Notaris d Aumerielaan HS Reeuwijk Telefoon December 2011 Jaargang 42 Nummer 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2011 Jaargang 42 Nummer 3"

Transcriptie

1 Notaris d Aumerielaan HS Reeuwijk Telefoon December 2011 Jaargang 42 Nummer 3

2

3 KOMPAS 42e JAARGANG NO.3 DECEMBER 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Van de voorzitter 3 Van de bestuurstafel 5 Van de penningmeester 6 Sint bezocht de MWR 7 Van de havencommissie 14 Cursus vaarbewijs 9 MWR Dinerclub10 Van de evenementencommissie 10 Activiteitenoverzicht Havenzaken 14 Havenindeling 17 Korte berichten: Bedankje Sinterklaas 19 Afschaffing vaarvergunningen Rijnland 19 IJspret 19 Spinnaker 19 Uitnodiging voor Seminar 21 Van de ledenadministratie 24 Van de redactie 24 De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk zaterdag 21 januari 2012 bij de redactie binnen zijn. De volgende uitgave van ons clubblad Kompas kunt u halverwege februari 2012 in uw brievenbus verwachten. Openingstijden van het MWR clubhuis 2011 JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL Op zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur. SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER Zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur MEI Zaterdag en zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur. JUNI, JULI EN AUGUSTUS Zaterdag en zondag van 15:00 uur tot 18:00 uur. WOENSDAG EN VRIJDAG Gedurende het gehele jaar zijn wij op iedere woensdag en vrijdag geopend van 16:00 uur tot 18:00 uur. Dit kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de bardiensten op deze dagen in te vullen. De barcommissie MWR KOMPAS DECEMBER

4 MOTORBOOT- EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK Oprichtingsdatum van de vereniging: 10 oktober 1968 Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970 Aangesloten bij de landelijke vereniging: Watersportverbond Correspondentie-adres : Secretariaat M.W.R.: Goudse weg 150, 2851 EX Haastrecht Betalingen : Rabobank Reeuwijk, rek. nr : Postbank: nr , t.n.v. Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk BESTUUR Voorzitter W.F. (Wil) van Craaikamp Goudseweg EX Haastrecht telefoon: Secretaris VACANT Penningmeester R.H.(Richard) Bethlehem Leliestraat AX Moordrecht telefoon: Sociëteitscommissaris H. (Henk) Lenselink Hazelaarhof TP Driebruggen telefoon Havencommissaris H. (Hans) Cabout Statensingel BK Gouda telefoon: Evenementencommissaris J.G.A.M. (Hans) van der Veen Volmolenhof ES Gouda telefoon: Commissaris Zeilopleidingen Koert jan Munnikhuis Thorbeckelaan CE Gouda COMMISSIES Sociëteitscommissie Fridy Boshouwers, Karin Gieben, Leen Lok, Pieter Schuivens, Nettie Spruyt, Henk Lenselink Evenementencommissie mwr-reeuwijk.nl Sandra van den Berg Hans v. d. Veen Havencommissie Richard Bethlehem, Hans Cabout, J. van Goudzwaard, Rinus den Hartog en A. Vuik Commissie zeilopleidingen Fred van Craaikamp, Nico Groen, François la Rivière, John Lisman, Koert jan Munnikhuis, Jaap Phielix, Alex Verboom, Dewi Vermeulen, Marlies Kruijt, Tim Strijdhorst, Sietse Bogaard, Leonard Batenburg Wedstrijdzeilcommissie Fred van Craaikamp, Cees den Hartog, André van de Hoef Commissie communicatie en p.r. Nico Groen, Hellen Sturm, Henk Olie, Wil van Craaikamp en John Lisman Ledenadministratie Henk Olie, Commissie redactie Kompas Jan Booy, Henry van Diest, André van de Hoef en Henk Olie Redactieadres Kompas Stationsstraat 28, 2741 HS Waddinxveen telefoon: Advertenties via de redactie Website: mwr-reeuwijk.nl MWR KOMPAS DECEMBER

5 Van de voorzitter Wil van Craaikamp Een heftig jaar ligt bijna achter ons. Zowel voor mij privé als binnen de vereniging is het een roerig jaar geweest. Een jaar dat ik zelf eigenlijk liever wil vergeten, maar dat kan nu eenmaal niet. Dus pakken we alles op en gooien het in ons rugzakje en nemen het gewoon mee naar het nieuwe jaar. Dat wil wel zeggen dat je je rugzakje af en toe eens flink moet opruimen. Kijken wat er allemaal in zit. Kijken wat je weg kunt gooien en dat dan ook vooral doen. De paar zaken die je soms uit het oog verloren bent weer eens oppakken en bij jezelf bedenken, wat doe ik er mee? En dan er ook zonodig daadwerkelijk iets mee doen! De zaken die je koestert echter gewoon blijven bewaren in dat zelfde rugzakje. Het rugzakje van het bestuur en dus ook van mij is flink vol geraakt in het afgelopen jaar. Af en toe voelde het aan als een zware last die je met je mee moest torsen. Nu zijn we bezig met het opruimen van die rugzakjes en laat ieder op zijn eigen wijze alle spulletjes die er in zitten de revue nog eens passeren. Leuk verhaal zult u denken... maar het belangrijkste is dat er ook wat mee gedaan wordt. Leren van alles wat je hebt gedaan en meegemaakt, goed of fout. Ik denk dat wij op de goede weg zijn en in de komende maanden een pittige taak hebben om een goed en degelijk beleidsplan te maken om in de komende jaren weer flink aan de slag te kunnen. Waarom? Omdat wij over 40 jaar nog steeds van de MWR willen kunnen genieten. Maar eerst komen de feestdagen er aan. Deze dagen staan in het teken van gezelligheid en genieten. Ook de MWR werkt hier tijdens deze dagen aan mee. Zowel op tweede kerstdag als op oudejaarsdag zijn wij daarom geopend. Volgens horen zeggen zullen er bij de MWR zelf oliebollen gebakken worden! Kom eens langs. U bent van harte welkom. Rest mij nog alle vrijwilligers, in bestuur, in commissies of gewoon ad hoc, wanneer het nodig was, langs deze weg te bedanken voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Wat moeten wij toch zonder jullie? Ik hoop dat jullie volgend jaar er weer net zo voor willen gaan! Tot slot, fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en veel watersport, gezelligheid en gezondheid in 2012 voor u en allen die u dierbaar zijn toegewenst. MWR KOMPAS DECEMBER

6 MWR KOMPAS DECEMBER

7 Van de bestuurstafel Voor u ligt de eerste nieuwsbrief die wij als bestuur regelmatig gaan uitbrengen. De reden waarom wij deze nieuwsbrieven gaan uitbrengen is dat wij hebben gemerkt dat veel leden niet op de hoogte zijn van hetgeen er binnen de vereniging gebeurt. Wij willen graag (meer) transparant gaan werken en hopen u op deze wijze op de hoogte te brengen van diverse relevante zaken. Na iedere bestuursvergadering en Algemene ledenvergadering zullen wij u deze nieuwsbrief toezenden. ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 NOVEMBER 2011 De belangrijkste onderwerpen op de agenda van deze vergadering waren natuurlijk de bevindingen van de werkgroep bestuurlijke reorganisatie. De werkgroep heeft tijdens de vergadering uitleg gegeven over het rapport zoals u dat toegestuurd heeft gekregen. Wij kunnen ons herkennen in veel van de aangegeven bedreigingen en aangedragen oplossingen. Veel van deze zaken staan al bij ons op de agenda. Binnenkort zullen wij u verder informeren over de onderwerpen waar wij als bestuur actief mee bezig zijn. Op het gebied van de communicatie bleek op basis van het rapport wel verbetering te behalen. Dit nemen wij zeer serieus en zullen dit ook gaan oppakken. Het eerste voorbeeld hiervan ligt voor u. Hoog op de agenda van het bestuur zal het meerjarenbeleidsplan komen te staan. De bedoeling is om dit plan tijdens de voorjaarsvergadering aan u te voor te leggen. Met betrekking tot het aanpassen van de bestuursorganisatie hebben wij u onze mening per brief voor de aanvang van de vergadering laten weten. De uitslag van de stemming zou doorslaggevend zijn voor hoe de verenigingsstructuur er in de toekomst uit zou komen te zien. Na stemming bleek dat er verdeeldheid was binnen de vereniging. Dat het zou uitdraaien op een verschil van 2 stemmen hadden wij zeker niet gedacht. Met 22 stemmen voor de nieuwe bestuursstructuur en 24 stemmen tegen deze structuur is besloten om de huidige bestuursstructuur in tact te laten. In het financiële gedeelte van de vergadering is besloten dat de tarieven (contributie en liggelden) volgend jaar met 2,5% zullen stijgen en de contributie van het Watersportverbond verhoogd zal worden van 17,= naar 19,=. Tevens is de begroting voor 2012 vastgesteld. Tijdens deze vergadering zijn er voor de laatste keer de obligaties uitgeloot. Deze uitgegeven obligaties hebben ons destijds in staat gesteld nieuwe steigers aan te leggen. Verder zijn tijdens de vergadering de bestuursverkiezingen gehouden. Aftredend en niet herkiesbaar waren, John Lisman (secretaris), Karin Gieben (barcommissaris) en Hans Hamman (algemeen bestuurslid). Voor de functie van secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld. Deze functie blijft dan ook op dit moment vacant. Henk Lenselink werd door het bestuur voorgedragen als bestuurslid (barcommissaris). Hiervoor waren geen tegenkandidaten en werd Henk dan ook door de vergadering benoemd. Aftredend en MWR KOMPAS DECEMBER

8 herkiesbaar waren Richard Bethlehem, Hans Cabout en Hans van der Veen. Zij zijn allen weer voor een periode van 3 jaar geïnstalleerd. Het bestuur had al besloten om de functie van Algemeen bestuurslid niet meer in te vullen. Het bestuur dankt alle aftredende bestuursleden voor al hun werk en inzet en als dank ontvingen zij de zilveren verenigingsspeld. Na een veelbewogen avond werd onder het genot van een drankje nog tot in de late uurtjes nagepraat. AED Zoals u wellicht weet hebben wij als vereniging een AED aangeschaft. De AED is afgeleverd en staat op dit moment klaar voor gebruik achter de bar. Het bestuur zal op zeer korte termijn een definitieve plaats hiervoor gaan bepalen zodat hij makkelijk bereikbaar is, ook als de bar niet open is. De AED is in principe door iedereen in geval van nood te gebruiken door eenvoudig de gebruiksaanwijzingen welke op het apparaat staan te volgen. Daarnaast hebben een aantal commissieleden hiervoor een externe instructie gehad zodat de kans van overleven van de slachtoffers nog hoger komt te liggen. Wij hopen dat wij hem nooit te hoeven gebruiken. OPROEP VACATURE SECRETARIS Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen is tijdens de ALV onze secretaris afgetreden. Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe secretaris! De secretaris is verantwoordelijk voor alle in- en uitgaande correspondentie en het maken van de verslagen van de vergaderingen. Daarnaast is het meedenken over de diverse bestuurszaken ook een belangrijk onderdeel binnen deze functie. Bij vragen over tijdsbeslag en invulling van deze functie kunt u terecht bij Wil van Craaikamp Tot slot willen wij u nog het volgende meegeven. Indien u vragen, verbeterpunten, kritiek of andere zaken heeft die u graag wilt delen met het bestuur. Schroom niet en laat het weten. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de MWR Van de penningmeester: Tijdens de ALV van 28 november j.l. zijn de laatste ledenobligaties 2002 uitgeloot. Alle destijds uitgegeven en geplaatste obligaties zijn nu dus betaalbaar gesteld. Uitbetaling van de nominale waarde verhoogd met de daarop gevallen premie geschiedt na inlevering van het originele stuk voorzien van naam en rekeningnummer. Premieobligaties die 5 jaar na uitloting niet zijn aangeboden voor uitbetaling verjaren ten gunste van de Vereniging. Op nummer 28 is een premie gevallen van 60,--, Op nummer 27 een premie van 50,-- en op nummer 85 een premie van 40,-- Op de nummers 1, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26, 32, 38, 44, 51, 67, 71, 82, 83 en 87 een premie van 20,-- De laatste 2 stukken van 50,--, nrs. 168 en 171, hebben een premie van 7,--. Van de uitloting van 2007 (verjaren november 2012) staan nog ter beschikking voor uitbetaling de nummers:9, 13, 31, 75, 78, : 4, 7, 42, 57, 81, : 5, 8, 55, 56, 60, 169, 175. MWR KOMPAS DECEMBER

9 2010: 6, 11, 30, 33, 34, 64, 77, 89, 170, 176. Ook diegenen die besluiten het uitgelote stuk aan de Vereniging te doneren verzoek ik het stuk aan mij te retourneren met de aantekening donatie aan de MWR dan wel mij dit per brief of mail te laten weten. Uw penningmeester, Richard Bethlehem Sinterklaas op bezoek 18 Kinderen hadden gereageerd op de uitnodigingsbrief van Sinterklaas om zijn verjaardag bij de MWR te vieren. Ook kwamen er veel opa's en oma's om het sinterklaasfeest bij te wonen. Zwarte Piet was vooraf gekomen en wist niet waar Sinterklaas was. Hij ging uiteindelijk maar in de stoel van Sinterklaas zitten en viel prompt in slaap, maar ja hij had ook nog zijn duster aan en zijn slaapmuts op. Gelukkig kwam toen Sinterklaas met de andere Piet binnen. Slaappiet had de cadeaus voor de kinderen vergeten en werd vermanend toegesproken door Sinterklaas. Uiteindelijk kwam alles weer goed en kon Sinterklaas met zijn verjaardagsfeestje beginnen. Alle kinderen werden een voor een bij Sinterklaas geroepen en kregen een mooi cadeautje. De meeste kinderen konden iets laten zien en er was zelfs een vader die sinterklaasliedjes op zijn gitaar speelde. Alle aanwezigen zongen uit volle borst mee. De MWR kreeg van Sinterklaas ook een cadeautje, namelijk een boek over zeilschepen, bestemd voor de leestafel. Sinterklaas was ook verguld van de nieuwe inrichting. Hij had het gevoel alsof hij in een boot zat vanwege de patrijspoorten in de ramen. Na het kleuren, het zingen van sinterklaasliedjes en het uitdelen van strooigoed en chocoladeletters ging Sinterklaas naar het volgende feestje. Hij beloofde volgend jaar weer langs te komen. Hans van der Veen MWR KOMPAS DECEMBER

10 MWR KOMPAS DECEMBER

11 Cursus Vaarbewijs 1 In samenwerking met Sailpartners organiseert de MWR in februari/maart 2012 de cursus Vaarbewijs 1. Op drie woensdagavonden (29 februari, 7 en 14 maart) van tot uur krijgt u deskundige informatie over alle aspecten van dit bewijs, zodat u goed onderricht het examen (geen verplichting) kunt afleggen. Vaarbewijs 1 is verplicht voor waterscooters, jetski's, rubberboten of motorboten/- sloepen met een lengte van minder dan 15 meter, die vol gas harder kunnen varen dan 20 km/uur. Bij een controle wordt niet naar het aantal pk's gekeken, maar wel of de combinatie boot - motor een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken. Dit wordt met een GPS gemeten. DE CURSUS OMVAT: De vaareigenschappen van een schip Basiskennis motor Betonning, verkeerstekens en lichten Berekenen van waterdiepten en brughoogten Op de binnenwateren geldende reglementen en uitwijkbepalingen WAAR MAG U MET VAARBEWIJS I VAREN? Met Vaarbewijs I mag u met een vaarbewijsplichtig schip op kanalen, rivieren en kleine meren varen. Mocht u ook op de grote wateren zoals IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Westerschelde, Oosterschelde, Eems en Dollard willen varen, dan heeft u Vaarbewijs II nodig. Vaarbewijs II (VB2) = Vaarbewijs I (VBI) + het Aanvullend examen (VBA). Om Vaarbewijs II (VB2) te verkrijgen moet u slagen voor zowel het examen Vaarbewijs I (VBI) als het Aanvullend examen (VBA, met navigatie). KOSTEN De kosten voor de cursus (drie avonden) Vaarbewijs 1 bedragen 80 euro en zijn inclusief het lesboek van de ANWB, een oefen CD-rom en koffie/thee tijdens de cursusavonden, maar exclusief het examen. Voor het doorgaan van de cursus is de minimale deelname 15 personen. De maximale deelname is 20 personen. Introducées kunnen ook deelnemen en betalen 90 euro voor het totale cursusaanbod. Aangezien we deze cursus ver vooruit moeten plannen i.v.m. het inhuren van de cursusleider, vragen wij u, als u geïnteresseerd bent in het volgen van deze cursus, dit alvast kenbaar te maken via Wilt u nadere informatie, dan kunt u met mij contact opnemen. Voor informatie over het examen kunt u kijken op Bent u al in het bezit van Vaarbewijs 1, dan bestaat de mogelijkheid om begin volgend jaar de cursus Vaarbewijs 2 bij de Roei en Zeil te volgen. Hans van der Veen MWR KOMPAS DECEMBER

12 MWR Dinersclub voldoet aan verwachtingen Het afgelopen jaar zijn de culinaire activiteiten goed bezocht. Gemiddeld waren er rond de 25 leden aanwezig om tegen een geringe vergoeding deel te nemen aan de door het keukenteam samengestelde maaltijden. De mosselavond was wel de uitschieter met meer dan 30 personen. In het komend jaar is er gemiddeld één zaterdagavond per maand ingepland om in de gezellige sociëteit met elkaar door te brengen en te genieten van een heerlijke maaltijd. In het activiteitenoverzicht (elders in dit blad) ziet u op welke zaterdagavonden de MWR dinersclub geopend is. Evenementencommissie MWR Komende activiteiten van de Evenementencommissie KERSTBRUNCH Evenals vorig jaar bestaat er de gelegenheid om op Tweede Kerstdag te genieten van een heerlijke brunch bij de MWR. U krijgt een uitgebreide broodmaaltijd voorgeschoteld met verschillende broodsoorten, broodbeleg, dranken en andere heerlijke spijzen. We beginnen met een toast met een heerlijk glas champagne. Dus: Tweede Kerstdag geen zin om ontbijt te maken? Kom naar de MWR! Maandag 26 december, aanvang uur. Sociëteit open vanaf uur. Kosten 10 euro per persoon. Introducées toegestaan. Inschrijven op het intekenformulier op het bord in de sociëteit of stuur een mail naar voor 24 december aanstaande. OUDEJAARSVIERING Op oudejaarsdag, zaterdag 31 december, is de sociëteit geopend vanaf uur. Uiteraard ontbreken de appelflappen en oliebollen niet en kunt u gezellig met uw medeleden het oude jaar uitzwaaien. Tijdens de jaarwisseling is de sociëteit gesloten evenals zondag 1 januari NIEUWJAARSRECEPTIE Op zondag 8 januari 2012 wordt traditiegetrouw de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden. Om uur gaat de deur van de sociëteit open en zal de voorzitter terugblikken en een blik op de toekomst werpen. Daarna toasten we op het nieuwe jaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de vrijwilliger van het jaar 2011 bekend gemaakt. U bent van harte welkom. INDONESISCH ETEN Op zaterdag 21 januari gaan Cor Rietbergen, Harry Klünnen en Hans van der Veen Indonesisch koken. In november en december hebben de heren speciale kooklessen gevolgd bij Sajaki aan de Nieuwe Haven in Gouda, zodat ze nu hun kunsten in de praktijk kunnen laten zien. Het zijn traditionele gerechten, dus niet de gerechten die MWR KOMPAS DECEMBER

13 u bij de Chinees haalt. U krijgt een viergangen menu voorgeschoteld. De prijs bedraagt 12,50 euro per persoon (meer informatie in de nieuwsbrief die eind december verschijnt). KLAVERJASSEN EN RUMMIKUB Zondag 29 januari wordt er voor de eerste keer weer geklaverjast en gerummikubd. In 2012 zijn er vier middagen ingepland (zie het activiteitenoverzicht elders in deze uitgave). De middag begint om uur en duurt tot ongeveer uur, waarna de sociëteit voor alle leden geopend is. Deelname kost 2,50 euro. Hiervoor bent u drie uur van de straat en krijgt u nog koffie toe. (meer informatie in de nieuwsbrief die eind december verschijnt). FILM OVER DE ZEILTOCHT VAN HENK VAN DE VELDE. Op zondag 12 februari vertonen wij de film over de zeiltocht van Henk van de Velde. Van de Velde vertrok op 26 september 2007 om uur vanuit IJmuiden voor zijn Never Ending Voyage. Hij zeilde naar Argentinië. Begin 2008 brak zijn mast. Met een nieuwe mast zeilde hij in 2009 en 2010 via Australië naar Japan. In april 2010 kwam hij een maand naar Nederland voor de uitgave van zijn nieuwste boek. Daarna zeilde hij naar de Beringzee en Alaska. In januari 2011 nam hij het besluit toch terug te zeilen naar Nederland. Tijdens deze reis heeft hij een film gemaakt die wij u graag laten zien. Aanvang uur en de toegang is gratis. KAASFONDUE BIJ DE MWR Op zaterdag 25 februari kunt u vanaf uur genieten van een kaasfondue. Hoe en wat melden wij u in de nieuwsbrief en het komende Kompas. Evenementencommissie MWR Evenementenoverzicht 2012 (onder voorbehoud) JANUARI zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie uur zaterdag 21 januari MWR Dinersclub (Indonesisch/wok) uur zondag 29 januari Winterklaverjas en rummikub13.00 uur FEBRUARI zondag 12 februari Zeilsport Henk v.d.velde (DVD) uur zaterdag 25 februari MWR Dinersclub (kaasfondue) uur woensdag 29 februari Cursusvaarbewijs 1 (1e avond) uur MAART zondag 4 maart Wijnproeverij uur woensdag 7 maart Cursus Vaarbewijs 1 (2e avond) uur woensdag 14 maart Cursus Vaarbewijs 1 (3e avond) uur zondag 18 maart Live muziek uur zaterdag 24 maart MWR Dinersclub (gourmet) uur MWR KOMPAS DECEMBER

14 MWR KOMPAS DECEMBER

15 APRIL zonda 1 april Paasklaverjas en rummikub13.00 uur maandag 9 april (Pasen) MWR Dinersclub (brunch) uur zaterdag 21 april MWR Dinersclub (tapas) uur MEI zondag 6 mei Opening vaarseizoen/familiedag uur optreden muziekkoor MWR dinersclub (pannenkoeken) Kleine maaltijden (broodjes en patat) zaterdag 12 mei MWR Dinersclub (asperges) uur donderdag 17 mei (Hemelvaartvaart) Dauwtrappen uur MWR Dinersclub (ontbijt) uur JUNI 8 juni t/m 1 juli EK voetballen. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal zijn te zien in de sociëteit zaterdag 9 juni Vaartocht Boskoop uur MWR Dinersclub (barbecue) uur EK voetbal Nederland-Denemarken woensdag 13 juni EK voetbal - Nederland-Duitsland uur zaterdag 16 juni Midzomernachtfeest (dans)avond met band uur zondag 17 juni EK voetbal - Portugal-Nederland uur 21,22,23 en 24 juni EK voetbal kwartfinales uur alleen als Nederland zich plaatst 27 en 28 juni EK voetbal halve finales uur alleen als Nederland zich plaatst JULI zondag 1 juli EK voetbal finale uur alleen als Nederland zich plaatst 27 juli t/m 12 augustus Olympische spelen AUGUSTUS zondag 19 augustus Fietstocht richting Nieuwkoop uur MWR Dinersclub (pasta s) uur zaterdag 25 augustus Reeuwijk Bruist /Open Huis uur SEPTEMBER zondag 9 september Sloepen en Open Boten Dag uur MWR Dinersclub (barbecue) optreden band zondag 23 september Najaarsklaverjas en rummikup uur OKTOBER zondag 7 oktober Wandeling langs waterwerken in Gouda uur zaterdag 13 oktober MWR Dinersclub (mosselen/zalm) uur zondag 21 oktober Volvo Ocean Race (DVD) uur MWR KOMPAS DECEMBER

16 NOVEMBER zondag 4 november Live muziek uur zaterdag 10 november MWR Dinersclub (biefstuk) uur zondag 18 november Sloepvaren (DVD) uur zondag 25 november Sinterklaasfeest uur DECEMBER zaterdag 15 december MWR Dinersclub (stamppotten) uur zondag 23 december Kerstklaverjas en rummikup uur din 26 december MWR Dinersclub (kerstbrunch) uur ma 31 december Oudejaarsfeest uur Van de havencommissie LEDEN HAVENCOMMISSIE: Hans Cabout (comm.) Richard Bethlehem C.M. den Hartog A. Vuik WACHTLIJST VOOR HAVENPLAATS: Geen WACHTLIJST ZIJSTEIGER: H. Olie (46), (5.00 mtr.), M. de Ruiter (18) (6.40 mtr.), R. v. Loon (68) (6.00 mtr.), A.P. van Selst (20) (5.70), S. v.d. Zwan (80) (6.25) Jaaragenda haven 2012: Zaterdag 24 maart 2012: Niet op de eigen ligplaats overwinterende boten moeten vóór 24 maart terug in eigen box worden gemeerd. Zaterdag 31 maart 2012: hijsen in het water voor het nieuwe warme/droge seizoen Zaterdag 27 oktober 2012: terrein opruimen Zaterdag 3 november 2012: hijsen voor winterberging op het terrein VERSCHUIVINGEN IN DE HAVEN De laatste twee maanden hebben om uiteenlopende redenen enkele leden opgezegd. Daardoor kwamen plaatsen met zijsteigers vrij. Nieuwe leden met grotere maar vooral bredere boten meldden zich aan zodat we iets moesten schuiven in de haven. Ieder lid die een andere plaats heeft gekregen in de haven is individueel geïnformeerd. ( Zie ook de vernieuwde haven tabel) DAKLOZE BEZOEKT ONGEVRAAGD DE VERENIGING We kregen in de nacht van november weer bezoek van een onverlaat op onze vereniging. Deze keer was het een dakloze die een slaapplaats zocht voor de nacht. Een vreemde gewaarwording voor een lid dat zijn boot op een mooie dag wilde gaan poetsen en door de patrijspoort van zijn schip in het gezicht van een man keek. Na sommatie de boot te verlaten gaf de man zelf aan de politie te bellen. Een merkwaardige gang van zaken. De politie 4-man (vrouw) sterk, nam de man mee. MWR KOMPAS DECEMBER

17 De schade aan de boot bleef gelukkig beperkt tot de scharnieren van de deurtjes die verbogen waren. Helaas bleek naderhand dat nog drie boten in de haven waren opengebroken en schade hadden. Er is aangifte gedaan bij de politie voor de schade. Dat dient denk ik gewoon voor invulling van de statistieken. Je hoort er namelijk nooit meer iets van. HIJSEN OP ZATERDAG 5 NOVEMBER Het was gelukkig weer een mooie zelfs zonnige dag om de boten te hijsen voor de winterberging. Aanvankelijk ging het hijsen in rustige sfeer maar naar mate het hijsen vorderde, stagneerde de voortgang omdat voor enkele boten de benodigde ondersteuning niet in orde was. Het duurde dan ook veel langer dan we gewoon waren. De machinist van Nederhoff, anders de geduldigste man van de wereld werd daardoor ook een beetje nerveus. Hij had die dag nog meer hijswerken. Helaas was het weer zo dat bij sommige leden het ondersteuningsmateriaal ondeugdelijk was. De hijsmeester gaf aan dat dit nu echt de laatste keer is dat boten met gevaarlijk, ondeugdelijk ondersteuningsmateriaal op de winterplaats komen. LANTAARNPALEN OP Z N PLAATS Op de uitbreiding van de steigers zijn nu lantaarnpalen geplaatst, een heel werk want de (oude) palen moesten eerst een meter worden afgezaagd en voorzien worden van een nieuw elektronisch binnenwerk. Het trekken van de stroomkabels (met praam en vlot) langs de steigers viel in tijd tegen en heeft twee volle dagen in beslag genomen. Dat met een volledige havencommissie! Een vakman, ook lid van de vereniging, zorgt nu voor een definitieve aansluiting op de palen. Medio december zal de haven in z n geheel verlicht zijn. KOM ZO NU EN DAN NAAR UW BOOT KIJKEN We hebben in het vorige nummer van Kompas al aangegeven: Kom zo nu en dan naar uw boot kijken in de winter Het kan echt spoken in de haven en ga er niet vanuit dat een vrijwilliger er wel op zal letten. LIGPLAATS OPZEGGEN Wilt u voor het seizoen 2012 geen gebruik meer willen maken van uw ligplaats moet u dit vóór het einde van het jaar schriftelijk (of per ) melden bij de administratie. Overigens, als u de boot verkoopt gedurende het seizoen 2012 en u bent niet van plan een andere boot aan te schaffen, dan vervalt uw ligplaats. GEEN AUTOBANDEN IN DE HAVEN De havencommissie heeft enkele autobanden die in de haven gebruikt werden verwijderd. We hebben al diverse malen aangegeven dat we de haven netjes willen houden en daar horen geen autobanden bij. Hans Cabout MWR KOMPAS DECEMBER

18 MWR KOMPAS DECEMBER

19 MWR KOMPAS DECEMBER

20 MWR KOMPAS DECEMBER

21 St. Nicolaas en Pieten, hartelijk bedankt. Wij willen graag St. Nicolaas en zijn Pieten, alsmede alle overige ondersteunende hulptroepen, hartelijk bedanken voor een erg gezellig en perfect verzorgd Sinterklaasfeest. Roosje, onze kleindochter, was heel erg blij met haar mooie Hello Kitty serviesje. U wilt niet weten, hoeveel thee we al gedronken hebben, terwijl ik normaliter koffie of wijn prefereer, beste Sint. Nogmaals zeer bedankt! Willy & Hans Vonk IJspret bij de MWR Volgens voorspellingen krijgen we een strenge winter, dus waarschijnlijk veel ijspret op de Reeuwijkse Plassen. Ook de MWR wil dan hieraan zijn steentje bijdragen door de openingstijden van de bar in het weekend te verruimen. U kunt dan genieten van warme chocolademelk, erwtensoep en warme broodjes worst. Van de extra openingstijden wordt u via de mail en website op de hoogte gesteld. Afschaffing vaarvergunningen Hoogheemraadschap Rijnland Gelezen in het Bodegraafs Nieuwsblad 24 nov 2011 : Het Hoogheemraadschap Rijnland, dat een groot deel van de waterwegen in Zuid Holland beheert, maakt bekend dat de vaarvergunning die voor de meeste kleinere wateren in Zuid holland nodig was komend jaar vervalt. Er blijven enkele uitzonderingen voor zeer kwetsbare, voor ons meest onbelangrijke, wateren. Voor diegenen die weleens een meerdaags tochtje maken goed nieuws! Nadere informatie is op het internet te vinden. Zie op de site onder Clubblad en dan De volgende kompassen zijn verschenen. Helaas is het niet zo dat voor Reeuwijk de benodigde ontheffing van het vaarverbod wordt afgeschaft. Ook voor de Nieuwkoopse plassen blijft een (motor-) vergunning nodig. André van de Hoef Wie heeft ervaring met Spinnaker zeilen en wil die kennis met mij delen? Ik vaar een Victoire 22. Bij de koop was een behoorlijk pakket aan zeilen inbegrepen. Daarbij zit ook een Spinnaker zeil. Het lijkt me geweldig om met behulp van een ervaren spinnaker zeiler, te ontdekken wat het is om daarmee te varen. Wellicht zijn er nog meer liefhebbers om zo n ervaring op te doen en te delen. Geef maar aan of je het ook wil ervaren of dat je deze kennis me mij (ons) wilt delen. NB. De wedstrijdzeilers zijn gewaarschuwd. Mail naar: Hans Vonk MWR KOMPAS DECEMBER

22 MWR KOMPAS DECEMBER

23 29 januari 2012 Toekomst van het Reeuwijks Plassengebied Varen we er wel bij of is alles straks verland? De Roei- en Zeilvereniging Gouda werd op 4 februari 1911 opgericht. Langs drie lijnen werd dit eeuwfeest gevierd: respect voor het verleden, blij met het heden en nieuwsgierig naar de toekomst. De feesten hebben we gehad, nu wordt het tijd voor de toekomst, de volgende 100 jaar Daarom organiseren we op 29 januari 2012 het seminar Toekomst van het Reeuwijks Plassengebied. Vanwege de betrokkenheid van veel meer watersporters en waterrecreanten dan alleen de leden van R&Z Gouda wordt dat samen met de Stichting Watersport en recreatie Reeuwijks Plassengebied (SWRP) georganiseerd. Leden van de SWRP zijn dan ook van harte uitgenodigd voor dit seminar. De insteek van het seminar is ver weg denken en dichtbij doen. Worden de plassen afgesloten en groeien ze langzaam dicht? Loopt het gebied onder of droogt het juist op door de klimaatveranderingen? Krijgt de natuur overal voorrang, maken mensen/ watersporters deel uit van de natuur? Welke waarden kennen we toe aan de plassen? Waar hangt dat vanaf? Wie gaat er eigenlijk over en wie betaalt alles? Binnenkort is er nogal wat bestuurlijke drukte te verwachten. Daar zullen we ons als watersporters en -recreanten op moeten voorbereiden. Te denken valt aan: Europese Kaderrichtlijn Water (beleid ter verbetering van de waterkwaliteit), Waterwet (waarin provincies worden verplicht om vaarwegfuncties vast te leggen en vaarwegbeheerders aan te wijzen), het uitvoeringsplan Schoon en Mooi van het Hoogheemraadschap Rijnland (concrete maatregelen tot verbetering van de MWR KOMPAS DECEMBER

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2012 Jaargang 42 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2012 Jaargang 42 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 Februari 2012 Jaargang 42 Nummer 4 KOMPAS 42e JAARGANG NO.4 FEBRUARI 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2

Nadere informatie

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Opleiding/Cursus Aantal dagen Kosten Klein vaarbewijs 1 (Start 09-02-10) 8 90 euro * Klein vaarbewijs 2 (Start 11-03-10) 8 90 euro * Marifoon Basis ** 4 50

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2011 Jaargang 42 Nummer 1

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2011 Jaargang 42 Nummer 1 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 September 2011 Jaargang 42 Nummer 1 KOMPAS 42e JAARGANG NO. 1 SEPTEMBER 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw1 Colofon

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2014 Jaargang 44 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2014 Jaargang 44 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 April 2014 Jaargang 44 Nummer 4 Groot Koningsfeest bij de MWR op zaterdag 26 april 2014. Met muziek, en de lekkere hapjes staan voor u klaar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2012 Jaargang 43 Nummer 2

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2012 Jaargang 43 Nummer 2 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 December 2012 Jaargang 43 Nummer 2 KOMPAS 43e JAARGANG NO.2 DECEMBER 2012 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2013 Jaargang 43 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2013 Jaargang 43 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 April 2013 Jaargang 43 Nummer 4 KOMPAS 43e JAARGANG NO.4 APRIL 2013 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Van de

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2012 Jaargang 42 Nummer 5

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2012 Jaargang 42 Nummer 5 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 September 2012 Jaargang 42 Nummer 5 KOMPAS 42e JAARGANG NO.5 SEPTEMBER 2012 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie Nieuwsblad B.s. de Achthoek Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout nr. 5 Tel: 0162-455472 Fax: 0162-438583 Email: directie@de-achthoek.nl Website: www.de-achthoek.nl Woensdag 4 november 2015 Wijziging tot de

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder Vacant nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Hij komt, hij komt de lieve goede Sint...

Hij komt, hij komt de lieve goede Sint... De Bem JAARGANG 4 2013-2014 25 november 8 Hij komt, hij komt de lieve goede Sint... Op zaterdag 16 november kwamen de Sint en zijn Pieten weer aan in ons land aan. Vanzelfsprekend werken de kinderen in

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen Structuurplan en beleidsvoornemens Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen 1 Inleiding Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Watersportvereniging De Eerste Aanleg voor

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder M.Lans nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

Adressen. Internet: www.dokmanfietsen.nl. Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 0347-769032 (Vianen) Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg.

Adressen. Internet: www.dokmanfietsen.nl. Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 0347-769032 (Vianen) Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg. Februari 2016 Adressen Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg Internetadres: Redactieadres: Email adres: www.wtcculemborg.nl Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg wtc@wtcculemborg.nl Voorzitter R.P. Groebbé Poppelenburgstraat

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014 AFSPRAKEN ROEIAFDELING WATERSPORTVERENIGING DE HELLING De Roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling heeft als doel het stimuleren en faciliteren van roeien (scullen en boordroeien) in Culemborg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-392644. Februari 2009 Jaargang 39 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-392644. Februari 2009 Jaargang 39 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-392644 Februari 2009 Jaargang 39 Nummer 4 KOMPAS 39e JAARGANG NO. 4 FEBRUARI 2009 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Scheepspraetje

Nadere informatie

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS Het Grotenhuis Binnenweg 2 7391 GP Twello TRIMENZO Hallo Allen, Voor u ligt weer een veelzijdig programma-overzicht. voor de maanden December 2016 en

Nadere informatie

Poseidon post- KERST December 2015

Poseidon post- KERST December 2015 Poseidon post- KERST December 2015 Aanmelden om te ondersteunen: vanaf maandag 30 november Onderaan deze Poseidon post-kerst vindt u bijlage 1 met hierin een oproep van de oudercommissie om te helpen met

Nadere informatie

Voor gezellige watersporters!

Voor gezellige watersporters! Motorboot- en Jachthaven MWR T (0182)392644 Watersportvereniging Notaris d'aumerielaan 37 E info@mwr-reeuwijk.nl Reeuwijk 2811 HS Reeuwijk I www.mwr-reeuwijk.nl Voor gezellige watersporters! Tekstversie

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief

Obs t Montferland Nieuwsbrief Obs t Montferland Nieuwsbrief December 2017 Uitdagend onderwijs met een sterke basis AGENDA Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 11 12 Staking leerkrachten 18 19 20 Kerst in het Barghse Huus 13 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014 Juf Willeke Juf Willeke is de afgelopen week weer volledig aan het werk gegaan.

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr 2 november 2015

Nieuwsbrief Nr 2 november 2015 Nieuwsbrief Nr 2 november 2015 Voorwoord Beste betrokkene bij Ons Thuis Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen Ons Thuis. Inmiddels zijn er nu 5 bewoners

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2014 Jaargang 44 Nummer 3

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2014 Jaargang 44 Nummer 3 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 Februari 2014 Jaargang 44 Nummer 3 Nieuwjaarsreceptie KOMPAS 44e JAARGANG NO. 3 FEBRUARI 2014 INHOUD PAGINA Inhoud Openingstijden clubgebouw

Nadere informatie

Sinterklaas en Zwarte Piet

Sinterklaas en Zwarte Piet nieuwsbrief@looijetomaten.nl 22/11/2013 Sinterklaas en Zwarte Piet Door Teddy Hriskova is aangekomen, mogen de kinderen een aantal keer per week hun schoen zetten. In december hebben we veel feestdagen.

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN!

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN! NIEUWSBRIEF december 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. De leden die met ingang van het nieuwe kwartaal zijn uitgeschreven krijgen deze voor de laatste keer. Mocht uw zoon/dochter

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie.

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Het gaat over het vervallen schoolgebouw aan de Sasboutstraat. De sloopvergunning is er, laten we zorgen dat er ook gesloopt wordt. De werkgroep buurtpreventie

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief peuterspeelzaal

Nieuwsbrief peuterspeelzaal Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 2013 van Stichting Spelenderwijs met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters. Graag brengen we u op de hoogte van de laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief November. Marriëtte. Sinterklaas. Tarief. Uitbreiding

Nieuwsbrief November. Marriëtte. Sinterklaas. Tarief. Uitbreiding Kindercentrum ZieZoo Pijnacker Gantellaan 1 2642 JK Pijnacker, T 015 202 3033 Pijnacker@ziezoo.nl www.ziezoo.nl Nieuwsbrief November In deze nieuwsbrief een verslag van de afgelopen maanden, toekomstige

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr.8 /april 2015 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter FEBRUARI 2015 - EDITIE 1 Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter In dit nummer 1 Even voorstellen 2 Informatiebijeenkomst Even voorstellen Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er een nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie