Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2011-2012"

Transcriptie

1 Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie I

2 De Bachelor of Arts in Theologie is een driejarige opleiding op het gebied van de Godgeleerdheid. Binnen deze opleiding is het mogelijk te kiezen voor de klassieke richting waarbinnen de talen een belangrijke plaats innemen (traject Godgeleerdheid) of voor de algemene richting waarbinnen het accent meer ligt op cultuur en samenleving (traject Algemene Godgeleerdheid). De opleiding is zowel in deeltijd als in voltijd te volgen. Binnen de opleiding is het mogelijk te kiezen uit twee trajecten, te weten: Traject Godgeleerdheid (GG) met accent op Protestantse Kerk Nederland (PKN), Hersteld Hervormde Seminarium (HHS), Doopsgezind Seminarium (DS) of Baptisten Seminarium (BS); Traject Algemene Godgeleerdheid (AGG), regulier of met accent op Doopsgezind Seminarium (DS). Voor meer informatie over deze bachelor en een overzicht van alle trajecten die binnen deze bachelor te volgen zijn, ga je naar: Op deze pagina vind je per opleiding en traject een heldere uiteenzetting van het programma per jaar en periode. Voor de tijden en dagen waarop de vakken gegeven worden ga je naar het rooster via: (denk eraan dat je het juiste studiejaar aanklikt). Klik op de onderstaande links om informatie over de vakken te bekijken. Of download de volledige studiegids als pdf met de knop Maak pdf van gehele opleiding. Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie II

3 Inhoudsopgave Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid DS 1 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Voltijd t/m cohort Ba Theologie Alg. Godgeleerdheid DS voltijd jaar 2 (oude programma) 1 BA Theologie Algemene Godgeleerdheid DS jaar 3 (t/m cohort 2010) 1 Joint Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid 2 BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) deeltijd 2 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 2 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr2 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr3 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr4 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr5 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr6 3 BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) voltijd 3 BA TH AGG (joint) jr3 3 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) vt jr2 4 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid 4 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Deeltijd 4 Bachelor Theologie verkort (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 4 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr2 5 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr3 5 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr4 5 Bchelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd 5 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 5 BA TH Alg Godg (joint) verkort vt jr2 6 Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid PKN 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Deeltijd 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 3 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 4 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 5 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 6 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Voltijd 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 2 7 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 3 8 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid BS 8 BA Theologie, traject GG, BS (deeltijd) 8 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 4 9 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 5 9 Minorruimte Grieks 9 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 6 10 BA Theologie, traject GG, BS (voltijd) 10 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 2 10 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 3 10 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie III

4 Minorruimte Grieks 11 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid DS 11 BA Theologie, traject GG, DS (deeltijd) 11 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 3 12 BBachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 4 12 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 5 12 Minorruimte Grieks 13 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 6 13 BA Theologie, traject GG, DS (voltijd) 13 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 2 13 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 3 14 Minorruimte Grieks 14 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid HHS 15 BA Theologie, traject GG, HHS (deeltijd) 15 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 3 15 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 4 15 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 5 15 Minorruimte Grieks 16 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 6 16 BA Theologie, traject GG, HHS (voltijd) 16 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 2 17 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 3 17 Minorruimte Grieks 18 Bachelor Theologie Godgeleerdheid PKN 18 BA Theologie Godgeleerdheid (joint) deeltijd 18 Bachelor Theologie (joint) Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 18 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr2 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr3 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr4 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr5 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) dt jr6 19 BA Theologie Godgeleerdheid (joint) voltijd 19 Bachelor Theologie (joint) Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 19 BA TH Godgeleerdheid (joint) voltijd jr2 20 BA TH Godgeleerdheid (joint) voltijd jr3 20 Oude modules 20 Honoursprogramma der Godgeleerdheid 20 Vak: Academische vaardigheden 1 20 Vak: Academische vaardigheden 2 20 Vak: Bachelorscriptie 21 Vak: Baptistica I 21 Vak: Baptistica II 22 Vak: Basiscursus Grieks 1a 24 Vak: Basiscursus Grieks 1b 24 Vak: Basiscursus Grieks 1c 25 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie IV

5 Vak: Basiscursus Grieks 1d 26 Vak: Basispastoraat (BS) 27 Vak: Bijbelse Theologie HHS 28 Vak: Boeddhisme 29 Vak: Christelijke ethiek 29 Vak: Dogmatiek (HHS) 30 Vak: Dogmatiek I (HHS) 31 Vak: Dogmatiek II 32 Vak: Dogmatiek/Ethiek DS 33 Vak: Dogmatiek/Ethiek HHS 33 Vak: Dogmatiek/Ethiek I 34 Vak: Doperse ethiek (DS) 35 Vak: Doperse geloofs en zedenleer II (DS) 36 Vak: Ethiek (HHS) 37 Vak: Ethische theorieën 38 Vak: Exegese Nieuwe Testament 39 Vak: Exegese Oude Testament 40 Vak: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) 41 Vak: Geschiedenis van de filosofie 42 Vak: Geschiedenis van de Reformatie 43 Vak: Geschiedenis van de Vaderlandse Kerk vóór 1795 & Paleografie (HHS) 44 Vak: Godsdienst in Amsterdam 45 Vak: Godsdienstfilosofie 45 Vak: Godsdienstpedagogiek 47 Vak: Hebreeuws I 48 Vak: Hebreeuws I Joint 49 Vak: Hebreeuws II 50 Vak: Hebreeuws II joint 51 Vak: Hebreeuws III 52 Vak: Hebreeuws III joint 53 Vak: Hermeneutiek 54 Vak: Hermeneutiek (HHS) 55 Vak: Inleiding in de sociale wetenschappen 57 Vak: Inleiding in het Oude Testament 58 Vak: Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme 59 Vak: Interculturele theologie 60 Vak: Introductie academische vaardigheden 61 Vak: Islam 61 Vak: Kerkgeschiedenis 62 Vak: Kerkgeschiedenis: Late Middeleeuwen, reformatie en confessionalisering 63 Vak: Media, Religie en Levensbeschouwing 63 Vak: Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid 64 Vak: Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid 65 Vak: Nieuw Testamentisch Grieks I 65 Vak: Nieuw Testamentisch Grieks II 66 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie V

6 Vak: Nieuwe religieuze stromingen 67 Vak: Patristiek 68 Vak: Praktische theologie van de cultuur 69 Vak: Praktische theologie van zorgpraktijken 70 Vak: Publieke theologie A 71 Vak: Systematische Theologie 71 Vak: Systematische Theologie DS 73 Vak: Systematische Theologie HHS (Inleiding Dogmatiek) 73 Vak: Theologie als wetenschap 74 Vak: Theologie als wetenschap en ambacht 75 Vak: Theologie O.T./N.T. 76 Vak: Theologische en Wijsgerige esthetiek 77 Vak: Voorbereiding scriptie 78 Vak: Wetenschapsfilosofie van de religie 79 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie VI

7 Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid DS Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Voltijd t/m cohort 2010 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Voltijd t/m cohort 2010 Opleidingsdelen: Ba Theologie Alg. Godgeleerdheid DS voltijd jaar 2 (oude programma) BA Theologie Algemene Godgeleerdheid DS jaar 3 (t/m cohort 2010) Ba Theologie Alg. Godgeleerdheid DS voltijd jaar 2 (oude programma) Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Doperse geloofs en zedenleer II (DS) Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) Periode G_DOPGZ2 Periode G_GESDOOPNL Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Godsdienstpedagogiek Periode G_GODSPED Media, Religie en Levensbeschouwing Periode G_MEDIARL Patristiek Periode G_PATRISTIEK Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTZORGPR Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Theologische en Wijsgerige esthetiek Periode G_THEWIJEST BA Theologie Algemene Godgeleerdheid DS jaar 3 (t/m cohort 2010) Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 1 van 79

8 Geschiedenis van de Reformatie Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid Periode G_GESREF Semester G_ Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Joint Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid Opleidingsdelen: BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) deeltijd BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) voltijd BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) deeltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr2 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr4 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr5 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr6 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Geschiedenis van de filosofie Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Periode G_GESCHFIL Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Introductie academische vaardigheden Periode G_INACVA Islam Periode G_ISLAM Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Periode G_BSYS_B Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 2 van 79

9 Systematische Theologie HHS (Inleiding Dogmatiek) Periode G_BSYS_A BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr2 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr3 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr4 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr5 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) dt jr6 BA Theologie Alg Godgeleerdheid (joint) voltijd Opleidingsdelen: BA TH AGG (joint) jr3 Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) vt jr2 BA TH AGG (joint) jr3 Wordt per studiejaar aangeboden. Bachelor Theologie (joint) Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Boeddhisme Periode G_BOEDD Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Geschiedenis van de filosofie Inleiding in de sociale wetenschappen Inleiding in het Oude Testament Periode G_GESCHFIL Periode G_INLSOCWET Periode G_INLOT Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 3 van 79

10 Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme BA TH Alg Godgeleerdheid (joint) vt jr2 Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Introductie academische vaardigheden Periode G_INACVA Islam Periode G_ISLAM Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Nieuwe religieuze stromingen Periode G_NIERELSTRO Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Wetenschapsfilosofie van de religie Periode G_BSYS_B Periode 3, Zomerperiode 3.0 G_BWSREL Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Opleidingsdelen: Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Deeltijd Bchelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Deeltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie verkort (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr2 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr3 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr4 Bachelor Theologie verkort (joint) Algemene Godgeleerdheid Deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Geschiedenis van de filosofie Inleiding in de sociale wetenschappen Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Periode G_GESCHFIL Periode G_INLSOCWET Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 4 van 79

11 Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr2 Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Introductie academische vaardigheden Periode G_INACVA Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Periode G_BSYS_B BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr3 BA TH Alg Godg (joint) verkort dt jr4 Bchelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 BA TH Alg Godg (joint) verkort vt jr2 Bachelor Theologie (joint) verkort Algemene Godgeleerdheid Voltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden 1 Academische vaardigheden 2 Semester G_ACVA1 Semester G_ACVA2 Boeddhisme Periode G_BOEDD Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Geschiedenis van de filosofie Inleiding in de sociale wetenschappen Inleiding in het Oude Testament Inleiding Nieuwe Testament, jodendom en hellenisme Periode G_GESCHFIL Periode G_INLSOCWET Periode G_INLOT Periode G_BINLNT Interculturele theologie Periode G_INTCULTHE Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 5 van 79

12 Introductie academische vaardigheden BA TH Alg Godg (joint) verkort vt jr2 Periode G_INACVA Kerkgeschiedenis Periode G_BKERKGS Praktische theologie van de cultuur Periode G_PTCULT Systematische Theologie Periode G_BSYS_C Systematische Theologie DS Theologie als wetenschap en ambacht Wetenschapsfilosofie van de religie Periode G_BSYS_B Periode G_BTHEOWS Periode 3, Zomerperiode 3.0 G_BWSREL Bachelor Theologie: Algemene Godgeleerdheid PKN Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Deeltijd Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Voltijd Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Deeltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 3 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstpedagogiek Periode G_GODSPED Patristiek Periode G_PATRISTIEK Praktische theologie van zorgpraktijken Theologische en Wijsgerige esthetiek Periode G_PTZORGPR Periode G_THEWIJEST Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 6 van 79

13 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Media, Religie en Levensbeschouwing Periode G_MEDIARL Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 5 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Geschiedenis van de Reformatie Periode G_GESREF Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid Semester G_ Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid PKN Voltijd Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 2 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 7 van 79

14 Vakken: Naam Periode Credits Code Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Godsdienstpedagogiek Periode G_GODSPED Kerkgeschiedenis: Late Middeleeuwen, reformatie en confessionalisering Media, Religie en Levensbeschouwing Periode 2, Periode G_BREFKGS Periode G_MEDIARL Patristiek Periode G_PATRISTIEK Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTZORGPR Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Theologische en Wijsgerige esthetiek Periode G_THEWIJEST Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid regulier voltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Ethische theorieën Periode G_ETHTHEOR Geschiedenis van de Reformatie Minor bachelor theologie, traject Algemene Godgeleerdheid Bachelor Theologie: Godgeleerdheid BS Periode G_GESREF Semester G_ Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Opleidingsdelen: BA Theologie, traject GG, BS (deeltijd) BA Theologie, traject GG, BS (voltijd) Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 8 van 79

15 BA Theologie, traject GG, BS (deeltijd) Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Baptistica II Periode G_BAPTISTIC2 Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 5 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Geschiedenis van de Reformatie Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Minorruimte Grieks Periode G_GESREF Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 9 van 79

16 Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek Periode G_HERM Nieuw Testamentisch Grieks II BA Theologie, traject GG, BS (voltijd) Periode G_NTGR2 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Baptistica I Periode G_BAPTISTIC1 Baptistica II Periode G_BAPTISTIC2 Basispastoraat (BS) Periode G_BASISP Christelijke ethiek Periode G_CHRETH Dogmatiek II Periode G_DOGMATI2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 10 van 79

17 Bachelor Theologie Godgeleerdheid BS Voltijd jaar 3 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Geschiedenis van de Reformatie Minorruimte Grieks Periode G_GESREF Hermeneutiek Periode G_HERM Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Nieuw Testamentisch Grieks II Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Periode G_NTGR2 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid DS Opleidingsdelen: BA Theologie, traject GG, DS (deeltijd) BA Theologie, traject GG, DS (voltijd) BA Theologie, traject GG, DS (deeltijd) Opleidingsdelen: Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 11 van 79

18 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 3 BBachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse geloofs en zedenleer II (DS) Periode G_DOPGZ2 Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTZORGPR BBachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) Periode G_GESDOOPNL Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Praktische theologie van de cultuur Periode G_PTCULT Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 5 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Geschiedenis van de Reformatie Periode G_GESREF Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 12 van 79

19 Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Minorruimte Grieks Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie Godgeleerdheid DS Deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek Periode G_HERM Nieuw Testamentisch Grieks II BA Theologie, traject GG, DS (voltijd) Periode G_NTGR2 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Doperse ethiek (DS) Periode G_DOPETHIEK Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 13 van 79

20 Doperse geloofs en zedenleer II (DS) Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland (DS) Periode G_DOPGZ2 Periode G_GESDOOPNL Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Praktische theologie van de cultuur Praktische theologie van zorgpraktijken Periode G_PTCULT Periode G_PTZORGPR Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid Doopsgezind Seminarium voltijd jaar 3 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek Periode G_HERM Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Nieuw Testamentisch Grieks II Minorruimte Grieks Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Periode G_NTGR2 Theologie O.T./N.T. Periode G_THEOTNT Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 14 van 79

21 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie: Godgeleerdheid HHS Opleidingsdelen: BA Theologie, traject GG, HHS (deeltijd) BA Theologie, traject GG, HHS (voltijd) BA Theologie, traject GG, HHS (deeltijd) Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 4 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 5 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 6 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 3 Vakken: Naam Periode Credits Code Bijbelse Theologie HHS Periode G_HHSBT1 Dogmatiek I (HHS) Periode G_HHSDOGM1 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 4 Vakken: Naam Periode Credits Code Dogmatiek (HHS) Periode G_DOGM Ethiek (HHS) Periode 3, Periode G_BAHHSETH2 Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 5 Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 15 van 79

22 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Geschiedenis van de Reformatie Minorruimte Grieks Periode G_GESREF Geschiedenis van de Periode G_VAKERKPAL Vaderlandse Kerk vóór 1795 & Paleografie (HHS) Minor bachelor theologie, traject Godgeleerdheid Nieuw Testamentisch Grieks I Ac. Jaar (september), Periode G_BATHGGMIN Periode G_NTGR1 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vakken: Naam Periode Credits Code Basiscursus Grieks 1a Periode L_XGBAGRI108 Basiscursus Grieks 1b Periode L_XGBAGRI109 Basiscursus Grieks 1c Periode L_XGBAGRI110 Basiscursus Grieks 1d Periode L_XGBAGRI111 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie deeltijd jaar 6 Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Hermeneutiek (HHS) Periode G_HHSHERM Nieuw Testamentisch Grieks II BA Theologie, traject GG, HHS (voltijd) Periode G_NTGR2 Voorbereiding scriptie Periode G_VOOBASCR Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 16 van 79

23 Opleidingsdelen: Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 2 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 3 Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Bijbelse Theologie HHS Periode G_HHSBT1 Dogmatiek (HHS) Periode G_DOGM Dogmatiek I (HHS) Periode G_HHSDOGM1 Ethiek (HHS) Periode 3, Periode G_BAHHSETH2 Godsdienst in Amsterdam Periode G_GODADAM Godsdienstfilosofie Periode G_GODSFIL Hebreeuws I Periode 4, Zomerperiode 6.0 G_HEBR1 Hebreeuws II Periode G_HEBR2 Hebreeuws III Periode G_HEBR3 Kerkgeschiedenis: Late Middeleeuwen, reformatie en confessionalisering Periode 2, Periode G_BREFKGS Publieke theologie A Periode G_PUBTHEA Theologie als wetenschap Periode G_THEOLWET Bachelor Theologie Godgeleerdheid Hersteld Hervormd Seminarie voltijd jaar 3 Opleidingsdelen: Minorruimte Grieks Vakken: Naam Periode Credits Code Bachelorscriptie Periode G_SCRBA Exegese Nieuwe Testament Periode G_EXENT Exegese Oude Testament Periode 2, Periode G_EXOT Geschiedenis van de Reformatie Periode G_GESREF Geschiedenis van de Periode G_VAKERKPAL Vaderlandse Kerk vóór 1795 & Paleografie (HHS) Hermeneutiek (HHS) Periode G_HHSHERM Vrije Universiteit Amsterdam der Godgeleerdheid B Theologie Pagina 17 van 79

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2010-2011

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie - 2010-2011 Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam B Theologie 20102011 Vrije Universiteit Amsterdam B Theologie 20102011 I De Bachelor of Arts in Theologie is een driejarige opleiding op het gebied

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Godgeleerdheid. Studiegids 2009/2010

Godgeleerdheid. Studiegids 2009/2010 Godgeleerdheid Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Bachelor Religie en Levensbeschouwing 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Bachelor Religie en Levensbeschouwing 9 1.1.2 Toelatingsvoorwaarden 9 1.2

Nadere informatie

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie (jd) - 2013-2014

Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Theologie (jd) - 2013-2014 Bacheloropleiding Theologie Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Theologie (jd) - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Theologie (jd) - 2013-2014 I Binnen de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studieprogramma instroom 2008-2009

Studieprogramma instroom 2008-2009 Studieprogramma instroom 2008-2009 Alle colleges hebben een omvang van 5 ects tenzij anders vermeld. Studenten met een vwo-certificaat Grieks met een voldoende resultaat krijgen een vrijstelling voor het

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Geschiedenis,

Nadere informatie

Boekenlijst Basisprogramma (AV) In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Basisprogramma (AV) In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Basisprogramma (AV) In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Taal & Bijbel - Woude, A.S. van der, e.a.,

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Titel van de module Judaïca 2. Introductie In deze module gaat het over de basishouding

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Boekenlijst Basisprogramma. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Basisprogramma. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Basisprogramma In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2017-2018 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Taal & Bijbel - B. van Ojen, Reader Bijbel en

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur - 2010-2011

Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur - 2010-2011 Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 20102011 Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren B Griekse en Latijnse Taal en

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Minor Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Geschiedenis van het Protestantisme Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Rooster 2010 2011, deeltijdopleiding theologie

Rooster 2010 2011, deeltijdopleiding theologie Rooster 2010 2011, deeltijdopleiding theologie Alle colleges vinden plaats in de binnenstad van Utrecht, op Drift 23. Telefoonnummer (alleen op zaterdag bereikbaar voor theologie): 030 253 6336 De verdeling

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Onderdeel van de module Islam 2. Introductie In deze module gaat het om een kennismaking

Nadere informatie

Masteropleiding Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - M Godgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - M Godgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Godgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Godgeleerdheid - 2011-2012 I Hier vind je de vakinformatie van de masteropleiding

Nadere informatie

Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia

Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia Inleiding De Tilburg School of Catholic Theology (TST) is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit. Dat betekent dat

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing -

Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing - Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Religie

Nadere informatie

Premasteropleiding Theology Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - P Theology (except BT)

Premasteropleiding Theology Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - P Theology (except BT) Premasteropleiding Theology Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - P Theology (except BT) - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - P Theology (except BT) - 2011-2012

Nadere informatie

Een gedetailleerde beschrijving van de cursus volgt in de loop van 2010.

Een gedetailleerde beschrijving van de cursus volgt in de loop van 2010. Basisinformatie Nederlandse titel vak [kadertitel, ieder jaar ander onderwerp] Tibetaans Boeddhisme Engelse titel vak [kadertitel, ieder jaar ander onderwerp] Tibetan Buddhism Academisch jaar: 2010-11

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

BA rooster, eerste semester 2013-2014 Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend!

BA rooster, eerste semester 2013-2014 Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend! BA rooster, eerste semester 2013-2014 Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend! Roosters andere instituten Bepaalde vakken uit de opleidingsprogramma's van Godgeleerdheid,

Nadere informatie

Boekenlijst Basisprogramma. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Basisprogramma. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Basisprogramma In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2016-2017 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Taal & Bijbel - Woude, A.S. van der, e.a., Inleiding

Nadere informatie

Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia

Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia Inleiding De Tilburg School of Catholic Theology (TST) is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit. Dat betekent dat

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2012-2013

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2012-2013 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids O-cursussen. Goes en Zwolle

Studiegids O-cursussen. Goes en Zwolle Studiegids O-cursussen Goes en Zwolle 2015-2016 Cursusgeld en lestijden Cursusgeld Het cursusgeld bedraagt 260,-. Degenen, die afhaken vóór 31 december, betalen de helft van het cursusgeld en wie afhaakt

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Theologie in deeltijd studeren

Theologie in deeltijd studeren Theologie in deeltijd studeren Informatie voor studenten die in het studiejaar 2009-2010 willen beginnen Faculteit Geesteswetenschappen School Godgeleerdheid Universiteit Utrecht 1 FACULTEIT GEESTESWETENSCHAPPEN...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar

Boekenlijst Godsdienstleraar Boekenlijst Godsdienstleraar 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst 1.1.1 Praktische Theologie - Liefdevol

Nadere informatie

BA Tentamenrooster, eerste semester Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend!

BA Tentamenrooster, eerste semester Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend! BA Tentamenrooster, eerste semester 2013-2014 Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend! Datum Maandag Tijd Docent Blok Zaal USIS code 16 december Joodse geschiedenis: Geschiedenis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Studiegids O-cursus Gouda

Studiegids O-cursus Gouda Studiegids O-cursus Gouda 2016-2017 Cursusgeld en lestijden Cursusgeld Het cursusgeld bedraagt 260,- inclusief readers. Degenen, die afhaken vóór 31 december, betalen de helft van het cursusgeld en wie

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Wie is GOD? Een studie over de bijbelse doctrine van God.

Wie is GOD? Een studie over de bijbelse doctrine van God. Wie is GOD? Een studie over de bijbelse doctrine van God. Introductie Charles Spurgeon Romeinen 11:33-36 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen

Nadere informatie

Theologie & Religiewetenschappen (180 ec) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - M Theologie en Religiewetenschappen (3j) -

Theologie & Religiewetenschappen (180 ec) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - M Theologie en Religiewetenschappen (3j) - Theologie & Religiewetenschappen (180 ec) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Theologie en Religiewetenschappen (3j) - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Theologie en Religiewetenschappen (3j)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 I De vakken Ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs

Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs Ben je geboeid door religie en spiritualiteit?

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich Informatie Cursus A, B en C Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich betrokken bij de kerk en bij ethische vragen? Dan is de Cursus Gods dienstonderwijs (CGO) iets voor

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Deel III B. Cursusaanbod Deeltijd

Deel III B. Cursusaanbod Deeltijd Deel III B Cursusaanbod Deeltijd 1. Verplichte vakken 05/06 2. Keuzevakken majortraject 05/06 3. Keuzevakken Academische context en Profileringsruimte 05/06 4. Verplichte vakken 06/07* 5. Keuzevakken majortraject

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

5.2 Grafiek en grafische technieken

5.2 Grafiek en grafische technieken 5.2 Grafiek en grafische technieken Algemeen Deze combinatie biedt je de mogelijkheid theoretische en historische kennis van kunstgeschiedenis te onderbouwen met een kunstenminor waarin de nadruk ligt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Godsdienstleraar In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2016-2017 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma leerjaar 1 dienen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

Ontmoeting met christenen in China

Ontmoeting met christenen in China Ontmoeting met christenen in China Studiereis in samenwerking met Kerk in Actie naar China: missionaire, historische, praktisch-theologische en oecumenische verkenningen in de snelst groeiende kerk van

Nadere informatie

Minor Landschapsgeschiedenis

Minor Landschapsgeschiedenis Minor Landschapsgeschiedenis Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een minor Landschapsgeschiedenis aan die zich richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse

Nadere informatie

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 I De masteropleiding Erfgoedstudies (duaal),

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie Geloven en redeneren Religie en filosofie Historisch overzicht Pantheïsme en polytheïsme De spiltijd Het oosten Boeddhisme Confucianisme Taoïsme Het westen Jodendom, christendom, islam Filosofie Het begin

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen aartsbisdom mechelen-brussel Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen programmabrochure 2012-2013 kandidaat-leraars en kandidaat-leraressen rooms-katholieke godsdienst, zowel voor het lager onderwijs

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal

Arabistiek en islamkunde Onthaal Arabistiek en islamkunde Onthaal 2016-2017 PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitor Studieloopbaanbegeleiding voor - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek en Oost-Europakunde Ombuds Taal-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

8 8 4 programma & overgangsregelingen

8 8 4 programma & overgangsregelingen GLTC & LTC 8 8 4 programma & overgangsregelingen VOORLICHTING 23 MEI 2012 AGENDA waarom een overgangsregeling? huidige programma GLTC en LTC nieuwe programma (8 8 4) : vorm nieuwe programma (8-8-4) : inhoud

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

LEZING (in het Nederlands en in het Engels) π Donderdag 18 maart 2010 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere

LEZING (in het Nederlands en in het Engels) π Donderdag 18 maart 2010 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere Als westerlingen en christenen voelen we ons soms sterk aangetrokken tot het mysterieuze Oosten. Wat trekt ons daar zo aan, waarom, en wat zijn de consequenties voor ons eigen geloof en cultuur? LEZING

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTER NA WO

STUDIEGIDS PREMASTER NA WO STUDIEGIDS PREMASTER NA WO 2017-2018 Premasterpakket na WO bachelor voor de master Theologie Algemeen Naam onderwijseenheid of programmaonderdeel Code Jaargroep Periode Omvang EC Wat is theologie? PRE1WT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie