WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM"

Transcriptie

1 WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren vestigden zich al in Hoge Veld. De vier mijlpalen werden in 1997 bij het Oosteinde opgegraven. De replica s zijn op de Laan van Wateringse Veld te bewonderen. Een mijlpaal: wijst je de weg geeft richting aan een belangrijke gebeurtenis dient als promotiezuil om daden vast te leggen is een, na moeite en inspanning bereikt, resultaat geeft informatie Platformleden stellen zich voor: Van links naar rechts zittend: Neeltje Dijkstra (administratieve ondersteuning) Ursula Meijer (redactie) en Cindy Lachman Singh (redactie) Staand van links naar rechts: Eddy de Winter (lid van het Algemeen Bestuur), Sandra William (lid van het Algemeen Bestuur), Jan van Gerwen (secretaris a.i.) en Chan Nirmalsingh (voorzitter a.i.) DOORSTART BEWONERSPLATFORM Vlak voor de zomer van 2000 kwamen een aantal bewoners voor de eerste keer bijeen. Het betrof een groep bewoners, die met allerlei knelpunten in de wijk geconfronteerd werden en meenden dat dit toch te veranderen of te verbeteren zou moeten zijn. Wel, dat bleek eenvoudiger gezegd dan gedaan. Naast de talloze problemen die spelen in een nieuwe wijk, die volop in aanbouw is, moest er tegelijkertijd gewerkt worden aan het opzetten van een organisatie waar dat allemaal een plek in diende te krijgen. En dat alles door mensen, die wel veel willen en veel kunnen, maar niettemin ook hun grenzen hebben. Wanneer de weg door allerlei instanties dan ook niet vlekkeloos verloopt, wordt het soms iets teveel van het goede. Veel problemen werden door de leden van het BPWV regelmatig bij de gemeente de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld aangekaart. Een aantal knelpunten zijn daardoor opgelost. Oorspronkelijk werden er allerlei werkgroepen ingesteld, later werd besloten om het bewonersplatform vorm te geven en daar hard aan te trekken: zo werd De Veldpost gemaakt, waarmee het Bewonersplatform een goed beeld aan de bewoners kon geven 1

2 DE MIJLPAAL De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren vestigden zich al in Hoge Veld. De vier mijlpalen werden in 1997 bij het Oosteinde opgegraven. De replica s zijn op de Laan van Wateringse Veld te bewonderen. Een mijlpaal: wijst je de weg geeft richting aan een belangrijke gebeurtenis dient als promotiezuil om daden vast te leggen is een, na moeite en inspanning bereikt, resultaat geeft informatie Platformleden stellen zich voor: Van links naar rechts zittend: Neeltje Dijkstra (administratieve ondersteuning) Ursula Meijer (redactie) en Cindy Lachman Singh (redactie) Staand van links naar rechts: Eddy de Winter (lid van het Algemeen Bestuur), Sandra William (lid van het Algemeen Bestuur), Jan van Gerwen (secretaris a.i.) en Chan Nirmalsingh (voorzitter a.i.) Bewonersavond op maandag 23 Mei a.s uur in het wijkcentrum aan de Laan van Wateringse Veld 392 Let op! Op deze avond wordt de officiële bestuursverkiezing gehouden. Tijdens deze avond kunnen bewoners van Wateringse Veld die zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie zowel in het Dagelijks bestuur als in het Algemeen bestuur zichzelf presenteren. Men kan zich van tevoren melden en zich desgewenst van tevoren schriftelijk presenteren aan het interim bestuur. We hopen op een grote opkomst, 23 mei, zodat deze doorstart van het Bewonersplatform en de verkiezingen het startsein zullen zijn voor een vruchtbare samenwerking in Wateringse Veld! Graag insturen!: Oproep BRIEVEN, SIGNALEN UIT DE WIJK, BERICHTEN UIT DE 8 BUURTEN Zie het colofon voor alle gegevens! Bij berichten uit uw buurt gaat het om zaken die in uw buurt voor meerdere bewoners georganiseerd worden of voor uw hele buurt van belang zijn. Voorwaarde is wel dat het om een niet-commercieel bericht gaat. Wat vindt u van deze wijkkrant, vertel het ons! VOLGENDE EDITIE: ÉÉNMALIGE UITNEEMBARE PAGINA: WIE, WAT, WAAR, WANNEER: Dit gedeelte in de volgende editie is bedoeld voor ú, om als vereniging, club, school, kerk, vrijwilligersorganisatie etc. met uw gegevens te worden opgenomen. Dus.. Stel uw organisatie vóór aan de bewoners van Wateringse Veld. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag uw informatie kort en bondig insturen. Er dient uiteraard een daadwerkelijke connectie met Wateringse Veld te bestaan en het gaat om non-profit organisaties; Zo zal er een overzicht ontstaan van het aanbod in de wijk. (gegevens: zie Colofon) Verwijzing Redactiestatuut: In het redactiestatuut worden taken en verantwoordelijkheden van de redactie vastgelegd. Het regelt op welke wijze de redactie verantwoording aflegt aan het Bestuur van het Bewonersplatform. Het volledige redactiestatuut zal ter inzage liggen in de bewonersruimte van het wijkcentrum Wateringse Veld. Colofon Redactie-adres: Laan van Wateringse Veld CJ Den Haag Tel.: Verschijning: 4x per jaar Initiatief & Coördinatie: Marny Kruizinga Contactpersonen Bewonersplatform: Chan Nirmalsingh, Ursula Meijer Redactieleden: Cindy Lachman Singh, Ursula Meijer en Susan van der Slot. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor: plaatsing te weigeren het tijdstip van plaatsing te bepalen ingezonden stukken in te korten. Ondanks nauwkeurige controles zijn redactionele fouten niet uit te sluiten. Naam en adres van de inzender dienen bij de redactie bekend te zijn. Indien niet anders door de inzender wordt aangegeven zal de naam in de wijkkrant gepubliceerd worden. Vormgeving & Lay-out: Marloes Graafland Drukwerk: Drukkerij Aktief SLUITINGSDATUM COPY 2E EDITIE 2005: 18 MEI WIJKKRANT Wateringse Veld

3 Redactieleden stellen zich voor: We zijn sinds kort een team van bewoners/vrijwilligers, die zich willen inzetten voor een goede communicatie in de wijk. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan een goede en positieve beeldvorming van Wateringse Veld. Wij zijn (van achter naar voor op de foto): Neeltje Dijkstra (Stichting Boog) Ursula Meijer Marny Kruizinga (coördinatie) Cindy Lachman Singh Susan van der Slot Niet op de foto: Chan Nirmalsingh (contactpersoon Bewonersplatform. Voorzitter a.i. Bestuur) Na het leggen van de benodigde contacten en overeenstemming met de Gemeente en het Bewonersplatform, zijn we nu zover dat de eerste wijkkrant van Wateringse Veld een feit is. We stellen samen met het Bewonersplatform een redactie- statuut op, dat de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden goed regelt. We zoeken nog uitbreiding van ons redactieteam (waarover elders meer in dit blad). Dus meldt u aan, als u daar voor voelt, ook als u er niet al te veel tijd aan kwijt wilt zijn (we hebben de coördinatie zo georganiseerd, dat uw bijdrage in het grotere geheel kan worden opgenomen). Evenals het Bewonersplatform, wordt de wijkkrant ondersteund door Stichting BOOG, in de personen van Marjo Hiemstra en Neeltje Dijkstra. Wijkcentrum Wateringse Veld Stichting Welzijn Escamp (SWE) Laan van Wateringse Veld CJ Den Haag Tel.nr: Seniorenloket Escamp Tel.nr: Ma. t/m Vr. van uur Wijkbus Wateringse Veld Tel.nr.: Politie Wijkteam Wateringse Veld Middenweg 129, 2548 VE Den Haag Tel.nr.: Wijkteamchef: Dhr. Jan v.d. Laan 112 Als elke seconde telt Algemeen nr.: (24-uur) Bureau Beresteinlaan: (24-uur) Meld Misdaad Anoniem: Brandweer Den Haag Tel.nr.: Citytec (openbare verlichting) Tel.nr.: Kindertelefoon: (gratis) Stadsdeelkantoor Escamp Genemuidenstraat 208 Tel.nr.: Gemeentelijk Contactcentrum (Algemene meldingen/klachten): Tel.nr.: LAGE VELD Gezondheidscentrum Lage Veld Middenweg 157, 2548 VE Den Haag Tel.nr.: Faciliteiten: Huisartsen, Fysiotherapie, Logopedie, Psycholoog, Verloskundigen Huisarts van der Wal Londensingel 110, 2548 VM Den Haag Tel.nr.: (vlg. afspr.) Bij spoed:tel.nr.: Doktersnachtdienst: Apotheek Lage Veld Laan van Wateringse Veld BZ Den Haag Tel.nr.: Geopend Ma. t/m Vr uur op woensdag tot uur Apothekersrsnachtdiensten Bronovo: Tel.nr.: uur en het weekeinde Leyenburg: Tel.nr.: Ma. t/m Vr uur Za. & Zo uur Buitenpolikliniek Leyenburg Dublinweg 1, Tel.nr.: Fac.: Bloedprikken + div. specialisten Informatiecentrum Wateringse Veld Laan van Wateringse Veld BR Den Haag Tel.nr.: Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld Tomatenlaan 10, 2548 AJ Den Haag Tel.nr.: Dierenkliniek Wateringse Veld Treslonglaan 90, 2548 RP Den Haag Tel.nr.: St. Dierenambulance: De Wijs: Tel.nr.: HOGE VELD Gezondheidscentrum Hoge Veld Oosteinde 70, 2548 AM Den Haag Tel.nr.: Faciliteiten: Huisarts: Dhr. M.H. Schuring, (spoed: Tel.nr.: ) Fysiotherapeut, Diëtiste, Consultatiebureau, Opvoedkundig steunpunt, Wijkverpleegkundige Lloyds Apotheek Oosteinde 70, 2548 AM Den Haag Tel.nr.: Geopend: Ma. t/m Vr uur Centrum voor Tandheelkunde Sir Winston Churchilllaan ST Rijswijk Tel.nr.: Spoednr.: Nieuwe patiënten zijn van harte welkom! Indien u van mening bent dat ook úw gegevens op de sociale kaart thuishoren: Laat het ons weten! Nr. 1 APRIL

4 Jongerenproject In volgende edities zal het Jongerenwerk van de Stichting Welzijn Escamp (SWE) ook aan de orde komen; over wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze werken etc. Dit artikel beperkt zich echter tot één, voor de wijkkrant wel héél belangrijk onderwerp: het JONGEREN PREVENTIE TEAM. Behalve dat er altijd wel Nieuws uit dit team te melden is, kan dit jongerenproject bij de redactie van deze wijkkrant rekenen op veel waardering. Niet alleen omdat het een bijzonder goed initiatief van uit de jongeren zelf is, maar óók (en vooral, zegt de redactie eerlijk) omdat zíj ieder kwartaal, deze wijkkrant in úw brievenbus bezorgen. Als u als lezer wel in Wateringse Veld woont, maar deze krant niet in uw brievenbus, maar elders heeft gevonden, laat het de redactie dan weten (zie Colofon voor gegevens). Zeker bij de start van deze wijkkrant kan het natuurlijk zo zijn dat uw brievenbus over het hoofd is gezien en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Doordat dit project door de jongeren zelf breed gedragen wordt én onderdeel uitmaakt van het werk van Jongerenwerker Nick Baggerman, kunt u rekenen op een serieuze verspreiding. Nick Baggerman, die al in Wateringse Veld werkte vóórdat er faciliteiten waren, heeft zowel de wijk als de jongeren zien groeien. Vanaf eind 1999 kwam hij als jongerenwerker de wijk ín met zijn bus (nou ja, busje in het begin) en maakte zo contact met de doelgroep. Inmiddels werkt hij samen met diverse instanties, vrijwilligers en natuurlijk zijn collega s van de SWE en heeft nu het Jongeren Preventie Team in Wateringse Veld op de kaart gezet: ongeveer 30 jongeren tussen de 14 en 23 jaar sparen op deze manier hun vakantie (zomerkamp) bij elkaar. Door het doen van klussen verbeteren zij de leefbaarheid in de wijk. Behalve het bezorgen van de wijkkrant in Wateringse Veld zijn zij momenteel veel op de Leyweg aan de slag, met name op de zaterdagen (en zondagen) temidden van het winkelend publiek. Ook vegen zij regelmatig de parkeerplaatsen bij flats aan de Laan van Wateringse Veld schoon waarvoor een afspraak met een woningcorporatie is gemaakt. De bedoeling is dat hun werk in Wateringse Veld nog gaat toenemen. Het Bewonersplatform, de winkeliersverenigingen, organisatoren van buurtfeesten e.d. kunnen een beroep op ze doen, waardoor deze organisaties geen dure beroepskrachten hoeven in te huren. Vraag en Aanbod moeten hier dus nog gestructureerder op elkaar afgestemd worden. Dit kan pas goed als zij voldoende bekendheid in de wijk genieten, dat heeft dus enige tijd nodig. Zij lopen op dit moment 1x per 2 weken op vrijdagavond rond, zonder dat nog duidelijk is dat het hier om het Jeugd Preventie Team gaat. Er wordt nog naar herkenbaarheid gezocht, dit alles in samenwerking met de politie. Zij zullen andere jongeren positief motiveren en aanspreken op hun gedrag, als dat nodig is. Jongeren die nog geen deel uit maken van dit team en daar wel voor voelen kunnen bellen met de SWE, tel en vragen naar Nick Baggerman. 5 JAAR een begrip in het Wateringse Veld en daarbuiten Algemene Dansvorming (vanaf 4 jaar) Tap Jazz/Streetdance Show/Musical Interstate Workout 16+ Irish Dance It s Boys Time Dans Mix 25+ Jazz Klassiek INTERSTATE DANS STUDIO Wenenweg 4 (hoek L. v. Wateringse Veld) 2548 TX Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Positieve Graffiti! Heb jij ook zin om te dansen? Maak een afspraak voor een proefles! Samen met de ervaren graffiti-kunstenaars Patrick en Marcel (ADO) maken kinderen uit de wijk en uit de flat een graffiti in de kelder van de flat aan de Laan van Wateringse Veld. Deze vele meters lange muurschildering bevindt zich in de keldergang van de flat tussen de Wenenweg en Tallinnhof en heeft als thema: Onderwater-Wereld. Dit project werd door verschillende sponsors mogelijk gemaakt in samenwerking met Trix van project Ksieje en Maaike Frankena van de SWE. In volgende edities zullen we zeker nog van dit team horen! 4 WIJKKRANT Wateringse Veld

5 Gemeente Den Haag, dienst OCW Onderwijs, Cultuur en Welzijn maar ook sport, integratie en maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Beste bewoners, Graag wil ik mij aan u voorstellen als OCW-wijkcontactpersoon voor Wateringse Veld. Mijn naam is Angelique Schipper en ik ben 41 jaar. Naast mijn gezin met twee kleine jongens van twee en vier jaar, werk ik vier dagen per week voor de gemeente Den Haag. In mijn vrije tijd ben ik bezig met het ontwikkelen van een eigen website met kinderliedjes. Drie jaar heb ik voor het stadsdeel Escamp gewerkt als voorpost voor de dienst OCW samen met de integratiebeleidsmedewerker. Dat hield in dat we de schakel vormden tussen het beleid van OCW op het Stadhuis en de uitvoering in Escamp. Eind 2004 is Escamp proefgebied geworden voor onze dienst om de aansturing van het welzijnswerk verder te deconcentreren. Dat betekent dat niet langer vanuit het stadhuis de aansturing van het welzijnswerk plaatsvindt, maar in het stadsdeel zelf door een OCW Escampteam. Er zijn nu vijf OCW-medewerkers voor Escamp waardoor het mogelijk is geworden om niet op stadsdeelniveau (Escamp is bijna zo groot als Maastricht) te coördineren, maar op wijkniveau. Ik heb toen aangegeven dat ik mij graag wilde inzetten voor de wijken Wateringse Veld en Morgenstond. Samen met St. Welzijn Escamp (denk hierbij aan het wijkcentrum) en St. Boog (denk hierbij aan opbouwwerkers die initiatieven van bewoners en het bewonersplatform helpen ondersteunen) probeer ik mee te bouwen aan een goed en prettig leefklimaat in Wateringse Veld. Als wijkcontactpersoon wil ik mij met name inzetten om de communicatie met u als bewoners te verbeteren en uw initiatieven waar mogelijk te ondersteunen. Als u aan het bewonersplatform laat weten wat uw ideeën, wensen en klachten zijn voor Wateringse Veld zal ik op mijn beurt St. Boog en de St. Welzijn Escamp ondersteunen om samen met het bewonersplatform hiermee aan de slag te gaan. Bewonersplatform: tel.nr.: Angelique Schipper: tel.nr.: Algemene meldingen/klachten kunt u altijd melden via het gemeentelijk contactcentrum, tel.nr.: Leuke en educatieve web-links voor kinderen Tips welkom! Gemeentelijke Diensten Het algemeen telefoonnummer van de gemeente is: Burgerzaken Voor vragen over burgerzaken zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen en het verwerken van aangiften van geboorte en verhuizing belt u Grofvuil Wilt u een afspraak maken om uw grofvuil te laten ophalen, dan kunt u direct bellen met de Grofvuillijn, telefoon Milieuklachten Voor een milieuklacht zoals geluids- of stankoverlast door een bedrijf of een milieucalamiteit kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de Milieuklachtentelefoon op nummer Stadsbeheer incl. parkeren Kunt u het antwoord op vragen over afval, milieu, leefomgeving, groen, maar ook over verkeer, parkeren en andere Stadsbeheerzaken niet op onze website vinden? Belt u dan Advies & Informatie Voor informatie over sociale voorzieningen belt u met: Bedrijvenbalie De Bedrijvenbalie kunt u tijdens werkdagen van 9.00 uur tot uur telefonisch bereiken om informatie in te winnen of een afspraak te maken. Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken en is de Bedrijvenbalie per fax of bereikbaar. Telefoon: of of , fax: , adres: Belastingen Wilt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, een betalingsregeling, de WOZ-beschikking of de aanslag onroerende-zaakbelasting/rioolrecht eigenaren dan kunt u bellen naar het algemene informatienummer, Via een keuzemenu kunt u voor een van deze items kiezen. Tussen uur en uur kunt u op dit nummer ook een medewerker van de Gemeentelijke Belastingdienst persoonlijk aan de lijn krijgen voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen. ContactCentrum Voor overige vragen over de dienstverlening van de gemeente kunt u bellen met het gemeentelijk ContactCentrum, telefoon Het gemeentelijk ContactCentrum is iedere werkdag van tot uur bereikbaar. Wethouder Pierre Heijnen, coördinerend wethouder voor het stadsdeel Escamp, houdt maandelijks spreekuur in het stadsdeelkantoor Escamp over onderwerpen die betrekking hebben op dit stadsdeel. Adres: Genemuidenstraat 208. Het spreekuur is iedere eerste woensdag van de maand van 9.00 tot uur. U kunt telefonisch een afspraak maken via het stadsdeelkantoor ( ). Nr. 1 APRIL

6 STICHTING BOOG MARJO HIEMSTRA: Mijn naam is Marjo Hiemstra, werkzaam bij Stichting Boog en ik ben sinds begin februari 2005 als wijkadviseur werkzaam in Wateringse Veld. Stichting Boog werkt in opdracht van overheid, bewonersorganisaties en instellingen in alle delen van Den Haag en dus ook in Wateringse Veld. Medewerkers van Stichting Boog hebben kennis van de samenleving en met de vele contacten die we hebben in het werkveld stelt dit ons in staat knelpunten of situaties die verandering behoeven in vroeg stadium te signaleren. We brengen die situaties onder de aandacht en natuurlijk nemen klanten (bijvoorbeeld wijkbewoners) ook het initiatief als zij met ongewenste situaties geconfronteerd worden. Medewerkers beschikken over een uitgebreid netwerk en ondersteunen veel bewoners- en migrantenorganisaties; worden ingeschakeld bij het oprichten van bewonerscommissies, die meewerken aan het beheer van wooncomplexen; helpen de toekomstige huurders van nieuwbouw deel te nemen aan discussies in bouwteams en helpen eigenarenbewoners met renovatieplannen voor hun woningen. Op dit moment bestaan mijn werkzaamheden voornamelijk uit het opzetten van een nieuw bewonersplatform, de realisatie van de wijkkrant die nu voor u ligt en de ondersteuning bij diverse organisaties. Er speelt veel in deze wijk en ik nodig u dan ook van harte uit om met uw vragen, klachten, opmerkingen of tips bij mij te komen zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Een spreekuur in de wijk is op dit moment nog niet mogelijk te realiseren. Mocht u mij willen spreken dan kunt u mij mailen of een briefje achterlaten in het wijkcentrum (tav van wijkadviseur Wateringse Veld). Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Vermeld wel duidelijk uw vraag/klacht of opmerking en uw persoonlijke gegevens. STICHTING BOOG NEELTJE DIJKSTRA: Mijn naam is Neeltje Dijkstra. Ik ben werkzaam bij Stichting Boog, een organisatie die zich richt op de ondersteuning van bewonersgroepen. Een deel van mijn taken is het administratief ondersteunen van het Bewoners Platform Wateringse Veld, dat betekent dus dat ik de uitnodigingen voor vergaderingen verstuur en notuleer bij de vergaderingen. Eigenlijk alle administratieve rompslomp van een bewonersorganisatie neem ik voor mijn rekening. Daarnaast behoort het tot mijn werkzaamheden om kleine bewonersgroepen in de wijk ondersteuning te verlenen en te adviseren. In dit kader ben ik betrokken bij de tot stand koming van de wijkkrant Wateringse Veld. Ik werk nauw samen met mijn collega Marjo Hiemstra en de medewerkers van het Wijkcentrum Wateringse Veld aan de Laan van Wateringse Veld 392. In 2004 was ik al werkzaam in Wateringse Veld op het project Web in de Wijk. In dit project werd de bewoners de mogelijkheid geboden om met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkelde software een eigen website te bouwen. Het project is gestopt, maar we hebben nog steeds de beschikking over de software voor Wateringse Veld en als bewoners hiervan gebruik willen maken om voor de wijk relevante informatie op een site te zetten, ben ik nog steeds beschikbaar om hen hierbij behulpzaam te zijn. De software kunnen zij vinden op U kunt ook contact met mij opnemen (zie gegevens hieronder). In mijn vrije tijd studeer ik cultureel maatschappelijke vorming op de Hogeschool InHolland. Een opleiding die heel goed aansluit bij mijn werkzaamheden. Marjo Hiemstra, Tel.nr. : Wijkcentrum: zie sociale kaart Neeltje Dijkstra, Tel.nr. : WIJKKRANT Wateringse Veld

7 Hemelwaterfeest 21 augustus 2004: Hemelwaterfeest voor alle bewoners van Wateringse Veld; de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld kondigde in de zomer van 2004 aan: Hemelwaterfeest: Ode aan het water. Een impressie van die dag: Die nacht daarvoor nog, liet de natuur het nog even duidelijk weten: het water komt van boven! Hevige onweersbuien boven Wateringse Veld zorgden ervoor dat er aan het begin van deze feestdag nog flink wat extra hemelwater in en op de Grote Waterwerken terecht kwam en hoewel deze neerslag op zich noodzakelijk is - denk je toch: het feest moet natuurlijk niet letterlijk in het water gaan vallen! Het bleef inderdaad de hele middag spannend; af en toe een donkere wolk met een bui en dan ineens weer de stralende zon; kortom, echt Nederlands weer in een Haagse wijk! Het programma voor deze middag was minstens net zó afwisselend: Muziek, de opening, nog meer muziek, allerlei activiteiten op en rond het water in een gezellige sfeer. De brandweer, die met oude brandweerauto s de Bovendijk een nog levendiger aanzien gaf, bracht ook het water nog eens extra tot leven, waardoor de watertafels een nog indrukwekkender decor van de Ode aan het (Hemel)water werden. Het podium dat, geheel in stijl op het water dreef, werd omringd door toeschouwers in waterfietsen en boten, op vlotten (ter plekke gebouwd) of zelfs zwemmend in het Hemelwater, waardoor ook de bewoners zelf deel uitmaakten van het schouwspel! De drakenbootrace en het optreden van Dewi maakten het spektakel helemaal compleet. Het muzikale optreden van onze eigen wijkteamchef Jan van der Laan, samen met een collega, was een onverwachte toegift! Red.: onze agent heeft talent! Noot: het Bewonersboek waagt een blik in de toekomst: Nieuwjaarsdag 2032: In Wateringse Veld begint traditioneel om middernacht een spectaculaire multimediashow met beeld en geluid die zicht afspeelt boven het Hemelwater. Wie weet, ligt er tussen nu en 2032 inderdaad nog menig bewonersfeest in het verschiet en bereiken we in 2032 zo n multimediashow! Het Waterlandsingelteam werd tweede. GEZOCHT: Redactieleden Zoals elders in dit blad is aangegeven zijn wij een team van bewoners/vrijwilligers, die samen de redactie van dit blad vormen. We zijn nog op zoek naar mede-redactieleden. Dus als u: op verschillende manieren de oren en ogen van de wijk wilt zijn door: - zich bezig te houden met ingezonden brieven - signalen uit de wijk (bijv. uit bewonersverenigingen) op te pakken of door: incidenteel een journalistieke aankondiging en/of verslag van een wijkgebeurtenis wilt maken: MELDT U AAN! Wij zijn wij op zoek naar: - een Web-Master - een Advertentie-Werver Platformleden Actieve bewoners: Vind je ook dat de bewoners van Wateringse Veld invloed moeten hebben op beslissingen die hun eigen leefomgeving aangaan? Een representatief, actief en positief platform is een voorwaarde om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen. Om er zo n platform van te maken hebben we jullie nodig. Enthousiaste bewoners die zich enkele uren in de week willen inzetten voor hun eigen wijk. We kunnen extra mensen gebruiken voor de commissies en voor het bestuur. 23 mei zijn er bestuursverkiezingen. Het interim bestuur roept hierbij iedereen die interesse heeft op om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Ook bewoners die zich willen inzetten voor een van de commissies zijn van harte welkom. Neem eens vrijblijfend contact op met het interim bestuur. Want het Bewonersplatform, dat ben je zelf. Nr. 1 APRIL

8 Haagse Ontmoeting Op 24 november 2004 werden s-avonds, op initiatief van B&W, overal in de stad bijeenkomsten georganiseerd om de samenhang in de stad te verbeteren en burgers de kans te geven over hun gevoelens en ervaringen te praten. Dit initiatief heeft inmiddels op 30 maart een vervolg gekregen, waarover in de volgende wijkkrant meer (red.) De bijeenkomst op 24 november werd bezocht door 15 mensen, waarvan ongeveer de helft was verbonden aan instellingen. Punten die aan de orde kwamen: De toegenomen spanningen in de samenleving tussen Nederlanders van autochtone en allochtone (met name islamieten) afkomst. Het is een onderwerp van gesprek op basisschool de Vijver, met name in de bovenbouw. Ook hebben mensen ermee te maken op hun werk. Of overal, zoals een bewoonster zegt: Ik ben mij meer dan ooit bewust van mijn Marokkaanse achtergrond. Ik moet over alles een mening hebben; mij als het ware voortdurend verantwoorden. De aanwezigen zijn van mening dat de media een belangrijke rol hebben in het polariseren. Alles wordt in de context van tegenstellingen geplaatst; relatief kleine gebeurtenissen worden uitvergroot. De situatie in de wijk Wateringse Veld wordt echter als relatief gunstig beoordeeld. Het is een vrij gemêleerde wijk, waar het percentage mensen van allochtone afkomst relatief beperkt is. Onder jongeren mixen de verschillende culturen zich, volgens het jongerenwerk, redelijk goed. Er gebeurt misschien wel eens wat tussen bewoners met verschillende etnische achtergronden, maar er is geen sprake van racisme o.i.d. De aanwezigen vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een leefbare wijk waarin de verstandhouding tussen de mensen goed blijft. Daarbij beseft men dat er in een nieuwe wijk als Wateringse Veld volop kansen liggen. Communicatie is het sleutelwoord. Als vormen worden genoemd: het organiseren van buurt- of straatfeesten; het opzetten van een wijkkrant en, natuurlijk, de wijk-website; activiteiten in het nieuwe wijkcentrum en dergelijke. Ook zijn er wel twijfels: Je hoort van kinderen dat er thuis negatief gesproken wordt over andere bevolkingsgroepen. Hoe kom je met de ouders in gesprek. En: In deze wijk wonen veel tweeverdieners; die hebben geen tijd om in hun woonomgeving te investeren. Niettemin kan er veel zinvol werk worden verricht. Het jongerenwerk werkt aan het opzetten van een jongerenpreventieteam, waarbij jongeren in samenwerking met politie en bewoners een oog in het zeil houden in plaats van zelf overlast te bezorgen. Over deze bijeenkomst zijn de aanwezigen te spreken; het is een goed initiatief. De opkomst valt weliswaar tegen, maar het zou er ook het gevolg van kunnen zijn dat het in Wateringse Veld relatief goed gaat. Verschillende aanwezigen spreken als slotwens uit dat deze bijeenkomst, in de een of andere vorm, een vervolg krijgt. (Red: over het vervolg op 30 maart meer in de volgende editie!) Burgerconsultatie: Welzijnswerk in de nabije toekomst (2006): Deze avond vond op 17 februari plaats onder leiding van Angelique Schipper (OCW) in het nieuwe Wijkcentrum Wateringse Veld en gaf aan de bewoners ook de gelegenheid hun visie op de huidige omstandigheden te geven. Voorafgaand gaf Let Belt (teammanager SWE (Stichting Welzijn Escamp) voor Wateringse Veld) een overzicht van de teamvisie van de SWE. Uiteraard was er deze avond aandacht voor de Jongeren, een steeds groter wordende groep in deze nieuwe wijk, waarop ingespeeld moet worden. Een aantal projecten voor jongeren kwamen aan de orde, zoals het Graffitiproject, de Skate-aanleiding/sportpoint, en het Jongerenproject. Ook aandachtspunten vanuit de scholen zelf kwamen aan de orde, waaronder de behoefte aan een goede, brede aanpak. Wat er verder aan de orde kwam vanuit bewoners: Achterblijvend Openbaar Vervoer Beboeten van gedrag dat tot zwerfvuil en hondenpoep leidt, tevens onderzoeken: mogelijke herstart van de werkgroep Hondenbeleid Veiligheid: o.a. Verlichting, Verkeer, etc. (herstart werkgroep Verkeer?) In de hele wijk zijn speelvelden en wandelpaden niet bruikbaar door het teveel aan regenwater in combinatie met (o.a.) het gebruik van gravel, het snel drassig worden en het laten staan van onkruid. (Red: hierover heeft inmiddels een flinke groep kinderen samen met Maaike Frankena van het Jongeren/Kinderwerk SWE een brief aan de dienst Stadsbeheer gestuurd.) De foto illustreert de situatie: Geconcludeerd werd dat een totaal-visie op voorzieningen lijkt te ontbreken; met name voorzieningen (óók voor ouderen) en bereikbaarheid in de gehele wijk dienen steeds punt van aandacht te zijn. Huidige situatie: Er zijn budgetten voor wijkcentrum, opbouwwerk en platform/wijkkrant, daardoor kunnen ook daadwerkelijk 1 á 2 x per jaar bewonersavonden georganiseerd worden waarbij alle diensten uitgenodigd worden en zaken aan de orde kunnen worden gesteld. Er is nu een goed afstemmingsoverleg, waar knelpunten worden teruggekoppeld en worden opgelost. (red.: zie artikel OCW-Angelique Schipper in deze wijkkrant.) red.: LAATSTE NIEUWS OVER HET VOETBALVELD: het opknappen van het speelveld staat nu op korte termijn op de agenda; tijdens en na de werkzaamheden een korte periode: niet voetballen daar! 8 WIJKKRANT Wateringse Veld

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren

Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren Project Beleid & Participatie van Jongeren Haarlem- Oost Projectleden; Jorna Baesjou Marina Branger Maaike Bürmann Monique Demmers Aike van Rijn Souad el Yahyaoui Inhoudsopgave 2 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inleiding

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

stichting wijkkrant Wateringse Veld

stichting wijkkrant Wateringse Veld stichting wijkkrant Wateringse Veld www.swwv.nl info@swwv.nl ZATERDAG 27 JUNI PLEIN TOT PLEIN FESTIJN (pag. 3) MMIX Voor het vijfde jaar is er weer een feest in de wijk met een uitgebreid programma, zie

Nadere informatie

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies 4 7 17 29 47 57 Woordenlijst

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden Nota Bene Bovenkerk Maart 2015 / Nr. 85 De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers Met de Fluistervink door het bos Vaar op zondagmiddag 29 maart om 14.00 uur mee met de boswachter in de Fluistervink door het

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie