Plan van Aanpak DEFINITIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak DEFINITIEF"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak DEFINITIEF Het plan van aanpak van het afstudeeronderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw naar kluswoningen aan de Junostraat te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

2 Auteur: Faruk Hodzic Zager VN Noordwijk Studentnummer: Stephano Bhaggoe Talmastraat 81D 3038 SN Rotterdam Studentnummer: Opdrachtgever: Hulshof Architecten Hooidreef AB Delft Tel. +31(0) www. hulshof-architecten.nl Bedrijfsbegeleiding: Mevr. I. Hulshof Dhr. P. Stello Onderwijsinstelling: Haagse Hogeschool Opleiding Bouwkunde Johanna Westerdijkplein EN Den Haag Tel. +31(0) Schoolbegeleiding: Dhr. A.M. Hetharia Datum: 28 januari 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

3 INHOUDSOPGAVE 01. INLEIDING PROJECTOMSCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE TOEKOMSTIGE SITUATIE PROJECTOPDRACHT HOOFDVRAAG & DEELVRAGEN WERKWIJZE STROMENSCHEMA ORGANOGRAM EINDPRODUCTEN & DEADLINES BEOORDELINGSBOOM PLANNING AFBAKENING GEBOUW ANALYSE PROJECT ANALYSE HAALBAARHEIDSONDERZOEK KWALITEIT WAARBORGING VNA DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN KWALITEITSCONTROLE TERUGKOPPELING NAAR DE OPDRACHTGEVER METHODES HULPMIDDELEN INTERN & EXTERN ADVIES COMPETENTIES COMPETENTIES STEPHANO BHAGGOE COMPETENTIES FARUK HODZIC PROJECT ORGANISATIE STUDENTEN BEGELEIDERS PROJECTVORM PLAN VAN SAMENWERKING OVEREENKOMST BIJLAGE BIJLAGE 01. AFSTUDEERAANVRAAG FARUK HODZIC BIJLAGE 02. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN FARUK HODZIC WAT GA JE DOEN DIT SEMESTER? WAT KAN JE AL? REFLECTIE SEMESTER BIJLAGE 03. AFSTUDEERAANVRAAG STEPHANO BHAGGOE BIJLAGE 04. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN STEPHANO BHAGGOE HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 1 van 35

4 WAT ZIJN MIJN VAARDIGHEDEN? WAT WIL IK DEZE PERIODE BEREIKEN? HOE GA IK DIT BEREIKEN? BIJLAGE 05. OPLEIDINGSCOMPETENTIES OPLEIDING BOUWKUNDE VAN DE HAAGSE HOGESCHOOL COMPETENTIE B COMPETENTIE B COMPETENTIE B COMPETENTIE B COMPETENTIE B HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 2 van 35

5 01. INLEIDING In het laatste semester van de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool studeert de student af door middel van een afstudeeropdracht. Door middel van deze opdracht moet de student aantonen dat hij zijn competenties op voldoende niveau beheerst. Hierbij moeten minimaal 3 competenties op niveau 3 worden uitgevoerd. Het project dat hiervoor is uitgekozen is de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat te Den Haag naar kluswoningen. Hierbij moet er technisch, juridisch en financieel advies gegeven worden aan de opdrachtgever van dit project: Hulshof Architecten. Aan dit project wordt gedurende 20 weken gewerkt waarbij de uiteindelijke haalbaarheidsstudie wordt vertaald maar een adviesrapport. Het doel van dit rapport is om het proces van de afstudeeropdracht vast te leggen. Hierin wordt duidelijk beschreven wat het de opdracht inhoud, welke (eind)producten er geleverd zullen worden en hoe dit over een tijdsbestek van 20 weken gepland is. Daarnaast zullen de competenties aan de orde komen die elk student individueel tot niveau 3 zal ontwikkelen. Allereerst wordt de achtergrond van het project beschreven en wat de huidige plannen zijn omtrent het kantoorgebouw. Daarna wordt de inhoud van het afstudeerproject beschreven en wordt dit ook schematisch weergegeven in een planning. De projectgrenzen, activiteiten en eindproducten worden hierna behandeld. Vervolgens wordt er uitgelegd hoe de kwaliteit van de producten gewaarborgd wordt, de competenties worden behandeld en tot slot wordt de projectorganisatie wordt schematisch weergegeven. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 3 van 35

6 02. PROJECTOMSCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE Het gebouw bevindt zich in de Binckhorst aan de Junostraat te Den Haag. Het gebouw is eigendom van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) Den Haag en wordt momenteel beveiligd tegen kraakbewegingen door AK Beheer. Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd om als kantoorruimte te functioneren en is door diverse bedrijven in gebruik genomen zoals PTT Telecom (voormalig KPN) en Basic Sales. De laatste gebruiker was het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CAO). Oorspronkelijk was het plan dat VASPRO Bouwmanagement i.s.m. STW Nederland en BAM Woningbouw de haalbaarheid zou onderzoeken van de beoogde tijdelijke transformatie van het kantoorgebouw naar ca. 265 studentenkamers en functiemenging met horeca en/of bedrijfsruimte en werkprojecten door studenten. (Bron: (Foto: Faruk Hodzic 13/9/12) (Bron: https://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=junostraat+35-37&ie=utf-8) TOEKOMSTIGE SITUATIE De DSO Den Haag (opdrachtgever) heeft besloten om het gebouw te transformeren naar kluswoningen. Het principe van kluswoningen is dat deze woningen casco worden verkocht aan particulieren voor een relatief goedkope prijs per m2. De koper gaat vervolgens de woning opknappen waardoor er een echte woning gecreëerd wordt. Het klussen aan de woning mag na de aanschaf maximaal 1 jaar in beslag nemen. Vervolgens moet de woning door de koper bewoond moet worden voor een duur van minimaal 3 jaar. De DSO Den Haag heeft aan Hulshof Architecten de opdracht gegeven om dit project i.s.m. Arvide Architecten uit te werken. Vanuit de architectenbureaus is een plan ontwikkeld waar o.a. impressie beelden, plattegrond voorstellen en principe details in zijn opgenomen. Zie afbeelding 1 t/m 10. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 4 van 35

7 (Afb Impressie ontsluitingsroute) (Afb Impressie totaalbeeld) (Afb Begane grond) (Afb e verdieping) HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 5 van 35

8 (Afb Indelingsoptie) (Afb e verdieping) (Afb Flexibiliteit woninggrootte) (Afb Impressie woning indeling) HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 6 van 35

9 PLAN VAN AANPAK AFSTUDEERPROJECT JUNOGEBOUW 2013 (Afb Impressie Trekvliet gevel) (Afb Impressie) Op de afbeeldingen zijn een aantal ingrijpende veranderingen te zien t.o.v. het bestaande gebouw. Zo zijn er diverse e balkons aan de Junogevel en Trekvlietgevel getekend, is er een doorgang op de begane grond en 1 verdieping gecreëerd en zijn er op het dak optoppingen getekend. Omdat deze ingrijpen grote kosten met zich mee zullen brengen hebben de architectenbureaus bedacht dat het verstandig is om alle kopers van te voren binnen te halen zodat zij kunnen meedenken over deze ingrijpende ideeën en zodat deze ingrepen collectief gefinancierd kunnen worden. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 7 van 35

10 03. PROJECTOPDRACHT HOOFDVRAAG & DEELVRAGEN Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd door 2 studenten in de vorm van een afstudeerstage bij Hulshof Architecten te Delft. Vanuit de opleiding zijn de volgende eisen gesteld omtrent het uitwerken van de opdracht: De opdrachten waarin je de genoemde leerdoelen en competenties kunt aantonen zijn: 1. Een reële onderzoeksopdracht van een externe organisatie waarbij voor een (beleids)probleem een advies wordt gegeven. Voorbeelden zijn: a) Haalbaarheidsonderzoek van een gegeven project in de initiatieffase. b) Advies voor de organisatie en uitvoering van een gegeven project. c) Voorstel voor uitvoering en beheer van een gegeven project. Bij reële opdrachten moet gelet worden op voldoende breedte van de opdracht waardoor minimaal drie competenties van (zie ok inhoud opdracht). Een reële opdracht wordt altijd uitgevoerd bij of in nauwe samenwerking met het bedrijf waar de opdracht is verworven. Een reële onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd in een groep van 1 tot 2 studenten. (Bron: Handleiding afstuderen ) Wij hebben besloten om een het juridisch, technisch én financieel haalbaarheidsonderzoek te doen aan de hand van de plannen van Hulshof Architecten. Dit omdat een haalbaarheidsonderzoek het best overeenkomt met de wensen van de afstudeerders, eisen vanuit de opleiding en wensen van Hulshof Architecten. Daarnaast is herbestemmen momenteel een markt is binnen de bouwwereld waar nog enigszins aan verdiend kan worden. Voor de verdere toekomstplannen van de afstudeerders kan dit een voordeel zijn. De hoofdvraag van ons afstudeeronderzoek luid als volgt: Is het juridisch, technisch én financieel haalbaar is om het kantoorgebouw aan de Junostraat te kunnen transformeren naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag? Randvoorwaarden: - Nieuwbouw eisen aanhouden Bouwbesluit 2012 en bijbehorende NEN-normen voor zover mogelijk - Handhavingstermijn van 50 jaar - Programma van Eisen Rotterdamse kluswoningen wordt als basis gebruikt - Gestreefd wordt naar een A-label voor de woningen De deelvragen hierbij zijn: 1. Hoe zit het project in elkaar? - Wat zijn de huidige plannen? - Wat zijn kluswoningen en wat zijn de kwaliteitseisen die gesteld worden aan casco kluswoningen (Programma van Eisen Casco & Programma van Aanbevelingen)? - Wat voor eisen wordt er gesteld naar de klussers toe (Programma van Eisen Klussers)? - Hoe is het verlopen bij vergelijkbare projecten? 2. Hoe zit het gebouw in elkaar? - Wat is de geschiedenis van het gebouw? - Hoe zit de hoofddraagconstructie in elkaar en wat is de huidige staat ervan? - Hoe is de bouwfysica geregeld in het gebouw? - Hoe zit het gebouw in elkaar functioneel gezien? - Wat zijn de technische gebreken? HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 8 van 35

11 3. Is de transformatie van het kantoorgebouw aan de Junostraat naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag juridisch haalbaar? - Op welke manier kan de omgevingsvergunning verkregen worden waarbij de flexibiliteit van het gebouw gewaarborgd blijft? - Hoe kan het bestemmingsplan voor dit project gewijzigd worden? - Hoe zit de Goede Ruimtelijke Onderbouwing van dit project in elkaar? - Kloppen de gestelde eisen van de veiligheid en welke matregelen kun je nemen? - Kloppen de gestelde eisen van de gezondheid en welke maatregelen kun je nemen? - Kloppen de gestelde eisen van de bruikbaarheid en welke maatregelen kun je nemen? - Kloppen de gestelde eisen van de energiezuinigheid & milieu en welke maatregelen kun je nemen? 4. Is de transformatie van het kantoorgebouw aan de Junostraat naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag technisch haalbaar? - Hoe ziet de huidige situatie eruit van de doorgang aan de trekvlietgevel wat betreft de constructie en bouwfysica? - Wat is hierbij de probleemstelling? - Welke aannames kunnen er gedaan worden en waarom? - Hoe ziet de nieuwe situatie eruit wat betreft de constructie en bouwfysica? - Welke aanbevelingen worden er gedaan? - Hoe ziet de huidige situatie eruit van de balkons wat betreft de constructie en bouwfysica? - Wat is hierbij de probleemstelling? - Welke aannames kunnen er gedaan worden en waarom? - Hoe ziet de nieuwe situatie eruit wat betreft de constructie en bouwfysica? - Welke aanbevelingen worden er gedaan? 5. Is de transformatie van het kantoorgebouw aan de Junostraat naar kluswoningen conform de plannen van Hulshof Architecten én binnen de randvoorwaarden van DSO Den Haag financieel haalbaar? - Waaruit zijn de gestelde financiële eisen opgebouwd? - Welke keuzes zijn er gemaakt m.b.t. materiaal, bouwelementen, kwaliteit, regelgeving en hoe zijn deze onderbouwd? - Welke woningtypes kunnen gerealiseerd worden? - Hoe zijn de kosten verdeeld over de partijen? - Waaruit bestaan de gemeenschappelijke kosten? - Waaruit bestaan de individuele kosten? WERKWIJZE Allereerst doen we een analyse van kluswoningen. Het is de van belang om goed te begrijpen wat dit concept inhoudt om verder te kunnen werken. Er zal gezocht worden naar de kwaliteit waar de kluswoningen in dit project minimaal aan moet voldoen. Hierna wordt het Programma van Eisen onder de loep genomen waarbij de wensen en eisen van de opdrachtgever naar de klussers weergegeven. Hierbij zullen we aantekeningen maken en vragen stellen betreffende onduidelijkheden. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op het PvE kan hier het gevolg van zijn. Vervolgens wordt er een opname gedaan van het gebouw. Hierbij wordt er een inventarisatie gedaan van de huidige bouwkundige toestand van het pand. De geschiedenis, constructie, schil, bouwfysica maatvoering en installaties zijn de onderdelen die hierbij naar voren komen. Met de vervaardigde informatie kunnen we bepalen waar de problemen zitten en waar we ons op moeten richten om het kantoorgebouw succesvol te kunnen transformeren. De volgende stap is een analyse van de startdocumenten die we van Hulshof Architecten hebben ontvangen. Hulshof Architecten is namelijk de partij die het plan gaat ontwerpen en uitwerken. Onderdelen die hierbij naar voren komen zijn: klushuizenconcept, historie, stedenbouwkundig plan, bouwtechnische inventarisatie, modellen, omgeving, thematische opties, ontwikkelproces, randvoorwaarden en aanbevelingen. Dit onderdeel is noodzakelijk voor de start van het afstudeeronderzoek. Deze startdocumenten fungeren dan ook als nulpunt voor ons afstudeeronderzoek. Met deze analyse willen wij een goed beeld scheppen van het project waaraan wij willen gaan deelnemen. Na de analyse van de startdocumenten gaan we onderzoek doen naar referentieprojecten. Op deze manier proberen wij te leren van vergelijkbare projecten die al reeds zijn uitgevoerd of uitgevoerd worden. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 9 van 35

12 Met de vervaardigde informatie kunnen we overgaan tot het hoofddoel van ons afstuderen: de haalbaarheidsonderzoek. Om het haalbaarheidsonderzoek overzichtelijk te houden hebben we de deze verdeeld in 3 deelonderzoeken: A. Juridische haalbaarheid Het juridische onderdeel bestaat uit een onderzoek op welke manieren de omgevingsvergunning verkregen kan worden voor dit plan. Er wordt getracht om een paraplu-vergunning aan te vragen waarin de meest complexe en/of meest voorkomende veranderingen aan het gebouw verwerkt zitten. Hieronder vallen bv.: de woningscheidende wanden, trappenhuizen en balkons. Deze paraplu-vergunning is gunstiger voor de klussers omdat veel aanpassingen/veranderingen aan het pand al verwerkt zitten in de vergunning, wat resulteert in een snellere verloop van het klussen. Zo hoeft er niet keer op keer een individuele vergunning aangevraagd te worden en worden daarmee lege-kosten voor de klusser bespaard. Voordat er daadwerkelijke onderzoek gedaan wordt naar de paraplu-vergunning, wordt er eerst onderzoek gedaan hoe het bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Omdat het Junogebouw een kantoorfunctie heeft en midden in een industriegebied staat, moeten er stappen ondernomen worden om het geschikt te maken voor wonen. In dit onderzoek wordt een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) opgesteld. De GRO dient aannemelijk te maken dat het projectbestemmingsplan noodzakelijk c.q. minimaal wenselijk is, het eindresultaat aanvaardbaar is en dat het plan zowel op economisch/financieel, milieu als op maatschappelijk gebied uitvoerbaar is. In het GRO worden o.a. de volgende punten behandeld: stedenbouwkundige inpassingen, infrastructuur (parkeren) en ruimtelijke ordening (welstandstoetsing). Vervolgens wordt het plan getoetst aan het Bouwbesluit 2012 op de onderdelen: veiligheid; gezondheid; bruikbaarheid en energiezuinigheid & milieu. Hierbij zal worden uitgegaan van een worst-case-scenario waarbij de meest ongunstigste kavels/woningen zullen worden getoetst waarna er tot slot aanbevelingen gedaan kunnen worden. Dit haalbaarheidsonderzoek zal Stephano Bhaggoe op zich nemen. B. Technische haalbaarheid De technische haalbaarheidsonderzoek bestaat uit het toetsen van het technische gedeelte aan het bouwbesluit en NEN normen. In de haalbaarheidsstudie wordt er specifiek geconcentreerd op twee onderdelen van het Junogebouw. Namelijk de doorgang aan de trekvlietgevel en de balkons. Deze twee onderdelen vormen een belangrijk deel van het ontwerp waardoor ervoor is gekozen deze technisch uit te werken. Van deze onderdelen wordt de constructie en bouwfysica onderzocht. Als eerst wordt de doorgang aan de trekvlietgevel behandeld. Deze doorgang is 2 stramienen breed en 2 bouwlagen hoog. Hiervan wordt de huidige situatie beschreven die bestaat uit een uitleg over hoe de constructie is opgebouwd en hoe de bouwfysica in elkaar zit. Vervolgens komt de probleemstelling aan bod. De problemen (gevolgen) die de doorgang veroorzaakt worden hierin beschreven, zowel constructief als bouwfysisch gezien. Daarna volgen de aannames. Hierin worden bepaalde aannames gedaan, omdat er beperkte informatie beschikbaar is over het Junogebouw. Elke aanname wordt duidelijk beargumenteerd waardoor deze als betrouwbaar kunnen worden gezien. Hierna worden er berekeningen gedaan van de constructie. Dit zal leiden tot bepaalde resultaten waarna conclusies worden getrokken. Vervolgens wordt de bouwfysica van de doorgang verder uitgewerkt d.m.v. tekeningen op DO niveau. Hierna volgt het onderdeel balkons. Ook dit vormt een belangrijk onderdeel van het ontwerp waardoor ook dit onderdeel in dit rapport wordt behandeld. Net als bij de doorgang aan de trekvlietgevel wordt bij dit onderdeel de constructie en bouwfysica onder de loep genomen. Ook hiervan wordt als eerst de huidige situatie beschreven om een duidelijk inzicht te scheppen waar we mee te maken hebben. Vervolgens wordt er in de probleemstelling beschreven met welke complicaties we te maken krijgen van zowel de constructie als bouwfysica. Hierna worden aannames gedaan zodat er bepaalde keuzes kunnen worden gemaakt. Daarna worden de verschillende constructiemogelijkheden onderzocht en bouwfysisch uitgewerkt waarna er tot slot een aanbeveling kan worden gedaan. Dit haalbaarheidsonderzoek zal Faruk Hodzic op zich nemen. C. Financiële haalbaarheid Na het afronden van de juridische- en technische haalbaarheidsonderzoek zullen we gezamenlijk beginnen met de financiële haalbaarheidsonderzoek. Vanuit Hulshof Architecten is een (start)document opgemaakt om kopers te werven voor dit project. In dit document staan de kosten vermeld van o.a. de aanschaf van een kavel, de individuele kluskosten per kavel en de investeringseis per kavel. Deze kosten zijn tot stand gekomen d.m.v. een zeer grove kostenraming in de initiatieffase van het project. Aan de hand van dit gegeven (startdocument) gaan wij onderzoeken of het financieel ontwerp van Hulshof Architecten haalbaar is. Onderdelen hiervan zijn; een elementen begroting van de woningtypes waarbij we op een relatief gedetailleerd niveau zullen gaan calculeren. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 10 van 35

13 Terugkoppeling competenties 3.03 STROMENSCHEMA Terugkoppeling gebouw analyse Terugkoppeling project analyse Terugkoppeling haalbaarheidsonderzoek Nulpunt Gebouw analyse Project analyse Haalbaarheidsstudie Afstudeerpresentatie Bouwkundige opname Analyse kluswoningen Juridische haalbaarheid Constructie Bouwfysica Definiëren Kwaliteit beschrijving Input Aanvraag omgevingsvergunning Wijziging bestemmingsplan Input Functionaliteit Input Toetsing bouwbesluit Installaties Technische gebreken Programma van Eisen Casco Output Rapport juridische haalbaarheid Output Rapport bestaande toestand Output Analyse Programma van Eisen Technische haalbaarheid Analyse PvE Terugkoppeling opdrachtgever Input Constructie Programma van Eisen Klusser Output Bouwfysica Materialisatie Kosten Input Analyse Referentieprojecten Rapport technische haalbaarheid Output Onderzoek referentieprojecten Financiële haalbaarheid Rapport referentieprojecten Elementen begroting Conclusie Input Analyse startdocument Rapport financiële haalbaarheid Output Inventarisatie Terrein en parkeren Thematische optie Ontwikkelproces Randvoorwaarden Rapport startdocumenten HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 11 van 35

14 03.03 ORGANOGRAM In onderstaande organogram staan de partijen en hun disciplines weergegeven die betrokken zijn met de transformatie. DSO Den Haag AK Beheer Opdrachtgever Beheerder Projectontwikkelaar Avide Architecten Hulshof Architecten BAM Woningbouw Investeerder / Uitvoerder Opdrachtnemer Opdrachtnemer Begeleiding Klussers Koper S. Bhaggoe F. Hodzic Afstudeerders Haagse Hogeschool Onderwijsinstelling EINDPRODUCTEN & DEADLINES Aan te leveren producten met de verwachte tijdsplanning: Product Gereserveerde tijd Output 1. Plan van Aanpak Week 01 t/m Analyse van het gebouw Rapport bestaande toestand Week 01 t/m 03 Rapport Gebouw analyse 3. Analyse Opstellen Programma van Eisen Casco Week 03 t/m 04 Opstellen Programma van Eisen Klussers Week 03 t/m 04 Rapport Project analyse Analyse Startdocumenten Week 03 t/m 04 Onderzoek Referentieprojecten Week Haarbaarheidsonderzoek Rapport juridische haalbaarheid Week 05 t/m 10 Rapport Juridische haalbaarheid Rapport technische haalbaarheid Week 05 t/m 10 Rapport Technische haalbaarheid Rapport financiële haalbaarheid Week 11 t/m 15 Rapport Financiële haalbaarheid 5. Eindpresentatie Week Eindreflectie Week 20 Tabel 1 Deadline 1. Inleveren Plan van Aanpak Week 3 2. Tussenpeiling ( Peiling I ) Week 7 3. Eindpeiling ( Peiling II ) Week Indienen afstudeerwerk bij secretariaat Week 19, maandag vóór 12:00 uur 5. Eindpresentatie Week 20 Tabel 2 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 12 van 35

15 03.05 BEOORDELINGSBOOM In onderstaande tabel staat schematisch weergegeven hoeveel procent de verschillende onderdelen meewegen voor het eindcijfer. Proces Producten Weging (%) Weging (%) Proces Reflectieverslag Presentatie Verdediging Plan van Aanpak - - Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Begeleiders/Beoordelaar A. van Kampen Gebouw inventarisatie Analyse Haalbaarheidsonderzoek Rapport bestaande toestand A.M. Hetharia Opstellen Programma van Eisen Casco Opstellen Programma van Eisen Klussers Analyse Startdocumenten Onderzoek Referentieprojecten Juridische haalbaarheid 5 20 Technische haalbaarheid I. Hulshof (extern) I. Hulshof (extern) A.M. Hetharia I. Hulshof (extern) A.M. Hetharia Financiële haalbaarheid A.M. Hetharia Totaal 100% 100% Tabel 3 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 13 van 35

16 04. PLANNING Planning Afstudeerproject Junostraat Jaar Producten 1 Projectvoorbereiding 1.1 Probleemstelling + doelstelling 1.2 Plan van Aanpak Projectomschrijving Projectopdracht Afbakening Planning Projectorganisatie Kwaliteit Overeenkomst 1.3 Controle PvA + rivisie Maand september oktober november december ja nuari februa ri Kalenderweek Schoolweek Datum Dag ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr ma di wo do vr 2 Gebouw analyse 2.1 Analyse geschiedenis 2.2 Bouwkundige opname Constructie Bouwfysica Functionaliteit Installaties Technische gebreken 2.3 Rapport bestaande toestand 3 Project analyse 3.1 Analyse Kluswoningen 3.2 Analyse Programma van Eisen 3.3 Analyse startdocumenten 3.4 Onderzoek referentieprojecten UITLOOP 4 Haalbaarheidsonderzoek 4.1 Juridische haalbaarheid Bepaling gebruikoppervlaktes Toetsing, afmetingen en percentages Toetsing bouwfysica Toetsing toegankelijkheidssector PvA Definitief Herfstvakantie Tussenpeiling Kerstvakantie Eindpeiling Indienen afstudeerwerk Eindpresentatie Toetsing brandveiligheid Wijziging bestemmingsplan Aanvraag omgevingsvergunning Samenvoegen onderzoeksrapport 4.2 Technische haalbaarheid Toetsing constructie Toetsing bouwfysica Toetsing materialisatie Kosten Samenvoegen onderzoeksrapport 4.3 Financiële haalbaarheid Elementen begroting BAR Berekening Exploitatiekosten Werkelijke investering Acceptabele kosten Conclusie kosten vs. opbrengsten Samenvoegen onderzoeksrapport UITLOOP 6 Eindpresentatie Repara tieweek Print en plotwerk Voorbereiding (PowerPoint Presentatie) 7 Reflectie verslag Deel reflectie verslag Definitief reflectie verslag HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 14 van 35

17 05. AFBAKENING De periode waarin het afstuderen plaats zal vinden is vanaf maandag 3 september 2012 tot en met vrijdag 8 februari Om het afstuderen in de afstudeerperiode af te ronden zijn bepaalde onderdelen afgebakend GEBOUW ANALYSE Analyse geschiedenis Beperkt tot literatuuronderzoek Bouwkundige opname Beperkt tot de onderdelen; constructie, bouwfysica, functionaliteit, installaties en technische gebreken voor tot zover de ze toegankelijk waren. De 5 e verdieping was niet toegankelijk i.v.m. ongedierte bestrijding, deze verdieping hebben niet opgenomen PROJECT ANALYSE Analyse startdocumenten We beperken onze uitgangspunten tot de verkregen startdocumenten. Met deze documenten zullen we het gehele afstudeeronderzoek maken HAALBAARHEIDSONDERZOEK Juridische haalbaarheid Bij de toetsing van het plan aan het Bouwbesluit worden de eisen getoetst die van toepassing zijn op dit project en de eisen die vanuit het architectenbureau worden gesteld aan het project. Daarnaast worden alleen de volgende onderdelen meegenomen; bestemmingsplanwijziging en goede ruimtelijke onderbouwing en de vergunningstekeningen. Technische haalbaarheid Het onderzoek naar de technische haalbaarheid wordt beperkt tot de doorgang van de begane grond en 1 e verdieping aan de Trekvlietgevel. En de balkons. De onderdelen die onderzocht worden zijn: constructie, bouwfysica, materialisatie en kosten. Financiële haalbaarheid Gezien de startdocumenten zijn wij genoodzaakt om ons te beperken tot een elementen begroting van de verschillende woningtypes. Waarbij we enkele controle berekeningen doen van de gemeenschappelijke kostenraming die is gemaakt door Hulshof Architecten. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 15 van 35

18 06. KWALITEIT WAARBORGING VNA DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN Wekelijks zal er worden vergaderd met de afstudeerbegeleider(s) en de procesbegeleider over de voortgang en kwaliteit van de tussenproducten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnen, zoals boeken, websites, deskundigen, interviews etc. De verkregen informatie wordt gevalideerd op kwaliteit en komt deze validering in de literatuurlijst te staan. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze producten te waarborgen KWALITEITSCONTROLE In de planning zal er in week 16 ruimte worden vrijgehouden voor het verbeteren en aanpassen van producten. In deze week zal kritisch gekeken worden naar de producten en zullen deze na het verbeteren en aanpassen bestempeld worden als definitief. De hoofd-eis waaraan de producten aan moet voldoen is dat ze afstudeer waardig zijn TERUGKOPPELING NAAR DE OPDRACHTGEVER Via de wekelijkse vergadering wordt de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van het afstuderen. Producten die definitief zijn goedgekeurd zullen worden verstrekt aan de opdrachtgever. Het eindproduct (afstudeerpresentatie) wordt gepresenteerd aan o.a. de opdrachtgever en zal na afloop digitaal worden verstrekt METHODES - Onderzoeksmethode analyses: Een literatuuronderzoek met bijbehorende berekeningen om tot een goede conclusie te komen. Daarnaast word er gebruik gemaakt van observatietechnieken waarbij we het gebouw onder de loep nemen. - Onderzoeksmethode juridische haalbaarheid: Literatuuronderzoek met de daarbij behorende documentatie en berekeningen. Ook is er sprake van kwalitatief onderzoek waarbij we d.m.v. gesprekken met deskundige en betrokkenen informatie verzamelen. - Onderzoeksmethode technische haalbaarheid: Literatuuronderzoek met de daarbij behorende documentatie en berekeningen. Ook is er sprake van kwalitatief onderzoek waarbij we d.m.v. gesprekken met deskundige en betrokkenen informatie verzamelen. - Onderzoeksmethode financiele haalbaarheid: Literatuuronderzoek met de daarbij behorende documentatie en berekeningen. Ook is er sprake van kwalitatief onderzoek waarbij we d.m.v. gesprekken met deskundige en betrokkenen informatie verzamelen HULPMIDDELEN Bij het vervaardigen van de (eind)producten zal er gebruik worden gemaakt van de volgende computerprogramma s/software: - Microsoft Excel - Microsoft Powerpoint - Microsoft Word - Autodesk Autocad - Adobe Photoshop INTERN & EXTERN ADVIES Voor vragen en advies omtrent het afstudeerproces en afstudeeropdracht kunnen wij terecht bij de volgende begeleiders/docenten: Haagse Hogeschool Dhr. A. van Kampen (Afstudeercoördinator) Dhr. A.M. Hetharia (Kostendeskundige) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel 4 Hulshof Architecten BAM Woningbouw Dhr. P Stello (Projectleider) Dhr. R. van der Kraats (Projectleider) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel 5 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 16 van 35

19 07. COMPETENTIES Tijdens het afstudeerproject wordt er gewerkt aan de persoonlijke bouwkundige competenties. Ieder groepslid heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan gemaakt. Hierin staat beschreven aan welke competenties het groepslid wil werken en op een hoger niveau wil brengen tijdens het afstudeerproject. Na afloop van het afstudeerproject moeten ieder groepslid (minimaal) drie competenties op niveau 3 hebben gebracht. De bouwkundige competenties zijn als volgt: B1 Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. B2 Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO. B3 Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract. B4 Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan B5 Ontwikkelt een technisch beheersplan, op basis van een analyse van prestatie-eisen (PvE) en benoemd de gevolgen. De volledige lijst met competenties is terug te vinden al bijlage van dit Plan van Aanpak. Tijdens het afstudeerproject wordt er veel samengewerkt. Een goede samenwerking is van belang voor de kwaliteit van de te leveren producten. Maar er wordt ook zelfstandig gewerkt aan bepaalde onderdelen. Belangrijk is dat deze onderdelen goed geïntegreerd worden met de onderdelen van de andere groepsleden en de gezamenlijke onderdelen. Zodat er een integrale herbestemming tot stand komt COMPETENTIES STEPHANO BHAGGOE Competentie B1 Niveau 3 Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. Competentie B2 Niveau 3 Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO. Competentie B3 Niveau 3 Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract. D. Brengt de wensen en belangen van betrokken partijen ten behoeve van het te ontwikkelen plan in kaart A. Analyseert en beoordeelt een Programma van Eisen op bruikbaarheid en volledigheid en vertaalt dit naar ontwerpcriteria. G. Toetst of de te leveren documenten en tekeningen voldoen aan de gestelde prestatie-indicatoren, wet- en regelgeving en past indien nodig aan. Uitwerking in het afstudeeropdracht Voor de projectanalyse zal ik 2 Programma s van Eisen maken. Een PvE Casco waarin staat waar het casco aan moeten voldoen en een PvE Klussers waarin staat waar de woningen uiteindelijk in totaliteit aan moeten voldoen. Uitwerking in het afstudeeropdracht In het ontwikkelde PvE Klusser probeer ik de klussers zo veel mogelijk ontwerp vrijheid te geven door het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat eventuele opties geen problemen zullen vormen. Uitwerking in het afstudeeropdracht Voor de juridische haalbaarheid zal ik een worst-case scenario maken van een modelwoning. Aan de hand hiervan toets ik het plan aan de Wabo en opgestelde kwaliteitseisen. HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 17 van 35

20 Competentie B4 Niveau 3 Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan G. Registreert en rapporteert over de financiële stand van zaken van het project met de werkelijke en de geprognosticeerde kosten Uitwerking in het afstudeeropdracht In het financieel haalbaarheidsrapport wordt er gekeken naar de kosten voor de transformatie in verschillende opzichten. Het beschikbare budget en werkelijke kosten worden hierbij meegenomen. Competentie B5 Niveau 2 Ontwikkelt een technisch beheersplan, op basis van een analyse van prestatieeisen (PvE) en benoemd de gevolgen. A. Beschrijft de gewenste kwaliteit vanuit een aangereikt kader van de opdrachtgever. Uitwerking in het afstudeeropdracht Het PvE Klussers die ik zal opstellen zal ik aanvullen met details waaraan bepaalde onderdelen aan moeten voldoen. In deze details zitten de eisen verwerkt m.b.t. de bouwregelgeving en kwaliteitseisen. Tabel COMPETENTIES FARUK HODZIC Competentie B1 Niveau 3 Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. I. Maakt een projectplan / een PvE / een haalbaarheidsstudie Uitwerking in het afstudeeropdracht Door middel van en PvA geef ik het projectplan weer. Daarin beschrijven we wanneer een bepaald doel wordt bereikt en worden de te verrichte activiteiten gedefinieerd. De haalbaarheidsstudie bestaat uit de juridische-, technische- en financiele haalbaarheid. Ik veriep me het meest in de technische en financiele gedeelte. Competentie B2 Niveau 3 Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO. A. Analyseert en beoordeelt een programma van eisen op bruikbaarheid en volledigheid en vertaalt dit naar ontwerpcriteria. Uitwerking in het afstudeeropdracht Door middel van aantekeningen maken en vragen te stellen naar de opdrachtgever toe wil ik zo veel mogelijk duidelijkheid scheppen. Na mijn analyse van het programma van eisen zullen er keuzes worden gemaakt in de desbetreffende onderzoeken. Competentie B3 Niveau 3 Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract. D. Toetst of de te leveren documenten en tekeningen voldoen aan de gestelde prestatieindicatoren, wet- en regelgeving en past indien nodig aan Uitwerking in het afstudeeropdracht Dit komt van pas in het juridische en technische haalbaarheidsstudie. Het gebouw moet getoetst worden of het gaat voldoen aan de nieuwe regelgeving van bouwbesluit HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 18 van 35

21 Competentie B4 Niveau 3 Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan D. Weegt inzet van arbeid en materieel af en selecteert onderaannemers of leveranciers met als criteria tijd, geld en kwaliteit. Uitwerking in het afstudeeropdracht Bij de financiële haalbaarheidsstudie zullen er beslissingen worden genomen wat de meest gunstige keuzes kijkend naar tijd, geld en kwaliteit. Competentie B5 Niveau 2 Ontwikkelt een technisch beheersplan, op basis van een analyse van prestatieeisen (PvE) en benoemd de gevolgen. E. Beschrijft de gewenste kwaliteit vanuit een aangereikt kader van de opdrachtgever. Uitwerking in het afstudeeropdracht Het programma van eisen die we ontvangen van de opdrachtgever ga ik analyseren om deze te kunnen beschrijven. Hierna probeer ik deze aan te vullen met mijn eigen eisen waarvan ik denk dat deze van belang zijn. Tabel 7 HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 19 van 35

22 08. PROJECT ORGANISATIE STUDENTEN Haagse Hogeschool Stephano Bhaggoe Faruk Hodzic T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel BEGELEIDERS Haagse Hogeschool Dhr. A. van Kampen (Afstudeercoördinator) Dhr. A.M. Hetharia (Kostendeskundige) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel 9 Hulshof Architecten BAM Woningbouw Dhr. P Stello (Projectleider) Dhr. R. van der Kraats (Projectleider) T: +31 (0) T: +31 (0) E: E: Tabel PROJECTVORM In onderstaande schema wordt weergegeven met welke partijen de afstudeerders een relatie hebben. AK Beheer Beheerder Avide Architecten Opdrachtnemer Hulshof Architecten Opdrachtnemer BAM Woningbouw Begeleiding S. Bhaggoe F. Hodzic Afstudeerders Haagse Hogeschool Onderwijsinstelling HAAGSE HOGESCHOOL HULSHOF ARCHITECTEN Pagina 20 van 35

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk.

Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk. Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk. Adviesrapport De Wijk van Morgen R.Geurts Stageperiode: Januari/ juni 2010 Opdrachtgever: Dhr. Winthagen Docent: Mevr. Beckers-Oosterhof Heerlen,

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Colofon Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Een bijdrage uit het Digitale Universiteit-project Virtuele Projectruimte / Virtueel Bedrijf Stichting Digitale Universiteit Nijenoord 1, 3552 AS

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie