Riool in Cijfers RIONED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riool in Cijfers 2005-2006 RIONED"

Transcriptie

1 Stichting RIONED stimuleert de rioleringszorg: platform van overheden en bedrijfsleven kennisontwikkeling en -verspreiding behartiger van het rioleringsbelang Riool in Cijfers bezoekadres Bouwstede, Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133, 6710 BC, Ede telefoon fax internet Stichting RIONED

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Basisgegevens per provincie 4 Lengte riolering - Diameterverdeling vrijvervalriolering 6 Ouderdom - Gebruikt materiaal vrijvervalriolering 7 Percentage gemengd/vrijverval (kaart) 8 Percentage mechanische riolering (kaart) 9 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer 10 Inspectie en reiniging - Pompen en overstorten 11 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse - Spreiding in meerkosten 12 Berging in randvoorzieningen 13 Berging in randvoorzieningen (kaart) 14 Afvoerend oppervlak per woning (kaart) 15 Aantal inwoners aangesloten - Aanlegkosten bergbezinkbassin 16 Kosten aanleg en vervanging - Prijsindexcijfers aanleg riolering 17 Rioolrecht per gemeentegrootteklasse 18 Rioollasten en -baten in periode Variatie in rioolrecht 20 Kosten per huishouden 21 Rioolrecht tariefsystemen - Spreiding rioolrecht eenpersoonshuish. 22 Spreiding rioolrecht - Mutatie rioolrecht meerpersoonshuish. 23 Classificatie IBA's, emissie-eisen 24 Kosten IBA s 25 Studies, planvorming en uitvoering 26 Waterkwaliteitsspoor en monitoring 28 Realisatie basisinspanning 30 Afkoppelen, aantal gemeenten en subsidies 32 Niet-aangesloten percelen, IBA's zorgplicht 34 Zuiveringsprestaties 36 Basisgevens waterschappen 38 Percentages rioolaansluitingen in Europa 40 Overzicht gebruikte bronnen 42 Stichting RIONED 43 2 Riool in Cijfers biedt een kwantitatief overzicht van onder meer de aanwezige riolering, voorgenomen maatregelen, planvorming, kosten en financiering. Deze Riool in Cijfers is in grote mate gebaseerd op gegevens verstrekt door de gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn cijfers ontleend aan COELO, CBS en VEWIN. Door de enquêtes en de hoge respons is deze uitgave kwantitatief en kwalitatief aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorige edities. Het karakter van Riool in Cijfers is onveranderd: een handzame presentatie van de kerncijfers over de riolering in Nederland. Nieuw is dat tegelijk de Rioleringsatlas van Nederland is verschenen met meer gegevens en verklaringen en achtergronden. Stichting RIONED dankt allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze Riool in Cijfers. In het bijzonder bedanken wij de gemeenten en waterschappen voor het bijeenbrengen van hun gegevens. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van Riool in Cijfers berust uiteraard bij Stichting RIONED. Wij hopen dat u Riool in Cijfers opnieuw veel gebruikt. Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED, augustus 2005 ISBN ISSN Stichting RIONED Overname van gegevens is toegestaan mits met bronvermelding: Stichting RIONED, Riool in Cijfers Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin sluit Stichting RIONED alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enigerlei opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie in deze publicatie. vormgeving Grafisch Atelier Wageningen druk Modern, Bennekom 3

3 Basisgegevens per provincie Peildatum NL Gr. Fr. Dr. Ov. Fl. Gld. Utr. N-H Z-H Z. N-Br. L. Aantal gemeenten a % gem. begunstiger b Aantal inwoners b (x 1.000) Aantal woningen b (x 1.000) Aantal huishoudens b Gemid. aantal pers./huish. (x 1.000) 2,30 2,15 2,35 2,41 2,43 2,54 2,41 2,30 2,15 2,24 2,35 2,40 2,32 Omg. adressendichtheid c Bevolkingsdichtheid b (inw. per km 2 ) Oppervlakte land b (km 2 ) Oppervlakte water b (km 2 ) Aantal RWZI's b Zuiveringscapaciteit b (x i.e.) Gezuiverd afvalwater b (x m 3 /dg) Gezuiverd afvalwater b (x 10 6 m 3 /jr) Afgeleverd drinkwater d (x 10 6 m 3 /jr) Verh. afvalwater/drinkwater 1,56 1,58 1,64 1,86 1,51 1,33 1,68 1,39 1,46 1,42 1,25 1,72 2,04 Bronnen: a) Stichting RIONED b) CBS StatLine c) Omgevingsadressendichtheid, maat voor verstedelijking; CBS StatLine d) VEWIN Waterleidingsstatistiek

4 Lengte riolering (2004) Stelseltype km buis waarde (miljard ) Gemengd rioolstelsel Gescheiden stelsel - dwa ,3 Gescheiden stelsel - rwa ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - dwa ,3 Verbeterd gescheiden stelsel - rwa ,6 Totaal vrijvervalriolering Drukriolering ,5 Persleiding beheer gemeenten ,7 Totaal gemeentelijke riolering Vrijvervalriolering beheer waterschappen 350 Persleiding beheer waterschappen Waarde = vervangingswaarde in miljarden euro's (incl. BTW), prijspeil Bronnen: Stichting RIONED (Gemeentelijke en Waterschapsenquête 2005; Leidraad Riolering) Diameterverdeling vrijvervalriolering (mm) Buisdiameter (mm) km buis Aandeel (%) t/m en groter Totaal Ouderdom vrijvervalriolering Jaar van aanleg km Aandeel % Voor Lengte Verbeterd gescheiden stelsel Gescheiden stelsel Drukriolering Gemengd stelsel Gebruikt materiaal vrijvervalriolering Buismateriaal 2005 Beton 72% Kunststoffen 25% Keramiek en overige materialen 3% Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Ouderdom riolering Voor Bronnen: Stichting RIONED (Gemeentelijke enquête 2005; Leidraad Riolering) 6 7

5 Percentage gemengd/vrijverval Percentage mechanische riolering Percentage gemengd van totale vrijverval stelsel Lager dan tot tot tot tot tot 100 Onbekend Percentage huishoudens op mechanische riolering van totaal aantal huishoudens 0 0 tot 2 2 tot 5 5 tot tot of hoger Onbekend 8 9

6 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer Inspectie en reiniging 1 Detachering en uitbesteding 250 fte Buitendienst 1250 fte Binnendienst 1100 fte Gemeentegrootte Geïnspecteerd km buis Gereinigd km buis (aantal inwoners) (% vrijvervalstelsel) (% vrijvervalstelsel) (8,0) 340 (12) (8,2) (11) (6,4) (11) (7,0) (12) > (6,8) (12) Nederland (6,9) (11) 1) Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid geïnspecteerde en gereinigde vrijvervalriolering per gemeentegrootte; Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Formatieplaatsen per inwoners 1 Gemeentegrootte Fte 2 % Afwijking % Afwijking (aantal inwoners) van GRP 3 van werklast , , , , > , Nederland 0, ) Peildatum 1 januari 2004; Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête ) Aanwezige formatieplaatsen binnendienst per inwoners 3) Percentage afwijking van GRP-formatie resp. werklast, zie de Rioleringsatlas van Nederland. Pompen en overstorten Aantal pompen mechanische riolering Aantal gemalen onder beheer gemeenten Aantal gemalen onder beheer waterschappen Totaal aantal gemalen waarvan eindgemalen Totale pompcapaciteit eindgemalen in m 3 /u Aantal overstorten Aantal nooduitlaten Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke en Waterschapsenquête

7 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse 1 Gemeentegrootte % Al afgekoppeld % Gepland af te koppelen (aantal inwoners) (tot 1 januari 2005) ( ) ,7 6, ,9 5, ,3 7, ,7 5,1 > ,6 4,2 Nederland 4,3 2 5,7 2 1) Hoeveelheden al afgekoppeld en nog gepland af te koppelen oppervlak aangesloten op gemengd stelsel als percentage van het totaal op gemengd stelsel aangesloten oppervlak. Peildatum 1 januari 2004, waarbij zowel stelselverdeling als afvoerend oppervlak van de betreffende gemeenten gebruikt zijn. 2) Percentages op basis van extrapolatie over alle respondenten. Berging in randvoorzieningen 1 Gemeentegrootte Berging Berging Berging Berging (aantal inwoners) aangelegd gepland en per woning per woning (m 3 ) verwacht (m 3 ) stelsel (l) 2 gemengd (mm) , , , ,8 > ,0 Nederland ,6 1) 301 respondenten. Extrapolatie per gemeentegrootteklasse naar aantal woningen. Uitkomsten afgerond op twee significante cijfers. 2) Aantal woningen op gemengd stelsel. 3) Berekend uitgaande van 200 m 2 afvoerend oppervlak per woning. Spreiding in meerkosten afkoppelen Euro's per m Aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten

8 Berging in randvoorzieningen Afvoerend oppervlak per woning Berging in randvoorzieningen per woning op gemengd stelsel (in liters) 0 1 tot tot tot tot of hoger Onbekend Afvoerend oppervlak per woning op vrijvervalstelsel (in m 2 ) Lager dan tot tot tot tot of hoger Onbekend 14 15

9 Aantal inwoners aangesloten ( ) Soort aansluiting Aantal inwoners Aandeel % Gemengd gerioleerd Gescheiden gerioleerd Verbeterd gescheiden gerioleerd ,2 Drukriolering ,8 Totaal niet aangesloten ,4 (lozen op bodem en oppervlaktewater) Totaal aantal inwoners Bron: Stichting RIONED, Gemeentelijke enquête 2005 Aanlegkosten bergbezinkbassin Aanlegkosten (euro/m3) Inhoud BBB (m3) Kosten aanleg en vervanging Aanlegkosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Vervangingskosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering Prijsindexcijfers aanleg riolering Jaar Peildatum Prijsindexcijfer a feb feb feb jan jan jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan 131 Bron: CBS StatLine a) De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom

10 Rioolrecht per gemeentegrootteklasse Grootteklasse (x inw.) jaar > < 5 Nederland Aantal gemeenten Aantal inwoners (x 1.000) Aantal rioolrechtheffende gemeenten Lasten riolering per inwoner ( ) Baten riolering per inwoner ( ) Rioolrecht per inwoner ( ) Dekkingspercentage (baten en lasten) Afvalstoffenheffing per inwoner ( ) Dekkingspercentage afvalstoffenheffing Bronnen: CBS StatLine; Stichting RIONED, Riool in Cijfers Dekkingspercentage in 2002 Dekkingspercentage in Lasten per inwoner in 2005 Baten per inwoner in 2005 Percentage Euro per inwoner > NL <5 0 > NL <5 Gemeentegrootte (x inwoners) Gemeentegrootte (x inwoners) 18 19

11 Rioollasten en -baten in periode (in mln euro's) a 2005 Inkomsten uit rioolrecht Totale baten Totale lasten Saldo baten en lasten a) Per is de systematiek veranderd waardoor de cijfers maar beperkt vergelijkbaar zijn. Zie de Rioleringsatlas van Nederland. Bronnen: CBS StatLine; Stichting RIONED, Riool in Cijfers Variatie in rioolrecht (in ) Peiljaar 2005 Eenpersoons Meerpersoons Laag Hoog Gemiddeld Stijging gemiddelde t.o.v (%) 5,6 5,9 Mediaan Stijging mediaan t.o.v (%) 7,5 6,6 Laag: het rekenkundig gemiddelde van de drie laagste rechten Hoog: het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste rechten Gemiddelde: het gewogen gemiddelde Mediaan: punt waarop evenveel gemeenten een hoger als een lager recht hanteren Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Totale lasten Totale baten 800 Kosten per huishouden (in ) Peiljaar Eenpersoons Meerpersoons Drinkwater a Verwarming en gas b 972 b Electriciteit aa Afvalverwijdering a Verontreinigingsheffing a Ingezetenenomslag a Rioolrecht a Gemeentelijke woonlasten c a) Gemiddelde is inclusief eenpersoonshuishoudens b) Geen onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens mogelijk c) Gemiddeld bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolrecht, reinigingsheffing, minus evt. heffingskorting. Bronnen: CBS StatLine; COELO Atlas van de lokale lasten 2005; VEWIN Waterleidingsstatistiek 2003; NIBUD Miljoenen euro's '85 '90 '95 '00 '01 '02 '03 '04 20 Jaar 21

12 Rioolrecht tariefsystemen Spreiding rioolrecht meerpersoonshuis. Geen gebruikers heffing 42% WOZ-waarde 1% Watergebruik 12% Omvang huishouden 6% Vastrecht 39% Euro's 50 Euro's Spreiding rioolrecht eenpersoonshuis g g ( ) Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Percentage van het aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten Percentage van het aantal gemeenten Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten 2005 Mutatie rioolrecht meerpersoonshuish. Stijging 2005 t.o.v % Percentage van het aantal gemeenten (cumulatief) Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten

13 Classificatie IBA's, emissie-eisen IBA klasse 1 IBA klasse 2 IBA klasse 3a IBA klasse 3b monster a 24uur b monster a 24uur c monster a 24uur c monster a 24uur c BZV < 250 > 30 < 60 < 30 < 40 < 20 < 40 < 20 CZV < 750 > 30 < 300 < 150 < 200 < 100 < 200 < 100 Zwevende stof < 70 > 75 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 N-totaal < 60 < 30 < 60 < 30 Ammonium < 4 < 2 < 4 < 2 P-totaal < 6 < 3 a) in enig steekmonster mg/l b) percentage verwijdering c) 24 uur volumeproportioneel monster mg/l Toelichting: de emissie-eisen dienen voor de attestering. De eisen zijn afhankelijk van de wijze van bemonstering. Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering Specificatie IBA s na sanering Klasse Klasse Klasse Bestaande situatie (sceptic tank e.d.) Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête 2005 Totaal na sanering buitengebied Kosten IBA's in IBA-klasse 1 2 3a 3b Aanschaf kale systeem Aanschaf incl. aanleg Aparte voorbezinker (i.n.) Bronbemaling (i.n.) Zakput (bodem) Infiltratiebed (bodem) Leegzuigen (per jaar) Inspectie (excl. storingen) Onderhoud Legenda: i.n. = indien nodig; bodem = bij bodemlozing Bron: Stichting RIONED, Leidraad Riolering, prijspeil

14 Studies, planvorming en uitvoering (peildatum ) Optimalisatiestudies Afvalwaterakkoord Waterplan Waterkansenkaart/ Afkoppelplan Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten Aantal gemeenten totaal z.st. plan uitvoering plan uitvoering plan uitvoering plan uitvoering Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel 38 a Ws. Rivierenland 38 b Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland c Oplopende reeksen; indien uitvoering van maatregelen gestart is, wordt verondersteld dat de planvorming afgerond is en tevens in ontwikkeling geweest is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal per studie voorkomen. Legenda: z.st. = zonder een van de genoemde studies; plan = studie in ontwikkeling of afgerond, uitvoering nog niet gestart; uit = uitvoering van maatregelen gestart a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

15 Waterkwaliteitsspoor en monitoring (2004) Waterkwaliteitsspoor Monitoring overstorten Aantal Beleidsv. Maatreg. Uitvoering Uitvoering Geen CIW spoor 1 CIW spoor 2 CIW spoor 3 gemeenten gestart vastgesteld <50% >50% monitoring (inventarisatie) a (meetcamp.) a (waterkwaliteit) a Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel 38 b Ws. Rivierenland 38 c Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland d Bij het waterkwaliteitsspoor is sprake van een oplopende reeks: indien maatregelen gestart zijn, wordt verondersteld dat beleidsvorming ook gestart is en bij uitvoering wordt verondersteld dat het maatregelpakket vastgesteld is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal voorkomen. a) onderscheid tussen "in ontwikkeling" en "in uitvoering" werd slecht aangegeven, dus de categorieën zijn samengevoegd. b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Dubbeltelling aanwezig, omdat gemeenten soms onder meerdere waterschappen vallen. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

16 Realisatie basisinspanning (peildatum ) Realisatie randvoorzieningen in m 3 Totaal aantal Aantal gemeenten dat basisinspanning realiseert gemeenten Nodig Aangelegd per na 2010 wks/ga a wks/ga a Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel b Ws. Rivierenland c Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Nederland d d 574 e a) Uitstel in overleg i.v.m. het inzetten van het waterkwaliteitsspoor (wks) of grootschalig afkoppelen van hemelwater (ga) b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Totaaltelling exclusief bijschatting. e) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

17 Afkoppelen, aantal gemeenten en subsidies (peildatum ) Aantal gemeenten (Maximale) subsidies totaal waarvan met Waterkwaliteitsbeheerder Waterkwan. Provincie afkop.proj. Globale studie Uitwerking Uitvoering ( /m 2 ) ( /m 2 ) ( /m 2 ) project bodem water Hhs. Amstel, Gooi en Vechtstreek tot 80% per plan 13,00 a 20,00 a 0,00 0,00 Hhs. Delfland % per plan 5,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. Hollands Noorderkwartier , Hhs. Rijnland per gemeente 5,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. Schieland/Krimpenerwaard ,00 5,00 0,00 0,00 Hhs. De Stichtse Rijnlanden % per plan 2,50 2,50-0,00 Ws. Aa en Maas ,00 2,00 0,00 0,00 Ws. Brabantse Delta ,80 1, Ws. De Dommel ,00 2, Ws. Fryslân ,00 4,00 0,00 0,00 Ws. Groot Salland ,00 0,00 0,00 0,00 Ws. Hollandse Delta % per plan 4,10 2, Ws. Hunze en Aa's ,00 2, Ws. Limburg ,80 1,80 0,00 1,80 Ws. Noorderzijlvest ,00 per woning 0,50 per m 2 4,00 4, Ws. Reest en Wieden ,00-4,00 2,00-4,00 0,00 - Ws. Regge en Dinkel ,00 5,00-0,00 Ws. Rijn en IJssel 38 b 37 50% per plan 2,00 2,00 0,00 - Ws. Rivierenland 38 c per plan 4,00 4,00 0,00 0,00 Ws. Vallei en Eem ,81 1, Ws. Velt en Vecht % per plan 1,82 1, Ws. Veluwe ,00 2,00-0,00 Ws. Zeeuwse Eilanden ,00 3, Ws. Zeeuws-Vlaanderen ,00 2,00 0,00 0,00 Ws. Zuiderzeeland 6 - per project bekeken - - Nederland d a) Alleen in kader van het waterkwaliteitsspoor b) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. c) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland d) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Legenda: bodem = bij bodemlozing; water = bij lozing op oppervlaktewater; Waterkwan. = Waterkwantiteitsbeheerder Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

18 Niet-aangesloten percelen, IBA's, zorgplicht, aantal overstorten (peildatum ) Niet-aangesloten Sanering door Aantal gemeenten Totaal Totaal Bestaande IBA1 IBA2 IBA3 Totaal Brede Aantal Risicovolle 2002 na sanering oplossing oa. zorgplicht overstorten overstorten septic tank per Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel a Ws. Rivierenland b Ws. Vallei en Eem Ws. Velt en Vecht Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden Ws. Zeeuws-Vlaanderen Ws. Zuiderzeeland Rijkswaterstaat Nederland c a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, waardoor het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

19 Zuiveringsprestaties (peildatum ) Hydraulische capaciteit 04 Gezuiverd (1.000 i.e.) Gezuiv. (10 6 m 3 /j) Rendement (%) Aantal rwa (waarvan dwa) totaal waarvan rwzi i.e m 3 /u comm. bedr. dwa BZV P-tot N-Kjel. N-tot Hhs. Amstel, Gooi en Vechtstreek ,8 (20,5) Hhs. Delfland , Hhs. Hollands Noorderkwartier ,1 (15,4) Hhs. Rijnland , Hhs. Schieland/Krimpenerwaard ,1 (14,4) Hhs. De Stichtse Rijnlanden ,6 (12,8) Ws. Aa en Maas ,2 (19,5) Ws. Brabantse Delta ,2 (15,7) Ws. De Dommel ,2 (17,6) Ws. Fryslân ,3 (13,0) Ws. Groot Salland ,5 (6,8) Ws. Hollandse Delta ,8 (27,7) Ws. Hunze en Aa's ,8 (5,4) Ws. Limburg ,8 (20,0) Ws. Noorderzijlvest ,4 (7,8) Ws. Reest en Wieden , Ws. Regge en Dinkel ,8 (12,0) Ws. Rijn en IJssel ,8 (14,3) Ws. Rivierenland ,6 (12,8) Ws. Vallei en Eem ,8 (8,5) Ws. Velt en Vecht ,1 (5,8) Ws. Veluwe , Ws. Zeeuwse Eilanden ,8 (5,7) Ws. Zeeuws-Vlaanderen ,4 (2,4) Ws. Zuiderzeeland , Nederland a 80 a 87 a 74 a Legenda: comm. = communaal; bedr. = bedrijven; BZV = biochemisch zuurstofverbruik; P-tot = P-totaal; N-Kjel. = N-Kjeldahl; N-tot = N-totaal; alle rendementen zijn percentages afname door zuivering. a) Rekenkundig gemiddelde Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

20 Basisgegevens waterschappen (peildatum ) Aantal Aantal Oppervlakte km 2 Fte Fte Persleiding Vrijverval Aantal inwoners gemeenten totaal land water totaal riolering (km buis) (km buis) gemalen Hhs. Amstel, Gooi en Vecht Hhs. Delfland , Hhs. Hollands Noorderkwartier Hhs. Rijnland Hhs. Schieland/Krimpenerwaard Hhs. De Stichtse Rijnlanden Ws. Aa en Maas , Ws. Brabantse Delta Ws. De Dommel Ws. Fryslân Ws. Groot Salland Ws. Hollandse Delta Ws. Hunze en Aa's Ws. Limburg , Ws. Noorderzijlvest Ws. Reest en Wieden Ws. Regge en Dinkel Ws. Rijn en IJssel a Ws. Rivierenland b , Ws. Vallei en Eem , Ws. Velt en Vecht , Ws. Veluwe Ws. Zeeuwse Eilanden , Ws. Zeeuws-Vlaanderen , Ws. Zuiderzeeland Nederland c ,3 91, Bij het waterkwaliteitsspoor is sprake van een oplopende reeks, indien maatregelen gestart zijn, wordt verondersteld dat beleidsvorming ook gestart is en bij uitvoering wordt verondersteld dat het maatregelpakket vastgesteld is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal voorkomen. a) In Rijn en IJssel is na herindeling per het aantal gemeenten gedaald van 38 naar 22. b) Waterschap Alm en Biesbosch is per opgegaan in Rivierenland c) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het totaal hoger is dan 467. Bron: Stichting RIONED, Waterschapsenquête

Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED

Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED Stichting RIONED is kenniscentrum voor de rioleringszorg en stimuleert de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Riool in Cijfers 2009-2010 bezoekadres Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133,

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater Stichting RIONED Het riool: meer dan een buis Het riool zorgt voor droge voeten door de afvoer van regen - water en een schoon milieu door de afvoer

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Individuele Behandeling afvalwater. Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s

Individuele Behandeling afvalwater. Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s Individuele Behandeling afvalwater Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s jaaroverzicht 2007 Inhoud Waterschap De Dommel 3 Managementsamenvatting 4 Algemene werking 6 Feiten & cijfers 7 Prestaties/analyseresultaten

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag 2 < tekst Harry van Luijtelaar tekstadvies Lijntekst,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad Nr: 2004-11-19 Schipluiden: 16 november 2004 Onderwerp: aansluitplan buitengebied Midden-Delfland Aan de Raad 1. Samenvatting Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor het inzamelen

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK

Ontheffing. Wet milieubeheer. EMEiEVINEiEiDIENST. ! ;r FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK ! ;r 'a'll{ EMEiEVINEiEiDIENST FUEVOLAND & EOEI EN VECHTSTREEK Wet milieubeheer Ontheffing Ontheffing van de verplichting tot doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afualwater dat vrijkomt

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Stand van zaken vergunningverlening en sanering risicovolle riooloverstorten per mei 2005

Stand van zaken vergunningverlening en sanering risicovolle riooloverstorten per mei 2005 Bijlage Stand van zaken vergunningverlening en sanering risicovolle riooloverstorten per mei 2005 Deel 1: Overstorten die in 2004 zouden worden gesaneerd (verificatie van bijlage 5 van het Inspectierapport

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Samenstelling

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regulering riooloverstorten quick-scan

Regulering riooloverstorten quick-scan Datum quick-scan 3 van 45 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Eerder uitgevoerd inspectie-onderzoek 9 1.3 Onderzoeksvragen 11 1.4 Doelstelling en rapportage 11 2 Uitvoering

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september 2013 - WELLDRA Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Zuiver Afvalwater 2012 Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl November 2013 Deze publicatie wordt ook

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Voor ieder ongerioleerd pand een oplossing.

Voor ieder ongerioleerd pand een oplossing. Voor ieder ongerioleerd pand een oplossing. 1 Inhoud Inleiding -------------------------------------------------------blz 3 - probleem - waarom ongezuiverd lozen niet meer kan - doel - afbakening - goedkeuring

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 9.30-10.30 Monitoring: een vingeroefening met KPI s Ewald Oude Luttikhuis (Jeannette Gerkens, Marcel Tirion, Jorg Willems) Netwerkdag Delft, 6 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 Monitoringsplan

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Hardenberg, 5 november 2008 Ons kenmerk: 001/2008. REKENKAMERBRIEF nr. 5: Rioolrechten. Geachte dames en heren,

Hardenberg, 5 november 2008 Ons kenmerk: 001/2008. REKENKAMERBRIEF nr. 5: Rioolrechten. Geachte dames en heren, Rekenkamer Gemeente Hardenberg Aan: Gemeenteraad Hardenberg Postadres: Postbus 500 c.c. : College van B&W Gemeentesecretaris/Directieteam (DT) Griffie Secretariaat tel: (0523) 280 352 Sectie/Afdelingshoofden

Nadere informatie

Stand van zaken riolering.

Stand van zaken riolering. 1 Stand van zaken riolering. Eind 2004 is het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2005-2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van een goede integrale beleidsafweging

Nadere informatie

Doorwerking resultaten uit Kallisto project. Ger Renkens gemeente Eindhoven

Doorwerking resultaten uit Kallisto project. Ger Renkens gemeente Eindhoven Doorwerking resultaten uit Kallisto project Ger Renkens gemeente Eindhoven Doelstelling is het formuleren van een gezamenlijk (11 partijen) maatregelenpakket om de doelen van de Kader Richtlijn Water te

Nadere informatie

Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent

Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent Publicatiedatum CBS-website: 8 augustus 2007 Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent Drs. W. Jonkers Dit is een herziene versie. Het oorspronkelijke artikel verscheen op 11-04-2007

Nadere informatie

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept

Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten. concept Afvalwaterbeheer Overzichtelijke factsheets met uitleg, activiteiten en kosten concept Versie juli 2013 Vergunningen Vergunningen verkrijgen, aanvragen en afgeven Werkzaamheden Het verkrijgen van de nodige

Nadere informatie

Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied

Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied W04 WATER Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Inhoud Inleiding 5 Het beleid 6 Gemeenten 6 Provincies 7 Aansluiting op de riolering 7 Alternatieve

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie