Kalender W&T in de pabo/ 7 juli 2015 Pagina 1 van 35

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kalender W&T in de pabo/ 7 juli 2015 Pagina 1 van 35"

Transcriptie

1 Bijgewerkt door: 1. Rotterdam 2. de Nieuwste Pabo 3. Instituut Theo Thijsen 4. Saxion (Hengelo- Deventer) 5. Kind en Educatie 6. Iselinge 7. Windesheim 8. Zeeland 9. Leiden 10. Marnix 11. HAN 12. Inholland 13. Stenden 14. Hanze hogeschool 15. Ipabo 16. Thomas More 17. De Kempel 18. NHL 19. Avans 20. VIAA 21. Haagse 22. KPZ 23. Driestar 24. CHE Pagina 1 van 35

2 Mei 2014 HZ Collega s pabo HZ pabo Informatie W&T Carlien Nijdam Driestar hogeschool Projectgroepleden, docenten van de Pabo September 2014 September 2014 Thomas More De Haagse De Haagse i.s.m. Universiteit Leiden, TechnoLab en de Technische Universiteit Delft Avans Pabo Vergadering Utrecht Viaa Viaa 60 Alle Pabodocenten en W&T projectleiders Lezing over de betekenis van ICT en technologie in ons leven door dr. ir. Steef de Bruijn Docenten TMH Alleen docenten TMH Workshop onderzoekend en ontwerpend leren door Remke Klapwijk Studenten pabo 2 (120) NVT De HHs Drentheweek Omgevingsonderwijs. W&T speelt hierin een belangrijke rol. Alle studenten verblijven twee groepen van ieder een week in Drenthe. Studenten pabo 1 (180), NVT De HHs en toehoorders Samen met de twee universiteiten en pabo 2 (120) en TechnoLab ontwikkelt de pabo lessen voor minorstudenten W&T minorstudenten, tweedejaarsstudenten in (25) het kader van het techniekspektakel, de lessen NTO 2 en eerstejaars toehoorders en leerkrachten lessen en inspiratiesessie in het kader van het project LifeScience in de pabo. In het jaar worden de inhouden ontwikkeld. De lessen en sessies vinden plaats in het najaar van Pabo Avans Info inzamelen Bijstellen van de Plannen Vergadering Pabo s in Utrecht Bijeenkomsten curriculum- cie Adviesrol curriculumontwerp OOL binnen de pabo Nvt Nvt Schrijven aan een nieuw curriculum geënt op Vormend en Onderzoekend Leren. Ca. elke 2 weken. Nvt Nvt Vorm geven aan onderzoekend en Ontwerpend Leren in het herziene curriculum Viaa Docenten PPO Nvt Nvt Introductie Vormend en Onderzoekend Leren tijdens introductie Waddenzee Avans Pabo Uitvoering van het Nvt. Docenten Avans Pabo Uitvoering en evaluatie van de ontwikkelde programma beroepstaken Pabo 1 educatief.nl Erwin Groenenberg Els Ensing Henk Averesch Henk Averesch / Erik Buchner De onderwijscommissie Pagina 2 van 35

3 Avans Pabo Ontwikkelaars Pabo 2 Start ontwikkeling onderdelen W en T Pabo 2 nieuwe stijl Beroepstaak 6: onderdeel N en T Beroepstaak 7: techniekweek Beroepstaak 8: onderdeel N en T Periode: september juni 2015 Een duurzame verankering van W en T binnen het curriculum Avans Pabo werkt samen met het werkveld Avans Pabo Inhaalprogramma Pabo 3 studenten N en T verplicht Avans Pabo, Samenwerking met de ATGM over een bio based les idee Ontwikkelaar programma integratie rekenen/wiskunde en W en T Alle studenten van pabo hebben een inhaalprogramma van N en T moeten doen We werken samen met de ATGM De les ideeën van de studenten Pabo 3 beoordelen we op originaliteit om een voorbeeld les uit te halen Pabo en ONSSBO Een uit te voeren programma ontwikkelen voor de integratie van rekenen/wiskunde en W en T, Periode: september december 2014 Een duurzame verankering van W en T binnen het curriculum van de school: ONSSBO Studenten van Avans Verdieping voor alle studenten Pabo 3 Samenwerking met andere Avans Academies Bio Based programma Uitgifte van een les aan alle basisscholen in de omgeving van Breda 100 studenten Pabo 3 De voorbeeld les wordt uitgegeven en onder de basisscholen verspreid We bouwen in de loop der tijd een hele lessen set met de ATGM op. Nieuw onderwerp: stengels KPZ Voortrekkers wetenschap n.v.t. n.v.t. Startbijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie Avans Pabo, Project Bio based en CMA Basisschoolleerkrachten Voorbeelden laten zien van de Bio based Werkveldbijeenkoms t onder de aandacht brengen van mensen uit het werkveld lessen en de docenten zelf laten werken. Ook hun aandeel uitleggen in het leren van de student, samen het ontwerp verbeteren en zelf de lessen uitvoeren op hun school KPZ, Interactum en Cluster n.v.t. n.v.t. Clusteroverleg ZEG- partners Avans Pabo, Verg expertgroep CMA Training van de expertgroep leden Leden van de expertgroep Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage Hanneke Ariens Pagina 3 van 35

4 met Corinne van Velzen KPZ Opleidingsdocenten KPZ 60 Docenten KPZ, werkveldbegeleiders Scholing docenten Oktober- november Avans Contactdocenten bijeenkomst Avans Verg expertgroep CMA met Corinne van Velzen Training van de contactdocenten Training van de expertgroep leden Nvt. Alle interne en externe contactdocenten Leden van de expertgroep Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage Driestar hogeschool Projectgroepleden Startbesprekingen per vakgroep, uitstippelen plannen rond W&T KPZ, Windesheim, Saxion Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Wetenschap en technologie Hanneke Ariens Hanneke Ariens & ipabo Projectgroep Overleg visie Annemarie Boschloo Kempel, Techniek & Ik Fontys, Kempel - Afstemming kansen samenwerking in project Rik Slakhorst KPZ studenten 120 Studenten KPZ Bezoek NEMO Verg expertgroep Training van de Training van de Inhoudelijke aspecten van het CMA en de Hanneke Ariens CMA met Corinne van Velzen expertgroep leden expertgroep leden uitvoering in de stage Viaa, Tech TechYourFuture Nvt Nvt Overleg projectplannen met TechYour Henk Averesch YourFuture Future Valerie Braakman De Nieuwste Pabo, Cluster 6 Clusteroverleg Avans, HKE Kempel K3 Studenten Kempel 15 - Bezoek NEMO Rik Slakhorst FHKE Docenten FHKE Ontwerpdag nieuw curriculum met aandacht voor O&O Kempel, Philips Kempel, Philips - Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Rik Slakhorst KPZ Voortrekkers wetenschap n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie FHKE Docenten FHKE Ontwerpdag nieuw curriclum met aandacht voor O&O21 Pagina 4 van 35

5 De Nieuwste Pabo 8 collega s, 4 uit W&T sectie met 4 partners uit andere sectie Avans Pabo Overleg met directie en Thomas More onderwijscommissie Docenten, studenten (3 e en 4 e jaars), leerkrachten ontwerp doorgaande lijn rondom W&T (LOGOS- lijn) voor pabo 2. Rens Gresnigt Avans Pabo Overleg over de plannen en de voortgang 100 Studenten, docenten (intern en extern) en werkveld Hoe leerlingen voor te bereiden op de rol in de maatschappij door Yong Zhao KPZ Lezing professor Zao 120 Werkveld, Pabo s, Lezing over ondernemendheid opleidingsdocenten, studenten Viaa Studenten 4 e jaar 25 intern Bezoek Nemo 4 e jaars programma Henk Averesch KPZ, Windesheim, Saxion Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Wetenschap en technologie & KPZ Voortrekkers wetenschap n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie ipabo Projectgroep Overleg projectgroep Rob Moggré Gemeente Leiden en onderwijsgevende organisaties W&T in Leiden: Educatieve dienst Naturalis, Educatieve dienst Museum Boerhaave, Stichting Technolab Leiden, KWT Leiden, Universiteit Leiden, Pabo Leiden, Hortus Botanicus Leiden (staf)medewerkers onderwijsgevende organisaties W&T Leiden, projectleider W&T pabo Leiden Startbijeenkomst Verwonderpaspoort: gezamenlijk initiatief om W&T aanbod voor scholen in Leiden eenvorming en via 1 medium aan te bieden, in perspectief leerlijnen en O&O leren te plaatsen en van kwaliteitskaders te voorzien. Judith van Dommelen DNP, FHKE, Avans Projectleiders cluster 6 Clusteroverleg en peer review Windesheim Zwolle/ - docenten pabo Windesheim, besloten Opstarten W&T op pabo / Eerste bijeenkomst werkgroep W&T pabo Zwolle/PLG Teus Zandsteeg Interactum cluster 3 en ZEG- partners KPZ, VIAA, TM, Kempel, Marnix, CHE, Ipabo, Iselinge Cluster 3 projectleiders Overleg cluster Projectleiders Pagina 5 van 35

6 November 2014 Haagse Techniekspektakel Studenten pabo 2 (120) en kinderen in Den Haag NVT De HHs + kinderen in Den Haag In samenwerking met Milieueducatie Den Haag wordt door de studenten pabo 2 een groot spektakel voorbereid dat op een zaterdag in De HHs wordt uitgevoerd en wat een grote groep kinderen + hun ouders en verzorgers uit Den Haag trekt Viaa Overleg curriculumcie Nvt Nvt Neerleggen project W&T bij de leerlijneigenaren met de vraag in hoeverre ze daar kansen voor zien De Nieuwste Pabo - 4 e jaars studenten dnp - Lkr. mentoren dnp - TC rs. dnp Thomas More Kempel docenten Alle docenten 120 Studenten, medewerkers en projectleiders uit andere clusters Interactief college Ferre Laevers Voorzitter curriculumoverleg Els Ensing Projectleider W&T Henk Averesch Rens Gresnigt - Docenten TMH Alleen docenten TMH Onderzoeken rol van W&T in de vakken Erwin Groenenberg - Studiemiddag W&T in de pabo Naomi Mertens Rik Slakhorst Pabo Leiden Medewerkers van Pabo s Studiedag over doel en nut kijkkaders vakdidactische vaardigheden HR Wetenschaps- Docenten en jaar Docenten en derde en Studiedag met workshops/presentaties knooppunt Delft studenten vierdejaarsstudenten Wetenschapsknooppunt Delft, SLO, HR automotive en VHTO Windesheim Zwolle/ Projectleider, Zwolle, management besloten Vaststellen gedeelde verantwoordlijkheden en bevoegdheden project. Zie ook organogram. Judith van Dommelen Ellian van Strien Teus Zandsteeg Marcel Staring KPZ Pilotscholen W&T 3 Pilotscholen die werken aan onderzoekend en ontwerpend leren Afstemming FHKE Pabostudenten FHKE 30 Workshop Techniek&ik Energie Hans van Tillo Venlo Interactum Vakdocenten W&T: n.v.t. docenten Peer review op inhouden afstemmingsbijeenkomst zaakvakken Interactum Windesheim Zwolle Werkgroep W&T besloten Bespreken concept projectplan, aanscherpen projectplan. Concretiseren projectplan. Teus Zandsteeg Pagina 6 van 35

7 Training van alle contactdocenten CMA Training van de interne en externe contactdocenten Avans Pabo Inhoudelijke aspecten van het CMA en de uitvoering in de stage. Duurzame samenwerking met het werkveld Hanneke Ariens Windesheim & UU & TYF - Studenten van Pabo s - Medewerkers van Pabo s Veel pabo s aan deelgenomen met studenten, projectlei- ders, en/of docenten, van: HKE, dnp, Kempel, Marnix, Saxion, Windesheim, TTU, VIAA KPZ Voortrekkers wetenschap en technologie op de KPZ 100 Medewerkers en studenten van pabo s uit alle clusters. Meerdere workshops lezingen: Kleine onderzoekers in de zandbak Maarten Kleinhans, UU. Wetenschap en technologie en de didactiek van onderzoekend leren Martina van Uum, Radboud Universiteit Nijmegen) Academische taal oefenen met kleuters: Wetenschap en technologie biedt kansen! Lotte Henrichs, UU. Met lijf en leden: wetenschappelijk redeneren in het perspectief van belichaamde cognitie Paul Leseman, UU. n.v.t. n.v.t. teamscholing UU Alle Pabo s Netwerkbij- eenkomst. Projectleiders Pabo Netwerkoverleg en zes inhoudelijke pitches door zes pabo s dnp, HKE, Marnix, Iselinge, KPZ, Ipabo FHKE Medewerkers FHKE 2x40 Docenten FHKE Workshop onderzoekend en ontwerpend leren Thomas More Docenten W&T werkgroep Docenten W&T werkgroep Uitwerken resultaten docentenbijeenkomst en verdelen taken Erwin Groenenberg ITT, Inholland, HVA, HAN Cluster 4 Clusteroverleg Kind en Educatie - studenten van HKE - medewerkers HKE 120 Studenten, medewerkers en projectleiders uit cluster 6 Gastcollege over ons plekje in het heelal door Govert Schilling samenwerking Esero en Fontys HKE Stenden 3 e en 4 e jaars studenten, docenten en werveld 100 Docenten, studenten en werkveld Studium Generale en Inspiratiemiddag W&T KPZ, Windesheim, Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Saxion Wetenschap en technologie Hans van Tillo Ellen Rohaan Louwien Eising & Kempel, Brainport Development Regiopartners Brainport - - Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen Dutch Technology Week (DTW) Rik Slakhorst Pagina 7 van 35

8 DNP, FHKE vakcollega s uit cluster 6 8 tafelgesprek ter kennismaking en bespreken good practices BiologiePlus (NIBI) pabodocenten? pabodocenten Deelname aan conferentie NWT Nvt Diverse pabo s deelgenomen. dnp, FHKE, VIAA Avans Pabo, Werkveldbijeen- komst Kempel, First Lego League Avans Pabo, Overleg directie en onderwijscommissie Project Bio based en CMA onder de aandacht brengen van mensen uit het werkveld PO, VO regio Helmond Studenten en docenten Kempel Verankering in het curriculum van W en T Basisschoolleerkrachten Voorbeelden laten zien van de Bio based lessen en de docenten zelf laten werken. Ook hun aandeel uitleggen in het leren van de student, samen het ontwerp verbeteren en zelf de lessen uitvoeren op hun school 200 geïnteresseerden Regiofinale FLL Janine Swinkels Verankering in het curriculum van W en T Viaa Studenten 2 e jaar 80 Intern, mogelijk extern Ontwerp Blended Learning omgeving Henk Averesch onderwijseenheid W&T TM en ipabo Cluster 3 Peer review voorbereiden Edith Louman ipabo, Saks, Driemaster CvB ipabo en CvB bestuur Saks, docenten ipabo en Overleg Labschool Rob Moggré directie en leraren DM ipabo Projectgroep Overleg projectgroep Rob Moggré DNP, FHKE, Avans Projectleiders cluster 6 - Clusteroverleg Marnix Academie Docentendag W&T intern doel: Hoe stimuleer jij de onderzoekende houding van de student? Frank van Herwaarden Thomas More - Studenten Pabo 3, docenten en werkveld 100 Studenten, docenten en werkveld Children s Zone en de werkwijze van Rotterdam Vakmanstad bij hun activiteiten in Rotterdam Zuid. Scholing docenten KPZ Opleidingsdocenten KPZ 60 Docenten KPZ, werkveldbegeleiders Viaa Overleg Nvt Nvt Overleg projectplan W&T met vakgroepvoorzitters vakgroepvoorzitters Windesheim Zwolle Bijeenkomst werkgroep W&T Henk Averesch Besloten Bespreken plan van aanpak. Teus Zandsteeg Pagina 8 van 35

9 Windesheim Zwolle/ KPZ, Marnix, TM, ipabo Teus Zandsteeg, Chantal Velthuis, Marcel Staring, Lou slangen, Jozef Kok Thomas More Viaa, CHE, Iselinge, TM ITT, Inholland, HVA, HAN ipabo, Driemaster Docenten ipabo, leraren en directie DM Driestar hogeschool Pabostudenten en docenten natuurwetenschap Besloten Peerreview Teus Zandsteeg Marcel Staring Cluster 3 Peer review Edith Louman Anton Bakker Docenten W&T Docenten W&T Voorbereiden docentenbijeenkomst en Erwin Groenenberg werkgroep werkgroep uitwerken planonderdelen Uitvoering peerreview Nvt Nvt Peerreview binnen cluster cluster Projectleiders cluster 4 Clusteroverleg en peer review Voorbereiden labschool Rob Moggré Bezoek Boerhaeve museum Pabo 3 studenten leerlijn 1 natuurwetenschap in de 17 e en 18 e eeuw Windesheim Zwolle CCO (curriculum comm.) Besloten - Plan van aanpak besproken in CCO en voorzien van feedback Interactum en ZEG- partners cluster 3 KPZ, VIAA, TM, Kempel, Marnix, CHE, Ipabo, Iselinge projectleiders - - Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Teus Zandsteeg Anton Bakker ipabo Projectgroep Overleg visie januari augustus 2015 wekelijks overleg HAN Intern Ontwikkelteam nieuwe propedeuse curriculum HAN Pabo Arnhem en Nijmegen. Hiervoor is er wekelijks overleg tot aan de oplevering in juni W&T wordt ingevlochten in curriculum. Pagina 9 van 35

10 januari augustus 2015 wekelijks overleg HAN De werkgroep leden bestaande uit docenten HAN Pabo, basisschool leerkrachten, onderzoekers (lectoraten en WKRU) Viaa Docententeam Educatieve Academie KPZ Voortrekkers wetenschap en technologie op de KPZ Windesheim Windesheim Collega s docenten/leerkrachten worden geschoold en studenten komen in aanraking met W&T op de stagescholen. Naast de 21e eeuwse vaardigheden is ook de professionele leergemeenschap een belangrijke ontwikkeling binnen deze basisscholen. Nvt Nvt Jaaropening rede Prof. Dr. Jan Hoogland Algemene Vorming in relatie met W&T n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en technologie - Team pabo Almere n.v.t. Medewerkers pabo Startmiddag W&T in combinatie met de start van een PLG op basis van de activiteitentheorie van Engestrom. Introductie van W&T fenomeen en het onderzoek naar de inhoudelijke relatie met andere vakgebieden - Team pabo Windesheim n.v.t. Medewerkers pabo Startmiddag W&T in combinatie met de start van een PLG op basis van de activtiteitentheorie van Engestrom. Introductie van W&T fenomeen en het onderzoek naar de inhoudelijke relatie met andere vakgebieden Windesheim Zwolle - Team pabo Zwolle Medewerkers pabo Team brede toelichting op project W&T op pabo. In groepen door werkgroep W&T voorgestelde curriculum aanpassingen bespreken met team. Draagvlak creëren en commitment vragen Avans Pabo Overleg met de directie over W en T op de Pabo ITT (HU), WKUU en KTWT Verankering in het curriculum Docenten ITT (Utrecht en Amersfoort) , Viaa Lectoraat / docenten onderzoek Haagse Studenten minor NW&T Symposium: Kleuters (25), specialisten Jonge onderzoeken de Kind (30) en professionals wereld om zich heen (leerkrachten, Kenniscentrum Directie Verankering in het nieuwe curriculum van Pabo De voortgang van het ontwikkelproces en de kwaliteit Jan Hoogland Marcel Staring Teus Zandsteeg Scholingsdag docenten ITT Nvt Nvt Opstellen beleidskader Onderzoek binnen Henk Averesch de EA 70 Studenten en Tijdens dit symposium krijgen studenten professionals en professionals een lezing aangeboden en kunnen in ateliers aan het werk. Op deze ateliers wordt gezamenlijk gereflecteerd Pagina 10 van 35

11 beleidsmedewerkers, etc.) m.b.t. ervaringen en mogelijkheden W&T- activiteiten in de eigen klas vorm te geven CHE Alle opleidingsdocenten en het mt Nvt Nvt Studiedag: Algemene introductie op wetenschap en technologie, ontwikkelen van ideeën voor ons nieuwe curriculum Henk Rietdijk De Nieuwste Pabo & Wetenschaps- - 4 e jaars studenten dnp - Docenten dnp pabo 150 Studenten, medewerkers en projectleiders uit André Kuipers - Gastcollege voor 300 lln.bs. Rens Gresnigt knooppunt UM Diverse pabo s deelgenomen, FHKE - Lkr., mentoren dnp - TC rs. dnp cluster 6 - Workshops door alle 4e jaars dnp studenten voor 300 lln. - Gastcollege studenten en gasten Educom- pabo s + Driestar hogeschool Projectleiders W&T Eerste peerreview W&T cluster Educom- Pabo s en Driestar hogeschool FHKE Pabostudenten FHKE 30 Workshop Techniek&ik Lucht Hans van Tillo Venlo Viaa Ineke Sloot / Henk Averesch , , Docenten onderzoeksvaardigheden HAN PABO. 6 collega s, 2 uit W&T sectie met 4 uit andere sectie KPZ, Windesheim, Saxion Kempel docenten Alle docenten Thomas More - Docenten W&T en onderzoek Techniek en ik Gesprek met Bart Coppens Nvt Nvt Herontwerp curriculum onderzoeksvaardigheden en leerlijn binnen de EA Nvt. Plaats van W&T in propedeuse in het nieuwe curriculum HAN PABO. Lectoren n.v.t. n.v.t. Onderzoek naar opleidingskader Wetenschap en technologie Studieochtend W&T in de pabo Docenten W&T en onderzoek Directie en onderwijscommissie Onderzoekslijn icm PROlijn uitwerken Samenwerking om het Onderzoekend en ontwerpend leren in deze regio onder de aandacht te brengen Eventueel ook participeren in de scholing HR Docenten HR PABO Medewerkers PABO Docenten verzorgen workshops mbt OOL, nieuwe media en werkvormen die bijdragen aan inspirerend lesgeven Driestar hogeschool Projectgroepleden Vergadering met projectgroepleden over vormgeving project en start pilots & Naomi Mertens Rik Slakhorst Erwin Groenenberg 8 Pagina 11 van 35

12 Thomas More - Docenten TMH Alleen docenten TMH Inspiratie vanuit Moendoes en de vertaling naar onderzoekend leren in de vakken. Erwin Groenenberg Thomas More - Docenten W&T en onderzoek Docenten W&T en onderzoek Onderzoekslijn icm PROlijn uitwerken Erwin Groenenberg De Nieuwste Pabo 8 collega s, 4 uit W&T sectie met 4 partners uit andere sectie. Nvt. ontwerp doorgaande lijn rondom W&T (LOGOS- lijn) voor pabo 2. Rens Gresnigt Avans Pabo Inhaalprogramma Pabo 3 studenten N en T verplicht Avans Pabo Afsluiting begeleiding profielwerkstukken van Technasium Avans Pabo, Kiezen voor Technologie Alle studenten van pabo hebben een inhaalprogramma van N en T moeten doen De studenten van het technasium leveren minimaal twee lessen ter beoordeling aan, aan onze studenten Overleg om samen te werken met de schoolbesturen om technologie te implementeren. Studenten van Avans Verdieping voor alle studenten Pabo 3 Samenwerking met andere Avans Academies Bio based programma Uitgifte van een les aan alle basisscholen in de omgeving van Breda Nvt. 22 Newman leerlingen en 22 studenten van de Pabo Avans directie Kenniscentrum Avans Schoolbesturen Avans + De Newman leerlingen hebben inhoudelijk hun profielwerkstuk met een voldoende afgesloten op hun school en met medewerking van onze studenten bereiden zij lessen voor, voor kinderen van basisscholen. De studenten beoordelen de voorbereidingen Samenwerken om technologie bij scholen onder de aandacht te brengen - Scholing van het zittend personeel - Techniekwinkel in Breda ipabo Projectgroep Overleg projectgroep Rob Moggré KPZ Studenten 3 e 3n 4 e jaars, 200 n.v.t. Nascholing W&T voltijd en deeltijd Haagse Symposium: Onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool Gastspreker: Bas Haring Studenten pabo 1 (180), pabo 2 (120), minorstudenten W&T (25) en professionals 300 Studenten en professionals Studenten en professionals krijgen een inspirerende lezing van Bas Haring aangeboden. Aansluitend kunnen studenten en professionals onder leiding van 2 ervaren coaches in gespreken over de mogelijkheden van onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool. Pagina 12 van 35

13 Wetenschaps- knooppunt Nijmegen (WKRU), HAN Studenten, medewerkers projectleiders uit andere clusters :00-15: Windesheim Zwolle Windesheim Thomas More - Docenten HAN Pabo - 4 e jaars studenten Han Pabo - Leerkrachten Basisonderwijs - studenten pabo Windesheim, - docenten pabo Windesheim, - leerkrachten po. 50 deelne- mers vanuit HAN PABO 500 (vol = vol) Iedereen (vol = vol) Wetenschap de klas in. Winterschool is een professionalisering dag voor leraren en studenten rondom onderzoekend leren. Wetenschappers presenteren hun bevindingen. Onderzoekers, leerkrachten en pabo- studenten verzorgen workshops. Lezing I Hanno van Keulen, embodied knowledge. - 3 e - 4 e jrs studenten pabo n.v.t. Studenten pabo Bezoek aan Nemo deelnemen aan het paboprogramma - Docenten W&T werkgroep Feb 2015 Marnix Academie Projectleden en studenten 4 e jaar Feb / maart / april februari t/m 22 december 2015 Marnix Academie Saxion, Windesheim, Iselinge en KPZ Projectleden binnen verschillende vakgroepen/minoren 1e, 2e jaars pabostudenten Docenten W&T werkgroep Uitwerken resultaten docentenbijeenkomst. Maken periodeverwachtingen onderzoek, uitwerken Pabo 1 W&T rode draad en verwerken Pabo 3 W&T rode draad Intern Inhaalslag 4 e jaars voltijdstudenten, W&T binnen eigen afstudeerspecialisatie Doel: studenten inspireren hoe handen en voeten te geven aan W&T doelen bij leerlingen basisonderwijs Intern Ontwikkelactiviteiten medewerkers (OOL/W&T in verschillende vakken)! Doel: langdurige opname van W&T doelen in het ontwerp van bepaalde curriculum- onderdelen (leerkracht, geïntegreerde zaakvakken minor, TUO). n.v.t. Mark Gellevij Hanno van Keulen Anton Bakker Teus Zandsteeg Marcel Staring Gert Talens Erik Koertshuis Verdere ontwikkeling en precisering van het W&T- model voor de lerarenopleiding basisonderwijs, inclusief ontwikkeling en in beeld brengen van best practices op het gebied van W&T op de verschillende opleidingen. r.kabout- nl Erwin Groenenberg Frank van Herwaarden Martine van Schaik Martine van Schaik Symen van der Zee Pagina 13 van 35

14 1 februari t/m 1 juli 2015 Saxion Deventer 3 e jaars pabostudenten Deventer e jaars pabostudenten Deventer Semester Wetenschap & Technologie: ontwikkeling en uitvoering van onderwijsleereenheden gericht op W&T. Te weten: - Beroepstaak: Onderwijs voor de Toekomst - Beroepstaak: Wetenschap & Technologie - Wetenschap & Techniek C - Onderzoek C Symen van der Zee ipabo Studenten 3 de jaar - Thema Onderzoekend leren Rob Moggré Windesheim TED- talk n.v.t. Team Changelab Stenden Docenten 10 docenten WASO writing a science opera Peter Verboom Avans Pabo Duurzame samenwerking Scholing van het gehele Idee: De studenten als aanjagers van het W Directie Avans Pabo Scholing CMA met het werkveld paboteam en T onderwijs op de werkplek. Studenten brengen de kennis en vaardigheden, docenten in het werkveld nemen het over en samen gaan ze het verbeteren Stenden 3 e en 4 e jaars studenten Docenten en werkveld 120 Docenten cluster 1 21st Century Skills - masterclass Stenden 3 e jaars studenten 25 Masterclass en opname voor Respect education foundation ipabo, Driemaster Docenten ipabo, leraren en directie DM ITT (HU), WKUU en KTWT 21 st Century Skills- masterclass Thea Wieringa Voorbereiden labschool Rob Moggré - 4 e jaars studenten ITT e jaars studenten ITT Scholingsdag 4 e jaars studenten ITT (Utrecht en A foort) KPZ MT & projectleider n.v.t. n.v.t. Evaluatie eerste half jaar W&T en peerreview Avans Pabo Overleg over de Fontys Eindhoven Het gaat over de samenwerking van de drie Fontys Eindhoven en samenwerking m.b.t. W Kempel Pabo s m.b.t. W en T. de Kempel en T o.l.v Harrie Avans - Programma inhouden Cornelissen, Beta - Vertegenwoordiging platform techniek Lou Slangen was uitgenodigd; Nieuwste Pabo Kempel Alle Techniek&Ik partners - Afstemming kansen samenwerking in Bart Coppes Techniek & Ik project Harrie Cornelissen Verslag door mij gemaakt aan de deelnemers doorgestuurd Pagina 14 van 35

15 Kempel Faseteam 2 en betrokken docenten - - Ontwikkeling keuzeblok STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) voor K3 studenten Frank Coenders Windesheim Zwolle Bijeenkomst werkgroep W&T februari t/m april Thomas More Saxion Deventer Interactum en ZEG partners cluster 3 KPZ, VIAA, TM, Kempel, Marnix, CHE, Ipabo, Iselinge besloten - Vaststellen voorstel CCO Teus Zandsteeg Erwin Groenenberg 1 - Docenten pabo 1 Docenten pabo 1 Opzet W&T in de introductieperiode pabo 4 e jaars pabostudenten Deventer 25 4 e jaars pabostudenten Deventer Skills training ontwikkelt op basis van review naar effectieve onderwijswerkwijzen op het gebied van W&T Cluster 3 Overleg cluster; Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Viaa Studenten P4 Nvt Nvt Inhaalslag: Korte Cursus P4 OOL in kader van Betekenisvol Leren Windesheim Projectleider Zwolle, Besloten Presentatie en bespreking voorstel Zwolle management. werkgroep bij CCO (curriculum commissie. )Akkoord vragen van CCO Symen van der Zee Edith Louman Anton Bakker Henk Averesch Eize Stamhuis Teus Zandsteeg Thomas More - Docenten W&T Erik Groot Koerkamp Docenten W&T Verkenning minor mogelijkheden Erwin Groenenberg ipabo CvB Projectevaluatie Rob Moggré HR, Stadslab Tweedejaars studenten Nvt Tweetal klassen Pilot les over geautomatiseerde systemen (programmeren in de les) is een fablab te geven HR Maak het in de bieb! Event KPZ Voortrekkers wetenschap Thomas More Eerste en tweedejaars Nvt Keuzeactiviteit jaar 1 en 2 Makerspace activiteit in Bieb voor BO kinderen. Studenten begeleiden kinderen met activiteiten zoals waterraket, 3D printen, ballonauto maken ed n.v.t. n.v.t. Bijeenkomst team Wetenschap en en technologie op de KPZ technologie - Docent W&T en studenten pabo 3 Studenten pabo 3 Onderwijsontwerp samen met Erasmus, stadsarchief en SVGio Ellian van Strien Ellian van Strien Erwin Groenenberg Pagina 15 van 35

16 CHE Alle opleidingsdocenten en het mt Nvt Nvt Studiedag over Technodiscovery, ontwikkelen van ideeën voor ons nieuwe Henk Rietdijk curriculum Thomas More - Docenten W&T en onderzoek Docenten W&T en onderzoek Onderzoekslijn icm PROlijn uitwerken Erwin Groenenberg Viaa Ouders en leerkrachten PetraschoolNunspeet open Ouders en leerkrachten Petraschool Nunspeet Ouderavond rondom W&T in de Petraschool Henk Averesch Chris Korteweg HR LRO Derdejaars vakprofilering N&T Thomas More Haagse Conferentie: De brede buurtschool; Meer dan Onderwijs Thomas More Kempel Kerngroep W&T Onderwijs Helmond Avans Pabo Workshop voor het werkveld - Docent W&T en studenten pabo 3 Studenten pabo 3 en professionals - Docent W&T en studenten pabo 3 PO, VO, MBO, HBO instellingen in Helmond Onderwerp integratie rekenen/wiskunde en W&T 100 Studenten, docenten HR Lero en Pabo Masterclass Evolutie Menno Schilthuizen Darwins peepshow Studenten pabo 3 Onderwijsontwerp samen met Erasmus, stadsarchief en SVGio 180 Studenten en Tijdens de jaarlijkse conferentie die de professionals pabo van De HHs samen met de Stichting Brede Buurtschool Den Haag organiseert kunnen studenten en professionals voor verschillende zogenaamde strands in het programma kiezen. Een van deze strands is Wetenschap en Technologie. Na een inleidende lezing krijgen een krijgen de deelnemers die voor W&T hebben gekozen een workshop van een docent van de TU Delft, wonen aansluitend een presentatie van een basisschool bij die zich met W&T profileert en gaan vervolgens in een derde sessie met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die zij zien voor hun (stage)school. De opbrengsten worden gepresenteerd aan de Wethouder Onderwijs van de Gemeente Den Haag. Servaas van der Horst Erwin Groenenberg Studenten pabo 3 Ontwerpen Moendoes voor het onderwijs Erwin Groenenberg Zie bedoeld voor Afstemming en uitwisseling projecten en projectkansen W&T Werkveld en studenten 24 personen Vak integratie rekenen/wiskunde en W&T Idee: training on the job Empirische cyclus en stappenplan Naomi Mertens KPZ + TU Twente Onderzoekscentrum en n.v.t. n.v.t. Start samenwerking leerlingvolgsysteem en Pagina 16 van 35

17 onderzoekers TU rondom 21st century skills Maart 2015 Marnix Academie Projectleden op bezoek bij collega s intern film maken: Wat zijn jouw succesmomenten in de lessen? Doel: W&T zichtbaar maken in de school (zichtbaar maken wat we al doen). Elkaar inspireren. maart/april 2015 Maart en april , HR Verwonderpaspoort: Onderwijsgevende organisaties W&T in Leiden, HL Windesheim (Derde en vierdejaars)studenten, medewerkers PABO - Beleidsmedewerkers en stafmedewerkers van genoemde organisaties Studenten, docenten Pabo HR, leerkrachten stagescholen, alumni Masterclasses OOL met passie Schrijven leerlijn voor W&T aanbod in de regio, formuleren van kwaliteitscriteria, voorbereiden inhoudelijk werk voor websitebouwers Naturalis Ellian van Strien Judith van Dommelen Changelab n.v.t. Kerngroep Overleg Viaa, UT Studenten Nvt Pre- master Inbouwen pre- master Educational Science and Technology in curriculum als Honourstraject Driestar hogeschool Pabostudenten, betrokken Pabodocenten, projectgroepleden Windesheim Zwolle Projectleider Zwolle, management Windesheim - - Team pabo Studenten pabo Inholland - Ontwikkeldag Nieuw Curriculum 03 maart, 24 maart, 7 april, 14 april en 21 april Saxion Hengelo Inholland& Tweede Kamer 4 e jaars pabostudenten Hengelo Bezoek Science Center NEMO Besloten - Presentatie voortgang project bij management. Akkoord vragen van mt. n.v.t. n.v.t. - Team pabo - Studenten pabo Medewerkers in projectgroepen pabo 25 4 e jaars pabostudenten Deventer Studenten pabo- 2 n.v.t. Medewerkers OJW en tweedejaarsstudenten locatie Alkmaar Inrichting/openstelling Changelab met als exemplarisch fenomeen de zand- watertafel - Presentaties: leerwerktaken, storyboarding, didactische complexiteiten W&T - Workshops ontwikkelgroepen Skills training ontwikkelt op basis van review naar effectieve onderwijswerkwijzen op het gebied van W&T Gesprek met Tweede Kamerleden over onderwijsontwikkelingen Henk Averech Els Ensing Teus Zandsteeg Marcel Staring Chantal Velthuis Pagina 17 van 35

18 Inholland + OBS West - Studenten van het keuzeonderwijs Educatief gebruik van ict Nvt Studenten jaar 3 Pabo Inholland Excursie naar : Klas van de toekomst: Avans Pabo Workshop voor het werkveld Avans Pabo Overleg Kiezen voor technologie Inholland& Scheep- Vaartmuseum en Robotica Onderwerp integratie rekenen/wiskunde en W en T Onderdeel de techniekwinkel - Studenten keuzeonderwijs Werkveld en studenten Vak integratie rekenen/wiskunde en W en T Idee: training on the job Empirische cyclus en stappenplan werkveld De Pabo is gevraagd om een design programma te ontwerpen voor basisscholen. Ook voor een 4 tal bijeenkomsten om de vaardigheden van zittende leerkrachten te verbeteren Periode: maart mei 2015 n.v.t. Studenten keuzeonderwijs Leren van de wereld: vakspecialist zaakvakonderwijs Excursies Scheepvaartmuseum en Robotica Stenden 3e jaars studenten 20 Vakspecialisten Natuur en Bezoek Naturalis Techniek HZ Studenten P3 minor zorg HZ Kennismaken bij Orionis. W&T werkbedrijf. Walter Ivens HZ pabo, Delta- academie, Dow Basisscholen, studenten Basisscholen Zeeuws Vlaanderen omgeving Terneuzen Duurzaam waterbeheer. Outdoor education en W&T Carlien Nijdam 5 maart en vervolg afspraken 2015 Saxion Hengelo 1 e en 2 e jaars pabostudenten Hengelo n.v.t. Luuc Willering (teamleider en RW) Chantal Velthuis (N&T)) Elly Kamphuis (PO) Conny Belvroy (PO) Ruud Brilleman (OJW) Pieter Blanken (KO) Anique Bokdam (NE) Stephanie Lutjen- Huisstede (ICT) Ontwikkeling van vakoverstijgende modules (bt2 en 4) die in het teken van W&T komen te staan. Beide modules starten in feb 2016 Luuc Willering Chantal Velthuis Pagina 18 van 35

19 6 maart en vervolg Afspraken 2015 Saxion Hengelo 3 e jaars pabostudenten Saxion, studenten van andere academies binnen Saxion. Pabostudenten van andere pabo s. n.v.t ipabo Studenten 3 de jaar, docenten ipabo, buurtbewoners Windesheim / Saxion Teus Zandsteeg, Chantal Velthuis, Marcel Staring ? HZ Wetenschapsknoopp unt UCR, Technocentrum Zeeland, Biobased Terneuzen ipabo, Driemaster Basisschoolleerkrachten, studenten pabo Thomas More Thomas More ipabo Studenten 1 ste jaar, leerkrachten basisonderwijs, docenten ipabo, cultuurprofessionals Haagse Collegetour: Onderzoekend en ontwerpend leren met Andre Kuipers Chantal Velthuis (coordinator en N&T) Anika Embrechts (N&T) Ronald von Piekartz (KO) Pieter Blanken (KO) Stephanie Lutjen- Huisstede (ICT) Rene Kofflard (ICT) Ontwikkeling van verdiepende minor educatie en creatieve technologie (ECT). In de minor is het de bedoeling dat studenten een didactisch ontwerp ontwikkelen d.m.v. co- creatie vanuit techniek, vormgeving en ICT. (In samenwerking met fablab, Artech lab e.a. instellingen/musea) ~ externen Onthulling kunstwerk Om een koppie (Afsluiting project, onderzoekende aanpak in samenwerking met buurt, studenten en docenten) Chantal Velthuis Anika Embrechts Sjaak Bos besloten - Collegiale feedback op lopend project. Teus Zandsteeg Basisscholen Zeeland, studenten P3 en P4 HZ pabo Masterclasses W&T met medewerking van André Kuiper Walter Ivens Docenten ipabo en leraren DM - Uitvoeren labschool Rob Moggré Docenten pabo 1 Docenten pabo 1 Bespreken invulling introductie periode Erwin Groenenberg W&T Docent W&T en Studenten pabo 3 Ontwerpen Moendoes voor het onderwijs Erwin Groenenberg studenten pabo 3 80 externen Miniconferentie Vakkenintegratie Ans Koopman (Afsluiting project Kunstvakken geïntegreerd met andere vakken, onderzoekende aanpak in samenwerking met studenten, docenten en kunstvakdocenten) Studenten pabo 1 (180), pabo 2 (120), minorstudenten W&T (25) en professionals 350/400 Studenten van alle opleidingen van De HHs, professionals en andere geïnteresseerden De voorzitter van het CvB van De HHs opent deze collegetour die georganiseerd is samen met Techniekpact en het Wetenschapsknooppunt Zuid- Holland met een presentatie waarin hij het belang van W&T voor de hogeschool neerzet. Daarna Pagina 19 van 35

20 verzorgt Andre Kuipers een lezing over onderzoekend en ontwerpend leren. Na een korte pauze kunnen alle aanwezigen deelnemen aan een van de 6 parallelle workshops die twee keer gegeven worden en aan activiteiten deelnemen die op het wetenschapsplein worden verzorgd Inholland & Rijksmuseum Studenten pabo- 1 n.v.t. Studenten pabo- 1 locatie Rotterdam Rijksmuseum- excursie Inholland - Studenten van de pabo n.v.t. Alle pabostudenten van de locatie Haarlem Thomas More - Docenten W&T vakgroep pedagogiek FHKE Docenten en studenten FHKE en FLOT Windesheim 2x25 Docenten W&T vakgroep pedagogiek Docenten en studenten FHKE en FLOT Presentatie e- zine h2haarlem. Magazine in ontwerp en beheer voor en door studenten Onderzoekend leerthema s afstemmen met pedagogiek. Broodje Bèta. Onderzoekend leren in theorie en praktijk: lezing van Zeger- Jan Kock (wetenschap) en Bart Coppes (praktijk) Profielstudenten 3 e jr n.v.t. - studenten apbo Verkenning Zand- water fenomeen en start W&T onderwijsproject (looptijd tot de zomer en mogelijk verder) Windesheim Zwolle Werkgroep W&T besloten - Bespreken half fabricaat beroepsproducten stagelijn. Erwin Groenenberg Ellen Rohaan Marcel Staring Teus Zandsteeg.nl Windesheim - Changelab n.v.t. Kerngroep Overleg HR Derdejaars studenten vakprofilering 30 Derdejaarsstudenten WKP Remke Klaphorst workshop Onderzoekend Leren Ellian van Strien gemeente Alkmaar, het Medisch Centrum Alkmaar en Inholland Alkmaar - Breed publiek 450 Pabostudenten uit jaar 2 locatie Alkmaar Van Foreest Publiekslezing door Sjoerd Kuijper titel van de lezing is De Slanke Ziel Pagina 20 van 35

Kernvakken voor de 21e eeuw PROGRAMMA 2012-2014

Kernvakken voor de 21e eeuw PROGRAMMA 2012-2014 Kernvakken voor de 21e eeuw PROGRAMMA 2012-2014 26 september 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Missie 3 1.2 Doelen 4 1.3 Doelgroepen 4 1.4 Organisatie 4 2 Projecten en activiteiten Mens- en maatschappijvakken

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education. Annemieke Mol Lous. Informatie en evaluatie Mei 2012. Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013

Lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education. Annemieke Mol Lous. Informatie en evaluatie Mei 2012. Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013 Informatie en evaluatie Mei 2012 Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013 In dit informatieblad van het lectoraat Passend Onderwijs/ Inclusive zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van 2010-2012 op

Nadere informatie

Overzicht aansluitingsprogramma s

Overzicht aansluitingsprogramma s VSNU Informatiecentrum aansluiting vwo-wo postbus 13739 2501 ES Den Haag email: post@vsnu.nl telefoon: 070 30214 34 fax: 070 302 14 95 www.vsnu.nl/brochures Overzicht aansluitingsprogramma s vwo-wo 2008-2009

Nadere informatie

2 ROFFAB, maken aan de maas

2 ROFFAB, maken aan de maas Stadsinitiatief 2014 2 ROFFAB, maken aan de maas ROFFAB Maak het in Rotterdam! Stadsinitiatief 2014 Trefw: Stadsinitiatief, Maken, Tinkering, Jongeren, Rotterdam Maakstad Datum: 2 juni 2014 Management

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s CULTUUR AAN DE BASIS Drie jaar Cultuur en School Pabo s Colofon Cultuur aan de basis is een uitgave van het projectteam van de pilot Cultuur en School Pabo s Redactie Tineke de Danschutter, Jonaske de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL PAGINA 2 OOK TECHNIEKPACT PAGINA 3 OOK TECHNIEKPACT INHOUD VOORWOORD 5 KIEZEN VOOR TECHNIEK 6 NOORD: TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS 8 NOORDVLEUGEL: ICT IN DE

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

ASKO JAARVERSLAG 2010

ASKO JAARVERSLAG 2010 ASKO JAARVERSLAG 2010 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1. Identiteit 14 Jaar in beeld (1) 16 2. Onderwijs 18 2.1 Reorganisatie samenwerkingsverbanden (SWV-en) 18 2.2 Kwaliteit 19 2.3 Passend Onderwijs 20

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie