Notaris d Aumerielaan HS Reeuwijk Telefoon December 2011 Jaargang 42 Nummer 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2011 Jaargang 42 Nummer 3"

Transcriptie

1 Notaris d Aumerielaan HS Reeuwijk Telefoon December 2011 Jaargang 42 Nummer 3

2

3 KOMPAS 42e JAARGANG NO.3 DECEMBER 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Van de voorzitter 3 Van de bestuurstafel 5 Van de penningmeester 6 Sint bezocht de MWR 7 Van de havencommissie 14 Cursus vaarbewijs 9 MWR Dinerclub10 Van de evenementencommissie 10 Activiteitenoverzicht Havenzaken 14 Havenindeling 17 Korte berichten: Bedankje Sinterklaas 19 Afschaffing vaarvergunningen Rijnland 19 IJspret 19 Spinnaker 19 Uitnodiging voor Seminar 21 Van de ledenadministratie 24 Van de redactie 24 De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk zaterdag 21 januari 2012 bij de redactie binnen zijn. De volgende uitgave van ons clubblad Kompas kunt u halverwege februari 2012 in uw brievenbus verwachten. Openingstijden van het MWR clubhuis 2011 JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL Op zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur. SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER Zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur MEI Zaterdag en zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur. JUNI, JULI EN AUGUSTUS Zaterdag en zondag van 15:00 uur tot 18:00 uur. WOENSDAG EN VRIJDAG Gedurende het gehele jaar zijn wij op iedere woensdag en vrijdag geopend van 16:00 uur tot 18:00 uur. Dit kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de bardiensten op deze dagen in te vullen. De barcommissie MWR KOMPAS DECEMBER

4 MOTORBOOT- EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK Oprichtingsdatum van de vereniging: 10 oktober 1968 Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970 Aangesloten bij de landelijke vereniging: Watersportverbond Correspondentie-adres : Secretariaat M.W.R.: Goudse weg 150, 2851 EX Haastrecht Betalingen : Rabobank Reeuwijk, rek. nr : Postbank: nr , t.n.v. Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk BESTUUR Voorzitter W.F. (Wil) van Craaikamp Goudseweg EX Haastrecht telefoon: Secretaris VACANT Penningmeester R.H.(Richard) Bethlehem Leliestraat AX Moordrecht telefoon: Sociëteitscommissaris H. (Henk) Lenselink Hazelaarhof TP Driebruggen telefoon Havencommissaris H. (Hans) Cabout Statensingel BK Gouda telefoon: Evenementencommissaris J.G.A.M. (Hans) van der Veen Volmolenhof ES Gouda telefoon: Commissaris Zeilopleidingen Koert jan Munnikhuis Thorbeckelaan CE Gouda COMMISSIES Sociëteitscommissie Fridy Boshouwers, Karin Gieben, Leen Lok, Pieter Schuivens, Nettie Spruyt, Henk Lenselink Evenementencommissie mwr-reeuwijk.nl Sandra van den Berg Hans v. d. Veen Havencommissie Richard Bethlehem, Hans Cabout, J. van Goudzwaard, Rinus den Hartog en A. Vuik Commissie zeilopleidingen Fred van Craaikamp, Nico Groen, François la Rivière, John Lisman, Koert jan Munnikhuis, Jaap Phielix, Alex Verboom, Dewi Vermeulen, Marlies Kruijt, Tim Strijdhorst, Sietse Bogaard, Leonard Batenburg Wedstrijdzeilcommissie Fred van Craaikamp, Cees den Hartog, André van de Hoef Commissie communicatie en p.r. Nico Groen, Hellen Sturm, Henk Olie, Wil van Craaikamp en John Lisman Ledenadministratie Henk Olie, Commissie redactie Kompas Jan Booy, Henry van Diest, André van de Hoef en Henk Olie Redactieadres Kompas Stationsstraat 28, 2741 HS Waddinxveen telefoon: Advertenties via de redactie Website: mwr-reeuwijk.nl MWR KOMPAS DECEMBER

5 Van de voorzitter Wil van Craaikamp Een heftig jaar ligt bijna achter ons. Zowel voor mij privé als binnen de vereniging is het een roerig jaar geweest. Een jaar dat ik zelf eigenlijk liever wil vergeten, maar dat kan nu eenmaal niet. Dus pakken we alles op en gooien het in ons rugzakje en nemen het gewoon mee naar het nieuwe jaar. Dat wil wel zeggen dat je je rugzakje af en toe eens flink moet opruimen. Kijken wat er allemaal in zit. Kijken wat je weg kunt gooien en dat dan ook vooral doen. De paar zaken die je soms uit het oog verloren bent weer eens oppakken en bij jezelf bedenken, wat doe ik er mee? En dan er ook zonodig daadwerkelijk iets mee doen! De zaken die je koestert echter gewoon blijven bewaren in dat zelfde rugzakje. Het rugzakje van het bestuur en dus ook van mij is flink vol geraakt in het afgelopen jaar. Af en toe voelde het aan als een zware last die je met je mee moest torsen. Nu zijn we bezig met het opruimen van die rugzakjes en laat ieder op zijn eigen wijze alle spulletjes die er in zitten de revue nog eens passeren. Leuk verhaal zult u denken... maar het belangrijkste is dat er ook wat mee gedaan wordt. Leren van alles wat je hebt gedaan en meegemaakt, goed of fout. Ik denk dat wij op de goede weg zijn en in de komende maanden een pittige taak hebben om een goed en degelijk beleidsplan te maken om in de komende jaren weer flink aan de slag te kunnen. Waarom? Omdat wij over 40 jaar nog steeds van de MWR willen kunnen genieten. Maar eerst komen de feestdagen er aan. Deze dagen staan in het teken van gezelligheid en genieten. Ook de MWR werkt hier tijdens deze dagen aan mee. Zowel op tweede kerstdag als op oudejaarsdag zijn wij daarom geopend. Volgens horen zeggen zullen er bij de MWR zelf oliebollen gebakken worden! Kom eens langs. U bent van harte welkom. Rest mij nog alle vrijwilligers, in bestuur, in commissies of gewoon ad hoc, wanneer het nodig was, langs deze weg te bedanken voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Wat moeten wij toch zonder jullie? Ik hoop dat jullie volgend jaar er weer net zo voor willen gaan! Tot slot, fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en veel watersport, gezelligheid en gezondheid in 2012 voor u en allen die u dierbaar zijn toegewenst. MWR KOMPAS DECEMBER

6 MWR KOMPAS DECEMBER

7 Van de bestuurstafel Voor u ligt de eerste nieuwsbrief die wij als bestuur regelmatig gaan uitbrengen. De reden waarom wij deze nieuwsbrieven gaan uitbrengen is dat wij hebben gemerkt dat veel leden niet op de hoogte zijn van hetgeen er binnen de vereniging gebeurt. Wij willen graag (meer) transparant gaan werken en hopen u op deze wijze op de hoogte te brengen van diverse relevante zaken. Na iedere bestuursvergadering en Algemene ledenvergadering zullen wij u deze nieuwsbrief toezenden. ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 NOVEMBER 2011 De belangrijkste onderwerpen op de agenda van deze vergadering waren natuurlijk de bevindingen van de werkgroep bestuurlijke reorganisatie. De werkgroep heeft tijdens de vergadering uitleg gegeven over het rapport zoals u dat toegestuurd heeft gekregen. Wij kunnen ons herkennen in veel van de aangegeven bedreigingen en aangedragen oplossingen. Veel van deze zaken staan al bij ons op de agenda. Binnenkort zullen wij u verder informeren over de onderwerpen waar wij als bestuur actief mee bezig zijn. Op het gebied van de communicatie bleek op basis van het rapport wel verbetering te behalen. Dit nemen wij zeer serieus en zullen dit ook gaan oppakken. Het eerste voorbeeld hiervan ligt voor u. Hoog op de agenda van het bestuur zal het meerjarenbeleidsplan komen te staan. De bedoeling is om dit plan tijdens de voorjaarsvergadering aan u te voor te leggen. Met betrekking tot het aanpassen van de bestuursorganisatie hebben wij u onze mening per brief voor de aanvang van de vergadering laten weten. De uitslag van de stemming zou doorslaggevend zijn voor hoe de verenigingsstructuur er in de toekomst uit zou komen te zien. Na stemming bleek dat er verdeeldheid was binnen de vereniging. Dat het zou uitdraaien op een verschil van 2 stemmen hadden wij zeker niet gedacht. Met 22 stemmen voor de nieuwe bestuursstructuur en 24 stemmen tegen deze structuur is besloten om de huidige bestuursstructuur in tact te laten. In het financiële gedeelte van de vergadering is besloten dat de tarieven (contributie en liggelden) volgend jaar met 2,5% zullen stijgen en de contributie van het Watersportverbond verhoogd zal worden van 17,= naar 19,=. Tevens is de begroting voor 2012 vastgesteld. Tijdens deze vergadering zijn er voor de laatste keer de obligaties uitgeloot. Deze uitgegeven obligaties hebben ons destijds in staat gesteld nieuwe steigers aan te leggen. Verder zijn tijdens de vergadering de bestuursverkiezingen gehouden. Aftredend en niet herkiesbaar waren, John Lisman (secretaris), Karin Gieben (barcommissaris) en Hans Hamman (algemeen bestuurslid). Voor de functie van secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld. Deze functie blijft dan ook op dit moment vacant. Henk Lenselink werd door het bestuur voorgedragen als bestuurslid (barcommissaris). Hiervoor waren geen tegenkandidaten en werd Henk dan ook door de vergadering benoemd. Aftredend en MWR KOMPAS DECEMBER

8 herkiesbaar waren Richard Bethlehem, Hans Cabout en Hans van der Veen. Zij zijn allen weer voor een periode van 3 jaar geïnstalleerd. Het bestuur had al besloten om de functie van Algemeen bestuurslid niet meer in te vullen. Het bestuur dankt alle aftredende bestuursleden voor al hun werk en inzet en als dank ontvingen zij de zilveren verenigingsspeld. Na een veelbewogen avond werd onder het genot van een drankje nog tot in de late uurtjes nagepraat. AED Zoals u wellicht weet hebben wij als vereniging een AED aangeschaft. De AED is afgeleverd en staat op dit moment klaar voor gebruik achter de bar. Het bestuur zal op zeer korte termijn een definitieve plaats hiervoor gaan bepalen zodat hij makkelijk bereikbaar is, ook als de bar niet open is. De AED is in principe door iedereen in geval van nood te gebruiken door eenvoudig de gebruiksaanwijzingen welke op het apparaat staan te volgen. Daarnaast hebben een aantal commissieleden hiervoor een externe instructie gehad zodat de kans van overleven van de slachtoffers nog hoger komt te liggen. Wij hopen dat wij hem nooit te hoeven gebruiken. OPROEP VACATURE SECRETARIS Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen is tijdens de ALV onze secretaris afgetreden. Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe secretaris! De secretaris is verantwoordelijk voor alle in- en uitgaande correspondentie en het maken van de verslagen van de vergaderingen. Daarnaast is het meedenken over de diverse bestuurszaken ook een belangrijk onderdeel binnen deze functie. Bij vragen over tijdsbeslag en invulling van deze functie kunt u terecht bij Wil van Craaikamp Tot slot willen wij u nog het volgende meegeven. Indien u vragen, verbeterpunten, kritiek of andere zaken heeft die u graag wilt delen met het bestuur. Schroom niet en laat het weten. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de MWR Van de penningmeester: Tijdens de ALV van 28 november j.l. zijn de laatste ledenobligaties 2002 uitgeloot. Alle destijds uitgegeven en geplaatste obligaties zijn nu dus betaalbaar gesteld. Uitbetaling van de nominale waarde verhoogd met de daarop gevallen premie geschiedt na inlevering van het originele stuk voorzien van naam en rekeningnummer. Premieobligaties die 5 jaar na uitloting niet zijn aangeboden voor uitbetaling verjaren ten gunste van de Vereniging. Op nummer 28 is een premie gevallen van 60,--, Op nummer 27 een premie van 50,-- en op nummer 85 een premie van 40,-- Op de nummers 1, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26, 32, 38, 44, 51, 67, 71, 82, 83 en 87 een premie van 20,-- De laatste 2 stukken van 50,--, nrs. 168 en 171, hebben een premie van 7,--. Van de uitloting van 2007 (verjaren november 2012) staan nog ter beschikking voor uitbetaling de nummers:9, 13, 31, 75, 78, : 4, 7, 42, 57, 81, : 5, 8, 55, 56, 60, 169, 175. MWR KOMPAS DECEMBER

9 2010: 6, 11, 30, 33, 34, 64, 77, 89, 170, 176. Ook diegenen die besluiten het uitgelote stuk aan de Vereniging te doneren verzoek ik het stuk aan mij te retourneren met de aantekening donatie aan de MWR dan wel mij dit per brief of mail te laten weten. Uw penningmeester, Richard Bethlehem Sinterklaas op bezoek 18 Kinderen hadden gereageerd op de uitnodigingsbrief van Sinterklaas om zijn verjaardag bij de MWR te vieren. Ook kwamen er veel opa's en oma's om het sinterklaasfeest bij te wonen. Zwarte Piet was vooraf gekomen en wist niet waar Sinterklaas was. Hij ging uiteindelijk maar in de stoel van Sinterklaas zitten en viel prompt in slaap, maar ja hij had ook nog zijn duster aan en zijn slaapmuts op. Gelukkig kwam toen Sinterklaas met de andere Piet binnen. Slaappiet had de cadeaus voor de kinderen vergeten en werd vermanend toegesproken door Sinterklaas. Uiteindelijk kwam alles weer goed en kon Sinterklaas met zijn verjaardagsfeestje beginnen. Alle kinderen werden een voor een bij Sinterklaas geroepen en kregen een mooi cadeautje. De meeste kinderen konden iets laten zien en er was zelfs een vader die sinterklaasliedjes op zijn gitaar speelde. Alle aanwezigen zongen uit volle borst mee. De MWR kreeg van Sinterklaas ook een cadeautje, namelijk een boek over zeilschepen, bestemd voor de leestafel. Sinterklaas was ook verguld van de nieuwe inrichting. Hij had het gevoel alsof hij in een boot zat vanwege de patrijspoorten in de ramen. Na het kleuren, het zingen van sinterklaasliedjes en het uitdelen van strooigoed en chocoladeletters ging Sinterklaas naar het volgende feestje. Hij beloofde volgend jaar weer langs te komen. Hans van der Veen MWR KOMPAS DECEMBER

10 MWR KOMPAS DECEMBER

11 Cursus Vaarbewijs 1 In samenwerking met Sailpartners organiseert de MWR in februari/maart 2012 de cursus Vaarbewijs 1. Op drie woensdagavonden (29 februari, 7 en 14 maart) van tot uur krijgt u deskundige informatie over alle aspecten van dit bewijs, zodat u goed onderricht het examen (geen verplichting) kunt afleggen. Vaarbewijs 1 is verplicht voor waterscooters, jetski's, rubberboten of motorboten/- sloepen met een lengte van minder dan 15 meter, die vol gas harder kunnen varen dan 20 km/uur. Bij een controle wordt niet naar het aantal pk's gekeken, maar wel of de combinatie boot - motor een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken. Dit wordt met een GPS gemeten. DE CURSUS OMVAT: De vaareigenschappen van een schip Basiskennis motor Betonning, verkeerstekens en lichten Berekenen van waterdiepten en brughoogten Op de binnenwateren geldende reglementen en uitwijkbepalingen WAAR MAG U MET VAARBEWIJS I VAREN? Met Vaarbewijs I mag u met een vaarbewijsplichtig schip op kanalen, rivieren en kleine meren varen. Mocht u ook op de grote wateren zoals IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Westerschelde, Oosterschelde, Eems en Dollard willen varen, dan heeft u Vaarbewijs II nodig. Vaarbewijs II (VB2) = Vaarbewijs I (VBI) + het Aanvullend examen (VBA). Om Vaarbewijs II (VB2) te verkrijgen moet u slagen voor zowel het examen Vaarbewijs I (VBI) als het Aanvullend examen (VBA, met navigatie). KOSTEN De kosten voor de cursus (drie avonden) Vaarbewijs 1 bedragen 80 euro en zijn inclusief het lesboek van de ANWB, een oefen CD-rom en koffie/thee tijdens de cursusavonden, maar exclusief het examen. Voor het doorgaan van de cursus is de minimale deelname 15 personen. De maximale deelname is 20 personen. Introducées kunnen ook deelnemen en betalen 90 euro voor het totale cursusaanbod. Aangezien we deze cursus ver vooruit moeten plannen i.v.m. het inhuren van de cursusleider, vragen wij u, als u geïnteresseerd bent in het volgen van deze cursus, dit alvast kenbaar te maken via Wilt u nadere informatie, dan kunt u met mij contact opnemen. Voor informatie over het examen kunt u kijken op Bent u al in het bezit van Vaarbewijs 1, dan bestaat de mogelijkheid om begin volgend jaar de cursus Vaarbewijs 2 bij de Roei en Zeil te volgen. Hans van der Veen MWR KOMPAS DECEMBER

12 MWR Dinersclub voldoet aan verwachtingen Het afgelopen jaar zijn de culinaire activiteiten goed bezocht. Gemiddeld waren er rond de 25 leden aanwezig om tegen een geringe vergoeding deel te nemen aan de door het keukenteam samengestelde maaltijden. De mosselavond was wel de uitschieter met meer dan 30 personen. In het komend jaar is er gemiddeld één zaterdagavond per maand ingepland om in de gezellige sociëteit met elkaar door te brengen en te genieten van een heerlijke maaltijd. In het activiteitenoverzicht (elders in dit blad) ziet u op welke zaterdagavonden de MWR dinersclub geopend is. Evenementencommissie MWR Komende activiteiten van de Evenementencommissie KERSTBRUNCH Evenals vorig jaar bestaat er de gelegenheid om op Tweede Kerstdag te genieten van een heerlijke brunch bij de MWR. U krijgt een uitgebreide broodmaaltijd voorgeschoteld met verschillende broodsoorten, broodbeleg, dranken en andere heerlijke spijzen. We beginnen met een toast met een heerlijk glas champagne. Dus: Tweede Kerstdag geen zin om ontbijt te maken? Kom naar de MWR! Maandag 26 december, aanvang uur. Sociëteit open vanaf uur. Kosten 10 euro per persoon. Introducées toegestaan. Inschrijven op het intekenformulier op het bord in de sociëteit of stuur een mail naar voor 24 december aanstaande. OUDEJAARSVIERING Op oudejaarsdag, zaterdag 31 december, is de sociëteit geopend vanaf uur. Uiteraard ontbreken de appelflappen en oliebollen niet en kunt u gezellig met uw medeleden het oude jaar uitzwaaien. Tijdens de jaarwisseling is de sociëteit gesloten evenals zondag 1 januari NIEUWJAARSRECEPTIE Op zondag 8 januari 2012 wordt traditiegetrouw de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden. Om uur gaat de deur van de sociëteit open en zal de voorzitter terugblikken en een blik op de toekomst werpen. Daarna toasten we op het nieuwe jaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de vrijwilliger van het jaar 2011 bekend gemaakt. U bent van harte welkom. INDONESISCH ETEN Op zaterdag 21 januari gaan Cor Rietbergen, Harry Klünnen en Hans van der Veen Indonesisch koken. In november en december hebben de heren speciale kooklessen gevolgd bij Sajaki aan de Nieuwe Haven in Gouda, zodat ze nu hun kunsten in de praktijk kunnen laten zien. Het zijn traditionele gerechten, dus niet de gerechten die MWR KOMPAS DECEMBER

13 u bij de Chinees haalt. U krijgt een viergangen menu voorgeschoteld. De prijs bedraagt 12,50 euro per persoon (meer informatie in de nieuwsbrief die eind december verschijnt). KLAVERJASSEN EN RUMMIKUB Zondag 29 januari wordt er voor de eerste keer weer geklaverjast en gerummikubd. In 2012 zijn er vier middagen ingepland (zie het activiteitenoverzicht elders in deze uitgave). De middag begint om uur en duurt tot ongeveer uur, waarna de sociëteit voor alle leden geopend is. Deelname kost 2,50 euro. Hiervoor bent u drie uur van de straat en krijgt u nog koffie toe. (meer informatie in de nieuwsbrief die eind december verschijnt). FILM OVER DE ZEILTOCHT VAN HENK VAN DE VELDE. Op zondag 12 februari vertonen wij de film over de zeiltocht van Henk van de Velde. Van de Velde vertrok op 26 september 2007 om uur vanuit IJmuiden voor zijn Never Ending Voyage. Hij zeilde naar Argentinië. Begin 2008 brak zijn mast. Met een nieuwe mast zeilde hij in 2009 en 2010 via Australië naar Japan. In april 2010 kwam hij een maand naar Nederland voor de uitgave van zijn nieuwste boek. Daarna zeilde hij naar de Beringzee en Alaska. In januari 2011 nam hij het besluit toch terug te zeilen naar Nederland. Tijdens deze reis heeft hij een film gemaakt die wij u graag laten zien. Aanvang uur en de toegang is gratis. KAASFONDUE BIJ DE MWR Op zaterdag 25 februari kunt u vanaf uur genieten van een kaasfondue. Hoe en wat melden wij u in de nieuwsbrief en het komende Kompas. Evenementencommissie MWR Evenementenoverzicht 2012 (onder voorbehoud) JANUARI zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie uur zaterdag 21 januari MWR Dinersclub (Indonesisch/wok) uur zondag 29 januari Winterklaverjas en rummikub13.00 uur FEBRUARI zondag 12 februari Zeilsport Henk v.d.velde (DVD) uur zaterdag 25 februari MWR Dinersclub (kaasfondue) uur woensdag 29 februari Cursusvaarbewijs 1 (1e avond) uur MAART zondag 4 maart Wijnproeverij uur woensdag 7 maart Cursus Vaarbewijs 1 (2e avond) uur woensdag 14 maart Cursus Vaarbewijs 1 (3e avond) uur zondag 18 maart Live muziek uur zaterdag 24 maart MWR Dinersclub (gourmet) uur MWR KOMPAS DECEMBER

14 MWR KOMPAS DECEMBER

15 APRIL zonda 1 april Paasklaverjas en rummikub13.00 uur maandag 9 april (Pasen) MWR Dinersclub (brunch) uur zaterdag 21 april MWR Dinersclub (tapas) uur MEI zondag 6 mei Opening vaarseizoen/familiedag uur optreden muziekkoor MWR dinersclub (pannenkoeken) Kleine maaltijden (broodjes en patat) zaterdag 12 mei MWR Dinersclub (asperges) uur donderdag 17 mei (Hemelvaartvaart) Dauwtrappen uur MWR Dinersclub (ontbijt) uur JUNI 8 juni t/m 1 juli EK voetballen. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal zijn te zien in de sociëteit zaterdag 9 juni Vaartocht Boskoop uur MWR Dinersclub (barbecue) uur EK voetbal Nederland-Denemarken woensdag 13 juni EK voetbal - Nederland-Duitsland uur zaterdag 16 juni Midzomernachtfeest (dans)avond met band uur zondag 17 juni EK voetbal - Portugal-Nederland uur 21,22,23 en 24 juni EK voetbal kwartfinales uur alleen als Nederland zich plaatst 27 en 28 juni EK voetbal halve finales uur alleen als Nederland zich plaatst JULI zondag 1 juli EK voetbal finale uur alleen als Nederland zich plaatst 27 juli t/m 12 augustus Olympische spelen AUGUSTUS zondag 19 augustus Fietstocht richting Nieuwkoop uur MWR Dinersclub (pasta s) uur zaterdag 25 augustus Reeuwijk Bruist /Open Huis uur SEPTEMBER zondag 9 september Sloepen en Open Boten Dag uur MWR Dinersclub (barbecue) optreden band zondag 23 september Najaarsklaverjas en rummikup uur OKTOBER zondag 7 oktober Wandeling langs waterwerken in Gouda uur zaterdag 13 oktober MWR Dinersclub (mosselen/zalm) uur zondag 21 oktober Volvo Ocean Race (DVD) uur MWR KOMPAS DECEMBER

16 NOVEMBER zondag 4 november Live muziek uur zaterdag 10 november MWR Dinersclub (biefstuk) uur zondag 18 november Sloepvaren (DVD) uur zondag 25 november Sinterklaasfeest uur DECEMBER zaterdag 15 december MWR Dinersclub (stamppotten) uur zondag 23 december Kerstklaverjas en rummikup uur din 26 december MWR Dinersclub (kerstbrunch) uur ma 31 december Oudejaarsfeest uur Van de havencommissie LEDEN HAVENCOMMISSIE: Hans Cabout (comm.) Richard Bethlehem C.M. den Hartog A. Vuik WACHTLIJST VOOR HAVENPLAATS: Geen WACHTLIJST ZIJSTEIGER: H. Olie (46), (5.00 mtr.), M. de Ruiter (18) (6.40 mtr.), R. v. Loon (68) (6.00 mtr.), A.P. van Selst (20) (5.70), S. v.d. Zwan (80) (6.25) Jaaragenda haven 2012: Zaterdag 24 maart 2012: Niet op de eigen ligplaats overwinterende boten moeten vóór 24 maart terug in eigen box worden gemeerd. Zaterdag 31 maart 2012: hijsen in het water voor het nieuwe warme/droge seizoen Zaterdag 27 oktober 2012: terrein opruimen Zaterdag 3 november 2012: hijsen voor winterberging op het terrein VERSCHUIVINGEN IN DE HAVEN De laatste twee maanden hebben om uiteenlopende redenen enkele leden opgezegd. Daardoor kwamen plaatsen met zijsteigers vrij. Nieuwe leden met grotere maar vooral bredere boten meldden zich aan zodat we iets moesten schuiven in de haven. Ieder lid die een andere plaats heeft gekregen in de haven is individueel geïnformeerd. ( Zie ook de vernieuwde haven tabel) DAKLOZE BEZOEKT ONGEVRAAGD DE VERENIGING We kregen in de nacht van november weer bezoek van een onverlaat op onze vereniging. Deze keer was het een dakloze die een slaapplaats zocht voor de nacht. Een vreemde gewaarwording voor een lid dat zijn boot op een mooie dag wilde gaan poetsen en door de patrijspoort van zijn schip in het gezicht van een man keek. Na sommatie de boot te verlaten gaf de man zelf aan de politie te bellen. Een merkwaardige gang van zaken. De politie 4-man (vrouw) sterk, nam de man mee. MWR KOMPAS DECEMBER

17 De schade aan de boot bleef gelukkig beperkt tot de scharnieren van de deurtjes die verbogen waren. Helaas bleek naderhand dat nog drie boten in de haven waren opengebroken en schade hadden. Er is aangifte gedaan bij de politie voor de schade. Dat dient denk ik gewoon voor invulling van de statistieken. Je hoort er namelijk nooit meer iets van. HIJSEN OP ZATERDAG 5 NOVEMBER Het was gelukkig weer een mooie zelfs zonnige dag om de boten te hijsen voor de winterberging. Aanvankelijk ging het hijsen in rustige sfeer maar naar mate het hijsen vorderde, stagneerde de voortgang omdat voor enkele boten de benodigde ondersteuning niet in orde was. Het duurde dan ook veel langer dan we gewoon waren. De machinist van Nederhoff, anders de geduldigste man van de wereld werd daardoor ook een beetje nerveus. Hij had die dag nog meer hijswerken. Helaas was het weer zo dat bij sommige leden het ondersteuningsmateriaal ondeugdelijk was. De hijsmeester gaf aan dat dit nu echt de laatste keer is dat boten met gevaarlijk, ondeugdelijk ondersteuningsmateriaal op de winterplaats komen. LANTAARNPALEN OP Z N PLAATS Op de uitbreiding van de steigers zijn nu lantaarnpalen geplaatst, een heel werk want de (oude) palen moesten eerst een meter worden afgezaagd en voorzien worden van een nieuw elektronisch binnenwerk. Het trekken van de stroomkabels (met praam en vlot) langs de steigers viel in tijd tegen en heeft twee volle dagen in beslag genomen. Dat met een volledige havencommissie! Een vakman, ook lid van de vereniging, zorgt nu voor een definitieve aansluiting op de palen. Medio december zal de haven in z n geheel verlicht zijn. KOM ZO NU EN DAN NAAR UW BOOT KIJKEN We hebben in het vorige nummer van Kompas al aangegeven: Kom zo nu en dan naar uw boot kijken in de winter Het kan echt spoken in de haven en ga er niet vanuit dat een vrijwilliger er wel op zal letten. LIGPLAATS OPZEGGEN Wilt u voor het seizoen 2012 geen gebruik meer willen maken van uw ligplaats moet u dit vóór het einde van het jaar schriftelijk (of per ) melden bij de administratie. Overigens, als u de boot verkoopt gedurende het seizoen 2012 en u bent niet van plan een andere boot aan te schaffen, dan vervalt uw ligplaats. GEEN AUTOBANDEN IN DE HAVEN De havencommissie heeft enkele autobanden die in de haven gebruikt werden verwijderd. We hebben al diverse malen aangegeven dat we de haven netjes willen houden en daar horen geen autobanden bij. Hans Cabout MWR KOMPAS DECEMBER

18 MWR KOMPAS DECEMBER

19 MWR KOMPAS DECEMBER

20 MWR KOMPAS DECEMBER

21 St. Nicolaas en Pieten, hartelijk bedankt. Wij willen graag St. Nicolaas en zijn Pieten, alsmede alle overige ondersteunende hulptroepen, hartelijk bedanken voor een erg gezellig en perfect verzorgd Sinterklaasfeest. Roosje, onze kleindochter, was heel erg blij met haar mooie Hello Kitty serviesje. U wilt niet weten, hoeveel thee we al gedronken hebben, terwijl ik normaliter koffie of wijn prefereer, beste Sint. Nogmaals zeer bedankt! Willy & Hans Vonk IJspret bij de MWR Volgens voorspellingen krijgen we een strenge winter, dus waarschijnlijk veel ijspret op de Reeuwijkse Plassen. Ook de MWR wil dan hieraan zijn steentje bijdragen door de openingstijden van de bar in het weekend te verruimen. U kunt dan genieten van warme chocolademelk, erwtensoep en warme broodjes worst. Van de extra openingstijden wordt u via de mail en website op de hoogte gesteld. Afschaffing vaarvergunningen Hoogheemraadschap Rijnland Gelezen in het Bodegraafs Nieuwsblad 24 nov 2011 : Het Hoogheemraadschap Rijnland, dat een groot deel van de waterwegen in Zuid Holland beheert, maakt bekend dat de vaarvergunning die voor de meeste kleinere wateren in Zuid holland nodig was komend jaar vervalt. Er blijven enkele uitzonderingen voor zeer kwetsbare, voor ons meest onbelangrijke, wateren. Voor diegenen die weleens een meerdaags tochtje maken goed nieuws! Nadere informatie is op het internet te vinden. Zie op de site onder Clubblad en dan De volgende kompassen zijn verschenen. Helaas is het niet zo dat voor Reeuwijk de benodigde ontheffing van het vaarverbod wordt afgeschaft. Ook voor de Nieuwkoopse plassen blijft een (motor-) vergunning nodig. André van de Hoef Wie heeft ervaring met Spinnaker zeilen en wil die kennis met mij delen? Ik vaar een Victoire 22. Bij de koop was een behoorlijk pakket aan zeilen inbegrepen. Daarbij zit ook een Spinnaker zeil. Het lijkt me geweldig om met behulp van een ervaren spinnaker zeiler, te ontdekken wat het is om daarmee te varen. Wellicht zijn er nog meer liefhebbers om zo n ervaring op te doen en te delen. Geef maar aan of je het ook wil ervaren of dat je deze kennis me mij (ons) wilt delen. NB. De wedstrijdzeilers zijn gewaarschuwd. Mail naar: Hans Vonk MWR KOMPAS DECEMBER

22 MWR KOMPAS DECEMBER

23 29 januari 2012 Toekomst van het Reeuwijks Plassengebied Varen we er wel bij of is alles straks verland? De Roei- en Zeilvereniging Gouda werd op 4 februari 1911 opgericht. Langs drie lijnen werd dit eeuwfeest gevierd: respect voor het verleden, blij met het heden en nieuwsgierig naar de toekomst. De feesten hebben we gehad, nu wordt het tijd voor de toekomst, de volgende 100 jaar Daarom organiseren we op 29 januari 2012 het seminar Toekomst van het Reeuwijks Plassengebied. Vanwege de betrokkenheid van veel meer watersporters en waterrecreanten dan alleen de leden van R&Z Gouda wordt dat samen met de Stichting Watersport en recreatie Reeuwijks Plassengebied (SWRP) georganiseerd. Leden van de SWRP zijn dan ook van harte uitgenodigd voor dit seminar. De insteek van het seminar is ver weg denken en dichtbij doen. Worden de plassen afgesloten en groeien ze langzaam dicht? Loopt het gebied onder of droogt het juist op door de klimaatveranderingen? Krijgt de natuur overal voorrang, maken mensen/ watersporters deel uit van de natuur? Welke waarden kennen we toe aan de plassen? Waar hangt dat vanaf? Wie gaat er eigenlijk over en wie betaalt alles? Binnenkort is er nogal wat bestuurlijke drukte te verwachten. Daar zullen we ons als watersporters en -recreanten op moeten voorbereiden. Te denken valt aan: Europese Kaderrichtlijn Water (beleid ter verbetering van de waterkwaliteit), Waterwet (waarin provincies worden verplicht om vaarwegfuncties vast te leggen en vaarwegbeheerders aan te wijzen), het uitvoeringsplan Schoon en Mooi van het Hoogheemraadschap Rijnland (concrete maatregelen tot verbetering van de MWR KOMPAS DECEMBER

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Het Y-journaal 3 december 2011

Het Y-journaal 3 december 2011 Papieren praaibericht van Zeilvereniging Het Y, opgericht 3 april 1885 te Amsterdam. Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Editie 3 december 2011 Het Y-journaal 3 december 2011 Van de bestuurstafel

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Colofon Scharminkel Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011 Jaargang 31 N o 4-2011 Krant nummer 127 Dagelijks bestuur Voorzitter: Klaas Knol Bobeldijk 98, 0229-551520 1647 CK Berkhout Secretaris: Pim ten

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

1983-2008 jubileumjaar

1983-2008 jubileumjaar Kanovereniging de IJsselstreek 1983-2008 jubileumjaar 1-08 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v.

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Aegir Spiegel 44 e jaargang nummer 3 september 2009

Aegir Spiegel 44 e jaargang nummer 3 september 2009 Aegir Spiegel 44 e jaargang nummer 3 september 2009 RS Feva s flitsende aanwinst Van de Havenmeester over schepen Soms kan het een uitdaging zijn om havenmeester te zijn en ook nog wat met schepen te maken

Nadere informatie

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen SPUIGAT juli 2008 Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Maritiem adv. A4 FC 31-01-2006 15:16 Pagina 1 motorboot

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Ganzepraet www.wvsloterplas.nl

Ganzepraet www.wvsloterplas.nl Ganzepraet www.wvsloterplas.nl In deze uitgave: Colofon Van de Redactie Van de Voorzitter Van de Havencommissie Jaarschema 2012/2013 Havenreglement Van de Kantinecommissie Ra...ra...raadsels Hé, dat wist

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie: INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal 2015 7 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie