Riool in Cijfers RIONED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riool in Cijfers 2005-2006 RIONED"

Transcriptie

1 Stichting RIONED stimuleert de rioleringszorg: platform van overheden en bedrijfsleven kennisontwikkeling en -verspreiding behartiger van het rioleringsbelang Riool in Cijfers bezoekadres Bouwstede, Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133, 6710 BC, Ede telefoon fax internet Stichting RIONED

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Basisgegevens per provincie 4 Lengte riolering - Diameterverdeling vrijvervalriolering 6 Ouderdom - Gebruikt materiaal vrijvervalriolering 7 Percentage gemengd/vrijverval (kaart) 8 Percentage mechanische riolering (kaart) 9 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer 10 Inspectie en reiniging - Pompen en overstorten 11 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse - Spreiding in meerkosten 12 Berging in randvoorzieningen 13 Berging in randvoorzieningen (kaart) 14 Afvoerend oppervlak per woning (kaart) 15 Aantal inwoners aangesloten - Aanlegkosten bergbezinkbassin 16 Kosten aanleg en vervanging - Prijsindexcijfers aanleg riolering 17 Rioolrecht per gemeentegrootteklasse 18 Rioollasten en -baten in periode Variatie in rioolrecht 20 Kosten per huishouden 21 Rioolrecht tariefsystemen - Spreiding rioolrecht eenpersoonshuish. 22 Spreiding rioolrecht - Mutatie rioolrecht meerpersoonshuish. 23 Classificatie IBA's, emissie-eisen 24 Kosten IBA s 25 Studies, planvorming en uitvoering 26 Waterkwaliteitsspoor en monitoring 28 Realisatie basisinspanning 30 Afkoppelen, aantal gemeenten en subsidies 32 Niet-aangesloten percelen, IBA's zorgplicht 34 Zuiveringsprestaties 36 Basisgevens waterschappen 38 Percentages rioolaansluitingen in Europa 40 Overzicht gebruikte bronnen 42 Stichting RIONED 43 2 Riool in Cijfers biedt een kwantitatief overzicht van onder meer de aanwezige riolering, voorgenomen maatregelen, planvorming, kosten en financiering. Deze Riool in Cijfers is in grote mate gebaseerd op gegevens verstrekt door de gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn cijfers ontleend aan COELO, CBS en VEWIN. Door de enquêtes en de hoge respons is deze uitgave kwantitatief en kwalitatief aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorige edities. Het karakter van Riool in Cijfers is onveranderd: een handzame presentatie van de kerncijfers over de riolering in Nederland. Nieuw is dat tegelijk de Rioleringsatlas van Nederland is verschenen met meer gegevens en verklaringen en achtergronden. Stichting RIONED dankt allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze Riool in Cijfers. In het bijzonder bedanken wij de gemeenten en waterschappen voor het bijeenbrengen van hun gegevens. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van Riool in Cijfers berust uiteraard bij Stichting RIONED. Wij hopen dat u Riool in Cijfers opnieuw veel gebruikt. Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED, augustus 2005 ISBN ISSN Stichting RIONED Overname van gegevens is toegestaan mits met bronvermelding: Stichting RIONED, Riool in Cijfers Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin sluit Stichting RIONED alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enigerlei opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie in deze publicatie. vormgeving Grafisch Atelier Wageningen druk Modern, Bennekom 3

3 Basisgegevens per provincie Peildatum NL Gr. Fr. Dr. Ov. Fl. Gld. Utr. N-H Z-H Z. N-Br. L. Aantal gemeenten a % gem. begunstiger b Aantal inwoners b (x 1.000) Aantal woningen b (x 1.000) Aantal huishoudens b Gemid. aantal pers./huish. (x 1.000) 2,30 2,15 2,35 2,41 2,43 2,54 2,41 2,30 2,15 2,24 2,35 2,40 2,32 Omg. adressendichtheid c Bevolkingsdichtheid b (inw. per km 2 ) Oppervlakte land b (km 2 ) Oppervlakte water b (km 2 ) Aantal RWZI's b Zuiveringscapaciteit b (x i.e.) Gezuiverd afvalwater b (x m 3 /dg) Gezuiverd afvalwater b (x 10 6 m 3 /jr) Afgeleverd drinkwater d (x 10 6 m 3 /jr) Verh. afvalwater/drinkwater 1,56 1,58 1,64 1,86 1,51 1,33 1,68 1,39 1,46 1,42 1,25 1,72 2,04 Bronnen: a) Stichting RIONED b) CBS StatLine c) Omgevingsadressendichtheid, maat voor verstedelijking; CBS StatLine d) VEWIN Waterleidingsstatistiek

4 Lengte riolering (2004) Stelseltype km buis waarde (miljard ) Gemengd rioolstelsel Gescheiden stelsel - dwa ,3 Gescheiden stelsel - rwa ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - dwa ,3 Verbeterd gescheiden stelsel - rwa ,6 Totaal vrijvervalriolering Drukriolering ,5 Persleiding beheer gemeenten ,7 Totaal gemeentelijke riolering Vrijvervalriolering beheer waterschappen 350 Persleiding beheer waterschappen Waarde = vervangingswaarde in miljarden euro's (incl. BTW), prijspeil Bronnen: Stichting RIONED (Gemeentelijke en Waterschapsenquête 2005; Leidraad Riolering) Diameterverdeling vrijvervalriolering (mm) Buisdiameter (mm) km buis Aandeel (%) t/m en groter Totaal Ouderdom vrijvervalriolering Jaar van aanleg km Aandeel % Voor Lengte Verbeterd gescheiden stelsel Gescheiden stelsel Drukriolering Gemengd stelsel Gebruikt materiaal vrijvervalriolering Buismateriaal 2005 Beton 72% Kunststoffen 25% Keramiek en overige materialen 3% Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Ouderdom riolering Voor Bronnen: Stichting RIONED (Gemeentelijke enquête 2005; Leidraad Riolering) 6 7

5 Percentage gemengd/vrijverval Percentage mechanische riolering Percentage gemengd van totale vrijverval stelsel Lager dan tot tot tot tot tot 100 Onbekend Percentage huishoudens op mechanische riolering van totaal aantal huishoudens 0 0 tot 2 2 tot 5 5 tot tot of hoger Onbekend 8 9

6 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer Inspectie en reiniging 1 Detachering en uitbesteding 250 fte Buitendienst 1250 fte Binnendienst 1100 fte Gemeentegrootte Geïnspecteerd km buis Gereinigd km buis (aantal inwoners) (% vrijvervalstelsel) (% vrijvervalstelsel) (8,0) 340 (12) (8,2) (11) (6,4) (11) (7,0) (12) > (6,8) (12) Nederland (6,9) (11) 1) Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid geïnspecteerde en gereinigde vrijvervalriolering per gemeentegrootte; Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Formatieplaatsen per inwoners 1 Gemeentegrootte Fte 2 % Afwijking % Afwijking (aantal inwoners) van GRP 3 van werklast , , , , > , Nederland 0, ) Peildatum 1 januari 2004; Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête ) Aanwezige formatieplaatsen binnendienst per inwoners 3) Percentage afwijking van GRP-formatie resp. werklast, zie de Rioleringsatlas van Nederland. Pompen en overstorten Aantal pompen mechanische riolering Aantal gemalen onder beheer gemeenten Aantal gemalen onder beheer waterschappen Totaal aantal gemalen waarvan eindgemalen Totale pompcapaciteit eindgemalen in m 3 /u Aantal overstorten Aantal nooduitlaten Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke en Waterschapsenquête

7 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse 1 Gemeentegrootte % Al afgekoppeld % Gepland af te koppelen (aantal inwoners) (tot 1 januari 2005) ( ) ,7 6, ,9 5, ,3 7, ,7 5,1 > ,6 4,2 Nederland 4,3 2 5,7 2 1) Hoeveelheden al afgekoppeld en nog gepland af te koppelen oppervlak aangesloten op gemengd stelsel als percentage van het totaal op gemengd stelsel aangesloten oppervlak. Peildatum 1 januari 2004, waarbij zowel stelselverdeling als afvoerend oppervlak van de betreffende gemeenten gebruikt zijn. 2) Percentages op basis van extrapolatie over alle respondenten. Berging in randvoorzieningen 1 Gemeentegrootte Berging Berging Berging Berging (aantal inwoners) aangelegd gepland en per woning per woning (m 3 ) verwacht (m 3 ) stelsel (l) 2 gemengd (mm) , , , ,8 > ,0 Nederland ,6 1) 301 respondenten. Extrapolatie per gemeentegrootteklasse naar aantal woningen. Uitkomsten afgerond op twee significante cijfers. 2) Aantal woningen op gemengd stelsel. 3) Berekend uitgaande van 200 m 2 afvoerend oppervlak per woning. Spreiding in meerkosten afkoppelen Euro's per m Aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten

8 Berging in randvoorzieningen Afvoerend oppervlak per woning Berging in randvoorzieningen per woning op gemengd stelsel (in liters) 0 1 tot tot tot tot of hoger Onbekend Afvoerend oppervlak per woning op vrijvervalstelsel (in m 2 ) Lager dan tot tot tot tot of hoger Onbekend 14 15

9 Aantal inwoners aangesloten ( ) Soort aansluiting Aantal inwoners Aandeel % Gemengd gerioleerd Gescheiden gerioleerd Verbeterd gescheiden gerioleerd ,2 Drukriolering ,8 Totaal niet aangesloten ,4 (lozen op bodem en oppervlaktewater) Totaal aantal inwoners Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Aanlegkosten bergbezinkbassin Aanlegkosten (euro/m3) Inhoud BBB (m3) Kosten aanleg en vervanging Aanlegkosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Vervangingskosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering Prijsindexcijfers aanleg riolering Jaar Peildatum Prijsindexcijfer a feb feb feb jan jan jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan 131 Bron: CBS StatLine a) De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom

10 Rioolrecht per gemeentegrootteklasse Grootteklasse (x inw.) jaar > < 5 Nederland Aantal gemeenten Aantal inwoners (x 1.000) Aantal rioolrechtheffende gemeenten Lasten riolering per inwoner ( ) Baten riolering per inwoner ( ) Rioolrecht per inwoner ( ) Dekkingspercentage (baten en lasten) Afvalstoffenheffing per inwoner ( ) Dekkingspercentage afvalstoffenheffing Bronnen: CBS StatLine; Stichting RIONED, Riool in Cijfers Dekkingspercentage in 2002 Dekkingspercentage in Lasten per inwoner in 2005 Baten per inwoner in 2005 Percentage Euro per inwoner > NL <5 0 > NL <5 Gemeentegrootte (x inwoners) Gemeentegrootte (x inwoners) 18 19

11 Rioollasten en -baten in periode (in mln euro's) a 2005 Inkomsten uit rioolrecht Totale baten Totale lasten Saldo baten en lasten a) Per is de systematiek veranderd waardoor de cijfers maar beperkt vergelijkbaar zijn. Zie de Rioleringsatlas van Nederland. Bronnen: CBS StatLine; Stichting RIONED, Riool in Cijfers Variatie in rioolrecht (in ) Peiljaar 2005 Eenpersoons Meerpersoons Laag Hoog Gemiddeld Stijging gemiddelde t.o.v (%) 5,6 5,9 Mediaan Stijging mediaan t.o.v (%) 7,5 6,6 Laag: het rekenkundig gemiddelde van de drie laagste rechten Hoog: het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste rechten Gemiddelde: het gewogen gemiddelde Mediaan: punt waarop evenveel gemeenten een hoger als een lager recht hanteren Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Totale lasten Totale baten 800 Kosten per huishouden (in ) Peiljaar Eenpersoons Meerpersoons Drinkwater a Verwarming en gas b 972 b Electriciteit aa Afvalverwijdering a Verontreinigingsheffing a Ingezetenenomslag a Rioolrecht a Gemeentelijke woonlasten c a) Gemiddelde is inclusief eenpersoonshuishoudens b) Geen onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens mogelijk c) Gemiddeld bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolrecht, reinigingsheffing, minus evt. heffingskorting. Bronnen: CBS StatLine; COELO Atlas van de lokale lasten 2005; VEWIN Waterleidingsstatistiek 2003; NIBUD Miljoenen euro's '85 '90 '95 '00 '01 '02 '03 '04 20 Jaar 21

12 Rioolrecht tariefsystemen Spreiding rioolrecht meerpersoonshuis. Geen gebruikers heffing 42% WOZ-waarde 1% Watergebruik 12% Omvang huishouden 6% Vastrecht 39% Euro's 50 Euro's Spreiding rioolrecht eenpersoonshuis g g ( ) Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Percentage van het aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Percentage van het aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten 2005 Mutatie rioolrecht meerpersoonshuish. Stijging 2005 t.o.v % Percentage van het aantal gemeenten (cumulatief) Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten

13 Classificatie IBA's, emissie-eisen IBA klasse 1 IBA klasse 2 IBA klasse 3a IBA klasse 3b monster a 24uur b monster a 24uur c monster a 24uur c monster a 24uur c BZV < 250 > 30 < 60 < 30 < 40 < 20 < 40 < 20 CZV < 750 > 30 < 300 < 150 < 200 < 100 < 200 < 100 Zwevende stof < 70 > 75 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 N-totaal < 60 < 30 < 60 < 30 Ammonium < 4 < 2 < 4 < 2 P-totaal < 6 < 3 a) in enig steekmonster mg/l b) percentage verwijdering c) 24 uur volumeproportioneel monster mg/l Toelichting: de emissie-eisen dienen voor de attestering. De eisen zijn afhankelijk van de wijze van bemonstering. Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering Specificatie IBA s na sanering Klasse Klasse Klasse Bestaande situatie (sceptic tank e.d.) Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête 2005 Totaal na sanering buitengebied Kosten IBA's in IBA-klasse 1 2 3a 3b Aanschaf kale systeem Aanschaf incl. aanleg Aparte voorbezinker (i.n.) Bronbemaling (i.n.) Zakput (bodem) Infiltratiebed (bodem) Leegzuigen (per jaar) Inspectie (excl. storingen) Onderhoud Legenda: i.n. = indien nodig; bodem = bij bodemlozing Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering, prijspeil

14 Studies, planvorming en uitvoering (peildatum ) Optimalisatiestudies Afvalwaterakkoord Waterplan Waterkansenkaart/ Afkoppelplan Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten totaal z.st. plan uitvoering plan uitvoering plan uitvoering plan uitvoering Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel 38 a Ws. Rivierenland 38 b Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland c Oplopende reeksen; indien uitvoering van maatregelen gestart is, wordt verondersteld dat de planvorming afgerond is en tevens in ontwikkeling geweest is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal per studie voorkomen. Legenda: z.st. = zonder een van de genoemde studies; plan = studie in ontwikkeling of afgerond, uitvoering nog niet gestart; uit = uitvoering van maatregelen gestart a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

15 Waterkwaliteitsspoor en monitoring (2004) Waterkwaliteitsspoor Monitoring overstorten Aantal Beleidsv. Maatreg. Uitvoering Uitvoering Geen CIW spoor 1 CIW spoor 2 CIW spoor 3 gemeenten gestart vastgesteld <50% >50% monitoring (inventarisatie) a (meetcamp.) a (waterkwaliteit) a Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel 38 b Ws. Rivierenland 38 c Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland d Bij het waterkwaliteitsspoor is sprake van een oplopende reeks: indien maatregelen gestart zijn, wordt verondersteld dat beleidsvorming ook gestart is en bij uitvoering wordt verondersteld dat het maatregelpakket vastgesteld is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal voorkomen. a) onderscheid tussen "in ontwikkeling" en "in uitvoering" werd slecht aangegeven, dus de categorieën zijn samengevoegd. b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Dubbeltelling aanwezig, omdat gemeenten soms onder meerdere waterschappen vallen. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

16 Realisatie basisinspanning (peildatum ) Realisatie randvoorzieningen in m 3 Totaal aantal Aantal gemeenten dat basisinspanning realiseert gemeenten Nodig Aangelegd per na 2010 wks/ga a wks/ga a Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel b Ws. Rivierenland c Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland d d 574 e a) Uitstel in overleg i.v.m. het inzetten van het waterkwaliteitsspoor (wks) of grootschalig afkoppelen van hemelwater (ga) b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Totaaltelling exclusief bijschatting. e) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

17 Afkoppelen, aantal gemeenten en subsidies (peildatum ) Aantal gemeenten (Maximale) subsidies totaal waarvan met Waterkwaliteitsbeheerder Waterkwan. Provincie afkop.proj. Globale studie Uitwerking Uitvoering ( /m 2 ) ( /m 2 ) ( /m 2 ) project bodem water Hhs. Amstel, Gooi en Vechtstreek tot 80% per plan 13,00 a 20,00 a 0,00 0,00 Hhs. Delfland % per plan 5,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. Hollands Noorderkwartier , Hhs. Rijnland per gemeente 5,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. Schieland/Krimpenerwaard ,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. De Stichtse Rijnlanden % per plan 2,50 2,50-0,00 Ws. Aa en Maas ,00 2,00 0,00 0,00 Ws. Brabantse Delta ,80 1, Ws. De Dommel ,00 2, Ws. Fryslân ,00 4,00 0,00 0,00 Ws. Groot Salland ,00 0,00 0,00 0,00 Ws. Hollandse Delta % per plan 4,10 2, Ws. Hunze en Aa's ,00 2, Ws. Limburg ,80 1,80 0,00 1,80 Ws. Noorderzijlvest ,00 per woning 0,50 per m 2 4,00 4, Ws. Reest en Wieden ,00-4,00 2,00-4,00 0,00 - Ws. Regge en Dinkel ,00 5,00-0,00 Ws. Rijn en IJssel 38 b 37 50% per plan 2,00 2,00 0,00 - Ws. Rivierenland 38 c per plan 4,00 4,00 0,00 0,00 Ws. Vallei en Eem ,81 1, Ws. Velt en Vecht % per plan 1,82 1, Ws. Veluwe ,00 2,00-0,00 Ws. Zeeuwse Eilanden ,00 3, Ws. Zeeuws-Vlaanderen ,00 2,00 0,00 0,00 Ws. Zuiderzeeland 6 - per project bekeken - - Nederland d a) Alleen in kader van het waterkwaliteitsspoor b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Legenda: bodem = bij bodemlozing; water = bij lozing op oppervlaktewater; Waterkwan. = Waterkwantiteitsbeheerder Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

18 Niet-aangesloten percelen, IBA's, zorgplicht, aantal overstorten (peildatum ) Niet-aangesloten Sanering door Aantal gemeenten Totaal Totaal Bestaande IBA1 IBA2 IBA3 Totaal Brede Aantal Risicovolle 2002 na sanering oplossing oa. zorgplicht overstorten overstorten septic tank per Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel a Ws. Rivierenland b Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Rijkswaterstaat Nederland c a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, waardoor het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

19 Zuiveringsprestaties (peildatum ) Hydraulische capaciteit 04 Gezuiverd (1.000 i.e.) Gezuiv. (10 6 m 3 /j) Rendement (%) Aantal rwa (waarvan dwa) totaal waarvan rwzi i.e m 3 /u comm. bedr. dwa BZV P-tot N-Kjel. N-tot Hhs. Amstel, Gooi en Vechtstreek ,8 (20,5) Hhs. Delfland , Hhs. Hollands Noorderkwartier ,1 (15,4) Hhs. Rijnland , Hhs. Schieland/Krimpenerwaard ,1 (14,4) Hhs. De Stichtse Rijnlanden ,6 (12,8) Ws. Aa en Maas ,2 (19,5) Ws. Brabantse Delta ,2 (15,7) Ws. De Dommel ,2 (17,6) Ws. Fryslân ,3 (13,0) Ws. Groot Salland ,5 (6,8) Ws. Hollandse Delta ,8 (27,7) Ws. Hunze en Aa's ,8 (5,4) Ws. Limburg ,8 (20,0) Ws. Noorderzijlvest ,4 (7,8) Ws. Reest en Wieden , Ws. Regge en Dinkel ,8 (12,0) Ws. Rijn en IJssel ,8 (14,3) Ws. Rivierenland ,6 (12,8) Ws. Vallei en Eem ,8 (8,5) Ws. Velt en Vecht ,1 (5,8) Ws. Veluwe , Ws. Zeeuwse Eilanden ,8 (5,7) Ws. Zeeuws-Vlaanderen ,4 (2,4) Ws. Zuiderzeeland , Nederland a 80 a 87 a 74 a Legenda: comm. = communaal; bedr. = bedrijven; BZV = biochemisch zuurstofverbruik; P-tot = P-totaal; N-Kjel. = N-Kjeldahl; N-tot = N-totaal; alle rendementen zijn percentages afname door zuivering. a) Rekenkundig gemiddelde Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

20 Basisgegevens waterschappen (peildatum ) Aantal Aantal Oppervlakte km 2 Fte Fte Persleiding Vrijverval Aantal inwoners gemeenten totaal land water totaal riolering (km buis) (km buis) gemalen Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland , Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas , Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg , Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel a Ws. Rivierenland b , Ws. Vallei en Eem , Ws. Velt en Vecht , Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden , Ws. Zeeuws-Vlaanderen , Ws. Zuiderzeeland Nederland c ,3 91, Bij het waterkwaliteitsspoor is sprake van een oplopende reeks, indien maatregelen gestart zijn, wordt verondersteld dat beleidsvorming ook gestart is en bij uitvoering wordt verondersteld dat het maatregelpakket vastgesteld is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal voorkomen. a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED

Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED Stichting RIONED is kenniscentrum voor de rioleringszorg en stimuleert de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Riool in Cijfers 2009-2010 bezoekadres Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133,

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr. 236678.23 revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen

Doelmatig beheer waterketen euro/jaar Doelmatig beheer waterketen -eindrapport commissie feitenonderzoek- Drinkwaterprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009) 200 Inrichting

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 www.utrecht.nl Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch kader 3 3. Beleidsmatig kader 3

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Gemeente Doetinchem November 2009 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben. In het plan staat hoe

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Geldigheidsduur...4 1.3. Procedure...4 1.4. Leeswijzer...4 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving...5

Nadere informatie

Gemeentelijke rioleringsplan IV

Gemeentelijke rioleringsplan IV Gemeentelijke rioleringsplan IV Borsele 2012-2017 Riolering en water ook geen (over)last voor later! AFDELING WOONOMGEVING RIOLERING EN WATER OOK GEEN (OVER)LAST VOOR LATER! 1 Colofon Uitgegeven door:

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland

Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Definitief Onderzoek in het kader van de opleiding Pipeliner Grontmij Nederland bv Houten, 1 oktober

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West oktober 2013 vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2014

Atlas van de lokale lasten 2014 Atlas van de lokale lasten 2014 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc M. van Gelder MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Feitenonderzoek mechanische riolering

Feitenonderzoek mechanische riolering Feitenonderzoek mechanische riolering Stichting RIONED Ede Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 maart 2014 Verantwoording Titel : Feitenonderzoek mechanische riolering Projectnummer : 332358 Referentienummer

Nadere informatie

OMGAAN MET HEMELWATER BIJ BEDRIJFS- EN BEDRIJVENTERREINEN

OMGAAN MET HEMELWATER BIJ BEDRIJFS- EN BEDRIJVENTERREINEN VUIL OF SCHOON? OMGAAN MET HEMELWATER BIJ BEDRIJFS- EN BEDRIJVENTERREINEN RAPPORT 2004 23 VUIL OF SCHOON? OMGAAN MET HEMELWATER BIJ BEDRIJFS- EN BEDRIJVENTERREINEN RAPPORT 2004 23 ISBN 90.5773.257.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT 1 Colofon Opdracht: Project: GRP 2012-2018 Opsteller: G. van Tent Datum: december 2011 Status: Definitief Rapport 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 9 1.3 Procedures 9 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015 OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015 OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011 Helmond, december 2010 Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie