Riool in Cijfers RIONED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riool in Cijfers 2005-2006 RIONED"

Transcriptie

1 Stichting RIONED stimuleert de rioleringszorg: platform van overheden en bedrijfsleven kennisontwikkeling en -verspreiding behartiger van het rioleringsbelang Riool in Cijfers bezoekadres Bouwstede, Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133, 6710 BC, Ede telefoon fax internet Stichting RIONED

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Basisgegevens per provincie 4 Lengte riolering - Diameterverdeling vrijvervalriolering 6 Ouderdom - Gebruikt materiaal vrijvervalriolering 7 Percentage gemengd/vrijverval (kaart) 8 Percentage mechanische riolering (kaart) 9 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer 10 Inspectie en reiniging - Pompen en overstorten 11 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse - Spreiding in meerkosten 12 Berging in randvoorzieningen 13 Berging in randvoorzieningen (kaart) 14 Afvoerend oppervlak per woning (kaart) 15 Aantal inwoners aangesloten - Aanlegkosten bergbezinkbassin 16 Kosten aanleg en vervanging - Prijsindexcijfers aanleg riolering 17 Rioolrecht per gemeentegrootteklasse 18 Rioollasten en -baten in periode Variatie in rioolrecht 20 Kosten per huishouden 21 Rioolrecht tariefsystemen - Spreiding rioolrecht eenpersoonshuish. 22 Spreiding rioolrecht - Mutatie rioolrecht meerpersoonshuish. 23 Classificatie IBA's, emissie-eisen 24 Kosten IBA s 25 Studies, planvorming en uitvoering 26 Waterkwaliteitsspoor en monitoring 28 Realisatie basisinspanning 30 Afkoppelen, aantal gemeenten en subsidies 32 Niet-aangesloten percelen, IBA's zorgplicht 34 Zuiveringsprestaties 36 Basisgevens waterschappen 38 Percentages rioolaansluitingen in Europa 40 Overzicht gebruikte bronnen 42 Stichting RIONED 43 2 Riool in Cijfers biedt een kwantitatief overzicht van onder meer de aanwezige riolering, voorgenomen maatregelen, planvorming, kosten en financiering. Deze Riool in Cijfers is in grote mate gebaseerd op gegevens verstrekt door de gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn cijfers ontleend aan COELO, CBS en VEWIN. Door de enquêtes en de hoge respons is deze uitgave kwantitatief en kwalitatief aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorige edities. Het karakter van Riool in Cijfers is onveranderd: een handzame presentatie van de kerncijfers over de riolering in Nederland. Nieuw is dat tegelijk de Rioleringsatlas van Nederland is verschenen met meer gegevens en verklaringen en achtergronden. Stichting RIONED dankt allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze Riool in Cijfers. In het bijzonder bedanken wij de gemeenten en waterschappen voor het bijeenbrengen van hun gegevens. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van Riool in Cijfers berust uiteraard bij Stichting RIONED. Wij hopen dat u Riool in Cijfers opnieuw veel gebruikt. Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED, augustus 2005 ISBN ISSN Stichting RIONED Overname van gegevens is toegestaan mits met bronvermelding: Stichting RIONED, Riool in Cijfers Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin sluit Stichting RIONED alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enigerlei opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie in deze publicatie. vormgeving Grafisch Atelier Wageningen druk Modern, Bennekom 3

3 Basisgegevens per provincie Peildatum NL Gr. Fr. Dr. Ov. Fl. Gld. Utr. N-H Z-H Z. N-Br. L. Aantal gemeenten a % gem. begunstiger b Aantal inwoners b (x 1.000) Aantal woningen b (x 1.000) Aantal huishoudens b Gemid. aantal pers./huish. (x 1.000) 2,30 2,15 2,35 2,41 2,43 2,54 2,41 2,30 2,15 2,24 2,35 2,40 2,32 Omg. adressendichtheid c Bevolkingsdichtheid b (inw. per km 2 ) Oppervlakte land b (km 2 ) Oppervlakte water b (km 2 ) Aantal RWZI's b Zuiveringscapaciteit b (x i.e.) Gezuiverd afvalwater b (x m 3 /dg) Gezuiverd afvalwater b (x 10 6 m 3 /jr) Afgeleverd drinkwater d (x 10 6 m 3 /jr) Verh. afvalwater/drinkwater 1,56 1,58 1,64 1,86 1,51 1,33 1,68 1,39 1,46 1,42 1,25 1,72 2,04 Bronnen: a) Stichting RIONED b) CBS StatLine c) Omgevingsadressendichtheid, maat voor verstedelijking; CBS StatLine d) VEWIN Waterleidingsstatistiek

4 Lengte riolering (2004) Stelseltype km buis waarde (miljard ) Gemengd rioolstelsel Gescheiden stelsel - dwa ,3 Gescheiden stelsel - rwa ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - dwa ,3 Verbeterd gescheiden stelsel - rwa ,6 Totaal vrijvervalriolering Drukriolering ,5 Persleiding beheer gemeenten ,7 Totaal gemeentelijke riolering Vrijvervalriolering beheer waterschappen 350 Persleiding beheer waterschappen Waarde = vervangingswaarde in miljarden euro's (incl. BTW), prijspeil Bronnen: Stichting RIONED (Gemeentelijke en Waterschapsenquête 2005; Leidraad Riolering) Diameterverdeling vrijvervalriolering (mm) Buisdiameter (mm) km buis Aandeel (%) t/m en groter Totaal Ouderdom vrijvervalriolering Jaar van aanleg km Aandeel % Voor Lengte Verbeterd gescheiden stelsel Gescheiden stelsel Drukriolering Gemengd stelsel Gebruikt materiaal vrijvervalriolering Buismateriaal 2005 Beton 72% Kunststoffen 25% Keramiek en overige materialen 3% Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Ouderdom riolering Voor Bronnen: Stichting RIONED (Gemeentelijke enquête 2005; Leidraad Riolering) 6 7

5 Percentage gemengd/vrijverval Percentage mechanische riolering Percentage gemengd van totale vrijverval stelsel Lager dan tot tot tot tot tot 100 Onbekend Percentage huishoudens op mechanische riolering van totaal aantal huishoudens 0 0 tot 2 2 tot 5 5 tot tot of hoger Onbekend 8 9

6 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer Inspectie en reiniging 1 Detachering en uitbesteding 250 fte Buitendienst 1250 fte Binnendienst 1100 fte Gemeentegrootte Geïnspecteerd km buis Gereinigd km buis (aantal inwoners) (% vrijvervalstelsel) (% vrijvervalstelsel) (8,0) 340 (12) (8,2) (11) (6,4) (11) (7,0) (12) > (6,8) (12) Nederland (6,9) (11) 1) Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid geïnspecteerde en gereinigde vrijvervalriolering per gemeentegrootte; Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Formatieplaatsen per inwoners 1 Gemeentegrootte Fte 2 % Afwijking % Afwijking (aantal inwoners) van GRP 3 van werklast , , , , > , Nederland 0, ) Peildatum 1 januari 2004; Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête ) Aanwezige formatieplaatsen binnendienst per inwoners 3) Percentage afwijking van GRP-formatie resp. werklast, zie de Rioleringsatlas van Nederland. Pompen en overstorten Aantal pompen mechanische riolering Aantal gemalen onder beheer gemeenten Aantal gemalen onder beheer waterschappen Totaal aantal gemalen waarvan eindgemalen Totale pompcapaciteit eindgemalen in m 3 /u Aantal overstorten Aantal nooduitlaten Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke en Waterschapsenquête

7 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse 1 Gemeentegrootte % Al afgekoppeld % Gepland af te koppelen (aantal inwoners) (tot 1 januari 2005) ( ) ,7 6, ,9 5, ,3 7, ,7 5,1 > ,6 4,2 Nederland 4,3 2 5,7 2 1) Hoeveelheden al afgekoppeld en nog gepland af te koppelen oppervlak aangesloten op gemengd stelsel als percentage van het totaal op gemengd stelsel aangesloten oppervlak. Peildatum 1 januari 2004, waarbij zowel stelselverdeling als afvoerend oppervlak van de betreffende gemeenten gebruikt zijn. 2) Percentages op basis van extrapolatie over alle respondenten. Berging in randvoorzieningen 1 Gemeentegrootte Berging Berging Berging Berging (aantal inwoners) aangelegd gepland en per woning per woning (m 3 ) verwacht (m 3 ) stelsel (l) 2 gemengd (mm) , , , ,8 > ,0 Nederland ,6 1) 301 respondenten. Extrapolatie per gemeentegrootteklasse naar aantal woningen. Uitkomsten afgerond op twee significante cijfers. 2) Aantal woningen op gemengd stelsel. 3) Berekend uitgaande van 200 m 2 afvoerend oppervlak per woning. Spreiding in meerkosten afkoppelen Euro's per m Aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten

8 Berging in randvoorzieningen Afvoerend oppervlak per woning Berging in randvoorzieningen per woning op gemengd stelsel (in liters) 0 1 tot tot tot tot of hoger Onbekend Afvoerend oppervlak per woning op vrijvervalstelsel (in m 2 ) Lager dan tot tot tot tot of hoger Onbekend 14 15

9 Aantal inwoners aangesloten ( ) Soort aansluiting Aantal inwoners Aandeel % Gemengd gerioleerd Gescheiden gerioleerd Verbeterd gescheiden gerioleerd ,2 Drukriolering ,8 Totaal niet aangesloten ,4 (lozen op bodem en oppervlaktewater) Totaal aantal inwoners Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Aanlegkosten bergbezinkbassin Aanlegkosten (euro/m3) Inhoud BBB (m3) Kosten aanleg en vervanging Aanlegkosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Vervangingskosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering Prijsindexcijfers aanleg riolering Jaar Peildatum Prijsindexcijfer a feb feb feb jan jan jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan 131 Bron: CBS StatLine a) De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom

10 Rioolrecht per gemeentegrootteklasse Grootteklasse (x inw.) jaar > < 5 Nederland Aantal gemeenten Aantal inwoners (x 1.000) Aantal rioolrechtheffende gemeenten Lasten riolering per inwoner ( ) Baten riolering per inwoner ( ) Rioolrecht per inwoner ( ) Dekkingspercentage (baten en lasten) Afvalstoffenheffing per inwoner ( ) Dekkingspercentage afvalstoffenheffing Bronnen: CBS StatLine; Stichting RIONED, Riool in Cijfers Dekkingspercentage in 2002 Dekkingspercentage in Lasten per inwoner in 2005 Baten per inwoner in 2005 Percentage Euro per inwoner > NL <5 0 > NL <5 Gemeentegrootte (x inwoners) Gemeentegrootte (x inwoners) 18 19

11 Rioollasten en -baten in periode (in mln euro's) a 2005 Inkomsten uit rioolrecht Totale baten Totale lasten Saldo baten en lasten a) Per is de systematiek veranderd waardoor de cijfers maar beperkt vergelijkbaar zijn. Zie de Rioleringsatlas van Nederland. Bronnen: CBS StatLine; Stichting RIONED, Riool in Cijfers Variatie in rioolrecht (in ) Peiljaar 2005 Eenpersoons Meerpersoons Laag Hoog Gemiddeld Stijging gemiddelde t.o.v (%) 5,6 5,9 Mediaan Stijging mediaan t.o.v (%) 7,5 6,6 Laag: het rekenkundig gemiddelde van de drie laagste rechten Hoog: het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste rechten Gemiddelde: het gewogen gemiddelde Mediaan: punt waarop evenveel gemeenten een hoger als een lager recht hanteren Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Totale lasten Totale baten 800 Kosten per huishouden (in ) Peiljaar Eenpersoons Meerpersoons Drinkwater a Verwarming en gas b 972 b Electriciteit aa Afvalverwijdering a Verontreinigingsheffing a Ingezetenenomslag a Rioolrecht a Gemeentelijke woonlasten c a) Gemiddelde is inclusief eenpersoonshuishoudens b) Geen onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens mogelijk c) Gemiddeld bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolrecht, reinigingsheffing, minus evt. heffingskorting. Bronnen: CBS StatLine; COELO Atlas van de lokale lasten 2005; VEWIN Waterleidingsstatistiek 2003; NIBUD Miljoenen euro's '85 '90 '95 '00 '01 '02 '03 '04 20 Jaar 21

12 Rioolrecht tariefsystemen Spreiding rioolrecht meerpersoonshuis. Geen gebruikers heffing 42% WOZ-waarde 1% Watergebruik 12% Omvang huishouden 6% Vastrecht 39% Euro's 50 Euro's Spreiding rioolrecht eenpersoonshuis g g ( ) Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Percentage van het aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Percentage van het aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten 2005 Mutatie rioolrecht meerpersoonshuish. Stijging 2005 t.o.v % Percentage van het aantal gemeenten (cumulatief) Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten

13 Classificatie IBA's, emissie-eisen IBA klasse 1 IBA klasse 2 IBA klasse 3a IBA klasse 3b monster a 24uur b monster a 24uur c monster a 24uur c monster a 24uur c BZV < 250 > 30 < 60 < 30 < 40 < 20 < 40 < 20 CZV < 750 > 30 < 300 < 150 < 200 < 100 < 200 < 100 Zwevende stof < 70 > 75 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 N-totaal < 60 < 30 < 60 < 30 Ammonium < 4 < 2 < 4 < 2 P-totaal < 6 < 3 a) in enig steekmonster mg/l b) percentage verwijdering c) 24 uur volumeproportioneel monster mg/l Toelichting: de emissie-eisen dienen voor de attestering. De eisen zijn afhankelijk van de wijze van bemonstering. Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering Specificatie IBA s na sanering Klasse Klasse Klasse Bestaande situatie (sceptic tank e.d.) Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête 2005 Totaal na sanering buitengebied Kosten IBA's in IBA-klasse 1 2 3a 3b Aanschaf kale systeem Aanschaf incl. aanleg Aparte voorbezinker (i.n.) Bronbemaling (i.n.) Zakput (bodem) Infiltratiebed (bodem) Leegzuigen (per jaar) Inspectie (excl. storingen) Onderhoud Legenda: i.n. = indien nodig; bodem = bij bodemlozing Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering, prijspeil

14 Studies, planvorming en uitvoering (peildatum ) Optimalisatiestudies Afvalwaterakkoord Waterplan Waterkansenkaart/ Afkoppelplan Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten totaal z.st. plan uitvoering plan uitvoering plan uitvoering plan uitvoering Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel 38 a Ws. Rivierenland 38 b Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland c Oplopende reeksen; indien uitvoering van maatregelen gestart is, wordt verondersteld dat de planvorming afgerond is en tevens in ontwikkeling geweest is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal per studie voorkomen. Legenda: z.st. = zonder een van de genoemde studies; plan = studie in ontwikkeling of afgerond, uitvoering nog niet gestart; uit = uitvoering van maatregelen gestart a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

15 Waterkwaliteitsspoor en monitoring (2004) Waterkwaliteitsspoor Monitoring overstorten Aantal Beleidsv. Maatreg. Uitvoering Uitvoering Geen CIW spoor 1 CIW spoor 2 CIW spoor 3 gemeenten gestart vastgesteld <50% >50% monitoring (inventarisatie) a (meetcamp.) a (waterkwaliteit) a Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel 38 b Ws. Rivierenland 38 c Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland d Bij het waterkwaliteitsspoor is sprake van een oplopende reeks: indien maatregelen gestart zijn, wordt verondersteld dat beleidsvorming ook gestart is en bij uitvoering wordt verondersteld dat het maatregelpakket vastgesteld is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal voorkomen. a) onderscheid tussen "in ontwikkeling" en "in uitvoering" werd slecht aangegeven, dus de categorieën zijn samengevoegd. b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Dubbeltelling aanwezig, omdat gemeenten soms onder meerdere waterschappen vallen. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

16 Realisatie basisinspanning (peildatum ) Realisatie randvoorzieningen in m 3 Totaal aantal Aantal gemeenten dat basisinspanning realiseert gemeenten Nodig Aangelegd per na 2010 wks/ga a wks/ga a Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel b Ws. Rivierenland c Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland d d 574 e a) Uitstel in overleg i.v.m. het inzetten van het waterkwaliteitsspoor (wks) of grootschalig afkoppelen van hemelwater (ga) b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Totaaltelling exclusief bijschatting. e) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

17 Afkoppelen, aantal gemeenten en subsidies (peildatum ) Aantal gemeenten (Maximale) subsidies totaal waarvan met Waterkwaliteitsbeheerder Waterkwan. Provincie afkop.proj. Globale studie Uitwerking Uitvoering ( /m 2 ) ( /m 2 ) ( /m 2 ) project bodem water Hhs. Amstel, Gooi en Vechtstreek tot 80% per plan 13,00 a 20,00 a 0,00 0,00 Hhs. Delfland % per plan 5,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. Hollands Noorderkwartier , Hhs. Rijnland per gemeente 5,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. Schieland/Krimpenerwaard ,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. De Stichtse Rijnlanden % per plan 2,50 2,50-0,00 Ws. Aa en Maas ,00 2,00 0,00 0,00 Ws. Brabantse Delta ,80 1, Ws. De Dommel ,00 2, Ws. Fryslân ,00 4,00 0,00 0,00 Ws. Groot Salland ,00 0,00 0,00 0,00 Ws. Hollandse Delta % per plan 4,10 2, Ws. Hunze en Aa's ,00 2, Ws. Limburg ,80 1,80 0,00 1,80 Ws. Noorderzijlvest ,00 per woning 0,50 per m 2 4,00 4, Ws. Reest en Wieden ,00-4,00 2,00-4,00 0,00 - Ws. Regge en Dinkel ,00 5,00-0,00 Ws. Rijn en IJssel 38 b 37 50% per plan 2,00 2,00 0,00 - Ws. Rivierenland 38 c per plan 4,00 4,00 0,00 0,00 Ws. Vallei en Eem ,81 1, Ws. Velt en Vecht % per plan 1,82 1, Ws. Veluwe ,00 2,00-0,00 Ws. Zeeuwse Eilanden ,00 3, Ws. Zeeuws-Vlaanderen ,00 2,00 0,00 0,00 Ws. Zuiderzeeland 6 - per project bekeken - - Nederland d a) Alleen in kader van het waterkwaliteitsspoor b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Legenda: bodem = bij bodemlozing; water = bij lozing op oppervlaktewater; Waterkwan. = Waterkwantiteitsbeheerder Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

18 Niet-aangesloten percelen, IBA's, zorgplicht, aantal overstorten (peildatum ) Niet-aangesloten Sanering door Aantal gemeenten Totaal Totaal Bestaande IBA1 IBA2 IBA3 Totaal Brede Aantal Risicovolle 2002 na sanering oplossing oa. zorgplicht overstorten overstorten septic tank per Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel a Ws. Rivierenland b Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Rijkswaterstaat Nederland c a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, waardoor het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

19 Zuiveringsprestaties (peildatum ) Hydraulische capaciteit 04 Gezuiverd (1.000 i.e.) Gezuiv. (10 6 m 3 /j) Rendement (%) Aantal rwa (waarvan dwa) totaal waarvan rwzi i.e m 3 /u comm. bedr. dwa BZV P-tot N-Kjel. N-tot Hhs. Amstel, Gooi en Vechtstreek ,8 (20,5) Hhs. Delfland , Hhs. Hollands Noorderkwartier ,1 (15,4) Hhs. Rijnland , Hhs. Schieland/Krimpenerwaard ,1 (14,4) Hhs. De Stichtse Rijnlanden ,6 (12,8) Ws. Aa en Maas ,2 (19,5) Ws. Brabantse Delta ,2 (15,7) Ws. De Dommel ,2 (17,6) Ws. Fryslân ,3 (13,0) Ws. Groot Salland ,5 (6,8) Ws. Hollandse Delta ,8 (27,7) Ws. Hunze en Aa's ,8 (5,4) Ws. Limburg ,8 (20,0) Ws. Noorderzijlvest ,4 (7,8) Ws. Reest en Wieden , Ws. Regge en Dinkel ,8 (12,0) Ws. Rijn en IJssel ,8 (14,3) Ws. Rivierenland ,6 (12,8) Ws. Vallei en Eem ,8 (8,5) Ws. Velt en Vecht ,1 (5,8) Ws. Veluwe , Ws. Zeeuwse Eilanden ,8 (5,7) Ws. Zeeuws-Vlaanderen ,4 (2,4) Ws. Zuiderzeeland , Nederland a 80 a 87 a 74 a Legenda: comm. = communaal; bedr. = bedrijven; BZV = biochemisch zuurstofverbruik; P-tot = P-totaal; N-Kjel. = N-Kjeldahl; N-tot = N-totaal; alle rendementen zijn percentages afname door zuivering. a) Rekenkundig gemiddelde Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

20 Basisgegevens waterschappen (peildatum ) Aantal Aantal Oppervlakte km 2 Fte Fte Persleiding Vrijverval Aantal inwoners gemeenten totaal land water totaal riolering (km buis) (km buis) gemalen Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland , Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas , Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg , Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel a Ws. Rivierenland b , Ws. Vallei en Eem , Ws. Velt en Vecht , Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden , Ws. Zeeuws-Vlaanderen , Ws. Zuiderzeeland Nederland c ,3 91, Bij het waterkwaliteitsspoor is sprake van een oplopende reeks, indien maatregelen gestart zijn, wordt verondersteld dat beleidsvorming ook gestart is en bij uitvoering wordt verondersteld dat het maatregelpakket vastgesteld is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal voorkomen. a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED

Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED Stichting RIONED is kenniscentrum voor de rioleringszorg en stimuleert de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Riool in Cijfers 2009-2010 bezoekadres Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133,

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Individuele Behandeling afvalwater. Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s

Individuele Behandeling afvalwater. Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s Individuele Behandeling afvalwater Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s jaaroverzicht 2007 Inhoud Waterschap De Dommel 3 Managementsamenvatting 4 Algemene werking 6 Feiten & cijfers 7 Prestaties/analyseresultaten

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten concept Versie juli 2013 Vergunningen Vergunningen verkrijgen, aanvragen en afgeven Werkzaamheden Het verkrijgen van de nodige

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september 2013 - WELLDRA Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Zuiver Afvalwater 2012 Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl November 2013 Deze publicatie wordt ook

Nadere informatie

Stand van zaken riolering.

Stand van zaken riolering. 1 Stand van zaken riolering. Eind 2004 is het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2005-2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van een goede integrale beleidsafweging

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Hardenberg, 5 november 2008 Ons kenmerk: 001/2008. REKENKAMERBRIEF nr. 5: Rioolrechten. Geachte dames en heren,

Hardenberg, 5 november 2008 Ons kenmerk: 001/2008. REKENKAMERBRIEF nr. 5: Rioolrechten. Geachte dames en heren, Rekenkamer Gemeente Hardenberg Aan: Gemeenteraad Hardenberg Postadres: Postbus 500 c.c. : College van B&W Gemeentesecretaris/Directieteam (DT) Griffie Secretariaat tel: (0523) 280 352 Sectie/Afdelingshoofden

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

laboratoriumgebied jaarrekening

laboratoriumgebied jaarrekening REGISTRATIENUMMER 157300 Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2011 Laboratorium, april 2012 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes 1. Rijkswaterstaat Project: vangrail Locatie: mogelijk in heel NL Opdrachtgever: RWS Planning: over een jaar waarschijnlijk in Alkmaar, Den Bosch, Roermond-Venlo of via aannemer Directie Limburg Project:

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) Beheergebied waterschap Brabantse Delta Colofon Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 info@brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Gemeente Doetinchem November 2009 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben. In het plan staat hoe

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5.

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5. PROJECT BEHANDELING HUISHOUDELIJK AFVALWATER Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat 5. Conclusie 6. Bijlagen

Nadere informatie

Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied

Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied W04 WATER Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Inhoud Inleiding 5 Het beleid 6 Gemeenten 6 Provincies 7 Aansluiting op de riolering 7 Alternatieve

Nadere informatie

Module C2305 Voorbeelden van meetprojecten. Inhoud

Module C2305 Voorbeelden van meetprojecten. Inhoud Module C2305 Voorbeelden van meetprojecten Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Voorbeeldmeetproject Systeemfunctioneren

Nadere informatie

6 Financiën Goed rioolbeheer kost veel geld. Per jaar geeft de gemeente Uden ongeveer 3.5 miljoen euro uit. Dit bedrag omvat de exploitatiekosten, de kapitaalslasten, kosten voor rioolvervangingen, projectkosten

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie.

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. Versie 28 februari 2014 Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. 250 miljoen euro per jaar wordt geraamd als extra onderhoudskosten voor infrastructuur (wegen en rioleringen)

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016

Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Bijlage bij raadsvoorstel 5.1 Commissie Ruimte 9 mei 2012 Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Schoon en veilig water, de koers uit het verleden doorzetten! Iedere Nederlander

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI Hans Korving Witteveen+Bos WAARSCHUWING Deze presentatie kan verrassende resultaten bevatten Waar gaan we het over hebben? Wat is de achtergrond? Historie en toekomst

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs (verbreed) Gemeentelijk RioleringsPlan Bloemendaal 2008 2010 [ 2008007144 ] Tekening IJsfontein/Stichting RIONED GRP Bloemendaal 2008 2010 Synopsis

Nadere informatie

Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211 In D&H: 21 december 2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-01-2011

Nadere informatie

naar meer doelmatigheid bij EBA-systemen

naar meer doelmatigheid bij EBA-systemen F ina Final l rereport p ort Stationsplein 89 POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT naar meer doelmatigheid bij EBA-systemen TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 50 naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen 2014

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland. Situatie per 31 december 2012

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland. Situatie per 31 december 2012 Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Situatie per 31 december 2012 Inzameling, transport en behandeling van Afvalwater in Nederland Situatierapport 2012 ex artikel 16 van richtlijn

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer

Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. WINN Energie uit Water Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen met kennisinstituut

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet MT VERGADERING D.D. : 17 december 2013 NUMMER : WM/MIW/HG/8034 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864 FUNCTIE : Beleidsadviseur waterketen

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Waterbeheerders

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Waterbeheerders Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Waterbeheerders Indiener: Waterdienst/CBS/IDsW Versie: 1.2 Kenmerk W-0609-0002 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-10-31

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2010 Laboratorium, mei 2011 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000 de analysewerkzaamheden voor

Nadere informatie

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR ACHTERGROND De instroom in de watersector moet worden vergroot. Maar jongeren denken niet snel aan een carrière in deze sector. Daarom is het nodig om jongeren op een

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Inventarisatie energieverbruik waterwerken

Inventarisatie energieverbruik waterwerken Inventarisatie energieverbruik waterwerken WINN Energie uit Water Definitief In opdracht van: St. Deltares Postbus 177 2600 MH DELFT Grontmij Nederland bv Infrastructuur & Milieu De Bilt, 26 juni 2009

Nadere informatie

VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2013-2016

VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2013-2016 VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2013-2016 GEMEENTE MEDEMBLIK DEFINITIEF-VGRP 10 oktober 2013 076944077:C - Definitief C01034.000207.0100 Inhoud Samenvatting... 5 1 Inleiding... 9 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE)

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) agendapunt 05.03 936419 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 12-4-2011

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie