Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart"

Transcriptie

1 NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging Netwerken Zoetermeer steeds ondernemend!/? Zoetermeer voert als slogan Steeds ondernemend!. De Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ wil u de gelegenheid bieden om zèlf te checken of deze vlag de lading dekt. Daarom treft u in deze editie van RVOZ-Nieuws informatie aan waarmee u mogelijk uw huidig oordeel kunt bijstellen. U treft o.a. informatie over Het onderzoek De Kracht van de Ondernemer over innovatie in Zoetermeer. (Zoetermeer springt er positief uit in de regio. Bravo collegaondernemers en gemeente!); Conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek Zoetermeer ICT-stad ; De stand van zaken rondom het Aardgasvulstation, Kwadrant, Cadenza, de Culturele As; Interviews waarin ondernemers vertellen waarom zij met hun bedrijf in Zoetermeer zijn gevestigd; Een interview met de winnaar van de Ondernemersprijs Haaglanden; Een boeiend betoog over stadspromotie en citymarketing; Een pleidooi van MKB-Haaglanden voor regiomarketing;. en nog veel meer! De RVOZ biedt u informatie over relevante ontwikkelingen in Zoetermeer. Zodat u Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart hier goed kunt ondernemen en u zich in Zoetermeer thuis voelt. In mijn column op pagina 3 tracht ik u van het belang van de Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ te overtuigen. Ik adviseer u: sluit u aan! telefoon , Johan Burger, voorzitter RVOZ Contributie RVOZ is mogelijk véél lager dan u verwacht. Zie de tarieven op pagina 14. Cadenza is de uitbreiding aan de oostkant van winkelgebied Stadshart. Voorheen was op het terrein de Prins Willem Alexander Hal (PWA-hal/ijshal) gesitueerd. Dit gebied wordt ook wel Centrum Oost genoemd. Wonen, werken, winkelen Cadenza is de laatste grote uitbreiding van het Zoetermeerse Stadshart. Het plan bestaat uit drie elementen: wonen, werken en winkelen met een exclusieve uitstraling. Cultuur is een belangrijk onderdeel van Cadenza omdat de bestaande bioscoop Utopolis en het Stadstheater moeten worden geïntegreerd. Ook worden in twee karakteristieke woontorens van ongeveer 90 meter hoog circa 200 huur- en Lees verder op pagina 2 Op het voormalig terrein van de Prins Willem Alexander Hal (PWA-hal) zal Cadenza, de oostelijke uitbreiding van het Stadshart, verrijzen.

2 Vervolg van voorpagina koopappartementen gerealiseerd. Aan de meest oostelijke zijde van het plan Cadenza komt een markant kantoorgebouw met een vloeroppervlak van ruim m² voor flexibele, eigentijdse kantoorruimten. Cadenza realiseert in totaal 850 parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en kantoorpersoneel, in drie verschillende parkeergarages. Parkeren kan direct onder de woning, de supermarkt of het kantoor. De aanrijroute voor auto s is via de Europaweg/Italiëlaan. Regiofunctie Zoetermeer-centrum heeft een regiofunctie die regelmatig door andere winkelcentra in de provincie Zuid-Holland onder druk wordt gezet. De groei van het Stadshart door de realisatie van Cadenza komt niet alleen tegemoet aan de Zoetermeerse bevolkingsgroei, maar zorgt ook voor behoud en versterking van de regiofunctie. De uitbreidingen moeten een adequaat antwoord zijn op de vernieuwingen van andere winkelcentra, zoals Leidschenhage en In de Bogaard. In totaal biedt Cadenza m² winkelruimte. Deze wordt verdeeld over verschillende units die flexibel zijn in te delen. In een van de grootste winkelunits komt een grote supermarkt. Het Stadshart biedt tot nu toe vooral ruimte aan winkels maar met de uitbreiding van Cadenza, komt er meer ruimte voor horeca en leisure. In totaal is hiervoor tot m² vloeroppervlak gepland. Het totale winkeloppervlak van Zoetermeer bedraagt meer dan m², verdeeld over ruim 500 winkels. Er is een beperkt aanbod direct verhuurbare ruimte. Procedure en status In het tweede kwartaal van 2007 is het bestemmingsplan als voorontwerp in procedure gebracht en daarmee is de inspraaktermijn begonnen. Op maandag 18 juni 2007 heeft er een inspraakavond plaatsgevonden in het Stadstheater en het bestemmingsplan heeft t/m 16 juli 2007 bij afdeling publiekszaken ter inzage gelegen. Voor de feitelijke bouw van het project is, gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan en de bouwaanvraag die de ontwikkelaar indient, een zogenaamde artikel 19 procedure doorlopen. De bouw van Cadenza start naar verwachting medio 2008 en duurt ruim twee jaar. Naar verwachting kunnen in 2010 de eerste sleutels van de appartementen worden uitgereikt en de eerste winkels en cafés hun deuren openen. Kwadrant: de tweede toegangspoort van Zoetermeer Aan de oostzijde van Zoetermeer, rondom het in 2003 aangelegde Prinses Maximaplein (rotonde Oostweg Australiëweg) bevindt zich het gebied dat het Kwadrant wordt genoemd. Het westelijk gedeelte van het kwadrant wordt algemeen beschouwd als een tweede toegangspoort tot Zoetermeer. Het is een belangrijke reden dat de gemeente met goed doordachte en breed gedragen plannen aan de slag gaat! Wethouder Bé Emmens noemt als belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van het Kwadrant het creëren van een markante omgeving en gebouwen langs de hoofdwegen en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Hoogbouw van Cadenza zal de skyline van het Stadshart een ander aanzicht geven. Ontwikkelingscompetitie In het gebied tussen de Oostweg, de Van der Hagenstraat, de Edisonstraat en de Franklinstraat wil de gemeente een toonaangevende voorziening met leisure tot stand brengen, zo mogelijk in combinatie met bedrijvigheid en wonen. De oppervlakte van het te ontwikkelen gebied is circa 10 hectare. Om de kansen die dit gebied biedt optimaal te benutten, heeft de gemeente in zomer 2004 een ontwikkelingscompetitie gestart. Een speciale toetsingscommissie beoordeelde dertien serieuze ideeën en op basis hiervan zijn vijf partijen uitgenodigd om de ingediende ideeën verder uit te werken. Uiteindelijk kwam Dura Vermeer Vastgoed als beste uit de beoordeling. Echter, om tot de door de gemeente gewenste ontwikkeling te komen, moest Dura Vermeer het plan wijzigen. In de plannen van Dura Vermeer was onder andere voorzien in de bouw van een bioscoop, casino, partycenter, hotel, leisure en woningbouw. Pagina 2 - nummer 4 / december 2007

3 Tweede aansluiting Zoetermeer op de A12 In 2008 wordt de verlengde Australiëweg in oostelijke richting, langs de noordrand van het Van Tuyllpark, via de N209 / Nieuwe Hoefweg aangesloten op de A12. Hierdoor krijgt het Kwadrantgebied een snelle verbindingsroute naar de A12. Plannen ter discussie Ook het plan van Dura Vermeer Vastgoed heeft de eindstreep niet gehaald. Op verzoek van het college is er opnieuw gestudeerd op de locaties rond het Maximaplein. Een eerste behandeling van de visie van het college in de raadscommissie heeft nog niet tot een besluit geleid. Binnen de Zoetermeerse politiek zijn, behalve bijval, ook kritische geluiden te horen zoals meer groen, iets moois, iets bijzonders en zijn er zorgen over geluidsoverlast. Huidige status Over de huidige status geeft wethouder Emmens aan: Het college heeft haar nieuwe visie op het gebied, inclusief het Van Tuyll Sportpark, gereed en deze wordt in december in de raad besproken. Gedacht wordt aan een modern bedrijventerrein en mogelijk een concentratie van autobedrijven op de plek waar de Oude Etam panden staan. Tuinvereniging Segwaert zal verdwijnen en zo mogelijk worden verplaatst naar een alternatieve locatie. Op de vrijkomende grond - ruim zes hectare - kunnen woningen worden ontwikkeld. Voorts komt er in het Van Tuyll Sportpark ruimte vrij. Het college wil onderzoeken of op deze plek mogelijkheden voor de ontwikkeling van aansprekende leisureen/of sportfuncties zijn. Van de voorzitter De enige echte De ouderen onder ons weten dat de RvHI en de OVZ jaren geleden zijn gefuseerd tot de RVOZ. De RVOZ is daarmee de énige ondernemersvereniging in Zoetermeer geworden (naast de winkeliersverenigingen). De RVOZ staat voor: Belangenbehartiging, Netwerken en Samenwerken. Ik schrijf het op, want met de regelmaat van de klok wordt de RVOZ verward met businessclubs, waarvan er meerdere zijn in Zoetermeer. Maar de RVOZ, die is letterlijk uniek! Door de fusie destijds is de RVOZ het enige centrale aanspreekpunt geworden voor de collectieve belangen van het MKB en grootbedrijf in Zoetermeer. Hiervoor hebben we concreet iedere twee maanden overleg met de wethouders van Zoetermeer. Dit overleg is erg constructief. Het werpt zijn vruchten af in een goed ondernemingsklimaat in Zoetermeer. Dat blijkt uit alles. Wij zijn er blij mee dat dit tevens leidt tot meer werkgelegenheid, een hoofdpunt van onze Sociaal Economische Agenda, speerpunt van beleid in Zoetermeer. In dit nummer van RVOZ-Nieuws is op compacte wijze het belangrijkste economische nieuws in Zoetermeer vermeld. Sinds het blad Economisch Bulletin van de gemeente er niet meer is, nemen we in overleg met de gemeente ook meer gemeentenieuws op. Dat wil zeggen, voor zover dat nieuws direct relevant is voor u als ondernemer. In de september-editie informeerden wij u reeds uitgebreid over de op handen zijnde oprichting van de Vereniging Noordelijke Bedrijventerreinen (mede op initiatief van de RVOZ, met een RVOZ-bestuurslid). Jongstleden 5 november is deze vereniging opgericht! Kortom de RVOZ is actief! Daardoor sluiten steeds meer ondernemers zich bij ons aan. Bent u nog geen lid van de RVOZ? U bent hartelijk welkom bij de enige èchte! En als er weer eens iets is, mail ons op Logisch toch! Johan Burger, voorzitter RVOZ Pagina 3 - nummer 4 / december 2007

4 Waar het bij De Culturele As om draait Als er in Zoetermeer één gebied is, waar ondernemers gewend zijn op hun tellen te passen, dan is het wel het gebied dat wordt aangeduid met De culturele as : het gebied rond de historische winkelstraat Dorpsstraat, de Dobbeplas en het Stadshart. Op 29 oktober jl. is in de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor dit gebied vastgesteld. Het oude centrum Nadat jaren achterheen de omzetten in de Dorpsstraat in het slop zaten ging het weer beter. Niet zo vreemd dus dat afgelopen jaar de Dorpsstraatwinkeliers het vertrek van kwaliteitssupermarkt Albert Heijn somber tegemoet zagen. Maar AH vertrok en Hoogvliet kwam ervoor in de plaats. Ook werd in het oude centrum een nieuwbouwproject ontwikkeld: Hovestein. Het biedt plaats aan een Rabobank-filiaal en nieuwe detailhandel en horeca. Ook worden er oude panden gesloopt waarvoor in de plaats een in de bouwstijl van 1850 gebouwd klein winkel- en wooncomplex terugkomt. Andere ontwikkelingen? Al jaren wordt gesproken over de positie van het Stadsmuseum en over eventuele herbestemming van de Nicolaasschool. Wanneer het Stadsmuseum van de Dorpsstraat naar de Dobbeplas verhuist, dan zou het gelijk ook een geheel andere opzet krijgen. Het museum zou dan een ontmoetingsplek worden waar ook kan worden gedebatteerd. En de Nicolaasschool? Inmiddels gaat de vastgestelde visie er vanuit dat de Nicolaasschool wordt gesloopt en plaats maakt voor vervangende nieuwbouw. Zoals bij alle projecten is er ook rondom de Dorpsstraat Zoetermeer. Culturele As angst voor voldoende goede parkeervoorzieningen. Met name de Dorpsstraatwinkeliers zijn bang dat er, bij de uitvoering van alle plannen rondom de culturele as, voor hun klanten te weinig parkeerplaatsen zouden zijn. Het zijn slechts enkele van de kansen en bedreigingen waar de ondernemers in het oude centrum, dat deel uitmaakt van de culturele as, mee te maken hebben. Dobbeplasgebied Inmiddels worden de discussies rond het oude centrum van Zoetermeer steeds meer toegespitst op de ontwikkelingen rond de Dobbeplas. Een brug over het water zou het moderne Stadshart met het oude stadshart verbinden. Dat plan is inmiddels van tafel. De gemeente heeft een nieuw plan gepresenteerd: een wandelboulevard rond het water zou beide centra moeten verbinden. Daarbij zou nieuwbouw worden gepleegd voor het Stadsmuseum en voor horeca en woningen. De Markt bij het Stadshart zou een gedaantewisseling ondergaan waardoor de warenmarkt die daarop plaatsvindt een lang gerekt lint van kramen zou worden. En de rand van de Dobbeplas? Die zou worden omgevormd tot stadsstrand. Inmiddels zijn ook voorstellen voor woningbouw op het Dobbe-eiland van de baan. Wethouder Pieter Smit RVOZ vroeg wethouder Pieter Smit waar het bij de culturele as nu nog om draait. Smit: Op 29 oktober 2007 is de stedenbouwkundige visie door de Raad vastgesteld, waardoor nu wordt aangevangen met het voorlopig ontwerp. Daarna zal het definitief ontwerp Stedenbouwkundig plan worden ontworpen. Worden ondernemers en omwonenden nog in verdere planvorming betrokken? Smit: Ja. De planvorming vindt plaats in het kader van een uitgebreid communicatie- en participatietraject. De omwonenden en betrokken actoren in het gebied worden goed geïnformeerd. Dit gebeurt via informatieavonden, participatiebijeenkomsten en schriftelijke informatieverstrekking. aldus Pieter Smit. Stadsmuseum in de Dorpsstraat. Kunst in de Dobbeplas. Pagina 4 - nummer 4 / december 2007

5 Aardgasvulstation voor auto s in Zoetermeer? Al geruime tijd wordt er in Zoetermeer gesproken over de komst van een aardgasvulstation voor auto s. Waarom is zo n station gewenst? En wanneer kunnen we een aardgasvulstation verwachten in Zoetermeer? Voor 12 december is door Stichting EREA een bijeenkomst gepland waarbij ondernemers gratis worden geïnformeerd over het rijden op aardgas in Zoetermeer. Verbetering luchtkwaliteit Joris de Jonge, projectleider van het onlangs gefuseerde energieagentschap van Delft en Zoetermeer, de Stichting EREA, motiveert de noodzaak van het aardgasstation als volgt: De zoektocht naar alternatieve brandstoffen is ingezet naar aanleiding van de toenemende problemen met de luchtkwaliteit in de regio. De grootste boosdoeners zijn stikstofoxiden en roetdeeltjes, voornamelijk afkomstig van het drukke wegverkeer. Omdat bij de verbranding van aardgas bijna geen stikstofoxiden en roetdeeltjes ontstaan, kan aardgas als motorbrandstof een grote bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit. Maar aardgas heeft nog meer gunstige eigenschappen. Aardgas is goedkoper dan benzine of diesel, de motoren zijn zeer stil en de distributie hoeft niet over de weg omdat Nederland beschikt over een fijn vertakt aardgasnetwerk in de bodem. De voordelen voor het milieu, de portemonnee en de veiligheid zijn voor de gemeente Zoetermeer redenen om het gebruik van aardgas als motorbrandstof te stimuleren. Investeren in aardgas Als fossiele brandstof is aardgas niet direct duur- zaam. Toch speelt aardgas een rol in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Dat komt omdat aardgas een voorstadium is voor het gebruik van biogas en op termijn waterstof. Zo kan relatief snel kan worden omgeschakeld naar waterstof wanneer de technologie daarvoor klaar is. De reden om nu al te beginnen met aardgas is omdat er nu al baat is bij deze brandstof. Ten opzichte van andere fossiele producten is aardgas de betere keus. Omdat de opvolgers van aardgas al in ontwikkeling zijn, is investeren in aardgas geen weggegooid geld. Integendeel, door nu over te gaan op aardgas wordt de overschakeling op echte duurzame brandstoffen versoepeld. Energie Agentschap In samenwerking met Stadsgewest Haaglanden en omliggende gemeenten wordt getracht om het zogenaamde kip-ei probleem te doorbreken. Hiermee wordt bedoeld dat vraag en aanbod op elkaar wachten. Niemand koopt een aardgasauto als er nergens een aardgasvulstation is, maar ook niemand begint met een aardgasvulstation als er geen aardgasauto s komen tanken! De oplossing wordt gezocht in het stimuleren van zowel vraag als aanbod. In Zoetermeer betekent dit dat de gemeente - waar mogelijk - het gemeentelijke wagenpark zal vervangen door aardgasvoertuigen. Daarnaast heeft de gemeente Zoetermeer aan EREA gevraagd om een locatie te zoeken voor een aardgasvulstation. Het EREA heeft hiervoor reeds contact gehad met lokale pomphouders en een aantal oliemaatschappijen. Het blijkt echter niet makkelijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vervolgens werd een vulstation op het terrein van de gemeentelijke reinigingsdienst overwogen. Dat plan is echter bevroren nadat bij autowascentrum Lansinghage interesse bestond voor het verkopen van aardgas en andere milieubewuste brandstoffen. De gebroeders Mos, de eigenaren van autowascentrum Lansinghage, hebben reeds enige tankstations in de regio en dus veel ervaring met de verkoop van motorbrandstoffen. De verkoop van aardgas en gedeeltelijk biologische brandstoffen zien ze als een methode om op hun wijze vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een uitdaging die ze met veel enthousiasme aanpakken. Informatiebijeenkomst 12 december Op dit moment zijn de procedures voor vergunningen reeds in gang gezet en worden de voorbereidingen voor de verbouwing getroffen. Hopelijk kan de verbouwing nog dit jaar beginnen. Of er nog dit jaar aardgas kan worden getankt is niet waarschijnlijk, maar in de eerste helft van 2008 moet zeker lukken. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met Joris de Jonge, Projectleider Stichting EREA, Autowascentrum Lansinghage heeft interesse in aardgasvulstation. Pagina 5 - nummer 4 / december 2007

6 BLOMSMA PRINT& SIGN Printen & kopiëren CAD plotservice CD/DVD reproductie Plastificeren Kleine- en grote oplage in kleur of zwart/wit Hoge kwaliteit en korte levertijden Gratis bezorging binnen Zoetermeer Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer Tel. (079) Benelux-Distributie Opslag Faciliteiten Speciaal Transport Als uw geld wegblijft, wat dan? Uitstaande vorderingen en aanmaningen kunnen heel wat hoofdbrekens kosten en slapeloze nachten veroorzaken. Wilt u minder administratie, minder zorgen, op tijd uw geld en meer tijd voor uw core-business? Overweeg dan uw incassotraject uit handen te geven. Met de DEBION Incasso Overeenkomst met Declaratievoorziening verzekert u zich van het gehele incassotraject. Voor een vast bedrag per jaar kunt u aanspraak maken op het buitengerechtelijke (minnelijke) traject en zo nodig het volledige gerechtelijke traject (dagvaarden, procederen, vonnis betekenen en beslagleggen). U koopt zo het kostenrisico voor ons honorarium volledig af. U heeft dus geen open eind situatie. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor BV biedt een landelijke dekking en is vooral actief in de regio s Westland en Haaglanden. Het kantoor incasseert geld bij wanbetalers, zowel bedrijven als particulieren. Het maakt deel uit van de Debiongroep en is o.a. aangesloten bij de Verenigde Vrije Gerechtsdeurwaarders Aequalis. Met een inningspercentage in 2006 van 93,4% kan gesteld worden dat het kantoor behoort tot de excellente top van deurwaarderskantoren in de regio. Download onze brochures op of neem direct contact met ons op. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor BV s-gravenzandseweg 4a 2291 PE Wateringen Telefoon Wij de zorgen, u uw geld Pagina 6 - nummer 4 / december 2007

7 Van Zoetermeer via N470 naar Delft? Nog even geduld! Tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam is de afgelopen jaren als gevolg van grootschalige woningbouw op de VINEX-locaties en de aanleg van bedrijventerreinen het wegverkeer sterk toegenomen. Gevolg is een toename van de verkeersdrukte in het tussen de A12 en A13 liggende gebied. Met het op 16 juli geopende N470 wegdeel Zoetermeer Rotterdam moet een eerste aanzet tot betere doorstroming zijn gerealiseerd. De N470 is echter nog niet helemaal compleet. Naar verwachting zal in april 2008 ook het westelijk deel richting Delft geopend zijn voor alle wegverkeer. Daarmee heeft Zoetermeer een nieuwe en veilige verbinding tussen Delft en Zoetermeer, met een aftakking naar Rotterdam. Ongetwijfeld zal deze weg voor veel Zoetermeerders bijdragen aan een prettiger woon- en werkklimaat. Mobiliteitsplan Zoetermeer Zoetermeer groeit. In de afgelopen 35 jaar ging de stad van naar inwoners. En de verwachting is dat we in 2009 op circa inwoners uitkomen. Voor het verkeer heeft deze groei enorme consequenties. Het huidige wegennet is immers al druk genoeg. Meer mensen betekent meer mensen die zich willen verplaatsen, zonder veel oponthoud. Dat vraagt dan ook om maatregelen in de komende jaren. ZoRo: sneller met de bus van Zoetermeer naar Rotterdam Vooruitlopend op een toekomstige spoorverbinding wordt, om de verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam met het openbaar vervoer te verbeteren, een hoogwaardige busverbinding gerealiseerd (ZoRo). De Om ervoor te zorgen dat Zoetermeer steeds bereikbaar blijft, ook in de toekomst, heeft de gemeente Zoetermeer het Mobiliteitsplan Zoetermeer ontwikkeld. Met het plan wordt tot 2011 zo n 40 miljoen geïnvesteerd in projecten die de bereikbaarheid van Zoetermeer ten goede komen. Een groot deel daarvan wordt gesubsidieerd vanuit het Mobiliteitsfonds van het stadsgewest Haaglanden. maatregelen die hiervoor nodig zijn, hebben tot doel de doorstroming van de bus op de Zuidweg en de Oostweg te verbeteren. Vrije doorgang van lijnbussen op deze hoofdwegen wordt mogelijk gemaakt. Overzicht nieuwe RVOZ-leden C2N Construction Consultants Network B.V. Koraalrood SB Zoetermeer Contactpersoon: dhr E. van Eeckhoven Pilatusdam Management B.V. Postbus AV Zoetermeer Contactpersoon: dhr K. van Randeraat DemiSec Postbus AD Berkel en Rodenrijs Contactpersoon: dhr R. Knipscheer HCRM / PZ-Online Dorpsstraat AH Zoetermeer Contactpersoon: dhr C. de Reus Pagina 7 - nummer 4 / december 2007

8 PARTTIME INZETBAAR FULLTIME BESCHIKBAAR laat u zorgeloos ondernemen PZ-Online is niet alleen dé professionele PZ-afdeling voor het MKB, maar is óók: tientallen procenten goedkoper dan wanneer u dezelfde diensten in eigen huis realiseert. een slim servicepakket op abonnementsbasis efficiënt en doelmatig én state-of-the-art geautomatiseerd uw persoonlijke personeelsadviseur met de human touch uw persoonlijke Online-toegang tot o.a. de kennisbank met pz-documenten hoge kwaliteit van dienstverlening. zorgeloos ondernemen met personeel Bezoek PZ-Online.eu voor meer informatie of maak een afspraak om uw voordelen te bespreken. PZ-Online is een werkmaatschappij van HCRM: Postbus AL Zoetermeer Telefoon: +31 (0) Telefax: +31 (0) Voor een goed kantoor voor ondernemers hoeft u niet ver weg Houtsingel EA Zoetermeer Postbus AD Zoetermeer Telefoon: Fax: website: Member of International Practice Group (IPG) Pagina 8 - nummer 4 / december 2007

9 Verslag Wethoudersoverleg van 9 november 2007 De RVOZ heeft als belangenbehartiger van het bedrijfsleven elke twee maanden een economisch overleg met de wethouders. U kunt per hiervoor input leveren via De belangrijkste zaken die op 9 november aan de orde zijn geweest: Voortgang Sociaal Economische Agenda: noordelijke bedrijventerreinen en winkelcentra zijn besproken. Ten aanzien van het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid lijkt zich het merkwaardige verschijnsel voor te doen dat geen Zoetermeerse bedrijven lijken te hebben ingeschreven op aanbestedingen van de gemeente Zoetermeer! Uitgezocht wordt hoe dit komt. De RVOZ had u beloofd te monitoren hoeveel Zoetermeerse bedrijven mee zouden doen en hoeveel opdrachten naar Zoetermeerse bedrijven gaan. Dat lijkt dus twee keer nul. Nadere analyse zal ons leren of we Introductie nieuw secretariaat RVOZ: DemiSec Met gepaste trots willen wij, Nicolette Bakker en Ron Knipscheer van Demi- Sec, onszelf bij u introduceren als het nieuwe secretariaat van de RVOZ. dat erg moeten vinden. U hoort van ons. De Platformbijeenkomst Samenwerking Onderwijs Bedrijven (SOB) is geëvalueerd. De bijeenkomst liet zien wat de tekorten zijn in de techniek en dat in de Zoetermeerse onderwijssituatie techniek ondervertegenwoordigd is. Wordt al aan gewerkt! Citymarketing: de gemeente komt met een integraal plan, Afwachten dus. Het station Bleizo: het is geven en nemen met de gemeente Lansingerland, maar het valt nog niet mee Lansingerland even enthousiast te krijgen als Zoetermeer. Hier zit mogelijk ook wat oud zeer uit het verleden, waar Zoetermeer zich van bewust is. De RVOZ wijst verder op het onderzoeken van (nachtelijk) goederentransport vanaf de veiling in Bleiswijk. De RVOZ krijgt een klankbordfunctie bij de marktinventarisatie van het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame. De gemeente heeft op enkele plaatsen direct een 50 km-zone ingesteld. Dat kan de gemeente doen, uit direct veiligheidsbelang. Er zijn klachten van RVOZ-leden hierover binnen gekomen bij de RVOZ. De gemeente adviseert de betreffende bedrijven om zelf bezwaar en beroep in te dienen. Nu Dutch Water Dreams de Ondernemersprijs Haaglanden gewonnen heeft komt de uitreiking in 2008 naar Zoetermeer. Mogelijk wordt dit gecombineerd met het Kennisfestival in Zoetermeer. Er komt een aardgasvulstation in Zoetermeer, informatiebijeenkomst op 12 december. Johan Burger Voorzitter Na een door ons als zeer plezierig ervaren overdracht bij Jan Hein Slootmaekers en Susanne Bosman van MBOZ, zijn wij vanaf 1 oktober jl. de contactpersonen binnen het secretariaat. Voor informatie over DemiSec, sinds kort ook lid van de RVOZ, verwijzen wij u graag naar onze website Belangrijker voor u is met wie u als lid of goede relatie van de RVOZ te maken krijgt. Hieronder geven wij u dan ook een overzicht van onze taakverdeling binnen het secretariaat. Nicolette Bakker Binnen het secretariaat van de RVOZ zal Nicolette als zeer ervaren office manager in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor alle bestuursvergaderingen. Nicolette is al jaren lid van het Vrouwennetwerk Zoetermeer & Omstreken. Ron Knipscheer Voor algemene zaken die zich binnen het secretariaat van de RVOZ afspelen is Ron de vaste contactpersoon. Met een commerciële achtergrond en servicegerichte instelling zal hij alles in goede banen leiden. Heeft u vragen over de RVOZ of over DemiSec? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij verheugen ons op een langdurige en plezierige samenwerking! DemiSec, Postbus 163, 2650 AD Berkel en Rodenrijs Telefoon ; Fax ; Website Inschrijfnummer KvK Pagina 9 - nummer 4 / december 2007

10 Verslag RVOZ-bijeenkomst: Citymarketing strategie of stadspromotie? I Amsterdam; Delft Kennisstad; Den Haag, stad van vrede recht en veiligheid. Citymarketing is een hot topic. Maar wat is citymarketing en hoe kan het worden toegepast? En hoe verhouden citymarketing en stadspromotie zich ten opzichte van elkaar? Tijdens de op 5 november gehouden RVOZ-bijeenkomst gaf Monique Plantinga, directeur Catching Concepts een uitgebreide uiteenzetting over de betekenis van citymarketing. Onderlinge concurrerentie Factoren als o.a. vergrijzing, niveau en soort voorzieningen, creativiteit van de stad, niveau en soort inwoners en bedrijven, zijn van belang bij de keuze voor een woonplaats of vestigingsplaats geworden. Dit betekent dat steden onderling concurreren en hun best moeten doen om bewoners en bedrijven aan te trekken en te behouden. En dit alles puur vanuit economische motieven. Een manier om het onderscheidend vermogen van een stad of dorp naar buiten te brengen is het toepassen van citymarketing, voortvloeiend uit een citymarketingbeleid. Citymarketing kan worden omschreven als: Het marktgericht opereren van een gemeentelijke organisatie teneinde alle stedelijke actoren zover te krijgen dat de stad zich als geheel naar buiten toe kan profileren. De interpretatie van dit begrip varieert per stad. Diverse steden lijken citymarketing toe te passen door middel van een logo of slogan op basis van bestaande activiteiten of voorzieningen en denken dat de kous daarmee af is. Echter het kiezen en communiceren van een slogan is eigenlijk alleen stadspromotie. In de uitvoering van citymarketing wordt het oorspronkelijke beleidsplan vaak vergeten en losgelaten; de executie (onder andere de slogan) is slechts stadspromotie! Stadspromotie, die in de visie van Catching Concepts, juist onderdeel moet uitmaken en blijven van een daadwerkelijk citymarketing beleid, en niet op zichzelf moet staan. Stappenplan Citymarketing dient vanuit een geïntegreerde conceptontwikkelingsvisie benaderd te worden. Zoals men ook bij een bedrijf met een specifiek product of dienst doet. Feitelijk is dit een stappenplan. Een eerste stap is de inventarisatie van de behoeftes van huidige en toekomstige bewoners, bedrijven, bezoekers en investeerders van die stad of dorp en de behoeftes die zij in de toekomst gaan hebben. Daarna bekijkt men de markt. Wat zijn (inter)nationale concurrenten of vergelijkbare steden. Wat zijn zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen. Daarna volgt een zeer kritische analyse van de stad. Zowel feitelijk als vanuit de perceptie van inwoners, bedrijven en ook omliggende steden. Alleen een kritische analyse legt de uniciteit, kernwaarden, kernkwaliteiten, sterktes en zwaktes van de stad bloot. Benoem daarna de doelgroepen, formuleer doelstellingen en leg de organisatie en regiefunctie van citymarketing vast. Mede om te voorkomen dat er meer instanties ontstaan en bestaande instanties gehandhaafd blijven, zonder duidelijke verantwoordelijkheden. Assortiment Na dit proces kunnen steden aan de hand van de behoeftes van de diverse doelgroepen een assortiment samenstellen van producten waarbij zij eventueel meer nadruk kunnen leggen op specifieke producten of bijbehorende voorzieningen. Dit kunnen zij door middel van stadspromotie weer naar buiten toe communiceren. Zo ontstaat een strategische, goed onderbouwde, lange termijn aanpak. Een aanpak waarbij, ook reeds in de stad gevestigde bedrijven een belangrijke rol spelen. Ook vindt Catching Concepts dat een juiste benadering van het citymarketingbeleid is, dat regio of provinciebreed gekeken moet worden. Nederland is klein! Het samenwerken met andere steden zodat een gehele regio zich in totaliteit beter kan profileren is een goede manier om huidige en toekomstige bewoners, bezoekers en investeerders aan te trekken, wanneer men daarnaast de uniciteit van de eigen stad bewaakt. Een goed citymarketingbeleid sluit aan op een regiomarketingbeleid. Tevens is het een beleid waaruit diverse beleidsnota s kunnen worden gemaakt en waarin beleidsnota s -en de stadsvisiedaadwerkelijk zijn geïntegreerd! Vraag aan Zoetermeer Ook in Zoetermeer is Citymarketing een actueel onderwerp. Maar Patrick van Domburg is wethouder stadspromotie en niet wethouder citymarketing. Doet Zoetermeer aan stadspromotie of heeft Zoetermeer een geïntegreerd citymarketingbeleid. Termen als Zoetermeer ICT stad of Zoetermeer Leisure worden te pas en te onpas gebruikt. Is Zoetermeer inderdaad uniek in deze producten? Past dit bij de groen, leefbare omgeving als oorsprong van Zoetermeer? Als je het evenementenbeleid (2005) en de leisurenota (2003) leest, dan vind je positionerings- en imago-elementen die elkaar tegenspreken. Er blijkt in Zoetermeer geen budget voor citymarketing te zijn. Via scholen en kinderen wordt stadspromotie verricht voor Zoetermeer ICT stad. Kortom, er ligt een grote uitdaging voor Zoetermeer om tot een geïntegreerde benadering van citymarketing te komen en hier een goede beleidsnota voor te schrijven. Pagina 10 - nummer 4 / december 2007

11 MKB Randstad-West: Regiomarketing geeft economische impuls aan toeristische sector Zoetermeer maakt net als een aantal andere gemeenten in de regio Haaglanden gebruik van citymarketing. Zo wil Zoetermeer meer bezoekers naar de gemeente trekken en daar economisch profijt van hebben. MKB Randstad-West, de grootste ondernemersorganisatie in de regio Haaglanden, heeft onderzoek laten doen naar de economische kansen, voor op het toeristisch terrein actieve MKB-ondernemers. Het onderzoek betrof de te behalen voordelen indien gemeenten en ondernemers niet Enkele bevindingen uit het onderzoek: Meeste bezoekers komen met een leisure motief naar regio Haaglanden. De meeste bestedingen worden gedaan door de internationale bezoekers. Toch zijn de verblijfsgasten en dagbezoekers ook onderdeel van het economisch potentieel omdat zij met een groter aantal zijn dan de internationale bezoekers. De meeste bezoekers komen naar Haaglanden met een leisure motief: horeca, funshoppen en strand. En de grootste groep boekt zijn verblijf van gemiddeld 2,5 nacht 1 tot 3 weken van te voren via Internet. Om deze activiteiten allemaal te kunnen doen is het nodig om verschillende gemeenten te bezoeken. Als toerist zijn verblijf verlengt, levert dit enorme economische voordelen op. 46% wil zijn verblijf verlengen om nog langer van het aanbod van de regio te kunnen genieten. Als 46% van de totale populatie zijn verblijf zou verlengen, levert dit enorme economische voordelen op. Veel initiatieven door verschillende partijen maakt onduidelijk wie wat doet. Het toeristisch product van de regio Haaglanden als geheel is een zeer compleet product met veel potentieel. Alle activiteiten die bezoekers het liefst doen, kunnen worden gedaan in regio Haaglanden. Gezien kan worden dat er veel spelers en initiatieven zijn met allemaal dezelfde doelstellingen, namelijk profiteren van economische kansen die voortvloeien uit de toeristische sector. Er is veel versnippering; er zijn veel initiatieven door verschillende partijen, wat erg onduidelijk maakt wie nou precies wat doet. lokaal, maar regionaal zouden samenwerken als regio Haaglanden. Versnippering vormt knelpunt Het onderzoek heeft zich gericht op de vraagzijde van het toeristisch product, de toerist die de regio bezoekt. Dit wensbeeld is vergeleken met het toeristisch aanbod in de gemeenten in het stadsgewest Haaglanden. Milo Bakker, regiomanager MKB Randstad-West zegt over het opgeleverde onderzoeksresultaat: Het toeristisch product van de regio Haaglanden als geheel is een zeer compleet product met veel potentieel. Wat de toerist wenst, is in de regio aanwezig. Uit het onderzoek blijkt dat de wensen van de bezoekers gemeentegrens overschrijdend zijn. Echter het feitelijk gedrag van de bezoekers komt niet overeenkomt met het geuite wensbeeld. Bijvoorbeeld: de toerist die Den Haag bezoekt wil wel naar Dutch Water Dreams in Zoetermeer, maar gaat niet! Belangrijkste oorzaak is dat de toerist niet op de hoogte blijkt te zijn van het toeristisch aanbod in de regio Haaglanden. Versnippering van het aanbod is hier het grootste knelpunt. Dit kost de regio geld. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 46% van de bezoekers zijn of haar verblijf in de regio zou verlengen om van het aanbod te kunnen genieten. Concrete voorstellen Milo Bakker noemt in het kader van regiomarketing twee concrete voorstellen om het toeristisch aanbod in de regio Haaglanden meer bekend te maken bij de gebruiker, de toerist. Bakker: Een Discover Haaglanden Region Pass ; één enkel biljet om met het openbaar vervoer de regio te ontdekken. Dit initiatief zou gecombineerd kunnen worden met een plattegrond waar alle attracties van de regio op vermeld zijn en hoe deze zijn te bereiken met het openbaar vervoer. Zo heeft de toerist in één oogopslag een overzicht van wat men zou kunnen doen. Inclusief interessante routes door de regio, bijvoorbeeld een sportieve of cultu- Aanbeveling voor regiomarketing Milo Bakker: Belangrijk is dat er wat aan de versnippering gedaan wordt. Een enorme stap die ondernomen zou moeten worden, is de stap van city- naar regiomarketing. Het belangrijkste aan de overstap naar regiomarketing is de stap van decentralisatie naar centralisatie betreffende de beleidsstukken en de uitvoer van de beleidsstukken. Wellicht een ideaalschets voor regio Haaglanden: Haaglanden Marketing & Events met onderhangende afdelingen voor de 9 gemeenten. Want een kritische succesfactor is dat de gemeenten afzonderlijk hun kracht behouden binnen de sterke regio. Dit is nodig om de wil tot samenwerking te wekken. rele route. Het tweede voorstel is de oprichting van een regionaal promotiebureau Haaglanden Marketing & Events. Het zou een belangrijke stap zijn die gezet moet worden om de huidige versnippering aan te pakken. Een stap van city- naar regiomarketing. Promotie van de regio als toeristisch geheel. Pagina 11 - nummer 4 / december 2007

12 Amedia: Wij hebben hoge verwachtingen van Zoetermeer Sinds mei 2007 is automatiseringsbedrijf Amedia gevestigd aan de Boerhaavelaan te Zoetermeer. Terwijl we door de brede gangen van het pand lopen vertelt Fred Lingg, algemeen directeur van Amedia, waarom dit kantoorgebouw zo anders is ingericht als zoveel andere bedrijven. Het blijkt één van de belangrijke redenen te zijn waarom het bedrijf van Den Haag naar Zoetermeer verhuisde. Op eigen benen Deze open structuur zegt veel over de cultuur van ons bedrijf. Hij moet onze mensen stimuleren elkaar te ontmoeten. Op onze vorige locatie werkten de medewerkers verspreid over verschillende kamers en etages. Toen wij de locatie in Den Haag Mariahoeve moesten verlaten, hebben we bewust gezocht naar een pand waar we voor al onze 130 medewerkers op één etage een werkplek konden creëren. Zowel in Den Haag als in Rijswijk hebben we niets gevonden. aldus Fred Lingg. De reden om het pand in Mariahoeve te verlaten heeft alles te maken met de historie van het bedrijf. Amedia is Wij verwachten eenvoudiger toegang tot een potentieel aan ICT-medewerkers voortgekomen uit de automatiseringsbedrijven: ACT (Nationale Nederlanden) en ASN (Aegon). Lingg: Die verzekeringsmaatschappijen verkochten hun verzekeringen via financieel intermediairs. Zij hadden er dus alle belang bij, dat deze tussenpersonen goed geautomatiseerd waren. Wij verzorgden de automatisering van die tussenpersonen. Maar verzekeringsmaatschappijen zijn geen automatiseringsdeskundigen. Daarom besloten Nationale Nederlanden en Aegon in juli 2006 om Amedia te verkopen aan Unit 4 Agresso: wereldwijde leverancier van business-software voor het zakelijk segment. Daarmee kwam Amedia op eigen benen te staan en hadden wij behoefte aan een eigen locatie. Potentieel aan ICT-medewerkers De zoektocht in de regio Den Haag en Rijswijk leidde Amedia dus niet Fred Lingg, algemeen directeur van Amedia. naar een geschikte etage. Was het feit dat die etage in Zoetermeer wèl werd gevonden de enige factor voor de verhuizing naar Zoetermeer? Lingg: Natuurlijk speelt ook de korte reisafstand tussen Den Haag en Zoetermeer mee. Als automatiseringsbedrijf moeten wij vooral zuinig zijn op het behouden van onze ICT-medewerkers. Vanwege het feit dat Zoetermeer zich als ICT-stad profileert, verwachten wij hier eenvoudiger toegang te hebben tot een potentieel aan ICT-medewerkers. Wat dat betreft hebben we hoge verwachtingen van Zoetermeer en een goede verbinding met ICT-onderwijs. Inmiddels hebben we zelf contact met Zoetermeerse ICT-onderwijsinstellingen gelegd. De gemeente zou dat best wat beter kunnen faciliteren. Immers, wanneer je zegt dat je ICT-stad bent, dan moet je ook zorgen dat er voldoende aanbod van, en contact met, ICTmedewerkers is. Ook zou de ICTuitstraling verder buiten de gemeentegrenzen mogen worden uitgedragen dan nu het geval is. Welkom Amedia ontwikkelt, levert, implementeert en ondersteunt software voor financiële intermediairs. Daartoe behoort zowel software voor het beheren van verzekeringsportefeuilles als voor relatiebeheer. In die markt is Amedia marktleider. Met een omzet van circa 12 miljoen euro bedient Amedia circa 50% van de markt. Een aanwinst voor de Zoetermeerse werkgelegenheid dus. Fred Lingg geeft aan dat de gemeente Amedia tijdig heeft welkom geheten en het bedrijf graag binnen de gemeentegrenzen haalde. Ook bracht inmiddels wethouder Emmens reeds een bedrijfsbezoek. Fred Lingg voelt zich dus wel thuis in Zoetermeer. Hoe zit het met zijn medewerkers? Onze medewerkers hadden niet zo n bezwaar tegen de verhuizing. Een heleboel van hen wonen al in Zoetermeer. Alleen voor enkele mensen die in Hoofddorp (de vroegere vestigingslocatie van ASN) of omgeving wonen, en die dus iedere dag over de A4 moeten, is de reistijd aanzienlijk verlengd. De files zouden dringend door de overheid moeten worden aangepakt. Maar al met al was er nagenoeg geen weerstand om naar Zoetermeer te gaan. Is de verhuizing naar Zoetermeer financieel aantrekkelijk? Lingg: De huur van deze locatie is lager dan die van een zo mogelijk vergelijkbare propositie in Den Haag of Rijswijk. Eventuele verschillen in hoogte van gemeentelijke leges hebben in onze overweging, hier wel of niet naartoe te komen, geen rol gespeeld. Pagina 12 - nummer 4 / december 2007

13 Panteia: Zoetermeer is de entree naar het Haags en Brussels circuit Nog een paar weken, en dan verhuist Panteia van het adres Italielaan 33 naar het Bredewater 26. Panteia blijft dus in Zoetermeer. Maar dat had ook anders kunnen lopen. Zo had bijvoorbeeld ook Leiden, Rijswijk of Rotterdam het nieuwe domicilie voor deze expanderende organisatie kunnen zijn. Waarom Zoetermeer? Dat Panteia binnen Zoetermeer blijft is het resultaat van een optelsom aan voordelen. Drie van die voor Panteia belangrijkste factoren zijn: de operationeel gunstige geografische ligging, de marketingtechnisch gunstige strategische ligging, en een aantrekkelijke financiële propositie. Prof.dr. Peter van Hoesel, directievoorzitter van Panteia, kijkt verwachtingsvol uit naar de aanstaande verhuizing. Panteia is een holding met vier beleidsonderzoeksbureaus, twee marktonderzoeksbureaus en één bureau voor beleidsadvisering. De bureaus zijn kennispartner van de rijksoverheid, provincies en Zoetermeer huisvest relatief veel organisaties uit de sector Bestuur en Belang gemeenten, de Europese Unie, nationale en internationale beleidsinstanties, branche- en koepelorganisaties en het bedrijfsleven. De van Panteia deeluitmakende bureaus zijn: EIM (lid van de RVOZ), Research voor Prof.dr. Peter van Hoesel, directievoorzitter Panteia. Beleid, IOO, NEA, Stratus Marktonderzoek en IPM. De werkmaatschappijen zijn tot aan de verhuizing gesitueerd in Zoetermeer, Leiden, Rijswijk en Rotterdam. IPM is pas sinds kort bij Panteia gekomen en zal voorlopig nog Rotterdam gevestigd blijven, maar het is de bedoeling dat in de toekomst ook IPM naar Zoetermeer verhuist. zo licht Peter van Hoesel toe. Betere propositie De meeste van Panteia deeluitmakende bureau s hebben reeds een lange historie. Het zijn alom goed bekend staande bureaus. Wat is dan de drijfveer om al die bureaus in één holding en één pand samen te trekken? Van Hoesel: Door de jaren heen zijn er nogal wat banden ontstaan tussen bepaalde bureaus en personen. We kennen elkaar goed. Het bleek dat ieder bureau zichzelf te klein vond om goed te kunnen overleven. Met elkaar, en straks dus ook bij elkaar, gaat dat beter lukken. De marktsegmentatie van de bureaus is divers, waardoor de bureaus elkaar goed aanvullen. Samen vormen we een betere propositie voor de markt. De samentrekking in Zoetermeer moet bijdragen aan een nog betere samenwerking tussen de bureaus. Het uniformeren van allerlei systemen gaat beter wanneer je samen in één gebouw zit. Straks werken we met 325 medewerkers in Zoetermeer en met IPM erbij zijn het er 375. Daarnaast benutten we ook nogal wat oproepkrachten. In Cadenza-gebied Uiteindelijk betreft het dus een in vier steden gehuisveste organisatie die zich samenvoegt in Zoetermeer. Hoe is de locatiekeuze, geografisch gezien, tot stand gekomen? Van Hoesel: Zoetermeer ligt redelijk centraal tussen de vestigingen. Overigens hebben we ook een marktverkenning in Leiden gedaan, maar daar zijn we niet geslaagd. In Zoetermeer was het onze Het pand Bredewater 26 wordt grondig gerenoveerd. Pagina 13 - nummer 4 / december 2007

14 bedoeling om naast onze huidige vestiging aan de Italiëlaan een tweede pand neer te zetten. Maar dat pand zou deel uitmaken van het te ontwikkelen Cadenza-gebied waarvoor nog een flinke bestemmingsplanprocedure moest worden doorlopen. Omdat het niet alleen om een kantoor gaat, maar ook om een flinke uitbreiding van het Stadshart, zou dat een naar verwachting nogal lange procedure worden. Wij hadden als eis dat we uiterlijk medio 2009 ons nieuwe pand zouden kunnen betrekken. Inmiddels is ook wel gebleken dat die eis inderdaad absoluut onhaalbaar was. Bredewater Vervolgens was er een alerte makelaar die ons op de mogelijkheden van Bredewater wees. Hij attendeerde ons op de mogelijkheid om dat ongeveer 30 jaar oude gebouw praktisch terug te brengen tot het casco en het dan weer als volledig nieuw op te bouwen. Zo n wat ouder pand heeft wel bepaalde beperkingen, maar de binnenhuisarchitect heeft goede ideeën neergelegd. Al met al wordt er zo n 10 miljoen in geïnvesteerd. Door deze werkwijze genereren we een aanmerkelijk lagere huurprijs als Leiden, Den Haag of Rotterdam. Het scheelt 30,-- per m 2 per jaar. Wij huren straks m 2, dus tel uit je winst: een voordeel van op jaarbasis! Bovendien vinden we ook de locatie zo vlak bij de A12 en het NS station wel goed. Zoetermeer is de entree naar het Haags en Brussels circuit Sector Bestuur en Belang De derde factor die ervoor zorgt dat Panteia in Zoetermeer expandeert, is de voor dit specifieke bedrijf marketingtechnisch gezien gunstige strategische ligging. Wat bedoelt u daarmee? Van Hoesel: De dienstverlening van onze bureaus betreft: economisch en sociaal gericht beleidsonderzoek; onderzoek, training en advisering op het gebied van verkeer, transport en logistiek; marktonderzoek, dataverzameling en benchmarking. Daarbij zijn bedrijfsleven, belangenorganisaties en de politiek onze belangrijkste afnemers. Zoetermeer huisvest relatief veel organisaties uit de sector Bestuur en Belang. Vooral veel brancheorganisaties en bedrijfsschappen. Verder ligt Zoetermeer dicht bij Den Haag. Daardoor beschouw ik Zoetermeer als entree naar het Haags en voor een deel ook het Brussels politiek circuit. Het is goed dat belangenorganisaties, bedrijfsschappen en onze beleidsonderzoekers en adviseurs in elkaars nabijheid gevestigd zijn. Beleidsonderzoek is op de langere termijn een groeimarkt. Het belang van goed doordacht beleid begint een beetje door te dringen. We kunnen wel regels op regels stapelen en beleid op beleid maar hoe effectief is dat? Je ziet door de bomen het bos niet meer. Verzoek aan de gemeente Hoe ziet de toekomst van Panteia eruit? De bureaus hebben een hoge naamsbekendheid dus blijft ieder voorlopig onder zijn eigen naam opereren. Mogelijk dat er over 5 of 10 jaar veranderingen komen, maar een eventuele naamswijziging zal een langdurig traject zijn. Ondertussen werken we wel aan meer eenheid in de organisatie. Ook het met elkaar in één gebouw gevestigd zijn zal zeker bijdragen aan nog efficiënter samenwerken. Daarnaast verwachten we in het grootscheeps gerenoveerde gebouw ook een representatiever uitstraling te hebben. Daarbij hebben wij wel aan de gemeente gevraagd om de omgeving van Bredewater 26 wat op te knappen. Die ziet er troosteloos uit. Onze bureaus ontvangen onder meer nogal wat internationale gasten. Ik heb de gemeente gezegd dat wanneer zij indruk willen maken op een heleboel interessante mensen uit binnen- en buitenland, met de mogelijkheid dat deze zich hier zullen vestigen, dat er dan wel wat aan het straatbeeld moet gebeuren. Wanneer de gemeente dat veronachtzaamt, dan zullen die mensen nooit op het idee komen zich in Zoetermeer te vestigen. Grote investeringen zijn daarvoor niet nodig. Een verzorgde groenvoorziening en deugdelijke bestrating doen het aanzicht al een hoop goed. zo concludeert Peter van Hoesel. RVOZ-leden werden bij Siemens bijgepraat over de HSL De RVOZ organiseert als ondernemersvereniging bedrijfsbezoeken die inzicht verschaffen in hetgeen zich afspeelt in Zoetermeer. Maandag 26 november 2007 werd de scope verbreed. RVOZ-leden waren te gast bij Siemens Nederland N.V. en werden daar bijgepraat over de Hoge SnelheidsLijn (HSL). Het grootste infrastructurele project ooit gerealiseerd in Nederland, de Hoge SnelheidsLijn, raast binnenkort ook door Zoetermeer. De heren Fred Beierling, publieksvoorlichter van de HSL en van Jaap Rebel, senior projectmanager bij Siemens Nederland gaven een kijkje in de keuken van dit gigantisch project. Behalve de interessante presentaties genoten de aanwezigen van de film die het boorproces en de aanleg van de tunnel door het Groene Hart liet zien. Siemens informeerde de aanwezigen inzake de aanleg van de elektronische en beveilingsinstallatie van de HSL. Al met al was het een uiterst interessante bijeenkomst, waarna het voor de aanwezigen goed netwerken was! Contributie RVOZ is lager dan u wellicht verwacht! Zowel vóór als àchter de schermen is de RVOZ een actieve ondernemersvereniging. Desondanks zijn de kosten van een lidmaatschap laag. Mogelijk zelfs véél lager dan u zou verwachten! Voor de periode 1 januari tot 31 december 2008 worden de volgende tarieven (exclusief BTW) gehanteerd: Categorie Aantal werknemers Contributie , , , , ,- 5 > ,- Voor startende ondernemers (niet langer dan 1 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) geldt een tarief van 100,- voor de eerste twaalf maanden lidmaatschap. Pagina 14 - nummer 4 / december 2007

15 Verslag Miljoenenontbijt 19 september 2007 Minister Maria van der Hoeven te gast bij RVOZ Terwijl de meeste bezoekers van het Miljoenenonbijt nog per auto naar de ontbijtlocatie onderweg waren was Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, al op BNR-Nieuwsradio te horen. Kort na 8.00 uur betrad minister Van der Hoeven de zaal waar inmiddels zo n 240 Zoetermeerse ondernemers en relaties van Van Lanschot Bankiers zich aan het ontbijtbuffet tegoed deden. Middenweg Minister van der Hoeven gaf aan met de miljoenennota de middenweg te bewandelen: De een vindt hem te links de ander te rechts, maar hoe dan ook is hij erop gebaseerd de problemen niet naar de toekomst te willen schuiven. Niet wachten, niet dagdromen, maar net als ondernemen: op het goede moment investeren. Ten tijde dat het Ministerie van Onderwijs in Zoetermeer gevestigd was verbleef Van der Hoeven regelmatig in Zoetermeer. In die tijd had ook zij ervaren dat Zoetermeer allang met het vooroordeel van slaapstad had afgerekend. Het is de 3e stad van Zuid-Holland en herbergt ruim bedrijven. Uit die tijd kende zij ook de bereikbaarheidsproblemen van de stad en noemde daarbij de slechte aansluiting op de A12. Als pluspunten van de stad meldde zij de aanwezigheid van het glasvezelnet, het ICT-onderwijs en de positionering als leisure-stad. Na haar bondige uiteenzetting besloot Van der Hoeven daadwerkelijk met de microfoon in de hand de zaal in te trekken. Zonder schroom legden V.l.n.r.: burgemeester Waaijer, Mr. Idzerda (Raad van Bestuur Van Lanschot Bankiers), minister Van der Hoeven, Johan Burger (voorzitter RVOZ), dhr Ruijgrok, (directeur Van Lanschot Bankiers Zoetermeer). enkele ondernemers de minister hun wensen en grieven voor: vermindering van administratieve lasten; eenvoudiger en eenduidiger wet- en regelgeving; betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt; stimuleren ondernemerschap onder allochtonen; verbeterde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; verbreding van de A4; vereenvoudiging van regels rond Europese aanbestedingen; vereenvoudiging van ontslagrecht. Vanachter het katheder besloot Van der Hoeven haar spreekbeurt met lovende woorden aan het adres van de gemeente en de Zoetermeerse ondernemers. Zoetermeer is geen Amsterdam en geen Rotterdam, maar heeft een goed eigen vestigingsklimaat. Zoetermeerse ondernemers slaan samen met de gemeente de handen ineen. Dat doet u goed! zo complimenteerde de minister. Van Lanschot Bankiers De heer Idzerda, lid Raad van Bestuur Van Lanschot Bankiers, plaatste kanttekeningen bij de veel gehoorde opmerkingen dat de Nederlandse economie er zo goed voorstaat. Door de situatie op de Amerikaanse hypotheekmarkt loopt ook de Nederlandse economie risico. Maar Amerika heeft voorheen grotere problemen gehad dus, een echte recessie is niet te verwachten. Bovendien gaat de Europese economie goed. Er is verder groei en veel ruimte voor binnenlandse bestedingen. 2½ % groei moet mogelijk zijn, maar desondanks blijven de effecten en gevolgen van de kredietcrisis onduidelijk. Voor het Zoetermeerse bedrijfsleven ziet Idzerda, tenzij de kredietcrisis onverwacht te lang voortduurt, geen effect. Zoetermeerse ondernemers kunnen hooguit wat tegenwind krijgen. De heer Ruijgrok, directeur Van Lanschot Bankiers Zoetermeer, samen met de RVOZ gastheer van deze bijeenkomst, sloot de bijeenkomst af met een dankwoord aan de sprekers en nodigde een ieder uit zijn of haar persoonlijke miljoenennota s met hem te bespreken. Pagina 15 - nummer 4 / december 2007

16 Te huur Bovenverdieping (440 m 2 ) 88x127 IDEE TEKST VORMGEVING EFFECTIEVE COMMUNICATIE Een solide basis is het halve werk! Daarom inventariseren we tijdens ons kennismakingsgesprek waarmee u ècht geholpen bent. Wellicht is dat een maatwerk communicatieplan; een fris concept; een helder geschreven brochure- of websitetekst; of onderscheidende vormgeving Mogelijkheden te over! We gáán voor het effect! DRUKKERIJ ULEMAN- DE RESIDENTIE telefoon (079) kijk op de website onder SLEE Communicatie Koraalrood SC Zoetermeer Te huur Bovenverdieping (440 m 2 ) Professionele verhuizers van huis uit. Particuliere verhuizingen Kantoor- en bedrijfsverhuizingen Nationale- en internationale verhuizingen Verhuiswinkel Verwarmde en beveiligde inboedel-/ archiefopslag Pagina 16 - nummer 4 / december 2007 Goudstraat RD Zoetermeer Telefoon: +31 (0) DRUKKERIJ ULEMAN- DE RESIDENTIE Internet : telefoon (079) kijk op de website onder 92x135 Iedere accountant laat u de cijfers zien, maar wie brengt uw toekomst in beeld? Veel MKB ondernemers hebben één ding gemeen; ze kijken allemaal vooruit. Naar de toekomst. En juist Lansigt accountants en belastingadviseurs brengt die helder voor u in beeld. De Lansigt adviseur geeft namelijk inzicht in de fi nanciële en fi scale consequenties van uw beleid. Op basis van grondige interne en externe analyses. Vanuit zijn betrokkenheid, kennis en ervaring stippelt hij samen met u een langetermijnplan uit. Zo wordt uw droom werkelijkheid! Kijk daarom snel op Alphen aan den Rijn Nieuw Vennep Boskoop/Hazerswoude Gouda

17 Onderzoek naar innovatie in bedrijfsleven De Kracht van de Ondernemer Maandag 19 november presenteerden de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en de Kamer van Koophandel Haaglanden kantoor Zoetermeer, de eerste uitgave van de economische thermometer De Kracht van de Ondernemer. In dit rapport zijn de economische prestaties van ondernemers in de regio Vlietstreek-Zoetermeer uitgebreid onder de loep genomen. Het volledig rapport is te downloaden op Johan Burger achter de forumtafel. Zorg voor goed ondernemings- en investeringsklimaat De tijdens de bijeenkomst prijsgegeven resultaten vielen voor het Zoetermeerse bedrijfsleven bijzonder positief uit. Zowel de achter de forumtafel gezeten wethouder Bé Emmens, als de RVOZvoorzitter Johan Burger, toonden zich dan ook zeer tevreden. Johan Burger: Bij het horen en zien van zoveel mooie scores heb ik zitten blozen! Maar ik realiseer me, dat het een regionale vergelijking is met een feitelijk onvergelijkbare buurgemeente. Ik ben blij met de ICT-mindset van de gemeente. Verder valt op dat in tegenstelling tot de andere goede scores, de investeringsbereidheid en de werkgelegenheidsgroei tegenvallen. Met name het kortetermijn-effect van de tegenvallende werkgelegenheidsgroei in Zoetermeer mogen we niet onderschatten. Er is in de CWI-bakken een oververtegenwoordiging van mannen ouder dan 45 jaar. Verder moet de gemeente mede zorg dragen voor niet alleen een goed ondernemingsklimaat, maar ook een goed investeringsklimaat. Regionale economie Het regionale bedrijfsleven heeft in 2006 per saldo een redelijke groeiprestatie geleverd. De economische groei in de regio blijft net iets achter bij het landelijke gemiddelde. Met name de werkgelegenheidsgroei valt tegen in de regio. Ook de export- en winstgroei scoren iets beneden het landelijke gemiddelde. De omzetgroei verrast met een zeer positieve score. Mede dankzij deze omzetgroei is de achterstand van de economische groei in de regio ten opzichte van Nederland nog gering. De totale economische groeiscore van Zoetermeer ligt boven het landelijke gemiddelde. De regionale economie heeft in 2006 iets aan kracht ingeboet. Dit is te wijten aan een relatief slechter investeringsanimo onder het bedrijfsleven in het onderzoeksgebied. Ook is het bedrijfsleven in de regio minder op export georiënteerd dan gemiddeld in Nederland. De totale score op economische kracht blijft echter positief. De economie van de regio in het onderzoeksgebied is krachtiger dan gemiddeld. Dit komt onder meer door de sterke productiestructuur. In de regio is veel bedrijvigheid aanwezig in groeikrachtige sectoren als de commerciële dienstverlening en de zorgeconomie. Daarnaast zorgen met name ook deze sectoren voor een hoge score op bedrijfsdynamiek. De regio kent veel startende ondernemers en trekt ook veel bedrijvigheid aan van buiten de regio. Innovatiekracht De innovatiekracht van bedrijven in de regio is iets beter dan het landelijke gemiddelde. De innovatieve prestaties en inspanningen van bedrijven zijn er beter dan gemiddeld, terwijl de innovatieve plannen van ondernemers het landelijke gemiddelde niet ontlopen. Bedrijven in de regio onderscheiden zich vooral door productinnovatie. Zij ontwikkelen meer nieuwe producten en diensten die ook vaker nieuw zijn voor de eigen bedrijfstak en die vaker zelf worden ontwikkeld (in plaats van geadopteerd van leveranciers). De relatief hoge innovatiekracht is het gevolg van zowel gedrags- als structuurkenmerken. De regio kent veel zogenaamde koplopers: bedrijven die systematisch innoveren, onderzoeks- en ontwikkelingactiviteiten uitvoeren en capaciteit reserveren voor innovatieve inspanningen. Verder telt de regio relatief veel bedrijven in zogenaamde kennisgedreven sectoren. Vooral hoogwaardige dienstverleners zoals ICT-, media- en telecombedrijven, adviseurs-, ingenieurs- en architectenbureaus en technische groothandels. Zoetermeer heeft een boven gemiddelde innovatiekracht. Zoetermeerse bedrijven hebben gemiddeld een hogere innovatiekracht, realiseren meer productinnovatie en zijn vaker koploper. Zoetermeer heeft veel bedrijven in kennisgedreven sectoren; met name in hoogwaardige dienstverlening. Zoek inspiratie De op 19 november aanwezige ondernemers, kregen het advies om inspiratie voor innovaties op te doen buiten het eigen bedrijf: bij klanten, concurrenten, collegabedrijven en leveranciers. Is een innovatief idee gevonden, zorg dan voor een planmatige uitvoering. Beleidsmakers in de onderzochte gebieden kunnen met deze suggesties wellicht hun voordeel doen. Zo zou de projectgroep Kenniseconomie en Innovatie die vanaf 2007 in Zoetermeer aan de slag gaat, bij het formuleren van projectvoorstellen met deze uitgangspunten rekening kunnen houden. Een innovatieve overhandiging van het rapport. Pagina 17 - nummer 4 / december 2007

18 RVOZ-lid Dutch Water Dreams Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden 2008 Tobias Walraven, directeur van Dutch Water Dreams uit Zoetermeer, heeft de Ondernemers- Prijs Haaglanden 2008 gewonnen. Dutch Water Dreams exploiteert wildwateractiviteiten zoals een wildwaterbaan en wavehouse. Bij het horen van de naam Dutch Water Dreams denkt menigeen aan (top)sport en recreatie. Maar de betekenis van DWD heeft veel méér impact voor de maatschappij. Zo trainen er ook specifieke beroepsgroepen waaronder politie en brandweer. Ondernemersvereniging RVOZ feliciteert Tobias Walraven en zijn medewerkers met de op 30 oktober 2007 behaalde OndernemersPrijs Haaglanden Een opsteker voor zowel Dutch Water Dreams als voor Zoetermeer! V.l.n.r. Thoen (Het Hele Westland), Verbeek (ING), Walraven (DWD), Breebaart (HHS) en voormalig schaatser Hein Vergeer. RVOZ niet verbaasd Reeds in december 2006, al heel spoedig na de officiële openstelling van het complex, waren leden van de RVOZ te gast bij Dutch Water Dreams. Managing Director Tobias Walraven gaf toen op openhartige wijze een kijkje in de marketingkeuken van dit enerverend sportief centrum. Met hetgeen de RVOZ tijdens dit bedrijfsbezoek allemaal hoorde, zag en onderging verbaast het de RVOZ niet dat DWD als winnaar van deze OndernemersPrijs uit de bus is gekomen. Hoe komt het dat DWD al in zo n korte tijd kan bewijzen aan de jurycriteria te voldoen? Walraven: Onze drie voorbereidingsjaren hebben daar zeker aan bijgedragen. Verder zegt het iets over het hoge prestatieniveau in ons bedrijf, want we zijn op precies dezelfde manier beoordeeld als alle andere kandidaten. Juryoordeel De jury motiveerde haar besluit om DWD tot winnaar te benoemen als volgt: Dutch Water Dreams is zeer onderscheidend en innovatief met de diensten die het bedrijf aanbiedt. Het beschikt over internationale allure en heeft wereldwijd een unieke positie. De onderneming is een visitekaartje voor de regio en de stad Zoetermeer. Bewonderenswaardig is de wijze waarop ondernemer Tobias Walraven Dutch Water Dreams heeft opgestart. Dutch Water Dreams steekt wat betreft overtuigingskracht en regionale betekenis uit boven de andere genomineerde bedrijven. Dat zijn mooie lovende woorden. In het juryrapport is ook te lezen dat DWD zich van anderen onderscheidt door de grote diversiteit aan klanten en professionele omgang met klanten. Wat kunnen andere ondernemers leren van jullie professionele omgang. Walraven: Ik noem het vooral klantvriendelijkheid. Dat heb ik meegenomen uit mijn SNT periode. De klant staat centraal en wij zijn er om te zorgen dat klanten het naar hun zin hebben en krijgen waarvoor ze komen. Professionele omgang gaat ook over het feit dat we nog harder lopen als er zaken niet helemaal goed gaan. De klant vind het niet erg dat je een fout maakt maar wel hoe je het oplost. Drie scenario s Een ander in het juryrapport vermeld punt luidt Financieel op schema (en dat in een korte periode). Hebben jullie de aanloopperikelen die er ongetwijfeld geweest zullen zijn zo goed vooraf Pagina 18 - nummer 4 / december 2007

19 weten in te schatten? Walraven: Ik heb in mijn leven al heel veel businessplannen gezien en weet ook als geen ander dat ze nooit uitkomen. Daarom is het goed drie scenario s te hanteren. De verwachte lijn, maar ook een scenario s voor als het veel minder of juist veel beter gaat als verwacht. Meestal gaat het om maandelijks te kunnen bijsturen en daarvoor is een goede informatievoorziening belangrijk. De informatiesystemen zijn hier prima op orde! Prijzen winnen Je refereerde zelf al even aan je SNT-periode. Ook toen heb je nogal wat prijzen in de wacht gesleept. Welke waarde heeft het winnen van een ondernemersprijs voor jou persoonlijk en voor je bedrijf? Walraven: Voor ons jonge bedrijf is het belangrijk omdat het laat zien dat we onze zaken goed voor elkaar hebben. Het is dus vooral een bevestiging van onze kwaliteit en daarmee dus een belangrijk visitekaartje naar de buitenwereld. Voor mij als ondernemer is het vooral leuk om positief in het nieuws te komen en te benadrukken dat ik het voor elkaar heb gekregen met een team van jonge mensen van circa jaar. Zou je erg teleurgesteld zijn geweest wanneer je deze prijs was mislopen? Iedereen die mij kent weet dat we meedoen om te winnen en dat we daar voor gaan. Ik heb niet nagedacht over niet winnen maar had dat echt niet leuk gevonden. Ik denk dat we het verwerkt zouden hebben met een waterijsje voor alle medewerkers om even af te koelen. Hoe hebben jullie nu de overwinning gevierd? Ik heb op de avond zelf de belangrijkste 10 medewerkers meegenomen meer mocht niet, want ik had ze het liefst allemaal meegenomen en dan vier je het terplekke. Dat is toch het moment waarop je de spotlights kan delen met elkaar. Bij DWD hebben we de taart gegeten, de bloemen overal neergezet en vooral ook onze klanten verteld van het goede nieuws. Veiligheid Tijdens de prijsuitreiking zei je al dat het beoefenen van wildwatersport niet geheel zonder gevaar is. Immers de kracht van water is niet te onderschatten. Nu ontvangen jullie watersporters die met de grillen van water vertrouwd zijn, maar ook een breed publiek van onbevangen recreanten. Hoe geven jullie invulling aan het thema veiligheid? We zijn als bedrijf gekeurd door NOC*NSF en tal van keurmerk organisaties. Het belangrijkste is dat we tot bijna in het extreme alert zijn op veiligheid. Dat begint al bij binnenkomst van de klant die overal wordt geïnformeerd met behulp van instructiefilms en het lezen en invullen van een zogenaamde disclaimer. Daardoor krijgt de klant vooral uitleg over alle voorbereidingen en veiligheidsvoorschriften. Vervolgens krijgt elke klant materiaal zoals een wetsuit, helm, schoenen, windjack en zwemvest om vervolgens een uitgebreide instructie te krijgen over waterstromingen, peddelgebruik. Het belangrijkste onderdeel is wildwater zwemmen. De klant ervaart daardoor vooraf wat de kracht van water met hem doet en hoe hij veilig met de stroom mee kan drijven. Samen met de instructeur die de hele raft-trip bij hem blijft wordt er eerst op het vlakke water geoefend voordat de rivier bedwongen kan gaan worden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Daarbij staan er ook nog life quards langs de baan en volgen 12 camera s alle bewegingen op het water. Waarom Zoetermeer? Je bent met DWD in Zoetermeer terecht gekomen. Heb je eerst in andere gemeenten getracht je droom te verwezenlijken? Walraven: Zoetermeer kende ik al lang omdat ook SNT haar hoofdvestiging in Zoetermeer heeft. Ik kende het leisure beleidsplan van de gemeente en wist al snel dat ze een perfecte plek voor DWD op het oog had. Dicht aan de snelweg en in de buurt van water dat voor ons heel belangrijk is. Voor de zekerheid hebben we nog wel twee andere locaties beoordeeld maar die konden niet tegen Zoetermeer en de snelheid van de bestuurders op! Je voelt je dus thuis in Zoetermeer. Hecht je meer waarde aan citymarketing of aan regiomarketing? DWD richt zich in eerste instantie op regiomarketing, zeg maar Zuid-Holland, maar heeft vooral een landelijke- en zelfs internationale functie. Dat laatste geldt vooral de topsport waar we jaarlijks de ruim honderd internationals ontvangen voor hun voorbereidingen op de Olympische Spelen volgend jaar in Beijing. Landelijk geldt het vooral het bedrijfsleven dat gebruik maakt van ons bedrijf voor personeels- en relatie events maar ook voor teambuilding, productintroducties en personeelswerving. De consumentenmarketing is met onze grote consumentensponsors landelijk gericht maar veelal ook regionaal via scholen en gerichte marketing acties. Is DWD nu uitontwikkeld of staan er nog nieuwe plannen op stapel? We optimaliseren onze dienstverlening continue op basis van klantenreacties. Daarnaast verwacht ik dat we medio wel de eerste uitbreiding van onze wildwater attracties kunnen verwachten maar daarvoor moet eerst ons bezoekersaantal omhoog naar circa sportende bezoekers per jaar. AdviesWelk advies kun je geven aan ondernemers die overwegen een gooi te doen naar de titel Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden 2009? Wees overtuigd van je product en je mensen en ga er voor met passie en bezieling. Je hebt maar 1 kans om te winnen! aldus Tobias Walraven. Pagina 19 - nummer 4 / december 2007

20 Hoe blijft Zoetermeer aantrekkelijk voor ICT bedrijven? In oktober 2001 stemde de Zoetermeerse gemeenteraad in met de uitgangspunten en ambities van het Programma Zoetermeer ICT-Stad. Daarmee lanceerde de gemeente een aantal innovatieve projecten. Formeel loopt het Programma Zoetermeer ICT-stad af per 31 december In de periode februari en maart 2007 onderzocht TNS NIPO Commerce in opdracht van de gemeente de effecten van de diverse projecten. Onderstaand treft u enkele door TNS NIPO Commerce getrokken conclusies en aanbevelingen. Behalve het uiten van hun tevredenheid over het programma maakten de geënquêteerde ondernemers ook van de gelegenheid gebruik te benoemen wat er beter kan. Conclusies Alhoewel de ICT bedrijven overwegend tevreden zijn met hun vestigingslocatie zijn ze vatbaarder om Zoetermeer te verlaten dan de gemiddelde ondernemer. De gemeente Zoetermeer moet dus inspanningen blijven verrichten om de ICT bedrijven die reeds gevestigd zijn binnen hun gemeente te behouden en bedrijven van buiten naar Zoetermeer te lokken. De projecten Gigameer, Academie voor ICT&Media en ICT-Sociëteit genieten de grootste bekendheid. Maar voor alle projecten geldt dat er kansen liggen voor een grotere bekendheid en een hoger gebruik. Het blijkt dat ondernemers het ondernemersklimaat van de gemeente Zoetermeer hoger beoordelen wanneer zij gebruik maken van minstens één van de ICT-projecten. Zij waarderen de projecten als nuttig tot zeer nuttig. Ook beoordelen de gebruikers hun relatie met de gemeente positiever. Aanbevelingen TNS NIPO Commerce concludeerde aan welke aspecten de gemeente de komende jaren aandacht moet besteden, om Zoetermeer nog aantrekkelijker te maken voor specifiek ICT-bedrijven. Eerste prioriteit: De gemeente Zoetermeer dient de komende jaren extra aandacht te besteden aan de verbeterpunten: ICT infrastructuur ; Ondersteuning/ ontwikkeling invoeren innovaties ; Startersfaciliteiten. Door aandacht te besteden aan deze speerpunten kan de gemeente zich in positieve zin onderscheiden. Daarbij ligt het voor de hand in eerste instantie de bekendheid en/of het gebruik van bestaande gemeentelijke ICT-projecten te promoten. Tweede prioriteit: De gemeente doet er verstandig aan de aspecten Aanwezigheid technische opleidingen (HBO/WO-niveau) en Veiligheid op bedrijfslocaties in ieder geval vast te houden en zo mogelijk te verbeteren. Voor wat betreft de Ondersteuning van bedrijven bij het ontwikkelen/ invoeren van innovaties, zou de inrichting van een centraal (digitaal) loket dat informatie over (subsidie) regelingen en ondersteunde instanties bundelt al in een bepaalde behoefte kunnen voorzien. Dit loket zou ook gecombineerd kunnen worden met informatie/ondersteuning voor starters. Een aspect waar de ICT ondernemers ook veel belang aan hechten. De gemeente hoeft deze centrale rol niet persé op zich te nemen maar kan hierin wel een aanjagende rol vervullen. Wat doet gemeente met onderzoeksresultaten? Natuurlijk is het goed om effecten van ICT-activiteiten te onderzoeken. Maar echt zinvol is het pas wanneer de onderzoeksresultaten tot iets leiden. RVOZ vroeg wethouder Bé Emmens wat de gemeente met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen heeft gedaan of gaat doen. Emmens geeft daarop aan dat de aanbevelingen zijn of worden opgenomen in het nieuwe programma kenniseconomie en innovatie en in het algemeen economisch beleid. Emmens: Samen met de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (Stichting KIZ) werkt de gemeente aan de volgende projecten en activiteiten: De ICT-infrastructuur; hierbij gaat het om het verder uitrollen van Gigameer (glasvezelaansluitingen voor het Zoetermeerse bedrijfsleven) en om de Zuid-Holland Internet Exchange (ZHIX). In het programma Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (KIZ) wordt Pagina 20 - nummer 4 / december 2007

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks In het nieuwsd Februari 2011 In deze uitgave: WD-Techniekroute Ontbijtseminair Drechtsteden 2010 weer een succes Grensverleggend ondernemen loont Vrijetijdseconomie goed voor het bedrijfsleven WD-Techniekroute

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

a/s Works verslaat de markt Golfen met BoitenLuhrs richt pijlen op Zoetermeer APRIL 2012

a/s Works verslaat de markt Golfen met BoitenLuhrs richt pijlen op Zoetermeer APRIL 2012 APRIL 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp a/s Works verslaat de markt Golfen met Zoetermeers Machtigste BoitenLuhrs richt pijlen

Nadere informatie

IN BEWEGING! 07 Fred Hessels. Jong ondernemerschap. het Regionaal Ondernemers Blad van Haarlem

IN BEWEGING! 07 Fred Hessels. Jong ondernemerschap. het Regionaal Ondernemers Blad van Haarlem ROB het Regionaal Ondernemers Blad van Haarlem Nummer 2 april 2009 Young-MKB Bereikbaarheid Stichting MEER MKB Ondernemen in... 08 Maurits Groen Biedt de crisis ook kansen? 18 De Kleine Houtstraat Leukste

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!!

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!! NR. 5 2009 het ONDERNEMERS TWENTE B E L A N G Ambulance Oost: de rol van de AED binnen MVO DHL vormt één groot logistiek bolwerk Een blauwe kijkdoos vol auto s Jan Kamminga op de bres voor kennis en duurzaamheid

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer WINTER 2014 Zakenmagazine voor: Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf NR. 4 2010 het ONDERNEMERS IJMOND B E L A N G Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht Overzichtelijke administratie is ruggengraat van het bedrijfsleven Aan ambities geen gebrek bij Landgoed Duin & Kruidberg

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Samen sterk in Sint-Oedenrode ONLINE Realistische functionele reclame Ideaal voor personeelsbijeenkomsten Your computer solution

het ONDERNEMERS Samen sterk in Sint-Oedenrode ONLINE Realistische functionele reclame Ideaal voor personeelsbijeenkomsten Your computer solution NR. 2 2010 het ONDERNEMERS REVUSS B E L A N G Realistische functionele reclame Ideaal voor personeelsbijeenkomsten en feesten Your computer solution Containerreiniging heeft de toekomst ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer NUMMER 10 december 2010 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel Koninklijke Van Kempen & Begeer bedrijfsleven steunt jinotega Dura vermeer bouwt Hoe vindbaar is uw website? Het

Nadere informatie