WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM"

Transcriptie

1 WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren vestigden zich al in Hoge Veld. De vier mijlpalen werden in 1997 bij het Oosteinde opgegraven. De replica s zijn op de Laan van Wateringse Veld te bewonderen. Een mijlpaal: wijst je de weg geeft richting aan een belangrijke gebeurtenis dient als promotiezuil om daden vast te leggen is een, na moeite en inspanning bereikt, resultaat geeft informatie Platformleden stellen zich voor: Van links naar rechts zittend: Neeltje Dijkstra (administratieve ondersteuning) Ursula Meijer (redactie) en Cindy Lachman Singh (redactie) Staand van links naar rechts: Eddy de Winter (lid van het Algemeen Bestuur), Sandra William (lid van het Algemeen Bestuur), Jan van Gerwen (secretaris a.i.) en Chan Nirmalsingh (voorzitter a.i.) DOORSTART BEWONERSPLATFORM Vlak voor de zomer van 2000 kwamen een aantal bewoners voor de eerste keer bijeen. Het betrof een groep bewoners, die met allerlei knelpunten in de wijk geconfronteerd werden en meenden dat dit toch te veranderen of te verbeteren zou moeten zijn. Wel, dat bleek eenvoudiger gezegd dan gedaan. Naast de talloze problemen die spelen in een nieuwe wijk, die volop in aanbouw is, moest er tegelijkertijd gewerkt worden aan het opzetten van een organisatie waar dat allemaal een plek in diende te krijgen. En dat alles door mensen, die wel veel willen en veel kunnen, maar niettemin ook hun grenzen hebben. Wanneer de weg door allerlei instanties dan ook niet vlekkeloos verloopt, wordt het soms iets teveel van het goede. Veel problemen werden door de leden van het BPWV regelmatig bij de gemeente de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld aangekaart. Een aantal knelpunten zijn daardoor opgelost. Oorspronkelijk werden er allerlei werkgroepen ingesteld, later werd besloten om het bewonersplatform vorm te geven en daar hard aan te trekken: zo werd De Veldpost gemaakt, waarmee het Bewonersplatform een goed beeld aan de bewoners kon geven 1

2 DE MIJLPAAL De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren vestigden zich al in Hoge Veld. De vier mijlpalen werden in 1997 bij het Oosteinde opgegraven. De replica s zijn op de Laan van Wateringse Veld te bewonderen. Een mijlpaal: wijst je de weg geeft richting aan een belangrijke gebeurtenis dient als promotiezuil om daden vast te leggen is een, na moeite en inspanning bereikt, resultaat geeft informatie Platformleden stellen zich voor: Van links naar rechts zittend: Neeltje Dijkstra (administratieve ondersteuning) Ursula Meijer (redactie) en Cindy Lachman Singh (redactie) Staand van links naar rechts: Eddy de Winter (lid van het Algemeen Bestuur), Sandra William (lid van het Algemeen Bestuur), Jan van Gerwen (secretaris a.i.) en Chan Nirmalsingh (voorzitter a.i.) Bewonersavond op maandag 23 Mei a.s uur in het wijkcentrum aan de Laan van Wateringse Veld 392 Let op! Op deze avond wordt de officiële bestuursverkiezing gehouden. Tijdens deze avond kunnen bewoners van Wateringse Veld die zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie zowel in het Dagelijks bestuur als in het Algemeen bestuur zichzelf presenteren. Men kan zich van tevoren melden en zich desgewenst van tevoren schriftelijk presenteren aan het interim bestuur. We hopen op een grote opkomst, 23 mei, zodat deze doorstart van het Bewonersplatform en de verkiezingen het startsein zullen zijn voor een vruchtbare samenwerking in Wateringse Veld! Graag insturen!: Oproep BRIEVEN, SIGNALEN UIT DE WIJK, BERICHTEN UIT DE 8 BUURTEN Zie het colofon voor alle gegevens! Bij berichten uit uw buurt gaat het om zaken die in uw buurt voor meerdere bewoners georganiseerd worden of voor uw hele buurt van belang zijn. Voorwaarde is wel dat het om een niet-commercieel bericht gaat. Wat vindt u van deze wijkkrant, vertel het ons! VOLGENDE EDITIE: ÉÉNMALIGE UITNEEMBARE PAGINA: WIE, WAT, WAAR, WANNEER: Dit gedeelte in de volgende editie is bedoeld voor ú, om als vereniging, club, school, kerk, vrijwilligersorganisatie etc. met uw gegevens te worden opgenomen. Dus.. Stel uw organisatie vóór aan de bewoners van Wateringse Veld. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag uw informatie kort en bondig insturen. Er dient uiteraard een daadwerkelijke connectie met Wateringse Veld te bestaan en het gaat om non-profit organisaties; Zo zal er een overzicht ontstaan van het aanbod in de wijk. (gegevens: zie Colofon) Verwijzing Redactiestatuut: In het redactiestatuut worden taken en verantwoordelijkheden van de redactie vastgelegd. Het regelt op welke wijze de redactie verantwoording aflegt aan het Bestuur van het Bewonersplatform. Het volledige redactiestatuut zal ter inzage liggen in de bewonersruimte van het wijkcentrum Wateringse Veld. Colofon Redactie-adres: Laan van Wateringse Veld CJ Den Haag Tel.: Verschijning: 4x per jaar Initiatief & Coördinatie: Marny Kruizinga Contactpersonen Bewonersplatform: Chan Nirmalsingh, Ursula Meijer Redactieleden: Cindy Lachman Singh, Ursula Meijer en Susan van der Slot. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor: plaatsing te weigeren het tijdstip van plaatsing te bepalen ingezonden stukken in te korten. Ondanks nauwkeurige controles zijn redactionele fouten niet uit te sluiten. Naam en adres van de inzender dienen bij de redactie bekend te zijn. Indien niet anders door de inzender wordt aangegeven zal de naam in de wijkkrant gepubliceerd worden. Vormgeving & Lay-out: Marloes Graafland Drukwerk: Drukkerij Aktief SLUITINGSDATUM COPY 2E EDITIE 2005: 18 MEI WIJKKRANT Wateringse Veld

3 Redactieleden stellen zich voor: We zijn sinds kort een team van bewoners/vrijwilligers, die zich willen inzetten voor een goede communicatie in de wijk. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan een goede en positieve beeldvorming van Wateringse Veld. Wij zijn (van achter naar voor op de foto): Neeltje Dijkstra (Stichting Boog) Ursula Meijer Marny Kruizinga (coördinatie) Cindy Lachman Singh Susan van der Slot Niet op de foto: Chan Nirmalsingh (contactpersoon Bewonersplatform. Voorzitter a.i. Bestuur) Na het leggen van de benodigde contacten en overeenstemming met de Gemeente en het Bewonersplatform, zijn we nu zover dat de eerste wijkkrant van Wateringse Veld een feit is. We stellen samen met het Bewonersplatform een redactie- statuut op, dat de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden goed regelt. We zoeken nog uitbreiding van ons redactieteam (waarover elders meer in dit blad). Dus meldt u aan, als u daar voor voelt, ook als u er niet al te veel tijd aan kwijt wilt zijn (we hebben de coördinatie zo georganiseerd, dat uw bijdrage in het grotere geheel kan worden opgenomen). Evenals het Bewonersplatform, wordt de wijkkrant ondersteund door Stichting BOOG, in de personen van Marjo Hiemstra en Neeltje Dijkstra. Wijkcentrum Wateringse Veld Stichting Welzijn Escamp (SWE) Laan van Wateringse Veld CJ Den Haag Tel.nr: Seniorenloket Escamp Tel.nr: Ma. t/m Vr. van uur Wijkbus Wateringse Veld Tel.nr.: Politie Wijkteam Wateringse Veld Middenweg 129, 2548 VE Den Haag Tel.nr.: Wijkteamchef: Dhr. Jan v.d. Laan 112 Als elke seconde telt Algemeen nr.: (24-uur) Bureau Beresteinlaan: (24-uur) Meld Misdaad Anoniem: Brandweer Den Haag Tel.nr.: Citytec (openbare verlichting) Tel.nr.: Kindertelefoon: (gratis) Stadsdeelkantoor Escamp Genemuidenstraat 208 Tel.nr.: Gemeentelijk Contactcentrum (Algemene meldingen/klachten): Tel.nr.: LAGE VELD Gezondheidscentrum Lage Veld Middenweg 157, 2548 VE Den Haag Tel.nr.: Faciliteiten: Huisartsen, Fysiotherapie, Logopedie, Psycholoog, Verloskundigen Huisarts van der Wal Londensingel 110, 2548 VM Den Haag Tel.nr.: (vlg. afspr.) Bij spoed:tel.nr.: Doktersnachtdienst: Apotheek Lage Veld Laan van Wateringse Veld BZ Den Haag Tel.nr.: Geopend Ma. t/m Vr uur op woensdag tot uur Apothekersrsnachtdiensten Bronovo: Tel.nr.: uur en het weekeinde Leyenburg: Tel.nr.: Ma. t/m Vr uur Za. & Zo uur Buitenpolikliniek Leyenburg Dublinweg 1, Tel.nr.: Fac.: Bloedprikken + div. specialisten Informatiecentrum Wateringse Veld Laan van Wateringse Veld BR Den Haag Tel.nr.: Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld Tomatenlaan 10, 2548 AJ Den Haag Tel.nr.: Dierenkliniek Wateringse Veld Treslonglaan 90, 2548 RP Den Haag Tel.nr.: St. Dierenambulance: De Wijs: Tel.nr.: HOGE VELD Gezondheidscentrum Hoge Veld Oosteinde 70, 2548 AM Den Haag Tel.nr.: Faciliteiten: Huisarts: Dhr. M.H. Schuring, (spoed: Tel.nr.: ) Fysiotherapeut, Diëtiste, Consultatiebureau, Opvoedkundig steunpunt, Wijkverpleegkundige Lloyds Apotheek Oosteinde 70, 2548 AM Den Haag Tel.nr.: Geopend: Ma. t/m Vr uur Centrum voor Tandheelkunde Sir Winston Churchilllaan ST Rijswijk Tel.nr.: Spoednr.: Nieuwe patiënten zijn van harte welkom! Indien u van mening bent dat ook úw gegevens op de sociale kaart thuishoren: Laat het ons weten! Nr. 1 APRIL

4 Jongerenproject In volgende edities zal het Jongerenwerk van de Stichting Welzijn Escamp (SWE) ook aan de orde komen; over wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze werken etc. Dit artikel beperkt zich echter tot één, voor de wijkkrant wel héél belangrijk onderwerp: het JONGEREN PREVENTIE TEAM. Behalve dat er altijd wel Nieuws uit dit team te melden is, kan dit jongerenproject bij de redactie van deze wijkkrant rekenen op veel waardering. Niet alleen omdat het een bijzonder goed initiatief van uit de jongeren zelf is, maar óók (en vooral, zegt de redactie eerlijk) omdat zíj ieder kwartaal, deze wijkkrant in úw brievenbus bezorgen. Als u als lezer wel in Wateringse Veld woont, maar deze krant niet in uw brievenbus, maar elders heeft gevonden, laat het de redactie dan weten (zie Colofon voor gegevens). Zeker bij de start van deze wijkkrant kan het natuurlijk zo zijn dat uw brievenbus over het hoofd is gezien en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Doordat dit project door de jongeren zelf breed gedragen wordt én onderdeel uitmaakt van het werk van Jongerenwerker Nick Baggerman, kunt u rekenen op een serieuze verspreiding. Nick Baggerman, die al in Wateringse Veld werkte vóórdat er faciliteiten waren, heeft zowel de wijk als de jongeren zien groeien. Vanaf eind 1999 kwam hij als jongerenwerker de wijk ín met zijn bus (nou ja, busje in het begin) en maakte zo contact met de doelgroep. Inmiddels werkt hij samen met diverse instanties, vrijwilligers en natuurlijk zijn collega s van de SWE en heeft nu het Jongeren Preventie Team in Wateringse Veld op de kaart gezet: ongeveer 30 jongeren tussen de 14 en 23 jaar sparen op deze manier hun vakantie (zomerkamp) bij elkaar. Door het doen van klussen verbeteren zij de leefbaarheid in de wijk. Behalve het bezorgen van de wijkkrant in Wateringse Veld zijn zij momenteel veel op de Leyweg aan de slag, met name op de zaterdagen (en zondagen) temidden van het winkelend publiek. Ook vegen zij regelmatig de parkeerplaatsen bij flats aan de Laan van Wateringse Veld schoon waarvoor een afspraak met een woningcorporatie is gemaakt. De bedoeling is dat hun werk in Wateringse Veld nog gaat toenemen. Het Bewonersplatform, de winkeliersverenigingen, organisatoren van buurtfeesten e.d. kunnen een beroep op ze doen, waardoor deze organisaties geen dure beroepskrachten hoeven in te huren. Vraag en Aanbod moeten hier dus nog gestructureerder op elkaar afgestemd worden. Dit kan pas goed als zij voldoende bekendheid in de wijk genieten, dat heeft dus enige tijd nodig. Zij lopen op dit moment 1x per 2 weken op vrijdagavond rond, zonder dat nog duidelijk is dat het hier om het Jeugd Preventie Team gaat. Er wordt nog naar herkenbaarheid gezocht, dit alles in samenwerking met de politie. Zij zullen andere jongeren positief motiveren en aanspreken op hun gedrag, als dat nodig is. Jongeren die nog geen deel uit maken van dit team en daar wel voor voelen kunnen bellen met de SWE, tel en vragen naar Nick Baggerman. 5 JAAR een begrip in het Wateringse Veld en daarbuiten Algemene Dansvorming (vanaf 4 jaar) Tap Jazz/Streetdance Show/Musical Interstate Workout 16+ Irish Dance It s Boys Time Dans Mix 25+ Jazz Klassiek INTERSTATE DANS STUDIO Wenenweg 4 (hoek L. v. Wateringse Veld) 2548 TX Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Positieve Graffiti! Heb jij ook zin om te dansen? Maak een afspraak voor een proefles! Samen met de ervaren graffiti-kunstenaars Patrick en Marcel (ADO) maken kinderen uit de wijk en uit de flat een graffiti in de kelder van de flat aan de Laan van Wateringse Veld. Deze vele meters lange muurschildering bevindt zich in de keldergang van de flat tussen de Wenenweg en Tallinnhof en heeft als thema: Onderwater-Wereld. Dit project werd door verschillende sponsors mogelijk gemaakt in samenwerking met Trix van project Ksieje en Maaike Frankena van de SWE. In volgende edities zullen we zeker nog van dit team horen! 4 WIJKKRANT Wateringse Veld

5 Gemeente Den Haag, dienst OCW Onderwijs, Cultuur en Welzijn maar ook sport, integratie en maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Beste bewoners, Graag wil ik mij aan u voorstellen als OCW-wijkcontactpersoon voor Wateringse Veld. Mijn naam is Angelique Schipper en ik ben 41 jaar. Naast mijn gezin met twee kleine jongens van twee en vier jaar, werk ik vier dagen per week voor de gemeente Den Haag. In mijn vrije tijd ben ik bezig met het ontwikkelen van een eigen website met kinderliedjes. Drie jaar heb ik voor het stadsdeel Escamp gewerkt als voorpost voor de dienst OCW samen met de integratiebeleidsmedewerker. Dat hield in dat we de schakel vormden tussen het beleid van OCW op het Stadhuis en de uitvoering in Escamp. Eind 2004 is Escamp proefgebied geworden voor onze dienst om de aansturing van het welzijnswerk verder te deconcentreren. Dat betekent dat niet langer vanuit het stadhuis de aansturing van het welzijnswerk plaatsvindt, maar in het stadsdeel zelf door een OCW Escampteam. Er zijn nu vijf OCW-medewerkers voor Escamp waardoor het mogelijk is geworden om niet op stadsdeelniveau (Escamp is bijna zo groot als Maastricht) te coördineren, maar op wijkniveau. Ik heb toen aangegeven dat ik mij graag wilde inzetten voor de wijken Wateringse Veld en Morgenstond. Samen met St. Welzijn Escamp (denk hierbij aan het wijkcentrum) en St. Boog (denk hierbij aan opbouwwerkers die initiatieven van bewoners en het bewonersplatform helpen ondersteunen) probeer ik mee te bouwen aan een goed en prettig leefklimaat in Wateringse Veld. Als wijkcontactpersoon wil ik mij met name inzetten om de communicatie met u als bewoners te verbeteren en uw initiatieven waar mogelijk te ondersteunen. Als u aan het bewonersplatform laat weten wat uw ideeën, wensen en klachten zijn voor Wateringse Veld zal ik op mijn beurt St. Boog en de St. Welzijn Escamp ondersteunen om samen met het bewonersplatform hiermee aan de slag te gaan. Bewonersplatform: tel.nr.: Angelique Schipper: tel.nr.: Algemene meldingen/klachten kunt u altijd melden via het gemeentelijk contactcentrum, tel.nr.: Leuke en educatieve web-links voor kinderen Tips welkom! Gemeentelijke Diensten Het algemeen telefoonnummer van de gemeente is: Burgerzaken Voor vragen over burgerzaken zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen en het verwerken van aangiften van geboorte en verhuizing belt u Grofvuil Wilt u een afspraak maken om uw grofvuil te laten ophalen, dan kunt u direct bellen met de Grofvuillijn, telefoon Milieuklachten Voor een milieuklacht zoals geluids- of stankoverlast door een bedrijf of een milieucalamiteit kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de Milieuklachtentelefoon op nummer Stadsbeheer incl. parkeren Kunt u het antwoord op vragen over afval, milieu, leefomgeving, groen, maar ook over verkeer, parkeren en andere Stadsbeheerzaken niet op onze website vinden? Belt u dan Advies & Informatie Voor informatie over sociale voorzieningen belt u met: Bedrijvenbalie De Bedrijvenbalie kunt u tijdens werkdagen van 9.00 uur tot uur telefonisch bereiken om informatie in te winnen of een afspraak te maken. Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken en is de Bedrijvenbalie per fax of bereikbaar. Telefoon: of of , fax: , adres: Belastingen Wilt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, een betalingsregeling, de WOZ-beschikking of de aanslag onroerende-zaakbelasting/rioolrecht eigenaren dan kunt u bellen naar het algemene informatienummer, Via een keuzemenu kunt u voor een van deze items kiezen. Tussen uur en uur kunt u op dit nummer ook een medewerker van de Gemeentelijke Belastingdienst persoonlijk aan de lijn krijgen voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen. ContactCentrum Voor overige vragen over de dienstverlening van de gemeente kunt u bellen met het gemeentelijk ContactCentrum, telefoon Het gemeentelijk ContactCentrum is iedere werkdag van tot uur bereikbaar. Wethouder Pierre Heijnen, coördinerend wethouder voor het stadsdeel Escamp, houdt maandelijks spreekuur in het stadsdeelkantoor Escamp over onderwerpen die betrekking hebben op dit stadsdeel. Adres: Genemuidenstraat 208. Het spreekuur is iedere eerste woensdag van de maand van 9.00 tot uur. U kunt telefonisch een afspraak maken via het stadsdeelkantoor ( ). Nr. 1 APRIL

6 STICHTING BOOG MARJO HIEMSTRA: Mijn naam is Marjo Hiemstra, werkzaam bij Stichting Boog en ik ben sinds begin februari 2005 als wijkadviseur werkzaam in Wateringse Veld. Stichting Boog werkt in opdracht van overheid, bewonersorganisaties en instellingen in alle delen van Den Haag en dus ook in Wateringse Veld. Medewerkers van Stichting Boog hebben kennis van de samenleving en met de vele contacten die we hebben in het werkveld stelt dit ons in staat knelpunten of situaties die verandering behoeven in vroeg stadium te signaleren. We brengen die situaties onder de aandacht en natuurlijk nemen klanten (bijvoorbeeld wijkbewoners) ook het initiatief als zij met ongewenste situaties geconfronteerd worden. Medewerkers beschikken over een uitgebreid netwerk en ondersteunen veel bewoners- en migrantenorganisaties; worden ingeschakeld bij het oprichten van bewonerscommissies, die meewerken aan het beheer van wooncomplexen; helpen de toekomstige huurders van nieuwbouw deel te nemen aan discussies in bouwteams en helpen eigenarenbewoners met renovatieplannen voor hun woningen. Op dit moment bestaan mijn werkzaamheden voornamelijk uit het opzetten van een nieuw bewonersplatform, de realisatie van de wijkkrant die nu voor u ligt en de ondersteuning bij diverse organisaties. Er speelt veel in deze wijk en ik nodig u dan ook van harte uit om met uw vragen, klachten, opmerkingen of tips bij mij te komen zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Een spreekuur in de wijk is op dit moment nog niet mogelijk te realiseren. Mocht u mij willen spreken dan kunt u mij mailen of een briefje achterlaten in het wijkcentrum (tav van wijkadviseur Wateringse Veld). Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Vermeld wel duidelijk uw vraag/klacht of opmerking en uw persoonlijke gegevens. STICHTING BOOG NEELTJE DIJKSTRA: Mijn naam is Neeltje Dijkstra. Ik ben werkzaam bij Stichting Boog, een organisatie die zich richt op de ondersteuning van bewonersgroepen. Een deel van mijn taken is het administratief ondersteunen van het Bewoners Platform Wateringse Veld, dat betekent dus dat ik de uitnodigingen voor vergaderingen verstuur en notuleer bij de vergaderingen. Eigenlijk alle administratieve rompslomp van een bewonersorganisatie neem ik voor mijn rekening. Daarnaast behoort het tot mijn werkzaamheden om kleine bewonersgroepen in de wijk ondersteuning te verlenen en te adviseren. In dit kader ben ik betrokken bij de tot stand koming van de wijkkrant Wateringse Veld. Ik werk nauw samen met mijn collega Marjo Hiemstra en de medewerkers van het Wijkcentrum Wateringse Veld aan de Laan van Wateringse Veld 392. In 2004 was ik al werkzaam in Wateringse Veld op het project Web in de Wijk. In dit project werd de bewoners de mogelijkheid geboden om met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkelde software een eigen website te bouwen. Het project is gestopt, maar we hebben nog steeds de beschikking over de software voor Wateringse Veld en als bewoners hiervan gebruik willen maken om voor de wijk relevante informatie op een site te zetten, ben ik nog steeds beschikbaar om hen hierbij behulpzaam te zijn. De software kunnen zij vinden op U kunt ook contact met mij opnemen (zie gegevens hieronder). In mijn vrije tijd studeer ik cultureel maatschappelijke vorming op de Hogeschool InHolland. Een opleiding die heel goed aansluit bij mijn werkzaamheden. Marjo Hiemstra, Tel.nr. : Wijkcentrum: zie sociale kaart Neeltje Dijkstra, Tel.nr. : WIJKKRANT Wateringse Veld

7 Hemelwaterfeest 21 augustus 2004: Hemelwaterfeest voor alle bewoners van Wateringse Veld; de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld kondigde in de zomer van 2004 aan: Hemelwaterfeest: Ode aan het water. Een impressie van die dag: Die nacht daarvoor nog, liet de natuur het nog even duidelijk weten: het water komt van boven! Hevige onweersbuien boven Wateringse Veld zorgden ervoor dat er aan het begin van deze feestdag nog flink wat extra hemelwater in en op de Grote Waterwerken terecht kwam en hoewel deze neerslag op zich noodzakelijk is - denk je toch: het feest moet natuurlijk niet letterlijk in het water gaan vallen! Het bleef inderdaad de hele middag spannend; af en toe een donkere wolk met een bui en dan ineens weer de stralende zon; kortom, echt Nederlands weer in een Haagse wijk! Het programma voor deze middag was minstens net zó afwisselend: Muziek, de opening, nog meer muziek, allerlei activiteiten op en rond het water in een gezellige sfeer. De brandweer, die met oude brandweerauto s de Bovendijk een nog levendiger aanzien gaf, bracht ook het water nog eens extra tot leven, waardoor de watertafels een nog indrukwekkender decor van de Ode aan het (Hemel)water werden. Het podium dat, geheel in stijl op het water dreef, werd omringd door toeschouwers in waterfietsen en boten, op vlotten (ter plekke gebouwd) of zelfs zwemmend in het Hemelwater, waardoor ook de bewoners zelf deel uitmaakten van het schouwspel! De drakenbootrace en het optreden van Dewi maakten het spektakel helemaal compleet. Het muzikale optreden van onze eigen wijkteamchef Jan van der Laan, samen met een collega, was een onverwachte toegift! Red.: onze agent heeft talent! Noot: het Bewonersboek waagt een blik in de toekomst: Nieuwjaarsdag 2032: In Wateringse Veld begint traditioneel om middernacht een spectaculaire multimediashow met beeld en geluid die zicht afspeelt boven het Hemelwater. Wie weet, ligt er tussen nu en 2032 inderdaad nog menig bewonersfeest in het verschiet en bereiken we in 2032 zo n multimediashow! Het Waterlandsingelteam werd tweede. GEZOCHT: Redactieleden Zoals elders in dit blad is aangegeven zijn wij een team van bewoners/vrijwilligers, die samen de redactie van dit blad vormen. We zijn nog op zoek naar mede-redactieleden. Dus als u: op verschillende manieren de oren en ogen van de wijk wilt zijn door: - zich bezig te houden met ingezonden brieven - signalen uit de wijk (bijv. uit bewonersverenigingen) op te pakken of door: incidenteel een journalistieke aankondiging en/of verslag van een wijkgebeurtenis wilt maken: MELDT U AAN! Wij zijn wij op zoek naar: - een Web-Master - een Advertentie-Werver Platformleden Actieve bewoners: Vind je ook dat de bewoners van Wateringse Veld invloed moeten hebben op beslissingen die hun eigen leefomgeving aangaan? Een representatief, actief en positief platform is een voorwaarde om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen. Om er zo n platform van te maken hebben we jullie nodig. Enthousiaste bewoners die zich enkele uren in de week willen inzetten voor hun eigen wijk. We kunnen extra mensen gebruiken voor de commissies en voor het bestuur. 23 mei zijn er bestuursverkiezingen. Het interim bestuur roept hierbij iedereen die interesse heeft op om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Ook bewoners die zich willen inzetten voor een van de commissies zijn van harte welkom. Neem eens vrijblijfend contact op met het interim bestuur. Want het Bewonersplatform, dat ben je zelf. Nr. 1 APRIL

8 Haagse Ontmoeting Op 24 november 2004 werden s-avonds, op initiatief van B&W, overal in de stad bijeenkomsten georganiseerd om de samenhang in de stad te verbeteren en burgers de kans te geven over hun gevoelens en ervaringen te praten. Dit initiatief heeft inmiddels op 30 maart een vervolg gekregen, waarover in de volgende wijkkrant meer (red.) De bijeenkomst op 24 november werd bezocht door 15 mensen, waarvan ongeveer de helft was verbonden aan instellingen. Punten die aan de orde kwamen: De toegenomen spanningen in de samenleving tussen Nederlanders van autochtone en allochtone (met name islamieten) afkomst. Het is een onderwerp van gesprek op basisschool de Vijver, met name in de bovenbouw. Ook hebben mensen ermee te maken op hun werk. Of overal, zoals een bewoonster zegt: Ik ben mij meer dan ooit bewust van mijn Marokkaanse achtergrond. Ik moet over alles een mening hebben; mij als het ware voortdurend verantwoorden. De aanwezigen zijn van mening dat de media een belangrijke rol hebben in het polariseren. Alles wordt in de context van tegenstellingen geplaatst; relatief kleine gebeurtenissen worden uitvergroot. De situatie in de wijk Wateringse Veld wordt echter als relatief gunstig beoordeeld. Het is een vrij gemêleerde wijk, waar het percentage mensen van allochtone afkomst relatief beperkt is. Onder jongeren mixen de verschillende culturen zich, volgens het jongerenwerk, redelijk goed. Er gebeurt misschien wel eens wat tussen bewoners met verschillende etnische achtergronden, maar er is geen sprake van racisme o.i.d. De aanwezigen vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een leefbare wijk waarin de verstandhouding tussen de mensen goed blijft. Daarbij beseft men dat er in een nieuwe wijk als Wateringse Veld volop kansen liggen. Communicatie is het sleutelwoord. Als vormen worden genoemd: het organiseren van buurt- of straatfeesten; het opzetten van een wijkkrant en, natuurlijk, de wijk-website; activiteiten in het nieuwe wijkcentrum en dergelijke. Ook zijn er wel twijfels: Je hoort van kinderen dat er thuis negatief gesproken wordt over andere bevolkingsgroepen. Hoe kom je met de ouders in gesprek. En: In deze wijk wonen veel tweeverdieners; die hebben geen tijd om in hun woonomgeving te investeren. Niettemin kan er veel zinvol werk worden verricht. Het jongerenwerk werkt aan het opzetten van een jongerenpreventieteam, waarbij jongeren in samenwerking met politie en bewoners een oog in het zeil houden in plaats van zelf overlast te bezorgen. Over deze bijeenkomst zijn de aanwezigen te spreken; het is een goed initiatief. De opkomst valt weliswaar tegen, maar het zou er ook het gevolg van kunnen zijn dat het in Wateringse Veld relatief goed gaat. Verschillende aanwezigen spreken als slotwens uit dat deze bijeenkomst, in de een of andere vorm, een vervolg krijgt. (Red: over het vervolg op 30 maart meer in de volgende editie!) Burgerconsultatie: Welzijnswerk in de nabije toekomst (2006): Deze avond vond op 17 februari plaats onder leiding van Angelique Schipper (OCW) in het nieuwe Wijkcentrum Wateringse Veld en gaf aan de bewoners ook de gelegenheid hun visie op de huidige omstandigheden te geven. Voorafgaand gaf Let Belt (teammanager SWE (Stichting Welzijn Escamp) voor Wateringse Veld) een overzicht van de teamvisie van de SWE. Uiteraard was er deze avond aandacht voor de Jongeren, een steeds groter wordende groep in deze nieuwe wijk, waarop ingespeeld moet worden. Een aantal projecten voor jongeren kwamen aan de orde, zoals het Graffitiproject, de Skate-aanleiding/sportpoint, en het Jongerenproject. Ook aandachtspunten vanuit de scholen zelf kwamen aan de orde, waaronder de behoefte aan een goede, brede aanpak. Wat er verder aan de orde kwam vanuit bewoners: Achterblijvend Openbaar Vervoer Beboeten van gedrag dat tot zwerfvuil en hondenpoep leidt, tevens onderzoeken: mogelijke herstart van de werkgroep Hondenbeleid Veiligheid: o.a. Verlichting, Verkeer, etc. (herstart werkgroep Verkeer?) In de hele wijk zijn speelvelden en wandelpaden niet bruikbaar door het teveel aan regenwater in combinatie met (o.a.) het gebruik van gravel, het snel drassig worden en het laten staan van onkruid. (Red: hierover heeft inmiddels een flinke groep kinderen samen met Maaike Frankena van het Jongeren/Kinderwerk SWE een brief aan de dienst Stadsbeheer gestuurd.) De foto illustreert de situatie: Geconcludeerd werd dat een totaal-visie op voorzieningen lijkt te ontbreken; met name voorzieningen (óók voor ouderen) en bereikbaarheid in de gehele wijk dienen steeds punt van aandacht te zijn. Huidige situatie: Er zijn budgetten voor wijkcentrum, opbouwwerk en platform/wijkkrant, daardoor kunnen ook daadwerkelijk 1 á 2 x per jaar bewonersavonden georganiseerd worden waarbij alle diensten uitgenodigd worden en zaken aan de orde kunnen worden gesteld. Er is nu een goed afstemmingsoverleg, waar knelpunten worden teruggekoppeld en worden opgelost. (red.: zie artikel OCW-Angelique Schipper in deze wijkkrant.) red.: LAATSTE NIEUWS OVER HET VOETBALVELD: het opknappen van het speelveld staat nu op korte termijn op de agenda; tijdens en na de werkzaamheden een korte periode: niet voetballen daar! 8 WIJKKRANT Wateringse Veld

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015 de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Evaluatie en ondertekening Plan van Aanpak

Evaluatie en ondertekening Plan van Aanpak 2015 Verslag 8 september 2015 Evaluatie en ondertekening Plan van Aanpak Welkom. René Baron, stadsdeeldirecteur Escamp, heet alle aanwezigen van harte welkom op het Roemer Visscher College. René is zeer

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen:

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen: Overlast 1 Waar mensen samen wonen kan het voorkomen dat er irritaties groeien door overlast. Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprekje al.

Nadere informatie

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website: (binnenkort op het web)

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website:  (binnenkort op het web) Jaarplan 2016. Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: info@wijkplatformstadsdennen.nl Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl (binnenkort op het web) Theoretische budget wijk Stadsdennen: Peildatum is 15

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Advies Buurtconciërges

Advies Buurtconciërges Advies Buurtconciërges juni 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In mei 2011 is Nijestee haar tiende BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE

WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE U bent 1 van de eerste bewoners van de nieuwe wijk westergouwe. Aan u als pionier daarom een hartelijk welkom! Verschillende partijen werken aan de bouw, onderhoud en beheer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur aan jongeren

Tijdelijke verhuur aan jongeren Ik voel me hier erg thuis. Tijdelijke verhuur aan jongeren Dudok Wonen verhuurt leegstaande woningen in de Bloemenbuurt tijdelijk aan jongeren. Dit is belangrijk voor de goede sfeer in de buurt en het

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Wijkanalyse Leefbaarheid

Wijkanalyse Leefbaarheid Onderzoeken Politiecijfers Leefbarometer VROM Straatgesprekken Wijkinitiatief Buurtagenda Communicatiemiddelen website en wijknieuws Sociale kaart Wijkspreekuur Wijkanalyse Leefbaarheid Themabijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Wijkjaarvergadering 2012

Wijkjaarvergadering 2012 Wijkjaarvergadering 2012 Stichting Wijkbelangen Angerenstein 1 maart 2012 Wijkjaarvergadering 20.00 20.45 uur Terugblik 2011 Begroting 2012 Agenda Terugblik 2011 Werkgroep kinderen Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen?

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Baston Wonen informatie U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Overlast Beter een goede buur... U wilt graag prettig wonen in een buurt

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Fonds Leefbaarheid. dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid. In deze brochure leest u hier alles over. U woont graag plezierig

Fonds Leefbaarheid. dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid. In deze brochure leest u hier alles over. U woont graag plezierig Fonds Leefbaarheid Lekker leven? Met het Fonds Leefbaarheid! Als we nu eens buiten kunnen zitten met dat mooie weer Een zitje bij ons woongebouw. Misschien zelfs extra verlichting! Gezellig samen een praatje

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

1 4 1 2 3 4 De kapper bij u in de buurt. Op afspraak voor u geopend van maandag t/m vrijdag. Ik garandeer u kwaliteit, een goede service en betaalbare prijzen. Knippen... 14,00 Föhnen... 14,00 Permanent

Nadere informatie