Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart"

Transcriptie

1 NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging Netwerken Zoetermeer steeds ondernemend!/? Zoetermeer voert als slogan Steeds ondernemend!. De Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ wil u de gelegenheid bieden om zèlf te checken of deze vlag de lading dekt. Daarom treft u in deze editie van RVOZ-Nieuws informatie aan waarmee u mogelijk uw huidig oordeel kunt bijstellen. U treft o.a. informatie over Het onderzoek De Kracht van de Ondernemer over innovatie in Zoetermeer. (Zoetermeer springt er positief uit in de regio. Bravo collegaondernemers en gemeente!); Conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek Zoetermeer ICT-stad ; De stand van zaken rondom het Aardgasvulstation, Kwadrant, Cadenza, de Culturele As; Interviews waarin ondernemers vertellen waarom zij met hun bedrijf in Zoetermeer zijn gevestigd; Een interview met de winnaar van de Ondernemersprijs Haaglanden; Een boeiend betoog over stadspromotie en citymarketing; Een pleidooi van MKB-Haaglanden voor regiomarketing;. en nog veel meer! De RVOZ biedt u informatie over relevante ontwikkelingen in Zoetermeer. Zodat u Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart hier goed kunt ondernemen en u zich in Zoetermeer thuis voelt. In mijn column op pagina 3 tracht ik u van het belang van de Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ te overtuigen. Ik adviseer u: sluit u aan! telefoon , Johan Burger, voorzitter RVOZ Contributie RVOZ is mogelijk véél lager dan u verwacht. Zie de tarieven op pagina 14. Cadenza is de uitbreiding aan de oostkant van winkelgebied Stadshart. Voorheen was op het terrein de Prins Willem Alexander Hal (PWA-hal/ijshal) gesitueerd. Dit gebied wordt ook wel Centrum Oost genoemd. Wonen, werken, winkelen Cadenza is de laatste grote uitbreiding van het Zoetermeerse Stadshart. Het plan bestaat uit drie elementen: wonen, werken en winkelen met een exclusieve uitstraling. Cultuur is een belangrijk onderdeel van Cadenza omdat de bestaande bioscoop Utopolis en het Stadstheater moeten worden geïntegreerd. Ook worden in twee karakteristieke woontorens van ongeveer 90 meter hoog circa 200 huur- en Lees verder op pagina 2 Op het voormalig terrein van de Prins Willem Alexander Hal (PWA-hal) zal Cadenza, de oostelijke uitbreiding van het Stadshart, verrijzen.

2 Vervolg van voorpagina koopappartementen gerealiseerd. Aan de meest oostelijke zijde van het plan Cadenza komt een markant kantoorgebouw met een vloeroppervlak van ruim m² voor flexibele, eigentijdse kantoorruimten. Cadenza realiseert in totaal 850 parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en kantoorpersoneel, in drie verschillende parkeergarages. Parkeren kan direct onder de woning, de supermarkt of het kantoor. De aanrijroute voor auto s is via de Europaweg/Italiëlaan. Regiofunctie Zoetermeer-centrum heeft een regiofunctie die regelmatig door andere winkelcentra in de provincie Zuid-Holland onder druk wordt gezet. De groei van het Stadshart door de realisatie van Cadenza komt niet alleen tegemoet aan de Zoetermeerse bevolkingsgroei, maar zorgt ook voor behoud en versterking van de regiofunctie. De uitbreidingen moeten een adequaat antwoord zijn op de vernieuwingen van andere winkelcentra, zoals Leidschenhage en In de Bogaard. In totaal biedt Cadenza m² winkelruimte. Deze wordt verdeeld over verschillende units die flexibel zijn in te delen. In een van de grootste winkelunits komt een grote supermarkt. Het Stadshart biedt tot nu toe vooral ruimte aan winkels maar met de uitbreiding van Cadenza, komt er meer ruimte voor horeca en leisure. In totaal is hiervoor tot m² vloeroppervlak gepland. Het totale winkeloppervlak van Zoetermeer bedraagt meer dan m², verdeeld over ruim 500 winkels. Er is een beperkt aanbod direct verhuurbare ruimte. Procedure en status In het tweede kwartaal van 2007 is het bestemmingsplan als voorontwerp in procedure gebracht en daarmee is de inspraaktermijn begonnen. Op maandag 18 juni 2007 heeft er een inspraakavond plaatsgevonden in het Stadstheater en het bestemmingsplan heeft t/m 16 juli 2007 bij afdeling publiekszaken ter inzage gelegen. Voor de feitelijke bouw van het project is, gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan en de bouwaanvraag die de ontwikkelaar indient, een zogenaamde artikel 19 procedure doorlopen. De bouw van Cadenza start naar verwachting medio 2008 en duurt ruim twee jaar. Naar verwachting kunnen in 2010 de eerste sleutels van de appartementen worden uitgereikt en de eerste winkels en cafés hun deuren openen. Kwadrant: de tweede toegangspoort van Zoetermeer Aan de oostzijde van Zoetermeer, rondom het in 2003 aangelegde Prinses Maximaplein (rotonde Oostweg Australiëweg) bevindt zich het gebied dat het Kwadrant wordt genoemd. Het westelijk gedeelte van het kwadrant wordt algemeen beschouwd als een tweede toegangspoort tot Zoetermeer. Het is een belangrijke reden dat de gemeente met goed doordachte en breed gedragen plannen aan de slag gaat! Wethouder Bé Emmens noemt als belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van het Kwadrant het creëren van een markante omgeving en gebouwen langs de hoofdwegen en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Hoogbouw van Cadenza zal de skyline van het Stadshart een ander aanzicht geven. Ontwikkelingscompetitie In het gebied tussen de Oostweg, de Van der Hagenstraat, de Edisonstraat en de Franklinstraat wil de gemeente een toonaangevende voorziening met leisure tot stand brengen, zo mogelijk in combinatie met bedrijvigheid en wonen. De oppervlakte van het te ontwikkelen gebied is circa 10 hectare. Om de kansen die dit gebied biedt optimaal te benutten, heeft de gemeente in zomer 2004 een ontwikkelingscompetitie gestart. Een speciale toetsingscommissie beoordeelde dertien serieuze ideeën en op basis hiervan zijn vijf partijen uitgenodigd om de ingediende ideeën verder uit te werken. Uiteindelijk kwam Dura Vermeer Vastgoed als beste uit de beoordeling. Echter, om tot de door de gemeente gewenste ontwikkeling te komen, moest Dura Vermeer het plan wijzigen. In de plannen van Dura Vermeer was onder andere voorzien in de bouw van een bioscoop, casino, partycenter, hotel, leisure en woningbouw. Pagina 2 - nummer 4 / december 2007

3 Tweede aansluiting Zoetermeer op de A12 In 2008 wordt de verlengde Australiëweg in oostelijke richting, langs de noordrand van het Van Tuyllpark, via de N209 / Nieuwe Hoefweg aangesloten op de A12. Hierdoor krijgt het Kwadrantgebied een snelle verbindingsroute naar de A12. Plannen ter discussie Ook het plan van Dura Vermeer Vastgoed heeft de eindstreep niet gehaald. Op verzoek van het college is er opnieuw gestudeerd op de locaties rond het Maximaplein. Een eerste behandeling van de visie van het college in de raadscommissie heeft nog niet tot een besluit geleid. Binnen de Zoetermeerse politiek zijn, behalve bijval, ook kritische geluiden te horen zoals meer groen, iets moois, iets bijzonders en zijn er zorgen over geluidsoverlast. Huidige status Over de huidige status geeft wethouder Emmens aan: Het college heeft haar nieuwe visie op het gebied, inclusief het Van Tuyll Sportpark, gereed en deze wordt in december in de raad besproken. Gedacht wordt aan een modern bedrijventerrein en mogelijk een concentratie van autobedrijven op de plek waar de Oude Etam panden staan. Tuinvereniging Segwaert zal verdwijnen en zo mogelijk worden verplaatst naar een alternatieve locatie. Op de vrijkomende grond - ruim zes hectare - kunnen woningen worden ontwikkeld. Voorts komt er in het Van Tuyll Sportpark ruimte vrij. Het college wil onderzoeken of op deze plek mogelijkheden voor de ontwikkeling van aansprekende leisureen/of sportfuncties zijn. Van de voorzitter De enige echte De ouderen onder ons weten dat de RvHI en de OVZ jaren geleden zijn gefuseerd tot de RVOZ. De RVOZ is daarmee de énige ondernemersvereniging in Zoetermeer geworden (naast de winkeliersverenigingen). De RVOZ staat voor: Belangenbehartiging, Netwerken en Samenwerken. Ik schrijf het op, want met de regelmaat van de klok wordt de RVOZ verward met businessclubs, waarvan er meerdere zijn in Zoetermeer. Maar de RVOZ, die is letterlijk uniek! Door de fusie destijds is de RVOZ het enige centrale aanspreekpunt geworden voor de collectieve belangen van het MKB en grootbedrijf in Zoetermeer. Hiervoor hebben we concreet iedere twee maanden overleg met de wethouders van Zoetermeer. Dit overleg is erg constructief. Het werpt zijn vruchten af in een goed ondernemingsklimaat in Zoetermeer. Dat blijkt uit alles. Wij zijn er blij mee dat dit tevens leidt tot meer werkgelegenheid, een hoofdpunt van onze Sociaal Economische Agenda, speerpunt van beleid in Zoetermeer. In dit nummer van RVOZ-Nieuws is op compacte wijze het belangrijkste economische nieuws in Zoetermeer vermeld. Sinds het blad Economisch Bulletin van de gemeente er niet meer is, nemen we in overleg met de gemeente ook meer gemeentenieuws op. Dat wil zeggen, voor zover dat nieuws direct relevant is voor u als ondernemer. In de september-editie informeerden wij u reeds uitgebreid over de op handen zijnde oprichting van de Vereniging Noordelijke Bedrijventerreinen (mede op initiatief van de RVOZ, met een RVOZ-bestuurslid). Jongstleden 5 november is deze vereniging opgericht! Kortom de RVOZ is actief! Daardoor sluiten steeds meer ondernemers zich bij ons aan. Bent u nog geen lid van de RVOZ? U bent hartelijk welkom bij de enige èchte! En als er weer eens iets is, mail ons op Logisch toch! Johan Burger, voorzitter RVOZ Pagina 3 - nummer 4 / december 2007

4 Waar het bij De Culturele As om draait Als er in Zoetermeer één gebied is, waar ondernemers gewend zijn op hun tellen te passen, dan is het wel het gebied dat wordt aangeduid met De culturele as : het gebied rond de historische winkelstraat Dorpsstraat, de Dobbeplas en het Stadshart. Op 29 oktober jl. is in de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor dit gebied vastgesteld. Het oude centrum Nadat jaren achterheen de omzetten in de Dorpsstraat in het slop zaten ging het weer beter. Niet zo vreemd dus dat afgelopen jaar de Dorpsstraatwinkeliers het vertrek van kwaliteitssupermarkt Albert Heijn somber tegemoet zagen. Maar AH vertrok en Hoogvliet kwam ervoor in de plaats. Ook werd in het oude centrum een nieuwbouwproject ontwikkeld: Hovestein. Het biedt plaats aan een Rabobank-filiaal en nieuwe detailhandel en horeca. Ook worden er oude panden gesloopt waarvoor in de plaats een in de bouwstijl van 1850 gebouwd klein winkel- en wooncomplex terugkomt. Andere ontwikkelingen? Al jaren wordt gesproken over de positie van het Stadsmuseum en over eventuele herbestemming van de Nicolaasschool. Wanneer het Stadsmuseum van de Dorpsstraat naar de Dobbeplas verhuist, dan zou het gelijk ook een geheel andere opzet krijgen. Het museum zou dan een ontmoetingsplek worden waar ook kan worden gedebatteerd. En de Nicolaasschool? Inmiddels gaat de vastgestelde visie er vanuit dat de Nicolaasschool wordt gesloopt en plaats maakt voor vervangende nieuwbouw. Zoals bij alle projecten is er ook rondom de Dorpsstraat Zoetermeer. Culturele As angst voor voldoende goede parkeervoorzieningen. Met name de Dorpsstraatwinkeliers zijn bang dat er, bij de uitvoering van alle plannen rondom de culturele as, voor hun klanten te weinig parkeerplaatsen zouden zijn. Het zijn slechts enkele van de kansen en bedreigingen waar de ondernemers in het oude centrum, dat deel uitmaakt van de culturele as, mee te maken hebben. Dobbeplasgebied Inmiddels worden de discussies rond het oude centrum van Zoetermeer steeds meer toegespitst op de ontwikkelingen rond de Dobbeplas. Een brug over het water zou het moderne Stadshart met het oude stadshart verbinden. Dat plan is inmiddels van tafel. De gemeente heeft een nieuw plan gepresenteerd: een wandelboulevard rond het water zou beide centra moeten verbinden. Daarbij zou nieuwbouw worden gepleegd voor het Stadsmuseum en voor horeca en woningen. De Markt bij het Stadshart zou een gedaantewisseling ondergaan waardoor de warenmarkt die daarop plaatsvindt een lang gerekt lint van kramen zou worden. En de rand van de Dobbeplas? Die zou worden omgevormd tot stadsstrand. Inmiddels zijn ook voorstellen voor woningbouw op het Dobbe-eiland van de baan. Wethouder Pieter Smit RVOZ vroeg wethouder Pieter Smit waar het bij de culturele as nu nog om draait. Smit: Op 29 oktober 2007 is de stedenbouwkundige visie door de Raad vastgesteld, waardoor nu wordt aangevangen met het voorlopig ontwerp. Daarna zal het definitief ontwerp Stedenbouwkundig plan worden ontworpen. Worden ondernemers en omwonenden nog in verdere planvorming betrokken? Smit: Ja. De planvorming vindt plaats in het kader van een uitgebreid communicatie- en participatietraject. De omwonenden en betrokken actoren in het gebied worden goed geïnformeerd. Dit gebeurt via informatieavonden, participatiebijeenkomsten en schriftelijke informatieverstrekking. aldus Pieter Smit. Stadsmuseum in de Dorpsstraat. Kunst in de Dobbeplas. Pagina 4 - nummer 4 / december 2007

5 Aardgasvulstation voor auto s in Zoetermeer? Al geruime tijd wordt er in Zoetermeer gesproken over de komst van een aardgasvulstation voor auto s. Waarom is zo n station gewenst? En wanneer kunnen we een aardgasvulstation verwachten in Zoetermeer? Voor 12 december is door Stichting EREA een bijeenkomst gepland waarbij ondernemers gratis worden geïnformeerd over het rijden op aardgas in Zoetermeer. Verbetering luchtkwaliteit Joris de Jonge, projectleider van het onlangs gefuseerde energieagentschap van Delft en Zoetermeer, de Stichting EREA, motiveert de noodzaak van het aardgasstation als volgt: De zoektocht naar alternatieve brandstoffen is ingezet naar aanleiding van de toenemende problemen met de luchtkwaliteit in de regio. De grootste boosdoeners zijn stikstofoxiden en roetdeeltjes, voornamelijk afkomstig van het drukke wegverkeer. Omdat bij de verbranding van aardgas bijna geen stikstofoxiden en roetdeeltjes ontstaan, kan aardgas als motorbrandstof een grote bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit. Maar aardgas heeft nog meer gunstige eigenschappen. Aardgas is goedkoper dan benzine of diesel, de motoren zijn zeer stil en de distributie hoeft niet over de weg omdat Nederland beschikt over een fijn vertakt aardgasnetwerk in de bodem. De voordelen voor het milieu, de portemonnee en de veiligheid zijn voor de gemeente Zoetermeer redenen om het gebruik van aardgas als motorbrandstof te stimuleren. Investeren in aardgas Als fossiele brandstof is aardgas niet direct duur- zaam. Toch speelt aardgas een rol in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Dat komt omdat aardgas een voorstadium is voor het gebruik van biogas en op termijn waterstof. Zo kan relatief snel kan worden omgeschakeld naar waterstof wanneer de technologie daarvoor klaar is. De reden om nu al te beginnen met aardgas is omdat er nu al baat is bij deze brandstof. Ten opzichte van andere fossiele producten is aardgas de betere keus. Omdat de opvolgers van aardgas al in ontwikkeling zijn, is investeren in aardgas geen weggegooid geld. Integendeel, door nu over te gaan op aardgas wordt de overschakeling op echte duurzame brandstoffen versoepeld. Energie Agentschap In samenwerking met Stadsgewest Haaglanden en omliggende gemeenten wordt getracht om het zogenaamde kip-ei probleem te doorbreken. Hiermee wordt bedoeld dat vraag en aanbod op elkaar wachten. Niemand koopt een aardgasauto als er nergens een aardgasvulstation is, maar ook niemand begint met een aardgasvulstation als er geen aardgasauto s komen tanken! De oplossing wordt gezocht in het stimuleren van zowel vraag als aanbod. In Zoetermeer betekent dit dat de gemeente - waar mogelijk - het gemeentelijke wagenpark zal vervangen door aardgasvoertuigen. Daarnaast heeft de gemeente Zoetermeer aan EREA gevraagd om een locatie te zoeken voor een aardgasvulstation. Het EREA heeft hiervoor reeds contact gehad met lokale pomphouders en een aantal oliemaatschappijen. Het blijkt echter niet makkelijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vervolgens werd een vulstation op het terrein van de gemeentelijke reinigingsdienst overwogen. Dat plan is echter bevroren nadat bij autowascentrum Lansinghage interesse bestond voor het verkopen van aardgas en andere milieubewuste brandstoffen. De gebroeders Mos, de eigenaren van autowascentrum Lansinghage, hebben reeds enige tankstations in de regio en dus veel ervaring met de verkoop van motorbrandstoffen. De verkoop van aardgas en gedeeltelijk biologische brandstoffen zien ze als een methode om op hun wijze vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een uitdaging die ze met veel enthousiasme aanpakken. Informatiebijeenkomst 12 december Op dit moment zijn de procedures voor vergunningen reeds in gang gezet en worden de voorbereidingen voor de verbouwing getroffen. Hopelijk kan de verbouwing nog dit jaar beginnen. Of er nog dit jaar aardgas kan worden getankt is niet waarschijnlijk, maar in de eerste helft van 2008 moet zeker lukken. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met Joris de Jonge, Projectleider Stichting EREA, Autowascentrum Lansinghage heeft interesse in aardgasvulstation. Pagina 5 - nummer 4 / december 2007

6 BLOMSMA PRINT& SIGN Printen & kopiëren CAD plotservice CD/DVD reproductie Plastificeren Kleine- en grote oplage in kleur of zwart/wit Hoge kwaliteit en korte levertijden Gratis bezorging binnen Zoetermeer Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer Tel. (079) Benelux-Distributie Opslag Faciliteiten Speciaal Transport Als uw geld wegblijft, wat dan? Uitstaande vorderingen en aanmaningen kunnen heel wat hoofdbrekens kosten en slapeloze nachten veroorzaken. Wilt u minder administratie, minder zorgen, op tijd uw geld en meer tijd voor uw core-business? Overweeg dan uw incassotraject uit handen te geven. Met de DEBION Incasso Overeenkomst met Declaratievoorziening verzekert u zich van het gehele incassotraject. Voor een vast bedrag per jaar kunt u aanspraak maken op het buitengerechtelijke (minnelijke) traject en zo nodig het volledige gerechtelijke traject (dagvaarden, procederen, vonnis betekenen en beslagleggen). U koopt zo het kostenrisico voor ons honorarium volledig af. U heeft dus geen open eind situatie. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor BV biedt een landelijke dekking en is vooral actief in de regio s Westland en Haaglanden. Het kantoor incasseert geld bij wanbetalers, zowel bedrijven als particulieren. Het maakt deel uit van de Debiongroep en is o.a. aangesloten bij de Verenigde Vrije Gerechtsdeurwaarders Aequalis. Met een inningspercentage in 2006 van 93,4% kan gesteld worden dat het kantoor behoort tot de excellente top van deurwaarderskantoren in de regio. Download onze brochures op of neem direct contact met ons op. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor BV s-gravenzandseweg 4a 2291 PE Wateringen Telefoon Wij de zorgen, u uw geld Pagina 6 - nummer 4 / december 2007

7 Van Zoetermeer via N470 naar Delft? Nog even geduld! Tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam is de afgelopen jaren als gevolg van grootschalige woningbouw op de VINEX-locaties en de aanleg van bedrijventerreinen het wegverkeer sterk toegenomen. Gevolg is een toename van de verkeersdrukte in het tussen de A12 en A13 liggende gebied. Met het op 16 juli geopende N470 wegdeel Zoetermeer Rotterdam moet een eerste aanzet tot betere doorstroming zijn gerealiseerd. De N470 is echter nog niet helemaal compleet. Naar verwachting zal in april 2008 ook het westelijk deel richting Delft geopend zijn voor alle wegverkeer. Daarmee heeft Zoetermeer een nieuwe en veilige verbinding tussen Delft en Zoetermeer, met een aftakking naar Rotterdam. Ongetwijfeld zal deze weg voor veel Zoetermeerders bijdragen aan een prettiger woon- en werkklimaat. Mobiliteitsplan Zoetermeer Zoetermeer groeit. In de afgelopen 35 jaar ging de stad van naar inwoners. En de verwachting is dat we in 2009 op circa inwoners uitkomen. Voor het verkeer heeft deze groei enorme consequenties. Het huidige wegennet is immers al druk genoeg. Meer mensen betekent meer mensen die zich willen verplaatsen, zonder veel oponthoud. Dat vraagt dan ook om maatregelen in de komende jaren. ZoRo: sneller met de bus van Zoetermeer naar Rotterdam Vooruitlopend op een toekomstige spoorverbinding wordt, om de verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam met het openbaar vervoer te verbeteren, een hoogwaardige busverbinding gerealiseerd (ZoRo). De Om ervoor te zorgen dat Zoetermeer steeds bereikbaar blijft, ook in de toekomst, heeft de gemeente Zoetermeer het Mobiliteitsplan Zoetermeer ontwikkeld. Met het plan wordt tot 2011 zo n 40 miljoen geïnvesteerd in projecten die de bereikbaarheid van Zoetermeer ten goede komen. Een groot deel daarvan wordt gesubsidieerd vanuit het Mobiliteitsfonds van het stadsgewest Haaglanden. maatregelen die hiervoor nodig zijn, hebben tot doel de doorstroming van de bus op de Zuidweg en de Oostweg te verbeteren. Vrije doorgang van lijnbussen op deze hoofdwegen wordt mogelijk gemaakt. Overzicht nieuwe RVOZ-leden C2N Construction Consultants Network B.V. Koraalrood SB Zoetermeer Contactpersoon: dhr E. van Eeckhoven Pilatusdam Management B.V. Postbus AV Zoetermeer Contactpersoon: dhr K. van Randeraat DemiSec Postbus AD Berkel en Rodenrijs Contactpersoon: dhr R. Knipscheer HCRM / PZ-Online Dorpsstraat AH Zoetermeer Contactpersoon: dhr C. de Reus Pagina 7 - nummer 4 / december 2007

8 PARTTIME INZETBAAR FULLTIME BESCHIKBAAR laat u zorgeloos ondernemen PZ-Online is niet alleen dé professionele PZ-afdeling voor het MKB, maar is óók: tientallen procenten goedkoper dan wanneer u dezelfde diensten in eigen huis realiseert. een slim servicepakket op abonnementsbasis efficiënt en doelmatig én state-of-the-art geautomatiseerd uw persoonlijke personeelsadviseur met de human touch uw persoonlijke Online-toegang tot o.a. de kennisbank met pz-documenten hoge kwaliteit van dienstverlening. zorgeloos ondernemen met personeel Bezoek PZ-Online.eu voor meer informatie of maak een afspraak om uw voordelen te bespreken. PZ-Online is een werkmaatschappij van HCRM: Postbus AL Zoetermeer Telefoon: +31 (0) Telefax: +31 (0) Voor een goed kantoor voor ondernemers hoeft u niet ver weg Houtsingel EA Zoetermeer Postbus AD Zoetermeer Telefoon: Fax: website: Member of International Practice Group (IPG) Pagina 8 - nummer 4 / december 2007

9 Verslag Wethoudersoverleg van 9 november 2007 De RVOZ heeft als belangenbehartiger van het bedrijfsleven elke twee maanden een economisch overleg met de wethouders. U kunt per hiervoor input leveren via De belangrijkste zaken die op 9 november aan de orde zijn geweest: Voortgang Sociaal Economische Agenda: noordelijke bedrijventerreinen en winkelcentra zijn besproken. Ten aanzien van het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid lijkt zich het merkwaardige verschijnsel voor te doen dat geen Zoetermeerse bedrijven lijken te hebben ingeschreven op aanbestedingen van de gemeente Zoetermeer! Uitgezocht wordt hoe dit komt. De RVOZ had u beloofd te monitoren hoeveel Zoetermeerse bedrijven mee zouden doen en hoeveel opdrachten naar Zoetermeerse bedrijven gaan. Dat lijkt dus twee keer nul. Nadere analyse zal ons leren of we Introductie nieuw secretariaat RVOZ: DemiSec Met gepaste trots willen wij, Nicolette Bakker en Ron Knipscheer van Demi- Sec, onszelf bij u introduceren als het nieuwe secretariaat van de RVOZ. dat erg moeten vinden. U hoort van ons. De Platformbijeenkomst Samenwerking Onderwijs Bedrijven (SOB) is geëvalueerd. De bijeenkomst liet zien wat de tekorten zijn in de techniek en dat in de Zoetermeerse onderwijssituatie techniek ondervertegenwoordigd is. Wordt al aan gewerkt! Citymarketing: de gemeente komt met een integraal plan, Afwachten dus. Het station Bleizo: het is geven en nemen met de gemeente Lansingerland, maar het valt nog niet mee Lansingerland even enthousiast te krijgen als Zoetermeer. Hier zit mogelijk ook wat oud zeer uit het verleden, waar Zoetermeer zich van bewust is. De RVOZ wijst verder op het onderzoeken van (nachtelijk) goederentransport vanaf de veiling in Bleiswijk. De RVOZ krijgt een klankbordfunctie bij de marktinventarisatie van het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame. De gemeente heeft op enkele plaatsen direct een 50 km-zone ingesteld. Dat kan de gemeente doen, uit direct veiligheidsbelang. Er zijn klachten van RVOZ-leden hierover binnen gekomen bij de RVOZ. De gemeente adviseert de betreffende bedrijven om zelf bezwaar en beroep in te dienen. Nu Dutch Water Dreams de Ondernemersprijs Haaglanden gewonnen heeft komt de uitreiking in 2008 naar Zoetermeer. Mogelijk wordt dit gecombineerd met het Kennisfestival in Zoetermeer. Er komt een aardgasvulstation in Zoetermeer, informatiebijeenkomst op 12 december. Johan Burger Voorzitter Na een door ons als zeer plezierig ervaren overdracht bij Jan Hein Slootmaekers en Susanne Bosman van MBOZ, zijn wij vanaf 1 oktober jl. de contactpersonen binnen het secretariaat. Voor informatie over DemiSec, sinds kort ook lid van de RVOZ, verwijzen wij u graag naar onze website Belangrijker voor u is met wie u als lid of goede relatie van de RVOZ te maken krijgt. Hieronder geven wij u dan ook een overzicht van onze taakverdeling binnen het secretariaat. Nicolette Bakker Binnen het secretariaat van de RVOZ zal Nicolette als zeer ervaren office manager in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor alle bestuursvergaderingen. Nicolette is al jaren lid van het Vrouwennetwerk Zoetermeer & Omstreken. Ron Knipscheer Voor algemene zaken die zich binnen het secretariaat van de RVOZ afspelen is Ron de vaste contactpersoon. Met een commerciële achtergrond en servicegerichte instelling zal hij alles in goede banen leiden. Heeft u vragen over de RVOZ of over DemiSec? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij verheugen ons op een langdurige en plezierige samenwerking! DemiSec, Postbus 163, 2650 AD Berkel en Rodenrijs Telefoon ; Fax ; Website Inschrijfnummer KvK Pagina 9 - nummer 4 / december 2007

10 Verslag RVOZ-bijeenkomst: Citymarketing strategie of stadspromotie? I Amsterdam; Delft Kennisstad; Den Haag, stad van vrede recht en veiligheid. Citymarketing is een hot topic. Maar wat is citymarketing en hoe kan het worden toegepast? En hoe verhouden citymarketing en stadspromotie zich ten opzichte van elkaar? Tijdens de op 5 november gehouden RVOZ-bijeenkomst gaf Monique Plantinga, directeur Catching Concepts een uitgebreide uiteenzetting over de betekenis van citymarketing. Onderlinge concurrerentie Factoren als o.a. vergrijzing, niveau en soort voorzieningen, creativiteit van de stad, niveau en soort inwoners en bedrijven, zijn van belang bij de keuze voor een woonplaats of vestigingsplaats geworden. Dit betekent dat steden onderling concurreren en hun best moeten doen om bewoners en bedrijven aan te trekken en te behouden. En dit alles puur vanuit economische motieven. Een manier om het onderscheidend vermogen van een stad of dorp naar buiten te brengen is het toepassen van citymarketing, voortvloeiend uit een citymarketingbeleid. Citymarketing kan worden omschreven als: Het marktgericht opereren van een gemeentelijke organisatie teneinde alle stedelijke actoren zover te krijgen dat de stad zich als geheel naar buiten toe kan profileren. De interpretatie van dit begrip varieert per stad. Diverse steden lijken citymarketing toe te passen door middel van een logo of slogan op basis van bestaande activiteiten of voorzieningen en denken dat de kous daarmee af is. Echter het kiezen en communiceren van een slogan is eigenlijk alleen stadspromotie. In de uitvoering van citymarketing wordt het oorspronkelijke beleidsplan vaak vergeten en losgelaten; de executie (onder andere de slogan) is slechts stadspromotie! Stadspromotie, die in de visie van Catching Concepts, juist onderdeel moet uitmaken en blijven van een daadwerkelijk citymarketing beleid, en niet op zichzelf moet staan. Stappenplan Citymarketing dient vanuit een geïntegreerde conceptontwikkelingsvisie benaderd te worden. Zoals men ook bij een bedrijf met een specifiek product of dienst doet. Feitelijk is dit een stappenplan. Een eerste stap is de inventarisatie van de behoeftes van huidige en toekomstige bewoners, bedrijven, bezoekers en investeerders van die stad of dorp en de behoeftes die zij in de toekomst gaan hebben. Daarna bekijkt men de markt. Wat zijn (inter)nationale concurrenten of vergelijkbare steden. Wat zijn zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen. Daarna volgt een zeer kritische analyse van de stad. Zowel feitelijk als vanuit de perceptie van inwoners, bedrijven en ook omliggende steden. Alleen een kritische analyse legt de uniciteit, kernwaarden, kernkwaliteiten, sterktes en zwaktes van de stad bloot. Benoem daarna de doelgroepen, formuleer doelstellingen en leg de organisatie en regiefunctie van citymarketing vast. Mede om te voorkomen dat er meer instanties ontstaan en bestaande instanties gehandhaafd blijven, zonder duidelijke verantwoordelijkheden. Assortiment Na dit proces kunnen steden aan de hand van de behoeftes van de diverse doelgroepen een assortiment samenstellen van producten waarbij zij eventueel meer nadruk kunnen leggen op specifieke producten of bijbehorende voorzieningen. Dit kunnen zij door middel van stadspromotie weer naar buiten toe communiceren. Zo ontstaat een strategische, goed onderbouwde, lange termijn aanpak. Een aanpak waarbij, ook reeds in de stad gevestigde bedrijven een belangrijke rol spelen. Ook vindt Catching Concepts dat een juiste benadering van het citymarketingbeleid is, dat regio of provinciebreed gekeken moet worden. Nederland is klein! Het samenwerken met andere steden zodat een gehele regio zich in totaliteit beter kan profileren is een goede manier om huidige en toekomstige bewoners, bezoekers en investeerders aan te trekken, wanneer men daarnaast de uniciteit van de eigen stad bewaakt. Een goed citymarketingbeleid sluit aan op een regiomarketingbeleid. Tevens is het een beleid waaruit diverse beleidsnota s kunnen worden gemaakt en waarin beleidsnota s -en de stadsvisiedaadwerkelijk zijn geïntegreerd! Vraag aan Zoetermeer Ook in Zoetermeer is Citymarketing een actueel onderwerp. Maar Patrick van Domburg is wethouder stadspromotie en niet wethouder citymarketing. Doet Zoetermeer aan stadspromotie of heeft Zoetermeer een geïntegreerd citymarketingbeleid. Termen als Zoetermeer ICT stad of Zoetermeer Leisure worden te pas en te onpas gebruikt. Is Zoetermeer inderdaad uniek in deze producten? Past dit bij de groen, leefbare omgeving als oorsprong van Zoetermeer? Als je het evenementenbeleid (2005) en de leisurenota (2003) leest, dan vind je positionerings- en imago-elementen die elkaar tegenspreken. Er blijkt in Zoetermeer geen budget voor citymarketing te zijn. Via scholen en kinderen wordt stadspromotie verricht voor Zoetermeer ICT stad. Kortom, er ligt een grote uitdaging voor Zoetermeer om tot een geïntegreerde benadering van citymarketing te komen en hier een goede beleidsnota voor te schrijven. Pagina 10 - nummer 4 / december 2007

11 MKB Randstad-West: Regiomarketing geeft economische impuls aan toeristische sector Zoetermeer maakt net als een aantal andere gemeenten in de regio Haaglanden gebruik van citymarketing. Zo wil Zoetermeer meer bezoekers naar de gemeente trekken en daar economisch profijt van hebben. MKB Randstad-West, de grootste ondernemersorganisatie in de regio Haaglanden, heeft onderzoek laten doen naar de economische kansen, voor op het toeristisch terrein actieve MKB-ondernemers. Het onderzoek betrof de te behalen voordelen indien gemeenten en ondernemers niet Enkele bevindingen uit het onderzoek: Meeste bezoekers komen met een leisure motief naar regio Haaglanden. De meeste bestedingen worden gedaan door de internationale bezoekers. Toch zijn de verblijfsgasten en dagbezoekers ook onderdeel van het economisch potentieel omdat zij met een groter aantal zijn dan de internationale bezoekers. De meeste bezoekers komen naar Haaglanden met een leisure motief: horeca, funshoppen en strand. En de grootste groep boekt zijn verblijf van gemiddeld 2,5 nacht 1 tot 3 weken van te voren via Internet. Om deze activiteiten allemaal te kunnen doen is het nodig om verschillende gemeenten te bezoeken. Als toerist zijn verblijf verlengt, levert dit enorme economische voordelen op. 46% wil zijn verblijf verlengen om nog langer van het aanbod van de regio te kunnen genieten. Als 46% van de totale populatie zijn verblijf zou verlengen, levert dit enorme economische voordelen op. Veel initiatieven door verschillende partijen maakt onduidelijk wie wat doet. Het toeristisch product van de regio Haaglanden als geheel is een zeer compleet product met veel potentieel. Alle activiteiten die bezoekers het liefst doen, kunnen worden gedaan in regio Haaglanden. Gezien kan worden dat er veel spelers en initiatieven zijn met allemaal dezelfde doelstellingen, namelijk profiteren van economische kansen die voortvloeien uit de toeristische sector. Er is veel versnippering; er zijn veel initiatieven door verschillende partijen, wat erg onduidelijk maakt wie nou precies wat doet. lokaal, maar regionaal zouden samenwerken als regio Haaglanden. Versnippering vormt knelpunt Het onderzoek heeft zich gericht op de vraagzijde van het toeristisch product, de toerist die de regio bezoekt. Dit wensbeeld is vergeleken met het toeristisch aanbod in de gemeenten in het stadsgewest Haaglanden. Milo Bakker, regiomanager MKB Randstad-West zegt over het opgeleverde onderzoeksresultaat: Het toeristisch product van de regio Haaglanden als geheel is een zeer compleet product met veel potentieel. Wat de toerist wenst, is in de regio aanwezig. Uit het onderzoek blijkt dat de wensen van de bezoekers gemeentegrens overschrijdend zijn. Echter het feitelijk gedrag van de bezoekers komt niet overeenkomt met het geuite wensbeeld. Bijvoorbeeld: de toerist die Den Haag bezoekt wil wel naar Dutch Water Dreams in Zoetermeer, maar gaat niet! Belangrijkste oorzaak is dat de toerist niet op de hoogte blijkt te zijn van het toeristisch aanbod in de regio Haaglanden. Versnippering van het aanbod is hier het grootste knelpunt. Dit kost de regio geld. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 46% van de bezoekers zijn of haar verblijf in de regio zou verlengen om van het aanbod te kunnen genieten. Concrete voorstellen Milo Bakker noemt in het kader van regiomarketing twee concrete voorstellen om het toeristisch aanbod in de regio Haaglanden meer bekend te maken bij de gebruiker, de toerist. Bakker: Een Discover Haaglanden Region Pass ; één enkel biljet om met het openbaar vervoer de regio te ontdekken. Dit initiatief zou gecombineerd kunnen worden met een plattegrond waar alle attracties van de regio op vermeld zijn en hoe deze zijn te bereiken met het openbaar vervoer. Zo heeft de toerist in één oogopslag een overzicht van wat men zou kunnen doen. Inclusief interessante routes door de regio, bijvoorbeeld een sportieve of cultu- Aanbeveling voor regiomarketing Milo Bakker: Belangrijk is dat er wat aan de versnippering gedaan wordt. Een enorme stap die ondernomen zou moeten worden, is de stap van city- naar regiomarketing. Het belangrijkste aan de overstap naar regiomarketing is de stap van decentralisatie naar centralisatie betreffende de beleidsstukken en de uitvoer van de beleidsstukken. Wellicht een ideaalschets voor regio Haaglanden: Haaglanden Marketing & Events met onderhangende afdelingen voor de 9 gemeenten. Want een kritische succesfactor is dat de gemeenten afzonderlijk hun kracht behouden binnen de sterke regio. Dit is nodig om de wil tot samenwerking te wekken. rele route. Het tweede voorstel is de oprichting van een regionaal promotiebureau Haaglanden Marketing & Events. Het zou een belangrijke stap zijn die gezet moet worden om de huidige versnippering aan te pakken. Een stap van city- naar regiomarketing. Promotie van de regio als toeristisch geheel. Pagina 11 - nummer 4 / december 2007

12 Amedia: Wij hebben hoge verwachtingen van Zoetermeer Sinds mei 2007 is automatiseringsbedrijf Amedia gevestigd aan de Boerhaavelaan te Zoetermeer. Terwijl we door de brede gangen van het pand lopen vertelt Fred Lingg, algemeen directeur van Amedia, waarom dit kantoorgebouw zo anders is ingericht als zoveel andere bedrijven. Het blijkt één van de belangrijke redenen te zijn waarom het bedrijf van Den Haag naar Zoetermeer verhuisde. Op eigen benen Deze open structuur zegt veel over de cultuur van ons bedrijf. Hij moet onze mensen stimuleren elkaar te ontmoeten. Op onze vorige locatie werkten de medewerkers verspreid over verschillende kamers en etages. Toen wij de locatie in Den Haag Mariahoeve moesten verlaten, hebben we bewust gezocht naar een pand waar we voor al onze 130 medewerkers op één etage een werkplek konden creëren. Zowel in Den Haag als in Rijswijk hebben we niets gevonden. aldus Fred Lingg. De reden om het pand in Mariahoeve te verlaten heeft alles te maken met de historie van het bedrijf. Amedia is Wij verwachten eenvoudiger toegang tot een potentieel aan ICT-medewerkers voortgekomen uit de automatiseringsbedrijven: ACT (Nationale Nederlanden) en ASN (Aegon). Lingg: Die verzekeringsmaatschappijen verkochten hun verzekeringen via financieel intermediairs. Zij hadden er dus alle belang bij, dat deze tussenpersonen goed geautomatiseerd waren. Wij verzorgden de automatisering van die tussenpersonen. Maar verzekeringsmaatschappijen zijn geen automatiseringsdeskundigen. Daarom besloten Nationale Nederlanden en Aegon in juli 2006 om Amedia te verkopen aan Unit 4 Agresso: wereldwijde leverancier van business-software voor het zakelijk segment. Daarmee kwam Amedia op eigen benen te staan en hadden wij behoefte aan een eigen locatie. Potentieel aan ICT-medewerkers De zoektocht in de regio Den Haag en Rijswijk leidde Amedia dus niet Fred Lingg, algemeen directeur van Amedia. naar een geschikte etage. Was het feit dat die etage in Zoetermeer wèl werd gevonden de enige factor voor de verhuizing naar Zoetermeer? Lingg: Natuurlijk speelt ook de korte reisafstand tussen Den Haag en Zoetermeer mee. Als automatiseringsbedrijf moeten wij vooral zuinig zijn op het behouden van onze ICT-medewerkers. Vanwege het feit dat Zoetermeer zich als ICT-stad profileert, verwachten wij hier eenvoudiger toegang te hebben tot een potentieel aan ICT-medewerkers. Wat dat betreft hebben we hoge verwachtingen van Zoetermeer en een goede verbinding met ICT-onderwijs. Inmiddels hebben we zelf contact met Zoetermeerse ICT-onderwijsinstellingen gelegd. De gemeente zou dat best wat beter kunnen faciliteren. Immers, wanneer je zegt dat je ICT-stad bent, dan moet je ook zorgen dat er voldoende aanbod van, en contact met, ICTmedewerkers is. Ook zou de ICTuitstraling verder buiten de gemeentegrenzen mogen worden uitgedragen dan nu het geval is. Welkom Amedia ontwikkelt, levert, implementeert en ondersteunt software voor financiële intermediairs. Daartoe behoort zowel software voor het beheren van verzekeringsportefeuilles als voor relatiebeheer. In die markt is Amedia marktleider. Met een omzet van circa 12 miljoen euro bedient Amedia circa 50% van de markt. Een aanwinst voor de Zoetermeerse werkgelegenheid dus. Fred Lingg geeft aan dat de gemeente Amedia tijdig heeft welkom geheten en het bedrijf graag binnen de gemeentegrenzen haalde. Ook bracht inmiddels wethouder Emmens reeds een bedrijfsbezoek. Fred Lingg voelt zich dus wel thuis in Zoetermeer. Hoe zit het met zijn medewerkers? Onze medewerkers hadden niet zo n bezwaar tegen de verhuizing. Een heleboel van hen wonen al in Zoetermeer. Alleen voor enkele mensen die in Hoofddorp (de vroegere vestigingslocatie van ASN) of omgeving wonen, en die dus iedere dag over de A4 moeten, is de reistijd aanzienlijk verlengd. De files zouden dringend door de overheid moeten worden aangepakt. Maar al met al was er nagenoeg geen weerstand om naar Zoetermeer te gaan. Is de verhuizing naar Zoetermeer financieel aantrekkelijk? Lingg: De huur van deze locatie is lager dan die van een zo mogelijk vergelijkbare propositie in Den Haag of Rijswijk. Eventuele verschillen in hoogte van gemeentelijke leges hebben in onze overweging, hier wel of niet naartoe te komen, geen rol gespeeld. Pagina 12 - nummer 4 / december 2007

13 Panteia: Zoetermeer is de entree naar het Haags en Brussels circuit Nog een paar weken, en dan verhuist Panteia van het adres Italielaan 33 naar het Bredewater 26. Panteia blijft dus in Zoetermeer. Maar dat had ook anders kunnen lopen. Zo had bijvoorbeeld ook Leiden, Rijswijk of Rotterdam het nieuwe domicilie voor deze expanderende organisatie kunnen zijn. Waarom Zoetermeer? Dat Panteia binnen Zoetermeer blijft is het resultaat van een optelsom aan voordelen. Drie van die voor Panteia belangrijkste factoren zijn: de operationeel gunstige geografische ligging, de marketingtechnisch gunstige strategische ligging, en een aantrekkelijke financiële propositie. Prof.dr. Peter van Hoesel, directievoorzitter van Panteia, kijkt verwachtingsvol uit naar de aanstaande verhuizing. Panteia is een holding met vier beleidsonderzoeksbureaus, twee marktonderzoeksbureaus en één bureau voor beleidsadvisering. De bureaus zijn kennispartner van de rijksoverheid, provincies en Zoetermeer huisvest relatief veel organisaties uit de sector Bestuur en Belang gemeenten, de Europese Unie, nationale en internationale beleidsinstanties, branche- en koepelorganisaties en het bedrijfsleven. De van Panteia deeluitmakende bureaus zijn: EIM (lid van de RVOZ), Research voor Prof.dr. Peter van Hoesel, directievoorzitter Panteia. Beleid, IOO, NEA, Stratus Marktonderzoek en IPM. De werkmaatschappijen zijn tot aan de verhuizing gesitueerd in Zoetermeer, Leiden, Rijswijk en Rotterdam. IPM is pas sinds kort bij Panteia gekomen en zal voorlopig nog Rotterdam gevestigd blijven, maar het is de bedoeling dat in de toekomst ook IPM naar Zoetermeer verhuist. zo licht Peter van Hoesel toe. Betere propositie De meeste van Panteia deeluitmakende bureau s hebben reeds een lange historie. Het zijn alom goed bekend staande bureaus. Wat is dan de drijfveer om al die bureaus in één holding en één pand samen te trekken? Van Hoesel: Door de jaren heen zijn er nogal wat banden ontstaan tussen bepaalde bureaus en personen. We kennen elkaar goed. Het bleek dat ieder bureau zichzelf te klein vond om goed te kunnen overleven. Met elkaar, en straks dus ook bij elkaar, gaat dat beter lukken. De marktsegmentatie van de bureaus is divers, waardoor de bureaus elkaar goed aanvullen. Samen vormen we een betere propositie voor de markt. De samentrekking in Zoetermeer moet bijdragen aan een nog betere samenwerking tussen de bureaus. Het uniformeren van allerlei systemen gaat beter wanneer je samen in één gebouw zit. Straks werken we met 325 medewerkers in Zoetermeer en met IPM erbij zijn het er 375. Daarnaast benutten we ook nogal wat oproepkrachten. In Cadenza-gebied Uiteindelijk betreft het dus een in vier steden gehuisveste organisatie die zich samenvoegt in Zoetermeer. Hoe is de locatiekeuze, geografisch gezien, tot stand gekomen? Van Hoesel: Zoetermeer ligt redelijk centraal tussen de vestigingen. Overigens hebben we ook een marktverkenning in Leiden gedaan, maar daar zijn we niet geslaagd. In Zoetermeer was het onze Het pand Bredewater 26 wordt grondig gerenoveerd. Pagina 13 - nummer 4 / december 2007

14 bedoeling om naast onze huidige vestiging aan de Italiëlaan een tweede pand neer te zetten. Maar dat pand zou deel uitmaken van het te ontwikkelen Cadenza-gebied waarvoor nog een flinke bestemmingsplanprocedure moest worden doorlopen. Omdat het niet alleen om een kantoor gaat, maar ook om een flinke uitbreiding van het Stadshart, zou dat een naar verwachting nogal lange procedure worden. Wij hadden als eis dat we uiterlijk medio 2009 ons nieuwe pand zouden kunnen betrekken. Inmiddels is ook wel gebleken dat die eis inderdaad absoluut onhaalbaar was. Bredewater Vervolgens was er een alerte makelaar die ons op de mogelijkheden van Bredewater wees. Hij attendeerde ons op de mogelijkheid om dat ongeveer 30 jaar oude gebouw praktisch terug te brengen tot het casco en het dan weer als volledig nieuw op te bouwen. Zo n wat ouder pand heeft wel bepaalde beperkingen, maar de binnenhuisarchitect heeft goede ideeën neergelegd. Al met al wordt er zo n 10 miljoen in geïnvesteerd. Door deze werkwijze genereren we een aanmerkelijk lagere huurprijs als Leiden, Den Haag of Rotterdam. Het scheelt 30,-- per m 2 per jaar. Wij huren straks m 2, dus tel uit je winst: een voordeel van op jaarbasis! Bovendien vinden we ook de locatie zo vlak bij de A12 en het NS station wel goed. Zoetermeer is de entree naar het Haags en Brussels circuit Sector Bestuur en Belang De derde factor die ervoor zorgt dat Panteia in Zoetermeer expandeert, is de voor dit specifieke bedrijf marketingtechnisch gezien gunstige strategische ligging. Wat bedoelt u daarmee? Van Hoesel: De dienstverlening van onze bureaus betreft: economisch en sociaal gericht beleidsonderzoek; onderzoek, training en advisering op het gebied van verkeer, transport en logistiek; marktonderzoek, dataverzameling en benchmarking. Daarbij zijn bedrijfsleven, belangenorganisaties en de politiek onze belangrijkste afnemers. Zoetermeer huisvest relatief veel organisaties uit de sector Bestuur en Belang. Vooral veel brancheorganisaties en bedrijfsschappen. Verder ligt Zoetermeer dicht bij Den Haag. Daardoor beschouw ik Zoetermeer als entree naar het Haags en voor een deel ook het Brussels politiek circuit. Het is goed dat belangenorganisaties, bedrijfsschappen en onze beleidsonderzoekers en adviseurs in elkaars nabijheid gevestigd zijn. Beleidsonderzoek is op de langere termijn een groeimarkt. Het belang van goed doordacht beleid begint een beetje door te dringen. We kunnen wel regels op regels stapelen en beleid op beleid maar hoe effectief is dat? Je ziet door de bomen het bos niet meer. Verzoek aan de gemeente Hoe ziet de toekomst van Panteia eruit? De bureaus hebben een hoge naamsbekendheid dus blijft ieder voorlopig onder zijn eigen naam opereren. Mogelijk dat er over 5 of 10 jaar veranderingen komen, maar een eventuele naamswijziging zal een langdurig traject zijn. Ondertussen werken we wel aan meer eenheid in de organisatie. Ook het met elkaar in één gebouw gevestigd zijn zal zeker bijdragen aan nog efficiënter samenwerken. Daarnaast verwachten we in het grootscheeps gerenoveerde gebouw ook een representatiever uitstraling te hebben. Daarbij hebben wij wel aan de gemeente gevraagd om de omgeving van Bredewater 26 wat op te knappen. Die ziet er troosteloos uit. Onze bureaus ontvangen onder meer nogal wat internationale gasten. Ik heb de gemeente gezegd dat wanneer zij indruk willen maken op een heleboel interessante mensen uit binnen- en buitenland, met de mogelijkheid dat deze zich hier zullen vestigen, dat er dan wel wat aan het straatbeeld moet gebeuren. Wanneer de gemeente dat veronachtzaamt, dan zullen die mensen nooit op het idee komen zich in Zoetermeer te vestigen. Grote investeringen zijn daarvoor niet nodig. Een verzorgde groenvoorziening en deugdelijke bestrating doen het aanzicht al een hoop goed. zo concludeert Peter van Hoesel. RVOZ-leden werden bij Siemens bijgepraat over de HSL De RVOZ organiseert als ondernemersvereniging bedrijfsbezoeken die inzicht verschaffen in hetgeen zich afspeelt in Zoetermeer. Maandag 26 november 2007 werd de scope verbreed. RVOZ-leden waren te gast bij Siemens Nederland N.V. en werden daar bijgepraat over de Hoge SnelheidsLijn (HSL). Het grootste infrastructurele project ooit gerealiseerd in Nederland, de Hoge SnelheidsLijn, raast binnenkort ook door Zoetermeer. De heren Fred Beierling, publieksvoorlichter van de HSL en van Jaap Rebel, senior projectmanager bij Siemens Nederland gaven een kijkje in de keuken van dit gigantisch project. Behalve de interessante presentaties genoten de aanwezigen van de film die het boorproces en de aanleg van de tunnel door het Groene Hart liet zien. Siemens informeerde de aanwezigen inzake de aanleg van de elektronische en beveilingsinstallatie van de HSL. Al met al was het een uiterst interessante bijeenkomst, waarna het voor de aanwezigen goed netwerken was! Contributie RVOZ is lager dan u wellicht verwacht! Zowel vóór als àchter de schermen is de RVOZ een actieve ondernemersvereniging. Desondanks zijn de kosten van een lidmaatschap laag. Mogelijk zelfs véél lager dan u zou verwachten! Voor de periode 1 januari tot 31 december 2008 worden de volgende tarieven (exclusief BTW) gehanteerd: Categorie Aantal werknemers Contributie , , , , ,- 5 > ,- Voor startende ondernemers (niet langer dan 1 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) geldt een tarief van 100,- voor de eerste twaalf maanden lidmaatschap. Pagina 14 - nummer 4 / december 2007

15 Verslag Miljoenenontbijt 19 september 2007 Minister Maria van der Hoeven te gast bij RVOZ Terwijl de meeste bezoekers van het Miljoenenonbijt nog per auto naar de ontbijtlocatie onderweg waren was Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, al op BNR-Nieuwsradio te horen. Kort na 8.00 uur betrad minister Van der Hoeven de zaal waar inmiddels zo n 240 Zoetermeerse ondernemers en relaties van Van Lanschot Bankiers zich aan het ontbijtbuffet tegoed deden. Middenweg Minister van der Hoeven gaf aan met de miljoenennota de middenweg te bewandelen: De een vindt hem te links de ander te rechts, maar hoe dan ook is hij erop gebaseerd de problemen niet naar de toekomst te willen schuiven. Niet wachten, niet dagdromen, maar net als ondernemen: op het goede moment investeren. Ten tijde dat het Ministerie van Onderwijs in Zoetermeer gevestigd was verbleef Van der Hoeven regelmatig in Zoetermeer. In die tijd had ook zij ervaren dat Zoetermeer allang met het vooroordeel van slaapstad had afgerekend. Het is de 3e stad van Zuid-Holland en herbergt ruim bedrijven. Uit die tijd kende zij ook de bereikbaarheidsproblemen van de stad en noemde daarbij de slechte aansluiting op de A12. Als pluspunten van de stad meldde zij de aanwezigheid van het glasvezelnet, het ICT-onderwijs en de positionering als leisure-stad. Na haar bondige uiteenzetting besloot Van der Hoeven daadwerkelijk met de microfoon in de hand de zaal in te trekken. Zonder schroom legden V.l.n.r.: burgemeester Waaijer, Mr. Idzerda (Raad van Bestuur Van Lanschot Bankiers), minister Van der Hoeven, Johan Burger (voorzitter RVOZ), dhr Ruijgrok, (directeur Van Lanschot Bankiers Zoetermeer). enkele ondernemers de minister hun wensen en grieven voor: vermindering van administratieve lasten; eenvoudiger en eenduidiger wet- en regelgeving; betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt; stimuleren ondernemerschap onder allochtonen; verbeterde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; verbreding van de A4; vereenvoudiging van regels rond Europese aanbestedingen; vereenvoudiging van ontslagrecht. Vanachter het katheder besloot Van der Hoeven haar spreekbeurt met lovende woorden aan het adres van de gemeente en de Zoetermeerse ondernemers. Zoetermeer is geen Amsterdam en geen Rotterdam, maar heeft een goed eigen vestigingsklimaat. Zoetermeerse ondernemers slaan samen met de gemeente de handen ineen. Dat doet u goed! zo complimenteerde de minister. Van Lanschot Bankiers De heer Idzerda, lid Raad van Bestuur Van Lanschot Bankiers, plaatste kanttekeningen bij de veel gehoorde opmerkingen dat de Nederlandse economie er zo goed voorstaat. Door de situatie op de Amerikaanse hypotheekmarkt loopt ook de Nederlandse economie risico. Maar Amerika heeft voorheen grotere problemen gehad dus, een echte recessie is niet te verwachten. Bovendien gaat de Europese economie goed. Er is verder groei en veel ruimte voor binnenlandse bestedingen. 2½ % groei moet mogelijk zijn, maar desondanks blijven de effecten en gevolgen van de kredietcrisis onduidelijk. Voor het Zoetermeerse bedrijfsleven ziet Idzerda, tenzij de kredietcrisis onverwacht te lang voortduurt, geen effect. Zoetermeerse ondernemers kunnen hooguit wat tegenwind krijgen. De heer Ruijgrok, directeur Van Lanschot Bankiers Zoetermeer, samen met de RVOZ gastheer van deze bijeenkomst, sloot de bijeenkomst af met een dankwoord aan de sprekers en nodigde een ieder uit zijn of haar persoonlijke miljoenennota s met hem te bespreken. Pagina 15 - nummer 4 / december 2007

16 Te huur Bovenverdieping (440 m 2 ) 88x127 IDEE TEKST VORMGEVING EFFECTIEVE COMMUNICATIE Een solide basis is het halve werk! Daarom inventariseren we tijdens ons kennismakingsgesprek waarmee u ècht geholpen bent. Wellicht is dat een maatwerk communicatieplan; een fris concept; een helder geschreven brochure- of websitetekst; of onderscheidende vormgeving Mogelijkheden te over! We gáán voor het effect! DRUKKERIJ ULEMAN- DE RESIDENTIE telefoon (079) kijk op de website onder SLEE Communicatie Koraalrood SC Zoetermeer Te huur Bovenverdieping (440 m 2 ) Professionele verhuizers van huis uit. Particuliere verhuizingen Kantoor- en bedrijfsverhuizingen Nationale- en internationale verhuizingen Verhuiswinkel Verwarmde en beveiligde inboedel-/ archiefopslag Pagina 16 - nummer 4 / december 2007 Goudstraat RD Zoetermeer Telefoon: +31 (0) DRUKKERIJ ULEMAN- DE RESIDENTIE Internet : telefoon (079) kijk op de website onder 92x135 Iedere accountant laat u de cijfers zien, maar wie brengt uw toekomst in beeld? Veel MKB ondernemers hebben één ding gemeen; ze kijken allemaal vooruit. Naar de toekomst. En juist Lansigt accountants en belastingadviseurs brengt die helder voor u in beeld. De Lansigt adviseur geeft namelijk inzicht in de fi nanciële en fi scale consequenties van uw beleid. Op basis van grondige interne en externe analyses. Vanuit zijn betrokkenheid, kennis en ervaring stippelt hij samen met u een langetermijnplan uit. Zo wordt uw droom werkelijkheid! Kijk daarom snel op Alphen aan den Rijn Nieuw Vennep Boskoop/Hazerswoude Gouda

17 Onderzoek naar innovatie in bedrijfsleven De Kracht van de Ondernemer Maandag 19 november presenteerden de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en de Kamer van Koophandel Haaglanden kantoor Zoetermeer, de eerste uitgave van de economische thermometer De Kracht van de Ondernemer. In dit rapport zijn de economische prestaties van ondernemers in de regio Vlietstreek-Zoetermeer uitgebreid onder de loep genomen. Het volledig rapport is te downloaden op Johan Burger achter de forumtafel. Zorg voor goed ondernemings- en investeringsklimaat De tijdens de bijeenkomst prijsgegeven resultaten vielen voor het Zoetermeerse bedrijfsleven bijzonder positief uit. Zowel de achter de forumtafel gezeten wethouder Bé Emmens, als de RVOZvoorzitter Johan Burger, toonden zich dan ook zeer tevreden. Johan Burger: Bij het horen en zien van zoveel mooie scores heb ik zitten blozen! Maar ik realiseer me, dat het een regionale vergelijking is met een feitelijk onvergelijkbare buurgemeente. Ik ben blij met de ICT-mindset van de gemeente. Verder valt op dat in tegenstelling tot de andere goede scores, de investeringsbereidheid en de werkgelegenheidsgroei tegenvallen. Met name het kortetermijn-effect van de tegenvallende werkgelegenheidsgroei in Zoetermeer mogen we niet onderschatten. Er is in de CWI-bakken een oververtegenwoordiging van mannen ouder dan 45 jaar. Verder moet de gemeente mede zorg dragen voor niet alleen een goed ondernemingsklimaat, maar ook een goed investeringsklimaat. Regionale economie Het regionale bedrijfsleven heeft in 2006 per saldo een redelijke groeiprestatie geleverd. De economische groei in de regio blijft net iets achter bij het landelijke gemiddelde. Met name de werkgelegenheidsgroei valt tegen in de regio. Ook de export- en winstgroei scoren iets beneden het landelijke gemiddelde. De omzetgroei verrast met een zeer positieve score. Mede dankzij deze omzetgroei is de achterstand van de economische groei in de regio ten opzichte van Nederland nog gering. De totale economische groeiscore van Zoetermeer ligt boven het landelijke gemiddelde. De regionale economie heeft in 2006 iets aan kracht ingeboet. Dit is te wijten aan een relatief slechter investeringsanimo onder het bedrijfsleven in het onderzoeksgebied. Ook is het bedrijfsleven in de regio minder op export georiënteerd dan gemiddeld in Nederland. De totale score op economische kracht blijft echter positief. De economie van de regio in het onderzoeksgebied is krachtiger dan gemiddeld. Dit komt onder meer door de sterke productiestructuur. In de regio is veel bedrijvigheid aanwezig in groeikrachtige sectoren als de commerciële dienstverlening en de zorgeconomie. Daarnaast zorgen met name ook deze sectoren voor een hoge score op bedrijfsdynamiek. De regio kent veel startende ondernemers en trekt ook veel bedrijvigheid aan van buiten de regio. Innovatiekracht De innovatiekracht van bedrijven in de regio is iets beter dan het landelijke gemiddelde. De innovatieve prestaties en inspanningen van bedrijven zijn er beter dan gemiddeld, terwijl de innovatieve plannen van ondernemers het landelijke gemiddelde niet ontlopen. Bedrijven in de regio onderscheiden zich vooral door productinnovatie. Zij ontwikkelen meer nieuwe producten en diensten die ook vaker nieuw zijn voor de eigen bedrijfstak en die vaker zelf worden ontwikkeld (in plaats van geadopteerd van leveranciers). De relatief hoge innovatiekracht is het gevolg van zowel gedrags- als structuurkenmerken. De regio kent veel zogenaamde koplopers: bedrijven die systematisch innoveren, onderzoeks- en ontwikkelingactiviteiten uitvoeren en capaciteit reserveren voor innovatieve inspanningen. Verder telt de regio relatief veel bedrijven in zogenaamde kennisgedreven sectoren. Vooral hoogwaardige dienstverleners zoals ICT-, media- en telecombedrijven, adviseurs-, ingenieurs- en architectenbureaus en technische groothandels. Zoetermeer heeft een boven gemiddelde innovatiekracht. Zoetermeerse bedrijven hebben gemiddeld een hogere innovatiekracht, realiseren meer productinnovatie en zijn vaker koploper. Zoetermeer heeft veel bedrijven in kennisgedreven sectoren; met name in hoogwaardige dienstverlening. Zoek inspiratie De op 19 november aanwezige ondernemers, kregen het advies om inspiratie voor innovaties op te doen buiten het eigen bedrijf: bij klanten, concurrenten, collegabedrijven en leveranciers. Is een innovatief idee gevonden, zorg dan voor een planmatige uitvoering. Beleidsmakers in de onderzochte gebieden kunnen met deze suggesties wellicht hun voordeel doen. Zo zou de projectgroep Kenniseconomie en Innovatie die vanaf 2007 in Zoetermeer aan de slag gaat, bij het formuleren van projectvoorstellen met deze uitgangspunten rekening kunnen houden. Een innovatieve overhandiging van het rapport. Pagina 17 - nummer 4 / december 2007

18 RVOZ-lid Dutch Water Dreams Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden 2008 Tobias Walraven, directeur van Dutch Water Dreams uit Zoetermeer, heeft de Ondernemers- Prijs Haaglanden 2008 gewonnen. Dutch Water Dreams exploiteert wildwateractiviteiten zoals een wildwaterbaan en wavehouse. Bij het horen van de naam Dutch Water Dreams denkt menigeen aan (top)sport en recreatie. Maar de betekenis van DWD heeft veel méér impact voor de maatschappij. Zo trainen er ook specifieke beroepsgroepen waaronder politie en brandweer. Ondernemersvereniging RVOZ feliciteert Tobias Walraven en zijn medewerkers met de op 30 oktober 2007 behaalde OndernemersPrijs Haaglanden Een opsteker voor zowel Dutch Water Dreams als voor Zoetermeer! V.l.n.r. Thoen (Het Hele Westland), Verbeek (ING), Walraven (DWD), Breebaart (HHS) en voormalig schaatser Hein Vergeer. RVOZ niet verbaasd Reeds in december 2006, al heel spoedig na de officiële openstelling van het complex, waren leden van de RVOZ te gast bij Dutch Water Dreams. Managing Director Tobias Walraven gaf toen op openhartige wijze een kijkje in de marketingkeuken van dit enerverend sportief centrum. Met hetgeen de RVOZ tijdens dit bedrijfsbezoek allemaal hoorde, zag en onderging verbaast het de RVOZ niet dat DWD als winnaar van deze OndernemersPrijs uit de bus is gekomen. Hoe komt het dat DWD al in zo n korte tijd kan bewijzen aan de jurycriteria te voldoen? Walraven: Onze drie voorbereidingsjaren hebben daar zeker aan bijgedragen. Verder zegt het iets over het hoge prestatieniveau in ons bedrijf, want we zijn op precies dezelfde manier beoordeeld als alle andere kandidaten. Juryoordeel De jury motiveerde haar besluit om DWD tot winnaar te benoemen als volgt: Dutch Water Dreams is zeer onderscheidend en innovatief met de diensten die het bedrijf aanbiedt. Het beschikt over internationale allure en heeft wereldwijd een unieke positie. De onderneming is een visitekaartje voor de regio en de stad Zoetermeer. Bewonderenswaardig is de wijze waarop ondernemer Tobias Walraven Dutch Water Dreams heeft opgestart. Dutch Water Dreams steekt wat betreft overtuigingskracht en regionale betekenis uit boven de andere genomineerde bedrijven. Dat zijn mooie lovende woorden. In het juryrapport is ook te lezen dat DWD zich van anderen onderscheidt door de grote diversiteit aan klanten en professionele omgang met klanten. Wat kunnen andere ondernemers leren van jullie professionele omgang. Walraven: Ik noem het vooral klantvriendelijkheid. Dat heb ik meegenomen uit mijn SNT periode. De klant staat centraal en wij zijn er om te zorgen dat klanten het naar hun zin hebben en krijgen waarvoor ze komen. Professionele omgang gaat ook over het feit dat we nog harder lopen als er zaken niet helemaal goed gaan. De klant vind het niet erg dat je een fout maakt maar wel hoe je het oplost. Drie scenario s Een ander in het juryrapport vermeld punt luidt Financieel op schema (en dat in een korte periode). Hebben jullie de aanloopperikelen die er ongetwijfeld geweest zullen zijn zo goed vooraf Pagina 18 - nummer 4 / december 2007

19 weten in te schatten? Walraven: Ik heb in mijn leven al heel veel businessplannen gezien en weet ook als geen ander dat ze nooit uitkomen. Daarom is het goed drie scenario s te hanteren. De verwachte lijn, maar ook een scenario s voor als het veel minder of juist veel beter gaat als verwacht. Meestal gaat het om maandelijks te kunnen bijsturen en daarvoor is een goede informatievoorziening belangrijk. De informatiesystemen zijn hier prima op orde! Prijzen winnen Je refereerde zelf al even aan je SNT-periode. Ook toen heb je nogal wat prijzen in de wacht gesleept. Welke waarde heeft het winnen van een ondernemersprijs voor jou persoonlijk en voor je bedrijf? Walraven: Voor ons jonge bedrijf is het belangrijk omdat het laat zien dat we onze zaken goed voor elkaar hebben. Het is dus vooral een bevestiging van onze kwaliteit en daarmee dus een belangrijk visitekaartje naar de buitenwereld. Voor mij als ondernemer is het vooral leuk om positief in het nieuws te komen en te benadrukken dat ik het voor elkaar heb gekregen met een team van jonge mensen van circa jaar. Zou je erg teleurgesteld zijn geweest wanneer je deze prijs was mislopen? Iedereen die mij kent weet dat we meedoen om te winnen en dat we daar voor gaan. Ik heb niet nagedacht over niet winnen maar had dat echt niet leuk gevonden. Ik denk dat we het verwerkt zouden hebben met een waterijsje voor alle medewerkers om even af te koelen. Hoe hebben jullie nu de overwinning gevierd? Ik heb op de avond zelf de belangrijkste 10 medewerkers meegenomen meer mocht niet, want ik had ze het liefst allemaal meegenomen en dan vier je het terplekke. Dat is toch het moment waarop je de spotlights kan delen met elkaar. Bij DWD hebben we de taart gegeten, de bloemen overal neergezet en vooral ook onze klanten verteld van het goede nieuws. Veiligheid Tijdens de prijsuitreiking zei je al dat het beoefenen van wildwatersport niet geheel zonder gevaar is. Immers de kracht van water is niet te onderschatten. Nu ontvangen jullie watersporters die met de grillen van water vertrouwd zijn, maar ook een breed publiek van onbevangen recreanten. Hoe geven jullie invulling aan het thema veiligheid? We zijn als bedrijf gekeurd door NOC*NSF en tal van keurmerk organisaties. Het belangrijkste is dat we tot bijna in het extreme alert zijn op veiligheid. Dat begint al bij binnenkomst van de klant die overal wordt geïnformeerd met behulp van instructiefilms en het lezen en invullen van een zogenaamde disclaimer. Daardoor krijgt de klant vooral uitleg over alle voorbereidingen en veiligheidsvoorschriften. Vervolgens krijgt elke klant materiaal zoals een wetsuit, helm, schoenen, windjack en zwemvest om vervolgens een uitgebreide instructie te krijgen over waterstromingen, peddelgebruik. Het belangrijkste onderdeel is wildwater zwemmen. De klant ervaart daardoor vooraf wat de kracht van water met hem doet en hoe hij veilig met de stroom mee kan drijven. Samen met de instructeur die de hele raft-trip bij hem blijft wordt er eerst op het vlakke water geoefend voordat de rivier bedwongen kan gaan worden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Daarbij staan er ook nog life quards langs de baan en volgen 12 camera s alle bewegingen op het water. Waarom Zoetermeer? Je bent met DWD in Zoetermeer terecht gekomen. Heb je eerst in andere gemeenten getracht je droom te verwezenlijken? Walraven: Zoetermeer kende ik al lang omdat ook SNT haar hoofdvestiging in Zoetermeer heeft. Ik kende het leisure beleidsplan van de gemeente en wist al snel dat ze een perfecte plek voor DWD op het oog had. Dicht aan de snelweg en in de buurt van water dat voor ons heel belangrijk is. Voor de zekerheid hebben we nog wel twee andere locaties beoordeeld maar die konden niet tegen Zoetermeer en de snelheid van de bestuurders op! Je voelt je dus thuis in Zoetermeer. Hecht je meer waarde aan citymarketing of aan regiomarketing? DWD richt zich in eerste instantie op regiomarketing, zeg maar Zuid-Holland, maar heeft vooral een landelijke- en zelfs internationale functie. Dat laatste geldt vooral de topsport waar we jaarlijks de ruim honderd internationals ontvangen voor hun voorbereidingen op de Olympische Spelen volgend jaar in Beijing. Landelijk geldt het vooral het bedrijfsleven dat gebruik maakt van ons bedrijf voor personeels- en relatie events maar ook voor teambuilding, productintroducties en personeelswerving. De consumentenmarketing is met onze grote consumentensponsors landelijk gericht maar veelal ook regionaal via scholen en gerichte marketing acties. Is DWD nu uitontwikkeld of staan er nog nieuwe plannen op stapel? We optimaliseren onze dienstverlening continue op basis van klantenreacties. Daarnaast verwacht ik dat we medio wel de eerste uitbreiding van onze wildwater attracties kunnen verwachten maar daarvoor moet eerst ons bezoekersaantal omhoog naar circa sportende bezoekers per jaar. AdviesWelk advies kun je geven aan ondernemers die overwegen een gooi te doen naar de titel Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden 2009? Wees overtuigd van je product en je mensen en ga er voor met passie en bezieling. Je hebt maar 1 kans om te winnen! aldus Tobias Walraven. Pagina 19 - nummer 4 / december 2007

20 Hoe blijft Zoetermeer aantrekkelijk voor ICT bedrijven? In oktober 2001 stemde de Zoetermeerse gemeenteraad in met de uitgangspunten en ambities van het Programma Zoetermeer ICT-Stad. Daarmee lanceerde de gemeente een aantal innovatieve projecten. Formeel loopt het Programma Zoetermeer ICT-stad af per 31 december In de periode februari en maart 2007 onderzocht TNS NIPO Commerce in opdracht van de gemeente de effecten van de diverse projecten. Onderstaand treft u enkele door TNS NIPO Commerce getrokken conclusies en aanbevelingen. Behalve het uiten van hun tevredenheid over het programma maakten de geënquêteerde ondernemers ook van de gelegenheid gebruik te benoemen wat er beter kan. Conclusies Alhoewel de ICT bedrijven overwegend tevreden zijn met hun vestigingslocatie zijn ze vatbaarder om Zoetermeer te verlaten dan de gemiddelde ondernemer. De gemeente Zoetermeer moet dus inspanningen blijven verrichten om de ICT bedrijven die reeds gevestigd zijn binnen hun gemeente te behouden en bedrijven van buiten naar Zoetermeer te lokken. De projecten Gigameer, Academie voor ICT&Media en ICT-Sociëteit genieten de grootste bekendheid. Maar voor alle projecten geldt dat er kansen liggen voor een grotere bekendheid en een hoger gebruik. Het blijkt dat ondernemers het ondernemersklimaat van de gemeente Zoetermeer hoger beoordelen wanneer zij gebruik maken van minstens één van de ICT-projecten. Zij waarderen de projecten als nuttig tot zeer nuttig. Ook beoordelen de gebruikers hun relatie met de gemeente positiever. Aanbevelingen TNS NIPO Commerce concludeerde aan welke aspecten de gemeente de komende jaren aandacht moet besteden, om Zoetermeer nog aantrekkelijker te maken voor specifiek ICT-bedrijven. Eerste prioriteit: De gemeente Zoetermeer dient de komende jaren extra aandacht te besteden aan de verbeterpunten: ICT infrastructuur ; Ondersteuning/ ontwikkeling invoeren innovaties ; Startersfaciliteiten. Door aandacht te besteden aan deze speerpunten kan de gemeente zich in positieve zin onderscheiden. Daarbij ligt het voor de hand in eerste instantie de bekendheid en/of het gebruik van bestaande gemeentelijke ICT-projecten te promoten. Tweede prioriteit: De gemeente doet er verstandig aan de aspecten Aanwezigheid technische opleidingen (HBO/WO-niveau) en Veiligheid op bedrijfslocaties in ieder geval vast te houden en zo mogelijk te verbeteren. Voor wat betreft de Ondersteuning van bedrijven bij het ontwikkelen/ invoeren van innovaties, zou de inrichting van een centraal (digitaal) loket dat informatie over (subsidie) regelingen en ondersteunde instanties bundelt al in een bepaalde behoefte kunnen voorzien. Dit loket zou ook gecombineerd kunnen worden met informatie/ondersteuning voor starters. Een aspect waar de ICT ondernemers ook veel belang aan hechten. De gemeente hoeft deze centrale rol niet persé op zich te nemen maar kan hierin wel een aanjagende rol vervullen. Wat doet gemeente met onderzoeksresultaten? Natuurlijk is het goed om effecten van ICT-activiteiten te onderzoeken. Maar echt zinvol is het pas wanneer de onderzoeksresultaten tot iets leiden. RVOZ vroeg wethouder Bé Emmens wat de gemeente met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen heeft gedaan of gaat doen. Emmens geeft daarop aan dat de aanbevelingen zijn of worden opgenomen in het nieuwe programma kenniseconomie en innovatie en in het algemeen economisch beleid. Emmens: Samen met de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (Stichting KIZ) werkt de gemeente aan de volgende projecten en activiteiten: De ICT-infrastructuur; hierbij gaat het om het verder uitrollen van Gigameer (glasvezelaansluitingen voor het Zoetermeerse bedrijfsleven) en om de Zuid-Holland Internet Exchange (ZHIX). In het programma Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (KIZ) wordt Pagina 20 - nummer 4 / december 2007

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Ondernemersruimte bij De Goudse

Ondernemersruimte bij De Goudse Ondernemersruimte bij De Goudse Informatie voor startende ondernemers Ik ben 1 Beste ondernemer, U bent het vast met mij eens: een goede werkruimte is voor een ondernemer erg belangrijk. Maar dat is niet

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte 500 m 2 vvo. Casuariestraat 5 Unit B 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie

TE HUUR. Kantoorruimte 500 m 2 vvo. Casuariestraat 5 Unit B 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie Kantoorruimte 500 m 2 vvo TE HUUR Casuariestraat 5 Unit B 's-gravenhage Te huur mooie kantoorunit van ca. 500 m² 'volledig gebruiksklaar' Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Het kantoor ligt op enkele

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015

werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015 werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015 programma 19.00 Welkom 19.10 Terugkoppeling input bijeenkomst 28 april 2015 20.00 Interview wethouders 20:45 Vervolgproces 21.00 Afsluiting input bijeenkomst

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie Cosunpark 1-5, Breda Diverse verhuurmogelijk heden Parkachtige omgeving Op korte afstand van de A16 www.dtz.nl Een markant kantoorgebouw met een onderscheidende

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Cobbenhage' Treubstraat 1, Rijswijk

Te huur Kantoorgebouw 'Cobbenhage' Treubstraat 1, Rijswijk Te huur Kantoorgebouw 'Cobbenhage' Treubstraat 1, Rijswijk Circa 3.226 m ² beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Gunstige parkeernorm www.dtz.nl Het object 'Cobbenhage' betreft een kantoorverzamelgebouw

Nadere informatie

WERK. plezier. Heistraat 3 A HELMOND Huurprijs 105,- per m2 p.j. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars

WERK. plezier. Heistraat 3 A HELMOND Huurprijs 105,- per m2 p.j. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars WERK plezier begint bij Broeckx makelaars Heistraat 3 A HELMOND Huurprijs 105,- per m2 p.j. bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Tegen het centrum, aan winkelstraat

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

In samenwerking met. Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond. Propositie Heerhugowaard. Kadastrale aanduiding: Sectie:

In samenwerking met. Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond. Propositie Heerhugowaard. Kadastrale aanduiding: Sectie: In samenwerking met Veilig en kansrijk investeren in puur Hollandse grond Propositie Heerhugowaard Kadastrale aanduiding: Gemeente: Naam project: Sectie: Perceel: Oppervlakte: Heerhugowaard De Vaandel

Nadere informatie

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Te huur 'Belair' gebouw Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Direct beschikbaar Kleinschalig indeelbaar Direct tegenover de terminal www.dtz.nl Op Rotterdam The Hague Airport is recent gestart met het

Nadere informatie

Winkelruimte 1.508 m 2 vvo. Prinses Beatrixlaan 929 Rijswijk TE HUUR. Winkelruimte te huur van 1.508 m2. Makelaar: Henry Zuiderwijk

Winkelruimte 1.508 m 2 vvo. Prinses Beatrixlaan 929 Rijswijk TE HUUR. Winkelruimte te huur van 1.508 m2. Makelaar: Henry Zuiderwijk Winkelruimte 1.508 m 2 vvo TE HUUR Prinses Beatrixlaan 929 Rijswijk Winkelruimte te huur van 1.508 m2 Makelaar: Henry Zuiderwijk OMGEVINGSFACTOREN Met een totaal winkeloppervlak van circa 90.000 m² beschikt

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

TE HUUR. Moergestelseweg 34 A + B te Oisterwijk

TE HUUR. Moergestelseweg 34 A + B te Oisterwijk TE HUUR Moergestelseweg 34 A + B te Oisterwijk LIGGING Aan de rand van Oisterwijk op een AA-locatie ligt een modern kantorenpark. Een concentratie van dienstverleners op een TOP locatie. Uitstekend ontsloten

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving LAATSTE KANTOORRUIMTE TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE IN HARTJE CENTRUM ALKMAAR! Het voormalige politiebureau is

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Te huur Vrijstaande kantoorvilla op prominente locatie. Minervum 7065, Breda

Te huur Vrijstaande kantoorvilla op prominente locatie. Minervum 7065, Breda Te huur Vrijstaande kantoorvilla op prominente locatie Minervum 7065, Breda Vrijstaande kantoorvilla Op bedrijventerrein 'Hoogeind' Nabij afrit 'Breda Noord' van de A27 www.dtz.nl Een vrijstaand, representatief

Nadere informatie

Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN

Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN voorwoord 3 INWoNERS 4 BEvoLKINGSDICHtHEID 6 HUISHoUDENSGRoottE 8 HUISHoUDENS 10 WoNINGEN 12 SoCIALE HUURWoNINGEN 14 GEMIDDELDE WoNINGWAARDE 16

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk Datum: 25 oktober 2012 Wijkraad Leidsche Rijn vraagt aandacht voor verbetering ondernemersklimaat in Leidsche Rijn In de afgelopen jaren is de Wijkraad Leidsche Rijn vaak in contact gekomen met ondernemers

Nadere informatie

WERK. plezier. Gasthuisstraat 15 B HELMOND Huurprijs 1.575,- p.m. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars

WERK. plezier. Gasthuisstraat 15 B HELMOND Huurprijs 1.575,- p.m. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars WERK plezier begint bij Broeckx makelaars Gasthuisstraat 15 B HELMOND Huurprijs 1.575,- p.m. bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Indeling: Entree, portaal, wachtkamer

Nadere informatie

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen

AMSTELVEEN Dorpsstraat 28. Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen AMSTELVEEN Dorpsstraat 28 Karakteristiek en uniek kantoorpand in het Oude Dorp van Amstelveen Algemeen Object : Er zijn in Amstelveen maar weinig locaties waar u uw kantoor in een karakteristieke en tegelijkertijd

Nadere informatie

Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw "Central Plaza". Bestemming. Hoofdbestemming. Energie.

Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw Central Plaza. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Central Plaza Weena 580 3012 CN Rotterdam Contactpersoon Nanette Speelman Nanette.Speelman@colliers.com 0105119955 Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw "Central Plaza".

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt evaluatieonderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de acquisitie door het WFIA 8 mei 2008 Onno Ponfoort Luddo Oh Martin Schulz Klaas de Gier

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam Te huur Coolse Poort Coolsingel 139, Rotterdam Markant kantoorgebouw In het hart van Rotterdam 3 verdiepingen van elk c irca 1.420 m² www.dtz.nl Coolse Poort is een markant kantoorgebouw, midden in het

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Winkelruimte ca. 100 m² SCHOOLSTRAAT 1 VENRAY TE HUUR HUURPRIJS 1.400,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW

Winkelruimte ca. 100 m² SCHOOLSTRAAT 1 VENRAY TE HUUR HUURPRIJS 1.400,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW Winkelruimte ca. 100 m² TE HUUR SCHOOLSTRAAT 1 VENRAY HUURPRIJS 1.400,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW OBJECT De aangeboden ruimte ligt op de hoek van de Marktstraat en Schoolstraat. U komt binnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Te huur Gelegen in het historisch centrum van Leiden. Doezastraat 2A, Leiden

Te huur Gelegen in het historisch centrum van Leiden. Doezastraat 2A, Leiden Te huur Gelegen in het historisch centrum van Leiden Doezastraat 2A, Leiden Hoogwaardige uitstraling Gelegen op een unieke locatie Goede bereikbaarheid www.dtz.nl Het object is een rijksmonument en oorspronkelijk

Nadere informatie

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT TE HUUR Van t Hoffstraat 20 2991 XP BARENDRECHT WOONBOULEVARD REIJERWAARD IS EEN SUCCESLOCATIE WINKELRUIMTE BESCHIKBAAR OP DÉ PLEK OP HET GEBIED VAN HUIS EN INTERIEUR Deze grote beschikbare winkelruimte

Nadere informatie

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon 4 4 7 8 9 9 2. Westpoort, dat bestaat uit Sloterdijk en de Haven, is met 37 hectare (370 duizend m2)

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Rotterdam Airportplein 11, Rotterdam

Rotterdam Airportplein 11, Rotterdam Te huur Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Rotterdam Airportplein 11, Rotterdam Goede bereikbaarheid m et ruim parkeren Internationale allure Circa 80.000 m ², vanaf 2.000 m² www.dtz.nl Op

Nadere informatie

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak De villa is gelegen op een ruim perceel grond en kenmerkt zich onder

Nadere informatie

TE HUUR. Bedrijfsruimte met kantoorruimte 500 m 2 vvo. Ruhr 9-11 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie

TE HUUR. Bedrijfsruimte met kantoorruimte 500 m 2 vvo. Ruhr 9-11 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie Bedrijfsruimte met kantoorruimte 500 m 2 vvo TE HUUR Ruhr 9-11 's-gravenhage Moderne bedrijfsruimte van ca. 500 m² op het bedrijventerrein Forepark' Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Het betreft een

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT SAVANNAHWEG 71 UTRECHT www.savannahweg71.nl Omschrijving ALGEMEEN: het kantoorgebouw Landmark is op een fantastische zichtlocatie gelegen langs de rijksweg A2. Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

NEVELGAARDE 20 NIEUWEGEIN

NEVELGAARDE 20 NIEUWEGEIN NEVELGAARDE 20 NIEUWEGEIN www.nevelgaarde20-35.nl Omschrijving ALGEMEEN: het kantoorgebouw bevindt zich op een prominente zichtlocatie nabij de Rijksweg A2 te Nieuwegein in het gebied De Poort van Nieuwegein

Nadere informatie

Te huur Uniek kantoorgebouw. Noordeinde 2e, Leiden

Te huur Uniek kantoorgebouw. Noordeinde 2e, Leiden Te huur Uniek kantoorgebouw Noordeinde 2e, Leiden Rijksmonument Gelegen op een unieke zichtlocatie Circa 664 m² www.dtz.nl Het object is in 1878 gebouwd en oorspronkelijk ingericht als een kazerne. In

Nadere informatie

Kantoorruimte 690 m 2 v.v.o. Wijnhavenkwartier 's-gravenhage TE HUUR. Hoogwaardige kantoorruimte in een aangename omgeving. Makelaar: Jorg Olie

Kantoorruimte 690 m 2 v.v.o. Wijnhavenkwartier 's-gravenhage TE HUUR. Hoogwaardige kantoorruimte in een aangename omgeving. Makelaar: Jorg Olie Kantoorruimte 690 m 2 v.v.o. TE HUUR Wijnhavenkwartier 's-gravenhage Hoogwaardige kantoorruimte in een aangename omgeving Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Door die centrale ligging vindt u in de directe

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 0 Juryrapport Fietsstad 2016 Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan

Nadere informatie

Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW

Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 22 mei 2007 Nummer PS : PS2007RGW03 Dienst/sector : RWS Commissie : RGW Registratienummer : 2007REG001239i Portefeuillehouder: Hr. R.W. Krol Titel : Aanvullend budget

Nadere informatie

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo.

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo. Columbus Folkstoneweg 2-100, Schiphol Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo Het kantoorgebouw Columbus is gelegen in het hart van een modern en ruim opgezet bedrijventerrein 'Cargo

Nadere informatie

begint bij Broeckx makelaars Steenweg 22 22a-24 HELMOND Koopsom ,- k.k. bedrijfsruimtehelmond.nl

begint bij Broeckx makelaars Steenweg 22 22a-24 HELMOND Koopsom ,- k.k. bedrijfsruimtehelmond.nl begint bij Broeckx makelaars Steenweg 22 22a-24 HELMOND Koopsom 995.000,- k.k. bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Bent u op zoek naar een interessant beleggingsobject?

Nadere informatie