NIEUWSBRIEF 03 (maart 2006)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF 03 (maart 2006)"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 03 (maart 2006) In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp): Laatste nieuws 7 opleidingen geven intentieverklaring af Pilotcursus Statistiek geevalueerd 3e cursus Computergebruik gereed Plannings- en coachmodule voor de begeleidingsomgeving Projectleden van de realisatiefase Waar zijn we en waar waren we? Overige informatie en contactgegevens Laatste nieuws Beste lezer, deze informatie is bedoeld voor iedereen die op enigerlei wijze bij het project schakelprogramma Bewegingswetenschappen betrokken is en geinformeerd wil blijven. Het project omvat een grotendeels digitaal 'bachelor-master schakelprogramma Bewegingswetenschappen' gericht op onderzoeksvaardigheden en wiskunde (in totaal 27 EC) en een uniek ingerichte begeleidingsomgeving (met een double-buddy structuur). Hbo-studenten kunnen het schakelprogramma gelijktijdig aan hun bacheloropleiding volgen en na succesvolle afronding van beide opleidingen direct doorstromen naar de WO-masteropleiding Bewegingswetenschappen. Ook kan het schakelprogramma als (doorstroom)minor in het hbo gevolgd worden. Deze nieuwsbrief bevat een aantal belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen tijd en de op handen zijnde ontwikkelingen in het project dat door de Hogeschool van Amsterdam (ALO), Fontys (Sporthogeschool) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit Bewegingswetenschappen) voor de Digitale Universiteit (DU) wordt uitgevoerd. Meerdere hbo-opleidingen hebben een intentieverklaring afgegeven voor gebruik van het schakelprogramma. Deze worden nu gezamenlijk uitgewerkt richting convenanten. Lees meer >> Met spanning is uitgekomen naar de evaluatiegegevens van de pilotcursus Statistiek waaraan 18 hbostudenten hebben deelgenomen. Meer hierover is verderop te lezen. Lees meer >> Na de curussen Statistiek in Wiskunde uit de vorige Nieuwsbrief, komt in deze Nieuwsbrief de derde cursus Computergebruik aan bod. Lees meer >> De digitale begeleidingsomgeving is uitgebreid met een planningsmodule voor de student en een coachmodule voor de hbocoach. Lees meer >> Wederom veel leesplezier! Het kernteam Maurice Aarts, Frank Bakker, Huub Toussaint, DirkJan Veeger maart 2006 Krasje, het logo van de Factulteit Bewegingswetenschappen van de VU.

2 7 opleidingen geven intentieverklaring af Van intentieverklaring Onderdeel van elk DU-project is het verkrijgen van inzicht in de toekomstige gebruikers. Om dit doel te bereiken heeft het schakelprogramma Bewegingswetenschappen met opleidingen gesproken over hoe tot een samenwerkingsverband voor doorstroming van hbo-studenten naar de Masteropleiding Bewegingswetenschappen van de VU gekomen kan worden. De eerste stap hierin is het afgeven van intentieverklaringen waarin de intentie tot afname van het schakelprogramma en tot uitwerking van verdere samenwerking wordt aangegeven. In september 2005 al hebben de volgende opleidingen deze intentieverklaring afgegeven: Chr. Hogeschool Windesheim, afdeling CALO Haagse Hogeschool, afdeling Technology, Management and Design Haagse Hogeschool, afdeling Sport Hogeschool van Amsterdam, Instituut Amsterdamse Paramedische Opleidingen Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding (partner) Fontys Sporthogeschool (partner) Vrije Universiteit Amsterdam (partner) Het projectteam ervaart hiermee steun voor de komende afrondingsfase van het project en is verheugd om samen met bovenstaande opleidingen het gebruik van het schakelprogramma en de innovatieve doorstroming van hbo-bachelors naar de wo-masteropleiding Bewegingswetenschappen van de VU te gaan realiseren. naar samenwerking Inmiddels worden de uitgesproken intenties met de hbo-opleidingen uitgwerkt naar concrete samenwerkingsverbanden, waarvoor convenanten in de maak zijn. De ALO Amsterdam en Fontys Sporthogeschool willen graag participerend partner zijn, een mogelijkheid die uiteraard ook voor andere hboopleidingen open staat. Daarnaast kunnen hbo-opleidingen er ook voor kiezen om alleen de onderwijsinhouden van het schakelprogramma of specifieke delen ervan te willen gebruiken. Het programma vereist veel zelfstandigheid en discipline. Ik vind het heel fijn dat je alle stof thuis, in je eigen tempo en op het moment dat het voor jezelf goed uitkomt, door kan nemen. Voor het studeren naast de hbo-opleiding is dit een groot voordeel Anja de Koning student Academie voor Lichamelijke Opvoedijng, HvA. Anja de Koning heeft meegedaan aan de pilotcursus Statistiek en volgt het hele schakelprogramma als Minor.

3 Pilotcursus Statistiek geevalueerd In september en oktober 2005 hebben 18 hbo-studenten van 5 verschillende hbo-opleidingen de pilotcursus Statistiek doorlopen. 17 studenten maakten aansluitend het Statistiektentamen op de Vrije Universiteit, 9 studenten slaagden hiervoor in hun eerste kans. Na de pilot is deze in november en december 2005 met een gestructureerde, kwantitatieve vragenlijskt via internet geevalueerd. Het evaluatierapport wordt als deliverable aan de Digitale Universiteit opgeleverd. Hieronder (onverkort) de conclusie uit het evaluatierapport: Conclusie Deze pilot heeft duidelijk gemaakt dat onder de hbo-studenten veel belangstelling is voor een schakelprogramma Bewegingswetenschappen, waarbij studenten tijdens hun reguliere studie premaster-vakken kunnen volgen. De studenten vonden het uitdagend studeren en hebben met plezier de cursus statistiek gevolgd. Negen studenten slaagden voor het afsluitende tentamen, een percentage dat niet onder doet voor het slagingspercentage van de reguliere bachelor cursus statistiek. We hebben daarbij de indruk dat bij voldoende tijdsinzet studenten erin slagen om de vereiste cursusdoelstellingen te behalen met onderwijsinhoud dat is aangepast voor flexibel en zelfstandig studeren. Door de studiebelasting over een grotere periode te spreiden is de verwachting dat dit slagingspercentage verhoogt kan worden. De ontworpen begeleidingsstructuur heeft bijgedragen aan het studeergedrag van studenten. Studenten ervaren de samenwerking met een schakelbuddy en begeleiding door FBW-buddy als nuttig. Begeleiding door een coach heeft stimulerend gewerkt, maar kan verbeterd worden. Het FAQ en het forum diende als ondersteuning tijdens de begeleiding. Het gebruik hiervan zal meer gestimuleerd moeten worden. Inmiddels zijn de coachingsmogelijkheden via de begeleidingsomgeving sterk verbeterd. Meer hierover verderop in de Nieuwsbrief (Coach- en planningsmodule voor de begeleidingsomgeving). Het volledige evaluatierapport van de pilotcursus Statistiek is voor geinteresseerden in PDF-formaat beschikbaar via De begeleidingsomgeving zorgt voor minder frustraties in het openbaar vervoer. als je 2 opleidingen naast elkaar doet, heb je de tijd hard nodig en je hebt eerder je Master Bewegingswetenschappen binnen! Dus dubbele winst : ) Hanneke van der Heijden student Bewegingsagogie en psychomotorische therapie, CALO, Windesheim. Hanneke van der Heijden heeft als hbo-student meegedaan aan de pilotcursus Statistiek en Wiskunde.

4 3e cursus Computergebruik gereed De cursus Computergebruik is half oktober 2005 opgeleverd en was daarmee het derde grote digitale contentproduct van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen. De cursus omvat in totaal 3 EC en bestaat uit de volgende 5 leerobjecten. Tussen haakjes de studiebelastingsuren (sbu) per leerobject. 1. Opbouw en structuur van de computer (6) 2. Interactief met Matlab (6) 3. Simulatie van dynamische systemen (6) 4. Programmeren (18) 5. Opdrachten (18) Afbeelding (rechts) startpagina van leerobject 2 Interactief met Matlab van de cursus Computergebruik. Interactief met Matlab De cursus is erg praktisch en taakgericht opgezet en bereidt de studenten voor op het kunnen programmeren in Matlab om onderzoeksdata te kunnen bewerken en analyseren. Taakgerichte opdracht waarbij programmeerkennis van Matlab wordt toegepast voor bewerkingen op onderzoeksdata. Afbeelding Afbeelding (links) Opdracht waarbij in Matlab een programma wordt geschreven om het product van 2 matrices te berekenen.

5 Plannings- en coachmodule voor de begeleidingsomgeving In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat de met behulp van Open Source Software (OSS) ingerichte digitale begeleidingsomgeving in gebruik was genomen voor de pilotcursus Statistiek. De algemene opbouw van de begeleidingsomgeving en de kalenderfunctie voor de studieplanning door de student werd aangegeven. De definitieve begeleidingsomgeving is in januari 2006 met de toevoeging van een innovatieve Plannings- en coachmodule helemaal afgerond. Hieronder een inkijkje in de functionaliteiten van beiden. Planningsfuncties 1. vanuit de Planningsmodule op de startpagina navigeert een student snel naar een overzicht en de resultaten van een specifieke cursus. Ook direct communiceren met de coach via tekstberichten is mogelijk. 2. voortgangsbalk ( billybalk ) met up to date informatie over de cursus in het overzicht van de cursus Statistiek kan alleen de student de data van de onderdelen aangepassen (herplannen) De status van en het aantal pogingen op op de diagnostische toets van elk onderdeel is zichtbaar. ook kan vanuit het overzicht direct naar een onderdeel van de cursus gesprongen worden (via de link). 5. direct communiceren met jouw coach, bijvoorbeeld om te overleggen over de aanpassing van je planning de kalender laat alle geplande cursusonderdelen (deadlines) en andere activiteiten zien (kleuren) coachfuncties

6 Coachfuncties 1. De coach-module in het startschem: de resultaten van al je studenten zichtbaar maken of specifiek de resultaten van 1 student op een cursus bekijken. 2. De statusbalken geven een snel en globaal overzicht van de resultaten van alle studenten 3. Het icoontje in de kolom Resultaten laat de specifieke resultaten van een bepaalde student zien (zie afbeelding hierboven). Doorklikken op Details achter een cursus laat het overzicht van de student op die cursus zien (zie afbeelding vorige pagina). 3. Vanuit het scherm Resultaten kan door de coach snel naar een andere student geswitcht worden. Naast digitale begeleiding zijn er ook face-to-face begeleidingsbijeenkomsten op de Vrije Universiteit (start- en terugkomdagen), zodat sprake is van een blended (gemixte) vorm van leren en begeleiden. Het studeren in het schakelprogramma bevalt mij goed. Het is wel belangrijk dat je veel discipline hebt en zelfstandig kan werken. Ons buddysysteem werkt goed, wij helpen erlkaar als er problemen zijn en we houden elkaar gemotiveerd als het even wat minder gaat Karin Legemate student Academie voor Lichamelijke Opvoedijng, HvA. Karin Legemate heeft meegedaan aan de pilotcursus Statistiek en volgt het hele schakelprogramma als Minor.

7 Projectleden van de realisatiefase Nu de realisatiefase er bijkans op zit (1 april worden de laatste handleidingen bij de DU opgeleverd), dank aan alle mensen die in de realisatiefase als projectmedewerker of adviseur hebben bijgedragen! Hogeschool van Amsterdam Fontys Hogescholen Vrije Universiteit Hogeschool van Rotterdam Digitale Universiteit Red Cat art productions Huub Toussaint*, Tim van der Heijden, Gert-Jan Bouwman, Robert Jonker, Jan Veldhuis Rob Segerink, Maurice Aarts* Frank Bakker, Gert de Groot, Theo de Haan, Jacques van Rossum, Ruud Boscher, Elly Schouten, Laura Hak**, Sander van der Meer**. Jan Rasenberg Eelco Laagland, Jasper Bedaux, Allard Strijker, Frank Kresin, Peter Fest Rudi Jonker * ook werkzaam bij de Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU. ** vaste projectmedewerkers. Waar zijn we en waar waren we? Tot 1 juli 2006 vindt de afrondingsfase van het project plaats. Daarnaast zijn we voor het schakelprogramma Bewegingswetenschappen de komende weken aanwezig op de volgende plaatsen: 28 maart, Hengelo Innovatium 2006, DU maart, Lunteren HGZO-congres, werkgroep Docentenopleiding FBW VU 30 maart, Amsterdam Docentendag, FBW VU Van Word tot SCORM in 20 minuten (workshop over het maken van digitale content met Learn exact) DUitmarkt (demonstratie van het schakelprogramma in de informatiestand) Het realiseren van een digitaal schakelprogramma (workshop voor het HBO-Gezondheidszorg) Schakelprogramma Bewegingswetenschappen (demonstratie van inhoud, opzet en werking van het schakelprogramma) Afgelopen maanden heeft het projectteam op verschillende plaatsen voorlichtingen, demonstraties, uitleg en informatie gegeven over de opzet, inhoud, werking of achtergronden (didactisch model, werkwijzen, (pilot)ervaringen etc.) van het schakelprogramma. 9 en 16 maart, ALO Amsterdam Voorlichting geven aan de ALO-studenten van de HvA. 9 maart, Jaarbeurs Utrecht 2 presentaties over de schakelcursus Wiskunde op de Conferentie 'Wiskunde voorkennis in Hoger Onderwijs' 22 februari, Fontys Eindhoven presentatie op de bijeenkomst Onderwijs & ICT van Fontys 7 februari, UvA Amsterdam presentatie op de ICTO-bijeenkomst van de ICT-contactpersonen van de VU 2 februari, VU Amsterdam presentatie op de ICTO-bijeenkomst van de ICT-contactpersonen van de UvA 6 december, NBC Nieuwegein presentatie op EduExchange 2005 van Kennisnet / SURF 15 en 16 november, Utrecht Voorlichting op SURF Onderwijsdagen 2005 in de DU-stand

8 Overige informatie en contactgegevens De vorige Nieuwsbrief (02) niet ontvangen? maar u wilt deze alsnog graag toegestuurd krijgen? Klik in de mail met deze Nieuwsbrief op Reply (antwoorden) en geef in uw NB02 aan. Als u in de toekomst geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, graag afmelden aangeven in uw antwoord. Contactgegevens Vrije Universiteit Amsterdam / FBW schakelprogramma Bewegingswetenschappen van der Boechorststraat BT AMSTERDAM Contactpersonen: Maurice Aarts (projectleider, do+vr aanwezig), T: / , DirkJan Veeger (directeur onderwijs FBW), T: ,

Springplank naar kennis. Trainingsen implementatie catalogus

Springplank naar kennis. Trainingsen implementatie catalogus Springplank naar kennis Trainingsen implementatie catalogus Welkom Wij vinden het belangrijk dat onze klanten succes hebben met de implementatie en inzet van it s learning. Om dit te bereiken hebben wij

Nadere informatie

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet.

Technische Infrastructuur. Ecaris 3.1. Kantoorautomatisering. Applicatiebeheer. Implementatie R-EPD. Intranet en extranet. juli 2013 Nieuwsbrief 4 Rijndam ICT-Programma ICT-Programma gaat ook tijdens de vakantie door! Zoals we van een goed project mogen verwachten, loopt ook het ICT-Programma van Rijndam tijdens de vakantiemaanden

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014

OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 OUI-11-april-2014 Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 Afgelopen jaar is er met name veel aandacht geweest voor e-learning. Er is definitief gekozen om te werken met Xerte (oftewel

Nadere informatie

Sharing our E-experience!

Sharing our E-experience! Sharing our E-experience! Kennisdeling over gevorderde projecten waarin docenten ICT-middelen toepassen in lesgeven en begeleiden project Virtualiseren in Avans van de zes Techniek- en ICT-academies Projectgroep

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 INHOUD INHOUD Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 1. Waarom e-learning? 016 1.1 Voordelen van e-learning 018 1.2 Struikelblokken bij e-learning 021 2. Inrichten van een e-learningomgeving 024

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum Een onderzoek naar waarom de Scrummethode belangrijk is voor de Communicatie & Media Design student aan de Hogeschool Utrecht. Door F.A. Nijhof - 1620443

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 2008 1

HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 2008 1 HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 008 Deze brochure biedt inzicht in de algemene procedure van een HBO-WO doorstroomminor en de wijze waarop men zich hierop kan voorbereiden. Deze brochure

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan October 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Producten 2 2.1 Content2Connect.................................... 2 2.2 Profile2Connect.....................................

Nadere informatie

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan October 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Producten 2 2.1 Content2Connect.................................... 2 2.2 Profile2Connect.....................................

Nadere informatie