERAANVRAAG FARUK HODZIC BIJLAGE 02. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN FARUK HODZIC WAT GA JE DOEN DIT SEMESTER? WAT KAN JE AL? REFLECTIE SEMESTER BIJLAGE 03. AFSTUDEERAANVRAAG STEPHANO BHAGGOE BIJLAGE 04. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN STEPHANO BHAGGOE HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 1 van 35

4 WAT ZIJN MIJN VAARDIGHEDEN? WAT WIL IK DEZE PERIODE BEREIKEN? HOE GA IK DIT BEREIKEN? BIJLAGE 05. OPLEIDINGSCOMPETENTIES OPLEIDING BOUWKUNDE VAN DE HAAGSE HOGESCHOOL COMPETENTIE B COMPETENTIE B COMPETENTIE B COMPETENTIE B COMPETENTIE B HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 2 van 35

5 01. INLEIDING In het laatste semester van de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool studeert de student af door middel van een afstudeeropdracht. Door middel van deze opdracht moet de student aantonen dat hij zijn competenties op voldoende niveau beheerst. Hierbij moeten minimaal 3 competenties op niveau 3 worden uitgevoerd. Het project dat hiervoor is uitgekozen is de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat te Den Haag naar kluswoningen. Hierbij moet er technisch, juridisch en financieel advies gegeven worden aan de opdrachtgever van dit project: Hulshof Architecten. Aan dit project wordt gedurende 20 weken gewerkt waarbij de uiteindelijke haalbaarheidsstudie wordt vertaald maar een adviesrapport. Het doel van dit rapport is om het proces van de afstudeeropdracht vast te leggen. Hierin wordt duidelijk beschreven wat het de opdracht inhoud, welke (eind)producten er geleverd zullen worden en hoe dit over een tijdsbestek van 20 weken gepland is. Daarnaast zullen de competenties aan de orde komen die elk student individueel tot niveau 3 zal ontwikkelen. Allereerst wordt de achtergrond van het project beschreven en wat de huidige plannen zijn omtrent het kantoorgebouw. Daarna wordt de inhoud van het afstudeerproject beschreven en wordt dit ook schematisch weergegeven in een planning. De projectgrenzen, activiteiten en eindproducten worden hierna behandeld. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe de kwaliteit van de producten gewaarborgd wordt, de competenties worden behandeld en tot slot wordt de projectorganisatie wordt schematisch weergegeven. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 3 van 35

6 02. PROJECTOMSCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE Het gebouw bevindt zich in de Binckhorst aan de Junostraat te Den Haag. Het gebouw is eigendom van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) Den Haag en wordt momenteel beveiligd tegen kraakbewegingen door AK Beheer. Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd om als kantoorruimte te functioneren en is door diverse bedrijven in gebruik genomen zoals PTT Telecom (voormalig KPN) en Basic Sales. De laatste gebruiker was het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CAO). Oorspronkelijk was het plan dat VASPRO Bouwmanagement i.s.m. STW Nederland en BAM Woningbouw de haalbaarheid zou onderzoeken van de beoogde tijdelijke transformatie van het kantoorgebouw naar ca. 265 studentenkamers en functiemenging met horeca en/of bedrijfsruimte en werkprojecten door studenten. (Bron: (Foto: Faruk Hodzic 13/9/12) (Bron: https://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=junostraat+35-37&ie=utf-8) TOEKOMSTIGE SITUATIE De DSO Den Haag (opdrachtgever) heeft besloten om het gebouw te transformeren naar kluswoningen. Het principe van kluswoningen is dat deze woningen casco worden verkocht aan particulieren voor een relatief goedkope prijs per m2. De koper gaat vervolgens de woning opknappen waardoor er een echte woning gecreëerd wordt. Het klussen aan de woning mag na de aanschaf maximaal 1 jaar in beslag nemen. Vervolgens moet de woning door de koper bewoond moet worden voor een duur van minimaal 3 jaar. De DSO Den Haag heeft aan Hulshof Architecten de opdracht gegeven om dit project i.s.m. Arvide Architecten uit te werken. Vanuit de architectenbureaus is een plan ontwikkeld waar o.a. impressie beelden, plattegrond voorstellen en principe details in zijn opgenomen. Zie afbeelding 1 t/m 10. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 4 van 35

7 (Afb Impressie ontsluitingsroute) (Afb Impressie totaalbeeld) (Afb Begane grond) (Afb e verdieping) HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 5 van 35

8 (Afb Indelingsoptie) (Afb e verdieping) (Afb Flexibiliteit woninggrootte) (Afb Impressie woning indeling) HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 6 van 35

9 PLAN VAN AANPAK AFSTUDEERPROJECT JUNOGEBOUW 2013 (Afb Impressie Trekvliet gevel) (Afb Impressie) Op de afbeeldingen zijn een aantal ingrijpende veranderingen te zien t.o.v. het bestaande gebouw. Zo zijn er diverse e balkons aan de Junogevel en Trekvlietgevel getekend, is er een doorgang op de begane grond en 1 verdieping gecreëerd en zijn er op het dak optoppingen getekend. Omdat deze ingrijpen grote kosten met zich mee zullen brengen hebben de architectenbureaus bedacht dat het verstandig is om alle kopers van te voren binnen te halen zodat zij kunnen meedenken over deze ingrijpende ideeën en zodat deze ingrepen collectief gefinancierd kunnen worden. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 7 van 35

10 03. PROJECTOPDRACHT HOOFDVRAAG & DEELVRAGEN Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd door 2 studenten in de vorm van een afstudeerstage bij Hulshof Architecten te Delft. Vanuit de opleiding zijn de volgende eisen gesteld omtrent het uitwerken van de opdracht: De opdrachten waarin je de genoemde leerdoelen en competenties kunt aantonen zijn: 1. Een reële onderzoeksopdracht van een externe organisatie waarbij voor een (beleids)probleem een advies wordt gegeven. Voorbeelden zijn: a) Haalbaarheidsonderzoek van een gegeven project in de initiatieffase. b) Advies voor de organisatie en uitvoering van een gegeven project. c) Voorstel voor uitvoering en beheer van een gegeven project. Bij reële opdrachten moet gelet worden op voldoende breedte van de opdracht waardoor minimaal drie competenties van (zie ok inhoud opdracht). Een reële opdracht wordt altijd uitgevoerd bij of in nauwe samenwerking met het bedrijf waar de opdracht is verworven. Een reële onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd in een groep van 1 tot 2 studenten. (Bron: Handleiding afstuderen ) Wij hebben besloten om een het juridisch, technisch én financieel haalbaarheidsonderzoek te doen aan de hand van de plannen van Hulshof Architecten. Dit omdat een haalbaarheidsonderzoek het best overeenkomt met de wensen van de afstudeerders, eisen vanuit de opleiding en wensen van Hulshof Architecten. Daarnaast is herbestemmen momenteel een markt is binnen de bouwwereld waar nog enigszins aan verdiend kan worden. Voor de verdere toekomstplannen van de afstudeerders kan dit een voordeel zijn. De hoofdvraag van ons afstudeeronderzoek luid als volgt: Is het juridisch, technisch én financieel haalbaar is om het kantoorgebouw aan de Junostraat te kunnen transformeren naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag? Randvoorwaarden: - Nieuwbouw eisen aanhouden Bouwbesluit 2012 en bijbehorende NEN-normen voor zover mogelijk - Handhavingstermijn van 50 jaar - Programma van Eisen Rotterdamse kluswoningen wordt als basis gebruikt - Gestreefd wordt naar een A-label voor de woningen De deelvragen hierbij zijn: 1. Hoe zit het project in elkaar? - Wat zijn de huidige plannen? - Wat zijn kluswoningen en wat zijn de kwaliteitseisen die gesteld worden aan casco kluswoningen (Programma van Eisen Casco & Programma van Aanbevelingen)? - Wat voor eisen wordt er gesteld naar de klussers toe (Programma van Eisen Klussers)? - Hoe is het verlopen bij vergelijkbare projecten? 2. Hoe zit het gebouw in elkaar? - Wat is de geschiedenis van het gebouw? - Hoe zit de hoofddraagconstructie in elkaar en wat is de huidige staat ervan? - Hoe is de bouwfysica geregeld in het gebouw? - Hoe zit het gebouw in elkaar functioneel gezien? - Wat zijn de technische gebreken? HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 8 van 35

11 3. Is de transformatie van het kantoorgebouw aan de Junostraat naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag juridisch haalbaar? - Op welke manier kan de omgevingsvergunning verkregen worden waarbij de flexibiliteit van het gebouw gewaarborgd blijft? - Hoe kan het bestemmingsplan voor dit project gewijzigd worden? - Hoe zit de Goede Ruimtelijke Onderbouwing van dit project in elkaar? - Kloppen de gestelde eisen van de veiligheid en welke matregelen kun je nemen? - Kloppen de gestelde eisen van de gezondheid en welke maatregelen kun je nemen? - Kloppen de gestelde eisen van de bruikbaarheid en welke maatregelen kun je nemen? - Kloppen de gestelde eisen van de energiezuinigheid & milieu en welke maatregelen kun je nemen? 4. Is de transformatie van het kantoorgebouw aan de Junostraat naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag technisch haalbaar? - Hoe ziet de huidige situatie eruit van de doorgang aan de trekvlietgevel wat betreft de constructie en bouwfysica? - Wat is hierbij de probleemstelling? - Welke aannames kunnen er gedaan worden en waarom? - Hoe ziet de nieuwe situatie eruit wat betreft de constructie en bouwfysica? - Welke aanbevelingen worden er gedaan? - Hoe ziet de huidige situatie eruit van de balkons wat betreft de constructie en bouwfysica? - Wat is hierbij de probleemstelling? - Welke aannames kunnen er gedaan worden en waarom? - Hoe ziet de nieuwe situatie eruit wat betreft de constructie en bouwfysica? - Welke aanbevelingen worden er gedaan? 5. Is de transformatie van het kantoorgebouw aan de Junostraat naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag financieel haalbaar? - Waaruit zijn de gestelde financiële eisen opgebouwd? - Welke keuzes zijn er gemaakt m.b.t. materiaal, bouwelementen, kwaliteit, regelgeving en hoe zijn deze onderbouwd? - Welke woningtypes kunnen gerealiseerd worden? - Hoe zijn de kosten verdeeld over de partijen? - Waaruit bestaan de gemeenschappelijke kosten? - Waaruit bestaan de individuele kosten? WERKWIJZE Allereerst doen we een analyse van kluswoningen. Het is de van belang om goed te begrijpen wat dit concept inhoudt om verder te kunnen werken. Er zal gezocht worden naar de kwaliteit waar de kluswoningen in dit project minimaal aan moet voldoen. Hierna wordt het Programma van Eisen onder de loep genomen waarbij de wensen en eisen van de opdrachtgever naar de klussers weergegeven. Hierbij zullen we aantekeningen maken en vragen stellen betreffende onduidelijkheden. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op het PvE kan hier het gevolg van zijn. Vervolgens wordt er een opname gedaan van het gebouw. Hierbij wordt er een inventarisatie gedaan van de huidige bouwkundige toestand van het pand. De geschiedenis, constructie, schil, bouwfysica maatvoering en installaties zijn de onderdelen die hierbij naar voren komen. Met de vervaardigde informatie kunnen we bepalen waar de problemen zitten en waar we ons op moeten richten om het kantoorgebouw succesvol te kunnen transformeren. De volgende stap is een analyse van de startdocumenten die we van Hulshof Architecten hebben ontvangen. Hulshof Architecten is namelijk de partij die het plan gaat ontwerpen en uitwerken. Onderdelen die hierbij naar voren komen zijn: klushuizenconcept, historie, stedenbouwkundig plan, bouwtechnische inventarisatie, modellen, omgeving, thematische opties, ontwikkelproces, randvoorwaarden en aanbevelingen. Dit onderdeel is noodzakelijk voor de start van het afstudeeronderzoek. Deze startdocumenten fungeren dan ook als nulpunt voor ons afstudeeronderzoek. Met deze analyse willen wij een goed beeld scheppen van het project waaraan wij willen gaan deelnemen. Na de analyse van de startdocumenten gaan we onderzoek doen naar referentieprojecten. Op deze manier proberen wij te leren van vergelijkbare projecten die al reeds zijn uitgevoerd of uitgevoerd worden. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 9 van 35

12 Met de vervaardigde informatie kunnen we overgaan tot het hoofddoel van ons afstuderen: de haalbaarheidsonderzoek. Om het haalbaarheidsonderzoek overzichtelijk te houden hebben we de deze verdeeld in 3 deelonderzoeken: A. Juridische haalbaarheid Het juridische onderdeel bestaat uit een onderzoek op welke manieren de omgevingsvergunning verkregen kan worden voor dit plan. Er wordt getracht om een paraplu-vergunning aan te vragen waarin de meest complexe en/of meest voorkomende veranderingen aan het gebouw verwerkt zitten. Hieronder vallen bv.: de woningscheidende wanden, trappenhuizen en balkons. Deze paraplu-vergunning is gunstiger voor de klussers omdat veel aanpassingen/veranderingen aan het pand al verwerkt zitten in de vergunning, wat resulteert in een snellere verloop van het klussen. Zo hoeft er niet keer op keer een individuele vergunning aangevraagd te worden en worden daarmee lege-kosten voor de klusser bespaard. Voordat er daadwerkelijke onderzoek gedaan wordt naar de paraplu-vergunning, wordt er eerst onderzoek gedaan hoe het bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Omdat het Junogebouw een kantoorfunctie heeft en midden in een industriegebied staat, moeten er stappen ondernomen worden om het geschikt te maken voor wonen. In dit onderzoek wordt een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) opgesteld. De GRO dient aannemelijk te maken dat het projectbestemmingsplan noodzakelijk c.q. minimaal wenselijk is, het eindresultaat aanvaardbaar is en dat het plan zowel op economisch/financieel, milieu als op maatschappelijk gebied uitvoerbaar is. In het GRO worden o.a. de volgende punten behandeld: stedenbouwkundige inpassingen, infrastructuur (parkeren) en ruimtelijke ordening (welstandstoetsing). Vervolgens wordt het plan getoetst aan het Bouwbesluit 2012 op de onderdelen: veiligheid; gezondheid; bruikbaarheid en energiezuinigheid & milieu. Hierbij zal worden uitgegaan van een worst-case-scenario waarbij de meest ongunstigste kavels/woningen zullen worden getoetst waarna er tot slot aanbevelingen gedaan kunnen worden. Dit haalbaarheidsonderzoek zal Stephano Bhaggoe op zich nemen. B. Technische haalbaarheid De technische haalbaarheidsonderzoek bestaat uit het toetsen van het technische gedeelte aan het bouwbesluit en NEN normen. In de haalbaarheidsstudie wordt er specifiek geconcentreerd op twee onderdelen van het Junogebouw. Namelijk de doorgang aan de trekvlietgevel en de balkons. Deze twee onderdelen vormen een belangrijk deel van het ontwerp waardoor ervoor is gekozen deze technisch uit te werken. Van deze onderdelen wordt de constructie en bouwfysica onderzocht. Als eerst wordt de doorgang aan de trekvlietgevel behandeld. Deze doorgang is 2 stramienen breed en 2 bouwlagen hoog. Hiervan wordt de huidige situatie beschreven die bestaat uit een uitleg over hoe de constructie is opgebouwd en hoe de bouwfysica in elkaar zit. Vervolgens komt de probleemstelling aan bod. De problemen (gevolgen) die de doorgang veroorzaakt worden hierin beschreven, zowel constructief als bouwfysisch gezien. Daarna volgen de aannames. Hierin worden bepaalde aannames gedaan, omdat er beperkte informatie beschikbaar is over het Junogebouw. Elke aanname wordt duidelijk beargumenteerd waardoor deze als betrouwbaar kunnen worden gezien. Hierna worden er berekeningen gedaan van de constructie. Dit zal leiden tot bepaalde resultaten waarna conclusies worden getrokken. Vervolgens wordt de bouwfysica van de doorgang verder uitgewerkt d.m.v. tekeningen op DO niveau. Hierna volgt het onderdeel balkons. Ook dit vormt een belangrijk onderdeel van het ontwerp waardoor ook dit onderdeel in dit rapport wordt behandeld. Net als bij de doorgang aan de trekvlietgevel wordt bij dit onderdeel de constructie en bouwfysica onder de loep genomen. Ook hiervan wordt als eerst de huidige situatie beschreven om een duidelijk inzicht te scheppen waar we mee te maken hebben. Vervolgens wordt er in de probleemstelling beschreven met welke complicaties we te maken krijgen van zowel de constructie als bouwfysica. Hierna worden aannames gedaan zodat er bepaalde keuzes kunnen worden gemaakt. Daarna worden de verschillende constructiemogelijkheden onderzocht en bouwfysisch uitgewerkt waarna er tot slot een aanbeveling kan worden gedaan. Dit haalbaarheidsonderzoek zal Faruk Hodzic op zich nemen. C. Financiële haalbaarheid Na het afronden van de juridische- en technische haalbaarheidsonderzoek zullen we gezamenlijk beginnen met de financiële haalbaarheidsonderzoek. Vanuit Hulshof Architecten is een (start)document opgemaakt om kopers te werven voor dit project. In dit document staan de kosten vermeld van o.a. de aanschaf van een kavel, de individuele kluskosten per kavel en de investeringseis per kavel. Deze kosten zijn tot stand gekomen d.m.v. een zeer grove kostenraming in de initiatieffase van het project. Aan de hand van dit gegeven (startdocument) gaan wij onderzoeken of het financieel ontwerp van Hulshof Architecten haalbaar is. Onderdelen hiervan zijn; een elementen begroting van de woningtypes waarbij we op een relatief gedetailleerd niveau zullen gaan calculeren. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 10 van 35

13 Terugkoppeling competenties 3.03 STROMENSCHEMA Terugkoppeling gebouw analyse Terugkoppeling project analyse Terugkoppeling haalbaarheidsonderzoek Nulpunt Gebouw analyse Project analyse Haalbaarheidsstudie Afstudeerpresentatie Bouwkundige opname Analyse kluswoningen Juridische haalbaarheid Constructie Bouwfysica Definiëren Kwaliteit beschrijving Input Aanvraag omgevingsvergunning Wijziging bestemmingsplan Input Functionaliteit Input Toetsing bouwbesluit Installaties Technische gebreken Programma van Eisen Casco Output Rapport juridische haalbaarheid Output Rapport bestaande toestand Output Analyse Programma van Eisen Technische haalbaarheid Analyse PvE Terugkoppeling opdrachtgever Input Constructie Programma van Eisen Klusser Output Bouwfysica Materialisatie Kosten Input Analyse Referentieprojecten Rapport technische haalbaarheid Output Onderzoek referentieprojecten Financiële haalbaarheid Rapport referentieprojecten Elementen begroting Conclusie Input Analyse startdocument Rapport financiële haalbaarheid Output Inventarisatie Terrein en parkeren Thematische optie Ontwikkelproces Randvoorwaarden Rapport startdocumenten HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 11 van 35

14 03.03 ORGANOGRAM In onderstaande organogram staan de partijen en hun disciplines weergegeven die betrokken zijn met de transformatie. DSO Den Haag AK Beheer Opdrachtgever Beheerder Projectontwikkelaar Avide Architecten Hulshof Architecten BAM Woningbouw Investeerder / Uitvoerder Opdrachtnemer Opdrachtnemer Begeleiding Klussers Koper S. Bhaggoe F. Hodzic Afstudeerders Haagse Hogeschool Onderwijsinstelling EINDPRODUCTEN & DEADLINES Aan te leveren producten met de verwachte tijdsplanning: Product Gereserveerde tijd Output 1. Plan van Aanpak Week 01 t/m Analyse van het gebouw Rapport bestaande toestand Week 01 t/m 03 Rapport Gebouw analyse 3. Analyse Opstellen Programma van Eisen Casco Week 03 t/m 04 Opstellen Programma van Eisen Klussers Week 03 t/m 04 Rapport Project analyse Analyse Startdocumenten Week 03 t/m 04 Onderzoek Referentieprojecten Week Haarbaarheidsonderzoek Rapport juridische haalbaarheid Week 05 t/m 10 Rapport Juridische haalbaarheid Rapport technische haalbaarheid Week 05 t/m 10 Rapport Technische haalbaarheid Rapport financiële haalbaarheid Week 11 t/m 15 Rapport Financiële haalbaarheid 5. Eindpresentatie Week Eindreflectie Week 20 Tabel 1 Deadline 1. Inleveren Plan van Aanpak Week 3 2. Tussenpeiling ( Peiling I ) Week 7 3. Eindpeiling ( Peiling II ) Week Indienen afstudeerwerk bij secretariaat Week 19, maandag vóór 12:00 uur 5. Eindpresentatie Week 20 Tabel 2 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 12 van 35

15 03.05 BEOORDELINGSBOOM In onderstaande tabel staat schematisch weergegeven hoeveel procent de verschillende onderdelen meewegen voor het eindcijfer. Proces Producten Weging (%) Weging (%) Proces Reflectieverslag Presentatie Verdediging Plan van Aanpak - - Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Begeleiders/Beoordelaar A. van Kampen Gebouw inventarisatie Analyse Haalbaarheidsonderzoek Rapport bestaande toestand A.M. Hetharia Opstellen Programma van Eisen Casco Opstellen Programma van Eisen Klussers Analyse Startdocumenten Onderzoek Referentieprojecten Juridische haalbaarheid 5 20 Technische haalbaarheid I. Hulshof (extern) I. Hulshof (extern) A.M. Hetharia I. Hulshof (extern) A.M. Hetharia Financiële haalbaarheid A.M. Hetharia Totaal 100% 100% Tabel 3 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 13 van 35

16 04. PLANNING Planning Afstudeerproject Junostraat Jaar Producten 1 Projectvoorbereiding 1.1 Probleemstelling + doelstelling 1.2 Plan van Aanpak Projectomschrijving Projectopdracht Afbakening Planning Projectorganisatie Kwaliteit Overeenkomst 1.3 Controle PvA + rivisie Maand september oktober november december ja nuari februa ri Kalenderweek Schoolweek Datum Dag ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr 2 Gebouw analyse 2.1 Analyse geschiedenis 2.2 Bouwkundige opname Constructie Bouwfysica Functionaliteit Installaties Technische gebreken 2.3 Rapport bestaande toestand 3 Project analyse 3.1 Analyse Kluswoningen 3.2 Analyse Programma van Eisen 3.3 Analyse startdocumenten 3.4 Onderzoek referentieprojecten UITLOOP 4 Haalbaarheidsonderzoek 4.1 Juridische haalbaarheid Bepaling gebruikoppervlaktes Toetsing, afmetingen en percentages Toetsing bouwfysica Toetsing toegankelijkheidssector PvA Definitief Herfstvakantie Tussenpeiling Kerstvakantie Eindpeiling Indienen afstudeerwerk Eindpresentatie Toetsing brandveiligheid Wijziging bestemmingsplan Aanvraag omgevingsvergunning Samenvoegen onderzoeksrapport 4.2 Technische haalbaarheid Toetsing constructie Toetsing bouwfysica Toetsing materialisatie Kosten Samenvoegen onderzoeksrapport 4.3 Financiële haalbaarheid Elementen begroting BAR Berekening Exploitatiekosten Werkelijke investering Acceptabele kosten Conclusie kosten vs. opbrengsten Samenvoegen onderzoeksrapport UITLOOP 6 Eindpresentatie Repara tieweek Print en plotwerk Voorbereiding (PowerPoint Presentatie) 7 Reflectie verslag Deel reflectie verslag Definitief reflectie verslag HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 14 van 35

17 05. AFBAKENING De periode waarin het afstuderen plaats zal vinden is vanaf maandag 3 september 2012 tot en met vrijdag 8 februari Om het afstuderen in de afstudeerperiode af te ronden zijn bepaalde onderdelen afgebakend GEBOUW ANALYSE Analyse geschiedenis Beperkt tot literatuuronderzoek Bouwkundige opname Beperkt tot de onderdelen; constructie, bouwfysica, functionaliteit, installaties en technische gebreken voor tot zover de ze toegankelijk waren. De 5 e verdieping was niet toegankelijk i.v.m. ongedierte bestrijding, deze verdieping hebben niet opgenomen PROJECT ANALYSE Analyse startdocumenten We beperken onze uitgangspunten tot de verkregen startdocumenten. Met deze documenten zullen we het gehele afstudeeronderzoek maken HAALBAARHEIDSONDERZOEK Juridische haalbaarheid Bij de toetsing van het plan aan het Bouwbesluit worden de eisen getoetst die van toepassing zijn op dit project en de eisen die vanuit het architectenbureau worden gesteld aan het project. Daarnaast worden alleen de volgende onderdelen meegenomen; bestemmingsplanwijziging en goede ruimtelijke onderbouwing en de vergunningstekeningen. Technische haalbaarheid Het onderzoek naar de technische haalbaarheid wordt beperkt tot de doorgang van de begane grond en 1 e verdieping aan de Trekvlietgevel. En de balkons. De onderdelen die onderzocht worden zijn: constructie, bouwfysica, materialisatie en kosten. Financiële haalbaarheid Gezien de startdocumenten zijn wij genoodzaakt om ons te beperken tot een elementen begroting van de verschillende woningtypes. Waarbij we enkele controle berekeningen doen van de gemeenschappelijke kostenraming die is gemaakt door Hulshof Architecten. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 15 van 35

18 06. KWALITEIT WAARBORGING VNA DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN Wekelijks zal er worden vergaderd met de afstudeerbegeleider(s) en de procesbegeleider over de voortgang en kwaliteit van de tussenproducten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnen, zoals boeken, websites, deskundigen, interviews etc. De verkregen informatie wordt gevalideerd op kwaliteit en komt deze validering in de literatuurlijst te staan. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze producten te waarborgen KWALITEITSCONTROLE In de planning zal er in week 16 ruimte worden vrijgehouden voor het verbeteren en aanpassen van producten. In deze week zal kritisch gekeken worden naar de producten en zullen deze na het verbeteren en aanpassen bestempeld worden als definitief. De hoofd-eis waaraan de producten aan moet voldoen is dat ze afstudeer waardig zijn TERUGKOPPELING NAAR DE OPDRACHTGEVER Via de wekelijkse vergadering wordt de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van het afstuderen. Producten die definitief zijn goedgekeurd zullen worden verstrekt aan de opdrachtgever. Het eindproduct (afstudeerpresentatie) wordt gepresenteerd aan o.a. de opdrachtgever en zal na afloop digitaal worden verstrekt METHODES - Onderzoeksmethode analyses: Een literatuuronderzoek met bijbehorende berekeningen om tot een goede conclusie te komen. Daarnaast word er gebruik gemaakt van observatietechnieken waarbij we het gebouw onder de loep nemen. - Onderzoeksmethode juridische haalbaarheid: Literatuuronderzoek met de daarbij behorende documentatie en berekeningen. Ook is er sprake van kwalitatief onderzoek waarbij we d.m.v. gesprekken met deskundige en betrokkenen informatie verzamelen. - Onderzoeksmethode technische haalbaarheid: Literatuuronderzoek met de daarbij behorende documentatie en berekeningen. Ook is er sprake van kwalitatief onderzoek waarbij we d.m.v. gesprekken met deskundige en betrokkenen informatie verzamelen. - Onderzoeksmethode financiele haalbaarheid: Literatuuronderzoek met de daarbij behorende documentatie en berekeningen. Ook is er sprake van kwalitatief onderzoek waarbij we d.m.v. gesprekken met deskundige en betrokkenen informatie verzamelen HULPMIDDELEN Bij het vervaardigen van de (eind)producten zal er gebruik worden gemaakt van de volgende computerprogramma s/software: - Microsoft Excel - Microsoft Powerpoint - Microsoft Word - Autodesk Autocad - Adobe Photoshop INTERN & EXTERN ADVIES Voor vragen en advies omtrent het afstudeerproces en afstudeeropdracht kunnen wij terecht bij de volgende begeleiders/docenten: Haagse Hogeschool Dhr. A. van Kampen (Afstudeercoördinator) Dhr. A.M. Hetharia (Kostendeskundige) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel 4 Hulshof Architecten BAM Woningbouw Dhr. P Stello (Projectleider) Dhr. R. van der Kraats (Projectleider) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel 5 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 16 van 35

19 07. COMPETENTIES Tijdens het afstudeerproject wordt er gewerkt aan de persoonlijke bouwkundige competenties. Ieder groepslid heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan gemaakt. Hierin staat beschreven aan welke competenties het groepslid wil werken en op een hoger niveau wil brengen tijdens het afstudeerproject. Na afloop van het afstudeerproject moeten ieder groepslid (minimaal) drie competenties op niveau 3 hebben gebracht. De bouwkundige competenties zijn als volgt: B1 Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. B2 Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO. B3 Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract. B4 Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan B5 Ontwikkelt een technisch beheersplan, op basis van een analyse van prestatie-eisen (PvE) en benoemd de gevolgen. De volledige lijst met competenties is terug te vinden al bijlage van dit Plan van Aanpak. Tijdens het afstudeerproject wordt er veel samengewerkt. Een goede samenwerking is van belang voor de kwaliteit van de te leveren producten. Maar er wordt ook zelfstandig gewerkt aan bepaalde onderdelen. Belangrijk is dat deze onderdelen goed geïntegreerd worden met de onderdelen van de andere groepsleden en de gezamenlijke onderdelen. Zodat er een integrale herbestemming tot stand komt COMPETENTIES STEPHANO BHAGGOE Competentie B1 Niveau 3 Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. Competentie B2 Niveau 3 Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO. Competentie B3 Niveau 3 Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract. D. Brengt de wensen en belangen van betrokken partijen ten behoeve van het te ontwikkelen plan in kaart A. Analyseert en beoordeelt een Programma van Eisen op bruikbaarheid en volledigheid en vertaalt dit naar ontwerpcriteria. G. Toetst of de te leveren documenten en tekeningen voldoen aan de gestelde prestatie-indicatoren, wet- en regelgeving en past indien nodig aan. Uitwerking in het afstudeeropdracht Voor de projectanalyse zal ik 2 Programma s van Eisen maken. Een PvE Casco waarin staat waar het casco aan moeten voldoen en een PvE Klussers waarin staat waar de woningen uiteindelijk in totaliteit aan moeten voldoen. Uitwerking in het afstudeeropdracht In het ontwikkelde PvE Klusser probeer ik de klussers zo veel mogelijk ontwerp vrijheid te geven door het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat eventuele opties geen problemen zullen vormen. Uitwerking in het afstudeeropdracht Voor de juridische haalbaarheid zal ik een worst-case scenario maken van een modelwoning. Aan de hand hiervan toets ik het plan aan de Wabo en opgestelde kwaliteitseisen. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 17 van 35

20 Competentie B4 Niveau 3 Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan G. Registreert en rapporteert over de financiële stand van zaken van het project met de werkelijke en de geprognosticeerde kosten Uitwerking in het afstudeeropdracht In het financieel haalbaarheidsrapport wordt er gekeken naar de kosten voor de transformatie in verschillende opzichten. Het beschikbare budget en werkelijke kosten worden hierbij meegenomen. Competentie B5 Niveau 2 Ontwikkelt een technisch beheersplan, op basis van een analyse van prestatieeisen (PvE) en benoemd de gevolgen. A. Beschrijft de gewenste kwaliteit vanuit een aangereikt kader van de opdrachtgever. Uitwerking in het afstudeeropdracht Het PvE Klussers die ik zal opstellen zal ik aanvullen met details waaraan bepaalde onderdelen aan moeten voldoen. In deze details zitten de eisen verwerkt m.b.t. de bouwregelgeving en kwaliteitseisen. Tabel COMPETENTIES FARUK HODZIC Competentie B1 Niveau 3 Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. I. Maakt een projectplan / een PvE / een haalbaarheidsstudie Uitwerking in het afstudeeropdracht Door middel van en PvA geef ik het projectplan weer. Daarin beschrijven we wanneer een bepaald doel wordt bereikt en worden de te verrichte activiteiten gedefinieerd. De haalbaarheidsstudie bestaat uit de juridische-, technische- en financiele haalbaarheid. Ik veriep me het meest in de technische en financiele gedeelte. Competentie B2 Niveau 3 Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO. A. Analyseert en beoordeelt een programma van eisen op bruikbaarheid en volledigheid en vertaalt dit naar ontwerpcriteria. Uitwerking in het afstudeeropdracht Door middel van aantekeningen maken en vragen te stellen naar de opdrachtgever toe wil ik zo veel mogelijk duidelijkheid scheppen. Na mijn analyse van het programma van eisen zullen er keuzes worden gemaakt in de desbetreffende onderzoeken. Competentie B3 Niveau 3 Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract. D. Toetst of de te leveren documenten en tekeningen voldoen aan de gestelde prestatieindicatoren, wet- en regelgeving en past indien nodig aan Uitwerking in het afstudeeropdracht Dit komt van pas in het juridische en technische haalbaarheidsstudie. Het gebouw moet getoetst worden of het gaat voldoen aan de nieuwe regelgeving van bouwbesluit HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 18 van 35

21 Competentie B4 Niveau 3 Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan D. Weegt inzet van arbeid en materieel af en selecteert onderaannemers of leveranciers met als criteria tijd, geld en kwaliteit. Uitwerking in het afstudeeropdracht Bij de financiële haalbaarheidsstudie zullen er beslissingen worden genomen wat de meest gunstige keuzes kijkend naar tijd, geld en kwaliteit. Competentie B5 Niveau 2 Ontwikkelt een technisch beheersplan, op basis van een analyse van prestatieeisen (PvE) en benoemd de gevolgen. E. Beschrijft de gewenste kwaliteit vanuit een aangereikt kader van de opdrachtgever. Uitwerking in het afstudeeropdracht Het programma van eisen die we ontvangen van de opdrachtgever ga ik analyseren om deze te kunnen beschrijven. Hierna probeer ik deze aan te vullen met mijn eigen eisen waarvan ik denk dat deze van belang zijn. Tabel 7 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 19 van 35

22 08. PROJECT ORGANISATIE STUDENTEN Haagse Hogeschool Stephano Bhaggoe Faruk Hodzic T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel BEGELEIDERS Haagse Hogeschool Dhr. A. van Kampen (Afstudeercoördinator) Dhr. A.M. Hetharia (Kostendeskundige) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel 9 Hulshof Architecten BAM Woningbouw Dhr. P Stello (Projectleider) Dhr. R. van der Kraats (Projectleider) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel PROJECTVORM In onderstaande schema wordt weergegeven met welke partijen de afstudeerders een relatie hebben. AK Beheer Beheerder Avide Architecten Opdrachtnemer Hulshof Architecten Opdrachtnemer BAM Woningbouw Begeleiding S. Bhaggoe F. Hodzic Afstudeerders Haagse Hogeschool Onderwijsinstelling HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 20 van 35

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Gebouw inventarisatie DEFINITIEF De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 2014 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 29-1-2014 1 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer een aantal competenties uitgekozen om

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Bouwen en verbouwen zijn complexe processen. Een kleine verbouwing vraagt een andere aanpak dan een grote nieuwbouw. Bloem en Lemstra architecten heeft een stappenplan

Nadere informatie

Plan van aanpak MARK WIJMANS. Stageminor Roeleveld-Sikkes Architects. Versie 4.2.3 08-03-2013

Plan van aanpak MARK WIJMANS. Stageminor Roeleveld-Sikkes Architects. Versie 4.2.3 08-03-2013 Plan van aanpak Stageminor Roeleveld-Sikkes Architects MARK WIJMANS Versie 4.2.3 08-03-2013 Printversie vrijdag 12 juli 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden... 4 1.1. Invulling van de minor... 4

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Het bouwen van een nieuwbouwwoning is een complex proces. Bloem en Lemstra Architecten heeft een stappenplan opgesteld om u inzicht te geven in het traject van

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Stirlingmotor project

Stirlingmotor project Stirlingmotor project Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: H1.1 Ingeleverd op: Vrijdag 2 september 2011 om 12:00 uur Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk de Jong(10071482),

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

[VER]BOUWwijzer. voor het particuliere woonhuis

[VER]BOUWwijzer. voor het particuliere woonhuis [VER]BOUWwijzer voor het particuliere woonhuis Zelf bouwen of verbouwen? Wij gaan [ver]bouwen!? Prologue HOME is graag uw partner in de verwezenlijking van uw nieuwe droom woning! Wij hebben onze diensten

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

V 0.1. : Wikash Vidjai Behari Inschrijfnummer : : Instituut voor de Opleiding van Leraren

V 0.1. : Wikash Vidjai Behari Inschrijfnummer : : Instituut voor de Opleiding van Leraren Instituut voor de Opleiding van Leraren V 0.1 Student : Wikash Vidjai Behari Inschrijfnummer : 82551 Instelling : Instituut voor de Opleiding van Leraren Opleiding : Natuurkunde Vak : Leraren In Opleiding

Nadere informatie

Bijlageboek prijsbepaling: Individueel plan van aanpak Prijsbepaling. Individueel Plan van Aanpak Mark Wijmans, Onderzoek naar de prijsbepaling.

Bijlageboek prijsbepaling: Individueel plan van aanpak Prijsbepaling. Individueel Plan van Aanpak Mark Wijmans, Onderzoek naar de prijsbepaling. Bijlageboek prijsbepaling: Individueel plan van aanpak Prijsbepaling Individueel Plan van Aanpak Mark Wijmans, Onderzoek naar de prijsbepaling. DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS

Nadere informatie

Vastgoedadvies. Vastgoedmanagement. Bouwmanagement. Bouwtechniek

Vastgoedadvies. Vastgoedmanagement. Bouwmanagement. Bouwtechniek Vastgoedadvies Vastgoedmanagement Bouwmanagement INLEIDING Sinds 2014 is De VastgoedAdviseur als onafhankelijk adviesbureau actief binnen de vastgoedmarkt. Vanuit een brede ervaring is een gedegen kennis

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Voortgangsverslag Semester 2

Voortgangsverslag Semester 2 2013 Voortgangsverslag Voortgangsverslag Semester 2 In dit document kunt u mijn voortgang vinden van het semester 2 van het eerste leerjaar. Bij iedere gekozen competentie heb ik een stukje beschreven

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

THE OPEN HOUSE. Twee Open Huis opties. Volledig vormgegeven flexibiliteit

THE OPEN HOUSE. Twee Open Huis opties. Volledig vormgegeven flexibiliteit THE OPEN HOUSE THE OPEN HOUSE Volledig vormgegeven flexibiliteit Het Open Huis van Atelier van Wengerden is ontworpen rondom grote open ruimten met uitzicht en licht aan alle kanten. Hierbij ontstaat een

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap

Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap Spelregels bij geschakeld bouwen Particulier Opdrachtgeverschap Spelregels bij geschakeld bouwen Kiest u voor een kavel bestemd voor een geschakelde woning dan staat in het kavelpaspoort expliciet vermeld

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013

BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 BOUWPLAN VEENSTRAAT TE MOLENSCHOT OVERLEG KLANKBORDGROEP 23 MEI 2013 Agenda Een korte introductie. Stand van zaken Het stedenbouwkundige ontwerp Het concept beeldkwaliteitplan De architect, een introductie

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

AANVULLING BIJ CURRICULUM VITAE 1

AANVULLING BIJ CURRICULUM VITAE 1 AANVULLING BIJ CURRICULUM VITAE 1 Personalia Naam : Ivo Arentsen Telefoonnummer : 06 50 69 08 68 E-mail : ivoarentsen@hotmail.com Werkzaamheden / ervaring 2012: Eigenaar IVO bouwtechniek Onder de naam

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase.

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase. Bijlage C: Fasering 1 Inleiding Het ontwerpproces kent een aantal fasen die elkaar opvolgen tot het moment dat daadwerkelijk wordt begonnen met de uitvoering van het ontwerp door een aannemer. Bij het

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis is het eerste en grootste BIM-software project in Nederland. Uniforme Bouwdeelbibliotheek Het is bovendien het enige project dat

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 HR Instituut voor Financieel Management Pagina 0 Onroerend goed: Verbouw, uitbouw, nieuwbouw of huur? De Hogeschool Rotterdam zit op de locatie HES aan de Kralingse Zoom met

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Digitaal Portfolio. Project: Webdesign. Organisatie: InHolland Haarlem. Opdrachtgever: Maya Schmuki

Plan van aanpak. Project Digitaal Portfolio. Project: Webdesign. Organisatie: InHolland Haarlem. Opdrachtgever: Maya Schmuki Plan van aanpak Project Digitaal Portfolio Plaats, datum: Haarlem, 14 Maart 2014 Project: Webdesign Organisatie: InHolland Haarlem Opdrachtgever: Maya Schmuki Opdrachtnemer: Frank Bakker E-mail: 463631@inholland.lnl

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Renovatie De Vereeniging fase 3

Renovatie De Vereeniging fase 3 Openbaar Onderwerp Renovatie De Vereeniging fase 3 Programma Sport & Accommodaties / Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert / B. Velthuis Samenvatting In 2012

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK Afstuderen januari - juni 2011

PLAN VAN AANPAK Afstuderen januari - juni 2011 PLAN VAN AANPAK Afstuderen januari - juni 2011 PLAN VAN AANPAK afstuderen januari - juni 2011 Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur & Techniek Ruimtelijke Ordening en Planologie TROP-AFO8-08 Student Erwin

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

Het Persoonlijk Actie Plan (PAP)

Het Persoonlijk Actie Plan (PAP) Het Persoonlijk Actie Plan (PAP) Het 28 september 2014 WDP1.1 Versie 1 Student 12060763 06-18461200 jjw.joostvandam@gmail.com Leerbedrijf: HFG Heerema Bedrijfsbegeleider piet.koert@hfg-heerema.com 06-51805701

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Europoint torens Rotterdam Studie

Europoint torens Rotterdam Studie Europoint torens Rotterdam Studie Maria Haag architectuur Ir. Maria Haag Laan op Zuid 73 3072 DB Rotterdam tel. 010 4738030 info@mariahaag.nl www.mariahaag.nl Met dank aan: Ir. Yannick Boidin, architect

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

MARK WIJMANS DENNIS IN T VELD MD ADVIES 08024219 +31 (0) 6 5182 3727. 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl. Bouwkundig advies verlener

MARK WIJMANS DENNIS IN T VELD MD ADVIES 08024219 +31 (0) 6 5182 3727. 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl. Bouwkundig advies verlener Bijlageboek groep: Plan van aanpak Drie Merenhof Projectstrategie om tot een advies te komen voor een herontwikkeling. DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Projectplan EV -thousiast

Projectplan EV -thousiast Provincie Zuid-holland Directie Groen Water en Milieu Afdeling Bijzondere bedrijven en Opsporing Projectplan EV -thousiast Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Het stimuleren van bedrijven

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie