Kalender W&T in de pabo/ 7 juli 2015 Pagina 1 van 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kalender W&T in de pabo/ 7 juli 2015 Pagina 1 van 35"

Transcriptie

1 Bijgewerkt door: 1. Rotterdam 2. de Nieuwste Pabo 3. Instituut Theo Thijsen 4. Saxion (Hengelo- Deventer) 5. Kind en Educatie 6. Iselinge 7. Windesheim 8. Zeeland 9. Leiden 10. Marnix 11. HAN 12. Inholland 13. Stenden 14. Hanze hogeschool 15. Ipabo 16. Thomas More 17. De Kempel 18. NHL 19. Avans 20. VIAA 21. Haagse 22. KPZ 23. Driestar 24. CHE Pagina 1 van 35

2 Mei 2014 HZ Collega s pabo HZ pabo Informatie W&T Carlien Nijdam Driestar hogeschool Projectgroepleden, docenten van de Pabo September 2014 September 2014 Thomas More De Haagse De Haagse i.s.m. Universiteit Leiden, TechnoLab en de Technische Universiteit Delft Avans Pabo Vergadering Utrecht Viaa Viaa 60 Alle Pabodocenten en W&T projectleiders Lezing over de betekenis van ICT en technologie in ons leven door dr. ir. Steef de Bruijn Docenten TMH Alleen docenten TMH Workshop onderzoekend en ontwerpend leren door Remke Klapwijk Studenten pabo 2 (120) NVT De HHs Drentheweek Omgevingsonderwijs. W&T speelt hierin een belangrijke rol. Alle studenten verblijven twee groepen van ieder een week in Drenthe. Studenten pabo 1 (180), NVT De HHs en toehoorders Samen met de twee universiteiten en pabo 2 (120) en TechnoLab ontwikkelt de pabo lessen voor minorstudenten W&T minorstudenten, tweedejaarsstudenten in (25) het kader van het techniekspektakel, de lessen NTO 2 en eerstejaars toehoorders en leerkrachten lessen en inspiratiesessie in het kader van het project LifeScience in de pabo. In het jaar worden de inhouden ontwikkeld. De lessen en sessies vinden plaats in het najaar van Pabo Avans Info inzamelen Bijstellen van de Plannen Vergadering Pabo s in Utrecht Bijeenkomsten curriculum- cie Adviesrol curriculumontwerp OOL binnen de pabo Nvt Nvt Schrijven aan een nieuw curriculum geënt op Vormend en Onderzoekend Leren. Ca. elke 2 weken. Nvt Nvt Vorm geven aan onderzoekend en Ontwerpend Leren in het herziene curriculum Viaa Docenten PPO Nvt Nvt Introductie Vormend en Onderzoekend Leren tijdens introductie Waddenzee Avans Pabo Uitvoering van het Nvt. Docenten Avans Pabo Uitvoering en evaluatie van de ontwikkelde programma beroepstaken Pabo 1 educatief.nl Erwin Groenenberg Els Ensing Henk Averesch Henk Averesch / Erik Buchner De onderwijscommissie Pagina 2 van 35

3 Avans Pabo Ontwikkelaars Pabo 2 Start ontwikkeling onderdelen W en T Pabo 2 nieuwe stijl Beroepstaak 6: onderdeel N en T Beroepstaak 7: techniekweek Beroepstaak 8: onderdeel N en T Periode: september juni 2015 Een duurzame verankering van W en T binnen het curriculum Avans Pabo werkt samen met het werkveld Avans Pabo Inhaalprogramma Pabo 3 studenten N en T verplicht Avans Pabo, Samenwerking met de ATGM over een bio based les idee Ontwikkelaar programma integratie rekenen/wiskunde en W en T Alle studenten van pabo hebben een inhaalprogramma van N en T moeten doen We werken samen met de ATGM De les ideeën van de studenten Pabo 3 beoordelen we op originaliteit om een voorbeeld les uit te halen Pabo en ONSSBO Een uit te voeren programma ontwikkelen voor de integratie van rekenen/wiskunde en W en T, Periode: september december 2014 Een duurzame verankering van W en T binnen het curriculum van de school: ONSSBO Studenten van Avans Verdieping voor alle studenten Pabo 3 Samenwerking met andere Avans Academies Bio Based programma Uitgifte van een les aan alle basisscholen in de omgeving van Breda 100 studenten Pabo 3 De voorbeeld les wordt uitgegeven en onder de basisscholen verspreid We bouwen in de loop der tijd een hele lessen set met de ATGM op. Nieuw onderwerp: stengels KPZ Voortrekkers wetenschap n.v.t. n.v.t. Startbijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie Avans Pabo, Project Bio based en CMA Basisschoolleerkrachten Voorbeelden laten zien van de Bio based Werkveldbijeenkoms t onder de aandacht brengen van mensen uit het werkveld lessen en de docenten zelf laten werken. Ook hun aandeel uitleggen in het leren van de student, samen het ontwerp verbeteren en zelf de lessen uitvoeren op hun school KPZ, Interactum en Cluster n.v.t. n.v.t. Clusteroverleg ZEG- partners Avans Pabo, Verg expertgroep CMA Training van de expertgroep leden Leden van de expertgroep Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage Hanneke Ariens Pagina 3 van 35

4 met Corinne van Velzen KPZ Opleidingsdocenten KPZ 60 Docenten KPZ, werkveldbegeleiders Scholing docenten Oktober- november Avans Contactdocenten bijeenkomst Avans Verg expertgroep CMA met Corinne van Velzen Training van de contactdocenten Training van de expertgroep leden Nvt. Alle interne en externe contactdocenten Leden van de expertgroep Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage Driestar hogeschool Projectgroepleden Startbesprekingen per vakgroep, uitstippelen plannen rond W&T KPZ, Windesheim, Saxion Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Wetenschap en technologie Hanneke Ariens Hanneke Ariens & ipabo Projectgroep Overleg visie Annemarie Boschloo Kempel, Techniek & Ik Fontys, Kempel - Afstemming kansen samenwerking in project Rik Slakhorst KPZ studenten 120 Studenten KPZ Bezoek NEMO Verg expertgroep Training van de Training van de Inhoudelijke aspecten van het CMA en de Hanneke Ariens CMA met Corinne van Velzen expertgroep leden expertgroep leden uitvoering in de stage Viaa, Tech TechYourFuture Nvt Nvt Overleg projectplannen met TechYour Henk Averesch YourFuture Future Valerie Braakman De Nieuwste Pabo, Cluster 6 Clusteroverleg Avans, HKE Kempel K3 Studenten Kempel 15 - Bezoek NEMO Rik Slakhorst FHKE Docenten FHKE Ontwerpdag nieuw curriculum met aandacht voor O&O Kempel, Philips Kempel, Philips - Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Rik Slakhorst KPZ Voortrekkers wetenschap n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie FHKE Docenten FHKE Ontwerpdag nieuw curriclum met aandacht voor O&O21 Pagina 4 van 35

5 De Nieuwste Pabo 8 collega s, 4 uit W&T sectie met 4 partners uit andere sectie Avans Pabo Overleg met directie en Thomas More onderwijscommissie Docenten, studenten (3 e en 4 e jaars), leerkrachten ontwerp doorgaande lijn rondom W&T (LOGOS- lijn) voor pabo 2. Rens Gresnigt Avans Pabo Overleg over de plannen en de voortgang 100 Studenten, docenten (intern en extern) en werkveld Hoe leerlingen voor te bereiden op de rol in de maatschappij door Yong Zhao KPZ Lezing professor Zao 120 Werkveld, Pabo s, Lezing over ondernemendheid opleidingsdocenten, studenten Viaa Studenten 4 e jaar 25 intern Bezoek Nemo 4 e jaars programma Henk Averesch KPZ, Windesheim, Saxion Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Wetenschap en technologie & KPZ Voortrekkers wetenschap n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie ipabo Projectgroep Overleg projectgroep Rob Moggré Gemeente Leiden en onderwijsgevende organisaties W&T in Leiden: Educatieve dienst Naturalis, Educatieve dienst Museum Boerhaave, Stichting Technolab Leiden, KWT Leiden, Universiteit Leiden, Pabo Leiden, Hortus Botanicus Leiden (staf)medewerkers onderwijsgevende organisaties W&T Leiden, projectleider W&T pabo Leiden Startbijeenkomst Verwonderpaspoort: gezamenlijk initiatief om W&T aanbod voor scholen in Leiden eenvorming en via 1 medium aan te bieden, in perspectief leerlijnen en O&O leren te plaatsen en van kwaliteitskaders te voorzien. Judith van Dommelen DNP, FHKE, Avans Projectleiders cluster 6 Clusteroverleg en peer review Windesheim Zwolle/ - docenten pabo Windesheim, besloten Opstarten W&T op pabo / Eerste bijeenkomst werkgroep W&T pabo Zwolle/PLG Teus Zandsteeg Interactum cluster 3 en ZEG- partners KPZ, VIAA, TM, Kempel, Marnix, CHE, Ipabo, Iselinge Cluster 3 projectleiders Overleg cluster Projectleiders Pagina 5 van 35

6 November 2014 Haagse Techniekspektakel Studenten pabo 2 (120) en kinderen in Den Haag NVT De HHs + kinderen in Den Haag In samenwerking met Milieueducatie Den Haag wordt door de studenten pabo 2 een groot spektakel voorbereid dat op een zaterdag in De HHs wordt uitgevoerd en wat een grote groep kinderen + hun ouders en verzorgers uit Den Haag trekt Viaa Overleg curriculumcie Nvt Nvt Neerleggen project W&T bij de leerlijneigenaren met de vraag in hoeverre ze daar kansen voor zien De Nieuwste Pabo - 4 e jaars studenten dnp - Lkr. mentoren dnp - TC rs. dnp Thomas More Kempel docenten Alle docenten 120 Studenten, medewerkers en projectleiders uit andere clusters Interactief college Ferre Laevers Voorzitter curriculumoverleg Els Ensing Projectleider W&T Henk Averesch Rens Gresnigt - Docenten TMH Alleen docenten TMH Onderzoeken rol van W&T in de vakken Erwin Groenenberg - Studiemiddag W&T in de pabo Naomi Mertens Rik Slakhorst Pabo Leiden Medewerkers van Pabo s Studiedag over doel en nut kijkkaders vakdidactische vaardigheden HR Wetenschaps- Docenten en jaar Docenten en derde en Studiedag met workshops/presentaties knooppunt Delft studenten vierdejaarsstudenten Wetenschapsknooppunt Delft, SLO, HR automotive en VHTO Windesheim Zwolle/ Projectleider, Zwolle, management besloten Vaststellen gedeelde verantwoordlijkheden en bevoegdheden project. Zie ook organogram. Judith van Dommelen Ellian van Strien Teus Zandsteeg Marcel Staring KPZ Pilotscholen W&T 3 Pilotscholen die werken aan onderzoekend en ontwerpend leren Afstemming FHKE Pabostudenten FHKE 30 Workshop Techniek&ik Energie Hans van Tillo Venlo Interactum Vakdocenten W&T: n.v.t. docenten Peer review op inhouden afstemmingsbijeenkomst zaakvakken Interactum Windesheim Zwolle Werkgroep W&T besloten Bespreken concept projectplan, aanscherpen projectplan. Concretiseren projectplan. Teus Zandsteeg Pagina 6 van 35

7 Training van alle contactdocenten CMA Training van de interne en externe contactdocenten Avans Pabo Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage. Duurzame samenwerking met het werkveld Hanneke Ariens Windesheim & UU & TYF - Studenten van Pabo s - Medewerkers van Pabo s Veel pabo s aan deelgenomen met studenten, projectlei- ders, en/of docenten, van: HKE, dnp, Kempel, Marnix, Saxion, Windesheim, TTU, VIAA KPZ Voortrekkers wetenschap en technologie op de KPZ 100 Medewerkers en studenten van pabo s uit alle clusters. Meerdere workshops lezingen: Kleine onderzoekers in de zandbak Maarten Kleinhans, UU. Wetenschap en technologie en de didactiek van onderzoekend leren Martina van Uum, Radboud Universiteit Nijmegen) Academische taal oefenen met kleuters: Wetenschap en technologie biedt kansen! Lotte Henrichs, UU. Met lijf en leden: wetenschappelijk redeneren in het perspectief van belichaamde cognitie Paul Leseman, UU. n.v.t. n.v.t. teamscholing UU Alle Pabo s Netwerkbij- eenkomst. Projectleiders Pabo Netwerkoverleg en zes inhoudelijke pitches door zes pabo s dnp, HKE, Marnix, Iselinge, KPZ, Ipabo FHKE Medewerkers FHKE 2x40 Docenten FHKE Workshop onderzoekend en ontwerpend leren Thomas More Docenten W&T werkgroep Docenten W&T werkgroep Uitwerken resultaten docentenbijeenkomst en verdelen taken Erwin Groenenberg ITT, Inholland, HVA, HAN Cluster 4 Clusteroverleg Kind en Educatie - studenten van HKE - medewerkers HKE 120 Studenten, medewerkers en projectleiders uit cluster 6 Gastcollege over ons plekje in het heelal door Govert Schilling samenwerking Esero en Fontys HKE Stenden 3 e en 4 e jaars studenten, docenten en werveld 100 Docenten, studenten en werkveld Studium Generale en Inspiratiemiddag W&T KPZ, Windesheim, Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Saxion Wetenschap en technologie Hans van Tillo Ellen Rohaan Louwien Eising & Kempel, Brainport Development Regiopartners Brainport - - Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen Dutch Technology Week (DTW) Rik Slakhorst Pagina 7 van 35

8 DNP, FHKE vakcollega s uit cluster 6 8 tafelgesprek ter kennismaking en bespreken good practices BiologiePlus (NIBI) pabodocenten? pabodocenten Deelname aan conferentie NWT Nvt Diverse pabo s deelgenomen. dnp, FHKE, VIAA Avans Pabo, Werkveldbijeen- komst Kempel, First Lego League Avans Pabo, Overleg directie en onderwijscommissie Project Bio based en CMA onder de aandacht brengen van mensen uit het werkveld PO, VO regio Helmond Studenten en docenten Kempel Verankering in het curriculum van W en T Basisschoolleerkrachten Voorbeelden laten zien van de Bio based lessen en de docenten zelf laten werken. Ook hun aandeel uitleggen in het leren van de student, samen het ontwerp verbeteren en zelf de lessen uitvoeren op hun school 200 geïnteresseerden Regiofinale FLL Janine Swinkels Verankering in het curriculum van W en T Viaa Studenten 2 e jaar 80 Intern, mogelijk extern Ontwerp Blended Learning omgeving Henk Averesch onderwijseenheid W&T TM en ipabo Cluster 3 Peer review voorbereiden Edith Louman ipabo, Saks, Driemaster CvB ipabo en CvB bestuur Saks, docenten ipabo en Overleg Labschool Rob Moggré directie en leraren DM ipabo Projectgroep Overleg projectgroep Rob Moggré DNP, FHKE, Avans Projectleiders cluster 6 - Clusteroverleg Marnix Academie Docentendag W&T intern doel: Hoe stimuleer jij de onderzoekende houding van de student? Frank van Herwaarden Thomas More - Studenten Pabo 3, docenten en werkveld 100 Studenten, docenten en werkveld Children s Zone en de werkwijze van Rotterdam Vakmanstad bij hun activiteiten in Rotterdam Zuid. Scholing docenten KPZ Opleidingsdocenten KPZ 60 Docenten KPZ, werkveldbegeleiders Viaa Overleg Nvt Nvt Overleg projectplan W&T met vakgroepvoorzitters vakgroepvoorzitters Windesheim Zwolle Bijeenkomst werkgroep W&T Henk Averesch Besloten Bespreken plan van aanpak. Teus Zandsteeg Pagina 8 van 35

9 Windesheim Zwolle/ KPZ, Marnix, TM, ipabo Teus Zandsteeg, Chantal Velthuis, Marcel Staring, Lou slangen, Jozef Kok Thomas More Viaa, CHE, Iselinge, TM ITT, Inholland, HVA, HAN ipabo, Driemaster Docenten ipabo, leraren en directie DM Driestar hogeschool Pabostudenten en docenten natuurwetenschap Besloten Peerreview Teus Zandsteeg Marcel Staring Cluster 3 Peer review Edith Louman Anton Bakker Docenten W&T Docenten W&T Voorbereiden docentenbijeenkomst en Erwin Groenenberg werkgroep werkgroep uitwerken planonderdelen Uitvoering peerreview Nvt Nvt Peerreview binnen cluster cluster Projectleiders cluster 4 Clusteroverleg en peer review Voorbereiden labschool Rob Moggré Bezoek Boerhaeve museum Pabo 3 studenten leerlijn 1 natuurwetenschap in de 17 e en 18 e eeuw Windesheim Zwolle CCO (curriculum comm.) Besloten - Plan van aanpak besproken in CCO en voorzien van feedback Interactum en ZEG- partners cluster 3 KPZ, VIAA, TM, Kempel, Marnix, CHE, Ipabo, Iselinge projectleiders - - Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Teus Zandsteeg Anton Bakker ipabo Projectgroep Overleg visie januari augustus 2015 wekelijks overleg HAN Intern Ontwikkelteam nieuwe propedeuse curriculum HAN Pabo Arnhem en Nijmegen. Hiervoor is er wekelijks overleg tot aan de oplevering in juni W&T wordt ingevlochten in curriculum. Pagina 9 van 35

10 januari augustus 2015 wekelijks overleg HAN De werkgroep leden bestaande uit docenten HAN Pabo, basisschool leerkrachten, onderzoekers (lectoraten en WKRU) Viaa Docententeam Educatieve Academie KPZ Voortrekkers wetenschap en technologie op de KPZ Windesheim Windesheim Collega s docenten/leerkrachten worden geschoold en studenten komen in aanraking met W&T op de stagescholen. Naast de 21e eeuwse vaardigheden is ook de professionele leergemeenschap een belangrijke ontwikkeling binnen deze basisscholen. Nvt Nvt Jaaropening rede Prof. Dr. Jan Hoogland Algemene Vorming in relatie met W&T n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en technologie - Team pabo Almere n.v.t. Medewerkers pabo Startmiddag W&T in combinatie met de start van een PLG op basis van de activiteitentheorie van Engestrom. Introductie van W&T fenomeen en het onderzoek naar de inhoudelijke relatie met andere vakgebieden - Team pabo Windesheim n.v.t. Medewerkers pabo Startmiddag W&T in combinatie met de start van een PLG op basis van de activtiteitentheorie van Engestrom. Introductie van W&T fenomeen en het onderzoek naar de inhoudelijke relatie met andere vakgebieden Windesheim Zwolle - Team pabo Zwolle Medewerkers pabo Team brede toelichting op project W&T op pabo. In groepen door werkgroep W&T voorgestelde curriculum aanpassingen bespreken met team. Draagvlak creëren en commitment vragen Avans Pabo Overleg met de directie over W en T op de Pabo ITT (HU), WKUU en KTWT Verankering in het curriculum Docenten ITT (Utrecht en Amersfoort) , Viaa Lectoraat / docenten onderzoek Haagse Studenten minor NW&T Symposium: Kleuters (25), specialisten Jonge onderzoeken de Kind (30) en professionals wereld om zich heen (leerkrachten, Kenniscentrum Directie Verankering in het nieuwe curriculum van Pabo De voortgang van het ontwikkelproces en de kwaliteit Jan Hoogland Marcel Staring Teus Zandsteeg Scholingsdag docenten ITT Nvt Nvt Opstellen beleidskader Onderzoek binnen Henk Averesch de EA 70 Studenten en Tijdens dit symposium krijgen studenten professionals en professionals een lezing aangeboden en kunnen in ateliers aan het werk. Op deze ateliers wordt gezamenlijk gereflecteerd Pagina 10 van 35

11 beleidsmedewerkers, etc.) m.b.t. ervaringen en mogelijkheden W&T- activiteiten in de eigen klas vorm te geven CHE Alle opleidingsdocenten en het mt Nvt Nvt Studiedag: Algemene introductie op wetenschap en technologie, ontwikkelen van ideeën voor ons nieuwe curriculum Henk Rietdijk De Nieuwste Pabo & Wetenschaps- - 4 e jaars studenten dnp - Docenten dnp pabo 150 Studenten, medewerkers en projectleiders uit André Kuipers - Gastcollege voor 300 lln.bs. Rens Gresnigt knooppunt UM Diverse pabo s deelgenomen, FHKE - Lkr., mentoren dnp - TC rs. dnp cluster 6 - Workshops door alle 4e jaars dnp studenten voor 300 lln. - Gastcollege studenten en gasten Educom- pabo s + Driestar hogeschool Projectleiders W&T Eerste peerreview W&T cluster Educom- Pabo s en Driestar hogeschool FHKE Pabostudenten FHKE 30 Workshop Techniek&ik Lucht Hans van Tillo Venlo Viaa Ineke Sloot / Henk Averesch , , Docenten onderzoeksvaardigheden HAN PABO. 6 collega s, 2 uit W&T sectie met 4 uit andere sectie KPZ, Windesheim, Saxion Kempel docenten Alle docenten Thomas More - Docenten W&T en onderzoek Techniek en ik Gesprek met Bart Coppens Nvt Nvt Herontwerp curriculum onderzoeksvaardigheden en leerlijn binnen de EA Nvt. Plaats van W&T in propedeuse in het nieuwe curriculum HAN PABO. Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Wetenschap en technologie Studieochtend W&T in de pabo Docenten W&T en onderzoek Directie en onderwijscommissie Onderzoekslijn icm PROlijn uitwerken Samenwerking om het Onderzoekend en ontwerpend leren in deze regio onder de aandacht te brengen Eventueel ook participeren in de scholing HR Docenten HR PABO Medewerkers PABO Docenten verzorgen workshops mbt OOL, nieuwe media en werkvormen die bijdragen aan inspirerend lesgeven Driestar hogeschool Projectgroepleden Vergadering met projectgroepleden over vormgeving project en start pilots & Naomi Mertens Rik Slakhorst Erwin Groenenberg 8 Pagina 11 van 35

12 Thomas More - Docenten TMH Alleen docenten TMH Inspiratie vanuit Moendoes en de vertaling naar onderzoekend leren in de vakken. Erwin Groenenberg Thomas More - Docenten W&T en onderzoek Docenten W&T en onderzoek Onderzoekslijn icm PROlijn uitwerken Erwin Groenenberg De Nieuwste Pabo 8 collega s, 4 uit W&T sectie met 4 partners uit andere sectie. Nvt. ontwerp doorgaande lijn rondom W&T (LOGOS- lijn) voor pabo 2. Rens Gresnigt Avans Pabo Inhaalprogramma Pabo 3 studenten N en T verplicht Avans Pabo Afsluiting begeleiding profielwerkstukken van Technasium Avans Pabo, Kiezen voor Technologie Alle studenten van pabo hebben een inhaalprogramma van N en T moeten doen De studenten van het technasium leveren minimaal twee lessen ter beoordeling aan, aan onze studenten Overleg om samen te werken met de schoolbesturen om technologie te implementeren. Studenten van Avans Verdieping voor alle studenten Pabo 3 Samenwerking met andere Avans Academies Bio based programma Uitgifte van een les aan alle basisscholen in de omgeving van Breda Nvt. 22 Newman leerlingen en 22 studenten van de Pabo Avans directie Kenniscentrum Avans Schoolbesturen Avans + De Newman leerlingen hebben inhoudelijk hun profielwerkstuk met een voldoende afgesloten op hun school en met medewerking van onze studenten bereiden zij lessen voor, voor kinderen van basisscholen. De studenten beoordelen de voorbereidingen Samenwerken om technologie bij scholen onder de aandacht te brengen - Scholing van het zittend personeel - Techniekwinkel in Breda ipabo Projectgroep Overleg projectgroep Rob Moggré KPZ Studenten 3 e 3n 4 e jaars, 200 n.v.t. Nascholing W&T voltijd en deeltijd Haagse Symposium: Onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool Gastspreker: Bas Haring Studenten pabo 1 (180), pabo 2 (120), minorstudenten W&T (25) en professionals 300 Studenten en professionals Studenten en professionals krijgen een inspirerende lezing van Bas Haring aangeboden. Aansluitend kunnen studenten en professionals onder leiding van 2 ervaren coaches in gespreken over de mogelijkheden van onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool. Pagina 12 van 35

13 Wetenschaps- knooppunt Nijmegen (WKRU), HAN Studenten, medewerkers projectleiders uit andere clusters :00-15: Windesheim Zwolle Windesheim Thomas More - Docenten HAN Pabo - 4 e jaars studenten Han Pabo - Leerkrachten Basisonderwijs - studenten pabo Windesheim, - docenten pabo Windesheim, - leerkrachten po. 50 deelne- mers vanuit HAN PABO 500 (vol = vol) Iedereen (vol = vol) Wetenschap de klas in. Winterschool is een professionalisering dag voor leraren en studenten rondom onderzoekend leren. Wetenschappers presenteren hun bevindingen. Onderzoekers, leerkrachten en pabo- studenten verzorgen workshops. Lezing I Hanno van Keulen, embodied knowledge. - 3 e - 4 e jrs studenten pabo n.v.t. Studenten pabo Bezoek aan Nemo deelnemen aan het paboprogramma - Docenten W&T werkgroep Feb 2015 Marnix Academie Projectleden en studenten 4 e jaar Feb / maart / april februari t/m 22 december 2015 Marnix Academie Saxion, Windesheim, Iselinge en KPZ Projectleden binnen verschillende vakgroepen/minoren 1e, 2e jaars pabostudenten Docenten W&T werkgroep Uitwerken resultaten docentenbijeenkomst. Maken periodeverwachtingen onderzoek, uitwerken Pabo 1 W&T rode draad en verwerken Pabo 3 W&T rode draad Intern Inhaalslag 4 e jaars voltijdstudenten, W&T binnen eigen afstudeerspecialisatie Doel: studenten inspireren hoe handen en voeten te geven aan W&T doelen bij leerlingen basisonderwijs Intern Ontwikkelactiviteiten medewerkers (OOL/W&T in verschillende vakken)! Doel: langdurige opname van W&T doelen in het ontwerp van bepaalde curriculum- onderdelen (leerkracht, geïntegreerde zaakvakken minor, TUO). n.v.t. Mark Gellevij Hanno van Keulen Anton Bakker Teus Zandsteeg Marcel Staring Gert Talens Erik Koertshuis Verdere ontwikkeling en precisering van het W&T- model voor de lerarenopleiding basisonderwijs, inclusief ontwikkeling en in beeld brengen van best practices op het gebied van W&T op de verschillende opleidingen. r.kabout- nl Erwin Groenenberg Frank van Herwaarden Martine van Schaik Martine van Schaik Symen van der Zee Pagina 13 van 35

14 1 februari t/m 1 juli 2015 Saxion Deventer 3 e jaars pabostudenten Deventer e jaars pabostudenten Deventer Semester Wetenschap & Technologie: ontwikkeling en uitvoering van onderwijsleereenheden gericht op W&T. Te weten: - Beroepstaak: Onderwijs voor de Toekomst - Beroepstaak: Wetenschap & Technologie - Wetenschap & Techniek C - Onderzoek C Symen van der Zee ipabo Studenten 3 de jaar - Thema Onderzoekend leren Rob Moggré Windesheim TED- talk n.v.t. Team Changelab Stenden Docenten 10 docenten WASO writing a science opera Peter Verboom Avans Pabo Duurzame samenwerking Scholing van het gehele Idee: De studenten als aanjagers van het W Directie Avans Pabo Scholing CMA met het werkveld paboteam en T onderwijs op de werkplek. Studenten brengen de kennis en vaardigheden, docenten in het werkveld nemen het over en samen gaan ze het verbeteren Stenden 3 e en 4 e jaars studenten Docenten en werkveld 120 Docenten cluster 1 21st Century Skills - masterclass Stenden 3 e jaars studenten 25 Masterclass en opname voor Respect education foundation ipabo, Driemaster Docenten ipabo, leraren en directie DM ITT (HU), WKUU en KTWT 21 st Century Skills- masterclass Thea Wieringa Voorbereiden labschool Rob Moggré - 4 e jaars studenten ITT e jaars studenten ITT Scholingsdag 4 e jaars studenten ITT (Utrecht en A foort) KPZ MT & projectleider n.v.t. n.v.t. Evaluatie eerste half jaar W&T en peerreview Avans Pabo Overleg over de Fontys Eindhoven Het gaat over de samenwerking van de drie Fontys Eindhoven en samenwerking m.b.t. W Kempel Pabo s m.b.t. W en T. de Kempel en T o.l.v Harrie Avans - Programma inhouden Cornelissen, Beta - Vertegenwoordiging platform techniek Lou Slangen was uitgenodigd; Nieuwste Pabo Kempel Alle Techniek&Ik partners - Afstemming kansen samenwerking in Bart Coppes Techniek & Ik project Harrie Cornelissen Verslag door mij gemaakt aan de deelnemers doorgestuurd Pagina 14 van 35

15 Kempel Faseteam 2 en betrokken docenten - - Ontwikkeling keuzeblok STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) voor K3 studenten Frank Coenders Windesheim Zwolle Bijeenkomst werkgroep W&T februari t/m april Thomas More Saxion Deventer Interactum en ZEG partners cluster 3 KPZ, VIAA, TM, Kempel, Marnix, CHE, Ipabo, Iselinge besloten - Vaststellen voorstel CCO Teus Zandsteeg Erwin Groenenberg 1 - Docenten pabo 1 Docenten pabo 1 Opzet W&T in de introductieperiode pabo 4 e jaars pabostudenten Deventer 25 4 e jaars pabostudenten Deventer Skills training ontwikkelt op basis van review naar effectieve onderwijswerkwijzen op het gebied van W&T Cluster 3 Overleg cluster; Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Viaa Studenten P4 Nvt Nvt Inhaalslag: Korte Cursus P4 OOL in kader van Betekenisvol Leren Windesheim Projectleider Zwolle, Besloten Presentatie en bespreking voorstel Zwolle management. werkgroep bij CCO (curriculum commissie. )Akkoord vragen van CCO Symen van der Zee Edith Louman Anton Bakker Henk Averesch Eize Stamhuis Teus Zandsteeg Thomas More - Docenten W&T Erik Groot Koerkamp Docenten W&T Verkenning minor mogelijkheden Erwin Groenenberg ipabo CvB Projectevaluatie Rob Moggré HR, Stadslab Tweedejaars studenten Nvt Tweetal klassen Pilot les over geautomatiseerde systemen (programmeren in de les) is een fablab te geven HR Maak het in de bieb! Event KPZ Voortrekkers wetenschap Thomas More Eerste en tweedejaars Nvt Keuzeactiviteit jaar 1 en 2 Makerspace activiteit in Bieb voor BO kinderen. Studenten begeleiden kinderen met activiteiten zoals waterraket, 3D printen, ballonauto maken ed n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie - Docent W&T en studenten pabo 3 Studenten pabo 3 Onderwijsontwerp samen met Erasmus, stadsarchief en SVGio Ellian van Strien Ellian van Strien Erwin Groenenberg Pagina 15 van 35

16 CHE Alle opleidingsdocenten en het mt Nvt Nvt Studiedag over Technodiscovery, ontwikkelen van ideeën voor ons nieuwe Henk Rietdijk curriculum Thomas More - Docenten W&T en onderzoek Docenten W&T en onderzoek Onderzoekslijn icm PROlijn uitwerken Erwin Groenenberg Viaa Ouders en leerkrachten PetraschoolNunspeet open Ouders en leerkrachten Petraschool Nunspeet Ouderavond rondom W&T in de Petraschool Henk Averesch Chris Korteweg HR LRO Derdejaars vakprofilering N&T Thomas More Haagse Conferentie: De brede buurtschool; Meer dan Onderwijs Thomas More Kempel Kerngroep W&T Onderwijs Helmond Avans Pabo Workshop voor het werkveld - Docent W&T en studenten pabo 3 Studenten pabo 3 en professionals - Docent W&T en studenten pabo 3 PO, VO, MBO, HBO instellingen in Helmond Onderwerp integratie rekenen/wiskunde en W&T 100 Studenten, docenten HR Lero en Pabo Masterclass Evolutie Menno Schilthuizen Darwins peepshow Studenten pabo 3 Onderwijsontwerp samen met Erasmus, stadsarchief en SVGio 180 Studenten en Tijdens de jaarlijkse conferentie die de professionals pabo van De HHs samen met de Stichting Brede Buurtschool Den Haag organiseert kunnen studenten en professionals voor verschillende zogenaamde strands in het programma kiezen. Een van deze strands is Wetenschap en Technologie. Na een inleidende lezing krijgen een krijgen de deelnemers die voor W&T hebben gekozen een workshop van een docent van de TU Delft, wonen aansluitend een presentatie van een basisschool bij die zich met W&T profileert en gaan vervolgens in een derde sessie met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die zij zien voor hun (stage)school. De opbrengsten worden gepresenteerd aan de Wethouder Onderwijs van de Gemeente Den Haag. Servaas van der Horst Erwin Groenenberg Studenten pabo 3 Ontwerpen Moendoes voor het onderwijs Erwin Groenenberg Zie bedoeld voor Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Werkveld en studenten 24 personen Vak integratie rekenen/wiskunde en W&T Idee: training on the job Empirische cyclus en stappenplan Naomi Mertens KPZ + TU Twente Onderzoekscentrum en n.v.t. n.v.t. Start samenwerking leerlingvolgsysteem en Pagina 16 van 35

17 onderzoekers TU rondom 21st century skills Maart 2015 Marnix Academie Projectleden op bezoek bij collega s intern film maken: Wat zijn jouw succesmomenten in de lessen? Doel: W&T zichtbaar maken in de school (zichtbaar maken wat we al doen). Elkaar inspireren. maart/april 2015 Maart en april , HR Verwonderpaspoort: Onderwijsgevende organisaties W&T in Leiden, HL Windesheim (Derde en vierdejaars)studenten, medewerkers PABO - Beleidsmedewerkers en stafmedewerkers van genoemde organisaties Studenten, docenten Pabo HR, leerkrachten stagescholen, alumni Masterclasses OOL met passie Schrijven leerlijn voor W&T aanbod in de regio, formuleren van kwaliteitscriteria, voorbereiden inhoudelijk werk voor websitebouwers Naturalis Ellian van Strien Judith van Dommelen Changelab n.v.t. Kerngroep Overleg Viaa, UT Studenten Nvt Pre- master Inbouwen pre- master Educational Science and Technology in curriculum als Honourstraject Driestar hogeschool Pabostudenten, betrokken Pabodocenten, projectgroepleden Windesheim Zwolle Projectleider Zwolle, management Windesheim - - Team pabo Studenten pabo Inholland - Ontwikkeldag Nieuw Curriculum 03 maart, 24 maart, 7 april, 14 april en 21 april Saxion Hengelo Inholland& Tweede Kamer 4 e jaars pabostudenten Hengelo Bezoek Science Center NEMO Besloten - Presentatie voortgang project bij management. Akkoord vragen van mt. n.v.t. n.v.t. - Team pabo - Studenten pabo Medewerkers in projectgroepen pabo 25 4 e jaars pabostudenten Deventer Studenten pabo- 2 n.v.t. Medewerkers OJW en tweedejaarsstudenten locatie Alkmaar Inrichting/openstelling Changelab met als exemplarisch fenomeen de zand- watertafel - Presentaties: leerwerktaken, storyboarding, didactische complexiteiten W&T - Workshops ontwikkelgroepen Skills training ontwikkelt op basis van review naar effectieve onderwijswerkwijzen op het gebied van W&T Gesprek met Tweede Kamerleden over onderwijsontwikkelingen Henk Averech Els Ensing Teus Zandsteeg Marcel Staring Chantal Velthuis Pagina 17 van 35

18 Inholland + OBS West - Studenten van het keuzeonderwijs Educatief gebruik van ict Nvt Studenten jaar 3 Pabo Inholland Excursie naar : Klas van de toekomst: Avans Pabo Workshop voor het werkveld Avans Pabo Overleg Kiezen voor technologie Inholland& Scheep- Vaartmuseum en Robotica Onderwerp integratie rekenen/wiskunde en W en T Onderdeel de techniekwinkel - Studenten keuzeonderwijs Werkveld en studenten Vak integratie rekenen/wiskunde en W en T Idee: training on the job Empirische cyclus en stappenplan werkveld De Pabo is gevraagd om een design programma te ontwerpen voor basisscholen. Ook voor een 4 tal bijeenkomsten om de vaardigheden van zittende leerkrachten te verbeteren Periode: maart mei 2015 n.v.t. Studenten keuzeonderwijs Leren van de wereld: vakspecialist zaakvakonderwijs Excursies Scheepvaartmuseum en Robotica Stenden 3e jaars studenten 20 Vakspecialisten Natuur en Bezoek Naturalis Techniek HZ Studenten P3 minor zorg HZ Kennismaken bij Orionis. W&T werkbedrijf. Walter Ivens HZ pabo, Delta- academie, Dow Basisscholen, studenten Basisscholen Zeeuws Vlaanderen omgeving Terneuzen Duurzaam waterbeheer. Outdoor education en W&T Carlien Nijdam 5 maart en vervolg afspraken 2015 Saxion Hengelo 1 e en 2 e jaars pabostudenten Hengelo n.v.t. Luuc Willering (teamleider en RW) Chantal Velthuis (N&T)) Elly Kamphuis (PO) Conny Belvroy (PO) Ruud Brilleman (OJW) Pieter Blanken (KO) Anique Bokdam (NE) Stephanie Lutjen- Huisstede (ICT) Ontwikkeling van vakoverstijgende modules (bt2 en 4) die in het teken van W&T komen te staan. Beide modules starten in feb 2016 Luuc Willering Chantal Velthuis Pagina 18 van 35

19 6 maart en vervolg Afspraken 2015 Saxion Hengelo 3 e jaars pabostudenten Saxion, studenten van andere academies binnen Saxion. Pabostudenten van andere pabo s. n.v.t ipabo Studenten 3 de jaar, docenten ipabo, buurtbewoners Windesheim / Saxion Teus Zandsteeg, Chantal Velthuis, Marcel Staring ? HZ Wetenschapsknoopp unt UCR, Technocentrum Zeeland, Biobased Terneuzen ipabo, Driemaster Basisschoolleerkrachten, studenten pabo Thomas More Thomas More ipabo Studenten 1 ste jaar, leerkrachten basisonderwijs, docenten ipabo, cultuurprofessionals Haagse Collegetour: Onderzoekend en ontwerpend leren met Andre Kuipers Chantal Velthuis (coordinator en N&T) Anika Embrechts (N&T) Ronald von Piekartz (KO) Pieter Blanken (KO) Stephanie Lutjen- Huisstede (ICT) Rene Kofflard (ICT) Ontwikkeling van verdiepende minor educatie en creatieve technologie (ECT). In de minor is het de bedoeling dat studenten een didactisch ontwerp ontwikkelen d.m.v. co- creatie vanuit techniek, vormgeving en ICT. (In samenwerking met fablab, Artech lab e.a. instellingen/musea) ~ externen Onthulling kunstwerk Om een koppie (Afsluiting project, onderzoekende aanpak in samenwerking met buurt, studenten en docenten) Chantal Velthuis Anika Embrechts Sjaak Bos besloten - Collegiale feedback op lopend project. Teus Zandsteeg Basisscholen Zeeland, studenten P3 en P4 HZ pabo Masterclasses W&T met medewerking van André Kuiper Walter Ivens Docenten ipabo en leraren DM - Uitvoeren labschool Rob Moggré Docenten pabo 1 Docenten pabo 1 Bespreken invulling introductie periode Erwin Groenenberg W&T Docent W&T en Studenten pabo 3 Ontwerpen Moendoes voor het onderwijs Erwin Groenenberg studenten pabo 3 80 externen Miniconferentie Vakkenintegratie Ans Koopman (Afsluiting project Kunstvakken geïntegreerd met andere vakken, onderzoekende aanpak in samenwerking met studenten, docenten en kunstvakdocenten) Studenten pabo 1 (180), pabo 2 (120), minorstudenten W&T (25) en professionals 350/400 Studenten van alle opleidingen van De HHs, professionals en andere geïnteresseerden De voorzitter van het CvB van De HHs opent deze collegetour die georganiseerd is samen met Techniekpact en het Wetenschapsknooppunt Zuid- Holland met een presentatie waarin hij het belang van W&T voor de hogeschool neerzet. Daarna Pagina 19 van 35

20 verzorgt Andre Kuipers een lezing over onderzoekend en ontwerpend leren. Na een korte pauze kunnen alle aanwezigen deelnemen aan een van de 6 parallelle workshops die twee keer gegeven worden en aan activiteiten deelnemen die op het wetenschapsplein worden verzorgd Inholland & Rijksmuseum Studenten pabo- 1 n.v.t. Studenten pabo- 1 locatie Rotterdam Rijksmuseum- excursie Inholland - Studenten van de pabo n.v.t. Alle pabostudenten van de locatie Haarlem Thomas More - Docenten W&T vakgroep pedagogiek FHKE Docenten en studenten FHKE en FLOT Windesheim 2x25 Docenten W&T vakgroep pedagogiek Docenten en studenten FHKE en FLOT Presentatie e- zine h2haarlem. Magazine in ontwerp en beheer voor en door studenten Onderzoekend leerthema s afstemmen met pedagogiek. Broodje Bèta. Onderzoekend leren in theorie en praktijk: lezing van Zeger- Jan Kock (wetenschap) en Bart Coppes (praktijk) Profielstudenten 3 e jr n.v.t. - studenten apbo Verkenning Zand- water fenomeen en start W&T onderwijsproject (looptijd tot de zomer en mogelijk verder) Windesheim Zwolle Werkgroep W&T besloten - Bespreken half fabricaat beroepsproducten stagelijn. Erwin Groenenberg Ellen Rohaan Marcel Staring Teus Zandsteeg.nl Windesheim - Changelab n.v.t. Kerngroep Overleg HR Derdejaars studenten vakprofilering 30 Derdejaarsstudenten WKP Remke Klaphorst workshop Onderzoekend Leren Ellian van Strien gemeente Alkmaar, het Medisch Centrum Alkmaar en Inholland Alkmaar - Breed publiek 450 Pabostudenten uit jaar 2 locatie Alkmaar Van Foreest Publiekslezing door Sjoerd Kuijper titel van de lezing is De Slanke Ziel Pagina 20 van 35

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Plenaire terugkoppeling MASTERCLASSES WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN VAKOVERSTIJGENDE BENADERING Lou Slangen 12-11-2014 WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Kalender W&T in de pabo, 17 juni 2015 Pagina 1 van 34

Kalender W&T in de pabo, 17 juni 2015 Pagina 1 van 34 Bijgewerkt door 1. Rotterdam 2. de Nieuwste Pabo 3. Instituut Theo Thijsen 4. Saxion (Hengelo- Deventer) 5. Kind en Educatie 6. Iselinge 7. Windesheim 8. Zeeland 9. Leiden 10. Marnix 11. HAN 12. Inholland

Nadere informatie

Kalender W&T in de pabo Pagina 1 van 52

Kalender W&T in de pabo Pagina 1 van 52 Bijgewerkt door: 1. Rotterdam 2. de Nieuwste Pabo u 3. Instituut Theo Thijsen 4. Saxion (Hengelo/Enschede-Deventer) 5. Kind en Educatie u 6. Iselinge 7. Windesheim 8. Zeeland 9. Leiden 10. Marnix 11. HAN

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Thomas More oktober 2015 Algemeen Thomas More Hogeschool te Rotterdam verzorgt een voltijd en deeltijd opleiding tot leraar basisonderwijs voor bijna 600 studenten. De pabo is

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het onderwijs

Ontwikkelingen in het onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ontwikkelingen in het onderwijs Marja van Graft Inspiratiedag NME 10 april 2017 Leerplan(kader) Wetenschap & technologie Doelen bijeenkomst informeren

Nadere informatie

Isaac Asimov. marnix academie

Isaac Asimov. marnix academie Project Wetenschap & Technologie op de Marnix The most exci-ng phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, is not "Eureka!" (I found it!) but...'that's funny... Isaac Asimov marnix

Nadere informatie

Kalender W&T in de pabo / mei 2016 Pagina 1 van 60

Kalender W&T in de pabo / mei 2016 Pagina 1 van 60 Bijgewerkt door: 1. Rotterdam 2. de Nieuwste Pabo u 3. Instituut Theo Thijsen 4. Saxion (Hengelo/Enschede-Deventer) 5. Kind en Educatie u 6. Iselinge 7. Windesheim 8. Zeeland 9. Leiden 10. Marnix 11. HAN

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo HU Instituut Theo Thijssen november 2015 Algemeen Het Instituut Theo Thijssen (ITT) verzorgt te Utrecht onderwijs voor meer dan 900 studenten via een voltijd en deeltijd opleiding

Nadere informatie

landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs

landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs Toelichting bij het Format Wetenschap en Technologie in de pabo Inleiding Van leraren in het basisonderwijs wordt verwacht dat ze de bètatalenten van hun

Nadere informatie

B. Projectplan. 1. Huidige situatie. Aanpassen curriculum:

B. Projectplan. 1. Huidige situatie. Aanpassen curriculum: B. Projectplan Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de actielijnen aan de orde gesteld Aanpassen Curriculum,

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 2. Gegevens van de projectleider:

A. Algemene gegevens. 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 2. Gegevens van de projectleider: A. Algemene gegevens 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: Naam pabo De Haagse Hogeschool Brinnummer 34808 Postadres Postbus 13336 Postcode 2501 EH Bezoekadres Johanna Westerdijkplein

Nadere informatie

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart 2015 12 februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Even voorstellen.. Center of Expertise PM: samenwerking zeven hogescholen De Kempel,

Nadere informatie

MUSIC UNIVERSITY DAYS

MUSIC UNIVERSITY DAYS MUSIC UNIVERSITY DAYS Ben jij een groepsleerkracht en wil je graag meer muziek in je klas, maar weet je niet hoe? Kom dan naar onze Music University Days! Deze gratis workshops worden in de maand maart

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

De plannen van ITT zijn uitgewerkt in het projectplan dat op blz 6 en verder is uitgewerkt.

De plannen van ITT zijn uitgewerkt in het projectplan dat op blz 6 en verder is uitgewerkt. Projectplan Wetenschap en Techniek Pabo Hogeschool Utrecht In het kader van de subsidiegelden die zijn toegekend aan Wetenschap en Technologie binnen de pabo heeft de pabo van Hogeschool Utrecht (ondergebracht

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo HAN Pabo september 2015 Algemeen De HAN Pabo verzorgt op de locaties Arnhem en Nijmegen voor meer dan 1400 studenten een voltijd en deeltijd opleiding leraar basisonderwijs.

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Zeeland september 2015 Algemeen De Pabo van de Hogeschool Zeeland te Vlissingen verzorgt een voltijd opleiding leraar basisonderwijs voor bijna 400 studenten.

Nadere informatie

Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen!

Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen! Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen! Ondersteuning vanuit het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen! In 2020 moeten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

B. Projectplan. I Begripsomschrijving. 1. Huidige situatie. Aanpassen curriculum:

B. Projectplan. I Begripsomschrijving. 1. Huidige situatie. Aanpassen curriculum: B. Projectplan Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de actielijnen aan de orde gesteld Aanpassen Curriculum,

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN Datum : dinsdag 15 september 2015 Locatie Tijd Wie : Bestuurskantoor Kind en Onderwijs Rotterdam : 09.00 13.00 uur : Schooldirecties, Schoolopleiders, Intern

Nadere informatie

B. Projectplan 1. Huidige situatie

B. Projectplan 1. Huidige situatie B. Projectplan Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de actielijnen aan de orde gesteld Aanpassen Curriculum,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Roncallischool. Presenta)e NJPV- conferen)e 14 november 2014

Roncallischool. Presenta)e NJPV- conferen)e 14 november 2014 Roncallischool Presenta)e NJPV- conferen)e 14 november 2014 Roncalli: Academische opleidingsschool Samenwerking SKPCPO Delta en HAN pabo Missie: het stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

HET PROJECT WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE OP DE PABO'S

HET PROJECT WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE OP DE PABO'S HET PROJECT WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE OP DE PABO'S HET PROJECT WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE OP DE PABO S - eindrapport - Marga de Weerd Yfke van der Ploeg Peter Krooneman Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW

Nadere informatie

Speelruimte van betekenis

Speelruimte van betekenis Uitnodiging: Speelruimte van betekenis Conferentie voor opleiders levensbeschouwelijke, godsdienstige en morele vorming over de paradigmawisseling in hun vak Op 31 oktober en 1 november 2011 vindt de conferentie

Nadere informatie

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo WEBSITE STATISTIEKEN 216 WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL VINDBAAR, INGEBED EN GROEIEND Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van)

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Christelijke Hogeschool Ede maart 2016 Algemeen De pabo van de CHE kent een voltijd, een deeltijd en een duale opleiding. In totaal verzorgt de CHE pabo onderwijs voor circa

Nadere informatie

Opleidingsscholen W&T

Opleidingsscholen W&T DEEL DEEL III III 10 Model Opleidingsscholen Wetenschap & Techniek Frank Sengers 11 Pabo Almere en opleidingsschool W&T Frank van der Knaap 12 Opleidingsscholen W&T binnen PABO HvA Frank Sengers 13 W&T-opleidingsschool

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Minorcontract Mediawijsheid

Minorcontract Mediawijsheid Minorcontract Mediawijsheid 2008-2009 A. Persoonlijke gegevens Naam Klas Stageschool: naam en plaats Naam coach stageschool Esther van Deelen VR3C Iselinge Hogeschool Doetinchem en Jan Ligthart Zelhem

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Saxion en vrouwelijke studenten Bètatechniek

Saxion en vrouwelijke studenten Bètatechniek Saxion en vrouwelijke studenten Bètatechniek busreis 18-21 september 2017 Marianne Laarman Programmadirecteur Bètatechniek Saxion Programma Bètatechniek Saxion Stuurgroep Bètatechniek Saxion CvB-vz en

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Ieder zijn talent, samen het resultaat

Ieder zijn talent, samen het resultaat Ieder zijn talent, samen het resultaat Verkort jaarverslag 2010 Kenniscentrum Wetenschap & Techniek West Inleiding Dit verkorte jaarverslag biedt een gedeeltelijk overzicht van de resultaten van het Kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Projectplan Pabo HvA Wetenschap en Technologie in de Pabo versie: 31 oktober 2014. 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt:

Projectplan Pabo HvA Wetenschap en Technologie in de Pabo versie: 31 oktober 2014. 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: Projectplan Pabo HvA Wetenschap en Technologie in de Pabo versie: 31 oktober 2014 A. Algemene gegevens 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: Naam pabo Pabo Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Programma Aanleiding Competentieprofiel Nascholing/lerarenopleiding Aanleiding Wat moet ik kennen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Hoe overleef ik mijn brein..?

Hoe overleef ik mijn brein..? Hoe overleef ik mijn brein..? Project bovenbouw Roncallischool maart 2014. I.s.m. WKRU (Wetenschaps Knooppunt Radboud Universiteit). Wetenschappelijke doorbraken de klas in. Eerste kennismaking De Winterschool

Nadere informatie

Tijd voor positief passend onderwijs. Opzet proeftuintjes in Apeldoorn

Tijd voor positief passend onderwijs. Opzet proeftuintjes in Apeldoorn Tijd voor positief passend onderwijs Opzet proeftuintjes in Apeldoorn Annemieke Mol Lous Lectoraat passend onderwijs Hogeschool Leiden & Thomas More Hogeschool Maart 2017 POSITIEF ONDERWIJS POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Nadere informatie

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Sandra Brocx & Mariette Vissers 2 1 Xplora Avans Hogeschool - 3 steden - 6 locaties - 25.000 studenten - 2.000 medewerkers 3

Nadere informatie

Leuk, praktisch en inspirerend W&T onderwijs. Professionaliseringstrajecten voor het primair onderwijs Mei 2014

Leuk, praktisch en inspirerend W&T onderwijs. Professionaliseringstrajecten voor het primair onderwijs Mei 2014 Leuk, praktisch en inspirerend W&T onderwijs Professionaliseringstrajecten voor het primair onderwijs Mei 2014 Professionalisering wetenschap en techniek in de klas Workshops Nascholingen Lezingen & Congressen

Nadere informatie

Conferentie hier-havo 28 september Jelle Nauta. Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek

Conferentie hier-havo 28 september Jelle Nauta. Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek Conferentie hier-havo 28 september 2016 Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek Jelle Nauta NLT, scheikunde en biologie Eerste lichting havo nieuwe

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie

Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie Frank Tellings & Wilma Tellings www.wils-kracht.nl Inhoud Voorwoord Blz. 1 Doelen Blz. 2 Trainingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

SOS! Praktijk in zicht: tips voor samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen

SOS! Praktijk in zicht: tips voor samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen SOS! Praktijk in zicht: tips voor samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen Scholen zijn continu in ontwikkeling en steeds meer scholen houden zich bezig met de vernieuwing van hun onderwijs. Voor

Nadere informatie

PACT Regio events voorjaar 2017 Overzicht van alle events:

PACT Regio events voorjaar 2017 Overzicht van alle events: PACT Regio events voorjaar 2017 Overzicht van alle events: PACT Speciaal! De E van Expertise Datum 24 maart 2017 Locatie De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht Kapitein op het IKC: Leiderschap

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL)

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Post HBO-opleiding voor leerkrachten basisonderwijs Ontwikkeld door Hogeschool Ipabo 1, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016 Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw 23 maart 2016 Even voorstellen Frank Studulski Senior adviseur Sardes en extern procesregisseur kenniskring Vaardigheden van de 21 ste eeuw INOS Desiree van den

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Inholland november 2015 Algemeen De pabo Inholland kent een opleiding tot leraar basisonderwijs in voltijd, deeltijd en een digipabo. Deze opleidingen bieden samen onderwijs

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt:

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: A. Algemene gegevens 1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: Naam pabo Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen Brinnummer 25BE Postadres Postbus 70030 Postcode 9704 AA GRONINGEN

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Havo, hier hbo: loud and clear, over.

Havo, hier hbo: loud and clear, over. Havo, hier hbo: loud and clear, over. Bert Schroën Voorzitter netwerk HTNO 28 september 2016 Overzicht presentatie Op naar toekomstbestendig bètatechniekonderwijs ontwikkelingen binnen hbo bètatechniek

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 Welkom Samen opleiden van studenten vraagt een nauwe samenwerking tussen de

Nadere informatie

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Opzet presentatie 1. Positionering Offshore Windenergie 2. Onderwijsconcept en opzet afstudeerrichting 3. Kennis- en Windpartners

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

kansen voor betekenisvol zaakvakonderwijs

kansen voor betekenisvol zaakvakonderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling kansen voor betekenisvol zaakvakonderwijs Martin Klein Tank Leerplan(kader) Techniekpact jaarconferentie Wetenschap & 19 technologie mei 2014 Waarom?

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz

Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz Programma Korte introductie Succesvolle professionaliseringsstrategieën Aanpak ixperium/centre of Expertise Leren met

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen De ZAOS ontwikkelt een kenniskring binnen de opleidingsschool waar het thema 'omgaan met verschillen' in samenwerking met de opleidingsinstituten concreet zal worden uitgewerkt.

Nadere informatie

Professionele netwerken: van leertheorie naar uitvoeringspraktijk. Ellen van den Berg VELON-studiedag, Deventer, 10 november, 2017

Professionele netwerken: van leertheorie naar uitvoeringspraktijk. Ellen van den Berg VELON-studiedag, Deventer, 10 november, 2017 Professionele netwerken: van leertheorie naar uitvoeringspraktijk Ellen van den Berg VELON-studiedag, Deventer, 10 november, 2017 Hoe leren professionals in netwerken? Kennis en leren vanuit een collectief

Nadere informatie

Professionalisering van basisschoolleerkrachten m.b.t. taalgericht W&T-onderwijs. Anna Hotze en Edith Louman, Hogeschool ipabo Katja van Geer, NEMO

Professionalisering van basisschoolleerkrachten m.b.t. taalgericht W&T-onderwijs. Anna Hotze en Edith Louman, Hogeschool ipabo Katja van Geer, NEMO Professionalisering van basisschoolleerkrachten m.b.t. taalgericht W&T-onderwijs Anna Hotze en Edith Louman, Hogeschool ipabo Katja van Geer, NEMO EWT congres, 5 april 2017 Het project Professionalisering

Nadere informatie

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Na een jaar samenwerken binnen het excellentieprogramma volgt nu een beschrijving van de behaalde resultaten en voornemens voor

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Opleiden in de school (OidS) Wat is opleiden in de school? De opleiding

Opleiden in de school (OidS) Wat is opleiden in de school? De opleiding Opleiden in de school (OidS) Sinds 2015 is t Schöppert een opleidingsschool. Opleiden in de School is bij uitstek een vorm van opleiden die past bij de visie van t Schöppert: Samen leren leven: betrokken

Nadere informatie

Jaarverslag AOS-PO Noord-Nederland

Jaarverslag AOS-PO Noord-Nederland Jaarverslag AOS-PO Noord-Nederland 2012-2013 1. Organisatie De AOLB is formeel toegetreden tot het samenwerkingverband. Simone Doolaard vertegenwoordigt de AOLB in de stuurgroep en in het coördinatorenoverleg.

Nadere informatie