Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2011-2012"

Transcriptie

1 Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie I

2 De Bachelor of Arts in Theologie is een driejarige opleiding op het gebied van de Godgeleerdheid. Binnen deze opleiding is het mogelijk te kiezen voor de klassieke richting waarbinnen de talen een belangrijke plaats innemen (traject Godgeleerdheid) of voor de algemene richting waarbinnen het accent meer ligt op cultuur en samenleving (traject Algemene Godgeleerdheid). De opleiding is zowel in deeltijd als in voltijd te volgen. Binnen de opleiding is het mogelijk te kiezen uit twee trajecten, te weten: Traject Godgeleerdheid (GG) met accent op Protestantse Kerk Nederland (PKN), Hersteld Hervormde Seminarium (HHS), Doopsgezind Seminarium (DS) of Baptisten Seminarium (BS); Traject Algemene Godgeleerdheid (AGG), regulier of met accent op Doopsgezind Seminarium (DS). Voor meer informatie over deze bachelor en een overzicht van alle trajecten die binnen deze bachelor te volgen zijn, ga je naar: Op deze pagina vind je per opleiding en traject een heldere uiteenzetting van het programma per jaar en periode. Voor de tijden en dagen waarop de vakken gegeven worden ga je naar het rooster via: (denk eraan dat je het juiste studiejaar aanklikt). Klik op de onderstaande links om informatie over de vakken te bekijken. Of download de volledige studiegids als pdf met de knop Maak pdf van gehele opleiding. Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie II

3 Inhoudsopgave Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid DS 1 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Voltijd t/m cohort Ba Theologie Alg. Godgeleerdheid DS voltijd jaar 2 (oude programma) 1 BA Theologie Algemene Godgeleerdheid DS jaar 3 (t/m cohort 2010) 1 Joint Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid 2 BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) deeltijd 2 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 2 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr2 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr3 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr4 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr5 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr6 3 BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) voltijd 3 BA TH AGG (joint) jr3 3 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) vt jr2 4 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid 4 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Deeltijd 4 Bachelor Theologie verkort (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 4 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr2 5 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr3 5 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr4 5 Bchelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd 5 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 5 BA TH Alg Godg (joint) verkort vt jr2 6 Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid PKN 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Deeltijd 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 3 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 4 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 5 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 6 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Voltijd 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 2 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 3 8 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid BS 8 BA Theologie, traject GG, BS (deeltijd) 8 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 4 9 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 5 9 Minorruimte Grieks 9 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 6 10 BA Theologie, traject GG, BS (voltijd) 10 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 2 10 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 3 10 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie III

4 Minorruimte Grieks 11 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid DS 11 BA Theologie, traject GG, DS (deeltijd) 11 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 3 12 BBachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 4 12 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 5 12 Minorruimte Grieks 13 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 6 13 BA Theologie, traject GG, DS (voltijd) 13 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 2 13 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 3 14 Minorruimte Grieks 14 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid HHS 15 BA Theologie, traject GG, HHS (deeltijd) 15 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 3 15 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 4 15 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 5 15 Minorruimte Grieks 16 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 6 16 BA Theologie, traject GG, HHS (voltijd) 16 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 2 17 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 3 17 Minorruimte Grieks 18 Bachelor Theologie Godgeleerdheid PKN 18 BA Theologie Godgeleerdheid (joint) deeltijd 18 Bachelor Theologie (joint) Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 18 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr2 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr3 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr4 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr5 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr6 19 BA Theologie Godgeleerdheid (joint) voltijd 19 Bachelor Theologie (joint) Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) voltijd jr2 20 BA TH Godgeleerdheid (joint) voltijd jr3 20 Oude modules 20 Honoursprogramma der Godgeleerdheid 20 Vak: Academische vaardigheden 1 20 Vak: Academische vaardigheden 2 20 Vak: Bachelorscriptie 21 Vak: Baptistica I 21 Vak: Baptistica II 22 Vak: Basiscursus Grieks 1a 24 Vak: Basiscursus Grieks 1b 24 Vak: Basiscursus Grieks 1c 25 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie IV

5 Vak: Basiscursus Grieks 1d 26 Vak: Basispastoraat (BS) 27 Vak: Bijbelse Theologie HHS 28 Vak: Boeddhisme 29 Vak: Christelijke ethiek 29 Vak: Dogmatiek (HHS) 30 Vak: Dogmatiek I (HHS) 31 Vak: Dogmatiek II 32 Vak: Dogmatiek/Ethiek DS 33 Vak: Dogmatiek/Ethiek HHS 33 Vak: Dogmatiek/Ethiek I 34 Vak: Doperse ethiek (DS) 35 Vak: Doperse geloofs en zedenleer II (DS) 36 Vak: Ethiek (HHS) 37 Vak: Ethische theorieën 38 Vak: Exegese Nieuwe Testament 39 Vak: Exegese Oude Testament 40 Vak: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) 41 Vak: Geschiedenis van de filosofie 42 Vak: Geschiedenis van de Reformatie 43 Vak: Geschiedenis van de Vaderlandse Kerk vóór 1795 & Paleografie (HHS) 44 Vak: Godsdienst in Amsterdam 45 Vak: Godsdienstfilosofie 45 Vak: Godsdienstpedagogiek 47 Vak: Hebreeuws I 48 Vak: Hebreeuws I Joint 49 Vak: Hebreeuws II 50 Vak: Hebreeuws II joint 51 Vak: Hebreeuws III 52 Vak: Hebreeuws III joint 53 Vak: Hermeneutiek 54 Vak: Hermeneutiek (HHS) 55 Vak: Inleiding in de sociale wetenschappen 57 Vak: Inleiding in het Oude Testament 58 Vak: Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme 59 Vak: Interculturele theologie 60 Vak: Introductie academische vaardigheden 61 Vak: Islam 61 Vak: Kerkgeschiedenis 62 Vak: Kerkgeschiedenis: Late Middeleeuwen, reformatie en confessionalisering 63 Vak: Media, Religie en Levensbeschouwing 63 Vak: Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid 64 Vak: Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid 65 Vak: Nieuw Testamentisch Grieks I 65 Vak: Nieuw Testamentisch Grieks II 66 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie V

6 Vak: Nieuwe religieuze stromingen 67 Vak: Patristiek 68 Vak: Praktische theologie van de cultuur 69 Vak: Praktische theologie van zorgpraktijken 70 Vak: Publieke theologie A 71 Vak: Systematische Theologie 71 Vak: Systematische Theologie DS 73 Vak: Systematische Theologie HHS (Inleiding Dogmatiek) 73 Vak: Theologie als wetenschap 74 Vak: Theologie als wetenschap en ambacht 75 Vak: Theologie O.T./N.T. 76 Vak: Theologische en Wijsgerige esthetiek 77 Vak: Voorbereiding scriptie 78 Vak: Wetenschapsfilosofie van de religie 79 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie VI

7 Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid DS Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Voltijd t/m cohort 2010 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Voltijd t/m cohort 2010 Opleidingsdelen: Ba Theologie Alg. Godgeleerdheid DS voltijd jaar 2 (oude programma) BA Theologie Algemene Godgeleerdheid DS jaar 3 (t/m cohort 2010) Ba Theologie Alg. Godgeleerdheid DS voltijd jaar 2 (oude programma) Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Doperse geloofs en zedenleer II (DS) Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) Periode G_DOPGZ2 Periode G_GESDOOPNL Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Godsdienstpedagogiek Periode G_GODSPED Media, Religie en Levensbeschouwing Periode G_MEDIARL Patristiek Periode G_PATRISTIEK Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTZORGPR Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Theologische en Wijsgerige esthetiek Periode G_THEWIJEST BA Theologie Algemene Godgeleerdheid DS jaar 3 (t/m cohort 2010) Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 1 van 79

8 Geschiedenis van de Reformatie Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid Periode G_GESREF Semester G_ Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Joint Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid Opleidingsdelen: BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) deeltijd BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) voltijd BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) deeltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr2 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr4 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr5 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr6 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Geschiedenis van de filosofie Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Periode G_GESCHFIL Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Introductie academische vaardigheden Periode G_INACVA Islam Periode G_ISLAM Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Periode G_BSYS_B Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 2 van 79

9 Systematische Theologie HHS (Inleiding Dogmatiek) Periode G_BSYS_A BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr2 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr4 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr5 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr6 BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) voltijd Opleidingsdelen: BA TH AGG (joint) jr3 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) vt jr2 BA TH AGG (joint) jr3 Wordt per studiejaar aangeboden. Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Boeddhisme Periode G_BOEDD Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Geschiedenis van de filosofie Inleiding in de sociale wetenschappen Inleiding in het Oude Testament Periode G_GESCHFIL Periode G_INLSOCWET Periode G_INLOT Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 3 van 79

10 Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) vt jr2 Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Introductie academische vaardigheden Periode G_INACVA Islam Periode G_ISLAM Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Nieuwe religieuze stromingen Periode G_NIERELSTRO Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Wetenschapsfilosofie van de religie Periode G_BSYS_B Periode 3, Zomerperiode 3.0 G_BWSREL Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Opleidingsdelen: Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Deeltijd Bchelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Deeltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie verkort (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr2 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr3 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr4 Bachelor Theologie verkort (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Geschiedenis van de filosofie Inleiding in de sociale wetenschappen Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Periode G_GESCHFIL Periode G_INLSOCWET Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 4 van 79

11 Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr2 Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Introductie academische vaardigheden Periode G_INACVA Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Periode G_BSYS_B BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr3 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr4 Bchelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 BA TH Alg Godg (joint) verkort vt jr2 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Boeddhisme Periode G_BOEDD Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Geschiedenis van de filosofie Inleiding in de sociale wetenschappen Inleiding in het Oude Testament Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme Periode G_GESCHFIL Periode G_INLSOCWET Periode G_INLOT Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 5 van 79

12 Introductie academische vaardigheden BA TH Alg Godg (joint) verkort vt jr2 Periode G_INACVA Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Praktische theologie van de cultuur Periode G_PTCULT Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Theologie als wetenschap en ambacht Wetenschapsfilosofie van de religie Periode G_BSYS_B Periode G_BTHEOWS Periode 3, Zomerperiode 3.0 G_BWSREL Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid PKN Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Deeltijd Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Voltijd Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Deeltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 3 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstpedagogiek Periode G_GODSPED Patristiek Periode G_PATRISTIEK Praktische theologie van zorgpraktijken Theologische en Wijsgerige esthetiek Periode G_PTZORGPR Periode G_THEWIJEST Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 6 van 79

13 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Media, Religie en Levensbeschouwing Periode G_MEDIARL Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 5 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Geschiedenis van de Reformatie Periode G_GESREF Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid Semester G_ Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Voltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 2 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 7 van 79

14 Vakken: Naam Periode Credits Code Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Godsdienstpedagogiek Periode G_GODSPED Kerkgeschiedenis: Late Middeleeuwen, reformatie en confessionalisering Media, Religie en Levensbeschouwing Periode 2, Periode G_BREFKGS Periode G_MEDIARL Patristiek Periode G_PATRISTIEK Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTZORGPR Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Theologische en Wijsgerige esthetiek Periode G_THEWIJEST Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Geschiedenis van de Reformatie Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid Bachelor Theologie: Godgeleerdheid BS Periode G_GESREF Semester G_ Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Opleidingsdelen: BA Theologie, traject GG, BS (deeltijd) BA Theologie, traject GG, BS (voltijd) Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 8 van 79

15 BA Theologie, traject GG, BS (deeltijd) Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Baptistica II Periode G_BAPTISTIC2 Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 5 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Geschiedenis van de Reformatie Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Minorruimte Grieks Periode G_GESREF Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 9 van 79

16 Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek Periode G_HERM Nieuw Testamentisch Grieks II BA Theologie, traject GG, BS (voltijd) Periode G_NTGR2 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Baptistica I Periode G_BAPTISTIC1 Baptistica II Periode G_BAPTISTIC2 Basispastoraat (BS) Periode G_BASISP Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 10 van 79

17 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 3 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Geschiedenis van de Reformatie Minorruimte Grieks Periode G_GESREF Hermeneutiek Periode G_HERM Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Nieuw Testamentisch Grieks II Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Periode G_NTGR2 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid DS Opleidingsdelen: BA Theologie, traject GG, DS (deeltijd) BA Theologie, traject GG, DS (voltijd) BA Theologie, traject GG, DS (deeltijd) Opleidingsdelen: Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 11 van 79

18 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 3 BBachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse geloofs en zedenleer II (DS) Periode G_DOPGZ2 Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTZORGPR BBachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) Periode G_GESDOOPNL Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Praktische theologie van de cultuur Periode G_PTCULT Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 5 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Geschiedenis van de Reformatie Periode G_GESREF Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 12 van 79

19 Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Minorruimte Grieks Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek Periode G_HERM Nieuw Testamentisch Grieks II BA Theologie, traject GG, DS (voltijd) Periode G_NTGR2 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 13 van 79

20 Doperse geloofs en zedenleer II (DS) Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) Periode G_DOPGZ2 Periode G_GESDOOPNL Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Praktische theologie van de cultuur Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTCULT Periode G_PTZORGPR Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 3 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek Periode G_HERM Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Nieuw Testamentisch Grieks II Minorruimte Grieks Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Periode G_NTGR2 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 14 van 79

21 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid HHS Opleidingsdelen: BA Theologie, traject GG, HHS (deeltijd) BA Theologie, traject GG, HHS (voltijd) BA Theologie, traject GG, HHS (deeltijd) Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Bijbelse Theologie HHS Periode G_HHSBT1 Dogmatiek I (HHS) Periode G_HHSDOGM1 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Dogmatiek (HHS) Periode G_DOGM Ethiek (HHS) Periode 3, Periode G_BAHHSETH2 Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 5 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 15 van 79

22 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Geschiedenis van de Reformatie Minorruimte Grieks Periode G_GESREF Geschiedenis van de Periode G_VAKERKPAL Vaderlandse Kerk vóór 1795 & Paleografie (HHS) Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek (HHS) Periode G_HHSHERM Nieuw Testamentisch Grieks II BA Theologie, traject GG, HHS (voltijd) Periode G_NTGR2 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 16 van 79

23 Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Bijbelse Theologie HHS Periode G_HHSBT1 Dogmatiek (HHS) Periode G_DOGM Dogmatiek I (HHS) Periode G_HHSDOGM1 Ethiek (HHS) Periode 3, Periode G_BAHHSETH2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Kerkgeschiedenis: Late Middeleeuwen, reformatie en confessionalisering Periode 2, Periode G_BREFKGS Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 3 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Geschiedenis van de Reformatie Periode G_GESREF Geschiedenis van de Periode G_VAKERKPAL Vaderlandse Kerk vóór 1795 & Paleografie (HHS) Hermeneutiek (HHS) Periode G_HHSHERM Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 17 van 79

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012 Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 I Studiegids informatie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Nadere informatie

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM Studieprogramma 2014-2015 Theologisch Instituut Sint-Bonifatius Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Bezinningsdagen 3 2. Retraite(s) 3 3. Spirituaal 3 4. Stagebegeleider 3 5. Bijdrage

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet.

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Wijsbegeerte M Wijsbegeerte Bep. Wet. Geb. 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

Gemeentestichting in een Limburgse context

Gemeentestichting in een Limburgse context Gemeentestichting in een Limburgse context Een onderzoek naar ervaringen van gemeentestichters in Limburg Door M.L.J. Huth aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Opgedragen aan mijn vader Jacques Huth

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

Humanisering in organisaties Werkboek

Humanisering in organisaties Werkboek Premaster traject Humanistiek/Zorgethiek en beleid 2014-2015 Humanisering in organisaties Examinator: Ruud H.C. Meij Werkboek Auteur(s): Ruud H.C. Meij 3 de druk, januari 2015 Titel Humanisering in organisaties

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM STUDIEGIDS 2014/2015 Filosofisch-Theologisch Instituut SINT-WILLIBRORD Groot Seminarie van het R.K. Diocesaan missionair Bisdom van Haarlem-Amsterdam Groot Seminarie Redemptoris

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM

BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM BISDOM VAN HAARLEM-AMSTERDAM STUDIEGIDS 2015/2016 Filosofisch-Theologisch Instituut SINT-WILLIBRORD Groot Seminarie van het R.K. Diocesaan missionair Bisdom van Haarlem-Amsterdam Groot Seminarie Redemptoris

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Hoe leiden we anno 2014 goede theologen op?

Hoe leiden we anno 2014 goede theologen op? Hoe leiden we anno 2014 goede theologen op? R. Ruard Ganzevoort Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 41(3), 2014, 20-30. Ruim vijftien jaar geleden schreef de Tilburgse

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Programma's voor de vrije studieruimte

Programma's voor de vrije studieruimte Programma's voor de vrije studieruimte Cursusjaar 2008-2009 Overzicht keuzeprogramma s 2008-2009 Blok 2 Docent Lesdag Ronde Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag * Christelijke filosofie dr. P. Blokhuis

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Studiegids Krijgswetenschappen

Studiegids Krijgswetenschappen VERSIE 1.0 Juli 2014 Studiegids Krijgswetenschappen Bachelor Krijgswetenschappen Voor de adelborsten en cadetten KW Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen Breda, juli 2014 Voorwoord

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Nooit uitgeleerd. www.pthu.nl/pao. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod 2008 2009

Nooit uitgeleerd. www.pthu.nl/pao. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod 2008 2009 Nooit uitgeleerd met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit Cursusaanbod 2008 2009 www.pthu.nl/pao Nooit uitgeleerd Ooit begon het schooljaar in april omdat de boerenkinderen

Nadere informatie

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Ruard Ganzevoort en Jan Visser Zorg voor het verhaal Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw

Nadere informatie