Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie. De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie. De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: www.nti-zakelijk."

Transcriptie

1 Brochure EVC opleidingstraject Toegepaste Psychologie De inschrijfdocumenten kunt u downloaden op de website van NTI Zakelijk: NTI Zakelijk januari 2012

2 Inhoud 1. Voortraject 1.1 Quickscan CV 1.2 Aanmelding EVC procedure 1.3 Intakegesprek 2. EVC procedure 2.1 Inschrijven EVC 2.2 EVC traject 3. (resterend) Opleidingstraject 3.1 Aanvraag vrijstellingen 3.2 Inschrijven opleiding BIJLAGEN 1 Schema procedure 2 Voorbeeld inschrijfformulier EVC 3 Voorbeeld vrijstellingsdocument 4 Voorbeeld inschrijfformulier opleiding Toegepaste Psychologie NTI Zakelijk januari 2012

3 1.Voortraject 1.1 Quickscan cv U stuurt een met uw cv naar o.v.v. quickscan evc Toegepaste Psychologie. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per van NTI Zakelijk. Binnen NTI wordt uw cv kosteloos door een docent beoordeeld. Doel van de quickscan is beoordelen of een EVC traject zinvol is. De uitslag kan zijn: A. EVC zinvol Indien de indicatie EVC zinvol wordt gegeven worden uw aanmelding en uw cv door NTI Zakelijk doorgestuurd naar het EVC centrum. Zie verder vanaf punt 1.2. B. EVC niet zinvol Indien een EVC procedure niet zinvol blijkt, omdat u bijvoorbeeld te weinig relevante werkervaring heeft, wordt beoordeeld of u direct toelaatbaar bent voor de opleiding Toegepaste Psychologie Toelaatbaar Om toegelaten te worden tot deze hbo opleiding moet u in het bezit zijn van één van de volgende diploma's: HAVO-diploma VWO-diploma MBO (niveau 4)-diploma Vrijstellingsverzoek Indien u toelaatbaar bent kan er op basis van uw cv mogelijk een vrijstellingsverzoek worden ingediend, zie bijlage 2. U kunt het ingevulde vrijstellingsdocument naar NTI Zakelijk versturen. Het is van belang dat u bewijzen van kennis meestuurt zoals diploma s, cijferlijsten, literatuurlijsten en modulebeschrijvingen. Deze bewijzen kunt u per post of digitaal aanleveren bij NTI Zakelijk. De vrijstellingscommissie beoordeelt alle documenten. Hieruit volgt een vrijstellingsuitslag. De uitslag ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van uw volledige dossier. Op basis van het resterende opleidingstraject wordt u vervolgens een offerte aangeboden. Indien u geen vrijstellingen toegekend krijgt ontvangt u een offerte voor de gehele opleiding. De kosten voor een vrijstellingsverzoek bedragen 47,50. Als u zich binnen 2 weken na de uitslag inschrijft krijgt u de 47,50 retour. Niet toelaatbaar Indien u niet toelaatbaar bent omdat u niet over de juiste diploma s beschikt en 21 jaar of ouder bent kunt u een 21+ toets maken. Daaruit blijkt of u een reele kans maakt om een hbo opleiding via Hogeschool NTI met succes af te ronden. Bij een positieve uitslag kunt u alsnog worden toegelaten tot de opleiding. De kosten voor een 21+ toets zijn 70,-. Dit geld krijgt u retour wanneer u zich binnen 14 dagen na de uitslag inschrijft voor de opleiding. Indien relevant kan er alsnog een vrijstellingsverzoek worden ingediend. Hieruit volgt een vrijstellingsuitslag. Op basis van het resterende opleidingstraject wordt u een offerte aangeboden. NTI Zakelijk januari 2012

4 1.2 Aanmelding EVC procedure Op basis van uw cv ontvangt u de evc handleiding en het competentieprofiel van de opleiding Toegepaste Psychologie. U ontvangt een uitnodiging voor een vrijblijvend intakegesprek. 1.3 Intakegesprek U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u wordt geïnformeerd over het EVC traject: de doelstellingen, de procedure, toelaatbaarheid en de te volgen stappen. Wat is het doel dat u heeft met het EVC-traject? Voor welke richting/opleidingsprofiel wilt u zich laten beoordelen? Het gesprek is tevens een tweede check: in een aantal gevallen kan blijken dat een EVC-traject voor u niet het meest geschikte loopbaaninstrument is. In dit geval kijkt de EVC-aanbieder samen met u wat dan wel een geschikte optie is, dit kan bijvoorbeeld een EVP-traject of loopbaancoaching zijn, maar ook een opleidingstraject of een bij-en nascholingscursus. 2. EVC procedure 2.1 Inschrijven EVC Indien u aangeeft te willen starten met een EVC-traject kunt u zich inschrijven bij NTI Zakelijk via het digitale inschrijfformulier EVC, zie bijlage 2. Het ingevulde formulier dient te worden g d naar De kosten voor een EVC procedure bedragen 1200,- exclusief btw. Dit bedrag wordt gefactureerd nadat het inschrijfformulier getekend is ontvangen door NTI Zakelijk. 2.2 EVC traject U ontvangt een inlogcode voor het samenstellen van een digitaal portfolio en deel 2 van de handleiding. Het EVC traject omvat vervolgens de volgende stappen: Portfolio opbouw Criteriumgericht interview (assessment) Ervaringscertificaat Evaluatie Deze stappen worden uitgebreid omschreven in de evc handleiding die u heeft ontvangen. De doorlooptijd van een EVC-traject neemt gemiddeld 3 maanden in beslag. De tijdsinvestering van individuele kandidaat kan verschillen, maar gerekend moet worden op ongeveer 40 uur. De rest van de doorlooptijd wordt door de EVC aanbieder gebruikt voor begeleiding en beoordeling. Deze verschillen kunnen onder andere voortkomen uit hoe gemakkelijk u toegang hebt tot relevant bewijsmateriaal. NTI Zakelijk januari 2012

5 3.( resterend) Opleidingstraject 3.1 Aanvraag vrijstellingen Nadat u het EVC certificaat heeft ontvangen kunt u het vrijstellingsverzoek (kosten 47,50) invullen en sturen naar NTI Zakelijk samen met uw getekende EVC certificaat en eventuele andere documenten (cijferlijsten e.d.). Dit kan digitaal of per post. NTI Zakelijk stuurt het vrijstellingsverzoek tezamen met het evc certificaat en eventuele andere documenten ( cijferlijsten e.d.) door naar de vrijstellingscommissie. U hoort na 4 weken of de vrijstellingen zijn toegewezen. Vervolgens kunt u starten met het (resterend) opleidingstraject bij NTI. 3.2 Inschrijven opleiding Als het resterende opleidingstraject bij NTI bekend is ontvangt u hiervoor een offerte. Indien u akkoord bent kunt u deze samen met een ingevuld inschrijfformulier voor de opleiding ( bijlage 5) mailen/sturen naar NTI Zakelijk. Indien relevant wordt de 47,50 voor het vrijstellingsverzoek en/of de 70,- voor de 21+ toets verrekend met de factuur voor de opleiding. NTI Zakelijk januari 2012

6 Bijlage 1 procedure evc- toegepaste psychologie tijdpad met CV mailen aan o.v.v. 'quickscan evc toegepaste psychologie' U ontvangt een bevestiging per mail van NTI Zakelijk 1 week Quickscan CV: evc zinvol of niet? De quickscan wordt uigevoerd door een docent en is kosteloos nee check toelaatbaarheid opleiding toegepaste psychologie ja vrijstellings verzoek kosten 47,50 indienen via NTI Zakelijk ja uitslag vrijstellings verzoek offerte resterend opleidingstraject. Bij inschrijving opleiding ontvangt u kosten voor het vrijstellingsverzoek 47,50 retour ja, uw aanmelding en cv worden doorgestuurd naar de evc aanbieder. U ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek nee nee offerte opleiding. Bij inschrijving ontvangt u de kosten voor de 21+toets retour 2 weken intakegesprek 21 + toets ja inschrijffformulier voor EVC traject nee 12 weken ontvangst getekend inschrijfformulier bij NTI factuur 1200-,excl btw evc traject naar kandidaat start evc traject doorlopen evc traject toesturen/ mailen getekend evc rapport aan NTI Zakelijk 4 weken mailen vrijstellingsverzoek kosten 47,50 ( bij inschrijving voor de opleiding binnen 2 weken na de uitslag ontvangt u de kosten van 47,50 retour) aan indienen vrijstellingsverzoek door NTI Zakelijk uitslag vrijstellingsverzoek communiceren per mail 1 week opstellen offerte voor resterend opleidingstraject start opleiding NTI Zakelijk januari 2012

7 Bijlage 2 voorbeeld inschrijfformulier EVC Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de website Inschrijfformulier EVC-procedure Dit formulier bestaat uit: 1 persoonlijke gegevens 2 afsprakenprotocol EVC NB: dit betreft een voorbeeld, het protocol wordt tijdens het intakegesprek verstrekt Vul het aanmeldingsformulier volledig in, inclusief handtekening. Het aanmeldingsformulier svp retourneren per mail Met het invullen van dit inschrijfformulier stemt u in vrijwillig deel te nemen aan de EVC-procedure conform de regels en procedures van het NTI/ Saxion EVC centrum en de kosten van de procedure, te weten 1200 exclusief btw U ontvangt per een inlogcode voor uw digitaal portfolio en uw EVC-begeleider neemt contact met u op. Voor vragen kunt u terecht bij uw EVC-begeleider In bijlage 1 staat een korte instructie hoe u de antwoordvakjes (man/vrouw/opleiding) kunt aanvinken! 1. Persoonlijke gegevens Datum (d/m/j/) Achternaam Meisjesnaam Voornaam Vink uw geslacht aan Straat + huisnummer Man Vrouw Postcode + plaats Telefoonnummer(s) (overdag & s avonds) Geboorteplaats Geboortedatum (verplicht!) NTI Zakelijk januari 2012

8 2. Motivatie EVC-procedure HBO Toegepaste Psychologie 3. Wijze van betalen Ik wens als volgt mijn EVC-traject te voldoen: Automatische betaling. Mijn giro-/bankrekeningnummer is: Niet-automatische betaling per acceptgiro. Ondertekening Ik ga akkoord met de inhoud van het EVC reglement, zie bijlage. Handtekening EVC-kandidaat: Handtekening NTI Datum: Datum: Stuur dit formulier ondertekend (gescand) digitaal naar NTI Zakelijk januari 2012

9 BIJLAGE 1: AANVINKEN KEUZEOPTIES Selecteer een antwoordvakje door met uw linkermuisknop het antwoordvakje 2X ACHTER ELKAAR AAN TE KLIKKEN. In het venster opties voor selectievakje moet u onder standaardwaarde INGESCHAKELD aanklikken om het vakje te voorzien van een kruisje. Via dezelfde handeling kunt u het vakje ook weer leeg maken, druk dan op uitgeschakeld.

10 Inschrijfformulier EVC procedure 2. Afsprakenprotocol Saxion EVC-centrum en EVC-kandidaat NB: dit is een voorbeeld. Het document wordt tijdens het intakegesprek verstrekt De volgende partijen Stichting Saxion, statutair gevestigd te Rijssen-Holten, te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C. oude groote Beverborg, hierna te noemen EVC-aanbieder; en Naam EVC-kandidaat : Voorletters : Straat en huisnummer : Postcode en plaats : hierna te noemen kandidaat; verklaren hierbij de volgende afspraken ten aanzien van een EVC-procedure te zijn overeengekomen:

11 1 Inhoud van de overeenkomst 1. De kandidaat is bekend met het begrip EVC, het EVC-traject bij EVC-aanbieder, en de rollen van de begeleider en de assessor(en). 2. Het EVC-traject aangeboden door EVC-aanbieder bestaat uit de volgende onderdelen: a. Portfolio-opbouw. Kandidaat maakt gebruik van de door EVC-aanbieder ter beschikking gestelde digitale portfolio b. Portfolio-beoordeling door deskundige assessoren aangewezen door de EVCaanbieder. c. Een criteriumgericht interview aan de hand van de STARR-methodiek door een tweetal assessoren. 3. Variant 1: Kandidaat maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot begeleiding bij de portfolio-opbouw. of Variant 2: Kandidaat maakt gebruik van de mogelijkheid tot begeleiding bij de portfolio-opbouw. a. De begeleiding omvat minimaal drie (3) keer één (1) uur; b. De kosten van het begeleidingstraject bedragen 90, - per uur (exclusief BTW); c. De kosten van het begeleidingstraject maken geen onderdeel uit van de prijs van het EVC-traject, maar zijn extra kosten. d. De prijs voor het begeleidingstraject door de EVC-aanbieder aangeboden bedraagt XXX, - (exclusief BTW). e. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Facturatie gebeurt bij aanvang van de portfolio-opbouw. f. Tussentijdse beëindiging door kandidaat van het EVC-traject is voor risico van kandidaat en verplicht kandidaat tot volledige betaling van de overeengekomen prijs. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van het Saxion EVC-Centrum afwijken van deze regel, voor zover dat niet leidt tot ongelijke behandeling. 2 Doel De kandidaat beoogt de volgende loopbaangerelateerde doelstelling(en) te bereiken:

12 3 Competentieprofiel De kandidaat start een EVC-traject voor het competentieprofiel Toegepaste Psychologie op Bachelorniveau. 4 Duur 1. Het EVC-traject start nadat de ondertekende overeenkomst is ontvangen door de EVC-aanbieder. 2. Op XX-XX-XX wordt het portfolio door de kandidaat aangeboden aan de EVCaanbieder. 3. De maximale doorlooptijd van het EVC-traject is zes (6) maanden. In het geval van bijzondere omstandigheden is een eenmalige verlenging van drie (3) maanden mogelijk, zulks ter beoordeling van de EVC-aanbieder. 4. In overleg met de kandidaat wordt de assessmentdatum en plaats vastgesteld. 5 Wederzijdse verwachtingen 1. De kandidaat levert het portfolio op het afgesproken tijdstip aan bij de EVCaanbieder. 2. De intaker is ook de contactpersoon van de kandidaat. 3. De kandidaat heeft het recht om gedurende de portfolio-opbouw één uitgewerkte competentie voor te leggen aan zijn contactpersoon en hierop feedback te ontvangen. 4. Voor tussentijdse vragen kan de kandidaat contact opnemen met zijn contactpersoon. 5. De EVC-aanbieder verwacht van de kandidaat dat hij/zij op een serieuze en integere wijze omgaat met het EVC-traject. 6 Vrijwilligheid De kandidaat verklaart hierbij op vrijwillige basis deel te nemen aan het EVC-traject. 7 Aansprakelijkheid

13 1. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een schadevergoeding ter hoogte van de door de kandidaat betaalde vergoeding voor het EVC traject. 2. De EVC-aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde doelen. 8 Geschillen 1. Bij geschillen tussen partijen zullen partijen trachten in overleg tot een oplossing te komen, 2. Tegen de uitslag van het EVC-traject kan de kandidaat binnen zes (6) weken nadat deze hem kenbaar is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Saxion EVC-Centrum. 3. De kandidaat heeft de mogelijkheid tot het instellen van beroep zoals neergelegd in Reglement van Orde College van Beroep van Saxion. 9 Geheimhouding Beide partijen komen overeen geheimhouding in acht te nemen over alle gegevens die in het EVC-traject naar voren komen. Indien wenselijk of nodig kan van deze overeenkomst met instemming van beide partijen worden afgeweken, waarbij hierbij wordt vastgelegd wie welke informatie mag inzien en/of gebruiken en voor welke doeleinden. Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend: Datum : Plaats : Handtekening EVC-aanbieder Handtekening Kandidaat Naam intaker

14 Bijlage 3 voorbeeld vrijstellingsdocument Het document vrijstellingsverzoek kunt u downloaden via de website: Vrijstellingen HBO In dit document vindt u het volgende: Instructies voor het invullen van het vrijstellingsformulier; Het vrijstellingsformulier; Een voorbeeld van een ingevuld vrijstellingsformulier. Het vrijstellingsformulier dient als volgt ingevuld te worden: 1. Vul het programmaonderdeel van de NTI opleiding in waarvoor u vrijstelling wenst aan te vragen. (U kunt deze onderdelen op de website vinden onder het tabje inhoud bij het complete studieprogramma.) 2. Geef aan waarmee u aan kunt tonen dat u dit onderdeel reeds hebt behaald. Voor het toekennen van vrijstellingen geldt dat het voor de Vrijstellingscommissie duidelijk moet zijn welke onderdelen u reeds met voldoende resultaat hebt afgesloten. Op het voor u relevante vrijstellingsformulier vindt u een overzicht van de vereiste bewijsstukken. 3. Sla het ingevulde formulier op zonder de instructies en het voorbeeldformulier. 4. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsformulier als attachment, inclusief bijlagen, per verzenden naar Indien u de voorkeur geeft aan verzending per post, gelieve gebruik te maken van het navolgende adres: NTI Zakelijk Antwoordnummer VL LEIDEN Alleen vrijstellingsverzoeken die aan de voorwaarden voldoen worden in behandeling genomen. Indien uw dossier niet compleet wordt bevonden, ontvangt u bericht van het NTI met daarin advies over de missende documenten. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw complete dossier ontvangt u de uitslag van uw vrijstellingsverzoek.

15 Vrijstellingsverzoek HBO Vrijblijvend Ingeschreven student Achternaam: Meisjesnaam (indien van toepassing): Voorletters: Geboortedatum & -plaats: Adres : Postcode & Woonplaats: Telefoonnummer: adres: (verplicht i.v.m. versturen uitslag) Studentnummer: (indien bij u bekend)

16 (Gewenste) NTI-Opleiding: Checklist bewijsstukken: Diploma Cijferlijst Modulebeschrijving/studiehandleiding Literatuurlijst Toelichting: De behandeling van vrijstellingsverzoeken vindt plaats conform de vrijstellingsvoorwaarden van Hogeschool NTI; Alleen volledige vrijstellingsverzoeken worden in behandeling genomen. Alle onderdelen van de checklist moeten in uw aanvraag zijn opgenomen. Indien een verzoek aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, ontvangt u hiervan bericht; Toegezonden diploma s en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn. Vakken op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met een voldoende resultaat te zijn afgerond. Uit de modulebeschrijving/studiehandleiding dient duidelijk te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd. Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 75% van de stof in dezelfde breedte en/of diepgang behandeld te zijn. Er wordt geen vrijstelling voor modules verleend op grond van: Diploma s ouder dan 10 jaar (datum diploma/propedeuse); Let op: voor juridische modules is deze periode 5 jaar. Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen; (Hogeschool NTI kan een vrijstellingsverzoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling nemen.) Werkervaring (met uitzondering van vrijstelling van stage). Ik vraag vrijstelling aan voor de volgende modules:

17 Module: (Vul de naam van de NTI module in, waarvoor u vrijstelling aanvraagt.) Dit toon ik aan met: (Geef t.b.v. een snelle en correcte afhandeling aan waarmee u denkt aan te kunnen tonen dat u dit onderdeel reeds hebt behaald. Vermeld hierbij duidelijk de naam van het document en de paginanummers waar leerdoelen en literatuurverwijzingen te vinden zijn.)

18 Toelichting: (Indien nodig in te vullen door aanvrager.) U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier, inclusief bijlagen, per verzenden naar Indien u de voorkeur geeft aan verzending per post, gelieve gebruik te maken van het navolgende adres: NTI Zakelijk Antwoordnummer VL LEIDEN Ondergetekende verklaart dit vrijstellingsverzoek naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede kennis te hebben genomen van de vrijstellingsvoorwaarden. Tevens verklaart ondergetekende zich ervan bewust te zijn dat het niet volledig invullen van dit formulier, het niet meesturen van de vereiste bijlagen of het manipuleren van bewijsstukken tot gevolg kan hebben dat het vrijstellingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. Datum: Handtekening:

19 VOORBEELD INGEVULD FORMULIER Vrijblijvend Ingeschreven student Achternaam: Student Meisjesnaam (indien van toepassing): Voorletters: S Geboortedatum & -plaats: Adres : Schipholweg 101 Postcode & Woonplaats: 2316 XC Telefoonnummer: adres: (verplicht i.v.m. versturen uitslag) Studentnummer: (indien bij u bekend) (Gewenste) NTI-Opleiding: HBO Commerciele Economie

20 Checklist bewijsstukken: X Diploma Cijferlijst Modulebeschrijving/studiehandleiding Literatuurlijst Toelichting: De behandeling van vrijstellingsverzoeken vindt plaats conform de vrijstellingsvoorwaarden van Hogeschool NTI; Alleen volledige vrijstellingsverzoeken worden in behandeling genomen. Alle onderdelen van de checklist moeten in uw aanvraag zijn opgenomen. Indien een verzoek aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, ontvangt u hiervan bericht; Toegezonden diploma s en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn. Vakken op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met een voldoende resultaat te zijn afgerond. Uit de modulebeschrijving/studiehandleiding dient duidelijk te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd. Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 75% van de stof in dezelfde breedte en/of diepgang behandeld te zijn. Er wordt geen vrijstelling voor modules verleend op grond van: Diploma s ouder dan 10 jaar (datum diploma/propedeuse); Let op: voor juridische modules is deze periode 5 jaar. Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen; (Hogeschool NTI kan een vrijstellingsverzoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling nemen.) Werkervaring (met uitzondering van vrijstelling van stage). Ik vraag vrijstelling aan voor de volgende modules: Module: (Vul de naam van de NTI module in, waarvoor u Dit toon ik aan met: (Geef t.b.v. een snelle en correcte afhandeling aan waarmee u denkt aan te kunnen tonen dat u dit onderdeel reeds hebt behaald. Vermeld hierbij duidelijk de naam van het document en de paginanummers waar

21 vrijstelling aanvraagt.) leerdoelen en literatuurverwijzingen te vinden zijn.) Inleiding marketing Inleiding bedrijfseconomie Schriftelijke communicatie Inleiding marketing certificaat (zie studiehandleiding Haagse Hogeschool code mp61 pagina 30) Financieel management certificaat (zie hiervoor studiehandleiding HHS code fm61 pagina 42) Taalvaardigheid certificaat (zie hiervoor studiehandleiding HHS code NL61)

22 Toelichting: (Indien nodig in te vullen door aanvrager.) U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier, inclusief bijlagen, per verzenden naar Indien u de voorkeur geeft aan verzending per post, gelieve gebruik te maken van het navolgende adres: NTI Zakelijk Antwoordnummer VL LEIDEN Ondergetekende verklaart dit vrijstellingsverzoek naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede kennis te hebben genomen van de vrijstellingsvoorwaarden. Tevens verklaart ondergetekende zich ervan bewust te zijn dat het niet volledig invullen van dit formulier, het niet meesturen van de vereiste bijlagen of het manipuleren van bewijsstukken tot gevolg kan hebben dat het vrijstellingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. Datum: Handtekening:

23 Bijlage 4 voorbeeld inschrijfformulier opleiding Toegepaste Psychologie

24

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten:

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten: naam adres PC Woonplaats Waddinxveen, 08 januari 2015 Referentie : FdV/SvZ briefnummer Onderwerp : informatie AF-Erkenningsregeling Registratienr. : nvt Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw aanvraag

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Erkenningsregeling Horecaopleidingen Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer 4 4.1 Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling 5 5.1 Erkenningsprocedure

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

Bijlage Secretaresse & Management

Bijlage Secretaresse & Management Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie